GYARAPODÁSI JEGYZÉK év

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2010. év"

Átírás

1 GYARAPODÁSI JEGYZÉK év Lezárva: Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk 2008 novemberétől kiegészül az új dokumentumoknak a katalógusban olvasható tartalmi ismertetéseivel is. A tételeket szakrendben közöljük. Jegyzékünkben csak azok a tételek láthatóak, amelyek elektronikus katalógusunkban még nem szerepeltek! Jó munkát és eredményes tanulást kívánunk! BGF Gazdálkodási Kar Könyvtára H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 18./a

2 ZALAEGERSZEGI INTÉZET KÖNYVTÁRA GYARAPODÁSI JEGYZÉK JANUÁR Lezárva: Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! évi gyarapodási jegyzékünk rövid bibliográfiai adatközléssel készül, 2008 novemberétől kiegészül az új dokumentumoknak a katalógusban olvasható tartalmi ismertetéseivel is. A tételeket - akárcsak az előző években - az Egyetemes Tizedes Osztályozás szerinti szakrendben közöljük. Jegyzékünkben csak azok a tételek láthatóak, amelyek elektronikus katalógusunkban még nem szerepeltek! Jó munkát és eredményes tanulást kívánunk! 1 Filozófia. Pszichológia. Logika. Etika 170 G 23 Garaczi Imre Önérdek és önzetlenség [P.: 921/2009.] : modern gazdaságetika a társadalom- és politikaelméletek tükrében / Garaczi Imre. - Budapest : Perfekt, p. ; 24 cm ISBN "Jelen kötet kronológiai rend alapján tárgyalja a modern kapitalizmus folyamatainak gazdaságetikai jelenségeit a reformátorok tevékenységétől a globalizáció koráig. A szerző bemutatja a piaci folyamatokban fontos szerepet játszó etikai tartalmak megjelenéseit, értékeit, s mindezt összeveti az adott korszakok társadalom- és politikaelméleti tendencáival. Áttekinti a láthatatlan kéz" mítoszait, a pénz fogalmának filozófiai megközelítéseit, valamint a nyugati gondolkodás pragmatista és utilitarista hagyományait. Elemzi a politikai és gazdasági hatalomelméletek működési mechanizmusait összefüggésben a technikai fejlődés hatásaival, a fejlődés fogalmával, valamint a jóléti állam és a társadalmi toké jövőjével kapcsolatban. A mű foglalkozik a liberalizmus és a konzervativizmus szerepével a jelenkori világrend kialakításában, és felvázolja az információs kor kihívásainak gazdaságetikai, valamint társadalom- és politikaelméleti vonatkozásait. A kötet fejezeteit az önérdek és az önzetlenség történeti viszonyainak egyensúlykeresései fűzik össze." [Id. a hátsó borítóról.] A mű fejezetei: l. A reformátorok gazdaságetikai nézetei; 2. A láthatatlan kéz" működése a piaci folyamatokban; 3. A pénz filozófiája mint érdek és szenvedély; 4. A modern pragmatizmus elméletei; 5. A hatalomelméletek politikai és gazdasági összefüggései; 6. Az ember és a technika kapcsolata a modern gazdasági rendszerekben; 7. Sebesség és gazdaság; 8. A fejlődés fogalma a modern gazdaságban; 9. A jóléti állam jelene és perspektívái; 10. A társadalmi tőke jövője a XXI. században; 11. Bizalom, hasznosság és globalizáció; 12. A modern liberalizmus formái és tartalmai; 13.

3 Konzervativizmus: szerep, morfológia és világrend; 14. Az információs társadalom kihívásai a XXI. században; 15. Gazdaságetika a társadalom- és a politikaelméletek tükrében. 32 Politikatudomány 327 I 61 Integrálódó Európa I. [P.: 705/2009.] : szerződések, folyamatok, intézmények / [szerzők] Káldyné Esze Magdolna ; [alkotószerk. Káldyné Esze Magdolna]. - Budapest : Perfekt, p. ; 24 cm Lezárva: szeptember. ISBN "A kötet szerzői a felsőoktatásban nagy gyakorlatot szerzett oktatók, akik arra törekedtek, hogy a lehető legegyszerűbben, ugyanakkor mégis igényesen adják át azokat az ismereteket, melyeket ma minden felsőoktatási intézmény hallgatójának az európai integrációról tudnia kell. A könyv tematikáját célirányosan állítottuk össze, igazodtunk a felsőoktatás gyakorlatában kialakult tantárgyi struktúrához. Ennek megfelelően a könyv elsősorban az európai integrációval kapcsolatos alapismereteket tartalmazza. [ ] A tankönyv tanulhatóságát mindenekelőtt annak struktúrája segíti, de néhány más módszer is támpontot nyújt az összefüggések mélyebb feltárásához. A legfontosabb fogalmak, tartalmi kérdések az egyes témakörökön belül kiemelten találhatók. Több esetben táblázatok, arák, példák segítségével igyekszünk illusztrálni, áttekinthetőbbé és érhetőbbé tenni az összefüggéseket. Végül a tananyag megfelelő szintű feldolgozásának ellenőrzésére szolgálnak a fejezetek végén található kérdések. A könyv elsősorban oktatási céllal készült, de emellett gyakorlati kézikönyvként is használható." [Id. az előszóból.] A könyv fejezetei: 1. Az integráció elméleti és jogi alapjai; 2. Az európai integráció előzményei, létrejötte; 3. A Szerződések az integráció mélyülése; 4. Az európai integráció kibővülései; 5. Az Európai Unió intézményi és döntéshozatali rendszere; 6. A Közösség jogrendszere és a tagállamok jogharmonizációs kötelezettsége; 7. A belső piac; 8. A közös kereskedelempolitika; 9. Versenypolitika; 10. Mezőgazdaság és halászat; 11. A Gazdasági és Monetáris Unió; 12. A közös költségvetés; 13. Kohéziós politika. 336 Pénzügy 336 M 14 Magyar pénzügyi és tőzsdei almanach (XIX. évf.) / [szakértők] Bod Péter Ákos [et al.] ; [fel.szerk.] Nagy Gábor Miklós, [bevezető] Kerekes György. - Budapest : TAS-11 Kft., p. ; 24 cm. - (Magyar pénzügyi és tőzsdei almanach, ISSN ) Az almanach a magyar pénzügyi élet egy évének keresztmetszetét nyújtja. A kötet a pénzügyi válságot bemutató 24 tanulmánnyal kezdődik, majd az előző évekhez hasonló módon az egyes pénzügyi szervezetek rövid bemutatása után a cím- és vezetőségi adatokat, mérleget és egyéb fontos működési mutatókat közli. A kötet fejezetei: I. Állami Számvevőszék; II. Magyar Nemzeti Bank; III. Pénzügyminisztérium; IV/1. A Pénzügyminisztérium intézményei; IV/2. A pénzügyminiszter közvetlen felügyelete alá tartozó intézmények; V. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.; VI. Elszámolóházak; VII. Bankközi intézmények; VIII. Betétbiztosítási, intézmény-, befektetésvédelmi és garanciaalapok; IX. Hitelintézetek; IX/A Bankok; IX/B/1. Szakosított hitelintézetek; IX/B/2. Fejlesztési bankok; IX/B/3. Jelzálog-hitelintézetek; IX/B/4. Lakás-takarékpénztárak; X. Fióktelepek; XI. Külföldön működő bankképviseletek, magyar vagy magyar részesedéssel rendelkező hitelintézetek; XII. Külföldi bankok és pénzintézetek magyarországi képviseletei; XIII. Nemzetközi pénzügyi intézmények (magyar tagsági vagy egyéb érdekeltséggel); XIV. Diákhitel Központ Zrt.; XV. Takarékszövetkezeti szektor; XV/A Takarékszövetkezeti integrációk;

4 XV/B Takarékszövetkezetek; XVI. Hitelszövetkezeti szektor; XVII. Garantiqa Hitelgarancia Zrt.; XVIII. Pénzügyi alapítványok; XIX. Lízingtársaságok; XX. Faktortársaságok; XX/A Faktortársaságok (számlafinanszírozó társaságok); XX/B Faktortársaságok (minősített követeléseket vásárló társaságok); XXI. Záloghitelező társaságok; XII. Pénzügyi vállalkozások; XXIII. Biztosítótársaságok; XXIV. EGT-tagállami biztosítók fióktelepei; XXV. Biztosítóegyesületek; XXVI. Független biztosítási alkuszok; XXVII. Nyugdíj-, egészség- és önsegélyező pénztárak; XXVII/A Önkéntes és magánnyugdíjpénztárak; XXVII/B Magánnyugdíjpénztárak; XXVII/C Önkéntes nyugdíjpénztárak (országos, területi pénztárak, munkahelyi pénztárak, ágazati pénztárak); XXVII/D Önkéntes egészségpénztárak; XXVII/E Önkéntes önsegélyező pénztárak; XXVIII. Budapesti Értéktőzsde Zrt.; XXIX. Befektetési szolgáltató társaságok; XXX. Befektetésialap-kezelő társaságok, befektetési alapok; XXXI. A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett és forgalmazott részvények kibocsátói; XXXI/A "A" kategória; XXXI/B "B" kategória; XXXII. Közraktárak; XXXIII. Állami fejlesztési tőketársaságok; XXXIV. Szakmai érdekképviseletek, szövetségek, egyesületek; XXXV. Pénzforgalmi közvetítéssel foglalkozó társaságok; XXXVI. Könyvvizsgáló társaságok; XXXVII. Magyar Könyvvizsgálói Kamara; XXXVIII. Informatikai és internet-vállalkozások; XXXIX. Specializált pénzügyi oktatási intézmények; XL. Szakmai és vegyes gazdasági kamarák; XLI. Pénzügyi, gazdasági szaklapok; XLII. Numizmatikai melléklet; Függelék. 336 P 55 Pénzügyi ismeretek a mérlegképes könyvelők vizsgáihoz [P.: 012/2009.] / [szerzők] Gyulai László [et al.] ; [szerk. Sztanó Imréné]. Budapest : Perfekt, p. ; 24 cm ISBN "A [ ] szakkönyv elsősorban a mérlegképes könyvelői képzés Pénzügyi ismeretek alkalmazása" című szakmai követelménymodul elsajátítását szolgálja. A kiadvány összeállítása során a szerzők és a szerkesztő alapvetően a 23/2008. (VIII. 8) PM rendelet szerinti szakmai követelménymodul feladat- és tulajdonságprofil előírásait vették figyelembe. A tananyag mélységét a szakmai kompetenciák határozták meg. [ ] Az ismeretek elsajátításához, a tananyag feldolgozásához jelen kiadvány adja a kiindulási pontot, vagyis az alapos felkészülés érdekében célszerű elsőször az éti összefüggéseket tanulmányozni. A szakkönyvhöz feladatokat tartalmazó példatár is kapcsolódik, melyet ugyancsak e kiadvány szerzői állítottak össze. Az elméleti ismeretek elmélyítését segíti a példatár, melyet évben a Perfekt jelentetett meg. [ ] Az érvényes szabályozás szerint a jelöltek Pénzügyi ismeretek alkalmazása" című tárgykörből írásbeli vizsgát tesznek, amely elméleti és gyakorlati (számszerűfeladatok) részből áll. A pénzügyi elméleti ismeretek és a feladatok (számszaki példák és tesztek) feldolgozása segíti Önt a modulzáró vizsga sikeres teljesítésében." [Id. az előszóból.] Fejezetek: 1. A pénz kialakulása és a pénzteremtés folyamata; 2. A bankrendszerek kialakulása. A hitelintézeti rendszer szerkezete, működése; 3. A pénzügypolitika cél- és eszközrendszere. A monetáris politika eszközrendszere; 4. Pénzforgalmi szolgáltatások, belföldön alkalmazott fizetési módok. A nemzetközi pénzforgalom lebonyolítása; 5. Az elektronikus elszámoló rendszerek; 6. Külkereskedelmi ügyletek. A devizaárfolyamok változásának hatása a gazdaságra; 7. Az értékpapírok; 8. A váltó. A váltócselekmények értelmezése. A váltó leszámítolása és viszontleszámítolása; 9. A pénz időértéke; 10. A kötvények értékelése; 11. Részvények értékelése; 12. Beruházási döntések; 13. Befektetési és finanszírozási döntések. Eszköz és forrásszerkezet egyeztetése. Finanszírozási stratégiák; 14. Beruházások finanszírozása; 15. Egyéb finanszírozási formák: a lízing, a faktoring és a forfait ügyletek; 16. Rövid távú pénzügyi döntések. A pénzügyi tervezés jellemzői; 17. A hitelezés folyamata; 18. Pénzügyi feszültségek kezelése, a csődhelyzet értelmezése. Felszámolási eljárás és végelszámolás. Az akvizíció és a fúzió jellemzői, 19. Pénz- és tőkepiac.

5 658 Üzemgazdaság. Kereskedelmi technika 658 E 91 Értékesítési ismeretek [Elektronikus dok.] / [közread. a] BGF KVIFK Távoktatási Központ, [készítették] Cservák György, Kerekes Gyula. - Budapest : BGF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar, [2009]. 2 DVD-ROM ; 12 cm Oktatási anyag DVD filmen (2 lemez). 1. lemez, 1-4. rész. 2. lemez, 5-9. rész. Az oktatófilmre adaptált tananyag a felsőfokú szakképzés vendéglátó szakmenedzser képzésének "Értékesítési ismeretek" című tantárgyához készült. Elsősorban a távoktatásos hallgatók felkészítését kívánja elősegíteni, de mások számára is szemléletesebbé teszi az éttermi vendéglátás ismereteinek elsajátítását. A tananyag terjedelmi okokból két DVD-n jelent meg. Az Értékesítési ismeretek I. (1-4. rész) DVD tartalma: 1. Éttermi eszközök és felszerelések; 2. Alapterítés, váltások és díszítés bemutatása; 3. Éttermi technikák I. fejezet; 4. Felszolgálási módok és technikák II: fejezet, Támogatói film. Az Értékesítési ismeretek II. (5-9. rész) DVD tartalma: 5. Vendég előtti ételkészítés ; 6. Szintvizsga; 7. Halismeret és keverési technikák; 8. Reggeli fajták; 9. Rendezvény, Támogatói film. 658 V 63 Vecsenyi János Kisvállalkozások indítása és működtetése [P.: 082/2009.] / Vecsenyi János. - Budapest : Perfekt, p. ; 24 cm ISBN A kiadvány szerzője a Budapesti Corvinus Egyetem Kisvállalkozás-fejlesztési Központjának professzora. A mű célja a vállalkozás, üzleti ismeretek, vállalkozások indítása és működtetése és hasonló tárgyakat tanuló egyetemi és főiskolai hallgatók támogatása. Ezen túl számot tarthat a vállalkozás indítását fontolgatók, kezdő vállalkozók és kis cégek vezetői számára, elősegítve a tudatosabb és szakszerűbb vállalkozói gondolkodás kialakítását. "Hogyan készüljünk fel, hogyan indítsuk be és hogyan működtessük cégűkét? E kérdések megvilágítása adja a könyv gerincét, és itt hívjuk fel a figyelmet e tankönyv 3 legfontosabb jellemzőjére, mely kiemeli a szakirodalom ma már gazdag folyamából: - Példái és elemzései a mai magyar valóságból erednek. Magyar esetek elemzéséből jutunk el elméleti általánosításokig, amelyek, ha gyakorta egybecsengenek is a piacgazdaság nemzetközi tapasztalataival, itt és most lefordítás" nélkül érvényesek. - A könyv tankönyvszerű abban az értelemben is, hogy minden fejezetet rövid összefoglaló zár, kérdésekkel, melyek megválaszolásával az olvasó eldöntheti, megértette-e a fejezetben foglaltakat, és a diák felkészül a számonkérésre. Ajánlott irodalom és ma már elengedhetetlenül hasznos linkek jegyzéke segíti az olvasók elmélyülését. - A könyv bár kétségtelenül igényel némi közgazdasági affinitást, netán ismeretet (vagy ezek pótlólagos beszerzését), olvasmányos, érthető, jól megjegyezhető, tanulható. Bátran kézbe vehetik és olvashatják a nem szakmabeliek is." [Id. az előszóból.] A könyv fejezetei: 1. Mi a vállalkozás?; 2. Felkészülés a vállalkozásra; 3. A vállalkozás indítása; 4. A vállalkozás működtetése; 5. Döntés a vállalkozásról.

6 68 Finommechanika. Műszeripar. Adatfeldolgozás 681 B 36 Bártfai Barnabás A trónkövetelő Windows 7 / Bártfai Barnabás. - Budapest : BBS-INFO, p. ; 24 cm ISBN "E könyv segítségével megismerheti a tisztelt olvasó a Windows 7 kezelését. Olvasása során a legalapvetőbb tudnivalóktól kezdve, a rendszerhez tartozó programok használatán át, a különböző beállítási lehetőségekig sok mindent megismerhet. A közérthető nyelvezet miatt bátran ajánljuk akár kezdőknek is, de hasznos lehet azok számára is, akik a rendszer beállításaival, finomhangolásával szeretnének foglalkozni. Mivel a könyv nem csupán a Windows 7 kezelésével foglalkozik, hanem részletesen tartalmazza a Windows alatti fájlkezelést, egyes Internetes szolgáltatásokat, számos Windows-os program használatát, valamint a rendszerbeállításait is, így akár az ECDL vizsgához való felkészülésben is hasznos segédeszköz lehet. Jelen könyvben megtalálható mind a Home, mind az Ultimate változat komponenseinek leírása, illetve a külön letölthető extrák egy része is. Ha tehát nem legdrágább változatunk van, úgy előfordulhat, hogy a gépünkön elérhető jó pár olyan alkalmazás, a melyet jelen könyv tárgyal." [Id. a bevezetőből.] A kötet használatát tárgymutató segíti. A könyv fejezetei: 1. Általános tudnivalók; 2. A számítógép indítása és leállítása; 3. A Windows használata; 4. Fájlkezelés Windows-ban; 5. Windows alkalmazások; 6. Beállítások; 7. A Windows hálózatos használata; 8. Nyomtatás Windows-ban; 9. Egyéb lehetőségek. 681 P 55 Preppernau, Joan Windows 7 lépésről lépésre / Joan Preppernau, Joyce Cox. - Bicske : Szak Kiadó, LII, 491 p. ; 24 cm ISBN A kötet átfogó bemutatása a Microsoft új operációs rendszerének, a Windows 7-nek, használatát szótár és tárgymutató segíti. Gyakorlataihoz gyakorlófájlok tölthetők le a webhelyről. "A könyv gyakorlatai a Windows 7 azon szolgáltatásait mutatják be, az Olvasó nagy valószínűséggel használ majd otthon és munkában. A képek a Windows 7 Ultimate kiadásának felhasználói felületét mutatják." [Id. A Windows 7 bemutatása c. bevezetőből.] A könyv fejezetei: A Windows 7 bemutatása; A könyvben alkalmazott jelölések; A gyakorlófájlok használata; Tudnivalók kezdő felhasználóknak; Terméktámogatás; 1. rész: A Windows 7: Bevezetés (1. A Windows 7 felfedezése; 2. A felhasználói fiókok kezelése; 3. A hálózat kezelése; 4. Navigálás az ablakok és a mappák között; 5. A mappák és a fájlok kezelése); 2. rész: A World Wide Web használata (6. Csatlakozás az Internethez; 7. A weblapok és a webhelyek kezelése; 8. Az Internet Explorer kezelése); 3. rész: A számítógép kezelése (9. A képi elemek módosítása; 10. A rendszerbeállítások módosítása; 11. A programok kezelése; 12. Hardvereszközök telepítése).

7 681 R 39 Rathbone, Andy Windows 7 / Andy Rathbone. - Budapest : Panem, XVIII, 454 p. ; 24 cm. - (Tantusz könyvek, ISSN ) ISBN "Előbb-utóbb akad valami a Windows 7-ben, ami kiakaszt. Nincs még egy olyan program, ami ennyi gombot, menüsort és zagyvát nyomna a képernyőre. Miután kitetted az elakadásjelzőt, vedd elő ezt a könyvet, és keresd meg a megoldást a tartalomjegyzék vagy a tárgymutató segítségével. Ugorj a megjelölt oldalra, olvasd el a leírást, zárd be a könyvet, és hasznosítsd az olvasottakat. Ha felvillanyozott egy téma és mélyebben bele szeretnéd ásni magad, vess egy futó pillantást a szakaszok felsorolásaira. Olykor egészen véletlenül értékes tippre, eszközre vagy kereszthivatkozásra bukkanhatsz, ami ígéretesnek mutatkozik. Ne erezz azonban kényszert, hogy olyat olvass el, ami nem érdekel, vagy amire nincs időd. [ ] Végezetül pedig ne feledd: ez a könyv referenciának való. Nem célja, hogy Windows 7 szakértőt faragjon belőled, jó ég attól őrizzen. A könyv falatnyi információkat tálal, hogy ne kelljen megtanulnod a Windows használatát." [Id. a bevezetésből.] Fő részek és fejezetek: I. A Windows 7 részei, amelyeket mindenki ismer legalábbis szerinte (1. Mi is az a Windows 7?; 2. Asztal, Start menü, tálca, minialkalmazások és további Windows 7 rejtélyek; 3. A Windows alapvető működése; 4. Kalandozás a fájlok, mappák, flash-meghajtók, könyvtárak és CD-k útvesztőjében); II. Programok és fájtok használata (5. Játék a programokkal és a dokumentumokkal; 6. Aki keres, az talál; 7. Nyomtatás); III. Gördülékeny munkavégzés az Interneten (8. Bejárjuk a világhálót; 9. ek küldése és fogadása); IV. A Windows 7 személyre szabása és frissítése (11. A Windows 7 testreszabása a Vezérlőpult segítségével; 12. Mielőtt a Windows összeomlana; 13. A számítógép megosztása több emberrel; 14. Számítógép-hálózatok); V. Zenék, filmek, emlékek (no meg persze fotók) [15. Zene lejátszása és másolása Media Playerrel; 16. Fényképek és filmek szerkesztése]; VI. Segítség! (17. A törött ablakokról; 18. Hibaüzenetek: ami nem jött össze; 19. Költözés régi számítógépről új, Windows 7-es PC-re; 20. Segítség: Súgó!); VII. Top 10 [21. Tíz( ) dolog, amit utálni fogsz a Windows 7-ben (és hogyan tegyél ellenük); 22. Kb. tíz tipp laptoposoknak]; Függelék: Frissítés Windows 7-re.

8 ZALAEGERSZEGI INTÉZET KÖNYVTÁRA GYARAPODÁSI JEGYZÉK FEBRUÁR Lezárva: Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! évi gyarapodási jegyzékünk rövid bibliográfiai adatközléssel készül, 2008 novemberétől kiegészül az új dokumentumoknak a katalógusban olvasható tartalmi ismertetéseivel is. A tételeket - akárcsak az előző években - az Egyetemes Tizedes Osztályozás szerinti szakrendben közöljük. Jegyzékünkben csak azok a tételek láthatóak, amelyek elektronikus katalógusunkban még nem szerepeltek! Jó munkát és eredményes tanulást kívánunk! 0 Általános művek 058 T 93 Proceedings of Budapest Business School / [edited by] Majoros Pál, Zimler Tamás ; [szerzők Korom Erik et al.]. - Budapest : Budapesti Gazdasági Főiskola, p. ; 24 cm Válogatott tanulmányok angol nyelven. ISBN A kiadvány a BGF "Tudomány Napja" alkalmából évente megrendezett konferenciája egyes tanulmányait adja közre ben először - angol nyelven. A kiadvány borítócímének (Proceedings of BBS) rövidítése a főiskola angol nyelvű hivatalos nevére (Budapest Business School) utal. Tanulmánycímek és szerzők: The effect of competition on corporate performance (Erik Korom);Communication by the Central Bank of Hungary for the enhancement of fmancial culture (Marietta Balázs-Lendvai);A few characteristics of diplomacy int he new world order (László Nyusztay); Etiquette int he Far East - Expected appearance and behaviour in business life (Anna Székács); Quantitative analyzing methods used by ISO-audited companies (Emese Ilyés-Molnár)The impact of climate change on production conditions of Hungarian agriculture, especially on shallow groundwater supply (Ilona Kovács-Székely, József Szalai);The study of learning styles and relevant educator competence with the help of correspondence analysis (Lajos Henczi); Case study of a personal and social self-development competency course (Erzsébet Mária Jármai, Kinga Szokács).

9 316 Szociológia 316 G 32 Gazdaságszociológia : Szöveggyűjtemény / [szerk.] Lengyel György, Szántó Zoltán ; [szerzők Polányi Károly et al.]. - Budapest : Aula, p. ; 25 cm. - (Bologna-tankönyvsorozat, ISSN ) ISBN "Ez a szöveggyűjtemény az alapképzési (BA) szakok gazdaságszociológia tárgyának tananyaga. Tudatosan döntöttünk a szöveggyűjtemény mellett, mivel meggyőződésünk szerinaz eredeti művekbe való bepillantás hatékonyan szolgálja a szakmai műveltség megalapozását, legyen szó akár szűkebb közgazdaságtani/gazdálkodástudományi, akár tágabb társadalomtudományi jellegű alapképzésekről." [Id. az előszóból.] A kötet fő részei fejezetei (a szövegek szerzőivel): 1. A gazdaság társadalmi beágyazottsága (1.1. A gazdaság mint intézményesített folyamat [Polányi Károly]; 1.2. A gazdasági intézmények társadalmi megformálása: a beágyazottság problémája [Mark Granovetter]); 2. Gazdasági rendszerek (2.1. A kapitalizmus fogalma és előfeltételei [Max Weber]; 2.2. A gazdasági fejlődés alapjelensége [Joseph A. Schumpeter]; 2.3. A gazdasági elmaradottság -történelmi távlatból [Alexander Gerschenkron]), 3. Intézmények és gazdasági szereplők (3.1. Társadalmi intézmények [Jon Elster]; 3.2. Kivonulás és tiltakozás [Albert Hirschman]; 3.3. A kollektív cselekvés logikája [Mancur Olson]); 4. Társadalmi és kulturális erőforrások [4.1. A társadalmi tőke az emberi tőke termelésében [James S. Coleman]; 4.2. Gazdasági tőke, kulturális tőke, társadalmi tőke [Pierre Bourdieu]; 4.3. Hagyományalkotás és reprezentáció mint kulturális tőke. A délnyugat-francia borászat története [Robert C. Ulin]; 4.4. Beágyazottság és bevándorlás: megjegyzések a gazdasági cselekvés társadalmi meghatározóiról [Alejandro Portes - Julia Sensenbrenner]); 5. Bizalom (5.1. A maffia: a bizalomhiány ára [Diego Gambetta]; 5.2. Egyedül tekézni: Amerika csökkenő társadalmi tőkéje [Robert D. Putnam]). 316 R 21 Radó András Üzleti kommunikáció / Radó András. Budapest : Saldo, p. ; 24 cm.- (Bolognakönyvsorozat, ISSN ) Felsőfokú alapképzés (BA) tananyaga. ISBN Felsőfokú üzleti képzések számára készült kommunikációs tankönyv. Fejezetek és alfejezetek címei: 1. Töredékek a kommunikáció elméletből (l.1. A kommunikáció fogalma, folyamata és korlátai; 1.2. A kommunikáció alapvető jellemzői; 1.3. A verbális kommunikáció; 1.4. Nonverbális kommunikáció; 1.5. A kommunikáció stílusa; l.6. Tranzakcióanalízis); 2. A szervezeti kommunikáció néhány speciális esete (2.1. Az ellenvetés kezelése; 2.2. Az aktív figyelem; 2.3. A tárgyalás; 2.4. A személyek közötti visszacsatolás; 2.5. Médiakezelési tanácsok; 2.6. Prezentáció; 2.7. Értekezlet; 2.8. Bonyolult személyközi szituációk; 2.9. Személyes beszélgetés); 3. Üzleti levelezés (3.1. Az üzleti levél fogalmazása; 3.2. A levél részei és megjelenítése; 3.3. A levél tervezése); 4. Kulturált viselkedés az üzleti életben (4.l. Apró kellemetlenségek; 4.2. Bemutatkozás, bemutatás; 4.3. Köszönés; 4.4. Üzleti vacsora; 4.5. Utcai, lépcsőházi viselkedés; 4.6. Ajándékozás; 4.7. Telefonálás; 4.8. Pontosság); Idegen szavak és kifejezések. 2

10 33 Gazdaság. Közgazdaságtudomány 332 K 22 Nyugat-Dunántúl / szerkesztette Rechnitzer János, [szerzők] Csizmadia Zoltán. - Győr : MTA Regionális Kutatások Központja, p. ; 24 cm. - (A Kárpát-medence régiói ; 5.) ISBN "A sorozat ötödik kötete a magyarországi Nyugat-dunántúli régió társadalmi-gazdasági állapotát elemzi, a fejlődés különböző tényezőit méri fel. A Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyék alkotta fejlesztési régió több szempontból sajátos vonást mutat. A térség a Kárpát-medence harmadik legfejlettebb régiója, geopolitikai helyzete következtében a rendszerváltozás nyertese, dinamikus növekedési pálya és látványos policentrikus területi fejlődés jellemzi az innovációra épülő fejlesztések, a kulcságazatokban (autó-, gép- és elektronikai ipar) kiépült modern hálózati együttműködési formák (klaszterek) eredményeként." [Id. a kötet hátsó borítójáról.] A kötet fő részei és fejezetei: I. A NYUGATI PERIFÉRIA TÖRTÉNETI FOLYAMATAI (1. A dinamikus szerkezetváltás időszaka: ; 2. A két világháború közötti időszak; 3. A II. világháború utáni évtizedek); II. A NYUGAT-DUNÁNTÚL TÉRSZERKEZETE (1. Az európai térben; 2. A közép-európai térben; 3. A szomszédsági térben; 4. A magyar térszerkezetben); III. A TELEPÜLÉSHÁLÓZAT ÉS A KISTÉRSÉGEK (1. Településállomány; 2. Kistérségi szerveződések fejlődési szakaszai); IV. TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK, A KÖRNYEZET ÁLLAPOTA (1. Természeti környezet; 2. Táji adottságok - természeti értékek; 3. A levegőminőség; 4. Vízgazdálkodás és vízminőség; 5. Hulladékgazdálkodás; 6. A szennyvizek; 7. Természetes anyagok és alternatív energia); V. NÉPESSÉG, FOGLALKOZTATÁS, MUNKAERŐPIAC (1. Demográfiai folyamatok; 2. A népesség vallási, etnikai összetétele; 3. Népességmozgás; 4. Foglalkoztatás; 5. Munkaerőpiac); VI. A RÉGIÓ GAZDASÁGA (1. Bevezető; 2. Dinamikus gazdasági fejlődés; 3. Gazdasági szervezetek; 4. Ágazati szerkezet; 5. Külföldi működő tőke; 6. A kis- és középvállalkozások versenyképessége; 7. A határgazdaság; 8. A gazdaságot segítő háttér infrastruktúra; 9. Klaszteresedési folyamatok és klaszterfejlesztés); VII. A RÉGIÓ KÖZLEKEDÉSE (1. A közlekedéshálózat fejlődési folyamata; 2. A közúthálózat és a közúti forgalom; 3. Az autóbusz-közlekedés; 4. A vasúti közlekedés; 5. A városi közlekedés; 6. A vízi közlekedés; 7. A légi közlekedés; 8. Ajánlások a fejlesztési irányokhoz); VIII. TURIZMUS (1. Idegenforgalmi vonzerők, adottságok; 2. A teljesítőképesség országos és európai relációban; 3. Fejlesztési irányok); IX. A KULTURÁLIS GAZDASÁG (1. Kulturális fogyasztás; 2. A kulturális gazdaság jellemzői; 3. A kultúra szerepe a vidék- és gazdaságfejlesztésben); X. OKTATÁS, KUTATÁS-FEJLESZTÉS (1. Közoktatás; 2. Felsőoktatás; 3. Kutatás-fejlesztés); XI. TÁRSADALMI STRUKTÚRA, MOBILITÁS ÉS ÉLETVITEL (1. Bevezető; 2. A régió társadalmi szerkezetének átalakulása 1990 és 2005 között - rétegződés és mobilitás; 3. A társadalmi élet materiális alapjai - objektív tényezők; 4. A társadalmi élet materiális alapjai - szubjektív tényezők; 5. Az időfelhasználás regionális metszetei; 6. Integráció - társadalmi szerepvállalás, közösségi élet; 7. Az alapvető tendenciák és sajátosságok); XII. CIVIL TÁRSADALOM (1. Civil képviselet; 2. A települési eltérések; 3. A civil aktivitás); XIII. POLITIKAI ARCULAT (1. Előzmények; 2. A politikai kultúra és választói magatartás a régióban; 3. Helyi nyilvánosság mint politikai médium; 4. A politikai elit; 5. Országgyűlési választások; 6. Az önkormányzati választásokról; 7. Helyi és országos népszavazások); XIV. REGIONÁLIS IDENTITÁS (1. Térségi kötődés; 2. Létezhet-e Magyarországon regionális identitás?; 3. Következtetések a Nyugat-dunántúli régió identitásáról; 4. Régiókommunikáció; 5. Az identitás átértékelése regionális szinten); XV. A RÉGIÓ FEJLESZTÉSI RENDSZERE (1. Régió alakult; 2. Tervezzük meg a régiót!; 3. Építsük a régiót!; 4. Merre tovább Nyugat-Dunántúl?). 3

11 336 Pénzügy 336 A 24 Adó 2010 : Teszt és példatár / [szerk.] Herich György ; [szerzők Auth Szabolcs et al.] , átdolg. kiad. - Pécs : PENTA UNIÓ Oktatási Centrum, p. ; 24 cm. - (Adó teszt és példatár, ISSN ) Lezárva: ISBN Az évente aktualizált kiadvány az ART, ÁFA, SZJA, EVA, TAO, helyi adók, vám, illeték és társadalombiztosítás, valamint a jövedéki szabályozás példa- és feladattára, továbbá esettanulmány-gyűjtemény az adótanácsadó, valamint mérlegképes tanfolyamok hallgatói számára. A könyv ezernél is több tesztet és több száz példát tartalmaz. E kiadvány CD változatban is megjelenik, mely a kiadó Szakkönyv offline rendszerének részeként "együttműködik" több más CD-s kiadvány (pl. Adótan, CD Jogtár stb.) tartalmával. 336 A 24 Adóigazgatási eljárási jog : (A hatályos jogszabály alapján) / [szerzők Móricz Katalin, Németh Andrea, Vizi Hajnalka ; szerk. Csillag Dezsőné]. - Budapest : Saldo, p. ; 29 cm. - (Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság Kiadványa ; V.1.) ISBN A kötet célja a felsőfokú adó-szakirány oktatásának elősegítése, az adóügyi szakemberképzés támogatása. Fejezetek: 1. Az adózás rendjéről általánosságban; 2. Az adózó és az adóhatóság fogalma; 3. Egyes adókötelezettségek; 4. Az adóhatóság tudomására jutott adatok kezelése, hatásköri és illetékességi szabályok; 5. Adóigazgatási eljárás; 6. A hatósági eljárás, a jogorvoslat; 7. Jogkövetkezmények az adóigazgatásban; 8. Végrehajtás és elévülés. 336 A 24 Vállalkozások és költségvetési szervek alapvető jogszabályai [Adójogszabályok 2010, 1. köt.] / [összeáll. a Saldo Zrt. szerkesztő kollektívája]. - Budapest : Saldo, p. ; 29 cm. - (Jogszabálygyűjtemények, ISSN ) Lezárva: január. Az "Adójogszabályok 2009" c. mű első kötete alapvető gazdasági jogszabályok hatályos szövegeit közli. A joganyagok lábjegyzeteiben megtalálhatóak a módosításra, hatályon kívül helyezésre stb. vonatkozó információk. Közölt joganyagok: évi XCII. törvény az adózás rendjéről; évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról; 24/1995. (XI.22.) PM rendelet a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról; évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról; 278/2005. (XII.20.) Korm. rendelet a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló élelmezési költségtérítéséről; 168/1995. (XII.27.) Korm. rendelet a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről; évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról; évi CXX. törvény az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról; évi C. törvény a helyi adóról; évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a végrehajtására kiadott 195/1997. (XI.5.) 4

12 Kormányrendelettel; évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Kormányrendelettel; évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X.6.) Kormányrendelettel. 336 A 24 Vámosi-Nagy Szabolcs Adótörvények 2010 [1-2. köt.] / Vámosi-Nagy Szabolcs. - Budapest : Kompkonzult Kft., db ; 29 cm. - (Adótörvények, ISSN ) Lezárva: A kiadvány az összes adójogszabály (és az adójellegű elvonásokra vonatkozó joganyagok) hatályos szövegét tartalmazza. I. kötet fejezetei: SZJA (Személyi jövedelemadó [1995: CXVII. törvény]; 1+1% [1996: CXXVI. törvény]; Ekho egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás [2005: CXX. törvény]; Külföldi költségtérítés [168/1995. (XII.27.) Korm. r.]; Belföldi költségtérítés [278/2005. (XII.20.) Korm. r.]; Adómentes természetbeni juttatás közlekedési kedvezmény [324/2009. (XII.29.) Korm.r.]; Művészeti tevékenység költségei [39/1997. (XII.29.) MKM-PM r.]; Munkavállalói értékpapír-juttatás [5/2003. (II. 4.) PM r.]). ÁFA (Általános forgalmi adó [2007:CXXVII. törvény]; Az utasok személyi poggyászában importált termékek általános forgalmi adó és jövedéki adó mentességéről [2008: LXVIII. tv.]; A belföldön nem letelepedett adóalanyokat a Magyar Köztársaságban megillető általánosforgalmiadó-viszatéríttetési jognak, valamint a belföldön letelepedett adóalanyokat az Európai közösség más tagállamában megillető hozzáadottértékadó-visszatéríttetési jognak érvényesítésével kapcsolatos egyes rendelkezésekről [32/2009 (XII.21. PM r.]; Viszonosság [8011/2007. (MK.186.) PM táj.]; Számla, nyugta, pénztárgép [24/1995. (XI.22.) PM r.]; Elektronikus számla [46/2007. PM r.]; Az egyes általános forgalmiadó-mentes termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások érvényesítéséhez fűződő végrehajtási szabályokról [15/2008. (V.16.) PM r.]; A közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet általános forgalmiadó-visszafizetési jogának gyakorlásához fűződő igazolási kötelezettségekről, az általános forgalmiadó-visszatéríttetési kérelem kötelező adattartalmáról és egyes eljárási szabályokról [19/2008. PM r.]). TA (Társasági adó [1996: LXXXI. törvény]; A társasági adókedvezményhez kapcsolódó bejelentendő adatokról [34/2002. PM r.]; A társasági adókedvezményhez kapcsolódóan bejelentett adatok módosításáról [32/2003. PM r.]; A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről [22/2009. PM r.]). EVA (Egyszerűsített vállalkozói adó [2002: XLIII. törvény]). HA (Helyi adó [1990: C. törv.]). VA (Vagyonadó [2009: LXXVII. törv.]; A lakóingatlanok adójának bevallásához felhasználható becsült forgalmi érték közléséről [242/2009. Korm.r.]). GPJ (Gépjárműadó [1991: LXXXII. törvény]; Regisztrációs adó [2003: CX. Törvény]). EN (Energiaadó [2003: LXXXVTII. törvény]). II. kötet fejezetei: ART (Az adózás rendje [2003: XCII. törvény]; Az adóteljesítmény számítási módja [37/2006. PM r.]; A szokásos piaci ár megállapítása [38/2006. PM r.]; A feltételes adómegállapítás [39/2006. PM r.]; Adóügyek elektronikus intézése [34/2007. PM r.]. SZV (Számvitel [2000: C. törvény]). ITV (Illetékek [1990: XCIII. törvény]). ÖKO (Környezetvédelmi termékdíj [1995: LVL törvény]; Környezetterhelési díj [2003: LXXXIX. törvény]; Innovációs járulék [2003: XC. törvény]). TBJ (Társadalombiztosítás [1997: LXXX. törvény; 195/1997. Korm. r]; Eho - egészségügyi hozzájárulás [1998: LXVL törvény]; Egyszerűsített foglalkoztatás [2009: CLII. Törvény]). 5

13 Egyéb (APEH-ről szóló 273/2006. Korm. r.; Amnesztia-törvény [2003: XCI. törvény a]; Amnesztia II.-törvény [2008: LXXXI. törvény 257., ]; Kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményeink). 336 H 62 Herich György Adó 2010 magyarázatok / [szerk.] Herich György ; [szerzők Horváth Sándor et al.]. - [20., átdolg. kiad.] - Pécs : PENTA UNIÓ Oktatási Centrum, p. ; 24 cm. - (Adó abc, ISSN ). - Lezárva: ISBN A könyv az Adótan 2010-es kiadásához jelent meg. "A magyar adózás legfontosabb területei közül az adójogi alapok, az adózás rendje, a személyi jövedelemadó, a társasági és osztalékadó, az általános forgalmi adó, valamint a társadalombiztosítás egyes, nehezen érthető, vagy magyarázatra szoruló részei kerültek kiemelésre és részletes bemutatásra, elemzésre." [Id. a bevezetésből.] A szakkönyv anyaga offline program keretében CD-változatban is megjelenik, itt több más társdokumentummal együtt (pl. Adótan, Teszt és példatár, Számvitel) komplex ismereteket szerezhetnek a felhasználók. Fejezetek: 1. Az adójog; 2. Az adózás rendje; 3. Személyi jövedelemadó; 4. A társasági és az osztalékadó; 5. Az általános forgalmi adó; 6. Társadalombiztosítás. 336 H 62 Herich György Adótan [2010] / Herich György ; [szerk. Auth Szabolcs] átdolg. kiad. - Pécs : PENTA UNIÓ Oktatási Centrum, p. ; 24 cm. - (Adó abc, ISSN ) Lezárva: ISBN Az "Adó abc" sorozat Adótan című kötetének 21. átdolgozott kiadása a gazdasági szakképzések oktatási segédleteként az adórendszer valamennyi elemével foglalkozik, bemutatva azok összefüggéseit is. A feldolgozás módja rendhagyó, többségében logikai ábrák segítségével érzékletesen bontja fogalmi egységeire az adójog összetevőit, így jelentősen megkönnyíti a tanulhatóságot, az ismeretek memorizálását. A mű a kapcsolódó kötetekkel együtt (Adótan magyarázatok, Adó teszt és példatár, Nemzetközi adózás) komplex adóügyi ismereteket nyújt. A szakkönyv anyaga a "Szakkönyv off-line" program keretében CD-változatban is megjelenik. A könyv fő részei és fejezetei: I. (1. Közpénzügyek; 2. Államháztartás; 3. Adótan; 4. Adójog; 5. Adózás rendje; 6. Adóigazgatási eljárás; 7. Végrehajtási eljárás; 8. Diákhitel); II. (1. Magánszemélyek jövedelemadója; 2. Egyszerűsített vállalkozói adó; 3. Ekho; 4. Társasági adó; 5. Egyéni vállalkozó, egyéni cég; 6. Vagyonadók; 7. Társadalombiztosítás); III. (1. Helyi adók, 2. Ökoadók, 3. Egyéni adók és adójellegű kötelezettségek; 4. Illeték); IV. (1. Általános forgalmi adó; 2. Regisztrációs adó; 3. Jövedéki szabályozás; 4. Közösségi vámjog); Mellékletek (1. Kiemelt adóbevételek alakulása; 2. Javasolt használat képzési irányok és szintek szerint; 3. APEH számlaszámok év; 4. A jegybanki alapkamat alakulása [ ]; 5. Az APEH ellenőrzési irányelvei [ ]). 336 K 93 6

14 A közpénzügyek nagy kézikönyve / [szerk.] Zsugyel János ; [szerzők Aradi Zsolt et al.]. - Budapest : Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., p. ; 24 cm. - (Meritum, ISSN ) ISBN "A közpénzügyek nagy kézikönyve szerkesztői és szerzői azt az ambiciózus célt tűzték ki maguk elé, hogy olyan keretben mutassák be a hazai közpénzügyi rendszert, amely egyszerre alkalmas a mindennapi gyakorlat bemutatására, az ebben történő eligazodás segítésére, és amelyben látszanak a gazdálkodás különbözőterületeinek korszerűsítésének irányai, lehetőségei és módszerei. Más szavakkal a jelenlegi gyakorlat bemutatása mellett láttatni kívántuk a nemzetközi tendenciákat és a jó gyakorlatok átvételének lehetőségeit is. [ ] A kötet a közpénzügyeket a kitűzött célokkal összhangban, rendhagyó keretek között tárgyalja. Az első részben az elkerülhetetlen bevezetés után a lehetséges intézményi keretek leírásával indítunk. Ezután következik a közpénzek forrásainak bemutatása. A következő részben a közpénzek felhasználásával kapcsolatos kulcsterületre, a költségvetés készítésére, ezen belül is a költségvetési tervezés módszereire és különböző államháztartási területeken jelentkező sajátosságaira koncentrálunk. Minden gazdálkodás, így a közpénzekkel történő gazdálkodás kulcskérdése az információ. Külön fejezetet szentelünk a közvagyon, ezen belül is a közpénzek információgazdálkodási rendszerének. Ezt követi a költségvetés végrehajtásának (a közpénzek elköltésének) bemutatása. A végrehajtás után a be-, illetve elszámolás szakmai vonatkozásai következnek. A közpénzek kezelésével kapcsolatosan kialakult gazdálkodási funkció, az ellenőrzés, önálló fejezetben kap helyet. Mivel Magyarország 5 esztendeje tagja az EU-nak, ezért megkerülhetetlen a közösséggel kialakult közpénzügyi kapcsolatrendszer, illetve a közösség működése szempontjából fontos eszköz, a közös költségvetés tárgyalása is. A kötetet az oly sokszor hangoztatott reformok közpénzügyi vonatkozásaival zárjuk, bemutatva azokat a törekvéseket, amelyek a közpénzmenedzsment korszerűsítésére irányulnak." [Id. az előszóból.] A kötet használatát tárgymutató és indexszám-rendszer támogatja. A kiadvány fő részei: I. Állami funkciók, feladatok, a közfeladatok ellátásának aspektusai, közszektor, kormányzati szektor; II. A közfeladatok finanszírozási forrásai; III. A költségvetés funkciói és tervezése; IV. A közpénzügyek információs rendszere; V. A költségvetés végrehajtásának fontosabb területei; VI. A beszámolás és elszámolás; VII. Közpénzek ellenőrzése; VIII. Az EU közös költségvetésének működése, az innen finanszírozott politikák; IX. Útkeresések, reformok és kísérletek. Utak a korszerűbb költségvetési gazdálkodási gyakorlat felé. 336 N 26 Nagy Orsolya Államháztartási szakellenőrzés [P.: 502/2009.] / Nagy Orsolya, Németh Edit, [fel. szerk.] Gerussi Nóra. - Budapest : Perfekt, p. ; 29 cm ISBN A kiadvány a Pénzügyminisztérium ágazati szakképzési rendszerének tankönyve. Fejezetek: 1. Az államháztartás; 2. A költségvetési szervek és gazdálkodásuk szabályai; 3. kincstári gazdálkodás; 4. Az államháztartási kontrollok általános ismeretei; 5. Az államháztartás kontrollrendszerének főbb intézményei; 6. A belső kontrollrendszer; 7. A költségvetési szervek belső ellenőrzése; 8. A költségvetési gazdálkodás vizsgálata, a pénzügyi ellenőrzés; 9. Az önkormányzatok ellenőrzési rendszere. 7

15 336 JEGYZET! S 10 Sági Judit Bankügyletek gyakorlati ismeretei [PSZK-jegyzetként FSZ képzéshez!] : T05/2009 : Az üzleti szakügyintéző képzés tankönyve / Sági Judit. - Budapest : Saldo, p. ; 24 cm Üzleti szakügyintéző képzéshez. ISBN "A Bankügyletek gyakorlati ismeretei c. könyv a felsőoktatási intézményekben tanuló, ezen belül elsősorban a felsőfokú szakképzés hallgatói számára készült. A könyv ajánlható még mindazoknak, akik szakterületük vagy érdeklődési körük szerint foglalkoznak a banküzem és a bankműködés, és ehhez kapcsolódóan a bankügyletek valamely részterületével. A tankönyv megkísérli olvasmányosan, jól érthető módon összefoglalni azokat a banküzemtani alapismereteket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy üzleti szakügyintézőként a végzős hallgatók a gyakorlatban tudják alkalmazni a banki tevékenységek végzéséhez tanultakat. A tankönyv írójának célja, hogy a tananyag ismeretében a hallgatók olyan szakmai kompetenciákkal rendelkezzenek, amelyek képessé teszik őket a bankszakmai ismeretek alkalmazására. Ezen felül a könyv ismeretanyaga alkalmat adhat az olvasónak kinek-kinek szakmai irányultsága szerint tudásának további elméleti kiszélesítésére. [ ] Minden fejezet elején összefoglaló tartalmazza az adott fejezetre vonatkozó további iránymutatásokat, majd a fejezeteket követően ellenőrző kérdések, fogalomtár és pontos irodalomjegyzék áll rendelkezésre ahhoz, hogy az olvasó megfelelő tájékozottságra tudjon szert tenni." [Id. a módszertani előszóból.] Fő részek és fejezetek: I. Bevezetés (I.1. A hitelintézeti rendszer felépítése, a hitelintézetek aktív, passzív és semleges bankműveletei); II. A hitelintézetek forrásszerzése (II.1. Betétgyűjtés; II.2. Értékpapírok kibocsátása); III. Hitelnyújtás és hitelszerű finanszírozás (III.1. Hiteltípusok; III.2. Kihelyezés és követeléskezelés; III.3. Hiteladminisztráció); IV. A pénzforgalom bonyolítása (IV.1. Bankszámla-szerződés; IV.2. Pénzforgalmi szolgáltatások; IV.3. Elektronikus banki pénzforgalmi szolgáltatások); Fogalomtár; Mellékletek (Lakáshitel törlesztési terve; Törlesztőrészlet svájci frank alapú hitelnél; Törlesztőrészlet euró alapú hitelnél). 336 S 10 Sági Judit Értékpapír-piacok gyakorlati ismeretei : T06/2009 : az üzleti szakügyintéző képzés tankönyve / Sági Judit. - Budapest : Saldo, p. ; 24 cm Üzleti szakügyintéző képzéshez. ISBN "Az Értékpapír-piacok gyakorlati ismeretei c. könyv a felsőoktatási intézményekben tanuló, ezen belül a felsőfokú szakképzés hallgatói számára készült. A könyv ajánlható még mindazoknak, akik szakterületük vagy érdeklődési körük szerint foglalkoznak az értékpapír-piacok, és ehhez kapcsolódóan az értékpapír-forgalmazás és befektetések valamely részterületével. A tankönyv megkísérli olvasmányosan, jól érthető módon összefoglalni azokat az értékpapír-jogi, értékpapír-forgalmazási, tőzsdei, értékpapír-árazási és befektetési alapismereteket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy üzleti szakügyintézőként a végzős hallgatók a gyakorlatban tudják alkalmazni az értékpapír-forgalmazási tevékenységek végzéséhez tanultakat. A mű célja, hogy a tananyag ismeretében a hallgatók olyan szakmai kompetenciákkal rendelkezzenek, amelyek képessé teszik őket az értékpapír-piaci ismeretek alkalmazására. Ezen felül a tankönyv ismeretanyaga alkalmat adhat az olvasónak- kinek-kinek szakmai irányultsága szerint tudásának további elméleti kiszélesítésére." [Id. a módszertani előszóból.] 8

16 A kötet használatát fogalomtár segíti. Fő részek és fejezeteik: I. Bevezetés (l. A befektetési környezet hatása a magán- és intézményi befektetők döntéseire, a befektetési szolgáltatók működésére, valamint a tőzsdei kereskedésre); II. Értékpapír-jog (l. Értékpapírok kibocsátása; 2. Értékpapírok forgalmazása); III: Tőzsdei forgalmazás (l. A tőzsde funkciói; 2. Tőzsdei szabályzatok); IV. Befektetés-elemzés (l. Befektetés-elemzési módszerek; 2. Hozamszámítás; 3. Kockázat és hozam összefüggése). 336 V 87 Világméretű pénzügyi és hitelpolitikai válság és Magyarország : A április 27-én Komáromban rendezett tudományos konferencia előadásai / [szerk.] Majoros Pál, Zimler Tamás ; [előszó] Beszteri Béla ; [előadások szerzői Józsa László et al.]. - Veszprém : MTA VEAB, p. ; 24 cm Egyéb kiadó: BGF. ISBN A kiadvány a április 27-én Komáromban rendezett tudományos konferencia előadásait tartalmazza. Szerzők és előadásaik címei témakörönként: A KONFERENCIA FŐREFERÁTUMAI Józsa László: Válságország, avagy folyamatos végjáték Pannóniában; Csath Magdolna: Stratégiai kivezető utak a válságból; Vigvári András: Az önkormányzatok és a gazdasági válság; Sándorné Kriszt Éva: Válság és felsőoktatás; Ferkelt Balázs: Az Európai Unió és a válság kihívásai. GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI VÁLSÁG Kovács Attila: Adalékok a világméretű hitelpiaci válság kialakulásához és hazai adottságaink; Lentner Csaba: A nemzetközi pénzügyi válság és Magyarország; Pápai Erzsébet: A pénzügyi válság okai és következményei; Hervainé Szabó Gyöngyvér: A pénzügyi és hitelpiaci válság tükröződése a nemzetközi szociális diskurzusokban; Eisingerné Balassa Boglárka: A pénzügyi válság hatása a magyarországi lakosság fogyasztói szokásaira; Huszka Péter: A fizetőképes kereslet és az árak hatása a magyar lakosság élelmiszerfogyasztására; Koppány Krisztián: Jegybanki hitelesség és gazdasági stabilitás - Vezethet-e a válság deflációs spirálhoz az Egyesült Államokban? A VÁLSÁG GAZDASÁGI HATÁSAI Bittner Péter: Gazdasági válság? Menedzsment válság?; Zsellér Orsolya Veronika, Bankó Borbála: Stabilitás vagy stagnálás - problémák vagy kihívások?; Süle Edit: Mit nyerhetünk az átfutási idők csökkentésével?; Tóth-Kardos Krisztina: A válság hatására bekövetkezett változások a légiközlekedés területén; Albert Tóth Attila: A válság hatásai a szállodaiparban; Böcskei Elvira: A Magyarországon működő szállodák vagyoni helyzetének alakulása, a gazdasági válság hatásainak lehetséges következményei; Svéhlik Csaba: Az autóipar jövőképe a globális pénzügyi válság következtében; Puster János: A gazdasági válság lehetséges hatásai az élelmiszer-kiskereskedelem mikro- és kisvállalkozásainak beszerzési szokásaira; Lőrinczné Bencze Edit: A gazdasági válság hatásai a csatlakozás előtt álló Horvátországra. A VÁLSÁG ÉS A JOG Botos Gábor: Az igazságszolgáltatás szerepe a globális világválság elleni harcban; Bicskey István: Válság és polgári ítélkezés; Széplaki László: A válság és a büntető ítélkezés; Váczi Péter: Alkotmányos korlátok a közigazgatás működése felett. SZELLEMI TŐKE ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁG Lőre Vendel, Bencsik Andrea, Papp Ilona: A szellemi tőke értéke a pénzügyi válság tükrében; Smahó Melinda: Az innovációk és a válság regionális összefüggései; Leveleki Magdolna: A válság munkaerő-piaci következményei Magyarországon, regionális összehasonlításban; Barócsi Zoltán, Somogyi Ferenc: A protektorátusok hitelfeltétele. VÁLSÁG ÉS TÖRTÉNELEM Soós Pál: Adalékok a pénzügyi-gazdasági válságok történeti és aktuális problémáihoz; Darái Lajos: Miben és meddig hihetünk?; Strausz Péter: A magyar gazdasági kamarák válasza a két világháború közötti válság- és váltás-periódusokra; Zachar Péter Krisztián: A magyar gazdasági kamarák szerepe a rendszerváltás utáni gazdaságpolitikában; Horváth Attila: 9

17 Válságjog, különös tekintettel az as gazdasági válságra; Farkas Gábor: Gazdasági válság a zirci apátság mezőföldi uradalmában ( ). A VÁLSÁG UTÁNI JÖVŐ Sztankó János: Filozófia - gazdaság - erkölcs - korunk; Kiss Endre: A válság filozófiája; Konczosné Szombathelyi Márta: Az interkulturális együttműködés és szerepe a túlélésben; Szabó István: Multiplikátor - akcelerátor - kormányzati magatartás; Joó István: Kockázatvállalási hajlandóság napjaink subprime válságában; Élő Gábor, Szabó József: Új lehetőségek regionális térinformatikai szolgáltatások kifejlesztésére; Galli Richárd: A válság és az információtechnológia kölcsönhatása. Beszteri Béla: A konferencia munkájának értékelése és a válság leküzdésének feladatai; Bicskey István: Zárszó; Majoros Pál: World Financial Crisis and Hungary. 338 Gazdaságpolitika 338 JEGYZET! C 75 Csizmár József Alapvető gazdasági kategóriák a vendéglátásban I., 2. füzet [FSZ képzés jegyzete!] / Csizmár József. - Budapest : BGF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar, p. ; 29 cm Jegyzet azonosító: FV-07-02/2006. A kiadvány a vendéglátó felsőfokú alap- és szakképzések tananyaga. "A vendéglátó vállalkozások gazdálkodása és vezetése c. modul jelen füzete a szakma alapvető gazdasági kategóriáinak, illetve azok fontosabb elemzési-tervezési módszereinek bemutatását célozza. A feldolgozás tematikája a modulhoz szorosan kapcsolódó, korábban tanult ismeretekre (közgazdaságtan, vállalkozás-gazdaságtan, gazdasági matematika, számvitel, statisztika) alapoz, esetenként - a könnyebb megértés és az elsajátítás sikere érdekében - vissza is hivatkozik azokra. Fő célja a tanultak elmélyítése mellett újabb, szakmaspecifikus alapvető gazdasági kategóriák megismertetése és alkalmazásuk kellő mélységű begyakoroltatása." [Id. az előszóból.] A tankönyv fejezetei: 1. Gazdasági tevékenység; 2. A vendéglátás bevételei; 3. Eladott áruk beszerzési értéke; 4. Árképzés, árrésgazdálkodás; 5. Létszám- és bérgazdálkodás; 6. Költséggazdálkodás; 7. Eredményszámítások; 8. Készletgazdálkodás, elszámoltatás. 338 C 75 Csizmár József Üzletgazdasági számítások a vendéglátásban [FSZ képzés jegyzete!] / Csizmár József. - Budapest : BGF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar, p. ; 29 cm Jegyzet azonosító: HFSZ-43/2005. A kiadvány a vendéglátó felsőfokú alap- és szakképzések tananyaga, tartalmában kapcsolódik az "Alapvető gazdasági kategóriák a vendéglátásban" c. tankönyvhöz. A jegyzet fejezetei: 1. Az üzletgazdasági adatok alakulásának vizsgálata; 2. Az üzletgazdasági adatok tervezésével kapcsolatos számítások; 3. Az üzletgazdasági adatok összetételének vizsgálata; 4. Az üzletgazdasági adatok átlagainak számítása; 5. Az üzletgazdasági adatváltozások alapirányzatainak vizsgálata; 6. A vendéglátó tevékenység működési mechanizmusa; 7. A beszerzési munkafolyamattal kapcsolatos számítások; 8. A készletgazdálkodással kapcsolatos számítások; 9. A termeléssel kapcsolatos számítások; 10. Az értékesítés folyóáras árbevételének elemzése; 11. Az árváltozások árbevételre gyakorolt hatásának vizsgálata; 12. Az értékesített árumennyiségek alakulásának számítása;

18 Árképzés, árrésgazdálkodás; 14. Létszám- és bérgazdálkodás; 15. Költséggazdálkodás; 16. Üzleti eredményszámítások; 17. Pénzügyi számítások; 18. Jövedelmezőségi és megtérülési számítások; 19. Vagyoni és pénzügyi kimutatások. 338 E 98 Évkönyv 2009 / [szerkesztette] Buday-SánthaAttila, Erdős Katalin, Komlósi Éva, [szerzők] Deák István Pécs : Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara, p. ; 24 cm. - (Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola évkönyve, ISSN ) A doktori iskola évkönyve a képzés tárgykörébe tartozó tanulmányokat közöl, angol nyelvű összefoglalókkal. Szerzők és tanulmánycímek: 1. Deák István: A hazai kistérségi rendszer jövőjéhez; 2. Doktor Zsuzsanna: A városverseny és sikeresség régi és új dimenziói; 3. Flander Márton: A globális klímaváltozás gazdasági hatásai, különös tekintettel a környezetiparra; 4. Földi Katalin: Az üzletválasztás problematikája; 5. Galambosné Tiszberger Mónika: Kis gazdaságok a magyar mezőgazdaságban; 6. Gergely Gyöngyi: Magyarország politikai regionalizáltsága az 1989 utáni parlamenti választások tükrében; 7. Gunszt Katalin: Rend a lelke avagy az adózás rendjéről szóló törvény változásai; 8. Gyermán István: Az EU energiaellátásának biztonsága és a magyar regionális energiapolitika (földgáz); 9. Horváth Zoltán: A konferenciaturizmus társadalmi-kulturális hatásai a Balaton régióban, különös tekintettel a munkahelyteremtésre; 10. Kádár Kriszta: Barnamezős rehabilitáció Nagy-Britanniában és Németországban; 11. Klesch Gábor: Dél-Dunántúl gyógyés termálturizmusának helyzetelemzése között; 2. Kovács Sándor Zsolt: Az M&A tendenciák vizsgálata Magyarországon; 13. Lamperth Judit: A turizmus mint katalizátor a gazdasági periférián; 14. Ludescher Gabriella: A társadalmi tőke szerepe a falvak sikerességében; 15. Mezei Zoltán - Sánta Sebő: Hatékonyságfejlesztés a gyakorlatban Veresegyháza város önkormányzatánál; 16. Fodor Péter - Milovecz Ágnes: A vezetési tanácsadás mint tudásintenzív iparág sajátosságai Közép-Kelet-Európa és Dél-Európa négy országában; 17. Palkó Katalin: Regionális identitástudat - Adalékok egy fogalom tisztázásához; 18. Pászti-Tóth Erzsébet: Gazdaságélénkítő településfejlesztési stratégiai módszertan; 19. Polyánszky T. Zoltán: Felzárkózik vagy lemarad a kelet-közép-európai térség? Az uniós fejlettségmérés módszertani útvesztője; 20. Rényi Zsolt Dániel: Társ-kollaboráció a Web 2.0 fényében. 34 Jog. Jogtudomány 349 B 54 Bereznay Tibor A Munka Törvénykönyve 2010 : Egységes szerkezetben állásfoglalásokkal és magyarázatokkal / Bereznay Tibor bőv. kiad. - Budapest : Kompkonzult Kft., p. ; 29 cm Lezárva: ISBN A kiadvány a Munka Törvénykönyvének részletes magyarázata vállalkozók, gazdasági társaságok, a közszolgálat és a humánpolitika szakemberei, valamint a munkavállalók számára. A magyarázatokban a szerző felhasználta a Legfelsőbb Bíróság Munkaügyi Kollégiumának állásfoglalásait, továbbá a munkaügyi bíróságok példaadó jogeseteit, valamint a folyóiratok vonatkozó, érdekesebb publikációit is. A kézikönyv szövegszerkezete a jogszabály fejezeteit követi. 11

19 349 C 49 Cséffán József A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és magyarázata / Cséffán József. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., p. ; 20 cm Lezárva: ISBN A kiadvány a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a Munka Törvénykönyvének egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegét tartalmazza magyarázatokkal, iránymutató joggyakorlattal kiegészítve (bírósági ítéletek, a Legfelsőbb Bíróság Munkaügyi Kollégiumának állásfoglalásai, jogegységi határozatai). 349 C 49 Segédlet a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényhez : KJT Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., p. ; 14 cm től hatályos normaszöveg. A kötet a "A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és magyarázata" c. mű társköteteként A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.) egységes szerkezetű, től hatályos normaszövegét tartalmazza. 35 Állam- és közigazgatás. Igazgatási jog. [Új beszerzés nem történt.] 36 Biztosításügy 368 F 95 Futó Gábor Társadalombiztosítás 2010 : Biztosítás - járulékfizetés - nyilvántartás : Társadalombiztosítási és családtámogatási ellátásra jogosultság : Nemzetközi társadalombiztosítási szabályok / Futó Gábor. - Budapest : Kompkonzult Kft., p. ; 29 cm Lezárva: ISBN A könyv a hazai társadalombiztosítási ellátási rendszer aktuális szabályozásának bemutatásán túl ismerteti a nemzetközi szabályozást és a jogszabályok Uniós csatlakozás utáni változásait, különös tekintettel a kapcsolódó két közösségi rendeletre (A közösségen belül mozgó munkavállalók, önálló vállalkozók és családtagjaik szociális biztonságáról szóló 1408/71. EGK tanácsi rendelet, továbbá a végrehajtására kiadott 574/72. EGK tanácsi rendelet). Fejezetek: I. rész: Társadalombiztosítás I/I. Biztosítási kötelezettség (1. A biztosítási kötelezettség elbírálása; 2. A társadalombiztosítás egyes ellátásaira jogosultak; 3. A biztosítási köztelezettséggel nem járó jogviszonyok); 12

20 I/II. Járulékfizetési kötelezettség (1. Járulékfizetés; 2. Járulékfizetési kötelezettség több biztosítással járó jogviszony esetén; 3. Járulékfizetési kötelezettség teljesítése; 4. Megállapodás társadalombiztosítási ellátásra); I/III. Társadalombiztosítási célú nyilvántartások és adatszolgáltatások (1. Adatvédelmi rendelkezések; 2. Bejelentés adatszolgáltatás; 3. Nyugdíjbiztosítási egyéni nyilvántartó lap; 4. Adatszolgáltatás egészségügyi szolgáltatásra jogosultsághoz; 5. Adatszolgáltatás egészségbiztosítási készpénzellátáshoz; 6. Biztosítással járó jogviszony nyilvántartása); I/IV. Az egyes társadalombiztosítási ellátások áttekintése (1. Egészségbiztosítási ellátások; 2. Társadalombiztosítási nyugellátás; 3. Korengedményes nyugdíj); I/V. Igényérvényesítés - felelősségi szabályok - jogorvoslat (1. A társadalombiztosítási igény érvényesítése; 2. Felelősségi szabályok a társadalombiztosítási jogban; 3. jogorvoslat; 4. A kirendelésre és a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó eltérő szabályok); II. rész: A társadalombiztosítással összefüggő egyéb szabályok (1. Egészségügyi hozzájárulás; 2. A magánnyugdíj rendszere; 3. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályainak alkalmazása; 4. Büntetőjogi következmények); III. rész: Családtámogatási ellátások (1. Az egyes családtámogatási ellátások; 2. A családtámogatási ellátásokra vonatkozó hatásköri eljárási szabályok); IV. rész: Nemzetközi társadalombiztosítás IV/I. Biztosítás - járulékfizetés nemzetközi viszonylatban (1. Munkavállalás - biztosítás harmadik államban; 2. a nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személy; 3. Biztosítás - munkavállalás az Európai Gazdasági Térségben); IV/II. Társadalombiztosítási ellátásra jogosultság (1. Nyugdíjjogosultság; 2. Egészségbiztosítási ellátásra jogosultság; 3. Társadalombiztosítási kifizetőhely feladatai); Függelék A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvénynek [Tbj.] a végrehajtására kiadott 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelettel [Tbjvr.] egységes szerkezetbe foglalt, január 1-jével hatályos szövege. 37 Nevelés. Oktatás 370 D 67 Henczi Lajos A felnőttképzés jogi szabályozása / Henczi Lajos. - Budapest : Saldo, p. ; 24 cm. - (Bologna-könyvsorozat, ISSN ) ISBN "Napjainkra 100-nál is több a hazai és európai jogforrás, amely érinti felnőttképzést. A szinte mindennapos jogszabályváltozáson túlmenően különösen nehézzé teszi a tájékozódást, s a jogkövető magatartás kialakítását az európai normarendszer közvetlen beépülése a magyar jogszabályokba. [ ] A rengeteg jogszabályban való eligazodás megkönnyítése volt tehát az egyik stimuláló erő, mely a könyv megírására késztetett. [ ] ajánlom a könyvet a szak- és felnőttképzésben dolgozó kollégáimnak, továbbá az andragógus hallgatóknak, akik ma már közel húsz felsőoktatási intézmény alap- és mesterszakán sajátítják el a munkájukhoz nélkülözhetetlen felnőttképzési jogszabályokkal kapcsolatos ismereteket. Ajánlom továbbá a személyügyekkel foglakozó HR-es kollégáknak is, akiknek a napi munkájuk, a képzésfejlesztés tervezése, megvalósítása és értékelése, valamint a pénzügyi kondíciók biztosítása nem nélkülözheti felnőttképzési jogszabályok alapos és naprakész ismeretét. [ ] A felnőttképzési törvény évi elfogadása után megszaporodtak a szak- és felnőttképzéssel összefüggő jogszabályok. A felnőttképzés számára releváns jogi normák összefüggéseit és tartalmát a könyv részletesen is bemutatja. A többit a tájékozódás megkönnyítése érdekében csak felsorolásszerűen ismertetem." [Id. az előszóból.] A könyv fő részei és fejezetei: I. A felnőttképzés jogszabályrendszere (l. A normarendszer kialakulása a felnőttképzésben; 2. Az Európai Unió jogrendszere; 3. Jogi szabályok alkalmazása és értelmezése a felnőttképzésben); II. A felnőttképzés jogforrási rendszere (1. Törvények; 2. Kormányrendeletek; 3. Miniszteri rendeletek); 13

MEGHÍVÓ. VILÁGMÉRETŰ PÉNZÜGYI ÉS HITELPOLITIKAI VÁLSÁG ÉS MAGYARORSZÁG című tudományos konferenciára. 18. Komáromi Napok 2009. április 26 május 3.

MEGHÍVÓ. VILÁGMÉRETŰ PÉNZÜGYI ÉS HITELPOLITIKAI VÁLSÁG ÉS MAGYARORSZÁG című tudományos konferenciára. 18. Komáromi Napok 2009. április 26 május 3. MEGHÍVÓ Az MTA Veszprémi Területi Bizottság Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottsága, Komárom Város Önkormányzata és a Magyar Jogászegylet Komárom-Esztergom Megyei Szervezete tisztelettel

Részletesebben

ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI

ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI Budapest, 2007 Szerzők: Burján Ákos Dr. Szebellédi István Sztanó Imréné dr. Dr. Tóth József Szerkesztő: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 246 9 Kiadja

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár SALGÓTARJÁN 2012

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár SALGÓTARJÁN 2012 SALGÓTARJÁNI INTÉZET KÖNYVTÁR Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2011 SALGÓTARJÁN 2012 Összeállította: Szilágyi Zoltánné 657 B69 Blumné

Részletesebben

A szerzőkről... xiii A csapat... xiv Az Online Training Solutions, Inc. (OTSI)... xiv

A szerzőkről... xiii A csapat... xiv Az Online Training Solutions, Inc. (OTSI)... xiv A szerzőkről... xiii A csapat... xiv Az Online Training Solutions, Inc. (OTSI)... xiv A Windows 7 bemutatása...xv A Windows 7 kiadásai... xvi Minimális rendszerkövetelmények... xix Windows 7... xix A gyakorlatok...

Részletesebben

ADÓZÁS Budapest, 2008

ADÓZÁS Budapest, 2008 ADÓZÁS Budapest, 2008 Szerző: Sztanó Imréné dr. Alkotó szerkesztő: Dr. Sugár Katalin Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 280 3 ISSN 1789-5103 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL Budapest, 2008 Szerzők: Dr. Farkas Alexandra Dr. Kovács Tamás Dr. Kovács-Kozma Zsuzsanna Nagyné Véber Györgyi Dr. Rónai Gábor Száraz Tünde Varga Zoltán

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adók és támogatások

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adók és támogatások PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adók és támogatások Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés Gazdálkodási menedzserasszisztens és projektmenedzser

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB07 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA Budapest, 2011 Szerzõ: Gyulai László fõiskolai docens TÁMOP pályázati lektor: Dr. Fazakas Gergely egyetemi adjunktus ISBN 978 963 638 380 0

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB44 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás (pny.) 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

ADÓBEVALLÁSOK KÉSZÍTÉSE. Dr. Bozsik Sándor és Gróf Pál

ADÓBEVALLÁSOK KÉSZÍTÉSE. Dr. Bozsik Sándor és Gróf Pál 1 ADÓBEVALLÁSOK KÉSZÍTÉSE Dr. Bozsik Sándor és Gróf Pál TANTÁRGY CÉLJA Kis- és középvállalkozások adózási feladatainak elsajátítása Fontosabb adóbevallások elkészítése, esettanulmányok megoldása Adóbevallásokkal

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 7. Alapelvek 9 A törvény hatálya 17

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 7. Alapelvek 9 A törvény hatálya 17 Tartalomjegyzék Az adóeljárási törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal 1 ELŐSZÓ 7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK 8 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 9 Alapelvek 9 A törvény hatálya 17 II. fejezet

Részletesebben

Távoktatás - Könyvosztás 2015. márc. 27-28.

Távoktatás - Könyvosztás 2015. márc. 27-28. Évfolyam Tantárgy Tantárgykód Cím Szerző Kiadó Kiadás éve megjegyzés IV. évfolyam ADBA1X0MEMM Adatbányászat NINCS JEGYZET II. évfolyam ADOT1K0MPZP Adók és támogatások Adótani alapok Burján Ákos - Sándorné

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás-Adóigazgatás

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás-Adóigazgatás PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 III. évfolyam GZM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adózás-Adóigazgatás 2013/2014. I. félév 1 Tantárgy megnevezése

Részletesebben

Bér- és munkaügyi elszámolások

Bér- és munkaügyi elszámolások SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés személyügyi szakirány (II.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Bér- és munkaügyi elszámolások c. tárgy tanulmányozásához

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK CAFETÉRIA Munkáltatói és kifizetői juttatások 2017-ben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK CAFETÉRIA Munkáltatói és kifizetői juttatások 2017-ben ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK CAFETÉRIA 2017 Munkáltatói és kifizetői juttatások 2017-ben Budapest, 2017 Szerző: Surányi Imréné ISBN 978-963-638-522-4 ISSN 2416-2310 (Tanácsadói könyvek) ISSN 1788-0165 (Adózási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

ADÓIGAZGATÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ OKJ ÉS KÖLTSÉGVETÉS-GAZDÁLKODÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ OKJ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

ADÓIGAZGATÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ OKJ ÉS KÖLTSÉGVETÉS-GAZDÁLKODÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ OKJ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS ADÓIGAZGATÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ OKJ 55 344 01 0010 55 01 ÉS KÖLTSÉGVETÉS-GAZDÁLKODÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ OKJ 55 344 01 0010 55 02 FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A KÉPZÉS CÉLJA Adóigazgatási szü. Szakemberképzés adóügyi-

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közösségi (EU) pénzügyek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közösségi (EU) pénzügyek. tanulmányokhoz III. évfolyam Pénzügy és számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Közösségi (EU) pénzügyek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Közösségi (EU) pénzügyek

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2012. január 1-től érvényes jegyzéke

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Adóigazgatás,

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához ADÓVÁLTOZÁSOK 2011 KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához Budapest, 2011 Adozas_kieg_2011.indd 1 2011.04.05. 10:46:11 Szerző: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál Kézirat lezárva: 20.03.31.

Részletesebben

adózása (Előadó: dr. Bozsik Sándor) Tananyag: előadások anyaga + adózás ÁFA törvény Félórás vizsga az elméletből 1,5 órás nyitott könyves vizsga a

adózása (Előadó: dr. Bozsik Sándor) Tananyag: előadások anyaga + adózás ÁFA törvény Félórás vizsga az elméletből 1,5 órás nyitott könyves vizsga a Vállalkozások lk á k adózása (MSC levelező hallgatók részére) (Előadó: dr. Bozsik Sándor) Tananyag: előadások anyaga + adózás rendjéről szóló tv., SZJA, TA, ÁFA törvény Vizsga: Félórás vizsga az elméletből

Részletesebben

Új típusú szakképzés bevezetése a soproni Fáyban TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045

Új típusú szakképzés bevezetése a soproni Fáyban TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045 KERETTANTERV MEGNEVEZÉSE: Szakképzési kerettanterv az 54 344 01 pénzügyi számviteli ügyintéző szakképesítéshez valamint a XXIV. közgazdaság ágazathoz SZAKMAI KÖVETELMÉNYMODUL MEGNEVEZÉSE: 11504-12 Gazdálkodási

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.

A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15. A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.) Az írásbeli vizsgák részét képezik tesztfeladatok (mondat-kiegészítés,

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére SZÁMVITEL ADÓ JOG Budapest, 2015. január SZÁMVITEL TÉMAKÖRÖK 1. Előadók: A számviteli törvény 2015. évi változásai

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2011. június 3-tól

Részletesebben

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai Belső Ellenőrök Társasága 2015. 09. 24 Dr. Csáki Ilona Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1 Költségvetési gazdálkodás Államháztartás

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

1. KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SZÁMLÁK, ADÓNEMEK

1. KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SZÁMLÁK, ADÓNEMEK 1. KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SZÁMLÁK, ADÓNEMEK 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek megnevezése száma 1. NAV Társasági adó bevételi 10032000-01076019 101 2. NAV Személyi

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma.

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma. 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2010. szeptember 27-étől érvényes jegyzéke Tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG 22. sz. melléklet a HHK/57-1/2017. nyt. számhoz 2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.)

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

I/1. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált tudományos szakfolyóiratokban/refereed Scientific Journals

I/1. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált tudományos szakfolyóiratokban/refereed Scientific Journals I/1. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált tudományos szakfolyóiratokban/refereed Scientific Journals 1991-2011. közöttiek: Lentner Csaba: A mezőgazdasági hitelek árnyoldalai Megjelent: Gazdálkodás,

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2011. január 29-étől

Részletesebben

1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma.

1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma. Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2012. július 01-től érvényes jegyzéke

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek képzés programja

Vállalkozói ismeretek képzés programja Vállalkozói ismeretek képzés programja 1. A program célja A képzésben résztvevők értsék döntéseik mozgatórugóit és háttereit a vállalkozások különböző életszakaszaiban, a jogi, pénzügyi, számviteli és

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2010. június 4-étől érvényes jegyzéke Tájékoztatjuk, hogy az

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2015. február 2-ától érvényes jegyzéke

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2015. február 2-ától érvényes jegyzéke A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2015. február 2-ától érvényes jegyzéke Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a NAV

Részletesebben

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége A Dél-Alföldi régió innovációs képessége Elméleti megközelítések és empirikus elemzések Szerkesztette: Bajmócy Zoltán SZTE Gazdaságtudományi Kar Szeged, 2010. SZTE Gazdaságtudományi Kar Szerkesztette Bajmócy

Részletesebben

ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. II. évf. vállalkozás szervező. 2007/2008 I. félév. Távoktatási Központ

ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. II. évf. vállalkozás szervező. 2007/2008 I. félév. Távoktatási Központ /fax: 222-4584 : 383-8491/172 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 Távoktatási Központ ÉVFOLYAM II. évf. vállalkozás szervező TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés az EU tanulmányokba 2007/2008 I. félév 1 A Tantárgyi útmutató

Részletesebben

Teljesítmény és erőforrás controlling

Teljesítmény és erőforrás controlling IV. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás controlling 2012/2013 2. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Teljesítmény

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYME KTK Pénzügyi és Számviteli Intézet Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia SOPRON 2012.

Részletesebben

VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan

VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan 2016 Szerzők: Dr. Kardos Barbara Dr. Sisa Krisztina Andrea Dr. Szekeres Bernadett Dr. Veress Attila Lektor: Dr. Siklósi Ágnes ISBN 978 963 638 511 8 Kiadja a SALDO

Részletesebben

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a NAV

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak

Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak SZOLNOKI FŐISKOLA Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak Elvárás: A záróvizsga tételekhez kapcsolódó napi aktuális

Részletesebben

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok 2013.

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok 2013. Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok (IBAN számok)

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma.

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma. 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2010. január 29-étől érvényes jegyzéke Tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA. KÉPZÉSI TERV (Érvényes: tanév I. félévétől, felmenő rendszerben)

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA. KÉPZÉSI TERV (Érvényes: tanév I. félévétől, felmenő rendszerben) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA KÉPZÉSI TERV (Érvényes: 2012-2013. tanév I. félévétől, felmenő rendszerben) Az SZTE Közgazdaságtani Doktori Iskolában a szervezett képzésben részt

Részletesebben

- számla (adónemkód) nyitása, illetve számla (adónemkód) megnevezésének módosítása esetén eltérő (piros) színnel és félkövéren,

- számla (adónemkód) nyitása, illetve számla (adónemkód) megnevezésének módosítása esetén eltérő (piros) színnel és félkövéren, Adóbevallás 2012: NAV (Apeh) számlaszámok az adó befizetéséhez 2012-ben. Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. A költségvetési szerv a) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási száma: 597649000 - megnevezése:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adózás Akkreditált Iskolarendszerű

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2010. január 1-jétől érvényes jegyzéke Tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jogi ismeretek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jogi ismeretek. tanulmányokhoz III. évfolyam GM szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jogi ismeretek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2015/2016) őszi félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozási jogi ismeretek Tanszék:

Részletesebben

Közfoglalkoztatás 2015

Közfoglalkoztatás 2015 Gazdálkodási kézikönyvek Közfoglalkoztatás 2015 Jogi, munkajogi háttér és mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó adózási, számviteli kérdések Budapest, 2015 Szerzők: Dr. Böszörményi Judit (I. fejezet) Buránszkiné

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA I. KISEBBSÉGSZOCIOLÓGIA SZAKIRÁNYON: DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. A kisebbségi identitás vizsgálata 2. Kisebbségi csoportok társadalmi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Nonprofit számvitel. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Nonprofit számvitel. tanulmányokhoz III. évfolyam Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Nonprofit számvitel tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Nonprofit számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

Pénzügyi alapismeretek tantárgy

Pénzügyi alapismeretek tantárgy Pénzügyi alapismeretek tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A pénzügyi alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló legyen

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel IV. évfolyam Pénzügyi és számvitel szak Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Hitelintézeti számvitel tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Hitelintézeti

Részletesebben

Közpénzek és ellenőrzésük

Közpénzek és ellenőrzésük Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közpénzek és ellenőrzésük 2006/2007-es tanév, I. félév ÓRAVÁZLAT Az öt, háromórás előadásra építő, összesen 15 órás, szóbeli vizsgával záruló harmadik alkalommal

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. Családon belüli konfliktusok, válás 2. Családpolitika, családtámogatási

Részletesebben

Vezetői és humán számvitel

Vezetői és humán számvitel SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (I.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Vezetői és humán számvitel c. tárgy tanulmányozásához 2016/2017. tanév II. félév

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert

Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert Adószabályozásért és számvitelért felelős helyettes államtitkár 1 Trendek a magyar adórendszerben Gazdaságpolitikai célok

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző elágazás. 2011/2012 II. félév

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző elágazás. 2011/2012 II. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam

Részletesebben

Költségvetési számla megnevezése Költségvetési számla száma

Költségvetési számla megnevezése Költségvetési számla száma 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2009. január 1-jétől érvényes jegyzéke 1. Kötelezettség jellegű

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel. Pénzügy Számvitel szak. 2014/2015. II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel. Pénzügy Számvitel szak. 2014/2015. II. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

1. Jellemezze a fejlett országok adórendszerének kialakulást, a főbb adónemeket és azok viszonyát! Vázlatos válasz:

1. Jellemezze a fejlett országok adórendszerének kialakulást, a főbb adónemeket és azok viszonyát! Vázlatos válasz: ESSZÉ KÉRDÉSEK AZ ADÓZÁS I. CÍMŰ TÁRGY VIZSGÁJÁHOZ 1. Jellemezze a fejlett országok adórendszerének kialakulást, a főbb adónemeket és azok viszonyát! 1) az egységes adórendszerek több mint száz év során

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2013/2014. tanév II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2013/2014. tanév II. SZÁMVITELI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2013/2014. tanév II. félév A tárgy oktatásának

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan Felsőoktatási Szakképzés TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan Tanév: 2015/2016. II. A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan Tanszék: Közgazdasági Tanszék Tantárgyfelelős neve:

Részletesebben

A számviteli politika keretében elkészítendő belső 9 szabályzatok és azok tartalma. 10 A prudenciális követelmények.

A számviteli politika keretében elkészítendő belső 9 szabályzatok és azok tartalma. 10 A prudenciális követelmények. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 M FELADATOK Betartja a pénzügyi szervezetek számviteli politikájára vonatkozó elvárásokat, szükség szerint biztosítja az egyedi szabályozási igényeket. Alkalmazza a kialakított

Részletesebben

Tartalomjegyzék. GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009

Tartalomjegyzék. GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009 GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...1 BEVEZETŐ...6 1. FEJEZET...7 A BANK FOGALMA, MIKRO- ÉS MAKROÖKONÓMIAI FUNKCIÓI...7 1.1. MI IS A BANK?...

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 008 szeptemberében levelező tagozaton, 009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Közgazdálkodás és közpolitika

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013. SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013. Sorsz. Témakör megnevezése Tanszéki konzulens neve 1. Egy új vállalkozás számviteli információs rendszerének kialakítása., 2. Egy vállalkozás átalakulásának

Részletesebben

IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Nappali tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Tantárgyi útmutató

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ...9 HIVATKOZOTT JOGSZABÁLYOK...10

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ...9 HIVATKOZOTT JOGSZABÁLYOK...10 TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ...9 HIVATKOZOTT JOGSZABÁLYOK...10 I. 2014. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY A TUDOMÁNYOS KUTATÁSRÓL, FEJLESZTÉSR L ÉS INNOVÁCIÓRÓL...11 AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK...11 II. 1991. ÉVI LXXXII. TÖRVÉNY

Részletesebben

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS MUNKAÜGYI SZAKREFERENS 340020 GAZDASÁGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPESÍTÉSEK 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A programba való bekapcsolódás feltételei: A programba való bekapcsolódáshoz középfokú végzettség szükséges,

Részletesebben

Konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése

Konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK Konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése Tantárgyi útmutató 2015/2016. tanév 2. félév Tantárgy megnevezése: Konszolidált beszámoló

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK ÁFAMENTES BELFÖLDI ÜGYLETEK

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK ÁFAMENTES BELFÖLDI ÜGYLETEK ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK ÁFAMENTES BELFÖLDI ÜGYLETEK Budapest, 2015 Szerző: Nagyné Véber Györgyi Sorozatszerkesztő: Kökényesiné Pintér Ilona ISBN 978-963-638-482-1 ISSN 1788-0165 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

Adózási alapismeretek tantárgy

Adózási alapismeretek tantárgy Adózási alapismeretek tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: Az Adózási alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanulókkal megismertesse

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN (HAZAI és NEMZETKÖZI)

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN (HAZAI és NEMZETKÖZI) KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN (HAZAI és NEMZETKÖZI) 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A programba való bekapcsolódás feltételei: A programba való bekapcsolódáshoz szakirányú középfokú végzettség

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2009. március 1-jétől érvényes jegyzéke Tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Kreditpontos szakmai rendezvények, illetve e-learning képzések 2015. II. félév SZÁMVITELI TÉMÁK ADÓZÁSI TÉMÁK JOGI

Részletesebben