E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: /2010. MELLÉKLETEK: 21+5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2010. (IV.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről és a évi pénzmaradvány jóváhagyásáról ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Hargitainé Solymosi Beatrix főosztályvezető Horváth Csilla csoportvezető Bekk Ferencné csoportvezető Kaszun Renáta vezető-főtanácsos MEGTÁRGYALTA: A Közgyűlés állandó bizottságai VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Pénzügyi Bizottság Önkormányzat könyvvizsgálója FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: április 13. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: április 14. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2 2 II. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -a szerint: A jegyző által elkészített zárdási rendelettervezetet, valamint a külön törvény szerinti könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány-kimutatást, és eredmény-kimutatást a polgármester a költségvetési évet követő 4 hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé. A zárdást az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kell elkészíteni. Az előterjesztés a jogszabály által előírt információkat a rendelet részét képező 21 db. melléklet és 5 db. segédlet segítségével mutatja be, melyek jegyzékét az 1. számú segédlet tartalmazza. I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése 2009-ben az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának legfőbb célja a kötelező feladatok folyamatos ellátásának biztosítása, az intézmények működőképességének megőrzése, a bevételek lehetséges növelése, a nyertes pályázatokhoz kapcsolódó projektek zavartalan megvalósítása volt. Az önkormányzat intézményi feladatellátásában 2009-ben történt legjelentősebb változások: július 1-jétől a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló intézmény a Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola intézményegységeként a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás irányítása alá tartozik. Költségvetése Komló Város Önkormányzatának költségvetésébe épül december 31-el megszűnt a Baranya Megyei Kórház, mint a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmény, január 1-jétől a Baranya Megyei Önkormányzat egészségügyi területi ellátási kötelezettségének teljesítését a Pécsi Tudományegyetem és Klinikai Központ részére adta át. A közgyűlés november 6-i ülésén 114/2009. (XI.6.) Kgy. határozatával elfogadta az egészségügyi integrációhoz kapcsolódó alapszerződéseket. A Pécsi Tudományegyetem és a Baranya Megyei Önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodás szerint a vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében a Baranya Megyei Kórház jogutódja az alapító Baranya Megyei Önkormányzat november 6-án a Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata megalakította a Baranya - Pécs Közkönyvtári Társulást, mely január 1-jétől intézményfenntartó társulásként működteti a Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár intézményt. E jogutód intézmény látja el a december 31-el megszűnt Csorba Győző Megyei Könyvtár (és a Pécsi Városi Könyvtár) feladatait. A Társulás pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala végzi, költségvetése a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésébe épül. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II.27.) Kgy. rendeletének főösszege ezer forint, tervezett hiánya ezer forint volt. Ebből a fejlesztési mérleg egyensúlya mellett a felhalmozási célú kiadások aránya 36,3 %, a működésié 63,7 % volt év folyamán a költségvetést (a december 31-i hatályú visszamenőleges módosítással együtt) négyszer módosította a testület. Összességében ezer forintra 22,9 %-kal nőtt a költségvetési mérlegfőösszeg. A ezer forintos növekedés legfőbb oka a saját hatáskörű módosítások (benne a pályázati pénzek), a központi forrásokból származó bevételek, valamint a pénzmaradvány átvezetése volt. A költségvetési rendelet módosításai során a költségvetési hiány összege változatlan maradt, a működési célú költségvetési hiány és a felhalmozási célú költségvetési többlet között azonban jelentős átrendeződés történt. A működési hiány ezer forinttal növekedett, a felhalmozási többlet pedig ugyanezen összeggel nőtt. Ennek legjelentősebb oka, hogy a Baranya Megyei Kórház adósságállományát fejlesztési célú bevételekből, illetve fejlesztési célú kiadási ok átcsoportosításával csökkentette az önkormányzat. A teljesítetett költségvetési kiadások nagysága ezer forint, mely a módosított 70,8 %-a. A költségvetési bevételek a 73,9 %-ban, ezer forintban realizálódott.

3 3 A tervezett 1,2 milliárd forinttal szemben a keletkezett költségvetési hiány 156,7 millió forint, a tényleges, hiteltörlesztéssel együtt számított hiány 222,6 millió forint volt. (Ez kb. duplája a féléves hiány összegének, ami 103,9 millió forint volt.) A tényleges hiány ezer forint működési hiány és ezer forint felhalmozási többlet eredője. Az önkormányzatnál a fegyelmezett és kontrollált gazdálkodás, a pénzeszközök forgatása, illetve a likvidhitelkeret szükség szerinti felhasználása következtében likviditási gondok nem voltak. II. A vagyon évi alakulása ezer Ft Mérlegtételek változása 2009-ben 2008-hoz viszonyítva A Baranya Megyei Önkormányzat mérleg-főösszege év végén növekedés ezer forint volt, 11,67%- kal, ezer forinttal kevesebb, mint 2008-ban Tárgyi eszközök csökkenés Egyéb befektetett eszközök eszközök Pénzeszközök Egyéb forgóeszközök Saját tőke Tartalékok források Kötelezettségek Legjelentősebb változások: (eszköz oldalon) 63,1 %-kal, ezer forinttal alacsonyabb a forgóeszközök értéke, ezen belül legjelentősebb mértékben, 74,4 %- kal, a pénzeszközök csökkentek. Forrás oldalon pedig jelentősen 76,5 %-kal, ezer forinttal csökkentek a tartalékok. Az eszközök döntő részét 2008-ban 74,2 %-át, 2009-ben 89,2 %-át kitevő befektetett eszközökön belül továbbra is a tárgyi eszközök a legjelentősebb (75,5 %-át kitevő) vagyoncsoport. A meglévő épületek rekonstrukciója, felújítása, új gépek, berendezések vásárlása, illetve az értékesítések eredőjeként növekedése 2009-ben 9,2%-os, ezer forint. A Baranya Megyei Kórház átalakulása következtében az intézmény és a hivatal könyvviteli mérlege között jelentős, összességében 3 milliárd forint (eszköz és forrás) átvétele-átadása következett be. A 10,8 %-ot kitevő forgóeszközök ezer forintos értékén belül a legnagyobb arányt 55,0 %-ot a pénzeszközök képviselik, melyek alapvetően a részvényértékesítésből és a kötvényből származó források célszerinti, illetve a Baranya Megyei Kórház adósságállományára fordított, valamint átmeneti jellegű finanszírozási célú felhasználása következtében 74,4%-kal, ezer forinttal csökkentek. Eszközök megoszlása 2009-ben Pénzeszközök Követelések 6% 1% Készletek 1% Üzemelésre átadott eszközök 20% Befektett pénzügyi eszközök 1% Egyéb aktív pénzügyi elsz. 3% Tárgyi eszközök 68% Hosszú lejáratú kötelezettség 26% Források megoszlása 2009-ben Rövid lejáratú kötlezettség 13% Tartalékok 5% Egyéb passzív pénzügyi elsz. 3% Saját tőke 53% A források szerkezetében 2009-ben (a korábbi évihez képest) leglényegesebb elmozdulás, hogy (a pénzeszköz felhasználás miatt) 76,5 %-kal ( ezer forinttal) csökkentek a tartalékok, aminek következtében belső összetételében nagyobb lett a saját tőke és a kötelezettségek aránya. A saját tőke 14,4 %-kal ( ezer forinttal) nőtt (ezen belül a vagyontárgyak átadása következtében a hivatalnál növekedés, az intézményeknél csökkenés következett be). A kötelezettségek állománya 6,6 %-kal ( ezer forinttal) csökkent. A Baranya Megyei Kórház adósságállományának törlesztése következtében elsősorban a rövid lejáratú kötelezettségek állománya kevesebb, illetve (a normatíva előfinanszírozás és az intézményi számlák átvezetésének egyenlege) következtében évhez képest csökkent az egyéb passzív pénzügyi elszámolások nagysága.

4 4 Az önkormányzat vagyoni helyzete kismértékben romlott az előző évhez képest. Tőkeereje tovább csökkent: 2006-ban az eszközök 75,6 %-át, 2007-ben 62,0 %-át, 2008-ban 61,1 %-át, 2009-ben 58,8 %- át finanszírozta saját forrásból az önkormányzat. A kötelezettségek aránya a forrásokon belül magasabb (38,9 %-ról 41,2 %-ra nőtt), az eladósodottság mértéke (a kötelezettségek a saját forrásokon belül) 63,8 %-ról 70,0 %-ra növekedett, és a tartalékok Baranya Megyei Kórházhoz kapcsolódó működési célú felhasználása következtében csökkent a befektetett eszközök fedezettsége. Az önkormányzat pénzügyi-finanszírozási helyzete is valamelyest romlott, csökkent (a forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek hányadosaként számított) likviditási mutató, különösen a rövid távú likviditásé (pénzeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek) 1,7-ről, 0,47-re. Az idegen tőke aránya az összes forráson belül 38,9 %-ról 41,2 %-ra nőtt. Az eszközök használhatósági foka összességében nem változott 2008-hoz képest, 72 %-os. III. Költségvetési bevételek teljesítése millió Ft Központi források Önkormányzat bevételeinek évi a és teljesítése OEP-től átvett pe. Illeték teljesítés Egyéb működési bevételek Egyéb átvett Felhalm. éspénzmaradvány pe. tőke jellegű bev. Hitel A Baranya Megyei Önkormányzat (kiegyenlítő, függő, átfutó tételek nélkül figyelembe vett), költségvetési bevételei ezer forintban teljesültek, ami a 2/2010. évi (II.1.) Kgy rendelet szerinti módosított (továbbiakban módosított ) 73,9 %-a. A évi teljesítés 2,7 %-kal magasabb a évi tényszámnál. A realizált források 77,1 %-a működési célú, 22,9 %-a felhalmozási célú bevétel volt. millió Ft Bevételek ben Összes bevétel megoszlása 2009-ben Pénzmaradvány 15% Központi források 27% Egyéb átvett pe. 12% központi források OEP-től átvett pe. illeték működési bevétel egyéb átvett pe. felhalm. és tőke jellegű bev. hitel, kötvény pénzforgalom nélküli bevétel Egyéb működési bevételek 14% Illeték 12% OEP-től átvett pe. 20% III.1. Az önkormányzat saját bevételeinek teljesítése III.1.1. Működési célú saját bevételek Működési bevételek az intézmények körében ezer forintot tettek ki, ami a módosított ot ezer forinttal haladja meg. A túlteljesítés 0,5 %-os. Ezen belül ellátási díjakból, alkalmazottak térítéséből ezer forint realizálódott, aminek 83,6 %-a a szociális intézmények, 11,1 %-a a Baranya Megyei Kórház költségvetését gyarapította. Egyéb működési bevételből ezer forint származott. E bevételek bérbeadásból, szolgáltatások ellenértékéből, jegybevételből, kistérségi kapcsolatokból, ÁFA bevételből, valamint eseti bevételekből tevődnek össze. (Az eredeti hoz képest a teljesítés a térítési díjak esetében 9,5 %-os, az egyéb bevételek esetében az eseti jelleg és az óvatos becslés következtében 47,5 %-os többletet mutat.)

5 5 ezer Ft Illetékbevétel alakulása ben Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December A megyei önkormányzat legnagyobb saját bevételének, az illetékbevételnek tervezését sok bizonytalansági tényező befolyásolta. Az ingatlanpiacot érintő recessziós kilátásokkal és az örökösödési illetékre vonatkozó szabályozás-változáshoz kapcsolódó csökkenésekkel kellett kalkulálnunk. (2009-ben tervezett nagysága a évi nál 32 millió forinttal, a tényleges teljesítésnél 228,6 millió forinttal volt kevesebb.) Az ezer forint 97,7 %-ban, ezer forintban teljesült. A tervezett bevételhez képest az elmaradás ezer forint. A havonkénti adatok az első három negyedévben bár némiképp csökkenő tendenciával, de közel egyenletes teljesítést mutatnak. A negyedik negyedévi kiugróan növekvő értékek főleg a budapesti illetékhivatalok feladat elmaradásainak feldolgozásából származó bevételi többletek következménye. A bírságok, pótlékok és egyéb sajátos önkormányzati bevételek a Hivatal költségvetésében realizálódó források. Az teljesítési aránya 55,5 %-os. Ennek 55 %-a, ezer forint kamatbevétel, 39,2 % a pályázatokhoz kapcsolódó Áfa visszatérülés, melynek összege ezer forint. A fennmaradó 5,8 % ( ezer forint) egyszeri jellegű tételekből adódó bevétel. (E jogcím tartalmazza a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulásnál jelentkező befizetett zsebpénz (612 ezer forint) és kamat (2.198 ezer forint) összegét.) III.1.2. Felhalmozási célú saját bevételek Az eredeti költségvetésbe betervezett ezer forint ezer forintra emeléséről született döntés júniusban. (Az eredetileg tartalmazta a Pécs, Rákóczi út 15. számú és a Pécsbányatelep Kórház tér 1. szám alatti ingatlanok értékesítéséből tervezett bevételt, ez nőtt 680,1 millió forinttal, a Tüdőszanatórium épületéből várt bevétel egy részével). Ezen nagyértékű ingatlanokra 2009-ben nem volt vevő. A 2/2010. (II.1.) Kgy. rendelet szerinti módosított ezer forint volt, melynek 0,6 %-a teljesült. Az intézmények költségvetésében gépjármű és gép értékesítésből ezer forint, a Hivatal költségvetésében részesedés értékesítésből 450 ezer forint (Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft), valamint Forrás részvény osztalékból 59 ezer forint realizálódott. III.2. Központi források ezer forint Normatív állami hozzájárulás és SZJA Központi források Normatív kötött támogatás Címzett támogatás Központosított támogatás ezer Ft Központi források változása 2009-ben 2006-hoz viszonyítva Normatív állami hozzájárulás és SZJA Normatív kötött támogatás Címzett támogatás Központosított támogatás

6 6 Az önkormányzatnak a központi költségvetésből származó összes bevétele 2009-ben ezer forint volt és az elszámolás eredményeként további ezer forint támogatásra vagyunk jogosultak. E központi hozzájárulás az összes költségvetési bevétel 26,8 % -a. (2008-ban 31,2 %-a volt.) 2008-hoz képest a csökkenés 686,9 millió forint, melyből legjelentősebb főként a keresetkiegészítés mérséklése miatt a központosított támogatások csökkenése, de összességében kisebbek a szabad felhasználású támogatások is. (A központi források csökkenéséből a komlói középfokú intézmény fenntartásában bekövetkezett változás hatása 2009-ben ezer forint volt.) A személyi jövedelemadó részesedés tervezett és folyósított összege ezer forint volt, melyből az ellátotti létszám csökkenése miatt 374 ezer forintot kell visszafizetnünk. Az önkormányzat eredeti költségvetésében tervezett normatív hozzájárulások összege ezer forint volt, amely az évközi kiegészítő felmérés, feladatátadás, valamint az évközi változások (lemondás) következtében, együttesen ezer forinttal csökkent. A korrekciók eredményeként a normatív hozzájárulás módosított a és folyósított összege ezer forint volt, amellyel szemben a tényleges mutatószámok alapján számítva ezer forint hozzájárulás illeti meg önkormányzatunkat. A két tétel egyenlegéből adódóan az önkormányzat ezer forint visszaigénylésére vált jogosulttá. A feladatmutatós állami hozzájárulásokon belül az ellátásához kapcsolódó ellátotti létszám növekedése a szociális és gyermekvédelmi feladatok esetében ezer forint-, az oktatási jogcímeken ezer forint többletforrást eredményezett. A szociális és gyermekvédelmi feladatokon belül a jelentősebb eltérések a következő tételeken jelentkeztek: - gyermekvédelmi különleges ellátás: eft, - gyermekvédelmi speciális ellátás: eft, - utógondozói ellátás: eft - demens betegek bentlakásos intézményi ellátása: eft, - időskorúak ápoló-gondozói ellátása: eft, - kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkezés: eft Az oktatási jogcímeken a ezer forint összegű többletforrás a közoktatási alap hozzájárulások utáni ezer forint befizetési kötelezettség, valamint a közoktatási kiegészítő hozzájárulások utáni visszaigénylés és a ezer forint egyenlegéből adódott. Normatív, kötött felhasználású támogatások jogcímen az önkormányzat együttesen ezer forintot használt fel, ezer forinttal magasabb összegre vagyunk jogosultak a módosított szerint biztosított összegnél, alapvetően a magasabb pedagógiai szakszolgálati feladatot ellátó létszám miatt. Központosított okból együttesen ezer forint összegű támogatással kell elszámolnunk (melyből ezer forint technikai jellegű bevétel, azaz a járulék csökkenésre hivatkozással a kereset-kiegészítésből ekkora összeget nem utaltak ténylegesen, pénzforgalom nélküli tételként kell lekönyvelni, mintha megkaptuk és vissza is fizettük volna). A ténylegesen megkapott ezer forint bevételből a jelentősebb tételek: - helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása: eft, (a támogatás összege felhasználásra került, visszautalandó maradvány nincs), - közoktatás-fejlesztési (szakmai, informatikai) célok elszámolása: eft, (ebből: felhasznált összeg:5.201 ezer forint, kötelezettségvállalással terhelt maradvány: ezer forint, befizetési kötelezettség: 422 ezer forint), - bérpolitikai intézkedések támogatása (kereset-kiegészítés): ezer forint, (visszautalandó maradvány 997 ezer forint), - az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok (gyógypedagógusok, osztályfőnökök) anyagi ösztönzését szolgáló támogatás ezer forint (az összegből 858 ezer forint nem került felhasználásra). Összegezve: a központosított okból a tárgyévi pénzmaradványt ezer forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, és ezer forint befizetési kötelezettség terheli. A költségvetési kapcsolatokból származó bevételek teljesítését a 13. számú melléklet, a normatív állami támogatások és az SZJA részesdés elszámolását a 13/a. számú melléklet mutatja. A kötött támogatások intézményekkel történő elszámolása a 13/b. melléklet alapján történt.

7 7 III.3. Támogatásértékű bevételek és egyéb átvett pénzeszközök, kiegészítések, visszatérülések Az önkormányzat összes államháztartáson belülről, illetve kívülről átvett pénzeszközeinek nagysága (kb. a évivel megegyező) ezer forint volt, az összes költségvetési bevétel 32,0 %-a. 80,0 %-a működési célú, 20,0 %-a felhalmozási célú bevétel. 90,0 %-a államháztartáson belülről, 7,5 %-a kívülről származik, 2,5 %-a kiegészítés, visszatérülés. E jogcím legnagyobb része, 63,7 %-a a Baranya Megyei Kórház OEP támogatása, mely ezer forint. Az OEP támogatáson kívüli bevételek 45 %-a működési, 55 %-a fejlesztési célú. Az intézményeknél (az OEP nélkül számított) támogatások és átvett pénzek több, mint fele (54,3 %-a) a közművelődési ágazat intézményeiben realizálódott, ahol a szakmai munkához hazai pályázatokon való aktív részvétel és szponzori tevékenység kapcsolódik. Ezen belül kiemelést érdemel a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága ( ezer forint) támogatásértékű és átvett pénzeszköz bevétele, mely tartalmazza az M6/M60 autópálya projekt régészeti feltárásaihoz kapcsolódó bevételeket is. Továbbá az oktatási ágazatban a szakképzési hozzájárulások nagysága és a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja támogatása ezer forintos bevétele e jogcímen. A hivatal költségvetésébe támogatás értékű működési bevételként ezer forint realizálódott, az 52,3 %-a. Támogatásértékű felhalmozási bevétel ezer forint folyt be, a teljesítés 24,2 %-os. Az alacsony teljesítések az önkormányzat nagy projektjeinek 2010-re történő áthúzódásával vannak összefüggésben. Államháztartáson kívülről átvett forrás ezer forint. Európai uniós forrásból ezer forint működési célú, ezer forint felhalmozási célú támogatásértékű bevétel és ezer forint működési célú átvett pénzeszköz került a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésébe. A támogatásértékű bevételek között jelennek meg a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében szereplő társulások támogatásai is. A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás esetében a tagönkormányzatok befizetései ezer forint volt az alábbiak szerint (ezer forintban): Társult önkormányzatok Előirányzat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Somogy Megyei Önkormányzat Szekszárd Város Önkormányzata Tolna Megyei Önkormányzat Kaposvár Város Önkormányzata A Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás esetében az ezer forint teljesítés-e 100 %- os. Társult önkormányzatok Előirányzat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Baranya Megyei Önkormányzat A támogatási kölcsönök visszatérülése jogcímen realizálódott bevétel a dolgozóknak lakásépítésre és vásárlásra adott támogatások törlesztése. III.4. Pénzforgalom nélküli bevételek A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről és a évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 7/2009. (IV.24.) Kgy. rendelet szerint az önkormányzat előző évi jóváhagyott pénzmaradványa ezer forint. Ebből ezer forint az igénybevett összeg, melyből ezer forint az intézményeké, ezer forint a Hivatalé, a fennmaradó ezer forint pedig a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulásé. A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás teljes egészében, az intézmények csaknem teljesen, 99,3 %-ban felhasználták előző évi pénzmaradványukat. A hivatal ezer forintos ának igénybevétele mindösszesen 60,4 %-os, amely szintén a projektek további évre áthúzódó megvalósításával, a források tartalékba helyezésével kapcsolatos. III.5. Intézmények fenntartói támogatása Önkormányzatunk az intézmények támogatására ezer forintot fordított, aminek 97,9 %-a működési célokat szolgált.

8 8 Működési célú fenntartói támogatás ágazati megoszlása 2009-ben gyermekvédelem 18,1% kulturális 7,4% oktatás 29,9% egyéb 3,2% egészségügy 23,0% szociális 18,4% A működési célú fenntartói támogatás ezer forintos ának felhasználása 100,0 %-os volt, 2 intézménynél volt összesen ezer forint túlfinanszírozás, illetve 9 intézményt érintően ezer forint alulfinanszírozás, melyek alapvetően technikai jellegűek és a pénzmaradvány elszámoláshoz kapcsolódóan 2010-ben rendeződnek. A felhalmozási célú teljesítése 91,1 %-os. A (Baranya Megyei Kórház nélkül számított) működési célú fenntartói támogatásból a jogosan igénybevett állami támogatások ezer forintot fedeztek. Ezzel, a kötelező feladatok ellátásához 69,2 %-ban nyújtott támogatást az állam, amit saját forrásból még ezer forinttal kellett a fenntartónak kiegészíteni. (Ez utóbbi összegben nem szerepel a komlói középfokú intézmény II. félévre jutó támogatása, tekintettel arra, hogy az intézmény már nem intézményfinanszírozásban részesül, illetve pontos összegét még nem ismerjük, ezzel Komló Város Önkormányzata is zárdásának keretében számol el.) A működési kiadások és a központi források különbsége intézményenként a 2. számú segédletben követhető nyomon. A Baranya Megyei Kórház 2009-ben ezer forint működési támogatást kapott a Baranya Megyei Önkormányzattól, ami az intézményeknek adott támogatás 23 %-a (a korábbi években ez az arány 8-9 % volt). Ebből ezer forint szolgált a szállítói tartozásállomány (egy részének) kiegyenlítésére, egyéb működési kiadásokra, ezer forint a létszámleépítés egyszeri terheire, a többi (központi forrásból) kereset-kiegészítésre. A Baranya Megyei Kórház halmozódó adósságállománya évek óta neuralgikus pontot jelentett a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében, gazdálkodásában. Az intézmény működéséhez az önkormányzat 2006-tól 2009-ig millió forint kölcsönt, illetve támogatást biztosított. A támogatás összegéből millió forint a szállítói tartozások fedezetére szolgált. Az adósságállomány a kirendelt önkormányzati biztos által felügyelt intézkedések ellenére a folyamatos működéssel újratermelődő tendenciát mutatott. Hosszú döntési folyamat eredményeként a racionálisabb működés érdekében létrejött a PTE Klinikai Központtal való integráció. Az átalakításához kapcsolódó egyszeri jellegű működési kiadások és az adósságállomány kezelése jelentős terheket róttak/rónak az önkormányzatra. Ezek nagyban meghatározták a évi költségvetést, de jelentősen korlátozzák az azt követő évek lehetőségeit is. Különösen érvényes ez a évi gazdálkodásra, amikor is az intézmény megszüntetésének folyamata során, a jogutódlásból fakadóan, újabb és újabb fizetési kötelezettségek felbukkanásával szembesülünk. A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás finanszírozása az éves 100 %-ában valósult meg. Összetétele (ezer forintban): Megnevezés Előirányzat Társulás működési hozzájárulása Speciális Gyermekotthon működési hozzájárulása normatívával növelten Bezerédj Kastélyterápia Alapítvány támogatása Pénzmaradvány visszaforgatás miatt Összesen: Az intézmények összes bevételének jogcímenkénti és ágazatonkénti arányait az alábbi táblázat mutatja: Ágazatok aránya az egyes jogcímen realizálódó bevételből Jogcím Jogcím/Ágazat Egészségügvédelelődés összes Szociális Oktatás Gyermek- aránya az Közműve- Ágazat Egyéb összes bevételből Ellátási díjak 11,1% 83,6% 3,8% 1,4% 0,0% 0,1% 100% 5,1% Egyéb működési bevétel 40,9% 4,8% 21,0% 1,0% 23,6% 8,7% 100% 7,7% Működési fenntartói támogatás 23,0% 18,4% 29,9% 18,1% 7,4% 3,2% 100% 52,1%

9 9 Felhalmozási fenntartói támogatás 1,7% 38,9% 14,9% 0,0% 19,4% 25,1% 100% 1,1% OEP támogatás 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 24,5% Támogatás értékű bevétel és átvett pénzeszköz 6,9% 1,4% 23,5% 13,4% 54,3% 0,5% 100% 5,0% Pénzmaradvány igénybevétele 17,2% 8,6% 34,5% 11,4% 27,7% 0,6% 100% 4,5% Összes költségvetési bevétel 41,4% 15,0% 20,3% 10,8% 9,8% 2,7% 100% 100,0% IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei A működési hiány finanszírozására ezer forint hitelt tervezett önkormányzatunk. A gazdálkodás likviditási helyzetének alakulása, illetve a tartalékok (lekötött pénzeszközök) átmeneti célú és tényleges felhasználása következtében folyószámla hitel egyenleg december 31-én nem volt. így e jogcímen teljesítési adat nem szerepel. V. Költségvetési kiadások teljesítése Az önkormányzat évi összes költségvetési kiadása ezer forint volt. Ez a módosított 70,8 %-a, de az eredeti nak is csak 87,1 %-a. A teljesítési arány elsősorban az önkormányzat magas céltartalékának (mely hoz teljesítés nem kapcsolódhat), illetve a nagy projektek 2010-re áthúzódó megvalósításának következménye. Ezzel összefüggésben a hivatal beruházási ának teljesítésében is jelentős (70,1 %-os) az elmaradás. Az összes kiadási szint 11,3 %-kal magasabb a évi költségvetési kiadásokénál. Önkormányzat kiadásainak megoszlása 2009-ben ezer forint Személyi juttatások és járulékai aránya a működési kiadásokon belül 2009-ben ellátottak juttatása 1% speciális célú támogatások 4% beruházás, felújítás 12% hitel törlesztés 0% személyi juttatás és járulékai 49% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% dologi 34% egészségügy szociális oktatás gyermekvédelem hivatal egyéb kulturális egyéb működési kiadások személyi juttatás és járulékai Az önkormányzat évi eredeti költségvetésének létszámkerete fő, a módosított fő volt (a évi nyitó létszámkeret még fő volt). A csökkenés összességében év folyamán 82 fő. Legjelentősebb változás a Baranya Megyei Kórház álláshelyeinek számában következett be (-82 fő). V.1. Intézmények kiadásai Az intézmények összes kiadásainak jogcímenkénti és ágazatonkénti arányait az alábbi táblázat mutatja: Jogcím/Ágazat Egészségügy Ágazatok aránya az egyes jogcímen realizálódó kiadásból Szociális Oktatás Gyermekvédelem Közművelődés Egyéb Ágazat összes Jogcím aránya az összes kiadásból Személyi juttatás és járulékai 33,3% 18,3% 24,7% 14,2% 8,5% 1,0% 100% 56,7% Dologi 59,8% 11,2% 11,8% 3,6% 8,8% 4,8% 100% 38,5% Speciális célú támogatás 33,3% 6,4% 37,2% 13,5% 7,3% 2,3% 100% 1,2% Ellátottak juttatása 0,0% 2,3% 10,1% 87,6% 0,0% 0,0% 100% 0,8% Felújítások 20,3% 25,8% 15,4% 26,3% 10,4% 1,8% 100% 1,5% Beruházások 11,5% 13,2% 42,1% 4,7% 10,5% 18,0% 100% 1,3% Összes költségvetési kiadás 42,8% 15,3% 19,9% 10,7% 8,6% 2,7% 100% 100,0%

10 10 Az intézmények költségvetési kiadásai összességében ezer forintot tettek ki, ami az önkormányzat költségvetési kiadásainak 79,5 %-a. Ennek 97,0 %-át működésre, a fennmaradó 3,0 %-ot, ezer forintot felhalmozásra fordították. Ez utóbbi jogcímre a fenntartó ezer forintot biztosított, támogatásértékű bevételből ezer forint, pénzeszköz átvételből ezer forint származott, ezer forintot saját forrásból használtak fel. Összességében a tervezett (módosított szerinti) kiadások 96,2 %-a valósult meg, az intézmények a tervezettnek megfelelően gazdálkodtak. A két legjelentősebb kiadási jogcímen, az 56,7 %- ot kitevő személyi juttatásokon és járulékai esetében 98,7 %-os, a 38,5 %-ot kitevő dologi kiadások esetében 95,3 %-os a teljesítés. Jelentősebb elmaradás csak a nagyságrendjében is jóval kisebb fejlesztési ok esetében volt, a felújítások ezer forintos ának teljesítése 72,9 %-os, a beruházások ezer forintos áé 67,8 %-os. Intézmények kiadásainak funkcionális megoszlása 2009-ben ezer Ft Intézmények kiadásai ának teljesítése 2009-ben dologi 39% speciális célú támogatások 1% ellátottak juttatása 1% beruházások 1% teljesítés személyi juttatás és járulékai 57% felújítások 1% személyi juttatás és járulékai dologi speciális célú támogatások ellátottak juttatása beruházások felújítások A korábbi évekkel való összehasonlításnál figyelembe kell venni a szerkezeti változások hatását is, az mindenesetre megállapítható, hogy a személyi és dologi kiadások túlsúlya változatlan, és elsősorban a kórházhoz kapcsolódó változások következtében csökkent a személyi juttatások és jelentősen nőtt a dologi kiadások mértéke. ezer Ft Személyi juttatás és járuléka Intézmények kiadásai ben Dologi kiadások Speciális célú támogatások Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítások Beruházások költségtérítések 4% sajátos juttatás 3% munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 12% Intézmények személyi juttatásainak megoszlása állományba nem tartozók juttatásai 11% rendszeres személyi juttatás 70% A személyi juttatások és járulékok jogcímen kifizetett összeg 2009-ben ezer forint volt, a módosított ából ezer forint maradvány keletkezett. A személyi juttatások belső összetételét tekintve 70 % a rendszeres személyi juttatások, azaz az alapilletmények, illetménykiegészítések, nyelvpótlékok, valamint egyéb kötelező és feltételtől függő pótlékok nagysága (ez az arány az elmúlt években kismértékben csökkent). 12 %-ot tesznek ki a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások, melyek tartalmazzák a készenléti, ügyeleti, helyettesítési, túlóra díjakat és jutalmakat. A sajátos juttatásokban találhatók a kereset-kiegészítések, a végkielégítés, jubileumi jutalom, napidíj, biztosítási díjak.

11 11 Intézmények dologi kiadásainak funkcionális megoszlása szolgáltatási kiadások 46% ÁFA 16% egyéb dologi 7% készletbeszerzés 31% A dologi kiadások ezer forint öszszege majdnem duplája (1,9 szerese) az eredeti nak. (bérmegtakarításból, előző évi pénzmaradványból, pályázati forrásokból emelkedett az év során az összeg, illetve legjelentősebb ebből az az ezer forint teljesítés (növekmény), amelyet a Baranya Megyei Önkormányzat biztosított a Baranya Megyei Kórház szállítói tartozásállományának kiegyenlítésére. A teljesítések aránya magas: az egészségügyi és a szociális ágazatban 100%-os, az oktatási ágazatban 95,3 %-os, a gyermekvédelmi ágazatban 92,5 %-os, a kulturális ágazatban a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 55,8 %-os teljesítése miatt 69,1 %-os. A dologi kiadások teljesítését vizsgálva vannak 100 %-nál magasabb teljesítési arányok. A bólyi és az oldi intézmények esetében 2,7, illetve 3,8 %-kal haladják meg az ot. E túlköltésekre a fenntartói támogatás ot meghaladó lehívása biztosított fedezetet, mely túlfinanszírozás a pénzmaradvány jóváhagyás keretében visszafizetésre kerül. A közüzemi kiadásai 2009-ben az előző évhez képest jelentős növekedést mutatnak. Azonban, ha az értékeket a Baranya Megyei Kórház és a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló intézmény adataival korrigáljuk, arra a következtetésre juthatunk, hogy 2009-ben az áremelkedések és az ÁFA változások hatását nagyrészt megtakarításokkal ellensúlyozták az intézmények. ezer Ft Intézmények közüzemi kiadásai ben ezer Ft Intézmények közüzemi kiadásai ben korrekciókkal gógyszer,vegyszer élelmiszer egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások víz- és csatornadíj távhő és melegvíz díja villamosenergia díja gázenergia díja gógyszer,vegyszer élelmiszer egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások víz- és csatornadíj távhő és melegvíz díja villamosenergia díja gázenergia díja Speciális célú támogatások az intézményi kiadások mindössze 1,2 %-át teszik ki, legnagyobb tétele az önkormányzat felé teljesítendő, az előző évi pénzmaradvány elszámoláshoz kapcsolódó pénzátadás. Az ellátottak pénzbeli juttatásaira ezer forintot fordítottak az intézmények. Ez nagyjából a évi teljesítés szintjével megegyező. Jelentős részét, 87,6 %-át a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központban ellátott gyermekvédelmi gondoskodásban részesülők használtak fel. Az oktatási ágazatban ezer forint szolgált az ilyen feladatot is ellátó intézmények gyermekvédelmi kiadásaira, valamint jellemzően tankönyvtámogatásra, étkezési hozzájárulásra. A szociális intézményekben ezer forintot fordítottak a gondozottak zsebpénzére. A tervezett intézményi felújítási kiadások 72,9 %-ban ezer forintban teljesültek. Ez majdnem ötszöröse a tavalyi évi teljesítésnek. A megvalósított célokat tételesen a 10. számú melléket mutatja. A beruházási ok 67,8 %-ban, ezer forintban realizálódtak, melyeket feladatonként a 11. számú melléklet tartalmaz. E mellékletekből látható az is, hogy milyen mértékben járult az egyes célokhoz, feladatokhoz fenntartói támogatás, valamint egyéb, saját illetve átvett forrás.

12 12 V.2. Hivatal kiadásai ezer Ft személyi juttatás és járulékai Hivatal kiadási ának teljesítése 2009-ben dologi teljesítés speciális célú beruházások, támogatások felújítások hitel törlesztés tartalék A hivatal költségvetése összes kiadási ának felhasználása 34,5 %-os. Ezen belül a költségvetési kiadások ának teljesítése mindössze 34,3 %. Oka a korábban már említett magas tartalékképzés, továbbá a beruházások, illetve a nagy projektek megvalósításához kapcsolódó kiadások 2010-re áthúzódásának hatása. A tartalékok aránya a hivatal költségvetési kiadásainak án belül 17,6 %. A kiadások 7,7 %-át kitevő személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékai ának felhasználása 91,5 %-os. A Hivatal személyi juttatásainak teljesítése 93,6 %-os, a Közgyűlésé 91,5 %- os, a projektekhez kapcsolódó 64,7 %-os. A személyi juttatásokra eső áthúzódó kötelezettségek nagysága ezer forint. A dologi kiadások ának felhasználása 46,2 %-os, ezer forint. A Hivatal működéséhez kapcsolódó dologi teljesítése 46,1 %-os, a Közgyűlésé 48,1 %-os. A programok, pályázatok, egyéb működési kiadások ának 45,6 %-os felhasználása történt meg az év során. Legnagyobb tétele a kamatkiadás, a ezer forintos ból (elsősorban az alacsony mértékű folyószámlahitel igénybevétel miatt) összességében ezer forint teljesült. Másik nagy tétele a normatív állami hozzájárulás elszámolásából eredő ezer forintos fizetési kötelezettség (amely tartalmazza a központosított támogatásoknál említett, pénzforgalomban meg sem érkezett ezer forint kereset-kiegészítés összegét is). Az elmúlt években folyamatosan csökkent a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében a nemzetközi tevékenységekre elkülönített összeg nagysága. A évi eredeti költségvetésben ezer forint keretösszeg állt rendelkezésre. A teljesítés ezer forint volt, a módosított 71,6 %-a. Ebből a személyi juttatásoké 94,2 %, a kapcsolódó járulék 58,5 %, a dologi kiadásoké 67,6 %. A rendelkezésre álló pénzügyi eszközök csökkenése miatt, illetve az eredményes és hatékony működés érdekében szükséges volt a kapcsolatrendszer folyamatos felülvizsgálata. állományba nem tartozók juttatásai 23% költségtérítések 4% sajátos juttatás 9% munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 10% Hivatal személyi juttatásainak megoszlása egyéb nem rendszeres juttatás 0% rendszeres személyi juttatás 54% költségvetési befizetések, adók, díjak 45% Hivatal dologi kiadásainak funkcionális megoszlása kamat 23% készletbeszerzés 1% szolgáltatási kiadások 16% ÁFA 6% egyéb dologi 9% A speciális célú támogatások és pénzügyi elszámolások 9/b. számú mellékletben részletezett összességében ezer forintos teljesítése az 68,1 %-a. A speciális célú pénzeszközök átadása a költségvetési rendeletben foglaltak alapján, megállapodások illetve határozatok keretében, az ott meghatározott határidőknek megfelelően történtek. Jelentős, ezer forint a 2010-re áthúzódó kifizetések nagysága, melyek közül kiemelkedik a Kistelepülése pályázati keretének áthúzódó, ezer forint felhasználása.

13 13 Az elnöki keret 48,2 %-ban került felhasználásra. 139 db támogatás keretében, összesen ezer forint kifizetése történt, az egy támogatásra eső átlag ( ezer forint szórás között) forint. Ebből a költségvetési szervek és társulások támogatása ezer forint volt. Támogatási kölcsönök, a dolgozóknak lakásépítésre és vásárlásra adott támogatások összege ezer forint. Az előző évi pénzmaradvány átadása a évi elszámolása alapján a Baranya Megyei Önkormányzat intézményeinek ezer forint. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a költségvetésben a hivatal felújítási feladatainak fedezetére ezer forintot különített el a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága költözéséhez kapcsolódóan raktár kialakítására. A munkálatok befejeződtek. 100 %-os a felhasználás. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében ezer forint a beruházási kiadások módosított a, melyből a 29,9 %-os igénybevétel mellett ezer forint felhasználása valósult meg a beszámolási időszakban. Az alacsony teljesítési arány a kiemelt beruházási pályázatokhoz kapcsolódik. A kivitelezői közbeszerzési eljárások befejezése megtörtént, a munkálatok és ezzel arányosan a kifizetések 2010-ben várhatóak. A Zsolnay múzeum beruházása címzett támogatással valósult meg, kapuit szeptember 29-én nyitotta meg a látogatók előtt. A homlokzat restaurálási munkálatainak elkészülte után a beruházási keret maradványa a homlokzat fényfestésére került felhasználásra. A beruházás végelszámolása a Magyar Államkincstárral megtörtént. Intézményi informatikafejlesztést (2008-ról 2009-re áthúzódó és évi kifizetésként) központosított támogatással valósított meg a Baranya Megyei Önkormányzat. A 2008-ban kapott ezer forint teljes mértékű felhasználása 2009-ben megtörtént, ezer forint befektetett eszköz és ezer forint kisértékű eszköz vásárlásával (mely a dologi kiadások között jelenik meg). A évi ezer forint támogatásból ezer forint befektetett eszköz érték, 635 ezer forint dologi kiadás és ezer forint intézményfinanszírozás formájában került felhasználásra. Így 2009-ben a felhasználás 69,6 %-os. Geotermikus rendszerre (Nagy Kiállítótér projekthez kapcsolódó) KEOP pályázatot (ÖKO-HÁZ pályázat) nyújtott be önkormányzatunk január 31-én. A pályázathoz készült megvalósíthatósági tanulmány értéke ezer forint volt ezer forint felhasználásával valósult meg a Pécs, János u. 22. számú ingatlan funkcióbővítéses felújítása és rekonstrukciója, a tetőtér beépítése. Sikertelen közbeszerzés következtében nem valósult meg a tervezett pécsváradi ingatlan vásárlás, illetve 2010-re húzódik át a CÉDE támogatással tervezett Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny nyílászáró cseréje. Európai uniós forrásból megvalósuló beruházások: Az Orfű Aquapark valamint az Orfű Aktív Víziturisztikai Központ projektek munkálatai 2009-ben megkezdődtek. A felhasználás az előbbi vonatkozásában ezer forint, az utóbbi esetében ezer forint, mely kiadások a megvalósíthatósági tanulmányt, a tervezési költségeket valamint a kivitelezői részszámlák összegét tartalmazzák. A felhasználás 27,8 % illetve 15,0 %. A Dél-dunántúli Regionális és Tudásközpont megvalósítására tervezett ezer forint felhasználása a munkálatokkal arányosan első negyedévet terheli. A kivitelező előlegbekérője év októberében került benyújtásra és kifizetésre. A teljesítés 28,8 %. A Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata június 11-én kivitelezési szerződést kötött a LAKI Épületszobrász Zrt.-vel a Nagy kiállítótér Múzeum utca projekt kivitelezésére. A szerződéses összeg nettó forint. A kivitelezési munkák közül elkészültek a bontások, zajlik a kiviteli terveknek megfelelő rekonstrukció. Az felhasználása 2009-ben 38 %-os volt. Az általános tartalék eredeti a millió forint, december 31-én ezer forint volt. A céltartalék a ezer forintról a évvégére ezer forinttal, ezer forintra csökkent. Ezeken a jogcímeken teljesítés nem lehet, felhasználásukhoz az átcsoportosítása szükséges. A tartalékok évi felhasználását a 3. és a 4. számú segédletek mutatják.

14 14 Hivatal kiadásainak funkcionális megoszlása hitel törlesztés 2% személyi juttatás és járulékai 20% ezer Ft Hivatal kiadásai ben beruházások, felújítások 48% speciális célú támogatások 15% dologi 15% személyi juttatás és járulékai dologi kiadások speciális célú támogatások felújítási kiadások beruházások hitel törlesztés V.3. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás kiadásai A tényleges költségvetési kiadások ezer forintos összege az ok 88,8 %-át teszi ki. A személyi juttatásoknál a beszámolási időszakban a teljesítés 82,4 %-os, oka, hogy a szigetvári speciális gyermekotthon intézményvezetői státusza nem került évben betöltésre. Valamint az évközben történő fluktuációk is növelték a megtakarítást. A dologi kiadások ának 85,3 %-át használta fel a Társulás. Speciális gyermekotthoni ellátásra a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítványnak támogatási szerződés alapján átadott működési célú pénzeszköz az ellátásnak megfelelően 100 %-os. A kiadások igen kis hányadát, (610 ezer forint) informatikai beszerzéshez kapcsolódó felhalmozási kiadások tették ki. V.4. Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás kiadásai A 2009-ben teljesített kiadás 107 ezer forint, mely a teljes költségvetési 10,7 %-ának felel meg. Személyi juttatás kifizetés adott évben nem volt. Függő kiadásként szerepel a megbízott vezető elszámolt november, december havi illetménye. A megalakulással összefüggő költségre 107 ezer forint kifizetése történt, mely a dologi kiadások ának csak 57,2 %-a. Ilyen kiadás volt pl. a bélyegző készítés, valamint nyomtatványok beszerzésének költsége. VI. Adósságállomány, adósságszolgálat VI.1 Adósságállomány A fejlesztési célú hitelek december 31-i záróállománya ezer forint volt, mely teljes egészében a 2006-ban felvett fejlesztési hitelek állománya. Nagysága a december 31-i állományhoz képest ezer forinttal csökkent. Folyószámla hitel állomány december 31-én nem volt. (Az önkormányzat 1,5 milliárdos folyószámla hitelkerettel rendelkezett, amely a költségvetés módosítás során a nagy projektek utófinanszírozású támogatásához kapcsolódóan 570 millió forinttal emelkedett.) december 31-én a kötvényből fennálló tartozás ezer CHF volt, amelynek értéke az értékelési szabályok szerint (2009. december 31-i árfolyamon számítva) ezer forint. Az önkormányzatnak 245 napon keresztül volt, átlagosan ezer forint folyószámlahitele. A folyószámlahitel maximális értéke augusztus 17-én volt, ezer forint. A kötvényből illetve a részvényértékesítésből származó bevétel fel nem használt pénzeszközeiből, tartalékolási céllal (folyamatosan) rövid lejáratú lekötései voltak az önkormányzatnak, ezek bontása augusztus 27-én (1.570 millió forint) és november 30-án (1.000 millió forint) történt. A pénzkészlet változását az 5. számú segédlet mutatja.

15 15 Az önkormányzat adósságállományának alakulása millió forint fejlesztési működési kötvény kibocsátás összesen VI.2. Adósságszolgálat (törlesztés+kamat) ezer forint január A havi átlagos havi folyószámla hitel alakulása ben február március április május június július augusztus szeptember október november december A hitel visszafizetésre tervezett ezer forint 97,6 %-ban, ezer forint összegben teljesült. A tervezett visszafizetésből ezer forint a évi beruházási felújítási feladatokhoz, ezer forint a kötvény kibocsátáshoz kapcsolódik. A kamat kiadások az alábbiak szerint alakultak a beszámolási időszakban: Likviditási hitel kamatára kifizetett összeg ezer forint volt, a tervezett összeg 38,8 %-a; (: ezer forint) Működési, normatíva visszafizetéséből keletkező kamat kiadás összege ezer forint volt. Előirányzathoz viszonyított százalékos aránya 100; (: ezer forint) Fejlesztési célokra igénybe vett hitel kamata ezer forint, mely az előirányzott összeg 54,9 %-a; (: ezer forint) A kötvény kibocsátásra tervezett éves kamat módosított a ezer forint volt. Az adott évben ezer forint került felhasználásra. A teljesítés 45,0 %. VII. Az önkormányzat pénzmaradványának alakulása A évi tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege ezer forint (melyből a pénztárak és bankszámlák záróegyenlege ezer forint, a forgatási célú értékpapírok záró állománya ezer forint, az aktív és passzív pénzügyi elszámolások záró egyenlege ezer forint, az előző években képzett tartalékok maradványa -49 ezer forint). E tárgyévi helyesbített pénzmaradvány kevesebb mint ¼- e az előző évinek (2008-ban ezer forint volt), a évi kötvénykibocsátásból és a évi részvényértékesítésből származó tartalékok fokozatos felhasználása következtében. Ebből ezer forint a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala, ezer forint az intézmények és ezer forint a társulások maradványa. Mind a Hivatal, mind az intézmények maradványa kevesebb a évinél. A finanszírozásból származó korrekciók összege ezer forint, mely a következő tételek egyenlegéből tevődik össze: Két intézmény túlfinanszírozása ezer forint, mely egy szociális és egy oktatási intézmény befizetését jelenti az irányító szerv felé. Az alulfinanszírozás összege ezer forint, ez támogatás kiutalását jelenti 9 intézmény részére több különféle jogcímen. Önkormányzati szinten e tételek egyenlege nulla. A normatív állami hozzájárulás, a normatív kötött támogatások és az SZJA elszámolás során ezer forint többlettámogatásra jogosult önkormányzatunk ezer forint pedig a központi költségvetés felé fennálló tartozásunk, amely a kereset-kiegészítés és a járulékcsökkenés miatt befizetendő 997 ezer forintból, illetve az egyéb központosított támogatások elszámolásából ezer forintból tevődik össze. A célok (összesen 9 jogcím) felülvizsgálata eredményeként az intézményeknek ezer forintot kell befizetniük, az irányító szervnek pedig ezer forintot kell átutalnia a zárdás jóváhagyását követően. Egyenlegét tekintve tehát a Hivatal részéről teljesítendő ezer forint. Ezt figyelembe véve a költségvetési pénzmaradvány összege ezer forint. A jóváhagyott pénzmaradvány (amely a költségvetési pénzmaradványtól abban különbözik, hogy a +/- tételeket nem egyenlegében, hanem intézményenként a pozitív tételeket kezeli) ezer forint.

16 16 A költségvetési pénzmaradvány 94,4 %-a, ezer forint kötelezettséggel terhelt, 5,6 %-a ezer forint) pedig szabad rendelkezésű maradvány a 14. számú melléklet szerint (mely a gazdasági integrációk egyenlegként jelentkező maradványa következtében eltér a 19. számú mellékletben található összegtől.) A kötelezettséggel terhelt intézményi maradványok dokumentumait (ahol a nagyságrendek ezt indokolták) a Hivatal Ellenőrzési Csoportja, valamint a Költségvetési Csoport munkatársai ellenőrizték. A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás jóváhagyott pénzmaradványa ezer forint, melyből szabad rendelkezésű ezer forint. A Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás pénzmaradványa 893 ezer forint, melyből 702 ezer forint szabadon felhasználható keret. Tekintettel az önkormányzat igen feszített évi költségvetési kondícióira a 14. számú melléklet 8 oszlopában kimutatott szabd rendelkezésű intézményi pénzmaradványok elvonására teszek javaslatot. Ez az összeg nem kerül ki az intézményi működtetés köréből, az önkormányzat évi céltartalékába helyezve nem tervezett, előre nem látható, évközben felmerülő intézményi működési kiadások forrásául szolgálhat. VIII. Egyebek Az önkormányzati ingatlanok kedvezményes díj ellenében történő bérbeadása, illetve azokra térítésmentes használat biztosítása közvetett támogatásnak minősül, ezért azt az Áht ában foglaltak szerint a zárdás előterjesztésekor tájékoztatásul be kell mutatni a Közgyűlésnek. A Baranya Megyei Önkormányzat olyan társadalmi-, civil-, és egyéb szervezetek részére ad kedvezményes bérleti díj ellenében bérbe ingatlanokat, illetve olyan szervezeteknek biztosít térítésmentes ingatlanhasználatot, amelyek részben megyei önkormányzati, illetve megyei önkormányzat által támogatandó közfeladatot látnak el, vagy tevékenységük a megye egészének érdekeit szolgálja. Közvetett támogatás továbbá a térítési díj kedvezmény amelyet a jogszabályi előírások szerinti mértékben biztosítanak az intézmények valamint a különböző méltányossági okok miatti, eseti jellegű térítési díj-elengedés is. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2010. (I.28.) Kgy. rendelettel összefüggő intézkedéseket meghatározó 4/2010. (I.28.) Kgy. határozat 18. pontja a közvetett támogatások felülvizsgálatát rendelte el. Ez folyamatban van. Az önkormányzat által nyújtott évi közvetett támogatásokat a 21. számú melléklet mutatja. A többéves kihatással járó feladatok évi át illetve teljesítését, valamint a további évek át a 15. számú melléklet tartalmazza. Továbbá a számviteli jogszabályok alapján a zárdásról szóló beszámolónak tartalmaznia kell az alábbiakat: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92/A. (1) bekezdése alapján a megyei önkormányzat képviselő-testülete köteles könyvvizsgálót megbízni. A Baranya Megyei Önkormányzat közbeszerzési eljárás keretében június 1. napjától május 13-ig a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft.-t bízta meg a könyvvizsgálati teendők ellátásával. A könyvvizsgálati díj havi forint+áfa. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalában Bekk Ferencné gazdálkodási csoportvezető (regisztrációs szám: ). IX. Területi kisebbségi önkormányzatok tevékenységének értékelése A területi kisebbségi önkormányzatok (továbbiakban: kisebbségi önkormányzatok) a 375/2007. (XII.23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján évben kisebbségi önkormányzatonként egységesen 892 ezer forint általános működési támogatásban, illetve az ellátott feladataik arányában igényelhető feladatalapú támogatásban részesültek az alábbiak szerint: - Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 398 ezer forint - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 439 ezer forint - Baranya Megyei Német Önkormányzat 421 ezer forint. A Baranya Megyei Önkormányzat a kisebbségi önkormányzatok részére a évivel megegyező összegű támogatást biztosított. Változás az előző évhez képest, hogy a kötelezően biztosítandó feltételek és az ahhoz szorosan kötődő kiadások fedezetére nyújtott 372 ezer forint pénzügyi támogatás feletti, az önkormányzati feladataik ellátására nyújtott további támogatás felhasználása feltételhez kötött. A

17 17 támogatás legalább 40 %-a a települési kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek pályázati kiírás útján történő támogatására, valamint a területi kisebbségi önkormányzatok által benyújtott pályázatok önrészének biztosítására használható fel. A kisebbségi önkormányzatok költségvetési mérlegének teljesítését a 9/a. számú melléklet mutatja. A Baranya Megyei Cigány Önkormányzat február 13-án meghozta a költségvetéséről szóló 3/2009. (II.13.) BMCÖ határozatát ezer forint főösszeggel. A évi költségvetés a beszámolási időszakban hatszor került módosításra, melynek eredményeként a módosított ezer forintra változott. Az önkormányzat költségvetési bevételei ezer forintban, 100,0 %-os szinten teljesültek. Bevételeinek legnagyobb része a Baranya Megyei Önkormányzattól kapott, ezer forint összegű támogatás. 169 ezer forint az önkormányzat évi pénzmaradványa. A támogatásértékű működési bevételek között került elszámolásra az önkormányzat és a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ között, október 22 és április 21. közötti időszakra vonatkozó, a közhasznú munkavégzés támogatása nyújtása céljából létrejött Hatósági szerződés alapján befolyt 132 ezer forint évi támogatás, és a Siklósi Cigány Kisebbségi Önkormányzat által visszautalt, fel nem használt évi támogatás 4 ezer forint értékben. A Baranya Megyei Cigány Önkormányzat évi tényleges költségvetési kiadása ezer forint volt, ebből 756 ezer forint a személyi jellegű kiadások teljesítése, mely az 1 fő közhasznú munkavállaló foglalkoztatásával kapcsolatos 113 ezer forint munkabérből, és az önkormányzat elnökének 643 ezer forint költségátalányából tevődik össze. A foglalkoztatott munkabérének munkaadókat terhelő járulékai kiadási összege 33 ezer forint. Az önkormányzat működésével kapcsolatos dologi kiadások teljesítési összege ezer forint. A kiadási tételek között a képviselők és külső bizottsági tagok eseti utazási költségtérítése, telefonköltség, reprezentációs kiadások, szakmai szolgáltatás, terembérlet, személyszállítás, egyéb különféle dologi kiadások, képzőművészeti alkotások vásárlásának kiadásai, és ezek általános forgalmi adója szerepel. A települési cigány kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek támogatására az önkormányzat a bevételek 30,3 %-át fordította. A 2009-ben pályázati kiírás útján támogatott 36 kisebbségi önkormányzat, civil szervezet összesen ezer forint támogatásban részesült. Az önkormányzat támogatást nyújtott a Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület részére, 1 fő közhasznú munkavállaló foglalkoztatásával kapcsolatosan felmerülő költségekre 200 ezer forint összegben. A kisebbségi önkormányzat évben az összes tényleges költségvetési bevétel 96,6 %-át használta fel, a szabad pénzmaradvány a bevételek 3,4 %-a. A évi költségvetési, jóváhagyott pénzmaradvány összege 204 ezer forint, amelyet évről áthúzódó 7 ezer forint kötelezettség terhelt. Így a felhasználható szabad pénzmaradvány 197 ezer forint, mely összeg a január és február hónapban felmerülő kiadások fedezeteként szolgál. A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat február 16-án meghozta a költségvetéséről szóló 2/2009. (II.16.) BMHÖ határozatát ezer forint főösszeggel. A évi költségvetés a beszámolási időszakban négyszer került módosításra, melynek eredményeként a módosított ezer forintra változott. Az önkormányzat költségvetési bevételei ezer forintban teljesültek. Bevételeinek legnagyobb része a Baranya Megyei Önkormányzattól kapott, ezer forint összegű támogatás. A támogatásértékű működési bevétel 100 ezer forint összege az Országos Horvát Önkormányzat pályázatán, a Baranya megyei horvát önkormányzatok találkozója programra elnyert támogatás. Ugyanezen rendezvény lebonyolítására a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványtól szintén 100 ezer forint támogatásban részesült az önkormányzat, mely összeg a működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről költségvetési soron szerepel. Az önkormányzat évi pénzmaradványa 650 ezer forint. A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat évi tényleges költségvetési kiadása ezer forint volt. A személyi jellegű kiadások között a tisztségviselők részére megállapított költségátalány 858 ezer forint, és az önkormányzat által alapított Baranyai Horvátokért Díj adományozásához kapcsolódó juttatás 50 ezer forint a, illetve a költségátalányok 792 ezer forint, és a kitüntető díj 50 ezer forint teljesítési adata szerepel. A munkaadókat terhelő járulékok 6 ezer forint a és teljesítési adata szintén az önkormányzat által alapított kitüntető díj adományozásához kapcsolódó egészségügyi hozzájárulás.

18 18 Az önkormányzat a költségvetési összbevétel 46,2 %-át, ezer forintot fordított a testület működésével kapcsolatos dologi kiadásokra az alábbiak szerint: A képviselők eseti utazási költségtérítése ezer forint, az önkormányzat évi Baranya megyei önkormányzatok találkozója és közmeghallgatás, illetve egyéb rendezvények reprezentációs kiadásai, terembérlet, személyszállítási kiadások, az önkormányzat egyéb dologi kiadásai, telefonköltség és sportmezek vásárlása összesen 553 ezer forint általános forgalmi adóval növelt értékben. A települési horvát kisebbségi önkormányzatok és civil szervezetek pályázat kiírása útján történő támogatására a ténylegesen befolyt bevételek 26,1 %-át fordította az önkormányzat ben 41 kisebbségi önkormányzat és civil szervezet pályázatát támogatta, összesen ezer forint értékben. A kisebbségi önkormányzat évben az összes tényleges költségvetési bevétel 90,9 %-át használta fel, a szabad pénzmaradvány a bevételek 9,1 %-a. A évi költségvetési, jóváhagyott pénzmaradvány összege 413 ezer forint, amelyet évről áthúzódó kötelezettség nem terhelt. A 413 ezer forint felhasználható szabad pénzmaradványt a nemzetközi kapcsolatok, és az önkormányzat saját szervezésű rendezvényeinek lebonyolításával összefüggő 2010 évi kiadások fedezeteként javaslom felhasználni. A Baranya Megyei Német Önkormányzat február 16-án meghozta a költségvetéséről szóló 2/2009. (II.16.) BMNÖ határozatát ezer forint főösszeggel. A évi költségvetés a beszámolási időszakban háromszor került módosításra, melynek eredményeként a módosított ezer forintra változott. Az önkormányzat költségvetési bevételei ezer forintban teljesültek. Bevételeinek legnagyobb része a Baranya Megyei Önkormányzattól kapott, ezer forint összegű támogatás. Jelentős összegű, ezer forint az önkormányzat évi pénzmaradványa, mely összegből évben ezer forintot, a teljes összeg 58,4 %-át vette igénybe az önkormányzat. A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány által kiírt pályázat nem valósult meg, így az elnyert 400 ezer forint támogatás ához nem kapcsolódik teljesítés. A Baranya Megyei Német Önkormányzat évi tényleges költségvetési kiadása ezer forint. Az önkormányzat a költségvetési összbevétel 24,4 %-át, ezer forintot fordított a testület működésével kapcsolatos dologi kiadásokra. A képviselők eseti utazási költségtérítése 447 ezer forintban realizálódott. A testület 657 ezer forinttal járult hozzá a Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre által, a német származású polgári lakosság malenkij robot -ra való deportálásával kapcsolatosan végzett kutatás, és az elkészített interjúk anyagát összefoglaló, Egyetlen bűnünk a származásunk volt. című háromnyelvű könyv német nyelvű részének kiadásához. Ezen felül az önkormányzat, mint társrendező a évben öt szervezettel közösen lebonyolított rendezvényeinek kiadásaira ezer forintot fordított. A települési német kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek támogatására az önkormányzat a bevételek 43,8%-át fordította. A 2009-ben pályázati kiírás útján támogatott 148 kisebbségi önkormányzat, civil szervezet összesen ezer forint támogatásban részesült, mely összegből 2009-ben 1 szervezet 30 ezer forint fel nem használt támogatást visszautalt. Az önkormányzat támogatást nyújtott az Alte Kameraden Blaskapelle Fúvószenekari Egyesületnek az Auf der Hochzeit című, 30 magyarországi német nemzetiségi fúvószenekari mű, 13 szólamfüzetének és partitúrájának (10 példány) nyomdai kiadásaira 100 ezer forint értékben. Az önkormányzatnak személyi jellegű, illetve munkaadókat terhelő járulékok kiadása a beszámolási időszakban nem volt. A kisebbségi önkormányzat évben az összes tényleges költségvetési bevétel 68,1 %-át használta fel, a szabad pénzmaradvány a bevételek 57,0 %-a. A évi költségvetési, jóváhagyott pénzmaradvány összege ezer forint volt, amelyet évről áthúzódó ezer forint kötelezettség terhelt. Így a felhasználható szabad pénzmaradvány ezer forint, mely összeget az önkormányzat évi határozatai alapján a más szervezetekkel közösen megrendezett rendezvények, a Baranya Megyei Levéltár támogatására (300 ezer forint), és kiírt pályázatok támogatására (2.400 ezer forint), illetve egyéb dologi kiadásokra (66 ezer forint) használt fel. ÖSSZESSÉGÉBEN: Az önkormányzat 2009-es költségvetésében célul tűzött feladatait teljesítette, a kötelező feladatok prioritását figyelembe véve az intézményrendszer működőképességét biztosította, a tervezett projektek megvalósítása folyamatban van. Az önkormányzat a gazdálkodási évet likviditási

19 19 gondok nélkül zárta, a gazdálkodást takarékos szemlélet jellemezte, a folyamatos működés hiánya érdemben nem nőtt. Ugyanakkor az egészségügyi feladatok további racionálisabb útjaként meghatározott egészségügyi integráció jelentős egyszeri jellegű kötelezettségvállalást rótt/ró a gazdálkodásra. A Baranya Megyei Önkormányzat e kötelezettségének, a makrogazdasági környezet recessziós hatásainak, a központi költségvetési politika megszorító intézkedéseinek, a megyei önkormányzatok szűk bevételi struktúrájának következtében erősen korlátozott rendszerben kényszerül, kényszerült eleget tenni. E kötelezettségek amelyek közül több csak az intézmény megszűnéssel vált láthatóvá forrásaként a közgyűlés (9/2009. (II.26.) Kgy. határozatának 7.b) pontjában) a Tüdőszanatórium megüresedett épületének értékesítéséből tervezett bevételt jelölte meg. Ennek és más nagy értékű ingatlanoknak az értékesítése azonban eddig nem valósult meg, így meglévő forrásainak átstrukturálására, illetve minden egyéb lehetőség felkutatására és megtételére kényszerült az önkormányzat év végén a kórház adósságállományának kezelésére az önkormányzat fejlesztési célú tartalékainak átcsoportosításáról, tartalékolt pénzeszközeinek felhasználásáról, illetve fejlesztési célú hitel felvételéről döntött. Ennek következtében a működési hiány nőtt, a pénzkészlet lecsökkent, jelentős kötelezettségek gördültek tovább 2010-re, sőt még 2011-re is. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése III. 1.) elfogadja a területi kisebbségi önkormányzatok részére a Baranya Megyei Önkormányzat által évre biztosított támogatások felhasználásáról szóló beszámolót; Határidő: közlésre azonnal Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlése elnöke 2.) utasítja a megyei főjegyzőt, hogy az intézményeket, a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulást és a Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulást a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről tájékoztassa. Határidő: a rendelet kihirdetését követően azonnal Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző Pécs, április 13. Dr. Hargitai János

20 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2010. (IV.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről és a évi pénzmaradvány jóváhagyásáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján a évi költségvetési zárdásáról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a területi kisebbségi önkormányzatokra, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, valamint a Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulásra. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek címrendjét a 3. számú melléklet tartalmazza. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) (1) az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárdást ezer forint bevételi főösszeggel, ebből: ezer forint költségvetési bevétellel, 0 ezer forint finanszírozási célú pénzügyi műveltek bevételeivel, ezer forint passzív pénzügyi műveletek bevételeivel, és ezer forint kiadási főösszeggel, ebből: ezer forint személyi jellegű kiadással: ezer forint munkaadókat terhelő járulékkal, ezer forint dologi kiadással, ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival, ezer forint speciális célú támogatással, ezer forint társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatással, ezer forint felújítási kiadással, ezer forint beruházási kiadással, 400 ezer forint pénzügyi befektetések kiadásaival, ezer forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásaival, ezer forint aktív pénzügyi műveletek kiadásaival az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) megállapítja, hogy költségvetési hiányának finanszírozási módja a szabad pénzeszközök felhasználása. 3. (1) A Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok évi költségvetési mérlegének teljesítését a 9/a. számú melléklet, vagyonkimutatását a 2. számú melléklet, pénzmaradványát a 14. számú melléklet tartalmazza.

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

Az illetékbevételek a módosított 450 000. A 2007. évi előirányzat kialakítása 300 000. 423,5 millió forintos volt a kiesés, 80,6 100 000 2007

Az illetékbevételek a módosított 450 000. A 2007. évi előirányzat kialakítása 300 000. 423,5 millió forintos volt a kiesés, 80,6 100 000 2007 Hivatal bevételei Illetékbevétel alakulása 26-28-ban Az illetékbevételek a módosított 45 előirányzatnál 196.543 ezer forinttal 4 magasabb összegben realizálódtak, ez 1,7 %-os túlteljesítés. 35 A 27. évi

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet 1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 306-90/2010. MELLÉKLETEK: 21+5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2010. (IV.) Kgy.

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék 2007. szeptember 28. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 87/2007. (IX. 20.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága vezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 2007. december 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 3 RENDELET 9/2007. (XII. 6.)

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2006. december 21. 19. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 20/2006. (XII. 21.) Kgy. a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2014. (IV.25) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2013. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2014. április 25-i nyilvános

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2012. április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2010. szeptember 23. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 78/2010. (IX. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Az elmúlt évhez hasonlóan 2013. évben is támogatásban részesültek a településen működő civil szervezetek, egyesületek.

Az elmúlt évhez hasonlóan 2013. évben is támogatásban részesültek a településen működő civil szervezetek, egyesületek. A./2014. ( ) számú önkormányzati rendelet szöveges indoklása Tengelic Község Önkormányzata az 5/2013. (II.15.).sz. rendeletével hagyta jóvá a 2013.évi költségvetését, melyet a központi költségvetéstől

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

2008. február 25. 2. szám. Tartalomjegyzék

2008. február 25. 2. szám. Tartalomjegyzék 2008. február 25. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 13/2008. (II. 21.) Kgy. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 14/2008.

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről - 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés teljesítéséről Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1992. évi

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2006. június 19. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 8/2006. (VI. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról 2

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Martfű Város Polgármesterétől T Á J É K O Z T A T Ó a 2009. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 79.. (1) bekezdésében

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére 834-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása

Részletesebben

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 213. május 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben