II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ"

Átírás

1 II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP /1. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 1

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél és háttér információ...4 A2. Részcélok...4 A3. Rendelkezésre álló forrás...5 A4. Támogatható pályázatok várható száma...5 B. PÁLYÁZÓK KÖRE... 6 B1. Jogi forma...6 A) EGYSÉGES ISKOLA VAGY ÖSSZETETT ISKOLA,... 6 B) KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY,... 6 B2. Méret...7 B3. Székhely...7 B4. Iparág...7 B5. Típus/karakter...7 B6. Egyéb kizáró okok...7 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre...10 C2. Nem támogatható tevékenységek köre...20 C3. Elszámolható költségek köre...20 C4. Nem elszámolható költségek köre...21 C5. Illeszkedési előírás...22 C6. Projekt iparági korlátozása...23 C7. Projekt területi korlátozása...23 C8. A projekt megkezdése...23 C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje...24 C10. Fenntartási kötelezettség...24 C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban...26 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK D1. Támogatás formája...28 D2. Támogatás mértéke...28 D3. Támogatás összege...28 D4. Az önrész összetétele...28 D5. Egyéb pénzügyi eszközök...28 D6. Biztosítékok köre...28 D7. Előleg igénylése...28 D8. Egyéb feltételek...29 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK E1. Monitoring mutatók...38 F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése...40 F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje...40 F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók...40 F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend)...41 F5. Panaszkezelés

3 F6. Vonatkozó jogszabályok listája...47 F7. Fogalomjegyzék...49 F8. Csatolandó mellékeltek listája...54 F9. Pályázati Útmutató mellékletei...54 F10. Szerződéskötéshez szükséges mellékletek

4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvető cél és háttér információ Jelen pályázati kiírás célja olyan közoktatási intézményi hálózat kialakítása, amely hálózati tanulás, hospitáció révén hozzájárul a HHH tanulók integrált oktatását segítő, minőségbiztosított pedagógiai módszertanok minél szélesebb körben történő alkalmazásához. Az iskolai modernizációs folyamat fontos eleme az egymástól tanulás, valamint a szakértői, mentori szintű minőségbiztosítás. Az integrációt elősegítő módszertani kultúra meghonosításához elengedhetetlen a folyamatban előrébb tartó iskolák szakmai továbbfejlesztése, hospitációs központokká történő kijelölése. Az integrációs eszközrendszer zökkenőmentes (a kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez szükséges tartalmi fejlesztéssel együtt történő) bevezetéséhez és minőségbiztosított adaptációjához szükséges a szakértői, a mentori szolgáltatásokat nyújtó szakmai hálózatok összekapcsolása és működtetése. A komplex fejlesztésben és a szolgáltatási rendszer kialakításában az OOIH és a TÁMOP kiemelt projekt látja el a szakmai koordináló szerepet. A hálózatba belépő iskolák a fejlesztés bázisai azok lesznek, amelyeknek az Integrációs Programhoz (továbbiakban: IPR) köthető területen bemutatható jó gyakorlatuk van. A pályázat a minőségi oktatás követelményeinek és az inkluzív oktatási környezet feltételeinek megfelelő integráló hálózat intézményi bázisainak kialakítása céljából biztosít anyagi forrásokat a pályázóknak. Fő cél, hogy mind a pályán lévő pedagógusok, mind a pedagógushallgatók, a halmozottan hátrányos helyzetű (továbbiakban HHH) tanulók integrált nevelését megvalósítani szándékozó iskolák, modell értékű gyakorlati tevékenységen keresztül nyerjenek betekintést olyan fejlesztések megvalósításába, amelyek kiemelt szempontként kezelik az esélyegyenlőséget, egyenlő bánásmódot, az IPR alapú fejlesztést a közoktatási intézmények szervezeti és pedagógiai átalakításában. Az integrációs referencia intézmény kiválasztása, fejlesztése, szolgáltatási rendszerének kialakítása a hazai integráló iskolák minőségbiztosítási rendszerének kialakítását eredményezi. A konstrukció keretében az integrációs referenciaintézményi konzorciumok kiválasztása 6 régióban, régiónként 3-7 intézményi konzorcium, összesen integrációs referencia intézményi konzorcium fejlesztése, szolgáltató funkcióik kialakítása valósul meg. A2. Részcélok A HHH tanulók integrált nevelésében modell-értékű gyakorlatot folytató integrációs referencia intézmények horizontális együttműködéséből kialakuló kooperatív hálózat kialakítása a HHH tanulók integrált az Integrációs Pedagógiai Rendszernek megfelelő, vagyis IPR alapú nevelésének elterjesztése, az inkluzív és minőségi oktatást biztosító intézményi feltételek fejlesztése, valamint a pedagógusképző felsőoktatási intézmények hallgatói számára az integrált nevelést megvalósító integrációs referencia intézmények gyakorló helyekként történő bevonása. Cél, hogy kialakuljon Magyarországon egy olyan hálózat, amely egymást segítő minőségbiztosított szakmai hálóként összefogja a hátrányos helyzetű/roma tanulókat integráltan oktató, szolgáltató intézményeket, szakmai műhelyeket, pedagógusképzéssel 4

5 foglalkozó felsőoktatási kutatási és képzési központokat. A program lényege az IPR alapú intézményfejlesztésre, az inkluzív oktatási környezetre fókuszáló egymástól tanulás. Cél továbbá, hogy a nyertes pályázók felkészüljenek a TÁMOP pályázatban létrejövő támogató hálózatba való bekapcsolódásra. Ezen hálózat célja, hogy a közoktatási intézmények számára szükséges továbbképzések, mentorálás, szakértői szolgáltatások, szakmai tanácsadás stb. elérhetőségét egyenletesen magas színvonalon képes legyen biztosítani. Emellett a hálózat feladata a szaktárca számára biztosítani a szükséges információkat a modernizációs folyamat helyzetéről, gondjairól, amely információk elősegítik a szükséges intézkedések megtételét. Egyúttal a hálózat a régió szintjén megteremti azt a szakmai kommunikációs csatornát, amely a közoktatási intézményrendszerben folyó fejlesztő tevékenységről és a szakmai munka hatékonyságáról, a fejlesztést elősegítő és gátló tényezőkről rendszeres visszajelzéseket ad a szaktárca és a TÁMOP 3.1.1, kiemelt projektgazda számára. Cél továbbá, hogy a TÁMOP kiemelt program által koordinált, támogatott referencia iskolai hálózattal szoros együttműködés alakuljon ki. A3. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg Ft forint. Jelen pályázati kiírás rendelkezésére álló keretösszege a 6 Konvergencia célkitűzés alá eső régióra (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) Ft A projekt lebonyolítása során a megítélt támogatás kizárólag a fent felsorolt 6 régióban használható fel. A projekt keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 10%-a, azaz forint fordítható. Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A4. Támogatható pályázatok várható száma A támogatott pályázatok várható száma: legalább 18, legfeljebb 42 db. 5

6 B. PÁLYÁZÓK KÖRE B1. Jogi forma Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek konzorciumai pályázhatnak (KSH besorolással): 1. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény A) 20. (1) szerinti alábbi nevelési-oktatási intézmények: a) óvoda; b) általános iskola; c) gimnázium, szakközépiskola d) alapfokú művészetoktatási intézmény B) a 33. (1) bekezdése szerinti többcélú intézmények a) egységes iskola vagy összetett iskola, b) közös igazgatású közoktatási intézmény, C) a 22 szerinti Pedagógiai szakmai-szolgáltató intézmények 2. A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert pedagógusképző felsőoktatási intézmények, 3. Helyi cigány kisebbségi önkormányzatok (KSH sz. besorolás: (32), (35)) 4. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 22. (1) szerinti non-profit pedagógiai szakmai-szolgáltató intézmények. 5. Országos, területi, helyi roma/szülői civil szervezetek (KSH sz. besorolás: (52), (56), (57), (59)) A jelen kiírás keretében a fent felsorolt szervezetek konzorciumának létrehozását együttműködési megállapodásban kell rögzíteniük az útmutató mellékletét képező megállapodás minta alapján. A konzorciummal szemben támasztott feltételek Az integrációs referencia intézményi konzorcium kötelező összetétele: a főpályázó általános iskola (vagy legalább 8 évfolyammal működő tagintézmény), melynek kötelező konzorciumi partnerei legalább egy óvoda (ha az intézménynek nem része) pedagógusképző felsőoktatási intézmény A konzorciumba bevonható további partnerek: érettségit adó középiskola, alapfokú művészeti iskola, cigány kisebbségi önkormányzat, pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény, civil szervezet. A pedagógusképző felsőoktatási intézmények több, de legfeljebb 4 pályázatban lehetnek konzorciumi partnerek. A pedagógusképző felsőoktatási intézmények kivételével minden intézmény, szervezet csak egy pályázatban szerepelhet, mint főpályázó vagy mint konzorciumi tag. A konzorciumban résztvevő intézmények száma nem haladhatja meg a 6-ot. 6

7 B2. Méret Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B3. Székhely A főpályázó a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, a Közép-Magyarországi Régió területén kívüli székhellyel rendelkező intézmény lehet. B4. Iparág Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B5. Típus/karakter Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B6. Egyéb kizáró okok 1. Adminisztratív feltételek Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, a. amely lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik a köztartozás megfizetéséig valamint amely felszámolási eljárás, csőd-, végelszámolási, illetve adósságrendezési eljárás alatt áll; b. amely szervezetet az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 88. (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll; c. amely a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a pályázót a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása a 217/1998 (XII. 30.) Korm. rendelet 92. (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. -ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - visszatartásra kerül; d. amely nem felel meg az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ban előírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek; e. amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg; f. amely működéséhez a szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; g. amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor; 7

8 h. akivel szemben a közpénzekről nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség fennáll; 2. A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek Nem releváns. 3. Egyéb feltételek A főpályázó intézmény: a) A főpályázó intézmény szegregációmentes, jogszerű integrációs gyakorlatot folytat és jogszerű az integrációs támogatás felhasználása (11/1994 (VI.8,) MKM r. szerint) A főpályázó általános iskola (tagintézmény esetében is a teljes intézmény) nem szegregál. (Szegregációnak minősül, ha azonos évfolyamon van olyan két osztály, amelyek között a HHH tanulók aránya közötti különbség meghaladja a 25%-ot. Nem számít intézményen belüli szegregációnak, ha az érintett tanulócsoportok két különböző település 8 évfolyamos tagintézményében találhatók.) b) Az egyiskolás település intézményéből a más településre eljáró nem HHH tanulók aránya alacsonyabb, mint 25 %. c) Több iskolás településen, a főpályázó intézmény és a település több iskolájának bármelyikében a HHH tanulók iskolán belüli aránya és a település összes iskolájában a HHH tanulók létszámának a település összes iskolájába járó tanulók létszámához viszonyított aránya közötti eltérés nem több mint 25 %. d) A sajátos nevelési igényű (továbbiakban: sni) tanulók száma települési szinten nem magasabb, mint 7 %. Települési szinten a 7 %-os mértéket csak abban az esetben haladhatja meg az sni tanulók aránya, ha a település intézményében, intézményeiben a nevelésük integrált keretek között, heterogén tanulócsoportokban történik. e) Legalább két éves integrációs gyakorlattal rendelkezik (az OOIH-val megkötött Együttműködési megállapodás sorszámát be kell írni a Pályázati Adatlap pontjába). f) Az alábbi területeken rendelkezik legalább két működő és dokumentációval (programleírás, segédanyag) igazolható jó gyakorlattal, a hátrányos helyzetű gyermekek oktatásával/nevelésével összefüggésben: - tanórai differenciálás - kooperatív tanulás - tevékenységközpontú pedagógiák - multikulturális tartalmak, interkulturális nevelés - hatékony tanulómegismerési technikák - árnyalt, fejlesztő értékelés - projektpedagógia - drámapedagógia - óvoda-iskola átmenet - egyéni fejlesztési tervek kialakítása és megvalósítása - az önálló tanulási képességet kialakító program - tanulási motivációt erősítő és fenntartó tevékenység - kommunikációs képességet fejlesztő program - előítéletek kezelését szolgáló programok 8

9 - pályaorientáció, továbbtanulásra felkészítő program Konzorciumi partner intézmény: a) Középiskola, a 9. évfolyamon a lemorzsolódás aránya nem éri el a 10%-ot b) Óvoda: az adott óvoda körzetébe tartozó három éves HHH óvodáskorúak legalább 60 %-a igénybe veszi az óvoda szolgáltatásait c) Pedagógusképzéssel foglalkozó felsőoktatási intézményekre vonatkozó feltételek: az NFT I. HEFOP központi programban a pedagógus alapképzés számára kifejlesztett képzési csomag valamelyikét a pályázat futamideje alatt kötelező vagy kötelezően választható tantárgyként oktatja. 9

10 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre I. IPR alapú Intézményfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek: 1. A pályázatba bevont óvoda az Óvodai Integrációs Program szerinti helyzetelemzés/önértékelés során feltárt, még nem vagy hiányosan működő elemek bevezetésére, kiépítésére, továbbfejlesztésére, éves integrációs intézmény-fejlesztési cselekvési feladattervet készít (4. sz. melléklet). A feladatterv alapján a projektidőszak végére a helyzetelemzésre/önértékelésre épülő fejlesztések eredményeit, sztenderdjeit beépíti az intézményi alapdokumentumokba (Helyi Nevelési Program, Intézményi Minőségirányítási Program, Szervezeti és Működési Szabályzat és ennek részét képező munkaköri leírások, Házirend). Az integrációs cselekvési feladattervnek tartalmaznia kell: a konkrét tevékenységeket, a tevékenységek megvalósításáért felelős személyeket, határidőket, sikerkritériumokat. Kiemelten: A) A Helyi Nevelési Programban (a nevelési alapelvek, célkitűzések, a nevelési feladatok között, a közoktatásról szóló évi LXXIX.tv. 47 szerint) kerüljön megjelenítésre a pályázó iskolával közösen kidolgozott, az óvoda-iskola átmenetet segítő tevékenységek köre. B) A Minőségirányitási programban a évi LXXIX.tv. 40. (10-11) pontja szerint, az intézményi minőségpolitikában jelenjen meg az IPR központú működés, a teljes körű intézményi önértékelés rendjében szerepeljen az IPR alapú önértékelés. Lásd: C1/V. pont 2. A pályázó iskola az IPR önértékelés során feltárt, még nem vagy hiányosan működődő elemek bevezetésére, kiépítésére, továbbfejlesztésére éves integrációs cselekvési feladattervet készít (4. sz. melléklet). A feladatterv alapján, a projektidőszak végére az önértékelésre épülő fejlesztések eredményeit, sztenderdjeit beépíti az intézményi alapdokumentumokba (Alapító Okirat, Pedagógiai Program, Intézményi Minőségirányítási Program, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend). Az integrációs cselekvési feladattervnek tartalmaznia kell: a konkrét tevékenységeket, a tevékenységek megvalósításáért felelős személyeket, határidőket, a sikerkritériumokat) Lásd: C1/V. pont Kiemelten: A) A Pedagógiai programban kerüljön megjelenítésre a pályázatba bevont óvodával közösen kidolgozott óvoda-iskola átmenetet segítő, a pályázatba bevont középiskolával közösen kidolgozott pályaorientációs és továbbtanulásra felkészítő program, stb. konkrét tevékenységei (1993. évi LXXIX.tv. 48 (1) a, pontja szerint); a helyi tantervben az egyes tantárgyak oktatása során alkalmazott módszerek konkrét eljárásai (1993. évi LXXIX.tv. 48 (1) b, pontja szerint). B) A pályázó a minőségirányítási programjában, minőségpolitikájában a közoktatásról szóló évi LXXIX.tv. 40 (10-11) pontja szerint jelenítse meg az IPR központú működést, az IPR alapú önértékelést. Lásd: C1/V. pont 3. A pályázó általános iskola - amennyiben középiskolát is bevon a projektbe - a középiskolával közösen a HHH tanulók továbbtanulását segítő rendszeres, folyamatos 10

11 programokat biztosít: pályaorientációs és továbbtanulásra felkészítő éves programot dolgoz ki és működtet. A kidolgozott programot a középiskola és az általános iskola beépíti Pedagógiai programjába. A középiskola a Pedagógiai programjában érvényesíti a HHH középiskolai tanulók nevelésével, a HHH tanulók szüleivel való kapcsolattartással összefüggő tevékenységeket a közoktatásról szóló évi LXXIX.tv. 48 (1) a, pontja szerint. 4. Külföldi, illetőleg hazai, az IPR alapú intézményfejlesztéssel összeköthető jó gyakorlatok megismerése, adaptációja és a projekt végeredményeként a saját, ill. az adaptált jó gyakorlatok disszeminációs terv alapján történő disszeminációja (4. sz. melléklet). Ezzel összefüggésben támogatott tevékenységek: 1 db hazai vagy EU tagállamba történő szakmai tanulmányút, maximum 5 nap időtartamban, maximum 3 fő részvételével (IPR menedzsment vagy fejlesztő csoport tagja). Az IPR egyes, eddig nem alkalmazott elemeinek bevezetése ill. újabb évfolyamokra való kiterjesztése, képzések, mentorálások, szaktanácsadói segítséggel.) A programadaptációval összefüggő eszközbeszerzés. Disszeminációt lehetővé tevő elektronikus illetőleg nyomtatott kiadvány szerkesztése, megjelentetése, terjesztése, illetve hospitáció keretében történő bemutatása. 5. Az integrált nevelés intézményi, pedagógiai feltételeinek továbbfejlesztése, a modellprogramok szolgáltatása és disszeminációja érdekében az alábbi 3 fős munkacsoportok működtetése: - 1 db IPR menedzsment - 2 db fejlesztő/szolgáltató munkacsoport, amelyek IPR intézményfejlesztési tervében megjelenő, még fejlesztendő vagy szolgáltatandó elemeire építi tevékenységét. Különösen: az alkalmazás feltételei, módszertani elemek, az IPR alkalmazásától elvárt eredmények javítását célzó beavatkozások fejlesztése, folyamatkövetése, szolgáltatás nyújtása és disszeminációs tevékenység. (IPR menedzsment és fejlesztő csoport meghatározást ld. a fogalomjegyzékben (F7 pont).) A menedzsment és fejlesztő csoportok az önértékelést is figyelembe véve, elsősorban az alább javasolt területek fejlesztését koordinálják: egyéni fejlesztési tervek kialakítása és megvalósítása, alkalmazása, kulcskompetenciák fejlesztése, az integrációt segítő tanórán kívüli programok (különösen a patronusi, mentori vagy tutori rendszer működtetése: diák-diák, tanár-diák,tanár-tanár, diák-szülő-tanár között), együttműködések partnerségi kapcsolatok (döntéshozói, társadalmi, civil és szakmai szervezetekkel, szülőkkel és a tanári együttműködés tartalmai és formái, különösen: hospitálás - jó gyakorlatok tanulása - benchmarking, értékelés, esetmegbeszélés problémaelemzés - problémamegoldás, egyéni fejlesztés tanulói portfólió), a továbbhaladás feltételeinek biztosítása (pályaorientációs, továbbtanulást segítő szakmai programok, továbbtanulók 11

12 követése patrónusi rendszer együttműködések kialakítása, folyamatkövetése). 6. Társadalmi környezettel való hatékony párbeszédet elősegítő tevékenységek. Intézményi környezeti csoport megalakítása (továbbiakban IKCS) működtetése. Az IKCS a partnerkapcsolati rendszer kiépítését, fejlesztését, fenntartását, a programok működtetését, a támogató környezettel kialakított jó gyakorlatok/modellek terjesztését és igény szerint a szolgáltatásokat koordinálja. Az alábbi komplex feladatokból minimum 3 konkrét tevékenység megvalósítása kötelező: Az érintett szülők folyamatos tájékoztatása és bevonása az intézményi tervezési, értékelési, döntési folyamatokba, különös tekintettel a HHH gyermekek szüleinek érdekérvényesítésére, partneri bevonására; Az un. nyitott iskola program kialakítása és megvalósítása az iskola külső kapcsolatrendszerének fejlesztésére a szülőkkel és a helyi közösségekkel (rendszeres, az érintett közösséggel közösen kialakított tartalom szerinti működtetése. Pl.: tematikus ankétok, szülői klubok, szülők iskolája stb. és ezek működtetése); A támogató környezet és az intézmény kapcsolattartását segítő szabadidős és kulturális rendezvények, programok megszervezése (az iskola humán és infrastrukturális adottságainak bevonásával); Helyi közoktatási integrációs kerekasztal működtetése (CKÖ, családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat, civil szervezet, fenntartó, szülői képviselet). 7. Az integrációs stratégiához kapcsolódó eszközbeszerzések: Tanulóbarát, multikulturális iskolai és csoportmunkára alkalmas osztálytermi környezet kialakításához eszközök, berendezések vásárlása. Fejlesztő eszközök és az integrált nevelést-oktatást támogató szakirodalom beszerzése. 8. A HHH tanulók szociális helyzetéből fakadó hátrányok enyhítésést célzó tevékenységek, szociális és szociokulturális hátránykompenzáció. (Például: tanórai és tanórán kívül tevékenységekhez tanszerek, fejlesztő eszközök vásárlása, biztosítása) II. Szolgáltatóvá válást elősegítő tevékenységek: 1. Pedagógushallgatók fogadására, hospitációk és konzultációk vezetésére, próbatanításokra, vizsgatanításokra történő felkészülés az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet figyelembe vételével. Az általános iskola vezető tanárt és legalább két tanítót és három tanárt jelöl ki, akik a pedagógusképző intézmény oktatójának és az integrációs referencia mentorának (részletes feladatai: Útmutató F7-es pont) közreműködésével felkészülnek az IPR feltétel - és eszközrendszerének gyakorlati bemutatását is célzó csoportos nevelési-oktatási és az önálló tanítási gyakorlat valamint az összefüggő iskolai gyakorlat vezetésére, irányítására. (Ez magában foglalja az adott szakhoz tartozó iskolai tantárgyakkal kapcsolatos tanári 12

13 munka, az oktatási-nevelési intézmény, a nevelőtestület, illetve a gyermekek vagy tanulók mindennapi tevékenységei megfigyelésére, elemzésére, továbbá az önállóan megtartott tanítási gyakorlat szakmai vezetését, koordinálását.) 2. A pedagógusképző intézmény oktatói közreműködnek az általános iskola kijelölt vezető tanárának és pedagógusainak felkészítésében, az IPR feltétel - és eszközrendszerének gyakorlati bemutatását is célzó csoportos és önálló tanítási gyakorlat megszervezésében, irányításában. A pedagógusképző intézmény az általános iskolával közösen kidolgozza az IPR elemeire épülő csoportos és egyéni hospitálás éves tematikus időtervét, hospitálási szempontokat és a konzultációs tervet a hallgatók és oktatók számára. 3. A pedagógusképző intézmény bevezet legalább egy, a HEFOP A program keretében fejlesztett integrációt támogató programcsomagot. Ha a HEFOP A programcsomag kipróbálója volt a pedagógusképző intézmény, akkor egy újabb programcsomagot vezet be. Rendszeresen részt vesz és tevékeny szerepet vállal az integrációs referencia intézményi találkozókon és a kistérségi szintű szakmai fejlesztő műhelyekben. 4. A pedagógusképző intézmény a projektidőszak végére az általános iskolával közösen kidolgozza az integrációs referencia intézményi gyakorló iskolai rendszer fenntartható modelljét, és javaslatot fogalmaz meg, arra vonatkozóan, miként érhető el, hogy a hallgatók az integrációs referencia intézményt válasszák gyakorló ill. hospitációs helynek. 5. A pedagógusképző intézmény informálja a hallgatókat a projektben való részvétel lehetőségeiről, feltételeiről. Segíti a hallgatók és gyakorló helyek közötti kapcsolat létrejöttét. Folyamatosan kapcsolatot tart a konzorciumi partner integrációs referencia intézményi helyekkel. Gondoskodik, hogy az integrációs gyakorlatot folytató iskolában vezetőtanár irányításával legalább 5 hallgató 15 órában egyéni hospitáción vegyen részt és az egyéni hospitációt végző hallgatók legalább 30%-a az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatát, próba és/vagy vizsgatanítását az integrációs gyakorlatot folytató intézményben végezze. Lehetőség szerint a pályázónak gondoskodnia kell, hogy egy csoportnyi (10-15 fő) hallgató az integrációs gyakorlatot folytató intézményben csoportos hospitáláson vehessen részt legalább 2 alkalommal, vezető tanár irányításával. 6. Szakmai szolgáltatások igénybevétele az integrációs stratégiához, integrációs cselekvési feladattervhez kapcsolódóan, szaktanácsadás, képzések területén. (Például: Difer-, óvoda-iskola átmenet-, tanórai differenciálás, kooperatív tanulás képzések.) III. Szolgáltatói tevékenységek: 1. Más integrációs referencia intézmények számára találkozók megszervezése, bekapcsolódás más integrációs referencia intézmények által szervezett programokba. (Kötelező minimum 1 találkozó megszervezése és legalább 2 további találkozón való részvétel 3-3 fővel. A találkozó megszervezésében térítésmentesen segítséget nyújtanak az Educatio Társ. Szolg. Kht., TÁMOP kiemelt projekt keretében alkalmazott régiós irodavezetők). A találkozó célja egymás jó partnerkapcsolati, módszertani szolgáltatási és disszeminációs gyakorlatainak megismerése,ezek értékelése, továbbfejlesztése, az adaptációk közös tervezése, az IPR eszközrendszerének új, hatékony jó gyakorlatainak disszeminációja; a 13

14 referenciaintézmények és a kistérségi tematikus szakmai műhelyek számára nyújtott szolgáltatások tapasztalatainak megosztása, értékelése, problémaelemzés, közös problémamegoldás. 2. Az integrációs referencia intézmények környezetében lévő kistérségi vagy szomszédos kistérségek integrációs és képességkibontakoztató felkészítést folytató vagy annak bevezetésére felkészülni kívánó intézmények számára tematikus szakmai műhelyek kialakítása, működtetése, az érintett intézményenként 2 pedagógus részvételével, alkalmanként legalább 3 óra időtartamban, minimum az alábbiak közül 3 területen, területenként minimum 6 alkalommal: Óvoda-iskola átmenet Tanórai differenciálás Kooperatív tanulásszervezés Multikulturális tartalmak Általános- és középiskola átmenet, a középiskolában továbbtanulók támogató követése. A tematikus szakmai műhelyek célja: az adott területek jó gyakorlatainak megismerése, közös továbbfejlesztése, a résztvevő intézmények adaptációs tervének és az adaptációnak a támogatása, hospitálások (élményszerű tapasztalatszerzés, résztvevői megfigyelés) biztosítása. A pályázatba bevont óvoda részt vesz és közreműködik az óvoda-iskola átmenet műhelyben, 2 óvodapedagógus részvételével, legalább 3 óra időtartamban. A pályázatba bevont középiskola részt vesz és közreműködik az általános- és középiskolai átmenet tematikus szakmai műhelyben, legalább 6 alkalommal, 1 pedagógus részvételével, amely alkalmanként legalább 3 óra időtartamú 3. A pedagógusképző intézmények hallgatói/oktatói számára hospitációk és konzultációk, egyéni és csoportos gyakorlatok, próbatanítások, vizsgatanítások lehetőségének biztosítása. Az integrációs referencia intézmény legalább 5 hallgatót fogad egyéni hospitációra és egyéni tanítási gyakorlatra és legalább két alkalommal csoportos hospitációt biztosít a hallgatók számára. A hallgatók a konzorciumi tag pedagógusképző(k)ből érkeznek (tanító és tanár szakosak). 4. Honlap, online fejlesztési platform kialakítása - a TÁMOP központi program által kidolgozott specifikáció alapján - és működtetése, az integrációs referencia intézmények környezetében lévő intézmények számára. Olyan online felület biztosítása és működtetése, mely harmonizál a TÁMOP szakmai nyomon követő adatbázissal. Így az eredmények, fejlesztések, információk a szakmai nyomon követő adatbázison keresztül is akadálymentesen megjeleníthetők. IV. Közoktatási fejlesztési hálózatokhoz történő kapcsolódást, a hálózati- és horizontális tanulást segítő tevékenységek 1. Együttműködés kialakítása a régióban működő (TÁMOP ) fejlesztési koordinációt végző szervezettel, valamint a régióban az NFT 1. HEFOP 2.1. és 3.1. pályázati programok sikeres megvalósításában referenciával rendelkező, legalább 5, a TÁMOP kiemelt program specifikációja alapján referencia hellyé váló intézménnyel az IPR továbbfejlesztése és az ezt támogató kompetencia alapú oktatás bevezetésének ösztönzése érdekében. Az OOIH és a régiónként felálló szakmai koordináló szervezetek (TÁMOP 3.2.2) adnak tájékoztatást a referenciával rendelkező intézmények köréről. Az 14

15 együttműködés célja a jó gyakorlatok megismerése, terjesztése, fejlesztése, a hálózati tanulás előnyeinek kölcsönös kihasználása. Az IPR kiépítése, fejlesztése, a szolgáltatói feladat minőségi ellátása érdekében évente legalább 3 alkalommal az iskola részt vesz a hálózati tanulás rendezvényein, valamint sikeres pályázás esetén igénybe veszi a TÁMOP 3.1 intézkedés keretében meghirdetendő kompetencia-alapú oktatás bevezetését támogató pályázat kínálta szolgáltatásokat. 2. A referenciaintézménnyé válást segítő szakmai műhely működtetése, a referencia intézmények felkészítése az együttnevelés oktatásszervezési, módszertani elemeinek, jó gyakorlatainak terjesztésére, szolgáltatás nyújtására (hospitációs lehetőséget, helyszíni tanácsadást, programfejlesztési konzultációt szolgáltat a projektidőszak alatt folyamatosan, legalább 8 alkalommal). V. A támogatható tevékenységek minőségbiztosítással minőségirányítással összefüggő elemei Valamennyi alkalmazási, fejlesztői, szolgáltatási folyamatban érvényesíteni szükséges az adott támogatható tevékenységnél jelölt, minőségbiztosítást elősegítő feltételeket, szempontokat. Különösen - a Közoktatásról szóló évi LXXIX.tv. 40 (10-11) bekezdése szerint - a pályázatban résztvevő intézmény a projektidőszak végére: 1. Az intézményi minőségpolitikában jelenítse meg az IPR központú működést, 2. A minőségfejlesztési rendszerében határozza meg az IPR alapú működést biztosító vezetési, tervezési feladatok végrehajtását. 3. A teljes körű intézményi önértékelés rendjében szerepeltesse az IPR alapú önértékelést. Az önértékelés alapján határozza meg azokat az intézkedéseket, amelyek elősegítik az IPR-ben megfogalmazott elemek beépülését, az intézmény működését biztosító folyamatokba. Lsd.: C1/I/1-2. pontban foglaltak szerint. C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések Kötelezően megvalósítandó tevékenységek A C1 pontban részletesen kifejtett tevékenységek alapján Konzorciumi tagok általános iskolák Minimálisan megvalósítandó tevékenységek (C1.I alapján) Az IPR még hiányzó elemeinek kiépítésével, továbbfejlesztésével, az intézmény alapdokumentumainak átdolgozásával kapcsolatos tevékenységek. Az integrációs szakértő által ellenjegyzett önértékelésben foglaltak szerint, továbbá legalább két, már működő módszertani terület újabb két évfolyamra történő kiterjesztése. Amennyiben középiskolát is bevon a projektbe, kötelező a hátrányos helyzetűek továbbtanulását segítő rendszeres, folyamatos programok biztosítása: pályaorientációs és a továbbtanulásra 15

16 felkészítő éves program kidolgozása és működtetése. A kidolgozott program beépítése az általános iskola és a középiskola Pedagógiai programjába. IPR menedzsment és fejlesztő/szolgáltató munkacsoportok működtetése. Intézményi környezeti csoport megalakítása (továbbiakban IKCS), működtetése. A támogató környezettel kialakított jó gyakorlatok/modellek terjesztése és igény szerint szolgáltatások koordinálása. A tevékenységek között megjelenő komplex feladatokból minimum 3 konkrét tevékenység megvalósítása. A HHH tanulók szociális helyzetéből fakadó hátrányok enyhítésést célzó tevékenységek, szociális, és szociokulturális hátránykompenzáció. (Például: tanórai, tanórán kívüli tevékenységekhez tanszerek, fejlesztő eszközök vásárlása, biztosítása) (C1.II. alapján) Pedagógushallgatók fogadására történő felkészülés, hospitációk, próbatanítások, konzultációk megszervezése (C1.III. alapján) Az IPR-t alkalmazó vagy annak bevezetésére készülő intézmények számára tematikus szakmai műhelyek működtetése (hospitálások, élményszerű tapasztalatszerzés) legalább 6 alkalommal a projektidőszakban. Más integrációs referencia intézmények számára találkozók megszervezése, bekapcsolódás más integrációs referencia intézmények által szervezett programokba (Kötelező minimum 1 találkozó megszervezése és legalább 2 további találkozón való részvétel 3-3 fővel). A pedagógusképző intézmények hallgatói/oktatói számára hospitációk és konzultációk, egyéni és csoportos gyakorlatok, próbatanítások, vizsgatanítások lehetőségének biztosítása. (Legalább 5 fő hallgató, 15óra/fő.) Honlap online fejlesztési platform kialakítása és működtetése, az integrációs referencia intézmények környezetében lévő intézmények számára. (C1.IV. alapján) Együttműködés kialakítása a régióban működő 16

17 (TÁMOP ) fejlesztési koordinációt végző szervezettel, valamint a régióban az NFT 1. HEFOP 2.1. és 3.1. pályázati programok sikeres megvalósításában referenciával rendelkező, legalább 5, a TÁMOP kiemelt program specifikációja alapján referencia hellyé váló intézménnyel. A referenciaintézménnyé válást segítő szakmai műhely működtetése, a potenciális referencia intézmények felkészítése az együttnevelés oktatásszervezési, módszertani elemeinek, jó gyakorlatainak terjesztésére, szolgáltatás nyújtására. óvodák (C1.V. alapján) Az IPR központú működést biztosító vezetési, tervezési feladatok és a végrehajtási folyamat megjelenítése az intézményi minőségpolitikában és a minőségfejlesztési rendszerben. Az IPR alapú önértékelés megjelenítése a teljes körű intézményi önértékelés rendjében. (C1.I alapján) Az IPR még hiányzó elemeinek kiépítésével, továbbfejlesztésével, az intézmény alapdokumentumainak átdolgozásával kapcsolatos tevékenységek. A HHH tanulók szociális helyzetéből fakadó hátrányok enyhítésést célzó tevékenységek, szociális, és szociokulturális hátránykompenzáció. (Például: foglalkozási tevékenységekhez tanszerek, fejlesztő eszközök vásárlása, biztosítása) (C1.III. alapján) Részt vesz és közreműködik az óvoda-iskola átmenet tematikus szakmai műhelyben, legalább 6 alkalommal, 2 óvodapedagógus részvételével, amely alkalmanként legalább 3 óra időtartamú. Hospitálások (élményszerű tapasztalatszerzés, résztvevői megfigyelés) meghirdetése, pedagógusok fogadása, konzultációk. (C1.V. alapján) Az IPR központú működést biztosító vezetési, tervezési feladatok és a végrehajtási folyamat megjelenítése az intézményi minőségpolitikában és a minőségfejlesztési rendszerben. Az IPR alapú önértékelés megjelenítése a teljes körű intézményi önértékelés rendjében. 17

18 középiskola (amennyiben konzorciumi tag) pedagógusképző intézmények (C1. I. alapján) A HHH tanulók továbbtanulását segítő pályaorientációs és továbbtanulásra felkészítő éves programot dolgoz ki és azt beépíti Pedagógiai programjába. A Pedagógiai programjában érvényesíti a HHH középiskolai tanulók nevelésével, a HHH tanulók szüleivel való kapcsolattartással összefüggő tevékenységeket (C1.III. alapján) Részt vesz és közreműködik az általános- és középiskolai átmenet tematikus szakmai műhelyben, legalább 6 alkalommal, 1 pedagógus részvételével, amely alkalmanként legalább 3 óra időtartamú (C1. II. alapján) Rendszeres részvétel és közreműködés az integrációs referencia intézményi találkozókon és a kistérségi szintű szakmai fejlesztő műhelyekben. Közreműködik az általános iskola kijelölt vezető tanárának és pedagógusainak felkészítésében a csoportos és önálló tanítási gyakorlat megszervezésében, irányításában, a hospitálási szempontok és a konzultációs terv kidolgozásában. Hospitálások meghirdetése, a hallgatók rendszeres informálása, tájékoztatása a projektben való részvétel lehetőségeiről, feltételeiről. Folyamatos kapcsolattartás az integrációs referencia intézményi helyekkel. A projektidőszak végére az általános iskolával közösen kidolgozza az integrációs referencia intézményi gyakorló iskolai rendszer fenntartható modelljét, és javaslatot fogalmaz meg, arra vonatkozóan, miként érhető el, hogy a hallgatók az integrációs referencia intézményt válasszák gyakorló ill. hospitációs helynek. Minimum egy - a HEFOP "A" program keretében fejlesztett - integrációt támogató programcsomagot bevezet. Ha a HEFOP A programcsomag kipróbálója volt a pedagógusképző intézmény, akkor egy újabb programcsomagot vezet be. Tájékoztatás, nyilvánosság A Kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu) honlapjáról letölthető Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentum, valamint az Arculati Kézikönyv tartalmazza. 18

19 A Kedvezményezett a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban szereplő V. számú kommunikációs csomagot köteles megvalósítani és a fentiekben hivatkozott Arculati Kézikönyvben szereplő C típusú hirdetőtáblát, a projektzárást követően pedig a C típusú emlékeztető táblát köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén. C1.2. Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó szolgáltatások tevékenységek, A, Általános iskola esetében: - Az 5 referenciaintézményen túl további referenciaintézmények bevonását is vállalja - Közoktatás infrastrukturális fejlesztéseihez kapcsolódó ROP és TIOP nyertes intézményeket is bevonnak tematikus szakmai műhelyekbe B, Pedagógusképző intézmény esetében: -Az NFT. HEFOP központi programban a pedagógus alapképzés számára fejlesztett, integrációt támogató 11 módszertani programcsomag közül, két programcsomag/modul bevezetését vállalja C1.3. Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel kapcsolatban 1. Projektmenedzsmenttel szembeni elvárások: A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt menedzsmentjének ellátása érdekében az alábbi személyeket a projekt teljes hossza alatt biztosítja: - projektmenedzser - szakmai vezető, - pénzügyi vezető A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy projektmenedzser-szakmai vezetőt alkalmaz munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát. A projektmenedzser-szakmai vezetőnek szakirányú (szakmai), ennek hiányában egyéb felsőfokú végzettséggel és min. 5 éves, a HHH tanulók oktatásával kapcsolatos szakmai tapasztalattal, valamint NFT keretén belül megvalósult pályázat lebonyolításában szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie. A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a projektgazdának vállalnia kell egy pénzügyi vezető alkalmazását is munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 10 órát. A pénzügyi vezetőnek szakirányú végzettséggel és 5 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. (Felhívjuk a projektgazda figyelmét, hogy a támogatások igénylése során a projekt előrehaladási jelentéseit /fizetési kérelmeket/ mérlegképes könyvelőnek kell ellenjegyeznie!). 2. Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások: A projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzési törvény (2003. évi CXXIX. törvény) szabályai szerint kell eljárni. 19

20 C2. Nem támogatható tevékenységek köre Nem támogatható az a tevékenység, illetve eszközbeszerzés és infrastrukturális beruházás, amelyre a HEFOP 2.1.3; 2.1.5; B; 2.1.7; 2.1.8, a TIOP TÁMOP 314; 315, illetve a Regionális Operatív Programokban kiírt pályázatok (KDOP 5.1.1, NyDOP 5.3, DDOP 3.2.1, DAOP 4.2.1, ÉAOP 4.1.1, ÉMOP 4.3.1) keretében már támogatást nyert a pályázó érintett intézménye. C3. Elszámolható költségek köre ESZA költségek: 1. Projektmenedzsment költségek: A projektmenedzsment költségek aránya az összköltségen belül maximum 12 % lehet. 2. A projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek: Bérköltségei és járulékai, valamint személyi jellegű költségei; Jó gyakorlatok megismeréséhez valamint az IPR menedzsment, fejlesztő illetve intézményi környezeti csoport működtetéséhez kapcsolódó : szállás, utazási, étkezési költségek, napidíj. Pedagógusok helyettesítési díja (pl.: továbbképzésekhez, jó gyakorlatok átvételéhez kapcsolódva). A fejlesztési program kidolgozásában, megvalósításában közreműködő pedagógusok honoráriuma. 3. Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások: Megbízási díj (pl. mentor, szakértők stb.) Programadaptációhoz kapcsolódó fejlesztő eszközök, segédeszközök Tankönyvek, szakirodalom, oktatási segédanyagok beszerzésének költsége; honlap online fejlesztési platform fejlesztési és működtetésének költsége; Kiadványszerkesztés és megjelenítéshez kapcsolódó költségek; Fejlesztő foglalkozásokhoz kapcsolódó kis értékű eszközbeszerzés, anyagköltségek Integrációs referencia intézményi találkozók megszervezéséhez kapcsolódóan rendezvényszervezési díj; Fejlesztésben részt vevő pedagógusok továbbképzéseinek részvételi díja; Rendezvényszervezéshez kapcsolódó költségek; 20

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása c.

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció 6. sz. melléklet a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz Költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP 2.2.4 pályázati kiírás esetében az

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kiemelt projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program V. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.1/08/2 A komponens A projekt az Európai

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS támogatásához. Kódszám: TÁMOP /2

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS támogatásához. Kódszám: TÁMOP /2 I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS támogatásához Kódszám: TÁMOP - 3.4.3-08/2 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai Módosítás történt az Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban Módosítás történt a TÁMOP-2.2.7.A-13/1 jelű, Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban. Melléklet A 2013. július 3-án közzétett

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására Kódszám: TÁMOP-4.1.1.C-10/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez 1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez Képesség-kibontakoztató, integrációs támogatás felhasználásának kerete általános iskolai székhely, tagintézmény esetén: KÖTELEZŐEN MEGALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Új tanulási formák és rendszerek Digitális Középiskola program támogatására

II. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Új tanulási formák és rendszerek Digitális Középiskola program támogatására II. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Új tanulási formák és rendszerek Digitális Középiskola program támogatására Kódszám: TÁMOP - 3.2.1.B-09/2 A projektek az Európai

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése (Adaptációs pályázat II.)

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése (Adaptációs pályázat II.) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség HEFOP és EQUAL KK Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Program Irányító Hatóság (HEFOP IH) Halmozottan hátrányos

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók / Közép-Magyarországi Régió című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2668-1/2010. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére Tárgy: A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/ 285-8/2009. Előterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA PÁLYÁZAT CÉLJA: A hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db EFOP-3.11.1-17 SZÜLŐ-SULI TANULÓK ISKOLAI ELŐMENETELÉNEK JAVÍTÁSA ÉS A KORAI LEMORZSOLÓDÁS VISSZASZORÍTÁSA AZ ISKOLA-CSALÁD EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE ALAPOZOTT EGYÉNI FEJLESZTÉSEN KERESZTÜL PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP FELSŐOKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE

PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP FELSŐOKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP-4.2.1-16 FELSŐOKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE PÁLYÁZATI FELTÉTE- LEK EFOP-4.2.1-16 Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése A pályázat célja A konstrukció általános célja a

Részletesebben

Pályázati kiírás bemutatása - Nevelési intézmények fejlesztése DAOP-4.2.1-11; ÉAOP-4.1.1/A-11; ÉMOP- 4.3.1/A-11; KMOP-4.6.1-11 Felhívás A1. Alapvető célok - férőhelybővítés Óvodai feladatellátási helyek

Részletesebben

GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE

GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE PÁLYÁZAT CÉLJA: Jelen felhívás célja, hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettséggel, munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PROJEKT ÁLLÁSÁRÓL ÉS ZÁRÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A PROJEKT ÁLLÁSÁRÓL ÉS ZÁRÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A PROJEKT ÁLLÁSÁRÓL ÉS ZÁRÁSÁRÓL Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. DECEMBER 7. BUDAPEST TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

EFOP TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE

EFOP TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE EFOP-3.3.6-17 TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy a kevésbé fejlett régiókban kidolgozásra kerüljenek

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkaerő-piaci előrejelzések készítése, szerkezetváltási folyamatok előrejelzése című tervezési felhíváshoz Kódszám: TAMOP-2.3.2-09/1

Részletesebben

Módosult az óvodafejlesztések érdekében kiírt pályázatok dokumentációja

Módosult az óvodafejlesztések érdekében kiírt pályázatok dokumentációja Módosult az óvodafejlesztések érdekében kiírt pályázatok dokuentációja Az Új Széchenyi Terv keretében egjelent, TÁMOP-3.1.11-12 Óvodafejlesztés cíű pályázatok dokuentációja az alábbi pontokon egváltozott.

Részletesebben

Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője

Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető SNI program EDUCATIO Kft. HEFOP 2.1.2 HEFOP 2.1.6 TÁMOP 3.1.6. Óvoda HEFOP 3.1.4 Iskola HEFOP 3.1.3 TÁMOP 3.4.2. TÁMOP

Részletesebben

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról Tájékoztató Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázatról A pályázati kiírás célja A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 7694/2010. J a v a s l a t a közoktatási intézmények Pedagógusképzések c. pályázatainak támogatására Tisztelt

Részletesebben

NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN (STANDARD) EFOP

NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN (STANDARD) EFOP NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN (STANDARD) EFOP-1.2.9-16 A konstrukció célja a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a család és munka összeegyeztethetőségének előmozdítása helyi megoldásokkal és együttműködésekkel.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése címmel Kódszám: TÁMOP-2.2.3/07/2

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása az oktatás minőségének fejlesztésére

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása az oktatás minőségének fejlesztésére Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Pályázat kiírása

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsıoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP-2007-4.2.1/B

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27.

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27. TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) Készítette: Nagyközségi Pogány Önkormányzat Gyuláné szakmai Nyírábrány vezető 2010.08.27.

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 5.1.1.-09/4 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés V. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása c. kiemelt projekt kiegészítı tervezési

Részletesebben

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ Telephelyfejlesztés a területi kohéziórét /Dél-Dunántúl/ 2. oldal 3. oldal

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

II. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében II. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Új tanulási formák és rendszerek Második Esély Gimnáziumi programok támogatására Kódszám: TÁMOP - 3.2.1.B-09/4 A projektek az Európai

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatására Kódszám: TAMOP-3.3.2./08/1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ A projektek az Európai

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Konzorciumi létszám összesen: 4 tag lehet (konzorciumvezető + 3 tag).

Konzorciumi létszám összesen: 4 tag lehet (konzorciumvezető + 3 tag). PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP-3.4.3-16 Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében PÁLYÁZATI FELTÉTELEK EFOP-3.4.3-16 A pályázat

Részletesebben

TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára

TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára Zalaszentgrót 2012.03.28. A kiírás célja A gazdaság versenyképességének

Részletesebben

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás Operatív programok keretösszegek 2007-2013 2007-2013 (rendelkezésre álló keret 6.875,27 Mrd Ft) Operatív programok: Gazdaságfejlesztési, Közlekedésfejlesztési,

Részletesebben

MONITORING LÁTOGATÁS JEGYZŐKÖNYVE

MONITORING LÁTOGATÁS JEGYZŐKÖNYVE MONITORING LÁTOGATÁS JEGYZŐKÖNYVE Monitoring szakértő neve: Projekt (EMIR) azonosító száma: Kedvezményezett neve (és rövidítése): Zengői Attila TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0019 Általános Művelődési Központ Dr.

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Alapvető cél. Méret. Székhely. Iparág (a pályázó tevékenysége) Egyéb kizáró okok

Alapvető cél. Méret. Székhely. Iparág (a pályázó tevékenysége) Egyéb kizáró okok GOP és KMOP vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.2.1.; KMOP-2009-1.2.5.) Alapvető cél A konstrukció fő célja a hazai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE cím elnyerésére, a pedagógusképzésben való partneri együttműködésre. A sikeres

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében V. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet programok elterjesztése országos szinten, kiemelt figyelemmel

Részletesebben

Iskolánk sikeresen pályázott és megvalósította a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 PÁLYÁZATOT

Iskolánk sikeresen pályázott és megvalósította a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 PÁLYÁZATOT Iskolánk sikeresen pályázott és megvalósította a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 PÁLYÁZATOT A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A projekt neve: Képzésekkel

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 ÚSzT - DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása Célja A konstrukció célja, hogy

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

Aktuális pályázatok. Ki pályázhat? 2012. január 01. után alakult, cégbíróságon bejegyzett szociális szövetkezetek.

Aktuális pályázatok. Ki pályázhat? 2012. január 01. után alakult, cégbíróságon bejegyzett szociális szövetkezetek. Aktuális pályázatok Szociális gazdaság fejlesztése - Az önfenntartást célzó szociális szövetkezetek támogatása a konvergencia régiókban könnyített elbírálású pályázat TÁMOP-2.4.3.D-1-13/1 Pályázat célja:

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet:

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet: A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSÁT SEGÍTŐ HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV NAPPALI GYERMEKELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK LÉTREHOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR A pályázat benyújtásának kezdő dátuma:

Részletesebben

Pályázati útmutató. Pályázati útmutató. A.2. részcélok. A.2. részcélok

Pályázati útmutató. Pályázati útmutató. A.2. részcélok. A.2. részcélok TIOP-2.2.8.A-15/1 Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása c. pályázati felhívás Változáskövető Hivatkozás Eredeti szöveg Módosított szöveg A1. Alapvető cél és háttér információ A1. Alapvető cél és

Részletesebben

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely Gazdaságfejlesztési Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.1.4./K) Alapvető cél A konstrukció célja, hogy a vállalkozások technológiai

Részletesebben

IV. számú melléklet A TÁMOP-3.1.4-09/1. pályázati kiírásra vonatkozó költségvetési specifikáció

IV. számú melléklet A TÁMOP-3.1.4-09/1. pályázati kiírásra vonatkozó költségvetési specifikáció IV. számú melléklet A TÁMOP-3.1.4-09/1. pályázati kiírásra vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP-3.1.4-09/1. pályázat

Részletesebben

IV. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

IV. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében IV. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása c. tervezési felhívásához

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára - Társadalmi egyeztetésen -

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára - Társadalmi egyeztetésen - Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára - Társadalmi egyeztetésen - Pályázat kódja Keretösszeg VEKOP-8.5.3-17 1,84 milliárd Ft Támogatási összeg Intenzitás

Részletesebben

Tehetségsegítő és tehetséggondozó programok a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban TÁMOP-3.4.4/B/08/1. Készítette: Szűcs Róbert, Nyíregyháza

Tehetségsegítő és tehetséggondozó programok a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban TÁMOP-3.4.4/B/08/1. Készítette: Szűcs Róbert, Nyíregyháza Tehetségsegítő és tehetséggondozó programok a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban TÁMOP-3.4.4/B/08/1 Készítette: Szűcs Róbert, Nyíregyháza A pályázat előzményei, feltételek Intézmény hagyományai (tagozatos

Részletesebben