IV /2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés március 31. napján tartott rendkívüli üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IV-3091-2/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. március 31. napján tartott rendkívüli üléséről."

Átírás

1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV /2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés március 31. napján tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Megyeháza Díszterme. Jelen vannak az ülés megnyitásakor a jelenléti ív szerint: 1. Baricska János Istvánné 2. Bíró László 3. Budai Erzsébet 4. Csabai Gyula 5. Dr. Csiba Gábor 6. Csiger Lajos 7. Farkas Félix 8. Hoczáné Frankó Anna 9. Holcman László 10. Kisgergely András 11. Kolenkó Gábor 12. Kormos Dénes 13. Marton Péter 14. Dr. Mengyi Roland 15. Mihályi Helga 16. Miklós Árpád 17. Pasztorniczky István 18. Riz Gábor 19. Szalai Szabolcs 20. Szamosvölgyi Péter 21. Szegedi Judit Katalin 22. Szeles András 23. Szitka Péter 24. Tóth Gábor 25. Török Dezső 26. Vadnai Zoltán Géza 27. Vécsi István 28. Vitális István Jelen vannak: meghívottak, vendégek. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala részéről jelen vannak: Dr. Kovács János főjegyző, Dr. Ispán Csilla aljegyző, Dr. Tergaleczné Dr. Nagy Ilona, a Szervezési és Jogi Főosztály vezetője, Török István, a Pénzügyi, Gazdálkodási és Területfejlesztési Főosztály vezetője, Dr. Farkasné Dr. Jakó Ildikó, az Intézményirányítási Főosztály vezetője, Dr. Sáfrány Borbála, a Szervezési Osztály vezetője, Róna György informatikai ügyintéző, Simon Gáborné informatikai ügyintéző, Szakács Attiláné jegyzőkönyvvezető, Szankai István hangfelvevő. Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Elkezdenénk a munkánkat. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés határozatképes, hiszen a jelenléti ív alapján a 30 közgyűlési tagból 28 fő jelen van. Ezzel az ülést megnyitom. Kérem, szíveskedjenek bekapcsolni a szavazógépüket, majd kérek egy jelenléti szavazást is.

2 2 A jelenlétre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye: 28 fő adta le jelenléti szavazatát, tehát a határozatképesség fennáll. Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően javaslatot teszek a közgyűlés napirendjére, az alábbi kiegészítésekkel, javaslom, hogy a Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház intézményi összevonást követő szakmai struktúrájára című előterjesztés felvételre kerüljön a 7. napirendi pontként, Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete vezetője magasabb vezetői megbízásáról való lemondásának tudomásulvételére című előterjesztés felvételét 8. napirendi pontként, Javaslat a Kiemelt Projektötletek benyújtására a hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása érdekében című pályázat előkészítésére című előterjesztés felvételét a 13. napirendi pontként, továbbá Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közrendvédelmi Programját kidolgozó ideiglenes (eseti) bizottság létrehozására című előterjesztés felvételét 14. napirendi pontként. Valamint javaslom, hogy a közgyűlés vegye le napirendről: a Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye mezőgazdaságáról című előterjesztést. Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy egyéb napirendi javaslat van-e? Amennyiben igen, azt legyenek szívesek megtenni. Nem látok jelentkezőt. Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendi javaslatunk elfogadásáról. A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye: A közgyűlés 23 igen, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott - meghozta az alábbi határozatot: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2011. (III. 31.) határozata Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének megállapítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés március 31-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

3 3 2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szociális- és Gyermekvédelmi Központja által nyújtott szociális- és gyermekvédelmi szakellátási formákról és azok igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke 3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szociális- és Gyermekvédelmi Központja által nyújtott szociális- és gyermekvédelmi szakellátások intézményi térítési díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke 4. Javaslat egyes költségvetési szervek alapító okiratainak és átalakító okiratának módosítására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke 5. Javaslat az Archeológia Kulturális Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke 6. Javaslat a Comitatus Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Vagyonkezelő és Vagyonhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjének felemelésére, alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke 7. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház intézményi összevonást követő szakmai struktúrájára Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke 8. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete vezetője magasabb vezetői megbízásáról való lemondásának tudomásulvételére Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke 9. Javaslat Árvai András a tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke 10. Javaslat Tiszaújváros szociális szolgáltatástervezési koncepció módosításának véleményezésére Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke 11. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház szakellátási kapacitásának bővítésére Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

4 4 12. Javaslat a Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészeinek megvásárlására Előterjesztő: Riz Gábor, a közgyűlés alelnöke 13. Javaslat a Kiemelt Projektötletek benyújtására a hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása érdekében című pályázat előkészítésére Előterjesztő: Riz Gábor, a közgyűlés alelnöke 14. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közrendvédelmi Programját kidolgozó ideiglenes (eseti) bizottság létrehozására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke 15. Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj ügyben (P. Lné., Borsodivánka) Előterjesztő: Riz Gábor, a közgyűlés alelnöke 16. Egyebek Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérdezem Kormos Dénes frakcióvezető urat, hogy kért szót? Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetője: Igen, ugyanis Elnök úr azt kérdezte, hogy a napirendhez kiegészítés van-e. Kiegészítés nincs, de a napirenddel kapcsolatban észrevétel van. Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Azt gondoltuk, hogy valami elindul a Megyei Közgyűlés anyagainak előkészítésében, mert fontos ügyekről tárgyalunk. Ma rendkívüli ülés van, a munkatervünk alapján ez egy rendkívüli ülésnek számít. Meg sem kérdezem, hogy egyébként az ülés maga, annak az előkészítése az a rendkívüli ülésre vonatkozó SZMSZ-ben foglaltaknak megfelel-e, mert tekintsük ezt most részletkérdésnek. De, kérem szépen, az felháborító, hogy egy megye ellátórendszerét, akár az egészségügyi ellátórendszert érintő nagyon fontos döntés, ez a bizottsági ülés kezdetére sincsen meg, hanem még várni kell a bizottsági üléssel legalább 20 percet, hogy az érintett bizottsági tagok megkapják az anyagot és tárgyalni tudják. Tanulmányozni hogy tudják, azt nem tudom, holott ez az előterjesztés nyilvánvalóan a szakintézmény részéről már jóval korábban elkészült. Ma a frakcióülések kezdetén anyagok és előterjesztések vándoroltak, jöttek, mentek. Ma egy eseti bizottság előkészítéséhez megérkezett egy anyag, majd kb. 10 perc múlva érkezett egy újabb, ahol már személyi változás van, ott egy javasolt elnököt még meg sem bíztak, de már van egy másik helyette. Tessék nekünk erre választ adni Tisztelt Elnök úr, hogy mi az oka annak, hogy most már sorozatosan képtelenek arra, hogy SZMSZ-szerűen kerüljenek megküldésre az anyagok, mert ez elengedhetetlen ahhoz, hogy felelősen támogató, vagy segítő véleményt megfogalmazzon valaki, egyáltalán együtt tudjunk működni felelősen a Megyei Önkormányzat fontos döntéseiben. Ez így nem lehet. Vagy úgy gondolják, hogy nem fontos, hogy kellően időben megkapjuk az információkat, vagy az Elnök úr és az apparátus valami oknál fogva nem tud

5 5 megfelelni ennek a feladatnak? Ha jól emlékszem a költségvetésben az Elnök úr rendelkezésére áll 100 millió forint arra, hogyha netántán szakmailag nem sikerül valamit időben elkészíteni, akkor tessék szíves lenni megbízni szakembereket, hogy időben itt legyenek, és hogy az előterjesztéshez pozitívat is mondjak, tartalmában is újabb előrelépés van, a hatásvizsgálatoknak már a címe benne van. A tartalmat még nem sikerült feltölteni, de reméljük, hogy majd ez is időben megtörténik. Összességében azt mondjuk, hogy így, ilyen szinten Megyei Önkormányzat történetében még előkészítések és tárgyalási módok nem voltak. Felháborító, felelősen állást foglalni, felelős döntésekben részt venni így nem lehet, tehát így nem fogjuk támogatni ezután sem majd a napirendeket és azoknak az elfogadását. Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen frakcióvezető úr az értékes hozzászólását és jó tanácsait pusztán az Ön által is hivatkozott szakmai, segítő szándékra, megfogadjuk. Egy mondatban hadd válaszoljam meg, amit felvetett az előterjesztések, illetve a rendkívüli közgyűlés kapcsán. Attól rendkívüli a közgyűlésünk, hogy a 2011-es munkatervben nincsen benne, viszont magam is, szerintem a FIDESZ frakció nevében is bátran mondhatom, hogy annyi feladata van itt a Megyei Önkormányzatnak, hogy egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne ilyen munkatempóban dolgozzunk. Amennyiben ez a szocialista frakciónak nem megfelelő, - mert láttam már erre példát, hogy nem képesek arra, hogy a munka tempóját felvegyék és abban érdemben részt vegyenek, - azt természetesen tudomásul veszem, illetve elfogadom. Ugyanakkor az előterjesztések, amik most kerültek kiosztásra, vagy legalábbis, ami nem került megküldésre az SZMSZ-szerűen, annak mindnek van indoka hogy miért, és ezt természetesen az előterjesztések kapcsán el is tudom mondani, hogy miért kerültek ezek most kiosztásra, egy nappal korábban megküldésre. Ezek mind-mind olyan elemek, amelyek halasztást nem tűrő döntésekhez voltak szükségesek, pl. gazdasági bizottságnak kellett még tárgyalni, el kellett fogadnia, csak utána lehetett megküldeni, pl. egy olyan üzletrész vásárlásnál, ahol az eladó köztestület csak a tegnapi nap során döntött arról, hogy értékesít, vagy sem, addig nem lehetett előterjeszteni. Itt mindegyiknek megvan a magyarázata, nem gondolom, hogy e mögött rossz szándékot, alkalmatlanságot, vagy egyéb hiányosságot kell sejtetni, vagy sejtenie, de természetesen a jövőben még nagyobb gondossággal és odafigyeléssel fogjuk kezelni, hogy továbbra is a szakmai partnerségét fel tudja ajánlani és közre tudjon működni a közgyűlés döntéshozatalában Ön is, és a szocialista frakció is. Első napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosítására Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A javaslatot minden bizottság véleményezte, felkérem elsőként az Egészségügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

6 6 Dr. Csiba Gábor, az Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság a rendelet-tervezetet 12 igennel, 3 tartózkodás mellett elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek. Farkas Félix, a Kisebbségi Bizottság elnöke: A bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta, 7 igen egybehangzó szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta és elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek. Bíró László, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: A bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta, 7 igen és 3 nem szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja. Szeles András, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke: Bizottságunk 10 igen, 6 nem mellett javasolja a közgyűlésnek megvitatni és elfogadni a rendelet-tervezetet. Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság elnöke: Bizottságunk március 28-án, hétfőn tárgyalta a rendelet módosítást, aminek eredményeként 8 igen és 6 nem szavazattal elfogadta és elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek. Baricska Jánosné, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke: Bizottságunk megtárgyalta, és 7 igen, 2 tartózkodás mellett a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Vécsi István, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság alelnöke: A bizottság a rendelet-tervezetet 5 igen és 2 nem szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, illetve a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, kérésük, véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni. Hozzászólásra jelentkezőt nem látok. Az előterjesztésünkhöz egy rendelet-tervezet kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó rendelet-tervezet elfogadásáról. A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye: A közgyűlés 16 igen, 12 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a minősített többség szabályai szerint megalkotta az alábbi rendeletet: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete

7 7 a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közgyűlés valamennyi bizottsága véleményének kikérését követően a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételét eft-ban állapítja meg. (2) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat működési célú hiánya eft. (3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását a 2. melléklet tartalmazza. A Rendelet 2.1., 3. és 3.1. melléklete helyébe e rendelet 1., 2., és 3. melléklete lép Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 4.

8 8 E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetésének végrehajtásához kapcsolódó táblázatok tartalmi meghatározásához tárgyú 11/2004. (VI.3.) rendelet hatályát veszti. Második napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szociális- és Gyermekvédelmi Központja által nyújtott szociális- és gyermekvédelmi szakellátási formákról és azok igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A javaslatot a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság, valamint az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottságok elnökeit, hogy ismertessék a bizottság véleményét. Baricska Jánosné, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke: Bizottságunk a rendelet-tervezetet megtárgyalta és 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Vécsi István, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság alelnöke: A bizottság a rendelet-tervezetet 5 igen és 2 nem szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, kérdésük, véleményük van-e? Ha igen, szíveskedjenek azt megtenni. Hozzászólásra jelentkezőt nem látok. Egy rendelet-tervezet kapcsolódik az előterjesztéshez. Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendünkhöz tartozó rendelet-tervezet elfogadásáról. A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye: A közgyűlés 23 igen, 5 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a minősített többség szabályai szerint megalkotta az alábbi rendeletet: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szociális- és Gyermekvédelmi Központja által nyújtott szociális- és gyermekvédelmi szakellátási formákról és azok igénybevételéről

9 9 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. (1) a) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 29. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 70. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. (1) E rendelet hatálya a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: fenntartó) által biztosított szociális- és gyermekvédelmi szakellátásokra terjed ki. (2) A fenntartó a szociális- és gyermekvédelmi szakellátásokat a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Önkormányzat Szociális- és Gyermekvédelmi Központja (a továbbiakban: Szociális- és Gyermekvédelmi Központ) útján biztosítja. (3) A Szociális- és Gyermekvédelmi Központ szervezeti (szociális szakellátás) és szakmai egységekre (gyermekvédelmi szakellátás) tagozódik. (4) A szociális szakellátást nyújtó szervezeti egységek felsorolását a rendelet 1. melléklete, a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szakmai egységek felsorolását a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 2. (1) A szociális szakellátást nyújtó szervezeti egységek ellátási területe Borsod-Abaúj- Zemplén megye közigazgatási területére terjed ki. (2) A gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szakmai egységek ellátási területe otthont nyújtó ellátás és utógondozói ellátás esetén Miskolc Megyei Jogú Város területének kivételével Borsod-Abaúj-Zemplén megyére, a területi gyermekvédelmi szakszolgálati feladatok tekintetében Borsod-Abaúj-Zemplén megye közigazgatási területére terjed ki. 2. Ellátási formák 3. A fenntartó által nyújtott szociális szakellátási formák: a) ápolást, gondozást nyújtó intézmény:

10 10 aa) idősek otthona, ab) pszichiátriai betegek otthona, ac) szenvedélybetegek otthona ad) fogyatékos személyek otthona, b) rehabilitációs intézmény: ba) szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, bb) fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, c) lakóotthon: ca) fogyatékos személyek lakóotthona, cb) fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, cc) fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona, cd) pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona. 4. (1) A fenntartó által nyújtott gyermekvédelmi szakellátási formák: a) otthont nyújtó ellátás az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek számára, ezen belül aa) általános ellátás, ab) különleges ellátás a tartósan beteg, illetve fogyatékos, valamint a kora miatt sajátos szükséglettel bíró 3 év alatti gyermek számára, ac) speciális ellátás a súlyos személyiségfejlődési zavarokkal küzdő, illetve súlyos pszichotikus vagy neurotikus tüneteket mutató gyermek számára, b) utógondozói ellátás a fiatal felnőtt számára a gyámhivatal döntése alapján. (2) A fenntartó az (1) bekezdésben meghatározott ellátásokon kívül biztosítja a gyermekek átmeneti gondozását a területi gyermekvédelmi szakszolgálat javaslata alapján a 0-6 éves korosztály számára. Átmeneti gondozás a feladatra kijelölt átmeneti otthon, továbbá a helyettes szülői hálózat igénybevételével biztosítható. (3) A fenntartó biztosítja a Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság működését, valamint a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást. 3. A szociális szakellátás ellátás igénybevételének módja 5. (1) Szociális szakellátást kérelmezni a Szociális- és Gyermekvédelmi Központ vezetőjénél kell, csatolva hozzá a jogszabályokban előírt szakvéleményeket. A kérelmet szóban vagy írásban lehet előterjeszteni. Szóbeli kérelem esetén jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet az ellátás formájának megfelelő adatok figyelembevételével kell kitölteni. (2) Az ellátás iránti kérelemhez csatolni szükséges:

11 11 a) a pszichiátriai betegek otthonába történő felvételhez a területileg illetékes pszichiátriai gondozó szakorvosának, illetve amennyiben az ellátás igénylése időpontjában kórházi kezelésben részesül a fekvőbeteg-gyógyintézet pszichiátriai osztálya vezetőjének három hónapnál nem régebbi szakvéleményét, valamint gondnokság alatt álló személyek esetében a gondnok kirendelő határozatot; b) a sajószentpéteri dr. Csiba László Gondoskodás és Esély Házába történő elhelyezéshez a területileg illetékes fekvőbeteg-gyógyintézet pszichiátriai osztályának vagy pszichiátriai gondozó addiktológusának, ennek hiányában a területileg illetékes pszichiátriai osztály vagy pszichiátriai gondozó pszichiáter szakorvosának intézménybe történő felvételt megelőző három hónapnál nem régebbi szakvéleményét, valamint gondnokság alatt álló személyek esetében a gondnok kirendelő határozatot; c) az encsi Idősek Otthona, a szerencsi Idősek Otthona és az ózdi Idősek Otthona demens betegeket ellátó részlegébe történő felvételhez az orvosszakértői szerv vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakmai Kollégium által befogadott demencia centrum vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos által kiállított, demencia kórkép legalább középsúlyos fokozatát megállapító szakvéleményét, valamint gondnokság alatt álló személyek esetében a gondnok kirendelő határozatot. (3) Az elhelyezés feltétele: a) az idős otthoni ellátás iránti kérelem esetén a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti gondozási szükséglet, melynek vizsgálatát a Szociális- és Gyermekvédelmi Központ vezetője végzi el. Beutaló határozat esetén a vizsgálatot a beutaló szerv kezdeményezi a határozat hozatalát megelőzően a Szociális- és Gyermekvédelmi Központ vezetőjénél; b) a nagykorú fogyatékos személy fogyatékos személyek otthonába, lakóotthonába történő elhelyezése esetén az alapvizsgálat elvégzése; c) rehabilitációs intézménybe, illetve rehabilitációs célú lakóotthonba történő elhelyezés esetén a szenvedélybeteg személy kivételével a rehabilitációs alkalmassági vizsgálat elvégzése (4) Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén kívülről érkező ellátási igény teljesítéséhez a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke előzetes hozzájárulása szükséges. (5) Ha az ellátást igénylő soron kívüli elhelyezését kezdeményezték, a Szociális- és Gyermekvédelmi Központ vezetője dönt a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény indokoltságáról, továbbá több soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény esetén az igények teljesítésének sorrendjéről. (6) Ingatlanvagyonnal rendelkező ellátást igénylő rehabilitációs intézmény, rehabilitációs célú lakóotthon, valamint az intézményi térítési díj szerződésben

12 12 történő vállalása kivételével köteles csatolni az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzője által, az ingatlanról kiállított 3 hónapnál nem régebbi adó- és értékbizonyítványt. (7) A szociális szakellátást nyújtó szervezeti egységekbe az ellátottak egészségének védelme, betegségek megelőzésének, illetve továbbterjedésének elkerülése érdekében felvételre soron kívüli, sürgős esetben is csak 3 hónapnál nem régebben kiállított, fertőző betegségtől mentességet bizonyító orvosi igazolás(ok) csatolása után kerülhet sor. A szükséges igazolásokat az ellátási fomákra figyelemmel a Szociális- és Gyermekvédelmi Központ vezetője határozza meg. (8) A Szociális- és Gyermekvédelmi Központ vezetője a döntésről írásban értesíti az ellátást igénylőt, illetve a törvényes képviselőjét. Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője a Szociális- és Gyermekvédelmi Központ vezetőjének a döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen esetben a közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben határozattal dönt a beutalás kérdéséről. (9) A Szociális- és Gyermekvédelmi Központ vezetője az ellátás iránti kérelmet elutasítja, ha az ellátást igénylő: a) fertőző betegség(ek)ben szenved, b) az ellátásra nem jogosult, c) állapotának nem megfelelő az intézmény szolgáltatása. (10) A Szociális- és Gyermekvédelmi Központ vezetője az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az Szt. 94/C. (3) bekezdésében foglalt tartalommal az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt. (11) Az ellátás megszüntetésének módjait az Szt ban foglaltakat alapul véve a (10) bekezdésben foglalt megállapodás tartalmazza. 4. A gyermekvédelmi szakellátás igénybevételének módja 6. (1) A személyes gondoskodást nyújtó átmeneti gondozás igénybevétele önkéntes, a gyermekvédelmi szakellátások igénybevételére a beutaló szerv döntése alapján kerül sor a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szabályozása szerint. (2) Más fenntartó ellátási kötelezettségébe tartozó otthont nyújtó ellátás és utógondozói ellátás Szociális- és Gyermekvédelmi Központ által történő teljesítése feladatellátási keret-, vagy egyedi megállapodás formájában történhet.

13 13 (3) A (2) bekezdés szerinti egyedi feladatellátási megállapodás megkötésére a megyei területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetőjének megkeresésére az ellátásra kötelezett kérelme alapján, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke jogosult. (4) A fenntartó biztosítja a gyámhivatal által elrendelt utógondozói ellátást. A Szociális és Gyermekvédelmi Központ kérelemre befogadja és további (teljes körű, illetve szükség szerinti) ellátást nyújt azon fiatal felnőtteknek, akiknek átmeneti vagy tartós nevelésbe vétele nagykorúvá válásával szűnt meg és a) létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja, vagy b) a nappali oktatás munkarendje szerint, vagy felsőfokú iskola nappali tagozatán tanulmányokat folytat, vagy c) szociális bentlakásos intézménybe várja felvételét. (5) Az utógondozói ellátást nevelőszülő, gyermekotthon, külső férőhely igénybevételével biztosít a fenntartó e rendelet 2. melléklete szerint. (6) Az utógondozói ellátást nyújtó Szociális és Gyermekvédelmi Központ vezetője és a fiatal felnőtt az utógondozói ellátás feltételeiről megállapodást köt. (7) A gyámhivatal döntésére figyelemmel az utógondozói ellátás megszűnik, ha a) a fiatal felnőtt a házirendet többször súlyosan megsérti, b) a fiatal felnőtt az ellátást nyújtóval szemben elfogadhatatlan magatartást tanúsít, c) a fiatal felnőtt az utógondozói ellátásra vonatkozó megállapodást megszegi, d) az ellátás indokai és feltételei már nem állnak fenn, e) fiatal felnőtt kérelmére. (8) A fenntartó szabad kapacitása igénybevételével befogadja és átmeneti gondozást nyújt a települési önkormányzat ellátási kötelezettségébe tartozó gyermekek számára. Az átmeneti gondozást a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátással kell biztosítani. Az átmeneti otthonban a gyermek otthontalanná vált szülője is elhelyezhető, mivel a 14. évét be nem töltött gyermeket szüleitől elválasztani csak kivételesen indokolt esetben lehet. (9) Az átmeneti gondozás igénybevételére irányuló írásbeli kérelmet a törvényes képviselő, vagy az igénylő önkormányzat a Szociális és Gyermekvédelmi Központ vezetőjénél nyújthatja be. (10) Az átmeneti gondozásra vonatkozó kérelemről a kérelem benyújtását követő 30 napon belül a Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság véleménye, valamint a területi gyermekvédelmi szakszolgálat vezetőjének javaslata alapján a Szociális- és Gyermekvédelmi Központ vezetője dönt.

14 14 (11) Az átmeneti gondozást igénylőt a Szociális és Gyermekvédelmi Központ vezetője írásban értesíti. Amennyiben a kérelmező a döntést vitatja, a döntés kézhezvételétől számított 8 napon belül a közgyűlés elnökéhez fordulhat. A kérelmező felterjesztéséről a közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben határozattal dönt. (12) A Szociális és Gyermekvédelmi Központ vezetője az ellátás megkezdésekor a kérelmezővel megállapodást köt az ellátás feltételeire vonatkozóan. (13) Az átmeneti gondozás megszűnik a) határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam leteltével, b) jogosultsági feltételek megszűntével, c) az ellátást igénybevevő, illetve a kérelmező kezdeményezésére. 5. Térítési díj 7. (1) A Szociális- és Gyermekvédelmi Központ a) szociális szakellátásaiért, b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátás keretében biztosított ba) átmeneti elhelyezést nyújtó ellátásért, bb) fiatal felnőttek utógondozói ellátásáért térítési díjat kell fizetni. (2) Az (1) bekezdésben felsorolt ellátások intézményi térítési díját a közgyűlés önálló rendeletben állapítja meg. (3) A személyi térítési díjat a Szociális- és Gyermekvédelmi Központ vezetője állapítja meg. (4) A személyi térítési díjat csökkenteni vagy elengedni nem lehet. 6. Érdekvédelem 8. A fenntartó biztosítja az ellátásban részesülők érdekvédelmét. 9. (1) A szociális szakellátást nyújtó szervezeti egységekben érdekképviseleti fórumot kell működtetni, melynek tagjai:

15 15 a) választás alapján, az intézményi ellátást igénybe vevők közül aa) kettőszáz férőhelyig kettő fő, ab) kettőszáz férőhely felett négy fő; b) választás alapján, az ellátottak hozzátartozói, illetve törvényes képviselői közül egy fő; c) választás alapján, az intézmény dolgozóinak képviseletében egy fő; d) kijelölés alapján, az intézményt fenntartó szervezet képviseletében egy fő. (2) Az érdekképviseleti fórum működésének és választásának részletes szabályait a házirend tartalmazza. 10. (1) A gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szakmai egységekben működő érdekképviseleti fórum tagjainak száma és összetétele: a) a gyermekönkormányzat képviseletében 2 fő, b) az ellátásban részesülő gyermekek szülei vagy más törvényes képviselői, illetve a fiatal felnőttek képviseletében 1 fő, c) az intézmény dolgozóinak képviseletében 1 fő, d) az intézményt fenntartó képviseletében 1 fő. (2) Az érdekképviseleti fórum megválasztását az (1) bekezdésben megjelölt szervek képviselőiből álló bizottság készíti elő, melynek tagja az érdekképviseleti fórumban jelölt személy nem lehet. (3) Az érdekképviseleti fórum bármely tagjának kiválása esetén soron kívül új tagot kell jelölni, illetve választani. 7. A feladatok ellátásának módja és értékelése 11. (1) A Közgyűlés a szociális- és gyermekvédelmi feladatai ellátását évente értékeli. (2) A Szociális- és Gyermekvédelmi Központ a vonatkozó jogszabályokban foglaltak, valamint az alapító okiratában meghatározottak alapján készíti el szervezeti és működési szabályzatát, valamint szervezeti, illetve szakmai egységeként a házirendet, a szakmai programot, és kezdeményezi azok jóváhagyását. (3) A Szociális- és Gyermekvédelmi Központ a szociális- és gyermekvédelmi szakellátást érintően évente átfogó értékelést készít tevékenységéről a fenntartónak. (4) Az ellátottak létszámáról, változásáról és a várakozókról a szociális szakellátást nyújtó szervezeti egységek e rendelet 3. mellékletében, a gyermekvédelmi

16 16 szakellátást nyújtó szakmai egységek e rendelet 4. mellékletében havonta, elektronikus úton, az abban foglaltak szerint adatszolgáltatást teljesítenek. 8. Záró rendelkezések 12. Ez a rendelet április 1-jén lép hatályba. 13. (1) Hatályát veszti a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátási formákról és azok igénybevételéről szóló 11/1993. (VIII. 13.) Kgy. sz. rendelete. (2) Hatályát veszti a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátási formákról és azok igénybevételéről szóló 11/1993. (VIII. 13.) Kgy. sz. rendelet módosításáról szóló 5/1997. (IV. 11.) Kgy. sz., 7/2000. (IV. 5.) Kgy. sz., 15/2000. (XI. 10.) Kgy. sz., 9/2002. (V. 10.) Kgy. sz., 11/2002. (X. 3.) Kgy. sz., 17/2003. (XII. 30.) Kgy. sz., 4/2006. (II. 24.), 3/2008. (II. 14.), 4/2009. (II. 13.), 13/2009. (VI. 30.) és 5/2010. (II. 17.) számú rendelete. 14. (1) Hatályát veszti a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, azok igénybevételéről szóló 6/1998. (V. 1.) Kgy. sz. rendelete. (2) Hatályát veszti a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, azok igénybevételéről szóló 6/1998. (V. 1.) Kgy. sz. rendelet módosításáról szóló 9/2004. (VI. 3.) rendelete, a 10/2005. (VI. 30.) rendelete, a 10/2006. (V. 25.) rendelete, 9/2007. (V. 31.) rendelete, a 11/2008. (V. 29.) rendelete, a 20/2008. (XII. 20.) rendelete, 21/2008. (XII. 20.) rendelete, a 9/2009. (V. 5.) rendelete, a 8/2010. (V. 4.) rendelete és a 11/2010. (VII. 6.) önkormányzati rendelete.

17 17 Harmadik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szociális- és Gyermekvédelmi Központja által nyújtott szociális- és gyermekvédelmi szakellátások intézményi térítési díjainak megállapítására Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A javaslatot a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési, a Szociális és Gyermekvédelmi, valamint az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottságok véleményezték. Felkérem a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottságuk véleményét. Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági, Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság elnöke: Bizottságunk a 330 forintról 350 forintra történő napidíj emelést elfogadta, ennek eredményeként 8 igen, 2 nem és 4 tartózkodás mellett a rendelet-tervezetet elfogadta. Baricska Jánosné, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke: Bizottságunk is megtárgyalta az előterjesztést, és 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Vécsi István, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság alelnöke: A bizottság a rendelet-tervezetet 5 igen és 2 nem szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni. Kormos Dénes frakcióvezető úr, parancsoljon. Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetője: Az első hozzászólásomban jeleztem, hogy sok olyan rendkívüli dolog történik mostanában a Megyei Közgyűlés életében, ami nem feltétlen pozitív hatású. A szociális ellátórendszer térítési díj emelésében általában az a gyakorlat működött az elmúlt időszakban, hogy infláció, vagy infláció közeli díjemelések történtek az ellátórendszerben, hiszen nyilván meg van ennek az oka, kik és milyen körülmények között élők veszik ezt igénybe. Azt is pontosan tudjuk, hogy a mindenkori térítési díjak azok az állami normatíva és az önköltség közötti különbséget hivatottak áthidalni valamilyen módon. Most azt látjuk, hogy vannak olyan intézmények, ahol mondjuk a havi térítési díj 2010-ben forint volt, 2011-ben forint, az úgy nagyjából 46%-ot jelent eltérésben. Lehetne még egy jó néhány példát sorolni ebből a táblázatból. Nyilvánvalóan a közgyűlés vezetése átgondolta, hogy miért ilyen formában fogalmazza meg a javaslatát és mint említettem, örvendetes, hogy az előterjesztésben új szempontok is megjelentek, nevezetesen, hogy az ezzel kapcsolatos hatásvizsgálatok bemutatását is megteszi a közgyűlés. Ennél az előterjesztésnél is megtörtént a hatásvizsgálat, nem akarom untatni a képviselőtársaimat, viszonylag gyorsan fog menni az ülés. Hatásvizsgálat I. pontja: A jogszabály társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása. Az itt lévő, nagyjából hat sor arról szól, - ebből négy, - hogy milyen jogszabály alapján történt a

18 18 rendelet alkotása, majd a végén, hogy az olvasó azért, hogy kellőképpen megnyugodjon, hogy minden rendben van, az utolsó másfél sor arról szól, hogy rendeletalkotással Borsod-Abaúj-Zemplén megye Önkormányzata eleget tesz a hivatkozott jogszabályban foglalt kötelezettségének. Jogszabály társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásairól szóló hatásvizsgálat, idézet eddig, a hatásvizsgálat eddig tart és ez a vége. Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Akkor más hatásvizsgálatot olvas, mert nekem folytatódik. Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetője: Lényegében nem tesz hozzá tartalmában semmit, - lehet, hogy igen folytatódik még két sorral, de az, - hogy valójában az ellátórendszerben ez mit jelent, de az összes többi előterjesztésnél is, ahol ez megjelent, örülünk neki, mert kérte másik frakció is, több frakció, hogy ez megtörténjen, akkor ez valójában egy érdemleges hatásvizsgálat legyen. Összességében azt tudjuk mondani, hogy értjük azt, hogy a Megyei Önkormányzat költségvetésének működési hiánya be vagyon tervezve egy meghatározott összeggel, és a költségvetésnek a hitelességét azt el kell fogadni. De azt elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az ellátórendszerben a korábbi időszakhoz mérten soha nem látott mértékű ilyen drasztikus emelések történjenek. Ez egyfajta érzéketlenséget jelent, vagy valóban, ha ez egy gazdálkodási rentábilitást jelent, akkor ennek az elsőbbsége úgy látszik mindenek felett érvényes, holott azért a kettőt össze kellene egyeztetni, a megyében élők helyzetét, teherviselő képességét és az önkormányzat működőképességét is. Úgy látszik, ez most itt nem sikerült. Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Más hozzászólásra jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. Ám annyiban egy mondatot engedjenek meg, hogy én másképp látom, vagy más előzetes hatásvizsgálatot olvasunk, hiszen a társadalmi, gazdasági és költségvetési hatás a lehető legtömörebben és érthetően megfogalmazva az pont az első bekezdés második felében van, amiben már nem értünk egyet, hiszen pont itt írjuk azt, hogy az ellátottak anyagi helyzetéhez viszonyítva, és ez előzetes számításokat alapul véve a legnagyobb bevételi arány érhető el. Mind a költségvetési, gazdasági, előtte pedig a szakmai szervezeti egységek működését biztosító bevételhányadra hivatkozva egyéb költségvetési, gazdasági hatásra is kitér ez a dolog. Tekintve, hogy ez egy főcím, alatta a környezeti egészségügyi hatások, egyéb befolyásoló hatások, tehát ez mind-mind ki van bontva szerintem kellően átfogóan és érthetően, amit a bizottsági vélemények is tükröznek. Egyébként javaslom elemzésre a jövedelmek szerinti megosztást. Világosan bemutatjuk, hogy az ellátottak közül százalékosan kik alkalmasak, vagy kik képesek arra, hogy a terhelhetőség arányáig megfizessék az ellátási kötelezettségüket. Egy másik oldalról világítanám ezt meg. Lehet, hogy az eddigi szabályozás volt eltérő a gazdasági és társadalmi racionalitásoktól és nem most lépünk ellene, hanem éppen most állítjuk helyre azt, aminek régen is kellett volna működnie. Köszönöm szépen frakcióvezető úr hozzászólását még egyszer. Az előterjesztésünkhöz egy rendelet-tervezet kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó rendelet-tervezet elfogadásáról.

19 19 A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye: A közgyűlés 16 igen, 12 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a minősített többség szabályai szerint megalkotta az alábbi rendeletet: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szociális- és Gyermekvédelmi Központja által nyújtott szociális- és gyermekvédelmi szakellátások intézményi térítési díjairól A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. (1) bekezdés a) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Szt. 92/B. (1) bekezdés a) pontjában és a Gyvt (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szociális- és Gyermekvédelmi Központja szociális szakellátást nyújtó szervezeti egységeinek intézményi térítési díjai: Szervezeti egység neve (székhely/telephely) Napi Havi intézményi térítési díj (Ft) 1. Bodrogkeresztúri Idősek Otthona Borsodnádasdi Idősek Otthona Encsi Idősek Otthona demens részleg Ormosbányai Idősek Otthona Ózdi Idősek Otthona demens részleg Sajószentpéteri Idősek Otthona Sárospataki Idősek és Fogyatékosok Otthona idősek otthona

20 fogyatékos személyek otthona Szerencsi Idősek Otthona demens részleg Dr. Csiba László Gondoskodás és Esély Háza 9.1. szenvedélybetegek otthona szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye Borsodivánkai Pszichiátriai Betegek Otthona Hejőbábai Pszichiátriai Betegek Otthona pszichiátriai otthon lakóotthon (rehabilitációs célú) Izsófalvai Pszichiátriai Betegek Otthona Ricsei Pszichiátriai Betegek Otthona Boldogkőváraljai Fogyatékosok Otthona Tokaji Fogyatékosok Otthona Edelényi Fogyatékosok Otthona fogyatékos személyek otthona lakóotthon (ápoló-gondozó célú) Putnoki Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona rehabilitációs intézmény fogyatékos személyek otthona (székhelyen) fogyatékos személyek otthona lakóotthon (rehabilitációs célú) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szociális- és Gyermekvédelmi Központja által nyújtott átmeneti gondozás, illetve utógondozói ellátás intézményi térítési díja: Napi Havi intézményi térítési díj (Ft) (1) Ez a rendelet április 1-jén lép hatályba. 4.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 4/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 4/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. december 18. napján 19:00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2011. március 31. (rendkívüli ülés) TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. szeptember 23. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8891/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napraforgó Ápoló- Gondozó Otthona (Gara) Alapító Okiratának módosítása Az

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/154-6/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

153/2011. (VIII. 16.) MÖK

153/2011. (VIII. 16.) MÖK 153/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. június 9-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. június 9-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. június 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Izsó Miklós Gimnázium és Szakképző

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. Gyermekvédelmi alap és szakellátások biztosításához szükséges további döntésekről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. Gyermekvédelmi alap és szakellátások biztosításához szükséges további döntésekről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /2013. (09.19.) számú határozata Gyermekvédelmi alap és szakellátások biztosításához szükséges további döntésekről 1.) A Közgyűlés a Pécs és Környéke

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 609-12/2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Buj Község

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Ellátási terület. Ellátási formák

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Ellátási terület. Ellátási formák MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről.

IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. március 31. napján tartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon V-89/4737/2013. sz. határozat 1. melléklete Módosító Okirat Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Őszi Napsugár Otthon Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa által 2012. december 20. napján

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat A 112/2014. (IV. 25.) határozat 1. melléklete A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. december 19-én

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS Dorog Város Képviselő-testületének 2014. december 12

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Határidő: július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 117/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. június 26. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Javaslat a Kertvárosi

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Bucella Gézáné Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról A Tolna Megyei

Részletesebben

A R. 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 14 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 52/2008. (XII. 17.) Kgy. rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 58/2006.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-527-9/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2010. december 16. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/3/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 26-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Családsegítő és

Részletesebben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben A Csákvári Önkormányzati Társulás, mint irányító szerv a Magyarország helyi

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 1/2014. (I. 21.) BVKt határozat 2/2014. (I. 21.) BVKt határozat A Városi Művelődési

Részletesebben

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 14/2013.(XI.29.) sz. határozat: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási

Részletesebben

Határidő: 2012. december 31. MÓDÓSÍTÓ OKIRAT

Határidő: 2012. december 31. MÓDÓSÍTÓ OKIRAT K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 736/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Gyermekjóléti

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 117-3/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról,

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kis tanácstermében megtartott rendes üléséről.

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kis tanácstermében megtartott rendes üléséről. SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Száma: 40059 69/2014 Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 26/2014. (VI.30.) Ör., a 16/2015.(III.26.) Ör., és a 4/2016. (II.25.) Ör-rel módosított

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 26/2014. (VI.30.) Ör., a 16/2015.(III.26.) Ör., és a 4/2016. (II.25.) Ör-rel módosított Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 26/2014. (VI.30.) Ör., a 16/2015.(III.26.) Ör., és a 4/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 10/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete a Családsegítő

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat 1. sz. melléklet a 179/2014. (VII. 24.) önkormányzati határozathoz A Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. május 28-án kiadott 135/2014. (V.28.)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I-1- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. február 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. február 17-i ülésére 6129/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. február 17-i ülésére Tárgy: Javaslat a megye szociális intézményeiben a szakosított szociális ellátások igénybevételének egyes kérdéseiről,

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém, Kossuth u. 10.

Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém, Kossuth u. 10. 186/2009. (XII. 17.) MÖK határozat I. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. szeptember 23-i ülése 6. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. szeptember 23-i ülése 6. sz. napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. szeptember 23-i ülése 6. sz. napirendi pontja Javaslat az Integrált Szociális Intézmény alapító okiratának módosítására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 98. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Polgári Szociális Központ szociális alapszolgáltatásainak 2015. évi önköltség megállapítására és térítési díjainak

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet 8/2012. (IV. 13.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza Sorszám: D/3. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza 1.1. Székhelye: 4032 Debrecen, Pallagi út 9. sz. 1.2. Telephelye: 4030 Debrecen, Szávay Gyula u. 55/F. 2. Jogszabályban

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /.. (..) önkormányzati rendelet-tervezete A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ GYERMEKVÉDELMI ALAPELLÁTÁSOK FORMÁIRÓL, AZOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL ÉS A FIZETENDŐ

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 28-án de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulási Tanács tanácsüléséről

Részletesebben

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 29-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 29-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Előterjesztés Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása 1 Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 1918/2010/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

dr. Barta László J A V A S L A T

dr. Barta László J A V A S L A T NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE.. sz. napirend 53-59/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes dr. Barta László J A V A S L A T a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (III. 26.) határozata:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS I. Határozati javaslat 1. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete../2012. (11.15.) önk. sz. határozatában foglaltak alapján,

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről I. FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy meghatározza

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben