Bekescsaba Megyei Jogu Yaros Onkormanyzat Kozgyiilesenek.... /2012. (... ) onkormanyzati rendelete a evi koltsegvetesrol

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bekescsaba Megyei Jogu Yaros Onkormanyzat Kozgyiilesenek.... /2012. (... ) onkormanyzati rendelete a 2012. evi koltsegvetesrol. 2012."

Átírás

1 Bekescsb Megyei Jgu Yrs Onkrmnyzt Kzgyiilesenek... /2012. (... ) nkrmnyzti rendelete evi kltsegvetesrl februf

2 BEKESCSABA MEGYEI logu VAROS POLGARkfESTERETOL Bekescsb, Szent Istwin ter 7. Ikt. sz.: VIII. 2 j.j Eld6: Tme Stuber Ev Mell.: ev; k6ltsegvetes Pstcim: 5601 PI 112. Tele/n: (66) Tele/x: (66) E-mil: NYIL V ANOS ULES npirendje A dnteshztl minsitett t b bseget igenyel! Trgy: A evi kltsegvetesi rendelet meglkts Elkeszit: Dr. Szvercsk Szilvi jegyz6 PenzUgyi es Gzdsgi Osztly Velemenyez: EgeszsegUgyi, Szcilis es LksUgyi Bizttsg Kisebbsegi, D gyrendi es Ellen6rzesi Bizttsg Kzmuve16desi, Ifjusgi, Okttsi es Sprtbizttsg PenzUgyi, Gzdsgi es Vrsfejlesztesi Bizttsg J6zsef Attil Lk6telepi TelepUlesreszi Onkrmnyzt Elterjesztes Bekescsb Megyei Jgu Vrs Onkrmnyzt Kzgylilesenek februr 24. npjn trtnd6 nyilvns Ulesere Tisztelt Kzgyiiles! Az llmhztrtsr61 sz evi CXCV. torveny 24. (2) bekezdeseben fglltk szerint cstltn beterjesztjuk Bekescsb Megyei Jgu Vrs Onkrmnyzt Kzgylilesenek evi kltsegvetesr61 sz616 rendelettervezetet. MellekeljUk evi kltsegvetesr61 sz616 rendelettervezet knyvvizsgl6i jelenteset. A jglktsr61 sz evi CXXX. torveny 17. (2) bekezdeseben fglltk lpjn rendeletlkts vrht6 htsi kvetkez6k: 1. TrsdlmL gzdsgl kltsegvetesi htsk: Az nkrmnyzt evi kltsegvetese meghtrzz z nkrmnyzt ktelez6 es nkent vlllt feldtink kereteit, egyreszt z nkrmnyzt kzpnti kezeleseben, msreszt kltsegvetesi szervein keresztul. Ngyn sk beruhzsi es felujitsi feldt megvl6sitst is trtlmzz rendelettervezet., 2. Kmyezeti es egeszsegi kvetkezmenyek Nincsenek kimuttht6 kmyezeti es egeszsegi htsk.

3 2 3. Az dminisztrtiv terheket beflys16 htsk A jnur I-jetl htlys jgszbcilyi elirsk tobbletdminisztrci6s terhet is jelentenek. 4. A jgszbcily meglktsnk sztiksegessege, jglkts elmrdsnk vrht6 kvetkezmenyei Vlmennyi nknnnyztnk kltsegvetessel kell rendelkeznie, mennyiben meghtrztt idpntig z elfgdtt kltsegvetesi rendeleten lpu16 llmhztrtsi infrmci6sz1glttsnk egy nkrmnyzt nem tesz eleget, kzpnti tmgtsk felftiggesztesre kertilnek. 5. A jgszbly lklmzshz sztikseges szemelyi. szervezeti, trgyi es penztigyi feltetelek A dntes vegrehjtshz nem sztikseges szemelyi es trgyi tobbletfeltetel biztsits. A bizttsgi htrztk z elterjesztes mellekletekent kzgylilesen kertilnek kisztsr. A rendelet vegrehjtsert felels hivtli egyseg Penztigyi es Gzdsgi Osztcily. Kerjtik Tisztelt Kzgyiilest evi kltsegvetesrl sz616 rendelet meglktsr. Bekescsb, februr 13. );2 Vntr Gyul plgnnester 1 Ellenjegyzes:.~ ( '.. ' /{Jt1~ P enzugyl:....

4 Fiiggetlen Knyvvizsgl6i Jelentes Bekescsb Megyei Jgu Vrs Onkrmnyzt evi kltsegvetesi rendelettervezetenek feliilvizsgltr61 Bekescsb, februr 13. Keszitette: Krizsn Mikls kmri tg k5nyvvizsg16

5 2 Fiiggetlen knyvvizsgl6i jelentes Bekescsb Megyei Jgu Yrs Onkrmnyztnk Kzgyiilese reszere, evi kltsegvetesi rendelettervezetenek knyvvizsgltr61 Elvegeztlik Bekescsb Megyei Jgu Vrs Onkrmnyzt es Nemzetisegi Onkrmnyztkr vntkz6, evi kltsegvetesi rendelettervezetenek - melyben beveteli es kidsi f60sszeg EFt, trtlekk elirnyzt E Ft - vizsgltt. Az llmhztrtsr61 sz evi CXCV. torveny, jelents vltzskt ir el kltsegvetesi rendelettervezet trtlmi kvetelmenyeit erinten. Az Orszggyi.iles lti december 20-n elfgdtt evi CLXXXVIII. torveny Mgyrrszg evi kzpnti kltsegveteserl rendelkezik. Egyben meghtrzz z nkrmnyztk miikdesi es penzligyi feltetelrendszeret is. A yrs jegyzje lti elkeszitett kltsegvetesi rendelettervezetet plgrmester nyujtj be Kepvisel-testilletnek. A knyvvizsg16 feldt kltsegvetesi rendelettervezet velemenyezese. Bekescsb Megyei Jgu Vrs Onkrmnyztnk Kzgyiilese megbizsnk megfeleloen velemenyezesre megkptt evi kltsegvetesi trgyu elterjesztesekrl llspntunkt z lbbikbn fglljuk ssze. A kltsegvetesi rendelettervezet trtlmi kvetelmenyeit december 30-n kihirdetett z llmhztrtsr61 (Aht.) sz evi CXCV. trveny szblyzz, melynek vegrehjtsr61 368/2011. (XII.31.) Krmnyrendelet intezkedik. A kltsegvetesi terlileten ervenyes uj jgszblyk jnur 1-tl htlysk, igy zkt kltsegvetesi rendelet keszites srn, mjd z evkzi beszmls kereteben lklmzni kell. A jgszblyi vltzsk kiemelten kezelik kzpenzekkel kpcsltbn z tltht6sg kvetelmenyenek ervenyesiteset. Az Aht (2) bekezdese rgziti helyi nkrmnyzt kltsegvetesi rendeletere vntkz6 trtlmi elirskt. A knyvvizsglt rendelkezesere bcsjttt nygkb61 megllpitht6, hgy Vrs kltsegvetesi jvsltnk elkeszitese vntkz6 jgszblyk es kltsegvetesi kncepci6 lpjn trtent. Az elkeszitett dkumentumk megvltztt - fentiekben hivtkztt - uj jgszblyi elirsk lpjn kerliltek sszellitsr.

6 3 A kltsegvetesi torveny es kpcsl6d6 jgszblyk m6dsulsb6l kvetkez6en Vrs kltsegveteset jelent6s szerkezeti vltzsk erintik. Ezek e16irnyzti kihtsnk tvezetese z el6terjesztett dkumentumkbn megtrtent. Ennek kereteben tobbek kztt b6vtilt vrsi intezmenyhl6zt ( J6ki Szinhz, Npsugr Bbszinhz) tvetelevel. U gynkkr feldtellts miikdtetesi kltsegei, vlmint krbbi plyzthz kpcsl6d6 indiktrk mitt n6tt kltsegvetes miikdtetesi kckzt. Megllpitht6, hgy AllmMztrtsi torveny, vlmint 353 /2011. (XII. 30.) Krmnyrendelet el6irsink megfelel6en, z el6teljesztes eleget tesz z nknnnyzt d6ssgt keletkeztet6 ugyleteib6l ered6 fizetesi ktelezettsegek bemuttsnk, vlmint kltsegvetesi hiny finnszirzsi m6dj feldtnk. A knyvvizsgltt mgyr Nemzeti Knyvvizsglti Stndrdk es knyvvizsgltr vntkz6 - Mgyrrszgn ervenyes - torvenyek es egyeb jgszblyk lpjn hjtttuk vegre. A fentiek ertelmeben meg kellett gy6z6dnunk rr6l, hgy z eves kltsegvetesi rendelettervezet nem trtlmz-e jgszmllyl ellentetes rendelkezeseket, kidsi es beveteli el6irnyztk biztsitjk-e kltsegvetes egyensulyt. A knyvvizsglt mgbn fgllj tervezett el6irnyztkt meglpz6 szmitsk vizsgltt. Meggy6z6desunk, hgy munknk megfele16 lpt nyujt knyvvizsgl6i velemeny kilkitshz es kzgyiilesi dntes meglpzshz. ZARADEK Velemenyiink szerint evi koitsegvetesi rendelettervezet sszhngbn vn jgszblyi eloirskkl. Nem juttt tudmsunkr lyn lenyeges infrmci, mely beveteli es kidsi el6irnyztk meglpzttsgt erintene. A rendelettervezet rendeletlktsr lklms, melyet elfgdsr jnlunk Tisztelt Onkrmnyzt Kzgyiilesenek. Bekescsb, februr 13. KRIzsAN MIKL6s lrm81l tg ktlayvvizsgi1j6 ~ 5600 B6k'scsb. BgrhAzi s6lny 13 1 r Mgy81 KOnyvvizsgAI6i K8ln81 ~ tgsligi igzlvanynk szm: priiis 1.-t Krizsn Mikls kmri tg knyvvizsgl6 Mgyr Knyvvizsgl6i Kmr ig.szm: r ~' A Megbizsi szerz6d6sben szerep16 megbiztt trssg k6pviseit6ben: ~ KRIZSAN es TARsAl K, M'kl' K6nyvvizsgl6. Ad6 s Pnzugyi ~lzsn "los I Tncsd6 KIt. ugyvezet 5500 Bey.scS::Ib. Bgrhzi s~tn Mtigyr Knyvvizsgl6i Kmr ig.szm:

7 KRIzsAN Its TARSAl KONYVVIZSGALO, ADO- ES PENZUGYI TANAcSADO KFf 5600 Bekescsb, Bgrhzi sety 13. sz. TeleflFx: 66/ Mbil: 06-30/ ; E-mil: Bekescsb Megyei Jgu Vrs Plgrmesteri Hivtl Vtr Gyul plgrmester urk Trgy: Vezeti level BeJrescsb Szent Istvn ter 7. sz Tisztelt Plgtirmester Ur! A evi koitsegveteserl sz616 rendelettervezet knyvvizsgluink befejeztevel szeretnenk nehny reszletesebb megllpitsinkr61 tjekzttst dni. A kpcsl6d6 jgszblyk es Mgyr Knyvvizsgl6i Kmr (MKVK) llsfglls lpjn knyvvizsgl6i jelentes frmj ktott, nem lehet egy ugynzn vizsgltr61 rvid es hsszu jelentest is kesziteni. Az MKVK llsfglls szerint "FUggetlen knyvvizsgl6i jelentes" Kzgyiiles reszere keszult. A kltsegvetesi rendelettervezethez kpcsl6d6 knyvvizsglt reszletes megllpitsit es nnk sszefgll6 jelenteset z nkrmnyzt plgrmesterenek cimzett vezeti level mellekletekent cstljuk. A evi kltsegvetesi rendelet-tervezet, vlmint szveges indkls es mellekletei, igen lps szkmi munkvl es lenyegesen megvltztt jgszblyk lti meghtrztt kvetelmenyek betrtsvl keszult. Bekescsb Megyei Jgu Yrs ez evi flymts miikodesi kotelezettsegei es fejlesztesi celkitiizesei - szveges indklsbn reszletezett, feltetelek betrtsvl - teljesithetk. BefejezesUl, Plgrmester urnk es vezettrsink, vlmint PenzUgyi es Gzdsgi Osztly munktrsink megksznjuk htekny es segft egyuttmiikodesuket. Bekescsb, februr 13. Tisztelettel: KRIZSAN MIKL6s! 1cm8li tsq kolt)wizsqa B6k'scsb, 4~ Bg~rh8zi 5etny 13 1/ - Mgyr KOnywizsgJ61 Kmr L- tgsgi igzolv~nynk sz~m : 1998 prilis' Krizs Mikls kmri tg knyvvizsg 6 Melleklet: Osszefgll6 jelentes Bekescsb Megyei JgU Yrs Onkrmnyzt evi kltsegveteserl sz616 rendelettervezetenek k5nyvvizsglmr61.

8 1. szmu melieklet OSSZEFOGLALO JELENTES Bekescsb Megyei Jgu Vrs Onkrmnyzt evi koltsegveteserl szl rendelettervezetenek knyvvizsgltrl Bekescsb, februlir 13. Keszitette: Krizsn Mikls kltsegvetesi min6sitessel rendelkez6 kmri tg knyvvizsgl6 Mgyr Knyvvizsgl6i Kmr ig.szm:

9 2 I. MEGBizAs Bekescsb Megyei Jgu Yrs Onkrmnyzt - kpcsl6d6 kzgyiiiesi htrztvl- knyvvizsgl6i feldtk elltsvl julius 1. npjt junius 30. npjig terjed6 id6szkr Krizsn es Trsi Knyvvizsgl6, Ad6- es PenzUgyi Tncsd6 Kft-t (5600 Bekescsb, Bgrhcizi setny 13. sz., bejegyzesi szm: ), szemely szerint Krizsn Mikl6s kmri tg knyvvizsgl6t (bejegyezve: MKVK szm ltt) bizt meg. Az ervenyes megbizsi szerz6des lpjn knyvvizsgl februr 24-i Kzgyiiiesre el6terjesztett, evi kltsegvetesi rendelettervezetehez koteles ftiggetien knyvvizsgl6i jelentest kesziteni. Mellekelem plgrmester ur reszere cimzett, vezet6i levelhez mellekelt sszefgll6 (ertekei6, elemz6) jelentesem. II. AZ ONKORMANYZAT KOLTSEGVETESI RENDELETALKOTASI KOTELEZETTSEGERE VONATKOZ() JOGSZABAL YOK evi CLXXXlX. trveny Mgyrrszg helyi nkrmnyztir61. Mgyrrszg evi kzpnti koltsegveteserl sz evi CLXXXVIII. trveny. Az llmhztrtsr61 sz evi CXCV. trveny (tvbbikbn: Aht.). Mgyrrszg gzdsgi stbilitsr61 sz616 CXClV. torveny. Az d6ssgt keletkeztet Ugyletekhez torten6 hzzjruls reszletes szblyir61 sz /2011. (XII. 30.) Krmnyrendelet. A kltsegvetesi rendelettervezet trtlmi kvetelmenyeit december 30-n kihirdetett z llmhztrtsr61 (Aht.) sz evi CXCV. trveny szblyzz, melynek vegrehj1sr61 368/2011. (XII.31.) Krmnyrendelet intezkedik. Fenti jgi kmyezeti vltzsk jelent6sen m6dsitjk z nkrmnyztk evi miikdesi es gzdlkdsi feltetelrendszeret. A kltsegvetesi teruleten ervenyes uj jgszblyk 2012.jnur 1-t61 htlilysk, igy zkt kltsegvetesi rendelet keszftese srn, mjd z evkzi beszmls kereteben lklmzni kell. A jgszblyi vltzsk kiemelten kezelik kzpenzekkel kpcsltbn z tltht6sg kvetelmenyenek ervenyesiteset. E szblyzs kereteben megsziinik helyi nkrmnyztk

10 3 kltsegveteseben z nknminyzti, z nknminyzti hivtli, z nknminyzti trsubis, helyi nemzetisegi nkrmnyzti kltsegvetesi elirnyztk es gzdlkdsi dtk sszevnt kezelese. Az Aht (2) bekezdese rgziti helyi nkrmnyzt kltsegvetesi rendeletere vntkz6 trtlmi elirskt. E szerint elkulniilnek egymst61 helyi nkrmnyzt kltsegvetesi bevetelei es kidsi, vlmint helyi nkrmnyzt lti irnyittt kltsegvetesi szervek (ide ertve plgrmesteri hivtlt is) kltsegvetesi bevetelei es kidsi. A kltsegvetesi rendelet meglkts srn be kell trtni z nkrmnyzt sjt Szervezeti es Miikdesi Szblyztbn (SZMSZ) fgllt elirskt is. Az Onkrmnyzt evi eves kltsegveteserl sz616 rendelettervezet knyvvizsglt srn - trvenyessegi ellenrzes lpjul szlgl6 nrmrendszerekent - fenti jgszblyk hivtkztt es egyeb kpcsl6d6 elirsit, vlmint Bekescsb Megyei Jgu Yrs Onkrmnyztnk eyre vntkz6 473/2011. (XI. 18.) kzgyiiles szmu htrztvl elfgdtt koitsegvetesi kncepci6jt vettfik figyelembe. III. A KOLTSEGVETESI RENDELETTERVEZET FELUL VIZSGALATA 1. A kltsegvetesi rendelettervezet velemenyezesenek celj, feldti A knyvvizsgl6 kteles megvizsglni Kzgyiilt~s ele terjesztett koltsegvetesi rendelettervezetet bb61 szempntb61, hgy z vl6s dtkt trtlmz-e, iiietve megfelele jgszblyi elirsknk, tvbb penzugyi helyzetet elemezni, kiilnsen z d6ssgt keletkeztet kotelezettseg vlllsk tekinteteben. A knyvvizsgl6nk meg kell gyzodnie rr61 is, hgy kltsegvetesi rendelettervezet minden lenyeges sszefliggest trtlmz-e. Az nkrmnyzti gzdlkds egyik legfntsbb lpdkumentum z eves kltsegvetes, melyben yrs lkssgnk kepviseli egesz eyre meghtrzzk gzdlkdssl kpcslts legfntsbb feldtkt, zk kereteit, z egyes elltsi frmkbn szuksegletkielegites merteket. A koltsegvetesi rendelet egyben felhtlmzs is hivtl, iiietve plgrmester reszere, hgy tervezett bevetelek beszedese, iiietve kidsk teljesitese erdekeben szukseges intezkedeseket tegyek meg. Kiemelt jelentsegii ezert nnk vizsglt, hgy terv sszellits srn z llmhztrtsi, z eves koltsegvetesi torveny, vlmint kltsegvetesi szervek tervezeset meghtrz6 krmnyrendeletben fgllt elirskt betrtttk-e.

11 4 A knyvvizsgl6nk kltsegvetesi rendelettervezet velemenyezeset dnten trvenyessegi, szblyszerusegi szempntk lpjn kell elvegezni. 2. A rendelettervezet knyvvizsgltnk legfntsbb reszteruletei Az eves kltsegvetesi jvslt es koltsegvetesi rendelettervezet sszellitst szblyz6 torvenyi, krmnyrendeleti es kpcsl6d6 jgszblyi elirsk figyelembevetelevel knyvvizsgl6i ellenrzes kvetkez reszteruletekre terjed ki: 2.1. A jgszbly elirsk betrts, trvenyesseg, kiilns tekintettel z eljrsi szblykr; koitsegvetesi kncepci6, vlmint kltsegvetesi rendelettervezet elterjesztesere; z intezmenyi, bizttsgi, stb. egyeztetesekre, velemenyekre; z tmeneti rendelkezesekre. 2.2 A koitsegvetes szerkezetenek, trtlmnk ertekelese z Aht. es vegrehjtsr61 sz /2011. (XII.31.) Krmnyrendelet lpjn A penzugyi helyzet ertekelese, igy: koitsegvetesi egyensuly biztsms (sszevetesek z elz evvel, evekkel); hitel szerepe, hitelfelveteli krlt betrts, kulns tekintettel jnur 1- tl eletbe lepett Az d6ssgt keletkeztet iigyletekhez torten hzzjruls reszletes szblyir61 sz /2011. (XII. 30.) Krmnyrendelet elirsir; felhlmzsi es miikdesi celu bevetelek es kidsk lkuls (nincs-e tervezetben "vgynfeleles", zz felhlmzsu celu bevetelek miikdesre vl6 felhsznlsnk szndek); tervezett elirnyztk meglpzttsg, ltmsztttsg (relits, teljesithetseg, tervezes dtbzisnk vi6disg). 3. A rendelettervezet knyvvizsgltnk megllpitsi 3.1. A knyvvizsgl6i velemeny es z ertekel jelentes meglpzs celjb61 rendelkezesiinkre bcsttt kmnyk (mellekletek, tblztk, szveges indkls es rendelettervezet) felhsznlsvl vegeztiink vizsgltkt. Vizsgltink megfeleltek mgyr Nemzeti Knyvvizsglti Stndrdknk, z Allmi Szmvevszek es Mgyr Knyvvizsgl6i Kmr lti kidtt M6dszertni utmutt6nk, vlmint z ltlnsn elfgdtt vizsglti elveknek. Ezeknek megfelelen sziikseges mertekben megvizsgltuk rendelkezesiinkre bcsttt tervezesi kmnykt. Az Onkrmnyzt torvenyes kepviselje - Penziigyi es Gzdsgi Osztlyn keresztiil - knyvvizsglthz sziikseges felvilgsitskt megdt, es krltzs nelkul biztsittt z kmnykb es biznyltkb vl6 betekintesi lehetseget.

12 A jgszblyi elirsk betrts 3.3. Az eljrsi szblyk ervenyesuh!se A KzgyUles z Onknminyzt legfntsbb celkt meghtrz6 - ervenyben lev6 - gzdsgi prgrmjt z Otv. 91. (7) bekezdese szerint z lkul6 illest kvet6 ht h6npn belul, en fgdt el 185/2007. (tv. 12.) sz. htrztvl. A kt6ber 3-n ujnnn megvlszttt kepvisel6-testulet evt61 ervenyes gzdsgi prgrmjt, z lkul6 Uleset kvet6 ht h6npn belul, mrciusi kzgyulesen fgdt el. A vlsztsi ciklusr sz616 prgrm utmuttsul szlglt evi kltsegvetesi kncepci6 sszellftshz is A kltsegvetesi kncepci, vlmint kltsegvetesi rendelet tervezet elterjesztese A koitsegvetesi kncepcit helyben kepz6d6 beveteleket, vlmint kidskt es z ismert ktelezettsegeket figyelembe veve llitttk ssze. A knyvvizsglt megllpittt, hgy z Allmhztrtsr61 sz616 torveny vegrehjtsr61 rendelkez6, llmhztrts miikdesi rendjer61 sz616, tbbszr m6dsittt 292/2009. (XII. 19.) sz. Krm. rendeletben fglltknk megfelel6en, z intezmenyek koltsegvetesi irnyelvei es evi vrsi szintii kltsegvetesi, gzdlkdsi feltetelrendszemek testulet lti elfgdtt koltsegvetesi kncepci6, vlmint koltsegvetes fobb dti nvember 29-en z erintettekkel megtrtent. igy vlmennyi nll6n miikod6 es gzdlkd6, vlmint z nll6n miikod6 intezmenyek vezet6ivel kltsegvetes fobb dti es kncepci6bn fglltk ismertetesre kerultek. Az Allmhztrtsr61 sz evi CXCV. trveny 24. (2) bekezdese el6irj, hgy jegyz6 lti elkeszitett kltsegvetesi rendelettervezetet plgrmester kzpnti kltsegvetesr61 sz616 trveny kihirdeteset kvet6 45. npig nyujtj be KepviseI6-testUletnek. Megllpitht6, hgy plgrmester ur februr 13-vl - htrid6ben - terjesztette Kzgyiiles ele Bekescsb Megyei JgU Vrs evi kltsegvetesi jvsltt es z zt ltmszt6 rendelettervezetet. A knyvvizsglt megllpitj, hgy evi kltsegvetesi rendelettervezet kidlgzs srn j6vhgytt kncepci6bn meghtrztt irnyelvek ervenyesitesen tulmen6en kuln figyelmet frditttk rr, hgy relisn teljesithet6 beveteleket es z elltnd6 feldtkhz szilkseges kidskt szerepeltessek z el6terjesztett dkumentumkbn. A rendelet meglkts srn ervenyesitettek z SZMSZ, ilietve kltsegvetesi rendelet trtlmr vntkz6 ms htlys nkrmnyzti rendelet trtlmr61 sz616 helyi el6irskt.

13 6 A kltsegvetesi rendelettervezethez mellekeltem "FUggetlen knyvvizsgl6 jelentest". 4. Atmeneti gzdlkdsr vntkz rendelkezes Az Onkrmnyztnl kltsegvetesi ev megegyezik nptri evve!. Az Aht. 7. (3) bekezdese szerint, h kltsegvetesi rendeletet zn ev jnur I-ig, melyre sz61, Kzgyiiles nem lktt meg, kkr z tmeneti gzdlkdsr61 rendeletet hzht. Ebben felhtlmzst d plgrmesternek, hgy helyi nkrmnyzt beveteleit flytt61gsn beszedhesse, kidsit fedezhesse, iiietve meghtrzz, hgy milyen intezkedeseket tehet rendelet keretein belli!. A Kzgyiiles z tmeneti gzdlkds teend6inek vegrehjtsr 30/2011. (XII. 19.) sz. nkrmnyzti rendeleteben htlmzt fel plgrmestert. A felhtlmzs eddig eltelt id6trtm ltt beszedett bevetelek es teljesitett kidsk koitsegvetesi rendeletbe be lettek iiiesztve. 5. A kltsegvetes szerkezetenek, trtlmnk ertekelese Az el6terjesztett koitsegvetesi rendelettervezetet z llmhztrtsr61 sz evi CXCV. trveny vegrehjtsr61 sz /2011. (XII.3I.) Krmnyrendeletnek megfelel6 szerkezetben es trtlmml llitttk ssze. Az Onkrmnyztr es kitsegvetesi szerveire sszesitve trtlmzz miikodesi es felhlmzsi celu beveteleket es kidskt, ezen belui kltsegvetesi szervenkent: szemelyi jellegii kidskt, munkd6kt terhel6 jrulekkt, szcilis hzzjrulsi d6, dlgi jellegii kidskt, z elltttk penzbeli jutttsit, szcilplitiki elltttkjutttsit, egyeb miikdesi es felhlmzsi kidskt. Az Onkrmnyzt kltsegvetesi rendelettervezete z el6irsknk megfelel6en z lbbi szerkezetben keszuit: z nkrmnyzt es z nll6n miikd6 es gzdlkd6, es nll6n miikd6 kltsegvetesi szervek bevetelei frrsnkent; miikodesi, fenntrtsi el6irnyztk nll6n es reszben nll6n gzdlkd6 koitsegvetesi szervenkent, intezmenyen belui kiemelt el6irnyztnkent reszletezve; felujitsi el6irnyztk celnkent; fejlesztesi kidsk feldtnkent; z nkrmnyzti hivtl kltsegvetese feldtnkent; eves I etszmkeret z nll6n miikd6 es gzdlkd6 es nll6n miikd6 kltsegvetesi szervenkent; tobb eves kihtssl jr6 feldtk el6irnyzti eves bntsbn;

14 7 miikdesi es felhlmzsi celu beveteli es kidsi el6irnyztk bemutts tjekztt6 jelleggel merlegszeruen, egymst61 elkillnitetten, de finnszirzsi miiveleteket is figyelembe veve egyuttesen, egyensulybn; elkulnitetten is telepulesi kisebbsegi nkrmnyztk koltsegvetese; z ev vrht6 beveteli es kidsi el6irnyztink teljesuleser61 el6irnyztfelhsznlsi Utemterv; elkulnitetten z eur6pi uni6s tmgtssl megvl6sul6 prgrm k, prjektek bevetelei, kidsi, vlmint z nkrmnyztn kivu Ii ilyen prjektekhez torten6 hzzjrulsk; Bekescsb Megyei Jgu Vrs kezessegvlllsi; Bekescsb Megyei Jgu Vrs hiteleinek es ktvenyeinek t6ke- es kmtfizetesi ktelezettsege; z Allmhztrtsr61 sz evi CXCV. torveny 23. (2) bekezdeseben fglltknk megfelel6en hiny es finnszirzsi m6djnk levezetese; z nkrmnyzt d6ssgt keletkeztet6 Ugyleteib61 ered6 fizetesi kotelezettseg bemutts 353/2011. (XII. 30.) Krmnyrendelet lpjn. A rendelettervezetben elkillnitetten szerepel z ltlns trtlek. A trtlekkl vl6 rendelkezes jgt kuln htrzt szblyzz. A rendelettervezet trtlmzz z evkzi szbd penzeszkzk hsznsimsnk szblyit, vlmint vgynnl kpcslts mrgyevi teend6ket. Az Aht. 26. (I) bekezdese es Avr. 29. (I) bekezdese lpjn elkulnill helyi nkrmnyzt es z nkrmnyzti hivtl kitsegveteset61 helyi nemzetisegi nkrmnyzt kltsegvetese is. A helyi nemzetisegi nkrmnyzt neveben vegzett tevekenysegekkel, tvbb helyi nemzetisegi nkrmnyzt kepvisel6-testuletenek miikodesevel, tgjink dijzsvl kpcslts kitsegvetesi beveteleket es koltsegvetesi kidskt helyi nemzetisegi nkrmnyzt beveteli es kidsi el6irnyzti kztt kell szerepeltetni. Ezzel sszeftiggesben lenyegi vltzs, hgy 2012-t61 killn-kuln elemi kltsegvetes keszul helyi nkrmnyzt, nemzetisegi nkrmnyzt, tobbcelu kistersegi trsuls, jgi szemelyisegii mrsuls, tersegi fejlesztesi tncs, vlmint z lti uk irnyittt kltsegvetesi szerv reszere is. Megllpitht6, hgy z el6terjesztett koltsegvetesi jvslt fenti jgszblyi el6irskr is figyelemmel kerult sszellitsr. 6. A penzugyi helyzet ertekelese 6.1. A kiinduhisi feltetelek ttekintese A vizsglt l vnt el6z6 evi dkumentci6k, jelentesek: evi kltsegvetesi rendelet es evkzi m6dsitsi; z nkrmnyzt evi gzdlkdsvl kpcslts egyeb rendeletei, htrzti;

15 penzugyi bizttsg jelentesei, jegyz6k5nyvei. 8 Az Onkrmnyzt evi k<j1tsegveteset K5zgyiiles 41/2011. (II. 28.) sz. 5nkrmnyzti rendeletevel llpittt meg egyez6 beveteli es kidsi f65sszeggel eft A K5zgyiiles evben fentieken kivul t<jbb, gzdlkdssl kpcslts d5ntest hztt. A k<j1tsegvetesi rendelet tervezet beveteli es kidsi szerkezetenek vltzst, tendenciit rendelettervezet sz5veges indkls szkszeru es reszletes mgyrztkkl tmsztj l. Ezek ismeth:sset61 eltekintunk. A sz5veges indklssl k5nyvvizsglt egyetert. Tekintettel rr, hgy z egyes feldtkr el6irnyztt 5sszegek, feldtk k5z5tti rnyk lpvet6en K5zgyu!es llspntjt tukr5zik, igy zk minsitese nem lehet knyvvizsgl feldt Az dtk vldisgnk kntrllj Az el6terjesztett k51tsegvetesi rendelettervezet el6irnyzti gnds, lps es krrekt szmitskkl, vlmint sk eves szkmi tpsztltkn nyugv becslessel ltmsztttk. A tervezes srn ervenyesitettek gzdsgi prgrm bn r5gzitett, z intezmenyi lpellts elsdlegesseget, mukesi kidsk priritst, vlmint k<j1tsegvetes egyensulyi k5vetelmenyeinek ervenyesiteset. A tervezett eloirnyztk meglpzttk, znbn koitsegvetesi bevetelek nem fedezik kidskt. A k<j1tsegvetesi rendelettervezetben k<j1tsegvetesi egyensuly - hitelfelvetellel - biztsittt. A beveteli es kidsi f"05sszeg frrsnkent, illetve feldtnkent k5z<j1t ertekeinek reszel6irnyzti szukseges egyez6seget biztsitjk. A k51tsegvetesi hiny finnszirzsi modjnk levezeteser61 z Allmhztrtsrl szl evi CXCV. t<jrveny 23. (2) bekezdeseben fglltknk megfelel6en szkszerii levezetes keszult. A penzugyi k<jtelezettsegek tervezett finnszirzsi intezkedesekkel teljesithet6ek. A evi k<j1tsegvetesi rendelettervezetben bevetelek es kidsk kztti kolnbzet eft. 5sszegu hinyt mutt, melyb61 z elterjesztett jvslt szerint bels6 frrs igenybevetelevel eft.-t tudnk rendezni. A fennmrd eft. fedezete, kols frrs igenybevetelevel biztsitht.

16 9 A trtlek sszeg eft., mely z sszes kidskhz visznyitttn 1,5 %-s reszninyt kepvisel Az dssgt keletkeztet khtelezettseg vlllsk ertekelese Az Onkrmnyzt d6ssgt keletkeztet iigyleteibl ere d fizetesi kotelezettseg bemutts trgyu elterjesztes resz (6.3. melleklet) minden tekintetben megfelel 353/2011. (XII. 30.) Krmnyrendelet elirsink. IV. A KOLTSEGVETESI RENDELETTERVEZET velemenyezese A kltsegvetesi rendelettervezet feliilvizsgltr61 kesziilt sszefgll6 jelentes (velemeny) lyn "igzls", mely nem jelent zrdekt, de dkumentum nnk z ertekel munknk, mellyel knyvvizsgl6 minsiti testiilet ele terjesztett rendelettervezetet. Egyetert velemenyt kell nyilvnitni kkr, mikr knyvvizsgl6 rr kvetkeztetesre jut, hgy kltsegvetesi rendelettervezet minden lenyeges sszefiiggest vl6sgnk megfelelen mutt be, es z lklmztt eljrsk megfelelnek z elirt kvetelmenyeknek. Az egyetert velemeny rr is utl, hgy jgszblyi elfrskt minden esetben helyesen lklmzzk, s tervezett elirnyztk biztsitjk kltsegvetes egyensulyt. Br knyvvizsgl6i velemeny nveli z eves kltsegvetesi rendelet hitelesseget, Kzgyiiles es vegrehjtsert felels plgrmesteri hivtl nem kezelheti ugy velemenyt, hgy z z nkrmnyzt miikodkepesseget, gzdlkds hteknysgt vgy eredmenyesseget egyediili beflysl6 tenyeznek tekintse. Figyelemmel kellienni rr, hgy vegrehjtcis srn gzdlkds biztnsgert Kzgyiiles, mig szblyszeriisegert plgrmester felels. A Bekescsb Megyei JgU Vrs evi koitsegvetesi rendelettervezete, vlmint z ezt ltmszt6 eltetjesztes es kpcsl6d6 dkumentumink vizsglt lpjn megllpitht6, hgy jgszblyi vltzsk, koitsegvetesi feltetelrendszer m6dsuls es z nkrmnyzti feldtellts szerkezeti vltzsi mellett is krbbi evek gykrltvl egyezen vltztlnul lps, jgszblyi elirsk lti meghtrztt es zt kielegit eltetjesztes keriilt sszellitsr. Az elz pntkbn reszletezett knyvvizsglti eredmenyekre es megllpitskr lpzv, Bekescsb Megyei Jgu Vrs Onkrmnyzt evi kltsegveteserl sz616 rendelettervezetet z lbbi knyvvizsgl6i velemennyel ltjuk el:

17 10 Knyvvizsgl6i velemeny Velemenyunk szerint Bekescsb Megyei Jgu Yrs Onkrmnyzt evi kltsegvetesi rendelettervezetenek elterjesztese vntkz elirsknk megfelelen trtent, trtlm sszbngbn vn jgszblyi kvetelmenyekkel. Nem juttt tudmsunkr lyn lenyeges infrmci, mely beveteli es kidsi elirnyztk meglpzttsgt erintene. Az elvegzett vizsgltk lpjn megllpitjuk, bgy Kzgyiiles ele terjesztett evi kltsegvetesi rendelettervezet rendeletlktsr lklms. Mindezek lpjn jvsijuk, hgy Plgrmester Dr fenti knyvvizsgl6i velemennyel eiittt kltsegvetesi rendelettervezetet Ft. zz Husznkilencm iiiird-hrmszzkiiencvenhtezer-tszzhusznhet frint egyez6 beveteli es kidsi f60sszeggel nyujts be elfgdsr Kzgyiiles reszere. Bekescsb, februr 13. KRIZsAN MIKLOS /cmsli tg hoityvvizsgtu B6k'scsb. Bg6rhAzi s816ny 13. Mgyr KOnywizsgAI6i KNn8I.B tgs6gi igzlvny~nk sz6m. /\ / prilis 1 t61 ('02823 ; ~ r Krizsn MiklJ koltsegvetesi min6sitessel rendelkez6 kmri tg knyvvizsgl6 Mgyr Knyvvizsgl6i Kmr ig.szm:

18 Szveges indkhis evi kltsegvetesrl szl rendelettervezethez I. Bevezetes Tisztelt Kzgyiiles! Bekescsb YJegyei Jgu Yrs Onkrmnyzt Kzgyiilese 473/201l. (XI. 18.) kzgy. htrzttl fgdt el evi nkrmnyzti kltsegvetes kncepci6jt. A kltsegvetesi kncepci6 - eleget teve vlmennyi tl1lmi es frmi kvetelmenynek - reszletesen trtlmzt evi nkrmnyzti kltsegvetes beveteleit es kidsit meghtrz6 es beflysl6 krtilmenyeket, rgzitette kltsegvetes tervezesenek ltlns irnyelveit, vlmint reszelirnyztk tervezesenek lpelveit. A reszletekbe men tervezesi irnyelvek menten tortent mst beterjesztett evi kltsegvetesi rendelettervezet sszellits. Idkzben z Orszggyiiles december h6np flymn szms, z nkrmnyzti kltsegvetest beflys16 torvenyt fgdtt el. Meg kell emliteni Mgyrrszg helyi nkrmnyztir61 sz evi CLXXXIX. torvenyt, Mgyrrszg evi kzpnti kltsegveteserl sz evi CLXXXVIII. torvenyt, z llmhztrtsr61 sz evi CXCV. torvenyt ( tvbbikbn: Aht.), Mgyrrszg gzdsgi stbilitsr61 sz616 cxcrv. torvenyt, vlmint megjelent z d6ssgt keletkeztet iigyletekhez torten hzzjruls reszletes szblyir61 sz /2011. (XII. 30.) Krm. rendelet es z llmhztrtsr61 sz616 torveny vegrehjtsr61 rendelkez 368/2011. (XII. 31.) Knn. rendelet is. A felsrlt jgszblyk mind meghtrzzk z nkrmnyzti kltsegvetesi rendelet ngysgrendjet es szerkezetet.

19 2 Az uj jgszblyk el6irsi szerint jnur 1-jet61 szet kell vlsztni z nkrmnyzt es Plgnnesteri Hivtl feldtit, melyet mind bevetelek, mind kidsk vntkzsbn meg kell tenni. A Plgrmesteri Hivtl mint sjts kltsegvetesi szerv kltsegvetesi e16irnyzti sszevntn, z intezmenyek kztt szerepelnek, z nkrmnyzt beveteleit, kidsit, miikdesi es fej lesztesi, feluj itsi vntkzskbn tvbbr is feldti reszletezettseggel szerepeltetjiik. Az Aht. 24. (2) bekezdese szerint jegyz6 lti elkeszitett kltsegvetesi rendelettervezetet plgrmester kzpnti kltsegvetesr61 sz616 torveny kihirdeteset kvet6 45. npig nylljtj be kepvisel6testiiletnek. A torvenyi ktelezettsegnek teljes mel1ekben megfelelve ez evben vlmennyi kepvise16 es bizttsgi tg reszere februr 13-n, hetf6n keriilt kikiildesre evi koltsegvetesi rendelettervezet. Az indkls tvbbi reszeiben reszletesen sz61unk beveteli es kidsi e16ininyztk kilkitsnk m6djr61 es sszeger61. II. Bevetelek 1. Az nknnnyzti szintii bevetelek: Az nknnnyzti kltsegvetes beveteli ldln rnyibn legjelent6sebb ngysgrendet kzpnti kltsegvetes hzzjrulsi (beleertve nnntiv hzzjrulsk es szemelyi jvedelemd6 visszszttt reszet) kepezik. Ezen e16irnyztk kilkits z elfgdtt kltsegvetesi torvenynek megfele16en tortent. Az elfgdsr keriilt eyre vntkz6 rszgs kltsegvetes irnyszmi beleertve z llmhztrts eyre tervezett GDP-hez visznyittt hinyceljnk betrts - lpvet6en meghtrzzk z nkrmnyztk mzgsteret is. A eyre vntkz6 nolmtivk sszetetele, fjti, sszegei szinte teljes znssgt muttnk evivel. A nrmtivk szerkezeteben tol1ent ugyn vltzs, nevezetesen z, hgy nrmtiv, ktott felhsznlsu tmgtskb keriiltek t egyes jgcimek

20 3 celjellegu igenybevetelt es elszmlst biztsitv (tnknyvtmgts, etkezesi tmgts. szkmi infrmtiki feldtk). Az nktinnyztt megillet6 szemelyi jvedelemd6 szmitsi lpjt lk6helyen kepz6d6 2 evvel krbbn beflyt szemelyi jvedelemd6 kepezi. Sjns ezen dtkbn beveteli cskkenestink vn z elmult esztend6 bevetelehez visznyitv, mely sszegszeruen ezer Ft-t jelent es ezer Ft-tl kevesebb z elmult evi ngysgrendnel. A teleptilesi nkrmnyztkt z d6er6-kepesseg szmits mitt megillet6 szemelyi j vedelemd6 tekinteteben br kismertekben, de foltskiesessel szmlhtunk, mely ezer Ft sszeget jelent es ezer Ft-tl kevesebb sszegu z elmliit evi ngysgrendnel jnur 1-jet61 z nkrmnyzt lti fenntmitt intezmenyekben vltzs trtent. YIr nem tmizik Bekescsb YIegyei Jgu Vrs Onkrmnyzthz Vrsi Tiizlt6- prncsnksg, ezltl mukdesere biztsittt ktott felhsznlsll nrmtiv sem jelenik meg kltsegvetes beveteli ldln. Ugynkkr decemberi kzgytilesi htrztknk megfele16en Bekescsbi J6ki Szinhz es Bekescsbi ~psugr Bbszinhz gyrpitj fenntmind6 intezmenyek szmt. Az emlitett e16d6-muveszeti szervezetek fenntrtshz z nkrmnyzt ezer Ft kzpnti tmgtsbn reszestil. A kzpnti kltsegvetesb61 sznnz6 mukdesi frrsk sszessegeben ezer Ft cskkenest muttnk. Megllpitht6, hgy evi kzpnti frrsk nem p6tlhtjk z nkrmnyzti lrendszerb61 krbbi evek srn elvnt jelent6s ngysgrendu frrskt. Az elfgdtt evi kltsegvetesi kncepci6 z egyes helyi bevetelekre vntkz6n knkret irnymuttskt dtt, melyek reszleteiben z lbbikbn v16sultk meg: Az illetekbevetelek evi e16irnyzt evi teljesitest figyelembe veve - z elmult evi e16irnyztt megemelve ezer Ft kertilt tervezesre. YIegjegyezztik. hgy z illetekbevetelek krbbi visszsztsi rny 50 %-r61 47 %-r cskkent megyei jgu vrsk vntkzsbn. A helyi d6bevetelek ngyn jelent6s szerepet toltenek be z nkrmnyzti kidsk finnszirzsbn. A evi kltsegvetes eredeti e16irnyztt ly m6dn llpitttuk meg, hgy figyelembe vetttik helyi d6kr61 sz (XII. 14.) nk. rendelet decemberi kzgylilesen tortent m6dsitst is. Az emlitett rendeletm6dsits e16terjeszteseben kltsegvetesi indkkent zt szerepeitetttik, hgy z epitmenyd6

FiiggetJen Konyvvizsgal6i Jelentes a Magyar Export-Import Bank Zrt. 2013. evi eves beszamol6jar61 es iizleti jelenteserol

FiiggetJen Konyvvizsgal6i Jelentes a Magyar Export-Import Bank Zrt. 2013. evi eves beszamol6jar61 es iizleti jelenteserol FiiggetJen Knyvvizsgal6i Jelentes a Magyar Exprt-Imprt Bank Zrt. 213. evi eves beszaml6jar61 es iizleti jelenteserl Tartalmjegyzek I. Filggetlen K6nyvvizsgal6i lelentes II. Eves beszaml6 Merleg Eredmenykimutatas

Részletesebben

Mellekelten meqkuldom Onnek a Duna-Parteam Vendeglat6 Kft. cs.a. Reorqanizacios Proqrarnjat es Csodeqyezseqi Javaslatat.

Mellekelten meqkuldom Onnek a Duna-Parteam Vendeglat6 Kft. cs.a. Reorqanizacios Proqrarnjat es Csodeqyezseqi Javaslatat. Tisztelt Hitelez! A Duna-Parteam Kft. "cs.a" Ad6s gazdalkd6 szervezet 2015. majus 27. napjan elterjesztett kerelrne alapjan a Fvarsi Trvenyszek 39.Cspk.01-15-000022/9. szam alatt hztt veqzesevel elrendelte

Részletesebben

BEKisCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL

BEKisCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL BEKisCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL Bekiscsaba, Szent Istwin ter 7. Ikt. sz.: VIII. 308-5112011. El(fad6: Tarne Stuber Eva Mell.: Szakert(fi ertekellis Postacim: 5601 PI 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

ALLAM I SZAMVEVOSZEK JELENTES. Eger Megyei Jogu Varos Onkormanyzata penzugyi helyzetenek ellenorzeserol (43/3) 1132 2011. december

ALLAM I SZAMVEVOSZEK JELENTES. Eger Megyei Jogu Varos Onkormanyzata penzugyi helyzetenek ellenorzeserol (43/3) 1132 2011. december ALLAM I SZAMVEVOSZEK JELENTES Eger Megyei Jogu Varos Onkormanyzata penzugyi helyzetenek ellenorzeserol (43/3) 1132 2011. december Szamvevoi Iroda Iktat6szam: V-3035-10j2011. Temaszam: 1015 Vizsgalat-azonosft6

Részletesebben

ALLAMI SZAMVEVOSZEK JELENTES. Zalaegerszeg Megyei Jog6 Varos Onkormanyzata penzugyi helyzetenek ellenorzeserol (43/3) 1141 2011.

ALLAMI SZAMVEVOSZEK JELENTES. Zalaegerszeg Megyei Jog6 Varos Onkormanyzata penzugyi helyzetenek ellenorzeserol (43/3) 1141 2011. ALLAMI SZAMVEVOSZEK JELENTES Zalaegerszeg Megyei Jog6 Varos Onkormanyzata penzugyi helyzetenek ellenorzeserol (43/3) 1141 2011. december Szamvevoi Iroda Iktat6szam: V-3054-07/2011. Temaszam: 1015 Vizsgalat-azonosft6

Részletesebben

NYILvANos ullks napirendje A diinteshozatai minositett tiibbseget igenyei

NYILvANos ullks napirendje A diinteshozatai minositett tiibbseget igenyei BEKESCSABA VAGYONKEZELO ZRT. IGAZGATOSAGA BEKESCSABA, IRANYI U. 4-6. Ikt.sz.:12/2010. VeIemenyezo: Gazdasagi, KiiItsegvetesi es Penziigyi Bizottsag Varosfejlesztesi, Kiirnyezetvedelmi es Mezogazdasagi

Részletesebben

ALLAM I SZAMVEVOSZEK JELENTES. Szekszard Megyei Jogu Varas 6nkormanyzata penzugyi helyzetenek ellen6rzeser61 (43/3) 2011. december

ALLAM I SZAMVEVOSZEK JELENTES. Szekszard Megyei Jogu Varas 6nkormanyzata penzugyi helyzetenek ellen6rzeser61 (43/3) 2011. december ALLAM I SZAMVEVOSZEK JELENTES Szekszard Megyei Jogu Varas 6nkormanyzata penzugyi helyzetenek ellen6rzeser61 (43/3) 1146 2011. december Szamvevoi Iroda Iktat6sz

Részletesebben

ALLAMI SZAMVEVOSZEK JELENTES. Kaposvar Megyei Jogu Varos Onkormanyzata penzugyi helyzetenek ellenorzeserol (43/3) 2011. december

ALLAMI SZAMVEVOSZEK JELENTES. Kaposvar Megyei Jogu Varos Onkormanyzata penzugyi helyzetenek ellenorzeserol (43/3) 2011. december ALLAMI SZAMVEVOSZEK JELENTES Kaposvar Megyei Jogu Varos Onkormanyzata penzugyi helyzetenek ellenorzeserol (43/3) 1137 2011. december Szamvevoi Iroda Iktat6szam: V-3039-08/2011. Temaszam: 1015 Vizsgalat-azonosft6

Részletesebben

ALLAM I. s zamvev6 s ze:k VELEMENY. Magyarorszag 2014. evi kozponti koltsegveteserol sz616 torvenyjavaslatr61. 13110 T/12415/2 2013.

ALLAM I. s zamvev6 s ze:k VELEMENY. Magyarorszag 2014. evi kozponti koltsegveteserol sz616 torvenyjavaslatr61. 13110 T/12415/2 2013. ALLAM I s zamvev6 s ze:k VELEMENY Magyarorszag 2014. evi kozponti koltsegveteserol sz616 torvenyjavaslatr61 13110 T/12415/2 2013. okt6ber Allami Szamvevoszek Iktat6szam: V-0213-471/2013. Temaszam: 30 Vizsgalat-azonosft6

Részletesebben

ALLAM I s zamvev6 s ZEK JELENTES. Nagykanizsa Megyei Jogu Varas 6nkormanyzata penzugyi helyzetenek ellen6rzeser61 (43/3) 1140 2011.

ALLAM I s zamvev6 s ZEK JELENTES. Nagykanizsa Megyei Jogu Varas 6nkormanyzata penzugyi helyzetenek ellen6rzeser61 (43/3) 1140 2011. ALLAM I s zamvev6 s ZEK / JELENTES Nagykanizsa Megyei Jogu Varas 6nkormanyzata penzugyi helyzetenek ellen6rzeser61 (43/3) 1140 2011. december Szamvevoi Iroda Iktat6szam: V-3042-07 /2011. Temaszam: 1015

Részletesebben

ALLAM I SZAMVEVOSZEK JELENTES. Kecskemet Megyei Jogu Varas 6nkormanyzata penzugyi helyzetenek ellen6rzeser61 (43/3) 1138 2011.

ALLAM I SZAMVEVOSZEK JELENTES. Kecskemet Megyei Jogu Varas 6nkormanyzata penzugyi helyzetenek ellen6rzeser61 (43/3) 1138 2011. ALLAM I SZAMVEVOSZEK JELENTES Kecskemet Megyei Jogu Varas 6nkormanyzata penzugyi helyzetenek ellen6rzeser61 (43/3) 1138 2011. december Szamvevoi Iroda Iktat6sz6.m: V-3040-17 /2011. Temaszam: 1015 Vizsg6.lat-azonosft6

Részletesebben

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2011. (IV. 13.) Kt. határozata

Részletesebben

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 3. szám - 2013. március ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 2013. március 15. Szbdság tér MÁRCIUS ÖRÖKKÖDIKE c. z 1848/49-es forrdlom és szbdsághrc

Részletesebben

ó ö é Ö é ü ö ú ü ü é é ü é ö é ü ó ö é Ö é ü é ú í ü ü ü é é ö ö é é é é é í ó ö ö ö í ü é é é é é ö ü é é é ü é é ú é ü é ó ó é ü ö ó ó ü é ö ó ö ó í ó é ó í ó é ü é é ó é é í é ó é ö é é ü é ó ó ú ú

Részletesebben

Tajekoztat6. A nyugdijrendszer jelene es kihivasai a kovetkezo evtizedekben

Tajekoztat6. A nyugdijrendszer jelene es kihivasai a kovetkezo evtizedekben Mezogazdasagi Szovetkezok es TermelOk Orszagos Szovetsege Gazdasagpolitikai Titkarsag Tajekoztat6 a MOSZ Elnaksege reszere A nyugdijrendszer jelene es kihivasai a kovetkezo evtizedekben Budapest, 2011.

Részletesebben

ALLAM I SZAMVEVOSZEK JELENTES. Szombathely Megyei jogu Varos 6nkormanyzata penzugyi helyzetenek ellen6rzeser61 (43/3) 1149 2011.

ALLAM I SZAMVEVOSZEK JELENTES. Szombathely Megyei jogu Varos 6nkormanyzata penzugyi helyzetenek ellen6rzeser61 (43/3) 1149 2011. ALLAM I SZAMVEVOSZEK / JELENTES Szombathely Megyei jogu Varos 6nkormanyzata penzugyi helyzetenek ellen6rzeser61 (43/3) 1149 2011. december Szamvevoi Iroda Iktat6sz6.m: V-3051-09/2011. Temasz6.m: 1015 Vizsg6.lat-azonosft6

Részletesebben

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy...

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy... 1 Trtlom Bevezető... 3 I. A htósági ellenőrzéstől vló elkülönülés indokoltság... 4 I.1 hjléktlnügy... 4 I.2 fogytékosságügy... 6 I.3 Addiktológi... 8 I.4 Pszichiátrii ellátás... 9 I.5 Idősügy... 10 I.6

Részletesebben

ALLAMI SZAMVEVOSZEK JELENTES ".. Erd Megyei Jogu Varos Onkormanyzata penzugyi helyzetenek ellenorzeserol (43/3) 1133 2011.

ALLAMI SZAMVEVOSZEK JELENTES .. Erd Megyei Jogu Varos Onkormanyzata penzugyi helyzetenek ellenorzeserol (43/3) 1133 2011. ALLAMI SZAMVEVOSZEK "" JELENTES ".. Erd Megyei Jogu Varos Onkormanyzata penzugyi helyzetenek ellenorzeserol (43/3) 1133 2011. december Szamvevoi Iroda Iktat6szam: V-3036-08j2011. Temaszam: 1015 Vizsgalat-azonosft6

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Bíróság. Szervezeti és M ködési Szabályzata 2011.

Komárom-Esztergom Megyei Bíróság. Szervezeti és M ködési Szabályzata 2011. Komárom-Esztergom Megyei Bíróság Szervezeti és M ködési Szabályzata 2011. TARTALOMJEGYZEK I. Fejezet: Altalanos rendelkezesek I. Az SZMSZ celja, jogszabalyi alapja 2. A bfrosagok vezetese, az igazgatas-feliigyelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 16/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

-"" ~ (ui ~l' pi, . \ Faragone Szeles Andrea jegyzoi kabinet vezetoje. NVIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS POlGARMESTERE -----------------------

- ~ (ui ~l' pi, . \ Faragone Szeles Andrea jegyzoi kabinet vezetoje. NVIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS POlGARMESTERE ----------------------- NVIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS POlGARMESTERE 4401 NY{REGY HAzA, KOSSUTH TER 1. PF.: 83. TElEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU UgYiratszam: VAGY/216-1/2015. Ugyintezo:

Részletesebben

KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE

KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE A KÖZGYLÉS IDPONTA: 2014. június 26. 10.00 HELYSZÍNE: Larus Étterem és Rendezvényközpont 1124 Budapest, Csörsz u. 18/b. 1 A Zwack Unicum

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program SZENTMÁRTONKÁTA Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program SZENTMÁRTONKÁTA Nagyközség Önkormányzata ÁROP-..6-22-22-2 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitik kpcitásánk biztosítás Helyi Esélyegyenlőségi Progrm SZENTMÁRTONKÁTA Ngyközség Önkormányzt 23. december Türr István Képző és Kuttó Intézet Cím: 54

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-178 / 2010. JAVASLAT Pásztó Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciójának

Részletesebben

JEGYZOKONYV. iiles vegen

JEGYZOKONYV. iiles vegen SAJOSZENTPETER VA.ROSI ONKORMA.NYZAT Kepviselo- testiiletenek a.) jegyzokonyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 10., 11., 12., 13. d.) hatarozatai: 113., 114., 115., 116., 117., 118., 119. 120., 121.,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII. /2005. Előadó: Csernus István Mell.: 1 pld. terv Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Alpolgarmestere

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Alpolgarmestere Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Alpolgarmestere -t _j:_. szamu eloterjesztes Eloterjesztes a Gazdasagi Bizottsag reszere a,kmop-3.3.3-13-2013-0089 azonosito szamu,,napelemes rendszer

Részletesebben

JEGYZOKONYV. Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 2014. aprilis 30-an megtartott soron kovetkezo nyilvanos iileserol. w.- --..

JEGYZOKONYV. Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 2014. aprilis 30-an megtartott soron kovetkezo nyilvanos iileserol. w.- --.. FEJERMEGYE BODMER KOZSEG Ikt. szam: 364-8/2014. JEGYZOKONYV Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 2014. aprilis 30-an megtartott soron kovetkezo nyilvanos iileserol w.- --.. \ ' ~t:~ -! \

Részletesebben

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu Mgyr Regionális Fejlesztési és Urbnisztiki Közhsznú Társság Térségi Tervezési Irod 1016 Budpest I., Gellérthegy u. 30-32. A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A BALATONI

Részletesebben