Tanegységleírások. (Neptun szerinti betűrendben)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanegységleírások. (Neptun szerinti betűrendben)"

Átírás

1 Tanegységleírások (Neptun szerinti betűrendben)

2 Tanegységleírások 71

3 Tanegységleírások A CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA 73 A GYERMEKVÉDELEM ALAPJAI 74 A HALLGATÓK PEDAGÓGIAI NÉZETEINEK FELTÁRÁSA ÉS ELEMZÉSE 75 A HÁZASSÁG ÉS A CSALÁDI ÉLET ETIKÁJA ÉS PSZICHOLÓGIÁJA 76 A HITOKTATÁS SZAKMÓDSZERTANA I. 77 A HITOKTATÁS SZAKMÓDSZERTANA II. 78 A LELKIVEZETÉS ELMÉLETE 79 A LELKIVEZETÉS GYAKORLATA 80 A NEVELÉS GYAKORLATI FELADATAI SZEMINÁRIUM 81 A NEVELŐI HIVATÁS TERMÉSZETE 82 A PASZTORÁLIS TANÁCSADÁS SPECIÁLIS FORMÁI ÉS HELYZETEI III-IV. 83 A PASZTORÁLIS TANÁCSADÓ LELKI EGÉSZSÉGE 84 A PEDAGÓGIAI GONDOLKODÁS FEJLŐDÉSE 85 A SZEMÉLYISÉG MŰKÖDÉSE 86 A SZOCIÁLIS MUNKA MÓDSZEREI 87 A SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA ELMÉLETE ÉS ALKALMAZÁSA 88 A TANÁCSADÁS ELMÉLETE ÉS MÓDSZERTANA II. 89 A TANULÁSI FOLYAMAT IRÁNYÍTÁSA SZEMINÁRIUM 90 A VALLÁSI PÁRBESZÉD PEDAGÓGIÁJA 91 ALAPVETŐ ETIKA 92 AQUINÓI SZENT TAMÁS ERÉNYTANA 93 AZ EGYHÁZ TÁRSADALMI TANÍTÁSA I.: ALAPELVEK 94 AZ ÉLETTEL ÉS EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS ETIKAI KÉRDÉSEK 95 AZ EMBER SZEXUALITÁSA 96 AZ ESÉLYTEREMTÉS PEDAGÓGIÁJA 97 AZ ETIKAI GONDOLKODÁS FEJLŐDÉSE 98 AZ IMÁDSÁG TEOLÓGIÁJA 99 AZ INTÉZMÉNYLÁTOGATÁSI GYAKORLAT BEVEZETÉSE 100 BEVEZETÉS A KATEKETIKAI GYAKORLATBA 101 BEVEZETÉS A KATEKETIKAI GYAKORLATBA I. 102 BEVEZETÉS A KATEKETIKAI GYAKORLATBA II

4 BEVEZETÉS A KERESZTÉNYSÉGBE 104 BEVEZETÉS A NYÁRI KATEKETIKAI/PASZTORÁLIS GYAKORLATBA 105 BEVEZETÉS A NYÁRI KATEKETIKAI/PASZTORÁLIS GYAKORLATBA 106 BEVEZETÉS AZ ÓSZÖVETSÉGBE: BEVEZETÉS, TÓRA 107 BEVEZETÉS AZ ÓSZÖVETSÉGBE: PRÓFÉTÁK, ÍRÁSOK 108 BEVEZETÉS A PEDAGÓGIÁBA 109 BEVEZETÉS A PÉNZÜGYEKBE 110 BEVEZETÉS AZ ÚJKORI ERKÖLCSFILOZÓFIÁBA 111 BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBE: APOSTOLI LEVELEK 112 BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBE: EVANGÉLIUMOK BIBLIAI ETIKA 114 BIBLIAI GÖRÖG NYELV I. 115 BIBLIAI GÖRÖG NYELV II. 116 BIBLIKUM RÉSZISMERETIS SZEMINÁRIUM: IZRAEL KORAI TÖRTÉNETE 117 BIBLIKUM SZEMINÁRIUM: APOKRIF AKTÁK 119 BIBLIKUS SZEMINÁRIUM: MÁRK EVANGÉLIUMA 120 BIOETIKA 121 CSALÁD ÉS FEJLŐDÉS 122 CSALÁD- ÉS GYERMEKVÉDELEM CSOPORTOS SZAKMAI GYAKORLAT 123 CSALÁD- ÉS GYERMEKVÉDELEM SZOCIOLÓGIÁJA 124 CSALÁD- ÉS GYERMEKVÉDELMI JOG 125 CSALÁD- ÉS GYERMEKVÉDŐ EGYÉNI SZAKMAI GYAKORLAT 126 CSALÁD-, GYERMEKVÉDELMI, SZOCIÁLIS ÉS TB. JOG 127 CSALÁDLÉLEKTAN 128 CSALÁDPSZICHOLÓGIA 129 CSALÁDPSZICHOLÓGIA 130 CSOPORTLÉLEKTAN ÉS KÖZÖSSÉGVEZETÉS 131 DEVIENCIA ÉS GYERMEKVÉDELEM SZOCIOLÓGIÁJA 132 DOGMATIKA I.: A HÁRMAS-EGY ISTEN 133 DOGMATIKA II.: A KEZDETEKTŐL A BETELJESÜLésig 134 DOGMATIKA RI/III.: A KEZDETEKTŐL A BETELJESÜLÉSIG 135 DOGMATIKA III.: KRISZTOLÓGIA 136 DOGMATIKA RI/II.: KRISZTOLÓGIA 137 Tanegységleírások 73

5 74 DOGMATIKA IV.: SZENTSÉGTAN 138 DOGMATIKA V.: KEGYELEMTAN 139 DOGMATIKA V.: KEGYELEMTAN 140 DOGMATIKA VI.: ESZKATOLÓGIA, MARIOLÓGIA 141 DOGMATIKA SZEMINÁRIUM 142 DOGMATIKA SZEMINÁRIUM 143 DOGMATIKA SZEMINÁRIUM I. 144 DOGMATIKA SZEMINÁRIUM II. 145 DOGMATÖRTÉNET 146 DOGMATÖRTÉNETI SZEMINÁRIUM I. 147 DOGMATÖRTÉNETI SZEMINÁRIUM II. 148 DROGOK ÉS DROGFÜGGŐSÉG 149 EGÉSZSÉGTAN EGÉSZSÉGNEVELÉS 150 EGYHÁZJOG: ÁLLAMI EGYHÁZJOG 151 EGYHÁZJOG I.: BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS NORMÁK 152 EGYHÁZJOG IV.: TANÍTÓI FELADAT ÉS SZENTSÉGI JOG 153 EGYHÁZJOG I.: ALKOTMÁNYJOG 154 EGYHÁZJOG II.: HÁZASSÁGJOG 155 EGYHÁZTÖRTÉNELEM I. 156 EGYHÁZTÖRTÉNELEM II. 157 EGYHÁZTÖRTÉNELEM II. 158 EGYHÁZTÖRTÉNELEM III. 159 EGYHÁZTÖRTÉNELEM III. 160 EGYHÁZTÖRTÉNELEM IV. 161 EGYHÁZTÖRTÉNELEM IV. 162 EGYHÁZTÖRTÉNELEM I II. 163 EGYHÁZTÖRTÉNELEM III IV. 164 EGYHÁZTÖRTÉNELEM I II. 165 EGYHÁZTÖRTÉNELEM III IV. 166 EGYHÁZTÖRTÉNELEM SZEMINÁRIUM I. 167 EGYHÁZTÖRTÉNELEM SZEMINÁRIUM II. 168 ÉLETESEMÉNYEK A BIBLIÁBAN I. 169 ÉLETESEMÉNYEK A BIBLIÁBAN II. 170 ÉLETVEZETÉS ETIKÁJA 171 EMBERKÉP, GYERMEKKÉP ÉS PEDAGÓGIA 172 EMBERKÖZPONTÚ SZERVEZÉS, VEZETÉS ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS I. 173

6 ERKÖLCSI ÉS VALLÁSI FEJLŐDÉS 174 ESETELEMZŐ SZEMINÁRIUM I II. 175 ETIKA I. 176 ETIKA TANTÁRGYPEDAGÓGIA 177 ETIKA TANTÁRGYPEDAGÓGIA 178 ETIKA TANTÁRGYPEDAGÓGIA SZEMINÁRIUM 179 ETIKA TANTÁRGYPEDAGÓGIA SZEMINÁRIUM 180 ETIKATANÁRI CSOPORTOS SZAKMAI GYAKORLAT 181 ETIKATANÁRI ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉNI ISKOLAI GYAKORLAT 182 ETIKATÖRTÉNET 183 ETIKATÖRTÉNETI SZEMINÁRIUM 184 FEJLŐDÉSLÉLEKTAN 185 FELELŐS VÁLLALKOZÁS, STRATÉGIAALKOTÁS ÉS PÉNZÜGYI TERVEZÉS I. 186 FELNŐTT PSZICHOPATOLÓGIA 187 FILOZÓFIA: ANTROPOLÓGIA 188 FILOZÓFIA: ETIKA 189 FILOZÓFIA: ISMERETELMÉLET 190 FILOZÓFIA: KOZMOLÓGIA 191 FILOZÓFIA: LOGIKA 192 FILOZÓFIA: METAFIZIKA I. 193 FILOZÓFIA: METAFIZIKA II. 194 FILOZÓFIA OLVASÓSZEMINÁRIUM 195 FILOZÓFIA SZEMINÁRIUM I. 196 FILOZÓFIA SZEMINÁRIUM II. 197 FILOZÓFIAI ANTROPOLÓGIA 198 FILOZÓFIAI ANTROPOLÓGIA 199 FILOZÓFIAI ETIKA 200 FILOZÓFIATÖRTÉNET I. 201 FILOZÓFIATÖRTÉNET I. 202 FILOZÓFIATÖRTÉNET I. 203 FILOZÓFIATÖRTÉNET II. 204 FILOZÓFIATÖRTÉNET II. 205 FILOZÓFIATÖRTÉNET II. 206 FILOZÓFIATÖRTÉNET III. 207 FILOZÓFIATÖRTÉNET IV. 208 FUNDAMENTÁLIS TEOLÓGIA I.: A KRISZTUS-ESEMÉNY 209 Tanegységleírások 75

7 76 FUNDAMENTÁLIS TEOLÓGIA II.: A KINIYLATKOZTATÁS ÉS A HIT 210 FUNDAMENTÁLIS TEOLÓGIA III.: A VALLÁS 211 FUNDAMENTÁLIS TEOLÓGIA IV.: EGYHÁZTAN 212 FUNDAMENTÁLIS TEOLÓGIAI SZEMINÁRIUM 213 FUNDAMENTÁLIS TEOLÓGIAI SZEMINÁRIUM 214 FUNDAMENTÁLIS TEOLÓGIAI SZEMINÁRIUM 215 GAZDASÁGETIKA ÉS GLOBALIZÁCIÓ 216 GYAKORLATI PROJEKT I II. 217 GYAKORLATI SZERTARTÁSTAN 218 GYAKORLATI SZERTARTÁSTAN 219 GYAKORLATKÍSÉRŐ SZEMINÁRIUM 220 GYAKORLATKÍSÉRŐ SZEMINÁRIUM 221 GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI PSZICHOPATOLÓGIA 222 GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSE ÉS GAZDÁLKODÁSA 223 GYÓGYÍTÓ BESZÉLGETÉS 224 HÉBER (KLASSZIKUS HÉBER) NYELV I II. 225 HITTANÁR NEVELŐ TANÁR CSOPORTOS SZAKMAI GYAKORLAT 226 HITTANÁR NEVELŐ TANÁRI EGYÉNI ISKOLAI GYAKORLAT 227 HIVATÁSETIKA 228 HOMILETIKA ELMÉLET 229 HOMILETIKA GYAKORLAT 230 INTEGRÁLÓ SZEMINÁRIUM 231 INTÉZMÉNYLÁTOGATÁSI GYAKORLAT I. 232 INTÉZMÉNYLÁTOGATÁSI GYAKORLAT II. 233 INTÉZMÉNYLÁTOGATÁSI GYAKORLAT III. 234 ISKOLAI GYERMEKVÉDELEM 235 ISKOLAI GYERMEKVÉDELMI MÓDSZEREK 236 ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA 237 JOG ÉS ERKÖLCS AZ ISKOLÁBAN 238 JOGI ALAPISMERETEK 239 JOGI, IGAZGATÁSI ÉS BÜNTETŐJOGI ALAPISMERETEK 240 KATEKETIKA I. 241 KATEKETIKA II. 242 KATEKETIKAI GYAKORLAT I. 243

8 KATEKETIKAI GYAKORLAT II. 244 kateketikai GYAKORLAT (HOSPITÁLÁS) 245 KATEKETIKAI GYAKORLAT (PLÉBÁNIÁN, 15+5 ÓRA) 246 KATEKETIKAI GYAKORLAT (PLÉBÁNIÁN) BEVEZETÉSE 247 KATEKETIKAI GYAKORLAT (PLÉBÁNIÁN) BEVEZETÉSE I II. 247 KATEKETIKAI SZAKMÓDSZERTAN 248 KATEKETIKAI SZAKMÓDSZERTAN I. 249 KATEKETIKAI SZAKMÓDSZERTAN II. 250 KATEKETIKAI SZAKMÓDSZERTAN SZEMINÁRIUM 251 KATEKETIKAI SZAKMÓDSZERTAN SZEMINÁRIUM I. 252 KATEKETIKAI SZAKMÓDSZERTAN SZEMINÁRIUM II. 253 KÉPESSÉGFEJLESZTŐ TRÉNING 254 KERESZTÉNY KÖZGAZDASÁGTAN 255 KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIAETIKA 256 KÓRHÁZI LELKIGONDOZÁS 257 KÓRHÁZI LELKIGONDOZÁS 258 KÖZÖSSÉGVEZETÉS 259 KRÍZIS ÉS TANÁCSADÁS 260 KRÍZISLÉLEKTAN 261 KUTATÁSELMÉLET ÉS -MÓDSZERTAN I II. 262 LATIN NYELV I. 263 LATIN NYELV II. 264 LATIN NYELV V. 265 LATIN NYELV VI. 266 LELKIPÁSZTORI TEOLÓGIA I.: ALAPVETŐ PASZTORÁLIS 267 LELKIPÁSZTORI TEOLÓGIA I.: ALAPVETŐ PASZTORÁLIS 268 LELKIPÁSZTORI TEOLÓGIA II.: SZENTSÉGI PASZTORÁLIS 269 LELKIPÁSZTORI TEOLÓGIA II.: SZENTSÉGI PASZTORÁLIS 270 LELKIPÁSZTORI TEOLÓGIA III.: KÖZÖSSÉG 271 LELKIPÁSZTORI TEOLÓGIA IV.: KATEGORIÁLIS PASZTORÁCIÓ 272 LELKISÉGTÖRTÉNET I. 273 LELKISÉGTÖRTÉNET II. 274 LITURGIKA I. 275 LITURGIKA II. 276 LITURGIKUS ÉNEK I. 277 LITURGIKUS ÉNEK I. 278 Tanegységleírások 77

9 78 LITURGIKUS ÉNEK II. 279 LITURGIKUS ÉNEK II. 280 MISSZIOLÓGIA 281 MORÁLIS RÉSZISMERETI SZEMINÁRIUM 282 MORÁLTEOLÓGIA I.: ALAPVETÉS 283 MORÁLTEOLÓGIA I.: ALAPVETÉS 284 MORÁLTEOLÓGIA II.: VALLÁSI ERKÖLCS 285 MORÁLTEOLÓGIA III.: BIOETIKA 286 MORÁLTEOLÓGIA IV.: SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE 287 MORÁLTEOLÓGIA SZEMINÁRIUM 288 MORÁLTEOLÓGIA SZEMINÁRIUM MORÁLTEOLÓGIA SZEMINÁRIUM I. 289 MORÁLTEOLÓGIA SZEMINÁRIUM II. 290 MŰVELŐDÉS- ÉS ESZMETÖRTÉNET 291 NEVELÉS ÉS TÁRSADALOM 292 NEVELÉS, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 293 NEVELŐSZÜLŐI ELLÁTÁS 294 NON-PROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGE 295 NYÁRI KATEKETIKAI/PASZTORÁLIS GYAKORLAT (1 HÉT) 296 NYÁRI LELKIGYAKORLAT (1 HÉT) 297 ÓSZÖVETSÉG TEOLÓGIÁJA 298 ÓSZÖVETSÉGI BEVEZETÉS I. 299 ÓSZÖVETSÉGI BEVEZETÉS II. 300 ÓSZÖVETSÉGI EXEGÉZIS I. 301 ÓSZÖVETSÉGI EXEGÉZIS II. 302 ÓSZÖVETSÉG TEOLÓGIÁJA 303 ÖKUMENIZMUS ÖKOLÓGIA, KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS ETIKA 306 PAPSÁG TEOLÓGIÁJA 307 PATROLÓGIA I. 308 PATROLÓGIA I. 309 PATROLÓGIA II. 310 PATROLÓGIA II. 311 PEDAGÓGIAI KUTATÁSOK 312 PEDAGÓGIAI PROBLÉMATÖRTÉNET 313 PEDAGÓGIAI PSZICHOLÓGIA 314

10 PEDAGÓGIAI PSZICHOLÓGIA SZEMINÁRIUM 315 PLÉBÁNIAI ADMINISZTRÁCIÓ ÉS ÜGYVITEL 316 PLÉBÁNIAI GYAKORLAT (2 HÉT) 317 PLÉBÁNIAI GYAKORLAT (1HÉT) 318 PLÉBÁNIAI GYAKORLAT BEVEZETÉSE I. 319 PLÉBÁNIAI GYAKORLAT BEVEZETÉSE II. 320 PLÉBÁNIAI GYAKORLAT BEVEZETÉSE 321 PORTFÓLIÓ 322 PROPEDEUTIKA PROPEDEUTIKA GYAKORLAT 324 PROPEDEUTIKA PROSZEMINÁRIUM 325 PSZICHODRÁMA III IV. 326 PSZICHOLÓGIA A GYERMEKVÉDELEMBEN 327 REFLEKTÍV PEDAGÓGIA 329 RETORIKA I. 330 RETORIKA II. 331 RÍTUS 332 ROMOLÓGIA 333 ROMOLÓGIA I II. 334 SEGÍTŐ KAPCSOLAT ÉS TANÁCSADÁS 336 SPECIÁLIS HELYZETŰ CSALÁDOK 337 SPECIÁLIS SZÜKSÉGLETŰ GYERMEKEK 338 SPIRITUÁLIS TEOLÓGIA I. 339 SPIRITUÁLIS TEOLÓGIA II. 340 SZABADIDŐ PEDAGÓGIÁJA 341 SZAKDOLGOZATI SZEMINÁRIUM 342 SZAKMAI IDENTITÁS TRÉNING 343 SZEMÉLYISÉG ÉS SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS 344 SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ ÉS KOMMUNIKÁCIÓS GYAKORLAT 345 SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ TRÉNING I II. 346 SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS 347 SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSI ZAVAROK 348 SZERZETESSÉG TEOLÓGIÁJA 349 SZOCIÁLETIKA 350 SZOCIÁLIS MUNKA 351 SZOCIÁLPOLITIKA 352 SZOCIÁLTEOLÓGIA 354 Tanegységleírások 79

11 80 SZOCIOLÓGIA 355 TANÁRI HIVATÁSETIKA 356 TANULÁS ÉS FEJLŐDÉS 357 TANULÁS ÉS TANÍTÁS 358 TEOLÓGIAI ALAPOK I. 359 TEOLÓGIAI ALAPOK II.: MORÁLTEOLÓGIA 360 TEOLÓGIAI SZUPERVÍZIÓ ÚJSZÖVETSÉG TEOLÓGIÁJA 362 ÚJSZÖVETSÉGI BEVEZETÉS I. 363 ÚJSZÖVETSÉGI BEVEZETÉS II. 364 ÚJSZÖVETSÉGI EXEGÉZIS I. 365 ÚJSZÖVETSÉGI EXEGÉZIS II. 366 VÁLLALATGAZDASÁGTAN 367 VALLÁS ÉS EMBERI MAGATARTÁS 368 VALLÁSPEDAGÓGIA 369 VALLÁSTUDOMÁNYI ISMERETEK 370

12 Tanegységleírások 81

13 A CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA CSCSÉN/E Esti, I. félév, 2 kredit Gyakorlatvezető: Svajcsikné Pál Bernadette A tanegység célja: A családi életre nevelés módszertani elemeinek megismertetése, a gyerekekkel/fiatalokkal való foglalkozás során alkalmazható technikák elsajátítása. Az Egyház és az etika idevonatkozó tanításának és a gyerekek/fiatalok érettségi szintjének megfelelően. A hallgató fejlesztendő kompetenciái: Ismeri a családi éltere nevelésben a gyerekekkel/fiatalokkal való foglalkozás során alakalmazható módszereket, eszközöket és technikákat. Képes a megismert módszerek és eszközök kreatív, a célzott csoport korosztályi adottságainak, érdeklődésének és sajátos helyzetének megfelelő alkalmazására. Elkötelezetten törekszik a család értékének és a személy tiszteletének hiteles felmutatására. Tematika: Család és családi élet korunk kihívásai között. Családi életre ki nevelhet és hogyan? Mi az, amit mindenképp meg kell tennünk? Mi az, ami nem a mi hatáskörünk? Követelmény: Tematikus terv és óravázlat készítése szabadon választott korosztály részére az órákon tárgyalt témakörökből. Félév végén gyakorlati jegy. Irodalom: Klérus Kongregációja: A katekézis általános direktóriuma, (KÁD), Szent István Társulat, Budapest, 1998; Magyar Katolikus Püspöki Kar Országos Hitoktatási Bizottsága: Magyar kateketikai direktórium, (MKD), Szent István Társulat, Budapest, 2005; Király Ernő: Szeretet és szabadság az életünkben, Szent Gellért Családsegítő és Oktatási Alapítvány, Leányfalu, é. n; Grész Gábor Robinson, David M. Mergl Éva (szerk.): Fiatalok az élet küszöbén (FÉK), 1. kötet, Én és a kapcsolataim, Timóteus Társaság, Budapest, 2002; McDowell, Josh Day, Dick: Miért várj? Érdemes várni a szexszel a házasságig? Jelentés a tizenévesek szexuális válságáról, Timóteus Társaság, Budapest, [1995.] 82

14 A GYERMEKVÉDELEM ALAPJAI CSGYA/E Esti, I. félév, 3 kredit Előadó: Csókay László A tanegység célja: A továi gyermekvédelmi tanulmányok megalapozása. A hallgatók ismerjék meg a gyermekvédelem alapfogalmait és alapelveit, a magyar gyermekvédelmi rendszer felépítését és működését, a mai magyar társadalomban megjelenő legfontosa gyermekvédelmi problémákat. Legyenek tájékozottak a gyermekek és családok számára nyújtható gyermekvédelmi szolgáltatásokról és segítségnyújtási formákról. A hallgató fejlesztendő kompetenciái: Ismerjék a gyermekvédelem alapfogalmait és alapelveit, a magyar gyermekvédelmi rendszer felépítését és működését, az aktuális problémákat. Képes konkrét helyzetekben a megismert alapelveket szem előtt tartó startégia kidolgozására és a megfelelő lépések megvalósítására. Folyamatosan törekszik tájékozódni a gyermekek és családok számára nyújtható gyermekvédelmi szolgáltatásokról és segítségnyújtási formákról. Tematika: 1. A gyermekkor fogalma, időbeni és társadalmi meghatározottsága. 2. A gyermekvédelem fogalma. 3. A gyermekvédelem alapelvei. 4. A gyermeki jogok és a gyermeki jogok védelme. 5. Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet, veszélyeztetettség. 6. Gyermekbántalmazás családban és családon kívül. 7. A gyermekvédelem rendszere, állami, önkormányzati feladatok. 8. A gyermekvédelmi jelzőrendszer. 9. Gyermekjóléti alapellátások tartalma, formái. 10. Gyermekvédelmi szakellátások tartalma, formái. 11. Hatósági intézkedések a gyermekvédelemben. 12. Az együttműködés problémái a gyermekvédelemben. 13. A gyermekvédelmi tevékenység etikai kérdései. 14. Esettanulmányok közös feldolgozása. Követelmény: A félév végén szóbeli vizsga. Kötelező irodalom: Domszky András (szerk.): Gyermekvédelmi szakellátás. Segédanyag a szociális szakvizsgához, NCSSZI, Budapest, 2004; Pukánszky Béla (szerk.): A gyermek évszázada, Osiris, Budapest, 2000; Szőllősi Gábor (szerk.): Gyermekjóléti alapellátás. Segédanyag a szociális szakvizsgához, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest, 2004; Herczog Mária: A gyermekvédelem dilemmái, Pont, Budapest, Tanegységleírások 83

15 A HALLGATÓK PEDAGÓGIAI NÉZETEINEK FELTÁRÁSA ÉS ELEMZÉSE BAPDPNN, BAPDPN/E Nappali, Esti, I. félév, 1 kredit Gyakorlatvezető: Dr. Nagy Krisztina A tanegység célja: A pedagógiai nézetek felismerése és tudatosítása által segíteni a hallgatókat a katekéta hivatás választásával kapcsolatos döntésükben. A pedagógiai nézetek kialakulására ható tényezők elemzésével megalapozni pedagógiai gondolkodásuk fejlesztését/fejlődését, nevelői attitűdjeik alakulását. A hallgató fejlesztendő kompetenciái: Ismeri a nézetek feltárására alkalmas módszereket és azok alkalmazási körét. Képes a megismert módszereket alkalmazni és rendelkezik az önismeret, önfejlesztés képességével. Törekszik a konstruktív tanulás szemléletének kialakítására. Tematika: A pedagógiai nézetek feltárása és tudatosítása különböző módszerekkel (fogalomtérkép, metaforaelemzés, kvalitatív szövegelemzés, egyéni élettörténetek, narratívák). A nevelésről vallott nézetek kialakulására ható tényezők feltárása, hatásrendszerük elemzése, értelmezése. Követelmény: Egyéni portfólió készítése a hallgató saját pedagógiai nézeteinek alakulásáról. Hallgatótárs vagy más személy nézeteinek feltárása választott területen választott módszerrel. Egy gyermek megfigyelése. A félév végén gyakorlati jegy. Irodalom: Dudás Margit: Pedagógusjelöltek belépő nézeteinek feltárása, Pécsi Tudományegyetem, Pécs,

16 A HÁZASSÁG ÉS A CSALÁDI ÉLET ETIKÁJA ÉS PSZICHOLÓGIÁJA ETHCSEP/E Esti, I. félév, 2 kredit Gyakorlatvezető: Somogyiné Dr. Petik Krisztina A tanegység célja: Megismertetni a házasság és a család szerepét az egyén fejlődésében és életében, és rávilágítani a családi kapcsolatok sikeres működtetésének szempontjaira, hogy ezáltal nyitottá váljanak a hallgatók a családi élettel kapcsolatos etikai kérdésekre, mélye önismeretre vezetni és képessé tenni őket arra, hogy a családi élettel kapcsolatos etikai dilemmákat az emberi kapcsolatok működésének ismeretében hitelesen tárgyalják. A hallgató fejlesztendő kompetenciái: Ismeri a család egészséges és kóros működésének hátterét, okait, egyéni és társadalmi következményeit, valamint a korrekció lehetőségeit.képes arra, hogy saját életében is felismerje és korrigálja a családi hatások esetleges káros következményeit. Pszichológiai tudásának birtokában érzékennyé válik a családdal kapcsolatos etikai problémák felismerésére és adekvát tárgyalására. Elkötelezett aan, hogy hitelesen képviselje a családi élettel kapcsolatos értékeket, és minden segítséget megadjon a családok harmonikus működésének előmozdításához. Tematika: A család rendszerszemlélete. Közelség és távolság, állandóság és változás a családban. Felkészülés a házasságra: önismeret (pszichológiai örökség), udvarlás, párválasztás. Elköteleződés, hűség, élettársi kapcsolat. A párkapcsolat szakaszai. Építő és romboló kommunikáció. A válás hatásai. Az újraházasodott családok jellegzetességei. Követelmény: A félév végén gyakorlati jegy. Kötelező irodalom: Somogyiné Petik Krisztina: A házasság és a családi élet etikája és pszichológiája, jegyzet; Kopp Mária Skrabski Árpád: Magatartás és család, Magyar Bioetikai Szemle 7 (2001/4) Ajánlott irodalom: Horváth-Szabó Katalin: A házasság és a család belső világa, Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest, Tanegységleírások 85

17 A HITOKTATÁS SZAKMÓDSZERTANA I. MASZM1/E Esti, II. félév, 2 kredit Gyakorlatvezető: Farkas István SchP A tanegység célja: A hallgatók legyenek tisztában azzal, hogy mi a helye a katekézisnek a keresztény életben, sajátítsák el a hitoktatáshoz szükséges szakmódszertani ismereteket. A hallgató fejlesztendő kompetenciái: Ismeri az istenkapcsolat csodálatos, sokrétű világát; ennek kiépítésében pontosan látja a hitoktató helyét. Képes a hit, remény, szeretet pilléreire épített vallásosság bemutatására, az erre való motiválásra; elméleti és gyakorlati szempontból is képes bemutatni a keresztény hit megélésének legfontosa eszközeit.elkötelezett az evangéliumról való tanúságtételben, tanítványainál a missziós lelkület formálásában. Tematika: A hitoktatás helye a keresztény életben. A hitből remény és szeretet fakad. A hitoktató személye. A hitoktató folyamatos önfejlesztése. A család és az iskola együttműködése. Követelmény: Egy szemináriumi dolgozat készítése, valamint a félév során egy zárthelyi dolgozat megírása. A félév végén gyakorlati jegy. Kötelező irodalom: Farkas István: A hitoktatás szakmódszertana, jegyzet; Klérus Kongregációja: A katekézis általános direktóriuma (KÁD), Szent István Társulat, Budapest, Ajánlott irodalom: A Katolikus Egyház katekizmusa (KEK), Szent István Társulat, Budapest,

18 A HITOKTATÁS SZAKMÓDSZERTANA II. MASZM2/E Esti, II. félév, 2 kredit Gyakorlatvezető: Kató Csaba A tanegység célja: Bevezetést ad az ifjúsági katekézis módszertanának elméletébe és gyakorlatába, kiemelten a plébániai és állami iskolai helyszíneken. Segít kialakítani az ifjúsághoz való helyes hozzáállást. A hallgató fejlesztendő kompetenciái: Ismeri az ifjúsági katekézis különböző formáit és helyszíneit (kiemelten a plébániát és az önkormányzati iskolát). Képes megválasztani és alkalmazni a fenti formákhoz illő kateketikai módszereket. Elkötelezett törekszik az ifjúság keresztény identitásának formálására. Tematika: 1. Az ifjúság és az ifjúsági katekézis jellemzői, helyszínei. 2. Az élet értelmének felismertetése. 3. Az értékrend kialakításának segítése. 4. Út a szabad döntésig. 5. Elköteleződés és felelősség. 6. Szolgálatra nevelés. 7. Közösség és plébánia közösség. 8. Az emberi alapok megerősítésének eszközei. 9. Fiatalok a fiatalokért. 10. Az ifjú és a Szentírás. 11. Az ifjú ima- és liturgikus élete. 12. Az ifjú szentségi élete. 13. Tanúvá lenni. 14. Fórum. Követelmény: A félév során zárthelyi dolgozat. A félév végén gyakorlati jegy. Irodalom: Magyar Katolikus Püspöki Kar Országos Hitoktatási Bizottsága: Magyar kateketikai direktórium (MKD), Szent István Társulat, Budapest, 2005 (ifjúságra vonatkozó pontok); Keszeli Sándor: Serdülők és fiatalok katekézise. Módszertani alapvetések, Szegedi Hittudományi Főiskola, Szeged, 2007; Keszeli Sándor: Technikák, tevékenységek, eszközök a katekézis-foglalkozásokon, Szegedi Hittudományi Főiskola, Szeged, Tanegységleírások 87

19 A LELKIVEZETÉS ELMÉLETE PTLV1/E Esti, I. félév, 2 kredit Előadó: dr. Laczkó Zsuzsanna SJC A tanegység célja: A hallgató bevezetést kap a lelkivezetés azaz mások istenkapcsolata kísérésének szolgálatába, támpontokat kap a lelkivezetés gyakorlatához. A hallgató fejlesztendő kompetenciái: Ismeri a lelkivezetéssel kapcsolatos alapvető fogalmakat, a lelkivezetés tárgyát és a keresztény hagyományban betöltött szerepét. Képes az elsajátított ismeretekre reflektálni. Elkötelezett törekszik a tudatos, ápolt lelkiélet megvalósítására. Tematika: Történeti áttekintés: lelkivezetés a keresztény hagyományban. A vallásos megtapasztalás, mint a lelkivezetés alapja és tárgya. A lelkivezető és a vezetett közötti kapcsolat kialakulása, a lelkivezetői beszélgetés. A lelkivezetői kapcsolat fejlődésének néhány velejárója: az indulatáttétel, ellenállás, felettes én, idealizált énkép megjelenése és a velük való bánásmód. Követelmény: A félév végén kollokvium. Kötelező irodalom: Jálics Ferenc: Testvéreink hite, Korda, Kecskemét, 1995; Louf, André: A töi kegyelem, Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2010; Merton, Thomas: Lelkivezetés és elmélkedés, Márton Áron Kiadó, Budapest, Ajánlott irodalom: Barry, William A.: Spiritual Direction and the Encounter with God, Paulist Press, New York, 2004; Jálics Ferenc: Tanuljunk imádkozni! Korda, Kecskemét, 2009; Louf, André: Gyengeség és kegyelem, Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2006; Nemes Ödön: Ima és élet, JTMR Korda, Budapest, 2002; Jálics Ferenc: Lelkivezetés az evangéliumban, JTMR L Harmattan Kiadó, Budapest,

20 A LELKIVEZETÉS GYAKORLATA PTLV2/E Esti, II. félév, 2 kredit Gyakorlatvezető: dr. Laczkó Zsuzsanna SJC A tanegység célja: A hallgató elmélyíti és bővíti a lelkivezetői kapcsolat elméletéről és gyakorlatáról szerzett ismereteit, segítséget kap ezek gyakorlati alkalmazásához. Tematika: Különböző istenképek a lelkivezetésben. Állandó megtérés és az istenképek változása a lelki kísérés folyamán. Megkülönböztetés és döntés kísérése egyének és csoportok esetében. A szupervízió szerepe a lelkivezetői szolgálatban. A hallgató fejlesztendő kompetenciái: Ismeri a lelkivezetésben megjelenő különböző istenképeket, a lelkivezetésnek az istenkép formálásában betöltött szerepét. Képes a megszerzett ismeretek és a gyakorlati tapasztalatok alapján következtetések megfogalmazására. Elkötelezett törekszik a tudatos, ápolt lelkiélet megvalósítására. Követelmény: A félév során egy jegyzőkönyv elkészítése egy lelki kísérői beszélgetésről, aktív részével az órákon. A félév végi gyakorlati jegy a jegyzőkönyv és az órai részvétel értékelésén alapul. Kötelező irodalom: Frielingsdorf, Karl: Istenképek, Szent István Társulat, Budapest, 2007, Louf, André: Gyengeség és kegyelem, Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2006; Jálics Ferenc: Fejlődik a hitünk, Korda, Kecskemét, Ajánlott irodalom: Szentmártoni Mihály: Istenkeresésünk útjai, Agapé, Szeged, 2000; Waldmüller, Bernhard: A közösségi döntés, L Harmattan Sapientia, Budapest, 2010; Barry, William Connolly, William: The Practice of Spiritual Direction, The Saebury Press, New York, 1982; Conroy, Maureen: Looking into the Well, Loyola University Press, Chicago, 1995; Nemes Ödön Perczel Forintos Dóra: A lelkivezetés művészete, JTMR, Budapest, Tanegységleírások 89

21 A NEVELÉS GYAKORLATI FELADATAI SZEMINÁRIUM MAPDNGY/E Esti, II. félév, 1 kredit Szemináriumvezető: Fekete András OFM A tanegység célja: A nevelés feladatainak, területeinek, problémáinak, szituációinak gyakorlat központú, a hallgatók aktív és kooperatív munkájára épülő, szakirodalomra támaszkodó megközelítése annak érdekében, hogy a tanár szakos hallgatók a nevelés valóságáról minél differenciálta képet kapjanak, és minél gazdaga tapasztalatokat szerezzenek az iskolai nevelés gyakorlatában. Ennek eszközei: valós pedagógiai problémák és konfliktushelyzetek elemzése, esettanulmányok megbeszélése, iskolalátogatás, gyakorló pedagógusokkal történő beszélgetés. A hallgató fejlesztendő kompetenciái: A tanulói személyiség fejlesztéséhez, a tanulócsoportok, közösségek kialakításához, az egyház hívő, istentiszteleti, karitatív közösségében való aktív részvételhez szükséges kompetenciák ismereti és attitűdbeli megalapozása. Tematika: A tanulók személyiségének megismerése. Az interperszonális kapcsolatok fejlesztése. A támogató partnerszerep. A növendékek tevékenységének adekvát irányítása, interaktív közösségi foglalkozások vezetése. A pszichológiai és a szociológiai törvényszerűségek tudatos alkalmazása. Nevelői magatartás és a nevelői stílusok. Támogató, útmutató nevelési módszerek. Az ellenkező hatást kiváltó nevelési módszerek. Alternatív nevelési eljárások. Követelmény: A félév során az önállóan végzett megfigyelések dokumentálása, kiselőadások tartása és szemináriumi dolgozat írása. A félév végén gyakorlati jegy. Ajánlott irodalom: Németh András: Nevelés, gyermek, iskola, Eötvös Kiadó, Budapest, 1997; Boreczky Ágnes: A gyermekkor változó színterei, Eötvös Kiadó, Budapest, 1997; Bíró Endre: Jog a pedagógiában. Tanároknak, nevelőknek, diákoknak és szülőknek, Pedagógus-Továképzési Módszertani és Információs Központ KHT Jogismeret Alapítvány, Budapest, 1998; Bábosik István: Alkalmazott neveléselmélet, OKKER, Budapest, 2003; Dombi Alice Oláh János Varga István: A neveléselmélet alapkérdései. Tanulmányok, APC-Stúdió, Gyula, 2004; Lappints Árpád (szerk.): Érték és nevelés. Szöveggyűjtemény, Comenius Bt., Pécs, 2002; Golnhofer Erzsébet Nahalka István (szerk.): A pedagógusok pedagógiája, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001; Csapó Benő (szerk.): Neveléselméleti szöveggyűjtemény, JATEPress, Szeged,

22 A NEVELŐI HIVATÁS TERMÉSZETE MAPDNT/E Esti, II. félév, 1 kredit Gyakorlatvezető: Dr. Pálvölgyi Ferenc A tanegység célja: A hallgatók korái iskolai tapasztalataikra támaszkodva és irodalmi források feldolgozása útján segítséget kapjanak pedagógusszakmai szocializációjukhoz. Differenciált képet alkothassanak a pedagógiai hivatás összetettségéről, változásairól, valamint a változásokat befolyásoló történelmi, társadalmi és pedagógiai hatásokról. A hallgató fejlesztendő kompetenciái: Ismeri a pedagógus hivatás sajátos szerepkörét, feladatait és a pedagógus kötelességeit és a vele szemben támasztott elvárásokat. Képes a pedagógusi hivatás és szerepkör történelmi/társadalmi változásait nyomon követve a mai kor elvárásait értelmezni és értékelni. Elkötelezett a hittanár hivatásának gyakorlására és ezen keresztül Krisztus Egyházának szolgálatára. Tematika: A szeminárium munkája a hallgatók egyéni kíváncsiságának, érdeklődésének és problémaérzékenységének megfelelően alakul. Fő témák: Mit kaptam tanáraimtól? (Élmények, történetek, iskolai tapasztalatok pedagógusokról.) Tanárok a szépirodalomban és a filmvásznon. Tanári szerepek változásai a pedagógiai szakirodalom alapján. Mit várnak a különböző életkorú gyermekek és szüleik a pedagógustól? A pedagógusra vonatkozó állami törvények és jogszabályok. Pedagógusetika. Mit vár el a hittanártól az Egyház? (Egyházi dokumentumok elemzése.) A hitoktatás szerepe és feladatai napjainkban. A hittanár és a pedagógustársadalom. Követelmény: Aktív részvétel a foglalkozásokon. A szeminárium vezetője által kijelölt feladatok elvégzése. Szemináriumi dolgozat és kiselőadás megadott témából. A félév végén gyakorlati jegy. Kötelező irodalom: Bábosik István Torgyik Judit: Pedagógusmesterség az Európai Unióban, Eötvös Kiadó, Budapest, 2007; Csanád Béla: Neveléstan. A keresztény nevelés általános alapjai, Jel Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest, 1995; Montessori, Maria: A gyermek felfedezése, Carthaphilus Kiadó, Budapest, Ajánlott irodalom: Hoffmann Rózsa: Szakmai etikai kódex pedagógusoknak. Tanulmányok, normák és esetleírások, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004; Golnhofer Erzsébet Nahalka István (szerk.): A pedagógusok pedagógiája, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001; Zrinszky László: Pedagógusszerepek és változásaik, ELTE, Budapest, Tanegységleírások 91

23 A PASZTORÁLIS TANÁCSADÁS SPECIÁLIS FORMÁI ÉS HELYZETEI III-IV. PTSFH3-4/E Esti, I-II. félév, 2 kredit Gyakorlatvezető: Barlay Mónika Laura A tanegység célja: Mind a négy félévben félig strukturált, illetve strukturált gyakorlatok keretében, védett közegben biztosít lehetőséget a különböző elméleti és gyakorlati ismeretek integrációjára, az önismeret fejlesztésére, hogy a hallgatók minél nagyo jártasságot szerezzenek a reflektív és önreflektív szemléletű munkamód terén. A hallgató fejlesztendő kompetenciái: Cél, hogy a hallgató a következő területeken minél nagyo jártasságra tegyen szert: empátia, reflektivitás, önreflektivitás, integráló képesség, spontaneitás, kritika adása és fogadása. Tematika: Minden félévben igazodik a terepgyakorlat helyén megjelenő elméleti és gyakorlati kérdésekhez. Követelmény: A szeminárium keretében előírt feladatok határidőre történő teljesítése. Az ott végzett munka alapján rövid szemináriumi dolgozat elkészítése. A félév végén gyakorlati jegy. Irodalom: Az órákon az elméleti kurzusokon elhangzottak gyakorlati alkalmazása a cél. Külön kötelező irodalmat nem igényel a kurzus. 92

24 A PASZTORÁLIS TANÁCSADÓ LELKI EGÉSZSÉGE PTLE/E Esti, II. félév, 4 kredit Gyakorlatvezető: Dr. Kézdy Anikó A tanegység célja: Kis csoportokban végzett gyakorlatok segítségével felkészíteni a hallgatókat a lelki egészséget támogató életvezetésre, valamint a tanácsadó munka pszichés megterhelésének feldolgozását segítő technikák alkalmazására. A hallgató fejlesztendő kompetenciái: Ismeri a hatékony megküzdési startégiákat, az érzelmek kezelésének eszközeit. Képes a megszerzett ismerteket gyakorlatban is alkalmazni, egy lelki egészséget támogató életvezetést kialakítani. Elkötelezetten törekszik a lelkigondozói hivatás egészséges életvezetéssel, a kiégést megelőző lehetőségek alkalmazásával kísérő megvalósítására. Tematika: A személyiség erőforrásai: hatékony megküzdési stratégiák és énvédő mechanizmusok; az érzelmek hatékony kezelése; spirituális és szubjektív jóllét; közeli kapcsolatok; humor. A segítő énképe, az önértékelés gondozása. A segítő irreális elvárásai önmagával szemben; irreális elvárások a segítővel szemben. A kiégés; a kiégés megelőzésének lehetőségei. A helfer-szindróma. A szupervízió és az esetmegbeszélés szerepe. Követelmény: Reflexió elkészítése a személyes mentálhigiénés állapotról. A félév végén gyakorlati jegy. Irodalom: Bakó Tihamér: Töréspontok mentén. Fejezetek a szupervíziós munkából, Psycho Art, Budapest, 2005; Bobay Kornélia: A Bálint-csoport, in Tőzsér Endre (szerk.): Az istenhit mint erőforrás, Új Ember, Budapest, 2006, ; Hézser Gábor: Miért? Rendszerszemlélet és lelkigondozói gyakorlat, Kálvin, Budapest, 1996 (a kiégésről szóló fejezet); Pénzes Eszter: Segítők segítése szupervízió, Ursus Kft., Budapest, 1999; Kézdy Anikó Somogyiné Petik Krisztina: A segítő helyzethez kapcsolódó saját élmények feltárása és feldolgozása, Embertárs 4 (2006/3) ; Tőzsér Endre (szerk.): Önmegvalósítás keresztény szemmel, Új Ember, Budapest, Tanegységleírások 93

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I.

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. Patrológia I. Liturgikus ének z Újszövetségbe : Apostoli levelek Fejlődéslélektan Fundamentális

Részletesebben

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 1) A katekézis. A katekézis és a Szentírás A. A katekézis az evangelizáció folyamatában. Megtérés és hit. A katekézis meghatározása

Részletesebben

KATEKÉTA LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS ALAPKÉPZÉS ÉS TEOLÓGIA OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS I. ÉVFOLYAM. az elejétől a végéig. kötelező részt venni.

KATEKÉTA LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS ALAPKÉPZÉS ÉS TEOLÓGIA OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS I. ÉVFOLYAM. az elejétől a végéig. kötelező részt venni. ÓRAREND 2011 2012 NAPPALI TAGOZAT HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK KLM TEO KLM TEO KLM TEO KLM TEO KLM TEO KATEKÉTA LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS ALAPKÉPZÉS ÉS TEOLÓGIA OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS ÉVFOLYAM 8 30

Részletesebben

2013 Órarend II. félév 2014

2013 Órarend II. félév 2014 Órarend félév 2013 2014 Nappali tagozat HÉTFŐ KE SZERA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK I. Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés és teológia osztatlan mesterképzés I. évfolyam KLM I. TEO I. KLM I. TEO I. KLM I.

Részletesebben

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben)

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások (Neptun szerinti ábécérendben) 2012 2013 Tartalom A családi életre nevelés elmélete és gyakorlata A gyermekvédelem alapjai A hallgatók pedagógiai nézeteinek feltárása és elemzése A házasság

Részletesebben

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások Tanegységleírások (Neptun szerinti ábécérendben) 2013 2014 Tanegységleírások A tanegységleírások a Neptun szerinti abc sorrendben találhatóak. Tartalom A betegség lélektana A családi életre nevelés elmélete

Részletesebben

TANEGYSÉGLEÍRÁSOK. (Neptun szerinti betűrendben)

TANEGYSÉGLEÍRÁSOK. (Neptun szerinti betűrendben) TANEGYSÉGLEÍRÁSOK (Neptun szerinti etűrenden) 2015 2016 78 http://www.sapientia.hu/hu/tanulmanyiugyek/tanrend TANEGYSÉGEK A BETEGSÉG LÉLEKTANA 87 A CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA 87 A GYERMEKVÉDELEM

Részletesebben

A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése)

A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése) A KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEKNEK, VALAMINT AZ AKKREDITÁCIÓS FELTÉTELEKNEK VALÓ MEGFELELÉS EGYSZAKOS OSZTATLAN HITTANÁR-NEVELŐTANÁR (NAPPALI TAGOZAT) A KÉPZÉS TARTALMA tantárgyakfelelősök A képzés

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

Komplex szigorlat az osztatlan tanárképzésben résztvevők számára

Komplex szigorlat az osztatlan tanárképzésben résztvevők számára Komplex szigorlat az osztatlan tanárképzésben résztvevők számára Kedves Hallgatók! 2017 A komplex tételekben található témakörök mind olyan ismeretek, amelyeket a különböző pedagógiai (Pedagógiatörténet,

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat 5/1

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat 5/1 MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat Rövidítések: E = elmélet, Gy = gyakorlat, Sz = számonkérés módja, K = kredit Közös tanegységek Egyetem v. PTSZJNK-IL101-K3

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA MELLÉKLET A SAPIENTIA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁHOZ A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA A Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának,

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat. Közös tanegységek II. E+Gy+Sz+K

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat. Közös tanegységek II. E+Gy+Sz+K MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat Rövidítések: E = elmélet, Gy = gyakorlat, Sz = számonkérés módja, K = kredit Közös tanegységek E+Gy+Sz+ K Egyetem

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja SMAK108 Tantárgy elzése Szupervízió 1. Tantárgy oktatójának Almásy Judit óraadó tanár, szupervízor nappali tagozaton 4 tanóra/ hét levelező tagozaton 16 tanóra/félév szeminárium A hallgató

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2.

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2. Pedagógia nappali alapszak Pedagógia alapozó képzés Félév és heti óraszám Számonkérés típusa Kredit 1 2 3 4 5 Bevezetés az oktatás és az iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Tantárgy neve Pszichés funkciók zavarai

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Tantárgy neve Pszichés funkciók zavarai Pszichés funkciók zavarai FP1206L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 15 Kollokvium A hallgatók ismerjék meg tanulási zavarok okait, tüneteit és a fejlesztési lehetőségeket.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Inkluzív nevelés - attitűdformálás INM2011 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás INM 2010 Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában zajlanak.

Részletesebben

Ordo ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANSZÉK. Tanszékvezető professzor: Dr. Tarjányi Zoltán ny. r. t. Az I. ciklus kurzusai:

Ordo ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANSZÉK. Tanszékvezető professzor: Dr. Tarjányi Zoltán ny. r. t. Az I. ciklus kurzusai: Ordo ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANSZÉK Tanszékvezető professzor: Dr. Tarjányi Zoltán ny. r. t. Az I. ciklus kurzusai: Erkölcsteológia I.: A keresztény erkölcs alapkérdései HET 171,A A félév a keresztény erkölcs

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája Fejlődéslélektan A tantárgy típusa DF

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2016/2017. I. félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2016/2017. I. félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár NAPPALI KÖVETELMÉNYEK Inkluzív nevelés - attitűdformálás CGB 2003 Meghirdetés féléve 4,5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2015-2016. 1. félév Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy

Részletesebben

szeptember 6. KLM 1 KLM 2 KLM3 RI HCS 4+1/1 HCS 4+1/2 HE 4+1/1 HE 4+1/2 HCS / CS KIEG HE / ET KIEG GYAK PT2 GYIT1 GYIT2 KETEG Iskolai gyermekvéd.

szeptember 6. KLM 1 KLM 2 KLM3 RI HCS 4+1/1 HCS 4+1/2 HE 4+1/1 HE 4+1/2 HCS / CS KIEG HE / ET KIEG GYAK PT2 GYIT1 GYIT2 KETEG Iskolai gyermekvéd. szeptember 6. KLM 1 KLM 2 KLM3 RI HCS 4+1/1 HCS 4+1/2 HE 4+1/1 HE 4+1/2 HCS / CS KIEG HE / ET KIEG GYAK PT2 GYIT1 GYIT2 KETEG szakm. szem. tanítás tanítás Szabó B. Mervay M. Svajcsikné P. B. Szitó Svajcsikné

Részletesebben

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei Szociális ismeretek emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei A szóbeli vizsga a megadott témakörök tematikus és probléma-orientált bemutatása, amelynek keretében a tétel iránymutatása szerint kell

Részletesebben

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 s, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Család és gyermekvédő diszciplináris mintatanterve (40 kredit) neve Alapozó törzstárgyak (11

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

TANEGYSÉGLEÍRÁSOK. (Neptun szerinti ábécérendben)

TANEGYSÉGLEÍRÁSOK. (Neptun szerinti ábécérendben) TANEGYSÉGLEÍRÁSOK 2011 (Neptun szerinti ábécérendben) 2012 TARTALOM ¾ A Boldogság teológiája ¾ A családi életre nevelés elmélete és gyakorlata ¾ A demokratikus jogállam ¾ A gyermekvédelem alapjai ¾ A hallgatók

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek A.1. Bibliák, bibliai részletek A.2. Konkordanciák A.3. Bibliai lexikonok, fogalmi szókönyvek A.4. Bibliai atlaszok A.5. Bibliai nyelvek A.5.1. Héber és arám

Részletesebben

VESZPRÉMI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA HITTANÁR-NEVELŐTANÁR SZAK TANTERVE

VESZPRÉMI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA HITTANÁR-NEVELŐTANÁR SZAK TANTERVE Hittanár-nevelőtanár szak tanterve 2014.10.22. VESZPRÉMI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA HITTANÁR-NEVELŐTANÁR SZAK TANTERVE SZAKFELELŐS: Dr. habil. Birher Nándor főiskolai tanár --------------------------------

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Bevezető, követelmények, tanmenet I. A didaktika fogalma, tárgya, alapfogalmai, kapcsolata más tudományokkal II.

Bevezető, követelmények, tanmenet I. A didaktika fogalma, tárgya, alapfogalmai, kapcsolata más tudományokkal II. 1. 10.03. Bevezető, követelmények, tanmenet I. A didaktika fogalma, tárgya, alapfogalmai, kapcsolata más tudományokkal 2. 10.10. II. Az oktatáselmélet kialakulása - történelmi előzmények (1) Őskor: primitív

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR 2. Férfinak és nőnek teremtette 2.1. A nemek eredete 2.2. Ami azonos: a személyes méltóság 2.3. Ami különbözik: a nemi sajátosságok 2.4. Az azonosság

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123L Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + 1+0 gyak.) Koll. PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása és beosztása A hallgatók

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I. félév

KÖVETELMÉNYEK I. félév 2016-2017. I. félév Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 12 A hallgatók ismerjék meg a tanulási

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja CM3005 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Egy szemináriumi dolgozat írása és bemutatása kiselőadás

Részletesebben

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK LEVELEZŐ TAGOZAT. A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől*

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK LEVELEZŐ TAGOZAT. A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől* A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől* Kötelező (A típusú) tanak: pszichológia, pedagógia. Teljesítendő 16 kredit. Tan neve Kód Óra sz. ea. Gya k. szk. Teljesítés

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2016-2017. 1I.félév Az erőszak pszichológiai kérdései CGB 1309 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi dolgozat

KÖVETELMÉNYEK. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi dolgozat Gyermekvédelmi ismeretek CGB1204 Meghirdetés féléve 3. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 - Dr. Pornói Imre CSc, főiskolai tanár Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése Tóth Péter A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2010/2011 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA 30 órás közösségi mezőgazdasági pedagógus-továbbképzéshez zöldségtermesztés,

Részletesebben