II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ"

Átírás

1 II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP /1. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 1

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél és háttér információ...4 A2. Részcélok...4 A3. Rendelkezésre álló forrás...5 A4. Támogatható pályázatok várható száma...5 B. PÁLYÁZÓK KÖRE... 6 B1. Jogi forma...6 A) EGYSÉGES ISKOLA VAGY ÖSSZETETT ISKOLA,... 6 B) KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY,... 6 B2. Méret...7 B3. Székhely...7 B4. Iparág...7 B5. Típus/karakter...7 B6. Egyéb kizáró okok...7 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre...10 C2. Nem támogatható tevékenységek köre...20 C3. Elszámolható költségek köre...20 C4. Nem elszámolható költségek köre...21 C5. Illeszkedési előírás...22 C6. Projekt iparági korlátozása...23 C7. Projekt területi korlátozása...23 C8. A projekt megkezdése...23 C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje...24 C10. Fenntartási kötelezettség...24 C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban...26 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK D1. Támogatás formája...28 D2. Támogatás mértéke...28 D3. Támogatás összege...28 D4. Az önrész összetétele...28 D5. Egyéb pénzügyi eszközök...28 D6. Biztosítékok köre...28 D7. Előleg igénylése...28 D8. Egyéb feltételek...29 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK E1. Monitoring mutatók...38 F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése...40 F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje...40 F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók...40 F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend)...41 F5. Panaszkezelés

3 F6. Vonatkozó jogszabályok listája...47 F7. Fogalomjegyzék...49 F8. Csatolandó mellékeltek listája...54 F9. Pályázati Útmutató mellékletei...54 F10. Szerződéskötéshez szükséges mellékletek

4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvető cél és háttér információ Jelen pályázati kiírás célja olyan közoktatási intézményi hálózat kialakítása, amely hálózati tanulás, hospitáció révén hozzájárul a HHH tanulók integrált oktatását segítő, minőségbiztosított pedagógiai módszertanok minél szélesebb körben történő alkalmazásához. Az iskolai modernizációs folyamat fontos eleme az egymástól tanulás, valamint a szakértői, mentori szintű minőségbiztosítás. Az integrációt elősegítő módszertani kultúra meghonosításához elengedhetetlen a folyamatban előrébb tartó iskolák szakmai továbbfejlesztése, hospitációs központokká történő kijelölése. Az integrációs eszközrendszer zökkenőmentes (a kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez szükséges tartalmi fejlesztéssel együtt történő) bevezetéséhez és minőségbiztosított adaptációjához szükséges a szakértői, a mentori szolgáltatásokat nyújtó szakmai hálózatok összekapcsolása és működtetése. A komplex fejlesztésben és a szolgáltatási rendszer kialakításában az OOIH és a TÁMOP kiemelt projekt látja el a szakmai koordináló szerepet. A hálózatba belépő iskolák a fejlesztés bázisai azok lesznek, amelyeknek az Integrációs Programhoz (továbbiakban: IPR) köthető területen bemutatható jó gyakorlatuk van. A pályázat a minőségi oktatás követelményeinek és az inkluzív oktatási környezet feltételeinek megfelelő integráló hálózat intézményi bázisainak kialakítása céljából biztosít anyagi forrásokat a pályázóknak. Fő cél, hogy mind a pályán lévő pedagógusok, mind a pedagógushallgatók, a halmozottan hátrányos helyzetű (továbbiakban HHH) tanulók integrált nevelését megvalósítani szándékozó iskolák, modell értékű gyakorlati tevékenységen keresztül nyerjenek betekintést olyan fejlesztések megvalósításába, amelyek kiemelt szempontként kezelik az esélyegyenlőséget, egyenlő bánásmódot, az IPR alapú fejlesztést a közoktatási intézmények szervezeti és pedagógiai átalakításában. Az integrációs referencia intézmény kiválasztása, fejlesztése, szolgáltatási rendszerének kialakítása a hazai integráló iskolák minőségbiztosítási rendszerének kialakítását eredményezi. A konstrukció keretében az integrációs referenciaintézményi konzorciumok kiválasztása 6 régióban, régiónként 3-7 intézményi konzorcium, összesen integrációs referencia intézményi konzorcium fejlesztése, szolgáltató funkcióik kialakítása valósul meg. A2. Részcélok A HHH tanulók integrált nevelésében modell-értékű gyakorlatot folytató integrációs referencia intézmények horizontális együttműködéséből kialakuló kooperatív hálózat kialakítása a HHH tanulók integrált az Integrációs Pedagógiai Rendszernek megfelelő, vagyis IPR alapú nevelésének elterjesztése, az inkluzív és minőségi oktatást biztosító intézményi feltételek fejlesztése, valamint a pedagógusképző felsőoktatási intézmények hallgatói számára az integrált nevelést megvalósító integrációs referencia intézmények gyakorló helyekként történő bevonása. Cél, hogy kialakuljon Magyarországon egy olyan hálózat, amely egymást segítő minőségbiztosított szakmai hálóként összefogja a hátrányos helyzetű/roma tanulókat integráltan oktató, szolgáltató intézményeket, szakmai műhelyeket, pedagógusképzéssel 4

5 foglalkozó felsőoktatási kutatási és képzési központokat. A program lényege az IPR alapú intézményfejlesztésre, az inkluzív oktatási környezetre fókuszáló egymástól tanulás. Cél továbbá, hogy a nyertes pályázók felkészüljenek a TÁMOP pályázatban létrejövő támogató hálózatba való bekapcsolódásra. Ezen hálózat célja, hogy a közoktatási intézmények számára szükséges továbbképzések, mentorálás, szakértői szolgáltatások, szakmai tanácsadás stb. elérhetőségét egyenletesen magas színvonalon képes legyen biztosítani. Emellett a hálózat feladata a szaktárca számára biztosítani a szükséges információkat a modernizációs folyamat helyzetéről, gondjairól, amely információk elősegítik a szükséges intézkedések megtételét. Egyúttal a hálózat a régió szintjén megteremti azt a szakmai kommunikációs csatornát, amely a közoktatási intézményrendszerben folyó fejlesztő tevékenységről és a szakmai munka hatékonyságáról, a fejlesztést elősegítő és gátló tényezőkről rendszeres visszajelzéseket ad a szaktárca és a TÁMOP 3.1.1, kiemelt projektgazda számára. Cél továbbá, hogy a TÁMOP kiemelt program által koordinált, támogatott referencia iskolai hálózattal szoros együttműködés alakuljon ki. A3. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg Ft forint. Jelen pályázati kiírás rendelkezésére álló keretösszege a 6 Konvergencia célkitűzés alá eső régióra (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) Ft A projekt lebonyolítása során a megítélt támogatás kizárólag a fent felsorolt 6 régióban használható fel. A projekt keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 10%-a, azaz forint fordítható. Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A4. Támogatható pályázatok várható száma A támogatott pályázatok várható száma: legalább 18, legfeljebb 42 db. 5

6 B. PÁLYÁZÓK KÖRE B1. Jogi forma Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek konzorciumai pályázhatnak (KSH besorolással): 1. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény A) 20. (1) szerinti alábbi nevelési-oktatási intézmények: a) óvoda; b) általános iskola; c) gimnázium, szakközépiskola d) alapfokú művészetoktatási intézmény B) a 33. (1) bekezdése szerinti többcélú intézmények a) egységes iskola vagy összetett iskola, b) közös igazgatású közoktatási intézmény, C) a 22 szerinti Pedagógiai szakmai-szolgáltató intézmények 2. A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert pedagógusképző felsőoktatási intézmények, 3. Helyi cigány kisebbségi önkormányzatok (KSH sz. besorolás: (32), (35)) 4. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 22. (1) szerinti non-profit pedagógiai szakmai-szolgáltató intézmények. 5. Országos, területi, helyi roma/szülői civil szervezetek (KSH sz. besorolás: (52), (56), (57), (59)) A jelen kiírás keretében a fent felsorolt szervezetek konzorciumának létrehozását együttműködési megállapodásban kell rögzíteniük az útmutató mellékletét képező megállapodás minta alapján. A konzorciummal szemben támasztott feltételek Az integrációs referencia intézményi konzorcium kötelező összetétele: a főpályázó általános iskola (vagy legalább 8 évfolyammal működő tagintézmény), melynek kötelező konzorciumi partnerei legalább egy óvoda (ha az intézménynek nem része) pedagógusképző felsőoktatási intézmény A konzorciumba bevonható további partnerek: érettségit adó középiskola, alapfokú művészeti iskola, cigány kisebbségi önkormányzat, pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény, civil szervezet. A pedagógusképző felsőoktatási intézmények több, de legfeljebb 4 pályázatban lehetnek konzorciumi partnerek. A pedagógusképző felsőoktatási intézmények kivételével minden intézmény, szervezet csak egy pályázatban szerepelhet, mint főpályázó vagy mint konzorciumi tag. A konzorciumban résztvevő intézmények száma nem haladhatja meg a 6-ot. 6

7 B2. Méret Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B3. Székhely A főpályázó a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, a Közép-Magyarországi Régió területén kívüli székhellyel rendelkező intézmény lehet. B4. Iparág Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B5. Típus/karakter Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B6. Egyéb kizáró okok 1. Adminisztratív feltételek Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, a. amely lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik a köztartozás megfizetéséig valamint amely felszámolási eljárás, csőd-, végelszámolási, illetve adósságrendezési eljárás alatt áll; b. amely szervezetet az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 88. (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll; c. amely a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a pályázót a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása a 217/1998 (XII. 30.) Korm. rendelet 92. (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. -ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - visszatartásra kerül; d. amely nem felel meg az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ban előírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek; e. amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg; f. amely működéséhez a szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; g. amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor; 7

8 h. akivel szemben a közpénzekről nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség fennáll; 2. A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek Nem releváns. 3. Egyéb feltételek A főpályázó intézmény: a) A főpályázó intézmény szegregációmentes, jogszerű integrációs gyakorlatot folytat és jogszerű az integrációs támogatás felhasználása (11/1994 (VI.8,) MKM r. szerint) A főpályázó általános iskola (tagintézmény esetében is a teljes intézmény) nem szegregál. (Szegregációnak minősül, ha azonos évfolyamon van olyan két osztály, amelyek között a HHH tanulók aránya közötti különbség meghaladja a 25%-ot. Nem számít intézményen belüli szegregációnak, ha az érintett tanulócsoportok két különböző település 8 évfolyamos tagintézményében találhatók.) b) Az egyiskolás település intézményéből a más településre eljáró nem HHH tanulók aránya alacsonyabb, mint 25 %. c) Több iskolás településen, a főpályázó intézmény és a település több iskolájának bármelyikében a HHH tanulók iskolán belüli aránya és a település összes iskolájában a HHH tanulók létszámának a település összes iskolájába járó tanulók létszámához viszonyított aránya közötti eltérés nem több mint 25 %. d) A sajátos nevelési igényű (továbbiakban: sni) tanulók száma települési szinten nem magasabb, mint 7 %. Települési szinten a 7 %-os mértéket csak abban az esetben haladhatja meg az sni tanulók aránya, ha a település intézményében, intézményeiben a nevelésük integrált keretek között, heterogén tanulócsoportokban történik. e) Legalább két éves integrációs gyakorlattal rendelkezik (az OOIH-val megkötött Együttműködési megállapodás sorszámát be kell írni a Pályázati Adatlap pontjába). f) Az alábbi területeken rendelkezik legalább két működő és dokumentációval (programleírás, segédanyag) igazolható jó gyakorlattal, a hátrányos helyzetű gyermekek oktatásával/nevelésével összefüggésben: - tanórai differenciálás - kooperatív tanulás - tevékenységközpontú pedagógiák - multikulturális tartalmak, interkulturális nevelés - hatékony tanulómegismerési technikák - árnyalt, fejlesztő értékelés - projektpedagógia - drámapedagógia - óvoda-iskola átmenet - egyéni fejlesztési tervek kialakítása és megvalósítása - az önálló tanulási képességet kialakító program - tanulási motivációt erősítő és fenntartó tevékenység - kommunikációs képességet fejlesztő program - előítéletek kezelését szolgáló programok 8

9 - pályaorientáció, továbbtanulásra felkészítő program Konzorciumi partner intézmény: a) Középiskola, a 9. évfolyamon a lemorzsolódás aránya nem éri el a 10%-ot b) Óvoda: az adott óvoda körzetébe tartozó három éves HHH óvodáskorúak legalább 60 %-a igénybe veszi az óvoda szolgáltatásait c) Pedagógusképzéssel foglalkozó felsőoktatási intézményekre vonatkozó feltételek: az NFT I. HEFOP központi programban a pedagógus alapképzés számára kifejlesztett képzési csomag valamelyikét a pályázat futamideje alatt kötelező vagy kötelezően választható tantárgyként oktatja. 9

10 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre I. IPR alapú Intézményfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek: 1. A pályázatba bevont óvoda az Óvodai Integrációs Program szerinti helyzetelemzés/önértékelés során feltárt, még nem vagy hiányosan működő elemek bevezetésére, kiépítésére, továbbfejlesztésére, éves integrációs intézmény-fejlesztési cselekvési feladattervet készít (4. sz. melléklet). A feladatterv alapján a projektidőszak végére a helyzetelemzésre/önértékelésre épülő fejlesztések eredményeit, sztenderdjeit beépíti az intézményi alapdokumentumokba (Helyi Nevelési Program, Intézményi Minőségirányítási Program, Szervezeti és Működési Szabályzat és ennek részét képező munkaköri leírások, Házirend). Az integrációs cselekvési feladattervnek tartalmaznia kell: a konkrét tevékenységeket, a tevékenységek megvalósításáért felelős személyeket, határidőket, sikerkritériumokat. Kiemelten: A) A Helyi Nevelési Programban (a nevelési alapelvek, célkitűzések, a nevelési feladatok között, a közoktatásról szóló évi LXXIX.tv. 47 szerint) kerüljön megjelenítésre a pályázó iskolával közösen kidolgozott, az óvoda-iskola átmenetet segítő tevékenységek köre. B) A Minőségirányitási programban a évi LXXIX.tv. 40. (10-11) pontja szerint, az intézményi minőségpolitikában jelenjen meg az IPR központú működés, a teljes körű intézményi önértékelés rendjében szerepeljen az IPR alapú önértékelés. Lásd: C1/V. pont 2. A pályázó iskola az IPR önértékelés során feltárt, még nem vagy hiányosan működődő elemek bevezetésére, kiépítésére, továbbfejlesztésére éves integrációs cselekvési feladattervet készít (4. sz. melléklet). A feladatterv alapján, a projektidőszak végére az önértékelésre épülő fejlesztések eredményeit, sztenderdjeit beépíti az intézményi alapdokumentumokba (Alapító Okirat, Pedagógiai Program, Intézményi Minőségirányítási Program, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend). Az integrációs cselekvési feladattervnek tartalmaznia kell: a konkrét tevékenységeket, a tevékenységek megvalósításáért felelős személyeket, határidőket, a sikerkritériumokat) Lásd: C1/V. pont Kiemelten: A) A Pedagógiai programban kerüljön megjelenítésre a pályázatba bevont óvodával közösen kidolgozott óvoda-iskola átmenetet segítő, a pályázatba bevont középiskolával közösen kidolgozott pályaorientációs és továbbtanulásra felkészítő program, stb. konkrét tevékenységei (1993. évi LXXIX.tv. 48 (1) a, pontja szerint); a helyi tantervben az egyes tantárgyak oktatása során alkalmazott módszerek konkrét eljárásai (1993. évi LXXIX.tv. 48 (1) b, pontja szerint). B) A pályázó a minőségirányítási programjában, minőségpolitikájában a közoktatásról szóló évi LXXIX.tv. 40 (10-11) pontja szerint jelenítse meg az IPR központú működést, az IPR alapú önértékelést. Lásd: C1/V. pont 3. A pályázó általános iskola - amennyiben középiskolát is bevon a projektbe - a középiskolával közösen a HHH tanulók továbbtanulását segítő rendszeres, folyamatos 10

11 programokat biztosít: pályaorientációs és továbbtanulásra felkészítő éves programot dolgoz ki és működtet. A kidolgozott programot a középiskola és az általános iskola beépíti Pedagógiai programjába. A középiskola a Pedagógiai programjában érvényesíti a HHH középiskolai tanulók nevelésével, a HHH tanulók szüleivel való kapcsolattartással összefüggő tevékenységeket a közoktatásról szóló évi LXXIX.tv. 48 (1) a, pontja szerint. 4. Külföldi, illetőleg hazai, az IPR alapú intézményfejlesztéssel összeköthető jó gyakorlatok megismerése, adaptációja és a projekt végeredményeként a saját, ill. az adaptált jó gyakorlatok disszeminációs terv alapján történő disszeminációja (4. sz. melléklet). Ezzel összefüggésben támogatott tevékenységek: 1 db hazai vagy EU tagállamba történő szakmai tanulmányút, maximum 5 nap időtartamban, maximum 3 fő részvételével (IPR menedzsment vagy fejlesztő csoport tagja). Az IPR egyes, eddig nem alkalmazott elemeinek bevezetése ill. újabb évfolyamokra való kiterjesztése, képzések, mentorálások, szaktanácsadói segítséggel.) A programadaptációval összefüggő eszközbeszerzés. Disszeminációt lehetővé tevő elektronikus illetőleg nyomtatott kiadvány szerkesztése, megjelentetése, terjesztése, illetve hospitáció keretében történő bemutatása. 5. Az integrált nevelés intézményi, pedagógiai feltételeinek továbbfejlesztése, a modellprogramok szolgáltatása és disszeminációja érdekében az alábbi 3 fős munkacsoportok működtetése: - 1 db IPR menedzsment - 2 db fejlesztő/szolgáltató munkacsoport, amelyek IPR intézményfejlesztési tervében megjelenő, még fejlesztendő vagy szolgáltatandó elemeire építi tevékenységét. Különösen: az alkalmazás feltételei, módszertani elemek, az IPR alkalmazásától elvárt eredmények javítását célzó beavatkozások fejlesztése, folyamatkövetése, szolgáltatás nyújtása és disszeminációs tevékenység. (IPR menedzsment és fejlesztő csoport meghatározást ld. a fogalomjegyzékben (F7 pont).) A menedzsment és fejlesztő csoportok az önértékelést is figyelembe véve, elsősorban az alább javasolt területek fejlesztését koordinálják: egyéni fejlesztési tervek kialakítása és megvalósítása, alkalmazása, kulcskompetenciák fejlesztése, az integrációt segítő tanórán kívüli programok (különösen a patronusi, mentori vagy tutori rendszer működtetése: diák-diák, tanár-diák,tanár-tanár, diák-szülő-tanár között), együttműködések partnerségi kapcsolatok (döntéshozói, társadalmi, civil és szakmai szervezetekkel, szülőkkel és a tanári együttműködés tartalmai és formái, különösen: hospitálás - jó gyakorlatok tanulása - benchmarking, értékelés, esetmegbeszélés problémaelemzés - problémamegoldás, egyéni fejlesztés tanulói portfólió), a továbbhaladás feltételeinek biztosítása (pályaorientációs, továbbtanulást segítő szakmai programok, továbbtanulók 11

12 követése patrónusi rendszer együttműködések kialakítása, folyamatkövetése). 6. Társadalmi környezettel való hatékony párbeszédet elősegítő tevékenységek. Intézményi környezeti csoport megalakítása (továbbiakban IKCS) működtetése. Az IKCS a partnerkapcsolati rendszer kiépítését, fejlesztését, fenntartását, a programok működtetését, a támogató környezettel kialakított jó gyakorlatok/modellek terjesztését és igény szerint a szolgáltatásokat koordinálja. Az alábbi komplex feladatokból minimum 3 konkrét tevékenység megvalósítása kötelező: Az érintett szülők folyamatos tájékoztatása és bevonása az intézményi tervezési, értékelési, döntési folyamatokba, különös tekintettel a HHH gyermekek szüleinek érdekérvényesítésére, partneri bevonására; Az un. nyitott iskola program kialakítása és megvalósítása az iskola külső kapcsolatrendszerének fejlesztésére a szülőkkel és a helyi közösségekkel (rendszeres, az érintett közösséggel közösen kialakított tartalom szerinti működtetése. Pl.: tematikus ankétok, szülői klubok, szülők iskolája stb. és ezek működtetése); A támogató környezet és az intézmény kapcsolattartását segítő szabadidős és kulturális rendezvények, programok megszervezése (az iskola humán és infrastrukturális adottságainak bevonásával); Helyi közoktatási integrációs kerekasztal működtetése (CKÖ, családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat, civil szervezet, fenntartó, szülői képviselet). 7. Az integrációs stratégiához kapcsolódó eszközbeszerzések: Tanulóbarát, multikulturális iskolai és csoportmunkára alkalmas osztálytermi környezet kialakításához eszközök, berendezések vásárlása. Fejlesztő eszközök és az integrált nevelést-oktatást támogató szakirodalom beszerzése. 8. A HHH tanulók szociális helyzetéből fakadó hátrányok enyhítésést célzó tevékenységek, szociális és szociokulturális hátránykompenzáció. (Például: tanórai és tanórán kívül tevékenységekhez tanszerek, fejlesztő eszközök vásárlása, biztosítása) II. Szolgáltatóvá válást elősegítő tevékenységek: 1. Pedagógushallgatók fogadására, hospitációk és konzultációk vezetésére, próbatanításokra, vizsgatanításokra történő felkészülés az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet figyelembe vételével. Az általános iskola vezető tanárt és legalább két tanítót és három tanárt jelöl ki, akik a pedagógusképző intézmény oktatójának és az integrációs referencia mentorának (részletes feladatai: Útmutató F7-es pont) közreműködésével felkészülnek az IPR feltétel - és eszközrendszerének gyakorlati bemutatását is célzó csoportos nevelési-oktatási és az önálló tanítási gyakorlat valamint az összefüggő iskolai gyakorlat vezetésére, irányítására. (Ez magában foglalja az adott szakhoz tartozó iskolai tantárgyakkal kapcsolatos tanári 12

13 munka, az oktatási-nevelési intézmény, a nevelőtestület, illetve a gyermekek vagy tanulók mindennapi tevékenységei megfigyelésére, elemzésére, továbbá az önállóan megtartott tanítási gyakorlat szakmai vezetését, koordinálását.) 2. A pedagógusképző intézmény oktatói közreműködnek az általános iskola kijelölt vezető tanárának és pedagógusainak felkészítésében, az IPR feltétel - és eszközrendszerének gyakorlati bemutatását is célzó csoportos és önálló tanítási gyakorlat megszervezésében, irányításában. A pedagógusképző intézmény az általános iskolával közösen kidolgozza az IPR elemeire épülő csoportos és egyéni hospitálás éves tematikus időtervét, hospitálási szempontokat és a konzultációs tervet a hallgatók és oktatók számára. 3. A pedagógusképző intézmény bevezet legalább egy, a HEFOP A program keretében fejlesztett integrációt támogató programcsomagot. Ha a HEFOP A programcsomag kipróbálója volt a pedagógusképző intézmény, akkor egy újabb programcsomagot vezet be. Rendszeresen részt vesz és tevékeny szerepet vállal az integrációs referencia intézményi találkozókon és a kistérségi szintű szakmai fejlesztő műhelyekben. 4. A pedagógusképző intézmény a projektidőszak végére az általános iskolával közösen kidolgozza az integrációs referencia intézményi gyakorló iskolai rendszer fenntartható modelljét, és javaslatot fogalmaz meg, arra vonatkozóan, miként érhető el, hogy a hallgatók az integrációs referencia intézményt válasszák gyakorló ill. hospitációs helynek. 5. A pedagógusképző intézmény informálja a hallgatókat a projektben való részvétel lehetőségeiről, feltételeiről. Segíti a hallgatók és gyakorló helyek közötti kapcsolat létrejöttét. Folyamatosan kapcsolatot tart a konzorciumi partner integrációs referencia intézményi helyekkel. Gondoskodik, hogy az integrációs gyakorlatot folytató iskolában vezetőtanár irányításával legalább 5 hallgató 15 órában egyéni hospitáción vegyen részt és az egyéni hospitációt végző hallgatók legalább 30%-a az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatát, próba és/vagy vizsgatanítását az integrációs gyakorlatot folytató intézményben végezze. Lehetőség szerint a pályázónak gondoskodnia kell, hogy egy csoportnyi (10-15 fő) hallgató az integrációs gyakorlatot folytató intézményben csoportos hospitáláson vehessen részt legalább 2 alkalommal, vezető tanár irányításával. 6. Szakmai szolgáltatások igénybevétele az integrációs stratégiához, integrációs cselekvési feladattervhez kapcsolódóan, szaktanácsadás, képzések területén. (Például: Difer-, óvoda-iskola átmenet-, tanórai differenciálás, kooperatív tanulás képzések.) III. Szolgáltatói tevékenységek: 1. Más integrációs referencia intézmények számára találkozók megszervezése, bekapcsolódás más integrációs referencia intézmények által szervezett programokba. (Kötelező minimum 1 találkozó megszervezése és legalább 2 további találkozón való részvétel 3-3 fővel. A találkozó megszervezésében térítésmentesen segítséget nyújtanak az Educatio Társ. Szolg. Kht., TÁMOP kiemelt projekt keretében alkalmazott régiós irodavezetők). A találkozó célja egymás jó partnerkapcsolati, módszertani szolgáltatási és disszeminációs gyakorlatainak megismerése,ezek értékelése, továbbfejlesztése, az adaptációk közös tervezése, az IPR eszközrendszerének új, hatékony jó gyakorlatainak disszeminációja; a 13

14 referenciaintézmények és a kistérségi tematikus szakmai műhelyek számára nyújtott szolgáltatások tapasztalatainak megosztása, értékelése, problémaelemzés, közös problémamegoldás. 2. Az integrációs referencia intézmények környezetében lévő kistérségi vagy szomszédos kistérségek integrációs és képességkibontakoztató felkészítést folytató vagy annak bevezetésére felkészülni kívánó intézmények számára tematikus szakmai műhelyek kialakítása, működtetése, az érintett intézményenként 2 pedagógus részvételével, alkalmanként legalább 3 óra időtartamban, minimum az alábbiak közül 3 területen, területenként minimum 6 alkalommal: Óvoda-iskola átmenet Tanórai differenciálás Kooperatív tanulásszervezés Multikulturális tartalmak Általános- és középiskola átmenet, a középiskolában továbbtanulók támogató követése. A tematikus szakmai műhelyek célja: az adott területek jó gyakorlatainak megismerése, közös továbbfejlesztése, a résztvevő intézmények adaptációs tervének és az adaptációnak a támogatása, hospitálások (élményszerű tapasztalatszerzés, résztvevői megfigyelés) biztosítása. A pályázatba bevont óvoda részt vesz és közreműködik az óvoda-iskola átmenet műhelyben, 2 óvodapedagógus részvételével, legalább 3 óra időtartamban. A pályázatba bevont középiskola részt vesz és közreműködik az általános- és középiskolai átmenet tematikus szakmai műhelyben, legalább 6 alkalommal, 1 pedagógus részvételével, amely alkalmanként legalább 3 óra időtartamú 3. A pedagógusképző intézmények hallgatói/oktatói számára hospitációk és konzultációk, egyéni és csoportos gyakorlatok, próbatanítások, vizsgatanítások lehetőségének biztosítása. Az integrációs referencia intézmény legalább 5 hallgatót fogad egyéni hospitációra és egyéni tanítási gyakorlatra és legalább két alkalommal csoportos hospitációt biztosít a hallgatók számára. A hallgatók a konzorciumi tag pedagógusképző(k)ből érkeznek (tanító és tanár szakosak). 4. Honlap, online fejlesztési platform kialakítása - a TÁMOP központi program által kidolgozott specifikáció alapján - és működtetése, az integrációs referencia intézmények környezetében lévő intézmények számára. Olyan online felület biztosítása és működtetése, mely harmonizál a TÁMOP szakmai nyomon követő adatbázissal. Így az eredmények, fejlesztések, információk a szakmai nyomon követő adatbázison keresztül is akadálymentesen megjeleníthetők. IV. Közoktatási fejlesztési hálózatokhoz történő kapcsolódást, a hálózati- és horizontális tanulást segítő tevékenységek 1. Együttműködés kialakítása a régióban működő (TÁMOP ) fejlesztési koordinációt végző szervezettel, valamint a régióban az NFT 1. HEFOP 2.1. és 3.1. pályázati programok sikeres megvalósításában referenciával rendelkező, legalább 5, a TÁMOP kiemelt program specifikációja alapján referencia hellyé váló intézménnyel az IPR továbbfejlesztése és az ezt támogató kompetencia alapú oktatás bevezetésének ösztönzése érdekében. Az OOIH és a régiónként felálló szakmai koordináló szervezetek (TÁMOP 3.2.2) adnak tájékoztatást a referenciával rendelkező intézmények köréről. Az 14

15 együttműködés célja a jó gyakorlatok megismerése, terjesztése, fejlesztése, a hálózati tanulás előnyeinek kölcsönös kihasználása. Az IPR kiépítése, fejlesztése, a szolgáltatói feladat minőségi ellátása érdekében évente legalább 3 alkalommal az iskola részt vesz a hálózati tanulás rendezvényein, valamint sikeres pályázás esetén igénybe veszi a TÁMOP 3.1 intézkedés keretében meghirdetendő kompetencia-alapú oktatás bevezetését támogató pályázat kínálta szolgáltatásokat. 2. A referenciaintézménnyé válást segítő szakmai műhely működtetése, a referencia intézmények felkészítése az együttnevelés oktatásszervezési, módszertani elemeinek, jó gyakorlatainak terjesztésére, szolgáltatás nyújtására (hospitációs lehetőséget, helyszíni tanácsadást, programfejlesztési konzultációt szolgáltat a projektidőszak alatt folyamatosan, legalább 8 alkalommal). V. A támogatható tevékenységek minőségbiztosítással minőségirányítással összefüggő elemei Valamennyi alkalmazási, fejlesztői, szolgáltatási folyamatban érvényesíteni szükséges az adott támogatható tevékenységnél jelölt, minőségbiztosítást elősegítő feltételeket, szempontokat. Különösen - a Közoktatásról szóló évi LXXIX.tv. 40 (10-11) bekezdése szerint - a pályázatban résztvevő intézmény a projektidőszak végére: 1. Az intézményi minőségpolitikában jelenítse meg az IPR központú működést, 2. A minőségfejlesztési rendszerében határozza meg az IPR alapú működést biztosító vezetési, tervezési feladatok végrehajtását. 3. A teljes körű intézményi önértékelés rendjében szerepeltesse az IPR alapú önértékelést. Az önértékelés alapján határozza meg azokat az intézkedéseket, amelyek elősegítik az IPR-ben megfogalmazott elemek beépülését, az intézmény működését biztosító folyamatokba. Lsd.: C1/I/1-2. pontban foglaltak szerint. C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések Kötelezően megvalósítandó tevékenységek A C1 pontban részletesen kifejtett tevékenységek alapján Konzorciumi tagok általános iskolák Minimálisan megvalósítandó tevékenységek (C1.I alapján) Az IPR még hiányzó elemeinek kiépítésével, továbbfejlesztésével, az intézmény alapdokumentumainak átdolgozásával kapcsolatos tevékenységek. Az integrációs szakértő által ellenjegyzett önértékelésben foglaltak szerint, továbbá legalább két, már működő módszertani terület újabb két évfolyamra történő kiterjesztése. Amennyiben középiskolát is bevon a projektbe, kötelező a hátrányos helyzetűek továbbtanulását segítő rendszeres, folyamatos programok biztosítása: pályaorientációs és a továbbtanulásra 15

16 felkészítő éves program kidolgozása és működtetése. A kidolgozott program beépítése az általános iskola és a középiskola Pedagógiai programjába. IPR menedzsment és fejlesztő/szolgáltató munkacsoportok működtetése. Intézményi környezeti csoport megalakítása (továbbiakban IKCS), működtetése. A támogató környezettel kialakított jó gyakorlatok/modellek terjesztése és igény szerint szolgáltatások koordinálása. A tevékenységek között megjelenő komplex feladatokból minimum 3 konkrét tevékenység megvalósítása. A HHH tanulók szociális helyzetéből fakadó hátrányok enyhítésést célzó tevékenységek, szociális, és szociokulturális hátránykompenzáció. (Például: tanórai, tanórán kívüli tevékenységekhez tanszerek, fejlesztő eszközök vásárlása, biztosítása) (C1.II. alapján) Pedagógushallgatók fogadására történő felkészülés, hospitációk, próbatanítások, konzultációk megszervezése (C1.III. alapján) Az IPR-t alkalmazó vagy annak bevezetésére készülő intézmények számára tematikus szakmai műhelyek működtetése (hospitálások, élményszerű tapasztalatszerzés) legalább 6 alkalommal a projektidőszakban. Más integrációs referencia intézmények számára találkozók megszervezése, bekapcsolódás más integrációs referencia intézmények által szervezett programokba (Kötelező minimum 1 találkozó megszervezése és legalább 2 további találkozón való részvétel 3-3 fővel). A pedagógusképző intézmények hallgatói/oktatói számára hospitációk és konzultációk, egyéni és csoportos gyakorlatok, próbatanítások, vizsgatanítások lehetőségének biztosítása. (Legalább 5 fő hallgató, 15óra/fő.) Honlap online fejlesztési platform kialakítása és működtetése, az integrációs referencia intézmények környezetében lévő intézmények számára. (C1.IV. alapján) Együttműködés kialakítása a régióban működő 16

17 (TÁMOP ) fejlesztési koordinációt végző szervezettel, valamint a régióban az NFT 1. HEFOP 2.1. és 3.1. pályázati programok sikeres megvalósításában referenciával rendelkező, legalább 5, a TÁMOP kiemelt program specifikációja alapján referencia hellyé váló intézménnyel. A referenciaintézménnyé válást segítő szakmai műhely működtetése, a potenciális referencia intézmények felkészítése az együttnevelés oktatásszervezési, módszertani elemeinek, jó gyakorlatainak terjesztésére, szolgáltatás nyújtására. óvodák (C1.V. alapján) Az IPR központú működést biztosító vezetési, tervezési feladatok és a végrehajtási folyamat megjelenítése az intézményi minőségpolitikában és a minőségfejlesztési rendszerben. Az IPR alapú önértékelés megjelenítése a teljes körű intézményi önértékelés rendjében. (C1.I alapján) Az IPR még hiányzó elemeinek kiépítésével, továbbfejlesztésével, az intézmény alapdokumentumainak átdolgozásával kapcsolatos tevékenységek. A HHH tanulók szociális helyzetéből fakadó hátrányok enyhítésést célzó tevékenységek, szociális, és szociokulturális hátránykompenzáció. (Például: foglalkozási tevékenységekhez tanszerek, fejlesztő eszközök vásárlása, biztosítása) (C1.III. alapján) Részt vesz és közreműködik az óvoda-iskola átmenet tematikus szakmai műhelyben, legalább 6 alkalommal, 2 óvodapedagógus részvételével, amely alkalmanként legalább 3 óra időtartamú. Hospitálások (élményszerű tapasztalatszerzés, résztvevői megfigyelés) meghirdetése, pedagógusok fogadása, konzultációk. (C1.V. alapján) Az IPR központú működést biztosító vezetési, tervezési feladatok és a végrehajtási folyamat megjelenítése az intézményi minőségpolitikában és a minőségfejlesztési rendszerben. Az IPR alapú önértékelés megjelenítése a teljes körű intézményi önértékelés rendjében. 17

18 középiskola (amennyiben konzorciumi tag) pedagógusképző intézmények (C1. I. alapján) A HHH tanulók továbbtanulását segítő pályaorientációs és továbbtanulásra felkészítő éves programot dolgoz ki és azt beépíti Pedagógiai programjába. A Pedagógiai programjában érvényesíti a HHH középiskolai tanulók nevelésével, a HHH tanulók szüleivel való kapcsolattartással összefüggő tevékenységeket (C1.III. alapján) Részt vesz és közreműködik az általános- és középiskolai átmenet tematikus szakmai műhelyben, legalább 6 alkalommal, 1 pedagógus részvételével, amely alkalmanként legalább 3 óra időtartamú (C1. II. alapján) Rendszeres részvétel és közreműködés az integrációs referencia intézményi találkozókon és a kistérségi szintű szakmai fejlesztő műhelyekben. Közreműködik az általános iskola kijelölt vezető tanárának és pedagógusainak felkészítésében a csoportos és önálló tanítási gyakorlat megszervezésében, irányításában, a hospitálási szempontok és a konzultációs terv kidolgozásában. Hospitálások meghirdetése, a hallgatók rendszeres informálása, tájékoztatása a projektben való részvétel lehetőségeiről, feltételeiről. Folyamatos kapcsolattartás az integrációs referencia intézményi helyekkel. A projektidőszak végére az általános iskolával közösen kidolgozza az integrációs referencia intézményi gyakorló iskolai rendszer fenntartható modelljét, és javaslatot fogalmaz meg, arra vonatkozóan, miként érhető el, hogy a hallgatók az integrációs referencia intézményt válasszák gyakorló ill. hospitációs helynek. Minimum egy - a HEFOP "A" program keretében fejlesztett - integrációt támogató programcsomagot bevezet. Ha a HEFOP A programcsomag kipróbálója volt a pedagógusképző intézmény, akkor egy újabb programcsomagot vezet be. Tájékoztatás, nyilvánosság A Kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu) honlapjáról letölthető Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentum, valamint az Arculati Kézikönyv tartalmazza. 18

19 A Kedvezményezett a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban szereplő V. számú kommunikációs csomagot köteles megvalósítani és a fentiekben hivatkozott Arculati Kézikönyvben szereplő C típusú hirdetőtáblát, a projektzárást követően pedig a C típusú emlékeztető táblát köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén. C1.2. Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó szolgáltatások tevékenységek, A, Általános iskola esetében: - Az 5 referenciaintézményen túl további referenciaintézmények bevonását is vállalja - Közoktatás infrastrukturális fejlesztéseihez kapcsolódó ROP és TIOP nyertes intézményeket is bevonnak tematikus szakmai műhelyekbe B, Pedagógusképző intézmény esetében: -Az NFT. HEFOP központi programban a pedagógus alapképzés számára fejlesztett, integrációt támogató 11 módszertani programcsomag közül, két programcsomag/modul bevezetését vállalja C1.3. Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel kapcsolatban 1. Projektmenedzsmenttel szembeni elvárások: A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt menedzsmentjének ellátása érdekében az alábbi személyeket a projekt teljes hossza alatt biztosítja: - projektmenedzser - szakmai vezető, - pénzügyi vezető A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy projektmenedzser-szakmai vezetőt alkalmaz munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát. A projektmenedzser-szakmai vezetőnek szakirányú (szakmai), ennek hiányában egyéb felsőfokú végzettséggel és min. 5 éves, a HHH tanulók oktatásával kapcsolatos szakmai tapasztalattal, valamint NFT keretén belül megvalósult pályázat lebonyolításában szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie. A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a projektgazdának vállalnia kell egy pénzügyi vezető alkalmazását is munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 10 órát. A pénzügyi vezetőnek szakirányú végzettséggel és 5 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. (Felhívjuk a projektgazda figyelmét, hogy a támogatások igénylése során a projekt előrehaladási jelentéseit /fizetési kérelmeket/ mérlegképes könyvelőnek kell ellenjegyeznie!). 2. Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások: A projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzési törvény (2003. évi CXXIX. törvény) szabályai szerint kell eljárni. 19

20 C2. Nem támogatható tevékenységek köre Nem támogatható az a tevékenység, illetve eszközbeszerzés és infrastrukturális beruházás, amelyre a HEFOP 2.1.3; 2.1.5; B; 2.1.7; 2.1.8, a TIOP TÁMOP 314; 315, illetve a Regionális Operatív Programokban kiírt pályázatok (KDOP 5.1.1, NyDOP 5.3, DDOP 3.2.1, DAOP 4.2.1, ÉAOP 4.1.1, ÉMOP 4.3.1) keretében már támogatást nyert a pályázó érintett intézménye. C3. Elszámolható költségek köre ESZA költségek: 1. Projektmenedzsment költségek: A projektmenedzsment költségek aránya az összköltségen belül maximum 12 % lehet. 2. A projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek: Bérköltségei és járulékai, valamint személyi jellegű költségei; Jó gyakorlatok megismeréséhez valamint az IPR menedzsment, fejlesztő illetve intézményi környezeti csoport működtetéséhez kapcsolódó : szállás, utazási, étkezési költségek, napidíj. Pedagógusok helyettesítési díja (pl.: továbbképzésekhez, jó gyakorlatok átvételéhez kapcsolódva). A fejlesztési program kidolgozásában, megvalósításában közreműködő pedagógusok honoráriuma. 3. Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások: Megbízási díj (pl. mentor, szakértők stb.) Programadaptációhoz kapcsolódó fejlesztő eszközök, segédeszközök Tankönyvek, szakirodalom, oktatási segédanyagok beszerzésének költsége; honlap online fejlesztési platform fejlesztési és működtetésének költsége; Kiadványszerkesztés és megjelenítéshez kapcsolódó költségek; Fejlesztő foglalkozásokhoz kapcsolódó kis értékű eszközbeszerzés, anyagköltségek Integrációs referencia intézményi találkozók megszervezéséhez kapcsolódóan rendezvényszervezési díj; Fejlesztésben részt vevő pedagógusok továbbképzéseinek részvételi díja; Rendezvényszervezéshez kapcsolódó költségek; 20

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.A-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett A Komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerősítése című tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.4.8/08/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül c. pályázati felhívás

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TIOP-1.1.1-12/1 1 Tartalom

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért - Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Könyvtári digitális tartalmak online elérhetőségének javítása c. Kiemelt Projekt felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.16-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.1.D-12/2/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tehetséghidak Program c. Kiemelt Pályázati Felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.4.

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tehetséghidak Program c. Kiemelt Pályázati Felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.4. KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tehetséghidak Program c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.4.5-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban PROJEKTTERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban c. kiemelt projekt elkészítéséhez

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program. Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program. Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.4.2-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása c. pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP 5.5.4-13/2 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP 3.2.12-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatás támogatása A) komponens: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.2.4/A/09/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése A társadalmi partnerek kapacitásfejlesztése c. pályázati felhívásaihoz Kódszámok: TÁMOP 2.5.3.A-13/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése c. Kiemelt

Részletesebben