A minőség meghatározása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A minőség meghatározása"

Átírás

1 A minőség meghatározása Az egyformaság és a megbízhatóság előre látható szintje alacsony költségek mellett és a piacnak megfelelően:" - Deming Ami megfelelően használható." - Juran Megfelelés a követelményeknek." - Crosby A termelő és szolgáltató rendszerek összekapcsolása a vevő elvárásainak kielégítésére a leggazdaságosabb módon." - Feigenbaum A minőség a tervezés érdeme." - Taguchi Minőség A MINŐSÉG lényegében a szervezetirányítás egy módja. Akárcsak a pénzügy és a marketing, a minőség a modern vezetéstudomány lényeges elemévé vált. A hatékonyság a minőség biztosításában az ipari vezetés hatékonyságának szükséges feltételévé vált." Armond V. Feigenbaum, Total Quality Control, harmadik kiadás. A minőség minden értékkel rendelkező dologra kiterjeszthető! Oldalszám: 1

2 Miért szükséges a minőség? Vezetési oldalról: Rugalmas technológiák bevezetése A vevők és a beszállítók bevonása a döntési folyamatokba Hosszú távú gondolkodás a rövidtávú helyett Emberi erőforrások: A szervezet és az egyén ellentétének feloldása Csoportmunka, együttműködés erősítése A felesleges vezetési szintek kiküszöbölése, a hierarchia egyszerűsítése Gazdasági: A versenyképesség javítása Magasabb jövedelmezőség Környezeti oldalról: Gyors adaptáció a változó környezethez Bizalomteremtés és -erősítés Mit jelent mindez egy szervezet számára? A hagyományos szervezetből versenyképes szervezetté kell válni! Oldalszám: 2

3 A termék fogalma A termék általános értelemben tevékenységek vagy folyamatok eredményét jelenti. Ennek megfelelően a termék lehet: - hardver (pl. összeszerelt gép, berendezés) - szoftver (pl. számítógépprogram, információ, eljárás, feljegyzés) - szolgáltatás (pl. biztosítás, bank, szállítás) - feldolgozott anyag (pl. alapanyagok, gáz). A termék jellegét összetett termékeknél a domináns elem határozza meg. A szolgáltatás speciális termék, mivel nincs termékteste, heterogén, nem tárolható, nem exportálható, utólag nem javítható. Oldalszám: 3

4 A termék-előállítási folyamat és szereplői Főszereplők: - termék előállító - vevő, felhasználó Lényeges szereplő: a gazdasági, társadalmi környezet. A szereplők minőséggel kapcsolatos elvárásai: Vevő, felhasználó Termék előállító Gazdasági, társadalmi környezet A termék: Piacképes termék A harmadik fél számára - fizikai sajátosságai, kifejlesztése. jelentkező koc- - teljesítőképessége, A kockázatok mértékének kázatok korlátos vol- korlátos - esztétikai jellemzői, ta. - megbízhatósága, - biztonsága, - illeszthetősége, volta: - a garanciális teljesítés, Alacsony környezeti terhelés. Mérsékelt erőforrás - csereszabatossága - a termékfelelősség, felhasználás. Az elérhetőség térben - a piaci pozíciók Kedvező szociális és időben. Kedvező ár. Műszaki szolgáltatások szempontjából. Hatékony, hibamenetes folyamatok. Megfelelő nyereségesség. hatások: - munkalehetőség - másodlagos gazdasági előnyök. Oldalszám: 4

5 A környezeti kölcsönhatások - jogilag szabályozott vagy - jogilag nem szabályozott formában jelennek meg. A folyamatok további érdekeltjei: - tulajdonosok, - beszállítók, alvállalkozók, - munkatársak (alkalmazottak), - a folyamathoz kapcsolódó más társadalmi csoportok vagy szervezetek (pl. Kamarák). A termékpálya klasszikus ábrázolási formája a minőséghurok. Leselejtezés használat után (hulladékelhelyezés) Marketing és piackutatás Tervezési/specifikációs műszaki tevékenység és gyártmányfejlesztés Anyagbeszerzés Műszaki szolgáltatás és karbantartás Vevő/fogyasztó Gyártó/szállító Folyamattervezés és -fejlesztés Felszerelés és üzemeltetés Értékesítés és elosztás Csomagolás és tárolás Gyártás Ellenőrzés és vizsgálat Oldalszám: 5

6 A vevő elvárásai, a Kano-féle minőség-megközelítés A vevői igények oldaláról nézve a minőség: Egy termék, rendszer vagy folyamat saját jellemzői együttesének az a képessége, hogy kielégítse a vevők és más érdekelt felek követelményeit. Jellemzőkből azonban igen sok van! (megbízhatóság, használati tulajdonságok, biztonság, esztétikum, stb.) A termék előállítóinak ezeket meg kell tervezni! Ehhez pontosan ismerni kell - a vevők által elvárt, kifejezett és értékelt minőségszinteket, - ezeknek az előállítási módját, - a minőség egyes összetevőit és azok javítási lehetőségét és - mindezek költségét. Kano szerint a jellemzők kategorizálhatók! Oldalszám: 6

7 A Kano-modell a termékjellemzőket egy koordinátarendszerben ábrázolja. Elégedett vevő Idő Lelkesítő minőség zónája Teljesítményként elvárt minőség zónája Kiváló technikai kivitel Szegényes technikai kivitel Alapkövetelmények zónája Elégedetlen vevő A jól tervezett terméknél: az alapkövetelmények megbízhatóan teljesülnek, a teljesítményként elvárt jellemzők magas szintűek, néhány lelkesítő extrát is tartalmaznak. A termékjellemzők idővel átalakulnak! Oldalszám: 7

8 Alapfogalmak Minőségirányítás (Quality management): Az általános vezetési tevékenységnek az a része, amely a minőségpolitikát meghatározza és megvalósítja. Megjegyzések: 1. A kívánt minőség elérése megköveteli a szervezet valamennyi tagjának elkötelezettségét és részvételét, de a minőségirányításért a felelősség a felső vezetőségre hárul. 2. Általában tartalmazza a minőségpolitika és a minőségcélok meghatározását, a minőségtervezést, a minőségszabályozást, a minőségbiztosítást és a minőségfejlesztést. Minőségpolitika (Qualily policy): Egy szervezetnek a minőségre vonatkozó, a felső vezetőség által hivatalosan megfogalmazott és kinyilvánított általános szándékai és irányvonala. Minőségügyi rendszer (Quality system): A minőségirányítás megvalósításához szükséges szervezeti felépítés (struktúra), feladatkörök, eljárások, folyamatok és erőforrások összessége. Oldalszám: 8

9 Minőségszabályozás (Quality control): a minőségirányításnak az a része, amely a minőségi követelmények teljesítésére összpontosít. Minőségtervezés (Quality Planning): a minőségirányításnak az a része, amely a minőségcélok kitűzésére, valamint a szükséges működési folyamatok és a velük kapcsolatos erőforrások meghatározására összpontosít, a minőségcélok elérése érdekében Minőségbiztosítás (Quality assurance): Mindazok a tervezett és rendszeres intézkedések, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a termék vagy a szolgáltatás a megadott minőségi követelményeket kielégítse és ezáltal elnyerjük a vevő bizalmát. Minőségfejlesztés (Development of Quality):a minőségirányításnak az a része, amely a minőségi követelmények teljesítési képességének növelésére összpontosít. MEGJEGYZÉS. A követelmények bármilyen szempontra vonatkozhatnak, pl. az eredményességre, a hatékonyságra vagy a nyomon követhetőségre. Oldalszám: 9

10 Átvizsgálás: tevékenység, amely a vizsgálat tárgyára vonatkozóan az alkalmasság, a célnak való megfelelés és az eredményesség meghatározására irányul, a kitűzött célok elérése érdekében (Az átvizsgálás kiterjedhet a hatékonyság meghatározására is. PÉLDA. Vezetőségi átvizsgálás, a tervezés és fejlesztés átvizsgálása, a vevői követelmények átvizsgálása és a nemmegfelelőségek átvizsgálása.) Audit (Quality audit):auditbizonyítékok nyerésére és ezek objektív kiértékelésére irányuló módszeres, független és dokumentált folyamat annak meghatározására, hogy az auditkritériumok milyen mértékben teljesülnek. Termékfelelősség (Product liability): Általános szakkifejezés, amely a gyártó vagy mások kártérítési kötelezettségét jelenti a termék által előidézett személyi sérülésért, vagyoni kárért vagy egyéb károsodásért. Fontos a termék megfelelősége! (Megfelelő az, ami megfelelően használható!) Oldalszám: 10

11 Ellenőrzés (Inspection): Bármely termék vagy szolgáltatás egy vagy több jellemzőjének mérése, igénybevételes vagy anélküli vizsgálata, műszeres (idomszeres) mérése, és az eredmények összehasonlítása az előírt követelményekkel, az előírásoknak való megfelelés meghatározása céljából. Nyomon követhetőség, visszavezethetőség (Traceability): Olyan lehetőség, hogy a nyilvántartott azonosítás segítségével nyomon lehet követni valamely egyed vagy tevékenység előzményeit, alkalmazását vagy helyét. Hiba (Defect): Az előirányzott felhasználási követelmények nem teljesülése. Megjegyzés 1. Ez a fogalom magában foglalja egy vagy több minőségi jellemzőnek az előirányzott felhasználási követelményektől való eltérését vagy hiányát. 2. Az alapvető eltérés a "nem megfelelés" és a "hiba" között az, hogy az előírt követelmények eltérhetnek a szándékolt felhasználás követelményeitől. Oldalszám: 11

12 Nem megfelelőség (Nonconformity): Az előírt követelmények nem teljesülése Megjegyzés: 1. E meghatározás egy vagy több minőségi jellemzőnek, vagy a minőségügyi rendszer egy vagy több elemének az előírt követelményektől való eltérését, vagy hiányát jelenti. Megelőző tevékenység (preventive action): tevékenység egy lehetséges eltérés vagy más nem kívánatos lehetséges helyzet okának kiküszöbölésére 1. MEGJEGYZÉS. Egy lehetséges eltérésnek egynél több oka is lehet. 2. MEGJEGYZÉS. A megelőző tevékenységet az eltérés előfordulásának, míg a helyesbítő tevékenységet az ismételt előfordulásnak megelőzésére hajtják végre. Helyesbítés (correction): tevékenység egy észlelt eltérés megszüntetésére 1. MEGJEGYZÉS. A helyesbítés történhet egy helyesbítő tevékenységhez kapcsolódóan. 2. MEGJEGYZÉS. A helyesbítés lehet például újramunkálás vagy átsorolás. Oldalszám: 12

13 Helyesbítő tevékenység (corrective action): tevékenység egy észlelt eltérés vagy más nem kívánatos helyzet okának elkerülésére 1. MEGJEGYZÉS. Egy eltérésnek egynél több oka is lehet. 2. MEGJEGYZÉS. A helyesbítő tevékenységet az eltérés ismételt előfordulásának, míg a megelőző tevékenységet az előfordulásnak megelőzésére hajtják végre. 3. MEGJEGYZÉS. A javító tevékenység más, mint a helyesbítő tevékenység. Javítás: tevékenység egy nem megfelelő terméken, hogy azt a szándék szerinti használatra elfogadhatóvá tegyék. 1. MEGJEGYZÉS. A javítás magába foglalja azt a helyreállító tevékenységet, amelyet egy eredetileg megfelelő terméken végeznek, hogy ismét használhatóvá tegyék, pl. a karbantartási munkák részeként. 2. MEGJEGYZÉS. Szemben az újramunkálással, a javítás befolyásolhatja vagy megváltoztathatja a nem megfelelő termék részeit. Oldalszám: 13

14 A minőségirányítás néhány igen fontos alapelv tiszteletben tartásán alapul! Nyolc minőségirányítási alapelv (ISO 9000:2000) a) Vevőközpontúság A szervezetek vevőiktől függenek, ezért fontos, hogy megértsék a jelenlegi és a jövőbeli vevői szükségeteket, teljesítsék a vevők követelményeit, és igyekezzenek felülmúlni a vevők elvárásait. b) Vezetés A vezetők megteremtik a célok és a szervezet vezetésének egységét. Hozzanak létre és tartsanak fenn olyan belső környezetet, amelyben a munkatársak teljes mértékig részt vehetnek a szervezet céljainak elérésében. c) A munkatársak bevonása A szervezet lényegét minden szinten a munkatársak jelentik, és teljes bevonásuk teszi lehetővé képességeik kihasználását a szervezet javára. Oldalszám: 14

15 d) Folyamatszemléletű megközelítés A kívánt eredményt hatékonyabban lehet elérni, ha a tevékenységeket és a velük kapcsolatos erőforrásokat folyamatként kezelik. e) Rendszerszemlélet az irányításban Az egymással összefüggő folyamatok rendszerként való azonosítása, megértése és irányítása hozzájárul ahhoz, hogy a szervezet eredményesen és hatékonyan valósítsa meg céljait. f) Folyamatos fejlesztés A szervezet teljes működésének folyamatos fejlesztése legyen a szervezet állandó célja. g) Tényeken alapuló döntéshozatal Az eredményes döntések az adatok és egyéb információ elemzésén alapulnak. h) Kölcsönösen előnyös kapcsolatok a beszállítókkal A minőségirányítás alapja a tevékenységek szabályozása. E mellett természetesen fokozott figyelmet kell fordítani a környezet változásaira, az ahhoz való rugalmas alkalmazkodásra! Oldalszám: 15

16 A folyamatok, mint a minőségirányítás hordozói Bemenet Folyamat Kimenet Beavatkozás Beavatkozás Előírások, szabályok, szabályozott jellemzők Beavatkozás Bemeneti értékek Beavatkozó egység Mért érték Irányító egység Mért érték A folyamatirányítás alapsémája Az irányítás alapja a szabályozás, ami szabályozási körökben, rendszerekben valósul meg! Oldalszám: 16

17 A folyamatszemléletű minőségirányítás modellje! A MIR folyamatos fejlesztése V E V Õ I K Ö V E T E L M É N Y E K Gazdálkodás az erõforrásokkal (MK 6.) Erõforrás tervezés Erõforrás biztosítás (személyzet, infrastruktúra, munkakörnyezet) Erõforrások fenntartása (személyzet képzése, infrastruktúra, munkakörnyezet) Vezetőség felelősségi köre (MK 4. MK 5.) MIR létrehozása, működtetése Vevői igények meghatározása Minőségpolitika meghatározása Minőségcélok meghatározása Minőségtervezés Vezetőségi átvizsgálás Termelés, szolgáltatás (MK 7.) Ajánlatadás és szerzõdéskötés Beszerzés, raktározás PRODUKCIÓ Állagmegóvás Mérés, elemzés, fejlesztés (MK 8.) Tervezés Figyelemmel kísérés és mérés Eltérések kezelése Adatok elemzése Fejlesztés (helyesbítés és megelõzés) V E V Õ I M E G E L É G E D E T T S É G A modell az ISO 9001-es szabványos minőségirányítási rendszer logikáját mutatja be, de általános modellként is kiválóan alaklmazható. Oldalszám: 17

18 I. Marketing és minőségirányítás Mire jó a marketing a minőségirányításban? a belső tényezőkombinációk egyéni igényekhez alakítására, a belső faktorok vevőorientált kialakítására, a külső faktorok integrálására és a köztük lévő kapcsolat feltárására. Mivel foglalkozzunk a marketing minőségével kapcsolatban? médiareklámmal, vevői kommunikációval, termékkoncepció kialakítással, értékesítés ösztönzéssel, disztribúcióval, stb. Marketingminőség (relatív!): a cég relatív teljesítőképessége a versenytársakhoz és a vevői igényekhez képest, a vállalat versenytársaknál gyorsabb adaptációja a változó körülményekhez. Kiemelkedő szerepe van a minőségpolitikának és a marketingfunkciók teljesítésminőségének! Oldalszám: 18

19 Minőség és marketing Az ISO 9000-es szabvány szerint elsődleges cél a vevői elégedettség elérése! Marketingkoncepció: a vállalati funkciók működését integrálják a vevői igények kielégítése érdekében. (Lásd az MSZ EN 29004:1992 szabványban!) Marketingkövetelmények A vállalati marketingfunkció felelős: a vevői igények meghatározásáért, a piaci követelmények megállapításáért, a megfelelő piac szegmentáció elvégzéséért, a speciális termékjellemzők, minőségi elvárások (meglévő és látens!) meghatározásáért, a feltárt elvárások és egyéb információk kommunikációjáért. Termékigény leírás Termékelőzetes létrehozása! (Ez egy ideiglenes specifikáció gyűjtemény.) Ez a tervezés alapja. Oldalszám: 19

20 Igazodik a belső lehetőségekhez. Tartalma vállalatonként változhat. Figyelembe veendő követelmények: teljesítmény (alkalmasság), megbízhatóság, érzékszervi jellemzők (pl. szín, illat), törvényi és rendeleti előírások, üzembe helyezési és alkalmazási vonatkozások, csomagolás, minőségellenőrzési és minőségirányítási tényezők. A fogyasztói információ visszacsatolása Információkövetési és visszacsatolási rendszert kell kialakítani és működtetni! (Hangsúly a kimenet minőségén!) Az információk felhasználhatók: a vevő által észlelt és az előírt minőség öszszehasonlítására, a lehetséges tervezési változtatások végrehajtására, a vevői elvárások folyamatos kiértékelésére. Oldalszám: 20

21 A minőséghurok (lásd MSZ EN 29004:1991) is tartalmazza a piackutatást és marketinget! Leselejtezés használat után (hulladékelhelyezés) Marketing és piackutatás Tervezési/specifikációs műszaki tevékenység és gyártmányfejlesztés Anyagbeszerzés Műszaki szolgáltatás és karbantartás Vevő/fogyasztó Gyártó/szállító Folyamattervezés és -fejlesztés Felszerelés és üzemeltetés Értékesítés és elosztás Csomagolás és tárolás Gyártás Ellenőrzés és vizsgálat A marketingfolyamat minőségirányítása Alap: MSZ ISO :1993 szabvány 6.1. része. A vonatkozó fejezetek: a minőség szerepe a piackutatásban és elemzésben, a szervezet kötelességei, a szolgáltatási nyilatkozat tartalma, a szolgáltatás irányítása, a minőség jelentősége a hirdetésben. Oldalszám: 21

22 1. Minőség a piackutatásban és elemzésben Első feladat: a termék szükségességének, létjogosultságának megítélése. (Van-e valós igény?) Piackutatás: információ gyűjtés -> elemzés -> értékelés! A leglényegesebb elemek: a vásárlói igények és elvárások megállapítása, kiegészítő szolgáltatások megállapítása, törvényi, jogszabályi, stb. háttér átvizsgálása, a termékre vonatkozó fogyasztói igények, követelmények, adatok elemzése és átvizsgálása, a következtetések visszacsatolása a funkcionális egységekhez, konzultációs kapcsolat a szolgáltató vagy tervező/gyártó/kivitelező részleggel, folyamatos változáskutatás. 2. A szervezet kötelezettségei A szervezet kötelezettségeit (pl. jótállás, garancia, stb.) megfelelően dokumentálni kell! Oldalszám: 22

23 Nyilvánosságra hozatal előtt a követelményeket vizsgálni kell, hogy azok megfelelnek-e a vonatkozó dokumentációnak, a szállítói képességeknek, a vonatkozó szabályozási és jogi követelményeknek. Ezek rögzítése a megfelelőségi nyilatkozat. 3. Szolgáltatási nyilatkozat Összhang a minőségpolitikával! Összefoglalja a piackutatási eredményeket, az értékelést, a szervezet kötelezettségeit. Definiálja a vevői elvárásokat. Ismerteti a szervezet képességeit. Meghatározza a követelményeket. 4. A szolgáltatás irányítása Célszerű dokumentált eljárásokat készíteni a tevékenység teljes körű irányítására. Oldalszám: 23

24 Álljanak rendelkezésre a szükséges eszközök, műszerek, műszaki segítség stb. minden fázisban! Rögzíteni kell a biztonsági szempontokra, felelősségi kérdésekre és a személyzet, a vásárlók és a környezet kockázatának csökkentésére vonatkozó intézkedéseket! (Ez igen fontos marketing feladat!) 5. Minőség a hirdetésben A marketingkommunikációs tevékenység hitelességére vonatkozó irányelvekre vonatkozik! Vállalni kell a reklámígéretek (betartásának vagy be nem tartásának) következményeit. Oldalszám: 24

25 A marketingfolyamat minőségirányítása Hogyan épül fel a marketing folyamata? Marketingkutatás Stratégiai szint Operatív marketing Fő kérdés: Melyek legyenek azok a kritériumok, amelyek alapján egy folyamatelem minőségét értékelni lehet? (Ma erre még nincs teljes körű megoldás! Komoly probléma ugyanis a mérhetőség.) 1. Marketingkutatás A következő ismérvek vizsgálata ajánlott: szekunder információk megbízhatósága, kvantitatív kutatás esetén: - alkalmazott mintanagyság, - a mintavétel megbízhatósága, - a mintavétel pontossága (statisztikai!). az előre jelzett és a tényadatok közötti eltérés mértéke, a kérdezőbiztosok megbízhatósága, ellenőrzése. Oldalszám: 25

26 Kulcsfeladat: minőségkép feltárása. 2. Marketingstratégia Ismérvek: a stratégia és a termék életciklus szakaszok, a versenytársak stratégiája és a gazdasági viszonyok közötti megfelelés, a legjobb információk használata a piac szegmentálására, megfelelő rangsor a szegmentumok között, a legjobb célcsoport kiválasztása, a szegmentálás alapkritériumainak (mérhetőség, elérhetőség, időbeli stabilitás, gazdaságos működés) való megfelelés, a marketingforrások elosztása a marketingmix egyes elemeire, mértékük megállapítása A stratégia eredményességének mérése: jövedelmezőség vizsgálattal, költséghatékonyság elemzéssel. Oldalszám: 26

27 3. Operatív marketing A marketing-mix (4P!) elemei köré csoportosul, azaz a marketingcélok elérésének eszközeit és módszereit tartalmazza! a) Termékpolitika Az elvárásoknak való megfelelést a teljesítmény - fontosság mátrix meghatározásával fejezi ki. Vizsgálandók: a jelenlegi termékvonal(célok!), a fogyasztók mennyire ismerik a céget, annak termékeit, milyen az attitűdjük, paraméteres termék összehasonlítások, a vevőszolgálati tevékenység hatékonyságának mérése, reklamációk, panaszok kezelése, panasz-szituációk elemzése, a termékstratégiai területek javítási lehetőségei. Oldalszám: 27

28 b) Árpolitika Feladat: ár/minőség viszony megítélése, árpozicionálás megítélése (fogyasztói szemszögből), a vezetőség informáltságának megítélése, az árpolitika konformitásának biztosítása (elosztókkal, kereskedőkkel, szállítókkal, stb.). c) Elosztás politika Feladat: merchandising hatékonysága, készletgazdálkodás hatékonysága, az értékesítési csatorna-tagok eredményességének mérése. d) Reklám, értékesítés-ösztönzés, PR Tényezők: a reklámra fordított összeg megfelelősége, a költségvetés meghatározásának megfelelősége, a reklámszövegek és reklámanyagok hatékonysága, Oldalszám: 28

29 a reklámhordozók kiválasztása, a kommunikációs személyzet megfelelősége, az értékesítés-ösztönzésre szánt költségvetés megfelelősége, az értékesítés-ösztönzés eszközei eredményességének vizsgálata (minták, kuponok, stb.), a PR költségvetés megfelelősége, a PR-gárda kompetenciája és kreativitása. e) Eladószemélyzet Tényezők: az eladógárda mérete (aránya), az eladógárda szakosodása, annak elvei, az ügynököket irányító értékesítési menedzserek száma, aránya, az alkalmazott jutalékszint, teljesítmények értékelése, az eredményesség vizsgálata (versenytársakhoz képest). Legkritikusabb részek: a vevői igények meghatározása és a vevői elégedettség elemzése. Oldalszám: 29

30 Vevői igények meghatározása, vevői elégedettség elemzése Új követelmény az ISO 9001:2000 szabványban! A vizsgálatra és elemzésre a termék/szolgál-tatás minőségkép elemzése szolgál. Probléma: mi a kapcsolat a minőség és az elégedettség között? Elégedettség = az elvárt és észlelt teljesítmény közötti eltérés eredménye. (GAP-modell! Lásd ábra.) Kérdés: tisztában vagyunk-e azzal, hogy milyen kép alakult ki rólunk a fogyasztók fejében, illetve milyen mértékben tudjuk ezt a fogyasztói minőségképet befolyásolni? 1. A minőségkép értelmezése A termékpolitika feladata: kidolgozni és működtetni a minőségpolitikai elveket! Fő feladat: az elérni kívánt minőségpozíció meghatározása. Oldalszám: 30

31 Minőségpozíció = fogyasztói minőségkép. Szájreklám Fogyasztói szükséglet Múltbéli tapasztalat VEVÕ A minõség meghatározói Fogyasztói elvárások 5 Tapasztalt szolgáltatás Minõségi értékítélet 1 Szolgáltatás 4 Külsõ kommunikáció 3 SZOLGÁLTATÁS A vezetés elképzeléseinek lefordítása a szolgáltatás minõségi specifikációjára 2 A vezetés elképzelése a fogyasztói elvárásokról A minõségi értékítélet kialakulásának folyamata GAP-modell Oldalszám: 31

32 A fogyasztói minőségkép értelmezésének lépései: a feltételezett minőségkép megismerése, minőségdimenziók jelentésének tisztázása, minőségparaméterek értelmezése, teljesítmény-fontossági mátrix feltárása. a) A feltételezett minőségkép A minőségkép koordinátái kritériumrendszerek halmazát jelentik. Ez megadja a termék vagy szolgáltatás megfelelését. Első lépés: a hipotetikus minőségkép felállítása. (Ez a vevői igények felméréseként is értelmezhető!) b) Minőségdimenziók D.A. Garvin szerint ezek lehetnek: főelőny (legnagyobb hasznosság), másodlagos jellemzők (további hasznok), megbízhatóság, élettartam, Oldalszám: 32

33 javíthatóság (szerviz), esztétikum (kivitel, külső megjelenés), az ígéret megtartása, márkanévhez kapcsolódó minőségképzet. (Gondoljuk végig mindezt egy autónál.) A dimenziók egy része technológiailag is értelmezhető, más részük viszont nem! A szolgáltatásoknál értelmezésük jóval nehezebb! Óvakodjunk a marketing-rövidlátástól! Eredménye: téves feltételezésekre épített minőségpolitika! c) Minőségparaméterek Mérhető kategóriákkal jellemzik a minőségkép összetevőit. (Milyen skálán mérünk?!!) Egy-egy dimenzióhoz több paraméter is tartozhat. A lényeg a teljes-körűségen van! Nem kezelhető hipotézisként. Tesztelni kell! Oldalszám: 33

34 d) Teljesítmény-fontosság mátrix A letesztelt paraméter-rendszert a menedzsment számára modellezni kell. A mátrix a paraméter(ek) fontosságát, illetve a paraméterteljesítés szintjének vevői megítélését mutatja. Alacsony Magas Alacsony Érzékelt teljesítmény CÉLTE- RÜLET Magas Alulteljesítés Túlteljesítés Fontosság A sötétített terület a kívánatos zóna. A modell alkalmazása nem problémamentes, mivel a modell eléggé leegyszerűsített. Oldalszám: 34

35 2. A teljesítmény-fontosság mátrix feltárásának gyakorlati nehézségei A minőségkép bonyolult jelenség; olyan, mint egy sokoldalú prizma. Ennek lapjai: a minőségkép összetettsége, a minőségkép időfüggősége, akinek a minőségképe foglalkoztat bennünket, a szállító és megbízó közötti kapcsolat, fontossági súlyok azonosíthatósága, feltárhatósága, szűk vevőkör. a) a minőségkép összetettsége a1.) Paraméterek Fő veszélye, hogy a paraméterek összefügghetnek. (pl. autónál a teljesítmény és a gyorsulás) Paraméter összevonással viszont információt veszthetünk. a2.) A termék-szolgáltatás csomagok hármas természete A vizsgálati tapasztalati - bizalmi hármasság a paraméterek szintjén is fennáll. Oldalszám: 35

36 A legtöbb termék A legtöbb szolgáltatás Könnyû értékelni Nehéz értékelni Sok vizsgálati jellemzõ (többnyire mérhetõk, objektívak) 2. Sok tapaszatlati jellemzõ (vevõi, szubjektív élmények) 3. Sok bizalmi jellemzõ (hosszabb folyamatok eredménye) a3. Vélemények szóródása A szóródást statisztikai értelemben használjuk. A véleményszóródás oka lehet: kérdőív szerkesztési probléma, egyenetlen teljesítmény, több célcsoport keveredése, markánsan eltérő vevőtapasztalatok, stb. b) A minőségkép, mint az idő függvénye b1.) Fázis-specifikus jelleg Oldalszám: 36

37 Az észlelt minőség függ az időtől. Az ügyletek fázisos jellegűek, tehát a minőségkép is fázisspecifikus. (Gondoljunk példaként egy társas utazásra. A kapcsolatfelvétel, az út lefoglalása, az indulás, maga az utazás, a hazatérés, az utóérzetek, az esetleges problémák intézése mind-mind más minőségfázist jelent.) b2.) Észlelt kockázat változása Az ügyletek előrehaladtával csökken az észlelt kockázat, gyengül az erőssége. (Lehet azonban hullámzás vagy erősödés is.) b3.) Panaszszituáció Egy elégedetlen vevő nem egyszerűen egy negatív beállítódású ügyfél, hanem önálló kapcsolati tényező. Az elégedett ügyfél és elégedetlen vevő nem semlegesítik egymást a termék vagy szolgáltatás megítélésében. Szükség van hatékony panaszszituáció menedzsmentre. Oldalszám: 37

38 Lényeges, hogy a vállalati reklamációnyilvántartást összevessük a vevőkör tapasztalataival. c) Kinek a minőségképe foglalkoztat bennünket? c1.) Vállalati piac A szervezetet személyek képviselik. A két determináló szempont: a funkció és a rang. c2.) Üzlet-specifikus paraméterek A vizsgált termék vagy szolgáltatás üzletágspecifikus paramétereit is figyelembe kell venni. Az üzletági kultúra meghatározó szerepe is kiemelhető. c3. Eltérő célcsoportok A minta finomabb célcsoportokra osztásával a véleményszóródás mértéke csökkenthető. Oldalszám: 38

39 Fontos az eladó-vevő kapcsolat szintje, stabilitása. A célcsoporthoz tartozás meghatározza a minőségképet! d) A szállító és a megbízó közötti kapcsolat d1.) Törzsügyfél tudat A stabil eladó-vevő kapcsolat, a törzsügyfél tudat elsősorban úgy hat a minőségképre, hogy a kényelem, a biztonságérzet szerepe növekszik. A törzsvevő sokkal toleránsabb a cég teljesítményének megítélésében. Tompítja a kockázat észlelését a minőség megítélésében. d2.) A minőség viszonteladója A termék vagy szolgáltatás minőségképébe beépül a beszállítók, alvállalkozók teljesítményének minősége. A minőségért az eladó tartozik felelősséggel. (Függetlenül attól, hogy ki valójában a szállító.) Oldalszám: 39

40 e) A fontossági súlyok azonosíthatósága, feltárhatósága A minőségkép feltárásának kulcskérdése! Súlyok feltárása: direkt rákérdezéssel (explicit módon kifejezve) -> vélt fontosságok indirekt úton (implicit módon kifejezve) -> rejtett fontosságok. Gond: az emberek hajlamosak a számukra problémás dolognak a ténylegesnél nagyobb fontosságot tulajdonítani! f) A szűk vevőkör következményei Ha viszonylag szűk a vevőkörünk (gyakori a szervezeti piacon!), a megkérdezésükből nyert információk statisztikailag nem értékelhetők. A hangsúly az eltérések feltárására, elemzésére tevődik át. Oldalszám: 40

41 Minőségirányítás a beszerzésnél Beszerzés: külső beszállítók (alvállalkozók) termékeinek, szolgáltatásainak felhasználását biztosítja. Forrásai: kereskedők, beszállítók. Az optimális beszállító-felhasználó viszony előnyei: a beszállítók ellenőrzési költségei minimálisra csökkennek, a just in time beszállítási elv alkalmazása minimalizálja a raktárkészletet, a kritikus minőségparaméterek kockázata csökken. A beszerzést tervezni kell! 1. A beszerzés minőségi feltételeinek meghatározása Meg kell határozni a beszerzett termékek minőségének biztosításához szükséges alapadatokat. A következő tevékenységeket ajánlott elvégezni: Oldalszám: 41

42 a) műszaki és minőségi tulajdonságok előírása A beszerzésre kerülő anyagok, termékek műszaki és minőségi paramétereit és megfelelőségi kritériumait konstrukciós és technológiai előírásokban rögzítik (rajzok, darabjegyzékek, műszaki leírások, stb.). b) idegenáruk fontossági besorolása, hibaosztályok meghatározása Mindig a követelményekből kell kiindulni. Minden hibaosztályra átvételi minőségszintet kell megállapítani. c) ellenőrzési előírások kidolgozása Szabványosított termékeknél a szabvány az ellenőrzés mikéntjére is ad eligazítást. Egyéb esetekben részletes (termékenként eltérő részletességű) ellenőrzési utasítások kellenek. Ezek tartalma: ellenőrzendő paraméterek, a szükséges mérő- és vizsgálóberendezések, ellenőrzési módszer, az eredmények kiértékelésének módszere, Oldalszám: 42

43 az eredmények dokumentálásának előírásai, a termékminősítés módja, a minősítést követő intézkedések. Ahol lehet, matematikai statisztikai mintavételes eljárásokat célszerű alkalmazni. d) mintavétellel járó kockázat szintjének meghatározása A hibaszázalék mértékét műszaki-gazdasági mérlegelés alapján kell eldönteni. Szabványos mintavételi tervek! MSZ 247-1:1997 statisztikai átvételi ellenőrzés alternatív jellemző alapján, MSZ tömegcikkek matematikai statisztikai ellenőrzése mérhető jellemző alapján. e) minőséget igazoló dokumentumok meghatározása Műbizonylatok, minőségi bizonyítványok, statisztikai kiértékelések, mérési jegyzőkönyvek, ellenőrző kártyák, gép- és folyamatképesség igazoló grafikonok, stb. Szállítmányhoz csatolásuk kötelező! Oldalszám: 43

44 2. A minőség előírása a szállítási szerződésekben Érintett szervezeti egységeket be kell vonni! Lényeges szerződéses szempontok: a termék azonosítása: Ha lehet, a szabványos megnevezést kell használni. Ha nincs szabvány, a vállalati műszaki dokumentáció megnevezéseit használjuk! minőségi előírások: mint előbb. Minden esetben meg kell adni az ellenőrzési helyet, az ellenőrzési módszert, az ellenőrző és mérőeszközöket. Meg kell adni, hogy a szállító miként köteles a minőséget tanúsítani! Törvényes előírások betartása! Oldalszám: 44

Dr. Szvitacs István: Minőségirányítási alapismeretek

Dr. Szvitacs István: Minőségirányítási alapismeretek UA minőség meghatározása Az egyformaság és a megbízhatóság előre látható szintje alacsony költségek mellett és a piacnak megfelelően:" - Deming Ami megfelelően használható." - Juran Megfelelés a követelményeknek."

Részletesebben

2011. ÓE BGK Galla Jánosné,

2011. ÓE BGK Galla Jánosné, 2011. 1 A mérési folyamatok irányítása Mérésirányítási rendszer (a mérés szabályozási rendszere) A mérési folyamat megvalósítása, metrológiai megerősítés (konfirmálás) Igazolás (verifikálás) 2 A mérési

Részletesebben

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI S.sz. ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 1) vevőközpontúság vevőközpontúság 2) vezetés vezetői szerepvállalás 3) a munkatársak bevonása a munkatársak elköteleződése 4) folyamatszemléletű

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17.

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17. AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE 2015. Szeptember 17. SGS BEMUTATÁSA Alapítás: 1878 Központ: Genf, Svájc Tevékenység: Ellenőrzés, vizsgálat és tanúsítás Szervezet: 80.000

Részletesebben

A szabványos minőségi rendszer elemei. Általános részek, tervezés

A szabványos minőségi rendszer elemei. Általános részek, tervezés 9. A szabványos minőségi rendszer elemei. Általános részek, tervezés 9.1 Az ISO 9001 szabvány előírásainak csoportosítása A szabvány 0., 1., 2., és 3. pontja bevezetésként szolgál és megadja a legfontosabb

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

Gyöngy István MS osztályvezető

Gyöngy István MS osztályvezető Gyöngy István MS osztályvezető www.emi-tuv.hu Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra?. 25 éve Magyarországon Tanúsítás / Hitelesítés: NAT akkreditáció

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS (PQM) ÉS MONITORING ISMERETEK

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS (PQM) ÉS MONITORING ISMERETEK Államreform Operatív Program 1.A.2/A-2008-0089 TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS (PQM) ÉS MONITORING ISMERETEK 1 Az egyformaság és a megbízhatóság előre látható szintje alacsony költségek

Részletesebben

MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009

MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009 MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009 A szervezet fenntartható (tartós) sikerének irányítása (menedzselése) Minőségirányítási megközelítés Managing the sustained success of an organization 1 1. Ez a nemzetközi

Részletesebben

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT MŰHELYMUNKA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK ÁTALAKÍTÁSA AZ ISO 9001:2015 SZERINT GYAKORLATI FOGÁSOK. TOHL ANDRÁS TECHNIKAI VEZETŐ SGS HUNGÁRIA KFT. NAPIREND Bevezetés, problémák,

Részletesebben

Alapfogalmak, a minőségügyi gondolkodás fejlődése

Alapfogalmak, a minőségügyi gondolkodás fejlődése 1. Alapfogalmak, a minőségügyi gondolkodás fejlődése 1.1 A minőség jelentése A minőség azt jelenti, hogy egy termék vagy szolgáltatás megfelel a rá vonatkozó követelményeknek, rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal,

Részletesebben

Minőségbiztosítás dr. Petőcz Mária

Minőségbiztosítás dr. Petőcz Mária Minőségbiztosítás dr. Petőcz Mária Építési folyamat 1 J O G S Z A B Á LY O K N E M Z E T I S Z A B VÁ N Y O K SZAKMAI ÉS VÁLLALATI SZABVÁNYKIADVÁNYOK A műszaki szabályozás szintjei és hierarchiája HAZAI

Részletesebben

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István ÉMI-TÜV ÉMI-TÜV SÜD SÜD 2016.06.02.-03. ISO Fórum ISOFÓRUM Tavasz ÉMI-TÜV SÜD

Részletesebben

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Bevezetés Az új fogalmak a TQM ből ismerősek? ISO 9001:2015 új fogalmainak az érdekelt felek általi értelmezése

Részletesebben

Amit a minőségről tudni kell Certified Process Quality Manager course 1 Az előadás tematikája: ISO 9001 minőségirányítási rendszer közérthetően Minőségirányítási rendszertanúsítások egy tapasztalt auditor

Részletesebben

Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7. Szabados Éva. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer

Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7. Szabados Éva. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7 Megbízó szervezet neve: D-PACK Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhelye: 2371 Dabas-Sári, Szent János u. 1. Megbízó szervezet vezetőségének képviselője:

Részletesebben

Minőségirányítási Kézikönyv

Minőségirányítási Kézikönyv FVM MGI Oldal: 1/7 4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 4.1. Általános követelmények Olyan minőségirányítási rendszert hoztunk létre, dokumentáltunk és tartunk fenn, amely megfelelő eszköz arra, hogy tevékenységünk

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A műszaki specifikáció: MSZ EN 14351-1 ÉME Tűz és füstgátló szerkezetek esetén Egyéb A megfelelőség-igazolás módozata

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Ellenőrzött beszállítás = Jó minőségű termék! Textilruházati Beszerzési és Gyártói Szakmai Fórum Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet

Részletesebben

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli)

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli) Elõre gyártott építészeti hõ(hang)szigetelõ anyagok I. Termékjellemzõk Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A mûszaki specifikáció: MSZ EN ÉME Egyéb A megfelelõség-igazolás

Részletesebben

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció -

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Kulcsszavak - Teljes dokumentáltság, szabályozottság - Visszavezethetőség - Rendszeres külső és belső ellenőrzés - Folyamatos fejlődés - Esetlegesség,

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet, Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) Vonatkozó szabványok: MSZ 9333: 2011 A műszaki

Részletesebben

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE?

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO 14001 SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? Bárczi István a Fenntarthatósági Divízió vezetője 2014. szeptember 23. A KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÚJABB KAPCSOLÓDÁSI

Részletesebben

Kiváló Építési Termék termék-specifikus követelményei Követlménylap I/VIII

Kiváló Építési Termék termék-specifikus követelményei Követlménylap I/VIII Követlménylap I/VIII I. Termékjellemzõk Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A mûszaki specifikáció: MSZ EN ÉME Egyéb A megfelelõség-igazolás módozata a mûszaki specifikáció

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

Minőségirányítás A minőségügy alapjai

Minőségirányítás A minőségügy alapjai Minőségirányítás A minőségügy alapjai Előadó:Földessyné Nagy Márta okleveles építőmérnök 2013. Minőségirányítás / Minőségmenedszment Az előadások célja a minőségirányítási ismeretek átadása, és segíteni

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A műszaki specifikáció: MSZ EN 14351-1 ÉME Tűz és füstgátló szerkezetek esetén Egyéb A megfelelőség-igazolás módozata

Részletesebben

Változások folyamata

Változások folyamata ISO 9001:2008 Változások az új szabványban Változások folyamata A változtatások nem csak a rendszer dokumentumait előállítókra vonatkozik, hanem: az ellenőrzéseket végzőkre, a belső auditot végzőkre, és

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/003 (I. 5.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A műszaki specifikáció: MSZ EN 435- ÉME Tűz és füstgátló szerkezetek esetén Egyéb A megfelelőség-igazolás módozata

Részletesebben

Elektromechanikai műszerész Elektromechanikai műszerész

Elektromechanikai műszerész Elektromechanikai műszerész A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

LEAN BESZÁLLÍTÓ FEJLESZTÉSI PROGRAM

LEAN BESZÁLLÍTÓ FEJLESZTÉSI PROGRAM LEAN BESZÁLLÍTÓ FEJLESZTÉSI PROGRAM Beszállítókkal kapcsolatos kompetenciafejlesztési igények azonosítása és értékelése (vezetés, technológia, minőség, kommunikáció, logisztika) Dr. Németh Balázs 2013.

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

Marketing I. X. előadás. Beszerzési magatartás és ipari marketing. Dr. Bíró-Szigeti Szilvia egyetemi adjunktus BME-MVT

Marketing I. X. előadás. Beszerzési magatartás és ipari marketing. Dr. Bíró-Szigeti Szilvia egyetemi adjunktus BME-MVT Marketing I. X. előadás Beszerzési magatartás és ipari marketing Dr. Bíró-Szigeti Szilvia egyetemi adjunktus BME-MVT Amiről ma szó lesz 1. Az ipari piac sajátosságai 2. A beszerzési döntés folyamata 3.

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez az MSZ EN ISO 9001,

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

A 9001:2015 a kockázatközpontú megközelítést követi

A 9001:2015 a kockázatközpontú megközelítést követi A 9001:2015 a kockázatközpontú megközelítést követi Tartalom n Kockázat vs. megelőzés n A kockázat fogalma n Hol található a kockázat az új szabványban? n Kritikus megjegyzések n Körlevél n Megvalósítás

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kiváló Építési Termék 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 99/92/EK számú Bizottsági Határozat (hőszigetelő anyagok) 89/106/EGK Építési Termé

Kiváló Építési Termék 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 99/92/EK számú Bizottsági Határozat (hőszigetelő anyagok) 89/106/EGK Építési Termé I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 99/92/EK számú Bizottsági Határozat (hőszigetelő anyagok) 89/106/EGK Építési Termék Irányelv A műszaki specifikáció:

Részletesebben

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4.

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. Móricz Pál ügyvezető igazgató Szenzor Gazdaságmérnöki Kft. változások célja Előadás tartalma megváltozott fogalmak, filozófia mit jelentenek

Részletesebben

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20.

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5 Megbízó szervezet megnevezése: Szentendrei Betonárugyár ZRt. Székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Az audit során vizsgált illetve megtekintett telephelye(i):

Részletesebben

Összeállította: Sallai András. Minőség

Összeállította: Sallai András. Minőség Összeállította: Sallai András Minőség MINŐSÉG (QUALITY) Az egység azon jellemzőinek összessége, amelyek befolyásolják képességét, hogy meghatározott és elvárt igényeket kielégítsen. Célok a vevő elvárásainak

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az új gazdasági év tervezésénél egy vállalat marketing munkatársat kíván foglalkoztatni. A marketinges alkalmazásának feltételei során meg kell határozni a feladatokat. Fogalmazza meg a leendő

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

ISO 9001:2015 revízió - áttekintés

ISO 9001:2015 revízió - áttekintés ISO 9001:2015 revízió - áttekintés Tartalom n Ki az illetékes? n Milyen az ütemterv? n Hol tartunk most? n Hogyan fog ez folytatódni? n Mik képezik a kialakítás kereteit? n Mik képezik az alapvető képességeket?

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁSKÖZI ÉS VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁSKÖZI ÉS VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (1.kiadás) A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁSKÖZI ÉS VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (2003. június) NATO/PFP NYILT ÉSZAKATLANTI SZERZŐDÉS SZERVEZETE, NATO SZABVÁNYOSÍTÁSI HIVATAL (NSA) NATO

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 5. Előadás Elosztási folyamat A klasszikus elosztási logisztikai rendszer Az elosztási logisztikai rendszer:

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet, Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) Vonatkozó szabványok: MSZ 9333: 2011 A műszaki

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER IRÁNYÍTÁSA MF 01.RE

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER IRÁNYÍTÁSA MF 01.RE Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER IRÁNYÍTÁSA MF 01.RE Készítette: Dr. Váncsa Andrea Átvizsgálta: Dr. Szűcs Gabriella Jóváhagyta:

Részletesebben

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (1.kiadás) A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (2003. június) NATO/PFP NYILT ÉSZAKATLANTI SZERZŐDÉS SZERVEZETE, NATO SZABVÁNYOSÍTÁSI HIVATAL (NSA) NATO

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Egy lehetséges tartalomjegyzék TÜV 100

Egy lehetséges tartalomjegyzék TÜV 100 A TÜV 100 egy olyan fogalomgyûjtemény, amely a minõséget oktató felsõoktatási intézmények számára a TÜV Rheinland Akadémia által meghirdetett "Minõségügyi rendszerreferens" és "Minõségügyi rendszerfejlesztõ"

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Autóipari belső auditor (MSZ ISO/TS 16949) Mi a képzés célja és mik az előnyei?

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Autóipari belső auditor (MSZ ISO/TS 16949) Mi a képzés célja és mik az előnyei? Képzés megnevezése: Autóipari belső auditor (MSZ ISO/TS 16949) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képzettséget szerez az MSZ ISO/TS 16949 szabvány belső,

Részletesebben

A fenntartható sikeresség irányítását szolgáló szervezeti önértékelési szoftver alkalmazása Katonai Zsolt (Q-Master Trust Tanácsadó Kft)

A fenntartható sikeresség irányítását szolgáló szervezeti önértékelési szoftver alkalmazása Katonai Zsolt (Q-Master Trust Tanácsadó Kft) A fenntartható sikeresség irányítását szolgáló szervezeti önértékelési szoftver alkalmazása Katonai Zsolt (Q-Master Trust Tanácsadó Kft) A MSZ EN ISO 9004: 2010 szabvány a tartós siker megvalósítását támogatja

Részletesebben

Tapasztalatok és teendők a szabvány változások kapcsán

Tapasztalatok és teendők a szabvány változások kapcsán Tapasztalatok és teendők a szabvány változások kapcsán Előadó: Turi Tibor, vezetési tanácsadó 1 Az előadás témái Új irányítási rendszerszabványok A legfontosabb változások áttekintése Teendők 2 Új irányítási

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS

Részletesebben

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati

Részletesebben

Tartalom és mutatók 1/1

Tartalom és mutatók 1/1 Tartalom és mutatók 1/1 1/1 Tartalom 1 Tartalom és mutatók 1/1 Tartalom 1/2 Szerzôk 1/3 Ellenôrzô lap 2013. február 2 A vállalati stratégia, rendszer és folyamat minôségtudatos fejlesztése 2/1 Tartalom

Részletesebben

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual. Rózsa Tünde Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.jpg 2 Kutatási célok Tématerület rövid áttekintése A kiválasztást

Részletesebben

A HADFELSZERELÉSEK TERVEZÉSÉNEK, FEJLESZTÉSÉNEK ÉS GYÁRTÁSÁNAK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI

A HADFELSZERELÉSEK TERVEZÉSÉNEK, FEJLESZTÉSÉNEK ÉS GYÁRTÁSÁNAK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (1.kiadás) A HADFELSZERELÉSEK TERVEZÉSÉNEK, FEJLESZTÉSÉNEK ÉS GYÁRTÁSÁNAK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (2003 június) NATO/PFP NYILT ÉSZAKATLANTI SZERZŐDÉS SZERVEZETE, NATO SZABVÁNYOSÍTÁSI HIVATAL

Részletesebben

MINSÉGBIZTOSÍTÁS 1. eladás

MINSÉGBIZTOSÍTÁS 1. eladás MINSÉGBIZTOSÍTÁS 1. eladás Szakmai ismeretek II./3. Molnár György (egyetemi tanársegéd) E ép. 4. em. 4., Fakk: E ép. 4. em. 7. Tel: 463-2698 E-mail: molnargy@eik.bme.hu 1 A tárgyról 4 alakalom összesen

Részletesebben

A termék előállítása, megvalósítása (ISO 9001 és 9004 7. pont)

A termék előállítása, megvalósítása (ISO 9001 és 9004 7. pont) 18. A termék előállítása, megvalósítása (ISO 9001 és 9004 7. pont) 18.1 A folyamatok tervezése (ISO 9001 és 9004 7.1. pont) A szabványok 7. pontjainak szerkezete azonos. A 9001 szabvány 7.1. pontja a folyamattervezéssel

Részletesebben

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció 1081 Budapest, Népszínház u. 57. I/8. Hatálybaléptetés időpontja: Készítette:.... Ács Lajos cégvezető - minőségügyi vezető Ellenőrizte és Jóváhagyta:.... Ácsné Cseh Ildikó cégtulajdonos Figyelem! Az, a

Részletesebben

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén SONIMA Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén 1 Moduláris megoldások Manufacturing Gyártás Assembly Szerelés Industrial Ipari Cleaning tisztítás Warehousing Raktározás Logisztika Logistics

Részletesebben

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban Rikker Tamás tudományos igazgató WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. január 17. Kis történelem 1920-as években, a Bell Laboratórium telefonjainak

Részletesebben

Minőségbiztosítás az internetes áruházaknál

Minőségbiztosítás az internetes áruházaknál Minőségbiztosítás az internetes áruházaknál Mecséri Ildikó kereskedelmi és minőségirányítási vezető ebolt Kft Minőségirányítás Kinek hasznos a minőségirányítás? Egy bizonyos méret felett fontos A nagy

Részletesebben

Belső audit jegyzőkönyv, jelentés

Belső audit jegyzőkönyv, jelentés Belső audit jegyzőkönyv, jelentés Auditálás alatti szervezet: Cím: Audit azonosítója: Dátum: Auditkritériumok, scope: Auditprogramot irányító személy: Auditor: Megfigyelő: MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási

Részletesebben

MINŐSÉGELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG

MINŐSÉGELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG 1.) Ismertesse a termékekre vonatkozó, következő alapfogalmakat: termék követelmény, ellenőrzés, megfelelőség, nemmegfelelőség, megbízhatóság, hiba! Az ismertetésnél törekedjen

Részletesebben

Az új szabványra történő áttérés feladatai. tanúsítói oldalról. Bujtás Gyula. Budaörs, 2015.

Az új szabványra történő áttérés feladatai. tanúsítói oldalról. Bujtás Gyula. Budaörs, 2015. Az új szabványra történő áttérés feladatai Bujtás Gyula tanúsítói oldalról Budaörs, 2015. BEMUTATKOZÁS EMT Zrt./ NQA Hungary Alapítva: 2002 november 28. 2008.09.19.-től - Zrt. Cím: 2040 Budaörs, Muskátli

Részletesebben

A HACCP minőségbiztosítási rendszer

A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP története Kialakulásának okai A HACCP koncepció, bár egyes elemei a racionális technológiai irányításban mindig is megvoltak, az 1970-es évekre alakult ki, nem

Részletesebben

A benchmarking fogalma

A benchmarking fogalma Benchmarking Dr. Koczor Zoltán 1 A fogalma Összevetésként használt szervezet Felhasznált erőforrások ESZKÖZÖK CÉLOK Belső folyamatszabályozás Dr. Koczor Zoltán 2 1 A célja Értékelnünk kell a jelenlegi

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Logisztika és marketing 104. lecke A logisztika és a marketing

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben XI. HONVÉDELMI MINŐSÉGTALÁLKOZÓ A HADIK TERV A MINŐSÉG FÓKUSZÁBAN Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet Minőségirányítási, Kodifikációs

Részletesebben

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ME-04 BELSŐ AUDIT Átdolgozta és aktualizálta:... Tigerné Schuller Piroska minőségirányítási vezető Jóváhagyta és a bevezetést elrendelte:... Dr. Gábor Ferenc Jegyző

Részletesebben

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire Budapest, 2005. október 27. ügyvezető Szabó Zoltán Az előadás felépítése Ghibli Kft rövid bemutatása Felmérés eredményei és következtetések Néhány logisztikai

Részletesebben

ISO/DIS MILYEN VÁLTOZÁSOKRA SZÁMÍTHATUNK?

ISO/DIS MILYEN VÁLTOZÁSOKRA SZÁMÍTHATUNK? ISO/DIS 45001 MILYEN VÁLTOZÁSOKRA SZÁMÍTHATUNK? MIÉRT KELL SZABVÁNYOS IRÁNYÍTÁSI RENDSZER? Minden 15 másodpercben meghal egy dolgozó Minden 15 másodpercben 135 dolgozó szenved balesetet 2,3 m halálos baleset

Részletesebben

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Dr. Dernóczy-Polyák Adrienn PhD egyetemi adjunktus, MMT dernoczy@sze.hu A projekt címe: Széchenyi István Egyetem minőségi kutatói utánpótlás nevelésének

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÉS E- LEARNING. Jelli János Apor Vilmos Katolikus Főiskola

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÉS E- LEARNING. Jelli János Apor Vilmos Katolikus Főiskola MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÉS E- LEARNING Jelli János Apor Vilmos Katolikus Főiskola Minőség fogalma (üzleti) 1 egy termék vagy szolgáltatás olyan tulajdonságainak összessége amelyek meghatározott vagy elvárható

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

Információ menedzsment

Információ menedzsment Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Infrastruktúra-menedzsment Informatikai szolgáltatások menedzsmentje Konfigurációkezelés Gyorssegélyszolgálat

Részletesebben

Az ESTA szabvány és a változások.

Az ESTA szabvány és a változások. Az ESTA szabvány és a változások. Erdélyi Zsolt SSC üzletág / Vezető auditor 2014.05.22. SGS Hungária Kft. - Budapest A szabvány célja Ipari szabvány Minőségbiztosítási rendszer központúság Lánc szemlélet

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

Klinikai kockázatelemzésre épülő folyamatfejlesztés. Katonai Zsolt

Klinikai kockázatelemzésre épülő folyamatfejlesztés. Katonai Zsolt Klinikai kockázatelemzésre épülő folyamatfejlesztés Katonai Zsolt A szabvány alapú MIR logikája mérhető célok meghatározása folyamatok azonosítása kölcsönhatások elemzése a kívánt eredmény elérése és kockázatok

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Információtartalom vázlata

Információtartalom vázlata 1. Ön azt a feladatot kapta munkahelyén, hogy mutassa be tanuló társainak, hogyan épül fel a korszerű logisztikai rendszer, és melyek a feladatai. Miről fog beszélni? Információtartalom vázlata - logisztika

Részletesebben

Koch's Torma Kft. Közel a Német piac Prezentáció. Beszállítói kapcsolatok, minőségbiztosítás az élelmiszeriparban

Koch's Torma Kft. Közel a Német piac Prezentáció. Beszállítói kapcsolatok, minőségbiztosítás az élelmiszeriparban Koch's Torma Kft. Közel a Német piac Prezentáció Beszállítói kapcsolatok, minőségbiztosítás az élelmiszeriparban Előadó: Ujházi Attila Ügyvezető, www.kochs.cc Több, Mint Torma! Beszállítókkal szemben támasztott

Részletesebben

Minőségügyi alapok A minőség:

Minőségügyi alapok A minőség: Minőségügyi alapok A minőség: Az egyformaság és a megbízhatóság előre látható szintje alacsony költségek mellett és a piacnak megfelelően:" - Deming Ami megfelelően használható." - Juran Megfelelés a követelményeknek."

Részletesebben

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 A bányászat során előállított építési termékekre vonatkozó előírások 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az

Részletesebben

NYOMONKÖVETÉSI RENDSZEREK TANÚSÍTÁSA

NYOMONKÖVETÉSI RENDSZEREK TANÚSÍTÁSA NYOMONKÖVETÉSI RENDSZEREK TANÚSÍTÁSA Tanúsítás, hitelesítés és audit Bárczi István, SGS Hungária Kft. MIRŐL LESZ SZÓ? SGS-ről (nem sok) Fogalmakról Tanúsítható nyomon követési rendszerről Új lehetőség

Részletesebben

Szabályozók felülvizsgálata Ellenőrzési-mátrix

Szabályozók felülvizsgálata Ellenőrzési-mátrix Szabályozók felülvizsgálata Ellenőrzési-mátrix Laukó Krisztina SZTE SZAKK, intézményi koordinátor 35. NEVES Betegbiztonsági Fórum, 2016. 06. 23. Előzmények 1998 Mintaklinika program 2002 az összes szervezeti

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer dokumentumai előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár

A minőségirányítási rendszer dokumentumai előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár Műszaki Alapozó, Fizika és Gépgyártástechnológia Intézeti Tanszék Minőségirányítás alapjai A minőségirányítási rendszer dokumentumai előadó: Dr Szigeti Ferenc főiskolai tanár A minőségirányítási rendszer

Részletesebben

Rendszerszemlélet let az informáci. cióbiztonsági rendszer bevezetésekor. Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu

Rendszerszemlélet let az informáci. cióbiztonsági rendszer bevezetésekor. Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu Rendszerszemlélet let az informáci cióbiztonsági rendszer bevezetésekor Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu Informáci cióbiztonsági irány nyítási rendszer (IBIR) részeir Információs vagyon fenyegetettségeinek

Részletesebben

A Juran-féle hármas egység és a minőségi egység[2]

A Juran-féle hármas egység és a minőségi egység[2] A Juran-féle hármas egység és a minőségi egység[2] (Juran a minőségfejlesztési folyamatot három nagy szakaszra osztotta. Ezek a minőségi tervezés (1.1), a minőség fejlesztés (1.2) és a minőségellenőrzés

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben