E-Adóellenőrzési Tanácsadó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E-Adóellenőrzési Tanácsadó"

Átírás

1 E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat október IX. évfolyam 10. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról az adó és járuléktörvények elismert szakértőitől? Jelentkezzen az címen, a témakör vagy akár az előadó megnevezésével, és kérjen ajánlatot kihelyezett előadás megtartására! ILLETÉK évi jelentősebb illetékváltozások Írta: dr. Tóth György főtanácsos NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály január 1-jétől jelentős változások történtek az illetékekről szóló évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Itv.): radikálisan leegyszerűsödtek az öröklési és ajándékozási illetékmértékek, illetve megvalósult az egykulcsos illetékrendszer a visszterhes vagyonátruházás körében. Az öröklési és ajándékozási illetékkel kapcsolatos változások Az öröklési illetékkötelezettség megállapítása az egyik legnehezebb feladat az illetékkiszabás során, hiszen ig nem csupán az illetékalap megállapítása volt bonyolult, de az öröklési és az ajándékozási illeték sávosan progreszszív kulcsainak a száma is több tucat volt. Az újonnan kialakított szabályozás teljesen átalakította az öröklési és az ehhez szorosan kapcsolódó ajándékozási illetékmértékek rendszerét a január 1-jét követően illetékkiszabásra bemutatott vagy más módon az állami adóhatóság tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben. Megszűnt a rokonsági kapcsolatokhoz és a szerzett va- Tartalom 1 ILLETÉK évi jelentősebb illetékváltozások 6 ART. Az önellenőrzési pótlék legfontosabb szabályai 8 ÁFA A beszerzés tényének bizonyítása 11 EHO Az egészségügyi hozzájárulás kötelezettségének változó szabályai 13 OLVASÓI KÉRDÉSEK Számla befogadása pénzforgalmi adózást választó cégtől Tulajdonjogának ellenérték fejében történő átruházása Magánszeméllyel szemben fennálló követelés vásárlása Szerzők: Bonácz Zsolt adószakértő Botházy Béla NAV, Ellenőrzési osztály dr. Kovács Ferenc - adószakértő Lepsényi Mária NAV, Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály Matlné Kisari Erika NAV, Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály Morvai Edina senior adótanácsadó, WTS Klient Adótanácsadó Kft. dr. Németh Nóra NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály Széll Zoltánné NAV, Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály Tisztelt Olvasónk! A szakmai folyóirat előfizetéséhez INGYENES TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁS is jár! Adózással kapcsolatos kérdését az hu címen várjuk. Honlapunkról - - a JOG- SZABÁLYFIGYELÉSEN és az ADÓNAPTÁRATON túl további szerkeszthető segédleteket tölthet le. Az Ön felhasználóneve: adoell2013 Az Ön jelszava: segedletek368 A kézirat lezárásának dátuma: szeptember 27. Üdvözlettel: Szabó Attila Termékmenedzser 1 E-Adóellenőrzési Tanácsadó október, IX. évfolyam 10. szám

2 gyon értékéhez igazodó illetékmértékek rendszere, de a lakástulajdon szerzése továbbra is preferált maradt. Ezzel összesen két-két illetékkulcs maradt az öröklésre és az ajándékozásra a korábbi tizennyolc-tizennyolc helyett, vagyis már csupán egy kedvezményesebb illetékkulcs irányadó a lakástulajdon és a lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog ingyenes szerzésére (9%), és egy másik, általános kulcs (18%) minden egyéb vagyontárgyra (ingóra, lakásnak nem minősülő egyéb ingatlanra), függetlenül a megszerzett vagyon értékétől és az örökhagyóörökös, ajándékozó-megajándékozott közötti rokoni kapcsolattól. Természetesen a változás nem érinti az egyenes ági rokonok közötti öröklés és ajándékozás illetékmentességét, mert az ilyen ingyenes vagyonszerzések továbbra is illetékmentesek maradtak január 1-jétől további változás az öröklési illetékek körében, hogy a túlélő házastárs által megszerzett örökrész is már teljes öröklési illetékmentességet élvez. A módosítás összhangban van a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (új Ptk.) örökhagyó túlélő házastársának törvényes öröklésére vonatkozó szabályaival, mert az új szabályozás alapján az özvegy is állagörökössé válik, vagyis a gyermekrész őt is megilleti a hagyaték többi részéből az örökhagyóval közösen lakott lakás és az ahhoz tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon fennálló holtig tartó haszonélvezeti jogon felül. Az özvegyet tehát az egyenes ági rokonokhoz hasonlóan a korábbi szabályozás szerinti, az általa megszerzett örökrész tiszta értékéből őt megillető 20 millió forintos mentesség helyett értékhatár nélküli öröklési illetékmentesség illeti meg. Rendkívül fontos tudni, hogy az özvegy öröklési illetékmentességét már a folyamatban lévő ügyekben is alkalmaznia kell az adóhatóságnak, vagyis mindazon ügyekben, melyeket január 1-jéig jogerősen még nem bírált el. Ez azt jelenti, hogy ha az örökhagyó 2012 szeptemberében hunyt el, és a közjegyző a hagyatékot 2012 októberében bejelentette az adóhatósághoz, de az adóhatóság január 1-jéig még nem bocsátott ki fizetési meghagyást, vagy kibocsátott, de az nem vált jogerőssé eddig az időpontig, akkor az új szabályokat az adóhatóságnak kötelező figyelembe vennie a döntéshozatal során. Természetesen az Itv. 78. (1) bekezdése szerinti szabály az özvegy öröklési illetékmentessége esetén is alkalmazandó, vagyis az adóhatóság fizetési meghagyást nem bocsát ki, a döntését csak az ügyiratra jegyzi fel hasonlóan az egyenes ági rokonok illetékmentességéhez. Mind az öröklésnél, mind az ajándékozásnál megszűnt január 1-jétől a takarékbetét megszerzésének illetékmentessége. (E szabálynak különös jelentőséget az ad, hogy az Itv. értelmező rendelkezése alapján a bankszámlák közötti átutalás is a takarékbetét megszerzésének minősült.) Így a január 1-jét követően illetékkiszabásra bejelentett ügyletek esetében már csak az egyenes ági rokonok közötti ajándékozás keretében történt banki átutalás, illetve az egyenes ági rokon (felmenő, illetve leszármazó) bankszámláján elhelyezett pénzösszeg öröklése mentesül az illeték alól. Amennyiben az örökös ideértve az ismertetett szabályok alapján az özvegyet is vagy a megajándékozott nem egyenes ági rokon, akkor az ingó megszerzésére vonatkozó általános illetékmérték alapján ami január 1-jétől 18% kell megfizetni az öröklési vagy ajándékozási illetéket, ha egyéb tárgyi illetékmentesség nem érvényesíthető. A jogalkalmazás során azonban problémákat okozott a jogszabály-módosításnak hatályba léptető rendelkezése. Hiába keletkezett ugyanis az illetékkötelezettség még ben, ha az illetékkiszabásra történő bejelentés január 1-jét követően történt meg, akkor a vagyonszerzés után illetéket meg kellett fizetni. Az egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló évi CIII. törvény ezt úgy korrigálta, hogy a mentesség alkalmazását még lehetővé teszi azokban az ügyekben, me október, IX. évfolyam 10. szám E-Adóellenőrzési Tanácsadó

3 lyekben az illetékkötelezettség január 1-jét megelőzően keletkezett. Vagyis ha a vagyonszerző bankszámlájára még 2012-ben érkezett az átutalás, illetékfizetési kötelezettsége így már akkor sem keletkezik, ha az illetékkiszabásra bejelentés (vagy a vagyonszerzés állami adóhatóság tudomására jutása) január 1-jét követően történt. A évi CIII. törvény módosította június 30-ai hatállyal az Itv. 17. (1) bekezdés o) pontjának illetékmentességét is. A módosítás következtében a magánszeméllyel szemben fennálló, pénzügyi intézmény által elengedett követelés már csak abban az esetben mentes az ajándékozási illeték alól, ha a követelés elengedése az azonos helyzetben levők egyenlő elbánásának elve alapján és a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerinti független felek között történik. Az Szja tv pontja szerint független feleknek azok a személyek (természetes személyek, jogi személyek, egyéb szervezetek) minősülnek, amelyek (akik) között nem áll fenn olyan szoros gazdasági, jogi kapcsolat, amelynek révén legalább az egyik fél meghatározó befolyást képes gyakorolni a másik fél gazdasági döntéseire, vagy amelynek révén a felek egymással szoros együttműködésben folytatják tevékenységüket. Az Szja tv. arról is rendelkezik, hogy nem tekinthetők független feleknek az egymással munkaviszonyban, tartós megbízási jogviszonyban álló személyek, továbbá a társas vállalkozás és a benne akár közvetlenül, akár közvetve a közeli hozzátartozókat megillető jogokat együttesen számítva többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező magánszemély. Szintén a követelés elengedését érintő változás az, hogy az Itv. 17. (1) bekezdés t) pontja (a lakóingatlanon alapított zálogjog fedezetével kötött deviza alapú kölcsön és a deviza alapú pénzügyi lízingszerződésből származó követelés törvényben rögzített árfolyamon történő végtörlesztése miatt megszűnő kötelezettség ajándékozási illetékmentessége) hatályon kívül helyezésre került. Az adózók számára kevésbé ismert rendelkezés, hogy január 1-jétől az egyenes ági rokonok közötti ajándékozást már nem kell külön bejelenteni illetékkiszabásra az állami adóhatósághoz. A visszterhes vagyonátruházási illetékre vonatkozó változások január 1-jétől valamennyi visszterhes vagyonszerzésre kivéve a gépjármű-vagyonszerzést, mert ott az illeték mértékét továbbra is a gépjármű életkora és teljesítménye határozza meg egyetlen illetékkulcs került megállapításra. Az illeték mértéke megegyezik a visszterhes vagyonátruházási illeték évtől hatályos általános mértékével, vagyis ez a kulcs irányadó a lakásszerzésre, és egyben ez az illeték általános mértéke is, azaz minden visszterhes vagyonszerzés után ugyanakkora kulcs alapján kiszámított illetéket kell fizetni. Visszterhes vagyonátruházás esetén tehát a megszerzett vagyontárgy forgalmi értéke után 1 milliárd forintig 4% illetéket kell fizetni a lakás, az üzlet, de például az orvosi praxis jogának megszerzése után is. A forgalmi érték 1 milliárd forint feletti részéért fizetendő 2% illeték, az ingatlanonként 200 millió forintban meghatározott maximálisan fizetendő illeték, illetve az ingatlan résztulajdonának, az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jognak és a vagyoni értékű joggal terhelt ingatlan megszerzésének arányosítására vonatkozó részletszabályok nem változtak. Az egy kulcs legfőbb előnye az, hogy a január 1-jét követően illetékkiszabásra bemutatott lakásvásárlások esetében már nem kell arányosítani, tehát 4 millió forintig már nem 2%, az afölötti részre pedig 4% az illeték mértéke, hanem a forgalmi érték teljes egészére 4% illetéket kell fizetni. (Ezzel egyébként feleslegessé vált a lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog szerzése miatti arányosítás kötelezettsége is.) 3 E-Adóellenőrzési Tanácsadó október, IX. évfolyam 10. szám

4 A változások következtében január 1-jétől ugyan emelkedett a lakásvásárlás illetéke, de az új illetékkedvezmények, illetékmentességek (például a fiatal első lakásszerzők, illetve az egy éven belül értékesített lakáshoz képest kisebb értékű lakást vásárlók) ezt a negatív hatást kompenzálják. A lakás vásárlása után fizetendő illeték változását a következő táblázat mutatja be: A megszerzett lakás forgalmi értéke Ft millió forintig 2% = Ft 9 millió forint után 4% = Ft Összesen: Ft 13 millió forint után 4% Összesen: Ft. Az egykulcsos illetékrendszer megvalósításával párhuzamosan egységesítésre kerültek a lakástulajdon cseréjére és a cserét pótló vételi kedvezményre vonatkozó szabályok. A kettőnél több lakás cseréjére vonatkozó illetékjogi szabályozás túlságosan bonyolult volt, ezért január 1-jétől a cserét pótló vétel szabályai alapján kell kiszámítani ebben az esetben is az illeték alapját. Több lakástulajdon cseréje vagy egy éven belül több lakástulajdon vásárlása, értékesítése esetén a forgalmi értékkülönbözet megállapításánál minden egyes szerzéssel szemben csak egyetlen a fizetésre kötelezett számára kedvezőbb illetékalapot eredményező elidegenítést lehet figyelembe venni. Amennyiben pedig a cserélő fél további lakásszerzéseivel szemben további lakások elidegenítése már nem vehető figyelembe, akkor e lakásszerzések illetékkötelezettségére az általános szabályokat kell alkalmazni. Több lakástulajdon cseréje esetén az egyes vagyonszerzők már nem olyan arányban viselik az illetéket, amilyen arányt az általuk megszerzett lakástulajdon forgalmi értéke képez a csereügyletben szereplő valamennyi lakástulajdon forgalmi értékének együttes összegében, hanem minden szerző külön-külön fizeti a forgalmi érték különbözete után a vagyonszerzési illetéket. A cserére és a cserét pótló vételi kedvezményre vonatkozó speciális illetékszabályokat csak magánszemélyek vehetik igénybe, gazdálkodó szervezetek nem. Amennyiben tehát a gazdálkodó szervezet cserével szerzi meg az ingatlan tulajdonjogát, akkor az Itv. 19. (2) bekezdése alapján az általános szabályok szerint a cserével megszerzett ingatlan forgalmi értéke után kell az illetéket megfizetnie. Cserét pótló vétel esetében szintén ugyanez a helyzet, vagyis nem a szerzett és az értékesített lakás forgalmi értékének különbözete, hanem a vásárolt lakás forgalmi értéke után kell illetéket fizetnie a gazdálkodó szervezetnek. Rendkívül kedvező szabály a csere és a cserét pótló vétel esetében az, hogy ha a magánszemély elcseréli, illetve egy éven belül értékesíti korábbi lakástulajdonát, de a szerzett lakástulajdon forgalmi értéke az eladott, elcserélt lakáshoz képest kisebb forgalmi értékű, akkor a szerzett lakás után illetéket nem kell fizetni. (A korábban hatályos szabályok szerint az Itv. az egy éven belül eladott és vásárolt lakástulajdonok forgalmi értékének különbözetét [abszolút értékét] illetékeztette annak tehát nem volt jelentősége, hogy a szerzett lakás forgalmi értéke egyébként alacsonyabb volt, mint az értékesítetté, ezért az illetékkötelezettség a negatív illetékalap után is fennállt.) Például ha valaki 2012-ben forintért értékesítette a lakását, de forintért vásárolt helyette másik lakást, akkor az illeték alapja forint volt, ezután kellett az illetéket megfizetnie tól azonban már ebben az esetben illetékfizetési kötelezettség nem terheli az adózót, mert kevesebbért vett, mint amennyiért eladott. Ha a szerzett lakástulajdon forgalmi értéke magasabb, mint amit értékesített/elcserélt a vagyonszerző, akkor ez a szabály természetesen nem alkalmazható. A példánál maradva: ha 8 millió forintért adta el az adózó a lakását és 13 millió forintért vásárolt, akkor 5 millió forint után 4%-os illetéket kell fizetnie 2013-tól október, IX. évfolyam 10. szám E-Adóellenőrzési Tanácsadó

5 2013. január 1-jétől a 35. életévét be nem töltött fiatal első lakástulajdonának (tulajdoni hányadának) megszerzésére vonatkozó illetékkedvezmény jelentősen kiszélesítésre került. Korábban a kedvezmény mértéke a fizetendő illeték 50%- áig terjedt, de összege legfeljebb forint lehetett, ha a vásárolt egész lakástulajdon forgalmi értéke a 8 millió forintot nem haladta meg. A január 1-jét követően illetékkiszabásra bemutatott lakások esetében a 8 millió forintos értékhatár 15 millió forintra emelkedett, és a korábbi forintos illetékkedvezmény is eltörlésre került. A módosítások a továbbiakban nem érintették annak a meghatározását, hogy ki minősül első lakástulajdont szerzőnek (akinek nincs és nem is volt lakástulajdona, lakástulajdonban 50%-ot elérő tulajdoni hányada, lakástulajdonhoz kapcsolódó, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű joga; a kedvezményre való jogosultság megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni az özvegyi haszonélvezeti joggal terhelt, továbbá az olyan lakástulajdont, amelyet nagykorú vagyonszerző esetén a nagykorúság elérését megelőzően idegenítettek el; nem minősül első lakástulajdont szerzőnek az, aki a kedvezményt az illetékkötelezettség keletkezését megelőzően már igénybe vette), illetve a megemelt összeghatárú forgalmi érték mellett is alkalmazható a 35. életévét be nem töltött fiatal kérelmére a legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetés lehetősége. A kedvezmény igénybevételéről, valamint a kedvezményre jogosító feltételek fennállásáról a szerző félnek továbbra is az illetékfizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig kell nyilatkoznia. Az első lakást szerző fiatalok illetékkedvezményének változását a következő táblázat mutatja be: A megszerzett lakás forgalmi értéke Ft Ft Az illeték összege millió forintig 2% = Ft 4 millió forint után 4% = Ft Összesen: Ft Kedvezmény összege: Ft Fizetendő illeték: Ft A kedvezmény nem volt igénybe vehető, ezért az illetéket az általános szabályok szerint kellett megállapítani: 4 millió forintig 2% = Ft 9 millió forint után 4% = Ft Fizetendő illeték összesen: Ft 8 millió forint után 4% = Ft Kedvezmény összege: Ft Fizetendő illeték: Ft 13 millió forint után 4% = Ft Kedvezmény összege: Ft Fizetendő illeték: Ft Új illetékmentességi szabály a visszterhes vagyonátruházások esetében, hogy január 1-jétől az ingyenes vagyonszerzések (öröklés, ajándékozás) mellett már a visszterhes vagyonátruházás is mentes az illeték alól az egyenes ági rokonok között. Az alanyi kör értelemszerűen ugyanúgy a lemenő és felmenő rokonokra vonatkozik ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is, a házastársra viszont az ajándékozáshoz hasonlóan nem terjed ki az illetékmentesség. Lényeges különbség azonban az ajándékozáshoz képest, hogy az egyenes ági rokonok közötti visszterhes ügyleteket továbbra is be kell jelenteni az adóhatósághoz. 5 E-Adóellenőrzési Tanácsadó október, IX. évfolyam 10. szám

6 ADÓZÁS RENDJE Az önellenőrzési pótlék legfontosabb szabályai Írta: dr. Kovács Ferenc adószakértő Az önadózás alapelve, hogy az adózó adóját önmaga állapítja meg, vallja be és fizeti meg. Az önellenőrzés intézményének célja, hogy ha az adózó észleli, hogy bevallása nem felel meg a tényleges kötelezettségének, akkor ezt helyesbíteni tudja. Az önellenőrzéshez pótlékfizetési kötelezettség kapcsolódhat, jelen cikkünk e témakör legfontosabb szabályait tartalmazza. 1. Az önellenőrzési pótlék általános szabályai Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 168. (1) bekezdése alapján, ha az adózó az adót, a költségvetési támogatást az önellenőrzésre vonatkozó rendelkezések szerint helyesbíti, önellenőrzési pótlékot kell fizetnie. A pótlékot csak akkor kell felszámítania az adózónak, ha az önellenőrzéssel módosított kötelezettség meghaladja az eredetileg bevallott kötelezettséget. Ellenkező esetben az adózó javára mutatkozó önellenőrzés esetén pótlékot nem kell felszámítani. [Art. 51. (2) bekezdés] Ha az adózó bevallását késedelmesen nyújtja be, nem minősül önellenőrzésnek. A késedelmes bevallás után nem önellenőrzési pótlékot, hanem (amennyiben erről az adóhatóság határozatot hoz) az Art (1) bekezdés b) pontja szerinti mulasztási bírságot kell fizetni. Az önellenőrzési pótlékot az adózónak kell megállapítania és bevallania. Az önellenőrzési pótlék bevallásának elmulasztása vagy a valósnál alacsonyabb összegben történő bevallása esetén nincs akadálya annak, hogy azt ellenőrzés keretében adókülönbözetként, esetleg adóhiányként állapítsa meg az adóhatóság. Az önellenőrzési pótlékot adónként és támogatási nemenként külön-külön kell megállapítani. Az egyes adónemek között a pótlék számítása szempontjából kiegyenlíteni nem lehet, vagyis nincs arra lehetőség, hogy amennyiben az önellenőrzési bevallásban szereplő egyik adónemben kötelezettségcsökkenés van, míg a másik adónemben ugyanolyan mértékű kötelezettségnövekedés, akkor e két különbség kioltja egymást, vagyis egyáltalán ne kellene önellenőrzési pótlékot fizetni. Az önellenőrzési pótlékot a módosított adóval együtt be kell vallani és ezzel egyidejűleg kell megfizetni. Ilyenkor a pótlék esedékessége az önellenőrzési bevallás benyújtásának időpontja. (Tehát ettől az időponttól a megfizetés elmaradása esetén késedelmi pótlékot is fizetni kell.) 2. Az önellenőrzési pótlék mértéke Az önellenőrzési pótlék mértéke a késedelmi pótlék mértékéhez így a mindenkori jegybanki alapkamathoz igazodik. Abban az esetben, ha az adózó első alkalommal helyesbíti egy adott bevallás adott kötelezettségét vagy támogatását, akkor az önellenőrzési pótlék mértéke a késedelmi pótlék 50%-a, ugyanazon költségvetési kapcsolat ismételt önellenőrzése esetén amennyiben az önellenőrzéshez pótlék is kapcsolódik az önellenőrzési pótlék mértéke a késedelmi pótlék 75%-a. Fontos kiemelni, hogy nincs jelentősége annak, hogy esetleg a korábbi önellenőrzésnél nem terhelte önellenőrzési pótlék az adózót. Az ismételt önellenőrzés miatt ha az önellenőrzés pótlékköteles felemelt mértékű önellenőrzési pótlék terheli az adózót. A pótlék felszámítása a bevallás benyújtására előírt határidő leteltét követő első naptól az önellenőrzés benyújtásának napjáig történik. Az Art. 1. számú melléklet I. A) 8. pontja alapján az adózó adójáról és költségvetési támogatásáról október, IX. évfolyam 10. szám E-Adóellenőrzési Tanácsadó

7 az 1. számú mellékletben meghatározott határidő utolsó napja előtt is benyújthatja bevallását. Ebben az esetben a bevallást csak önellenőrzéssel lehet helyesbíteni, az önellenőrzési pótlékot azonban a bevallás benyújtására előírt határidőt követő első naptól kell csak felszámítani, az előzőekben kifejtettek szerint. 3. Speciális önellenőrzési pótlékszámítási módszerek 3.1. Korábban megfizetett adó Az önellenőrzési pótlék a bevallás helyesbítéséhez kapcsolódó jogkövetkezmény. A bevallás helyesbítése nincs összefüggésben az adó pénzügyi teljesítésével. Mégis az Art. tartalmazza azt a szabályt, hogy ha az önellenőrzés pótlólagos adófizetési kötelezettséget nem eredményezett, mert az adózó adóját az eredeti esedékességkor vagy korábbi önellenőrzése során hiánytalanul megfizette, a fizetendő pótlék összegét az általános szabályok szerinti mértékkel kell meghatározni, de az 5000 forintot magánszemély esetében az 1000 forintot meghaladó összeget nem kell bevallani és megfizetni. Fontos kiemelni, hogy amennyiben az általános szabályok szerint kiszámított önellenőrzési pótlék összege nem érné el az 1000/5000 Ftot, akkor ezen speciális szabályok alkalmazása miatt nem 1000/5000 Ft lesz az önellenőrzési pótlék összege, hanem a ténylegesen kiszámított (1000/5000 Ft-nál alacsonyabb) összeg, figyelemmel a kerekítési szabályokra Következő adómegállapítási időszakban levonható adó Ugyancsak előnyösebb az önellenőrzési pótlék megállapítása abban az esetben, ha az adózónál azért nem keletkezik pótlólagos fizetési kötelezettség, mert a bevallani és befizetni elmulasztott adó a következő adómegállapítási időszakban levonhatónak minősült volna, vagy az adót a későbbi bevallásában hiánytalanul bevallotta és megfizette. Ez esetben az önellenőrzési pótlék összege nem haladhatja meg a két bevallási időszak közötti időre felszámítható késedelmi pótlék összegét. Az adózó tehát először kiszámítja az általános szabályok szerint az önellenőrzési pótlék összegét, majd megállapítja a két bevallási időszak közötti késedelmi pótlék összegét, és az alacsonyabb összeg terheli önellenőrzési pótlék címén. Az önellenőrzési pótlékot a bevallani és megfizetni elmulasztott adó után minden esetben meg kell fizetni, tehát az adónemen belül más korrekciós tételekkel nem vonható össze az önellenőrzési pótlék alapja. Így előfordulhat, hogy az adott időszak bevallásához kapcsolódóan feltárt különbözet összességében az adózó javára mutatkozik (tehát elvileg nem terhelné önellenőrzési pótlék), de mivel az Art. speciális szabályt tartalmaz arra a bevallani és megfizetni elmulasztott adóra, ami a következő adómegállapítási időszakban levonhatónak minősült volna, így ezen összegrész után fennáll a pótlékmegállapítási (bevallási, megfizetési) kötelezettség. Ugyanilyen szabályok alapján kell megállapítani az önellenőrzési pótlékot akkor is, ha a termékimportot terhelő általános forgalmi adót az adózó az adólevonási jog keletkezését követően, de az előző adómegállapítási időszakra vonatkozó adóbevallásban szerepeltette előzetesen felszámított levonható adóként Több adómegállapítási időszak önellenőrzése Az Art (4) bekezdése szerint, ha több, egymást követő elszámolási időszak általános forgalmi adó bevallását azért kellett önellenőrizni, mert az előző vagy korábbi elszámolási időszak téves bevallása miatt a göngyölített levonható, de vissza nem igényelhető adó összegét az adózó helyesbítette, az önellenőrzési pótlék alapja az első téves adóbevallásban feltárt különbözet. E rendelkezés az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) szabályával van összefüggésben. Az Áfa tv. szerint az adómegállapítási időszakra megállapított nettó negatív adót kizárólag abban az esetben igényel- 7 E-Adóellenőrzési Tanácsadó október, IX. évfolyam 10. szám

8 heti vissza az adózó, ha a vonatkozó törvényben meghatározott feltételek teljesültek. Ennek hiányában az adózó a negatív összeget a következő adómegállapítási időszakra göngyölített adatként átviheti. Előfordulhat, hogy az adózó a göngyölített adat meghatározásánál tévedett, amit az Art. szabálya alapján önellenőrzéssel helyesbíthet. Abban az esetben, ha ez a helyesbítés több egymást követő időszak bevallását érinti, akkor az önellenőrzési pótlék alapja az első téves bevallásban feltárt különbözet. Előfordulhat, hogy az adózó az egymást követő időszakok bevallásának felülvizsgálatánál más hibát is feltár, aminek következtében az egyes bevallásokhoz eltérő adókülönbözet kapcsolódik. Ebben az esetben az önellenőrzési pótlék számításának menete a következő: az első téves adóbevallásban feltárt adókülönbözet után a feltárás időpontjáig kell az önellenőrzési pótlékot megállapítani, majd a következő adómegállapítási időszakkal kapcsolatosan feltárt adókülönbözet esetén csak az előző időszakhoz képest bekövetkező növekedés képezi az önellenőrzési pótlék alapját. Ennek alapján kell az önellenőrzési pótlék öszszegét kiszámítani és az önellenőrzési bevallásba bejegyezni. 4. Önellenőrzési pótlék alóli mentesség A magánszemély bevallását a kifizetőktől, munkáltatótól kapott igazolások alapján készíti el. Méltányos szabályt tartalmaz az Art (5) bekezdése, amikor kimondja, hogy nem kell pótlékot felszámítani, ha a munkáltató vagy kifizető késedelmes vagy hibás igazolása miatt az adózó bevallását önellenőrzéssel helyesbíti. A rendelkezés egységben áll azzal a szabállyal, hogy a téves igazolás alapján elkészített bevallás után az adózónak bírságot fizetni nem kell. (Természetesen ilyen esetben az esetleges adóhiány megfizetése nem maradhat el.) Az Art (5) bekezdése értelemszerűen vonatkozik a magánszemély által végrehajtott, járulékkal kapcsolatos önellenőrzésére is, figyelemmel az Art. 30. (5) bekezdésére. Amennyiben tehát a magánszemély a jogszerűtlen nyilatkozatot a foglalkoztatónak felróható okból tette, akkor a helyesbítés pótlékmentesen tehető. Az Art (7) bekezdése alapján pedig a munkáltatónak (kifizetőnek) nem kell önellenőrzési pótlékot felszámítani, ha az elektronikus havi adó- és járulékbevallást a magánszemély hibás nyilatkozata miatt önellenőrzéssel helyesbíti. 5. Az önellenőrzési pótlék mérséklése Az önellenőrzési pótlék kérelemre akkor mérsékelhető, ha az adózó tévedését olyan körülmények bizonyításával menti ki, amelyek egyébként megalapoznák a bírságmérséklést is. A rendelkezés szerint tehát amennyiben az egyéb körülmények miatt indokolt a meg nem fizetett önellenőrzési pótlékot is mérsékelheti az adóhatóság az adózó kérelmére. A pótlék mérséklésénél az Art (1) bekezdésében foglaltak az irányadók, tehát a kérelem elbírálása során az adókülönbözet keletkezésének körülményeit kell vizsgálni és ennek alapján kerülhet sor az önellenőrzési pótlék mérséklésére, illetve elengedésére. ÁFA A beszerzés tényének bizonyítása Írta: Bonácz Zsolt adószakértő Termékek beszerzése a vállalkozások életében az egyik leggyakrabban előforduló gazdasági esemény. Ebből adódóan az általános forgalmi adó ellenőrzése során a revizorok bizonyosan vizsgálat tárgyává teszik a termék(ek) beszerzéséről szóló számlára alapozott áfa levonásának szabályszerűségét. Az adóhatóság mindenféleképpen hiteltelennek minősíti a számlát, s ennek következtében az arra alapozott adólevonás jogosságát sem is október, IX. évfolyam 10. szám E-Adóellenőrzési Tanácsadó

9 meri el, ha álláspontja szerint a számlán feltüntetett termék(ek) beszerzése ténylegesen nem történt meg. Ennek elkerülése érdekében a vállalkozásoknak kiemelt figyelmet érdemes fordítani annak dokumentálására, hogy a számlán feltüntetett termék(ek) tényleges átvétele megvalósult. Nemcsak az adóhatóság jogosult az ellenőrzések során a szabad bizonyítás elvét alkalmazni, hanem a vállalkozások is. A szabad bizonyítás elvéből adódóan az Art. nem határozza meg azoknak az iratoknak, dokumentumoknak a körét, amely által a vállalkozás részéről a termék(ek) beszerzésének ténye bizonyítható. A termék átadásának és átvételének bizonyítására a vállalkozások általában a szállítólevelet használják. Azonban ennek alátámasztására kizárólag hiteles számviteli bizonylatnak minősülő szállítólevél alkalmas. A hitelesség szempontjából alapkövetelmény, hogy a szállítólevél szigorú számadás alá vont számviteli bizonylat legyen, azaz minden egyes szállítólevél nyomdai úton előre sorszámozott, annak beszerzéséről, illetve előállításáról/előállíttatásáról bizonylat álljon rendelkezésre, amelyből a beszerzett vagy előállított/előállíttatott darabszám és az egyedi azonosító egyértelműen megállapítható, továbbá annak felhasználása is dokumentált. A szállítólevél azonban csak akkor tekinthető hiteles számviteli bizonylatnak, ha annak adattartalma alapján egyértelműen beazonosítható, hogy mely termék(ek) átadására és átvételére került sor, valamint a mennyiség is kétséget kizáróan megállapítható. Nagyon sok esetben a szállítólevélen ugyan szerepel az átadó és az átvevő személy aláírása (szignója), de abból az átadó és az átvevő személye nem azonosítható be. Ez a körülmény a szállítólevél hitelességét nem erősíti. A szállítólevél hitelességét alapvetően befolyásolja, hogy az abban foglalt adatok alapján egyértelműen beazonosíthatók-e azok a személyek, akik az átadás-átvételben ténylegesen részt vettek. Ennek érdekében mindenképpen javasolt a szállítólevélre az átadó és átvevő személy(ek) nevét olvasható formában is felvezetni. Nagyon lényeges az is, hogy a szállítólevélből az átadás és átvétel időpontja is egyértelműen megállapítható legyen. A számla hitelességének bizonyítása érdekében releváns körülmény lehet az is, ha a számla kibocsátója a számla és a szállítólevél közötti kapcsolatot is megteremtette oly módon, hogy a számlán feltüntette a szállítólevél/szállítólevelek számát. Ennek érdekében a vállalkozásnak mindenképpen érdemes ezen igényét előzetesen jeleznie a szállítónak, mivel az Áfa tv a nem tartalmaz olyan jellegű rendelkezést, amely szerint ezt a számlára kötelező lenne felvezetni. Azonban a vállalkozás nem kötelezheti a szállítót, hogy a számlát ebbéli igényének megfelelően bocsássa ki. Továbbá a számla befogadásától sem zárkózhat el arra hivatkozva, hogy az általa igényelt az Áfa tv ában nem említett adatokat a számla nem tartalmazza. Érdemes arra törekedni, hogy a vállalkozás a szállítólevélen kívül más dokumentumokkal és bizonyítékokkal is rendelkezzen, amely(ek) által az átadás és átvétel kétséget kizáróan bizonyítható. A szállítólevél hitelességét megerősítheti az a raktározási okmány, amellyel alátámasztható, hogy a szállítólevélen feltüntetett termék(ek) ténylegesen a vállalkozás raktárába bevételezésre kerültek. A raktározási okmány abban az esetben rendelkezik nagyobb bizonyító erővel, ha a raktár az átadás-átvétel helyén működött. A szállítólevél és a raktározási okmány közötti kapcsolatot is indokolt biztosítani a szállítólevél hitelességének alátámasztása érdekében, oly módon, hogy a raktározási okmány(ok)ra is rávezetésre kerüljön a szállítólevél/szállítólevelek száma. A termék átvételének folyamata videofelvételen is rögzíthető, amely szintén alkalmas e tény bizonyítására. A videofelvétel akkor bír teljes bizonyító erővel, ha legalább az alábbi követelményeknek megfelel: 9 E-Adóellenőrzési Tanácsadó október, IX. évfolyam 10. szám

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. május IX. évfolyam 5. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. június IX. évfolyam 6. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó

E-Adóellenőrzési Tanácsadó E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. december IX. évfolyam 12. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai SZJA Adóváltozások 2014 személyi jövedelemadó,

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. július IX. évfolyam 7. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

A vállalkozások ingatlanértékesítési ügyletei

A vállalkozások ingatlanértékesítési ügyletei k l Számviteli és adózási szaktájékoztató IV. évfolyam 9. szám, 2012. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna A vállalkozások 1 ingatlanértékesítési ügyletei Az ingatlanok csoportosítása

Részletesebben

Szakmai folyóirat X. évfolyam 8. szám 2014. augusztus

Szakmai folyóirat X. évfolyam 8. szám 2014. augusztus E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat X. évfolyam 8. szám 2014. augusztus Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA A számla és a nyugta azonosításáról,

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2012. január VIII. évfolyam 1. szám TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS A szociális hozzájárulási adó Írta: Matlné Kisari Erika vezető főtanácsos NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. Budapest Fővárosi Szervezete. Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. Budapest Fővárosi Szervezete. Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapest Fővárosi Szervezete Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák! Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő

Részletesebben

Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban

Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban Hatályos: 2014. január 13-tól Közzététel: 2014. január 13. OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba

Részletesebben

E-AdóTanácsadó. Tartalom ÁFA. Tisztelt Olvasónk! 2014. január X. évfolyam 1. szám. A fizetendő áfa csökkentésének elszámolása. Szakmai folyóirat 1 ÁFA

E-AdóTanácsadó. Tartalom ÁFA. Tisztelt Olvasónk! 2014. január X. évfolyam 1. szám. A fizetendő áfa csökkentésének elszámolása. Szakmai folyóirat 1 ÁFA E-AdóTanácsadó Szakmai folyóirat 2014. január X. évfolyam 1. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA A fizetendő áfa csökkentésének elszámolása Írta: Bonácz

Részletesebben

E-AdóTanácsadó. Tartalom ÁFA. Tisztelt Olvasónk! 2014. április X. évfolyam 4. szám. Kereskedelmi képviselet. Szakmai folyóirat 1 ÁFA 3 ART

E-AdóTanácsadó. Tartalom ÁFA. Tisztelt Olvasónk! 2014. április X. évfolyam 4. szám. Kereskedelmi képviselet. Szakmai folyóirat 1 ÁFA 3 ART E-AdóTanácsadó Szakmai folyóirat 2014. április X. évfolyam 4. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Tartalom Kereskedelmi képviselet Írta: Bonácz Zsolt

Részletesebben

Tartalom 1 ÁFA Adatszolgáltatási értékhatár változása

Tartalom 1 ÁFA Adatszolgáltatási értékhatár változása E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat XI. évfolyam 3. szám 2015. március Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Adatszolgáltatási értékhatár változása

Részletesebben

Szakmai folyóirat X. évfolyam 12. szám 2014. december

Szakmai folyóirat X. évfolyam 12. szám 2014. december E-Adótanácsadó Adótanácsadó Szakmai folyóirat X. évfolyam 12. szám 2014. december Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Áfa tv. 2015. évi változásai Írta: Bonácz

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

Tartalom 1 ÁFA Fiktív számla befogadásának elkerülése

Tartalom 1 ÁFA Fiktív számla befogadásának elkerülése E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat XI. évfolyam 5. szám 2015. május Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Fiktív számla befogadásának elkerülése

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó

E-Adóellenőrzési Tanácsadó E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. március IX. évfolyam 3. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. április IX. évfolyam 4. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október

Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Fordított adózás az építőiparban (I.

Részletesebben

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft.

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. Ügyfél Hírlevél Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. A tájékoztatókat írták és szerkesztették: Molnár Imre, Szila László, Vidáné Papp

Részletesebben

Önellenőrzés szabályai

Önellenőrzés szabályai Az önellenőrzésre az adózó önadózás esetén jogosult, de nem kötelezett. Az adózónak saját magának kell megállapítania és bevallania az adóját és költségvetési támogatását, ezért az ezekkel kapcsolatos

Részletesebben

A KONFERENCIA JOGESETEI

A KONFERENCIA JOGESETEI Budapesti Ügyvédi Kamara Időpont: 2012. november 23. (péntek) Helyszín: ELTE ÁJK Aula Magna és más előadótermek 1053 Budapest Egyetem tér 1-3. ELTE PÉNZÜGYI JOGI KONFERENCIA 2012 ADÓJOGI ESETEK AZ ELMÉLET

Részletesebben

Tartalom 1 ÁFA Teljesítés időpontjának meghatározása könyvviteli, könyvvizsgálati, adótanácsadási

Tartalom 1 ÁFA Teljesítés időpontjának meghatározása könyvviteli, könyvvizsgálati, adótanácsadási E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat XI. évfolyam 4. szám április Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Teljesítés időpontjának meghatározása könyvviteli,

Részletesebben

2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében

2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében 2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében Általános forgalmi adó Ideiglenesen másik tagállamba kivitel: Abban az esetben sem keletkezik Közösségen belüli termékmozgatás jogcímén adóztatandó tényállás,

Részletesebben

AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2

AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 1. MIKOR KELL AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉKET FIZETNI?... 2 2. AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉKMENTESSÉG, KEDVEZMÉNY... 3 2.1. A tárgyi illetékmentesség szabályai... 3 2.2.

Részletesebben

E -AdóTanácsadó. Tartalom ÁFA. Tisztelt Olvasónk! 2014. május X. évfolyam 5. szám. Közvetítői tevékenység adózása. Szakmai folyóirat 1 ÁFA 3 ART

E -AdóTanácsadó. Tartalom ÁFA. Tisztelt Olvasónk! 2014. május X. évfolyam 5. szám. Közvetítői tevékenység adózása. Szakmai folyóirat 1 ÁFA 3 ART E -AdóTanácsadó Szakmai folyóirat 2014. május X. évfolyam 5. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Közvetítői tevékenység adózása Írta: Bonácz Zsolt adószakértő

Részletesebben

A SZJA törvény 2008. évi fontosabb változásai

A SZJA törvény 2008. évi fontosabb változásai A SZJA törvény 2008. évi fontosabb változásai Adótábla, adójóváírás Az alap- és kiegészítő adójóváírás helyett az adót egységes adójóváírás csökkenti, amelynek mértéke továbbra is a bérjövedelem 18 százaléka,

Részletesebben

AZ ÖRÖKLÉSI ILLETÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2

AZ ÖRÖKLÉSI ILLETÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 AZ ÖRÖKLÉSI ILLETÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 1. MIKOR KELL ÖRÖKLÉSI ILLETÉKET FIZETNI?... 2 2. LEMONDÁS AZ ÖRÖKLÉSRŐL, AZ ÖRÖKSÉG VISSZAUTASÍTÁSA... 2 3. RENDELKEZÉS A MEGNYÍLT ÖRÖKSÉGRŐL, HAGYATÉKI

Részletesebben

Útmutató a 1341-es számú bevallás kitöltéséhez

Útmutató a 1341-es számú bevallás kitöltéséhez Útmutató a 1341-es számú bevallás kitöltéséhez Jogszabályi háttér: a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Társasházi tv.) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) a személyi

Részletesebben

Az ingatlanértékesítésből és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmek 2012. évre vonatkozó adókötelezettségének alapvető szabályai

Az ingatlanértékesítésből és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmek 2012. évre vonatkozó adókötelezettségének alapvető szabályai Az ingatlanértékesítésből és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmek 2012. évre vonatkozó adókötelezettségének alapvető szabályai Amennyiben Ön a 2012. évben ingatlant, vagyoni értékű jogot

Részletesebben