Marketing. 1. Mi a marketing? Alapfogalmak:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Marketing. 1. Mi a marketing? Alapfogalmak:"

Átírás

1 Marketing 1. Mi a marketing? Alapfogalmak: A kifejezés a XX. század elején jelent meg először az Egyesült Államokban, a piaci mechanizmusok gyors fejlődésének idején. A "to market" ige jelentése: piacra vinni, vagyis eladni, forgalmazni. A marketing alapjait tekintve ma is a piachoz kötődő fogalom, jelentése azonban az elmúlt évszázad során sokat módosult. Tartalma kibővült, s ez a folyamat még ma sem zárult le, valójában erre sincs egységesen elfogadott definíció. A marketing olyan dolog, amit még a piaci kofák is csinálnak, legfeljebb nem tudnak róla, hogy azt csinálják... A marketing nagy mágusa Philip Kotler meghatározása alapján: A marketing olyan társadalmi és vezetési eljárás, amelynek segítségével egyének és csoportok termékeket és értékeket alkotnak s cserélnek ki egymás között, miközben szükségleteiket és igényeiket kielégítik. A marketing tágabb értelemben a marketing egy olyan vállalati tevékenység, ami a vevők, vagy felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot, meghatározza az eladni kívánt termékeket és szolgáltatásokat, megismerteti azokat a fogyasztókkal, kialakítja az árakat, megszervezi az értékesítést és befolyásolja a vásárlókat. A fogyasztói igényt az innováció révén befolyásolhatja, jó példa erre a világ vezető márkaértékét előállító Apple. Szűkebb értelemben a marketing egy eszközrendszer, melynek végső célja a vállalat profittervének teljesítése az összes elérhető és releváns marketingeszköz alkalmazásának segítségével. A marketing a cserekapcsolatok optimalizálására törekszik: a fogyasztók igényeinek kielégítésével; széleskörű információs bázis kialakításával; a piachoz való alkalmazkodással és/vagy annak befolyásolásával; a versenytársakénál jobb megoldások fel, illetve kitalálásával; az összehangolt piaci tevékenységek révén elérhető piaci részesedés és profit növelésével.

2 A marketing szakaszai: 1. Helyzetelemzés (kínálat, kereslet elemzése, SWOT, piac, versenyanalízis) 2. Termék meghatározása (vonzerő és turisztikai kínálat, package) Mit? 3. Célok és stratégiai politika (konszolidációs, minőségfejlesztő, expanziós, diverzifikációs) image meghatározása Miért? 4. Piacszegmentáció és pozicionálás (a turisztikai piacon a termék elhelyezése, a célcsoport és a piaci pozíció meghatározása) Kinek? Hol? Mennyiért? 5. Promóció, marketingkommunikáció 6. Marketing eszközök kiválasztása marketing mix (5P+3P, termék, ár, elosztás, promóció, ember + fizikai megjelenítés és folyamat + koordinálás) Hogyan? A helyzetelemzés fajtái: SWOT analízis (Erősségek, Gyengeségek, Lehetőségek, Veszélyek feltárása) 3 audit: érték audit (kínálat felmérése, kapcsolatrendszer felmérése mivel rendelkezem?) imázs audit (potenciális üzleti partnerek, szakmai, politikai szereplők, helyi lakosság, turisták véleménye alapján mérhető fel milyennek látnak?) tevékenység audit (marketing tervek és megvalósulásuk értékelése, kommunikációs csatornák felmérése, média analízis mit teszek most?) piac és versenyelemzés (kereslet felmérés, kik a fogyasztóim és melyek a főbb jellemzőik, milyenek a piaci trendek, kik a versenytársak adott régióban, adott termék, vagy szolgáltatás vonatkozásában) módszerei: Primer kutatások (elsődleges információk begyűjtése, elemzése, értékelése), eszközei lehetnek a kérdőív, mélyinterjú, brain storming (ötletbörze), workshop Szekunder kutatások (másodlagos/meglévő adatforrások elemzése, értékelése)

3 A termékünk meghatározása: A termékhez kapcsolódnak: alapszolgáltatások (szállás, étkezés, szórakoztatás, tájékoztatás, egyéb szolgáltatások, pl: higiénia és közbiztonság, intézményrendszer) infrastrukturális szolgáltatások (közlekedés és egyéb infrastruktúra, pl: áram, víz, szennyvíz, hulladék) vendégszeretet A turisztikai termék jellemzői: bemutatható látogatható szolgáltatás kapcsolható hozzá a nagyközönség érdeklődésére is számot tartó piacon értékesíthető garantálható állandóság Szolgáltatás jellemzői: elválaszthatatlanság (helyhez kötött, ott és akkor fogyasztom, azaz a szolgáltatás a fogyasztás pillanatában jön létre, lásd koncert, túravezetés) megfoghatatlanság (élményt vásárol a turista, ezért fokozott szerepe van a bizonyítéknyújtásnak (pl.: ajándéktárgy, belépőjegy, fotó stb.)) ingadozás (függ attól, hogy ki, mikor, hogyan, hol nyújtja) romlékonyság (nem tárolható, rugalmatlan, a mai előadás üres székeit holnap nem adhatom el) csomagot ad el (termékek, szolgáltatások meghatározott csoportját, összességét) Fentiek miatt a szolgáltatás része maga a szolgáltatást nyújtó személy, ezért a marketingmix elemei között az emberi tényező külön, hangsúlyosan megjelenik.

4 Termékfejlesztés: Szorosan kapcsolódik az adott térség fejlesztéséhez, a turisztikai kínálat komfortjának emelése, új kínálati elem létrehozása, kapcsolódó szolgáltatások, infrastruktúra fejlesztése stb. (pl.: kikötő létesítése, férőhely bővítés) Vonatkozhat kizárólag piaci szolgáltatások fejlesztésére is. (Pl.: örökségi séták idegenvezetéssel, vagy műtárgymásolatok értékesítése új szolgáltatás kifejlesztése és piacra vitele) szolgáltatás típusú tevékenység. A termék meghatározása, jellemzői, a kínálati csomag összeállítása. Mit nyújtok? A turisztikai termékválaszték: Szélesség: a kínált termékcsoportok száma (pl.: tengerparti üdülések, városnéző utak, sítúrák, hajóutak stb.) Mélység: az egyes termékcsoportokba tartozó termékelemek száma (pl.: hányféle tengerparti üdülést kínálunk) A választék egy adott időszakra vonatkozik, megújításának periódusa függ a termék jellegétől is. Pl.: piramisok, mint örök attrakciók, kapolcsi művészetek völgye fesztivál évtizedes attrakció, szálláshelyeknél több évtizedes időhorizont, vendéglátás az étlapot akár szezononként is megújítják. Arculatépítés: A márka: Egy tartósan jó minőségű termék, vagy szolgáltatás az idők folyamán fogalommá válhat a vásárlók körében. Az előállító számára fontos, hogy termékét könnyen azonosítani tudják a fogyasztók, erre a célra pedig valamilyen egyértelműen megkülönböztető jelzést kell alkalmaznia. A márka előnyei: azonosít (pl.: Hilton, TUI stb.) stabil minőségre utal

5 állandó árat biztosít biztonságot jelent (segít kiküszöbölni a választás kockázatát) széles körben hozzáférhető márkahűséget alakít ki, hosszú távú piacot jelent saját szegmenst hoz létre a piacon (a jó márka kialakítja a maga törzsközönségét) Arculat és imázs: Az arculat az a kép, melyet termékünkről, szolgáltatásunkról sugallni szeretnénk, az imázs pedig, amely a fogyasztóban él. Az arculat része természetesen maga a termék, minőségi jegyeivel, az eladó viselkedésével, megnyilvánulásaival, és a csomagolás, azaz a termékhez, céghez kapcsolódóan megjelenő grafikai jegyek, szimbólumok összessége. Az arculat grafikai jegyeit arculati kézikönyvben foglalhatjuk össze, ez segít az egységes kép kialakításában, és az arculati elemek következetes használatában. A promóciónak, a rendezvényeknek, a sajtómunkánk mind ezt az arculatot kell erősítenie, a marketing rendező elve lesz. Elvárások az arculattal szemben: egyedi, megkülönböztető értéket képvisel megfogható, ábrázolható, elmesélhető az adott emlékre, helyre, társaságra valóban jellemző Az arculat a piacon relatív versenyelőnyt testesít meg. Piacszegmentáció és pozícionálás Fogyasztói magatartás a turizmus piacán Kotler 7O modellje Kik alkotják a piacot? (Occupants, vevők) Mit vásárolnak? (Objects, termékek) Miért vásárolnak? (Objectives, célok) Kik vesznek részt a vásárlásban? (Organizations, szervezetek) Hogyan vásárolnak? (Operations, műveletek) Mikor vásárolnak? (Occasions, alkalmak)

6 Hol vásárolnak? (Outlets, boltok) Kik az adott szolgáltatás tipikus vásárlói? Kik a mi vevőink, vane valami, ami megkülönbözteti őket a nagy átlagtól? lakossági piac szervezeti piac (vállalatok, intézmények) Magánfogyasztók esetén leggyakrabban a következő tényezőket szokás vizsgálni: A küldő ország, régió, az egy főre jutó jövedelem, keresők száma a családban, a lakóhely típusa, életkor, iskolai végzettség, foglalkozás, járműpark, fizetett szabadság ideje. Mit vásárolnak? E vizsgálat keretében arra kapunk választ, hogy melyek a legkelendőbb termékeink, megfelele a kínálati struktúránk az aktuális piaci igényeknek. Miért vásárolnak? Mi az utazási motíváció alapján adhatunk választ erre a kérdésre, pl.: önmegvalósítás: kalandturizmus, esztétikai szükségletek: művészeti turizmus, kognitív szükségletek örökség turizmus, nyelvtanulás, megbecsülés szakmai üzleti utak, incentive turizmus, valahová tartozás etnikai turizmus, vallási turizmus, biztonság egészségturizmus, fiziológiai szükségletek: üdülőturizmus, 4S. Ki vesz részt a vásárlásban? magánutazók egyedül magánutazók társaságban hivatás, vagy konferenciaturisták, incentív utazók (szervezeti turizmus) Hogyan vásárolnak? A turisztikai termék vásárlása alapvetően az ún. problémamegoldó vásárlás kategóriájába tartozik, jellemzője, hogy hosszas megfontolás, több ajánlat beható vizsgálata, érték/ár elemzés előzi meg. Sok az egymással helyettesítő termék, alacsony a márkahűség, a fogyasztó annál az irodánál fog vásárolni, ahol több információt, készségesebb segítséget kap. Kisebb értékű turisztikai termék esetén előfordulhat a hirtelen ötlettől vezérlet, ún. impulzusvásárlás is (pl.: koncert, mozi, étterem, a turista a kiválasztott desztinációban kiszúr magának valami kellemes programot, illetve last minute vásárlás)

7 Mikor vásárolnak? az utazás tényleges ideje (Évente hányszor utaznak az adott piac tagjai? Mely évszakokban utaznak? Egyegy alkalommal mennyi időre utaznak?) a vásárlói döntés meghozatalának ideje, azaz a vásárlás és a tényleges utazás időkülönbsége, az a két tényező, amelyekre figyelnünk kell. Hol vásárolnak? közvetlenül a szolgáltatónál utazásszervező vállalkozás irodájában utazási ügynökség irodájában online vásárlások A fenti négy kategórián belül hogyan oszlik meg a forgalom: térben (a négy lehetőség, illetve a különböző irodák között) időben (az előzetes, illetve a szolgáltatáskori vásárlások aránya) pénzben (a forgalom, költségek és a jutalék megoszlása a csatornák és irodák között) Az így kapott válaszokat az elosztási rendszer kimunkálásánál használjuk fel a marketing munkában. Ha fenti szempontok feltérképezésével megismertem a turisztikai piac vásárlóinak körét, akkor ebből a lehetséges kosárból ki tudom választani, azaz pontosítani tudom az általam kínált termék, szolgáltatás potenciális fogyasztóit, azaz el tudom végezni a piacszegmentációt. Nincs piaca az olyan terméknek, amelyet mindenki szeret egy kicsit, csak az olyannak, amelyet valakik nagyon szeretnek. A szegmentáció szintjei: tömegmarketing (pl.: Ford T modell, Coca Cola, McDonalds ), lényege az egész piac számára ugyanazt kínálja szegmentációs marketing a fogyasztói piacot homogén csoportokra bontjuk, és az egyes csoportoknak igényeiknek megfelelően eltérő szolgáltatás, terméket kínálunk (pl.: szálloda csillagok száma, elhelyezkedés szerint, utazások sí utak, városnéző körutak, vendéglátás) mikroszegmentáció (szegletmarketing, a nagy piaci szegmensek tovább bonthatók a

8 fogyasztói ízlés alapján, a vendéglátásban a legjellemzőbb) A turizmus piacára jellemzőek a mikroszegemensek, így például a szinglik, az eemberek, bioés ökobeállítottságúak, egészségorientáltak, extrém sportok kedvelői. A marketingmix: A marketingeszközök különböző kombinációit jelenti, amelyeket a vállalat a különböző piaci helyzeteken alkalmaz. Szokták 4Pnek is nevezni (product, price, place, promotion), a vállalat célkitűzései elérésére használ az adott piacon. A marketingmix célja, hogy a lehető legkevesebb befektetés mellett a lehető legnagyobb megtérülést, azaz eredményt hozza a vállalati stratégiának és céloknak megfelelően, a versenytársaknál jobban. Általában a marketingterv utolsó, befejező részének tekintik, és néhány hónapra/ évre tervezik (középtávú). A. A termék A vállalat kínálatának összeállítása, amely minőségben és választékban is képes a vevő igényeinek kielégítésére. Nemcsak az adott terméket, hanem a vállalati termékfejlesztést, a termékválaszték kialakítását, valamint a termékekhez tartozó szolgáltatásokat is ide soroljuk. Tevékenységek: Terméktervezés, fejlesztés / Termékpozicionálás, termékek bevezetése és kivonása / Termékkutatás tehát egy termék életciklusának minden meghatározó mozzanata. A termékmenedzsment két fő területe a terméktervezés és a termékmarketing. A termékmenedzsment nemcsak a terméktervezést, és a termékmarketinget, hanem a programmenedzsmentet és a projektmenedzsmentet is magában foglalja. B. Értékesítés politika a hely Hogyan juttassák el a termékeket az előállítás helyétől a vásárlás/felhasználás helyére? Hogyan optimalizálják a forgalmazást? Ha tudom, hogy mit kínálok és kinek, akkor meg tudom határozni, azt is, hogy hol teszem hozzáférhetővé a terméket, szolgáltatást a turizmusban ez a következő módon néz ki: nagyker : utazási irodák, és ügynökségek értékesítés elővételben, csoportosan kisker : turisztikai szolgáltatók (pl.: szállásadó, borász, vendéglős), értékesítés helyben, és/vagy online

9 Az egyik póluson ott találjuk az inkluzív turistát, aki mindent készen csomagban szeret megvásárolni, a másik véglet az egyéni turista, aki ragaszkodik hozzá, hogy maga állítsa össze turisztikai termékét. Az elosztási rendszer funkciói: megnövelni azoknak a szolgáltatás helyszínétől távoli helyeknek a számát, ahol a termék megismerhető, megvásárolható a termék értékesítésének megkönnyítése még az előállítás előtt tanácsadás és segítségnyújtás a turisták számára kiegészítő szolgáltatások nyújtása (pl.: kocsibérlés) a turisták panaszainak kezelése, problémáik megoldása marketingadatok szolgáltatása C. Ár Árpolitika Itt érvényesül a legjobban a marketingszemlélet: olyan árat kell megállapítani / képezni, amelyet a vevő képes és hajlandó megfizetni, de egyben profitot is termel, és versenyképes is. A 4P közül ez az egyetlen eszköz, amely hozza a profitot és nem viszi. Az ár azt a pénzösszeget jelenti, amit a vevő a termékért fizet. Tevékenységek: Költségvizsgálatok /Fogyasztói árelfogadás/ Árpolitika és ármeghatározás/ Költségtérítések, hitelek, engedmények/ Árérzékenységvizsgálat. A turisztikai termék, szolgáltatás árának meghatározásához az alábbi lehetőségek, vagy azok valamely kombinációja áll rendelkezésre: törvényi szabályozás (pl.: múzeumok esetében, a vasárnap családoknak ingyenes, illetve iskolás és nyugdíjas kedvezmények rendszere, csoportos belépők) konkurencia árai alapján meghatározott árak amit a piac elbír (lefölözés) minőség alapú árképzés (magasabb árhoz, magasabb minőséget kapcsol) differenciálhat (pl.: az idegenvezetés esetében nyelvek szerint, szezon szerint, elhelyezkedés szerint, komfort szerint, piaci szegmens szerint)

10 költség alapú árképzés nem jellemző csomag ár egyéb turisztikai szolgáltatásokkal összekapcsolt ár (pl.: napijegy, vezetett túra, egyedi termék) D. Promóció (Ösztönzéspolitika) Marketingkommunikáció Az ösztönzéspolitika a vásárlókkal tudatja, hogy létezik a termék, felébreszti az igényt és a vágyat a termék iránt. Arra a tapasztalatra épül, hogy nem elég a maximális befektetési megtérüléshez (kevés ráfordíott pénz, sok profit), ha van kereslet a termékre, ha jó a termék, ha elérhető a megfelelő disztribúciós pontokon, és a bolt akár hétvégén is nyitva tart: kell az is, hogy a termék a potenciális vevők figyelmébe, tudatába kerüljön. Ez utóbbit szolgálja a vásárlásösztönzés (a reklám, a vásárlásösztönzés (sales promotion) a személyes eladás (personal selling), a közönségkapcsolatok ápolásának egy része (marketing public relations). Tevékenységek: Reklám, PR, eladásösztönzés/ Kommunikációs elvek és követelményeik/ Reklámpiac intézményi háttere (ügynökségek, reklámhordozók, auditálók stb.)/ Reklámhatás és elemzése. Ahhoz, hogy tudjuk, mit üzenjünk potenciális vásárlóinknak, ismernünk kell a rólunk és termékünkről kialakult imázst, melyet ismertségi (sose hallott róla nagyon jól ismeri) és kedveltségi skálán (nagyon kedvezőtlen nagyon kedvező) is mérhetünk. A kommunikáció célja az, hogy a fogyasztóban az ismertség érzésének kialakításától eljuttassuk őt az elfogadásig, illetve végső soron cselekvésre (vásárlásra) késztessük. Attól függően, hogy a fogyasztó a figyelem, érdeklődés, vágy, cselekvés mely szakaszában van, változik az üzenet tartalma és természetesen, az alkalmazott marketing eszközök köre is. Miután a turizmusmarketing elsősorban szolgáltatásmarketing, ezért a klasszikus 4P (a termékből kiemelve) az alábbiakkal egészül ki: ember (a szolgáltatást nyújtó ember, a szakmai felkészültségével, pszichikai, fiziológiai jellemzőivel a termék részévé válik) folyamat (a turista bekapcsolása az eladásba animáció túravezetés, játékok stb.) fizikai megjelenítés (környezet, színek, anyagok, hangulat, zene stb.) koordinálás (programok, tevékenységek koordinációja, jellemzően a desztinációmarketing feladata)

11 Marketing a 21. században: online marketing Az online megjelenésnek, online marketingnek a jelentősége az utóbbi évtizedben jelentősen megnőtt. Számos olyan online eszköz létezik, melyek nem csak olcsóbbak, de sokkal hatékonyabbak a hagyományos offline megjelenéstől. Előnyei: A megjelenés módja menet közben változtatható Az egyik, és legfontosabb előnye az online megjelenésnek, hogy bármikor, menet közben is változtathatóak az egyes weboldalak, hirdetések, tájékoztató anyagok, promóciók, és számos olyan dolog, melyet egy nyomtatott magazinnál, szórólap, vagy televíziós reklám esetén nem tehetünk meg. Vegyük példának, hogy rendelkezünk egy saját weboldallal, és egy éppen futó aktuális promócióval. Ha úgy érezzük nem teljesen sikerült elérni célközönségünket, elírtunk valamit, vagy csak egy sokkal célravezetőbb, új ötletünk támadt, bármikor változtathatunk hirdetésünk, weboldalunk grafikai megjelenésén, annak szövegezésén. Ugyanezt egy nyomtatott szórólap esetében, melyből legyártottunk x darabot, már sokkal költségesebben tehetjük meg, nem beszélve a többletmunkáról, és időről. Valós idejű adatokat láthatunk Az online megjelenés esetében lehetőségünk van valós idejű monitoring szolgáltatás igénybevételére, akár egy weboldal, vagy kampány esetén is. Ezek alapján már jóval előbb észlelhetjük azt, hogyan teljesítünk az elképzeléseinkhez mérten, majd erre az eredményre reagálva döntően befolyásolhatjuk, hogy kampányunk sikerrel, avagy sikertelenül zárul. A célközönség könnyebben elérhető, jobban szűrhető Kampányunkat sokkal konkrétabban, határozottabban tudjuk testre szabni, ezáltal megcélozni azt a közönséget, akit elsődlegesen szeretnénk elérni. Lehetővé válik a kor, nem, lakhely, fizetés, és számos egyéb feltétel által behatárolni azokat az embereket, akikből potenciális ügyfeleink lehetnek Változatos módszerek A hagyományos megjelenéssel szemben, az online megjelenés, és online marketing számos lehetőséget nyújt. Megjelenhetünk egyszerűen csak egy weboldalon, hirdetésekben, közösségi oldalakon, kampányokat szervezhetünk, hírleveleket

12 küldhetünk ügyfeleink, oldallátogatóink részére, így egyszerűbben, gyorsabban tájékoztathatjuk őket az éppen aktuális kedvezményekről, árakról, szolgáltatásokról. Azonnali konverziós képesség Az online megjelenés másik fontos előnye, hogy bármikor szert tehetünk új ügyfelekre. Weboldalunkon keresztül érdeklődők sokasága találhat meg, akár azonnal ajánlatot tudnak kérni, melyekből akár aznap üzlet, és szerződés születhet. Ez a nyomtatott, és egyéb médiumok segítségével, sokkal több idő, pénz, és energia ráfordításával kivitelezhető. A turizmus az interneten is teljesen máshogy működik, mint más szolgáltatások. Érdemes direkt ehhez értő keresőoptimalizáló specialistát keresni hozzá, meg kell tanulni a nyelvezetet, a felhasználói szokásokat. Összességében elmondható, hogy az utazási piacon a mobil, a közösségi keresés és a helyben szolgáltatott tartalmak a kulcstényezők. A szabadidős célú utazók 66%a, az üzleti utazók 59%a használja a keresőmotorokat. A légitársaságok oldalai a második leglátogatottabbak, őket követik a hotelek oldalai. A desztinációs oldalak is népszerűek (40%, illetve 32%). Utóbbiak népszerűsége abból fakad, hogy összeköttetésben vannak a szakma többi oldalával is (hotelek, légitársaságok stb.) és olyan információk gyűjtőoldalai, amelyekre az utazók igényt tartanak egy utazás megtervezéséhez. Felmérések alapján 2013re az okostelefonok száma meghaladja a számítógépekét. Minden tartalomszolgáltatónak, aki látható szeretne maradni az online közönség számára, következő fejlesztésként az oldalak mobilokra történő optimalizálását kell megvalósítania. A mobilról történő foglalások száma a 2008ban mért 20 millióról 2010re 200 millióra növekedett. Közösségi média A közösségi média szerepe mára vitathatatlanná vált. A felhasználók közel 50%a nyilatkozta, hogy nagymértékben befolyásolta utazási döntését az, hogy megnézhette barátai ismerősei nyaralási képeit. Egy a Sheraton Hotels & Resorts által végzett tanulmány szerint a megkérdezettek 64%a azt nyilatkozta, hogy használták már a közösségi médiát utazásaik megtervezéséhez. A fiatalok körében ez a szám csak nőtt. A válaszadók közel 60%a utazásai alatt a közösségi médián keresztül tartja a kapcsolatot barátaival, családjával. Telefonhívás helyett is inkább közösségi profiljukon osztják meg élményeiket. Utazás közben egy órában

13 akár többször is belépnek fiókjukba. Facebook A közösségi oldalak közül jelenleg a Facebookról szól a legtöbb hír, elemzés. Annak ellenére, hogy úgy tartják, a Facebook csökkenti a valóságban történő kapcsolattartást, a megkérdezettek 54%a nyilatkozta, hogy a Facebook hatására látogatták meg külföldi ismerőseiket. A csoportos utazások megszervezésében is növekedő szerepe van a Facebooknak. Google A Google az Internet egyik üstököse, rohamléptekben jelentkezik újdonságokkal. A kereső (Google), filmmegosztó (YouTube), térképes (Google Maps, Google Earth) szolgáltatások után a cég elindította az új közösségi portálját, a Google+ béta (korlátozott felhasználó számára elérhető) verzióját, amivel megpróbálja elcsábítani a felhasználókat a Facebooktól. Az új közösségi média természetesen tartalmazza és integrálja a Google termékek zömét, de emellett a felhasználók könnyen csoportokba rendezhetik a kapcsolataikat. Twitter A Twitter egy olyan ismeretségi hálózat és mikroblogszolgáltatás, mely lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy rövid bejegyzéseket, egymásnak szánt üzeneteket írjanak (csiripeljenek), legfeljebb 140 karakter hosszúságban. Az üzenetek elküldhetők SMSben, a Twitter honlapján, azonnali üzenetküldő alkalmazásokon, egyéb, a Twitter APIt használó programokon vagy webes szolgáltatásokon keresztül. A friss bejegyzések a felhasználó profilján jelennek meg, de azonnal kézbesíti azoknak a felhasználóknak is, akik erre feliratkoztak. 10 ből 8 Twitter felhasználó úgy gondolja, hogy a cégek válaszai sokkal megbízhatóbbak, mint az átlag felhasználóké, és 10ből 6 felhasználó azt akarta, hogy a cég válaszolja meg a kérdéseiket. Azok a brandek, amelyek ténylegesen válaszoltak a felhasználók által feltett kérdésekre, lojalitást és vásárlókat szereztek maguknak. A felhasználók 60% azt nyilatkozta, hogy inkább azt a brandet követik, amelyik válaszolt nekik, 64% pedig azt, hogy inkább attól a brandtől fog vásárolni.

14 LinkedIn A LinkedIn egy szakmaiközpontú közösségi oldal, egyfajta online önéletrajz. Felhasználóinak száma 2011re elérte a 100 milliót. Az erős szakmai jelleg miatt a turisztikai ágazatban elsősorban a hivatásturizmus területén használható közösségi felület.

15 Ellenőrző kérdések: 1. A marketing fogalma? 2. A marketing szakaszai? 3. Mik a turisztikai termék jellemzői? 4. Mik a márka előnyei? 5. Mely elvárásaink lehetnek az arculattal szemben? 6. Mi a marketingmix, és melyek a fő részei fejtse ki! 7. Mit tud az árpolitikáról? 8. Mik az online marketing előnyei? 9. Mutassa be a különböző közösségi média fajtákat! Ajánlott irodalom: Aktuális online turisztikai trendek Magyar Turizmus Zrt. emarketing Iroda Philip Kotler Marketing Menedzsment Műszaki kiadó Budapest 2001

16

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing A fogalom 1. vállalati tevékenység piaca szolgáltatások 2. filozófia Szemléletmód A vállalat

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció Schwarcz Tibor Oneline PR Marketingkommunikáció elhelyezése A marketing ( társadalmi és vezetési lépések láncolata, melyek során az egyének és csoportok

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

Turizmus rendszerszintű megközelítése

Turizmus rendszerszintű megközelítése 01.0.17. Turizmus rendszerszintű megközelítése Formádi Katalin formadi@turizmus.uni-pannon.hu A turizmus a szereplők tevékenységeiből és kapcsolataiból felépülő rendszer Az egyes szereplők egyedi döntéseik

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

SIKERES KAMPÁNY TECHNIKÁK Két hatékony marketingeszköz a gyakorlatban. Ábrahám Zsolt Juhász István

SIKERES KAMPÁNY TECHNIKÁK Két hatékony marketingeszköz a gyakorlatban. Ábrahám Zsolt Juhász István SIKERES KAMPÁNY TECHNIKÁK Két hatékony marketingeszköz a gyakorlatban Ábrahám Zsolt Juhász István MARKETINGESZKÖZÖK Két népszerű marketingeszköszről (STP és 4P) lesz szó STP Szegmentálás Targetálás Pozicionálás

Részletesebben

2010-2012. évi marketingstratégiája

2010-2012. évi marketingstratégiája A Magyar Turizmus Zrt. 2010-2012. évi marketingstratégiája Gulyás Péter igazgató Dél-alföldi RMI Békéscsaba, 2010. február 11. A stratégiaalkotás előzményei Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia (NTS)

Részletesebben

Kreatív értékesítési technikák a social media segítségével.

Kreatív értékesítési technikák a social media segítségével. Kreatív értékesítési technikák a social media segítségével. Lukács Ádám József Piac & Profit 2014.09.24. Lukács Ádám József Online Marketing Specialista Ügynökség ATL BTL ONLINE KREATÍV PRODUKCIÓS GYÁRTÁS

Részletesebben

MARKETINGTERVEZÉS. Készítette: a Regionális Humán Innováció Nonprofit Kft. megbízásából: Dr. Karaszi Andrea- Horváth Olga Szombathely, 2011.

MARKETINGTERVEZÉS. Készítette: a Regionális Humán Innováció Nonprofit Kft. megbízásából: Dr. Karaszi Andrea- Horváth Olga Szombathely, 2011. MARKETINGTERVEZÉS Készítette: a Regionális Humán Innováció Nonprofit Kft. megbízásából: Dr. Karaszi Andrea- Horváth Olga Szombathely, 2011. BEVEZETŐ Mielőtt a marketing terv készítés egyes lépéseit számba

Részletesebben

Szolgáltatások tervezése I.

Szolgáltatások tervezése I. Szolgáltatások tervezése I. A szolgáltatásmarketing tárgya Kétféle megközelítés Szolgáltatások alapsajátosságai Szolgáltatások minősége A szolgáltatásmarketing eszközrendszere: a 7 P A szolgáltatások a

Részletesebben

Bódulat-marketing (az áru a piacon)

Bódulat-marketing (az áru a piacon) Bódulat-marketing (az áru a piacon) Tistyán László Fact Alkalmazott Társadalomtudományi Kutatások Intézete Dala Bernadett gyakornok Módszer Tárgy: a legális pszichoaktív szerek, ezen belül is az ún. dizájner

Részletesebben

Stratégia. Márkaépítés. Kommunikáció. Határozott értékszemlélettel

Stratégia. Márkaépítés. Kommunikáció. Határozott értékszemlélettel Stratégia. Márkaépítés. Kommunikáció. Határozott értékszemlélettel MITTE Communications A MITTE Communications az iparági területek működését értő és támogató csapatával megkerülhetetlen résztvevője a

Részletesebben

Marketing mix. Marketing-orientált árazás 2012.02.25. Értékajánlat

Marketing mix. Marketing-orientált árazás 2012.02.25. Értékajánlat Marketing mix Partnerek Értékajánlat Pozícionálás Márkaépítés Referenciacsoportok Szolgáltató Fogyasztó Termék Árazás Értékesítés Versenytársak Reklám gyüttfogyasztók Árazás Ár Áron egy termék vagy szolgáltatás

Részletesebben

INGATLANMARKETING. a globális válság ellen a marketing eszközeivel

INGATLANMARKETING. a globális válság ellen a marketing eszközeivel INGATLANMARKETING a globális válság ellen a marketing eszközeivel a marketing fogalmának bevezetése Kottler szerint : a marketing olyan, mint a kertészkedés. marketing értékesítés A marketing nem olyan,

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségivizsgakövetelményeinek

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ Az előadás témái 1./ A marketingkommunikációs mix tartalma 2./ Reklám 3./ Eladásösztönzés 4./ Személyes eladás 5./ PR Kommunikációs mix Reklám Eladásösztönzés Public Relations Személyes

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom

Részletesebben

Marketing alapjai tantárgy

Marketing alapjai tantárgy Marketing alapjai tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A Marketing alapjai tantárgy oktatásának célja, hogy közvetítse és rendszerezze

Részletesebben

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR 1. A mellékelt források felhasználásával mutassa be a marketing gondolkodás fejlődését! Hasonlítsa össze a termelésorientált és a marketingorientált vállalkozást! Milyen lépéseket kell tenni a marketinges

Részletesebben

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_GLD110-K3 Marketing 2. A neve, beosztása:, egyetemi tanár 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező

Részletesebben

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Oroszország! A gazdasági növekedés a válságig az orosz középosztály megerősödését

Részletesebben

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék A vendég Otthon: rokon, barát Üzleti életben: partner, munkatárs

Részletesebben

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért!

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért! Sió-Kanál Fesztivál A Balaton Régió és a Siócsatorna fenntartható és versenyképes turizmusáért! A Balaton Turisztikai Régió, a Siócsatorna településeinek kulturális bemutatkozási lehetősége, turisztikai

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

A BRIEFTŐL A HATÁSVIZSGÁLATOKIG

A BRIEFTŐL A HATÁSVIZSGÁLATOKIG Tervezés-Kutatás Gyak.3. A BRIEFTŐL A HATÁSVIZSGÁLATOKIG Az ügynökség munkája Coldrex 3 D reklám a Blahán Hogyan készülhetett? 2012.január feladat? - célmeghatározás? - elvárások? - kivitelezés? - elfogadás?

Részletesebben

A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban

A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban Pénzes Erzsébet Turizmus Tanszék Pannon Egyetem, Veszprém Magyar Nemzeti Parkok Hete szakmai nap, 2013. június 7. Hortobágy

Részletesebben

TURISZTIKAI EGYESÜLET SZOLGÁLTATÁSAI 2014.

TURISZTIKAI EGYESÜLET SZOLGÁLTATÁSAI 2014. TURISZTIKAI EGYESÜLET AI 2014. Gyenesdiási Turisztikai Egyesület H-8315 Gyenesdiás, Hunyadi u. 2. Tel.: +36 83/511-790 gyenesdias@tourinform.hu www.gyenesdias.info.hu Tisztelt Partnerünk! Gyenesdiás mára

Részletesebben

A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem. Dr. Piskóti István Marketing Intézet

A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem. Dr. Piskóti István Marketing Intézet A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem Dr. Piskóti István Marketing Intézet Disztribúciós mix A marketing (értékesítési, disztribúciós) csatorna kialakítására, működtetésére

Részletesebben

Tájékozódás és vásárlás a magyar internetezők körében. Összefoglaló

Tájékozódás és vásárlás a magyar internetezők körében. Összefoglaló Tájékozódás és a magyar internetezők körében Összefoglaló Tájékozódás és online és offline Termékenként és termékkategóriánként Tájékozódás és termékenként (1./2) Online tájékozódás Online tájékozódás

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ TURIZMUS ALAPOK

DESZTINÁCIÓ TURIZMUS ALAPOK DESZTINÁCIÓ TURIZMUS ALAPOK A turizmus fogalma A turizmus személyek utazása egy olyan helyre, ahol nincs állandó lakásuk. (Glücksmann, 1988) A turizmus magában foglalja a személyek lakó- és munkahelyen

Részletesebben

A helyi TDM feladatai, működése

A helyi TDM feladatai, működése A helyi TDM feladatai, működése Miért kell a TDM? Az európai turisztikai térségek idestova több, mint 20 éves válasza a piaci kihívásokra: A térségi együttműködési hálózatok kooperatív alapú termék- és

Részletesebben

Vajda Éva. Bevezetés a keresőmarketingbe

Vajda Éva. Bevezetés a keresőmarketingbe Vajda Éva Bevezetés a keresőmarketingbe Alapfogalmak Fizetett hivatkozások - hirdetés Organikus találatok - ki kell "érdemelni" jó honlappal Organikus vs fizetett hivatkozás Organikus - keresőoptimalizálás

Részletesebben

Online Marketing Akadémia: INSTANT Karácsonyi Ötletcsomag

Online Marketing Akadémia: INSTANT Karácsonyi Ötletcsomag Karácsonykor mindenkinek égeti a zsebét néhány ezer vagy tízezer forint, amit muszáj elkölteni ajándékra! Ne feledd! Ilyenkor az emberek sokkal fogékonyabbak a vásárlási ajánlatokra! Most még van időd

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Aktuális online turisztikai trendek

Aktuális online turisztikai trendek Aktuális online turisztikai trendek Tartalomjegyzék 1. NEMZETKÖZI TRENDEK 2 1.1 Felhasználók tájékozódási szokásai 7 1.2 Felhasználói foglalások és kiegészítő szolgáltatások 7 1.3 Felhasználói fizetőeszközök

Részletesebben

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS ÉS VEVŐTÍPUSOK 7. tétel A vásárlási döntés folyamata A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelés. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk

Részletesebben

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt.

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A főbb küldőterületek előrejelzései, piaci várakozások 2006. Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A nemzetközi turizmus középtávú tendenciái 2005-ben minden korábbinál szívesebben

Részletesebben

Médiaajánlat. KIDSOASIS KFT. 2120 Dunakeszi, Pallag u. 26. T: +36 27 200 873 Fax: +36 27 200 872 info@kidsoasis.hu. www.kidsoasis.

Médiaajánlat. KIDSOASIS KFT. 2120 Dunakeszi, Pallag u. 26. T: +36 27 200 873 Fax: +36 27 200 872 info@kidsoasis.hu. www.kidsoasis. Médiaajánlat 1. Bemutatkozás A KidsOasis egy családbarát minősítési rendszer, egy bejegyzett tanúsító védjegy, és az ahhoz kapcsolódó szállásfoglalási portál. A szálláshelyeket egy több mint 50 feltételből

Részletesebben

A Mediaforce. A többit bízza ránk:

A Mediaforce. A többit bízza ránk: A Mediaforce Cégünk egyedi, testre szabott megoldásokat kínál vállalkozása fejlesztésére és marketingjének racionalizálására. A mindig túlterhelt vállalatvezetők válláról vesszük le a terhet integrált

Részletesebben

Időskori turizmus trendjei és célcsoport elvárások

Időskori turizmus trendjei és célcsoport elvárások Időskori turizmus trendjei és célcsoport elvárások Dr. BALOGH Zoltán Nemzetközi Ügyek Csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Civil együttműködési hálózat kialakítása

Részletesebben

Országos Tourinform Találkozó. Horváth Gergely

Országos Tourinform Találkozó. Horváth Gergely Országos Tourinform Találkozó Horváth Gergely Magyar Turizmus Zrt. Budapest, VAM Design Center, 2011. május 11. Szakmai találkozó és párbeszéd 143 Tourinform Fenntartók, önkormányzatok TDM-ek Magyar Turizmus

Részletesebben

Éltető Balaton-felvidék

Éltető Balaton-felvidék Éltető Balaton-felvidék 60 település, 40 ezer lakos Kb. 4500 vállalkozás (több mint 90% mikro, ennek közel 80%-a egyéni vállalkozás) Több mint 20 ezer szálláshely (85% Balaton part és Kapolcs) Kiemelkedően

Részletesebben

KIHÍVÁSOK A TELEPÜLÉS MARKETINGBEN

KIHÍVÁSOK A TELEPÜLÉS MARKETINGBEN KIHÍVÁSOK A TELEPÜLÉS MARKETINGBEN Dr. habil. Szabó Zoltán PhD MBA Vada Gergely - Vezető tanácsadó TÉMAKÖRÖK Célcsoportok 10 K SWOT MIR Exponenciális tervezés Kulcs a Befektetőkhöz Tervezési projekt -

Részletesebben

Amikor a hátrányos helyzet előny

Amikor a hátrányos helyzet előny Amikor a hátrányos helyzet előny Az akadálymentes turizmus, mint versenyelőny és bevételforrás Több napra látogatók 1 3 éjszakát eltöltők száma (ezer fő) kiadásai, millió Ft egy fő egy napjára jutó költése

Részletesebben

ENSZ TURISZTIKAI VILÁGSZERVEZET (UNWTO)

ENSZ TURISZTIKAI VILÁGSZERVEZET (UNWTO) A TDM RENDSZER FEJLŐDÉSE ÉS ALAPVETŐ IRÁNYELVEI ? TDM ENSZ TURISZTIKAI VILÁGSZERVEZET (UNWTO) Mi a desztináció? A desztináció egy olyan földrajzi terület, ahol a turista legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Részletesebben

Egy hirtelen ötlet. 2013. december 30. felmerült egy kérdés: Vajon mi jellemző a magyar fiatalok közösségi média használatára?

Egy hirtelen ötlet. 2013. december 30. felmerült egy kérdés: Vajon mi jellemző a magyar fiatalok közösségi média használatára? Egy hirtelen ötlet 2013. december 30. felmerült egy kérdés: Vajon mi jellemző a magyar fiatalok közösségi média használatára? Megoldás: Google kérdőív + Facebook hirdetések Kutatás a Facebookon Előadó:

Részletesebben

Országos Vidéki-Falusi portál kialakítása www.falusiturizmus.eu

Országos Vidéki-Falusi portál kialakítása www.falusiturizmus.eu Országos Vidéki-Falusi portál kialakítása www.falusiturizmus.eu Szalay-Zala Andrea a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének titkára Tel: 30/530-1642 E-mail: fatoszfotitkar@gmail.com. Kutatás, felmérés

Részletesebben

Egy még vonzóbb Budapestért

Egy még vonzóbb Budapestért Egy még vonzóbb Budapestért Dudás Krisztina marketingigazgató Magyar Turizmus Zrt. 2011. május 4. Kedvező piaci trendek A trendek nekünk dolgoznak Növekvő népszerűségnek örvendenek Rövid utazások Közeli

Részletesebben

Igyunk-e előre a medve. Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft.

Igyunk-e előre a medve. Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft. Igyunk-e előre a medve bőrére? Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft. Hogyan fejlesszünk jobb terméket/reklámot? Új termék vagy kommunikáció kidolgozásához /fejlesztéséhez

Részletesebben

Közösségi marketing 2015-ben. Facebook kommunikáció miért kell?

Közösségi marketing 2015-ben. Facebook kommunikáció miért kell? Közösségi marketing 2015-ben Facebook kommunikáció miért kell? Hidasi Judit Író (Húsz éve ír és szerkeszt, öt regényt írt közben) Kommunikátor (PR és Közösségi Marketing szakértő Uzine Communications)

Részletesebben

Helyünk a reklámpiacon. Török Diána

Helyünk a reklámpiacon. Török Diána Helyünk a reklámpiacon Török Diána Magunkon kísérletezünk Print Online Rendezvények Rádió 103 milliárd. Békaperspektíva? Digitálist akarok! Fiatalokat akarok! Trendit akarok! Mérhetőt akarok! Olcsót akarok!

Részletesebben

1495-06/2 MARKETING- ÉS PR ALAPFOGALMAINAK ISMERTETÉSE, ÜZLETI ALKALMAZÁSA, ETIKETT ÉS PROTOKOLL ISMERETEK

1495-06/2 MARKETING- ÉS PR ALAPFOGALMAINAK ISMERTETÉSE, ÜZLETI ALKALMAZÁSA, ETIKETT ÉS PROTOKOLL ISMERETEK 1495-06 MARKETING ÉS PR ISMERET 1495-06/2 MARKETING- ÉS PR ALAPFOGALMAINAK ISMERTETÉSE, ÜZLETI ALKALMAZÁSA, ETIKETT ÉS PROTOKOLL ISMERETEK A marketing és PR alapismeretek alkalmazása vizsgafeladat jellemzője:

Részletesebben

A kutatás időtartama: 2013. március

A kutatás időtartama: 2013. március 1 A kutatás célja a Magyarországon működő, rendszeresen frissített termékkínálattal rendelkező, online kiskereskedelemmel foglalkozó cégek működésének vizsgálata. A kutatás célcsoportjának kiválasztása:

Részletesebben

A híres bónusz. avagy amiről eddig nem akartunk beszélni. Urbán Zsolt elnök Magyar Reklámszövetség

A híres bónusz. avagy amiről eddig nem akartunk beszélni. Urbán Zsolt elnök Magyar Reklámszövetség A híres bónusz avagy amiről eddig nem akartunk beszélni Urbán Zsolt elnök Magyar Reklámszövetség A médiapiac működése Médiaügynökségek hozzáadott értéke a hirdető számára Szakmai támogatás: Speciális szakmai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY 1. PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ a.) Térségi összefogás résztvevőinek bemutatása (pályázó és partnerei): Szervezet neve Szervezet célkitűzése, tevékenységei, konkrét eredményei (pályázat

Részletesebben

Közösségi marketing csomag. hotelek, panziók, apartmanok részére

Közösségi marketing csomag. hotelek, panziók, apartmanok részére Közösségi marketing csomag hotelek, panziók, apartmanok részére 1. A Közösségi marketing hotelek részére tartalma és célja Ezt a programcsomagot azoknak a hoteleknek, panzióknak, apartmanoknak hoztuk létre,

Részletesebben

Gyógy- és Wellness Szállodák Marketingkommunikációja II. Országos Konferencia. nagy márton

Gyógy- és Wellness Szállodák Marketingkommunikációja II. Országos Konferencia. nagy márton Gyógy- és Wellness Szállodák Marketingkommunikációja II. Országos Konferencia nagy márton MIT VÁRUNK MA EGY SZÁLLODÁTÓL Package ajánlatok? Jó megközelíthetőséget? Minőségi matracokat? Free WiFi? USB csatlakozós

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketing. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketing. tanulmányokhoz II. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketing tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Marketing Tanszék: Vállalkozás és Emberi Erőforrások

Részletesebben

2013.08.19. 4. Disztribúció Disztribúció. 5. Szobafoglalás Foglalás

2013.08.19. 4. Disztribúció Disztribúció. 5. Szobafoglalás Foglalás 1 2.7. Piaci gazdálkodás tevékenységei a szálláshely szolgáltatásban Piaci gazdálkodás 1. Marketingterv célja Piaci célok 2. Marketingterv felépítése Marketingterv 3. Szálláshelyek értékesítése Értékesítés

Részletesebben

MÉDIAKUTATÁS. MÉDIATERVEZÉS MÉRŐSZÁMOK

MÉDIAKUTATÁS. MÉDIATERVEZÉS MÉRŐSZÁMOK Tervezés-Kutatás 5/b. MÉDIAKUTATÁS. MÉDIATERVEZÉS MÉRŐSZÁMOK Nézettségi adatok jellegzetes napi AMR reklám appendix csatorna rivalizálás (AGB-Nielsen) RTL Klub TV 2 csúcs: 2,2 millió néző többi m1 a verseny

Részletesebben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben Turizmus Akadémia, Sopron Glázer Tamás vezérigazgató-helyettes 2015. szeptember 9. Trendek és tendenciák

Részletesebben

A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN

A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN Sulyok Judit (vezető kutató, Magyar Turizmus Zrt. / doktorjelölt, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola) Turizmus

Részletesebben

3 Filozófia A biológiai információ generációk közötti átadását az örökítőanyag biztosítja. A DNS szerkezete teremti meg az információ majdnem tökéletesen stabil tárolását, pontos megkettőződését és átadását.

Részletesebben

Az Arkánum Medhotel fejlődése

Az Arkánum Medhotel fejlődése Az Arkánum Medhotel fejlődése Hogyan véssük be egy új hotel nevét a köztudatba 2015-ben? Péter Krisztina Link Consulting Kft. PR is storytelling for your business. Patrick Goodness, The Goodness Company

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

A TDM-modellt támogató informatikai lehetőségek

A TDM-modellt támogató informatikai lehetőségek A TDM-modellt támogató informatikai lehetőségek Előadó: Semsei Sándor, Chrome Kreatív Munkák Kft. eturizmus - a technológia és a turizmus a két leggyorsabban fejlődő szektor a globális gazdaságban (Dr.Dimitros

Részletesebben

Médiaajánlat A HelloMiskolc online felületein való megjelenés biztosítására

Médiaajánlat A HelloMiskolc online felületein való megjelenés biztosítására Médiaajánlat A HelloMiskolc online felületein való megjelenés biztosítására (érvényes 2015. 01. 02-től visszavonásig) A MIDMAR 2012 szeptemberében jött létre. Miskolc helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment

Részletesebben

FIGYELEMFELKELTŐ HIRDETÉS BANNERES KAMPÁNY TÖBB REKLÁMHÁLÓZATBAN

FIGYELEMFELKELTŐ HIRDETÉS BANNERES KAMPÁNY TÖBB REKLÁMHÁLÓZATBAN FIGYELEMFELKELTŐ HIRDETÉS BANNERES KAMPÁNY TÖBB REKLÁMHÁLÓZATBAN A sikeres kampányok tervezésében az internet a médiamix mára már kihagyhatatlan elemévé vált. A jóváhagyott költésgvetések tervezéséhez

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kovács Anikó. Marketing- és reklámkommunikáció. A követelménymodul megnevezése: Vállalkozási alapismeretek

MUNKAANYAG. Kovács Anikó. Marketing- és reklámkommunikáció. A követelménymodul megnevezése: Vállalkozási alapismeretek Kovács Anikó Marketing- és reklámkommunikáció A követelménymodul megnevezése: Vállalkozási alapismeretek A követelménymodul száma: 0222-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-001-50 A MARKETING

Részletesebben

Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ

Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Agenda 1. A múlt elemzése 2. A turizmuspolitikai irányítás megteremtése 3. Új típusú stratégiai

Részletesebben

Tervezés-Kutatás AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ

Tervezés-Kutatás AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ 8. Tervezés-Kutatás AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ . at the time in 1972 it seemed incredible that university professors of FIU were talking about IMC, public relations had been utilizing what we called "total

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről

ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről AZ ÜGYFÉLÉLMÉNY SZEREPE AZ AUTÓKERESKEDELEMBEN ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről KIHÍVÁS #1 JELENTŐS VÁLTOZÁS A VÁSÁRLÁSI SZOKÁSOKBAN! 7,8 1,3 83% NISSAN EUROPE STUDY 2013, WWW.MASHABLE.COM

Részletesebben

Eredményes értékesítés.

Eredményes értékesítés. Eredményes értékesítés. Egy belföldi vidéki wellness szálloda kínált kedvezményes, belföldi utazási lehetőséget. A szolgáltatás értékesítésénél a kedvező ár volt a motiváció. Az esettanulmány jól szemlélteti,

Részletesebben

A BEVÁSÁRLÓTURIZMUS AKTUÁLIS TENDENCIÁI A ROMÁN-MAGYAR HATÁR MENTÉN

A BEVÁSÁRLÓTURIZMUS AKTUÁLIS TENDENCIÁI A ROMÁN-MAGYAR HATÁR MENTÉN A BEVÁSÁRLÓTURIZMUS AKTUÁLIS TENDENCIÁI A ROMÁN-MAGYAR HATÁR MENTÉN NAGY EGON BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR MAGYAR FÖLDRAJZI INTÉZET TÓTH JÓZSEF EMLÉKKONFERENCIA 214, MÁRCIUS 18, PÉCS Bevezető

Részletesebben

Vállalkozások árképzése (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Vállalkozások árképzése (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/24 Vállalkozások árképzése (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) Árbevétel Nyereség Fejlődés, presztízs 2/24 Hozam Árbevétel Bevétel HOZAM RÁFORDÍTÁS EREDMÉNY ÁRBEVÉTEL KÖLTSÉG BR. NYERESÉG

Részletesebben

A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI

A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI Dr. Polereczki Zsolt DE-GTK Marketing és Kereskedelem Intézet Élelmiszer Kutató és Marketing Szolgáltató Központ Pharmapolis Innovatív Élelmiszeripari Klaszter A MARKETING

Részletesebben

A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában

A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában A Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. Vándorgyűlése Veszprém, 2014. 11. 27-28. A turizmus, mint helyi fejlesztés eszköze szekció Vargáné

Részletesebben

minic studio VitaMed Pilula Weboldal és web-shop kivitelezés Vadasz Zoltán 2013.05.20.

minic studio VitaMed Pilula Weboldal és web-shop kivitelezés Vadasz Zoltán 2013.05.20. minic studio VitaMed Pilula Weboldal és web-shop kivitelezés Vadasz Zoltán 2013.05.20. Projekt rövid leírása Weboldal és shop magyar nyelven, szűk termékkínálattal, célzott marketinggel. A romániai piac

Részletesebben

Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken. Zalai Borút Egyesület

Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken. Zalai Borút Egyesület Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken Mi a borút? A borút definíciója: olyan összetett turisztikai termék, mely sajátos egyedi kínálattal rendelkezik, szervezett

Részletesebben

A marketing fogalma szűkebb értelemben: Olyan vállalati tevékenység, amely a vevők/felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot,

A marketing fogalma szűkebb értelemben: Olyan vállalati tevékenység, amely a vevők/felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot, MARKETING A marketing fogalma szűkebb értelemben: Olyan vállalati tevékenység, amely a vevők/felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot, meghatározza az eladni kívánt termékeket és szolgáltatásokat,

Részletesebben

52 341 05 1000 00 00 Kereskedő Kereskedő

52 341 05 1000 00 00 Kereskedő Kereskedő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Borturisztikai szolgáltat

Borturisztikai szolgáltat Borturisztikai szolgáltat ltatások minısítési si rendszere Mi a borút? Összetett turisztikai termék: Sajátos, egyedi kínálattal rendelkezik Szervezett egységben (hálózatban) mőködik Piacra jutását közösségi

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0062-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartam: 30 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Vidék Minősége közösségi és turisztikai kártya kialakítása

Vidék Minősége közösségi és turisztikai kártya kialakítása Vidék Minősége közösségi és turisztikai kártya kialakítása Több, mint turizmus I Mehr, als Tourismus nemzetközi tanácskozás I Internationale Konferenz 2015. február 12. Hegykő, Tornácos Panzió Kártyarendszerek

Részletesebben

1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit

1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit 1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit napjainkban, a marketing sajátosságait a kereskedelemben! 7.

Részletesebben

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 6.sz.melléklet Swot analízis Erősségek Strengths A természeti környezet, a növény és állatvilág sokszínűsége borvizek gazdagsága, élő hagyományok, népszokások,

Részletesebben

KATTINTÁS ALAPÚ HIRDETÉSI RENDSZEREK

KATTINTÁS ALAPÚ HIRDETÉSI RENDSZEREK KATTINTÁS ALAPÚ HIRDETÉSI RENDSZEREK HATÉKONY CÉLZÁS AMIHEZ ELŐSZÖR A CÉLPONTOT KELL ISMERNI Google Trends Google Keyword Planner Soovle Ubbersuggest MINDEN STRATÉGIÁNÁL A LEGFONTOSABB MÉRNI AZ EREDMÉNYEKET

Részletesebben

Studio 1900 C.A. Kft 1149 Budapest Róna utca 47. +36 70 398 8822 sales@starmediagroup.hu

Studio 1900 C.A. Kft 1149 Budapest Róna utca 47. +36 70 398 8822 sales@starmediagroup.hu Médiaajánlat A Studio 1900 Communications Agency védjegye a naprakészség és a folyamatos fejlődés. Ennek szellemében dolgozik tapasztalt csapatunk, hogy az online világban rejlő lehetőségek legszélesebb

Részletesebben

MSZÉSZ XLII Közgyűlés. Aktuális online sales- és marketing témák 2015/11/18

MSZÉSZ XLII Közgyűlés. Aktuális online sales- és marketing témák 2015/11/18 MSZÉSZ XLII Közgyűlés Aktuális online sales- és marketing témák 2015/11/18 Aktuális online sales és marketing témák TÉMÁK: - DIREKT ÉRTÉKESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK - VERSENYJOGI TÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA MIATT -A GLOBÁLIS

Részletesebben

Együttműködés Budapest kulturális turizmusának fejlesztéséért 2014 Magyar Turizmus Zrt.

Együttműködés Budapest kulturális turizmusának fejlesztéséért 2014 Magyar Turizmus Zrt. Együttműködés Budapest kulturális turizmusának fejlesztéséért 2014 Magyar Turizmus Zrt. Szeretnénk elérni, hogy a Budapestre látogatók a városban járva a megérkezéstől az elutazásig folyamatosan találkozzanak

Részletesebben

A B2B marketingkommunikációs eszközei Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet

A B2B marketingkommunikációs eszközei Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet A B2B marketingkommunikációs eszközei Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet - Nem tudom ki vagy. - Nem ismerem a céged. - Nem ismerem a céged termékeit. - Nem tudom mire törekszik a céged.

Részletesebben

BESZÉDES SZÁMOK. Attila Hegedűs MRICS Partner, Ügyvezető Igazgató - BDO Magyarország Hotel és Ingatlan Szolgáltató Kft. 2013 Április 22.

BESZÉDES SZÁMOK. Attila Hegedűs MRICS Partner, Ügyvezető Igazgató - BDO Magyarország Hotel és Ingatlan Szolgáltató Kft. 2013 Április 22. BESZÉDES SZÁMOK. Áldás vagy átok? A közösségi vásárlás előnyei és buktatói a turizmusban avagy hogyan kell ezt felelősségteljesen csinálni kerekasztal bszélgetés Attila Hegedűs MRICS Partner, Ügyvezető

Részletesebben

A térségi marketing és a marketing projektek kiépítése

A térségi marketing és a marketing projektek kiépítése A térségi marketing és a marketing projektek kiépítése Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Mi a turisz*kai marke*ng? Egy tudatos

Részletesebben

Hirdess hatékonyan: Google vagy Facebook?

Hirdess hatékonyan: Google vagy Facebook? Hirdess hatékonyan: Gombos Zsolt Fehér Márton Google vagy Facebook? Hirdess hatékonyan: Google vagy Facebook? I. A hirdetési rendszerek működése 2 Szőnyegbombázó vs. mesterlövész 3 Google AdWords Keresési

Részletesebben