VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolája 7621 Pécs, Rákóczi út 68. MUNKATERV. a 2014/15-ös tanévre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolája 7621 Pécs, Rákóczi út 68. MUNKATERV. a 2014/15-ös tanévre"

Átírás

1 VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolája 7621 Pécs, Rákóczi út 68. MUNKATERV a 2014/15-ös tanévre 1

2 Minden ember annyit ér, amennyit embertársainak használni, hazájának szolgálni tud. Az igazi művészet az emberiség emelkedésének egyik leghatalmasabb eszköze, s aki azt minél több embernek hozzáférhetővé teszi, az emberiség jótevője. Kodály Zoltán Munkatervünket az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok, miniszteri rendelet az aktuális tanév rendjéről valamint a Városközponti Iskola és a Magyar Zeneiskolák Szövetsége ajánlásai alapján állítottuk össze. Minőségpolitikánkban figyelembe vesszük a szülői és tanulói elvárásokat, felhasználjuk az elmúlt évek elégedettségi szint felméréseinek jelzéseit. A tanév legfontosabb céljai Továbbra is kiemelt célunk a hatékony együttműködés fenntartása az oktatási és kulturális intézményekkel, aktív részvétel a város kulturális életében. A hagyományoknak megfelelő színvonalas program, műsor biztosítása az iskolai szintű rendezvényeken, ünnepségeken. Fő feladat a hangszeres, vokális zenei műveltség megalapozása és elmélyítése. Növendékeink tudását olyan szintre fejlesztjük, hogy képesek legyenek amatőr muzsikálásra kamaraegyüttesben vagy zenekarban illetve saját kedvtelésükre. Legtehetségesebb tanulóinkat zenei pályán való továbbtanulásra készítjük fel. A szakmai versenyek célja a kiemelkedő teljesítményekre való ösztönzés. Intézményünk igyekszik gondoskodni a megyei, regionális, országos és nemzetközi versenyeken tanulóink és felkészítő tanáraik részvételéről éslehetőségeinek függvényében- azok költségeiről. Hangversenyeinket különböző helyszínekre tervezzük. (részben helyhiány miatt, részben szélesebb körű közönség bevonásáért). Sikerrel működő, immár hagyománnyá vált un csokikoncertjeinket a Városközponti Iskola intézményeiben folytatni szeretnénk. A találós kérdésekkel és egyéb ismeretekkel fűszerezett hangversenyek az általános iskolás tanulók zenei intelligenciájának fejlesztéséhez járulnak hozzá. Emellett a tavaszi felvételink előtt nagy segítségünkre vannak a zeneiskola és a hangszertanulás népszerűsítésében. A kötelező testnevelés valamint a hit és erkölcstan órák bevezetése miatt a külső iskolák csatlakozó szolfézs óráinak beosztásában okoz fennakadást. Megoldása az általános iskolákkal folytatott hosszas egyeztetés után sikerülhet. 2

3 A tanév egyéb feladatai Jó színvonalon kívánjuk működtetni honlapunkat és közösségi oldalunkat, hisz a tanulói-szülői és külső látogatottság magas száma miatt az egyik leghatékonyabb kommunikációs eszközünkké vált. Iskolai könyv-kotta és CD-tárunk oktatásunk hatékonyságát szolgálja. A kínálat bőséges. Az elsős szolfézs osztályokban évek óta használt Mindentudó kiadványunk a sok használatban tönkrement, pótlása (sokszorosítása) elengedhetetlen. Hangszerparkunk megfelelő, de folyamatos javításuk és karbantartásuk szükséges. Fontos lenne minőségi hangszerek vásárlása a zenekari és egyéni hangzás javításának érdekében. A továbbképzési tervnek megfelelően vesznek részt pedagógusaink a továbbképzésben. A tanárok kötelesek pontosan, naprakészen vezetni a növendékeikkel kapcsolatos valamennyi dokumentációt. Növendékeket készítünk fel a művészeti alapvizsga követelményeinek teljesítésére, hogy megtarthassuk őket a továbbképző évfolyamokban. Partnerkapcsolat javítása érdekében Nyílt napokat tartunk, hogy a szülők jobban tájékozódhassanak munkánkról. A Városháza felkérésére a város kulturális és társadalmi rendezvényeire színvonalas hangszeres és énekes műsorszámokat biztosítunk. Változatlanul nyilvános formában tartjuk az év végi vizsgahangversenyeinket. A zenei pályára készülő növendékeinket továbbra is a felvételi vizsgát elősegítő speciális elméleti képzésben részesítjük. Fejlődésüket az egész tanév folyamán figyelemmel kísérjük. Ezeknek az un. B - tagozatos szolfézs-zeneelmélet csoportoknak a létszáma kicsi. Az oktatási profilunk bővítéseként bevezetett harmonikaoktatásunkat népszerűsítjük. Teret adunk a növendékhangversenyeinken és egyéb fellépéseken való bemutatkozásra, a hangszer megismertetésére. A vonós- és fúvószenekarok hosszú távú fejlesztése érdekében az elmúlt években kialakított rendszeres próbarendet folytatjuk. A csoportok létszáma évek óta stabil. A Tücsök és a Mini zenekarban a legkisebbek vesznek részt, 3

4 egyfajta előkészítés a későbbi zenekari munkára. Nagy hangsúlyt fektetünk a nagyobb növendékek zenekari munkába való bevonására. Időszerűvé vált a Szülői Szervezet újjászervezése. Az előző években kialakított jó kapcsolatok fenntartása érdekében az idei tanévben is szervezünk ismeretterjesztő hangversenyeket a szalántai Művelődési Házba és a város óvodáiba. Tervezzük, hogy az előző években megrendezett tanári hangversenyünket ebben a tanévben is megtartjuk. Sikeres megvalósulását és ezzel szülő-iskola kapcsolatának szorosabbá tételét minden tanár lehetőségeihez képest elősegíti. Reprezentatív növendékhangversenyeinkre és tanári hangversenyünkre meghívjuk a Városközponti Iskola vezetőit. A szigetvári Weiner Leó Művészeti Iskola március 23-án a megye zenetanárainak részvételével megrendezi a Megyei tanári hangversenyt. Ezen néhány produkcióval mi is szeretnénk képviselni iskolánkat. Fontosnak tartjuk az iskola színvonalasabb működését elősegítő szponzorok megnyerését. Az elmúlt tanév jó tapasztalata alapján támogatjuk, hogy a hangszeres órákon növendékeink igényes könnyűzenét is tanuljanak. Ezzel is növeljük a tanulók motivációját. A tanszakvezetők nagyobb figyelemmel kísérjék tanszakuk munkáját. Ellenőrizzék a tervezett anyagot, megvalósításukat kövessék figyelemmel. Konstruktív javaslatokkal segítsék a csoport munkáját. Minden tanszak rendelkezik egy belső szakmai nappal, melyet tetszés szerint tölthetnek meg tartalommal. Az előző tanévben kialakított felvételi és hangszeralkalmassági vizsgarendszerünket változatlanul megtartjuk. 1.1 Feltételek Az intézményben 43 álláshelyen 51 pedagógus dolgozik, technikai létszámunk 5 fő. 1 fő iskolatitkár, 0,5 státusz rendszergazda, 0,5 státusz zongora hangoló, 0,25 státusz vonós hangszerész, 0,25 státusz rézfúvós hangszerész. Egy fő gazdasági ügyintéző és 4 portás.. 4

5 1.2 A vezetők intézményben tartózkodásának rendje: Városközponti Iskola Liszt Ferenc Zeneiskolája Vezetők benntartózkodási rendje 2014/15-es tanév Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Zsoldos Attila igazgató Fogadóóra: Burkus Istvánné igh. Fogadóóra: Megyimórecz István igh. Fogadóóra: csütörtök Vezetők fogadóórái: Zsoldos Attila: kedd Burkus Istvánné: hétfő Megyimórecz István : csütörtök Vezetők órarendje: Zsoldos Attila Hétfő-csütörtök: Burkus Istvánné Hétfő Csütörtök Megyimórecz István Hétfő: Csütörtök: Tárgyi feltételek Hangszerállományunk fejlesztéséhez nem volt lehetőségünk pályázni. A hangszereink állagának megőrzése, a legszükségesebb javítások elvégzése a célunk. A Rákóczi és dr Majorossy úti ünk állaga évről-évre rosszabb lesz. Külső vakolásra, bádogozásra, és a tetőhéjazat cseréjére van szükség, továbbá a beázások miatt belső javításokra. 5

6 2.1. A Városközponti Iskola kiemelt feladatai - Tanügyi dokumentumok és a naplóvezetés rendszeres ellenőrzése. - Felkészülés a pedagógus minősítésre - Felkészülés az iskola ellenőrzésre 2.2. Tehetséggondozás Kiemelten tehetséges növendékeinket a zenei pályára készítjük fel, őket emelt óraszámban tanítjuk. A tagozatos növendékeinkből is a lehetséges maximumot igyekszünk kihozni, úgy, hogy figyelembe vesszük a képességekben rejlő különbségeket. A hozzáadott érték, mint célkitűzés, kiemelt szerepet játszik a zenepedagógiai munkában. Minőségi hangszerek kölcsönzésével támogatjuk a tehetséges növendékeinket. Felelős: minden tanár Határidő: folyamatos 2.3. Kompetencia alapú oktatás Növendékeinket az esztétika, a művészet, a zenei önkifejezés tudományára tanítjuk. A zene ismerete megtanítja művelőjét az egyetemes emberi értékek befogadására, tiszteletére. Ajtót nyit a világra, segít a másikat elfogadni, vele együttműködni, beilleszkedni egy közösségbe. Erre a kompetenciára nagy szükség van az egyéni, és a társadalmi érintkezés folyamán. Remek lehetőség adódik ezt fejleszteni a társas muzsikálás formái között. A gyerekek fontos tanulási módszereket gyakorolnak a zeneművek elsajátítása közben, úgymint a problémák részekre bontása, elemzése, motívumok kigyakorlása. Lelki, esztétikai, manuális képzést kapnak tanulmányaik során Dokumentumokkal kapcsolatos feladatok - Munkaköri leírások aktualizálása Felelős: Zsoldos Attila, Inhoffné Csörge Tiborné Határidő: Statisztika készítése Felelős: Megyimórecz István, Csörge Tiborné Határidő:

7 - Éves munkatervek elkészítése Felelős: Iskolavezetés, tanszakvezetők- tanszakok Határidő: Különös közzétételi lista Az iskola honlapjára feltöltjük a törvény által előírt dokumentumokat. Felelős: Megyimórecz István, Csörge Tiborné - A pedagógus munkaidejének beosztása a pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében. Köznevelési Törvény módosításai ( ) 17. (1) A pedagógus a törvény értelmében óra között az alábbiakban megjelölt céloknak megfelelően köteles ellátni feladatait. Kötelező óraszám: óra. Részmunkaidő esetén, a szerződésben foglalt kötelező óraszám arányos része. (Kötelező óraszám beszorozva 1,23-al.) A pedagógus köteles a munkaidő tanítási órákkal le nem kötött részének az igazgató által előírt módon adminisztrálni. KNTV 17. (1) 1. Foglalkozások, tanítási órák előkészítése. 3. Az intézmény kulturális életének, versenyeknek, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése. 8. Eseti helyettesítés. 10. Az intézményi dokumentumok készítése, vezetése. 11. Szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása. 13. Pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása. 14. A nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában való részvétel. 15. Munkaközösség-vezetés. 16. Az intézményfejlesztési feladatokban történő közreműködés. 19. Hangszerkarbantartás megszervezése. 20. A köznevelési intézmény telephelyei közötti utazás. 3.2 Az infrastruktúra fejlesztéséből eredő feladatok Az ek állagromlása jelentős probléma, azokat a VKI. központjában, és a Fenntartónak időben jelezzük. Anyagi eszközök híján sajnos eddig nem került sor a felújításra. Felelős: Zsoldos Attila, Csörge Tiborné Határidő: folyamatos 7

8 3.3. Pályázatok felkutatása, megírása Felelős: Ravaszné Mitzki Erzsébet Határidő: folyamatos 4. Hangversenyek, rendezvények 4.1. MŰVÉSZETEK ÉS IRODALOM HÁZA: (csütörtök) 17 óra II. Növ. HGV Rendező: Bajič Ágnes (szerda) 17 óra III. Növ. HGV Rendező: Aubrechtné Fehér Edit PÉCSI MŰVÉSZETI GIMNÁZIUM: (péntek) 17 óra I. növ. HGV Rendező: Haszonné Nepp Ivett (péntek) 17 óra Tanári HGV. Rendezők: Borsné Bucsú Zsuzsa, Móró Beáta, Osvaldné Tánczi Dóra (péntek) 17 óra IV. növ. HGV Rendezők: Csátityné Orcsik Judit, Csekéné Hanol Júlia (péntek) 17 óra Zenekari HGV. Rendező: Arnóthné Papp Ildikó, Horváthné Komlós Mónika 4.3. Dóm Kőtár - Adventi hangverseny (szerda) 16 óra Rendező: Köcsky Tibor, Pogány Ildikó, Vörös Tamásné 4.4 Dr. Majorossy Imre úti Kamaraterem: óra (péntek) Búcsúzó növendékek hgv. Rendező: Horváth Mária 8

9 Tanszaki hangversenyek a tanszakok szervezésében, az iskolavezetéssel előre egyeztetett időpontban, elsősorban szerdai napokon. Felelősök: Tanszakvezetők 4.5 Házi hangversenyek Valamennyi növendék részvételével, szülői értekezlettel egybekötve, legalább évi 1 alkalommal. Felelős: Minden tanár 4.6 Koncertek a Városközponti Iskola tagintézményeiben: Zene világnapja hgv. Mezőszél (szerda 9 és 10 ó) - Rendező: Deák Anna Papnövelde u-i Óvoda (kedd 10 ó) Rendező: Terecskei Mariann, Magyar kultúra napja hgv. Belvárosi (kedd 9 ó) Rendező: Gscheidt Rita Kodály Z. u-i Óvoda (kedd 10 ó) Rendező:Almássy Margit, Jókai (hétfő 9.45 ó) - Rendező: Krassovich Ildikó Mátyás (csütörtök 9.45 ó) Rendező: K. Márfi Rita 4.7 Egyéb hangversenyek: (péntek) Városháza nyugdíjas napja a Kodály Központban (hgv de, du) (kedd) Szalántai Művelődési Központ Rendező: Horváth Mária (kedd) PTE Deák Ferenc Gyakorló Iskola Rendező: Karsai T. S. Növendékhangversenyeket szervezünk az általános iskolákban, és az óvodákban. Szeretnénk, hogy minél több gyermek részesüljön a zene szépségeiben. A koncertek előadói főként azokból a tanulókból állnak majd, akik abban az intézményben járnak általános iskolába. Felelős: Burkus Istvánné 9

10 5. Zeneiskolai tanulmányi versenyek: 5.1 Országos versenyek XIII. ORSZÁGOS LUBIK IMRE TROMBITAVERSENY A verseny időpontja: november 7-9. Rendező: Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 2./a Telefon/fax: Honlap: A területi válogatók ideje: szeptember 26-ától október 7-éig. Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: szeptember 16-áig. Az országos döntő nevezési határideje: október 10. XIV. ORSZÁGOS FRISS ANTAL GORDONKAVERSENY A verseny időpontja: november Rendező: Szolnoki Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola 5000 Szolnok, Réz u.1. Telefon/fax: Honlap: A területi válogatók ideje: október 10-étől október 20-áig. Nevezés a területi válogatókra szeptember 30. Az országos verseny nevezési határideje: október 30. II. ORSZÁGOS JAZZ-ZENEI VERSENY Regős István emlékére A verseny időpontja: december 5-6. Rendező: Tóth Aladár Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 1063 Budapest, Szív u Telefon/fax: Honlap: Az országos forduló nevezési határideje: október 20. VI. HATVANI ORSZÁGOS ZENEISKOLAI BAROKK FESZTIVÁL A verseny időpontja: december Rendező: Kocsis Albert Zeneiskola 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 36. Telefon/fax: , mobil: Nevezési határidő: október 21 (kedd) 10

11 VIII. ORSZÁGOS MAROS GÁBOR ÜTŐHANGSZERES SZÓLÓ- ÉS DUÓVERSENY A verseny időpontja: március Rendező: Liszt Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 6. Telefon/fax: Honlap: Az országos forduló nevezési határideje: január 30. VIII. ORSZÁGOS JENEY ZOLTÁN FUVOLAVERSENY A verseny időpontja: március Rendező: Kaposvári Liszt Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 21. Telefon/fax: Honlap: A területi válogatók ideje: február 9-étől február 20-áig. Nevezés határidő a területi válogatókra a fenti intézményeknél: január 9-éig. Az országos forduló nevezési határideje: február 27. XIII. ORSZÁGOS GITÁRVERSENY A verseny időpontja: március Rendező: Váci Bartók Béla Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 2600 Vác, Konstantin tér 8. Telefon/fax: Honlap: A területi válogatók ideje: január 20-ától február 3-áig. Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: december 16-áig. Az országos forduló nevezési határideje: február 10. X. ORSZÁGOS ZONGORA NÉGYKEZES ÉS KÉTZONGORÁS VERSENY A verseny időpontja: április Rendező: Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola 2660 Balassagyarmat, Óváros tér 11. Telefon/fax: Honlap: A területi válogatók ideje: február 27-étől március 12-éig. Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: február 6-áig. Az országos döntő nevezési határideje: március

12 XI. ORSZÁGOS MÉLYRÉZFÚVÓS VERSENY A verseny időpontja: június 5-7. Rendező: Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány u Telefon/fax: Honlap: A területi válogatók ideje: április 11-étől április 23-áig. Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: március 20-áig Az országos döntő nevezési határideje: április NEMZETKÖZI VERSENYEK: Takács Jenő Nemzetközi Zongoraverseny november 5-9 Oberschützen Ausztria Nevezési határidő: szeptember 20. IV. Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny dec. 5-7 Aelia Szabina AMI 1033 Budapest, Harrer Pál u. 7. Telefon, fax: :(06-1) Jelentkezési határidő a területi válogatókra: szept. 12. Területi válogató helyszíne: VKI LFZ Pécs, dr. Majorossy u REGIONÁLIS VERSENYEK Sistrum Regionális Versenyek Szombathely, A versenyek időpontja: március Rendező: Bartók Béla Zeneiskola 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 3 Tel.: Megyei találkozók: február 20. Megyei Klarinét-Szaxofon Találkozó - Mohács március 20. Megyei Szólózongora találkozó Komló április 24. Megyei Gitártalálkozó Pécs ANK 12

13 6. NÖVENDÉKEK MEGHALLGATÁSAI: 6.1. Szakmai konzultációk (előjátszások) "A" tagozatosok részére december ig (h-sz) "B" tagozatosok részére december 18. csütörtök 6.2. Szolfézs összefoglaló órák május Hangszeres vizsgák "B" tagozatosok vizsgahangversenye: június 1. (hétfő) Művészeti alap és záró vizsgák: május 29, június 2, 3 "A" tagozatosok vizsgahangversenyei: június 4-6-ig 7. Tanítási szünetek és munkaszüneti napok: 7.1 Tanítási szünetek: Őszi szünet Szünet előtti utolsó tanítási nap: Szünet utáni első tanítási nap: október ig október 22. (szerda) november 3. (hétfő) Téli szünet Szünet előtti utolsó tanítási nap: Szünet utáni első tanítási nap: december 22-tól január 2-ig december 19 (péntek) Isk. szakmai nap január 5 (hétfő) Tavaszi szünet Szünet előtti utolsó tanítási nap: Szünet utáni első tanítási nap: április 2 7-ig április 1 (szerda) április 8 (szerda) 13

14 7.2 Munkaszüneti napok: október 23. Nemzeti ünnep (csütörtök) március 15. Nemzeti ünnep (vasárnap) április 24. Városközponti szakmai nap május 1. A munka ünnepe (péntek) május 25. Pünkösdhétfő 7.3 Munkanap áthelyezések: október 18 szombat (október 24 helyett) december 13 szombat (december 24 helyett) január 17 szombat (január 2 helyett) 7.4 Tanítás nélküli munkanapok december 19. (péntek) Szakmai nap március 11. (szerda) Felvételi előképzőbe április 1. (szerda) Tanszaki adminisztrációs nap április 24. (péntek) VKI konferencia A tanszakok választása szerint Tanszaki továbbképzési nap 8. Információs értekezletek A feladatok függvényében információs értekezletet tartunk. (Általában havonta.) A programok figyelembe vételével alkalmanként tanszakvezetői értekezletet hívunk össze. A tanszaki értekezleteken és a tanszaki továbbképzési napokon minden tanár részvétele kötelező. A távolmaradás engedélyezése igazgatói hatáskör. 9. Együttműködés, kapcsolatok 9.1. Együttműködés iskolán belül Kommunikáció - Az igazgató, az igazgatóhelyettesen, és a tanszakvezetőkön keresztül kommunikál a kollégákkal. A közvetlen kommunikáció a havi rendszerességgel megtartott információs értekezletek formájában történik. Felelős: Iskolavezetés, tanszakvezetők Határidő: folyamatos 14

15 - Kapcsolattartás a Szülői Munkaközösséggel. Felelős: Iskolavezetés Határidő: folyamatos - Kapcsolattartás a szakszervezet képviselőivel. Felelős: Zsoldos Attila Határidő: folyamatos 9.2. Kapcsolattartás a VKI. tagintézményeivel Minden szinten, és lehetséges területen igyekszünk együttműködni a tagintézményekkel. Felelős: Iskolavezetés, minden tanár Határidő: folyamatos 10. Minőségbiztosítás A Liszt Ferenc Zeneiskola évi szülői és pedagógus kérdőívek értékelése Erősségek: Szülői kérdőív: A magas szintű oktató-nevelő munka 99% A zeneiskolai programok magas színvonala 97% A gyerek és a tanár közötti kapcsolat 99% Reális tanuló értékelés 100% A tanulók értékelésének rendszeressége 97% A szülő és a tanár közötti személyes kapcsolat 99% Az iskola megfelelő kihívásokat biztosít 95% A zeneiskola vezetői mindent megtesznek a jó tanulói közérzet érdekében 91% Pedagógus kérdőív: Nyugodt, békés munkakörülmények 83% Jó hangszerellátottság 81% Kottatári és hangzó anyag ellátottság 84% Jó szakmai irányítás 89.3 Az igazgató konfliktuskezelése 88% Az igazgató empatikus készsége 94% A kreatív javaslatok elfogadása 88,8% 15

16 Gyengeségek: Szülői kérdőív: Az iskola technikai felszereltsége 83% A sajtóban és a honlapon megjelenő információk frissessége 82% Tisztaság és a tantermek külleme 83% Pedagógus kérdőív: A VKI intézményei közötti kommunikáció 66,4 A VKI intézményei közötti információáramlás 60% Továbbképzési lehetőségek 72,1% A növendékek munkához való hozzáállása 70.7% A kérdőívek alapján a szülők magas szintűnek tartják az oktató-nevelő munkát, a zeneiskolai programok színvonalát. Kiemelkedőnek minősítik a gyerek és tanár, valamint a szülő és a tanár kapcsolatát. A szülők a tanári értékelést reálisnak tartják, és a rendszerességgel is elégedettek. A szülői kérdőívek alapján fejlesztendő területként /az előző évhez hasonlóan/ az iskola technikai felszereltsége és a tantermek barátságosabbá tétele emelhető ki. A szülők bírálták az iskola ének homlokzatát; szerintük a városnak nagyobb gondot kellene fordítani a kulturális intézmények megjelenésére, felújítására. A pedagógus kérdőív válaszaiból a következő megállapítások vonhatók le; a dolgozók elégedettek a munkakörülményekkel, a hangszer és kottatár ellátottsággal. Elégedettek a szakmai irányítással, az igazgató konfliktuskezelésével, empatikus készségével. Fejlesztendő terület : a továbbképzési lehetőségek kibővítése, az intézmények közötti információáramlás javítása. A növendékek motiválása, a munkához való hozzáállásának serkentése is fontos feladat. A többi kérdésre adott válasz átlagos elégedettséget mutat. Intézkedési terv 1. Az intézmény technikai felszereltségének javítása. határidő: folyamatos felelős: Megyimórecz István, Orosz Balázs 16

17 2. A tantermek szépítése, barátságosabbá tétele. határidő: folyamatos felelős: Pálkovácsné Tordai Bernadett 3. A pedagógus továbbképzési lehetőségek szélesítése, ennek fedezetének megteremtése. határidő: folymatos felelős: Zsoldos Attila 11. Ellenőrzési terv Kiemelt ellenőrzési feladat a tanévben: Tanügyi dokumentumok ellenőrzése Felelős: iskolavezetés Az ellenőrzés területei az iskolában Tanügyigazgatá s -Naplók, anyakönyvek, -bizonyítvány -Ellenőrzők, tájékoztató füzetek -Statisztika -tantárgyfeloszt. -órarend, terembeosztás -mulasztások pontos jelölése, összesítése hetente, havonta, félévente - beiratkozás tanulónyilvánt. (KIR) iktatás tanév rendje határozatok Munkáltatói feladatok -átruházott jogkörök ellenőrzése (munkaközösségv.,) -személyzeti munka (besorolás, átsorolás, jutalmazás, megbízás) -a munkaidő pontos betartása -technikai dolgozók munkavégzése -pályakezdő kollégák, gyakornoki szabályzat betartása, Gazdálkodás PR-tevékenység Egyéb Kötelezetts.vál lalás -leltár -karbantartás -biztonságtechnikai előírások betartása, -pályázatok, -szabályzatok a kötelező taneszközjegyzék megvalósítása -az iskola közéleti tevékenysége -az iskola menedzselése (külső-belső kép) -kapcsolat más intézményekkel, szervezetekkel -pályázatokon való részvétel -előadás konferenciákon -tagság különböző szervezetekben, szövetségekben, -tanfolyamok más intézményekben -munka,- tűz-és vagyonvéd. -rendszeres orvosi ellátás megszervezése és biztosítása -tanuló- és gyermekbalesetek megelőzése -ügyeletek termek, illemhelyek, folyosók, hangszertár tisztasága 17

18 10.2. A pedagógiai ellenőrzés színterei Tanórához kapcsolódó - óralátogatás (különböző céllal, szempontok alapján) - pontos órakezdés - dokumentumok ellenőrzése (tanmenet, napló, anyakönyv) - a havi tanítási időkeret elszámolása, - taneszköz, kotta kiválasztása és felhasználása, gazdaságossága - rendezvények, ünnepségek könyvtár - a továbbképzéseken tanultak alkalmazása - a Házirend betartatása Iskolán, tanórán kívüli tevékenységek és kapcsolatrendszerek - A tanórán kívüli feladatok ellenőrzése - Szülők tanácsa (SZM) - közművelődési intézmények, (színház, hangversenyek, könyvtár, látogatása) - fogadóórák, nyílt napok, - szülői értekezletek - a Házirend betartatása Minőségfejlesztés - mérések, vizsgálatok, - partneri elégedettség mérése, visszajelzése, - belső szabályozók betartásának ellenőrzése, - a Minőségügyi kézikönyv használhatósága - az intézményi irányított önértékelés átdolgozása, - a tanári értékelési rendszer felülvizsgálata Egyéb - gyermek- és ifjúságvédelem - továbbtanulás - ügyeleti rendszer - a tanítás nélküli munkanapok felhasználása - továbbképzésen való részvétel ellenőrzése 18

19 10.3. Éves ellenőrzési terv Az ellenőrzés területei VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. V Gyermekvédelmi munka Folyamatosan, igazgató h. és a felelősök Szülői értekezlet, fogadóóra Ig. Igh. Igh. Igh. Igh. Igh. Igh. Munkaközösségi tervek Mkv. Ig. Mkv. Mk Mk Mkv. Ig.igh Mkv. Mkv. Mkv. I Továbbtanulások előkészítése Felelős: minden tanár Pályázatok Folyamatosan, iskolavezetés, iskolatitkár, pályázati felelős Rendezvények, ünnepek Igh, rendező - szervező tanárok Versenyek Iskolavezetés, tanszakvezetők,minden tanár Nyári ügyelet Igazgató és Csörge Tiborné Átruházott jogkörök Folyamatosan, igazgató, ig. helyettesek Tanmenetek Tanszakvezetők Munkatervek Tanszakvezetők Ellenőrzők Iskolavezetés Anyakönyvek, bizonyítványok Iskolavezetés Taneszközök,kották Iskolavezetés, tanszakvezetők, könyvtáros Új kollégák, pályakezdők Iskolavezetés, tanszakvezetők Tanuló és gyermekbalesetek Iskolavezetés, Csörge Tiborné Partneri elégedettség mérés Igazgató, Borsné Bucsú Zsuzsa, Ravaszdiné Mitzky Erzsébet Továbbképzések Igazgató és Csörge Tiborné Besorolás Igazgató és Csörge Tiborné Naplók Iskolavezetés Óralátogatások Folyamatosan, igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők 19

20 Fenti munkatervet a tantestület a szeptember 2.-án tartott munkatervi értekezleten megvitatta, és 40 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta. Pécs, szeptember 2. P.H. Zsoldos Attila igazgató 20

21 Rendezvény és eseménynaptár a 2014/2015-es tanévre Augusztus 25 Adminisztrációs nap 26 Adminisztrációs nap 27 9 ó Szakalkalmazotti értekezlet - (VKI Belvárosi) 28 Adminisztrációs nap 29 Tanévnyitó értekezlet - (VKI Liszt) Szeptember 1 Növendék- és tanteremelosztó értekezlet 2 Munkatervi értekezlet, adminisztrációs nap 3 Órabeosztások (Szolfézs előképző, vonós, gitár, magánének) 4 Órabeosztások (Orgona, zongora, jazz-zongora) 5 Órabeosztások (Fúvós, ütős és jazz trombita) 8 Első tanítási nap 12 NHI a Bartók Béla Nemzetközi Zeneiskolai Zongoraversenyre 16 Tanszakvezetői értekezlet (9 ó) 16 NHI a Lubik I. Trombitaverseny területi válogatójára 18 Admin nap szolfézs tanárok 19 Zenekarok összeállítása (9 ó Rákóczi) 19 BHI a Mezőszeles és Jókais hgv-re (okt.1.) 20 NHI a Takács Jenő Nemzetközi Zgv-re óráig_ Szolfézs tanárok ADMIN napja 24 Megyei zeneiskolai igazgatók értekezlete 26 Tanév eleji adminisztráció Tanév eleji adminisztráció 30 NHI a Friss A. Gordonkaverseny területi válogatójára Október 1 A zene világnapja - Mezőszél Hangverseny (h. 9, 10 ó) BHI_09.19.) 3 Térítési díj háttérdokumentumok leadásának pótnapja ig 3 BHI a szalántai hangversenyre 3 Városháza nyugdíjas napja a Kodály Központban (szereplések) 10 NHI a Lubik I. Trombitaverseny országos döntőjére 15 Nemzetközi Bartók Béla Zeneisk. Zgverseny területi válogatója (Majorossy) 18 Tanítási nap (előrehozott munkanap - okt. 24. péntek) 20 NHI az Országos Jazz-zenei versenyre 21 Hangverseny Szalántán a Művelődési Közp. (kedd) 11 ó (BHI okt.3.) 21 Nevezési határidő a Hatvani Országos Zeneiskolai Barokk Fesztivál -ra 22 Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 30-ig NHI a Friss A. Gordonkaverseny országos döntőjére 21

22 23 Nemzeti Ünnep (csütörtök) 24 Szabadnap Őszi szünet November 3 Őszi szünet utáni első tanítási nap (hétfő) naplóellenőrzés 5 BHI a Művészeti Gimnáziumi I. hgv-re 5-9 Takács Jenő Nemzetközi Zongoraverseny Oberschützen - Ausztria 7-9 XIII. Országos Lubik Imre Trombitaverseny Zalaegerszeg 15 NHI._ a Népdaléneklési versenyre_ Népdal lapról éneklési, és népdal verseny az Agócsyban. Részvételi díj 300 Ft per fő. Nagy Lajos Gimnázium. A verseny december 6.-án lesz. 19 BHI a Műv. Háza (dec. 4) hgv-re 21 BHI az Adventi (dec. 10) hgv-re 20 BHI a Papnövelde u-i ovis (dec. 2.) hgv-re 21 I. Növendékhgv Művészeti Gimn. (péntek 17 ó) XIV.Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok December 2 Hgv a Papnövelde u-i Óvodában (10 ó) (BHI nov. 20) 4 II. Növendékhangverseny Művészetek Háza (csüt. 17 ó) 5-7 IV. Bartók Béla Nemzetközi Zeneiskolai Zongoraverseny Budapest 6 Népdal lapról éneklési, és népdal verseny az Agócsyban. Részvételi díj 300 Ft per fő. Nagy Lajos Gimnázium. NHI._ Adventi hangverseny: Dóm kőtár 16 ó. Rendező (PI, KT) BHI: nov VI. Országos Zeneiskolai Barokk Fesztivál Hatvan 13 Tanítási nap (előrehozott munkanap - dec. 24.) A tagozatos előjátszások - szakmai konzultációk 18 B tagozatos előjátszások - szakmai konzultációk 19 Zeneiskolai szakmai nap Tanítás nélküli munkanap 22-jan. 2 Téli szünet Január 5 Téli szünet utáni első tanítási nap (hétfő) 8 BHI a jan. 20.-i Belvárosi hgv-re 9 NHI a Jenei Z. Fuvolaverseny területi válogatójára 13 Tanítási nap (munkanap áthelyezés - jan. 2 helyett) 16 Nevelőtestületi értekezlet. 19 Adminisztrációs nap - szolfézs tanárok Adminisztrációs napok térdíj kedv. kérelmek leadása 22 Hgv-ek a VKI tagint.-ben (Magyar kultúra n.) Belvárosi 9 ó BHI

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola a 2013/14-es tanév munkaterve 0 Tartalom Tanév rendje, szorgalmi idő, tanítási szünet, tanításnélküli munkanapok... 3 Tanítás

Részletesebben

ÉVVÉGI BESZÁMOLÓ A 2014/2015. TANÉVRE

ÉVVÉGI BESZÁMOLÓ A 2014/2015. TANÉVRE 2015. június 24. KRAMMER TERÉZ ZENEI AMI ÉVVÉGI BESZÁMOLÓ A 2014/2015. TANÉVRE Készítette: Ráduly Ildikó igazgató Tartalom Helyzetértékelés... 3 1. Szakmai munka áttekintése... 4 1.1 Statisztikai adatlap,

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 TARTALOM 1. Általános rendelkezések a. Az SZMSZ célja, jogszabályi alapja 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola 2010/2011. tanév munkaterve

Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola 2010/2011. tanév munkaterve Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola 2010/2011. tanév munkaterve J. W. Goethe: Ha úgy viselkedsz valakivel szemben, amilyen ő valójában, akkor egyre rosszabb lesz de ha úgy bánsz vele,

Részletesebben

KÉSZÍTETTE: BALOGH GÁBOR

KÉSZÍTETTE: BALOGH GÁBOR P5 KÉSZÍTETTE: BALOGH GÁBOR Balogh Gábor 06-1-276-5774 iskola@egressybeni.hu Pályázat Fasang Árpád Zeneiskola Igazgatói állására Azonosító szám: XIV/18217/2012 Pályáztató: Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben

2012/2013-as tanév Munkaterve

2012/2013-as tanév Munkaterve A Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2012/2013-as tanév Munkaterve A munkatervet készítették: az iskolavezetés és

Részletesebben

OM AZONOSÍTÓ: 101417. 2013. augusztus

OM AZONOSÍTÓ: 101417. 2013. augusztus OM AZONOSÍTÓ: 101417 PEDAGÓGIAI-NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE ZENEMŰVÉSZETI ÁGON 2013. augusztus - 2 - A MEA Alapfokú Művészetoktatási Intézmény első Pedagógiai Programja 1996-ban készült az 1993.

Részletesebben

Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros XV. kerületi Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK Függelékek... 4 I. RÉSZ... 6 1. Általános rendelkezések... 6 1.1.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV CISZTERCI NEVELÉSI KÖZPONT Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MUNKATERV 2014-2015 PÉCS Késmárki Tiborné TARTALOM ig. I. Intézményi adatok

Részletesebben

Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program

Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013 1 Tartalomjegyzék I. rész 1. A pedagógiai program megvalósításhoz szükséges feltételrendszerek 1.1. Helyzetelemzés

Részletesebben

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA Munkaterve 2013-2014-es tanév A nevelőtestület javaslatai alapján összeállította: Bő, 2013. 09. 12. Hajós Attila igazgató - 1 - Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...4 1.1 A munkatervhez

Részletesebben

Tartalomjegyzék: I. Tanév rendje, a tanév legfontosabb dátumai. I.1 A 2013/2014. tanév legfontosabb időpontjai 6

Tartalomjegyzék: I. Tanév rendje, a tanév legfontosabb dátumai. I.1 A 2013/2014. tanév legfontosabb időpontjai 6 Munkaterv 2013/2014 Pécel Városi Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola OM 040022 Összeállította: Kovács Összeállította Ernőné Igazgató Tartalomjegyzék: oldal I. Tanév rendje, a tanév legfontosabb dátumai

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. tanév

MUNKATERV 2014/2015. tanév Iktatószám: Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium OM 035322 MUNKATERV 2014/2015. tanév A munkatervet készítette: intézményvezető Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben

A Megyei Tanács VB 30/1963. számú határozatával alapított VUJICSICS TIHAMÉR ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Megyei Tanács VB 30/1963. számú határozatával alapított VUJICSICS TIHAMÉR ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Megyei Tanács VB 30/1963. számú határozatával alapított VUJICSICS TIHAMÉR ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 040006 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. szeptember 1. A Szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011.

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. A Jászsági Többcélú Társulás mint fenntartó - jóváhagyta a... sz. határozattal Hatályba lép: 2011... Felülvizsgálat időpontja:. A példány

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA,

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA, A BUDAPEST II. KERÜLETI J Á R D Á N Y I P Á L ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA, amely az intézmény fenntartója, a Budapest, II. ker. ÖNKORMÁNYZAT jóváhagyásával

Részletesebben

PÁLYÁZAT a Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Liszt Ferenc Zeneiskolája tagintézmény-vezetői beosztás ellátására

PÁLYÁZAT a Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Liszt Ferenc Zeneiskolája tagintézmény-vezetői beosztás ellátására PÁLYÁZAT a Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Liszt Ferenc Zeneiskolája tagintézmény-vezetői beosztás ellátására Pályázó: 7165 Mórágy, Alkotmány u. 16. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola 1 A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 2 A tanév feladatait meghatározzák: - 110/2012. (VI. 4.) Korm rendelet Nemzeti alaptanterv kiadásáról - a Közoktatásról

Részletesebben

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. OM: 031593 Munkaterve a 2013-2014. tanév Készítette: Kotánné Szentgyörgyi Szilvia Gulyás László 2013. Amikor a változás

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Dohnányi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola. Intézményvezetői munkakörének betöltésére

PÁLYÁZAT. a Dohnányi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola. Intézményvezetői munkakörének betöltésére PÁLYÁZAT a Dohnányi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola Intézményvezetői munkakörének betöltésére 1 Készítette: Bán Réka Pályázat DOHNÁNYI ERNŐ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Intézményvezetői munkakörének betöltésére

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010.

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010. MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának mint intézményfenntartónak Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA M U N K A T E R V A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 / 2014 - es tanévre Szeged, 2013. szeptember 19. Személyi feltételek: A 2013/2014. tanév Helyzetelemzés A tanulócsoportok száma 15, az

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013 Pilinszky János Általános Iskola munkaterve 2012/2013 1.Bevezetés Munkatervünk az alábbi jogszabályok és szempontok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola 1222. Nagytétényi út 31-33 Alapító okirat kelte: Alapító okirat száma:. 0 Honlap: http://nadasdy.suli.hu/ TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ)

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM PÉCS 2011 1 I. BEVEZETÉS I. 1. Törvényi háttér A

Részletesebben

OM azonosítója: 038 402 MUNKATERVE A 2010/2011. TANÉVRE

OM azonosítója: 038 402 MUNKATERVE A 2010/2011. TANÉVRE Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon OM azonosítója: 038 402 MUNKATERVE A 2010/2011. TANÉVRE

Részletesebben

GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015.

GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015. GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015. Tartalom 1. Helyzetelemzés... 4 A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok... 4 Tartalmi szabályozók... 4 Kerettantervek:...

Részletesebben

2011 Pedagógiai Program

2011 Pedagógiai Program 1 2011 Pedagógiai Program A győri Liszt Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programja és tantervi irányelvei a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény ( továbbiakban Kt.)

Részletesebben

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató Minőségirányítási program Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató 1 1. MINŐSÉGPOLITIKA 3 1.1. Bevezetés 2 A gyáli Ady Endre Általános Iskola a

Részletesebben