2014. július Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XX. évfolyam 7. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. július Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XX. évfolyam 7. szám"

Átírás

1 2014. július Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XX. évfolyam 7. szám FALUDI FERENC SZENT ISTVÁN KIRÁLYHOZ SOK SZERETETTEL MEGHÍVJUK KÖZSÉGÜNK LAKÓIT RENDEZVÉNYEINKRE AUGUSZTUS 20-ÁN 16 ÓRÁRA AZ ALKOTÓHÁZBA SZENT ISTVÁN ÁLLAMALAPÍTÓ KIRÁLYUNK ÉS AZ ÚJ KENYÉR TISZTELETÉRE TARTANDÓ ÜNNEPSÉGÜNKRE. Dicső István, nagy királyunk, Téged ég s föld magasztal, Téged tisztel kis országunk, Első szent urának vall. Tőled vette fényességét, Méltóságát, érdemét, Koronája ékességét, Hitit, kincsét, mindenét. Elbujdostál, megkerestünk, Áldott légyen a szent ég! Országunkba bévezettünk, Szívünk örömében ég! Drága kincsünk, feltaláltunk: Magyarország, vigadozz! Itt van, kit óhajtva vártunk, Ezer áldásokat hoz. Íme a te reménységed, Ínségedben idenézz: Isten után erősséged Megoltalmaz ez a kéz. Megvigasztal midnyájunkat, Hatalmunkban vastagít, Megtágítja országunkat, Végig megtart, boldogít. Budán nyugszik; Buda vára, E szentséget megböcsüld! Atyja után, nem sokára, Biztat az ég: Imrét küld. István mellett itt lész fia, Megtestesült angyalunk, Megszerzi ezt két Mária, Égi s földi asszonyunk. PROGRAM ÜNNEPI KÖSZÖNTŐ KERESZTES-NAGY ÁRPÁD MŰSORA "TOKOD NAGYKÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA" KITÜNTETŐ CÍM ÁTADÁSA GARDELLACA KÓRUS MŰSORA KENYÉRSZENTELÉS AUGUSZTUS 23-ÁN 15 ÓRÁRA A KANTINBAN TARTANDÓ FALUNAPRA FELLÉPŐK HOMORÓDALMÁSI NÉPTÁNC CSOPORT CSIZMAHÍJJA NÉPTÁNC CSOPORT CSILLAGFÉNY MAZSORETT CSOPORT CARMEN TÁNC-DANCE PÁ-DI-DI EGYÜTTES ÍZISZ LÁNYAI HASTÁNC CSOPORT TÁTI KULTÚRHÁZ FORMÁCIÓS TÁNCCSOPORTJA 19 ÓRÁTÓL SZTÁRVENDÉG A F I E S T A 20 ÓRÁTÓL A SZÁSZ-DUÓ GONDOSKODIK A JÓ HANGULATRÓL. MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁRUNK! TOKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tokodi Kopogtató

2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK POLGÁRMESTERI ESEMÉNYNAPLÓ JÚNIUS Június 2. A helyi sport klub vezetőjével tárgyaltam a hivatalban. 16 órától képviselő-testületi ülést tartottunk. Az ülésen a testület teljes létszámmal vett részt. Elsőnek beszámolót hallhattunk az Önkormányzat évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó éves értékeléséről és a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról. Következett a Dorog Városi Rendőrkapitányság évi tevékenységéről szóló beszámoló. A testület mindkét szervezet képviselőjének több kérdést tett fel, végül a beszámolókat elfogadta. Harmadikként az Északdunántúli Vízmű Zrt., mint a helyi szennyvízhálózat vagyonkezelőjének műszaki és pénzügyi beszámolóját tárgyaltuk. Itt is több kérdés-hozzászólás hangzott el a testület részéről, míg végül elfogadtuk a beszámolót. Következett a polgármester tájékoztatója a fontosabb eseményekről, majd a jegyző tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. Elfogadtuk az önkormányzat évi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló rendeletet. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása, valamint a közszolgáltatási szerződés megkötésének elfogadása következett. Az új közszolgáltató a Vikom Trans Kft. A Tokod Község önkormányzati intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energiaforrások bevonásával című projekt keretében építési-kivitelezési munkák elvégzésére kiírt közbeszerzés második fordulója is eredménytelenül zárult, melynek megállapítása után új fordulót írtunk ki. Következett egy ebszőnybányai ingatlan bérletére vonatkozó kérelem elutasítása. Úgy határoztunk, hogy lakóterületi rehabilitáció céljára a Kolóniában található 93 db ingatlan tekintetében elővásárlási jogot jegyeztetünk be önkormányzatunk javára a földhivatalnál. Végezetül a Tokod Team Sport Egyesületet időn túl érkezett támogatási kérelmét utasítottuk el. Június 3. Ebszőnybánya, és Kolónia szociális helyzetének feltérképezéséről döntöttünk az ezen a területen dolgozó munkatársaimmal. Szennyvíz projekt tervezési kooperáció volt a hivatalban. Június 4. Négyesi Lajos történésszel bejártok az Ebszőny környéki dombokat. Nyolc kutyát sikerült befogni, és elvinni Ebszőnybányáról. Huber Andrásnéval, a Faluközösség vezetőjével tárgyaltam a hivatalban. Trianoni megemlékezésen vettem részt Tokodaltárón, melyen a Szivárvány Társaskör is közreműködött egy színvonalas programmal. Június 5. A Széchenyi utcától az Únyi patakig vezető elhanyagolt vízelvezető árkot tették használhatóvá a gondnokság munkatársai. Wéber Péterrel a Tokodi Borút előkészítéséről tárgyaltunk. Üveggyárban a műfüves focipálya építéséhez kapcsolódó lakossági reklamációkat vizsgáltam ki a helyszínen. Karvai László úrral tárgyaltunk a tervezett hadifogoly emlékmű megvalósításáról. Június 6. Tervező mérnökkel, és kivitelezővel jártuk be a hadifogoly emlékmű helyszínét. Megszépült az üveggyári művelődési ház előtt lévő köztéri szobor. Pedagógusokat, és egészségügyi dolgozókat köszöntöttünk a Sportcsarnokban. Június 9. A Tokodi Gazdakör ünnepi összejövetelén vettünk részt az Alkotóházban. Június 10. A fürdőmedencéhez vízforgató berendezést vásároltunk, és szereltünk fel az üveggyári óvoda kicsinyeinek. Tokodi Kopogtató Az iskolában elvégzendő nyári karbantartási munkákat beszéltük meg munkatársaimmal. Június 11. Az iskola festésére kértünk be árajánlatokat helyi vállalkozóktól. Az egykori brikettgyár területéről szénporral szennyezték környezetünket, amit jeleztünk a helyileg illetékes Tokodaltáró vezetőinek. Délután Civil fórumot tartottunk az alkotóházban, ahol minden helyi szervezet képviselője megjelent. A fórumon döntöttünk a további rendezvényeink előkészítésével kapcsolatos feladatokról. A Falunapot az eredeti tervekkel ellentétben augusztus 23- án tartjuk, tekintettel arra, hogy a civil társadalom ezt támogatja. Június 12. Az Optimális Biztosító szakemberével tárgyaltunk folyamatban lévő kártérítési ügyekről, valamint vagyonbiztosításunk szükséges pontosításáról. Dr. Völner Pál országgyűlési képviselőnkkel tárgyaltam aktuális kérdésekről a hivatalban. Június 13. A hét éves ciklus megyei fejlesztési terveiről kaptunk tájékoztatást Táton. A Hegyeskő Általános Iskola ballagási ünnepségén vettem részt a Sportcsarnokban. A Tokod SE. vezetőségi ülésén tárgyaltuk meg az aktuális teendőket. Június 16. A dorogi sportklub vezetőjével tárgyaltam a két klub jövőbeni együttműködési lehetőségeiről. A családsegítő, a szociális szolgálat és hivatali munkatársak részvételével értékeltük Ebszőnybánya és Kolónia szociális helyzetének felmérése kapcsán szerzett tapasztalatokat. Az óvodában parketta lakkozás folyik, valamint a konyhát is átalakítjuk az igényeknek megfelelően. Június 17. A szervezőkkel, és a gondnoksággal egyeztettem a Tokodi Borúttal kapcsolatos tennivalókat. A Fészek Klubban szükséges javításokat beszéltem meg szakemberekkel. Június 18. Rigó Mihály polgármester úrral tárgyaltam telefonon közös nyári programokról. Megtekintettem az óvodában folyó nyári karbantartási munkákat. Június 19. A következő árajánlatok borítékbontását végeztük: 1) Energetikai korszerűsítés, 2) műszaki ellenőri feladatok, 3) szociális nyári gyermekétkeztetés, 4) éves közétkeztetés. Június 20. Az Egyházvölgyben műanyagot égetett egy helyi polgár, jegyzői intézkedés történt. A hadifogoly emlékmű tervezőjével egyeztettünk. Június 21. A Sport Klub éves közgyűlésén vettem részt a Kantinban. Június 23. A borút önkormányzati rendezvényének előkészítését tekintettük át. Képviselőtársammal, és a szociális előadóval megszemléltük a közétkeztetésre pályázó három szolgáltató konyháját. Június 24. A gondnokság, és a közmunkások a pincevölgyet készítik elő a hétvégi rendezvényre. Szennyvízcsatorna építés tervezői kooperáció volt a hivatalban. A gondnokság munkatársainak tartottam eligazítást, az utóbbi napok fegyelmi visszásságai miatt. Június 25. Tokod-Üveggyár Erkel utcában tartottam helyszíni szemlét, több lakós panaszát kivizsgálandó. Június 26. A Kistérségi Tanács ülésén vettem részt Dorogon. A MÁK által több önkormányzatra kiszabott bírság ügyében levelet írtam a TÖOSZ elnökének, hogy együttesen léphessünk fel a minket ért sérelem orvoslására. A Magyar Közút illetékeseitől kértük a pincék felé vezető főút két oldalának rendbetételét.

3 A Pénzügyi Bizottság ülésén vettem részt. Rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottunk, ahol a három pályázó közül a Pánczél Szolgáltató Kft-t bíztuk meg a szociális nyári gyermekétkeztetéssel. Június 27. Tatabányán vettem részt az Észak-Dunántúli Nemzetközi Bányászati Klaszter alakuló közgyűlésén, ahol a harmincnégy alapító tag között Tokod Önkormányzata nevében aláírtam az alapító okiratot. Június 28. Ideális körülmények között került sor a Tokodi Borút megrendezésére a Nagyvölgyben. Önkormányzatunk pincéjében ebéden láttam vendégül dr. Völner Pál országgyűlési képviselőnket, a környék polgármestereit, helyi elöljárókat, és vállalkozókat. Elrendelem a határozat a honlapon és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján tizenöt napra történő közzétételét. Ezen határozat ellen a Ve alapján a határozat közzétételének időtartama alatt nyújtható be fellebbezés Tokod Nagyközség Helyi Választási Iroda vezetőjéhez (2531 Tokod, Kossuth L. u. 53.). A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem jogalapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezést a Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Iroda vezetője bírálja el a benyújtást követő három napon belül. A területi választási iroda vezetőjének határozata ellen további jogorvoslatnak helye nincs. Június 30. Intézmények nyári karban tartásának árajánlatait intéztük. A Kistérségi Szociális Alapellátó vezetőjével tárgyaltam a hivatalban. Délután képviselő-testületi ülést tartottunk. Az ülésen a teljes képviselő-testület jelen volt. A tíz napirend közül elsőnek a Mesevár Óvoda működéséről szóló beszámolót hallgattuk meg, majd az intézményvezető asszony válaszolt a képviselők kérdéseire. Másodiknak a település egészségügyi helyzetéről szóló beszámolókat tárgyaltuk az orvosok, és a védőnő előterjesztésében, majd a két háziorvos szerződését kellett módosítanunk, a vonatkozó jogszabályi követelmények miatt. A közétkeztetésre érkezett három pályázat közül a testület többségi döntéssel, a Brilla és Tischner Bt-t bízta meg egy évre a szolgáltatással. A középületek energetikai korszerűsítésének kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárást végre sikerült eredményesen lezárni, a nyertes kivitelező a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó veszprémi székhelyű KIVSZER Kft. lett. Megelégedésünkre szolgál az is, hogy a nyertes kivitelező tokodi vállalkozók bevonásával készül megvalósítani a beruházást. A beruházáshoz kapcsolódik a következő döntésünk is, melynek során Ludvai Tibor csolnoki illetőségű szakembert bíztuk meg a kivitelezés műszaki ellenőri feladatainak ellátásával. A következőkben a testület a polgármester, valamint a jegyző tájékoztatóját tárgyalta. Az ülést a mezőőr beszámolójának tárgyalásával fejeztük be. Zárt ülésen egyhangú szavazással döntöttünk a "Tokod Nagyközség Díszpolgára" kitüntető cím adományozásáról. A kitüntetés átadására az Alkotóházban rendezendő Augusztus 20.-ai Szent István napi ünnepségen kerül sor. Tóth Tivadar polgármester Tokod Nagyközség Helyi Választási Iroda vezetőjének 2/2014. (VII. 2.) sz. határozata Tokod Nagyközség Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (Ve.) 77. (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Tokod Nagyközségben a nemzetiségi szavazókör sorszámát és címét a következőben állapítom meg: 6. szavazókör: 2531 Tokod, Béke u. 26. A szavazókör határa a település egészére és valamennyi nemzetiségre kiterjed. I n d o k o l á s A nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény 242. (2) bekezdése szerint a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását akkor kell kitűzni, ha a településen az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma - a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai szerint - a huszonöt főt eléri. Tokod Nagyközségben az utolsó népszámlálás adatai szerint az egyes nemzetiségekhez tartozó személyek száma a következő volt: bolgár görög horvát lengyel német 41 fő örmény 0fő roma 36 fő román ruszin szerb szlovák szlovén ukrán Fentiek alapján Tokod Nagyközségben várhatóan kitűzésre kerül a nemzetiségi önkormányzati választás, melyre tekintettel ki kell alakítani a nemzetiségi szavazókört az alábbi szabályok alapján. Ve. 77. (1) A szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson, de minden településen legyen legalább egy szavazókör. (2) A szavazókör területe nem lépheti át sem a település, sem az országgyűlési, sem a helyi önkormányzati választások választókerületi határait. 79. (1) A szavazókörök kialakítását érintő változásokat a helyi választási iroda vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri, és szükség esetén módosítja a szavazóköri beosztást. 80. A helyi választási iroda vezetője a szavazókörök kialakításáról és felülvizsgálatáról szóló határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzéteszi, megjelölve a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát, továbbá a 78. alapján kijelölt szavazókört is (1) Ha a településen tartanak települési nemzetiségi önkormányzati választást, a különböző nemzetiségek számára Tokodi Kopogtató

4 a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választásra is - közös nemzetiségi szavazóhelyiség szolgál. (2) A nemzetiségi szavazóhelyiséget úgy kell kialakítani, hogy a fogyatékossággal élő választópolgárok számára akadálymentes legyen. (3) Ha a településen egyetlen nemzetiség települési önkormányzatának választására sem kerül sor, a területi, illetve országos nemzetiségi önkormányzati választáson a szavazatszámláló bizottság feladatait a helyi választási bizottság látja el. Tóth Gábor HVI vezető Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete soron következő rendes ülése szeptember 29-én 16 órakor lesz, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (Tokod, Kossuth Lajos u. 1., Öreg Iskola épülete) IGAZGATÁSI SZÜNET A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Tokodi Polgármesteri Hivatal július 21. napjától augusztus 1. napjáig igazgatási szünet miatt zárva tart, ügyfélfogadást nem tartunk. A nyári igazgatási szünetet követő első munkanap augusztus 4-e (hétfő). Rendkívüli, azonnali intézkedést igénylő ügyekben a következő ügyeleti telefonszámokon állunk rendelkezésükre: Anyakönyvi ügyekben (haláleset anyakönyvezése esetén): július 21-én, 23-án és 25-én 8 órától 12 óráig: 06/30/ július 29-én, 30-án és augusztus 1-jén 8 órától 12 óráig: 06/30/ Egyéb ügyekben (rendkívüli, azonnali intézkedést igénylő ügyben): 06/30/ Tóth Gábor jegyző SIKERES PÁLYÁZAT A SZOCIÁLIS NYÁRI GYERMEKÉTKEZTETÉSRE Tokod Nagyközség Önkormányzata 2014-ben is sikeresen pályázott a szociális nyári gyermekétkeztetés támogatására. A települési önkormányzat a területén lakóhellyel rendelkező, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult rászoruló gyermekek után igényelhetett támogatást. Tokodon 27 család 44 gyermeke kap meleg ételt június 30- tól augusztus 29-ig (munkanapokon), melynek elkészítéséről, és kiszállításáról az idei évben a Pánczél Szolgáltató Kft. gondoskodik. A családok értesítése megtörtént, a gyermekek június harmincadikától kapják az ebédjüket. Tóth Tivadar polgármester GYERMEKORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy a gyermekorvosi ügyeleti ellátás hétvégén és ünnepnapokon 08:00 órától 12:00 óráig gyermekorvos részvételével, a fennmaradó időben illetve hétköznapokon 16:00 órától másnap reggel 08:00 óráig felnőtt háziorvos részvételével a dorogi székhelyű (Dorog, Kossuth Lajos u. 6.) központi ügyeleten történik. Telefonszám: 06/ Tóth Tivadar polgármester Tokodi Kopogtató PORTRÉ ECSET NÉLKÜL PÁNCZÉL OTTÓ SVÁJCBAN ÉLŐ RÉSZLEGVEZETŐRŐL Az általam ismert különböző források tanúsága szerint van arra bizonyíték, hogy a törökök hazánkból való kiűzése időszakában 1699-ben, az akkor összeírt 28 Tokodon élők egyike Pánczél Mátyás (Pánczynak írva). Az azt követő évszázadokból származó iratok egyértelműen bizonyítják, hogy e családnevet viselők folyamatosan éltek a faluban. Például az 1700-as években Pánczél János, András, Mihály és Ferenc jobbágyok. Egy évszázaddal későbbről megemlítem az 1825-ben született Pánczél Pétert, 1833-ban a községi elöljáróság tagja Pánczél Máté telkes jobbágy, 1840-ben Pánczél Imre szintén a telkes jobbágyok között szerepel ben a község érdekében egy nagyon fontos egyezséget irt alá a Pánczélok közül István, György, Péter és Ferenc ban Pánczél Lajos egésztelkes jobbágynak 14, Pánczél György úrbéres telkes jobbágynak 12 dűlőben volt földje ig Pánczél György volt a falu bírója, ig Pánczél Lajos, ig, és ig Pánczél Sándor ben helyi képviselő Pánczél Sándor, Ferenc, Lajos és György ben a Vármegyei Törvényhatósági Bizottság tagja Pánczél Sándor és Pánczél István. Elérkeztünk az 1914-es esztendőhöz a Nagy háború kitörése évéhez, amelyben több tokodival együtt harcolt az 1878-ban született Pánczél Péter (szülei: Pánczél István és Kovács Rozália), aki l915- ben vonult be. Egy évvel később felmentették, de az öccse Máté a 26-os gyalogezred tartalékosa, l915-ben 23 évesen Galíciában az orosz harctéren Jakorban hősi halált halt. Jelenleg azért választottam beszélgető társamul Pánczél Ottót, mert az édesapja is részese volt a harcoknak, és kíváncsi vagyok arra is, hogy milyen életutat tud maga mögött a fia. - Kezdjük a beszélgetést kedves Ottó a szüleivel. A Pánczél famíliából említett nevek ismerősen csengenek-e ön előtt? * Nem igazán, mert a családom nem nagyon tartotta a rokonságot, ha találkoztak valahol üdvözölték egymást és mentek a dolgukra. Viszont Pánczél Péter és Máté édesapám testvére volt. - Kérem, akkor ossza meg velünk azt, amit a szüleiről, és valamely felmenőjéről tud. * Egy könyvben, amely a történelmi Magyarország nemesi családjait taglalja, azt olvastam, hogy a Pánczél családnevűek között voltak nemesek, akik főként Erdélyben és a Felvidéken éltek. Azt nem kutattam, hogy családomnak van e köze hozzájuk. Édesapám Pánczél Lajos, aki 1894-ben született Tokodon, és földműveléssel foglalkozott. A faluban a gazdák közt középbirtokosnak minősült. Szülei Pánczél István és Kovács Rozália szintén földműveléssel foglalkoztak. Házasságot kötött az 1898-ban született Pap Etellel, akinek az édesapja Pap Ferenc, édesanyja Süveges Apollónia. Házasságukból két gyermek született. Felesége gyakran járt Pestre, lovas kocsival vitt élelmet eladni és ruhákat hozott haza. Valószínű, hogy egy ilyen útja során nagyon megfázott olyannyira, hogy ez okozhatta a halálát. Így édesapám egyedül maradt a két gyermekkel Rozáliával és Katalinnal. Később ők mind a ketten a helyi Tsz. dolgozói lettek. (Rozi szabadidejében a helyi csuhéfonó szakkör tagjaként szép csuhétárgyakat készített. Kati pedig a Tsz. helybéli boltját vezette, ők már nem élnek.) Édesapám 1931-ben újra nősült, az l913- ban született Pap Zsófiával, akinek a szülei: Pap József és Pap Róza. Ők az én nagyszüleim, mert ebben a házasságban születtem Tokodon l936. február 22-én, itt ebben az akkori Szent István ma Béke utcai szülői házban, ahol most beszélgetünk, amelyet évekkel ezelőtt felújíttattam. Annak idején 2 szoba, konyha és nyári konyha volt benne, és ott éltünk mi a 3 gyermek, szüleim, anyai nagyanyám meg a dédanyám. Istálló is tartozott a portához, ugyanis szüleim tartottak lovakat, teheneket, sertéseket, meg aprójószágot. - Hogy került az édesapja a frontra és mikor, mire emlékszik Ottó az általa elmondottakból? * Édesapám önként vonult be katonának, de azt nem tudom, hogy mikor. A felderítőknél teljesített szolgálatot. Azt sem tudom, mely frontokon harcolt, de az orosz fronton biztosan, mert

5 elmesélte, hogy két testvére is harcolt a háborúban, a bátyja Máté Galíciában az egyik csatában megsebesült, ő hallotta a jajgatását is, mert felismerte a hangját, de a tűzharc miatt nem tudtak hozzámenni a bajtársaival, hogy megmentsék, és meghalt, ott temették el. Mesélte azt is, hogy nemcsak golyó által haltak meg katonák, hanem olyan eset is előfordult, hogy éheztek, majd forró levest kaptak és azt mivel ki voltak éhezve - forrón és gyorsan ették, volt aki emiatt meghalt. Elmondta, hogy a harctéren gránát által megsebesült, bevitték a kórházba, ahol együtt volt egy tiszttel, aki nagyon lenézte őt és sértegette, ő pedig megverte a tisztet. Ekkor már megvolt minden kitüntetése és büntetésből azokat elvették tőle. A kórházból nem egészen gyógyultan, ismét a harctérre küldték, ő meg úgy végezte a szolgálatát, hogy rövid időn belül visszakapta a kitüntetéseit. A gránátszilánkok közül egy benne maradt és vándorolt a testében-olykor panaszt is okozva - egészen 1970-ben bekövetkezett haláláig. Nem tudom, végül is mikor jött haza a háborúból, a testvérei azt hitték, hogy nem jön haza, és elosztoztak, de megjött, a testvérek pedig segítettek felépíteni a házát. - Láttam valahol az édesapja aláírását, így írta a nevét: Vitéz Pánczél Lajos. * Igen, és ezt azért tehette, mert június 19-én éppen 90 esztendeje Vitézzé avatták. A vitézi kitüntetés mellett jutalomból egy tanyát kapott volna az Alföldön. De a nagy távolság miatt nem fogadta azt el, mással pedig nem helyettesítették. - Mit tud Ottó a Vitéz -i kitűntetés eredetéről, mibenlétéről? * Nem tudok róla mást, csak azt amit az imént elmondtam. Ezzel és a katonai szolgálattal kapcsolatosan néhány korabeli fényképen kívül - amelyekről 6 másolatot a helytörténeti gyűjteményhez a könyvtárnak adományozok nem maradt más a birtokunkba, mert édesapám, félve a kommunistáktól, megsemmisítette azokat. - Egy korabeli újságban én régebben olvastam róla, ha nem bánja a lényegét elmondom november 29-én jelent meg Horthy Miklós által életre hívott, a Vitézi Rendet megalapító rendelet. Horthy Miklós kormányzó a Vitézi Rend főkapitánya augusztus 2l-én avatta fel az első Vitézeket. A rendeletnek kettős célja volt. A földbirtok megoszlása, a nép földhöz juttatásának megoldása, valamint a Világháborúban kitűnt magyar katonák megjutalmazása. Összesen kat. hold jutott a Vitézi Rend birtokába az 1930-as évekig. A tiszti vitézi telkek 100 hold kiterjedésűek voltak, a legénységiek 6-15 hold. A vitézzé avatás nagy ünnepségeken történt, ahol az eskütétel után a Kormányzó, mint Vitézi Főkapitány díszkarddal vállon érintette az illetőt ezekkel a szavakkal: Hadúr nevében Vitézzé ütlek!. A Vitézi Rendet az Országos Vitézi Szék irányította, amelynek az elnöke Horthy Miklós Kormányzó volt. Legalacsonyabb fóruma a Járási Szék volt. A Vitézt nemzetes úr cím illette meg, a feleségét pedig nemzetes asszony ben közel 2100 volt a Vitézek létszáma. Van e valami, ami Tokodon az édesapja nevéhez fűződik? * A pálinkafőző, mert az elsőt, amely az Únyi patak jobb partján a vasúti híd közelében volt, az édesapám a bátyjával együtt hozta létre, majd egyedül működtette. Megszüntetve azt később a Nagy-völgyben épített úgy emlékszem Pánczél Lászlóval együtt - egy újat, amelyet az akkori legkorszerűbb berendezésekkel szereltek fel. A főzdében a munkában váltották egymást. Majd bekövetkezett az államosítása, végül a Tsz-hez került. A Tokod-i Hitelszövetkezet egyik alapító tagja az édesapám volt. - A faluban azt beszélték, hogy az I. Világháborús Emlékmű egyik (az alacsonyabb) alakját az édesapjáról mintázta a szobrász, így volt ez? * Nem, ez csak szóbeszéd, magam is hallottam erről, de az édesapám soha sem említette, hogy így történt volna. - Az viszont tény, hogy az Emlékmű építési munkálatai szervezésére, bonyolítására 8 fős Hősi Emlékű Szobor Bizottságot hoztak létre, és annak egyik tagja az édesapja volt. Ottó, kérem, mondja el mi az, amire kisgyermekkorából még ma is emlékszik? * Óvodás koromból arra emlékeszem, hogy édesanyám majd minden reggel megvert, mert nem akartam óvodába menni. Meguntam ezt a tortúrát és úgy oldottam meg, hogy elmentem a hídig, ott megbújtam, megvártam azt az időt, amikor jöttek hazafele a gyerekek, és szépen hazamentem én is. - Az óvodás kort már kinőtte, de még mindig csak 8-9 éves kisgyermek volt, amikor a II. Világháborúban Tokod is színtere lett a frontnak. Mit őrzött meg emlékezetében ezekről az időkről? * Emlékszem arra, hogy a légiriadó időszakait a pincében vészeltük át, de a dédanyám sosem jött le velünk, hanem nézte a repülőgépeket az égen. Egy alkalommal meg Kati éppen libát pucolt az udvaron, amikor megszólalt a sziréna. Futottunk a pincébe, Kati meg visszaszaladt, megragadta a liba nyakát és magával hozta az óvóhelyre, nehogy a kutya, vagy a macska martaléka legyen. Karácsony előtt bejöttek az oroszok, azután hol németek, hol oroszok voltak hozzánk beszállásolva. Egy napon éppen bejglit, - de sokat - sütöttek az asszonyok és kitették az utcai ablakba hűlni. Egy bomba a házunktól kb. 20 m-re az utca közepére esett, a robbanástól betörtek az ablakok és a sok finom bejgli tele lett szilánkokkal, nem lehetett megenni. Emlékszem, hogy az oroszok kártyáztak a konyhában, és aki veszített annak az asztal alá kellett bemásznia és kukorékolni, hát ez igazán furcsa és nevetséges volt. Aztán megint németek jöttek és társaimmal, köztük Kolbert Toncsival, lövöldözni kezdtünk, és engem fogtak meg. Szerencsére édesapám el tudta intézni, hogy ne legyen bántódásom. Máskor meg az egyik orosz anyámat összeverte, mert nem adott neki pálinkát, hiába mondta, hogy nem tud adni, mert nincsen. - Hol tanulta meg az alapismereteket, meg a többi tudnivalókat? * Hat éves koromtól a negyedik osztály befejezéséig Tokodon jártam iskolába. Azután Esztergomban a Bencés Gimnáziumba folytattam a tanulást. Ott két osztályt elvégeztem, de megszűntek a Bencések és egy évet egy másik iskolába jártam, utána mert valójában papnak készültem - ugyancsak Esztergomban a papi szemináriumban folytattam a tanulást. Másfél évig tanultam ott, úgy emlékszem Mindszenty letartóztatásáig. Miután az oroszok befészkelték magukat a Szemináriumba, nem mehettünk oda tovább. - Mi történt azután? * Pestre kerültem, és ott 1950-től a József Attila Gimnázium tanulója lettem, és 1954-ben leérettségiztem. Arra gondoltam, hogy repülős leszek. Le is tettem vitorlázó repülésből két vizsgát is, mellette ejtőernyős tanfolyamra is jártam. Mindezek katonai előképzések voltak, de nem vettek fel sehova sem. - Végül is miért mondott le a papi pályáról? * Azért mert Pesten beleláttam a papok életvitelébe, és azok elrettentettek, azok olyanok voltak, amelyek nem voltak összeegyeztethetőek az én papságról, papi szolgálatról alkotott véleményemmel. - Nem lehetett repülős, mi volt a következő lépése? * Hazajöttem Tokodra. Fizikailag jó erőben voltam és Nyergesújfaluban a Viscosában vállaltam munkát, a celofángépen lettem gépkezelő. Egy évi dolgoztam ott. A forradalom kitörését követően a fiatalok jó részének volt fegyvere, én az enyémmel egyszer lőttem, amikor a célzást próbáltam ki. Általában a tűzoltószertárban gyűltünk össze, beszélgettünk, tréfálkoztunk. Egy alkalommal elmentünk Esztergom-táborba az orosz parancsnokságra kint letettük a fegyverünket és felajánlottuk segítségünket, de nem volt ránk szükség s hazajöttünk. Barátaimmal arra gondoltunk, hogy majd csak változik a helyzet javunkra. Aztán egy napon eljött hozzám Pap László Szilveszter, azzal a gondolattal, hogy menjünk el valahová. - És hová mentek? * Vörösvárig jutottunk el és Laci azt mondta, hogy menjünk el az országból, láttuk, hogy milyen sokan tartanak nyugat felé, fegyverünket eldobtuk és mi is nekiindultunk, velünk volt Laci testvére Sándor is, de ő visszajött. Éjszaka gyalogoltunk. Kőszeg környékén az oroszok elkaptak bennünket, és elvittek Kőszegre a börtönbe. Elvisznek Szibériába mondta az orosz. Csukott teherautóra szállítottak fel bennünket. Előttünk és utánunk is emberrel megrakott teherautó haladt. Szombathelyre érkeztünk a laktanyába, és ott voltunk egy hétig 3 x 5 m 2 helyiségekben vagy l5-en. Olyan ételt kaptunk, hogy például a levesben há Tokodi Kopogtató

6 rom napon át ugyanaz a csont volt. Kihallgattak bennünket, majd kiküldtek az állomásra, hogy elmehetünk haza. Érdekes volt, hogy akik Pestről kerültek oda, azokat nem engedték el. Én azt mondtam, hogy nem megyek haza és neki indultunk Lacival, a szántóföldeken át az általunk nem ismert határ felé. Közben hozzánk csapódott négy fiatal gyerek, de elváltunk tőlük. Mentünk, csak mentünk, a kutyák megugattak bennünket, nem tudtuk merre járunk és azt sem, hogy hol az országhatár, reggel derült ki, hogy párhuzamosan futottunk a határral, majd átmentünk rajta. Már Ausztriában egy faluban összeszedtek bennünket menekülőket és enni is adtak. Majd Knittenfeldben november 20-án kaptunk egy menekült igazolványt, amelyet máig is megőriztem. Mondtam Lacinak, hogy én Ausztráliába akarok menni. Megtudtuk, hogy másnap jönnek angolok a táborba, de nem jöttek, de Svájcból igen, és mind a ketten Svájcba mentünk. Lett volna lehetőségünk Ausztráliába menni, Laci el is ment, én viszont Svájcba maradtam. Másfél év múlva ő is visszajött Svájcba, de egy idő után újra elment Ausztráliába, majd ismét visszajött, végül hazament Magyarországra. - Ön Ottó, hol és hogy kezdte Svájcban az új életét? * Először a Bodeni-tónál egy vállalathoz kerültem, mégpedig ahhoz amelyik annakidején a Viscosát építette, engem segédmunkásnak alkalmaztak. Majd észrevették, hogy többre vagyok képes. Én meg rájöttem arra, hogy meg kell mutatni mit tud az ember, és nekem kétszeresen jobban kell produkálnom a svájciaknál, ha el akarok érni valamit. Azután tovább léptem egy gépgyárba, amelyben textilgépeket gyártottak. Olyan jól sikerült mindent elsajátítanom, hogy egy év múlva már külföldre is többször elküldtek a tőlünk vásárolt gépeket beszerelni, ennek kapcsán több országba is eljutottam. Természetesen a munka mellett tanultam is, és több funkciós gépekre specializáltam magam. - Találkozott kint magyarokkal? * Igen, kapcsolatban is voltam velük. Viszont egy alkalommal egy szórakozóhelyen egy magyar társam nagyon összevert egy osztrákot. Összehívták az ott lévő magyarokat, és meg kellett mutatni, ki volt a tettes közülünk. Az eset után - mert a verekedő hasonlított rám, engem cukkoltak különböző megjegyzésekkel. Nagyon bántott a dolog, megelégeltem és megszakítottam a kapcsolatot a magyarokkal. Megszereztem a svájci állampolgárságot, amelyet meg kellett vásárolni, majd félévi fizetésembe került. Amikor megkaptam két nap múlva be kellett vonulnom a katonasághoz. 2 hónap kiképzés volt és utána 48 éves koromig 2 évente három hetes időtartamra be kellett vonulni törzskiképzésre. A katonaságnál többek között voltam szanitéc, meg távírász is. Közben megnősültem, és mondtam a feleségemnek, hogy tovább akarok jutni a munkában, és munka mellett tanultam a textil szakmát. Majd egy másik gyárba mentem, ott mester lettem, azután főmester. Később a raktárt is át kellett vennem, meg üzemrészeket is. - Említette a nősülést, ki volt a kiválasztott és hol ismerkedtek meg? * Feleségem Anelies svájci és április 28-án született. Svájcban egy mulató helyen ismertük meg egymást, ahová én sörözni mentem be a barátaimmal. Neki tehetsége volt mindenhez, jól rajzolt és festett, ikonfestéssel foglalkozott, és sokat kézimunkázott. Az utóbbi években beteg lett és, mert a betegsége súlyosbodott úgy döntöttem, hogy magam ápolom, ezért három évvel korábban mentem nyugdíjba 1999-ben, így kevesebb nyugdíjat kaptam, mert Svájcban a nyugdíjazásnál a ledolgozott évek számítanak, a kereset nem. Megjegyzem, hogy a nyugdíj után adózunk és a betegsegélyzőt is abból kell fizetni. A felségem 2004-ben elhunyt. Többször voltunk együtt Tokodon, ismerte a környéket is. Az volt a kívánsága, hogy a Dunánál, az általa korábban megmutatott helyen szórjuk szét a hamvait. Így is tettünk tól a közös otthonunk a St. Gallen kantonban (államrész) lévő Oberuzwil-ben volt, ahol most is élek, de egyedül. - A család gyermekekkel válik teljessé, így történt önöknél is? * Igen. Van egy lányunk és egy fiunk. Gabriella 1960-ban született. Angol és francia nyelvet tanít, és több hangszeren játszik. Férjes, gyermeke nincs. Attila 1963-ban született. Képezte magát, a tandíjat maga kereste meg éjszakai munkával. Hosszabb ideig élt Dél-Amerikában. Most kiállításokat rendez. Nős, a felesége is dolgozik. Egy l8 éves gimnáziumi tanuló gyermekük van, a neve Ivo. Mivel fiam is és felesége is dolgoznak, gyermekük születésétől - hogy Ivo ne legyen felügyelet nélkül - úgy dolgoztak, hogy a hét egyik felében a férj, másik felében a feleség járt munkába, és ez most is így van. - Tudtak e a szülei elmeneteli szándékáról? * Nem tudtak, mert nem akartam őket már előre elkeseríteni. - Mikor jött először haza? * 1978-ban, miután megkaptam a svájci állampolgárságot. Hazajöhettem volna előtte is, de akkor visszamenetelem esetén elvesztettem volna a menekült státuszt. Édesanyámat viszont kihozattam, és látta svájci életformámat. 78-tól többször voltam Tokodon, feleségemmel is. Voltam osztálytalálkozón, a Tokodról elszármazottak első találkozóján, a másodikra is készültem tavaly, de közbejött dolgok miatt nem tudtam azon részt venni. Most is itt vagyok, de rövid időre jöttem. - Ottó! Megkérdezhetem, hogy álmodik magyarul, vagy németül? * Németül álmodom és németül gondolkodom. Svájci vagyok. - Hol süt melegebben a Nap? * Itt sokkal melegebben süt, mint nálunk a magas hegyek országában. - Miket könyvelt el eredményként az életében? * Mindent, amit elértem, mert azokkal nagyon elégedett vagyok Azt mondtam ugyanis Svájcban munkába állásom időszakában magamnak, hogy: Te mindent tudsz, csak akarni kell! Végig ehhez tartottam magam, és a végeredmény jól sikerült. Hozzájárult az is, hogy józan és takarékos életet éltem és élek, Svájc drága ország. A következőt olvastam otthon egy Svájcról szóló könyvben, hogy amikor Svájcot teremtette Isten, egyik angyalától azt kérdezte, mit teremtsen - hegyeket volt a válasz, a másikat is megkérdezte, ő azt válaszolta, hogy erdőt- mezőt, a harmadik angyala a kérdésére azt mondta, hogy teheneket. Jó rendben van, most kérek egy pohár tejet. Tessék, nyújtotta a tejet az angyal, de kérek 1 frankot. - Szabadidejét mivel töltötte és tölti ki? * Sok mindennel. Nyugdíjazásom előtt kevés szabad estém volt. Tűzoltó voltam, tornász a Torna Egyesületben, amelynek most tiszteletbeli tagja vagyok, a gyári Szakszervezet vezetője, és a Betegsegélyző elnöke voltam. Azután többek között utazásban leltem és lelem örömömet. Voltam Mexikóban, a Kanári szigeteken, európai országokban, Dél-Afrikában. De miután megismertem Magyarország nevezetességeit elhoztam először a barátaimat, azután csoportokat szerveztem rendszeresen két évenként, először l0-15-en voltunk kérőbb már 58-an, így sok svájci megismerte Magyarország szépségét, nevezetességeit. Szeretek főzni, bár nem vagyok vadász, de többször főztem vadászoknak a vadászat befejezése idején. Leköt a fafaragás is, és sok mindent meg tudok otthon is csinálni. - Az elmúlt 78 esztendő alatt, sok örömöt bánatot, köztük többféle komoly betegséget élt át, mégis megkérdezem, van e még olyan valami, amit meg szeretne élni? * Igen van, tervezem a föld északi régióját az eszkimók világát megnézni, és Dél-Amerikát körülhajózni. - Boldog ember ön Ottó? - Inkább úgy mondom, hogy elégedett vagyok. Beszélgetésünk záróakkordjaként egészséget kívánok önnek, és azt, hogy terveit valóra tudja váltani, és a következő rímekbe szedett gondolataimmal köszönök el öntől: A Dank-hegy, a Gete meg a Hegyeskő Ölelik ezt a gyönyörű falut, Ahol édesanyád ringatott. Itt mondtad először, hogy: mama! S az óvodából repesve szaladtál haza. A betűket az öreg iskolában ismerted meg. Padlásán az a régi-régi pad Tán még most is őrzi belevésett neved. Tokodi Kopogtató - 6 -

7 Köszönöm a beszélgetést! KÖZSÉGÜNK ÉLETÉBŐL Álmodban Tokod-vitéz Végig száguld a Csomorják alatt Szellemében a láthatatlan ősök Küzdelmes élete megmaradt. Emlékeid benned élnek, Amíg szíved dobog, Mert ne feledd! Itt telt el boldog gyermekkorod. TÁBOROZÁS A BALATONON Soós Rezsőné Lelövöm a poént: az itt eltöltött nap igazi élmény volt számomra! Már megérkezésünkkor éreztem, hogy színvonalas szervezéssel a helyiek "megadják a módját". És jöttek sorban a pincék: különösen a fehér borok ízlettek, és többnél is éreztem, hogy a borászok tényleg beleadták szívüket, lelküket. Az egyik pincénél még zsíros kenyérrel is kínáltak - amellett, hogy már épp megéheztünk, maga a gesztus is nagyon jól esett. Általánosságban elmondhatom, hogy az emberek kedvesek, jó kedélyűek voltak, kortyolgatás közben többekkel jókat beszélgettünk, nevettünk. Tokod lakói igazán szerencsésnek mondhatják magukat: gyönyörű helyen laknak, sok-sok értékkel körülvéve. Remélem, 1 év múlva ismét találkozunk! Bartos Ferenc KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK FELKÉSZÜLÉS A PARLAGFŰ SZEZONRA Az Erzsébet-program Igazolt hiányzás elnevezésű pályázati lehetősége által június 22. és 27. között 6 napot tölthetett iskolánk 40 tanulója és 4 pedagógusa a balatonberényi Erzsébettáborban. A napsütéses napokat igyekeztünk a vízparton tölteni. A gyerekek fürödhettek a Balatonban illetve a községi strand medencéiben is. A strandoláson kívül rengeteg program biztosított kellemes időtöltést, jó szórakozást. Kézműves foglalkozások, jó hangulatú előadások, bemutatók, koncertek, táncház, vetélkedők, mini foci VB, bátorság próba, disco színesítették ottlétünket. Keszthelyi barangolásunkat a szakadó eső tette még izgalmasabbá. Kicsiket és nagyokat egyaránt lenyűgözött a Csigaparlament, a történelmi panoptikum, a Játékmúzeum. Sétahajónkat lelkesen irányították az arra vállalkozó tanulók. Az ünnepélyes táborzárón (bizonyítva, hogy mennyire aktívak voltak gyermekeink) sok-sok oklevéllel, ajándékkal gazdagodott a tokodi csapat. Hazafele útba ejtettük a kehidakustányi élményfürdőt, Zamárdiban pedig az ebédet követően szülinaposainkat is megünnepeltük. Rengeteg élménnyel és sok-sok új baráttal gazdagodtak a gyerekek. Betákné Stuller Szilvia ÉLMÉNYEM A TOKODI BORÚTON Az OKI (Országos Környezetegészségügyi Intézet) Aerobiológiai Monitorozási Hálózatának mérési adatai, az aktuális pollenhelyzet térképes és szöveges formában is folyamatosan nyomon követhető az oki.antsz.hu, a és a internetes oldalakon. Az OKI egy nemzetközi együttműködés részeként az idén is elindítja az allergiások számára az úgynevezett Pollen Napló szolgáltatást. A címen elérhető weblapon egy gyors regisztrációt követően az allergiások személyre szabott, hasznos információhoz juthatnak tüneteik és a pollenkoncentráció összefüggéséről. Szokatlanul korán indult az idei pollenszezon, a természet több héttel előrébb tart az ilyenkor megszokottnál. Komárom-Esztergom Megyére vonatkozó legfrissebb pollenadatok Az OKI Aerobiológiai Hálózatának Tatabányára vonatkozó 24. heti jelentése alapján a 24. héten Tatabányán és környékén is tovább emelkedett a pollenkoncentráció. A pázsitfüvek, a csalánfélék és az útifű virágporának mennyisége tartósan magas volt, sőt a pázsitfüveké június 14-én szombaton a nagyon magas szintet is elérte. A hárs pollenkoncentrációja az alacsony-közepes tartományban alakult. Jellemzően alacsony mennyiségben volt jelen a lórom, a bálványfa és a szelídgesztenye virágpora is. Elkezdődött a libatopfélék, valamint a kender pollenszórása is, de virágporukból egyelőre csak egy-egy szem fordult elő a levegőben. A kevésbé jelentős allergének közül a fenyőfélék, a bodza, valamint gyékény virágporából is csak egy-egy szem fordult elő. Itt az ideje megkezdeni a parlagfű irtását! A parlagfű irtásra irányuló intézkedések hatására jelentősen csökkenhet a légköri pollenkoncentráció. A rendszeres kaszálás mellett különös gondot kell fordítani a parlagfű egyedek csökkentésére, a lehető legnagyobb mértékű parlagfűmentesítésre. Az irtás leghatékonyabb módja a növény virágzás előtti eltávolítása a földből. Figyelem! A növény érintése allergiásoknak különösen, de allergiában nem szenvedő felnőtteknek, és kiemelten a gyermekeknek csak cérna, vagy gumikesztyűben ajánlott. Korábban már többször jártam Tokodon, és mindig megcsodáltam a fekvését. Arról azonban, hogy itt bor is készül, mindeddig nem sokat tudtam - ahogy szerintem az átlagember sem. Meglepődtem tehát, amikor régi jó barátom meghívott a Borútra, de hajtott a kíváncsiság, úgyhogy nem sokat gondolkoztam. Néhány jó tanács pollenallergiásoknak Nyaralás, utazás, szabadidős tevékenységek A parlagfű allergiások augusztus-szeptemberben elsősorban a magas hegyekben tudnak zavartalanul üdülni. A horvát tengerpart ma már nem parlagfű-mentes. A Földközi tenger vidéke Tokodi Kopogtató

8 megfelelő úti cél lehet allergiásoknak, mivel a parlagfű nem él meg a nagyon meleg, száraz területeken. Az allergiások, ha autóban utaznak, ne nyissanak ablakot, jó, ha az autó pollenszűrésre is alkalmas levegőszűrővel felszerelt. A parlagfű allergiások virágzási időben ne irtsanak parlagfüvet és nem javasolt leheveredniük a fűre, hiszen földközelben még magasabb a pollenkoncentráció, mint amit a pollencsapdák mérnek. Magas a légköri pollenkoncentráció esetén ajánlott az allergiásoknak minél kevesebb időt tölteni a szabadban, különösen a óra közötti időszakban. Közvetlen környezet allergén-mentesítése, a tünetek csökkentése Szellőztetni éjfél és hajnali négy óra között tanácsos. A lakásban gyakran kell porszívózni, hasznos a gyakori vizes lemosás, felmosás is. A pollenallergiások gyakran mossanak hajat, hogy eltávolítsák a hajra tapadó pollenszemeket, mert azok éjszaka a párnára tapadva és belélegezve okozhatnak problémát. Ajánljuk a gyakori ruhaváltást is, és a párnahuzat gyakori mosása. A kimosott ruhát a pollenallergiások lehetőleg ne szárítsák a szabadban! A cipőket is tanácsos gyakran letisztítani nedves ruhával, hogy a rátapadt pollenszemeket eltávolítsák! A pollenallergiásoknak ajánlott folyamatosan figyelemmel kísérni az OKI (Országos Környezetegészségügyi Intézet) honlapján a pollennaptárt, és ennek megfelelően legalább a virágzás előtt két héttel megkezdeni a terápiás megelőzést, hogy tüneteik mérséklődjenek a pollenszórás megindulásakor. Interneten elérhetőek a legfrissebb polleninformációk a honlapon. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy irtsák a gyomnövényeket, különösen a jelen időszakban még virágzás előtt lévő parlagfüvet. A parlagfű virágzás és pollenszórás az időjárástól függ, de várhatóan idén korábban megkezdődik. Az elhanyagolt, gyomos területekért figyelmeztetés, majd súlyos bírság róható ki. Gyomos területről bejelentést tehetnek belterületi magántulajdon és belterületi közterület esetén a települési önkormányzatnak, akik július 1-től élhetnek a bírságolás lehetőségével. A külterületek feltérképezése, a gyomos területek tulajdonosainak bírságolása a Növény és Talajvédelmi Szolgálat (2890 Tata, Új út 17.) feladata. A gyomos területek tulajdonosai (akár magánszemélyek, akár gazdálkodó egységek, vagy ipari üzemek), akik június 30-ig nem végzik el az első gyommentesítést, 20 ezertől- 20 millió forintig bírságolhatóak. Sajtóanyagot összeállította: Éberhardtné Berecz Zsuzsanna egészségfejlesztő Közléshez hozzájárult: Dr Solti Hilda járási tiszti főorvos PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA? Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában. Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06 (1) , Weboldal: Minden információt bizalmasan kezelünk! Tokod Nagyközség Önkormányzatának hivatalos lapja Felelős szerkesztő: Tóth Tivadar Szerkesztő: Bérces Jánosné Elérhetőségek: Tel.: Web: Készült a Spori Print V. nyomdában, 1600 példányban PROGRAMAJÁNLÓ AUGUSZTUS 16. ZARÁNDOKLAT A CSALÁDOKÉRT - 1ÚTON NEMZETKÖZI ZARÁNDOKNAP A Mária Út teljes szakaszán egy közös célért, a családokért szervez zarándoklatot a Mária Út Egyesület és a Mária Rádió augusztus 16-án, Nagyboldogasszony ünnepe után. Ez a minden évben megrendezendő zarándoknap az 1Úton nevet viseli és több száz települést érint. Mindenkit várunk! Jöjjön hívő és hitetlen, öreg és fiatal, családos és magányos, szegény és gazdag, egészséges és gyógyuló Mindenkit hívunk! Tokodon is csatlakozhatnak a zarándoklathoz. Bővebb információ: FŐZŐVERSENY - GYERMEK HORGÁSZVERSENY AZ EBSZŐNYI TÓNÁL AUGUSZTUS 17-ÉN VASÁRNAP 9 ÓRAKOR, délután a Dr. Egervári László Vöröskereszt Tokodi Alapszervezetének tagjai látják vendégül a rendezvényre látogatókat. MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! ANYAKÖNYVI HÍREK MAZSORETT FESZTIVÁL AUGUSZTUS 24-ÉN 15 ÓRÁTÓL ZENÉS FELVONULÁS A FALUBAN, EZT KÖVETŐEN FORMAGYAKORLATOK BEMUTATÁSA A KANTINBAN. MINDEN ÉRDEKLŐDŐT NAGY SZERETETTEL VÁRUNK! Sok szeretettel köszöntjük június hónapban született kisgyermeket: Muszka Dénes és Nyitrai Elvira gyermeke Gratulálunk a szülőknek! Július hónapban az alábbi szépkorú lakosunk ünnepeli születésnapját: Papp Jánosné Jó egészséget, sok boldogságot kívánunk! Noel 90 éves Fájó szívvel búcsúzunk június hónapban elhunyt lakosainktól: Ferenczi Sándor Schmausz János Tarcsai István Nyugodjanak békében! 54 éves 55 éves 60 éves Tokodi Kopogtató - 8 -

2013. július Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XIX. évfolyam 7. szám

2013. július Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XIX. évfolyam 7. szám 2013. július Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XIX. évfolyam 7. szám VETÉSEK VÁLASZA Megérett a kalászos róna összes kalásza már, sugarát bőven szerteszórja a vidám kedvű nyár. Az első

Részletesebben

2012. június Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XVIII. évfolyam 6. szám

2012. június Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XVIII. évfolyam 6. szám 2012. június Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XVIII. évfolyam 6. szám KÁNYÁDI SÁNDOR: KICSI LEGÉNY, NAGY TARISZNYA Horgasinamat verdeső tarisznyámban palavessző, palavessző s palatábla...

Részletesebben

KÁNYÁDI SÁNDOR: TÉLUTÓ. Február 2. GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY NAPJA

KÁNYÁDI SÁNDOR: TÉLUTÓ. Február 2. GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY NAPJA 2013. Február Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XIX. évfolyam 2. szám KÁNYÁDI SÁNDOR: TÉLUTÓ Enged a Küküllő: helyen-helyen kásás, jégtörő csákányát próbálgatja Mátyás. Legelőbb a gáton

Részletesebben

2011. szeptember Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XVII. évfolyam 9. szám MEGHÍVÓ

2011. szeptember Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XVII. évfolyam 9. szám MEGHÍVÓ 2011. szeptember Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XVII. évfolyam 9. szám MEGHÍVÓ MESTEREINK, ÉRTÉKEINK ÜNNEPÉRE 2011.09.10-re szombatra a tokodi Sportcsarnokba. Ünnepélyes megnyitó 10:00-órakor.

Részletesebben

Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal. Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége és Hende Csaba, Honvédelmi Miniszter 7.

Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal. Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége és Hende Csaba, Honvédelmi Miniszter 7. XX. évf. 2011. december BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY és az ÚJ KENYÉR ÜNNEPE

SZENT ISTVÁN KIRÁLY és az ÚJ KENYÉR ÜNNEPE A PILISMARÓTI FALUKÖZÖSSÉG LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE 2014. AUGUSZTUS XXIII. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM SZENT ISTVÁN KIRÁLY és az ÚJ KENYÉR ÜNNEPE Augusztus 20-i, Szent István Napi nemzeti ünnepünket augusztus

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

Januártól szelektív hulladékszállítás Pedagógusok köszöntése

Januártól szelektív hulladékszállítás Pedagógusok köszöntése - Pomázi Polgár Pomáz Város Önkormányzatának Lapja XXIV. évfolyam, 7. szám, 2015. július Ingyenes Januártól szelektív hulladékszállítás Pedagógusok köszöntése Csata László emlékére HIRDETÉS ASZTALOS! Vállal:

Részletesebben

2006. szeptember Ára: 160 Ft XII. évfolyam 9. szám. Köszöntjük a szépkorúakat az Idõsek M E G H Í V Ó

2006. szeptember Ára: 160 Ft XII. évfolyam 9. szám. Köszöntjük a szépkorúakat az Idõsek M E G H Í V Ó 2006. szeptember Ára: 160 Ft XII. évfolyam 9. szám Vörösmarty Mihály: SZÓZAT - részlet - Ez a föld, melyen annyiszor Apáid vére folyt; Ez, melyhez minden szent nevet Egy ezredév csatolt. Itt küzdtenek

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 100 éves az Észak-balatoni vasút Az Észak-balatoni vasútvonal 100. éves fennállásának évfordulója alkalmából érkezõ nosztalgia

Részletesebben

Képek a Hírmondó-karácsonyról

Képek a Hírmondó-karácsonyról 2013. XXV. évf. 1. szám Ára: 100,- Ft Képek a Hírmondó-karácsonyról Tartalomból: Arzénmentes ivóvíz zacskóban * Költségcsökkentő beruházás a közintézményeknél * Tűzifa a rászorulóknak * ÁMK az iskola kiválása

Részletesebben

2015. február Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XXI. évfolyam 1. szám

2015. február Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XXI. évfolyam 1. szám 2015. február Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XXI. évfolyam 1. szám M E G H Í V Ó Tokod Nagyközség Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és, kedves családját, 2015. február 16-án HÉTFŐN

Részletesebben

2014. november Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XX. évfolyam 11. szám

2014. november Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XX. évfolyam 11. szám 2014. november Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XX. évfolyam 11. szám MÁRTON-NAPI HAGYOMÁNYOK, SZOKÁSOK November 11-e Szent Márton napja. Mint minden ünnepnek, úgy ennek is megvannak a

Részletesebben

RÁKÓCZI Rákóczi papp 2

RÁKÓCZI Rákóczi papp 2 Rákóczi 1 RÁKÓCZI 2 papp Rákóczi BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, RÁKÓCZIFALVA! Rákóczifalva három esztendővel ezelőtt kapott városi rangot. A Város Napját, az idén először a várossá válás évfordulóján, vagyis július

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére

Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére hered_2010_2.qxd 2010.08.25. 15:18 Page 1 2010. augusztus IV. évfolyam 2. szám Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti kiadványa Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére Szent István király

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

Faluújság. Tápiógyörgye

Faluújság. Tápiógyörgye Faluújság Tápiógyörgye XXII. évfolyam 5. szám A község közéleti lapja 2013. december Kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog, sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk! Tápiógyörgye Községi Önkormányzat

Részletesebben

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Államalapító Szent István királyunk ünnepe elé. XXII. évfolyam, 2014. augusztus 16.

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Államalapító Szent István királyunk ünnepe elé. XXII. évfolyam, 2014. augusztus 16. XXII. évfolyam, 2014. augusztus 16. 6. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Államalapító Szent István királyunk ünnepe elé Ne maradjon otthon! Augusztus

Részletesebben

XXIII. ÉVFOLYAM 2015. JANUÁR

XXIII. ÉVFOLYAM 2015. JANUÁR SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 2015. JANUÁR Ára: 120 Ft Karácsony elõtti döntések 2015-re Kádár Béla 40 évvel ezelõtt vetette papírra Pusztaszabolcs

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1.

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben

2008. Kilencedik szám

2008. Kilencedik szám 2 2008. Kilencedik szám Reneszánsz év-2008 RENESZÁNSZ ORSZÁGJÁRÁS eszközeinkben, legfeljebb nem tudunk róla. Mi megmutatjuk, hogy a népzene és az irodalom mit őrzött meg és használt fel belőle az elmúlt

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja. Fotó: Gál György

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja. Fotó: Gál György Nagymaros 2006. június 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Aktív párbeszéd a lakossági fórumon Kányádi Sándor: Kicsi legény, nagy

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó MEGHÍVÓ

Alsónémedi Hírmondó MEGHÍVÓ XXIV. évfolyam Ünnepi melléklet Alsónémedi Hírmondó Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata MEGHÍVÓ Ismét magyar lett a magyar, A síkra

Részletesebben

HÍRADÓ TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI. 2012. szeptember. Szerkesztõi közlemény. Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola

HÍRADÓ TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI. 2012. szeptember. Szerkesztõi közlemény. Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 2012. szeptember Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola Könyv, toll, tinta, ceruza, rontom-bontom, kezdõdik az iskola, csak aszondom. Kora reggel rohanás, rontom-bontom, nem

Részletesebben

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA 1. oldal PÁTKAI HÍREK 2012. nyár PÁTKAI HÍREK Pátkai Hírek XXII. évf. 2. szám 2012. nyár A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA PÁTKAI NYÁR 2012 JÚLIUS 14. CSALÁDI SPORTNAP (PÁTKA SPORTKÖR) JÚLIUS 23-27.

Részletesebben

813 CENTIMÉTER KÖSZÖNET CENTIMÉTER AZ ÁRVÍZI VÉDEKEZÉSÉRT! Árvízbúcsúztató július 13 án 18 órától a Kernstok kertben

813 CENTIMÉTER KÖSZÖNET CENTIMÉTER AZ ÁRVÍZI VÉDEKEZÉSÉRT! Árvízbúcsúztató július 13 án 18 órától a Kernstok kertben Nyergesújfalui Hírmondó Nyergesújfalu Város Önkormányzatának lapja Megjelenik havonta XXIII. évfolyam 2013. július 813 CENTIMÉTER 813 CENTIMÉTER KÖSZÖNET AZ ÁRVÍZI VÉDEKEZÉSÉRT! Árvízbúcsúztató július

Részletesebben

NAGYKÖRŰ. Első nap az iskolában. Évnyitó 2008. Tartalom. 2008. Szeptember A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. ÁRA: 220 Ft

NAGYKÖRŰ. Első nap az iskolában. Évnyitó 2008. Tartalom. 2008. Szeptember A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. ÁRA: 220 Ft NAGYKÖRŰ ÁRA: 220 Ft A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. Szeptember Évnyitó 2008 Első nap az iskolában Fotó: Tóta Gábor Tartalom Szakmai képzések - támogatással Az Önkormányzat hírei Tanévnyitó Aranydiploma

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA 2013. december 20. II. évfolyam 4. szám 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Megszületett Közmeghallgatás Caritas díjas A változások éve Ötből három Év vége a Művelődési Házban Tanulási közppont Diabetes

Részletesebben