KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete"

Átírás

1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete 8630 Balatonboglár, Árpád u. 17. Tel/Fax: Számlaszám: Adószám:

2 SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az egyszerősített beszámoló, illetve a közhasznú egyszerősített beszámoló mérlegének elıírt tagolása az egyszeres könyvvitelt vezetı egyéb szervezetnél, illetve közhasznú egyéb szervezetnél 1. számú melléklet a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök Ft I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök Ft Eszközök összesen Ft FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) C. Saját tıke I. Induló tıke/jegyzett tıke II. Tıkeváltozás/Eredmény III. Lekötött tartalék IV. Tárgyévi eredmény (közhasznú tevékenységbıl) Ft V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl D. Tartalék E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek Források összesen KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Egyenleg Tárgyi eszköz Bank Pénztár Ft Elıleg SZTK SZJA Elızı évi pénzügyi egy Ez évi pénzügyi egyenleg Összesen: VAGYONFELHASZNÁLÁS KIMUTATÁSA Megnevezés Elızı évi Tárgyév Változás Ft Változás % Saját tıke Induló tıke Jegyzett tıke Tıkeváltozás Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény

3 3. számú melléklet a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez A közhasznú egyszerősített beszámoló közhasznú eredmény-levezetésének elıírt tagolása az egyszeres könyvvitelt vezetı közhasznú egyéb szervezetnél A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (I+II) FT I. Pénzügyileg rendezett bevételek ( ) Ft 1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás Ft a) alapítótól b) központi költségvetésbıl c) helyi önkormányzattól d) egyéb 1 %, Ft magán és egyéb támogatások e) továbbutalási céllal kapott 2. Pályázati úton elnyert támogatás (központi) Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel (belépı, rendezvényszervezés, egyéb) Ft II. Pénzbevételt nem jelentı bevételek (KAMAT) Ft B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1+2) 0 FT 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 2. Pénzbevételt nem jelentı bevételek C. TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK (A/I+B/1) FT D. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTİ BEVÉTELEK (A/II+B/2) 0 FT E. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI ( ) FT 1. Ráfordításként érvényesíthetı kiadások Ft 2. Ráfordítást jelentı eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentı elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások F. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI ( ) 0 FT 1. Ráfordításként érvényesíthetı kiadások 2. Ráfordítást jelentı eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentı elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások G. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1+2) FT 1. Tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I E/1 E/4) Ft 2. Nem pénzben realizált eredménye (A/II E/2 E/3) H. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG 1. Tárgyévi adóalapot jelentı pénzügyi eredménye (B/1 F/1) 2. Egyéb tárgyévi pénzügyi eredménye ( F/4) 3. Nem pénzben realizált adóalapot jelentı tárgyévi eredmény (B/2 F/2 F/3) 0 FT 4. Adózás elıtti eredmény ( ± 1 ± 3) I. ÖSSZES PÉNZÜGYI EREDMÉNY ( ± G/1 ± H/1 H/2) FT J. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 FT K. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG TÁRGYÉVI ADÓZOTT EREDMÉNYE (H/4 J) 0 FT 3

4 Tájékoztató adatok Összes kiadás (A+B+C+D+E) Ft A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegő ráfordítások Ft 1. Bérköltség ebbıl: megbízási díjak Személyi jellegő egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok Ft B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegő ráfordítások Ft C. Értékcsökkenési leírás D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások Ft 1. Személygépkocsi költségek, utiköltség Ft 2. Posta Banki költségek Ft 4. Szolgáltatási kiadások a)szolgáltatói díjak (ÁNTSZ, villanyszer, könyvelés) b)tréningek, bemutatók menedzserelése c)bérleti díjak (hang, szinpad) d)mővészeti tevékenység, elıadói díjak (Méta, Jazz, Klubok) e)egyéb anyag beszerzés, eszköz (fejlesztés, nyersanyag) Ft f)szállásdíjak (fesztiválok résztvevık és szakmai) Ft g)hírdetés h)telefon díj E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) Célszerinti támogatások kimutatása Oktatási- Kulturális Minisztérium PANKKK PROGRAM Ft /2008 Vidéki ifjúsági klubok infrastuktúrájának fejlesztése /2008 Vidéki ifjúsági klubok támogatása II. részlet Ft /2008 Tehetségkutatók támogatása 2010-re /2009 Vidéki ifjúsági klubok támogatása I. részlet Oktatási- Kulturális Minisztérium /2008 Tengertánc Szociális és Munkaügyi Minisztérium -NCA PÁLYÁZATOK Ft NCA-ÖNSZ-08-C-5 Dunántúli Tehetségkutatók Konferenciája NCA-DD /2010 mőködési támogatás II. részlet NCA-ÖNSZ-09A-38 (KÖSZIKE érdek(képviselet)ében Ft Szociális és Munkaügyi Minisztérium -GYIA PÁLYÁZATOK IFJ-GY-DD-08-C Zenebázis-ifiklub támogatás IFJ-GY-09-AB-1 XIII. Méta Fesztivál Nemzeti Kulturális Alap PÁLYÁZATOK Népmővészeti Kollégium 1904/1970 Méta Népzenei Tábor Zenei Kollégium X. Jazz és a Bor fesztiválja Artisjus Zenei Alapítvány Méta Fesztivál X. Jazz és a Bor fesztiválja Elıadómővészek Jogvédı Irodája X. Jazz és a Bor fesztiválja Reiffeisen Bank X. Jazz és a Bor fesztiválja Balatonboglári Városvédı Egyesület Zöldövezet program Balatonfenyves Önkormányzata KÖSZIKE mőködési támogatása Egyéb támogatások 1 % Tagdíj Bank-kamat Egyéb bevétel Rendezvényszervezés, képzés, Szerzıdés szerinti szolgáltatás Balatonboglár Város Kiemelt rendezvények (Rock, Méta, Jazz fesztiválok) Somogy megyei Néptáncszövetség (Méta fesztivál) Rendezvények jegybevétele (jazz feszt, ifi klub, jazz klub) Szolgáltatások (kölcsönzés, ellátás) Nevezési díjak Mindösszesen: Ft Ft Ft Ft Ft 4

5 A központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatás: Központi költségvetési szervtıl: Elkülönített állami pénzalaptól Helyi önkormányzattól Települési önkormányzatok társulásától Mindezek valamely szervétıl: Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások Elnök Alelnök Igazgató Tartalmi beszámoló a 2009 évi közhasznú tevékenységrıl A Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete 2009 évben céljai megvalósítása érdekében, közhasznú tevékenységet folytatva a aktívan dolgozott nem csak a településen, de a térségben élık, de az országból hozzánk látogatók szolgálatára. Alapszabályunkban szereplı közhasznú tevékenységek szerint a következı események valósultak meg: Tudományos tevékenység, kutatás: 2009 végén kezdıdött a kistérségben élı fiatalok szabadidı eltöltési és közösségi tevékenységi szokásairól szóló kutatás. Nagy Norbert önkéntesünknek köszönhetıen 1200 kérdıív került kiküldésre interneten és személyesen. Eredmény 33 értékelhetı kérdıív ben folytatódik a munka. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: Az egyesületünk aktív szakmai csoportja a KÖSZIKE-Kistérségi Összefogás Ifjúsági Kerekasztal csoportja több alkalommal szervezett és vett részt képzéseken, tréningeken, mely mindenki számára nyitott volt. Pályázati támogatások jóvoltából szerveztünk képzést a demokrácia-(jogok és kötelességek), önismeret-kommunikáció, pályázati elszámolás, a Nemzeti Ifjúsági Stratégia témákban. 8 alkalommal szerveztünk képességfejlesztésre irányuló eseményt Lengyel Adél pszichológus vezetésével melynek neve DURUZSOLÓ volt. Vendégünk volt a pécsi Nevelık Háza egyesülete, akik a civil partnerség, hálózatépítés témában tartottak tréninget a helyi civil szervezetek képviselıinek. Kulturális tevékenység: A folyamatos munkánkat tekintve hetente szolgáltattunk kulturális programokat, melyek közt a város kiemelt eseményei a nagy fesztiváljaink is megtalálhatók. 15 zenei esemény (jazz klub és ifi klub) valósult meg, ahol az amatır zenekaroktól a neves elıadó mővészekig sokan felléptek (KMB, Subicz Gábor, PUF, BJO, Mackó, Duck Tape ). XII. Légrádi Antal Tehetségkutató Rockfesztivál Március 21-én ismét a fiataloké volt a fıszerep a mővelıdési házban. Ezúttal 18 zenekar érkezett a helyi együttesek mellett Kaposvárról, Budapestrıl, Marcaliból, Somogydöröcskérıl, Keszthelyrıl, Kerekibıl, Pusztaszemesrıl, Zalaszántóról, Lábatlanról, Balatonföldvárról, és Szolnokról. A 7 órán át tartó verseny után megszületett az eredmény, a lábatlani STEAM együttes bizonyult a legjobbnak. Rock majális programot bonyolítottunk le a Platán téren, ahol 6 zenekar lépett fel. 5

6 Dunántúli Tehetségkutatók Konferenciája Olyan szervezeteket hívtunk, akik zenei tehetségkutatással, ifjúság üggyel és tehetséggondozással foglalkoznak, különösen az alternatív zenei irányzatokra. Délelıtti szakmai konferencia témái a közös munka és a pályázati lehetıségek voltak, majd este 6 zenekar szórakoztatta a nagyérdemőt. Az esemény 3 partnerszervezettel valósult meg (Peron Music Alapítvány, Ka-Rock Alapítvány, InterMagyar) XIII. Méta Fesztivál Közel 50 fı és lelkes munkával szervezte a fesztivált! 22 csoport vett részt 15 településrıl. 800 néptáncos vett részt az anonim koreográfia versenyen, ahol a munka mellett a szórakozásra is adtunk módot. Rock & roll buli, táncház, versenyek, futóméta bajnokság, pünkösdi király- és királyné-választás színesítette a 3 nap eseményeit. Látogatók is bıven érkeztek a boglári teniszcsarnokba és a körülöttünk lévı helyszínekre. A Magyar Fesztiválszövetség szakmai bírálói minısített az eseményt és megkaptuk a minısített folklór fesztivál címet. X. Jazz és a Bor Fesztiválja A tizedik alkalommal megrendezésre került fesztiválunk nagy sikerrel zárult és kiváló szakmai program is kísérte a koncertsorozatot, együttmőködtünk a Budai Mővészképzı és a Budapest Jazz Orchestra közös szervezésében megvalósuló Jazz Táborral. A Magyar Fesztiválszövetség szakmai bírálói minısített az eseményt és megkaptuk a minısített mővészeti fesztivál címet. A belépıjegy mellé vendégeink megkapták a fesztivál poharat és egy kóstolónyit az aznapi borászok valamelyik termékébıl. A közönségünk nagy százaléka gyermekekkel érkezett, ezért kialakítottunk egy játszó sarkot a gyermekeknek, ahol rajzolhattak és játszhattak az apróságok, míg szüleik élvezték a jazzt és a borokat. A 8 koncerten mindenki megtalálhatta a kedvére való zenei programot. Az idei év a látogatottságban is csúcsot döntött, minden nap telt udvar volt, azaz fı hallgatta a jó zenét és fogyasztotta a minıségi nedőket. Egyéb események A Balatonbogláron, Balatonlellén és Balatonfenyvesen a KÖSZIKE fiataljai játszósarok programot szolgáltattak a települések programjain (gyermeknap, civil nap ) Déli Parti alternatív zenei programot szerveztünk, melynek látogatottsága sajnos igen gyér volt. Jeges nap a balatonboglári Sziget strandon, ahol a nagy hideg ellenére is nagyon sokan voltak. Különbözı sorversenyek mellett hokci és jégfoci bajnokságra is sorkerült ezen a napon és természetesen a legjobbak jutalomban részesültek. Környezetvédelem 2008-ban elnyert, ÖKOTÁRS Alapítvány utófinanszírozott pályázati támogatásával megkezdtük a Szent Erzsébet emlékpark kialakítását. 7 alkalommal dolgoztunk a terepen sok önkéntessel. 100 gyomfa került kivágásra, 512 honos növényt telepítettünk, ökosövényt építettünk, takarítottunk. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, Jellemzıen a KÖSZIKE munkája és a tagságát érintı események fémjelzik a z érdekképviseleti tevékenységünket. Ifi Fórumot tartottak a Köszikések, ahol elıkészítették a márciusi ifjúsági találkozót: felosztották egymás között a feladatokat és elkészítették a találkozó forgatókönyvét is. Kistérségi Ifjúsági találkozót a 2008 szeptemberében indult képzéssorozat zárta le. 3, a KÖSZIKÉ-vel együttmőködı ifjúsági szervezett vett részt, (DAGYIÖK, Kamaszparlament, Bajomi Ifikör) Képviseltük az egyesületet a Döntéshozók Konferenciáján, az Ózdi Felsıegerszegen egy Ifjúsági Találkozón mutatkozhatott be a KÖSZIKE, mint egy jól mőködı, példaértékő szervezet. 6

7 Bikalra hívták az egyesületet, hogy mutatkozzon be egy nemzetközi csapat elıtt. Így a KÖSZIKE neve már külföldön is ismert lehet, ami nagy megtiszteltetés a fiatalok számára. Alsómocsoládon vett részt a tagság 5 tagja a Hálózati Napon és a Szüretfesztiválon, ahol a helyi fiatalokkal együtt mőködve játszóházat csináltak ismét a kisebbeknek. Október 7-én a Parlamentben tartották az NCA 5 éves évfordulójára rendezett konferenciáját, ahol a egyesületünk -mint jó példa- bemutatkozási lehetıséget kapott. Magyarhertelenden a Hetedhétországos Ifjúsági Találkozó, ahol a határon túli magyarok ifjúsági szervezetei találkoztak. Érdekes és játékos feladatokon keresztül ismertették meg velük a zeneáltali és a sport általi nevelés lényegét és formáját. Egyesületünk a rendezvények alatt folyamatosan építi a kapcsolatrendszerét, ennek köszönhetıen már országosan ismert és elismert szervezetként tartanak számon minket. Munkánkról, közhasznúsági minısítésnek megfelelésünkrıl (jelentés) részletes információkat a honlapon olvashatnak. Balatonboglár, április 22. A Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete tagsága április 24-éi közgyőlésen a közhasznúsági beszámolót. Balatonboglár, április 24. Keserő Zoltán elnök 7

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E A K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010 Elfogadta a Kuratórium 2011. május 21-i ülésén. Pécs, 2011. május 21. T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 3. oldal 2. Összefoglaló 5. oldal 3. Számviteli

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A JÁSZBERÉNYI BARÁTOK TEMPLOMA KÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTVÁNYA az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. TelePont Közhasznú Információs Egyesület. 2008. évi tevékenységérıl

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. TelePont Közhasznú Információs Egyesület. 2008. évi tevékenységérıl KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2. sz. melléklet TelePont Közhasznú Információs Egyesület 2008. évi tevékenységérıl Készült a TelePont Közhasznú Információs Egyesület 2008. évi mőködésérıl A közhasznú szervezetekrıl

Részletesebben

Mozdulj! Lellei Diáksport Egyesület

Mozdulj! Lellei Diáksport Egyesület 1 8 7 7 6 4 2 9-9 3 1 2-5 2 1-1 4 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerősített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január 01. - 2011. december 31. Kelt Balatonlelle, 2012. március 12. P. H. 1 8 7 7 6 4 2 9-9

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 2 0 0 8. évi gazdálkodásáról

Közhasznúsági jelentés az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 2 0 0 8. évi gazdálkodásáról ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLET 1012 Budapest, Logodi utca 22-24. Adószáma: 19012470-1-41 A Fıvárosi Bíróság 13.Pk. 60.519/1. számú végzésével 1989.10.26-án 467 sorszám alatt vette nyilvántartásba.

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Az Erdıért Egyesület 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 1. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Elfogadva: 1/2012. (V.18.) közgyőlési határozatban. Székesfehérvár, 2012. február 17. Balsay Miklós egyesület elnöke

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011. év

Közhasznúsági jelentés 2011. év Egyesület megnevezése: Csányi Dinnye- és zöldségtermelı Védegylet Egyesület címe: 3015 Csány, Szövetkezet út 2. Adószám: 18580583-1-10 Közhasznúsági jelentés 2011. év Csány, 2012. május 21. 1 Tartalom:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Országos KID Egyesület 4025 Debrecen, Arany János u. 2. fsz.2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM A szervezet alapadatai 1. Számviteli beszámoló, 2. a költségvetési támogatás felhasználása, 3. a vagyonfelhasználásával

Részletesebben

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése Általános információk: Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány bírósági nyilvántartásba

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Az 1997. évi CLVI törvény 19 -a szerinti beszámoló a kiemelten közhasznú ÚJ ELİADÓMŐVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2008. évi tevékenységérıl Új Elıadómővészeti Alapítvány Goli Tánchely 1036

Részletesebben

Búzavirág Alapítvány

Búzavirág Alapítvány Búzavirág Alapítvány 3941 Vámosújfalu, Kossuth u 42/A 2011. évi Közhasznúsági jelentés.... Egyéb szervezet vezetıje (képviselıje) Vámosújfalu, 2012. március 31 Alapadatok Név: Búzavirág Alapítvány Székhely:

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján)

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) KÖZHASZNÚ JELENTÉS a 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) Tartalom: A. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója a. Mérleg (T. 1715/B.r.sz.

Részletesebben

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY.

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY. 1 2 3 2 1-4 - 5 2-0 1 12 Budapest, Márvány u.17. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszer sített Beszámolója Éves zárómérleg 2012. január 01. - 2012. december 31. 2012 Kelt BUDAPEST, 2013. április 25. P. H. 1

Részletesebben

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 66/b a.sz.: 18132283-1-41 2012. évi közhasznúsági jelentése Hudecz András a Kuratórium elnöke 2013. május 18. A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év Nagycenk, Kiscenki u. 3. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év TARTALMA: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló I/A. Mérleg I/B. Közhasznú eredmény kimutatás és tájékoztató adatok 2. Kimutatás a

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány 1116 Budapest, Fehérvári út 144. Adószám: 19650218-1-43 Budapest, 2011. március 05. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített

Részletesebben

A Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület Kiemelkedıen közhasznú szervezet 2010. évi közhasznúsági jelentése

A Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület Kiemelkedıen közhasznú szervezet 2010. évi közhasznúsági jelentése A Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület Kiemelkedıen közhasznú szervezet 2010. évi közhasznúsági jelentése A Pangea Egyesület céljai: Tevékenyen segíteni a természettudományos ismeretterjesztés

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

Pullus Alapítvány. Közhasznúsági jelentése. 2011-es évrıl

Pullus Alapítvány. Közhasznúsági jelentése. 2011-es évrıl A Pullus Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011-es évrıl 8226 Alsıörs, Mátyás Király utca 7. Alapadatok A szervezet neve: Pullus Alapítvány Közhasznúsági fokozat: Közhasznú szervezet Alapítás éve: 2010

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Kapcsolat Plus Alapítvány Székhely: 9029 Gyır, Kamilla u 5. Adószám: 18985885-1-08 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés.pk.a60083/2007/3 Gyır, 2012.

Részletesebben

KECSKEMÉT LESKOWSKY HANGSZERGYŐJTEMÉNY KÖZALAPÍTVÁNY

KECSKEMÉT LESKOWSKY HANGSZERGYŐJTEMÉNY KÖZALAPÍTVÁNY KECSKEMÉT LESKOWSKY HANGSZERGYŐJTEMÉNY KÖZALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év Kecskemét, 2012. április 10. A közhasznúsági jelentés tartalma Bevezetés I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET

VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET székhely: 8960 Lenti, Vörösmarty Mihály u. 24/d. postacím: 8988 Kozmadombja, Jókai u.20. adószám: 18967669-1-20 közhasznúsági

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Cromo Közhasznú Alapítvány Székhely: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 40. Adószám: 18178584-2-43 Közhasznúsági fokozat: kiemelten közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: 7. Pk. 60825/2002/2

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Nagykanizsa, 2012. május T a r t a l o m 1. A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben