Tanegységleírások. (Neptun szerinti betűrendben)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanegységleírások. (Neptun szerinti betűrendben)"

Átírás

1 Tanegységleírások (Neptun szerinti betűrendben)

2 Tanegységleírások 71

3 Tanegységleírások A CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA 73 A GYERMEKVÉDELEM ALAPJAI 74 A HALLGATÓK PEDAGÓGIAI NÉZETEINEK FELTÁRÁSA ÉS ELEMZÉSE 75 A HÁZASSÁG ÉS A CSALÁDI ÉLET ETIKÁJA ÉS PSZICHOLÓGIÁJA 76 A HITOKTATÁS SZAKMÓDSZERTANA I. 77 A HITOKTATÁS SZAKMÓDSZERTANA II. 78 A LELKIVEZETÉS ELMÉLETE 79 A LELKIVEZETÉS GYAKORLATA 80 A NEVELÉS GYAKORLATI FELADATAI SZEMINÁRIUM 81 A NEVELŐI HIVATÁS TERMÉSZETE 82 A PASZTORÁLIS TANÁCSADÁS SPECIÁLIS FORMÁI ÉS HELYZETEI III-IV. 83 A PASZTORÁLIS TANÁCSADÓ LELKI EGÉSZSÉGE 84 A PEDAGÓGIAI GONDOLKODÁS FEJLŐDÉSE 85 A SZEMÉLYISÉG MŰKÖDÉSE 86 A SZOCIÁLIS MUNKA MÓDSZEREI 87 A SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA ELMÉLETE ÉS ALKALMAZÁSA 88 A TANÁCSADÁS ELMÉLETE ÉS MÓDSZERTANA II. 89 A TANULÁSI FOLYAMAT IRÁNYÍTÁSA SZEMINÁRIUM 90 A VALLÁSI PÁRBESZÉD PEDAGÓGIÁJA 91 ALAPVETŐ ETIKA 92 AQUINÓI SZENT TAMÁS ERÉNYTANA 93 AZ EGYHÁZ TÁRSADALMI TANÍTÁSA I.: ALAPELVEK 94 AZ ÉLETTEL ÉS EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS ETIKAI KÉRDÉSEK 95 AZ EMBER SZEXUALITÁSA 96 AZ ESÉLYTEREMTÉS PEDAGÓGIÁJA 97 AZ ETIKAI GONDOLKODÁS FEJLŐDÉSE 98 AZ IMÁDSÁG TEOLÓGIÁJA 99 AZ INTÉZMÉNYLÁTOGATÁSI GYAKORLAT BEVEZETÉSE 100 BEVEZETÉS A KATEKETIKAI GYAKORLATBA 101 BEVEZETÉS A KATEKETIKAI GYAKORLATBA I. 102 BEVEZETÉS A KATEKETIKAI GYAKORLATBA II

4 BEVEZETÉS A KERESZTÉNYSÉGBE 104 BEVEZETÉS A NYÁRI KATEKETIKAI/PASZTORÁLIS GYAKORLATBA 105 BEVEZETÉS A NYÁRI KATEKETIKAI/PASZTORÁLIS GYAKORLATBA 106 BEVEZETÉS AZ ÓSZÖVETSÉGBE: BEVEZETÉS, TÓRA 107 BEVEZETÉS AZ ÓSZÖVETSÉGBE: PRÓFÉTÁK, ÍRÁSOK 108 BEVEZETÉS A PEDAGÓGIÁBA 109 BEVEZETÉS A PÉNZÜGYEKBE 110 BEVEZETÉS AZ ÚJKORI ERKÖLCSFILOZÓFIÁBA 111 BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBE: APOSTOLI LEVELEK 112 BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBE: EVANGÉLIUMOK BIBLIAI ETIKA 114 BIBLIAI GÖRÖG NYELV I. 115 BIBLIAI GÖRÖG NYELV II. 116 BIBLIKUM RÉSZISMERETIS SZEMINÁRIUM: IZRAEL KORAI TÖRTÉNETE 117 BIBLIKUM SZEMINÁRIUM: APOKRIF AKTÁK 119 BIBLIKUS SZEMINÁRIUM: MÁRK EVANGÉLIUMA 120 BIOETIKA 121 CSALÁD ÉS FEJLŐDÉS 122 CSALÁD- ÉS GYERMEKVÉDELEM CSOPORTOS SZAKMAI GYAKORLAT 123 CSALÁD- ÉS GYERMEKVÉDELEM SZOCIOLÓGIÁJA 124 CSALÁD- ÉS GYERMEKVÉDELMI JOG 125 CSALÁD- ÉS GYERMEKVÉDŐ EGYÉNI SZAKMAI GYAKORLAT 126 CSALÁD-, GYERMEKVÉDELMI, SZOCIÁLIS ÉS TB. JOG 127 CSALÁDLÉLEKTAN 128 CSALÁDPSZICHOLÓGIA 129 CSALÁDPSZICHOLÓGIA 130 CSOPORTLÉLEKTAN ÉS KÖZÖSSÉGVEZETÉS 131 DEVIENCIA ÉS GYERMEKVÉDELEM SZOCIOLÓGIÁJA 132 DOGMATIKA I.: A HÁRMAS-EGY ISTEN 133 DOGMATIKA II.: A KEZDETEKTŐL A BETELJESÜLésig 134 DOGMATIKA RI/III.: A KEZDETEKTŐL A BETELJESÜLÉSIG 135 DOGMATIKA III.: KRISZTOLÓGIA 136 DOGMATIKA RI/II.: KRISZTOLÓGIA 137 Tanegységleírások 73

5 74 DOGMATIKA IV.: SZENTSÉGTAN 138 DOGMATIKA V.: KEGYELEMTAN 139 DOGMATIKA V.: KEGYELEMTAN 140 DOGMATIKA VI.: ESZKATOLÓGIA, MARIOLÓGIA 141 DOGMATIKA SZEMINÁRIUM 142 DOGMATIKA SZEMINÁRIUM 143 DOGMATIKA SZEMINÁRIUM I. 144 DOGMATIKA SZEMINÁRIUM II. 145 DOGMATÖRTÉNET 146 DOGMATÖRTÉNETI SZEMINÁRIUM I. 147 DOGMATÖRTÉNETI SZEMINÁRIUM II. 148 DROGOK ÉS DROGFÜGGŐSÉG 149 EGÉSZSÉGTAN EGÉSZSÉGNEVELÉS 150 EGYHÁZJOG: ÁLLAMI EGYHÁZJOG 151 EGYHÁZJOG I.: BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS NORMÁK 152 EGYHÁZJOG IV.: TANÍTÓI FELADAT ÉS SZENTSÉGI JOG 153 EGYHÁZJOG I.: ALKOTMÁNYJOG 154 EGYHÁZJOG II.: HÁZASSÁGJOG 155 EGYHÁZTÖRTÉNELEM I. 156 EGYHÁZTÖRTÉNELEM II. 157 EGYHÁZTÖRTÉNELEM II. 158 EGYHÁZTÖRTÉNELEM III. 159 EGYHÁZTÖRTÉNELEM III. 160 EGYHÁZTÖRTÉNELEM IV. 161 EGYHÁZTÖRTÉNELEM IV. 162 EGYHÁZTÖRTÉNELEM I II. 163 EGYHÁZTÖRTÉNELEM III IV. 164 EGYHÁZTÖRTÉNELEM I II. 165 EGYHÁZTÖRTÉNELEM III IV. 166 EGYHÁZTÖRTÉNELEM SZEMINÁRIUM I. 167 EGYHÁZTÖRTÉNELEM SZEMINÁRIUM II. 168 ÉLETESEMÉNYEK A BIBLIÁBAN I. 169 ÉLETESEMÉNYEK A BIBLIÁBAN II. 170 ÉLETVEZETÉS ETIKÁJA 171 EMBERKÉP, GYERMEKKÉP ÉS PEDAGÓGIA 172 EMBERKÖZPONTÚ SZERVEZÉS, VEZETÉS ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS I. 173

6 ERKÖLCSI ÉS VALLÁSI FEJLŐDÉS 174 ESETELEMZŐ SZEMINÁRIUM I II. 175 ETIKA I. 176 ETIKA TANTÁRGYPEDAGÓGIA 177 ETIKA TANTÁRGYPEDAGÓGIA 178 ETIKA TANTÁRGYPEDAGÓGIA SZEMINÁRIUM 179 ETIKA TANTÁRGYPEDAGÓGIA SZEMINÁRIUM 180 ETIKATANÁRI CSOPORTOS SZAKMAI GYAKORLAT 181 ETIKATANÁRI ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉNI ISKOLAI GYAKORLAT 182 ETIKATÖRTÉNET 183 ETIKATÖRTÉNETI SZEMINÁRIUM 184 FEJLŐDÉSLÉLEKTAN 185 FELELŐS VÁLLALKOZÁS, STRATÉGIAALKOTÁS ÉS PÉNZÜGYI TERVEZÉS I. 186 FELNŐTT PSZICHOPATOLÓGIA 187 FILOZÓFIA: ANTROPOLÓGIA 188 FILOZÓFIA: ETIKA 189 FILOZÓFIA: ISMERETELMÉLET 190 FILOZÓFIA: KOZMOLÓGIA 191 FILOZÓFIA: LOGIKA 192 FILOZÓFIA: METAFIZIKA I. 193 FILOZÓFIA: METAFIZIKA II. 194 FILOZÓFIA OLVASÓSZEMINÁRIUM 195 FILOZÓFIA SZEMINÁRIUM I. 196 FILOZÓFIA SZEMINÁRIUM II. 197 FILOZÓFIAI ANTROPOLÓGIA 198 FILOZÓFIAI ANTROPOLÓGIA 199 FILOZÓFIAI ETIKA 200 FILOZÓFIATÖRTÉNET I. 201 FILOZÓFIATÖRTÉNET I. 202 FILOZÓFIATÖRTÉNET I. 203 FILOZÓFIATÖRTÉNET II. 204 FILOZÓFIATÖRTÉNET II. 205 FILOZÓFIATÖRTÉNET II. 206 FILOZÓFIATÖRTÉNET III. 207 FILOZÓFIATÖRTÉNET IV. 208 FUNDAMENTÁLIS TEOLÓGIA I.: A KRISZTUS-ESEMÉNY 209 Tanegységleírások 75

7 76 FUNDAMENTÁLIS TEOLÓGIA II.: A KINIYLATKOZTATÁS ÉS A HIT 210 FUNDAMENTÁLIS TEOLÓGIA III.: A VALLÁS 211 FUNDAMENTÁLIS TEOLÓGIA IV.: EGYHÁZTAN 212 FUNDAMENTÁLIS TEOLÓGIAI SZEMINÁRIUM 213 FUNDAMENTÁLIS TEOLÓGIAI SZEMINÁRIUM 214 FUNDAMENTÁLIS TEOLÓGIAI SZEMINÁRIUM 215 GAZDASÁGETIKA ÉS GLOBALIZÁCIÓ 216 GYAKORLATI PROJEKT I II. 217 GYAKORLATI SZERTARTÁSTAN 218 GYAKORLATI SZERTARTÁSTAN 219 GYAKORLATKÍSÉRŐ SZEMINÁRIUM 220 GYAKORLATKÍSÉRŐ SZEMINÁRIUM 221 GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI PSZICHOPATOLÓGIA 222 GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSE ÉS GAZDÁLKODÁSA 223 GYÓGYÍTÓ BESZÉLGETÉS 224 HÉBER (KLASSZIKUS HÉBER) NYELV I II. 225 HITTANÁR NEVELŐ TANÁR CSOPORTOS SZAKMAI GYAKORLAT 226 HITTANÁR NEVELŐ TANÁRI EGYÉNI ISKOLAI GYAKORLAT 227 HIVATÁSETIKA 228 HOMILETIKA ELMÉLET 229 HOMILETIKA GYAKORLAT 230 INTEGRÁLÓ SZEMINÁRIUM 231 INTÉZMÉNYLÁTOGATÁSI GYAKORLAT I. 232 INTÉZMÉNYLÁTOGATÁSI GYAKORLAT II. 233 INTÉZMÉNYLÁTOGATÁSI GYAKORLAT III. 234 ISKOLAI GYERMEKVÉDELEM 235 ISKOLAI GYERMEKVÉDELMI MÓDSZEREK 236 ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA 237 JOG ÉS ERKÖLCS AZ ISKOLÁBAN 238 JOGI ALAPISMERETEK 239 JOGI, IGAZGATÁSI ÉS BÜNTETŐJOGI ALAPISMERETEK 240 KATEKETIKA I. 241 KATEKETIKA II. 242 KATEKETIKAI GYAKORLAT I. 243

8 KATEKETIKAI GYAKORLAT II. 244 kateketikai GYAKORLAT (HOSPITÁLÁS) 245 KATEKETIKAI GYAKORLAT (PLÉBÁNIÁN, 15+5 ÓRA) 246 KATEKETIKAI GYAKORLAT (PLÉBÁNIÁN) BEVEZETÉSE 247 KATEKETIKAI GYAKORLAT (PLÉBÁNIÁN) BEVEZETÉSE I II. 247 KATEKETIKAI SZAKMÓDSZERTAN 248 KATEKETIKAI SZAKMÓDSZERTAN I. 249 KATEKETIKAI SZAKMÓDSZERTAN II. 250 KATEKETIKAI SZAKMÓDSZERTAN SZEMINÁRIUM 251 KATEKETIKAI SZAKMÓDSZERTAN SZEMINÁRIUM I. 252 KATEKETIKAI SZAKMÓDSZERTAN SZEMINÁRIUM II. 253 KÉPESSÉGFEJLESZTŐ TRÉNING 254 KERESZTÉNY KÖZGAZDASÁGTAN 255 KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIAETIKA 256 KÓRHÁZI LELKIGONDOZÁS 257 KÓRHÁZI LELKIGONDOZÁS 258 KÖZÖSSÉGVEZETÉS 259 KRÍZIS ÉS TANÁCSADÁS 260 KRÍZISLÉLEKTAN 261 KUTATÁSELMÉLET ÉS -MÓDSZERTAN I II. 262 LATIN NYELV I. 263 LATIN NYELV II. 264 LATIN NYELV V. 265 LATIN NYELV VI. 266 LELKIPÁSZTORI TEOLÓGIA I.: ALAPVETŐ PASZTORÁLIS 267 LELKIPÁSZTORI TEOLÓGIA I.: ALAPVETŐ PASZTORÁLIS 268 LELKIPÁSZTORI TEOLÓGIA II.: SZENTSÉGI PASZTORÁLIS 269 LELKIPÁSZTORI TEOLÓGIA II.: SZENTSÉGI PASZTORÁLIS 270 LELKIPÁSZTORI TEOLÓGIA III.: KÖZÖSSÉG 271 LELKIPÁSZTORI TEOLÓGIA IV.: KATEGORIÁLIS PASZTORÁCIÓ 272 LELKISÉGTÖRTÉNET I. 273 LELKISÉGTÖRTÉNET II. 274 LITURGIKA I. 275 LITURGIKA II. 276 LITURGIKUS ÉNEK I. 277 LITURGIKUS ÉNEK I. 278 Tanegységleírások 77

9 78 LITURGIKUS ÉNEK II. 279 LITURGIKUS ÉNEK II. 280 MISSZIOLÓGIA 281 MORÁLIS RÉSZISMERETI SZEMINÁRIUM 282 MORÁLTEOLÓGIA I.: ALAPVETÉS 283 MORÁLTEOLÓGIA I.: ALAPVETÉS 284 MORÁLTEOLÓGIA II.: VALLÁSI ERKÖLCS 285 MORÁLTEOLÓGIA III.: BIOETIKA 286 MORÁLTEOLÓGIA IV.: SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE 287 MORÁLTEOLÓGIA SZEMINÁRIUM 288 MORÁLTEOLÓGIA SZEMINÁRIUM MORÁLTEOLÓGIA SZEMINÁRIUM I. 289 MORÁLTEOLÓGIA SZEMINÁRIUM II. 290 MŰVELŐDÉS- ÉS ESZMETÖRTÉNET 291 NEVELÉS ÉS TÁRSADALOM 292 NEVELÉS, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 293 NEVELŐSZÜLŐI ELLÁTÁS 294 NON-PROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGE 295 NYÁRI KATEKETIKAI/PASZTORÁLIS GYAKORLAT (1 HÉT) 296 NYÁRI LELKIGYAKORLAT (1 HÉT) 297 ÓSZÖVETSÉG TEOLÓGIÁJA 298 ÓSZÖVETSÉGI BEVEZETÉS I. 299 ÓSZÖVETSÉGI BEVEZETÉS II. 300 ÓSZÖVETSÉGI EXEGÉZIS I. 301 ÓSZÖVETSÉGI EXEGÉZIS II. 302 ÓSZÖVETSÉG TEOLÓGIÁJA 303 ÖKUMENIZMUS ÖKOLÓGIA, KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS ETIKA 306 PAPSÁG TEOLÓGIÁJA 307 PATROLÓGIA I. 308 PATROLÓGIA I. 309 PATROLÓGIA II. 310 PATROLÓGIA II. 311 PEDAGÓGIAI KUTATÁSOK 312 PEDAGÓGIAI PROBLÉMATÖRTÉNET 313 PEDAGÓGIAI PSZICHOLÓGIA 314

10 PEDAGÓGIAI PSZICHOLÓGIA SZEMINÁRIUM 315 PLÉBÁNIAI ADMINISZTRÁCIÓ ÉS ÜGYVITEL 316 PLÉBÁNIAI GYAKORLAT (2 HÉT) 317 PLÉBÁNIAI GYAKORLAT (1HÉT) 318 PLÉBÁNIAI GYAKORLAT BEVEZETÉSE I. 319 PLÉBÁNIAI GYAKORLAT BEVEZETÉSE II. 320 PLÉBÁNIAI GYAKORLAT BEVEZETÉSE 321 PORTFÓLIÓ 322 PROPEDEUTIKA PROPEDEUTIKA GYAKORLAT 324 PROPEDEUTIKA PROSZEMINÁRIUM 325 PSZICHODRÁMA III IV. 326 PSZICHOLÓGIA A GYERMEKVÉDELEMBEN 327 REFLEKTÍV PEDAGÓGIA 329 RETORIKA I. 330 RETORIKA II. 331 RÍTUS 332 ROMOLÓGIA 333 ROMOLÓGIA I II. 334 SEGÍTŐ KAPCSOLAT ÉS TANÁCSADÁS 336 SPECIÁLIS HELYZETŰ CSALÁDOK 337 SPECIÁLIS SZÜKSÉGLETŰ GYERMEKEK 338 SPIRITUÁLIS TEOLÓGIA I. 339 SPIRITUÁLIS TEOLÓGIA II. 340 SZABADIDŐ PEDAGÓGIÁJA 341 SZAKDOLGOZATI SZEMINÁRIUM 342 SZAKMAI IDENTITÁS TRÉNING 343 SZEMÉLYISÉG ÉS SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS 344 SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ ÉS KOMMUNIKÁCIÓS GYAKORLAT 345 SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ TRÉNING I II. 346 SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS 347 SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSI ZAVAROK 348 SZERZETESSÉG TEOLÓGIÁJA 349 SZOCIÁLETIKA 350 SZOCIÁLIS MUNKA 351 SZOCIÁLPOLITIKA 352 SZOCIÁLTEOLÓGIA 354 Tanegységleírások 79

11 80 SZOCIOLÓGIA 355 TANÁRI HIVATÁSETIKA 356 TANULÁS ÉS FEJLŐDÉS 357 TANULÁS ÉS TANÍTÁS 358 TEOLÓGIAI ALAPOK I. 359 TEOLÓGIAI ALAPOK II.: MORÁLTEOLÓGIA 360 TEOLÓGIAI SZUPERVÍZIÓ ÚJSZÖVETSÉG TEOLÓGIÁJA 362 ÚJSZÖVETSÉGI BEVEZETÉS I. 363 ÚJSZÖVETSÉGI BEVEZETÉS II. 364 ÚJSZÖVETSÉGI EXEGÉZIS I. 365 ÚJSZÖVETSÉGI EXEGÉZIS II. 366 VÁLLALATGAZDASÁGTAN 367 VALLÁS ÉS EMBERI MAGATARTÁS 368 VALLÁSPEDAGÓGIA 369 VALLÁSTUDOMÁNYI ISMERETEK 370

12 Tanegységleírások 81

13 A CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA CSCSÉN/E Esti, I. félév, 2 kredit Gyakorlatvezető: Svajcsikné Pál Bernadette A tanegység célja: A családi életre nevelés módszertani elemeinek megismertetése, a gyerekekkel/fiatalokkal való foglalkozás során alkalmazható technikák elsajátítása. Az Egyház és az etika idevonatkozó tanításának és a gyerekek/fiatalok érettségi szintjének megfelelően. A hallgató fejlesztendő kompetenciái: Ismeri a családi éltere nevelésben a gyerekekkel/fiatalokkal való foglalkozás során alakalmazható módszereket, eszközöket és technikákat. Képes a megismert módszerek és eszközök kreatív, a célzott csoport korosztályi adottságainak, érdeklődésének és sajátos helyzetének megfelelő alkalmazására. Elkötelezetten törekszik a család értékének és a személy tiszteletének hiteles felmutatására. Tematika: Család és családi élet korunk kihívásai között. Családi életre ki nevelhet és hogyan? Mi az, amit mindenképp meg kell tennünk? Mi az, ami nem a mi hatáskörünk? Követelmény: Tematikus terv és óravázlat készítése szabadon választott korosztály részére az órákon tárgyalt témakörökből. Félév végén gyakorlati jegy. Irodalom: Klérus Kongregációja: A katekézis általános direktóriuma, (KÁD), Szent István Társulat, Budapest, 1998; Magyar Katolikus Püspöki Kar Országos Hitoktatási Bizottsága: Magyar kateketikai direktórium, (MKD), Szent István Társulat, Budapest, 2005; Király Ernő: Szeretet és szabadság az életünkben, Szent Gellért Családsegítő és Oktatási Alapítvány, Leányfalu, é. n; Grész Gábor Robinson, David M. Mergl Éva (szerk.): Fiatalok az élet küszöbén (FÉK), 1. kötet, Én és a kapcsolataim, Timóteus Társaság, Budapest, 2002; McDowell, Josh Day, Dick: Miért várj? Érdemes várni a szexszel a házasságig? Jelentés a tizenévesek szexuális válságáról, Timóteus Társaság, Budapest, [1995.] 82

14 A GYERMEKVÉDELEM ALAPJAI CSGYA/E Esti, I. félév, 3 kredit Előadó: Csókay László A tanegység célja: A továi gyermekvédelmi tanulmányok megalapozása. A hallgatók ismerjék meg a gyermekvédelem alapfogalmait és alapelveit, a magyar gyermekvédelmi rendszer felépítését és működését, a mai magyar társadalomban megjelenő legfontosa gyermekvédelmi problémákat. Legyenek tájékozottak a gyermekek és családok számára nyújtható gyermekvédelmi szolgáltatásokról és segítségnyújtási formákról. A hallgató fejlesztendő kompetenciái: Ismerjék a gyermekvédelem alapfogalmait és alapelveit, a magyar gyermekvédelmi rendszer felépítését és működését, az aktuális problémákat. Képes konkrét helyzetekben a megismert alapelveket szem előtt tartó startégia kidolgozására és a megfelelő lépések megvalósítására. Folyamatosan törekszik tájékozódni a gyermekek és családok számára nyújtható gyermekvédelmi szolgáltatásokról és segítségnyújtási formákról. Tematika: 1. A gyermekkor fogalma, időbeni és társadalmi meghatározottsága. 2. A gyermekvédelem fogalma. 3. A gyermekvédelem alapelvei. 4. A gyermeki jogok és a gyermeki jogok védelme. 5. Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet, veszélyeztetettség. 6. Gyermekbántalmazás családban és családon kívül. 7. A gyermekvédelem rendszere, állami, önkormányzati feladatok. 8. A gyermekvédelmi jelzőrendszer. 9. Gyermekjóléti alapellátások tartalma, formái. 10. Gyermekvédelmi szakellátások tartalma, formái. 11. Hatósági intézkedések a gyermekvédelemben. 12. Az együttműködés problémái a gyermekvédelemben. 13. A gyermekvédelmi tevékenység etikai kérdései. 14. Esettanulmányok közös feldolgozása. Követelmény: A félév végén szóbeli vizsga. Kötelező irodalom: Domszky András (szerk.): Gyermekvédelmi szakellátás. Segédanyag a szociális szakvizsgához, NCSSZI, Budapest, 2004; Pukánszky Béla (szerk.): A gyermek évszázada, Osiris, Budapest, 2000; Szőllősi Gábor (szerk.): Gyermekjóléti alapellátás. Segédanyag a szociális szakvizsgához, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest, 2004; Herczog Mária: A gyermekvédelem dilemmái, Pont, Budapest, Tanegységleírások 83

15 A HALLGATÓK PEDAGÓGIAI NÉZETEINEK FELTÁRÁSA ÉS ELEMZÉSE BAPDPNN, BAPDPN/E Nappali, Esti, I. félév, 1 kredit Gyakorlatvezető: Dr. Nagy Krisztina A tanegység célja: A pedagógiai nézetek felismerése és tudatosítása által segíteni a hallgatókat a katekéta hivatás választásával kapcsolatos döntésükben. A pedagógiai nézetek kialakulására ható tényezők elemzésével megalapozni pedagógiai gondolkodásuk fejlesztését/fejlődését, nevelői attitűdjeik alakulását. A hallgató fejlesztendő kompetenciái: Ismeri a nézetek feltárására alkalmas módszereket és azok alkalmazási körét. Képes a megismert módszereket alkalmazni és rendelkezik az önismeret, önfejlesztés képességével. Törekszik a konstruktív tanulás szemléletének kialakítására. Tematika: A pedagógiai nézetek feltárása és tudatosítása különböző módszerekkel (fogalomtérkép, metaforaelemzés, kvalitatív szövegelemzés, egyéni élettörténetek, narratívák). A nevelésről vallott nézetek kialakulására ható tényezők feltárása, hatásrendszerük elemzése, értelmezése. Követelmény: Egyéni portfólió készítése a hallgató saját pedagógiai nézeteinek alakulásáról. Hallgatótárs vagy más személy nézeteinek feltárása választott területen választott módszerrel. Egy gyermek megfigyelése. A félév végén gyakorlati jegy. Irodalom: Dudás Margit: Pedagógusjelöltek belépő nézeteinek feltárása, Pécsi Tudományegyetem, Pécs,

16 A HÁZASSÁG ÉS A CSALÁDI ÉLET ETIKÁJA ÉS PSZICHOLÓGIÁJA ETHCSEP/E Esti, I. félév, 2 kredit Gyakorlatvezető: Somogyiné Dr. Petik Krisztina A tanegység célja: Megismertetni a házasság és a család szerepét az egyén fejlődésében és életében, és rávilágítani a családi kapcsolatok sikeres működtetésének szempontjaira, hogy ezáltal nyitottá váljanak a hallgatók a családi élettel kapcsolatos etikai kérdésekre, mélye önismeretre vezetni és képessé tenni őket arra, hogy a családi élettel kapcsolatos etikai dilemmákat az emberi kapcsolatok működésének ismeretében hitelesen tárgyalják. A hallgató fejlesztendő kompetenciái: Ismeri a család egészséges és kóros működésének hátterét, okait, egyéni és társadalmi következményeit, valamint a korrekció lehetőségeit.képes arra, hogy saját életében is felismerje és korrigálja a családi hatások esetleges káros következményeit. Pszichológiai tudásának birtokában érzékennyé válik a családdal kapcsolatos etikai problémák felismerésére és adekvát tárgyalására. Elkötelezett aan, hogy hitelesen képviselje a családi élettel kapcsolatos értékeket, és minden segítséget megadjon a családok harmonikus működésének előmozdításához. Tematika: A család rendszerszemlélete. Közelség és távolság, állandóság és változás a családban. Felkészülés a házasságra: önismeret (pszichológiai örökség), udvarlás, párválasztás. Elköteleződés, hűség, élettársi kapcsolat. A párkapcsolat szakaszai. Építő és romboló kommunikáció. A válás hatásai. Az újraházasodott családok jellegzetességei. Követelmény: A félév végén gyakorlati jegy. Kötelező irodalom: Somogyiné Petik Krisztina: A házasság és a családi élet etikája és pszichológiája, jegyzet; Kopp Mária Skrabski Árpád: Magatartás és család, Magyar Bioetikai Szemle 7 (2001/4) Ajánlott irodalom: Horváth-Szabó Katalin: A házasság és a család belső világa, Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest, Tanegységleírások 85

17 A HITOKTATÁS SZAKMÓDSZERTANA I. MASZM1/E Esti, II. félév, 2 kredit Gyakorlatvezető: Farkas István SchP A tanegység célja: A hallgatók legyenek tisztában azzal, hogy mi a helye a katekézisnek a keresztény életben, sajátítsák el a hitoktatáshoz szükséges szakmódszertani ismereteket. A hallgató fejlesztendő kompetenciái: Ismeri az istenkapcsolat csodálatos, sokrétű világát; ennek kiépítésében pontosan látja a hitoktató helyét. Képes a hit, remény, szeretet pilléreire épített vallásosság bemutatására, az erre való motiválásra; elméleti és gyakorlati szempontból is képes bemutatni a keresztény hit megélésének legfontosa eszközeit.elkötelezett az evangéliumról való tanúságtételben, tanítványainál a missziós lelkület formálásában. Tematika: A hitoktatás helye a keresztény életben. A hitből remény és szeretet fakad. A hitoktató személye. A hitoktató folyamatos önfejlesztése. A család és az iskola együttműködése. Követelmény: Egy szemináriumi dolgozat készítése, valamint a félév során egy zárthelyi dolgozat megírása. A félév végén gyakorlati jegy. Kötelező irodalom: Farkas István: A hitoktatás szakmódszertana, jegyzet; Klérus Kongregációja: A katekézis általános direktóriuma (KÁD), Szent István Társulat, Budapest, Ajánlott irodalom: A Katolikus Egyház katekizmusa (KEK), Szent István Társulat, Budapest,

18 A HITOKTATÁS SZAKMÓDSZERTANA II. MASZM2/E Esti, II. félév, 2 kredit Gyakorlatvezető: Kató Csaba A tanegység célja: Bevezetést ad az ifjúsági katekézis módszertanának elméletébe és gyakorlatába, kiemelten a plébániai és állami iskolai helyszíneken. Segít kialakítani az ifjúsághoz való helyes hozzáállást. A hallgató fejlesztendő kompetenciái: Ismeri az ifjúsági katekézis különböző formáit és helyszíneit (kiemelten a plébániát és az önkormányzati iskolát). Képes megválasztani és alkalmazni a fenti formákhoz illő kateketikai módszereket. Elkötelezett törekszik az ifjúság keresztény identitásának formálására. Tematika: 1. Az ifjúság és az ifjúsági katekézis jellemzői, helyszínei. 2. Az élet értelmének felismertetése. 3. Az értékrend kialakításának segítése. 4. Út a szabad döntésig. 5. Elköteleződés és felelősség. 6. Szolgálatra nevelés. 7. Közösség és plébánia közösség. 8. Az emberi alapok megerősítésének eszközei. 9. Fiatalok a fiatalokért. 10. Az ifjú és a Szentírás. 11. Az ifjú ima- és liturgikus élete. 12. Az ifjú szentségi élete. 13. Tanúvá lenni. 14. Fórum. Követelmény: A félév során zárthelyi dolgozat. A félév végén gyakorlati jegy. Irodalom: Magyar Katolikus Püspöki Kar Országos Hitoktatási Bizottsága: Magyar kateketikai direktórium (MKD), Szent István Társulat, Budapest, 2005 (ifjúságra vonatkozó pontok); Keszeli Sándor: Serdülők és fiatalok katekézise. Módszertani alapvetések, Szegedi Hittudományi Főiskola, Szeged, 2007; Keszeli Sándor: Technikák, tevékenységek, eszközök a katekézis-foglalkozásokon, Szegedi Hittudományi Főiskola, Szeged, Tanegységleírások 87

19 A LELKIVEZETÉS ELMÉLETE PTLV1/E Esti, I. félév, 2 kredit Előadó: dr. Laczkó Zsuzsanna SJC A tanegység célja: A hallgató bevezetést kap a lelkivezetés azaz mások istenkapcsolata kísérésének szolgálatába, támpontokat kap a lelkivezetés gyakorlatához. A hallgató fejlesztendő kompetenciái: Ismeri a lelkivezetéssel kapcsolatos alapvető fogalmakat, a lelkivezetés tárgyát és a keresztény hagyományban betöltött szerepét. Képes az elsajátított ismeretekre reflektálni. Elkötelezett törekszik a tudatos, ápolt lelkiélet megvalósítására. Tematika: Történeti áttekintés: lelkivezetés a keresztény hagyományban. A vallásos megtapasztalás, mint a lelkivezetés alapja és tárgya. A lelkivezető és a vezetett közötti kapcsolat kialakulása, a lelkivezetői beszélgetés. A lelkivezetői kapcsolat fejlődésének néhány velejárója: az indulatáttétel, ellenállás, felettes én, idealizált énkép megjelenése és a velük való bánásmód. Követelmény: A félév végén kollokvium. Kötelező irodalom: Jálics Ferenc: Testvéreink hite, Korda, Kecskemét, 1995; Louf, André: A töi kegyelem, Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2010; Merton, Thomas: Lelkivezetés és elmélkedés, Márton Áron Kiadó, Budapest, Ajánlott irodalom: Barry, William A.: Spiritual Direction and the Encounter with God, Paulist Press, New York, 2004; Jálics Ferenc: Tanuljunk imádkozni! Korda, Kecskemét, 2009; Louf, André: Gyengeség és kegyelem, Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2006; Nemes Ödön: Ima és élet, JTMR Korda, Budapest, 2002; Jálics Ferenc: Lelkivezetés az evangéliumban, JTMR L Harmattan Kiadó, Budapest,

20 A LELKIVEZETÉS GYAKORLATA PTLV2/E Esti, II. félév, 2 kredit Gyakorlatvezető: dr. Laczkó Zsuzsanna SJC A tanegység célja: A hallgató elmélyíti és bővíti a lelkivezetői kapcsolat elméletéről és gyakorlatáról szerzett ismereteit, segítséget kap ezek gyakorlati alkalmazásához. Tematika: Különböző istenképek a lelkivezetésben. Állandó megtérés és az istenképek változása a lelki kísérés folyamán. Megkülönböztetés és döntés kísérése egyének és csoportok esetében. A szupervízió szerepe a lelkivezetői szolgálatban. A hallgató fejlesztendő kompetenciái: Ismeri a lelkivezetésben megjelenő különböző istenképeket, a lelkivezetésnek az istenkép formálásában betöltött szerepét. Képes a megszerzett ismeretek és a gyakorlati tapasztalatok alapján következtetések megfogalmazására. Elkötelezett törekszik a tudatos, ápolt lelkiélet megvalósítására. Követelmény: A félév során egy jegyzőkönyv elkészítése egy lelki kísérői beszélgetésről, aktív részével az órákon. A félév végi gyakorlati jegy a jegyzőkönyv és az órai részvétel értékelésén alapul. Kötelező irodalom: Frielingsdorf, Karl: Istenképek, Szent István Társulat, Budapest, 2007, Louf, André: Gyengeség és kegyelem, Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2006; Jálics Ferenc: Fejlődik a hitünk, Korda, Kecskemét, Ajánlott irodalom: Szentmártoni Mihály: Istenkeresésünk útjai, Agapé, Szeged, 2000; Waldmüller, Bernhard: A közösségi döntés, L Harmattan Sapientia, Budapest, 2010; Barry, William Connolly, William: The Practice of Spiritual Direction, The Saebury Press, New York, 1982; Conroy, Maureen: Looking into the Well, Loyola University Press, Chicago, 1995; Nemes Ödön Perczel Forintos Dóra: A lelkivezetés művészete, JTMR, Budapest, Tanegységleírások 89

21 A NEVELÉS GYAKORLATI FELADATAI SZEMINÁRIUM MAPDNGY/E Esti, II. félév, 1 kredit Szemináriumvezető: Fekete András OFM A tanegység célja: A nevelés feladatainak, területeinek, problémáinak, szituációinak gyakorlat központú, a hallgatók aktív és kooperatív munkájára épülő, szakirodalomra támaszkodó megközelítése annak érdekében, hogy a tanár szakos hallgatók a nevelés valóságáról minél differenciálta képet kapjanak, és minél gazdaga tapasztalatokat szerezzenek az iskolai nevelés gyakorlatában. Ennek eszközei: valós pedagógiai problémák és konfliktushelyzetek elemzése, esettanulmányok megbeszélése, iskolalátogatás, gyakorló pedagógusokkal történő beszélgetés. A hallgató fejlesztendő kompetenciái: A tanulói személyiség fejlesztéséhez, a tanulócsoportok, közösségek kialakításához, az egyház hívő, istentiszteleti, karitatív közösségében való aktív részvételhez szükséges kompetenciák ismereti és attitűdbeli megalapozása. Tematika: A tanulók személyiségének megismerése. Az interperszonális kapcsolatok fejlesztése. A támogató partnerszerep. A növendékek tevékenységének adekvát irányítása, interaktív közösségi foglalkozások vezetése. A pszichológiai és a szociológiai törvényszerűségek tudatos alkalmazása. Nevelői magatartás és a nevelői stílusok. Támogató, útmutató nevelési módszerek. Az ellenkező hatást kiváltó nevelési módszerek. Alternatív nevelési eljárások. Követelmény: A félév során az önállóan végzett megfigyelések dokumentálása, kiselőadások tartása és szemináriumi dolgozat írása. A félév végén gyakorlati jegy. Ajánlott irodalom: Németh András: Nevelés, gyermek, iskola, Eötvös Kiadó, Budapest, 1997; Boreczky Ágnes: A gyermekkor változó színterei, Eötvös Kiadó, Budapest, 1997; Bíró Endre: Jog a pedagógiában. Tanároknak, nevelőknek, diákoknak és szülőknek, Pedagógus-Továképzési Módszertani és Információs Központ KHT Jogismeret Alapítvány, Budapest, 1998; Bábosik István: Alkalmazott neveléselmélet, OKKER, Budapest, 2003; Dombi Alice Oláh János Varga István: A neveléselmélet alapkérdései. Tanulmányok, APC-Stúdió, Gyula, 2004; Lappints Árpád (szerk.): Érték és nevelés. Szöveggyűjtemény, Comenius Bt., Pécs, 2002; Golnhofer Erzsébet Nahalka István (szerk.): A pedagógusok pedagógiája, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001; Csapó Benő (szerk.): Neveléselméleti szöveggyűjtemény, JATEPress, Szeged,

22 A NEVELŐI HIVATÁS TERMÉSZETE MAPDNT/E Esti, II. félév, 1 kredit Gyakorlatvezető: Dr. Pálvölgyi Ferenc A tanegység célja: A hallgatók korái iskolai tapasztalataikra támaszkodva és irodalmi források feldolgozása útján segítséget kapjanak pedagógusszakmai szocializációjukhoz. Differenciált képet alkothassanak a pedagógiai hivatás összetettségéről, változásairól, valamint a változásokat befolyásoló történelmi, társadalmi és pedagógiai hatásokról. A hallgató fejlesztendő kompetenciái: Ismeri a pedagógus hivatás sajátos szerepkörét, feladatait és a pedagógus kötelességeit és a vele szemben támasztott elvárásokat. Képes a pedagógusi hivatás és szerepkör történelmi/társadalmi változásait nyomon követve a mai kor elvárásait értelmezni és értékelni. Elkötelezett a hittanár hivatásának gyakorlására és ezen keresztül Krisztus Egyházának szolgálatára. Tematika: A szeminárium munkája a hallgatók egyéni kíváncsiságának, érdeklődésének és problémaérzékenységének megfelelően alakul. Fő témák: Mit kaptam tanáraimtól? (Élmények, történetek, iskolai tapasztalatok pedagógusokról.) Tanárok a szépirodalomban és a filmvásznon. Tanári szerepek változásai a pedagógiai szakirodalom alapján. Mit várnak a különböző életkorú gyermekek és szüleik a pedagógustól? A pedagógusra vonatkozó állami törvények és jogszabályok. Pedagógusetika. Mit vár el a hittanártól az Egyház? (Egyházi dokumentumok elemzése.) A hitoktatás szerepe és feladatai napjainkban. A hittanár és a pedagógustársadalom. Követelmény: Aktív részvétel a foglalkozásokon. A szeminárium vezetője által kijelölt feladatok elvégzése. Szemináriumi dolgozat és kiselőadás megadott témából. A félév végén gyakorlati jegy. Kötelező irodalom: Bábosik István Torgyik Judit: Pedagógusmesterség az Európai Unióban, Eötvös Kiadó, Budapest, 2007; Csanád Béla: Neveléstan. A keresztény nevelés általános alapjai, Jel Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest, 1995; Montessori, Maria: A gyermek felfedezése, Carthaphilus Kiadó, Budapest, Ajánlott irodalom: Hoffmann Rózsa: Szakmai etikai kódex pedagógusoknak. Tanulmányok, normák és esetleírások, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004; Golnhofer Erzsébet Nahalka István (szerk.): A pedagógusok pedagógiája, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001; Zrinszky László: Pedagógusszerepek és változásaik, ELTE, Budapest, Tanegységleírások 91

23 A PASZTORÁLIS TANÁCSADÁS SPECIÁLIS FORMÁI ÉS HELYZETEI III-IV. PTSFH3-4/E Esti, I-II. félév, 2 kredit Gyakorlatvezető: Barlay Mónika Laura A tanegység célja: Mind a négy félévben félig strukturált, illetve strukturált gyakorlatok keretében, védett közegben biztosít lehetőséget a különböző elméleti és gyakorlati ismeretek integrációjára, az önismeret fejlesztésére, hogy a hallgatók minél nagyo jártasságot szerezzenek a reflektív és önreflektív szemléletű munkamód terén. A hallgató fejlesztendő kompetenciái: Cél, hogy a hallgató a következő területeken minél nagyo jártasságra tegyen szert: empátia, reflektivitás, önreflektivitás, integráló képesség, spontaneitás, kritika adása és fogadása. Tematika: Minden félévben igazodik a terepgyakorlat helyén megjelenő elméleti és gyakorlati kérdésekhez. Követelmény: A szeminárium keretében előírt feladatok határidőre történő teljesítése. Az ott végzett munka alapján rövid szemináriumi dolgozat elkészítése. A félév végén gyakorlati jegy. Irodalom: Az órákon az elméleti kurzusokon elhangzottak gyakorlati alkalmazása a cél. Külön kötelező irodalmat nem igényel a kurzus. 92

24 A PASZTORÁLIS TANÁCSADÓ LELKI EGÉSZSÉGE PTLE/E Esti, II. félév, 4 kredit Gyakorlatvezető: Dr. Kézdy Anikó A tanegység célja: Kis csoportokban végzett gyakorlatok segítségével felkészíteni a hallgatókat a lelki egészséget támogató életvezetésre, valamint a tanácsadó munka pszichés megterhelésének feldolgozását segítő technikák alkalmazására. A hallgató fejlesztendő kompetenciái: Ismeri a hatékony megküzdési startégiákat, az érzelmek kezelésének eszközeit. Képes a megszerzett ismerteket gyakorlatban is alkalmazni, egy lelki egészséget támogató életvezetést kialakítani. Elkötelezetten törekszik a lelkigondozói hivatás egészséges életvezetéssel, a kiégést megelőző lehetőségek alkalmazásával kísérő megvalósítására. Tematika: A személyiség erőforrásai: hatékony megküzdési stratégiák és énvédő mechanizmusok; az érzelmek hatékony kezelése; spirituális és szubjektív jóllét; közeli kapcsolatok; humor. A segítő énképe, az önértékelés gondozása. A segítő irreális elvárásai önmagával szemben; irreális elvárások a segítővel szemben. A kiégés; a kiégés megelőzésének lehetőségei. A helfer-szindróma. A szupervízió és az esetmegbeszélés szerepe. Követelmény: Reflexió elkészítése a személyes mentálhigiénés állapotról. A félév végén gyakorlati jegy. Irodalom: Bakó Tihamér: Töréspontok mentén. Fejezetek a szupervíziós munkából, Psycho Art, Budapest, 2005; Bobay Kornélia: A Bálint-csoport, in Tőzsér Endre (szerk.): Az istenhit mint erőforrás, Új Ember, Budapest, 2006, ; Hézser Gábor: Miért? Rendszerszemlélet és lelkigondozói gyakorlat, Kálvin, Budapest, 1996 (a kiégésről szóló fejezet); Pénzes Eszter: Segítők segítése szupervízió, Ursus Kft., Budapest, 1999; Kézdy Anikó Somogyiné Petik Krisztina: A segítő helyzethez kapcsolódó saját élmények feltárása és feldolgozása, Embertárs 4 (2006/3) ; Tőzsér Endre (szerk.): Önmegvalósítás keresztény szemmel, Új Ember, Budapest, Tanegységleírások 93

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben)

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások (Neptun szerinti ábécérendben) 2012 2013 Tartalom A családi életre nevelés elmélete és gyakorlata A gyermekvédelem alapjai A hallgatók pedagógiai nézeteinek feltárása és elemzése A házasság

Részletesebben

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások Tanegységleírások (Neptun szerinti ábécérendben) 2013 2014 Tanegységleírások A tanegységleírások a Neptun szerinti abc sorrendben találhatóak. Tartalom A betegség lélektana A családi életre nevelés elmélete

Részletesebben

TANEGYSÉGLEÍRÁSOK. (Neptun szerinti ábécérendben)

TANEGYSÉGLEÍRÁSOK. (Neptun szerinti ábécérendben) TANEGYSÉGLEÍRÁSOK 2011 (Neptun szerinti ábécérendben) 2012 TARTALOM ¾ A Boldogság teológiája ¾ A családi életre nevelés elmélete és gyakorlata ¾ A demokratikus jogállam ¾ A gyermekvédelem alapjai ¾ A hallgatók

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

5. MA református vallástanár-nevelő, levelező lelkész alapképzéssel

5. MA református vallástanár-nevelő, levelező lelkész alapképzéssel 5. MA református vallástanár-nevelő, levelező lelkész alapképzéssel MINTATANTERV Vallástanár-nevelő (MA) levelező szak (lelkész alapképzéssel) 4 félév 2007/2008 Tantárgy Kód Előfelt. kódja Félévek Kontakt

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TK601 TANULÁSMÓDSZERTAN jelentkezési előfeltétel 1 0 A tantárgy célja,

Részletesebben

REFORMÁTUS HITTANOKTATÓ

REFORMÁTUS HITTANOKTATÓ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR REFORMÁTUS HITTANOKTATÓ ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA Szakfelelős: Dr. Pap Ferenc intézetvezető, habilitált egyetemi docens NAGYKŐRÖS

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

Kódja: GA_FIT2KTVN GA_FIT2KTVL

Kódja: GA_FIT2KTVN GA_FIT2KTVL Tantárgy neve: Filozófiatörténet Kódja: GA_FIT2KTVN GA_FIT2KTVL Intézet: Társadalom- és Vezetéstudományi Tantárgyfelelős neve: Fekete László Oktatók neve: Fekete László Tantárgyfelelős beosztása: óraadó

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT 2013/2014. Tartalom A CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPSZAK,ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE... 3 BEVEZETÉS

Részletesebben

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM OM-azonosító: FI 44189 1091 Budapest, Kálvin tér 9. rektori.hivatal[kukac]kre.hu PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL A

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA IFJÚSÁGSEGÍTŐ SZAKIRÁNY FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TK905 Tantárgy felelőse BEVEZETÉS

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

A PEDAGÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKON

A PEDAGÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKON ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar A PEDAGÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKON Készítette: az ELTE TÓFK Neveléstudományi Tanszékének Óvodapedagógiai Munkacsoportja 2003. július 1

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT 2014 1 Tartalom A CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE... 3 BEVEZETÉS

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TO010 A DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGIÁJA AZ ÓVODÁBAN - 1

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

VEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUS

VEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR VEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 2014-2015. tanév Tanítási, tanulási útmutató

Részletesebben

Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak

Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai Alapozó törzstárgyak Az emberi fejlődés TKM1001 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód)

Részletesebben

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM INTÉZMÉNYI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS IFJÚSÁGSEGÍTŐ SZAKIRÁNY NAPPALI TAGOZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tantárgyleírások

Részletesebben

Szociális alapvizsga

Szociális alapvizsga Általános követelmény: Szociális alapvizsga A jelölt ismerje a társadalmi viszonyok, a család- és személyközi kapcsolatok fő jellemzőit, funkcióit, az ezzel kapcsolatos alapfogalmakat és főbb elméleteket,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR REFORMÁTUS KÁNTOR ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA I. KÖTELEZŐ ALAPOZÓ TÁRGYAK. ALAPOZÓ MODULOK Általános ismeretek sáv Tantárgy

Részletesebben

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika -

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika - 1. Andorka Rudolf: Merre tart a magyar társadalom? Szociológiai tanulmányok a magyar társadalom változásairól és problémáiról. Lakitelek, Antológia 1996. 238 p. A tanulmánykötetben a rendszerváltás után

Részletesebben

érvényes: 2014/2015. tanévtől

érvényes: 2014/2015. tanévtől Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak tantárgytematikái (levelező és nappali képzés) érvényes: 2014/2015. tanévtől * A csillag (*) erős előfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének

Részletesebben

MEHBP1110 Bevezetés a mentálhigiénébe 1

MEHBP1110 Bevezetés a mentálhigiénébe 1 , Simon Gabriella, Horváth Péter Varga Veronika L:10+0 MEHBP1110 Bevezetés a mentálhigiénébe 1 3 I. kollokvium A mentálhigiéné, mint holisztikus emberképen alapuló, multidiszciplináris tudomány- és tevékenységi

Részletesebben

KATOLIKUS FELNŐTTKÉPZÉS, VAGY FELNŐTTKÉPZÉS A KATOLIKUS EGYHÁZBAN

KATOLIKUS FELNŐTTKÉPZÉS, VAGY FELNŐTTKÉPZÉS A KATOLIKUS EGYHÁZBAN KATOLIKUS FELNŐTTKÉPZÉS, VAGY FELNŐTTKÉPZÉS A KATOLIKUS EGYHÁZBAN Kálmán Teréz Kulcsfogalmak: katolikus felnőttképzés, evangelizáció, egyházi részvétel az oktatásban, tanító szolgálat Bevezetés A római

Részletesebben