Petri-gráfok alkalmazása véges automaták és protokollok modellezésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Petri-gráfok alkalmazása véges automaták és protokollok modellezésére"

Átírás

1 etri-gráok alkalmazása véges automaták és protokollok modellezésére A GYÖRGY Nemzetbiztonsági Hivatal Összeoglalás A protokollok implementálása, veriikálása és tesztelése során szükséges egy könnyen programozható, és modulárisan bővíthető matematikai modell alkalmazása. A protokollok leírására használt jelenlegi matematikai modellek nem rendelkeznek ezekkel a tulajdonságokkal. A nemzetközi szabványok például a protokollokat véges automatákkal deiniálják. A cikk meg kívánja mutatni, hogyan transzormálható a véges automata modell a etri-gráos modellre, ami a enti tulajdonságai miatt a protokollok egyik legalkalmasabb leíró modellje. Segítségével ugyanis egyszerűen valósítható meg a különböző protokoll unkciók kompozíciója. Bármilyen rendszer vagy olyamat tervezése, vizsgálata, működésének tesztelése egy alkalmas modell megalkotásával és annak többszintű elemzésével valósul meg. A vizsgálat hatékonysága a modell optimális kiválasztásától ügg. A modell létrehozásának elsődleges szempontjai, hogy hűen írják le a vizsgálandó rendszert, a vizsgálathoz elhasznált segédeszközök viszonylag egyszerűen kezelhetők, az adott rendszer paramétereinek bővüléseihez, változásaihoz jól igazodok legyenek. Ilyen megontolásból a modellek általában matematikai modellek szoktak lenni, melyeknek az elemzése számítástechnikai segédeszközökkel valósítható meg. A protokollok veriikálása, implementálása és tesztelése során sokszor okoz gondot, hogy kisebb mértékű változtatás a teljes protokoll újraértékelését teszi szükségessé. Ez nagy erő- és idő ráordítást igényel. Igény van ezért olyan matematikai modell alkalmazására, amelyik egyszerűen kezelhető, könnyen gépesíthető és modulárisan bővíthető illetve szűkíthető. A protokollok leírásában jelenleg használt matematikai modelleknek a hátránya, hogy azok nem rendelkeznek a moduláris bővíthetőség tulajdonságával így nehezen veriikálhatok. A nemzetközi szabványok például a protokollokat véges automatákkal és deiniálják. A véges automata modell dinamikus vizsgálata azonban a moduláris bővíthetőség bonyolultsága miatt nehézkes. A protokollok sajátossága alapján viszont a bővíthetőségre az állandó igény szerinti igazodás érdekében szükség van. Mégsem kell elvetni a régi matematikai modellt, az elhasználható újabb, az előbb elsorolt tulajdonságokkal rendelkező, alkalmasabb modellbe való átalakításhoz. Megmutatjuk miképpen valósítható meg a transzormálás. éldákon keresztül illusztráljuk, hogy az egymással kommunikálni tudó rendszerek protokoll- Beérkezett: 199. III. 7. (H) A GYÖRGY 1979-ben végzett a Budapesti Műszaki Egyetem villamosmérnöki Karán, majd a Bel ügyminisztériumban kezdett dolgozni. Kutató-ejlesztő mérnökként elsősorban mikroprocesszoros vezérlő berendezések ejlesztésével és számítástechnikai rendszerek kidolgozásával oglalkozott ban oklevelet szerzett a BME Távadateldolgozó Szakmérnöki Szakon. Azóta intenzív kutató munkát végez a számítógépes hálózatokba történő illegális beavatkozás eledésének területén. Fő kutatási témája: a etri hálók elemzése és a védelmi modell megteremtése. jainak lecserélésével hogyan alakul át a modell és így az elemzés tárgya. A etri-gráos modell segítségével egyszerűen megvalósítható a különböző típusú protokoll unkciók kompozíciója. Bizonyítjuk, hogy a protokollok egyik legalkalmasabb leíró modellje a etrigrá modell. A modell számítógépre viteléhez a etri háló mátrix alakját használjuk el. A protokoll modelljének megalkotása során bemutatjuk milyen lépésekkel jutunk el egy már ismert számítógép leíró matematikai modelltől, a véges automaták állapot-átmenet grájának transzormálása segítségével az egymással kommunikálni képes számítógépek etri hálós leírásához. A számítógépek összekapcsolása során az egymáshoz elküldött adatokat, utasításokat, kéréseket, válaszokat valamilyen kommunikációs olyamatban szabályozzák. Ezt a kommunikációs olyamatot protokollnak nevezzük [ISO-84]. A számítógépek egymással történő kommunikációja tehát a számítógépek kompozíciójával valósul meg. így, ha a számítógép modelljét véges automataként értelmezzük, a protokoll nem más, mint a véges automaták olyan kompozíciója, ahol a véges automaták valamilyen tömegkiszolgálási soron, vagy hálózaton keresztül kommunikálnak egymással. A számítógépek ormális leírásának legalacsonyabb szintjén véges automatával (FSM - Finite State Machine) modellezzük a számítógépet. A véges automata [DEM-85] a nevét onnan kapta, hogy véges számú belső állapottal rendelkezik és a működése során automatikusan átkerül valamilyen külső olyamat hatására az egyik belső állapotból a másik belső állapotba. A véges automatát ezek alapján állapotgépnek is nevezik. A későbbiekben a modell elemeire hivatkozva gyakran használjuk az FSM előtagot, megkülönböz- Híradástechnika, XLI. évolyam, szám 31

2 tetve, hogy véges automata elemről van szó. (l.: FSM-állapot.) Leírásához öt változót deiniálnak: (Q, 2, A, S, V), ahol; Q: az állapotok véges halmaza? Q = {q 1 ; q 2,.. q m } m az állapotok száma. 2: egy véges bemeneti ábécé. s = {^í; i, a n} A: egy véges kimeneti ábécé. n a bemenetek száma. A = {A,, A 2,.. A k } k a kimenetek száma í: Q x J - Q következő állapot leíró üggvény, ami egy aktuális állapothoz és egy bemenethez rendeli a következő állapotot. 5 (q» k) = H) i = 1.. m, k = 1.. n T: Q x*2 -> A kimeneti üggvény, ami egy állapothoz és egy bemenethez egyértelműen hozzárendel egy kimenetet. r (q» O = ÍM i = 1 m, k = 1.. n A véges automata segítségével protokollokat is le tudunk írni, azonban nem a legalkalmasabb modell implementálásra és veriikálására. A kommunikáló rendszerek tanulmányozása során eljutottak ahhoz a elismeréshez, hogy más ajta matematikai modellek segítségével lehet a protokollokat tervezni és elemezni. A modellek közül az egyik legalkalmasabbnak tűnő a C. etri német matematikusról elnevezett etri-grá modell, amelyet az 1962-ben benyújtott doktori disszertációjában publikált először [ETRT-62]. A etri-grá alapogalmait jó néhány szerző már ismertette, ezért ezekre nem térünk ki [NAGY-79]. A transzormáció miatt azonban szükség van a grá matematikai leírására. A etri-grá modell -elemeihez a jobb megkülönböztetés érdekében néha N teszünk. (l.: N-grápont, N-átmenet.) ahol A etri háló leírása egy számnégyessel történik: C = (, T, I, O), : a etri háló grápontjainak halmaza. = {p 1 ; p 2,.. p s } s a grápontok száma. T: az átmenetek halmaza. T = {t 1 ; t 2,.. t r } r az átmenetek száma. előtagot I: a bemenő üggvény, ami leírja, melyik átmenetbe melyik grápontból van irányított összekötés. 1 CO = {j» -h} ahol i = 1..r. O: a kimenő üggvény, ami leírja, melyik átmenetből melyik grápontba van irányított összekötés. O (t k ) = {p.. p g } ahol k = 1.. r. Véges automaták modellezése etri hálóval A véges automata leggyakoribb modellezése állapotátmenet gráal történik. éldaként nézzük meg a bináris szám kettes komplemensének képzését megvalósító véges automata állapot-átmenet gráját (1. ábra). A grában az állapotokat körökkel ábrázoljuk. Az átmenet irányított élén a qj állapotból qj állapotba törté- R/R H ábra. Bináris számok kettes komlemensének kiszámítása véges automatán 2. ábra. Bináris számsorozat paritásának meghatározása véges automatán bemenetek véges automata ETRi hálós modellje H592-3 kimenetek 3. ábra. A etri háló külvilággal való kapcsolatának általános megközelítése grápontokkal bemenetek véges automata ETRI hálós modellje H592-Z, kimenetek 4. ábra. A etri háló külvilággal való kapcsolatának alternatív megközelítése grápontokkal 32 Híradástechnika, XLI. évolyam, szám

3 nő átmeneten szereplő o jh, jelentése, hogy a gép q ; állapotában az a" bemenet hatására A " kimeneti válasszal a q^ állapotba jut. Formálisan: S (q^ a) = qj és r (q^ a,) = A,. A külvilággal való bemenő kapcsolatokat a bemenő ábécé, a kimenő kapcsolatokat a kimeneti ábécé valósítja meg. A másik példában (2. ábra) a bemeneti ábécékre az állapotgép kiszámolja a paritást. A véges automata modellje egyszerűen átalakítható a etri hálós modellé [ET-81a]. Először modellezni kell a etri háló külvilággal való kapcsolatát. A etri háló általában zárt struktúra, a környezetétől elszigetelt. A külvilággal való kapcsolat ábrázolása két módon történhet. A bemeneteket és a kimeneteket vagy etri grápontokkal (N-grápont) vagy etri átmenetekkel (N-átmenet) ábrázolhatjuk (3. és 4. ábra). A két modell egymással egyenértékű. A továbbiakban mi az első típust ogjuk használni [ET-81b]. A transzormáció alapgondolata a etri háló deiníciójából következik [ET-81c]. Az állapot-átmenet grának az összes eltétele a N-grápontokat ogja meghatározni. Azaz a N-grápontokat az FSM-bemenetek, az FSMgrápontok és az FSM-kimenetek uniója alkotja. A N-átmeneteket az állapot-átmenet grá eseményei határozzák meg. Esemény pedig gyakorlatilag az egyik FSM-állapotból egy másik FSM-állapotba jutás pillanatában van. Ez az esemény egy N-átmenettcl azonosítható. A N-átmenet bemeneteit az esemény előeltételei ogják meghatározni. Az egyik előeltétele az adott FSM-állapot, a másik előeltétele pedig egy FSM-bemenet, mivel FSM-átmenet létrejöttéhez egy FSM-bemenet megjelenésére van szükség. A Nátmenet kimeneteit pedig a véges automata következő állapot üggvénye valamint a kimenet üggvénye ogja meghatározni. Ezek alapján megállapítható, hogy a transzormáció hatására a N-átmenetek száma megegyezik az FSMátmenetek, az FSM-állapotok és az FSM-kimenetek számainak összegével. A N-átmenetek számát pedig az FSM-állapotok és az FSM-bemenetek számának szorzata ogja eredményezni, mert az átmeneteket az FSM-állapotok és az FSM-bemenetek Descartes szorzatából kapjuk. A N átmeneteit az FSM-állapotok és az FSMbcmenctck Descartes szorzata alkotja: T = {t q, a\ q e Q és a e 2} ahol elemeinek száma: r = m * n. A N bemenetei a rendre képzett Nátmenctckhez az FSM-állapotok és az FSMbemenetek lesznek: I(tqa) = Hó}- A N kimenetei a rendre képzett átmenetekből az FSM következő állapot és kimeneti üggvényei lesznek: O (t q. a) = {«(q, o), T(q, a) }. A transzormációs szabály alkalmazásával így már elkészíthető a véges automata-példák etri hálós modellje. Az első példa, aminek állapot-átmenet grája az 1. ábrán látható, egy olyan etri gráot eredményez, amely nyolc N-grápontból és hat N-átmenetből áll (5. ábra). 5. ábra. Az I übra etri hálós változata Hasonlóképpen a 2. ábrán szereplő grá etri grá megelelője is elkészíthető. Ezt a 6. ábra szemlélteti. Első látásra szembeötlik a két modell-típus közötti különbség. Sokkal bonyolultabbnak látszik ugyanannak a problémának a megogalmazása etri modell- Ezt ormailag elírva: (Q, 2, A, Í, r) - (, T, I, O) ahol a (Q, 2, A, 5, r) a véges automatát (FSM), a (, T, I, O) a etri hálót ( N ) írja le. Q elemeinek száma: m elemeinek száma: s 2 elemeinek száma: n T elemeinek száma: r A elemeinek száma: k A jelöléseknél használt nyíl a transzormáció irányát jelzi. A N grápontjainak összessége az FSM-állapotok, az FSM-bemenetek és az FSM-kimenetek uniója lesz: = 2 u Q u A ahol elemeinek száma: s = m + n + k. 6. ábra. A 2. ábra etri hálós változata H592-6 Híradástechnika, XLI. évolyam, szám 33

4 ben, mint állapot-átmenet modellben. Vajon miért előnyösebb a etri modell? mégis A válaszhoz vizsgáljunk meg egy összetettebb eladatot. Ne tegyünk mást, csupán ötvözzük a enti két eladatot olyan ormában, hogy a bemenő bináris számok kettes komplemensének kiszámításán kívül végezzük el a paritás képzést is. Ehhez a eladathoz, ha elkészítjük az állapot-átmenet gráot, gyakorlatilág elölről kezdjük el az FSM-állapotok létrehozását, és végül megkapunk egy látszólag üggetlen modellt (7. ábra). Ezzel szemben sokkal egyszerűbb a etri hálóból kiindulva elkészíteni az újabb igényt kielégítő etri H ábra. A kettes komplemens és a paritás egymás utáni megvalósítása véges automatán modellt, sőt lehetőség van a kettes komplemens és a paritás képzésének szekvenciális és párhuzamos megvalósítására is. Ezek igyelhetők meg a 8. és a 9. ábrákon. Bár a példák egyszerűek voltak, mégis látható belőle a etri háló moduláris jellege, és az ebből származó előnyök. Ez azt jelenti, hogy a etri modell vizsgálatához a eladatot bármilyen mélységben lehet tárgyalni, részeladatokra osztani. Ez a transzormációs szabály egyszerűen gépesíthető. A legegyszerűbb, ha a modellek mátrix alakban elírt ormáit alkalmazzuk. A véges automata állapot-átmenet grája önmagában szemléletes, de nehezen gépesíthető. Alkalmas viszont a táblázatban megadott orma. Két táblázat készíthető el (amit gyakran egy közös táblázatban szoktak ábrázolni), az egyik az állapot-átmeneti táblázat, a másik a kimeneti táblázat. Mindkét táblázatnak az oszlopaiba a véges automata állapotait, soraiba pedig a bemeneteit tüntetik el. Az állapot-átmenet táblázat elemei úgy kerülnek kitöltésre, hogy az adott oszlophoz (FSM-állapot) tartozó sor (FSM-bemenet) keresztező helyére a következő FSMállapotot írják. Ez gyakorlatilag azt mutatja meg, hogy egy adott FSM-állapotban egy adott bemeneti elem hatására melyik FSM-állapotba og jutni az állapotgép. A kimeneti táblázat keresztező helyei pedig az előző mintájára a kimeneti elemeket ogják tartalmazni, vagyis adott FSM-állapotban kapott adott FSM-bemenet hatására milyen kimeneti elemet, milyen választ szolgáltat az állapotgép. A közös táblázatban a kitöltendő helyeken közösen szerepel a következő állapot és a kimenet egy "/" jel elválasztásával. élda egy közös állapot-átmenet és kimeneti táblázatra 2 qi qi qs \ qi/ai q3/a 2 qi/a 5 qi/a 6 2 q 2 /- 12/^1 ql/a 2 qs/ A 3 qaat [H ábra. A kettes komplemens és a paritás egymás utáni megvalósítása etri hálón S q-i/^ qi/ A 2 qsaj qa/aj qs/ A 3 1 qv A 2 q.i/ A i TH592-9I 9. ábra. A kettes komplemens és a paritás párhuzamos megvalósítása etri hálón A táblázat első oszlopának és második sorának keresztező helyén szereplő "-" kimenet azt jelenti, hogy az állapotgép az állapot-átmenet során nem ad kimeneti választ. A két táblázat számítógépre viteléhez képezzünk két mátrixot. Az első mátrix legyen az állapot-átmenet mátrix, az ún. Q gamma mátrix, melynek elemei legyenek egész számok-és értékként vegyék el az állapotátmenet táblázatban a megelelő helyen szereplő következő állapotok indexeit. A második mátrix pedig legyen a kimeneti mátrix, Q delta mátrix, melyet hasonlóan, a kimeneti táblázat alapján képezzünk és elemei a kimeneti táblázatban az adott helyen lévő kimenetek indexei legyenek. Mindkét mátrix mérete, mint ahogy az könnyen belátható m * n. 34 Híradástechnika, XLI. évolyam, szám

5 Az állapot átmeneti mátrix és a kimeneti elépítése a következő: Q gamma állapot átmeneti mátrix a * helyére a következő állapot sorszáma kerül mátrix Q delta kimeneti mátrix q2 qi q2 <\i a # helyére a kimenet sorszáma kerül Most vizsgáljuk meg a etri háló leírásának mátrix alakját [AND-83]. Deiniáljunk itt is két mátrixot. Az első legyen a kimeneti mátrix, amit D mínusz mátrixnak hívunk a későbbiekben. A másik mátrix pedig legyen a bemeneti mátrix, amit D plusz mátrixnak nevezzünk. Mindkettő mátrix szerkezete ugyanolyan, oszlopai a etri háló grápontjai legyenek, sorai pedig a etri háló átmenetei. Első megközelítésben a következőt állítjuk. A D mínusz mátrix (D") elemeit képezzük úgy, hogy az adott átmenet sorának mindazon oszlopaiba írjuk -1 értéket, amelyeknek oszlopához tartozó grápontokhoz gráéi érkezik. A mátrix többi eleme legyen nulla. A D plusz mátrixot pedig úgy képezzük, hogy az adott átmenet sorába írjunk a +1 értéket, amelyik oszlophoz tartozó grápontbői gráéi indul ki. A többi mátrix elem itt is nulla legyen. Látható, miért nevezzük kimeneti, illetve bemeneti mátrixnak a D mínusz illetve D plusz mátrixot, ugyanis D mínusz mátrix a etri háló kimeneti üggvényét ogja leírni, a D plusz mátrix pedig a bemeneti üggvényt. A -1 és a +1 számérték itt azt jelenti, hogy egy adott átmenet és egy adott grápont között csupán egy gráéi létezik. Ez a modell az egyszerű etri háló modellje. A kiterjesztett etri háló modellben a gráélek száma egynél több is lehet. Mivel azonban a dinamikus vizsgálathoz a kiterjesztett etri háló egyszerűen átalakítható egyszerű etri hálóba [HACK-74], mi ezt a modellt ogjuk a továbbiakban alkalmazni. A bemeneti mátrix és a kimeneti mátrix elépítése a következő: D = D plusz bemeneti mátrix ti t ;.i 2. i. ír a * helyére +1 kerül ha a p, állapotból gráéi indul tj átmenetbe, egyébként értéke D mínusz kimeneti mátrix l 2 i n a # helyére - 1 kerül, ha a tj átmenetből gráéi indul i állapotba, egyébként értéke Az egész háló struktiiráját a két mátrix összege ogja leírni, ami a későbbiekben a etri háló viselkedésének számítógépes elemzéséhez alkalmas. A etri háló dinamikus vizsgálata emnek a mátrixnak a elhasználásával történik, ami csak a háló elépítését, struktúráját jellemzi. A működést a háló töltéseinek áramlása, és annak olyamata ogja leírni. A töltések mozgása, a gyújtások sorozata minden jellemző pillanatban meghatározható, amiket a modellben az ún. jelölések és a jelölés vektorok írnak le. [MUR-76] Ennek matematikai alapja kidolgozott, az elemzés a modell mátrix alakjának elhasználásával elvégezhető. A etri háló dinamikus viselkedésének vizsgálatával ebben a cikkben nem oglalkozunk, csupán a etri háló elépítésének számítógépre viteli lehetőségét elemezzük. A transzormáció szabályai: A N-grápontokat úgy kapjuk, hogy rendre vesszük az FSM-bemenetek, az FSM-állapotok és az FSM-kimenetek unióját: = 2 u O u A ahol száma: s = n + m + k. A N-átmenetek előállításához képezzük az FSM-állapotok és az FSM-bemenetek Descartes szorzatát: T = { t q, qeqéses) ahol T száma = n * m. A N bemeneti üggvénye azon FSM-állapotok és FSM-bemenetek halmaza, amikből a Descartes szorzatokkal képezett N-átmenetekbe gráéi érkezik: I ( t. a ) = í q,o }. A N kimeneti üggvénye azon FSM-állapot átmeneti üggvény értékek és FSM-kimeneti üggvény értékek halmaza, amikbe a Descartes szorzattal képezett Nátmenetekből gráéi indul: O (t q, o) = {*(q, a), T(q, a)}. Tekintsünk egy m állapotból, n bemenetből és k kimenetből álló véges automatát. így a Q gamma és a O delta mátrixm*n -es lesz. Q gamma mátrix elemei egész számok, melyek a következő állapot sorszámával egyeznek meg. így értékkészlete q elemeinek száma, azaz 1.. m. Q delta mátrix elemei szintén egész számok, de értékei az FSM kimeneteinek sorszámával egyezik meg. Tehát értékkészlete A elemeinek száma, azaz 1.. k. A transzormáció alapján létre hozzuk a D plusz és a D mínusz mátrixot. A D plusz mátrix a N bemeneti üggvényét írja le. Oszlopai a N grápontjai, sorai a N átmenetei. így n -t-m + k számú oszlopból és n * m számú sorból áll. Elemei mínusz előjellel szereplő annyi számérték, amennyi az adott sorban levő átmenethez tartozó, adott oszlopban szereplő grápontokból kiinduló éleinek száma. Tehát mind a D plusz, mind a D mínusz mátrix s * r -es, ahol s = n + m + k és r = n * m. Híradástechnika, XLI. évolyam, szám 35

6 A mátrixot úgy alkotjuk meg a transzormáció alapján, hogy a N grápontjai rendre az FSM bemenetei, az FSM állapotai és az FSM kimenetei legyenek: i»n» n+ i-- n+ m, n+m+i-n+m+k- A N átmeneteit pedig képezzük a Descartes szorzatnak megelcló'en úgy, hogy elsőnek az FSM bemeneteit rendre rendeljük az FSM állapotaihoz: t t = {<? qj, t 2 = {a 2,qi},.. t = {a, qj, t n + 1 = {<>!, q 2 }, t n + 2 = {CT 2, q 2 },..t i n + 1 = {a u = K, q m } A D plusz mátrix sor és oszlop képzése teljesen hasonlóan történik. A D mínusz mátrix elemeit meghatározó algoritmus: q,},..t n. m ( a mátrix sor indexe - i, oszlop indexe - j) -1 i = e * n + j esetén, ahol [i> j ] = és i = e * n + ; ee(..m-l),je(l..n) j = e + n + 1 esetén, ahol egyébként ee(..m-l), e(l..n) LOGIN/ACK ACK/ACK( DATA/ERROR, ACK/ ERROR LOGODT/ERROR LOGOUT/ LÓGOTT LOGIN/ERROR LGUT/LGUT DATA/ACK LQGIN/ERROR C X 3j 'ACK/DATA DATA/ACK Bemeneti ábáé: LOGIN, DATA, ACK, LOGOUT Kimeneti ábécé-. DATA, ACK, LOGOUT, ERROR Állapotok halmaza: OFF, WAIT, DATA, TRANSFER 1. ábra. Hgy egyszerű protokoll véges automatán H ormálisan: d (t^ qj, vagy qj) = -1 egyébként A D plusz mátrix elemeit meghatározó algoritmus: + 1 i =(e-l) *n + ; j = n+5(, e) ahol ee(l..m),e(l..n) D + [ij] = ési = (e-1) e * n + ; j =n+m +r(,e), ahol ee(l..m),e(l..n) egyébként ormálisan: d + (t CTi, ^So, q,) vagy T(p- q^) = 1 egyébként on UAIT XI X2 DATA TRANSFER X3 XI *'/ LOGIN ATA ACK LSOUT ACK ERROR ERROR XI,. 'ERROR Y3, ACK X3, ACK XI ERROR X2, ACK X3 ' DATA «/ ERROR LOGOUT XI 'LOGOUT H ábra. A kommunikáló véges automaták állapot-átmenet táblázata rotokoll modellezése és transzormálása Ezek után tekintsünk egy transzormációs példát. éldánkban vegyünk egy egyszerű protokollnak az állapot-átmenet gráját (1. ábra). Az ábrán eltüntettük a véges automata bemeneti- és kimeneti ábécé elemeit, valamint az egyszerű protokoll állapotait. A 11. ábrán pedig a protokoll állapot-átmenet táblázata igyelhető meg. Az egyszerű protokoll FSM változói: Az FSM-állapotok: q, = o q 2 = wait q 3 = datatranser Az FSM-bemenetek: a l = login <7 2 = data a 3 = ack <7 4 = logout Az FSM-kimenetek: A, = ack A 2 = error A 3 = logout A 4 = data az FSM állapot-átmeneti mátrixa (Q delta): q. q 2 q 3 \ 2 í í i a mátrix belsejében levő számok q azonosító indexei az FSM kimeneti mátrixa (Q gamma): q. q2 q 3 i í 2 2 a mátrix belsejében levő számok A azonosító in i dexei Híradástechnika, XLI. évolyam, szám

7 A transzormáció után N mátrixai: A D plusz, N-bemeneti mátrix: l lo ll tl 1 1 h 1 1 t 3, 1 1 u 1 1 t D + =t h 1 1 h tio 1 1 tll A D mínusz, N-kimeneti mátrix: l s 6 7 s 9 lo ll ti h -1-1 U -1-1 h -1-1 D" = t t t < ho -1-1 tll -1-1 tl A D mátrixból látszik, szerkezetük élesen elhatárolható, kilenc almátrixra bontható. Az almátrixok oszlop határait az FSM-bemeneteknek megelelő p u p 2, p 3 és p 4 N-grápontok, az FSM-állapotoknak megelelő p 5, p 6 és p 7 N-grápontok, valamint az FSM-kimeneteknek megelelő p 8, p 9, p 1 és p n N-grápontok húzzák meg. Az almátrixok sor határait pedig az első FSM-állapothoz rendelt FSM-bemenetek alapján létrejött t L, t 2, t 3 és t 4 N-átmenetek, a második FSM-állapothoz rendelt FSM-bemenetek alapján létrejött p 5, p 6, p 7 és p 8 N-átmentek, valamint a harmadik FSM-állapothoz rendelt FSM-bemenetek alapján kialakult p 9, p 1, és p 12 N-átmenetek határozzák meg. A D mínusz mátrixban így egységes almátrixok és sormátrixok alakulnak ki, gyakorlatilag teljesen üggetlenül a modell elépítésétől. A modell leírásában p n a D plusz mátrix vesz részt. Ez a megállapítás a későbbiekben hasznosítható Kommunikáló véges automaták modellezése A protokoll két véges automata kompozíciója, amelyek valamilyen tömegkiszolgálási soron keresztül kommunikálnak. (Általában a számítógép-hálózat így modellezhető ábra). Ez azt jelenti, hogy a két első véges automata állapotai korwuni-j Második kációs ' véges etri I automata háló I állapotai állapotail [Nl] [ ] [ 8 ] [ A] [ C ] [ B] [ e 3 [ ] [ pn2 3 első Méges automata átmenetei kommunikációs etri háló átmenetei Második uéges autonata átnenetei H ábra. A kommunikáló véges automaták etri háló mátrixának elépítése, almátrixai véges automata összekapcsolása úgy valósul meg, hogy az egyik automata egy tömegkiszolgálási soron keresztül adja át adatait és nyugtáit a másik automatának és ordítva. A protokoll leírása ennek a tömegkiszolgálási olyamatnak a szabályait tartalmazza. Az egymással ilyenormán kommunikáló automaták modellezése könnyen megvalósítható etri háló segítségével, ugyanis ahogy ezt már láttuk a binárisszám kettes komplemensét eredményező etri modell és a paritást képző etri modell példák kompozícióján, a üggetlen modellek egyszerűen illeszthetők össze. Az egyik modell kimenete megelel a másik modell bemenetének és ordítva. A etri hálós modell az ilyen illesztés elvégzésére kiválóan alkalmas. Ebből az is következik, hogy nagyon egyszerűen le lehet cserélni a protokollt. De ugyanilyen egyszerűen lehet módosítani a modellt újabb protokoll unkció bevezetésekor. A kommunikáló véges automaták ebben a modellben három üggetlen modell alapján jönnek létre. A három modell közül kettő a két véges automata modellje, a harmadik pedig a tömegkiszolgálást végző egység modellje. A teljes rendszer etri hálójának megvalósításához lépésenként hozzáláthatunk. Egyrészt a üggetlen modellek etri hálós modelljeinek képzésével, másrészt a külön etri modellek összekapcsolásával. Korábban azt mutattuk be, hogy a véges automata állapot-átmenet struktúrája hogyan transzormálható etri hálóba. Most megmutatjuk, hogy az így különkülön transzormált egyesíthet ők (12. ábra). A véges automata etri hálós és létrejött etri hálók hogyan transzormációjának mátrix alakjában - mint ahogy már említettük - a mátrix oszlopait a véges automata bemenetei, állapotai és kimenetei alkotják. Az egyik kommunikáló véges automata meghatározható számú kimenetét átadja a másik véges automatának és ordítva. A etri hálóban azonban két N-grápont közvetlenül nem kapcsolódhat össze, ezért az összetett modell mindenképpen kiegészül újabb N-grápontokkal N-átmenetekkel. Ez hogy a D" és a D + és a gyakorlatban amvyit jelent, mátrixok megalkotásában a követ- Híradástechnika, XLL évolyam, szám 37

8 kezőképpen néz ki a mátrixok almátrixokra bontott struktúrája:.. 1 [N,] [Q] [ ű ] [ A ] [ ] [ S ] [ Q 1 [] [N,] ahol [ Nj ]az első véges automata etri almátrixa,.. T.. [] [A] [C] [B] [ N 2 ] a második véges automata etri almátrixa, a kommunikáció N-grápontjai, a kommunikáció N-átmenetei és elemű mátrix. a Nj -el kapcsolatot tartó kommunikációs almátrix a kommunikációt leíró N almátrix a N 2 -el kapcsolatot tartó kommunikációs almátrix 13. ábra. A kommunikáló véges automaták, protokoll értelmezése Látható, hogy hiányzó almátrix ( A, B, C ) elem csupán a kommunkáció N-átmeneteinek soraiban van, azaz csak a kommunikáció N-átmenetei kapcsolódnak a véges automaták bemeneti és kimeneti N-grápontjaihoz. Ezentúl a többi mátrix elem értéke nulla lesz. Ez természetesen abból következik, hogy a transzormáció során a véges automata bemeneteit és kimeneteit N-grápontokkal modelleztük. A továbbiakban tekintsünk meg néhány példát az ilyen mátrix létrehozására konkrét protokollok modellezésével. Először vizsgáljunk meg egy egyszerű protokollt a kommunikáló véges automatákkal. Majd a protokoll, a tömegkiszolgáló sor legyen egy FIFO sor. Az újabb példa pedig szemaor rendszeres protokoll legyen. Mindezek olyamatosan bemutatják, hogy ezzel a lépésenkénti megvalósítással egyre bonyolultabb és bonyolultabb protokoll unkciók is adaptálhatók. Két véges automata egyszerű kommunikációja A legegyszerűbb esetben a protokoll (14. ábra) csupán abból áll, hogy az egyik véges automata kimeneti eleme - A 1^ a t, jelű N-átmeneten keresztül kapcsolódik a másik véges automata a 2 - jelű bemeneti eleméhez, illetve a második véges automata A 2 N jelű kimeneti eleme a t 2 jelű N-átmenettel kötődik az első automata oi bemeneti eleméhez. Hogyan írható el az eredő D plusz és D mínusz mátrix? Ahogy azt már az előbb bemutattuk, elegendő csak az A, a B, és a Q almátrixokat meghatározni, mert a többi almátrix vagy a transzormációból nyerhető vagy nulla elemű: H592-U l-l. ábra. Kél véges automata egyszerű kommunikációjának etri hálós modellje ^2 H ábra. FIFO sor etri hálós modellje ^WnWM H A C almátrix üres, mert a kommunikációs rész nem tartalmaz egyetlen grápontot sem. így természetesen a középső oszlop almátrixai sem léteznek. Az ábra jelöléseit alkalmazva az A és a B mátrixok a következőképpen néznek ki: Az A + és A~ almátrix: A A B + és B almátrix: A" = - -1 [N,] E = [ A ] t ] [ Q ] [ ] [ Q ] [ o ] [ 1 ] [N 2 ] B + = 1- B = Híradástechnika, XLl. évolyam, szám

9 Az almátrixok többi eleme mind nulla lesz, mert a kommunikációs rész elemei nem kapcsolódnak a véges automaták többi bemenő és kimenő eleméhez. Két véges automata FIFO sorokkal való összekapcsolásának modellezése Amikor a protokollban a tömegkiszolgálási sorokat FIFO sorokkal valósítjuk meg, a véges automaták közötti kommunikációban az átküldött adatok illetve üzenetek egy korlátozott méretű regisztersoron keresztül jutnak el a másik véges automatához. Hogyan modellezhető ez a kapcsolat? Az adatátküldés csak akkor indulhat, ha a FIFO sor valamennyi regisztere üres. Vegyük szemügyre a 75. ábrát, ahol a FIFO regiszter egyajta etri modellje látható. Kezdetben minden páratlan indexű grápontban egy töltés található, a páros indexűekben pedig nincs töltés. Ha az egyik véges automata adatot küld a FIFO-ba, töltés kerül a tj átmenet begyújtásának hatására a p 2 grápontba és ezzel egy időben kiürül pj. Az újabb adat csak t 2 begyújtása után indulhat, ugyanis újra töltés kerül prbe, de ugyanekkor kiürül p 3. Ugyanígy követhető végig a töltések sorsa az összes grápontban. Ez gyakorlatilag a FIFO-ban tovább vonuló adat olyamatát mutatja. Könnyen belátható, hogy a FIFO regisztersor akkor telik meg, ha töltés csak a páros számozású grápontokban van. Ezek alapján a modellt egy nyolcas mélységű FIFO esetén a 16. ábrán láthatjuk. A kommunikációs etri háló összesen tizennyolc átmenetből és harminckettő grápontból áll. A véges automatákhoz csak a t ls U, tio és t 1 8 átmenetek kapcsolódnak, így értelemszerűen az almátrixokban csak ezeket tüntettük el, a többi elem értéke nulla. A jelölések alapján az almátrixok az alábbiak szerint alakulnak: A C + almátrix: a 1, n Megigyelhető a mátrixok ritka jellege, mely a számítás menetének egyszerűsíthetőségét eredményezi. AC~ almátrix: Híradástechnika, XLI. évolyam, szám 39

10 p p p p r r h pk 11 p p K 13 p K 15 K N1 \ véges 5 automata i t l 2 H^óU %^% 12WW9 T 17 Vcll^ 23 %^5hs Z? % 7^V 1 N2 A" véges automata p p p p p p p p ' 76. ábra. Két véges automata FIFO regiszteren keresztüli kommunikációjának etri hálós modellje Az A almátrixok: A' A B almátrixok: B + = t, 1 B =: t,: Két véges automata szemaorokkal való összekapcsolásának modellezése A szemaor rendszer egy olyan szinkronizálási mechanizmus, ahol egy irányító egység szabályozza az adat és nyugtázás orgalmat. A szemaor rendszerben két művelet, a és V művelet, valamint egy szemaor lé- H ábra. cs V szemaor rendszer etri hálós modellje tczik, ami nem negatív egész értéket vehet el. A V művelet eggyel növeli, a művelet eggyel csökkenti ennek a számnak az értekét. művelet akkor követ < N1 \ U T 9 l T 13 % 1B véges i \ automata IS. ábra. Két véges automata szemaoros összekapcsolásának etri hálós modellje 31 Híradástechnika, XLI. évolyam, 199, 12. szám

Programozás alapjai, programtervezés

Programozás alapjai, programtervezés Programozás alapjai, programtervezés Mûszertechnika Oktatás Kft. Összállította: Kertész György tanfolyami jegyzete alapján Kovalcsik Géza 1107 Budapest Szállás u. 21 Telefon: 260-87-14 Tel/Fax: 260-43-48

Részletesebben

BEVEZETÉS A PROGRAMOZÁSHOZ

BEVEZETÉS A PROGRAMOZÁSHOZ FÓTHI ÁKOS BEVEZETÉS A PROGRAMOZÁSHOZ Harmadik, javított kiadás c Fóthi Ákos, 2012 Tartalomjegyzék 1. Alapfogalmak 11 1.1. Halmazok................................ 11 1.2. Sorozatok................................

Részletesebben

1. BEVEZETÉS AZ ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA

1. BEVEZETÉS AZ ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA 1 1. BEVEZETÉS AZ ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA 1.1. Ismétlő áttekintés Ismeret Adat Információ Az emberek (nem csak a gazdaság, a közigazgatás vagy egyéb tevékenységet folytató területek irányítói,

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési

Részletesebben

LOGIKAI ELEMEK ÉS KAPCSOLÁSOK GRÁFELMÉLETI ALAPFOGALMAK. FÜGGELÉK: Számítástechnikai rövidítés-szótár

LOGIKAI ELEMEK ÉS KAPCSOLÁSOK GRÁFELMÉLETI ALAPFOGALMAK. FÜGGELÉK: Számítástechnikai rövidítés-szótár LOGIKAI ELEMEK ÉS KAPCSOLÁSOK GRÁFELMÉLETI ALAPFOGALMAK FÜGGELÉK: Számítástechnikai rövidítés-szótár Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség Tankönyv- és Taneszköztanácsa LOGIKAI ELEMEK ÉS KAPCSOLÁSOK GRÁFELMÉLETI

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem. dr. Keresztes Péter DIGITÁLIS HÁLÓZATOK ÉS RENDSZEREK

Széchenyi István Egyetem. dr. Keresztes Péter DIGITÁLIS HÁLÓZATOK ÉS RENDSZEREK Széchenyi István Egyetem dr. Keresztes Péter DIGITÁLIS HÁLÓZATOK ÉS RENDSZEREK 41 TARTALOMJEGYZÉK 1. rész. Kombinációs hálózatok tervezése 8 1.1. LOGIKAI ÉRTÉKEK ÉS ALAPMŰVELETEK 8 1.1.1 A logikai változók

Részletesebben

MIKROSZÁMÍTÓGÉPEK TANKÖNYV

MIKROSZÁMÍTÓGÉPEK TANKÖNYV MATIJEVICS ISTVÁN MIKROSZÁMÍTÓGÉPEK TANKÖNYV KÉSZÜLT AZ APÁCZAI CSERE JÁNOS ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁVAL SZABADKA, 2000 ELŐSZÓ A SZABADKAI MŰSZAKI FŐISKOLÁN 1976-ban kezdődött el a magyar nyelvű oktatás a

Részletesebben

Alkalmazás-orientált szintéziseljárás mikroprocesszoros rendszerekre

Alkalmazás-orientált szintéziseljárás mikroprocesszoros rendszerekre ADATFELDOLGOZÁS Alkalmazás-orientált szintéziseljárás mikroprocesszoros rendszerekre HORVÁTH PÉTER, HOSSZÚ GÁBOR, KOVÁCS FERENC Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Elektronikus Eszközök Tanszék

Részletesebben

Netspotter. Rendszerterv. írta. Dojcsák Sándor Kasza Miklós Roszik György Attila

Netspotter. Rendszerterv. írta. Dojcsák Sándor Kasza Miklós Roszik György Attila Netspotter Rendszerterv írta Dojcsák Sándor Kasza Miklós Roszik György Attila BEVEZETÉS BEVEZETÉS Ez a dokumentum a Netspotter szoftverrendszer felépítésének és működésének leírását tartalmazza. A Netspotter

Részletesebben

Adatbázis alapjai. Készítette: Siki Zoltán

Adatbázis alapjai. Készítette: Siki Zoltán Adatbázis alapjai Készítette: Siki Zoltán 1. Bevezetés 1.1. Adatbázis fogalma 1.2. Történelmi áttekintés 1.3. Adatbáziskezelők szerepe, célja 1.4. Különböző adatbázis modellek 1.4.1. Hierarchikus adatbázis

Részletesebben

Számvitelszervezés és példatár

Számvitelszervezés és példatár Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet Számvitelszervezés és példatár Szerkesztette: Pelczné dr. Gáll Ildikó, egyetemi docens Sasvári Péter, egyetemi tanársegéd Miskolc, 1999. augusztus

Részletesebben

Készült az ERFP_DD 2002-HU-B-1 szerződés számú projekt támogatásával

Készült az ERFP_DD 2002-HU-B-1 szerződés számú projekt támogatásával Bevezetés... 4 1 Az irányítástechnika tárgya... 5 1.1 Az irányítás alapműveletei... 6 1.2 Irányítási rendszer felépítése... 7 1.2.1 Jelek csoportosítása... 7 1.3 Az irányítási rendszer és részei... 9 1.3.1

Részletesebben

Többszempontú döntési problémák

Többszempontú döntési problémák Budapesti Corvinus Egyetem MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézetébe kihelyezett Gazdasági Döntések Tanszék Rapcsák Tamás Többszempontú döntési problémák Egyetemi oktatáshoz segédanyag

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin

ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin 1. Alapfogalmak...1 1.1. Adat... 1 1.2. Információ... 1 1.3. Egyed, Tulajdonság, Kapcsolat... 1 1.4. Adatmodellek... 2 1.5. Adatbázis (DATABASE, DB)... 3 2. A relációs

Részletesebben

Formális Nyelvek és Automaták v1.9

Formális Nyelvek és Automaták v1.9 Formális Nyelvek és Automaták v1.9 Hernyák Zoltán E másolat nem használható fel szabadon, a készülő jegyzet egy munkapéldánya. A teljes jegyzetről, vagy annak bármely részéről bármely másolat készítéséhez

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK - 1 -

TARTALOMJEGYZÉK - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. ÖSSZEFOGLALÁS/ABSTRACT 2 2. BEVEZETÉS 8 3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 9 3.1. Mezőgazdasági rendszerek matematikai és számítógépi modellezésének helyzete és problémái 9 3.2. A generikus kétrétegű

Részletesebben

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 Számel Bence Domonkos 1 Szabó Géza 2 LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 A légiközlekedés biztonsága részben az alkalmazott műszaki rendszerek biztonságán, részben az alkalmazott szabályrendszer

Részletesebben

1.BEVEZETÉS. Subecz Zoltán 1. Információkinyerés természetes nyelvű szövegekből

1.BEVEZETÉS. Subecz Zoltán 1. Információkinyerés természetes nyelvű szövegekből Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Subecz Zoltán 1 Információkinyerés természetes nyelvű szövegekből STOPSZÓ SZŰRÉS, LEMMATIZÁLÁS HATÁSA ÉS OSZTÁLYOZÁS A VEKTORTÉR MODELLEL A természetes

Részletesebben

HARDVER- ÉS SZOFTVERRENDSZEREK VERIFIKÁCIÓJA

HARDVER- ÉS SZOFTVERRENDSZEREK VERIFIKÁCIÓJA Írta: ÉSIK ZOLTÁN GOMBÁS ÉVA NÉMETH L. ZOLTÁN HARDVER- ÉS SZOFTVERRENDSZEREK VERIFIKÁCIÓJA Egyetemi tananyag 2 COPYRIGHT: 2 26, Dr. Ésik Zoltán, Dr. Gombás Éva, Dr. Németh L. Zoltán, Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Logó, ha szükséges ADATBÁZISRENDSZEREK. Dr. Radványi Tibor 2013.02.13

Logó, ha szükséges ADATBÁZISRENDSZEREK. Dr. Radványi Tibor 2013.02.13 Logó, ha szükséges ADATBÁZISRENDSZEREK Dr. Radványi Tibor 2013.02.13 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 5 Alapfogalmak... 7 Az adat és információ... 7 Az adatbázis... 8 Az adatbázis kezelő

Részletesebben

Iványi Antal PÁRHUZAMOS ALGORITMUSOK

Iványi Antal PÁRHUZAMOS ALGORITMUSOK Iványi Antal PÁRHUZAMOS ALGORITMUSOK ELTE Informatikai Kar Budapest, 2010 Ez az elektronikus tankönyv az ELTE Informatikai Kara támogatásával, a 2010 évi kari jegyzetpályázat keretében készült. A könyv

Részletesebben

Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre

Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István

Részletesebben

Dinamikai rendszerek kaotikusságának és stabilitásának vizsgálata megbízható számítógépes módszerekkel

Dinamikai rendszerek kaotikusságának és stabilitásának vizsgálata megbízható számítógépes módszerekkel Dinamikai rendszerek kaotikusságának és stabilitásának vizsgálata megbízható számítógépes módszerekkel Doktori értekezés Bánhelyi Balázs Témavezető: Dr. Csendes Tibor egyetemi docens Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS. 1. Alapfogalmak

ADATBÁZIS-KEZELÉS. 1. Alapfogalmak ADATBÁZIS-KEZELÉS 1. Alapfogalmak... 1 1.1. Adat... 1 1.2. Információ... 1 1.3. Egyed, Tulajdonság, Kapcsolat... 2 1.4. Adatmodellek... 2 1.5. Adatbázis (DATABASE, DB)... 3 2. A relációs adatmodell...

Részletesebben

Programozás - Strukturált programozás a gyakorlatban

Programozás - Strukturált programozás a gyakorlatban Szabó Mária Programozás - Strukturált programozás a gyakorlatban A követelménymodul megnevezése: Informatikai ismeretek A követelménymodul száma: 1155-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Karbantartás elmélet

Karbantartás elmélet Elektronikus tansegédlet http://infosrv.tech.klte.hu/~pokoradi http://pokoradilaszlo.tk Összeállította: dr. Pokorádi László, főiskolai tanár Debrecen, 2002 Előszó Ez az elektronikus tansegédlet alapvetően

Részletesebben

GLOBÁLIS OPTIMALIZÁLÁSI ALGORITMUSOK PNS FELADATOK MEGOLDÁSÁRA

GLOBÁLIS OPTIMALIZÁLÁSI ALGORITMUSOK PNS FELADATOK MEGOLDÁSÁRA GLOBÁLIS OPTIMALIZÁLÁSI ALGORITMUSOK PNS FELADATOK MEGOLDÁSÁRA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Nagy Ádám Témavezető: Dr. Friedler Ferenc Veszprémi Egyetem Műszaki Informatikai Kar Informatikai Tudományok Doktori

Részletesebben

Az agyi információfeldolgozás néhány kezdeti lépésének modellje.

Az agyi információfeldolgozás néhány kezdeti lépésének modellje. Orzó László Az agyi információfeldolgozás néhány kezdeti lépésének modellje. Doktori Disszertáció (1999) Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete Analogikai és Neurális

Részletesebben

Elszámolási egység funkció (ármérce), Csereeszköz funkció (fizetési eszköz), Felhalmozási funkció (értékőrző eszköz).

Elszámolási egység funkció (ármérce), Csereeszköz funkció (fizetési eszköz), Felhalmozási funkció (értékőrző eszköz). 5. Fejezet A Kiyotaki-Wright modell A most következő és a további két fejezetben bemutatjuk, hogy az előző fejezetekben ismertetett szimulációs módszertan hogyan épült be a modern közgazdaság-elméleti

Részletesebben

A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KÉRDÉSEI A KÖZÉPISKOLAI OKTATÁSBAN

A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KÉRDÉSEI A KÖZÉPISKOLAI OKTATÁSBAN Eszterházy Károly Főiskola Matematikai és Informatikai Intézet A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KÉRDÉSEI A KÖZÉPISKOLAI OKTATÁSBAN DR. KOVÁSZNAI GERGELY ÉS DR. KUSPER GÁBOR JEGYZETE Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...4

Részletesebben