Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Tel.: 63/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Tel.: 63/510-303"

Átírás

1 Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Tel.: 63/ /2007. Témafelelős: Hering Ferenc Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola ötéves munkájának értékelése Melléklet: 1 db Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2003.(IV.04.) ÖR. 17. (9) bekezdésének megfelelően a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola ötéves munkájáról szóló beszámolót az alábbiak szerint véleményezem: Szentes Város Önkormányzata a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola működtetését nem kötelező közoktatási feladatként látja el. Az intézmény a törvényben és az önkormányzat közoktatási dokumentumaiban megfogalmazott elvárások szerint végezte feladatait. A működés törvényességét a művészeti iskola Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, Pedagógiai Programjának, Házirendjének, Térítési- és tandíj szabályzatának, más belső szabályzatainak, nyilvántartásainak, a gazdálkodás folyamatait szabályozó dokumentumainak megléte, érvényessége, betartása és végrehajtása is garantálta. Az értékelt ötéves időszak munkája azt bizonyítja, hogy az intézmény kiemelkedő színvonalon teljesítette azokat a célokat és elvárásokat, amelyek szerint a művészeti oktatás a maga sajátos eszközeivel, a hangszeres és táncoktatással, érzelmi és esztétikai neveléssel járuljon hozzá a sokoldalú, zene- és táncművészetben jártas, kreatív személyiség kialakításához. Művészeti nevelésével-oktatásával az intézmény hozzájárult az egyetemes művészeti kultúra, az európai műveltség, a népi hagyományok, az értékek megőrzése formáinak kialakításához. A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola a tanítás többségét az 1800-as évek végén épült székhely iskolaépületben látja el, de további hat telephelyen is folyik oktatás. A tanulók nagy része a város általános és középiskoláiból kerül ki, de óvodás és felnőttkorú növendékek is igénybe vették a szolgáltatásokat. Az iskolában a zeneművészeti ágon belül hangszer, magánének és az ezekhez kapcsolódó elmélet, kamarazene, zenekari, énekkari oktatás folyik, de népzenei tanszak is működik nagy megelégedésre. A táncművészeti ágon a néptánc és a társastánc tanítása folyik nagyon eredményesen. A képzések szerkezete megfelel a jogszabályi előírásoknak. A tanulói létszámcsökkenés ebben az intézménytípusban is tapasztalható, hiszen amíg a tanulólétszám 2002-ben 804 fő volt, addig ugyanez a 2006/2007. tanévben már csak 616 fő.

2 2 Ettől függetlenül az intézmény tanulói kiemelkedő eredményeket értek el minden esztendőben a különböző tanulmányi és minősítő versenyeken. Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart a sankt augustini és a bácskatopolyai zeneiskolákkal. Az iskola eredményesen oldotta meg azt a speciális elvárást is, miszerint megfelelő utánpótlás nevelésével biztosítsa a város amatőr művészeti együtteseinek folyamatos működését (Bárdos Lajos Vegyeskar, Pengető Citera-zenekar, Városi Fúvószenekar). Az iskola irányításában érvényesült az igazgató egyszemélyi felelőssége. A döntések előkészítésében a véleményezésre jogosultak ( szülői képviselet, közalkalmazotti tanács ) élhettek egyeztetési, javaslattételi jogaikkal. Az intézmény eltelt öt esztendei költségvetése takarékos gazdálkodás mellett biztosította az iskola üzemeltetését, a zavartalan nevelő-oktató munkát. A pályázatokon elnyert pénzeszközök révén mód nyílt az eszközállomány fejlesztésére. Az iskola gazdálkodása során a számviteli szabályokat betartotta, az ellenőrzések alkalmával szabálytalanságokat nem tapasztaltak, a nyilvántartások vezetése megfelelő. Az intézmény és a Városi Intézmények Gazdasági Irodája közötti együttműködés jó. Az iskola adatszolgáltatási kötelezettségeinek időben eleget tett, az együttműködési megállapodásban foglaltakat betartotta. Összességében megállapítható, hogy a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola a város kiemelkedő nevelési, közéleti és kulturális központja. Az elmúlt öt esztendei tevékenységéért elismerés illeti az intézmény vezetését, nevelőit, technikai dolgozóit. /2007.(IV.27.) Kt. Tárgy: A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola ötéves munkájának értékelése HATÁROZATI JAVASLAT Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Közoktatási törvény vonatkozó 107. (8) bekezdés d) pontjára is figyelemmel megtárgyalta a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola ötéves munkájának értékelése tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: A Képviselő-testület az eltelt öt évben végzett, eredményes oktató-nevelő munkájáért, kulturális, művészeti és közéleti tevékenységéért elismerését fejezi ki a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola Igazgatójának, vezető munkatársainak, nevelőtestületének és valamennyi alkalmazottjának. A határozatról értesítést kapnak: 1./ Szentes Város Polgármestere 2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda és általa az érintettek Szentes, április 10. Dr. Sztantics Csaba jegyző

3 A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola 5 éves intézményvezetői beszámolója Készítette: Mihály Béla igazgató

4 Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés 1.1. Intézményünk rövid története, szerepe Szentes város életében 1.2. Az iskola küldetése 1.3. Az intézmény környezete, partnerek Közvetlen partnerek Közvetett partnerek 2. Iskolánk jelenlegi működését jellemző legfontosabb adatok 2.1. Az anyagi feltételek 2.2. A pedagógusok és diákok létszáma, összetétele 2.3. A művészeti iskola működését reprezentáló eredmények Tehetséggondozás (B - tagozatosok) és szakirányú továbbtanulók aránya Tanulmányi versenyeken, találkozókon, fesztiválokon elért eredmények Társas-zenei (kamarazene, zenekar, énekkar) tevékenység Növendék-megtartó képesség, alapfok utolsó évfolyamáig eljutottak aránya 3. Szervezeti- vezetési jellemzők 3.1. A vezetői munka és felelősség megosztása 3.2. A pedagógiai munka belső ellenőrzése 3.3. Pályázati tevékenység (A szentesi LLAMI Támogatásáért Alapítvány) 4. Személyi feltételek 4.1. A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége 4.2. A pedagógusok továbbképzése, önképzésének támogatása 4.3. Az oktatást segítő személyzet 5. Az iskola részvétele a város zenei, közművelődési életében 5.1. Pedagógusok művészi aktivitása 5.2. A civil, művészeti együttesek szakmai támogatása 5.3. Hangversenyélet, koncertszervezés 6. Befejezés 2

5 1. Bevezetés A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola vezetését a 2002/ 2003-as tanévtől vettem át Nagy János kollégámtól. Alapvető változtatásokat nem terveztem, a több évtized alatt kialakult értékek továbbvitelére, helyenként fejlesztésére tettem javaslatot pályázatomban. A színvonalas iskolai munka és a közművelődési tevékenység (elsősorban zenei) álltak programom középpontjában. E két fő feladat megvalósításához, véghezviteléhez kollégáim, nem egyenlő intenzitású segítő szándékát mindvégig éreztem. Iskolánk alapfokú művészetoktatási intézmény, mely iskolatípus fakultatív jellegű. A tankötelezettség nem teljesíthető, a tanulók nem készülhetnek fel alapműveltségi vizsga letételére. Viszont megalapozza a művészi kifejezőkészséget és felkészít a szakirányú továbbtanulásra. Ezért a szolgáltatásért térítési-, illetve tandíjat fizetnek növendékeink, melynek jelenlegi mértéke forint között mozog félévente. Térítési díj- és tandíj bevételek 4 3,5 3,72 Érték (MFt) 3 2,5 2,41 2,49 2,96 2 1,5 1, Gazdasági évek 1.1. Intézményünk rövid története, szerepe Szentes város életében Az 1950-es évek legelején két ún. zenepedagógus munkacsoport kezdte meg működését Szentesen, melyek a zenetanulási igényeket próbálták kielégíteni, illetve népszerűsíteni. A munkacsoportokban tanító pedagógusok, hivatásos táncés cigányzenészek akik jól olvastak kottát, igen jó technikával játszottak - valamint magas színvonalon játszó amatőrök alkották a városban működő szimfonikus zenekar tagságát. A szimfonikus zenekar mellett ebben az időben két fúvószenekar is működött Szentesen. E néhány bevezető mondatból is kitűnik, hogy az állami zeneiskola beindulását megelőzte a városban egy igen intenzív zenei élet, amelyben a társadalom szinte minden rétegéből volt képviselő. 3

6 Az oktatott hangszerek, művészeti tárgyak 1955-től napjainkig Az Állami Zeneiskola 1955 őszén nyílt meg a hangszert, zenét tanulni vágyó fiatalok előtt. Négy kinevezett (ebből egy igazgató), két óraadó tanár és egy gazdasági vezető kezdte meg a munkát a volt kisegítő iskola épületében zongora, hegedű és elmélet (szolfézs) szakon őszétől a jelenlegi helyre (Kiss Bálint u. 11.) költözött az intézmény és cselló, valamint a fúvós hangszerek oktatása is megkezdődött. Az emelkedő tanulói létszámot a tanári státuszok növekedése tette lehetővé Tanulói létszám alakulása fiú lány Összesen 623 Létszám / / / / / /06 Tanévek

7 A 70-es, 80-as évek folyamán mind a tanulói létszám, mind a pedagógusok és az oktatott hangszerek száma is növekedett, bővült. Elindult a képzés a gitár, ütő, orgona, népzene tanszakokon is. Az egyéni hangszer-oktatás mellett a kamaracsoportok, vonós-és fúvószenekarok rendszeres, vagy időleges működése is jellemezte iskolánkat. Pedagógus létszám alakulása (fő) Létszám / / / / / /06 Tanévek A 80-as évek második felében megkezdődött az intézmény épületének átfogó rekonstrukciója, melynek végén egy kívül-belül felújított, részben átépített épület állt rendelkezésünkre. Iskolánk, 1989-ben a megszépült, és a Dél-alföld akusztikailag egyik legjobb kamara-hangversenytermében ünnepélyes keretek között, az özvegy jelenlétében felvette Lajtha László zeneszerző, népzenekutató nevét. A pedagógiai munka mellett az iskola nevelőtestülete a város zenei életének szervezését is magára vállalta. Hangszerjátékukkal közreműködtek különböző hangversenyeken, de a koncertek, programok népszerűsítését, propagálását is feladatuknak tekintették ben csatlakozott iskolánkhoz a Művelődési Központ keretén belül működő társastánc-oktatás (Bolero) Bajominé Varga Erzsébet és a Zöldág Egyesület keretén belül működő néptánc-oktatás Hankó Györgyné vezetésével. Végül néhány szó a jelenről: Az alapfokú művészetoktatás mai helyzete elszomorító és egyben elgondolkodtató is. Az elmúlt 8-10 évben gombamód szaporodtak a művészeti iskolák, mindenféle szakmai kontroll nélkül. Elsősorban a többszörösére emelkedett tanulói létszám miatt az intézmények finanszírozási aránya az utóbbi néhány évben változáson ment keresztül. Az állami normatíva egyre kevesebb részt fedezett, míg a fenntartókra (elsősorban az önkormányzatokra) és a szülőkre, tanulókra egyre nagyobb hányad hárult. Nem hallgathatom el véleményemet, hogy a kialakult helyzetért elsősorban azt a törvényi, jogszabályi hátteret tartom felelősnek, amely megengedte, hogy ilyen hatalmasra duzzadhasson az alapfokú művészetoktatásban tanulók száma. A szakmának semmilyen beleszólása nem volt egy-egy új iskola létrejöttébe, elindulásába. 5

8 Voltak ugyan vizsgálatok, de az alapfokú művészeti iskolák szakmai, törvényességi, jogi kontrollja is elsősorban az adminisztratív dokumentumok ellenőrzésére korlátozódott. Pedig a tartalmi munka, a szakmai eredmények felmutatása, ellenőrzése egy intézmény igazi jelentőségét, értékét mutathatta volna meg. A morális süllyedés és más negatív változások következtében nem minden intézmény tartja be az írott és íratlan szabályokat, ami a kiélezett piaci versenyhelyzetben kimondottan az ügyeskedőknek kedvez. Ilyen körülmények között egyetlen lehetősége marad a szakmai alapon álló iskoláknak minőségi munka, törvényes működés, jogkövető magatartás. Meggyőződésem, hogy hosszútávon ez a hármas követelmény a biztos és megtérülő befektetése egy intézménynek Az iskola küldetése Intézményünket a környezeti és társadalmi elvárásokhoz rugalmasan alkalmazkodó, az új szakmai, módszertani kísérleteket támogató, de a klasszikus több évszázad alatt kialakult művészeti és emberi értékekhez ragaszkodó iskolának képzeljük el a jövőben is. Olyan fiataloknak kínáljuk szolgáltatásainkat, akik rendszeres órára járással, szorgalmas gyakorlással legalább 4-5 évig vállalják a hangszertanulást, illetve táncolást. A szerénytől a kiváló képességű tanulóig mindenkivel szívesen foglalkozunk, ha komoly a szándéka, van és lesz kitartása, környezete (szülői ház) támogatja ebben. Ezen paraméterek teljesülése mellett vállaljuk, hogy minden növendékünket a saját adottságaihoz mérten a legmagasabb szintre juttatjuk el. Intézményünk fő pedagógiai alapelve az értékközvetítés és értékalkotás. Az értékek közvetítése, befogadása, azzal történő azonosulás kapcsán a szorgalmat, kitartást, alázatot tartjuk vezető értékeknek, míg az értékalkotással kapcsolatban a kreativitást, fantáziát, a tanulói egyéniséget. Iskolánk olyan készségek fejlesztésére és ismeretanyag átadására vállalkozik, melynek fő célja az önnevelésre, öntevékenységre való ösztönzés, a lélek formálása, erkölcsi gazdagítása, a humánum előtérbe helyezése. A művészetre neveléssel a művelt, művészeteket igénylő és értő közönség, valamint az amatőr művészeti csoportok utánpótlásának biztosítását (A-tagozat) és a szakirányú továbbtanulásra történő felkészítést, a szakember utánpótlást (B-tagozat) tekintjük fő célnak. Azt szeretnénk, ha növendékeink képességeit teljes mértékben kibontakoztathatnánk, amely magába foglalja érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésüket. Ezen célkitűzéseink összhangban vannak a törvényi előírásokkal, alapító okiratunkban foglaltakkal, a fönntartó önkormányzat minőségirányítási programjával, valamint iskolapartnereink (szülők, tanulók) elvárásaival Az intézmény környezete, partnerek Iskolánk 2006 szeptemberében kezdte meg az 52. tanévet. Az épület, mely egyben székhelyünk is az 1800-as évek végén Úri Kaszinónak épült, az 1989-ben befejezett felújításkor nyerte el mai képét. Egyes részei (cserepek, hangversenyterem ablakai) sajnos ismételten felújításra szorulnak. 6

9 Az alábbi termekkel rendelkezik: hangversenyterem 165 rögzített ülőhellyel 2 nagyobb méretű zenekari, énekkari próbákra is alkalmas terem, 14 hangszeres terem, gazdasági iroda (1) igazgatói iroda (1) irattár hangszerraktár, mellékhelyiségek Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az épület és környéke (utcai front, udvar) mindig tisztán, gondozottan várja növendékeinket, vendégeinket. Az iskola karbantartója rendszeresen ápolja, nyírja a sövényt, az udvari gyepet, illetve cseréli a beteg, kiszáradt díszfákat. A tanítás döntő többsége az intézmény székhelyén (Kiss Bálint u. 11.) történik, de további hat helyszínen folyik még oktatás: Koszta József Általános Iskola (hangszer, szolfézs) Petőfi Sándor Általános Iskola (hangszer, szolfézs, énekkar) Kiss Bálint Református Általános Iskola (népzene) Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola (szolfézs) Móricz Zsigmond Művelődési Ház (társastánc, fúvószenekar) Kiss Bálint utcai próbaterem (néptánc) Közvetlen partnereink: - az iskolában tanító pedagógusok: Iskolánkban jelenleg 32 felkészült pedagógus foglalkozik a gyerekekkel. A 17 teljes és 15 rész foglalkozású kolléga heti 547 órában látja el a 616 növendék tanítását. Heten vidékről, (Orosháza, Szeged, Csongrád) bejáróként látják el a feladatot. Egy-egy kolléga kezeli a könyvtárat-kottatárat és a lemeztárat, illetve egy kolléganő kíséri figyelemmel a pályázati kiírásokat. - technikai dolgozók: Öten segítik az oktató-nevelő munkát, egy-egy iskolatitkár, gazdasági informatikus, hangszerjavító-karbantartó, takarító, fűtő-karbantartó. Valamennyien közreműködnek az iskola közművelődési (hangversenyek, rendezvények szervezése, lebonyolítása ) programjaiban is. - iskolánkban tanuló növendékeink szülei: Általában érdeklődők, együttműködők a szülők gyermekeik előmenetele érdekében, de a közismereti (általános és középiskola) intézményekben vállalt szülői kötelezettségük mellett a művészeti iskolában már nem tudnak számottevő mértékben segíteni, és ezt nem is várhatjuk el tőlük. Azért többféle módon próbálkozunk a szülői ház és az iskola kapcsolatát szorosabbra fűzni. Például az 7

10 ún. zenés szülői értekezletekkel ahol egy-egy tanár valamennyi tanítványa fellép egy-két produkcióval. Ezeknek a kis koncerteknek szinte 100 %-os a látogatottsága a szülők részéről. - intézményünk növendékei: Növendékeink felvételi meghallgatás után - különböző adottságokkal, talentumokkal kerülnek hozzánk, ami természetes. Megpróbáljuk mindegyikőjüket a saját képességei szerinti legmagasabb fokra eljuttatni. Ehhez az eredményhez persze kitartás és szorgalmas munka (gyakorlás) is szükséges. Igyekszünk mindenkit sikerélményhez juttatni. A legügyesebbek versenyeken, találkozókon, fesztiválokon képviselik iskolánkat, városunkat. - a fenntartó városi önkormányzat: A fenntartó önkormányzattal főleg a művelődési irodán keresztül folyamatos kapcsolatban állunk. Napi közös ügyeink, közép- és hosszú távú terveink, programjaink megbeszélésében, egyeztetésében kifogástalan partneri viszony alakult ki. A VIGI dolgozói is messzemenően segítik főleg gazdasági munkánkat, de más kérdésekben (jogi, munkáltatói stb.) is hasznos tanácsokat adnak. Kérésünk, hogy egyes határidős, információkat kérő feladataink teljesítésére ne csak egy-két munkanap álljon rendelkezésünkre. - társintézmények: A megye más művészeti iskolái közül a több évtizede működő, komoly szakmai hagyományokkal rendelkező, és a túlnyomórészt zenével foglalkozó intézményekkel tartjuk és ápoljuk kapcsolatainkat. A Szentesen működő művészeti iskolák közül a Keleti István Művészeti Iskolával (HMG) van korrekt partneri viszonyunk. Zenei pályára került növendékeink elsősorban Szegeden folytatják tanulmányaikat, de vannak és voltak Debrecenben, Békéscsabán és Budapesten is továbbtanulóink. Ezen intézményekkel is folyamatos összeköttetésben vagyunk, felvételi és konzultációs időpontjaikról rendszeresen tájékoztatnak Közvetett partnereink: - külföldi kapcsolatok: Intézményünknek a németországi Sankt Augustin és a szerbiai Bácskatopolya zeneiskoláival van, évek óta tartó, rendszeres kapcsolata. Mindkét iskolával folyamatos cserekapcsolatot alakítottunk ki, amelyek közös tanári hangversenyek, növendékek egyéni- és csoportos (kamarazene, zenekar, énekkar) bemutatkozásából állnak. Legutóbb őszén - iskolánk tanulói adtak kb. egy órás műsort (zene és tánc) Sankt Augustinban, most áprilisban pedig a Topolyai kollégákkal szerepelünk közös tanári hangversenyen itt Szentesen. - közismereti (általános és közép) iskolák: A város általános- és középiskoláival (ahonnan növendékeink döntő többsége jár intézményünkbe) jó és eredményes kapcsolatot ápolunk több évtizede. Néhány 8

11 intézményben kihelyezett órákat is tartunk. Főleg a Petőfi Sándor- és a Koszta József Általános Iskolákban vagyunk jelen magasabb óraszámban, ami szorosabb együttműködést is jelent. A Városi Könyvtár és iskolánk által közösen szervezett zenés irodalmi estek, de más programok közreműködői közé többször bevontuk a közismereti iskolák ( Koszta, HMG, Petőfi, Deák stb.) tanulóit is. 2. Iskolánk jelenlegi működését jellemző legfontosabb információk 2.1. Az anyagi feltételek Iskolánk mindenkori, éves költségvetése a fenntartó önkormányzat és az intézmény között folyó tárgyalások mentén születik meg az ellátandó feladatok figyelembe vételével. Az elmúlt években megállapított költségvetési végösszegek intézményünk folyamatos és szakszerű működését mindenkor garantálták. Mint minden közoktatási intézménynél, úgy nálunk is a költségvetés kb. 90%-a a bért és járulékait fedezte, míg a maradék 10%-ot dologi kiadásokra ( rezsi költségek, működés, kisebb beszerzések stb.) fordítottuk. Természetesen mindenkor éltünk pályázati lehetőségekkel is, amely pénzösszegekből kisebb-nagyobb beruházást, felhalmozást, koncert-programokat tudtunk megvalósítani. A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola költségvetési fő összegének alakulása az elmúlt 5 évben Összeg összesen (MFt): 91, ,6 78,9 63, Év Nagy értékű beruházások között: - hangszerek - gitárok, zongora, szintetizátor, csellók, marimba, basszusklarinét, - térítésmentes átvételek az alapítványtól digitális fényképezőgép, trombita, másológép - számítógépek, tábla, riasztó, mikrofonok Kis értékű beszerzések között: - kiegészítők - nádak, húrok, vonók, tokok, tanulóasztalok, szekrények stb. 9

12 Az épület karbantartása: - kőműves-munkák, festések, padlószőnyegek, csiszolás, udvarrendezés, járda burkolása, tetőcserepek részleges cseréje stb A pedagógusok és diákok létszáma, összetétele Tanulók száma (fő) 2006/ / / / / Tanév Tanszakonkénti létszámok 2002/ / / / /2007 Zongora, orgona, szintetizátor Vonós tanszak, gitár Fúvós és ütő tanszak Szolfézs, elmélet Magánének Citera Táncművészet (Társastánc, néptánc) A térítési- és tandíjak utóbbi években történt emelése, a társadalmi környezet változása, a városban megjelent más művészeti iskolák működése és a csökkenő gyermeklétszám ellenére tanulói létszámunk az utóbbi néhány évben történt ingadozás után 600 fő körül stabilizálódott. Növendékeink döntő többsége Szentes város általános és középiskoláiból kerül ki, de vannak óvodás és felnőtt korú tanulóink is. Tanári létszámunk viszonylag rugalmasan tud alkalmazkodni a mindenkori tanulói kerethez, az ellátandó óraszámhoz és a tanszakok közötti létszámváltozáshoz. 10

13 Tanárok létszáma Fő Teljes óraszámban foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak / / / / /2007 Tanév 2.3. A művészeti iskola működését reprezentáló eredmények E pont alatt azokat a teljesítményeket, fesztiválokon, találkozókon való részvételeket, országos és területi, megyei versenyeken elért eredményeket ismertetjük, melyek méltán reprezentálják intézményünk működését. Szót ejtünk a tehetséggondozásról (szakirányú továbbtanulás), valamint a társas-zenélési (kamarazene) tevékenységről is, és szorosan ide tartozik a növendék-megtartó (magasabb osztályosok) képesség is. Az átlagon felüli, kiemelkedő teljesítmények mellett azonban szólnunk kell a többségről, az átlagos teljesítményre képes növendékekről is, hiszen a velük való foglalkozás feladatunk és felelősségünk is. Gyengébb képességekkel éppúgy válhat valaki önmegvalósító, érett személyiséggé, mint kiemelkedő talentumokkal. Ezek a tanulóink is szerepelnek növendékhangversenyeken, zenés szülői értekezleteken, közösen dolgoznak kamaracsoportokban, zenekarokban, részt vesznek az alkalmankénti színház- és operalátogatásokon és képviselik iskolánkat különböző rendezvényeken (Kortárszenei Találkozó, Zenei Táborok, versenyek stb.) Tehetséggondozás (B-tagozatosok) és szakirányú továbbtanulók aránya Az iskola működésének kezdete óta az egyik legfontosabb szakmai értékmérő a kiemelkedően tehetséges növendékek felkészítése, zenei pályára irányítása. Az eltelt több mint ötven év alatt közel száz volt növendékünk szerzett ének- és/vagy zenetanári, valamint művészi diplomát. Ezek a volt növendékeink valamennyien B- tagozatosak voltak, ami azt jelentette, hogy hetente magasabb óraszámban tanulták a zenei szaktárgyakat. Elsősorban ők képviselték intézményünket a különböző országos és megyei versenyeken, találkozókon is. Ma, közülük többen itt tanítanak a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskolában. A zenei pályán továbbtanulók száma, aránya ami átlagosan évi két fő - szerencsére az utóbbi öt évben sem csökkent. 11

14 B-tagozatos tanulók száma összesen Továbbtanulók száma 20 Létszám / / / / /2007 Tanév A konzervatóriumban, főiskolán továbbtanuló fiataljainknak minden évben rendezünk Volt növendékeink hangversenye címmel egy koncertet, amelyen bemutathatják zenei, szakmai fejlődésüket és mi, a felkészítő iskola is figyelemmel kísérhetjük további pályájukat. Zenei szakközépiskolába felvett növendékeink: Horváth Henrietta - zongora 2003/2004 Szeged Szamosközi Beáta - oboa 2003/2004 Szeged Domján Emese - oboa 2003/2004 Szeged Halmai Bianka - hegedű 2003/2004 Budapest Perczel Tamás - trombita 2003/2004 Szeged Szabó Erika fuvola, szaxofon 2004/2005 Debrecen Dani Imre zongora, szolfézs 2005/2006 Kecskemét Pintér Bence - zongora 2005/2006 Szeged Mészáros Dávid - trombita 2005/2006 Budapest Szűcs Szabolcs - trombita 2005/2006 Békéscsaba Tanulmányi versenyeken, találkozókon, fesztiválokon elért eredmények A tanulmányi versenyeken, találkozókon, fesztiválokon való részvétel a tehetséges (nemcsak B-tagozatosok) és szorgalmas növendékek, kamarazeneicsoportok, zenekarok, tánc-csoportok számára olyan szereplési és megmérettetési lehetőség, ahol a régió, az ország legjobbjai mellett léphetnek föl, mutathatják meg felkészültségüket. Ezen rendezvények haszna, hogy a növendékeket fokozott felfokozott teljesítményre készteti, megerősíti azt a tudatot, hogy eredmény csak komoly munkával érhető el. Egyben a közösségi összetartozást is erősítik, az együttesekben fellépő tanulóink átélik azt az élményt, hogy valamit közösen hoztak létre, amiben minden egyes szereplőnek része van. 12

15 Országos versenyek Területi, regionális versenyek Megyei versenyek Területi, regionális találkozók Országos, regionális, megyei versenyeken, találkozókon, bemutatókon való részvétel 2002/ / /2005 Kerekes Róbert szintetizátor - Mindszent Halmai Bianka hegedű (különdíj) - Balassagyarmat Társastánc-csoport (különdíj) Szeghalom Korcsmáros Réka magánének I..hely Budapest (Frankofon) Perczel Tamás trombita - Szeged Csiszár Ádám cselló - Kecskemét Szeri Krisztina fuvola - Kecskemét Szabó Erika fuvola - Kecskemét Boros Bence gitár - Szeged Molnár Evelin gitár - Szeged Szabó Erika furulya (III. hely) - Szeged Rousseau Piot Yentle furulya (különdíj) - Szeged Kerekes Róbert szintetizátor - Mindszent Szamosközi Beáta oboa - Sopron Domján Emese oboa - Sopron (Márton Edina, Forrai Réka, Szluka Brigitta, Kruzslicz Tamás, Sarkadi Szabó Ágnes) Lajtha Vetélkedő I.hely - Budapest (Bencs Ferenc, Binder Zsófia, Sárközi Zsófia, Szűcs Márta, Veres-Lakos Enikő) Lajtha Vetélkedő II. hely Budapest Ternai József magánének (III.díj) - (Sérültek-táncdal) Horváth Henrietta zongora - Szeged Kovács Bianka klarinét - Szeged Pintér Péter klarinét - Szeged Binder Dominika klarinét - Szeged Szabó Erika furulya - Szeged Mányai Gabriella oboa - Szeged Piti Nóra oboa - Szeged Molnár Brigitta oboa Szeged Ternai József magánének Debrecen (nótaéneklés) (Ádor Edit, Balázs Barbara, Molnár Krisztina, Nagy Johanna, Kruzslicz Tamás) Hungaroton Műveltségi Vetélkedő - Szeged Társastánc 2 csoport - Szeged Társastánc koreográfiáért arany minősítés + különdíj - Szeged Móricz Klaudia hegedű - Zákányszék Tóth Gellért ütős (III. hely) Csiszár Ádám cselló - Orosháza Dobos Dániel cselló - Orosháza Illés Boglárka cselló - Orosháza Berényi Tünde cselló - Orosháza Vonószenekar - Szentes Dani Imre szolfézs I. hely - Debrecen Margaréta citera-zenekar Nívódíj - Gödöllő Dani Imre zongora (rádiófelvétel) - Budapest Kerekes Róbert szintetizátor - Mindszent Pálfi Orsolya szintetizátor Mindszent Ternai József magánének Siófok (magyar nóta) Halmai Pongrácz szolfézs, Berényi Tünde szolfézs, Szűcs Szabolcs szolfézs,mészáros Dávid szolfézs, Nagy Johanna szolfézs - Békéscsaba (Ádor Edit, Balázs Barbara, Kruzslicz Tamás) Hungaroton Műveltségi Vetélkedő (II. hely) Szolnok Péntek Ágnes gitár (I. hely) - Szeged Molnár Evelin gitár (I. hely)-szeged Boros Bence gitár (III. hely) - Szeged Nagy Zoltán gitár (különdíj) - Szeged Csiszár Éva gitár, Tomcsik Bence gitár, Bodrits Nóra gitár - Szeged Zimán József-Sajtós Vivien néptáncpáros, Zimán László-Szabó Krisztina néptánc-páros - Békéscsaba Petes Krisztina-Petes Zsuzsanna páros népdaléneklés (II. hely) - Újszentes Ternai József magánének Nagyszénás (I.hely) - magyar nóta Vonószenekar - Szentes Margaréta Citera Zenekar - Mezőtúr 2005/ /2007 Mészáros Dávid trombita Zalaegerszeg Dani Imre zongora Budapest Molnár Evelin gitár Vác Mirza Dávid gitár Vác Szűcs Szabolcs trombita Szeged Bódi Amanda zongora Kecskemét Mészáros Lívia zongora Kecskemét Halmai Pongrác-Béni Attila szintetizátor, trombita Baja Szabó Péter magánének Orosháza Ternai József magánének -Nagyszénás Kovács Zsuzsa klarinét Szeged Dudás Lívia klarinét Szeged Tóth Fruzsina oboa Kecskemét Néptánc-csoport Makó Cservenák Regina gitár (III. hely) - Szeged Molnár Evelin gitár (II. hely) Szeged, Kovács Gabriella gitár (különdíj) Szeged, Mirza Dávid gitár (II. hely) - Szeged Zenteai Lilla gitár, Volosin Márton gitár, Tomcsik Bence gitár - Szeged Margaréta-citerazenekar kiváló Szegvár Mitlasóczki Bence zongora Szeged Mitlasóczki Bence zongora - Kiskőrös Petes Krisztina-Petes Zsuzsanna népdaléneklés (II. hely) Makó Ternai József magánének Nagyszénás - magyar nóta Társastánc-csoport Szeged (Gálára) Veres Szalacsek Dániel-Gulyás Alexandrs (charleston pár) - Szeged 13

16 Megyei találkozók, bemutatók Megyei Kortárszenei Találkozó - Szentes Bódi Károly zongora (nívódíj)- Hódmezővásárhely Nagy Johanna zongora (nívódíj) Hódmezővásárhely Horváth Henrietta zongora (nívódíj) Hódmezővásárhely Németh Dorottya zongora (dicséret) Hódmezővásárhely Vonószenekar - Szeged Bódi Károly zongora (kiváló) Szabó Erika furulya (kiváló) Szél Szemirámisz furulya (kiváló) Bencs Ferenc zongora (kiváló) Szabó Erika piccoló (kiváló) Kovács Ida fuvola (kiváló) Horváth Henrietta zongora (kiváló) Ütőegyüttes (Bubla Bence, Bereczky Zsolt, Csépe Zsombor, Tóth Gellért, Mészáros László) - kiváló Horváth Henrietta zongora (nívódíj)- Hódmezővásárhely Nagy Johanna zongora (kiváló) Bódi Károly zongora (kiváló) Csiszár Ádám cselló (kiváló) Ütőegyüttes (Mészáros László, Takács Ádám, Bubla Bence, Tóth Gellért, Bereczky Zsolt) - kiváló Ifjúsági Fúvószenekar Szentes, Kistelek, Csongrád Pintér Bence zongora (nívódíj) - Hódmezővásárhely Dani Imre zongora (kiemelt nívódíj) - Hódmezővásárhely Boros Bence gitár (kiváló) Lucz Márta zongora (kiváló) Csiszár Ádám cselló (kiváló) Dani Imre zongora (kiváló) Bódi Károly zongora (kiváló) Ütőegyüttes (Mészáros László, Takács Ádám, Csépe Zsombor, Bubla Bence, Bereczky Zsolt, Tóth Gellért) - kiváló 14 Néptánc-csoport Mórahalom Vonószenekar Szeged Dani Imre zongora (kiemelt nívódíj) Hódmezővásárhely Pintér Bence zongora (nívódíj) Hódmezővásárhely Mészáros Lívia Lilla zongora (nívódíj) Hódmezővásárhely Dudás Lívia,Mészáros Lívia klarinét zongora ( kiváló) Mészáros Dávid trombita ( kiváló) Mitlasóczki Bence zongora (kiváló) Csiszár Ádám cselló (kiváló) Ütőegyüttes (Takács Ádám, Bereczky Zsolt, Mészáros László, Bubla Bence) - kiváló Vonószenekar Szentes Mitlasóczki Bence zongora (nívódíj) Hódmezővásárhely Majtényi Laura zongora (kiemelt nívódíj) Hódmezővásárhely Nagy Johanna zongora (nívódíj) Hódmezővásárhely Mészáros Csanád - zongora Csiszár Ádám cselló (kiváló) Dudás Lívia, Mészáros Lívia klarinét zongora ( kiváló) Majtényi Laura zongora (kiváló) Kovács Gabriella gitár (kiváló) Ütőegyüttes (Bereczky Zsolt, Bubla Bence, Mészáros László, Takács Ádám) - kiváló

17 Társa- zenei (kamarazene, zenekar, énekkar) tevékenység A zeneművészeti ágon az oktatás-nevelés elsősorban egyéni órák, foglalkozások keretében történik. Ezért is fontos, hogy ezek a gyerekek minél hamarabb ismerkedjenek meg az együtt-muzsikálás semmihez sem hasonlítható élményével. A közös muzsikálás, táncolás fejleszti az egymásra figyelést, a toleranciát, az alkalmazkodó készséget, hiszen a különböző szinten levő tanulók csak akkor tudnak közös produkciót létrehozni, ha az ügyesebb segíti a gyengébbet, ugyanakkor a jobban teljesítő növendék húzóerőként is hat fejlődni vágyó társára. Éppen ezért fontosnak tartjuk, hogy minél több kamaracsoport, zenei és tánc-együttes működjön iskolai keretek között. A társastánc- és a néptánccsoportok a tantervi követelmények szerint is csoportosan végzik munkájukat. Jelenleg a következő kamaracsoportok, zenekarok dolgoznak intézményünkben: Ütő - együttes Blockflöte együttes Gordonka kamaracsoport Gitár zenekar Margaréta citera zenekar Vonószenekar Ifjúsági fúvószenekar Énekkar (2) Egyéb kamaracsoportok Növendék-megtartó képesség, alapfok utolsó évfolyamáig eljutottak aránya Fontos cél a kiemelkedően jó képességű gyerekek (B-tagozatosok) felkészítése versenyekre, szakirányú továbbtanulásra (felvételire), szereplésekre, de az átlagos tehetségű és szorgalmú tanulók (A-tagozatosok) sikerélményhez juttatása, személyiségének és közösségi magatartásának fejlesztése is legalább ilyen fontos feladat. Hiszen, elsősorban ezen fiatalok közül kerülnek ki a zenét, művészeteket szeretők, kedvelők csoportjai, az amatőr művészeti közösségek (énekkar, zenekar, tánckar) tagjai. Több évtizedes tapasztalatunk azt mutatja, hogy zeneszerető, hangversenyre, kiállításokra, színházba járó közönséget elsősorban azokból a növendékeinkből tudunk nevelni akik legalább 5-6 évig, vagy még tovább tanulnak művészeti iskolában. Ezért is fontos, hogy az alapfokú osztályok utolsó évfolyamáig minél többen jussanak el, kitartásuk, szorgalmuk minél hosszabb ideig tartsa Őket a választott hangszer vagy tánc mellett. Valamennyi növendékünk félévkor és tanév végén meghallgatáson (vizsgán) játszik választott hangszerén, illetve táncol, de minden tanulónk szerepel az ún. zenés szülői értekezleten is. 15

18 Alapfok utolsó évfolyamáig eljutottak aránya tanszakonként között 2002/ /2004 Százalék ,1 zongora vonós 7,7 11 9,4 Fúvós és ütő Társastánc Néptánc Szolfézs Magánének Citera Tanszakok Százalék ,8 13,2 20,2 0,8 zongora vonós Fúvós és ütő Társastánc Néptánc Szolfézs Magánének Tanszakok Citera 2004/ /2006 Százalék ,4 14,4 17,7 7,2 zongora vonós Fúvós és ütő Társastánc Néptánc Szolfézs Magánének Tanszakok Citera ,6 20,6 19 2,3 zongora vonós Fúvós és ütő Társastánc Néptánc 12 12,1 Szolfézs Magánének Citera 2006/2007 Százalék ,5 18,6 19,8 10,5 23 5,5 5,5 zongora vonós Fúvós és ütő Társastánc Néptánc Szolfézs Magánének Citera Tanszakok 3. Szervezeti vezetési jellemzők Mint az iskola első számú vezetője, mindenkor arra törekedtem, hogy a megfelelő feltételeket megteremtsem az oktató-nevelő munka színvonalas végzéséhez. Minden körülmények között demokratikus szellemben próbáltam vezetni az intézményt, igyekeztem az őszinte, nyugodt iskolai légkört kialakítani, megtartani, ahol minden érintett bátran, nyíltan elmondhatta észrevételét, jobbító szándékú kritikáját. A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola szervezeti felépítése: Az iskola vezetősége (igazgató, igazgatóhelyettes, tanszakvezetők, közalkalmazotti tanács elnöke) Nevelőtestület Szakmai munkaközösségek tanszakok (tanszakvezetőkkel) 16

19 Titkárság iskolatitkár, hangszer-karbantartó, informatikus, takarító, fűtőkarbantartó 3.1. A vezetői munka és felelősség megosztása Vezetői munkámat egy igazgatóhelyettes, öt tanszakvezető (zongora, vonós-gitár, fúvós-ütős, szolfézs-elmélet, tánc) és a közalkalmazotti tanács elnöke segíti. Az iskola vezetőségének fontos feladata az érdekegyeztetés, döntés-előkészítés és az információcsere elősegítése. Valamennyi, lényeges döntés-előkészítésnél kikérem véleményüket. Igazgatóhelyettes kollégám elsősorban az intézmény adminisztrációs, tanügyigazgatási feladatait látja el, illetve ellenőrzi a kollégáknál ugyanezt. A munkaközösségek és vezetőik elsősorban az adott tanszak szakmai munkáját koordinálják, segítik. A szakmai kérdések és irányvonalak megválaszolásában, illetve meghatározásában a nevelőtestület közössége a legfőbb döntéshozó. A technikai dolgozók munkáját az iskolatitkár fogja össze. Az iskola valamennyi dolgozójának munkaköri leírását az SZMSZ tartalmazza A pedagógiai munka belső ellenőrzése A pedagógus kollégák szakmai munkáját az iskola igazgatója és tanszakvezetője ellenőrzi. Ezek az ellenőrzések a félévi és év végi beszámolók, illetve növendékhangversenyek, szereplések, munkaközösségi foglalkozások alkalmával valósulnak meg. A munkaközösségi foglalkozások a szakmai kérdések megbeszélésének, a kezdő kollégák segítésének színterei is. Az ellenőrzés tapasztalatait az érintett pedagógussal egyénileg, de az általánosítható tanulságokat a munkaközösséggel, a nevelőtestülettel is értékelni, összegezni szoktuk. A tanszakvezetők és a munkaközösségek elsősorban szakmai tanácsokkal segítik a kollégákat és az igazgatóságot is. 3.3.Pályázati tevékenység A pályázati kiírások figyelemmel kísérése, a pályázatok elkészítése, elszámolása Mészárosné Surányi Olga kolléganő feladata. A pályázatok kiválasztása, megírása előtt természetesen minden lényeges kérdést számba veszünk, megbeszéljük a legfontosabb információkat, teendőket. Mivel intézményünknek, mint művészeti iskolának a pályázati lehetőségei igen korlátozottak, legtöbbször az iskola mellett működő Szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola Támogatásáért alapítvány nevében szoktunk pályázni. Az alapítvány célkitűzései már az elnevezéséből adódóan is szinte egybeesnek intézményünkével. 17

20 A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és a mellette működő alapítvány által nyert pályázati pénzek + 1%-os támogatás Összeg (eft) Évek 4. Személyi feltételek A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola jelenlegi alkalmazotti közössége egy hagyományokkal és nagyszerű tanár-elődökkel rendelkező intézmény utódja. A szorosan vett oktató-nevelő munka mellett a város zenei életének egyik szervezője, nagyobbrészt közreműködője is. Több pedagógusunk művész-tanári végzettséggel is rendelkezik A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége Iskolánkban jelenleg 32 jól felkészült pedagógus foglalkozik a gyerekekkel. 22 tanár kollégának főiskolai, 7-nek egyetemi végzettsége van. Ketten IV. éves hallgatók a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Főiskolai karán, citeratanárunk pedig pedagógiai végzettsége után most végzi a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola ének-népzene szakát. Szintetizátort oktató kollégám végzős hallgató a SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karának pedagógia szakán. A nevelőtestület életkor szerinti megoszlása nagyon változatos, hiszen a pályakezdő kollégáktól egészen a nyugdíjasig minden korosztály képviselve van. Kilenc kolléga a hangszeres diplomája mellett szolfézs, illetve ének-zene tanári képzettséggel is rendelkezik. A pedagógusok minőségi munkájának értékelésekor, a minőségi bérpótlék odaítélésekor az iskola vezetőségének javaslata alapján döntök. A művészetek tanulása során kifejezetten előnyt jelent, hogy a gyerekekkel egyénileg, illetve kis létszámú csoportban foglalkozhatunk. Erős személyes kötődés alakulhat ki, mely meghatározó lehet a tanuló fejlődésében. Az egyéni hangszertanulás kapcsán kollégáim olyan bizalmas, szinte szülő-gyermek viszonyba kerülhetnek növendékeikkel, amely kontaktus több évre, vagy évtizedre is megmaradhat. Ez a személyiségformáló bizalmi-kapcsolat hosszú távra befolyásolhatja a tanítvány életét. Ezt a lehetőséget kell megragadnunk, hogy tanulóinkat a lehető legjobb, legmegfelelőbb célok felé irányítsuk, hogy személyiségük mind jobban kiteljesedhessen, gazdagodhasson. 18

Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program

Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013 1 Tartalomjegyzék I. rész 1. A pedagógiai program megvalósításhoz szükséges feltételrendszerek 1.1. Helyzetelemzés

Részletesebben

PÁLYÁZAT a Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Liszt Ferenc Zeneiskolája tagintézmény-vezetői beosztás ellátására

PÁLYÁZAT a Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Liszt Ferenc Zeneiskolája tagintézmény-vezetői beosztás ellátására PÁLYÁZAT a Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Liszt Ferenc Zeneiskolája tagintézmény-vezetői beosztás ellátására Pályázó: 7165 Mórágy, Alkotmány u. 16. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÉSZÍTETTE: BALOGH GÁBOR

KÉSZÍTETTE: BALOGH GÁBOR P5 KÉSZÍTETTE: BALOGH GÁBOR Balogh Gábor 06-1-276-5774 iskola@egressybeni.hu Pályázat Fasang Árpád Zeneiskola Igazgatói állására Azonosító szám: XIV/18217/2012 Pályáztató: Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Dohnányi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola. Intézményvezetői munkakörének betöltésére

PÁLYÁZAT. a Dohnányi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola. Intézményvezetői munkakörének betöltésére PÁLYÁZAT a Dohnányi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola Intézményvezetői munkakörének betöltésére 1 Készítette: Bán Réka Pályázat DOHNÁNYI ERNŐ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Intézményvezetői munkakörének betöltésére

Részletesebben

OM AZONOSÍTÓ: 101417. 2013. augusztus

OM AZONOSÍTÓ: 101417. 2013. augusztus OM AZONOSÍTÓ: 101417 PEDAGÓGIAI-NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE ZENEMŰVÉSZETI ÁGON 2013. augusztus - 2 - A MEA Alapfokú Művészetoktatási Intézmény első Pedagógiai Programja 1996-ban készült az 1993.

Részletesebben

AZ ÓBUDAI NÉPZENEI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti módosított változat: 2013. március

AZ ÓBUDAI NÉPZENEI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti módosított változat: 2013. március AZ ÓBUDAI NÉPZENEI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti módosított változat: 2013. március Az intézmény adatai Az intézmény hivatalos neve: Óbudai Népzenei Alapfokú Művészeti

Részletesebben

Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat

Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat VEZETŐI PROGRAM 2012-2017 Készítette: Ember Csaba 2012. február 12. Helyzetelemzésre épülő vezetői program Készült 2012 februárjában

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Tartalom I. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA... 3 II. HELYZETELEMZÉS... 5 1. A Zeneiskola rövid története és alaptevékenysége... 5 2.

Részletesebben

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola. 1 Az intézmény bemutatása... 7. 1.1 Iskolánk adatai 7

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola. 1 Az intézmény bemutatása... 7. 1.1 Iskolánk adatai 7 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom 1 Az intézmény bemutatása... 7 1.1 Iskolánk adatai 7 1.1.1 Jogszabályi háttér:... 9 1.1.2 Az intézmény vezetésének és közösségeinek kapcsolatai... 10 1.1.3 A kapcsolattartás

Részletesebben

A J. HAYDN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI ÉS NEVELÉSI PROGRAMJA, HELYI TANTERVEI

A J. HAYDN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI ÉS NEVELÉSI PROGRAMJA, HELYI TANTERVEI J. Haydn Alapfokú Művészeti Iskola 9431 Fertőd, Madách sétány 1. OM: 039593 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, S csak ezekből lehet boldog ország Kodály Zoltán A J. HAYDN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Részletesebben

2011 Pedagógiai Program

2011 Pedagógiai Program 1 2011 Pedagógiai Program A győri Liszt Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programja és tantervi irányelvei a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény ( továbbiakban Kt.)

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A GÖDÖLLŐI FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pedagógiai program A fa nem mag, nem vessző, hajlékony törzs, majd végül kiszáradt rönk. Nem kell részekre bontani ahhoz, hogy megismerd. A fa az az erő, amely lassan magába öleli az eget. Akárcsak te,

Részletesebben

A FÓTI ÖNKORMÁNYZATI ZENEISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011-TŐL

A FÓTI ÖNKORMÁNYZATI ZENEISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011-TŐL Fölfelé megy borban a gyöngy, jól teszi Tőle senki e jogát el nem veszi. Törjön is mind ég felé az, ami gyöngy Hadd maradjon gyáva földön a göröngy! /Vörösmarty M: Fóti Dal/ A FÓTI ÖNKORMÁNYZATI ZENEISKOLA

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: Szentes város művészeti és kulturális eredményeinek, feladatainak és folyamatainak

Részletesebben

Tartalomjegyzék: 1.TARTALOMJEGYZÉK 1. CÉLMEGHATÁROZÁS 5. TEHETSÉGKUTATÁS ÉS GONDOZÁS ISKOLÁNKBAN 7. VERSENYEREDMÉNYEK AZ ELMÚLT ÖT ÉVBEN 8.

Tartalomjegyzék: 1.TARTALOMJEGYZÉK 1. CÉLMEGHATÁROZÁS 5. TEHETSÉGKUTATÁS ÉS GONDOZÁS ISKOLÁNKBAN 7. VERSENYEREDMÉNYEK AZ ELMÚLT ÖT ÉVBEN 8. Tartalomjegyzék: 1.TARTALOMJEGYZÉK 1. 2.PÁLYÁZATI NYILATKOZAT 2. 3.SZEMÉLYI ADATOK 3. 4.SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 4. 5.BEVEZETÉS 5. CÉLMEGHATÁROZÁS 5. 6.JELENLEGI HELYZET 6. TEHETSÉGKUTATÁS ÉS GONDOZÁS ISKOLÁNKBAN

Részletesebben

TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA AMI. BESZÁMOLÓ 2013-2014. tanév

TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA AMI. BESZÁMOLÓ 2013-2014. tanév BESZÁMOLÓ 2013-2014. tanév 1. Az intézmény környezete, partnerek, változások A Tóth Aladár Zeneiskola a főváros kulturális központjában működik. Ez egyszerre jelent működésében előnyt és hátrányt. Előnyt

Részletesebben

Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola fenntartói ellenőrzése

Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola fenntartói ellenőrzése Összhang" Művészeti, Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány Szolnok Óvoda u. 5. 5000 Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola fenntartói ellenőrzése Az ellenőrzés időtartama: Az ellenőrzött időszak:

Részletesebben

A MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2012-2017 Csak tiszta forrásból Bartók Béla Kinek ajánljuk iskolánkat? olyan pedagógusoknak, akik az emberi értékek iránt elkötelezettek, akik fontosnak tartják

Részletesebben

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász) A Szentgotthárd

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 TARTALOM 1. Általános rendelkezések a. Az SZMSZ célja, jogszabályi alapja 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros XV. kerületi Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK Függelékek... 4 I. RÉSZ... 6 1. Általános rendelkezések... 6 1.1.

Részletesebben

Polifónia. Zeneoktatásunk. különszám. 2009. május

Polifónia. Zeneoktatásunk. különszám. 2009. május Zeneoktatásunk Polifónia különszám 2009. május Zeneoktatásunk A kiadvány megjelenését támogatta a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a Nemzeti Civil Alapprogram. ISBN Magyar Zenei Tanács 1012 Budapest,

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉS MUNKATERV ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola 1112 Budapest Neszmélyi út 30.

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉS MUNKATERV ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola 1112 Budapest Neszmélyi út 30. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉS MUNKATERV ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola 1112 Budapest Neszmélyi út 30. Intézmény OM - azonosítója: 0 3 5 4 6 2 Intézményvezető:

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Beszámoló 2011/2012 tanév készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Balatonkenese, 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére Tárgy: Békés Város Oktatási és Nevelési intézményeinek 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatók Előkészítette: Bereczki Lászlóné Igazgató Asszony Kis Eszter Tankerületi Igazgató Asszony, Deákné Domonkos

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről

T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről 1. Beszámoló az oktatási intézmények a 2010/11-es tanévéről, kiemelve a két tanítási képzés tapasztalatait.

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye. Nevelési program 2008.

Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye. Nevelési program 2008. Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye Nevelési program 2008. Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 1 1. Bevezető... 1 1.1. A tagintézmények

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Békési Kistérségi Iskola elmúlt évi munkájáról és működéséről, valamint a 2013/14. tanév beindulásáról, terveiről Előkészítette: Kis Eszter tankerületi igazgató, Deákné Domonkos Julianna

Részletesebben