K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S"

Átírás

1 SpiritAlapítvány Cím: 1121 Budapest Sugár u. 10. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2010 Budapest, január 15.

2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 5. A cél szerinti juttatások kimutatása 6. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása 7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása 8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója melléklet: kuratóriumi jegyzőkönyv a közhasznúsági jelentés elfogadásáról

3 1. A szervezet alapadatai: 1. Elnevezés: Spirit Alapítvány 2. Képviselő: Fekete József 3. Székhely: 1121 Budapest, Sugár u levelezési cím: 1121 Budapest, Sugár u adószám: TB törzsszám: közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet 8. nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Pk /2005/4 9. közhasznúsági végzés száma, hatálya: Pk /2005/ A szervezet céljának rövid leírása: A szervezet célja együttműködésre késztetni minden hátrányos helyzetű financiális, nemi, faji, hovatartozásbeli, kulturális esélyegyenlőtlenségi, földrajzi távolsági okok miatt perifériára szorult alkotó-szervezetet, csoportot vagy annak tagjait, akik egy fenntartható, humánus közösség létrehozására, hosszú-távú partneri együttműködésre törekszenek. Feladata közös környezetvédelmi, képzőművészeti, zenei programok létrehozása, a már meglévő eseményekhez való csatlakozás segítése és a programokon résztvevő egymásra reflektálni képes alkotók és alkotó csoportok támogatása, hogy a társadalom problémáira (környezetvédelem, emberi jogok) általuk adott alternatív válaszok minél szélesebb befogadói körben jelen lehessenek. *

4 2. Számviteli beszámoló EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK ÉVI MÉRLEGE adatok eft-ban Tétel megnevezése Előző évek helyesbítése A. Befektetett eszközök (2.-4.sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök (6.-9.sorok) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN C. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 0 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALK.TEV.-BŐL D. Tartalék 0 0 E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTEZETTSÉGEK 2 20 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 G. Passzív időbeni elhatárolások 0 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN Budapest, január szervezet vezetőjének aláírása

5 EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK ÉVI EREDMÉNYLEVEZETÉSE adatok eft-ban Sor- Tétel megnevezése Előző évek szám helyesbítése 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK Közhasznú célú működésre kapott támogatás a.) alapítótól 5. b.) központi költségvetésből 6. c.) helyi önkormányzattól d.) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK B. Vállalkozási tevékenység bevétele Pénzügyileg rendezett bevételek Pénzbevételt nem jelentő bevételek 16. C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1) D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek E. Közhasznú tevékenység ráfordításai Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 23. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

6 SPIRIT Közhasznú Alapítvány 1121 Budapest Sugár utca 10. Adószám: EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK ÉVI EREDMÉNYLEVEZETÉSE adatok eft-ban Sor- Tétel megnevezése Előző évek szám helyesbítése 28. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény Közhasznú tev.tárgyévi pénzügyi eredménye Vállalkozási tev.tárgyévi pénzügyi eredménye 31. H. Nem pénzben realizált eredmény Közhasznú tev.nem pénzben realizált eredménye Vállalkozási tev.nem pénzben realizált eredménye 34. I. Adózás előtti eredmény J. Fizetendő társasági adó K. Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 39. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 0 Budapest, január 15. szervezet vezetőjének aláírása

7 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A Spirit Alapítvány évben költségvetési támogatásban nem részesült: 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Tételek Összeg (eft) Nyitó adatok: 1 Bank nyitó egyenleg 7 2 Pénztár nyitó egyenleg 33 3 Összesen 40 Közhasznú tevékenység bevételei: 4 Adományok alapítóktól 0 5 Adományok egyéb szervezetektől 35 6 Pályázati úton nyert Egyéb bevételek Összesen Kiadásai (értékcsökkenési leírás nélkül) Anyagjellegű ráfordítások Anyagköltség 39 8 Igénybe vett szolgáltatások Közvetített szolgáltatások 0 10 Egyéb szolgáltatások 301 Személyi jellegű ráfordítások 0 11 Bérköltség 0 12 Bérjárulékok 0 13 Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 Egyéb költségek, ráfordítások 0 14 Egyéb ráfordítások 0 15 Adott természetbeni támogatások 0

8 16 Adott pénzbeni támogatások 0 17 Összesen Vállalkozási tevékenység eredménye 11 Mérlegtételek változása 19 Tőkebefizetés 0 20 Tárgyi eszközök beszerzése 0 21 Kötelezettségek változása 0 22 Passzív időbeli elhatárolás változása 0 23 Vevőkövetelés változása 0 24 Értékpapír eladása 0 25 Forgóeszközök változása (vevő 0 és pénzeszköz nélkül) 26 Aktív időbeli elhatárolás változása 0 27 Összesen 0 28 Egyenleg ( ) Záró adatok Bank záró egyenleg 10 Pénztár záró egyenleg TÁMOGATÁSOK MEGOSZLÁSA eft-ban Adományok alapítóktól 0 Adományok központi költségvetésből 0 Adományok helyi önkormányzattól 0 Adományok magánszemélyektől 0 Adományok cégektől 35 Adományok külföldről 0 Pályázati úton nyert adományok 1500 Ingyenesen nyújtott szolgáltatás/adomány 0 A Spirit Alapítvány vezető tisztségviselői 2010-ben nem részesültek juttatásban.

9 5. A cél szerinti juttatások kimutatása A Spirit Alapítvány évben cél szerinti juttatásokat nem nyújtott. 6. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása A Spirit Alapítvány évben részesült támogatásban költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől. A támogatások felhasználásának megoszlása az alábbiak szerint történt: Közhasznú tevékenység bevételei: (ezer Ft): Adományok egyéb szervezetektől 35 Pályázati úton nyert Egyéb bevételek Összesen: Közhasznú tevékenység ráfordításai: (ezer Ft): Anyagjellegű ráfordítások: a. műanyag evőeszközök 22 b. szakkönyvek 7 c. bankkivonatok díja 10 Igénybe vett szolgáltatások a. bérleti és működtetési díjak b. belépőjegyek nyomtatása 40 c. hang- és fénytechnika bérlés 120 d. hangfelvétel készítés 80 e. hirdetések 30 f. könyvelési díjak 200 Egyéb kiadások a. jogdíjak 257 b. bankszámlaforgalom jutalékai 44 Összesen: 2 890

10 Az alapítvány az alábbi pályázatokon szerepelt eredményesen: 1. Szubjektív Értékek Alapítvány ZARE (Zene a rasszizmus ellen) ZARE/2010/102. számú pályázat Kapott támogatás: Ft A támogatás 2010-ben felhasznált összege: Ft Ezen összeget az alapítvány a fenti közhasznú kulturális program szervezésére fordította. 2. ARTISJUS Zenei Alapítvány pályázat Kapott támogatás: Ft A támogatás 2010-ben felhasznált összege: Ft Ezen összeget az alapítvány a Cökxpon Befutó elnevezésű rendezvény megvalósítására fordította. (terembérlet, hangosítás és fénytechnika bérlése) 3. MSZSZ EJI könnyűzenei kiemelt rendezvény támogatása pályázat Kapott támogatás: Ft A támogatás felhasznált összege: Ft Ezen összeget az alapítvány a Cökxpon Befutó elnevezésű rendezvény megvalósítására fordította. (terembérlet, hangosítás és fénytechnika bérlése) 4. A Szegénység és Társ. Kirekesztés Elleni Küzdelem EU Év civil programok támogatása nevű, SZE-PR számú pályázat Kapott támogatás: Ft A támogatás felhasznált összege: Ft Ezen összeget az alapítvány az Adunk-Kapunk rendezvénysorozat a hajléktalanokért! elnevezésű programsorozat lebonyolítására fordította. (hirdetések, hangosítás és fénytechnika bérlése, külső helyszínbérlet) 5. Nemzeti Civil Alap NCA-KM számú pályázata Kapott támogatás: Ft A támogatás felhasznált összege: Ft Ezen összeget az alapítvány közhasznú kulturális programjainak helyszíneinek bérlésére fordította. 6. MSZSZ EJI könnyűzenei kiemelt rendezvény támogatása pályázat Kapott támogatás: Ft A támogatás felhasznált összege: Ft Ezen összeget az alapítvány a Cökxpon Befutó elnevezésű rendezvény megvalósítására fordította. (terembérlet, hangosítás és fénytechnika bérlése) 7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása A Spirit Alapítvány 2010 évben pénzbeli, és természetbeni támogatást nem nyújtott vezető tisztségviselőinek.

11 8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 2010 évi kiemelt programok Január 1., 2. Cökxpôn Hagyomány: Újévi bemelegítő party I.- II. Február 27. Cökxpôn Ambient Fesztivál: Asura (FR) Március 18. Est a rasszizmus ellen (A ZARE támogatásával megvalósult) Április 3,4. Tavaszi Fesztivál Május Szezon záró Fesztivál - Cökxpôn Café Május 22., Október 16. Adunk-Kapunk, Nap a hajléktalanokért (Az Esza támogatásával) Augusztus Sziget 2010 Fesztivál - Cökxpôn Ambient Garden and Tent Szeptember 12. Magyar Dal Napja (Magyar dal Napja támogatásával) Szeptember Szezon nyitó Fesztivál December 4. Cökxpôn Ambient Fesztivál: Entheogenic (UK) Október 23. The Noisy as Hell Festival December 28. Téli Fesztivál December 31. Cökxpôn Pszichedélikus Szilveszter A Cökxpon Café Theater rendszeres programjai: Fesztiválok: Cökxpôn Befutó Est (zenekarok bemutatkozó estje) heti 3 Cökxpôn Befutó Fesztivál (sikeres zenekarok fesztiválja) havi 1 Cökxpont támogató Fesztivál (évszakonként) évi 4 Cökxpôn Ambient Fesztivál (kortárs elektronikus fesztivál, külföldi hírességgel) évi 2 Havizaj (kortárs, kísérleti zenei est, külföldi meghívottakkal) havi 1 Kiemelt Rendezvények: Cökxpôn Elektronikus Tehetségkutató Verseny (a Pankkk program támogatásával megvalósult 2009 okt-nov.) évi 1 Magyar Dal Napja (2010. szep.12. megvalósult) évi 1 Urbitális Majális (2010 májusban megvalósult) évi 1 Adunk Kapunk (Hajléktalanokat támogató kulturális rendezvénysorozat, 2010 máj 22, 2010 okt. 16án az ESZA támogatásával megvalósult) évi 2 Szervezők, zenekarok rendszeres klubestje: PASO Ska Klub (Paso zenekar és djk estje, reggae, ska) havi 1 Riddim Colony, Sonar, Bijou, Flash, Caos Amigos, Manomantra (saját koncert est) 2 havonta Elektronikus zenei estek, djk, kiadók klubjai: Polarized Nation (elektronikus tánc zene) havi 1 Budapest Eklektik Klub (a Fúzió rádió szervezésében djk) 2 havonta Subculture Revolution by Vestax (elektronikus zenei est) havi 1 Plug and Lay (elektronikus zenék és VJk estje) 2 havonta Cosmic Debris (pszichedélikus zenekarok és DJk) havi 1 Dark Fiction (elektronikus zenei est) 2 havonta Ingyenes klub napok: Cöki Jam! (akusztikus szabad közösségi zenélés) minden vasárnap DJ a kávézóban! (rezidens djk bemutatkozó estje): Egi, Papa, Milendee, Escubano, Jazz Kiosk, Ninth, Kalumet minden hétfő, kedd

12 Kiállítások: Fiatal képzőművészek bemutatkozása, kiállítása (Zsák Kata, Deluxe Dollz, Arató Eszter, Dalicsek Dana, P. Szabó Péter ) havi 1 megnyitó Tanfolyamok: Nanbudo, Balett, Musical, Capoeira, Hastánc, Disco, Nia, Hiphop rendszeres Rádió: Cökxpôn Rádió a Tilos Rádióban a 90.3-as Mhz-en minden szerdán 15-16h * A Spirit Alapítvány Kuratóriuma január 15. ülésén elfogadta a évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést. Budapest, kuratóriumi elnök

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010 évi. Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány. Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010 évi. Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány. Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évi Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6 Adószáma: 19061175-1-04 Közhasznúsági fokozat: Közhasznú alapítvány 1./ Számviteli

Részletesebben

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 66/b a.sz.: 18132283-1-41 2012. évi közhasznúsági jelentése Hudecz András a Kuratórium elnöke 2013. május 18. A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi 1 Tartalom 1. Számviteli beszámoló - egyéb szervezetek közhasznú

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány 1116 Budapest, Fehérvári út 144. Adószám: 19650218-1-43 Budapest, 2011. március 05. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2014. év. Kelt: Hódmezővásárhely, 2015. február 17.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2014. év. Kelt: Hódmezővásárhely, 2015. február 17. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. év Kelt: Hódmezővásárhely, 2015. február 17. 1 A SZERVEZET ALAPADATAI 1 Elnevezés: Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány 2 Képviselő: Nagyné Laskai Nóra 3.Székhely:

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 6 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 1 9 2 5 5 5 7-1 - 1 9 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 211. év MOZGÁSSÉRÜLTEK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE egyéb szervezet megnevezése 82 VESZRPÉM BUDAPEST

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év 1 8 3 2 7 7 5 7 1 0 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2010. év FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKARÉRT EGYESÜLET Egyéb szervezet megnevezése 7622 PÉCS,

Részletesebben

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011 Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: 1 8 1 1 4 5 1 7 9 4 9 9 5 6 9 1 16.PK.6. 512/24/2.9277 A vállalkozás megnevezése: Segítőszándék Alapítvány A vállalkozás címe: 147. Budapest, Battyhyány utca 11/a.

Részletesebben

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2092 Budakeszi, Rózsa u. 3. Tel/fax: 06 23 452 110 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Az egyéb szervezet megnevezése: Budakeszi Cserkészekért Alapítvány Az egyéb szervezet címe (székhely): 2092 Budakeszi, Rózsa

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Nagykanizsa, 2012. május T a r t a l o m 1. A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 7 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év Székhely: 5400 Mezőtúr Petőfi tér 1. Adószám: 19223261-1-16 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18818716949952915 Cg:2914 (PK 60018/2008/2-2914) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2009 év Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány Közhasznúsági jelentés Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány 2011. évi tevékenységéről Az adatok könyvvizsgálattalnincsenek alátámasztva! Közhasznúsági fokozat: Közhasznú Alapítvány Nyilvántartásba vételi

Részletesebben