INFORMÁCIÓGAZDASÁG DIGITÁLIS KAPITALIZMUS VAGY ÚJ GAZDASÁGI RENDSZER?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INFORMÁCIÓGAZDASÁG DIGITÁLIS KAPITALIZMUS VAGY ÚJ GAZDASÁGI RENDSZER?"

Átírás

1 Szabó Katalin Hámori Balázs INFORMÁCIÓGAZDASÁG DIGITÁLIS KAPITALIZMUS VAGY ÚJ GAZDASÁGI RENDSZER?

2 Szabó Katalin Hámori Balázs INFORMÁCIÓGAZDASÁG DIGITÁLIS KAPITALIZMUS VAGY ÚJ GAZDASÁGI RENDSZER? AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

3 A monográfia az Információgazdaság és Identitás Tudományos Iskolában készült, az OTKA támogatásával, a TS sz. kutatási szerzõdés keretében. A szerzõk köszönetet mondanak az Iskola tagjainak: elsõsorban Tóth Lászlónak, aki a legnagyobb segítséget nyújtotta a monográfia elkészítéséhez. Köszönetüket fejezik ki továbbá Garai Lászlónak, Garaj Erikának, Köcski Margitnak, Négyesi Áronnak, Pais Viktóriának, Szigethy Lászlónak is értékes észrevételeikért és az együttmûködésért. Lektor: Bõgel György A 16. fejezetben társszerzõként közremûködött: Négyesi Áron A Glosszáriumot összeállította: Tóth László ISBN ISBN A kiadásért felelõs az Akadémiai Kiadó Zrt. igazgatója Felelõs szerkesztõ: Budaházy Árpád Termékmenedzser: Egri Róbert Arculatterv: Auth Design Borítóterv: Markó Natália A számítógépes tördelés a Papermoon 2006 Kft. munkája A nyomdai munkálatokat a Dürer Nyomda Kft. végezte Felelõs vezetõ: Kovács János ügyvezetõ igazgató Gyula, 2006 Kiadványszám: KMA5 021 Megjelent 55,1 (A/5) ív terjedelemben Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egyesülésének tagja 1117 Budapest, Prielle Kornélia u Szabó Katalin, Hámori Balázs, 2006 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános elõadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetõen is. Printed in Hungary

4 Tartalomjegyzék ELÕSZÓ I. RÉSZ. A RENDSZER fejezet AZ IPARI KAPITALIZMUSTÓL AZ INFORMÁCIÓGAZDASÁG FELÉ (Hámori Balázs Szabó Katalin) Átmeneti gazdaság tartós véleménykülönbségek Technológiai rendszerváltás: a dinamikus elem Minden megváltozik, vagy semmi sem? Miért információs társadalom? Információs társadalom más megközelítésben Infokommunikációs társadalom az õskorban? A Dzserf el-ahmar-i ember és Gutenberg forradalma Motor vagy indítómotor? Génkezelt kapitalizmus? Valóban változatlan a lényeg? Dezindusztrializáció Információs szegények és gazdagok A változások megítélése A formák és fogalmak inerciája Újbor régi tömlõkben, avagy a régi tömlõk kidobása? Utak az információgazdaságba fejezet VÁLTOZÁSOK A RENDSZERLOGIKÁBAN Az elmélettel szembeni kihívások (Hámori Balázs Szabó Katalin) Új intézményi közgazdaságtan: adekvát megközelítés az információgazdaság számára Új fejlemények régi kánonok Miért éppen az új intézményi közgazdaságtan? Racionalitás és tanulás Mintakövetés Új idõszerkezet: az órák átállítása

5 A városháza toronyórája: egyidejûség versus sokidejûség Gyorsulás Valós idõ Folytonosság Várakozás A tér újraértelmezése A helyhezkötöttség vége A hely nélküli tér Lokalitás: a térparadoxon A határok elmosódása Mi az összemosódás? Áteresztõ iparági és szervezeti határok Az információgazdaság ellentmondásai: kiberálmok és kiberfóbiák Kiberfanatizmus századi géprombolók: ellenszegülés az újnak II. RÉSZ. A TERMÉK fejezet TERMÉKEK MINT SZOLGÁLTATÁSOK A testreszabás terjedése (Szabó Katalin) Testre szabott jószágok piacszegmentálás az egyénig Vissza az úri szabóhoz: a tömegtermékek átlényegülése A testreszabás gyenge és erõs változatai Példatár a testre szabott termékekre Az információs technológiák meghatározó szerepe a testreszabásban Megfontolt kosztümizáció: a testreszabás testreszabása A termékek szolgáltatásként való elõállítása Termékek szolgáltatáságyban Termékgondozás Távszolgáltatások: az internetre alapozott új típusú szolgáltatások Terméket helyettesítõ szolgáltatások Információval átitatott hagyományos szolgáltatások Termékek, szolgáltatások, immateriális javak A hagyományos szolgáltatások jellegzetességei A gazdagság három megjelenési formája fejezet IMMATERIÁLIS TERMÉKEK Nem rivalizáló javak rivalizáló termelõk (Hámori Balázs Szabó Katalin) Dematerializálódás: a súlytalan gazdaság felé Dematerializálódás és virtualizálódás Származtatott dematerializáció: a visszagöngyölítés A megfoghatatlan (szellemi) javak elõállításának sajátosságai

6 Chipek és gyógyszermolekulák: az elsõdleges elõállítás és a tömeggyártás közötti költségszakadék A régi és az új gazdaság törvényeinek érvényesülése a tudástermelésben Exponenciális növekedés és láncreakciók Dupla vagy semmi: a nagy kockázatú tudástermékek magas, de bizonytalan profitrátája fejezet A FIGYELEM ÖKONÓMIÁJA (Hámori Balázs) A figyelem felértékelõdése az információgazdaságban Figyelem a figyelemre, avagy a web valutája A figyelem mint szûkös jószág Alkalmazkodás az információbõséghez, avagy a figyelmi kapacitások tágulása A figyelem mint csereeszköz A figyelmi tõke Magatartási tényezõk a figyelem allokációjában Keretezési hatás és elérhetõségi elõítélet az információk értelmezésében A figyelem szociális dimenziója III. RÉSZ. A TRANZAKCIÓK fejezet A VILÁGHÁLÓ MINT PIACTÉR (Szabó Katalin) E-kereskedelem: az ügyletek digitalizálása Elektronikus üzlet elektronikus kereskedelem Online kereskedelem vagy kõ-kereskedelem? Versenyelõnyök és hátrányok Az online kereskedelem versenyelõnyei Az online kereskedelem versenyhátrányai Az e-kereskedelem osztályozása Az osztályozások keveredése Háromszögletû vagy kétpólusú viszony? Eladók és vevõk különbözõ kombinációi Az üzleti szférán belüli kereskedelem: B2B B2C Elektronikus kiskereskedelem, avagy a statisztika korlátai B2G-Üzlet és kormányzat közötti kereskedelmi kapcsolat Elektronikus piacterek Az elektronikus piactér definíciója Az e-piacterek különféle változatai Egy kis piactörténet Mixelés kevert piaci szerkezetek Hogyan mûködnek a gyakorlatban az elektronikus piacterek?

7 Az elektronikus piacterek szolgáltatásai Interneten kívüli digitalizált kereskedés Az internetes és a hagyományos kereskedelem kombinálása Többcsatornás eladások Többcsatornás vásárlások fejezet BIZALOM, REPUTÁCIÓ ÉS IDENTITÁS AZ ELEKTRONIKUS PIACOKON (Hámori Balázs) Bizalom az e-piacokon A tudás hatalom: a terméket nem ismerõ vevõ és a termékét ismerõ eladó Makro- és mikrobizalom A bizalom alapmechanizmusai a világhálón Sajátos technikai garanciák: a kockázatok kezelése A jogi szabályozás eldöntetlen dilemmái Független bizalomerõsítõ intézmények Reputációépítõ és -romboló intézmények: javaslattevõk és eltanácsolók A bizalommal kereskedõ közvetítõk A személyes bizalom kifejlõdésének korlátai a világhálón: a bizonytalan identitás fejezet E-MARKETING (Hámori Balázs) A kereslettõl az igényig A hagyományos marketing, avagy a 4P Szívás és nyomás Az igények feltérképezésének nehézségei: a American Greetings esete Kereslet helyett igény dominancia helyett kölcsönkapcsolat A vállalatok válasza keresleti oldal aktivizálódására Személyre szabott marketing CRM ügyfélkapcsolati menedzsment Valós idejû marketing M-marketing A marketing mobilizálása Az m-marketing elõnyei az e-marketinggel szemben A promóció és reklám átalakulása Advertainments, avagy az internetes hirdetések hatékonysága fejezet A TERMÉK- ÉS PÉNZÁRAMLÁSOK DIGITALIZÁLÁSA (Szabó Katalin) A logisztika átalakulása A mennyiségtõl a sebességig Logisztikai innovációk informatikai háttérrel

8 Logisztikai halasztás Átrakodás nélkül egyenest a fogyasztóhoz Kakukk-módszer: a meglévõ szállítási csatornák kihasználása Erõforráscsere az árukészletek cseréje Click and mortar (CAM) modell A tranzakciókat kísérõ pénzáramlások A pénz digitalizálása és átterelése az internetre. elektronikus fizetési rendszerek A megbízható harmadik fél bevonására alapozott klíringrendszer EFT- (electronic funds transfer) alapú fizetés jelölõrendszeres pénzátutalás Elektronikus számlabenyújtás és -kiegyenlítés Az e-csekk Online elszámolócédula (script) elektronikus pénztárca Elektronikus pénz A digitális (magán-) pénz és a pénzkibocsátás állami kézbentartásának korlátai A mikrofizetések E-pénz és biztonság A bankári tevékenység és a bankolás átalakulása az információs korban A bankok mûködésének digitalizálása Hirtelen támadt versenytársak a bankszektor számára fejezet AZ ÉRTÉKTEREMTÉS ANOMÁLIÁI AZ INFORMÁCIÓS KORBAN (Szabó Katalin) Az értékteremtés sajátosságai a dematerializált termékeknél: a termelõ oldalán jelentkezõ anomáliák Az újratermelés furcsaságai és az elsüllyedt költségek Skálahozadék, változatossági hozadék és természetes monopólium a tudástermékeknél Minõség, mennyiség és érték bizarr összefüggése az információs javaknál: a fogyasztó oldalán jelentkezõ anomáliák Tudásjavak és termékminõség: az érték és az ár ellentétes mozgása Minél több, annál jobb, avagy a pozitív hálózati externáliák Ingyenesség az információs korszak sajátos árjelensége a 0 ár A kis számok törvénye A piaci elismertetés sajátosságai fejezet DINAMIKUS ÁRAZÁS Árazási algoritmusok az információs korban (Szabó Katalin) Hagyományos versus dinamikus árazás A vevõ aktivitására épülõ dinamikus árazási algoritmusok

9 Aukció, fordított aukció és egyedi alkudozás Miért éppen az aukciók? Az aukciók négy alaptípusa Hogyan fest az aukció a gyakorlatban a világhálón? Orvlövész-stratégiák Mire jó az orvlövészkedés? Összekapcsolt árverések Mondd meg Te az árat! Árigazodás Csoportos vásárlás: a kettõs paradoxon Az eladó által irányított, a transzparenciát korlátozó ármodellek Szigeteld el õket egymástól, és uralkodjál rajtuk! Az árak személyreszabása Csoportos árazás A változatok felkínálása Árösszevonás árukapcsolás Hozammenedzsment Statikus és dinamikus árazás mi a különbség? Mechanizmustervezés fejezet DIGITÁLIS MONOPÓLIUM, VAGY GLOBÁLIS BAZÁR? A verseny átalakulása az információgazdaságban (Hámori Balázs) A verseny élezõdése az információs technológiák berobbanásával Romeltakarítás A gyõztes mindent visz avagy miért nem szabad veszíteni? Az információs technológiák versenyerõsítõ szerepe Versenykorlátozó tényezõk Gyõzzön a rosszabb! Bennragadás egy megoldásban Az információs kaszkádok szerepe Hálózati externáliák Kompatibilitás Szabványok és szabványháborúk Együttmûködõ versengés Mi a kopetíció? A vállalatok közötti kopetíció tipológiája Monopolpozíciók Schumpeteri innovációs verseny IV. RÉSZ AKTOROK fejezet A MEGFOGHATATLAN TÕKE (Szabó Katalin) A vállalat alapvetõ erõforrásai

10 A márkanevektõl az üzleti terveken keresztül a vevõk lojalitásáig a megfoghatatlan tõke meghatározása Szellemi tõkejavak és szervezeti tõke A hagyományos tõkejavaktól való eltérések A megfoghatatlan tõke mérése Amit nem tudunk mérni, azt nem is ismerjük igazán megközelítés a megfoghatatlan tõke számszerûsítésére A részvénypiaci értékelés korlátai Intellektuálistõke-tulajdonosok? A szabad ügynökök növekvõ súlya A tehetség tõzsdére vitele fejezet FELHATALMAZOTT MUNKAVÁLLALÓK, TEAMEK, HÁLÓZATOK A vállalat mûködésének és szervezetének átalakulása az információgazdaságban, és az átalakulás korlátai (Szabó Katalin) Felhatalmazás, teammunka és rugalmas munkaszervezés A felhatalmazott munkavállaló A felhatalmazás dimenziói A felhatalmazás fényei és árnyai A munkakörök gazdagítása A teamalapú munkaszervezés Rugalmas munkacsoportok (teamek) Elõnyök és hátrányok A kaizen Az ellenõrzés újradefiniálása a rugalmas munkacsoportokban Az idõ és a tér átértelmezése a vállalati mûködésben Just in time A just in time rendszer (kanban) lényege Az információtechnológia diktálja az ütemet A just in time tõke A tér átértelmezése a vállalaton belül és kívül Virtuális teamek Problémák és nehézségek a virtuális teamek mûködésében A vállalati szervezet átalakulása A hierarchia lebontása, avagy a lapos szervezet A vállalati bürokrácia leépülése Az öntapadó szervezet Hálózatok Kihelyezés (kiszervezés) Kiszervezés a harmadik világba A kihelyezés problematikus pontjai Hogyan kapcsolódnak a külsõ egységek a hálózatokhoz? A külsõ tudás bevonása A hálózatszervezés mozgatórugói

11 IT A piaci tranzakciók olcsóbbodása kisebb kockázatok mellett A specializáció elõnyei A tudásmegosztás mint mozgatórugó Tudásmegosztás és bizalomtermelés A társadalmi tõke gyarapítása a hálózati kapcsolatok révén A bazár típusú rendszerek Mi az a nyílt forráskód? Bazárszerû hálózatok fejezet A STATIKUS VÁLLALATFELFOGÁSTÓL AZ EVOLUCIONISTA SZEMLÉLETIG (Szabó Katalin) Új vállalatkép körvonalazódása A vállalat mint önszervezõ rendszer Természetutánzás a hagyományos szektorokban Tudatos optimalizáció, vagy kiválasztódás? Az evolucionista megközelítés és a vállalatelmélet Az evolucionizmus elõfutárai Evolúciós vállalatelméletek A vállalat evolúciós szemlélete Heterogenitás Összehangoló mechanizmusok Kognitív mechanizmusok: tanulás, tudás és kompetencia a vállalatban Ösztönzõ és koordinációs mechanizmusok A tudásmegosztás és imitáció ösztönzése Az újítások ösztönzése Az evolucionista megközelítés és a közgazdaságtan örök alapelvei fejezet MUNKAVÁLLALÓ AZ INFORMÁCIÓGAZDASÁGBAN Az atipikus munka térnyerése (Szabó Katalin Négyesi Áron) Az ipari társadalom foglalkoztatási modellje Humántõke-specifikusság Kétoldalú merevség a munkaviszonyokban A merev munkaviszonyok harmonikus illeszkedése a rendszerhez A posztindusztriális foglalkoztatási modell A munkaviszonyok megváltozott környezete A stabilitást felborító technológia A humánberuházások visszafordíthatósága rugalmas atipikus foglalkoztatás A távmunka A távmunka elterjedésének okai A távmunka fajtái Az érem két oldala: elõnyök és hátrányok különbözõ nézõpontokból

12 A tudás és az atipikus munka kapcsolata Magántudás és köztudás A csizmatalpon átvitt tudás, avagy a tudás explicit és implicit formáinak keveredése Az atipikus munka és a tõkespecifikusság Az atipikus munka elterjedésének társadalmi következményei Akinek van, akiknek szokott lenni, és akiknek nincs Digitális szakadék, avagy az új társadalmi különbségek Netes kölykök Hét számjegyû összegeket keresõ tizenévesek A netgeneráció illeszkedése az információgazdasági viszonyokhoz Nodeliták és netizenek fejezet VÁLTOZÁSOK A FOGYASZTÓ MAGATARTÁSÁBAN (Hámori Balázs) Az új típusú fogyasztó A tájékozott fogyasztó A megkülönböztetett fogyasztó Egy paradoxon kényelemszeretõ, de egyben türelmetlen fogyasztó A kényelmi többlet Kényelem a keresésben Az élményfogyasztók, avagy a nagy szabadidõpark Az értékorientált (posztmaterialista) versus a puritán fogyasztó A kiszámíthatatlan fogyasztó Az aktív fogyasztó A globális fogyasztó Manipuláció és kiszolgáltatottság az új típusú fogyasztók világában Sztárkultusz, avagy erõfeszítések a kiszámíthatóbb fogyasztóért A fogyasztók manipulálása FÜGGELÉK HIVATKOZÁSOK GLOSSZÁRIUM NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ

13 ÁBRÁK JEGYZÉKE 1. Az internethasználat növekedése a világon, Az egyes régiók relatív pozíciója az internethasználatban, december 31-én Az ICT alkalmazások a termelésben és az online technológiák a K&F-ben, 2003-ban Az intenetezõk aránya a teljes népesség százalékában, 2005-ben A társadalmi jelenségek és intézmények idõhorizontja A benyújtott szabadalmak száma az Egyesült Államokban ( ) A high-tech iparágak exportjának aránya az összes exporton belül Fehérgallérosok aránya az ipari szektor dolgozóin belül az Egyesült Államokban Az Intel processzorok sebességének változása ( ) Az elektronikus kereskedés folyamatábrája Mire használják az internetet a vállalkozások az OECD-országokban? Az e-kereskedelemben értékesített termékek aránya a házhoz szállított termékeken belül, az Egyesült Államokban, 2003-ban A hagyományos és a digitalizált közvetítés különbsége A B2B kereskedelem aránya az e-kereskedelmen belül, néhány fejlett országban Az elektronikus eladások súlya az összes eladásban, a különbözõ szektorokban, az Egyesült Államokban, 2003-ban Elektronikus kiskereskedelem az USA-ban, között Az ebay felhasználóinak a száma között Az ebay nyereségének a forrásai között B2B elektronikus piacok A vásárlási folyamat dekonstrukciója B2B marketingkiadások világszerte, 2003-ban A különféle elektronikus pénzügyi eszközök használata az Egyesült Államok háztartásaiban, között Tranzakciók közvetítõ bevonásával A jelölõrendszeres (notációs) pénzátutalások Digitálispénz-rendszerek A pénzfelvételi költségek különbözõ technikai megoldások mellett Ugyanazon számítási kapacitás árának változása ( ) A fogyasztói többlet A fogyasztói többlet alakulása az Egyesült Államokban néhány tudásigényes termék esetében Aukciók száma az ebay-en között Az online vásárlásból adódó megtakarítások a fogyasztó számára A statikus és dinamikus árazási modellek összehasonlítása Internetes kereskedelem megoszlása a statikus és dinamikus ármodellek szerint az USA-ban ( ) A versenyképesség gyökerei

14 35. A kiegyensúlyozott teljesítménymutatókra (Balanced Scorecard) támaszkodó mérés A Nokia láthatatlan mérlege Hogyan méri weboldala hatékonyságát? A termék folyamat mátrix A kaizen modellje Kognitív fejlõdés és alkalmazkodás a vállalatban A humántõke-specifikusság és a tõkespecifikusság többi formája közötti viszony Az ipari társadalom foglalkoztatási modellje A posztindusztriális társadalom foglalkoztatási modellje Az Intel processzorok számítási teljesítménye árának változása, (USD/MIPS) Az Intel-processzorok teljesítményének változása, Az alkalmazottak száma az Egyesült Államok IT-szektorában között A legfontosabb atipikus foglalkoztatási formák súlya Magyarországon és az Európai Unióban (EU 15) A távmunkások aránya az összes foglalkoztatotton belül, 2002-ben TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE 1. A számítógépes technológiák fejlõdése és alkalmazási területeik kiszélesedése Kihívások a gazdaságelmélettel szemben Az oktatásban átlagosan eltöltött évek száma a munkaképes korú lakosság körében Tömeges testreszabást alkalmazó vállalatok termékei, szolgáltatásai A termékek, a szolgáltatások és az immateriális javak tulajdonságai A vevõk elvesztésének az okai Keretezési hatás pozitív, illetve negatív változatban A fizikai termékek elektronikus kereskedésre való alkalmasságát meghatározó tényezõk Az e-kereskedelem sajátosságai a hagyományos kereskedelemmel összevetve Az elektronikus kereskedelem struktúrája a résztvevõk típusa szerint Az elektronikus kereskedelem struktúrája a résztvevõk száma szerint Nyílt és zárt elektronikus piacterek A hálón forgalmazott tapasztalati javak ármeghatározása Fizetett keresõmotoros hirdetések költségei az Egyesült Államokban Online-marketing-kiadások prognosztizált növekedési üteme az Egyesült Államokban, típus szerint

15 16. Amerikai marketingszakemberek véleménye a marketing hatékonyságának változásáról a következõ három évben Fizetéssel kapcsolatos pénzügyi újítások az információtechnológia bázisán Árazási mechanizmusok és az árazást befolyásoló tényezõk a hagyományos és az elektronikus piacokon A piac szerkezete és az árazás alapmechanizmusa A dinamikus árazás alkalmazását elõsegítõ és hátráltató tényezõk A legfontosabb szereplõk piaci részesedése az optikai kábelek globális gerinchálózataiban PC-termelékenységnövelõ alkalmazások (piaci részesedés a forgalom és a jövedelem százalékában) Internetes keresõmotorok részesedése az összes keresésben, 2005 júniusában A megfoghatatlan tõke alkotóelemei A tõke különbözõ formáinak összehasonlítása Az amerikai és a japán munkaszervezési mód összehasonlítása A BPO-piac fejlõdése A távmunka elõnyei és hátrányai a munkáltatók szempontjából A távmunka elõnyei és hátrányai a munkavállalók szempontjából A távmunka elõnyei és hátrányai társadalmi nézõpontból A kiterjesztett fogyasztás különféle fajtái az összfogyasztás százalékában és a hozzájuk tartozó jövedelemrugalmasságok az egyes fogyasztási kategóriákban Az idõfelhasználás megoszlása a különféle tevékenységek között (órákban)

16 Minden tapasztalat azt mutatja, hogy a technológiai változások alapjaikban változtatják meg a politikai és társadalmi viszonyokat. Az eddigi tapasztalatok azonban azt is tanúsítják, hogy ezek az átalakulások nem jelezhetõk elõre, és a velük kapcsolatos legtöbb kezdeti elképzelés végül hibásnak bizonyul. Neumann János

17

18 Elõszó Bizonyára meglepõ az Olvasó számára, mégis tény, hogy az elsõ nagy sebességû optikai adattovábbító hálózatot idõszámításunk elõtt 1184-ben, a trójai háború idején építették ki. Mielõtt Agamemnon háborúba indult volna, megállapodott feleségével, Klütaimnesztrával, hogy Trója bevételét fényüzenettel jelzi majd. A fény, amely az Égei-tenger különbözõ szigetein keresztül hozzávetõleg 375 mérföldet (600 kilométert) tett meg, fáklyák tüzébõl származott. Hírnökök továbbították a görög gyõzelem hírét az egyik szigetrõl a másikra, mígnem megérkezett Mükénébe, a királynéhoz. Aiszkhülosz drámája, az Agamemnon tragédiája a fényüzenet megérkezésével kezdõdik, és a kórus kérdésével: Van-e hírnök, ki ily sebesen megérkezne, mint ez? 1 Mirõl szól a monográfia? Három évezreddel késõbb kutatók, üzletemberek, mérnökök, bankárok, diákok és hivatalnokok tesznek fel hasonló kérdést a glóbusz idegrendszerét alkotó optikai kábeleken érkezõ üzenetek sebességét érzékelvén. Noha hétköznapjaink része lett, még mindig lenyûgöz bennünket az internet gyorsasága. Agamemnon üzenetétõl, amely egyirányú, egyidejû volt, és egybites csatornán jutott el a címzetthez, több ezer éves hosszú menetelés vezetett az internetig. A fény hatóköre lényegesen kitágult, adattovábbító kapacitása sok nagyságrenddel megnõtt. A Föld minden sarkából valóságos áradata zúdul ránk az adatoknak: iratok, hangok, képek, statisztikák, röntgenképek, mûholdas meteorológiai felvételek, és végül, de egyáltalán nem utolsósorban elektronikus jelként keringõ pénz formájában. Egy tanulmány szerint az évente termelõdõ adatmennyiségbõl világszinten 250 megabyte jut minden egyes emberre: 80 milliárd fotó, 1,4 milliárd videoszalag, 2 milliárd röntgenfelvétel stb. [Fichter (2001) p. 2.] Csak az elektronikus jel formáját öltõ dollárból naponta 2,3 billió cirkulál a Földet körülölelõ elektronikus héjon. 2 Ez tonna aranynak vagy egy 1500 mérföld szélességû dollárkötegnek felel meg. Mindez a forgalom jelent valakiknek valamit. Némelyek közülük tudományunk, kultúránk vagy mûvészetünk legújabb eredményei, de vajon van e tartalma, jelentése (vagy hasznossági mércéje) a rendszernek mint egésznek? [Dyson (1997) p. 170.] Monográfiánkban éppen erre 1 A történet felidézõje Dyson (1997) p Egy, a 90-es évek közepérõl származó becslés szerint. 19

19 a kérdésre keressük a választ, de legalábbis szeretnénk közelebb jutni a válaszhoz. Van-e értelme, logikája a rendszernek, amelyet információgazdaságnak nevezünk? Egyáltalán megalapozottan beszélhetünk-e információgazdaságról, vagy csupán a kiberfanatikusok és álmodozók fantáziájában létezik ilyesmi? Ez az egyik kérdés, amelyre reméljük az Olvasó választ talál majd monográfiánkban, még ha a válasz természetesen vitatható is. Igazi ugrásként Agamemnon üzenetétõl a mai adattovábbításig talán nem is internetet tarthatjuk számon. 3 Ebben az esetben is elmondható ugyanis a közhely: Már a régi görögök is Körülbelül 1000 évvel a trójai háború után ugyanis a görögök érdemlegesen továbbfejlesztették a nagy sebességû optikai adattovábbítást, amint az Dyson már korábban idézett könyvébõl kiderül. A kulcs a görög ábécé volt, amelynek 24 betûjét 5 csoportra osztották, s minden csoporthoz 5 betû tartozott, az ábécé sorrendjében. Miután a fáklyákat felvillantó hírnökök jelezték, hogy Üzenet indul, betûnként adták le a hírt. A bal oldalt felvillantott fáklyákkal üzenték meg, hogy az ábécé 5 csoportja közül hányadikról van szó, a jobb oldali fáklyák felvillanásának a jelentése pedig az volt, hogy a csoporton belül hányadik betûrõl. Ezzel a módszerrel lebetûzve a mondandót, már rövid szöveges üzeneteket tudtak küldeni, körülbelül olyan formában, mint egy mai SMS. Ez óriási elõrelépés volt, Agamemnon igen nem típusú 1 bites üzenetéhez képest. Néhány ezer évet ugorva az idõben, a görög SMS -t követte az internet. A számítógép, a személyi számítógép és végül az internet tényleg felforgatta a világot. Mindez már a mi életünkben történt. Másfél évtizeddel ezelõtt még az ehhez hasonló könyvek megírása legalább háromszor annyi idõt vett volna igénybe, mint ma. Kéziratokkal utazgathattunk volna ide-oda a városban, titkárnõk idõbeosztásának és másológépek üzemidejének lettünk volna kiszolgáltatva, nem is beszélve a könyvtári nyitva tartásról. Többször át kellett volna repülnünk az óceánon, hogy mindahhoz az irodalomhoz hozzáférjünk, amelyet monográfiánkban feldolgoztunk. (A repülés így is megtörtént két alkalommal, de elsõsorban a kutatás szempontjából oly fontos személyes érintkezés és találkozás végett, nem pedig azért, mert itthon nem tudtuk volna megszerezni a feldolgozott irodalmakat.) Hogyan olvashatták volna dolgozatainkat a velünk együttmûködõ kollégák szinte keletkezésükkel egy idõben St. Louisban és Szabadkán, Debrecenben és Nebraskában, ha nincs internet? A számítógép nemcsak a mi munkánkat és életstílusunkat változtatta meg, hanem mindenkiét, legyen bár magyar kisiskolás vagy mongol pásztor. Kibillentve a világot korábbi gazdasági, politikai és hadászati egyensúlyából, az információs technológia forradalma azoknak az embereknek az életére is kihatással volt, akiknek talán már sohasem lesz internethozzáférésük. A hétköznapokban sem menekülhetünk el a számítógépek generálta világtól. A számítástechnikától és az internettõl ódzkodó, technofóbiában szenvedõ embertársainkban sokszor nem is tudatosul, hogy amikor sorszámot tépnek a bankban, megállnak a piros lámpánál a nagyvárosi dugóban, fizetnek a szupermarketben, 3 Errõl az 1. fejezetben olvashatunk. 20

20 telefonon hívnak valakit, esetleg kivetetik a vakbelüket, minden esetben a digitális technológiák eredményeit használják. Még a show-mûsorokban is interneten olvasott viccekkel szórakoztatják õket, és kedvenc lapjukat is digitalizált módon állítják elõ. Sok olyan ember munkáját is alapjaiban átrendezte a számítástechnika, illetve informatika, akinek semmi köze sincs a számítógépiparhoz vagy a telekommunikációhoz. Az alanyi költõ ugyanúgy másképp dolgozik a gépnek köszönhetõen, mint a szívsebész vagy a vasúti pénztáros. Az internet révén vált a gazdaság valóban globálissá, annak minden ellentmondásos következményével együtt. A változások, amelyek körülvesznek bennünket, nem puszta trendek, hanem a globalizáció zabolátlan erejének a megnyilvánulásai. A globalizáció hatalmas piacokat nyit meg, de ennek eredményeként szükségképpen új versenytársak sokaságát szabadítja ránk. Az információs technológia elterjedése és a számítógép-hálózatok vágtázó növekedése, a soklépcsõs társasági hierarchia leépítése az ipari szervezet jellemzõ architektúrája, a politikai feszültségekkel terhes karcsúsítás és a munkahelyek megszüntetése, amely a globalizációt kíséri, hívatlan vendég, amely kéretlen ajándékot hoz, [Stewart (1998) p. 6.] Kutatásunk tengelyében az információs technológiák gazdasági következményei állnak. Távol áll tõlünk azonban a technológiai determinizmus, az egyoldalúság, amely minden ma zajló gazdasági és társadalmi változást a technikai haladás egyenes következményének tekint. Közhely, hogy a társadalmi viszonyoknak, a politikának, a kultúrának a saját belsõ ellentmondásaiból magyarázható önfejlõdése van, amely olykor meghatározó hatással lehet a technológiák fejlõdésére. Elegendõ, ha csak az EU-n belüli politikai és társadalmi viszonyok szerepére utalunk a lisszaboni folyamat megakasztásában, hivatkozva az európai technológiai lemaradás társadalmi, kulturális és politikai gyökereire. Monográfiánkban fontosságuk ellenére nem térünk ki az összefüggéseknek és hatásoknak erre az irányára, hanem kizárólag a technológiai haladásnak betudható következményekre összpontosítjuk a figyelmünket. Nem e technológiáknak a gazdaság egyik vagy másik szeletére gyakorolt hatását elemezzük, hiszen azt nagyon sokan megtették már elõttünk. Kompetenciánk sincs ahhoz, hogy a jelenséget a stratégiai menedzsment (vagy a tudásmenedzsment), az operációkutatás, netán az emberi erõforrások vagy a pénzügyek felõl vegyük szemügyre. Amit nyújthatunk, az kevesebb is, több is ennél. Kevesebb, mert nem áshatunk olyan mélyre egy-egy területen, mint az említett tudományágak képviselõi, nem közölhetünk annyi részletet. Ugyanakkor valamivel mégis több. E monográfia többlete az, hogy benne összefüggõ rendszerként vesszük szemügyre az információgazdaságot. Több tekintélyes szerzõ akad, aki szintén megtette ezt, de ezzel még nem vette el a kenyerünket. Mi ugyanis a rendszert nem a piaci rendszerre szorítkozva tárgyaljuk (mint a Shapiro Varian szerzõpáros), de nem is a társadalmi rendszer totalitásaként (mint Manuel Castells), hanem gazdasági rendszerként, mégpedig és talán ez adja monográfiánk megkülönböztetõ jegyét egyfajta átmeneti gazdaságként. Monográfiánk tárgya az ipari kapitalizmustól az információgazdaság felé haladó gazdasági rendszer mûködése, institúciói, szabályosságai. Azt tesszük, mint annak az iskolának, az új institucionalista irányzatnak valamennyi képviselõje, amelyhez közel állónak érezzük magunkat: Választ keresünk arra, hogy miként változnak a gazdasági játék szabályai: a Rules of the Game. Tapasztalataink szerint nagy hiány van az olyan mû- 21

Infogazd_AK_impr.qxd 2006.11.23. 10:33 Page 1. Szabó Katalin Hámori Balázs INFORMÁCIÓGAZDASÁG DIGITÁLIS KAPITALIZMUS VAGY ÚJ GAZDASÁGI RENDSZER?

Infogazd_AK_impr.qxd 2006.11.23. 10:33 Page 1. Szabó Katalin Hámori Balázs INFORMÁCIÓGAZDASÁG DIGITÁLIS KAPITALIZMUS VAGY ÚJ GAZDASÁGI RENDSZER? Infogazd_AK_impr.qxd 2006.11.23. 10:33 Page 1 Szabó Katalin Hámori Balázs INFORMÁCIÓGAZDASÁG DIGITÁLIS KAPITALIZMUS VAGY ÚJ GAZDASÁGI RENDSZER? Infogazd_AK_impr.qxd 2006.11.23. 10:33 Page 2 Infogazd_AK_impr.qxd

Részletesebben

1 KAPCSOLATI MARKETING

1 KAPCSOLATI MARKETING KAPCSOLATI MARKETING 1 2 MARKETING SZAKKÖNYVTÁR Sorozatszerkesztõ Veres Zoltán 3 Ed Little Ebi Marandi KAPCSOLATI MARKETING AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 4 Az eredeti mû: Ed Little, Ebi Marandi: Relationship

Részletesebben

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-commerce E-business Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-logisztika E-banking E-távmunka E-szolgáltatás E-beszerzés E-értékesítés E-szolgáltatás E-távmunka

Részletesebben

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Charaf Hassan Egyetemi docens, BME Tartalom Általános tényadatok Trendek számokban Magyarország: az infoszféra helyzete Az informatikai kutatások

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában. Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató November 5.

Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában. Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató November 5. Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató 2013. November 5. Az új korszak átformálja a üzleti folyamatokat Big Data, közösség, mobil és felhőalapú e-business

Részletesebben

MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ÉS HATÁRTERÜLETEI

MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ÉS HATÁRTERÜLETEI MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ÉS HATÁRTERÜLETEI MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ÉS HATÁRTERÜLETEI INTERJÚK KUTATÓKKAL AKADÉMIAI KIADÓ Szerkesztette Kömlõdi Ferenc Az elõszót írta: Tatai Gábor ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM. Készítette Borbola Péter

ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM. Készítette Borbola Péter ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM Készítette Borbola Péter EGY KIS IDÉZET A kereskedelem a hálón kezdetben lehet,hogy veszteséges lesz, de biztosan azzá fog válni, ha nem kerül oda! Esther Dyson TÉMAKÖRÖK, TARTALOM

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KTI IE KTI Könyvek 2. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Kapitány Zsuzsa Molnár György Virág Ildikó HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Elektronikus üzlet és elektronikus kereskedelem

Elektronikus üzlet és elektronikus kereskedelem és elektronikus kereskedelem Az elektronikus üzlet (e-business) kezdetei a múlt század 80-as éveihez vezetnek vissza, ám jelentős előretörésének az utóbbi 10 évben vagyunk szemtanúi. Az elektronikus üzlet

Részletesebben

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás?

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? 2012 óta a világ külkereskedelme rendkívül lassú ütemben bővül, tartósan elmaradva az elmúlt évtizedek átlagától. A GDP növekedés

Részletesebben

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika I. Bevezető ismeretek 1. Alapfogalmak 1.1 Mi a közgazdaságtan? 1.2 Javak, szükségletek 1.3 Termelés, termelési tényezők 1.4 Az erőforrások szűkössége

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Budapest, 2009 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos (1.-4. és 6. fejezetek) Dr. Pucsek József (5. fejezet) Lektorálta: Dr. Bíró Tibor ISBN 978 963 638 291

Részletesebben

E-Beszerzés sikertényezői

E-Beszerzés sikertényezői E-Beszerzés sikertényezői Szomor László és S.Farkas Imre 1 Tartalom Az elektronikus beszerzés módjai Logisztikai webáruház a www.zenitkft.hu www.zenitkft.hu sikertényezői Logisztika Portálban rejlő lehetőségek

Részletesebben

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens Európa e-gazdaságának fejlődése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Definiciók Az E-gazdaság fejlődése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

Internetes fizetési módszerek terjedése avagy átveszik-e a napi fizetési feladatainkat az internetes lehetőségek?

Internetes fizetési módszerek terjedése avagy átveszik-e a napi fizetési feladatainkat az internetes lehetőségek? Budapesti Corvinus Egyetem Marketing Tanszék Szakszeminárium vezető: Mertz Gábor Internetes fizetési módszerek terjedése avagy átveszik-e a napi fizetési feladatainkat az internetes lehetőségek? Készítette:

Részletesebben

Piacszegmentálás - termékek Az ajánlat készítése

Piacszegmentálás - termékek Az ajánlat készítése Business marketing Piacszegmentálás - termékek Az ajánlat készítése Dr. Piskóti István Marketing Intézet A piacszegmentálás komponensei (integrált koncepció) Piacszegmentálás Információs-oldal: Piacmegragadás

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Az értékesítési lánc változásai a virtuális térben

Az értékesítési lánc változásai a virtuális térben e(szes)-tanulmányok Az értékesítési lánc változásai a virtuális térben 1999. Dr. Eszes István A tanulmány / esettanulmány csak oktatási célra használható! Másolása és kereskedelmi forgalomba hozatala tilos.

Részletesebben

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN A SZERZŐI KÖNYVKIADÁS FORRADALMA II. Évad, 2. Szám, 2015. 07. A HÓDÍTÓ ÍR Egy kis whisky-történelem A TŐZSDEI ROBOT Barát vagy ellenség? INGYENES TECHNOLÓGIA ÉS ÜZLET MÁSKÉPP SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

Részletesebben

Médiagazdaságtan. GÁLIK URBÁN Médiagazdaságtan. Világraszóló tudás! GÁLIK MIHÁLY URBÁN ÁGNES. Marketing

Médiagazdaságtan. GÁLIK URBÁN Médiagazdaságtan.  Világraszóló tudás! GÁLIK MIHÁLY URBÁN ÁGNES. Marketing Marketing Kis híján két évtizede, hogy a médiagazdaságtan tárgykörben megjelent az első magyar nyelvű könyv, amelyhez az elméleti bevezetőt követő lapkiadás fejezetet én lektoráltam. Azóta sok víz lefolyt

Részletesebben

Információs társadalom és a társadalmi egyenlőtlenségek. Tausz Katalin

Információs társadalom és a társadalmi egyenlőtlenségek. Tausz Katalin Információs társadalom és a társadalmi egyenlőtlenségek Tausz Katalin A háztartások internet hozzáférése Hol használ internetet A digitális szakadék okai Gazdasági jellegű okok (magas PC árak, nincs

Részletesebben

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Fordította GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ Lektorálta GÖRFÖL TIBOR ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

A pénzügyek jelentősége

A pénzügyek jelentősége Pénzügyek alapjai A pénzügyi rendszer fogalma, funkciói, elemei, folyamatai és struktúrái és alrendszerei Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi docens vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék

Részletesebben

HIÁNYGAZDASÁG TÖBBLETGAZDASÁG Hatások Értékelés

HIÁNYGAZDASÁG TÖBBLETGAZDASÁG Hatások Értékelés 1. SLIDE Ötödik előadás HIÁNYGAZDASÁG TÖBBLETGAZDASÁG Hatások Értékelés Háttéranyag: Kornai János: Gondolatok a kapitalizmusról (Budapest: Akadémiai Kiadó, 2011), 3. tanulmány, 187-206. old. Kornai János:

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK

MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az

Részletesebben

VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan

VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan 2016 Szerzők: Dr. Kardos Barbara Dr. Sisa Krisztina Andrea Dr. Szekeres Bernadett Dr. Veress Attila Lektor: Dr. Siklósi Ágnes ISBN 978 963 638 511 8 Kiadja a SALDO

Részletesebben

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Budapest, 2017. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

User journey. Utazz velünk a jövőbe! Németh Iván Ads Interactive Media Group

User journey. Utazz velünk a jövőbe! Németh Iván Ads Interactive Media Group User journey Utazz velünk a jövőbe! Németh Iván Ads Interactive Media Group Manapság Sokat hallunk olyan kifejezéseket, online környezetben, mint Programatic buying Real-time bidding Behavioral targeting

Részletesebben

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai Informatika 1. Hírek, információk, adatok. Kommunikáció. Definiálja a következő fogalmakat: Információ Hír Adat Kommunikáció Ismertesse a kommunikáció modelljét. 2. A számítástechnika története az ENIAC-ig

Részletesebben

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége A Dél-Alföldi régió innovációs képessége Elméleti megközelítések és empirikus elemzések Szerkesztette: Bajmócy Zoltán SZTE Gazdaságtudományi Kar Szeged, 2010. SZTE Gazdaságtudományi Kar Szerkesztette Bajmócy

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

módszertana Miben más és mivel foglalkozik a Mit tanultunk mikroökonómiából? és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért

módszertana Miben más és mivel foglalkozik a Mit tanultunk mikroökonómiából? és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért A makroökonómia tárgya és módszertana Mit tanultunk mikroökonómiából? Miben más és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért van külön makroökonómia? A makroökonómia módszertana. Miért fontos a makroökonómia

Részletesebben

Kérjük, hogy a hallgató a dolgozatot az internet következő címére töltse fel: moodle.uni-corvinus.hu

Kérjük, hogy a hallgató a dolgozatot az internet következő címére töltse fel: moodle.uni-corvinus.hu Információ a kreditre igényt tartó hallgatók számára A vizsgakérdések a következő címeken érhetőek el: moodle.uni-corvinus.hu, vagy a http://web.unicorvinus.hu/ohg/index.php?page=targyaink/targy.php&targy=53

Részletesebben

SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/12

SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/12 LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány

Részletesebben

Informatika és növekedés. Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke

Informatika és növekedés. Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke Informatika és növekedés Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke Honnan jön a lendület? Az Infokommunikációs iparág adja!* 1 2 3 Permanens

Részletesebben

A logisztika kihívásai a 21. században

A logisztika kihívásai a 21. században A logisztika kihívásai a 21. században fókuszban a forradalmian új, innovatív technológiák megjelenése és alkalmazása a logisztikai megoldásokban Dr. Karmazin György, Ph.D. Szolnoki Főiskola, főiskolai

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

INFORMÁCIÓMENEDZSMENT E-KERESKEDELEM (3.-4. HÉT)

INFORMÁCIÓMENEDZSMENT E-KERESKEDELEM (3.-4. HÉT) INFORMÁCIÓMENEDZSMENT E-KERESKEDELEM (3.-4. HÉT) Dr. Danyi Pál, egyetemi docens danyi@mvt.bme.hu 1 A HÉT IT CIKKE: MIÉRT LETT BUKÁS A PLAYSTATION VITA? 2012-ben jelent meg, 15 milliót adtak el belőle PSP:

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része Definiciók Európa e-gazdaságának fejlıdése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Az E-gazdaság fejlıdése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser Nemzetközi szállítmányozási és Kereskedelmi menedzser

Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser Nemzetközi szállítmányozási és Kereskedelmi menedzser A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Áttekintés. OECD Kommunikációs Szemle. 2003. évi kiadás

Áttekintés. OECD Kommunikációs Szemle. 2003. évi kiadás Áttekintés OECD Kommunikációs Szemle 2003. évi kiadás Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Hungarian translation Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

A logisztika kihívásai a 21. században

A logisztika kihívásai a 21. században A logisztika kihívásai a 21. században Dr. Karmazin György, Ph.D. Szolnoki Főiskola, főiskolai adjunktus BI-KA Logisztika Kft., alapító-tulajdonos II. EPAL RAKLAP SZIMPÓZIUM 2015. május 28. Az előadás

Részletesebben

Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései

Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései,,a siker fenntartásáért nap, mint nap meg kell küzdeni csak a hanyatlás megy magától (Enyedi, 1998) Dr. Káposzta József A TERÜLETI KÜLÖNBSÉG TEOLÓGIAI

Részletesebben

E-Business Symposium - 2008.04.08. Az értékek mértéke. A magyarországi e-kereskedelem számokban. Kis Gergely. 2008 GKIeNET Kft.

E-Business Symposium - 2008.04.08. Az értékek mértéke. A magyarországi e-kereskedelem számokban. Kis Gergely. 2008 GKIeNET Kft. E-Business Symposium - 2008.04.08 Az értékek mértéke A magyarországi e-kereskedelem számokban Kis Gergely 2008 GKIeNET Kft. Az internet hozzáférés alakulása 2001-2007 (%) A 14 évesnél idısebb lakosság

Részletesebben

1.2.1 A gazdasági rendszer A gazdaság erőforrásai (termelési tényezők)

1.2.1 A gazdasági rendszer A gazdaság erőforrásai (termelési tényezők) Galbács Péter, Szemlér Tamás szerkesztésében Mikroökonómia TARTALOM Előszó 1. fejezet: Bevezetés 1.1 A közgazdaságtan tárgya, fogalma 1.1.1 A közgazdaságtan helye a tudományok rendszerében 1.1.2 A közgazdaságtan

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL

SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL A Ford közzétette 14. Fenntarthatósági Jelentését, amelyben a vállalat kiemeli, hogy 2000 és 2012 között a globális gyártóüzemekben 37

Részletesebben

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Kínai gazdaság tartós sikertörténet Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Főbb témák Az elmúlt harminc év növekedésének tényezői Intézményi reformok és hatásaik Gazdasági fejlődési trendek

Részletesebben

Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén

Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén Budapest, 2008. január 29. A magyar internet-használók 82 százaléka vásárolt már valamit a világhálón. Legtöbben

Részletesebben

Az információs társadalom és a digitális egyenlőtlenségek főbb irányai és teljesítményei

Az információs társadalom és a digitális egyenlőtlenségek főbb irányai és teljesítményei Projektzáró workshop (TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005) Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Az információs társadalom és a digitális

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd

Részletesebben

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN 1 KOROM ERIK ORMOS MIHÁLY VERESS ATTILA BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN A AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Lektorok: DR. MATUKOVICS

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

XI. Az EEM informatikai támogatása

XI. Az EEM informatikai támogatása BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség XI. Az EEM informatikai támogatása Emberi Erőforrás Menedzsment 2013 Január 12 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA Budapest, 2011 Szerzõ: Gyulai László fõiskolai docens TÁMOP pályázati lektor: Dr. Fazakas Gergely egyetemi adjunktus ISBN 978 963 638 380 0

Részletesebben

Területi statisztikai elemzések

Területi statisztikai elemzések Területi statisztikai elemzések KOTOSZ Balázs, SZTE, kotosz@eco.u-szeged.hu Módszertani dilemmák a statisztikában 2016. november 18. Budapest Apropó Miért különleges a területi adatok elemzése? A számításokhoz

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II.

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Vezetés és kommunikációs ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Információmenedzsment 90. lecke INFORMÁCIÓ MENEDZSMENT

Részletesebben

Térbeli koncentrálódás: agglomerációs terek, klaszterek (regionális gazdaságtan, )

Térbeli koncentrálódás: agglomerációs terek, klaszterek (regionális gazdaságtan, ) Térbeli koncentrálódás: agglomerációs terek, klaszterek (regionális gazdaságtan, 2004.03.23.) 1. Lokális külső gazdasági hatások Alfred Marshall, 1890: külső gazdasági hatások (extern hatások), amelyek

Részletesebben

Szerkesztette: Fenyvesi Éva Vágány Judit

Szerkesztette: Fenyvesi Éva Vágány Judit Szerkesztette: Fenyvesi Éva Vágány Judit Borítóterv: FLOW PR A fejezetek illusztrációi: Fenyvesi Éva Lektorok: Salamonné Huszty Anna, Török Hilda ISBN: 978-615-5607-20-2 Kiadja: Budapesti Gazdasági Egyetem

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Fejezet. Hogyan gondolkodnak a közgazdászok? Elmélet, modellalkotás, empirikus tesztelés, alkalmazások

Fejezet. Hogyan gondolkodnak a közgazdászok? Elmélet, modellalkotás, empirikus tesztelés, alkalmazások Fejezet 2 Hogyan gondolkodnak a közgazdászok? Elmélet, modellalkotás, empirikus tesztelés, alkalmazások Terminológia Átváltás, alternatív költség, határ-, racionalitás, ösztönző, jószág, infláció, költség,

Részletesebben

Marketing a gyakorlatban I. előadás BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék

Marketing a gyakorlatban I. előadás BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék MARKETINGKUTATÁS Marketing a gyakorlatban I. előadás Kovács István BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Piac-, marketing- és közvélemény kutatás elhatárolása Kutatás: célja a problémamegoldás

Részletesebben

A kkv-k helyzete az IKT használat szempontjából

A kkv-k helyzete az IKT használat szempontjából A kkv-k helyzete az IKT használat szempontjából Az infokommunikációs technológiák és szolgáltatások alkalmazása és megfelelő igénybevétele ma már kulcstényező a gazdaság minden ágazatában, működési hatékonyság,

Részletesebben

A POZITÍV LEÍRÁS ÉS A KAUZÁLIS ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA

A POZITÍV LEÍRÁS ÉS A KAUZÁLIS ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA 1. SLIDE Negyedik előadás A POZITÍV LEÍRÁS ÉS A KAUZÁLIS ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA Háttéranyag: Kornai János: Gondolatok a kapitalizmusról (Budapest: Akadémiai Kiadó, 2011), 2. tanulmány, 128-144. old. Kornai

Részletesebben

A Magyar Posta aktualitásai és jövőképe. Előadó: Rajnai Attila vezérigazgató-helyettes

A Magyar Posta aktualitásai és jövőképe. Előadó: Rajnai Attila vezérigazgató-helyettes A Magyar Posta aktualitásai és jövőképe Előadó: Rajnai Attila vezérigazgató-helyettes 1 Magyar Posta aktuális adatai 2 Árbevétel megoszlás 2011 Kb. a tevékenységek 1/5-e ÁFA-köteles Pénzforgalom 13% Egyéb

Részletesebben

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Lean HR Est 2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem 1093 Budapest, Fővám tér 8., III. előadó Időpont:

Részletesebben

Terminológia. Átváltás, alternatív költség, határ-, racionalitás, ösztönző, jószág, infláció, költség, kereslet, kínálat, piac, munkanélküliség

Terminológia. Átváltás, alternatív költség, határ-, racionalitás, ösztönző, jószág, infláció, költség, kereslet, kínálat, piac, munkanélküliség Hogyan gondolkodnak a közgazdászok? Elmélet, modellalkotás, empirikus tesztelés, alkalmazások Fejezet Terminológia Átváltás, alternatív költség, határ-, racionalitás, ösztönző, jószág, infláció, költség,

Részletesebben

A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem. Dr. Piskóti István Marketing Intézet

A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem. Dr. Piskóti István Marketing Intézet A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem Dr. Piskóti István Marketing Intézet Disztribúciós mix A marketing (értékesítési, disztribúciós) csatorna kialakítására, működtetésére

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről OPPONENSI VÉLEMÉNY Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről A Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Doktori Tanácsához benyújtott,

Részletesebben

ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI

ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI Budapest, 2007 Szerzők: Burján Ákos Dr. Szebellédi István Sztanó Imréné dr. Dr. Tóth József Szerkesztő: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 246 9 Kiadja

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL Budapest, 2008 Szerzők: Dr. Farkas Alexandra Dr. Kovács Tamás Dr. Kovács-Kozma Zsuzsanna Nagyné Véber Györgyi Dr. Rónai Gábor Száraz Tünde Varga Zoltán

Részletesebben

Hogyan gondolkodnak a közgazdászok? Elmélet, modellalkotás, empirikus tesztelés, alkalmazások

Hogyan gondolkodnak a közgazdászok? Elmélet, modellalkotás, empirikus tesztelés, alkalmazások Fejezet 2 Hogyan gondolkodnak a közgazdászok? Elmélet, modellalkotás, empirikus tesztelés, alkalmazások Terminológia Átváltás, alternatív költség, határ-, racionalitás, ösztönző, jószág, infláció, költség,

Részletesebben

Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 1 BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN

Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 1 BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 1 BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN 1 Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 2 Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 3 KOROM ERIK ORMOS MIHÁLY VERESS

Részletesebben

MAGAZIN KIAJÁNLÓ. 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN

MAGAZIN KIAJÁNLÓ. 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN MAGAZIN KIAJÁNLÓ 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN PERSPECTIVE Lapunkon keresztül alternatív perspektívát adunk Olvasóinknak a jövő technológiai újításaihoz és a mögöttük fellelhető üzlet

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2009

Magyar Tudomány Ünnepe 2009 Magyar Tudomány Ünnepe 2009 E-VILÁGI TRENDEK Az internet hatása a társadalomra, a gazdaságra és a politikára tudományos konferencia az Általános Vállalkozási Főiskolán A konferencia védnöke: Prof. Dr.

Részletesebben

A gazdasági növekedés társadalmi feltételei: értékek, intézmények, kizáródás, tudás, egészség - Panelbeszélgetés

A gazdasági növekedés társadalmi feltételei: értékek, intézmények, kizáródás, tudás, egészség - Panelbeszélgetés A gazdasági növekedés társadalmi feltételei: értékek, intézmények, kizáródás, tudás, egészség - Panelbeszélgetés Fenntarthatóság fejlődés növekedés: A gazdasági növekedés ökológiai és társadalmi feltételei

Részletesebben

FEJLŐDÉSGAZDASÁGTAN. Készítette: Szilágyi Katalin. Szakmai felelős: Szilágyi Katalin. 2011. január

FEJLŐDÉSGAZDASÁGTAN. Készítette: Szilágyi Katalin. Szakmai felelős: Szilágyi Katalin. 2011. január FEJLŐDÉSGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Agrárgazdaságtan Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Társadalomtudományok Közgazdaságtan: általános gazdasági törvényszerűségek Ágazati tudományágak Agrárgazdaságtan Vállalati gazdaságtan

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Ki pályázhat? A kedvezményezett lehet: Konzorcium Önálló jogi entitás Országokra vonatkozó szabályok Kutatók Kutatói csoportok Együttműködés Párhuzamos finanszírozások

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Operatív stratégia 98. lecke Stratégia: közös vízió, mely egyesíti

Részletesebben

Információk az árumozgás előtt, alatt és után komplex információkezelés a gyártótól a vevőig! Vatai Krisztina, Krázli Zoltán - GS1 Magyarország

Információk az árumozgás előtt, alatt és után komplex információkezelés a gyártótól a vevőig! Vatai Krisztina, Krázli Zoltán - GS1 Magyarország Információk az árumozgás előtt, alatt és után komplex információkezelés a gyártótól a vevőig! Vatai Krisztina, Krázli Zoltán - GS1 Magyarország MLE, Logisztikai Évkönyv 2013 Könyvbemutató - 2012. december

Részletesebben

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc www.zalai-iskola.hu www.edidakt.hu Előzmények Figyelemfelhívás pozitív optimizmus Don Tapscott Mark Prensky Helyzetértékelés negatív realitás Netgeneráció 2010. kutatás

Részletesebben

Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés

Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés Dr. Bakonyi Péter Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform Nemzetközi kitekintés q Az elmúlt 30 évben

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN

RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN KT I IE KTI Könyvek 5. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Rechnitzer János Smahó Melinda A HUMÁN ERŐFORRÁSOK REGIONÁLIS SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban?

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században A tanulási-tanítási környezetről folytatott vitákba, és a felsőoktatásról

Részletesebben

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Túry Gábor MTA Világgazdasági kutatóintézet Válságról válságra A gazdasági világválság területi következményei

Részletesebben

Munkakörtervezés és -értékelés

Munkakörtervezés és -értékelés Munkakörtervezés és Emberierőforrás-menedzsment Dr. Finna Henrietta egyetemi adjunktus Dr. Finna Henrietta: Atipikus foglalkoztatás Munkakör-áttervezés A munkakörtervezés egy olyan folyamat, amelyben egy

Részletesebben

MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. február

MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. február MAKROÖKONÓMIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben