Vezetői coaching, mint a hatékonyságfokozás eszköze a Weinberg '93 Kft. esetében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vezetői coaching, mint a hatékonyságfokozás eszköze a Weinberg '93 Kft. esetében"

Átírás

1 Név: Karóczkainé Kerchner Anikó Neptunkód:TVX40Q Miskolci Egyetem Gazdaságtudomány Kar MSC szintű levelező képzés MBA Vezetői coaching, mint a hatékonyságfokozás eszköze a Weinberg '93 Kft. esetében Miskolc, október 31. 1

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Bevezetés Szakdolgozat felépítése Coaching Történeti áttekintés Coaching értelmezése Coaching sikerkritériumai Coaching és más támogató folyamatok Coaching típusai Egyéni coaching Team coaching Egyéb coaching típusok Coaching leggyakoribb munkatémái Magyarországon Önismeret Önbizalom-növelés Asszertivitás Konfliktuskezelés Stresszkezelés Időgazdálkodás Munka és magánélet egyensúlya Delegálás Burn out Coaching folyamatmodellek GROW- modell Vogelauer- modell RAMM-modell

3 PACE-modell FLOW-modell LASER-modell A csodalámpa modell RAVE-modell STAR-modell A hat gondolkodó kalap modellje C-modell DIADAL-modell Gyakorlati kutatás A Weinberg 93 Kft bemutatása A Weinberg Kft. motorja A kutatás célja A kutatás módszertana Delegálás fejlesztése a vállalkozási csoportvezető esetében Időgazdálkodás fejlesztése a gyártási csoportvezető esetében Elért eredmények Delegálás Időgazdálkodás Fejlesztési javaslatok Összegzés Summary Irodalomjegyzék Mellékletek

4 1. Bevezetés 1.1. Bevezetés Dolgozatom témájaként a coaching-ot választottam, abból a célból, hogy lehetőségem nyíljon megismerni a coaching szerepét, mint a hatékonyságnövelés eszközét. Témaválasztásom okai a tanulmányaim során felmerült kérdésekben, illetve a gyakorlatban tapasztalt problémák sorozatában keresendők. Az MBA szakon eltöltött hallgatói szemeszterek alatt számos alkalommal találkoztam a coaching fogalmával, módszereivel. Érdeklődésemet az keltette fel, hogy mind a humán- erőforrás menedzsment, mind a szervezeti magatartás, mind pedig a konfliktuskezelés területén érintették tanulmányaink a témát, melyek további kérdéseket vetettek fel a módszerekkel kapcsolatban. A szakirodalom tanulmányozása során kezembe vehettem Komócsin Laura módszertani kézikönyveit, melyek mélyebb elkötelezettséget, érdeklődést indukáltak. A szakterület legelismertebb szakembereinek írásai nyomán érdeklődésem fókusza a coaching irányába fordult. A témaválasztás kapcsán számos kérdés merült fel bennem arra vonatkozóan, hogy a vállalatok vezetői elegendő figyelmet fordítanak e önmaguk fejlesztésére, illetve keresik e azokat hiányosságokat, melyek kiküszöbölésével munkájuk időtakarékosabbá, gördülékenyebbé, hatékonyabbá válik. Fontos kérdés az is, hogy ezek a vállalatvezetők elégedettek e, hiszen meggyőződésem, hogy a hatékonyság növelésében fontos szerepet játszik mind a szakértelem, mind pedig a megelégedettség. A vizsgálataim során ezekre keresem a választ, és az esetleges megoldásokat. A coaching egy nagyon szerteágazó tudományterület, mely szakirodalma meglehetősen szegényes és nehezen hozzáférhető, de a hazánkban is fellelhető szakirodalom megítélésem szerint erős mankót biztosít egy kezdő coach számára. Az előbbiekben említettek mentén a szakdolgozat témaválasztását követően az alábbi elérendő célokat fogalmaztam meg: - mélyebb ismereteket szerezni a coaching szemléletéről, tudományos hátteréről - megismerni és alkalmazni a coaching eszközrendszerét - megvizsgálni a coaching hatékonyságát a mai üzletemberek világában - bizonyosságot szerezni a coaching által elért eredményeket illetően 4

5 A témaválasztásom második oka, mely fokozza a témával kapcsolatos motivációmat, azoknak a kérdéseknek megválaszolása, melyek mentén felvázolható a coach-csá válásom jövőbeni feltételrendszere. Hiszem, hogy a mai rohanó világunkban minden minőségi tevékenység központjában az ember van, aki rendelkezik erényekkel, illetve gyengeségekkel egyaránt. Amennyiben gyengeségei meghatározásra és fejlesztésre kerülnek, az eredmények megfelelő szakmai tudás birtokában kizárólag pozitív hatással lehetnek a jövőre, a csoportra egyaránt Szakdolgozat felépítése Szakdolgozatom következő részében bemutatom a coaching elméleti hátterét a szakirodalomban fellehető állításokra alapozva. Kitérek a vizsgálat során alkalmazandó kritériumokra, feltételrendszerre melyek nélkül a vizsgálatok nem végezhetők el szakszerűen. Továbbá összehasonlítom a coachingot más támogató folyamatokkal, annak érdekében, hogy elkülöníthetővé váljanak a problémák és azok szakszerű megoldásának érdekében tervezett intézkedések. Fontos kiemelnem a coaching szerepét, a támogató folyamatok között, elhelyezni a fejlesztések rendszerében. A dolgozat kisebb alfejezeteiben foglalkozom a coaching eszközök tipizálásával ezek hatékonyságának összehasonlításával. Kitérek a Magyarországon felmérések alapján- rendszerezett leggyakoribb problémakörökre, azok rövid bemutatására. A vizsgálatom előkészítésének céljából tanulmányozom a coaching folyamatmodelleket, majd a számomra megfelelő modell választását indoklom. A dolgozatom legfontosabb fejezete a kutatásé, melyben a szakirodalom által rendelkezésemre bocsájtott eszköztárból választva végzem a fejlesztéseket, majd választ keresek a bevezetésben feltett kérdésekre, dilemmákra. A vizsgálat során tapasztaltak alapján további fejlesztési javaslatokat fogalmazok meg az adott vezető kapcsán. A vizsgálatok alatt mint azt már említettem- támaszkodok a szakirodalomban található eszköztárra, mindemellett a megvalósításban hasznosítani szeretném eddigi vezetői munkám során tapasztaltakat. 5

6 2. Coaching Amit tudsz tenni az az, hogy fejleszted magad, hogy nagyobb legyél, mint a problémák, amikkel szembekerülsz. Braskó Csaba 2.1. Történeti áttekintés A coaching eredete kis hazánkba vezethető vissza. Magyarországon található Kocs község, Tata környékén, de mindenki csak kocsinak ismeri. A falu közepén került kiállításra egy kocsi-szekér, mely a maga korában forradalmi újításnak számított. A következő említés egy egyetemi dokumentumban olvasható 1848-ban, ahol a coachot, mint hallgatókat segítő magántanárt említi az irodalom ben mind Amerikában, mind Nagy Britanniában elterjedt a coach kifejezés, akik sportedzőként tevékenykedtek akkoriban es években az Egyesült Államokban említik a coachokat, mint szervezetfejlesztéssel foglalkozó szakembereket, akik a mai értelmezés szerint mentorként funkcionáltak a tanulók mellett. A coach kifejezés Európába mégis a sport kapcsán tért vissza, aki a fejlesztés során már pszichológiai eszközöket is alkalmaz. A 70-es évektől Amerikában, és majd egy évtizeddel később Európában is már a mai értelmében tevékenykedik a coach aki személyiség-, szervezetfejlesztéssel foglalkozik kicsit másképp. Erre az időszakra tehető a coaching szemléletű vezetési stílus kialakulása is. A coaching megjelenésétől sok év telt el, azonban ezen évtizedek alatt sokat alakult a módszertan, a szemlélet ezen a területen, hiszen tisztábbak lettek az alkalmazandó metodikák, élesebb határ húzódik már a hasonló tudományterületek és a coaching között. 6

7 2.2. Coaching értelmezése A coaching definiálása nem egyszerű feladat. Nem létezik egy, mindenki számára elfogadható meghatározás. A különböző szakmai portálok, szakmai kiadványok különbözőképp fogalmazzák meg a coaching lényegét. Egyben azonban mindannyian egyetértenek. A coaching egy hatékony fejlesztési módszer, amely során a coach nem adekvát megoldási lehetőségeket biztosít, nem ötleteket ad, hanem személyre szabott módszerekkel, kérdezéstechnikával segíti ügyfelét, megtalálni a problémával kapcsolatos logikai összefüggéseket, azokat a pontokat, melyek gátat szabnak a vágyott cél elérésében. Néhány meghatározás a szakirodalom alapján: A coaching az emberekkel való bánásmód egyik formája, amely az utasításon és ellenőrzésen alapuló vezetési stílus ellenpólusa (John Withmore) A coaching egy olyan művészet, amely egy másik ember teljesítményének, tanulásának és fejlődésének elősegítésével foglalkozik. ( Robert Dilts) A coaching a jövő lehetőségeire koncentrál, nem pedig a múlt hibáira. ( Timothy Gallwey) A coaching angol fordítása edzőt jelent, mely a sportpszichológiából ered. Hasonló célokkal végzi munkáját a vezetők edzője is, akinek elsődleges célja, hogy kihozza ügyfeléből a legjobbat, feltárja a rejtett értékeket, pozitív változást hozzon a coachee életébe. A coaching meghatározása azért sem egyszerű feladat, mert a fejlesztő tevékenység több szakterület határán mozog. Szükséges hozzá személyiségfejlesztési ismeret, de nem pszichoterápia- ennek okait egy másik fejezetben részletezem-, valamint a coachnak, mivel az esetek többségében üzletemberekkel foglalkozik, szükséges rendelkeznie vezetéselméleti, szervezetfejlesztési szakmai tudással, másképp hogyan tudná vezérelni ügyfele fejlődését. Mindezek mellett véleményem szerint némi pedagógiai vénával is előnyös, ha rendelkezik a coach, mert az edző sem kizárólag azért sikeres, mert minden szakmai kompetencia birtokában végzi tevékenységét, és kizárólag ezek teszik sikeressé, hanem mert ráérez a versenyző személyiségét mozgató tényezőkre, és megfelelő módon, a megfelelő időben tereli a sikerhez vezető útra. 7

8 Coaching sikerkritériumai A coaching egyéni coaching esetén- kizárólagosságot feltételez, ahol a coach-on és a coachee-n kívül harmadik személy nem vesz részt a találkozón, a fejlesztés egyéni igények alapján zajlik, kizárólag az ügyfél céljainak, problémáinak figyelembevételével. A fejlesztő folyamat személyre szabott, mely során a coach beleképzeli magát ügyfele helyzetébe, szakmaiságával alkalmazkodik a fejlesztendő személyiségéhez, a feladathoz és a meghatározott célokhoz egyaránt. A coaching során mindkét fél részéről elvárható a legmagasabb teljesítmény. A coach részéről magasan kvalifikált szaktudás és annak alkalmazása, a coachee részéről pedig az a legmagasabb szintű motiváció amely segíti őt mind az önfejlesztésben, mind pedig a folyamat figyelemmel kísérésében. További sikerkritérium a coaching folyamat során a kreativitás, mely minden esetben megjelenik. A coach nem találkozik munkája során két egyforma esettel, ahogyan két azonos személyiségű ember sem létezik. Ezért minden alkalommal az ügyfélhez, a problémához és az elérendő célokhoz kell igazítania fejlesztő munkáját. A coaching végén fontos feladat az elméleti problémamegoldáson túl a gyakorlati alkalmazás, mely elvezeti ügyfelünket a vágyott siker felé. Kizárólagosság A coaching imázsa Sikerorientáció Személyre Kreativitás szabottság Teljesítmény orientáció 1.ábra: A coaching sikerkritériumai Forrás: Werner Vogelauer (2008): Coaching a gyakorlatban. Beehive Consulting, Budapest 18.o. 8

9 Tapasztalataim szerint a coaching sikereit nem kizárólag a Werner Vogelauer által felállított kritériumok határozzák meg, bár ezek valóban alapkövei a sikernek, hanem elengedhetetlen a folyamatban résztvevő partnerek között a kölcsönös bizalom. A coachee esetében a siker feltétele a változtatásra való hajlandóság, a fejlődés igénye. A fejlesztés, bár nagyban múlik a coachon, mert ő a folyamat koordinátora, mégis elképzelhetetlen a coachee aktív közreműködése nélkül. Lore coaching készenlét modellje szerint az ügyfelek 7 kategóriába sorolhatók coacholhatóság szempontjából. Lore ügyfelet coacholt az elmúlt 17 évben szerte a világon, és mindegyikük a felsővezetői körből került ki. Kialakította a különböző szintek képviselőinek személyiségjegyeit, tulajdonságait, abból a célból, hogy segítse a coachok munkáját. Coacholhatóság szintje Jellemzés C0 Nem coacholható jelenleg Azonosított pszichológiai problémák C1 Rendkívül rosszul coacholható Nárcisztikus személyiség C2 Nagyon rosszul coacholható Ellenálló C3 Megfelelően coacholható Önelégült/ Demotivált a változtatás tekintetében C4 Jól coacholható Értékeléssel fejleszthető C5 Nagyon jól coacholható Komoly vágyat mutat a változtatás iránt C6 Rendkívül jól coacholható Belső igénye van a fejlődésre 2.ábra: Coacholhatóság szintjei Forrás: Korn/Ferry International(2010): Executive coaching Coaching és más támogató folyamatok A problémával küzdő ügyfeleket támogató folyamatok, metodikák közül a cél elérésének érdekében megfontolandó minden esetben a megfelelő folyamatot kiválasztani. A választás körüli dilemma gyakran felmerül, mert nem mindíg különítik el élesen a coachingot egyéb, rendelkezésre álló technikáktól. Mint azt már az előzőekben részleteztem, a coaching egy személyre szabott fejlesztési eszköz, mely során az ügyfél a megválasztott módszerek segítségével önmaga választja ki a 9

10 megfelelő utat annak érdekében, hogy munkája, élete, a céljai elérése lehető leghatékonyabban valósuljon meg. Fókuszban az egyén teljesítményének növelése áll. A mentorálás egy tanító folyamat, mely során a mentor célja a mentorált tudásának, ismeretanyagának fejlesztése. A mentoring folyamata nem tervezett, nem irányított. Mindig az éppen aktuális helyzet dönti el a mentor és mentorált viszonyát, a mentoring útját. A mentor általában belső munkatárs, aki az alacsonyabb képzettséggel, szakmai tapasztalattal bíró hallgatót segíti a fejlődésben. A tanácsadás során a tanácsadó kész ötletekkel, receptekkel áll ügyfele rendelkezésére. A tanácsadó saját szakmai tudását, tapasztalatát, módszereit adja át ügyfelének a sikeres megvalósítás céljából. Irányított, tervezett folyamatról beszélünk, amikor a tanácsadás kerül szóba. A vezetői tréning során a tréner előre kidolgozott feladatokkal fejleszti az ügyfelek készségeit. Ismereteket, módszereket ad át. Tréning folyamán fókuszban a szervezet eredményességének fejlesztése áll. A tréning leggyakrabban csoportos formában zajlik. A pszichoterapeuta az egyén lelki problémáinak feloldásában segít, célja az egyéni működészavarok kezelése. Fókuszban a gyógyulás áll. Azért fontos éles határt húzni a pszichoterápia és a coaching közé, mert a coach kerülhet abba a helyzetbe, hogy a Lore modell alapján C0 szintű ügyfelének más szakmai, pszichoterápiás segítséget javasoljon. A pszichoterápia a múltra koncentrál, az egyén eddigi életének traumáit igyekszik feltárni és azok hatását feloldani, míg a coaching egy jövőre koncentráló folyamat, melyet egészséges lelkületű vezetőkkel végzünk Coaching típusai Egyéni coaching Az egyéni coaching a fejlesztés leghatékonyabb típusa. A folyamat során kizárólag a coach és partnere vesznek részt a találkozókon. A találkozók során a coach célirányosan a 10

11 coachee problémájára tud összpontosítani. A fejlesztési folyamatot az egyéni igények alapján a coach folyamatosan változtatni tudja a cél elérése érdekében. A fejlesztés e típusánál az alábbi feltételeknek teljesülniük kell: - kölcsönös bizalom alakuljon ki a partnerek között - a coachee felnézzen a coachra, szakmai felkészültségére, tapasztalataira - a coachee akarjon fejlődni, tanulni - a coachee fogadjon el új megoldási lehetőségeket, alkalmazza azokat - a coach legyen érett személyiség Sok szakember véleménye is azt támasztja alá,hogy az egyéni coaching alkalmazható a leghatékonyabban ezen a szakterületen. ( W. Vogelauer, 2008, 47.o.) Team coaching A team coaching abban különbözik az egy személyes coaching-tól, hogy nem egyetlen ember problémáinak a megoldásán dolgozik és nem egyetlen ember célkitűzéseit veszi figyelembe, hanem egy csapat együttműködését javítja. A csoportos coaching során egy közös cél meghatározásával, közös út kijelölésével a csapattagok megismerhetik egymás erősségeit, gyengeségeit, így tisztában lesznek egymás korlátaival, jobban megismerik egymást. Ha megtanulják, hogy a közös cél érdekében tett erőfeszítéseket közösen, a közös úton és együtt kell megtenniük, a napi feladatok megoldása közben is jobban figyelnek majd egymás igényeire. Ez a fajta coaching azonban nem csapatépítő tréning, tehát nem azt tanulják meg hogy hogyan érezzék magukat jobban a csapatban, hanem azt hogy hogyan osszák meg a feladatokat hatékonyabban, hogyan figyeljenek egymásra. Ennek az elérésével a kitűzött feladat sokkal gördülékenyebben, kevesebb összezördüléssel valósul meg Egyéb coaching típusok Az eddig még nem említett coaching technikák közül a projekt- coaching az egyik, a számomra legérdekesebb terület az egyéni coachingon kívül. Egy projektszervezet felállítása egyszeri alkalomra szól, meghatározott időtartamra jön létre, speciális tevékenységet takar valamint a projekt kezdetétől annak lezárásáig tart. A munkatársak között nem hierarchikus 11

12 a kapcsolat. A projektszervezetben dolgozók egy közös cél, az adott projekt megvalósításán dolgoznak, konkrét célkitűzések alapján végzik munkájukat, hiszen minden projekt rendelkezik mérföldkövekkel. A projekt coachingnál két dologról beszélhetünk: a projekt gazda kiválasztási nehézségeit segítő coachingról, amikor az a cél hogy megfelelő projektvezetőt választunk a cél megvalósítása érdekében a projekt szervezeten belüli coachingról, ami már egy sokkal érdekesebb feladat a coach számára. A projektmenedzsmenten belül a következő kompetenciák fejleszthetők Vogelauer szerint: - észlelési képesség fejlesztése, - problémamegoldási kompetencia fejlesztése, - folyamatorientált gondolkodás fejlesztése, - integratív projektmenedzsment eszközeinek integrálása a hétköznapi életben, - szerződési képesség és készség fejlesztése, - irányítás és egyéni felelősség fejlesztése, - egyéni célorientált látótér kiszélesítése, - teljeskörű felelősség kialakítása, - csapatmunka képességének kialakítása, - a hibázási kultúra fejlesztése, - egyéni mobilitás kialakítása és ápolása, - egyéni időtáv kibővítése, ( Forrás: W.Vogelauer (2008),Coaching a gyakorlatban 133.o.) valamint számos terület, melyet itt külön nem sorolunk fel. A fenitek alapján beláthatjuk, hogy ezeknek a kompetenciáknak a coachinggal való fejlesztése olyan eredményt produkálhat egy projekt megtervezése, végrehajtása során, mely mind a hatékonyságban mind az erőforrás felhasználásban, mind pedig a sikerességben megnyilvánul. 12

13 2.4. Coaching leggyakoribb munkatémái Magyarországon 2008-ban és 2010-ben is készült felmérés arra vonatkozóan, hogy Magyarországon az ügyfelek mely problémaköröket tartják a legjobban fejlesztésre méltónak illetve mely témák fejlesztésére kérik fel a coachokat Önismeret Az önismeret fejlesztése szinte minden coaching módszer alkalmazásakor előtérbe kerül, hiszen bármilyen problémakört fejlesztünk mindig visszajutunk az önismeret vizsgálatához és folyamatosan fejlődik a találkozók során ez a tulajdonság is. Az önismeret már évszázadokkal ezelőtt is nagyon fontos volt az emberek életében. Nem kell másra fókuszálnunk, mint a vallásokra ahol különböző vallások különböző eszközökkel, de mégis valahol az önismeretet az önértékelést tartják fontosnak és ezen az úton haladva javítják a vallásos emberek személyiségét. Ez a problémakör önmagunk működésének megismerésében is nagyon fontos, főleg amikor vezetők vagyunk. Egy vezető számára önmaga ismerete záloga lehet tevékenysége sikerességének. Hiszem, hogy vezetőként személyiségünk minden esetben rávetül az általunk vezetett csapatra. E tulajdonságot két aspektusból lehet vizsgálni: Az egyik a történeti nézőpont, amit nagyrészt a pszichoanalízis során használnak. A terapeuta egészen a fogantatás pillanatától elemzi a személyiséget és megkeresi azokat a pontokat, amelyek gátolják a páciens személyiségének kibontakozását, bizonyos problémák megoldását, ezért szorongást, stresszt okoznak. Itt nem személyiségfejlesztésről, hanem inkább személyiség gyógyításról beszélhetünk. A másik nézőpont a jelenbeli én állapotot kutatja, ezt használja coaching is. Ebben az esetben nem a múltra vagyunk kíváncsiak, hanem a jövőre fókuszálunk és azokat a pontokat keressük meg, ahol az önértékelés és ezzel együtt a munka és az élet hatékonysága is növelhető. A coaching módszerek közül az önértékelés kapcsán kétféle módszert ismerhetünk meg: A leíró, felfedező önismereti módszert, ahol nagyrészt tesztek, szerepjátékok jelennek meg, ebben viszont amennyiben kizárólag ezt alkalmazzuk-lehetnek csapdák, hiszen egy teszt kitöltésekor nem biztos, hogy mindig az objektív válaszokat kapjuk. Egy teszt kitöltése során a partnernek rendelkezésére áll néhány másodperc arra, hogy elgondolkodjon kér- 13

14 déseken és az adandó válaszokon. Nem feltétlenül azt a választ, azt az eredményt fogjuk kapni, amely biztosan a coachee személyiségét tükrözi. Komócsin Laura könyvében megemlít néhány eszközt: - az ACE FIRST, - gondolatnaplók, - a személyiség és karakter tesztek, - naplóírás, - boldogság-, és sikergörbe - régi ház új ház, - fordított álláshirdetés, - tulajdonságkártya. ( Komócsin L, 2011b, 36.o.) A másik módszercsoport az elemző- értelmező önismereti coaching módszerekből áll, Ezeknek jelentős részét a sportpszichológia eszköztárából és a kísérleti pszichológia módszertanából emelt át a coaching tudománya. Ezek a következők: - kreatív írás, - kreatív rajz, - kártyák, - montázskészítés, - narratív önéletrajz (Komócsin L, 2011b, 36.o.) Vannak olyan módszerek, amelyeket más problémakör feldolgozásánál hatékonyan használhatók. Ezek az elemző modellek a következők: - Johari- ablak, - SWOT - Van der Meel- modell, - hagymamodell, - szociális atom, - győzelem lista, - problémaspirál, - dráma háromszög, - három fa ( Komócsin L, 2011b, 37.o.) 14

15 Az önismeret fejlesztésének a legfontosabb feltétele hogy a coachee mennyire bízik meg a coachban, mennyire bízik szakértelmében és mennyire hajlandó előtte megnyílni. Eredményt az önismeret növelésével csak akkor tudunk elérni, hogy ha ezek a feltételek együttesen teljesülnek. Az önismeret önállóan is fejleszthető viszont minden egyes coaching folyamatban jelen van Önbizalom-növelés Az önbizalom kialakulása már gyermekkorban, két-három éves korban elkezdődik. Ekkor kezd a gyermek a szülőről leválni, ekkor kezdődik meg az önállósodási folyamat. Azok a felnőttek, akik gyerekként egészséges lelki életet élhettek, mentálisan is erősebbek maradnak. Az önbizalomhiánnyal küzdő ember nagyon sok gátat szab maga elé, elégedetlen önmagával, sikertelenek a társas kapcsolatai, kedvetlen és nincs meg a saját magába vetett hite. Nagyon fontos, hogy meg tudjuk különböztetni az egészséges önbizalmú és az önbizalomhiánnyal küszködő ügyfeleinket. Akikben egészséges az önbizalom, ők kedvelik az életet, sikeresen választanak célt és az akadályok mentén véghez is viszik azokat. Nem folytatnak halogató technikát, minden munkájukat igyekeznek időben elvégezni, és mindenekelőtt becsülik saját magukat. Egy esetleges hiba megjelenésekor nem esnek kétségbe, hanem tanulnak a hibáikból, később nagyobb odafigyeléssel lesznek a téma iránt. Felnőttkorban az önbizalom növelés nagyon fontos azoknál az ügyfeleknél, akik önbizalomhiánynyal küzdenek. Számos eszköz áll rendelkezésünkre a coaching során hogy sikeresen neveljük ügyfeleink önbizalmát. Először is célszerű egy önbizalom tesztet végezni, amely megmutatja, hogy milyen mértékű az önbizalomhiány, hogy egyáltalán létezik e. Nagyon fontos megemlíteni, hogy nagyon halvány határ húzódik a kóros önbizalomhiányban szenvedő ember, illetve a fejleszthető között, ezért a coach-nak ebben a problémakörben kimondottan nagy a felelőssége, hiszen a múltból eredő problémák leküzdése, a gátak feltárása a mi fejlesztésre kialakított eszközeinkkel nagyon nehezen vagy egyáltalán nem oldható meg. Ekkor pszichológus szakember segítségére van szükség. Itt szeretnék utalni az előzőekben részletezettekre, miszerint a coach felelőssége kiterjed arra a helyzetre is, amikor más segítőre van szükség, mert a fejlesztés csak ezután kezdhető meg. Az alkalmazható eszközök a teljesség igénye nélkül a következők: - Fejezd be a mondatot! 15

16 - Védőbeszéd - Retro - Nyeremény: tapasztalat - Ragályos önbizalom - Johari- ablak - SWOT analízis - Listaírás - A negatív meggyőződés -lista temetése - Ne aggódj raktárra!- Képernyővédő - Input- output - Szerepjáték - Kreatív írás - Hagymamodell - Tortadiagram fokos értékelés ( Komócsin L,2011b.,45-63.o.) Asszertivitás Az asszertivitás, mint magatartási forma nagyon fontos a társas kapcsolatainkban. Az a fajta bánásmód, bizonyos kommunikációs forma, amelyet úgy mutathatnánk be, hogy az asszertív ember úgy tudja érdekeit érvényesíteni, hogy nem gázol át közben másokon. Az asszertivitás kapcsolatban áll az önbizalommal, hiszen az asszertív ember kommunikációjában megjelenik a magabiztosság, a nyílt egyenes beszéd, az érzelmek kifejezése, és egyenesség jellemzi. Emellett megkülönböztetünk az asszertív viselkedésen kívül három viselkedési formát: az agresszív, a manipulatív, és a passzív viselkedést. Az agresszív kommunikációjú ember nem feltétlenül a fizikai agresszivitást képviseli, hanem ő az, aki az agresszivitása mögé rejti önbizalomhiányát, és az önmagába vetett hit hiányát. A manipulatív emberek azon csoportba tartoznak, akik céljaikat nem egyenes úton érik el, nem bíznak sem magukban, sem embertársaikban. A passzív viselkedésű ember háttérbe húzódik, önbizalomhiányban szenved, motiválatlan. A fentiek alapján láthatjuk, hogy a coaching során az asszertivitás növelése egy kiemelkedő problémakör. A legjobban -a szakirodalom szerint- nyitott kérdésekkel, tesztekkel és 16

17 rávezető gyakorlatokkal fejleszthetjük ezt a tulajdonságot A beszélgetések során mindenképpen erősíteni kell az ügyfélben az asszertivitás előnyeit, hiszen az is lehet egy vágyott cél a számára hogy érdekeit megfelelőképpen, a megfelelő kommunikációval tudja érvényesíteni. Legyen elég bátorsága kiállni a jogaiért, az érdekeiért úgy, hogy figyelembe veszi a másik fél érdekeit és törekszik a kompromisszumos megoldásokra. (http://www.lelkititkaink.hu/tudas.html, Tudástár, 2013) A fejlesztés eszközei: - FÉKek - Jogaink és kötelezettségeink - Asszertív viselkedés elkülönítése a gyakorlatban ( Komócsin L,2011b,66-76.o.) Konfliktuskezelés A konfliktuskezelés a coaching problémakörei közül kiemelkedő szerepet kap, mégpedig azért mert mindenki életében jelen van. A konfliktus definíciója szerint két vagy több fél céljai közötti összeférhetetlenséget jelenti. Hajlamosak vagyunk a konfliktus szó hallatán negatív érzelmekről gondolkodni, azonban többféle konfliktus létezik. Beszélhetünk konstruktív és destruktív konfliktusról, amelyek közötti különbség abból adódik, hogy a konstruktív konfliktus során a két fél négyzete különbözik, azonban kommunikációjuk során törekednek egy olyan végeredmény elérésére, amely mindkettejüknek elfogadható. A destruktív konfliktusnál a felek szemben állnak egymással és valamelyik fél nyertesként próbál kikerülni ebből a helyzetből. A fejlesztés során meg kell tanítanunk a ügyfelet a kompromisszumkész konfliktuskezelésre. A pszichológiában többféle szemlélet létezik a konfliktusokkal kapcsolatban. Freud szerint a tudatos és tudattalan harcáról beszélünk amikor a konfliktusra gondolunk. Adler szemlélete alapján a kisebbrendűségi és a felsőbbrendűségi érzés közötti ellentétek azok amik a konfliktusokat okozzák. Rogers szemléletében az emberek pozitív természete és a civilizációban, a társadalomban lévő természetellenes ráhatások azok, amik a konfliktusokat okozzák. Coser olvasatában a konfliktus gyökere az erőforrásokért való harc, ahol az egy csoportba tartozók rivalizálnak egy másik csoporttal. Ebben az értelmezésben viszont összetartó szerepe van a konfliktusnak, amely pozitív értelmezést ad a fogalomnak. A konfliktuskezelésnél nagyon nagy szerepe van az önértékelésnek, illetve a nézetek közös nevezőre hozatalának, ugyanis min- 17

18 denkinek egyedi énképe van és ahogy az énképünket közelítjük egymáshoz, közös tapasztalatokból merítünk, úgy tudjuk a konfliktusokat az egészséges mederbe terelni. Beszélhetünk a konfliktuskezelésen belül belső konfliktusokról. Ezek megoldásakor nagyon fontos, hogy definiáljuk, mi a konfliktus tárgya, milyen kérdések vannak a konfliktus felmerülésével kapcsolatban, és milyen érzések kötődnek ahhoz a témához, amely a konfliktust okozza. Nagyon fontos azt is meghatározni, hogy milyen eszközökkel tudjuk a velünk szemben álló felet kompromisszumra bírni és mit kell tennünk ahhoz, hogy a kompromiszszum megszülessen, illetve, hogy a konfliktusból konstruktív konfliktus legyen, hiszen ez lenne a célja az egész társadalomnak. A coachnak nagyon fontos feladata a kompromiszszumkészség fejlesztése, emellett pedig a tolerancia fejlesztése amely a másik értékrendjének elfogadásáról és meghallgatásáról, az empátia fejlesztéséről szól. Egyszóval hatékony kommunikációval ezek a konfliktushelyzetek enyhíthetők. Fontos szerepet kap tehát a kialakult viselkedéskultúra és kommunikációs készség megléte. Az asszertívitás fejlesztése ennél a problémakörnél is felmerülhet, hiszen a konfliktuskezelés sikeressége szempontjából fontos emberi tényező, mert egyenesen és nyíltan tudja a véleményét elmondani, érdekeit képviselni. Éppen ezért ez megfelelő állapotot teremthet annak érdekében, hogy a konfliktus során alkalmazott kommunikáció pozitív eredményt hozzon. (Dr.Kunos I.,2013.,Konfliktusmenedzsment ) Stresszkezelés A stressz napjaink népbetegségének nevezhető. Selye János kutató definiálása alapján: A stressz a szervezet nem specifikus válasza bármilyen igénybevételre A stresszt előidéző hatás vagy a stresszoraktivitás szempontjából mindegy, hogy az a dolog vagy helyzet, amellyel szemben állunk, kellemes-e vagy kellemetlen, csupán az számít,hogy milyen mértékű az újraalkalmazkodás iránti szükséglet. (Selye János) A tudós kétféle stressz fajtát különböztet meg: - az egyik sresszfajtát, egyszerűen csak stressznek nevezi, amely nincs káros hatással a szervezetünkre, inkább elősegíti a teljesítményünk pozitív irányba való alakulását. Ilyen stresszfajta lehet például az izgalom. - a másik fajta megterhelés szervezetünk számára a distressz, mely megjelenése káros következményekkel jár, szervezetromboló hatásai vannak. 18

19 A distressz a megterhelés azon fajtája, mely elszívja az energiánkat, szorongással tölt el, illetve a túlterhelt emberek esetében is beszélhetünk erről. A dolgozó embert a mai rohanó világban rengeteg stresszforrás éri nap, mint nap. Munkánk során gyakran tapasztaljuk,hogy szorít a határidő,túl sok a feladat, több feladatot kell egyszerre végeznünk, és ez csak néhány példa a traumák sorából. A coach feladata ezen rizikófaktorok csökkentése, illetve a stressz hatásainak feloldása, ezzel megelőzve az esetleges pszichoszomatikus tünetek megjelenését. Ilyen tünetek lehetnek a gyomorfájdalom, a szapora légzés, étvágytalanság, vagy evési kényszer, légszomj, stb. A coaching folyamán célunk az ügyfelünket megtanítanunk a megjelenő stressz kezelésére, valamint olyan szemléletmód kialakítására, melynek birtokában kevésbé éli meg a negatív hatásokat. Fontos elsajátítani a pozitív gondolkodást, illetve hasznos lehet olyan tevékenységlista készítése, amely azokat az elfoglaltságokat tartalmazza, melyek lehetőséget biztosítanak a kikapcsolódásra. A sresszkezelés során figyelnünk kell ügyfelünket, mert kevesebb traumát él meg mindennapjaiban az asszertív ember, az a személy aki időbeosztása optimális. Az előzőekben említett kompetenciákkal bírók magabiztosabban boldogulnak munkájukban és magánéletükben egyaránt. Az előbbiekben elmondottak alapján véleményem szerint ebben az esetben is kiemelkedő szerepet tölt be az esetleges asszertivitás hatékonyságának növelése, illetve az előbbiekben érintett területek vizsgálata Időgazdálkodás Az időgazdálkodás fejlesztése véleményem, és tapasztalataim alapján nagyon lényeges szereppel bír a fejlesztendő területek sorában. Felgyorsult életünk sikerességének záloga az optimális időbeosztás, ugyanis a feladatok megfelelő rangsorolása jelentős szereppel bír az eredményesség területén. Az időgazdálkodás fejlesztése eredményesen eszközölhető, hiszen gazdag és érdekes eszköztár áll a coach rendelkezésre a munka során. A problémák diagnosztizálását követően az időgazdálkodási napló kitöltése során számos érdekesség fedezhető fel. Felfigyelhetünk azokra a tevékenységekre, melyek sok időt vesznek igénybe, azonban delegálhatók, vagy elhagyhatók. Az időgazdálkodás fejlesztése során meg kell határoznunk az életünkben megjelenő időt rabló tevékenységeket. Ilyenek lehetnek, a lustaság, a halogatás, a rendszer- 19

20 telenség. A fejlesztés során meg kell határoznunk azokat a tényezőket az életünkben, melyek prioritást élveznek az életünkben. Amennyiben megvizsgáljuk az ezekre szánt időt, lehet, hogy meglepődünk az eredményen, mert az esetek többségében aki nem figyel tudatosan ezekre, hajlamos lehet az élet legfontosabb dolgait háttérbe szorítani. Ezt tapasztaltam kutatásom során is. A kiegyensúlyozott, igazán sikeres emberek időbeosztása az optimálishoz közelít, ők azok, akiknek rendezett a környezetük, ruházatuk, irodájuk, otthonuk. Végezetül le kell szögeznünk, hogy egy szervezett életet élő ember mindig hatékonyabb munkavégzésre alkalmas, mint ezeket a problémákat nem kezelő társa Munka és magánélet egyensúlya A XXI.század társadalmaiban, mint azt már ezelőtt is említettem felgyorsult világunk, ezzel együtt életünk is. Sokat halljuk azt a frázist, miszerint ha 48 órából állna egy nap, akkor sem unatkoznánk. Napjainkban nagy teher nehezedik a családokra, hiszen a szülők naponta küzdenek a sokasodó feladatokkal, miközben egymásra kevés idejük marad. Nagy mértékű a munkanélküliség, így mindenki félti az állását, emellett pedig a multinacionális vállalatok megjelenése egy új munkakultúrát honosít meg, ami nincs jóban a magánélettel. A tulajdonosok több teljesítményt várnak beosztottjaiktól, ami idővel a magánélettől veszi el az időt és az odafigyelést. A fenti esetekben jelenik meg a coach szerepe. Neki kell utat mutatnia, rávilágítani olyan tényezőkre, melyeket a coachee a magánélet elhanyagolása következményeként a jövőben elszenvedhet. A metodikák segítségével fontossági sorrendbe állíthatók életünk különböző területei, ezzel szembe állíthatók a jelen állapot tényezői. Elemezhetjük a vágyott jövőképünket, mellyel a célkitűzés, a megfelelő út kiválasztása leírható. A célkitűzést követően egy, erre a célra elkészített akcióterv az elképzelt állapot elérése nyomon követhető. A folyamat eredménye ebben az esetben nem csak a munkánk során elért sikerben mérhető, hanem ettől sokkal értékesebb dolgot nyerünk. A családunkat, szabadidőnket, barátainkat, egyszóval egy kiegyensúlyozott életet. 20

A COACHING MEGHATÁROZÁSA

A COACHING MEGHATÁROZÁSA A COACHING MINT A FELNŐTTOKTATÁS MÓDSZERTANÁNAK SAJÁTOS TERÜLETE Benkei Kovács Balázs PhD ELTE PPK Andragógia Tanszék A COACHING MEGHATÁROZÁSA - Személyre szabott vezetőfejlesztés, ami egy partneri viszonyon,

Részletesebben

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Milton Kft. Tréning ajánló Elérhető tudás hiteles forrásból Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Hölgyem és Uram! Belső,

Részletesebben

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program Valódi partner, valódi megoldások. TUDATOS VEZETÉS VEZETŐFEJLESZTŐ PROGRAM 60 ÓRÁS COACHINGGAL KOMBINÁLT MODULÁRIS TRÉNINGSOROZAT A Tudatos Vezetés Program tréningsorozat

Részletesebben

Jobb vezetők, jobb világ azaz : mire jó az élethosszig tartó tanulás, ezen belül a coaching?

Jobb vezetők, jobb világ azaz : mire jó az élethosszig tartó tanulás, ezen belül a coaching? Jobb vezetők, jobb világ azaz : mire jó az élethosszig tartó tanulás, ezen belül a coaching? "Coaching az innováció szolgálatában" szakmai konferencia HSZOSZ - MTA - ZSKF Budapest, 2013. április 17. (ISBN:

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz?

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Vezetői kompetenciafejlesztés lehetőségei az egészségügyben A KONETT Team komplex vezetőfejlesztési modelljének bemutatása Előadó: Salamon Hugó, KONETT Team vezető

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

Navigációs megoldások. www.newscoaching.hu

Navigációs megoldások. www.newscoaching.hu Navigációs megoldások www.newscoaching.hu Kik vagyunk? A modellt 2001 óta fejlesztjük sikeresen világszerte. A Coaching & Training Ltd. 2006-ban alakult, székhelye Lausanne-ban (Svájc) van és kirendeltségei

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

14.15.-15:00 dr. Mészáros Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem rektora: Miből induljon ki a stratégiai gondolkodás?

14.15.-15:00 dr. Mészáros Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem rektora: Miből induljon ki a stratégiai gondolkodás? Program 14.00-14.15 Megnyitó 14.15.-15:00 dr. Mészáros Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem rektora: Miből induljon ki a stratégiai gondolkodás? 15:00-15.30 Komócsin Laura International Coach Federation Magyar

Részletesebben

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07 Beszélni és beszélgetni önmagában nem nehéz, viszont kevésbé sikert eredményező folyamat. Megértetni magunkat pontosan úgy, ahogy azt mi gondoljuk, illetve

Részletesebben

A főnökön is lehet változtatni

A főnökön is lehet változtatni A főnökön is lehet változtatni Futótűzként terjednek el a 360 fokos felmérések a cégeknél, amelyek a vezetők teljesítményét hívatottak mérni. Ennek során a nagyfőnök, a beosztottak és más vezetők is véleményt

Részletesebben

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM TANÁCSADÁSI MODELLEK I. Számtalan konzultációs terület és elmélet: a konz. folyamat leírására sok elképzelés született 1. Általános tanácsadási

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

A coaching szemléletű vezetés

A coaching szemléletű vezetés A coaching szemléletű vezetés 2013. 04. 17. "Coaching az innováció szolgálatában" szakmai konferencia HSZOSZ - MTA - ZSKF Budapest, 2013. április 17. ISBN: 978-963-9559-51-6 A Carnegie Technológiai Intézet

Részletesebben

Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080

Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ Ország: Portugália Vállalat: Inovafor Képesítés Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE Jelen dokumentációban található bizalmas és szerzői jog által védett információk védelmében az anyag harmadik személy részére történő akár közvetlen

Részletesebben

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT.

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT. A stratégiai tervezés módszertana Koplányi Emil elearning Igazgatóság Educatio KHT. 1 Tartalom 1. A stratégiai tervezés szerepe a szaktanácsadói munkában 2. Stratégiai tervezés alapjai 3. Küldetés (misszió),

Részletesebben

NEOSYS COACH KÉPZÉS 2015-16 TÁJÉKOZTATÓ

NEOSYS COACH KÉPZÉS 2015-16 TÁJÉKOZTATÓ NEOSYS COACH KÉPZÉS 2015-16 TÁJÉKOZTATÓ A DÖNTÉSKÖZPONTÚ COACHING KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE A képzés 2015. szeptember 11.-én indul és 2016. április 8.-án zárul. A képzési folyamat elemei: 4x2 nap (72 óra), elsősorban

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

A PROJEKTSZEMLÉLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ

A PROJEKTSZEMLÉLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnottkepzes@bkf.hu A PROJEKTSZEMLÉLET ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés FÉLÚTON... SZAKMAI KONFERENCIA Szeged, 2014. december 16. A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés Dina Miletta SZTE JGYPK egyetemi tanársegéd KÖVI oktató, tréner

Részletesebben

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével A bennem rejlő vezető Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével Mit jelent a vezetés? A vezetés azt jelenti, hogy olyan világosan kommunikáljuk

Részletesebben

Impact fókusz hogyan változik valójában az érintettek élete a hétköznapokban? Theory of change

Impact fókusz hogyan változik valójában az érintettek élete a hétköznapokban? Theory of change Impact fókusz hogyan változik valójában az érintettek élete a hétköznapokban? Theory of change Civil Support Nonprofit Kft. Társadalmi vállalkozásként civilek, társadalmi vállalkozások hatásnövelésén dolgozunk

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNINGEK Budapest, 2015. január A MEGGYŐZÉS ESZKÖZEI Hogyan kezeljük különböző típusú ügyfeleinket?

Részletesebben

Nyílt Vezetőképző, tájékoztató 2012. február szeptember

Nyílt Vezetőképző, tájékoztató 2012. február szeptember , tájékoztató 2012. február szeptember Tartalom A program célja 3 A program felépítése 3 Technikai információk 5 Trénereink 6 2 Mindenkinek szüksége van sikerélményre is, hiszen éppen ez lendít át a bizonytalanságon,

Részletesebben

I n n o v a t í v t r é n i n g e k mellékhatások nélkül

I n n o v a t í v t r é n i n g e k mellékhatások nélkül I n n o v a t í v t r é n i n g e k mellékhatások nélkül Miben más a GDP? >> cégre, szakterületre, csapatra, egyénre szabott tréningek a valós fejlődésért Mit nyújt a GDP Önnek? >> komplex fejlesztési

Részletesebben

KKV vezetési és szervezetfejlesztési program

KKV vezetési és szervezetfejlesztési program A SZERVEZETI TUDATOSSÁG KITERJESZTÉSE Olyan támogatott (díjmentes) fejlesztési programot kínálunk 30 kis- és középvállalkozás számára, amelyben most a költségek helyett a tartalmakra fókuszálhatnak! Résztvevőként

Részletesebben

COACHING A GYAKORLATBAN TUDÁSBŐVÍTÉS, KOMPETENCIAFEJLESZTÉS ÉS SZUPERVÍZIÓ

COACHING A GYAKORLATBAN TUDÁSBŐVÍTÉS, KOMPETENCIAFEJLESZTÉS ÉS SZUPERVÍZIÓ Kedves Érdeklődő! Tájékoztatjuk Önt egy új tanulási lehetőségről! C O A C H K É P Z É S A coaching egy személyközpontú, cselekvésorientált egyedi tanácsadás, ami a coaching-ügyfél életének minden területét

Részletesebben

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Gaskó Krisztina 2011. április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Mit várnak a pedagógusok az értékeléstől? Pontos információ a tanulók tudásáról

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára

ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára FLOW és FOLYAMAT vagy FOLYAMAT és FLOW ( kihívások és lehetőségek a közszolgáltatásban dolgozó vezetők előtt ) Orosz Lajos NKE

Részletesebben

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké."

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké. Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké." Hivatás: Lelki megszólítottság meggyőződés Mesterség: Speciális arculat,

Részletesebben

Kapcsolati menedzsment, PR: 2 nap

Kapcsolati menedzsment, PR: 2 nap Kapcsolati menedzsment, PR: 2 nap Szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére A résztvevők ismerjék meg és sajátítsák

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

Projektmenedzsment sikertényezők Információ biztonsági projektek

Projektmenedzsment sikertényezők Információ biztonsági projektek Projektmenedzsment sikertényezők Információ biztonsági projektek A Project Management Institute (PMI, www.pmi.org) részletesen kidolgozott és folyamatosan fejlesztett metodológiával rendelkezik projektmenedzsment

Részletesebben

Coaching Workshop és beszélgetés

Coaching Workshop és beszélgetés Coaching Workshop és beszélgetés CoachOK Szakmai Szövetség Wiesner Edit Coaching Szemlélet Módszertan Gyakorlat Kérdések és válaszok 2010-ben 34 alapító taggal megalakult az egyesület Nagyközönségnek szóló

Részletesebben

Manager-leader mix TARTSAY REGŐ. vezetői attitűdelemei összevetve a vállalat elvárásaival

Manager-leader mix TARTSAY REGŐ. vezetői attitűdelemei összevetve a vállalat elvárásaival anager-leader mix TARTSAY REGŐ vezetői attitűdelemei összevetve a vállalat elvárásaival Tervezés-célmeghatározás Feladatorientáció az elvégzendő feladatra koncentrál Tervezés során a múlt eredményeiből,

Részletesebben

The Leader for Exceptional Client Service SZERVEZETFEJLESZTÉS. Less Myths more Practice

The Leader for Exceptional Client Service SZERVEZETFEJLESZTÉS. Less Myths more Practice The Leader for Exceptional Client Service SZERVEZETFEJLESZTÉS Less Myths more Practice A BDO VILÁGSZERTE A BDO a világ ötödik legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló, profeszszionális tanácsadó hálózata. A

Részletesebben

NYÍLT KÉPZÉS. Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. JÓKBÓL A KIVÁLÓT Interjúztatás fejlesztés

NYÍLT KÉPZÉS. Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. JÓKBÓL A KIVÁLÓT Interjúztatás fejlesztés NYÍLT KÉPZÉS Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. JÓKBÓL A KIVÁLÓT Interjúztatás fejlesztés SZERETNE MIÉRT? A program résztvevői átértékelhetik az interjú lépéseinek jelentőségét,

Részletesebben

Coaching a szervezetben

Coaching a szervezetben Coaching a szervezetben 2017.03.08 A Legacyról Jövőbiztos szervezeteket építünk Az ember, a struktúra, a folyamatok és a technológia dinamikus egyensúlya Hatással vagyunk a szakmánkra ICF kompetenciákra

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Bizalmas 360 fokos visszajelzés Riport

Bizalmas 360 fokos visszajelzés Riport Bizalmas 360 fokos visszajelzés Riport Iksz Ipszilon részére üzletági vezető Készítette: OD Partner Kft. Válaszok száma: 10 : 1 Beosztott: 3 : 3 : 1 : 1 Ügyfél: 1 2008 A visszajelző riport értelmezése

Részletesebben

KONSTRUKTÍV KONFLIKTUSKEZELÉS ÍRÁSVIZSGÁLAT RÉSZÉRE DECEMBER 29. GRAFOKOM BT.

KONSTRUKTÍV KONFLIKTUSKEZELÉS ÍRÁSVIZSGÁLAT RÉSZÉRE DECEMBER 29. GRAFOKOM BT. mindenki azt tesz, amit akar, és a saját szemszögéből nem ítélheti el a többiek cselekvését és szempontjait. (Jean Paul Sartre) KONSTRUKTÍV KONFLIKTUSKEZELÉS ÍRÁSVIZSGÁLAT MINTA TAMARA RÉSZÉRE 2011. DECEMBER

Részletesebben

Szervezetfejlesztési Program

Szervezetfejlesztési Program Szervezetfejlesztési Program ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0064 CAF (Common Assessment Framework) minőségmenedzsment modell bemutatása és gyakorlati alkalmazásának lépései I. Általános tudnivalók a CAF szervezeti

Részletesebben

dr. Eisingerné dr. Balassa Boglárka PhD Gyémántcsiszolás felsőfokon

dr. Eisingerné dr. Balassa Boglárka PhD Gyémántcsiszolás felsőfokon dr. Eisingerné dr. Balassa Boglárka PhD Gyémántcsiszolás felsőfokon A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században Tartalom.Mentorálás 2.Kezdeti lépések

Részletesebben

NYOMON KÖVETÉS-ÉS UTÓGONDOZÁS DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER

NYOMON KÖVETÉS-ÉS UTÓGONDOZÁS DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER NYOMON KÖVETÉS-ÉS UTÓGONDOZÁS DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER NYOMON KÖVETÉS-ÉS UTÓGONDOZÁS ŰRLAPOK III/1 NYOMONKÖVETÉS ŰRLAP Munkaköri elemzés felülvizsgálata A tevékenységet végzi: foglalkoztatás szervezők Dátum:

Részletesebben

NYÍLT KÉPZÉS. Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. KEVESEKBŐL A JÓKAT Toborzás-kiválasztás folyamatfejlesztés

NYÍLT KÉPZÉS. Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. KEVESEKBŐL A JÓKAT Toborzás-kiválasztás folyamatfejlesztés NYÍLT KÉPZÉS Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. KEVESEKBŐL A JÓKAT Toborzás-kiválasztás folyamatfejlesztés SZERETNE TÖBBET LÁTNI? MIÉRT? A program résztvevői átértékelhetik a

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik.

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik. Activity Plan A program fő pillérét a cégvezetővel folytatott szakértői konzultáció adja, melynek tartalma minden esetben cégspecifikus és személyre szabott. A Human Map szakértői számára a programban

Részletesebben

HOGYAN ÚJULHAT MEG A GYÜLEKEZET? ÉPÜL, VAGY ÉPÍTJÜK?

HOGYAN ÚJULHAT MEG A GYÜLEKEZET? ÉPÜL, VAGY ÉPÍTJÜK? HOGYAN ÚJULHAT MEG A GYÜLEKEZET? ÉPÜL, VAGY ÉPÍTJÜK? "Aki azt akarja, hogy az egyház maradjon meg olyannak, amilyen, az nem akarja, hogy az egyház megmaradjon. (K.D.) 36302286015, www.egyhazmenedzsment.ewk.hu

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezető 9

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezető 9 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 9 1. rész 13 Mielőtt belevágsz 13 Köztes megálló 1. 23 Coachingülés előtt 33 Köztes megálló 2. 47 Mitől lesz coaching a coaching? 51 Mi működik a coachingban? 65 A szavak valóságot

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010. 2010. február

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010. 2010. február TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010 2010. február 1 I. A Naszály-Galga TISZK Tehetséggondozó Programjának céljai A Naszály-Galga TISZK tehetséggondozó programjának célja, hogy elősegítse

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

A FELNőTTKÉPZÉS MÓDSZERTANA ÉS ESZKÖZRENDSZERE 1.

A FELNőTTKÉPZÉS MÓDSZERTANA ÉS ESZKÖZRENDSZERE 1. A FELNőTTKÉPZÉS MÓDSZERTANA ÉS ESZKÖZRENDSZERE 1. Benkei Kovács Balázs egyetemi adjunktus ELTE PPK Andragógia és Művelődéselméleti Tanszék A felnőtt tanuló néhány jellemzője és a tanulás eredményessége

Részletesebben

ELITE YOUTH. fejlesztése az utánpótlás futballban. Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató

ELITE YOUTH. fejlesztése az utánpótlás futballban. Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató fejlesztése az utánpótlás futballban Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató az utánpótlás futballban a személyiségtulajdonságok, gondolati- és gyakorlati-cselekvéses képességek sajátos

Részletesebben

Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Tehetségazonosító metodika

Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Tehetségazonosító metodika 2010. Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Tehetségazonosító metodika A felsőoktatási, továbbképzési és pályakezdési tehetségműhelyek támogatása NTP-OKA-I pályázat része Készítette: Kissné

Részletesebben

Az alkalmazott sportpszichológia módszerei. Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus

Az alkalmazott sportpszichológia módszerei. Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus Az alkalmazott sportpszichológia módszerei Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus Sportpszichológiai tanácsadás - Professzionális segítő beszélgetés - Központjában a sportoló, vagy

Részletesebben

A hatékony és szakszerű kommunikáció a tanárok és diákok között többet jelent a pusztán egymással való beszélgetésnél.

A hatékony és szakszerű kommunikáció a tanárok és diákok között többet jelent a pusztán egymással való beszélgetésnél. Cím A tanár-diák kommunikáció alapjai Rövid leírás A hatékony és szakszerű kommunikáció a tanárok és diákok között többet jelent a pusztán egymással való beszélgetésnél. Amit magában foglal: állandóan

Részletesebben

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szakmai beszámolója a. című pályázatról

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szakmai beszámolója a. című pályázatról A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szakmai beszámolója a Szervezetfejlesztés, vezetői továbbképzés megrendezése című pályázatról Nemzeti Kulturális Alap - Közgyűjtemények Kollégiuma Pályázati azonosító: 204104/01424

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE KONCEPCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉS GALAMB ANDRÁS ÉRTÉKESÍTÉSI TRÉNER, COACH SALES MENTOR

ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE KONCEPCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉS GALAMB ANDRÁS ÉRTÉKESÍTÉSI TRÉNER, COACH SALES MENTOR ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE KONCEPCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉS GALAMB ANDRÁS ÉRTÉKESÍTÉSI TRÉNER, COACH SALES MENTOR Melyik tréningcéget válasszam? Avagy mi a helyes koncepcionális megközelítés egy fejlesztésnél?!

Részletesebben

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa:

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: 1 óra Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban: Anyai rendszerek: Kémiai

Részletesebben

ESETMEGBESZÉLÉS. Az esetmegbeszélés folyamata

ESETMEGBESZÉLÉS. Az esetmegbeszélés folyamata ESETMEGBESZÉLÉS Az esetmegbeszélés folyamata ESETMEGBESZÉLÉS A családsegítő szolgálat általános és speciális segítő szolgáltatást nyújt, ellátásokat közvetít, szervezési és gondozási tevékenységet végez

Részletesebben

2/b Plébánia modell ( I. ) Partnerközpontú működés

2/b Plébánia modell ( I. ) Partnerközpontú működés 2/b Plébánia modell ( I. ) Partnerközpontú működés III. A hitoktatás minőségirányítása Hogyan kezdjünk neki? Lépéseiben azonos, de tartalmában a plébániai adottságokból következően más területeket ölel

Részletesebben

Krauthammer 4LS. 4 Szintű Skála

Krauthammer 4LS. 4 Szintű Skála Krauthammer 4LS 4 Szintű Skála Felmérés a viselkedés tényleges feltárására KRAUTHAMMER 4LS - 4 Szintű Skála felmérés Mi a 4LS felmérés? A 4LS 4 Szintű Skála a Krauthammer által kifejlesztett értékelő módszertan,

Részletesebben

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás 1 A felnőttképző oktatóval szemben támasztott követelmények 1.Tanácsadó szerep szakmai felkészültség oktatási módszerek ismerete és alkalmazása a tudás átadásának

Részletesebben

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK AZ AGRONOMA BEVÁLT GYAKORLATOK ADAPTÁCIÓJÁNAK VÁZLATA - DEMETRAE TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI KARRIER ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI-KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZATHOZ A karrier útvonal 5 szakaszból

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

Bemutatkozás. icons-hungary Kft.

Bemutatkozás. icons-hungary Kft. Bemutatkozás icons-hungary Kft. 2017 Tevékenységünk KIVÁLASZTÁS TANÁCSADÁS MÉRÉS icons E-LEARNING TRÉNING COACHING Miért az icons? Probléma- és Ügyfélérzékenység Adott felkérésre adekvát és gyakorlatban

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Hatékonyságnövelő program

Hatékonyságnövelő program Hatékonyságnövelő program LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Hatékonyságnövelés - költségcsökkentés A gazdasági környezet

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban Egyéni mentori előrehaladási napló a 2013/2014. tanévre

Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban Egyéni mentori előrehaladási napló a 2013/2014. tanévre Egyéni mentori előrehaladási napló a 2013/2014. tanévre Általános adatok Az intézmény neve és székhelye: Program megnevezése: című, TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 jelű pályázat Mentor neve: Mentor adóazonosító

Részletesebben

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás Diák Mentálhigiénés Tanácsadás a HUMAN-SERVICE tapasztalatai tükrében Felkészítés a felnőtté válásra, a tanult és hozott értékek kibontása Helyzetkép a human-service tapasztalatai tükrében Az érettségit

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK HELYI TANTERVE Célok és

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben