IV /2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés március 31. napján tartott rendkívüli üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IV-3091-2/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. március 31. napján tartott rendkívüli üléséről."

Átírás

1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV /2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés március 31. napján tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Megyeháza Díszterme. Jelen vannak az ülés megnyitásakor a jelenléti ív szerint: 1. Baricska János Istvánné 2. Bíró László 3. Budai Erzsébet 4. Csabai Gyula 5. Dr. Csiba Gábor 6. Csiger Lajos 7. Farkas Félix 8. Hoczáné Frankó Anna 9. Holcman László 10. Kisgergely András 11. Kolenkó Gábor 12. Kormos Dénes 13. Marton Péter 14. Dr. Mengyi Roland 15. Mihályi Helga 16. Miklós Árpád 17. Pasztorniczky István 18. Riz Gábor 19. Szalai Szabolcs 20. Szamosvölgyi Péter 21. Szegedi Judit Katalin 22. Szeles András 23. Szitka Péter 24. Tóth Gábor 25. Török Dezső 26. Vadnai Zoltán Géza 27. Vécsi István 28. Vitális István Jelen vannak: meghívottak, vendégek. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala részéről jelen vannak: Dr. Kovács János főjegyző, Dr. Ispán Csilla aljegyző, Dr. Tergaleczné Dr. Nagy Ilona, a Szervezési és Jogi Főosztály vezetője, Török István, a Pénzügyi, Gazdálkodási és Területfejlesztési Főosztály vezetője, Dr. Farkasné Dr. Jakó Ildikó, az Intézményirányítási Főosztály vezetője, Dr. Sáfrány Borbála, a Szervezési Osztály vezetője, Róna György informatikai ügyintéző, Simon Gáborné informatikai ügyintéző, Szakács Attiláné jegyzőkönyvvezető, Szankai István hangfelvevő. Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Elkezdenénk a munkánkat. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés határozatképes, hiszen a jelenléti ív alapján a 30 közgyűlési tagból 28 fő jelen van. Ezzel az ülést megnyitom. Kérem, szíveskedjenek bekapcsolni a szavazógépüket, majd kérek egy jelenléti szavazást is.

2 2 A jelenlétre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye: 28 fő adta le jelenléti szavazatát, tehát a határozatképesség fennáll. Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően javaslatot teszek a közgyűlés napirendjére, az alábbi kiegészítésekkel, javaslom, hogy a Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház intézményi összevonást követő szakmai struktúrájára című előterjesztés felvételre kerüljön a 7. napirendi pontként, Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete vezetője magasabb vezetői megbízásáról való lemondásának tudomásulvételére című előterjesztés felvételét 8. napirendi pontként, Javaslat a Kiemelt Projektötletek benyújtására a hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása érdekében című pályázat előkészítésére című előterjesztés felvételét a 13. napirendi pontként, továbbá Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közrendvédelmi Programját kidolgozó ideiglenes (eseti) bizottság létrehozására című előterjesztés felvételét 14. napirendi pontként. Valamint javaslom, hogy a közgyűlés vegye le napirendről: a Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye mezőgazdaságáról című előterjesztést. Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy egyéb napirendi javaslat van-e? Amennyiben igen, azt legyenek szívesek megtenni. Nem látok jelentkezőt. Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendi javaslatunk elfogadásáról. A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye: A közgyűlés 23 igen, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott - meghozta az alábbi határozatot: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2011. (III. 31.) határozata Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének megállapítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés március 31-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

3 3 2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szociális- és Gyermekvédelmi Központja által nyújtott szociális- és gyermekvédelmi szakellátási formákról és azok igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke 3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szociális- és Gyermekvédelmi Központja által nyújtott szociális- és gyermekvédelmi szakellátások intézményi térítési díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke 4. Javaslat egyes költségvetési szervek alapító okiratainak és átalakító okiratának módosítására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke 5. Javaslat az Archeológia Kulturális Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke 6. Javaslat a Comitatus Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Vagyonkezelő és Vagyonhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjének felemelésére, alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke 7. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház intézményi összevonást követő szakmai struktúrájára Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke 8. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete vezetője magasabb vezetői megbízásáról való lemondásának tudomásulvételére Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke 9. Javaslat Árvai András a tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke 10. Javaslat Tiszaújváros szociális szolgáltatástervezési koncepció módosításának véleményezésére Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke 11. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház szakellátási kapacitásának bővítésére Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

4 4 12. Javaslat a Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészeinek megvásárlására Előterjesztő: Riz Gábor, a közgyűlés alelnöke 13. Javaslat a Kiemelt Projektötletek benyújtására a hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása érdekében című pályázat előkészítésére Előterjesztő: Riz Gábor, a közgyűlés alelnöke 14. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közrendvédelmi Programját kidolgozó ideiglenes (eseti) bizottság létrehozására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke 15. Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj ügyben (P. Lné., Borsodivánka) Előterjesztő: Riz Gábor, a közgyűlés alelnöke 16. Egyebek Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérdezem Kormos Dénes frakcióvezető urat, hogy kért szót? Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetője: Igen, ugyanis Elnök úr azt kérdezte, hogy a napirendhez kiegészítés van-e. Kiegészítés nincs, de a napirenddel kapcsolatban észrevétel van. Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Azt gondoltuk, hogy valami elindul a Megyei Közgyűlés anyagainak előkészítésében, mert fontos ügyekről tárgyalunk. Ma rendkívüli ülés van, a munkatervünk alapján ez egy rendkívüli ülésnek számít. Meg sem kérdezem, hogy egyébként az ülés maga, annak az előkészítése az a rendkívüli ülésre vonatkozó SZMSZ-ben foglaltaknak megfelel-e, mert tekintsük ezt most részletkérdésnek. De, kérem szépen, az felháborító, hogy egy megye ellátórendszerét, akár az egészségügyi ellátórendszert érintő nagyon fontos döntés, ez a bizottsági ülés kezdetére sincsen meg, hanem még várni kell a bizottsági üléssel legalább 20 percet, hogy az érintett bizottsági tagok megkapják az anyagot és tárgyalni tudják. Tanulmányozni hogy tudják, azt nem tudom, holott ez az előterjesztés nyilvánvalóan a szakintézmény részéről már jóval korábban elkészült. Ma a frakcióülések kezdetén anyagok és előterjesztések vándoroltak, jöttek, mentek. Ma egy eseti bizottság előkészítéséhez megérkezett egy anyag, majd kb. 10 perc múlva érkezett egy újabb, ahol már személyi változás van, ott egy javasolt elnököt még meg sem bíztak, de már van egy másik helyette. Tessék nekünk erre választ adni Tisztelt Elnök úr, hogy mi az oka annak, hogy most már sorozatosan képtelenek arra, hogy SZMSZ-szerűen kerüljenek megküldésre az anyagok, mert ez elengedhetetlen ahhoz, hogy felelősen támogató, vagy segítő véleményt megfogalmazzon valaki, egyáltalán együtt tudjunk működni felelősen a Megyei Önkormányzat fontos döntéseiben. Ez így nem lehet. Vagy úgy gondolják, hogy nem fontos, hogy kellően időben megkapjuk az információkat, vagy az Elnök úr és az apparátus valami oknál fogva nem tud

5 5 megfelelni ennek a feladatnak? Ha jól emlékszem a költségvetésben az Elnök úr rendelkezésére áll 100 millió forint arra, hogyha netántán szakmailag nem sikerül valamit időben elkészíteni, akkor tessék szíves lenni megbízni szakembereket, hogy időben itt legyenek, és hogy az előterjesztéshez pozitívat is mondjak, tartalmában is újabb előrelépés van, a hatásvizsgálatoknak már a címe benne van. A tartalmat még nem sikerült feltölteni, de reméljük, hogy majd ez is időben megtörténik. Összességében azt mondjuk, hogy így, ilyen szinten Megyei Önkormányzat történetében még előkészítések és tárgyalási módok nem voltak. Felháborító, felelősen állást foglalni, felelős döntésekben részt venni így nem lehet, tehát így nem fogjuk támogatni ezután sem majd a napirendeket és azoknak az elfogadását. Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen frakcióvezető úr az értékes hozzászólását és jó tanácsait pusztán az Ön által is hivatkozott szakmai, segítő szándékra, megfogadjuk. Egy mondatban hadd válaszoljam meg, amit felvetett az előterjesztések, illetve a rendkívüli közgyűlés kapcsán. Attól rendkívüli a közgyűlésünk, hogy a 2011-es munkatervben nincsen benne, viszont magam is, szerintem a FIDESZ frakció nevében is bátran mondhatom, hogy annyi feladata van itt a Megyei Önkormányzatnak, hogy egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne ilyen munkatempóban dolgozzunk. Amennyiben ez a szocialista frakciónak nem megfelelő, - mert láttam már erre példát, hogy nem képesek arra, hogy a munka tempóját felvegyék és abban érdemben részt vegyenek, - azt természetesen tudomásul veszem, illetve elfogadom. Ugyanakkor az előterjesztések, amik most kerültek kiosztásra, vagy legalábbis, ami nem került megküldésre az SZMSZ-szerűen, annak mindnek van indoka hogy miért, és ezt természetesen az előterjesztések kapcsán el is tudom mondani, hogy miért kerültek ezek most kiosztásra, egy nappal korábban megküldésre. Ezek mind-mind olyan elemek, amelyek halasztást nem tűrő döntésekhez voltak szükségesek, pl. gazdasági bizottságnak kellett még tárgyalni, el kellett fogadnia, csak utána lehetett megküldeni, pl. egy olyan üzletrész vásárlásnál, ahol az eladó köztestület csak a tegnapi nap során döntött arról, hogy értékesít, vagy sem, addig nem lehetett előterjeszteni. Itt mindegyiknek megvan a magyarázata, nem gondolom, hogy e mögött rossz szándékot, alkalmatlanságot, vagy egyéb hiányosságot kell sejtetni, vagy sejtenie, de természetesen a jövőben még nagyobb gondossággal és odafigyeléssel fogjuk kezelni, hogy továbbra is a szakmai partnerségét fel tudja ajánlani és közre tudjon működni a közgyűlés döntéshozatalában Ön is, és a szocialista frakció is. Első napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosítására Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A javaslatot minden bizottság véleményezte, felkérem elsőként az Egészségügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

6 6 Dr. Csiba Gábor, az Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság a rendelet-tervezetet 12 igennel, 3 tartózkodás mellett elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek. Farkas Félix, a Kisebbségi Bizottság elnöke: A bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta, 7 igen egybehangzó szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta és elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek. Bíró László, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: A bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta, 7 igen és 3 nem szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja. Szeles András, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke: Bizottságunk 10 igen, 6 nem mellett javasolja a közgyűlésnek megvitatni és elfogadni a rendelet-tervezetet. Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság elnöke: Bizottságunk március 28-án, hétfőn tárgyalta a rendelet módosítást, aminek eredményeként 8 igen és 6 nem szavazattal elfogadta és elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek. Baricska Jánosné, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke: Bizottságunk megtárgyalta, és 7 igen, 2 tartózkodás mellett a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Vécsi István, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság alelnöke: A bizottság a rendelet-tervezetet 5 igen és 2 nem szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, illetve a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, kérésük, véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni. Hozzászólásra jelentkezőt nem látok. Az előterjesztésünkhöz egy rendelet-tervezet kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó rendelet-tervezet elfogadásáról. A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye: A közgyűlés 16 igen, 12 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a minősített többség szabályai szerint megalkotta az alábbi rendeletet: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete

7 7 a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közgyűlés valamennyi bizottsága véleményének kikérését követően a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételét eft-ban állapítja meg. (2) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat működési célú hiánya eft. (3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását a 2. melléklet tartalmazza. A Rendelet 2.1., 3. és 3.1. melléklete helyébe e rendelet 1., 2., és 3. melléklete lép Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 4.

8 8 E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetésének végrehajtásához kapcsolódó táblázatok tartalmi meghatározásához tárgyú 11/2004. (VI.3.) rendelet hatályát veszti. Második napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szociális- és Gyermekvédelmi Központja által nyújtott szociális- és gyermekvédelmi szakellátási formákról és azok igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A javaslatot a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság, valamint az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottságok elnökeit, hogy ismertessék a bizottság véleményét. Baricska Jánosné, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke: Bizottságunk a rendelet-tervezetet megtárgyalta és 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Vécsi István, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság alelnöke: A bizottság a rendelet-tervezetet 5 igen és 2 nem szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, kérdésük, véleményük van-e? Ha igen, szíveskedjenek azt megtenni. Hozzászólásra jelentkezőt nem látok. Egy rendelet-tervezet kapcsolódik az előterjesztéshez. Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendünkhöz tartozó rendelet-tervezet elfogadásáról. A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye: A közgyűlés 23 igen, 5 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a minősített többség szabályai szerint megalkotta az alábbi rendeletet: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szociális- és Gyermekvédelmi Központja által nyújtott szociális- és gyermekvédelmi szakellátási formákról és azok igénybevételéről

9 9 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. (1) a) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 29. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 70. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. (1) E rendelet hatálya a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: fenntartó) által biztosított szociális- és gyermekvédelmi szakellátásokra terjed ki. (2) A fenntartó a szociális- és gyermekvédelmi szakellátásokat a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Önkormányzat Szociális- és Gyermekvédelmi Központja (a továbbiakban: Szociális- és Gyermekvédelmi Központ) útján biztosítja. (3) A Szociális- és Gyermekvédelmi Központ szervezeti (szociális szakellátás) és szakmai egységekre (gyermekvédelmi szakellátás) tagozódik. (4) A szociális szakellátást nyújtó szervezeti egységek felsorolását a rendelet 1. melléklete, a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szakmai egységek felsorolását a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 2. (1) A szociális szakellátást nyújtó szervezeti egységek ellátási területe Borsod-Abaúj- Zemplén megye közigazgatási területére terjed ki. (2) A gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szakmai egységek ellátási területe otthont nyújtó ellátás és utógondozói ellátás esetén Miskolc Megyei Jogú Város területének kivételével Borsod-Abaúj-Zemplén megyére, a területi gyermekvédelmi szakszolgálati feladatok tekintetében Borsod-Abaúj-Zemplén megye közigazgatási területére terjed ki. 2. Ellátási formák 3. A fenntartó által nyújtott szociális szakellátási formák: a) ápolást, gondozást nyújtó intézmény:

10 10 aa) idősek otthona, ab) pszichiátriai betegek otthona, ac) szenvedélybetegek otthona ad) fogyatékos személyek otthona, b) rehabilitációs intézmény: ba) szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, bb) fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, c) lakóotthon: ca) fogyatékos személyek lakóotthona, cb) fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, cc) fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona, cd) pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona. 4. (1) A fenntartó által nyújtott gyermekvédelmi szakellátási formák: a) otthont nyújtó ellátás az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek számára, ezen belül aa) általános ellátás, ab) különleges ellátás a tartósan beteg, illetve fogyatékos, valamint a kora miatt sajátos szükséglettel bíró 3 év alatti gyermek számára, ac) speciális ellátás a súlyos személyiségfejlődési zavarokkal küzdő, illetve súlyos pszichotikus vagy neurotikus tüneteket mutató gyermek számára, b) utógondozói ellátás a fiatal felnőtt számára a gyámhivatal döntése alapján. (2) A fenntartó az (1) bekezdésben meghatározott ellátásokon kívül biztosítja a gyermekek átmeneti gondozását a területi gyermekvédelmi szakszolgálat javaslata alapján a 0-6 éves korosztály számára. Átmeneti gondozás a feladatra kijelölt átmeneti otthon, továbbá a helyettes szülői hálózat igénybevételével biztosítható. (3) A fenntartó biztosítja a Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság működését, valamint a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást. 3. A szociális szakellátás ellátás igénybevételének módja 5. (1) Szociális szakellátást kérelmezni a Szociális- és Gyermekvédelmi Központ vezetőjénél kell, csatolva hozzá a jogszabályokban előírt szakvéleményeket. A kérelmet szóban vagy írásban lehet előterjeszteni. Szóbeli kérelem esetén jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet az ellátás formájának megfelelő adatok figyelembevételével kell kitölteni. (2) Az ellátás iránti kérelemhez csatolni szükséges:

11 11 a) a pszichiátriai betegek otthonába történő felvételhez a területileg illetékes pszichiátriai gondozó szakorvosának, illetve amennyiben az ellátás igénylése időpontjában kórházi kezelésben részesül a fekvőbeteg-gyógyintézet pszichiátriai osztálya vezetőjének három hónapnál nem régebbi szakvéleményét, valamint gondnokság alatt álló személyek esetében a gondnok kirendelő határozatot; b) a sajószentpéteri dr. Csiba László Gondoskodás és Esély Házába történő elhelyezéshez a területileg illetékes fekvőbeteg-gyógyintézet pszichiátriai osztályának vagy pszichiátriai gondozó addiktológusának, ennek hiányában a területileg illetékes pszichiátriai osztály vagy pszichiátriai gondozó pszichiáter szakorvosának intézménybe történő felvételt megelőző három hónapnál nem régebbi szakvéleményét, valamint gondnokság alatt álló személyek esetében a gondnok kirendelő határozatot; c) az encsi Idősek Otthona, a szerencsi Idősek Otthona és az ózdi Idősek Otthona demens betegeket ellátó részlegébe történő felvételhez az orvosszakértői szerv vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakmai Kollégium által befogadott demencia centrum vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos által kiállított, demencia kórkép legalább középsúlyos fokozatát megállapító szakvéleményét, valamint gondnokság alatt álló személyek esetében a gondnok kirendelő határozatot. (3) Az elhelyezés feltétele: a) az idős otthoni ellátás iránti kérelem esetén a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti gondozási szükséglet, melynek vizsgálatát a Szociális- és Gyermekvédelmi Központ vezetője végzi el. Beutaló határozat esetén a vizsgálatot a beutaló szerv kezdeményezi a határozat hozatalát megelőzően a Szociális- és Gyermekvédelmi Központ vezetőjénél; b) a nagykorú fogyatékos személy fogyatékos személyek otthonába, lakóotthonába történő elhelyezése esetén az alapvizsgálat elvégzése; c) rehabilitációs intézménybe, illetve rehabilitációs célú lakóotthonba történő elhelyezés esetén a szenvedélybeteg személy kivételével a rehabilitációs alkalmassági vizsgálat elvégzése (4) Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén kívülről érkező ellátási igény teljesítéséhez a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke előzetes hozzájárulása szükséges. (5) Ha az ellátást igénylő soron kívüli elhelyezését kezdeményezték, a Szociális- és Gyermekvédelmi Központ vezetője dönt a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény indokoltságáról, továbbá több soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény esetén az igények teljesítésének sorrendjéről. (6) Ingatlanvagyonnal rendelkező ellátást igénylő rehabilitációs intézmény, rehabilitációs célú lakóotthon, valamint az intézményi térítési díj szerződésben

12 12 történő vállalása kivételével köteles csatolni az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzője által, az ingatlanról kiállított 3 hónapnál nem régebbi adó- és értékbizonyítványt. (7) A szociális szakellátást nyújtó szervezeti egységekbe az ellátottak egészségének védelme, betegségek megelőzésének, illetve továbbterjedésének elkerülése érdekében felvételre soron kívüli, sürgős esetben is csak 3 hónapnál nem régebben kiállított, fertőző betegségtől mentességet bizonyító orvosi igazolás(ok) csatolása után kerülhet sor. A szükséges igazolásokat az ellátási fomákra figyelemmel a Szociális- és Gyermekvédelmi Központ vezetője határozza meg. (8) A Szociális- és Gyermekvédelmi Központ vezetője a döntésről írásban értesíti az ellátást igénylőt, illetve a törvényes képviselőjét. Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője a Szociális- és Gyermekvédelmi Központ vezetőjének a döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen esetben a közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben határozattal dönt a beutalás kérdéséről. (9) A Szociális- és Gyermekvédelmi Központ vezetője az ellátás iránti kérelmet elutasítja, ha az ellátást igénylő: a) fertőző betegség(ek)ben szenved, b) az ellátásra nem jogosult, c) állapotának nem megfelelő az intézmény szolgáltatása. (10) A Szociális- és Gyermekvédelmi Központ vezetője az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az Szt. 94/C. (3) bekezdésében foglalt tartalommal az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt. (11) Az ellátás megszüntetésének módjait az Szt ban foglaltakat alapul véve a (10) bekezdésben foglalt megállapodás tartalmazza. 4. A gyermekvédelmi szakellátás igénybevételének módja 6. (1) A személyes gondoskodást nyújtó átmeneti gondozás igénybevétele önkéntes, a gyermekvédelmi szakellátások igénybevételére a beutaló szerv döntése alapján kerül sor a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szabályozása szerint. (2) Más fenntartó ellátási kötelezettségébe tartozó otthont nyújtó ellátás és utógondozói ellátás Szociális- és Gyermekvédelmi Központ által történő teljesítése feladatellátási keret-, vagy egyedi megállapodás formájában történhet.

13 13 (3) A (2) bekezdés szerinti egyedi feladatellátási megállapodás megkötésére a megyei területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetőjének megkeresésére az ellátásra kötelezett kérelme alapján, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke jogosult. (4) A fenntartó biztosítja a gyámhivatal által elrendelt utógondozói ellátást. A Szociális és Gyermekvédelmi Központ kérelemre befogadja és további (teljes körű, illetve szükség szerinti) ellátást nyújt azon fiatal felnőtteknek, akiknek átmeneti vagy tartós nevelésbe vétele nagykorúvá válásával szűnt meg és a) létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja, vagy b) a nappali oktatás munkarendje szerint, vagy felsőfokú iskola nappali tagozatán tanulmányokat folytat, vagy c) szociális bentlakásos intézménybe várja felvételét. (5) Az utógondozói ellátást nevelőszülő, gyermekotthon, külső férőhely igénybevételével biztosít a fenntartó e rendelet 2. melléklete szerint. (6) Az utógondozói ellátást nyújtó Szociális és Gyermekvédelmi Központ vezetője és a fiatal felnőtt az utógondozói ellátás feltételeiről megállapodást köt. (7) A gyámhivatal döntésére figyelemmel az utógondozói ellátás megszűnik, ha a) a fiatal felnőtt a házirendet többször súlyosan megsérti, b) a fiatal felnőtt az ellátást nyújtóval szemben elfogadhatatlan magatartást tanúsít, c) a fiatal felnőtt az utógondozói ellátásra vonatkozó megállapodást megszegi, d) az ellátás indokai és feltételei már nem állnak fenn, e) fiatal felnőtt kérelmére. (8) A fenntartó szabad kapacitása igénybevételével befogadja és átmeneti gondozást nyújt a települési önkormányzat ellátási kötelezettségébe tartozó gyermekek számára. Az átmeneti gondozást a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátással kell biztosítani. Az átmeneti otthonban a gyermek otthontalanná vált szülője is elhelyezhető, mivel a 14. évét be nem töltött gyermeket szüleitől elválasztani csak kivételesen indokolt esetben lehet. (9) Az átmeneti gondozás igénybevételére irányuló írásbeli kérelmet a törvényes képviselő, vagy az igénylő önkormányzat a Szociális és Gyermekvédelmi Központ vezetőjénél nyújthatja be. (10) Az átmeneti gondozásra vonatkozó kérelemről a kérelem benyújtását követő 30 napon belül a Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság véleménye, valamint a területi gyermekvédelmi szakszolgálat vezetőjének javaslata alapján a Szociális- és Gyermekvédelmi Központ vezetője dönt.

14 14 (11) Az átmeneti gondozást igénylőt a Szociális és Gyermekvédelmi Központ vezetője írásban értesíti. Amennyiben a kérelmező a döntést vitatja, a döntés kézhezvételétől számított 8 napon belül a közgyűlés elnökéhez fordulhat. A kérelmező felterjesztéséről a közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben határozattal dönt. (12) A Szociális és Gyermekvédelmi Központ vezetője az ellátás megkezdésekor a kérelmezővel megállapodást köt az ellátás feltételeire vonatkozóan. (13) Az átmeneti gondozás megszűnik a) határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam leteltével, b) jogosultsági feltételek megszűntével, c) az ellátást igénybevevő, illetve a kérelmező kezdeményezésére. 5. Térítési díj 7. (1) A Szociális- és Gyermekvédelmi Központ a) szociális szakellátásaiért, b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátás keretében biztosított ba) átmeneti elhelyezést nyújtó ellátásért, bb) fiatal felnőttek utógondozói ellátásáért térítési díjat kell fizetni. (2) Az (1) bekezdésben felsorolt ellátások intézményi térítési díját a közgyűlés önálló rendeletben állapítja meg. (3) A személyi térítési díjat a Szociális- és Gyermekvédelmi Központ vezetője állapítja meg. (4) A személyi térítési díjat csökkenteni vagy elengedni nem lehet. 6. Érdekvédelem 8. A fenntartó biztosítja az ellátásban részesülők érdekvédelmét. 9. (1) A szociális szakellátást nyújtó szervezeti egységekben érdekképviseleti fórumot kell működtetni, melynek tagjai:

15 15 a) választás alapján, az intézményi ellátást igénybe vevők közül aa) kettőszáz férőhelyig kettő fő, ab) kettőszáz férőhely felett négy fő; b) választás alapján, az ellátottak hozzátartozói, illetve törvényes képviselői közül egy fő; c) választás alapján, az intézmény dolgozóinak képviseletében egy fő; d) kijelölés alapján, az intézményt fenntartó szervezet képviseletében egy fő. (2) Az érdekképviseleti fórum működésének és választásának részletes szabályait a házirend tartalmazza. 10. (1) A gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szakmai egységekben működő érdekképviseleti fórum tagjainak száma és összetétele: a) a gyermekönkormányzat képviseletében 2 fő, b) az ellátásban részesülő gyermekek szülei vagy más törvényes képviselői, illetve a fiatal felnőttek képviseletében 1 fő, c) az intézmény dolgozóinak képviseletében 1 fő, d) az intézményt fenntartó képviseletében 1 fő. (2) Az érdekképviseleti fórum megválasztását az (1) bekezdésben megjelölt szervek képviselőiből álló bizottság készíti elő, melynek tagja az érdekképviseleti fórumban jelölt személy nem lehet. (3) Az érdekképviseleti fórum bármely tagjának kiválása esetén soron kívül új tagot kell jelölni, illetve választani. 7. A feladatok ellátásának módja és értékelése 11. (1) A Közgyűlés a szociális- és gyermekvédelmi feladatai ellátását évente értékeli. (2) A Szociális- és Gyermekvédelmi Központ a vonatkozó jogszabályokban foglaltak, valamint az alapító okiratában meghatározottak alapján készíti el szervezeti és működési szabályzatát, valamint szervezeti, illetve szakmai egységeként a házirendet, a szakmai programot, és kezdeményezi azok jóváhagyását. (3) A Szociális- és Gyermekvédelmi Központ a szociális- és gyermekvédelmi szakellátást érintően évente átfogó értékelést készít tevékenységéről a fenntartónak. (4) Az ellátottak létszámáról, változásáról és a várakozókról a szociális szakellátást nyújtó szervezeti egységek e rendelet 3. mellékletében, a gyermekvédelmi

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

9. Kolenkó Gábor 10. Lukács András 11. Marton Péter 12. Miklós Árpád 13. Pasztorniczky István 14. Riz Gábor 15. Szalai Szabolcs 16. Szamosvölgyi Péter

9. Kolenkó Gábor 10. Lukács András 11. Marton Péter 12. Miklós Árpád 13. Pasztorniczky István 14. Riz Gábor 15. Szalai Szabolcs 16. Szamosvölgyi Péter Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 1 IV-1584-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. június 28. napján 10:00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján tartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlésétıl, Miskolc II-527-5/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2010. július 2. napján tartott ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-ei I. rendkívüli üléséről.

Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-ei I. rendkívüli üléséről. 40333-5/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-ei I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: képviselők, jegyző, aljegyző, köztisztviselők és vendégek a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-11/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. december 20. napján megtartott üléséről. Az

Részletesebben

001/1-17/2009. 145-148/2009. sz. határozat 156-179/2009. sz. határozat 9-11/2009. sz. rendelet

001/1-17/2009. 145-148/2009. sz. határozat 156-179/2009. sz. határozat 9-11/2009. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-17/2009. 145-148/2009. sz. határozat 156-179/2009. sz. határozat 9-11/2009. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, Fűkő Csaba, dr. Kiss

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2012. február 16. I. A megyei önkormányzat rendeletei TARTALOMJEGYZÉK Rendelet száma Tárgya Oldal 1/2012. (II. 23.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. június 2-ai üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. június 2-ai üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. június 2-ai üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: Dr. Kálmán András

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő szociális intézményekbe történő beutalás rendszerének felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő szociális intézményekbe történő beutalás rendszerének felülvizsgálata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő szociális intézményekbe történő beutalás rendszerének felülvizsgálata ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085. DEBRECEN - 2014. 1 Tartalomjegyzék I. Fejezet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február

Részletesebben

Eljárási rendelkezések

Eljárási rendelkezések Kétsoprony Község Képviselőtestületének az 10/2011.(XI.23.) önkormányzati rendelete a Szociális ellátásokról. Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-2/21. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21. április 3-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Szabó Róbert Kérte, hogy a megjelentek egyperces néma főhajtással emlékezzenek a kommunizmus áldozataira.

Jegyzőkönyv. Szabó Róbert Kérte, hogy a megjelentek egyperces néma főhajtással emlékezzenek a kommunizmus áldozataira. Jegyzőkönyv Készült: 2011. február 25-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. június 15-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. június 15-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. június 15-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: Dr. Kálmán András

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait. 322 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen lévők: Meghívott,

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 88/2005. (IX.29.) Kgy. h. A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásáról 3 89/2005. (IX.29.) Kgy.

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/17/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-4/2007. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. szeptember 30-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. szeptember 30-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. szeptember 30-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László,

Részletesebben