Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Tel.: 63/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Tel.: 63/510-303"

Átírás

1 Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Tel.: 63/ /2007. Témafelelős: Hering Ferenc Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola ötéves munkájának értékelése Melléklet: 1 db Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2003.(IV.04.) ÖR. 17. (9) bekezdésének megfelelően a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola ötéves munkájáról szóló beszámolót az alábbiak szerint véleményezem: Szentes Város Önkormányzata a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola működtetését nem kötelező közoktatási feladatként látja el. Az intézmény a törvényben és az önkormányzat közoktatási dokumentumaiban megfogalmazott elvárások szerint végezte feladatait. A működés törvényességét a művészeti iskola Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, Pedagógiai Programjának, Házirendjének, Térítési- és tandíj szabályzatának, más belső szabályzatainak, nyilvántartásainak, a gazdálkodás folyamatait szabályozó dokumentumainak megléte, érvényessége, betartása és végrehajtása is garantálta. Az értékelt ötéves időszak munkája azt bizonyítja, hogy az intézmény kiemelkedő színvonalon teljesítette azokat a célokat és elvárásokat, amelyek szerint a művészeti oktatás a maga sajátos eszközeivel, a hangszeres és táncoktatással, érzelmi és esztétikai neveléssel járuljon hozzá a sokoldalú, zene- és táncművészetben jártas, kreatív személyiség kialakításához. Művészeti nevelésével-oktatásával az intézmény hozzájárult az egyetemes művészeti kultúra, az európai műveltség, a népi hagyományok, az értékek megőrzése formáinak kialakításához. A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola a tanítás többségét az 1800-as évek végén épült székhely iskolaépületben látja el, de további hat telephelyen is folyik oktatás. A tanulók nagy része a város általános és középiskoláiból kerül ki, de óvodás és felnőttkorú növendékek is igénybe vették a szolgáltatásokat. Az iskolában a zeneművészeti ágon belül hangszer, magánének és az ezekhez kapcsolódó elmélet, kamarazene, zenekari, énekkari oktatás folyik, de népzenei tanszak is működik nagy megelégedésre. A táncművészeti ágon a néptánc és a társastánc tanítása folyik nagyon eredményesen. A képzések szerkezete megfelel a jogszabályi előírásoknak. A tanulói létszámcsökkenés ebben az intézménytípusban is tapasztalható, hiszen amíg a tanulólétszám 2002-ben 804 fő volt, addig ugyanez a 2006/2007. tanévben már csak 616 fő.

2 2 Ettől függetlenül az intézmény tanulói kiemelkedő eredményeket értek el minden esztendőben a különböző tanulmányi és minősítő versenyeken. Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart a sankt augustini és a bácskatopolyai zeneiskolákkal. Az iskola eredményesen oldotta meg azt a speciális elvárást is, miszerint megfelelő utánpótlás nevelésével biztosítsa a város amatőr művészeti együtteseinek folyamatos működését (Bárdos Lajos Vegyeskar, Pengető Citera-zenekar, Városi Fúvószenekar). Az iskola irányításában érvényesült az igazgató egyszemélyi felelőssége. A döntések előkészítésében a véleményezésre jogosultak ( szülői képviselet, közalkalmazotti tanács ) élhettek egyeztetési, javaslattételi jogaikkal. Az intézmény eltelt öt esztendei költségvetése takarékos gazdálkodás mellett biztosította az iskola üzemeltetését, a zavartalan nevelő-oktató munkát. A pályázatokon elnyert pénzeszközök révén mód nyílt az eszközállomány fejlesztésére. Az iskola gazdálkodása során a számviteli szabályokat betartotta, az ellenőrzések alkalmával szabálytalanságokat nem tapasztaltak, a nyilvántartások vezetése megfelelő. Az intézmény és a Városi Intézmények Gazdasági Irodája közötti együttműködés jó. Az iskola adatszolgáltatási kötelezettségeinek időben eleget tett, az együttműködési megállapodásban foglaltakat betartotta. Összességében megállapítható, hogy a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola a város kiemelkedő nevelési, közéleti és kulturális központja. Az elmúlt öt esztendei tevékenységéért elismerés illeti az intézmény vezetését, nevelőit, technikai dolgozóit. /2007.(IV.27.) Kt. Tárgy: A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola ötéves munkájának értékelése HATÁROZATI JAVASLAT Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Közoktatási törvény vonatkozó 107. (8) bekezdés d) pontjára is figyelemmel megtárgyalta a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola ötéves munkájának értékelése tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: A Képviselő-testület az eltelt öt évben végzett, eredményes oktató-nevelő munkájáért, kulturális, művészeti és közéleti tevékenységéért elismerését fejezi ki a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola Igazgatójának, vezető munkatársainak, nevelőtestületének és valamennyi alkalmazottjának. A határozatról értesítést kapnak: 1./ Szentes Város Polgármestere 2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda és általa az érintettek Szentes, április 10. Dr. Sztantics Csaba jegyző

3 A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola 5 éves intézményvezetői beszámolója Készítette: Mihály Béla igazgató

4 Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés 1.1. Intézményünk rövid története, szerepe Szentes város életében 1.2. Az iskola küldetése 1.3. Az intézmény környezete, partnerek Közvetlen partnerek Közvetett partnerek 2. Iskolánk jelenlegi működését jellemző legfontosabb adatok 2.1. Az anyagi feltételek 2.2. A pedagógusok és diákok létszáma, összetétele 2.3. A művészeti iskola működését reprezentáló eredmények Tehetséggondozás (B - tagozatosok) és szakirányú továbbtanulók aránya Tanulmányi versenyeken, találkozókon, fesztiválokon elért eredmények Társas-zenei (kamarazene, zenekar, énekkar) tevékenység Növendék-megtartó képesség, alapfok utolsó évfolyamáig eljutottak aránya 3. Szervezeti- vezetési jellemzők 3.1. A vezetői munka és felelősség megosztása 3.2. A pedagógiai munka belső ellenőrzése 3.3. Pályázati tevékenység (A szentesi LLAMI Támogatásáért Alapítvány) 4. Személyi feltételek 4.1. A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége 4.2. A pedagógusok továbbképzése, önképzésének támogatása 4.3. Az oktatást segítő személyzet 5. Az iskola részvétele a város zenei, közművelődési életében 5.1. Pedagógusok művészi aktivitása 5.2. A civil, művészeti együttesek szakmai támogatása 5.3. Hangversenyélet, koncertszervezés 6. Befejezés 2

5 1. Bevezetés A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola vezetését a 2002/ 2003-as tanévtől vettem át Nagy János kollégámtól. Alapvető változtatásokat nem terveztem, a több évtized alatt kialakult értékek továbbvitelére, helyenként fejlesztésére tettem javaslatot pályázatomban. A színvonalas iskolai munka és a közművelődési tevékenység (elsősorban zenei) álltak programom középpontjában. E két fő feladat megvalósításához, véghezviteléhez kollégáim, nem egyenlő intenzitású segítő szándékát mindvégig éreztem. Iskolánk alapfokú művészetoktatási intézmény, mely iskolatípus fakultatív jellegű. A tankötelezettség nem teljesíthető, a tanulók nem készülhetnek fel alapműveltségi vizsga letételére. Viszont megalapozza a művészi kifejezőkészséget és felkészít a szakirányú továbbtanulásra. Ezért a szolgáltatásért térítési-, illetve tandíjat fizetnek növendékeink, melynek jelenlegi mértéke forint között mozog félévente. Térítési díj- és tandíj bevételek 4 3,5 3,72 Érték (MFt) 3 2,5 2,41 2,49 2,96 2 1,5 1, Gazdasági évek 1.1. Intézményünk rövid története, szerepe Szentes város életében Az 1950-es évek legelején két ún. zenepedagógus munkacsoport kezdte meg működését Szentesen, melyek a zenetanulási igényeket próbálták kielégíteni, illetve népszerűsíteni. A munkacsoportokban tanító pedagógusok, hivatásos táncés cigányzenészek akik jól olvastak kottát, igen jó technikával játszottak - valamint magas színvonalon játszó amatőrök alkották a városban működő szimfonikus zenekar tagságát. A szimfonikus zenekar mellett ebben az időben két fúvószenekar is működött Szentesen. E néhány bevezető mondatból is kitűnik, hogy az állami zeneiskola beindulását megelőzte a városban egy igen intenzív zenei élet, amelyben a társadalom szinte minden rétegéből volt képviselő. 3

6 Az oktatott hangszerek, művészeti tárgyak 1955-től napjainkig Az Állami Zeneiskola 1955 őszén nyílt meg a hangszert, zenét tanulni vágyó fiatalok előtt. Négy kinevezett (ebből egy igazgató), két óraadó tanár és egy gazdasági vezető kezdte meg a munkát a volt kisegítő iskola épületében zongora, hegedű és elmélet (szolfézs) szakon őszétől a jelenlegi helyre (Kiss Bálint u. 11.) költözött az intézmény és cselló, valamint a fúvós hangszerek oktatása is megkezdődött. Az emelkedő tanulói létszámot a tanári státuszok növekedése tette lehetővé Tanulói létszám alakulása fiú lány Összesen 623 Létszám / / / / / /06 Tanévek

7 A 70-es, 80-as évek folyamán mind a tanulói létszám, mind a pedagógusok és az oktatott hangszerek száma is növekedett, bővült. Elindult a képzés a gitár, ütő, orgona, népzene tanszakokon is. Az egyéni hangszer-oktatás mellett a kamaracsoportok, vonós-és fúvószenekarok rendszeres, vagy időleges működése is jellemezte iskolánkat. Pedagógus létszám alakulása (fő) Létszám / / / / / /06 Tanévek A 80-as évek második felében megkezdődött az intézmény épületének átfogó rekonstrukciója, melynek végén egy kívül-belül felújított, részben átépített épület állt rendelkezésünkre. Iskolánk, 1989-ben a megszépült, és a Dél-alföld akusztikailag egyik legjobb kamara-hangversenytermében ünnepélyes keretek között, az özvegy jelenlétében felvette Lajtha László zeneszerző, népzenekutató nevét. A pedagógiai munka mellett az iskola nevelőtestülete a város zenei életének szervezését is magára vállalta. Hangszerjátékukkal közreműködtek különböző hangversenyeken, de a koncertek, programok népszerűsítését, propagálását is feladatuknak tekintették ben csatlakozott iskolánkhoz a Művelődési Központ keretén belül működő társastánc-oktatás (Bolero) Bajominé Varga Erzsébet és a Zöldág Egyesület keretén belül működő néptánc-oktatás Hankó Györgyné vezetésével. Végül néhány szó a jelenről: Az alapfokú művészetoktatás mai helyzete elszomorító és egyben elgondolkodtató is. Az elmúlt 8-10 évben gombamód szaporodtak a művészeti iskolák, mindenféle szakmai kontroll nélkül. Elsősorban a többszörösére emelkedett tanulói létszám miatt az intézmények finanszírozási aránya az utóbbi néhány évben változáson ment keresztül. Az állami normatíva egyre kevesebb részt fedezett, míg a fenntartókra (elsősorban az önkormányzatokra) és a szülőkre, tanulókra egyre nagyobb hányad hárult. Nem hallgathatom el véleményemet, hogy a kialakult helyzetért elsősorban azt a törvényi, jogszabályi hátteret tartom felelősnek, amely megengedte, hogy ilyen hatalmasra duzzadhasson az alapfokú művészetoktatásban tanulók száma. A szakmának semmilyen beleszólása nem volt egy-egy új iskola létrejöttébe, elindulásába. 5

8 Voltak ugyan vizsgálatok, de az alapfokú művészeti iskolák szakmai, törvényességi, jogi kontrollja is elsősorban az adminisztratív dokumentumok ellenőrzésére korlátozódott. Pedig a tartalmi munka, a szakmai eredmények felmutatása, ellenőrzése egy intézmény igazi jelentőségét, értékét mutathatta volna meg. A morális süllyedés és más negatív változások következtében nem minden intézmény tartja be az írott és íratlan szabályokat, ami a kiélezett piaci versenyhelyzetben kimondottan az ügyeskedőknek kedvez. Ilyen körülmények között egyetlen lehetősége marad a szakmai alapon álló iskoláknak minőségi munka, törvényes működés, jogkövető magatartás. Meggyőződésem, hogy hosszútávon ez a hármas követelmény a biztos és megtérülő befektetése egy intézménynek Az iskola küldetése Intézményünket a környezeti és társadalmi elvárásokhoz rugalmasan alkalmazkodó, az új szakmai, módszertani kísérleteket támogató, de a klasszikus több évszázad alatt kialakult művészeti és emberi értékekhez ragaszkodó iskolának képzeljük el a jövőben is. Olyan fiataloknak kínáljuk szolgáltatásainkat, akik rendszeres órára járással, szorgalmas gyakorlással legalább 4-5 évig vállalják a hangszertanulást, illetve táncolást. A szerénytől a kiváló képességű tanulóig mindenkivel szívesen foglalkozunk, ha komoly a szándéka, van és lesz kitartása, környezete (szülői ház) támogatja ebben. Ezen paraméterek teljesülése mellett vállaljuk, hogy minden növendékünket a saját adottságaihoz mérten a legmagasabb szintre juttatjuk el. Intézményünk fő pedagógiai alapelve az értékközvetítés és értékalkotás. Az értékek közvetítése, befogadása, azzal történő azonosulás kapcsán a szorgalmat, kitartást, alázatot tartjuk vezető értékeknek, míg az értékalkotással kapcsolatban a kreativitást, fantáziát, a tanulói egyéniséget. Iskolánk olyan készségek fejlesztésére és ismeretanyag átadására vállalkozik, melynek fő célja az önnevelésre, öntevékenységre való ösztönzés, a lélek formálása, erkölcsi gazdagítása, a humánum előtérbe helyezése. A művészetre neveléssel a művelt, művészeteket igénylő és értő közönség, valamint az amatőr művészeti csoportok utánpótlásának biztosítását (A-tagozat) és a szakirányú továbbtanulásra történő felkészítést, a szakember utánpótlást (B-tagozat) tekintjük fő célnak. Azt szeretnénk, ha növendékeink képességeit teljes mértékben kibontakoztathatnánk, amely magába foglalja érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésüket. Ezen célkitűzéseink összhangban vannak a törvényi előírásokkal, alapító okiratunkban foglaltakkal, a fönntartó önkormányzat minőségirányítási programjával, valamint iskolapartnereink (szülők, tanulók) elvárásaival Az intézmény környezete, partnerek Iskolánk 2006 szeptemberében kezdte meg az 52. tanévet. Az épület, mely egyben székhelyünk is az 1800-as évek végén Úri Kaszinónak épült, az 1989-ben befejezett felújításkor nyerte el mai képét. Egyes részei (cserepek, hangversenyterem ablakai) sajnos ismételten felújításra szorulnak. 6

9 Az alábbi termekkel rendelkezik: hangversenyterem 165 rögzített ülőhellyel 2 nagyobb méretű zenekari, énekkari próbákra is alkalmas terem, 14 hangszeres terem, gazdasági iroda (1) igazgatói iroda (1) irattár hangszerraktár, mellékhelyiségek Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az épület és környéke (utcai front, udvar) mindig tisztán, gondozottan várja növendékeinket, vendégeinket. Az iskola karbantartója rendszeresen ápolja, nyírja a sövényt, az udvari gyepet, illetve cseréli a beteg, kiszáradt díszfákat. A tanítás döntő többsége az intézmény székhelyén (Kiss Bálint u. 11.) történik, de további hat helyszínen folyik még oktatás: Koszta József Általános Iskola (hangszer, szolfézs) Petőfi Sándor Általános Iskola (hangszer, szolfézs, énekkar) Kiss Bálint Református Általános Iskola (népzene) Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola (szolfézs) Móricz Zsigmond Művelődési Ház (társastánc, fúvószenekar) Kiss Bálint utcai próbaterem (néptánc) Közvetlen partnereink: - az iskolában tanító pedagógusok: Iskolánkban jelenleg 32 felkészült pedagógus foglalkozik a gyerekekkel. A 17 teljes és 15 rész foglalkozású kolléga heti 547 órában látja el a 616 növendék tanítását. Heten vidékről, (Orosháza, Szeged, Csongrád) bejáróként látják el a feladatot. Egy-egy kolléga kezeli a könyvtárat-kottatárat és a lemeztárat, illetve egy kolléganő kíséri figyelemmel a pályázati kiírásokat. - technikai dolgozók: Öten segítik az oktató-nevelő munkát, egy-egy iskolatitkár, gazdasági informatikus, hangszerjavító-karbantartó, takarító, fűtő-karbantartó. Valamennyien közreműködnek az iskola közművelődési (hangversenyek, rendezvények szervezése, lebonyolítása ) programjaiban is. - iskolánkban tanuló növendékeink szülei: Általában érdeklődők, együttműködők a szülők gyermekeik előmenetele érdekében, de a közismereti (általános és középiskola) intézményekben vállalt szülői kötelezettségük mellett a művészeti iskolában már nem tudnak számottevő mértékben segíteni, és ezt nem is várhatjuk el tőlük. Azért többféle módon próbálkozunk a szülői ház és az iskola kapcsolatát szorosabbra fűzni. Például az 7

10 ún. zenés szülői értekezletekkel ahol egy-egy tanár valamennyi tanítványa fellép egy-két produkcióval. Ezeknek a kis koncerteknek szinte 100 %-os a látogatottsága a szülők részéről. - intézményünk növendékei: Növendékeink felvételi meghallgatás után - különböző adottságokkal, talentumokkal kerülnek hozzánk, ami természetes. Megpróbáljuk mindegyikőjüket a saját képességei szerinti legmagasabb fokra eljuttatni. Ehhez az eredményhez persze kitartás és szorgalmas munka (gyakorlás) is szükséges. Igyekszünk mindenkit sikerélményhez juttatni. A legügyesebbek versenyeken, találkozókon, fesztiválokon képviselik iskolánkat, városunkat. - a fenntartó városi önkormányzat: A fenntartó önkormányzattal főleg a művelődési irodán keresztül folyamatos kapcsolatban állunk. Napi közös ügyeink, közép- és hosszú távú terveink, programjaink megbeszélésében, egyeztetésében kifogástalan partneri viszony alakult ki. A VIGI dolgozói is messzemenően segítik főleg gazdasági munkánkat, de más kérdésekben (jogi, munkáltatói stb.) is hasznos tanácsokat adnak. Kérésünk, hogy egyes határidős, információkat kérő feladataink teljesítésére ne csak egy-két munkanap álljon rendelkezésünkre. - társintézmények: A megye más művészeti iskolái közül a több évtizede működő, komoly szakmai hagyományokkal rendelkező, és a túlnyomórészt zenével foglalkozó intézményekkel tartjuk és ápoljuk kapcsolatainkat. A Szentesen működő művészeti iskolák közül a Keleti István Művészeti Iskolával (HMG) van korrekt partneri viszonyunk. Zenei pályára került növendékeink elsősorban Szegeden folytatják tanulmányaikat, de vannak és voltak Debrecenben, Békéscsabán és Budapesten is továbbtanulóink. Ezen intézményekkel is folyamatos összeköttetésben vagyunk, felvételi és konzultációs időpontjaikról rendszeresen tájékoztatnak Közvetett partnereink: - külföldi kapcsolatok: Intézményünknek a németországi Sankt Augustin és a szerbiai Bácskatopolya zeneiskoláival van, évek óta tartó, rendszeres kapcsolata. Mindkét iskolával folyamatos cserekapcsolatot alakítottunk ki, amelyek közös tanári hangversenyek, növendékek egyéni- és csoportos (kamarazene, zenekar, énekkar) bemutatkozásából állnak. Legutóbb őszén - iskolánk tanulói adtak kb. egy órás műsort (zene és tánc) Sankt Augustinban, most áprilisban pedig a Topolyai kollégákkal szerepelünk közös tanári hangversenyen itt Szentesen. - közismereti (általános és közép) iskolák: A város általános- és középiskoláival (ahonnan növendékeink döntő többsége jár intézményünkbe) jó és eredményes kapcsolatot ápolunk több évtizede. Néhány 8

11 intézményben kihelyezett órákat is tartunk. Főleg a Petőfi Sándor- és a Koszta József Általános Iskolákban vagyunk jelen magasabb óraszámban, ami szorosabb együttműködést is jelent. A Városi Könyvtár és iskolánk által közösen szervezett zenés irodalmi estek, de más programok közreműködői közé többször bevontuk a közismereti iskolák ( Koszta, HMG, Petőfi, Deák stb.) tanulóit is. 2. Iskolánk jelenlegi működését jellemző legfontosabb információk 2.1. Az anyagi feltételek Iskolánk mindenkori, éves költségvetése a fenntartó önkormányzat és az intézmény között folyó tárgyalások mentén születik meg az ellátandó feladatok figyelembe vételével. Az elmúlt években megállapított költségvetési végösszegek intézményünk folyamatos és szakszerű működését mindenkor garantálták. Mint minden közoktatási intézménynél, úgy nálunk is a költségvetés kb. 90%-a a bért és járulékait fedezte, míg a maradék 10%-ot dologi kiadásokra ( rezsi költségek, működés, kisebb beszerzések stb.) fordítottuk. Természetesen mindenkor éltünk pályázati lehetőségekkel is, amely pénzösszegekből kisebb-nagyobb beruházást, felhalmozást, koncert-programokat tudtunk megvalósítani. A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola költségvetési fő összegének alakulása az elmúlt 5 évben Összeg összesen (MFt): 91, ,6 78,9 63, Év Nagy értékű beruházások között: - hangszerek - gitárok, zongora, szintetizátor, csellók, marimba, basszusklarinét, - térítésmentes átvételek az alapítványtól digitális fényképezőgép, trombita, másológép - számítógépek, tábla, riasztó, mikrofonok Kis értékű beszerzések között: - kiegészítők - nádak, húrok, vonók, tokok, tanulóasztalok, szekrények stb. 9

12 Az épület karbantartása: - kőműves-munkák, festések, padlószőnyegek, csiszolás, udvarrendezés, járda burkolása, tetőcserepek részleges cseréje stb A pedagógusok és diákok létszáma, összetétele Tanulók száma (fő) 2006/ / / / / Tanév Tanszakonkénti létszámok 2002/ / / / /2007 Zongora, orgona, szintetizátor Vonós tanszak, gitár Fúvós és ütő tanszak Szolfézs, elmélet Magánének Citera Táncművészet (Társastánc, néptánc) A térítési- és tandíjak utóbbi években történt emelése, a társadalmi környezet változása, a városban megjelent más művészeti iskolák működése és a csökkenő gyermeklétszám ellenére tanulói létszámunk az utóbbi néhány évben történt ingadozás után 600 fő körül stabilizálódott. Növendékeink döntő többsége Szentes város általános és középiskoláiból kerül ki, de vannak óvodás és felnőtt korú tanulóink is. Tanári létszámunk viszonylag rugalmasan tud alkalmazkodni a mindenkori tanulói kerethez, az ellátandó óraszámhoz és a tanszakok közötti létszámváltozáshoz. 10

13 Tanárok létszáma Fő Teljes óraszámban foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak / / / / /2007 Tanév 2.3. A művészeti iskola működését reprezentáló eredmények E pont alatt azokat a teljesítményeket, fesztiválokon, találkozókon való részvételeket, országos és területi, megyei versenyeken elért eredményeket ismertetjük, melyek méltán reprezentálják intézményünk működését. Szót ejtünk a tehetséggondozásról (szakirányú továbbtanulás), valamint a társas-zenélési (kamarazene) tevékenységről is, és szorosan ide tartozik a növendék-megtartó (magasabb osztályosok) képesség is. Az átlagon felüli, kiemelkedő teljesítmények mellett azonban szólnunk kell a többségről, az átlagos teljesítményre képes növendékekről is, hiszen a velük való foglalkozás feladatunk és felelősségünk is. Gyengébb képességekkel éppúgy válhat valaki önmegvalósító, érett személyiséggé, mint kiemelkedő talentumokkal. Ezek a tanulóink is szerepelnek növendékhangversenyeken, zenés szülői értekezleteken, közösen dolgoznak kamaracsoportokban, zenekarokban, részt vesznek az alkalmankénti színház- és operalátogatásokon és képviselik iskolánkat különböző rendezvényeken (Kortárszenei Találkozó, Zenei Táborok, versenyek stb.) Tehetséggondozás (B-tagozatosok) és szakirányú továbbtanulók aránya Az iskola működésének kezdete óta az egyik legfontosabb szakmai értékmérő a kiemelkedően tehetséges növendékek felkészítése, zenei pályára irányítása. Az eltelt több mint ötven év alatt közel száz volt növendékünk szerzett ének- és/vagy zenetanári, valamint művészi diplomát. Ezek a volt növendékeink valamennyien B- tagozatosak voltak, ami azt jelentette, hogy hetente magasabb óraszámban tanulták a zenei szaktárgyakat. Elsősorban ők képviselték intézményünket a különböző országos és megyei versenyeken, találkozókon is. Ma, közülük többen itt tanítanak a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskolában. A zenei pályán továbbtanulók száma, aránya ami átlagosan évi két fő - szerencsére az utóbbi öt évben sem csökkent. 11

14 B-tagozatos tanulók száma összesen Továbbtanulók száma 20 Létszám / / / / /2007 Tanév A konzervatóriumban, főiskolán továbbtanuló fiataljainknak minden évben rendezünk Volt növendékeink hangversenye címmel egy koncertet, amelyen bemutathatják zenei, szakmai fejlődésüket és mi, a felkészítő iskola is figyelemmel kísérhetjük további pályájukat. Zenei szakközépiskolába felvett növendékeink: Horváth Henrietta - zongora 2003/2004 Szeged Szamosközi Beáta - oboa 2003/2004 Szeged Domján Emese - oboa 2003/2004 Szeged Halmai Bianka - hegedű 2003/2004 Budapest Perczel Tamás - trombita 2003/2004 Szeged Szabó Erika fuvola, szaxofon 2004/2005 Debrecen Dani Imre zongora, szolfézs 2005/2006 Kecskemét Pintér Bence - zongora 2005/2006 Szeged Mészáros Dávid - trombita 2005/2006 Budapest Szűcs Szabolcs - trombita 2005/2006 Békéscsaba Tanulmányi versenyeken, találkozókon, fesztiválokon elért eredmények A tanulmányi versenyeken, találkozókon, fesztiválokon való részvétel a tehetséges (nemcsak B-tagozatosok) és szorgalmas növendékek, kamarazeneicsoportok, zenekarok, tánc-csoportok számára olyan szereplési és megmérettetési lehetőség, ahol a régió, az ország legjobbjai mellett léphetnek föl, mutathatják meg felkészültségüket. Ezen rendezvények haszna, hogy a növendékeket fokozott felfokozott teljesítményre készteti, megerősíti azt a tudatot, hogy eredmény csak komoly munkával érhető el. Egyben a közösségi összetartozást is erősítik, az együttesekben fellépő tanulóink átélik azt az élményt, hogy valamit közösen hoztak létre, amiben minden egyes szereplőnek része van. 12

15 Országos versenyek Területi, regionális versenyek Megyei versenyek Területi, regionális találkozók Országos, regionális, megyei versenyeken, találkozókon, bemutatókon való részvétel 2002/ / /2005 Kerekes Róbert szintetizátor - Mindszent Halmai Bianka hegedű (különdíj) - Balassagyarmat Társastánc-csoport (különdíj) Szeghalom Korcsmáros Réka magánének I..hely Budapest (Frankofon) Perczel Tamás trombita - Szeged Csiszár Ádám cselló - Kecskemét Szeri Krisztina fuvola - Kecskemét Szabó Erika fuvola - Kecskemét Boros Bence gitár - Szeged Molnár Evelin gitár - Szeged Szabó Erika furulya (III. hely) - Szeged Rousseau Piot Yentle furulya (különdíj) - Szeged Kerekes Róbert szintetizátor - Mindszent Szamosközi Beáta oboa - Sopron Domján Emese oboa - Sopron (Márton Edina, Forrai Réka, Szluka Brigitta, Kruzslicz Tamás, Sarkadi Szabó Ágnes) Lajtha Vetélkedő I.hely - Budapest (Bencs Ferenc, Binder Zsófia, Sárközi Zsófia, Szűcs Márta, Veres-Lakos Enikő) Lajtha Vetélkedő II. hely Budapest Ternai József magánének (III.díj) - (Sérültek-táncdal) Horváth Henrietta zongora - Szeged Kovács Bianka klarinét - Szeged Pintér Péter klarinét - Szeged Binder Dominika klarinét - Szeged Szabó Erika furulya - Szeged Mányai Gabriella oboa - Szeged Piti Nóra oboa - Szeged Molnár Brigitta oboa Szeged Ternai József magánének Debrecen (nótaéneklés) (Ádor Edit, Balázs Barbara, Molnár Krisztina, Nagy Johanna, Kruzslicz Tamás) Hungaroton Műveltségi Vetélkedő - Szeged Társastánc 2 csoport - Szeged Társastánc koreográfiáért arany minősítés + különdíj - Szeged Móricz Klaudia hegedű - Zákányszék Tóth Gellért ütős (III. hely) Csiszár Ádám cselló - Orosháza Dobos Dániel cselló - Orosháza Illés Boglárka cselló - Orosháza Berényi Tünde cselló - Orosháza Vonószenekar - Szentes Dani Imre szolfézs I. hely - Debrecen Margaréta citera-zenekar Nívódíj - Gödöllő Dani Imre zongora (rádiófelvétel) - Budapest Kerekes Róbert szintetizátor - Mindszent Pálfi Orsolya szintetizátor Mindszent Ternai József magánének Siófok (magyar nóta) Halmai Pongrácz szolfézs, Berényi Tünde szolfézs, Szűcs Szabolcs szolfézs,mészáros Dávid szolfézs, Nagy Johanna szolfézs - Békéscsaba (Ádor Edit, Balázs Barbara, Kruzslicz Tamás) Hungaroton Műveltségi Vetélkedő (II. hely) Szolnok Péntek Ágnes gitár (I. hely) - Szeged Molnár Evelin gitár (I. hely)-szeged Boros Bence gitár (III. hely) - Szeged Nagy Zoltán gitár (különdíj) - Szeged Csiszár Éva gitár, Tomcsik Bence gitár, Bodrits Nóra gitár - Szeged Zimán József-Sajtós Vivien néptáncpáros, Zimán László-Szabó Krisztina néptánc-páros - Békéscsaba Petes Krisztina-Petes Zsuzsanna páros népdaléneklés (II. hely) - Újszentes Ternai József magánének Nagyszénás (I.hely) - magyar nóta Vonószenekar - Szentes Margaréta Citera Zenekar - Mezőtúr 2005/ /2007 Mészáros Dávid trombita Zalaegerszeg Dani Imre zongora Budapest Molnár Evelin gitár Vác Mirza Dávid gitár Vác Szűcs Szabolcs trombita Szeged Bódi Amanda zongora Kecskemét Mészáros Lívia zongora Kecskemét Halmai Pongrác-Béni Attila szintetizátor, trombita Baja Szabó Péter magánének Orosháza Ternai József magánének -Nagyszénás Kovács Zsuzsa klarinét Szeged Dudás Lívia klarinét Szeged Tóth Fruzsina oboa Kecskemét Néptánc-csoport Makó Cservenák Regina gitár (III. hely) - Szeged Molnár Evelin gitár (II. hely) Szeged, Kovács Gabriella gitár (különdíj) Szeged, Mirza Dávid gitár (II. hely) - Szeged Zenteai Lilla gitár, Volosin Márton gitár, Tomcsik Bence gitár - Szeged Margaréta-citerazenekar kiváló Szegvár Mitlasóczki Bence zongora Szeged Mitlasóczki Bence zongora - Kiskőrös Petes Krisztina-Petes Zsuzsanna népdaléneklés (II. hely) Makó Ternai József magánének Nagyszénás - magyar nóta Társastánc-csoport Szeged (Gálára) Veres Szalacsek Dániel-Gulyás Alexandrs (charleston pár) - Szeged 13

16 Megyei találkozók, bemutatók Megyei Kortárszenei Találkozó - Szentes Bódi Károly zongora (nívódíj)- Hódmezővásárhely Nagy Johanna zongora (nívódíj) Hódmezővásárhely Horváth Henrietta zongora (nívódíj) Hódmezővásárhely Németh Dorottya zongora (dicséret) Hódmezővásárhely Vonószenekar - Szeged Bódi Károly zongora (kiváló) Szabó Erika furulya (kiváló) Szél Szemirámisz furulya (kiváló) Bencs Ferenc zongora (kiváló) Szabó Erika piccoló (kiváló) Kovács Ida fuvola (kiváló) Horváth Henrietta zongora (kiváló) Ütőegyüttes (Bubla Bence, Bereczky Zsolt, Csépe Zsombor, Tóth Gellért, Mészáros László) - kiváló Horváth Henrietta zongora (nívódíj)- Hódmezővásárhely Nagy Johanna zongora (kiváló) Bódi Károly zongora (kiváló) Csiszár Ádám cselló (kiváló) Ütőegyüttes (Mészáros László, Takács Ádám, Bubla Bence, Tóth Gellért, Bereczky Zsolt) - kiváló Ifjúsági Fúvószenekar Szentes, Kistelek, Csongrád Pintér Bence zongora (nívódíj) - Hódmezővásárhely Dani Imre zongora (kiemelt nívódíj) - Hódmezővásárhely Boros Bence gitár (kiváló) Lucz Márta zongora (kiváló) Csiszár Ádám cselló (kiváló) Dani Imre zongora (kiváló) Bódi Károly zongora (kiváló) Ütőegyüttes (Mészáros László, Takács Ádám, Csépe Zsombor, Bubla Bence, Bereczky Zsolt, Tóth Gellért) - kiváló 14 Néptánc-csoport Mórahalom Vonószenekar Szeged Dani Imre zongora (kiemelt nívódíj) Hódmezővásárhely Pintér Bence zongora (nívódíj) Hódmezővásárhely Mészáros Lívia Lilla zongora (nívódíj) Hódmezővásárhely Dudás Lívia,Mészáros Lívia klarinét zongora ( kiváló) Mészáros Dávid trombita ( kiváló) Mitlasóczki Bence zongora (kiváló) Csiszár Ádám cselló (kiváló) Ütőegyüttes (Takács Ádám, Bereczky Zsolt, Mészáros László, Bubla Bence) - kiváló Vonószenekar Szentes Mitlasóczki Bence zongora (nívódíj) Hódmezővásárhely Majtényi Laura zongora (kiemelt nívódíj) Hódmezővásárhely Nagy Johanna zongora (nívódíj) Hódmezővásárhely Mészáros Csanád - zongora Csiszár Ádám cselló (kiváló) Dudás Lívia, Mészáros Lívia klarinét zongora ( kiváló) Majtényi Laura zongora (kiváló) Kovács Gabriella gitár (kiváló) Ütőegyüttes (Bereczky Zsolt, Bubla Bence, Mészáros László, Takács Ádám) - kiváló

17 Társa- zenei (kamarazene, zenekar, énekkar) tevékenység A zeneművészeti ágon az oktatás-nevelés elsősorban egyéni órák, foglalkozások keretében történik. Ezért is fontos, hogy ezek a gyerekek minél hamarabb ismerkedjenek meg az együtt-muzsikálás semmihez sem hasonlítható élményével. A közös muzsikálás, táncolás fejleszti az egymásra figyelést, a toleranciát, az alkalmazkodó készséget, hiszen a különböző szinten levő tanulók csak akkor tudnak közös produkciót létrehozni, ha az ügyesebb segíti a gyengébbet, ugyanakkor a jobban teljesítő növendék húzóerőként is hat fejlődni vágyó társára. Éppen ezért fontosnak tartjuk, hogy minél több kamaracsoport, zenei és tánc-együttes működjön iskolai keretek között. A társastánc- és a néptánccsoportok a tantervi követelmények szerint is csoportosan végzik munkájukat. Jelenleg a következő kamaracsoportok, zenekarok dolgoznak intézményünkben: Ütő - együttes Blockflöte együttes Gordonka kamaracsoport Gitár zenekar Margaréta citera zenekar Vonószenekar Ifjúsági fúvószenekar Énekkar (2) Egyéb kamaracsoportok Növendék-megtartó képesség, alapfok utolsó évfolyamáig eljutottak aránya Fontos cél a kiemelkedően jó képességű gyerekek (B-tagozatosok) felkészítése versenyekre, szakirányú továbbtanulásra (felvételire), szereplésekre, de az átlagos tehetségű és szorgalmú tanulók (A-tagozatosok) sikerélményhez juttatása, személyiségének és közösségi magatartásának fejlesztése is legalább ilyen fontos feladat. Hiszen, elsősorban ezen fiatalok közül kerülnek ki a zenét, művészeteket szeretők, kedvelők csoportjai, az amatőr művészeti közösségek (énekkar, zenekar, tánckar) tagjai. Több évtizedes tapasztalatunk azt mutatja, hogy zeneszerető, hangversenyre, kiállításokra, színházba járó közönséget elsősorban azokból a növendékeinkből tudunk nevelni akik legalább 5-6 évig, vagy még tovább tanulnak művészeti iskolában. Ezért is fontos, hogy az alapfokú osztályok utolsó évfolyamáig minél többen jussanak el, kitartásuk, szorgalmuk minél hosszabb ideig tartsa Őket a választott hangszer vagy tánc mellett. Valamennyi növendékünk félévkor és tanév végén meghallgatáson (vizsgán) játszik választott hangszerén, illetve táncol, de minden tanulónk szerepel az ún. zenés szülői értekezleten is. 15

18 Alapfok utolsó évfolyamáig eljutottak aránya tanszakonként között 2002/ /2004 Százalék ,1 zongora vonós 7,7 11 9,4 Fúvós és ütő Társastánc Néptánc Szolfézs Magánének Citera Tanszakok Százalék ,8 13,2 20,2 0,8 zongora vonós Fúvós és ütő Társastánc Néptánc Szolfézs Magánének Tanszakok Citera 2004/ /2006 Százalék ,4 14,4 17,7 7,2 zongora vonós Fúvós és ütő Társastánc Néptánc Szolfézs Magánének Tanszakok Citera ,6 20,6 19 2,3 zongora vonós Fúvós és ütő Társastánc Néptánc 12 12,1 Szolfézs Magánének Citera 2006/2007 Százalék ,5 18,6 19,8 10,5 23 5,5 5,5 zongora vonós Fúvós és ütő Társastánc Néptánc Szolfézs Magánének Citera Tanszakok 3. Szervezeti vezetési jellemzők Mint az iskola első számú vezetője, mindenkor arra törekedtem, hogy a megfelelő feltételeket megteremtsem az oktató-nevelő munka színvonalas végzéséhez. Minden körülmények között demokratikus szellemben próbáltam vezetni az intézményt, igyekeztem az őszinte, nyugodt iskolai légkört kialakítani, megtartani, ahol minden érintett bátran, nyíltan elmondhatta észrevételét, jobbító szándékú kritikáját. A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola szervezeti felépítése: Az iskola vezetősége (igazgató, igazgatóhelyettes, tanszakvezetők, közalkalmazotti tanács elnöke) Nevelőtestület Szakmai munkaközösségek tanszakok (tanszakvezetőkkel) 16

19 Titkárság iskolatitkár, hangszer-karbantartó, informatikus, takarító, fűtőkarbantartó 3.1. A vezetői munka és felelősség megosztása Vezetői munkámat egy igazgatóhelyettes, öt tanszakvezető (zongora, vonós-gitár, fúvós-ütős, szolfézs-elmélet, tánc) és a közalkalmazotti tanács elnöke segíti. Az iskola vezetőségének fontos feladata az érdekegyeztetés, döntés-előkészítés és az információcsere elősegítése. Valamennyi, lényeges döntés-előkészítésnél kikérem véleményüket. Igazgatóhelyettes kollégám elsősorban az intézmény adminisztrációs, tanügyigazgatási feladatait látja el, illetve ellenőrzi a kollégáknál ugyanezt. A munkaközösségek és vezetőik elsősorban az adott tanszak szakmai munkáját koordinálják, segítik. A szakmai kérdések és irányvonalak megválaszolásában, illetve meghatározásában a nevelőtestület közössége a legfőbb döntéshozó. A technikai dolgozók munkáját az iskolatitkár fogja össze. Az iskola valamennyi dolgozójának munkaköri leírását az SZMSZ tartalmazza A pedagógiai munka belső ellenőrzése A pedagógus kollégák szakmai munkáját az iskola igazgatója és tanszakvezetője ellenőrzi. Ezek az ellenőrzések a félévi és év végi beszámolók, illetve növendékhangversenyek, szereplések, munkaközösségi foglalkozások alkalmával valósulnak meg. A munkaközösségi foglalkozások a szakmai kérdések megbeszélésének, a kezdő kollégák segítésének színterei is. Az ellenőrzés tapasztalatait az érintett pedagógussal egyénileg, de az általánosítható tanulságokat a munkaközösséggel, a nevelőtestülettel is értékelni, összegezni szoktuk. A tanszakvezetők és a munkaközösségek elsősorban szakmai tanácsokkal segítik a kollégákat és az igazgatóságot is. 3.3.Pályázati tevékenység A pályázati kiírások figyelemmel kísérése, a pályázatok elkészítése, elszámolása Mészárosné Surányi Olga kolléganő feladata. A pályázatok kiválasztása, megírása előtt természetesen minden lényeges kérdést számba veszünk, megbeszéljük a legfontosabb információkat, teendőket. Mivel intézményünknek, mint művészeti iskolának a pályázati lehetőségei igen korlátozottak, legtöbbször az iskola mellett működő Szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola Támogatásáért alapítvány nevében szoktunk pályázni. Az alapítvány célkitűzései már az elnevezéséből adódóan is szinte egybeesnek intézményünkével. 17

20 A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és a mellette működő alapítvány által nyert pályázati pénzek + 1%-os támogatás Összeg (eft) Évek 4. Személyi feltételek A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola jelenlegi alkalmazotti közössége egy hagyományokkal és nagyszerű tanár-elődökkel rendelkező intézmény utódja. A szorosan vett oktató-nevelő munka mellett a város zenei életének egyik szervezője, nagyobbrészt közreműködője is. Több pedagógusunk művész-tanári végzettséggel is rendelkezik A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége Iskolánkban jelenleg 32 jól felkészült pedagógus foglalkozik a gyerekekkel. 22 tanár kollégának főiskolai, 7-nek egyetemi végzettsége van. Ketten IV. éves hallgatók a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Főiskolai karán, citeratanárunk pedig pedagógiai végzettsége után most végzi a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola ének-népzene szakát. Szintetizátort oktató kollégám végzős hallgató a SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karának pedagógia szakán. A nevelőtestület életkor szerinti megoszlása nagyon változatos, hiszen a pályakezdő kollégáktól egészen a nyugdíjasig minden korosztály képviselve van. Kilenc kolléga a hangszeres diplomája mellett szolfézs, illetve ének-zene tanári képzettséggel is rendelkezik. A pedagógusok minőségi munkájának értékelésekor, a minőségi bérpótlék odaítélésekor az iskola vezetőségének javaslata alapján döntök. A művészetek tanulása során kifejezetten előnyt jelent, hogy a gyerekekkel egyénileg, illetve kis létszámú csoportban foglalkozhatunk. Erős személyes kötődés alakulhat ki, mely meghatározó lehet a tanuló fejlődésében. Az egyéni hangszertanulás kapcsán kollégáim olyan bizalmas, szinte szülő-gyermek viszonyba kerülhetnek növendékeikkel, amely kontaktus több évre, vagy évtizedre is megmaradhat. Ez a személyiségformáló bizalmi-kapcsolat hosszú távra befolyásolhatja a tanítvány életét. Ezt a lehetőséget kell megragadnunk, hogy tanulóinkat a lehető legjobb, legmegfelelőbb célok felé irányítsuk, hogy személyiségük mind jobban kiteljesedhessen, gazdagodhasson. 18

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi listája

Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához, művészeti áganként Zeneművészeti ág: Tantárgy

Részletesebben

Különös közzétételi lista es tanév

Különös közzétételi lista es tanév Különös közzétételi lista 2016-2017-es tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Művészeti Iskola, ú Művészetoktatási Intézmény Címe: 2400 Dunaújváros,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág:

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág: KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti ág: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8. )MKM rendelet,10. sz. melléklet]

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8. )MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8. )MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját:

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját: Dunaföldvári Bölcskei Madocsai Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskola 7020 Dunaföldvár, Templom u. 9. 75/541-247, Tel /Fax: 75/541-013 OM 201167 2014/2015 tanév

Részletesebben

Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete

Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Művészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Címe: 2400 Dunaújváros,

Részletesebben

Alapfok: 1-4 évfolyam. b.) Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Alapfok: 1-4 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam

Alapfok: 1-4 évfolyam. b.) Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Alapfok: 1-4 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam A L A P Í T Ó O K I R A T ált.isk. 5.sz.melléklet Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 319/2000. (IX.21.) számú határozata a Liszt Ferenc Zeneiskola alapító okiratáról. Az államháztartásról szóló

Részletesebben

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Témafelelős: Mihály Béláné Ikt. szám: P-28522/2009. Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel

Részletesebben

2014/2015. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel

2014/2015. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel 2014/2015 Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel DEZ 2014/2015 KÜLÖNÖS NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTEL 2014/2015 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

2.) Telephelyek: a.) Kisfaludy Utcai Tagiskola, 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26. Évfolyamok száma: Előkészítő: 1 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam

2.) Telephelyek: a.) Kisfaludy Utcai Tagiskola, 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26. Évfolyamok száma: Előkészítő: 1 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam A L A P Í T Ó O K I R A T Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 319/2000. (IX.21.) számú határozata a Liszt Ferenc Zeneiskola alapító okiratáról. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmény. Zeneművészeti- és színjáték ág

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmény. Zeneművészeti- és színjáték ág Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmény Zeneművészeti- és színjáték ág 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához,

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 1, 2 VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3 Törzsszám: 634410 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 290/1999.(X. 28.) KT. számú határozata, az államháztartásról

Részletesebben

2013/2014. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel

2013/2014. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel 2013/2014 Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel DEZ 2013/2014 KÜLÖNÖS NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTEL 2013/2014 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Intézmény neve: Csornai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kerényi György Művészeti Iskolája OM azonosítója:

Intézmény neve: Csornai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kerényi György Művészeti Iskolája OM azonosítója: Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai e és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához,

Részletesebben

A WEINER LEÓ ZENEISKOLA

A WEINER LEÓ ZENEISKOLA A WEINER LEÓ ZENEISKOLA ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Zeneiskolai felvételi tájékoztatója A 2010/2011-es tanévre Tagiskolák és tanított tárgyak: Központi épületünkben Neszmélyi út 30. harmonika, hárfa,

Részletesebben

A Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014 tanévre vonatkozó Munkaterve

A Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014 tanévre vonatkozó Munkaterve 1 A Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014 tanévre vonatkozó Munkaterve 1. A 2013/2014 tanév legfontosabb időpontjai 1.1. A szorgalmi idő legfontosabb eseményei Tanévnyitó

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája Az intézmény székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2 Az intézmény feladat ellátási helye: 1036

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN

I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN 1 I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN 1. Az erőforrások miniszterének a 2014-2015-ös tanév rendjéről szóló rendelete értelmében a tanév kezdő napja 2014. szeptember

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011-es tanév. 11/1994 (VI.8.) MKM és 32/2008 (XI.24.) OKM rendelethez

Különös közzétételi lista 2010/2011-es tanév. 11/1994 (VI.8.) MKM és 32/2008 (XI.24.) OKM rendelethez Különös közzétételi lista 2010/2011-es tanév 11/1994 (VI.8.) MKM és 32/2008 (XI.24.) OKM rendelethez 1. A ok iskolai végzettsége és szakképzettsége: Név Végzettség, Tantárgy szakképzettség 1. Bíró Csaba,

Részletesebben

K o n t r a s z t o k A. M. I. M u n k a t e r v e 2010-2011.

K o n t r a s z t o k A. M. I. M u n k a t e r v e 2010-2011. K o n t r a s z t o k A. M. I. M u n k a t e r v e 2010-2011. Megyei, regionális, és országos rendezvények és tanulmányi versenyek XIII. Országos Koncz János hegedűverseny Kovács Dénes emlékére A verseny

Részletesebben

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Iskolánkról Az SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskolát 2004-ben alapította a Szegedi Tudományegyetem. Iskolánk, fiatal kora

Részletesebben

Statisztikai összesítés. az alapfokú művészetoktatási intézmények 2007. évi minősítő eljárásának statisztikai feldolgozása alapján

Statisztikai összesítés. az alapfokú művészetoktatási intézmények 2007. évi minősítő eljárásának statisztikai feldolgozása alapján Statisztikai összesítés az alapfokú művészetoktatási intézmények 2007. évi minősítő eljárásának statisztikai feldolgozása alapján 2008 Statisztikai összesítés az alapfokú művészetoktatási intézmények

Részletesebben

Maximális létszám - székhelyen. szaxofon, kürt, harsona. Tangóharmonika. - Népzene hangszeres tanszakai. Citera 5 fő

Maximális létszám - székhelyen. szaxofon, kürt, harsona. Tangóharmonika. - Népzene hangszeres tanszakai. Citera 5 fő 1 VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Törzsszám: 634410 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 290/1999.(X. 28.) KT. Számú határozata Gyomaendrőd Város

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 20. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Thuri György

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: P-5362/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: P-5362/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: P-5362/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Beszámoló a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont ötéves munkájáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27.-i ülésére Tárgy: Városi Zeneiskola alapító okiratának módosítása és a Bakonynána, mint tagozat csatlakozásának

Részletesebben

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 A Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola fontos szerepet tölt be városunk sokszínû mûvészeti életében. Az itt folyó munka nem

Részletesebben

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015 A Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola fontos szerepet tölt be városunk sokszínû mûvészeti életében. Az itt folyó munka nem

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS. 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS. 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, OM azonosítója: 039985 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet 1. A pedagógusok iskolai végzettsége

Részletesebben

Intézmény neve: Battonyai József Attila Művelődési Központ és Alapfokú Művészeti Iskola, Battonya, Fő u OM azonosítója:039472

Intézmény neve: Battonyai József Attila Művelődési Központ és Alapfokú Művészeti Iskola, Battonya, Fő u OM azonosítója:039472 Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és e hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához,

Részletesebben

OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 8700 Marcali, Szegedi u. 14. Tel./Fax: +36 85 415 711 Mobil: +36 30 994 23-55 E-mail: info@overtones.hu OM azonosító: 102769 OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Hatályba lép: 2015. szeptember

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola

Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola Az iskola története 1995. Nagykovácsi Zenei Alapítvány létrehozó és fenntartó nonprofit közhasznú alapítvány 1995-2001 Zeneiskola 2001. Képzőművészeti Tanszak 2003.

Részletesebben

A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása

A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása : 7. sz. melléklet A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát

Részletesebben

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán) OM azonosító: 031528 VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Pest megye Tankerület megnevezése: KLIK Nagykőrösi Tankerülete OM azonosító: 039999

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Pest megye Tankerület megnevezése: KLIK Nagykőrösi Tankerülete OM azonosító: 039999 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/2013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

A Solti György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

A Solti György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola A Solti György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. tanév éves intézményi munkaterve Dátum Nap Óra Esemény Helyszín augusztus 25. 11.00 Tanszakvezetői alakuló Solti értekezlet augusztus 26 29. Vonószenekar

Részletesebben

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK. Különös nyilvános közzététel

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK. Különös nyilvános közzététel ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Különös nyilvános közzététel (11/1994 (VI.8.)MKM rendelet alapján) 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

2011/2012. Munkaszerződések előkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok előkészítése. Aug Fővárosi zeneiskola igazgatói értekezlet

2011/2012. Munkaszerződések előkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok előkészítése. Aug Fővárosi zeneiskola igazgatói értekezlet I n t é z m é n y i m u n k a t e r v 2011/2012 Aug. 22-tól Munkaszerződések előkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok előkészítése Aug. 25. 9.00 Kerületi igazgatói értekezlet Aug. 29. 14.00

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium, Művészeti

Részletesebben

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat)

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a NOKI ÁMK alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az alapító okirat 4. számú melléklete szerinti

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA (Alapfokú művészetoktatási intézmények 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet alapján) 1. A ok i végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához,

Részletesebben

A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola

A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA 1 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 21., 22., 23., 83., 84. 85. A nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézménye 8181 Berhida Kossuth L. u. 11. Tel: 06/88/455 608

Ady Endre Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézménye 8181 Berhida Kossuth L. u. 11. Tel: 06/88/455 608 Ady Endre Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézménye 8181 Berhida Kossuth L. u. 11. Tel: 06/88/455 608 Tájékoztató a 2010/11es tanévkezdés tapasztalatairól, az oktatási feladatok

Részletesebben

DUNAHARASZTI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

SZENT IMRE KATOLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÓVODA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA AMI intézményegység

SZENT IMRE KATOLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÓVODA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA AMI intézményegység SZENT IMRE KATOLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÓVODA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA AMI intézményegység OM azonosítója: 033665 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u ALAPÍTÓ OKIRAT A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 3. (2) bekezdése értelmében Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 9/2010.(II.11.)

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők dokumentum az intézmény hivatalos Sándor Frigyes Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az intézmény székhelye 2400 Dunaújváros

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okirat módosítása

Részletesebben

Intézmény neve: József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 032 462

Intézmény neve: József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 032 462 Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017-es tanév A Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola fontos szerepet tölt be városunk sokszínû mûvészeti életében. Az itt folyó munka

Részletesebben

Az Erkel Ferenc Alapfokú. Művészetoktatási Intézmény. szakmai beszámolója

Az Erkel Ferenc Alapfokú. Művészetoktatási Intézmény. szakmai beszámolója Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szakmai beszámolója a 2011-2012. tanévről Dunavarsány, 2013. január 28. Statisztikai adatok 2011. október 15-i statisztikai adatok alapján Tanulói létszám

Részletesebben

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 11 sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Thuri György Gimnázium,

Részletesebben

KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása)

KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása) KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 7900 Szigetvár, Széchenyi u. 37/1 Tel/Fax.: +36 73 510-407;+36 30 641 3859 E-mail: balazs@kapronczai.hu; www.kapronczai.hu ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása) 1.Az

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 2015/2016. tanév 5310 Kisújszállás, Rákóczi út 3. 59/520-591 OM azonosító: 201730 Tartalomjegyzék Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató... 4 Felvételi lehetőség a Művészeti Iskolába... 4 Milyen elfoglaltsággal

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú neve

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú neve KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők dokumentum az intézmény hivatalos Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola az intézmény székhelye 2400 Dunaújváros Bartók

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda,

Részletesebben

Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító

Részletesebben

2013-2014 tanév. tanító 4. általános iskolai tanító (napközis nevelő) általános iskolai tanító (napközis nevelő)

2013-2014 tanév. tanító 4. általános iskolai tanító (napközis nevelő) általános iskolai tanító (napközis nevelő) 2013-2014 tanév s.sz. Végzettség Jelenleg oktatott Szint szak megnev. tantárgy/ munkakör évfolyam Általános iskolai neveléso oktatás 1-4 évfolyam 1. pedagógus tanító tanító 2/a 2. pedagógus általános isolai

Részletesebben

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-17846/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-17846/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-17846/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Intézmény neve: Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Dévaványa OM azonosítója: 200980 KÖZZÉTÉTELI LISTA

Intézmény neve: Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Dévaványa OM azonosítója: 200980 KÖZZÉTÉTELI LISTA KÖZZÉTÉTELI LISTA [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A ok iskolai végzettsége és e hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához, művészeti áganként Zeneművészeti ág: 2013/2014.

Részletesebben

Órabeosztás és szülői értekezlet

Órabeosztás és szülői értekezlet Órabeosztás és szülői értekezlet Antal Gábor (Rézfúvós) Bartók Béla AMI Borst terem szept. 01. (csütörtök) 16.00-18.00 Szülői értekezlet Ádám Mariann (hegedű) Diadal úti Ált. Isk. 212. szept. 01. (csütörtök)

Részletesebben

Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 A zenei nevelés nem csak zenei célokat szolgál, hanem más, kognitív folyamatokra is kedvező hatással van. A ritmus, a ritmusos

Részletesebben

TRIOLA Alapfokú Művészeti Iskola. Alapító okirata. Alapítva: 2002. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2014. július 18.

TRIOLA Alapfokú Művészeti Iskola. Alapító okirata. Alapítva: 2002. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2014. július 18. TRIOLA Alapfokú Művészeti Iskola Alapító okirata Alapítva: 2002 Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2014. július 18. hatályos: 2014. szeptember 01-től A TRIOLA Alapfokú Mûvészpalántákért és Oktatóikért

Részletesebben

Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2013-2014.

Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2013-2014. Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2013-2014. Az intézmény környezete, partnerek o A Kelemen László Szakközépiskola Szeged városában működik 2006 óta, fő profilként a színészképzést

Részletesebben

Intézmény neve: Óbudai Népzenei Iskola OM azonosítója: 039 890. Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények

Intézmény neve: Óbudai Népzenei Iskola OM azonosítója: 039 890. Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai e és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához,

Részletesebben

Különös közzétételi lista Alapfokú Művészeti intézmények. 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet alapján

Különös közzétételi lista Alapfokú Művészeti intézmények. 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet alapján Intézmény neve: Levendula Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 200223 Különös közzétételi lista Alapfokú Művészeti intézmények 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet alapján 1. A ok iskolai végzettsége, szakképzettsége

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a közoktatási intézmények Alapító Okiratai módosításának jóváhagyására

Tárgy: Javaslat a közoktatási intézmények Alapító Okiratai módosításának jóváhagyására GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. február 28-ai ülésére Tárgy: Javaslat a közoktatási intézmények Alapító Okiratai módosításának jóváhagyására Előterjesztő:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI SÁNDOR FRIGYES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Szakmai Munkaterve. a 2014-2015-ös tanévre

A DUNAÚJVÁROSI SÁNDOR FRIGYES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Szakmai Munkaterve. a 2014-2015-ös tanévre A DUNAÚJVÁROSI SÁNDOR FRIGYES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Szakmai Munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Intézményünk a Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola Munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Munkaterv Művészeti intézményegység. 2010/2011 tanév

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Munkaterv Művészeti intézményegység. 2010/2011 tanév Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Munkaterv Művészeti intézményegység 2010/2011 tanév Készítette: Adorjánné Visontai Katalin művészeti intézményegység vezető 2010.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 22. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy Sándor

Részletesebben

Előterjesztés. A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosításáról A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről megváltoztatta alapfokú

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI SÁNDOR FRIGYES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Szakmai Munkaterve. a es tanévre

A DUNAÚJVÁROSI SÁNDOR FRIGYES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Szakmai Munkaterve. a es tanévre A DUNAÚJVÁROSI SÁNDOR FRIGYES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Szakmai Munkaterve a 2016-2017-es tanévre Intézményünk a Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola Munkaterve a 2016-2017-es tanévre

Részletesebben

Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2336 Dunavarsány, Halász Lajosné u. 3. Tel.:/Fax: ELŐTERJESZTÉS

Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2336 Dunavarsány, Halász Lajosné u. 3. Tel.:/Fax: ELŐTERJESZTÉS Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2336 Dunavarsány, Halász Lajosné u. 3. Tel.:/Fax: 06-24-534-505 ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 8-ai

Részletesebben

Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének. 162/2011. (X. 24.) számú HATÁROZATA

Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének. 162/2011. (X. 24.) számú HATÁROZATA Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 162/2011. (X. 24.) számú HATÁROZATA Tárgy: a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai

Részletesebben

Intézmény neve: Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 040025

Intézmény neve: Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 040025 Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Megbízó: Németh László Pér Község Önkormányzata közoktatási szakértő 9099 Pér, Szent Imre

Részletesebben