Vezetői coaching, mint a hatékonyságfokozás eszköze a Weinberg '93 Kft. esetében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vezetői coaching, mint a hatékonyságfokozás eszköze a Weinberg '93 Kft. esetében"

Átírás

1 Név: Karóczkainé Kerchner Anikó Neptunkód:TVX40Q Miskolci Egyetem Gazdaságtudomány Kar MSC szintű levelező képzés MBA Vezetői coaching, mint a hatékonyságfokozás eszköze a Weinberg '93 Kft. esetében Miskolc, október 31. 1

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Bevezetés Szakdolgozat felépítése Coaching Történeti áttekintés Coaching értelmezése Coaching sikerkritériumai Coaching és más támogató folyamatok Coaching típusai Egyéni coaching Team coaching Egyéb coaching típusok Coaching leggyakoribb munkatémái Magyarországon Önismeret Önbizalom-növelés Asszertivitás Konfliktuskezelés Stresszkezelés Időgazdálkodás Munka és magánélet egyensúlya Delegálás Burn out Coaching folyamatmodellek GROW- modell Vogelauer- modell RAMM-modell

3 PACE-modell FLOW-modell LASER-modell A csodalámpa modell RAVE-modell STAR-modell A hat gondolkodó kalap modellje C-modell DIADAL-modell Gyakorlati kutatás A Weinberg 93 Kft bemutatása A Weinberg Kft. motorja A kutatás célja A kutatás módszertana Delegálás fejlesztése a vállalkozási csoportvezető esetében Időgazdálkodás fejlesztése a gyártási csoportvezető esetében Elért eredmények Delegálás Időgazdálkodás Fejlesztési javaslatok Összegzés Summary Irodalomjegyzék Mellékletek

4 1. Bevezetés 1.1. Bevezetés Dolgozatom témájaként a coaching-ot választottam, abból a célból, hogy lehetőségem nyíljon megismerni a coaching szerepét, mint a hatékonyságnövelés eszközét. Témaválasztásom okai a tanulmányaim során felmerült kérdésekben, illetve a gyakorlatban tapasztalt problémák sorozatában keresendők. Az MBA szakon eltöltött hallgatói szemeszterek alatt számos alkalommal találkoztam a coaching fogalmával, módszereivel. Érdeklődésemet az keltette fel, hogy mind a humán- erőforrás menedzsment, mind a szervezeti magatartás, mind pedig a konfliktuskezelés területén érintették tanulmányaink a témát, melyek további kérdéseket vetettek fel a módszerekkel kapcsolatban. A szakirodalom tanulmányozása során kezembe vehettem Komócsin Laura módszertani kézikönyveit, melyek mélyebb elkötelezettséget, érdeklődést indukáltak. A szakterület legelismertebb szakembereinek írásai nyomán érdeklődésem fókusza a coaching irányába fordult. A témaválasztás kapcsán számos kérdés merült fel bennem arra vonatkozóan, hogy a vállalatok vezetői elegendő figyelmet fordítanak e önmaguk fejlesztésére, illetve keresik e azokat hiányosságokat, melyek kiküszöbölésével munkájuk időtakarékosabbá, gördülékenyebbé, hatékonyabbá válik. Fontos kérdés az is, hogy ezek a vállalatvezetők elégedettek e, hiszen meggyőződésem, hogy a hatékonyság növelésében fontos szerepet játszik mind a szakértelem, mind pedig a megelégedettség. A vizsgálataim során ezekre keresem a választ, és az esetleges megoldásokat. A coaching egy nagyon szerteágazó tudományterület, mely szakirodalma meglehetősen szegényes és nehezen hozzáférhető, de a hazánkban is fellelhető szakirodalom megítélésem szerint erős mankót biztosít egy kezdő coach számára. Az előbbiekben említettek mentén a szakdolgozat témaválasztását követően az alábbi elérendő célokat fogalmaztam meg: - mélyebb ismereteket szerezni a coaching szemléletéről, tudományos hátteréről - megismerni és alkalmazni a coaching eszközrendszerét - megvizsgálni a coaching hatékonyságát a mai üzletemberek világában - bizonyosságot szerezni a coaching által elért eredményeket illetően 4

5 A témaválasztásom második oka, mely fokozza a témával kapcsolatos motivációmat, azoknak a kérdéseknek megválaszolása, melyek mentén felvázolható a coach-csá válásom jövőbeni feltételrendszere. Hiszem, hogy a mai rohanó világunkban minden minőségi tevékenység központjában az ember van, aki rendelkezik erényekkel, illetve gyengeségekkel egyaránt. Amennyiben gyengeségei meghatározásra és fejlesztésre kerülnek, az eredmények megfelelő szakmai tudás birtokában kizárólag pozitív hatással lehetnek a jövőre, a csoportra egyaránt Szakdolgozat felépítése Szakdolgozatom következő részében bemutatom a coaching elméleti hátterét a szakirodalomban fellehető állításokra alapozva. Kitérek a vizsgálat során alkalmazandó kritériumokra, feltételrendszerre melyek nélkül a vizsgálatok nem végezhetők el szakszerűen. Továbbá összehasonlítom a coachingot más támogató folyamatokkal, annak érdekében, hogy elkülöníthetővé váljanak a problémák és azok szakszerű megoldásának érdekében tervezett intézkedések. Fontos kiemelnem a coaching szerepét, a támogató folyamatok között, elhelyezni a fejlesztések rendszerében. A dolgozat kisebb alfejezeteiben foglalkozom a coaching eszközök tipizálásával ezek hatékonyságának összehasonlításával. Kitérek a Magyarországon felmérések alapján- rendszerezett leggyakoribb problémakörökre, azok rövid bemutatására. A vizsgálatom előkészítésének céljából tanulmányozom a coaching folyamatmodelleket, majd a számomra megfelelő modell választását indoklom. A dolgozatom legfontosabb fejezete a kutatásé, melyben a szakirodalom által rendelkezésemre bocsájtott eszköztárból választva végzem a fejlesztéseket, majd választ keresek a bevezetésben feltett kérdésekre, dilemmákra. A vizsgálat során tapasztaltak alapján további fejlesztési javaslatokat fogalmazok meg az adott vezető kapcsán. A vizsgálatok alatt mint azt már említettem- támaszkodok a szakirodalomban található eszköztárra, mindemellett a megvalósításban hasznosítani szeretném eddigi vezetői munkám során tapasztaltakat. 5

6 2. Coaching Amit tudsz tenni az az, hogy fejleszted magad, hogy nagyobb legyél, mint a problémák, amikkel szembekerülsz. Braskó Csaba 2.1. Történeti áttekintés A coaching eredete kis hazánkba vezethető vissza. Magyarországon található Kocs község, Tata környékén, de mindenki csak kocsinak ismeri. A falu közepén került kiállításra egy kocsi-szekér, mely a maga korában forradalmi újításnak számított. A következő említés egy egyetemi dokumentumban olvasható 1848-ban, ahol a coachot, mint hallgatókat segítő magántanárt említi az irodalom ben mind Amerikában, mind Nagy Britanniában elterjedt a coach kifejezés, akik sportedzőként tevékenykedtek akkoriban es években az Egyesült Államokban említik a coachokat, mint szervezetfejlesztéssel foglalkozó szakembereket, akik a mai értelmezés szerint mentorként funkcionáltak a tanulók mellett. A coach kifejezés Európába mégis a sport kapcsán tért vissza, aki a fejlesztés során már pszichológiai eszközöket is alkalmaz. A 70-es évektől Amerikában, és majd egy évtizeddel később Európában is már a mai értelmében tevékenykedik a coach aki személyiség-, szervezetfejlesztéssel foglalkozik kicsit másképp. Erre az időszakra tehető a coaching szemléletű vezetési stílus kialakulása is. A coaching megjelenésétől sok év telt el, azonban ezen évtizedek alatt sokat alakult a módszertan, a szemlélet ezen a területen, hiszen tisztábbak lettek az alkalmazandó metodikák, élesebb határ húzódik már a hasonló tudományterületek és a coaching között. 6

7 2.2. Coaching értelmezése A coaching definiálása nem egyszerű feladat. Nem létezik egy, mindenki számára elfogadható meghatározás. A különböző szakmai portálok, szakmai kiadványok különbözőképp fogalmazzák meg a coaching lényegét. Egyben azonban mindannyian egyetértenek. A coaching egy hatékony fejlesztési módszer, amely során a coach nem adekvát megoldási lehetőségeket biztosít, nem ötleteket ad, hanem személyre szabott módszerekkel, kérdezéstechnikával segíti ügyfelét, megtalálni a problémával kapcsolatos logikai összefüggéseket, azokat a pontokat, melyek gátat szabnak a vágyott cél elérésében. Néhány meghatározás a szakirodalom alapján: A coaching az emberekkel való bánásmód egyik formája, amely az utasításon és ellenőrzésen alapuló vezetési stílus ellenpólusa (John Withmore) A coaching egy olyan művészet, amely egy másik ember teljesítményének, tanulásának és fejlődésének elősegítésével foglalkozik. ( Robert Dilts) A coaching a jövő lehetőségeire koncentrál, nem pedig a múlt hibáira. ( Timothy Gallwey) A coaching angol fordítása edzőt jelent, mely a sportpszichológiából ered. Hasonló célokkal végzi munkáját a vezetők edzője is, akinek elsődleges célja, hogy kihozza ügyfeléből a legjobbat, feltárja a rejtett értékeket, pozitív változást hozzon a coachee életébe. A coaching meghatározása azért sem egyszerű feladat, mert a fejlesztő tevékenység több szakterület határán mozog. Szükséges hozzá személyiségfejlesztési ismeret, de nem pszichoterápia- ennek okait egy másik fejezetben részletezem-, valamint a coachnak, mivel az esetek többségében üzletemberekkel foglalkozik, szükséges rendelkeznie vezetéselméleti, szervezetfejlesztési szakmai tudással, másképp hogyan tudná vezérelni ügyfele fejlődését. Mindezek mellett véleményem szerint némi pedagógiai vénával is előnyös, ha rendelkezik a coach, mert az edző sem kizárólag azért sikeres, mert minden szakmai kompetencia birtokában végzi tevékenységét, és kizárólag ezek teszik sikeressé, hanem mert ráérez a versenyző személyiségét mozgató tényezőkre, és megfelelő módon, a megfelelő időben tereli a sikerhez vezető útra. 7

8 Coaching sikerkritériumai A coaching egyéni coaching esetén- kizárólagosságot feltételez, ahol a coach-on és a coachee-n kívül harmadik személy nem vesz részt a találkozón, a fejlesztés egyéni igények alapján zajlik, kizárólag az ügyfél céljainak, problémáinak figyelembevételével. A fejlesztő folyamat személyre szabott, mely során a coach beleképzeli magát ügyfele helyzetébe, szakmaiságával alkalmazkodik a fejlesztendő személyiségéhez, a feladathoz és a meghatározott célokhoz egyaránt. A coaching során mindkét fél részéről elvárható a legmagasabb teljesítmény. A coach részéről magasan kvalifikált szaktudás és annak alkalmazása, a coachee részéről pedig az a legmagasabb szintű motiváció amely segíti őt mind az önfejlesztésben, mind pedig a folyamat figyelemmel kísérésében. További sikerkritérium a coaching folyamat során a kreativitás, mely minden esetben megjelenik. A coach nem találkozik munkája során két egyforma esettel, ahogyan két azonos személyiségű ember sem létezik. Ezért minden alkalommal az ügyfélhez, a problémához és az elérendő célokhoz kell igazítania fejlesztő munkáját. A coaching végén fontos feladat az elméleti problémamegoldáson túl a gyakorlati alkalmazás, mely elvezeti ügyfelünket a vágyott siker felé. Kizárólagosság A coaching imázsa Sikerorientáció Személyre Kreativitás szabottság Teljesítmény orientáció 1.ábra: A coaching sikerkritériumai Forrás: Werner Vogelauer (2008): Coaching a gyakorlatban. Beehive Consulting, Budapest 18.o. 8

9 Tapasztalataim szerint a coaching sikereit nem kizárólag a Werner Vogelauer által felállított kritériumok határozzák meg, bár ezek valóban alapkövei a sikernek, hanem elengedhetetlen a folyamatban résztvevő partnerek között a kölcsönös bizalom. A coachee esetében a siker feltétele a változtatásra való hajlandóság, a fejlődés igénye. A fejlesztés, bár nagyban múlik a coachon, mert ő a folyamat koordinátora, mégis elképzelhetetlen a coachee aktív közreműködése nélkül. Lore coaching készenlét modellje szerint az ügyfelek 7 kategóriába sorolhatók coacholhatóság szempontjából. Lore ügyfelet coacholt az elmúlt 17 évben szerte a világon, és mindegyikük a felsővezetői körből került ki. Kialakította a különböző szintek képviselőinek személyiségjegyeit, tulajdonságait, abból a célból, hogy segítse a coachok munkáját. Coacholhatóság szintje Jellemzés C0 Nem coacholható jelenleg Azonosított pszichológiai problémák C1 Rendkívül rosszul coacholható Nárcisztikus személyiség C2 Nagyon rosszul coacholható Ellenálló C3 Megfelelően coacholható Önelégült/ Demotivált a változtatás tekintetében C4 Jól coacholható Értékeléssel fejleszthető C5 Nagyon jól coacholható Komoly vágyat mutat a változtatás iránt C6 Rendkívül jól coacholható Belső igénye van a fejlődésre 2.ábra: Coacholhatóság szintjei Forrás: Korn/Ferry International(2010): Executive coaching Coaching és más támogató folyamatok A problémával küzdő ügyfeleket támogató folyamatok, metodikák közül a cél elérésének érdekében megfontolandó minden esetben a megfelelő folyamatot kiválasztani. A választás körüli dilemma gyakran felmerül, mert nem mindíg különítik el élesen a coachingot egyéb, rendelkezésre álló technikáktól. Mint azt már az előzőekben részleteztem, a coaching egy személyre szabott fejlesztési eszköz, mely során az ügyfél a megválasztott módszerek segítségével önmaga választja ki a 9

10 megfelelő utat annak érdekében, hogy munkája, élete, a céljai elérése lehető leghatékonyabban valósuljon meg. Fókuszban az egyén teljesítményének növelése áll. A mentorálás egy tanító folyamat, mely során a mentor célja a mentorált tudásának, ismeretanyagának fejlesztése. A mentoring folyamata nem tervezett, nem irányított. Mindig az éppen aktuális helyzet dönti el a mentor és mentorált viszonyát, a mentoring útját. A mentor általában belső munkatárs, aki az alacsonyabb képzettséggel, szakmai tapasztalattal bíró hallgatót segíti a fejlődésben. A tanácsadás során a tanácsadó kész ötletekkel, receptekkel áll ügyfele rendelkezésére. A tanácsadó saját szakmai tudását, tapasztalatát, módszereit adja át ügyfelének a sikeres megvalósítás céljából. Irányított, tervezett folyamatról beszélünk, amikor a tanácsadás kerül szóba. A vezetői tréning során a tréner előre kidolgozott feladatokkal fejleszti az ügyfelek készségeit. Ismereteket, módszereket ad át. Tréning folyamán fókuszban a szervezet eredményességének fejlesztése áll. A tréning leggyakrabban csoportos formában zajlik. A pszichoterapeuta az egyén lelki problémáinak feloldásában segít, célja az egyéni működészavarok kezelése. Fókuszban a gyógyulás áll. Azért fontos éles határt húzni a pszichoterápia és a coaching közé, mert a coach kerülhet abba a helyzetbe, hogy a Lore modell alapján C0 szintű ügyfelének más szakmai, pszichoterápiás segítséget javasoljon. A pszichoterápia a múltra koncentrál, az egyén eddigi életének traumáit igyekszik feltárni és azok hatását feloldani, míg a coaching egy jövőre koncentráló folyamat, melyet egészséges lelkületű vezetőkkel végzünk Coaching típusai Egyéni coaching Az egyéni coaching a fejlesztés leghatékonyabb típusa. A folyamat során kizárólag a coach és partnere vesznek részt a találkozókon. A találkozók során a coach célirányosan a 10

11 coachee problémájára tud összpontosítani. A fejlesztési folyamatot az egyéni igények alapján a coach folyamatosan változtatni tudja a cél elérése érdekében. A fejlesztés e típusánál az alábbi feltételeknek teljesülniük kell: - kölcsönös bizalom alakuljon ki a partnerek között - a coachee felnézzen a coachra, szakmai felkészültségére, tapasztalataira - a coachee akarjon fejlődni, tanulni - a coachee fogadjon el új megoldási lehetőségeket, alkalmazza azokat - a coach legyen érett személyiség Sok szakember véleménye is azt támasztja alá,hogy az egyéni coaching alkalmazható a leghatékonyabban ezen a szakterületen. ( W. Vogelauer, 2008, 47.o.) Team coaching A team coaching abban különbözik az egy személyes coaching-tól, hogy nem egyetlen ember problémáinak a megoldásán dolgozik és nem egyetlen ember célkitűzéseit veszi figyelembe, hanem egy csapat együttműködését javítja. A csoportos coaching során egy közös cél meghatározásával, közös út kijelölésével a csapattagok megismerhetik egymás erősségeit, gyengeségeit, így tisztában lesznek egymás korlátaival, jobban megismerik egymást. Ha megtanulják, hogy a közös cél érdekében tett erőfeszítéseket közösen, a közös úton és együtt kell megtenniük, a napi feladatok megoldása közben is jobban figyelnek majd egymás igényeire. Ez a fajta coaching azonban nem csapatépítő tréning, tehát nem azt tanulják meg hogy hogyan érezzék magukat jobban a csapatban, hanem azt hogy hogyan osszák meg a feladatokat hatékonyabban, hogyan figyeljenek egymásra. Ennek az elérésével a kitűzött feladat sokkal gördülékenyebben, kevesebb összezördüléssel valósul meg Egyéb coaching típusok Az eddig még nem említett coaching technikák közül a projekt- coaching az egyik, a számomra legérdekesebb terület az egyéni coachingon kívül. Egy projektszervezet felállítása egyszeri alkalomra szól, meghatározott időtartamra jön létre, speciális tevékenységet takar valamint a projekt kezdetétől annak lezárásáig tart. A munkatársak között nem hierarchikus 11

12 a kapcsolat. A projektszervezetben dolgozók egy közös cél, az adott projekt megvalósításán dolgoznak, konkrét célkitűzések alapján végzik munkájukat, hiszen minden projekt rendelkezik mérföldkövekkel. A projekt coachingnál két dologról beszélhetünk: a projekt gazda kiválasztási nehézségeit segítő coachingról, amikor az a cél hogy megfelelő projektvezetőt választunk a cél megvalósítása érdekében a projekt szervezeten belüli coachingról, ami már egy sokkal érdekesebb feladat a coach számára. A projektmenedzsmenten belül a következő kompetenciák fejleszthetők Vogelauer szerint: - észlelési képesség fejlesztése, - problémamegoldási kompetencia fejlesztése, - folyamatorientált gondolkodás fejlesztése, - integratív projektmenedzsment eszközeinek integrálása a hétköznapi életben, - szerződési képesség és készség fejlesztése, - irányítás és egyéni felelősség fejlesztése, - egyéni célorientált látótér kiszélesítése, - teljeskörű felelősség kialakítása, - csapatmunka képességének kialakítása, - a hibázási kultúra fejlesztése, - egyéni mobilitás kialakítása és ápolása, - egyéni időtáv kibővítése, ( Forrás: W.Vogelauer (2008),Coaching a gyakorlatban 133.o.) valamint számos terület, melyet itt külön nem sorolunk fel. A fenitek alapján beláthatjuk, hogy ezeknek a kompetenciáknak a coachinggal való fejlesztése olyan eredményt produkálhat egy projekt megtervezése, végrehajtása során, mely mind a hatékonyságban mind az erőforrás felhasználásban, mind pedig a sikerességben megnyilvánul. 12

13 2.4. Coaching leggyakoribb munkatémái Magyarországon 2008-ban és 2010-ben is készült felmérés arra vonatkozóan, hogy Magyarországon az ügyfelek mely problémaköröket tartják a legjobban fejlesztésre méltónak illetve mely témák fejlesztésére kérik fel a coachokat Önismeret Az önismeret fejlesztése szinte minden coaching módszer alkalmazásakor előtérbe kerül, hiszen bármilyen problémakört fejlesztünk mindig visszajutunk az önismeret vizsgálatához és folyamatosan fejlődik a találkozók során ez a tulajdonság is. Az önismeret már évszázadokkal ezelőtt is nagyon fontos volt az emberek életében. Nem kell másra fókuszálnunk, mint a vallásokra ahol különböző vallások különböző eszközökkel, de mégis valahol az önismeretet az önértékelést tartják fontosnak és ezen az úton haladva javítják a vallásos emberek személyiségét. Ez a problémakör önmagunk működésének megismerésében is nagyon fontos, főleg amikor vezetők vagyunk. Egy vezető számára önmaga ismerete záloga lehet tevékenysége sikerességének. Hiszem, hogy vezetőként személyiségünk minden esetben rávetül az általunk vezetett csapatra. E tulajdonságot két aspektusból lehet vizsgálni: Az egyik a történeti nézőpont, amit nagyrészt a pszichoanalízis során használnak. A terapeuta egészen a fogantatás pillanatától elemzi a személyiséget és megkeresi azokat a pontokat, amelyek gátolják a páciens személyiségének kibontakozását, bizonyos problémák megoldását, ezért szorongást, stresszt okoznak. Itt nem személyiségfejlesztésről, hanem inkább személyiség gyógyításról beszélhetünk. A másik nézőpont a jelenbeli én állapotot kutatja, ezt használja coaching is. Ebben az esetben nem a múltra vagyunk kíváncsiak, hanem a jövőre fókuszálunk és azokat a pontokat keressük meg, ahol az önértékelés és ezzel együtt a munka és az élet hatékonysága is növelhető. A coaching módszerek közül az önértékelés kapcsán kétféle módszert ismerhetünk meg: A leíró, felfedező önismereti módszert, ahol nagyrészt tesztek, szerepjátékok jelennek meg, ebben viszont amennyiben kizárólag ezt alkalmazzuk-lehetnek csapdák, hiszen egy teszt kitöltésekor nem biztos, hogy mindig az objektív válaszokat kapjuk. Egy teszt kitöltése során a partnernek rendelkezésére áll néhány másodperc arra, hogy elgondolkodjon kér- 13

14 déseken és az adandó válaszokon. Nem feltétlenül azt a választ, azt az eredményt fogjuk kapni, amely biztosan a coachee személyiségét tükrözi. Komócsin Laura könyvében megemlít néhány eszközt: - az ACE FIRST, - gondolatnaplók, - a személyiség és karakter tesztek, - naplóírás, - boldogság-, és sikergörbe - régi ház új ház, - fordított álláshirdetés, - tulajdonságkártya. ( Komócsin L, 2011b, 36.o.) A másik módszercsoport az elemző- értelmező önismereti coaching módszerekből áll, Ezeknek jelentős részét a sportpszichológia eszköztárából és a kísérleti pszichológia módszertanából emelt át a coaching tudománya. Ezek a következők: - kreatív írás, - kreatív rajz, - kártyák, - montázskészítés, - narratív önéletrajz (Komócsin L, 2011b, 36.o.) Vannak olyan módszerek, amelyeket más problémakör feldolgozásánál hatékonyan használhatók. Ezek az elemző modellek a következők: - Johari- ablak, - SWOT - Van der Meel- modell, - hagymamodell, - szociális atom, - győzelem lista, - problémaspirál, - dráma háromszög, - három fa ( Komócsin L, 2011b, 37.o.) 14

15 Az önismeret fejlesztésének a legfontosabb feltétele hogy a coachee mennyire bízik meg a coachban, mennyire bízik szakértelmében és mennyire hajlandó előtte megnyílni. Eredményt az önismeret növelésével csak akkor tudunk elérni, hogy ha ezek a feltételek együttesen teljesülnek. Az önismeret önállóan is fejleszthető viszont minden egyes coaching folyamatban jelen van Önbizalom-növelés Az önbizalom kialakulása már gyermekkorban, két-három éves korban elkezdődik. Ekkor kezd a gyermek a szülőről leválni, ekkor kezdődik meg az önállósodási folyamat. Azok a felnőttek, akik gyerekként egészséges lelki életet élhettek, mentálisan is erősebbek maradnak. Az önbizalomhiánnyal küzdő ember nagyon sok gátat szab maga elé, elégedetlen önmagával, sikertelenek a társas kapcsolatai, kedvetlen és nincs meg a saját magába vetett hite. Nagyon fontos, hogy meg tudjuk különböztetni az egészséges önbizalmú és az önbizalomhiánnyal küszködő ügyfeleinket. Akikben egészséges az önbizalom, ők kedvelik az életet, sikeresen választanak célt és az akadályok mentén véghez is viszik azokat. Nem folytatnak halogató technikát, minden munkájukat igyekeznek időben elvégezni, és mindenekelőtt becsülik saját magukat. Egy esetleges hiba megjelenésekor nem esnek kétségbe, hanem tanulnak a hibáikból, később nagyobb odafigyeléssel lesznek a téma iránt. Felnőttkorban az önbizalom növelés nagyon fontos azoknál az ügyfeleknél, akik önbizalomhiánynyal küzdenek. Számos eszköz áll rendelkezésünkre a coaching során hogy sikeresen neveljük ügyfeleink önbizalmát. Először is célszerű egy önbizalom tesztet végezni, amely megmutatja, hogy milyen mértékű az önbizalomhiány, hogy egyáltalán létezik e. Nagyon fontos megemlíteni, hogy nagyon halvány határ húzódik a kóros önbizalomhiányban szenvedő ember, illetve a fejleszthető között, ezért a coach-nak ebben a problémakörben kimondottan nagy a felelőssége, hiszen a múltból eredő problémák leküzdése, a gátak feltárása a mi fejlesztésre kialakított eszközeinkkel nagyon nehezen vagy egyáltalán nem oldható meg. Ekkor pszichológus szakember segítségére van szükség. Itt szeretnék utalni az előzőekben részletezettekre, miszerint a coach felelőssége kiterjed arra a helyzetre is, amikor más segítőre van szükség, mert a fejlesztés csak ezután kezdhető meg. Az alkalmazható eszközök a teljesség igénye nélkül a következők: - Fejezd be a mondatot! 15

16 - Védőbeszéd - Retro - Nyeremény: tapasztalat - Ragályos önbizalom - Johari- ablak - SWOT analízis - Listaírás - A negatív meggyőződés -lista temetése - Ne aggódj raktárra!- Képernyővédő - Input- output - Szerepjáték - Kreatív írás - Hagymamodell - Tortadiagram fokos értékelés ( Komócsin L,2011b.,45-63.o.) Asszertivitás Az asszertivitás, mint magatartási forma nagyon fontos a társas kapcsolatainkban. Az a fajta bánásmód, bizonyos kommunikációs forma, amelyet úgy mutathatnánk be, hogy az asszertív ember úgy tudja érdekeit érvényesíteni, hogy nem gázol át közben másokon. Az asszertivitás kapcsolatban áll az önbizalommal, hiszen az asszertív ember kommunikációjában megjelenik a magabiztosság, a nyílt egyenes beszéd, az érzelmek kifejezése, és egyenesség jellemzi. Emellett megkülönböztetünk az asszertív viselkedésen kívül három viselkedési formát: az agresszív, a manipulatív, és a passzív viselkedést. Az agresszív kommunikációjú ember nem feltétlenül a fizikai agresszivitást képviseli, hanem ő az, aki az agresszivitása mögé rejti önbizalomhiányát, és az önmagába vetett hit hiányát. A manipulatív emberek azon csoportba tartoznak, akik céljaikat nem egyenes úton érik el, nem bíznak sem magukban, sem embertársaikban. A passzív viselkedésű ember háttérbe húzódik, önbizalomhiányban szenved, motiválatlan. A fentiek alapján láthatjuk, hogy a coaching során az asszertivitás növelése egy kiemelkedő problémakör. A legjobban -a szakirodalom szerint- nyitott kérdésekkel, tesztekkel és 16

17 rávezető gyakorlatokkal fejleszthetjük ezt a tulajdonságot A beszélgetések során mindenképpen erősíteni kell az ügyfélben az asszertivitás előnyeit, hiszen az is lehet egy vágyott cél a számára hogy érdekeit megfelelőképpen, a megfelelő kommunikációval tudja érvényesíteni. Legyen elég bátorsága kiállni a jogaiért, az érdekeiért úgy, hogy figyelembe veszi a másik fél érdekeit és törekszik a kompromisszumos megoldásokra. (http://www.lelkititkaink.hu/tudas.html, Tudástár, 2013) A fejlesztés eszközei: - FÉKek - Jogaink és kötelezettségeink - Asszertív viselkedés elkülönítése a gyakorlatban ( Komócsin L,2011b,66-76.o.) Konfliktuskezelés A konfliktuskezelés a coaching problémakörei közül kiemelkedő szerepet kap, mégpedig azért mert mindenki életében jelen van. A konfliktus definíciója szerint két vagy több fél céljai közötti összeférhetetlenséget jelenti. Hajlamosak vagyunk a konfliktus szó hallatán negatív érzelmekről gondolkodni, azonban többféle konfliktus létezik. Beszélhetünk konstruktív és destruktív konfliktusról, amelyek közötti különbség abból adódik, hogy a konstruktív konfliktus során a két fél négyzete különbözik, azonban kommunikációjuk során törekednek egy olyan végeredmény elérésére, amely mindkettejüknek elfogadható. A destruktív konfliktusnál a felek szemben állnak egymással és valamelyik fél nyertesként próbál kikerülni ebből a helyzetből. A fejlesztés során meg kell tanítanunk a ügyfelet a kompromisszumkész konfliktuskezelésre. A pszichológiában többféle szemlélet létezik a konfliktusokkal kapcsolatban. Freud szerint a tudatos és tudattalan harcáról beszélünk amikor a konfliktusra gondolunk. Adler szemlélete alapján a kisebbrendűségi és a felsőbbrendűségi érzés közötti ellentétek azok amik a konfliktusokat okozzák. Rogers szemléletében az emberek pozitív természete és a civilizációban, a társadalomban lévő természetellenes ráhatások azok, amik a konfliktusokat okozzák. Coser olvasatában a konfliktus gyökere az erőforrásokért való harc, ahol az egy csoportba tartozók rivalizálnak egy másik csoporttal. Ebben az értelmezésben viszont összetartó szerepe van a konfliktusnak, amely pozitív értelmezést ad a fogalomnak. A konfliktuskezelésnél nagyon nagy szerepe van az önértékelésnek, illetve a nézetek közös nevezőre hozatalának, ugyanis min- 17

18 denkinek egyedi énképe van és ahogy az énképünket közelítjük egymáshoz, közös tapasztalatokból merítünk, úgy tudjuk a konfliktusokat az egészséges mederbe terelni. Beszélhetünk a konfliktuskezelésen belül belső konfliktusokról. Ezek megoldásakor nagyon fontos, hogy definiáljuk, mi a konfliktus tárgya, milyen kérdések vannak a konfliktus felmerülésével kapcsolatban, és milyen érzések kötődnek ahhoz a témához, amely a konfliktust okozza. Nagyon fontos azt is meghatározni, hogy milyen eszközökkel tudjuk a velünk szemben álló felet kompromisszumra bírni és mit kell tennünk ahhoz, hogy a kompromiszszum megszülessen, illetve, hogy a konfliktusból konstruktív konfliktus legyen, hiszen ez lenne a célja az egész társadalomnak. A coachnak nagyon fontos feladata a kompromiszszumkészség fejlesztése, emellett pedig a tolerancia fejlesztése amely a másik értékrendjének elfogadásáról és meghallgatásáról, az empátia fejlesztéséről szól. Egyszóval hatékony kommunikációval ezek a konfliktushelyzetek enyhíthetők. Fontos szerepet kap tehát a kialakult viselkedéskultúra és kommunikációs készség megléte. Az asszertívitás fejlesztése ennél a problémakörnél is felmerülhet, hiszen a konfliktuskezelés sikeressége szempontjából fontos emberi tényező, mert egyenesen és nyíltan tudja a véleményét elmondani, érdekeit képviselni. Éppen ezért ez megfelelő állapotot teremthet annak érdekében, hogy a konfliktus során alkalmazott kommunikáció pozitív eredményt hozzon. (Dr.Kunos I.,2013.,Konfliktusmenedzsment ) Stresszkezelés A stressz napjaink népbetegségének nevezhető. Selye János kutató definiálása alapján: A stressz a szervezet nem specifikus válasza bármilyen igénybevételre A stresszt előidéző hatás vagy a stresszoraktivitás szempontjából mindegy, hogy az a dolog vagy helyzet, amellyel szemben állunk, kellemes-e vagy kellemetlen, csupán az számít,hogy milyen mértékű az újraalkalmazkodás iránti szükséglet. (Selye János) A tudós kétféle stressz fajtát különböztet meg: - az egyik sresszfajtát, egyszerűen csak stressznek nevezi, amely nincs káros hatással a szervezetünkre, inkább elősegíti a teljesítményünk pozitív irányba való alakulását. Ilyen stresszfajta lehet például az izgalom. - a másik fajta megterhelés szervezetünk számára a distressz, mely megjelenése káros következményekkel jár, szervezetromboló hatásai vannak. 18

19 A distressz a megterhelés azon fajtája, mely elszívja az energiánkat, szorongással tölt el, illetve a túlterhelt emberek esetében is beszélhetünk erről. A dolgozó embert a mai rohanó világban rengeteg stresszforrás éri nap, mint nap. Munkánk során gyakran tapasztaljuk,hogy szorít a határidő,túl sok a feladat, több feladatot kell egyszerre végeznünk, és ez csak néhány példa a traumák sorából. A coach feladata ezen rizikófaktorok csökkentése, illetve a stressz hatásainak feloldása, ezzel megelőzve az esetleges pszichoszomatikus tünetek megjelenését. Ilyen tünetek lehetnek a gyomorfájdalom, a szapora légzés, étvágytalanság, vagy evési kényszer, légszomj, stb. A coaching folyamán célunk az ügyfelünket megtanítanunk a megjelenő stressz kezelésére, valamint olyan szemléletmód kialakítására, melynek birtokában kevésbé éli meg a negatív hatásokat. Fontos elsajátítani a pozitív gondolkodást, illetve hasznos lehet olyan tevékenységlista készítése, amely azokat az elfoglaltságokat tartalmazza, melyek lehetőséget biztosítanak a kikapcsolódásra. A sresszkezelés során figyelnünk kell ügyfelünket, mert kevesebb traumát él meg mindennapjaiban az asszertív ember, az a személy aki időbeosztása optimális. Az előzőekben említett kompetenciákkal bírók magabiztosabban boldogulnak munkájukban és magánéletükben egyaránt. Az előbbiekben elmondottak alapján véleményem szerint ebben az esetben is kiemelkedő szerepet tölt be az esetleges asszertivitás hatékonyságának növelése, illetve az előbbiekben érintett területek vizsgálata Időgazdálkodás Az időgazdálkodás fejlesztése véleményem, és tapasztalataim alapján nagyon lényeges szereppel bír a fejlesztendő területek sorában. Felgyorsult életünk sikerességének záloga az optimális időbeosztás, ugyanis a feladatok megfelelő rangsorolása jelentős szereppel bír az eredményesség területén. Az időgazdálkodás fejlesztése eredményesen eszközölhető, hiszen gazdag és érdekes eszköztár áll a coach rendelkezésre a munka során. A problémák diagnosztizálását követően az időgazdálkodási napló kitöltése során számos érdekesség fedezhető fel. Felfigyelhetünk azokra a tevékenységekre, melyek sok időt vesznek igénybe, azonban delegálhatók, vagy elhagyhatók. Az időgazdálkodás fejlesztése során meg kell határoznunk az életünkben megjelenő időt rabló tevékenységeket. Ilyenek lehetnek, a lustaság, a halogatás, a rendszer- 19

20 telenség. A fejlesztés során meg kell határoznunk azokat a tényezőket az életünkben, melyek prioritást élveznek az életünkben. Amennyiben megvizsgáljuk az ezekre szánt időt, lehet, hogy meglepődünk az eredményen, mert az esetek többségében aki nem figyel tudatosan ezekre, hajlamos lehet az élet legfontosabb dolgait háttérbe szorítani. Ezt tapasztaltam kutatásom során is. A kiegyensúlyozott, igazán sikeres emberek időbeosztása az optimálishoz közelít, ők azok, akiknek rendezett a környezetük, ruházatuk, irodájuk, otthonuk. Végezetül le kell szögeznünk, hogy egy szervezett életet élő ember mindig hatékonyabb munkavégzésre alkalmas, mint ezeket a problémákat nem kezelő társa Munka és magánélet egyensúlya A XXI.század társadalmaiban, mint azt már ezelőtt is említettem felgyorsult világunk, ezzel együtt életünk is. Sokat halljuk azt a frázist, miszerint ha 48 órából állna egy nap, akkor sem unatkoznánk. Napjainkban nagy teher nehezedik a családokra, hiszen a szülők naponta küzdenek a sokasodó feladatokkal, miközben egymásra kevés idejük marad. Nagy mértékű a munkanélküliség, így mindenki félti az állását, emellett pedig a multinacionális vállalatok megjelenése egy új munkakultúrát honosít meg, ami nincs jóban a magánélettel. A tulajdonosok több teljesítményt várnak beosztottjaiktól, ami idővel a magánélettől veszi el az időt és az odafigyelést. A fenti esetekben jelenik meg a coach szerepe. Neki kell utat mutatnia, rávilágítani olyan tényezőkre, melyeket a coachee a magánélet elhanyagolása következményeként a jövőben elszenvedhet. A metodikák segítségével fontossági sorrendbe állíthatók életünk különböző területei, ezzel szembe állíthatók a jelen állapot tényezői. Elemezhetjük a vágyott jövőképünket, mellyel a célkitűzés, a megfelelő út kiválasztása leírható. A célkitűzést követően egy, erre a célra elkészített akcióterv az elképzelt állapot elérése nyomon követhető. A folyamat eredménye ebben az esetben nem csak a munkánk során elért sikerben mérhető, hanem ettől sokkal értékesebb dolgot nyerünk. A családunkat, szabadidőnket, barátainkat, egyszóval egy kiegyensúlyozott életet. 20

Közszolgálati on-line továbbképzési módszerek hatékonyságmérési és minőségbiztosítási mutatóinak meghatározása

Közszolgálati on-line továbbképzési módszerek hatékonyságmérési és minőségbiztosítási mutatóinak meghatározása Közszolgálati on-line továbbképzési módszerek hatékonyságmérési és minőségbiztosítási mutatóinak meghatározása Budapest http://uni-nke.hu/ 2013. november 29. 1 Tartalomjegyzék Ábrajegyzék... 4 Ajánlásgyűjtemény...

Részletesebben

SZERVEZETDIAGNÓZIS. Intézmény neve Helység

SZERVEZETDIAGNÓZIS. Intézmény neve Helység SZERVEZETDIAGNÓZIS Intézmény neve Helység Egyetlen szervezet sem támaszkodhat zsenikre, mert azokból kevés van és megbízhatatlanok. Egy szervezet erejének az a próbája, hogy többet tud-e felszínre hozni

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. o 1. fejezet: Önkéntesek a szervezetben o 4. o 2. fejezet: Az önkéntesekre vonatkozó szervezeti irányelvek. o 6. fejezet: Képzés o 24

TARTALOMJEGYZÉK. o 1. fejezet: Önkéntesek a szervezetben o 4. o 2. fejezet: Az önkéntesekre vonatkozó szervezeti irányelvek. o 6. fejezet: Képzés o 24 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető o 1. fejezet: Önkéntesek a szervezetben o 4 o 2. fejezet: Az önkéntesekre vonatkozó szervezeti irányelvek és az önkéntes szerződés o 8 o 3. fejezet: Önkéntesek toborzása o 12

Részletesebben

Lakner Szilvia: Coaching: a fejlesztő tanácsadás

Lakner Szilvia: Coaching: a fejlesztő tanácsadás Lakner Szilvia: Coaching: a fejlesztő tanácsadás Az emberek mindig a körülményeket okolják azért, hogy ott tartanak, ahol tartanak.én nem hiszek a körülményekben. Azok az emberek jutnak előre a mai világban,

Részletesebben

ROMA MENTOR PROJEKT. Képzési kézikönyv A kultúra, a hagyományok és a modernitás innovatív megközelítése

ROMA MENTOR PROJEKT. Képzési kézikönyv A kultúra, a hagyományok és a modernitás innovatív megközelítése ROMA MENTOR PROJEKT Képzési kézikönyv A kultúra, a hagyományok és a modernitás innovatív megközelítése Budapest 2011 1 ROMA MENTOR PROJEKT Képzési kézikönyv A kultúra, a hagyományok és a modernitás innovatív

Részletesebben

Heti sajtófigyelő 2014. 04. 18.

Heti sajtófigyelő 2014. 04. 18. Heti sajtófigyelő 2014. 04. 18. Szigorítják a külföldi kiküldetéses munkavállalást Kevesen élnek a gyed extrával Felelősségre és önzetlenségre nevel a közösségi szolgálat Ne hagyja lelépni a legjobbakat!

Részletesebben

MI NEM. ÉS MI IGEN! EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS (BELSŐ) KONFLIKTUSAI

MI NEM. ÉS MI IGEN! EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS (BELSŐ) KONFLIKTUSAI MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BŰNÜGYI TUDOMÁNYOK INTÉZETE ÁLTALÁNOS ÉS IGAZSÁGÜGYI MEDIÁTOR KÉPZÉS MI NEM. ÉS MI IGEN! EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS (BELSŐ) KONFLIKTUSAI SZAKDOLGOZAT KONZULENS: KELEMEN

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ VÉDŐNŐI ESETMEGBESZÉLŐ. OTH, Budapest 2014 augusztus CSOPORTOK VEZETÉSÉHEZ. Koragyermekkori (0-7 év) program

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ VÉDŐNŐI ESETMEGBESZÉLŐ. OTH, Budapest 2014 augusztus CSOPORTOK VEZETÉSÉHEZ. Koragyermekkori (0-7 év) program Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ VÉDŐNŐI ESETMEGBESZÉLŐ CSOPORTOK VEZETÉSÉHEZ OTH, Budapest 2014 augusztus Szerző Juhász Adrienn A TÁMOP 6.1.4 kiemelt projekt

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A segítő beavatkozás hatékonysága. A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A segítő beavatkozás hatékonysága. A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás Sándor-Lenkei Aida A segítő beavatkozás hatékonysága A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás A követelménymodul száma: 1896-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008

Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008 Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Humán Erőforrás tevékenységek alkalmazásának lehetőségei magyar kisvállalkozások esetében M.Sc. Szakdolgozat

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Nemzetközi Gazdálkodás Szak. Nemzetközi Üzleti Kommunikáció Szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Nemzetközi Gazdálkodás Szak. Nemzetközi Üzleti Kommunikáció Szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Gazdálkodás Szak Nemzetközi Üzleti Kommunikáció Szakirány VEZETŐI TÍPUSOK, VEZETÉSI GYAKORLAT Készítette: Kutai Orsolya Budapest, 2010

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Beledi Réka 2005

SZAKDOLGOZAT Beledi Réka 2005 SZAKDOLGOZAT Beledi Réka 2005 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat PR szakirány A KOMMUNIKÁCIÓ SZEREPE A VÁLTOZÁSMENEDZSMENTBEN Készítette:

Részletesebben

A vállalkozás indítás teendői

A vállalkozás indítás teendői A vállalkozás indítás teendői TARTALOMJEGYZÉK II. VÁLLALKOZÁS INDÍTÁST MEGELŐZŐ FOLYAMATOK... 17 II.1. Személyi készségek elemzése, értékelése... 17 II.2. Vállalkozói ötlet, ötletforrások, elemzési technikák...

Részletesebben

Tartalom. Az Aquilone Training Kft. 4. Megközelítésünk 4. Szervezetfejlesztés és üzleti tanácsadás 5. » Szervezetfejlesztés 5

Tartalom. Az Aquilone Training Kft. 4. Megközelítésünk 4. Szervezetfejlesztés és üzleti tanácsadás 5. » Szervezetfejlesztés 5 Tartalom Az Aquilone Training Kft. 4 Megközelítésünk 4 Szervezetfejlesztés és üzleti tanácsadás 5 Szervezetfejlesztés 5 Projektkultúra fejlesztése, Projektmenedzsment 6 Üzleti tanácsadás 8 Kis- és középvállalatok

Részletesebben

A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA

A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA BIRÓ KRISZTINA CSÁNYI ZSUZSANNA VINCZE SZILVIA A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA - KÉSZÜLT REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM KERETÉBEN A BDF MEGBÍZÁSÁBÓL - 2007. FEBRUÁR BEVEZETÉS

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Rendkívüli cégek hétköznapi titkai HOGYAN ÉPÍTS HATÉKONY SZERVEZETET? 2009 Menedzsmentor www.menedzsmentor.com

Rendkívüli cégek hétköznapi titkai HOGYAN ÉPÍTS HATÉKONY SZERVEZETET? 2009 Menedzsmentor www.menedzsmentor.com Rendkívüli cégek hétköznapi titkai HOGYAN ÉPÍTS HATÉKONY SZERVEZETET? AZ EGÉSZSÉGES SZERVEZET A legtöbb vezető jelentős időt és energiát fektet olyan eszközök felkutatásába, amelyek bárminemű versenyelőnyt

Részletesebben

Szakdolgozat. Nagy Eszter

Szakdolgozat. Nagy Eszter Szakdolgozat Nagy Eszter Kaposvár 2009 Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar A tudásszerzés új útja, avagy a tréningmódszer bemutatása Szakdolgozat Szabóné dr. Gondos Piroska

Részletesebben

Bentlakásos intézményben és családban élő 12-16 éves gyerekek tanulási stratégiáinak összehasonlító vizsgálata

Bentlakásos intézményben és családban élő 12-16 éves gyerekek tanulási stratégiáinak összehasonlító vizsgálata Eszterházy Károly Főiskola, Eger Bentlakásos intézményben és családban élő 12-16 éves gyerekek tanulási stratégiáinak összehasonlító vizsgálata Készítette: Tóth Sándor IV. évf. lev. szociálpedagógia szak

Részletesebben

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKBAN. Készítette: Csiszár Márton. Budapest, 2011.

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKBAN. Készítette: Csiszár Márton. Budapest, 2011. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és Nemzetközi Menedzsment SZAK Nappali Tagozat Nemzetközi Menedzsment Szakirány AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKBAN

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. stratégiájának elemzése Belső konzulens neve és beosztása:

Részletesebben

TÁMOP 5.4.2. Központi Szociális Információs Fejlesztések. Szociális Füzetek 4. szám

TÁMOP 5.4.2. Központi Szociális Információs Fejlesztések. Szociális Füzetek 4. szám Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló dozó Otthon (Diósjenő) Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Diósjenő) TÁMOP 5.4.2. Központi Szociális Információs Fejlesztések

Részletesebben

A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban. dr. Gábor Katalin

A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban. dr. Gábor Katalin A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban Doktori értekezés dr. Gábor Katalin Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Részletesebben

Indító. Gyerekparadicsom Alapítvány Budapest, 2005

Indító. Gyerekparadicsom Alapítvány Budapest, 2005 Indító 2005 Gyerekparadicsom Alapítvány Budapest, 2005 Grafikai szerkesztô: Balázs Andrea Kiadja a Gyerekparadicsom Alapítvány Felelôs kiadó: Tóbiás László Készítette a Print City Kft. Felelôs vezetô:

Részletesebben

Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz

Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz OTH, Budapest 2014. október Szerző Odor Andrea Lektor Kispéter Lászlóné A TÁMOP

Részletesebben

Szervezetfejlesztési terv

Szervezetfejlesztési terv Szervezetfejlesztési terv A Chemium Kft. külpiaci terjeszkedéssel kapcsolatos szervezeti átalakulásának lehetőségei Készítette: Metodus kft. Budapest, Csenger u. 11. D. ép. fszt. 1 2013. december6. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szervezetmenedzsment T-Kit

Szervezetmenedzsment T-Kit 1.1 Szervezetmenedzsment Introduction Mi is jelent az, hogy T-kit? Kétféle válasz is adható erre a kérdésre. Az elsô: Training Kit (magyarul: képzési csomag), melynek rövidítése T-kit. A második a szó

Részletesebben

Coaching jegyzet. Jegyzet kivonatok. a PL- 3782 lemma coach akkreditált coach képzésben résztvevők. oktatási anyagából

Coaching jegyzet. Jegyzet kivonatok. a PL- 3782 lemma coach akkreditált coach képzésben résztvevők. oktatási anyagából Coaching jegyzet Jegyzet kivonatok a PL- 3782 lemma coach akkreditált coach képzésben résztvevők oktatási anyagából Szerző és szerkesztő: Wiesner Edit, mester coach Budapest, 2010 június http://www.lemma-coaching.hu,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági Vállalkozás szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági Vállalkozás szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági Vállalkozás szakirány VEZETÉSI TANÁCSADÁS KISVÁLLALKOZÁSOKNAK Készítette: Kis Dorottya

Részletesebben