F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja"

Átírás

1 F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Összefoglaló a Magyar Kormány és a Fidesz-KDNP Frakciószövetség által a Magyar Országgyűlés elé terjesztett és december 16-án, kedden elfogadott törvényjavaslatokról és a határozati javaslatokról Egyes törvényeknek a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló T/2373. számú törvényjavaslat Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: EKAER) a Közösségi termékértékesítéssel/termékbeszerzéssel, valamint az első belföldi adóköteles termékértékesítéssel összefüggő áruszállítások e-útdíj és egyéb kamerahálózat segítségével történő nyomon követését, valamint az elektronikusan elemezhető formában rögzített egyes fuvarozási adatok alapján működő NAV kockázatelemzési rendszere szerint szervezett fizikai ellenőrzést magában foglaló komplex árumozgás és árueredet ellenőrző rendszer. Az EKAER célja az áruk útjának nyomon követése, az általános forgalmi adó adónemben elkövetett tagállami határokat is átlépő költségvetési csalások visszaszorítása, az árubeszerzések, értékesítések során keletkező közterhek megfizetésének biztosítása, valamint az, hogy Magyarországon ne kerülhessen forgalomba hozatalra olyan elsősorban az ellenőrzési tapasztalatok alapján kockázatosnak ítélt áru, amely előzetesen nem volt bejelentve az adóhatósághoz, valamint élelmiszerek esetén az élelmiszerlánc biztonsági felügyeleti hatósághoz. Jelen törvénymódosítás azzal a céllal került elfogadásra, hogy az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrzési Rendszer bevezetését és végrehajtását megkönnyítse, szabályait pontosítsa. Ennek értelmében nem kell majd bejelentést tenni az útdíj-köteles gépjárművel az úgynevezett gyűjtőfuvar keretében végzett közúti áruszállításról, amennyiben az adott termék mennyisége, minősége a törvényjavaslatban meghatározott határt nem haladja meg. Ez a rendszer eredményesebb működését biztosítja. Továbbá nem szükséges az EKAER számhoz rendszám megadása, elég a felrakodáskor megadni. Könnyített a tervezet az adminisztráción, belföldi fuvarozás esetén az erre irányuló bejelentést a megérkezést követő napig lehet megtenni. Az EKAER rendszer így hozzájárulhat ahhoz, hogy az általános forgalmi adó adónemben megsokasodott visszaélések száma jelentős mértékben csökkenjen, a piaci viszonyok átláthatóvá váljanak, ezáltal megteremtve a tisztességes piaci szereplők működésének feltételeit. A javaslat továbbá módosította a szerencsejátékok játékadójának elszámolását. A javaslat lehetővé teszi a fogadások, sorsolásos játékok, távszerencsejátékok együttes adójából való levonást a sporttörvényben előírt vagyonértékű jogok hasznosítása érdekében, valamint, hogy ne legyen adóalap csökkentő az előírás. A kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény és az azzal összefüggő törvények módosításáról szóló T/2082. számú törvényjavaslat A törvényjavaslat megváltoztatja a régészeti örökség védelmével kapcsolatos, elsősorban a nagyberuházásokat megelőző régészeti feladatellátás szabályait. A feltáró tevékenység meggyorsítására átalakítja az örökségvédelmi szervezetrendszert. A Miniszterelnökséghez kerülnek az örökségvédelmi feladat- és hatáskörök. Létrehozza a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központot (a továbbiakban: Forster Központ), melyhez kerülnek az örökségvédelmi nyilvántartási és tudományos szakértői feladatok, továbbá a Magyar Nemzeti Múzeum részét képező Nemzeti Örökségvédelmi Központ által ellátott egyes feladatok is. A módosítás ezen integráció törvényi alapjait teremti meg. A beruházó a Forster Központtal kerül kapcsolatba egyablakos, ügyfélbarát ügyintézés formájában. A Forster Központ készíti el az előzetes régészeti dokumentációt, végzi a próbafeltárást, javaslatot tesz a nagyberuházást megelőző régészeti feltárás elvégzésére jogosult akkreditált intézményre. A megelőző régészeti feladatokat a feltárásra jogosult akkreditált intézmények végezhetik a beruházás összegének előírt mértékéig. A műemlékvédelmi előírások módosítása a műemléki értékek megalapozottabb és differenciált védelmére, a tulajdonosok és az értékvédelem érdekeinek jobb összehangolására terjed ki. A cél, hogy dinamikus és költséghatékony műemlék-gazdálkodás jöjjön létre: megalapozottabb értékfeltáráson alapuló, a funkcionális és gazdasági fenntarthatóságot is mérlegelő, a helyi közösség vagy a tulajdonos véleményét figyelembe vevő védelem és védetté nyilvánítás valósul meg a 1

2 műemlékké nyilvánítás szabályozásának átalakításával, a kétlépcsős védetté nyilvánítás bevezetésével, amellyel megtörténik a régészeti örökség védelmével történő harmonizáció is. A nyilvántartott műemléki érték (általános védelem) bevezetésével fokozatossá tehető a védetté nyilvánítás: általános értékvizsgálathoz kötött nyilvántartásba vétel, majd részletes és tudományos értékvizsgálat után történhet csak műemlékké nyilvánítás. Az értékek pontosabb meghatározása (részletes értékleltár elkészítése) a jogbiztonságot is növeli. Az ideiglenes műemléki védelem meghosszabbíthatóságát a javaslat eltörli. Egyszerűsödik az eljárás. Az örökségvédelmi bírság szerinti számítási kategóriába sorolás mellett az osztályba sorolással a műemléki érték fennállásának és országos jelentőségének létén (értékközpontúságon) túl a funkcionális és gazdasági fenntarthatóság mérlegelését is lehetővé teszi. Az állam szakértői szolgáltatásai révén segíti a műemlékek fenntartóit, a tulajdonosokat. További cél a szakértők és szakértő szervezetek minősítésével könnyítések elérése a műemlékvédelem szempontjából speciális területek (pl. restaurálás) vagy a kihaló, hagyományos, kézműves technológiák támogathatóvá tételének elősegítésével. Megtörténik a műemlékek monitoring rendszerének szervezeti kialakítása: összehangolás a régészeti örökség védelmének hatáskörével és az első fokú hatóságok létszámának megerősítése, kapacitásnövelése, a műemlékek monitoring rendszerének, az örökségvédelmi felügyelet feladatai ellátásának megerősítése. Ez hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a műemléki érték megőrzése veszélyeztetetté válik, az állam rendelkezzen a kellő mértékű és célszerű beavatkozási lehetőséggel. A nemzeti emlékhelyekre vonatkozó szabályozás kiegészül a rákoskeresztúri Új köztemető nemzeti emlékhellyel, a Kisfogházzal, az egri várral. Mindezen túl módosulnak egyes kulturális tárgyú törvények: a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény, az egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló évi CCXVII. törvény. Egyes építésügyi és területrendezési tárgyú törvények módosításáról szóló T/2078. számú törvényjavaslat A Javaslat azzal a céllal került elfogadásra, hogy lehetővé tegye az építésügyi és területrendezési tárgyú törvények egyes, az önkormányzatokra feladatot telepítő szabályok alkalmazhatóságát. A módosítás további célja volt a jogszabályok pontosítása, valamint a településfejlesztési tervezés segítése. Négy építésügyi és területrendezési tárgyú törvényt módosított. Többek között az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvényt, mely szabályozás a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentését célzó kormányzati intézkedéseket támogatja. Módosította továbbá a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló évi CXII. törvényt. A Javaslat alapján az üdülő körzethez újonnan csatlakozott települések kötelezettségének teljesítéséhez a határidő módosítása volt szükséges annak érdekében, hogy a településrendezési eszközök elfogadása a támogatott időszakon belül megtörténhessen. A javaslat alapján az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény pontosítása volt szükséges annak érdekében, hogy a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési eszközök készítése során a tervek léptékének megfelelően legyenek teljesíthetőek. Végül a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló évi LXIV. törvényt módosította a Javaslat, mivel a fővárosi önkormányzat településrendezési eszközeinek módosítása nem történt meg a törvényben előírt határidőig, a főváros mulasztásos törvénysértésbe került, ezért szükséges volt a fővárosra vonatkozó határidők módosítása. A rövid határidőre tekintettel javasolt a többi település esetében is a határidő módosítása. Egyes törvényeknek a nemzeti pénzügyi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló T/2079 számú törvényjavaslat Jelen törvényjavaslat olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyeknek köszönhetően az uniós források még hatékonyabban juthatnak el a kedvezményezettekhez. Ennek részeként a vállalkozásfejlesztésben és a pénzügyi források kihelyezésében gyakorlott, komoly közvetítői hálózati kapcsolatokat építő Magyar Fejlesztési Bank végrehajtó szervezetként részt vesz az európai strukturális és beruházási alapból támogatott pénzügyi eszközök szétosztásában. A magyar gazdaság további fejlődése céljából a Kormány a stratégiai beruházások finanszírozhatóságán is javítani akar. Ezt szem előtt tartva, a nagyobb léptékű beruházások megvalósításához szükséges pénzügyi mozgásteret szélesíti a módosító indítvány, amikor az MFB nem hitelintézeti ügyfelekkel szembeni együttes kitettségét a szavatoló tőke 45 százalékában határozza meg. Az állam az Első Nemzeti Közműszolgáltató létrehozásával megjelenik a lakossági közműszolgáltatói szektorban. A cél az, hogy az állam kedvező áron elérhető, magas szolgáltatási színvonala miatt vonzó, egyúttal biztonságos 2

3 közszolgáltatást kínálva szálljon versenybe az ügyfelekért a piac többi szereplőjével. A rendszer kiépítésének első lépcsőjeként a Magyar Fejlesztési Bank érdekeltséget szerez a Főgáz Zrt.-ben, a tulajdonviszonyok változását pedig a MFB törvény mellékletében is fel kell tüntetni. A törvény által előírt alapvető és közcélú állami feladatellátás zökkenőmentességét szolgálja a gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi 122. törvény módosítása, amellyel lehetővé válik az állam számára a kisebbségi tulajdonosok kivásárlása. A kisebbségi részesedés megvételére csak azon alapvető közszolgáltatásokat nyújtó, zártkörű társaságok esetében lenne lehetőség, ahol ezt az ellátásbiztonság és feladatvégzés javításának szándéka feltétlenül megkívánja. A vásárlást az állam kizárólag akkor kezdeményezhetné, ha az adott cégben legalább a szavazatok 90 százalékát megtestesítő részesedése, tehát egyébként is döntő befolyása van. Ebben az esetben egy olyan jogosultság bevezetéséről beszélünk, amelyhez hasonló a nyilvánosan működő részvénytáraságoknál a hatályos tőkepiaci szabályozásnak megfelelően a magánszektorban jelenleg is érvényesíthető. A takarékszövetkezetek kérték, hogy a törvénymódosítás könnyítsen a szabályokon, mivel a jelenleg hatályos döntéshozási mechanizmus rettentően lassítja vagy akár el is lehetetleníti előrelépésüket. Egyes takarékszövetkezetek esetében a tagok létszáma az ezres nagyságrendet is meghaladja, a többségükben minimális részjegytőkével rendelkező tagokat pedig olykor szinte lehetetlen elérni. A kérésnek eleget téve a törvény úgy módosul, hogy egy harmadszorra megismételt küldöttgyűlésen a korábbi két alkalommal határozatképtelenség miatt nem tárgyalt ügyekben a jelenlévő tagok kétharmada is hozhasson döntést. A dohányipari vállalkozások évi egészségügyi hozzájárulásáról szóló T/2027. számú törvényjavaslat A törvény előírja, hogy a törvényben meghatározott dohányipari gazdálkodó szervezetek egyszeri, az egészségügyi alrendszer finanszírozását elősegítő hozzájárulás fizetésére kötelezettek akkor, ha a törvényjavaslat hatálya alá esnek. A törvényjavaslat hatálya alá döntően a magyarországi dohánygyártók, és mindazon - a jövedéki törvényben meghatározott - bejegyzett kereskedők esnek, akik Magyarországon dohányterméket hoznak kereskedelmi forgalomba (szabadforgalomba bocsátanak). Mivel a törvényjavaslat pontosan rögzíti, hogy az adóraktár engedélyese (gyártó), a (harmadik országból dohányterméket) importáló, valamint a (Magyarországon az Európai Unió tagállamaiból dohányterméket fogadó) bejegyzett kereskedő a hozzájárulásra kötelezett, sem a már szabadforgalomba bocsátott termékekkel kereskedő nagykereskedők (azaz a jövedéki engedélyes kereskedők), sem pedig a dohánytermék-kiskereskedők nem esnek a törvényjavaslat hatálya alá. A hozzájárulásból befolyó összeg a központi költségvetés bevétele, amely kizárólag az államháztartás egészségügyi alrendszereinek finanszírozására fordítható. A hozzájárulás fizetésére az a jogi személy köteles, amelyik Magyarországon dohánytermék gyártására és kereskedelmére irányuló tevékenységet folytat, vagy folytatott. A törvényjavaslat sávosan határozza meg a fizetendő hozzájárulás mértékét szintén az igazságosabb közteherviselés jegyében. A hozzájárulás mértéke az adóalap 30 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,2% de legalább harmincmillió forint, az adóalap 30 milliárd forintot meghaladó, de 60 milliárd forintot meg nem haladó része után 2,5%, az adóalap 60 milliárd forintot meghaladó része után 4,5%. A sávos fizetési kötelezettség a piacon arányaiban nagyobb részesedéssel bíró dohányipari vállalkozásokat arányosan nagyobb teherrel sújtja, de a kisebb vállalkozások is kénytelenek mindenképpen kivenni részüket az egészségügyi kiadások finanszírozásából. A 2014-es évben Magyarországon termelő beruházást megvalósító dohányipari vállalkozások számára lehetővé kell tenni, hogy az általuk fizetendő adót a megvalósított beruházás összegének egy részével csökkentsék. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló évi CXXXIV. törvény módosításáról szóló T/2080. számú törvényjavaslat A törvényjavaslat célja a dohányboltban forgalmazható termékkör ésszerű, minimális bővítése olyan termékekkel, amelyek a trafikok árukínálatához szervesen kapcsolódnak. A javaslat lehetővé teszi elsősorban a rágógumi és mentolos termékek (cukorkák, lapocskák), továbbá tömegközlekedési jegyek árusítását, valamint a mobiltelefon egyenlegének feltöltését. A javaslat ezen kívül megemeli azt a küszöböt, amelyet követően újabb dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság kiírását a törvény kötelezővé teszi. A korábban 2000 fő után kiírt egy jogosultságot a javaslat a felével megemeli; a hatályba lépést követően úgy kell a pályázatokat kiírni, hogy a küszöb 3000 fő legyen. A javaslat 45 napról 120 napra módosítja azt az időközt, amelynek eltelte után az új pályázatot a koncessziós szerződés megszűnését követően ki kell írni. 3

4 A törvényjavaslat a Nemzeti Dohánykerskedelmi Nonprofit Zrt. feladatává teszi, hogy intenzíven működjön közre a dohányzás visszaszorítását és az egészségvédelmet érintő feladatokban. Ennek megfelelően a szervezetnek médiakampányokat kell szervezni, lebonyolítani és szakmailag támogatni, biztosítani kell az egészségvédelmi szempontok közösségi megjelenését, például a sportrendezvényeken történő megjelenést. A jogszabálytervezet a korábbi törvénnyel összhangban ismét lehetővé teszi, hogy az egyéni vállalkozó kiskereskedelmi jogosult halála esetén a családi vállalkozás fennmaradhasson, valamint pontosítja a törvény alapján kiszabható bírsággal, illetve az engedély visszavonásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ilyen például az, hogyha a dohánytermékkiskereskedő a törvényben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének egy hónapban összesen legalább 5 napon keresztül jogos ok nélkül nem tesz eleget, úgy a jövőben ez a koncessziós szerződésének megszűnését eredményezi. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló évi LX. törvény és az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló évi CCXVII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/2083. számú törvényjavaslat Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló évi LX. törvény, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló évi CCXVII. törvény módosításának szükségességét az uniós jogi szabályoknak való megfelelési kötelezettség, valamint az elmúlt évek jogalkalmazói gyakorlatának megfelelő egyszerűbb és átláthatóbb szabályozás kialakítása indokolta. A klímavédelmi felelősség keretében mindenképpen szükséges volt egy új és mindenre kiterjedő szabályozás a felmelegedésért másodsorban felelős fluorgázokkal kapcsolatban, ugyanis május 6. napjával hatályba lépett a fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a 842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, április 16-i 517/2014/EU európai parlament és tanácsi rendelet, melynek rendelkezéseit január 1. napjával alkalmazni kell. Továbbá Magyarországon a évi LX. törvény szabályozza többek között a Kiotói Jegyzőkönyvben foglaltak hazai jogba történő átültetését, azonban az eddig nem tartalmazott önálló rendelkezést a fluortartalmú üvegházhatású gázokra. Az 517/2014/EU rendelet által előírt uniós kötelezettségek teljesítése tagállami szinten az eddigi hatósági fellépésnél szigorúbb, nyomon követhetőbb és átláthatóbb fellépést kíván. Az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) folyamatos jogalkotása szükségessé teszi különösen az 517/2014/EU rendelet hatálybalépése, hogy a hazai klímavédelmi-klímapolitikai törvényi szabályozás átalakuljon és jogi szabályozottság terén is megfeleljen az európai uniós klímapolitikai törekvéseknek. Annak érdekében, hogy hazánk az uniós kívánalmaknak maradéktalanul eleget tudjon tenni, elengedhetetlen jelen módosítás Országgyűlés általi elfogadása, valamint a törvényjavaslatnak megfelelő végrehajtási szabályok megalkotása. A hűség falvairól szóló T/2188. számú törvényjavaslat Az június 4-én megkötött trianoni békeszerződés értelmében a Vas megyei Szentpéterfa, Olmód, Narda, Felsőcsatár, Horvátlövő, Vaskeresztes és Pornóapáti falvakat Ausztriához csatolták. A falvak lakosai 1922-ben népszavazást kényszerítettek ki településeik Magyarországhoz csatolásáról. Bátor magatartásukkal kivívták, hogy a falvak újra Magyarországhoz tartozhassanak. Ez indokolja a fenti települések Hűség Falvai -ként történő elismerését. Ezzel a döntéssel az Országgyűlés méltó emléket állít a trianoni békével szemben ellenálló, a magyar hazához hű, zömmel német és horvát ajkú magyaroknak. A magyar zászló és címer napjáról szóló H/2117. számú határozati javaslat (H/2117) A magyar nemzet összetartozását, a magyar nemzeti függetlenséget kifejező, három, egyenlő szélességű, sorrendben felülről piros, fehér és zöld színű, vízszintes sávból álló zászló, valamint az Alaptörvény Alapvetésének I) cikkében meghatározott heraldikájú címer nemzeti kulturális örökségünk részét képezi, amelyeknek tisztelete az intézmények, a szervezetek és a magyar nemzet polgárainak közös felelőssége. A határozat célja, hogy Magyarország zászlaja és címere minden évben ugyanazon a napon, március 23-án kerüljön az érdeklődés fókuszába, így emlékezvén az évi XXI. törvénycikk elfogadásának napjára, amely nyilvános ünnepek alkalmával valamennyi közintézmény és magyar hajó esetében kötelezővé tette a nemzeti lobogó és az ország címerének használatát. Egyúttal alkalmat adva ezzel az oktatási, tudományos és kulturális intézményeknek, a médiának, civil szervezeteknek, közösségeknek a magyar zászló és címer közös 4

5 megünneplésére, a hagyományőrzéssel kapcsolatos tudásuk és szándékaik megjelenítésére, kezdeményezések elindítására. Az országgyűlési határozat a magyar zászló és címer napjáról megerősítést, új lendületet ad a zászló és címer iránti tisztelet és megbecsülés megélésének, az ebből fakadó felelős cselekvésnek. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról szóló T/2085. számú törvényjavaslat A törvényjavaslat pontosítja a köznevelési intézményt fenntartó és működtető feladatainak elhatárolását. Bevezeti a leszakadással veszélyeztetett tanuló fogalmát, mellyel összefüggésben országos jelzőrendszer kiépítéséről rendelkezik, valamint az érintett tanulók felzárkózásának szakmai támogatásáról. A pedagógiai-szakmai szolgáltatások irányítását az Oktatási Hivatalhoz telepíti, rendelkezik a működésükhöz szükséges önkormányzati ingó és ingatlan vagyon vagyonkezelői, illetve használati jogáról, biztosítja a magán- és egyházi intézménybe járó gyermekek, tanulók számára e szolgáltatások ingyenes igénybevételét. Létrehozza az óvoda-bölcsőde többcélú intézményét, az utazó gyógypedagógus és konduktor hálózatot. Pontosítja a szakmai jogszabálysértést elkövető intézmény megszüntetésére vonatkozó szabályozást. Az ellátás biztosítása érdekében módosítja a pszichológusok, pedagógusgyakornokok, hitoktatók foglalkoztatásának feltételeit. Szigorítja a magántanulóvá válás lehetőségét. Az első osztályt leszámítva eltörli a szülői kérelemre kezdeményezett évismétlés lehetőségét. Pontosítja a nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálatok vezetőinek óraszámát, rögzíti a vezetői megbízatás lejártának naptári idejét. A Pedagógus Kar szabályozását módosítja, kivesz a törvényből oda nem tartozó rendelkezéseket, a Kar által készített Etikai Kódex alkalmazását kötelezővé teszi az állami és önkormányzati intézményekben. A felhatalmazó rendelkezések között az oktatásért felelős miniszter szabályozási feladatává teszi а Nemzeti Pedagógus Kar tagságának körét, országos és területi szervezeti felépítését, működését, feladatait, jogait, minimálisan létrehozandó szakmai tagozatait, az etikai eljárásának főbb szabályait, а tagnyilvántartás eljárási szabályait és а törvényességi felügyeleti jogkör gyakorlójának szabályozását. Felhatalmazza továbbá a Kormányt, hogy megállapítsa а vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett, továbbá nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás szervezésében az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény 28. (2) bekezdésében meghatározott feltételek érvényesülését szolgáló sajátos feltételeket, különös tekintettel а jogellenes elkülönítés tilalmára. Kormányzati hatáskörbe kerül a köznevelési megállapodással kapcsolatos szabályozás. Törli a javaslat a tankötelezettség hídprogramban történő teljesítése alapvető feltételeit. Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló T/2123. számú törvényjavaslat A törvényjavaslat elfogadásával több egészségügyet érintő törvény került módosításra az alábbiak szerint: Az alapellátás vonatkozásában megállapított rendelkezések a háziorvos szerződéskötéskori fokozottabb védelmét hivatottak szolgálni. A közfinanszírozott és a magánszolgáltatások egymástól elválasztása érdekében szükséges volt rögzíteni az egészségbiztosítási törvényben, hogy finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltató a kötelező egészségbiztosítás keretében az Egészségbiztosítási Alap terhére igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásért a biztosítottól nem kérhet térítési díjat. Megszűnt annak lehetősége, hogy a biztosított részleges térítési díj ellenében másik egészségügyi szolgáltatónál vehesse igénybe a fekvőbeteg-szakellátást, mint ahova a beutalója szól, vagy beutaló nélkül vehessen igénybe. A gyógyszertörvény új rendelkezésekkel egészült ki, amely az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételéről szól. Az illegális hamis gyógyszerekkel folytatott kereskedelem elleni küzdelem eredményessége érdekében a gyógyszertörvény kiegészítései is szükségesek voltak. 39 eddig új pszichoaktív anyag került fel a gyógyszertörvény szerinti pszichotróp anyagok listájára. A törvényjavaslat a szakorvos utánpótlás biztosítása és a jövőbeni humánerőforrás-megoszlás célzott tervezhetősége érdekében megteremtette július 1-jétől felmenő rendszerben a központilag szervezett és központi költségvetési forrásból biztosított szakorvos képzés rendszerének törvényi alapjait. A kamarák esetében a törvényjavaslat a választási szabályok pontosításával elősegítette a választások érvényes és eredményes lefolytatását, biztosítva ezzel a kamarák folyamatos működőképességét. A vállalkozói adminisztratív költségek csökkentésére irányuló, Egyszerű Állam című középtávú kormányzati programból eredő, az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait érintő egyes feladatok végrehajtásáról szóló 1056/2013. (II. 13.) Korm. határozat 2. pontjában meghatározott feladat végrehajtására is sor került. Ennek megvalósulásaként több változás lép hatályba január 1-jétől. 5

6 Az állami mentőszolgálat koordinálási hatáskörének hangsúlyosabbá tétele érdekében a mentőszolgálat feladatai pontosításra kerültek. Megjelenésre került a szükséglet alapú mentés és a kompetencia alapú ellátás új fogalma, melyek részleteit az új mentési rendelet fogja részletezni. Ezen túl a hatáskör kiegészítésre került a felügyelettel. Meghatározásra került a pontos egészségügyi adatkezelői fogalom, ami megfelel a hatályos információszabadsággal kapcsolatos követelményeknek is. Pontosításra kerültek a betegségregiszterekhez, a központi implantátumregiszterhez, valamint az egészségbiztosítási szerv adatmegőrzéséhez kapcsolódó rendelkezések és a lakossági célzott szűrővizsgálatok hatékonyabb szervezése érdekében a védőnők is jogosultságot kaptak a szűrővizsgálatok kapcsán az adatkezelésre. Az egészségügyi intézményrendszer átalakításával érintett GYEMSZI helyébe, annak jogutódjaként az állami egészségügyi szolgáltatók és az egészségügyi ellátáshoz használt állami vagyon vonatkozásában a fenntartói, illetve tulajdonosi joggyakorlói feladatok tekintetében az Állami Egészségügyi Ellátó Központ lép. A pénzbeli ellátásokra vonatkozó része a törvényjavaslatnak rendelkezik arról, hogy a terhességi-gyermekágyi segély neve a jövőben csecsemőgondozási díj legyen. Ehhez kapcsolódik továbbá 19 másik törvény módosítása is, biztosítva ezáltal azt, hogy a jogbiztonság követelményének megfelelően valamennyi érintett törvényben átvezetésre kerüljön a változás. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara működésével összefüggő egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló, T/2088. számú törvényjavaslat A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló évi CXXVI. törvény a kamara eddigi működése során szerzett tapasztalatok alapján módosult. Változtak a kamarai tagsági jogviszony keletkezésének egyes esetei. Pl.: az őstermelői igazolvány kiváltásának esetén, vagy a cégbíróságon agrárgazdasági tevékenység végzésére jogosító nyilvántartásba vétel esetén automatikusan kamarai tagsági jogviszony keletkezik. A tagsági viszony megszűnésének és szüneteltetésének egyes esetei is pontosításra kerültek. Pl.: vállalkozói tevékenység egy éven belüli szüneteltetésének és újraindulásának esetén nem keletkezik új kamarai tagsági jogviszony, csupán a régi jogviszonyt kell aktiválni. A módosítás nyomán bővül a kamara számára a tagok és a hatóságok által szolgáltatott adatok köre és ennek megfelelően az adatkezelési szabályok is változnak. Mindez az üzleti forgalom biztonsága, a gazdaság fejlesztésének előmozdítása, valamint az etikus üzleti magatartás vizsgálata érdekében szükséges. A kamarai alapszabályba kerültek a tagsági díjak meghatározásának szabályai és a díjak mértékének meghatározása is. Ezzel lehetőség nyílik egy rugalmasabb tagdíjfizetési rendszer kialakítására. Az elfogadott módosítások arra is lehetőséget biztosítanak, hogy a kamara közfeladatnak minősülő szolgáltatásait ha azok fedezetére költségvetési támogatást nem kap igazgatási szolgáltatási díj ellenében végezze azok felé az igénylők felé, akik nem rendelkeznek kamarai tagsággal (mivel ők nem fizetnek tagdíjat). Az őstermelői igazolványok kiállítása tárgyi díj- és illetékmentes eljárásként a kamara hatáskörébe került. Ugyancsak kamarai hatáskörbe került a szaktanácsadás rendszere (annak ellenőrzését kivéve). Az elfogadott javaslat biztosítja a kamarai tagok számára az őket megillető bírósági felülvizsgálati jogot a kamara önkormányzati jogkörben hozott határozatai, valamint tagdíjat és más pénzügyi kötelezettséget megállapító döntései kapcsán. Az elfogadott javaslat a NAK tv. mellékleteit is pontosította, figyelembe véve az önálló vállalkozások tevékenységének jegyzékében (ÖJTV.) meghatározott kódok jelölésében bekövetkezett időközi változtatásokat. Kis mértékben módosultak a kamarai elnök és a főigazgató jogkörei, valamint a kamarai tisztségviselők saját gépkocsi használatával kapcsolatos szabályok. Emellett a teljes törvényben történtek apróbb jogtechnikai módosítások. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi II. törvény módosításáról szóló T/1168. számú törvényjavaslat december 28-i hatállyal bevezetésre került a nemzetgazdasági célú tartózkodási engedély, majd erre tekintettel kibocsátott letelepedési engedély intézménye. Az ezt követően eltelt idő alatt leszűrt tapasztalatok tették szükségessé a módosító javaslatban meghatározott változtatásokat. Ennek megfelelően pontosításra kerültek a jóváhagyás visszavonásának esetei, valamint a javaslat előírja az idegenrendészeti hatóság értesítési kötelezettségét az Országgyűlés gazdasági ügyekért felelős állandó 6

7 bizottsága felé. Azon harmadik országból érkező állampolgárok esetén, akik a letelepedés kérelmezését közvetlenül megelőzően legalább 6 hónapja rendelkeznek tartózkodási engedéllyel, és vásárolnak államkötvényt, nincs törvénybe foglalva a kötvényjegyzési határidő. Ezt a hiányosságot kezeli a módosítás. A befektetői letelepedési program az Európai Unió tagállamainak programjai közül messze a legversenyképesebb, így indokolt a letelepedés feltételéül szolgáló államkötvény 250 ezer eurós névértékének 300 ezer euróra történő emelése. A letelepedési engedélyt az idegenrendészeti hatóság visszavonhatja, ha a harmadik országbeli állampolgár Magyarország területét hat hónapnál hosszabb ideig elhagyta, kivéve, ha ezt külön nem engedélyezték. Továbbá visszavonható akkor is, ha az állampapír lejegyzésére kötelezővé tett 45 napos határidő betartását elmulasztották. Ekkor ugyanis nem valósul meg a nemzetgazdasági cél. A befektetői letelepedés jogintézményének bevezetése óta folyamatosan nő az érdeklődés, és mivel a magyar program az egyik legolcsóbbnak számít az Európai Unió tagállamainak hasonló programjai között, indokolt a módosítások megvalósítása. A hazai program összehasonlító áron még így is az egyik legversenyképesebb marad Európában. Az üzletek nyitva tartásáról szóló T/1914. számú törvényjavaslat Mára már megérett a helyzet arra, hogy számos nyugat-európai példa így az osztrák vagy német minta alapul vételével hazánkban is törvény szabályozza a kereskedelmi elárusítóhelyek nyitva tartását. A törvény egyaránt törekszik arra, hogy a kereskedelmet amely a Nemzetgazdaság húzó ágazata csak ésszerű mértékben, a nyilvánvaló kivételek alkalmazása mellett korlátozza, ugyanakkor elősegítse azt is, hogy a vasárnap valóban az ország döntőrésze számára pihenőnap legyen. Olyan szabadnap, amelyen a családi együttlétre nyitva álló rövid időt nem kurtítja még a vásárlással eltöltött idő is. Az elfogadott javaslat kizárólag a vasárnap és a munkaszüneti napon tiltja meg az üzletek nyitva tartását; a többi esetben így például szombaton is kizárólag időbeli korlátok közé szorítja. Főszabály szerint az üzletek reggel 6 óra és este 10 óra között lehetnek nyitva Magyarországon. Fontos célkitűzése az elfogadott javaslatnak, hogy nem kívánja korlátozni a kis családi üzletek nyitva tartását akkor, ha ezek nem jelentős alapterületű kereskedelmi egységek, és az egyébként tiltott időszakokban az üzlet tulajdonosai, illetve segítő családtagjaik maguk végzik a kereskedelmi tevékenységet. Kivételt képeznek a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységek, a szálláshelyen végzett kereskedelmi tevékenységek, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltatási tevékenységek, a vendéglátás és a világörökségi területen található üzletek. 7

T/2085. számú törvényjavaslat. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

T/2085. számú törvényjavaslat. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/2085. számú törvényjavaslat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2014. november 2014.

Részletesebben

F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja

F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Összefoglaló a Magyar Kormány és a Fidesz-KDNP Frakciószövetség által a Magyar Országgyűlés elé terjesztett és 2012. november

Részletesebben

2014. évi 1. szám Tartalom

2014. évi 1. szám Tartalom 2014. évi 1. szám Tartalom JOGSZABÁLYFIGYELÖ... 2 Hazai jogszabályváltozások... 2 JOGÉRTELMEZÉS ÉS JOGALKALMAZÁS... 24 A Kúria helyi önkormányzatokat érintő döntései... 24 JELENTÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK... 32

Részletesebben

F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja

F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Összefoglaló a Magyar Kormány és a Fidesz-KDNP Frakciószövetség által a Magyar Országgyűlés elé terjesztett és 2013. június

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi CII. törvény A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi

Részletesebben

F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja

F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Összefoglaló a Magyar Kormány és a Fidesz-KDNP Frakciószövetség által a Magyar Országgyűlés elé terjesztett és 2014. június

Részletesebben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról Magyar Köztársaság Kormánya T/233. számú törvényjavaslat Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 139. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 139. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 25., péntek 139. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CLIV. törvény A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról. Budapest, 2013.

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról. Budapest, 2013. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NGM/ / 2013 A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. szeptember-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az egyes adótörvények

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 30., kedd Tartalomjegyzék 2014. évi CII. törvény A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról 26030 2014. évi

Részletesebben

TERVEZET. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról

TERVEZET. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM IRM/AJFO/634/2008. TERVEZET a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról Budapest, 2008. augusztus

Részletesebben

T/2080. számú. törvényjavaslat

T/2080. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/2080. számú törvényjavaslat a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról Előadó: Dr. Seszták

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Szám: 6089/2008-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a fogyasztóvédelemről szóló

Részletesebben

Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás

Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás Tartalomjegyzék I. Költségvetési gazdálkodás, közpénzügyek ellenőrzése... 6 1. Az Alaptörvény közpénzügyi rendelkezései... 6 a. központi költségvetés... 7 b. nemzeti

Részletesebben

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT 2011. május 1. számú melléklet az NGM/ 4927/ /2011. számú kormány-előterjesztéshez 2011. évi törvény a turizmusról Az Országgyűlés, elismerve a turizmus nemzetgazdasági

Részletesebben

T/1376/4. számú TÁJÉKOZTATÓ. az Országgyűlés részére

T/1376/4. számú TÁJÉKOZTATÓ. az Országgyűlés részére NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T/1376/4. számú TÁJÉKOZTATÓ az Országgyűlés részére az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről 1 1. oldal 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

1998. évi XXVI. törvény. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1998. évi XXVI. törvény. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A szöveg 2009. április 11-én hatályos változat. 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 183. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 183. szám MAGYAR KÖZLÖNY 183. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 23., kedd Tartalomjegyzék 2014. évi LXXXIX. törvény Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási

Részletesebben

Jogszabályi keretek összefoglalása

Jogszabályi keretek összefoglalása Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Jogszabályi keretek összefoglalása a Szervezetfejlesztés az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságon című, ÁROP 1.2.18/A-2013-2013-0007 kódjelű projekt társadalmi

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

CSANÁDI PEDAGÓGIAI INTÉZET

CSANÁDI PEDAGÓGIAI INTÉZET CSANÁDI PEDAGÓGIAI INTÉZET OM 200346 1143 Budapest, Őrnagy u. 5-7. Telefon: 422-0274,422-1998 Fax:422-1999 E-mail: pedintezet@gmail.com Honlap: www.csanadiiskola.hu/pedagógiai Intézet 2014. évi CV. törvény

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY TARTALOM Köszöntõ dr. Göncz Kinga, miniszter 5 Kedves Olvasó!

Részletesebben

1 A kormányablakok kialakításával, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével

1 A kormányablakok kialakításával, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapest Fővárosi Szervezete Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák! Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket. Az ismertetett jogszabályok téma szerinti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter XXII-4/153- (2011) Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései

Részletesebben

Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara. Önkormányzati gazdálkodás

Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara. Önkormányzati gazdálkodás Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara Önkormányzati gazdálkodás Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara Önkormányzati gazdálkodás Nemzeti Közszolgálati Egyetem Budapest,

Részletesebben