!"#$%&' $'$$('#''&)*+#&,%*#(# %$

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "!"#$%&' $'$$('#''&)*+#&,%*#(# %$"

Átírás

1 !"#$%&' $'$$('#''&)*+#&,%*#(# %$

2 $'& BEVEZETÉS AZ EGYSÉGES EURÓPAI VONATBEFOLYÁSOLÓ RENDSZER Az ETCS felépítése Az ETCS kiépítési szintjei Az ETCS 1. kiépítési szintjének mködése Az ETCS alrendszerei A pályamenti alrendszer A pályamenti alrendszer által szolgáltatott információk Balízok Táviratok és üzenetek A pályamenti elektronikus egység (Lineside Electronic Unit, LEU) Az illeszt2 egység A fedélzeti alrendszer A fedélzeti alrendszer részei A fedélzeti berendezés üzemmódjai A fedélzeti berendezés funkciói Az ETCS rendszer használata A SZIMULÁCIÓS KÖRNYEZET A vasúti szimulációk rendszerezése A saját fejlesztés komplex vasúti szimulátor architektúrája A szimulációs objektumok A szimulációs objektum tulajdonságai A szimulációs objektum kezel2programja A környezetet (domborzat stb.) definíciója A domborzat Szimulációs objektumok Dinamikusan változó paraméterek A vasúti pálya el2állítása Jármvek definiálása A járm dinamikai szimulációs modellje A jármszekrény és a forgóvázak modellje A F2program Az objektumok kezel2felülete Vonatok szerkesztése Az objektumok kezelése A vonat mozgatása a pályán Az üzenetek továbbítása Változók tárolása mérésekhez (naplózás) ETCS-SEL TÁMOGATOTT VONALI SOROMPÓ SZIMULÁCIÓS VIZSGÁLATA A szimulációt alkotó objektumok A sínáramkör objektum ( TC típus) A PBX vonatérzékel2 elem ( TCPBX típus) Közúti fényjelz2 objektum ( CRSIG típus) Félsorompóhajtóm objektum ( CRPIKE típus) Jelz2 objektum ( SIGNAL típus) Vezérelhet2 ETCS-balíz objektum ( ETCSBALISE típus) Fedez2jelz2s automata vonali sorompószekrény, 1. változat ( AS-V1-ETCS típus) Fedez2jelz2s automata vonali sorompó, 2. változat ( AS-V2-ETCS típus) Fedez2jelz2s automata vonali sorompó, 3. változat ( AS-V3-ETCS típus) Fedez2jelz2s automata vonali sorompó, 4. változat ( AS-V4-ETCS típus) Személykocsi ( Bmz típus) V63-1 sor. Villamos mozdony ETCS fedélzeti berendezéssel ( V631xx típus) A dinamikai modell... 70

3 Az ETCS fedélzeti berendezés üzemmódjai Az ETCS fedélzeti berendezés funkciói Az ETCS táviratok feldolgozása Az MMI Szimulációs mérések Fedez2jelz2s önmköd2 vonali sorompó pontszer vonat- és saját irányérzékeléssel A mérés eredményei A vizsgálatok eredményének értékelése Fedez2jelz2s emelt sebesség önmköd2 vonali sorompó pontszer vonat- és saját irányérzékeléssel A mérés eredményei A vizsgálatok eredményének értékelése Emelt sebesség fedez2jelz2s önmköd2 vonali sorompó pontszer vonat-, saját irányérzékeléssel, és önálló emelt sebesség behatási ponttal A mérés eredményei A vizsgálatok eredményének értékelése Emelt sebesség fedez2jelz2s önmköd2 vonali sorompó pontszer vonat-, saját irányérzékeléssel, önálló emelt sebesség behatási ponttal és egyszersített fényjelz2kkel ÖSSZEGZÉS IRODALOMJEGYZÉK... 90

4 !"# $%&'()"'*) +./ ($#,, )-,,./'",/!!0 '/&' )/./1(.!,,,,/!2&"342&//)4,'& 54, ' &"2'!//."!/, 2.'!&, &!,.!5',6 22, '.! 7./1(.!8 &// ".!763,.!8, 3/!&'('.2'",/!!0..'/&' )/ /&,',' &.! 4 7&//)48 /)'..! " 54"06 '& 54, ) 5, &"3", /. 2" 2,# ".", ),. 4. 0!0!,4 5!/, //,!,,,,4 )(10" ')/.'',/!' 3"&" ". 54, &"3* "!4,94)".4,!9&,6 :..&,, )(10" &//& &",4) ),7,1)!864/&,3'''. &//)4.!", " -/ )( 4,/ 4! )/6. &//! ".!"4!4.! 1, & )'/( '( 5, ' &"2'!//."4 39""9 &//)44 &",1)'5.!", 4,/ "'''6 "'' * &"2'!// 4 )" -/ - * &!'.! &0, 4,!3, 25)"!6.!"4!4.! &"!& )'/ 3' 54, ' &"2'!//." )& )/! )" )/! "." -.4 '!&(.)6 )-,,.")./'"') &. '&/ "! "/.. )'!'/, 4) 9,", /.!,,1 &, 24), )/,,!'1( 5, " ". 3/!&'(, 76 /!/&(, '/',8 5'!&0!!4 "./'"- 5'' 3/"/''6 &.! 4 /,/./'",,! &"9 2' 53' &0, 4 )/.3/'/'6)'")-5'&/!!,&0,,6 "!35...//.../'".!,&"5)", &"4 "!! 2/" )/& /,'' )"''' / &'(,,, "1,&,,,)('"20 2,&'''!6 "! &(/ / '(, 4'12(, &, )('". "!,', ), 2, &'! "-5.../1(.!, )/.3/'/(!!,, 2,/5'12(6

5 !"# $%&'()"'*) /&!) 4 3..&'!,!9 "! "/.. 54"".1!( ""!( )/.3/'/(!! 7 $%8 & 5!),! +*+; ) )'5,', )"!,!94,/!'..!!,..!( )-'!'"*, 9,<*.//)/6 &'/,! " -5 ), ( 5' 350,/&= )- &'(!! &!) $%..!!.!4 &'(5', &")(1'') 3/",/,6, )4 35, 5,9. 4,,1'- 3454)/ /!/&(, +*,1 0 $%!! "9&0,,,/&=&'()"',!&,!,6 + '%*$>>*>>%5"9&!)!+?*!&)/'5'!&0),3/"51 $%2''!6

6 !"# A 0/ # #,*)('$12'%#'*3# B CDEFG 6!/!.'!'),&"34!( 34.."'", //,"."0)-2'(,, 62'(/&",!&! ) ')/ &0, 2/.. ')/ " 9&4!/!.' 36 &0,!/!.'./1'', 3 2/"!') 2' '!/( )/,/,/ B!'), &"34 0,!/!.' >!!,"14 72 %3/ /3!/!.! ) %8 B',/3,'('514!!,!95 1!6 %'&/ &, )/, /. & 3&" "."0,, )'!',54"'"/,!,.!H2'(, )!( :, >//(,,6! B!/!.'!'),&'',!5 2"/&'/ )/,/,! 6!!4!( B( +6 &'!+*?CG67+EGE $82'!/!,,IAJ6 B 3 /, 51!,. 1/,'*35!/"!&5,!.,/"/'!,!9!( - :,!'1(! 7 %8, )&!! &,!!( /.3/'/(! 7!/! $/!/" %&! ) $%8 és a )-, )&,, &"34!'( ')!!%*6 0/./!2)4$# $%!!! )/,/( &, 3/"/, )&,,/"/' /!'..(,, 2/" "), ', )& ),9. 4,1,3"&.))3,/'&0,, )&, & ","14 &(/ 2'!/', &"6 5 2/"!!. )/" "!0"!'2(,!4/!'"/,)-5!)&5'/'"/,6 $%*-"35,,2/",1)/,,,9..)!',9 2" "6, ",, ),& 2/"!! 3/,// 2.) & 9," / & 5'!&0) ', "!!,&' 2''!6 $% '& 4,. -6 % 7%!&/ /8 "",,&'') "9 2'2( &'! &")4!!,,6! 5 2/" 3!!,, K&",!9,L,9. 42)/.3/'/(!!,56

7 !"# C >// &"&1 2/" $%!'"( /"'' ) -& 2"/&'/!&. ) )/.3/'/(!!, )-,,./'"' &! ",, )/6,/!. 5 2/"!! & ' 5'!&0),." 39"2 2& ' &'1( )//,.5(,2'''!''6 0/././ $%,15 $%!!!),/!,1"2'!/,&"IJ6",.,9. 4, &")(1( 3,(, 3,(, &")(1' 2 ')&(5632'(,,1"5'3/!"&&0,"2 "'"24"2,)'25',&"6, ),4'.'.&5",5&4# $ 6 % +6 6 A6 4%# %E $% 3.! 3! )/ / '' & 7&"8 %E $%1)&")4!!"*2)*)6 %E $% 3.! 3! )/ / '' & & %E $%!!9&&")4!!"!3,!9))6 %E $%3.!3!)//''&/!0)" 3/// %E $%!!9&67'), 2.1)//' "'!(,'.)"!'(8 %E $% 3.! 3! )/ / '' &!'(!,./1' 9& '), ".1!'(6 )/ 2&"2'!/' '&,7"'&'(,1'!&,!,85'!,6 %E $% 3.! 3! )/ / '' &!'(!,./1'9&'), ".1!'(6)/2&"2'!/' )/!(7!'(8,9 3/!&'(,5'!,6 6+6'.'6 %E $%,15 /"/,+*'!"5&)<1,4,6M.'! 3,'(! &")(12( 3/// )/.3/'/(, ",/!.&")(1/!!,&",/!0)/.3/'/(,&0,,6,/!'*5'!&N')34"-6.1/,-5')(15',&"6 52/"./1(.!,2(,!.),/()/,/.1/,,16 O/"/1!',/!!('.&'!..29&,1!5""*A*,1 0 ""!( )/.3/'/(!! 76!.2 H&/!'"86!!,&''..&*!(/!'"!,4,7686

8 !"# ; 0/0/!./+)4$##$-+&5+3# B" $%!!''.32"/&'/!&.)'/&' )/./1(.!, &" /. &"..,1", / )'/,24 &./1(.!, 3,( &" $%!! )(15&"6 $% )4 3,(,) )/.3/'/(!! &) "34..! )//,,,, 39" )- 3/!"/&./'"',,9 3 9& 2,.!4 "!''6 "!/!'"/,&/ +*,1 0 $% 5" * 2/( &")4 *2 *,"14 5"0 )/.3/'/(!!6,,/)'..!22, 54,, $% 5'!&0! 3/ 3/!&'(,, '&/"5 &//)4.),/, 2 )42,,''!,6 kezelfelület pályamenti jelzk ETCS balízok átviteli út ETCS fedélzeti berendezés kijelzés biztosítóberendezés mozdonyvezet járm zajok, zavarok!"#$#%&' $% 4"./'"!!, )(,&'') /., 5 )4. &'! '&/,6 &."0,, &. '&/, )&, 5"./1(.!, 5&!,. 51,6 3 '.!,!,!''',39"").",)42/")& &."0,,!,& 5'!&0!, $% 3.!6... * & P!!2 2/( * &."0,, 3, $%!!./1'6!& 22 9," ) 5"!)<1'/,&"..05/".'/,&(/1''!6 0/0/./ $%!! $%!!)4,!!.4'",37 B$8 &', '&!!6,!!, 3/!&'( ')

9 !"# G 3,'(,. 3''),/ / 310 ')!/, "1")!,6 3/!&'( ') +*,1, "!'- 2 1", '&!!23/!&'(,3.!!!6 23$3#'&!!4,/')!/,3/"/ ', 2/!// 3/!&'(,,!,6 3.! ) 3/!&'(, &.!*",439 7*2!3 8 &//)4!! &"516,!,!& 2 9,",,/! &//)4 ' 3/, &,!4 7) )"!25'!&!48 )4 &.!*",439!16 M &//)4,,/ 5,!&. ' 3,,,,/!!!321)',6%9,"3,,)''')&"3!!'15&")//6 0/0/././ )%&$3# '&!!!&.'&/)4, )&2/".1/, -5'&,/!9&./'"3,,&"34')!/,,,,4 )//,'&'!/)'..163/!&'(')'&"2'!//21.1/,').1//!/,'73/!&'(//,'8!26')!/,31!!, )&3,'(!&ICJ6 0/0/./././ )%&$3#%$#' %$$'$$2'&%*+ '&!! ' / 3/!&'(,!& 4!&( &(/ ",!062/!/(')!/,"",!.., ),4/,!&',# 6''#4$*3$'+# 2//1(/,)///!(,/'25',&"6,"1")!25'!&0),')/'"&!4,,.'1'6 7%-&8+# '5&4,,!.&,4''!&""." 1)*5)//,!/,",!,'(-5,6 $ 3+9 &", )//,!! &"5', 2/" / 2 &",* ', ) /)'...* 2,6 B(...,, 2/" &.""./2),!./)'..26!!,2/" &" &"!)6 " &" 66 '.!' '2( &(/..,.( )42 &, )",./'" &"-',

10 !"# '!2,6M&",",!&,,/!&")", I+J6 Biztonsági távolság 1. szakasz további szakaszok (2.-n.) Vég szakasz Megcsúszási hossz Menetengedély hossza )",".'!(" & " &",2/ 2//,1)9 //' &"2( " 41 3/(/ " 4!,6 M )/,,4 &"/ 4.9 &! 41 3/(/5' &" &"! )9 )/!(,/' 2" 3.! / &",3,6/)'..')",2/&"&"2("&")"4 '&1/ 41 ')/'" 4 6 M 4 3/( /(,44 &"/ 4, &" &"! )9,'!(,/' 2" ", &",4,/&,3,6 &". 3'2(./'" ')/'" &" )"4 '&1//(//2&)/&".'!&),,',9!26&"-'2/222/(!0!)"4.,/!'/ &))/&"'',/!)")/)",!!.4'&1/41,/! ))/'!,!96 &"-' )'"'- 3/' 5 &"!&256 &")"/5,''.&"''2/,'&"/. <*' 5!!2 9& 3,2 /. 5/.. "/( &" )"/5,, 54, ')/'"', &" &" 2/ &""."!, )'/, ) &" )/ "."" 22&.//"!&0//12(6 &//)4,&5/..'5,/'!,. $%!!!&. )'!' 2/" &" & //.. ",!, 24" & 2/..,!!55,6 3 51!,. 9," 2/" &" '1' /!',, , )", 3"&. 2&, ),4 6 M "&', )4 3454,, ')/'" "

11 !"# D &"2'!//!,,..,,/! &" /, ), ,, ",!, 5', '1 7& 6 &0, 4!,.!, K, ),4 54 L 3/!&'( &"2'!/'' 586 M "&', )4 3454,, ')/'" &"2'!//!, "/..,,/! &'/, ,9 '( 454, 3'16... )" 2, ),454454&" '1',/!,,'545,, ",!, "4 3"&. ) 2/", ),4 542 &=&'."".!,6 0/0/././0/ 4'+.1/, 2,)!24, &)!24,6 (.. //!. /,.1/,!&,&,3/!&'(!&9&/!'&)""2/- 4,,),/&& )'/,6,/!" 5 2/", " 3=.!/"!&//')!/)'..1''!,,&.//,."&"34!/"!&/(, "1")&")'/2(72/(" *2/86 )!24.1/,"3//..33/!"&2,&"34 3/!&'(, 5'!&0),! /)'..1'6 )! )!4 '&,!/,"".7 B8 4!.!/"!&// ')!/ /)' ( 5'!&0 '&'!6 ')!/,, 9./1(.!,.4&"2'!/2( ()*+&", 3/!&'(, 76 54, )'(, '/8 5',!9,)''! /. /)'..1(')!6 &'! &1.1//!/,!'39""4,6 5 2/".1//!/ ",!'.'2()//,!'.2(,,&',!'.2(," 3/!1/!'.2(,,,59,6 ) +*,1 )/,, /)'..! )4 '&54,,!'15',.1/,2 ',,9 ')!/,!& 22, 54,,6 22"/).1/,4/!.54,,. 2,/&(/2/""34544&"'()/&//',, 2 ))4'5&")".1/,'3/3/!&'(,25/..1/,

12 !"# F 54,,!6 $%1,, ),"!))5" ",/!!.1//!'&54, &!')/'",,6 $%,!.,*)".2()/3.!),,,* )".2' )& lehet séget, &//)4 '&'! megfelel üzemmód kiválasztására. E célból bizonyos esetekben a $%!! 2(,!, 2'!',9.1/,2,!!.)(.&".12('"', )!,.6!'" )" )-'!'" 2'!'!4 '2',/! ",!1, 3.!2/""!4!&!,)'/'!)124" 7621)(5,&2(."86 0/0/././:/ %($'+#;$+ $% ')!/, 3/!&'&, 2/-'", + 7! )8 )" DA. 72/- ')!8 2 & 2.5)1(,( "9, AC+ ) +A.!6 ') /!' ')!/,3/&/&)/)'..15',6: )&2/""&"342/-'"-.'!&.(!')!"!&0&"2'!/2(",,/!2'),. ",/2(.1&")'/,'')!'6,,&/')."'*5'!&0)/.;GC,.E6! ) ')!')21",.66;2/-2/!&'/!9,"62.'')2 9," &=&' ')/'" ))4.1,,!9.9 +; &!6 ""/..,&'.";,&E26 ')!/, 1!' ' %E $% )!, ICJ6 ) )'/(,.( /&"/,.( ')!/,.( 9,.4 1,,6 )'/(, "!,!,,"2&!,,,/'',, /.'/''"76/!'" //1(,86 (%$'*+ <(1#= ')! ")4.. &6, ), '/, )/,/,!'5,# )'/(, & 2,.. "",! 3/6 " )'/(, "3 /"/!&26 )'/(,,39"",,9,')&((6

13 !"# +,9 " 5 2/!/()'/(!,,&"!,!/&' "5!, 2 76 " C. )'/(. K++++L./!/ 5 &!&!,86!,75"&2'8)'/(!,,,2',9 "!,,,,2,9,6 )'/(, -" ), 2/" )9, 4 '(!3=,.4 "!&0, ), 2 5! 1!!,,!6 2"!3=, 2/'5,!/()'/(1/,66'.'3/"5 # %$'*()2> %$'*-$# %$'*()2> %$'*-$# Q /!' H$Q ''& Q ')/'" HQ //1('& Q 5)/, RQ (/1( Q M/ Q 4E'& Q <'/ Q %." HQ %'& SQ % )",,$'- )'/(,.(,!,-!! 9, 3 #'& '+ 7,86 /&" &""35,4,&&"5"/&"//1(7HQ$: 8 /&" 2/' 7Q$: 8 " ')/'",'!, 7RQ%$ 8 &!' 7RQ8&.,,45'!&0),'&'!/&"!)6 /&"/,!,-!'5'!!, )& 3,'(!& ICJ6,,9,'G;6'&-K-5L/&"31# %$'*( %$'*$$& %$'*$++#$!#'& 2-!#'& 3$ HQ$: D /&""//1(5 G; RQ Q$: RQ%$ +A :,!'&. /&"!) $/&"2/..35.!) ')/'",'7&,/&". ')/'"3/!&'(..( 2',8 #)3 +#4! ++#&,!'.?+ #+&!3./' +#+&!3./' +#+&!3./' HQ% D -5//1(5 *;C Q% +; ')/'"-5," *A?G?&7')/'",''(39""8 Q% +; "-52/ *A?G?&7')/'",''(39""8 RQ>H +,52/"."!/3)'/')/ 5!)")"!!)6 # /)"7)/2/,9,"8 + # /5 Q%? %.",/!'/'&!, ;,&E2*4,.G:&E2*" (./ 01''#2#'

14 !"# ++ "'5(,0,2/"3,'(K&","1)L "/4!'( &(/!),&"2)'/(,!,,.(!'!,/,!5,6B" 5" 3, & - /,!' & ')! 31 ",'! ;;,&E2."0A,&2/--53'''24)6 /&"/,.( )" )'/(,.( )& ".,"14!//,/ /,.( ",,!,-!!', $%($'+<$ &#= &,.1/,, "'!(,'.)"!'(-5', )129,I;J6')&&(39""4')!/, 31!46 ')!/,!..3//.')/,/,# ))4.!,,,,/!.39""')!.)4/&"/,/!!54 2, 9,!3!2&"(/&")6 /"')!/.9..//1-3/!&'(!&(/&"/26 (,K)& %E $%*,1)9!!3L K-5L/&"/,,),6 (...-5,//1(,",,9,6 / " /&"/, ')!, &"/6 " ')!, 5 /&"/,!&26 ')!/,,&"K')!)"L/&"",)"49,6, ),4 76C68 '.'. '2(.1')!/, 3/!&'&6 "'!(,'. ')!/, 22 "/ 2/(,!'(, "&!,.!,6, "! 1//1(!&,&'!"!0",)!"!9,"''&!& /&"/,, )'/(, 76 K)3,L 986, / ')!/, &,35'2',"14)'/(.(&5//',"14/&"/,.( '2,6 %$'*( %$'*$$& %$'*$++#$ Q %H? HQ HQ A A %E $%) )!('&.1.1//!/.9//1('&6 1/,'&//!/.96 QB 1,'(6 342'!/&..)4)!('&,9."&,/&.!!,, 7!,+8("")& )!(),/&.'57!,86 *? *? #H,'( +#.1, ),4.1,'5 +#.144.1,'5 T 7, ),4//3/68

15 !"# + %$'*( %$'*$$& %$'*$++#$ Q$BH D ')!'&'(6 5'))4 222',. &")'/,",/2(.1 *;C,'')!6 HQ$ +!'")"!"(6 *+A HQ +C 1//!//1(56 *+GAD RQH: + O2.1//!,//6 #.1&,// + #.1,// ')!/,/(/&"/, U K')!)"L/&" 3,-&' )')!2/! "17;)"DA.83&!(2*2)*!,0.,,,3 6,/!'.. $%3,'(,24",/.1/,,&''!&, 5'!&0V'!'. )", ')6 3&!94.//./'"!/.&', & /. 24",4.. &"0, 1" 5'!&0V'!'., "'!(,'.)"!'(-5'23/!&'(,, 6 ".1//! ' /)'..1/ ')!/, " ;$++ 7&"8 )9,6 0/0/././B/ )%&$+$'+,# # <#3$'$C= '&,!/, "" 3 4 "" /"' 3/!&'(, ),!,.1/, '&'! &"34 3/!&'&! )( ',1'6 "".&,/3/!&'(,5',)'5)!.1/,'3(')!/ /)'..15'&,!),//!'5"/,!!,1&/,,96 '&,!/,""''.!,,"/,3,()6,!/, "",,1''' 4 2 " "&'( ')/ )4 "",,/2(,6 "/, &/ 24) 3!( 2.2'!1( &'&'!"/!,!0.),/'6 '&,!/, "".!,4 /, 3/"25 /!/ )//,!9 &. / '),"1./'" ')! )/,/(, )&,6 24" ) / B,&''! & 4! &"2'!// &"0"'.&!,,6

16 !"# +A,!/,./1(.!,.''.9,","144 39,&''!&! B)!, )9,!/,./1(.! &"/2(6 0/0/././D/ #$8 # 43 %E $%'&!!./1(.!, 643/"5./1(.!,/"'3/!&'(,&5/,./'" ') '&!!! &. '&/, )&, 3"&. )) %E $% "" B.& &/5 ' &", ) 3/!&'&!,156 3, 5' 4,,&,, '/&'./1(.!2'&,!/,""2)(,/'!6 4,4..,. &!!,!94 '&,!/, """ "9 '/&'./1(.! '&'!,5 2". " 2 '/&' "..,!! //', 4 "",,!, 39"4 2./1(.!,,.!0 26 </&',. 1 54, 4"" 54, )! 4! '(./1(.!,. 2,,6,!/, '/&'./1(.!, 4 2 '/&'./1(.!!2,,1'''./12(6 0/0/./0/ 23$3# 3!!, " / 9&./ 73*38 '&1(" 7!/ $/&! * $8 &, )/ &""." 3 '&!!.4 '!&( /, 5' &"2'!/ 39"6 $ 2/'!/(.!,,/!,(5./15,9. 4 /!'"/,.,9. 4 $% )'//,, 3! )/,/,,4 )/(5'!&0), 9&6 /)'..'!"& &(/ 24) 3/,//,1 24" 3.! &")'/',9I?J6 ) )/3!!, -/&(.."...3 &'! &")4, 2,,,1'&"&&',1&".// 26

17 !"# +C 0/0/./0/./ 23$3## +*,1.3.!&&',/3"!'(56C'.!' '2(34..!"",.4'26 Járm. illesztõ MMI (Ember-Gép Csatlakozó Felület) EUROCAB (Központi egység) BTM (Balíz Átviteli Modul) Odométer érzékel5k EuroBalíz Antenna Fékrendszer 3456-#$ & kiépítési szint esetén.,'4$9'5'!&0, //&"2'!//&!/, 0!,!2,6 4E$($ '3,<##&##' '3,C =9.1')&/ 34.!,4 ;GC,.E."0 5/!//.'! 3/!&'&- ')!',15./'"/!/,, /"".556 F%&5 #$8 # < $2 $C =9./'",//!&,, / "" )- 5'!&0 )/.3/'/' &/5'.( 3// "", 73,.!.!".!&!')'(.686 &1")8G;$< "?$2C =9 &.!*:439 """3./'-"!3,!4,!4&"514""&' 5'!&0 34 ), / "" ',!, 3/!&'(, 3&!, "!3, 3/!&'. &//)4 '&'! &"516!4,!4,54 &&' 640 x 480 pixel méret# és legalább 256 szín megjelenítésére képes. H/2 3!! " 9&./ 73*38 &0, 0 &"',,5, & 9," 9&./, 6.'!& &"2.'/' &.3/'/5 %E $%!! ' -5/ 39"6 ",/!. 5 2/",54&0, 3.!..!439""6M&"2.'/, &41!'/,,,&6 *..!"/(& &/ 3"&. )),1/',, 2/" 2'&"!0..,&.../'"/.."6,&"34,!4 5 )(' 9,! 4& 3!4 ", !

18 !"# +; "&'(39""9'12(6,!,. 2/" * &"54 3/!&'(,3//'"'2/'"')")&"34,2"-/', " )",,//, &4, 1 "" &! 2'!/', &"6 %9!,)"32!1.5,&"/,3/!&'(,&,/!&') &0,!,6 %'!" 10, 3"&3,4 3/!&'(,!'!"', /, &,/.),/'",&!)42,,6/( 3/,/)! 1&)!)"&)'!'(!21)533"&6/)'.. 3"&321)( 33,,,&2( / 3!,)'5-7"35.. M*8 )/"'6.),/!)'2(22()56 6;6 '.!' '2( &(/,54 2 5(,9 1!! //', 3 &, '. *>.0) 5,6 KL 50!9 5, 3,,// :Fékezési adatok A C B E :Sebesség információk :Kiegészit5 vezetési információk :Ellen5rzés + 557#$ D :Tervezés F :Funkciógombok 3/!*&'(,763,/ ')/'"8 KL 50 '2( 5'!&0 &,/!." &( (" 7&(8,54 &,94!&, 1 &, )'/) &5 &""*."66."&!4 2,4!9 7K$L8,/ 2 "'.",54.//,/3"!'(,. 224,"3//..%,54,6,!45/../'5". 3/"( KL!9, )24 /&/ 5'!&0 4 )4 ', 3//.. 5&4 7,."!/3 &,4,.68 4!4 3/!&'(,!9 7K L 508 /"' $% 3.!, 5'!&0 ". "", '/'!( '5,/(,//, )", &"51! 76 34), /&' 5(, '/86,!45/..K>L!,/3*"/&.'2(&,9. 43,(,,)'2(,6 6G'.!'5"",9',24,34..3/!&'(&4 2'5"5,3!6, )46;6'.',!...&5"3//..&4,56

19 !"# +G A1 B0 D1-D8 A2 B3 B4 B5 B6 A3 C8 C9 E3 E4 E5 E19-E23 C1 B7 E6-E15 E * ** E17 8''#4$*- + A A*; G? $+ $D $F +*D (34%# %."-3"&6"/..'!""',..,!9 5'!&0.".),/'."26 >,/')/'"6/"!&,,''/')"35..+&!"&5 ')/'"/6 + &! 3, '&,5 )6,' /( ' &! '!6 '!2(!."4/'6 %.",546,''!,&E2"/..3./'6&( '!"1&"".",,!21)533"&6 &,,/56 '.!' C,9!5 ''!.; " 2&!/,!-'5'!(!21)533"&6 '."6 3.!9&&(56'.!'K539"L,/5'2(6 "'.",546 W&3,'/6 ),/'3,.6, ),4',5&46*&42 2/(&(/')/'",' /"!&,6,5"1)!)/2/'&56 + 6)"A6,1'), 4,/'/6 A* ; /',"143/!&'(,7.!".!"'''!3"&4,/ ',&)3,8 G* +; O'!&03.!,'/'!('5,/(,54,224,6 +? +F* A X! * % )"9,6-59,"39!,!9,"!!"35.. '2(6

20 !"# +?!+)'$ # <!=9>./12/".'1/)'"' )/ & 2"5 )/." 2/ 5 - &""6 22, /""3/&/3/!&'("0539".//)!3/,' 6 39" "...( ' 2/" 3 '&1(" 5'!&0! 3/ 3/!&'(, 5' 7'5&4, &", )/5&4,.68 3/&/ '&15 &,/! 3,"!.,6 '&1'/,!& 2/15 '!/ /,, 76 &!'8.),/, 2 9,"6 39"2 32' 3/!&'(, '!&2, 73 '!/8 '!,.4 '*5'!&0 3/!&'(').4,.).4 5'!&0!, "&!4,86 $ A635,&5',.!..6 0/0/./0/0/ 23$13#;&&*3- $2"9&&(5,'&3!!,1439"" 5" 3,'(! "35.. +G 26 3.!,' 9&&(5 2'!/&"2/""/4.&&0, 3,(,,'6 #$<$3=&*39!&&(&..,/'',!92.!6)//,.'..&(.!,6 '%$ <#'$3=9.. 9&&(. $% 3.! & &' 3.!!47.!)3,!!8))')6 # %$%# <' 7'H=9 M 3.! &, '''.. &(.,!96,/!,)3,)!6 3#?1 <#$& G,=9 M, /!'.'!&,!, &"2.'/'!, 3.! K!!2.L'/.,6 )3,)', & &/2(3,K/'L&(.,/'6 (%# <) =9 '))! 9&&(6,/! )4 5'!&0 3.! )"!)39"6 '$%# &*3 <?,$ =9 $, & /'."!, K/ /'L 5 39"!,&"6/(&(.,/,5'!&0'(2.2"6

21 !"# +D -# 2; $ <G,,)(#'=#,/! 3.! )// )&.",/!'/'' K"'5YL 5 ( 54 39"6 5 39"&(. 3.!,-/&,/&,,!922',/'& 3596 E'&% 28## &*3 <$22 #)'#1=9 &( 24) &//)4 '&'!2/"" $%*,1',/5'!&0)5'34"!!'1 76 &"'5Y ''- 54 &"2''2/86,,/! 3.!. ),/)!,! ', )//, '*5'!&0 3/!&'(, 5 >9" &")(1''2/ & "4,6 K!" 39"L " $%*,1 )// ")!).&1"9&&(&")'/''2/9,"3/!&'(,.&!,,6 )/." & /,. 3,''/&' 34"&(2/!/(""/..."&2-6 %$ ++3# <?$=9 >/" ',/!4,, 9&&(56 H"/ 2/( 5 39"2 )/." & /,'&"/ '!,,."2'!&225&"6 I?3%#<)=9..&(./&,,/3.!2 * )/-&")" * )/!/.12&" * </&' 34"&(. )/ "/.1 2&" & K&"'5Y '/&'34"&(.L')!/,9 *,,')!.!,, &=&'./'"41 * /(&(.)/!/.1)"K)/',/!L!&-')!/, -2',/!/&,)3,, ),,.6 I?3%#,$% &*3 <7'#$ )=9 $, K-2'L &(.(,!92 3.!2&//)4"'-2'6,/!24")3/ )3,/(&(.,/)"-5,2',&6 & ($ &*3 <' 3 =9.. &///!) )& &//',9&&(5&,.)4&//)5' )456

22 !"# +F # -23%# <2$$3=9 ',/,/,&2( 2/ $%!!,1) )" &")4 )/.3/'/(!! )6 3.!, )/." 39" )//,, & /,. &"2'!//53',9"""/...",&"346 &$ &*3 < $'=9 K%L,1 2'/6,/! )//)//22/ $%",1)&")4)/.3/'/(!! ) )6 $% 3.!,/! &./1 && 39"&%""2/'3!2*2/."&!4,2 5'!&0 4,2 1" & " & 3,(2/,9 "", &")4 )/.3/'/(3!6,*) &*3<,')=9M/(&%&(2/39" $% 3.! 56 % "" 3 2/" )/.3/'/( 34,/ /, $%.! '&'! 3/"/2( &(/ 76 &",,8',/)!'56 6%$&$ <(# =9 &( 24" &//)4, 2/" )2. 5'!&0 &!'' &"3/!1 )3 25/,9 2/" 2"')!''6 $% 3,'( // &"2'!/ 2/" 9&&(/,, & '&,2",,,&3,, ),&,),6 0/0/./0/:/ 23$13#2,+* 3.!, +? 5(, ,(5 )6 2/" $*, & 3,(,, ',..".,'!(",' 9&&( I+J6 34$%##$#$9:&(.3.! 5''6 '$3$'+ 13%#9 3.! 2 &0, 2 9," /, 7&=&'.")/2/)/'&.6863)6 $$+,# #1## )'2 <$$ )3 7'2C 7= #%&4$%#9,."!/3!&./- ""/...", )/ )&!! ;,&E2*,. & ) 3"&. 5'!&0), "/!' ' 5/'"6 "

23 !"# / )/,/..3."!/3 2" ',9 " 5'!&0), '&'!6,."!/3 1!( /, '!&2, )//,.( 3 '!/ '!,.4 )" '&!!46 ""!0...,."!/3,)/!"""/..."2'!/&"6 '' 1!(.' 7'!,8,."!/3/,1)9!!, )&3,'(!I?J, ),43/!&'(,!&25# * 5,E&,4,2&!, * '1),2!, * O4,12//1(5 - :"14 3/!&'(, 7!//, )'(, ", 2, -'5'!(, )'/'/, '!&''. K'!&4 E3L 1'/, 9, 4.,/, 9&'/ )'/'/,.")''/, " -5, /)'..,9 " 2, I' 3 &'!,4,J.1/, 1 2 //1(5, &=&'." )/,"(!',!&"2'!//2,)E1&./'"2'!/45'!'( 39""4/,,2'!/,22/8 &+,# #1## )'2 <& )3 7'2C 7= #%&4$%#9 &,."!/3 5'!&0 2.4,."!/3.( 5'!&0 "/!'E'!&!.4 2'!/2( &"6, / "". )" &,."!/3 '&1'!4 39"" 5'!&03! 5/ 3/!&'(, &"4 &4"46 M.. 2/ /, 3 &"!&,'&1',..,!9 /&'2/6 ') 9," &"& )- &" 2'!/ &", & )'"'! ) )/,! )", "2/*&,,6."!/3.!4)'/'/, /!' 32')/1' /''. )/ )" /. 43/!2 / 2/ )/ 52 )/1, 76 2/-",863,"!.,,'&1'''3"&.),&",,."!/3 5 )//, '!,, 3,!!,)/(!4&"0,49,"9&*)")3,!24 '." 39"").6 '&1' &. /( &!'&.)",6

24 !"# + &,."!/3 '&1'!&, & 4.!,!',39"29,"."!,,7,,4/!!.8# *,, 1# 9 7, '% ",, 97 2 & -)/)3,, ),,. *,1, 9: 2%&!439,2/")/)3,,. &- * ;,1,#97,'%, 97 2 &-) 9&3,, ),,. * ;1, 9: 2%&!439,2/")/9&3,,.&- * 1<'%, < 2 &,&"2')',, 3"&!& * )"91='%, = 2 &5'&//)4, 5'!&0)),6 v EBI SBI EBD W SBD P SSP t > "*;,%$-,=!,-' 39"."!,, "'" &" 3 /!!! '&1',,3 "/!&!!, ( 39""4 2/" )/! 3, )",/."!/3! 26 (... 39".",,,."!/3( 39"",6 ' )3,.),/'." '( &""."&!. dv v EBI EBI = Min ) = v P ( dveb Imin + CEBI vp, dveb Im ax + dv EBI

25 !"# "39"",,'&12(2/ ) & ) &= &&'&=&'/1)! &""."4 $ " ",/ 6 9& 3,.),/' 3"&."! &""4 )3,.),/'."!,7 8 )2'!276EA+EA*86 $! 3,,/! 3,"!. '&1' ".//&0)/!/&! ' 39"").",7"/!'!/384,7)/(!4,/'41&8 2, 72 &, ' 5&4, 239""4, ,"!.,, & 2 2/ & &/5 &! & 4..,!.", 3 '!" "'"! /!!56 M 3,"!.,)2/&" &,"&'43/!22/"3.!3"7)""'.. K-"/!-L8),/.6 '&0,,'&12')'&//)4 '&'!&,!946 3%# #1## #%&4$%#9 Az oldási sebességnek a vonat számára lehet vé kell tennie, hogy egy jelz t a maximális, de még biztonságos sebességgel megközelíthessen. A /'."&"25'&!!)"&".&"/')/'" /,)/'!&!5''&1253.!6 Üzemi fékgörbe a menetengedély végéhez Üzemi fék beavatkozási görbe Figyelmeztetési üzemi fékkgörbe Megengedett sebesség Sebesség Vészfékgörbe a veszélyhelyhez Oldási sebesség Figyelmezetetési sebesség Távolság Oldásisebesség ellen5rzésénekkezd5pontja Menetengedély vége Veszélyhely? 6D6'.!''2(&(//'."4!../.,4, 2/ 9& 3,.),/' "!.5 /'."!, &6 M )/." 4! / ' &"25 /'." / )3,, ),,.6 2 Alapértelmezés szerint ) & Z;,&E2 ) &= Z+;,&E2$ Z6+

26 !"# A '$?+ &?$%'%#9 )/ 2 &"2'!// 0!! &"2, 2'!/ &".!6 2&"2'!/' 5 "/(!3!/(7.1(8&"')/'"6 1## #%&4$%##+-#9 "2'.",,'&1*,,56 &$ 3 # #$$+,# #1## )'2 +-# "9 &//)4, &!,, /, ')/'"' &" 22 )&,&2(."6,3/!&'(,&//)4'&'!*,,5 &$ 3+##1##?$%'+2; $9 3,(&//)4"1 2, &"2/'. 3"& )".),/' " )," /!' & ) 3"&. &".",/!'/' 6!&! &"" )3,.),/'.", &&';&=&'+;,&E2!,,6 2,$&'3%# (3&9.'1/ &!'! 3.!,,2)/&"3&/,/"/!3,,,)'6 ##2?3%# (3&# 3,(,' &" 5' &",'/2/")/&&""!'.25/6 E*?$2; $9 3.!,&",,'/2/", &(.)/'(2.4)'!&"5/6!2'&%*+ 4$#9 3,(3./13! "14.!3)"',!,,!.!'/,!6 %-J %%#I -8 &?3%#9 // 3/!"& 2,. 24), &//)4 '&'! 2/" )/') &"'5Y 5 ( 54.//."" &"256 #2+#9 3.!, &", '1 )//.'!& )2 6 &"'' ' / &"!,!" 39" &(! ',/'6

27 !"# C 0/0/0/ $%!!2' 3.!"9&&(,/(,)'5&)5'!&0) 9&. 2,6,,/! 3.!, /&, 25 )"! & /!' /, &, 4! &,./'"/ )/ 9& )2,6&=&'4!&+;&'/!2)"!&" *5,&"6 3',)/(5'!&0'(2.2"6,9 '(5&//)49,"5'!&0'(2.,&26,!,1) &(/ &//)4,!&0, ) )""22'/,5,6 M3.!5!.5/,&//)4.25)" "'25 & //1(5'6 H"'',,/! 9," 2 3 )!) &"34,'!/)() //1(.) & //1(,'!')!,6 &. //1(!) &//)4,., '1 )" "',3.! $%&0, 56, )44!2 &(/125)//,7)/'&2/&=&'.".68)"//( &(.,/26 )//,.2(, /(9&!)(',/' 4 &, 46 / 2 /( 9&&(!( )' '!" )" 5 39"!.)&.)"!,25)"&'!.)/,&",!416 )//,.' "35.. /5"0 )/'&.)),4,6 M 3.!&&(!'5'.)/'&2/!/(/,&'!!,!', &//)4, "4 "' 4,6 M )/'& &" '!/) )//, ",., )6 M &"34 &0, 3, /, )//,3)&,&'!22&/&,")-!'1(!!.4 )" )/'!/(.(6,,/! &//)4,./'" &//,.(,!, /, ", "',6 +6 &, ', -5 2" )//,!(6,,/!&"'(5'!&0,&&3&"6 &539" &(!+*,1,!"39"&(/,!92)'6 9,")//,.')"!)1 ' &//)4,&'! 24" )*K2L7K%!/3/L8"/&.&"/&'')3.!!"39"&(.,/6

28 !"# ;, )4 &'! 125 5'!&0), & /,.!" 39"&(2/&"./&=&'.""226&,/!)/&",5 4.1')!/ 3.!!" 39"&(.) ',/' 539"&(!/&,&"!,6 ).1/, /"' /, "!!'39""4 2 3/"/''2/ 3.!, &!, )/ 2'!''6 K2L!',1) )4'' 2.4 5'!&0!')'(5', '''.(,'.1,//!'!!.4'12(&"6 ".1//!/.9!'/,&"2'!/'" "!0 &! )"!'..1/, //1( ),)4 /!!, ),6 M //!,".1.('!',3/!&'( 6,. &//)4 */,!9 3/&/ )' '5,/', 3.! '/'!( ' 39" "",!4!,,!46 M 3.!!, 2/" 5'!&0." - 3"&."2"5(&".",545'!"1) 36 2"5 " " 3' &1"." "'.., &'/!! -5! 3"&!,'&,,6M)',,3"&,!." /)'.. 4 )&,.),/' 3,"!. 3,!9 3.! /.),/,,)'5 9&* )" )3,6,/! )3, &'!, &"'' ' /2( 3 9& 3, )/ 3 2 / 2." "'.., &'/!!,1)'!,',!96 &//)4, 3.!.// 9&&()'' "',!!''.;&'/!'!,!6"''&')3,!,6 $% 3.!.'!&,/!,,2(6 &/'! 31 24) 2/" " " &"2.'/' 2.'!!, 2,/ &,. &0, 4,!!, /)'..! 9&.!2(, 7'! "14 )".!".!86 M $% 3.! 5 ".,,'!,!9&//)4'&'!,,'."5,,6

29 :/ #&,%*#+$ 35"/5'350&'(,!3/",/,&,& 2,/!'..&'!&! $%!!)"'',)"!6 :/./ (#I$#&,%*+3## >,/''&1(")-&'(!!,,"//!!/25,# G' &#&,%$''+<1$'#4$*13#C&$3C#$1/#&,%$''+= (0:'#0-$ $#&,%$''+ ( "&'/!!!,, ",9."52/",14, &'( &!! 3,, 2"-6 //!/"!&/, &&, &'(!1, 4. &'/,./1(.!, /,, &1", //, 2/ )/) ".!3 &"5, 7' 5(, '!''5,/'&0, 86H5,!&'!"/,)-&'/!!/"!&/ 35,,6, "! ' 2/.. - 7' %& I+J )" H;? 2, I+AJ8,&' &1".. " ' 2!)!! 7,.,4!),8,"1 /,'! )" &!, &,'! 2' &'(6 )'" &54..)-'!'"'',&,,6, 9 '/&'./1(.!, )/.3/'/(, &'(5 ""/.. 54"0 2,, ",/!" 2 KL,!9&,, 5'16 )/.3/'/(!!, )"''! E)" /,''! ''.

30 !"# &&'/!/, 2'/,6,, &. )'!, )&, & &'! " &",6&)('"20..)(50A&("!3,2'&2!)!, &&'!"&&&6 &,!))-./1(.!,2!/(/.5,&/,!)/,/,7'54,82&/"./"/,!& '/&'/,!//, )",'!,!4 '5 /&./!6 H2' &'/! "//,)2"33,/,!&6 &&'/!!!,..",'!(" )/./1(.!, 3,( '/6 (. " '/&'./1(.! 5,!0 '' ", "&&'/!.4''!53",0,2&&9,"!'6!(.'5, /. 4 )4 ", )/,/ " 2'!3 K&"..!(L &,9 3,9 )- &'/!/,6 " &&'/!!/"!&/ 2 -",/"/ 2/" /.,/2( " " )( '/&'.! &'/!')6 &'! -& 2"/&'/!&. ) &&'/!/,/ " /,/&= )- &'(!!, )'/5 3 2/ 6 /')4 /' )"4 &// )45 "9,,",/!/'/&'&/"'/,;,*%, '2'(., '&1(",6 :/0/ #-%$2-#$#5+'&)>(#I$#&,%$'?$+$I%- 5' 350 K!!L 34)0 &'( ",, 44 /. &'!!"4K,/&=)-&'/!!!L*,&"36,'!("/.5,&/!',!. )(12( &" 2,/6!/"!&!2,-!'5, ),4 ) &//,!-",,1)2/",124".4""1&*./1(.!&'/!#./= '3,$%## [51-/.5,&/,"!0",3)24,&")4,", &(/12(,",6 0/=(?$8# 9&")4/.5,&/,.(&"!0..21, 24""!3,396 :/=*#%?5# 9/.5,&/,,,1',/('&..3/.5,& )('"20&'(5'"24)6 B/=6'%2?$8# 9"34!/"!&/'5'!'".!/,'..'!,,""-5 1-/.5,&/!2/!/"!&..17/.5,&/,!/"!&5 2'K,1)9!4L,/(5,34!/"!&2/86

31 !"# D,, &"34 /3)!, /5'. 34!/"!& 3,, & "! K/)',L &0,, &'( &")(1( /.5,&/, '&'! &'!.// 75" )-8 &'( 3/, ' 7 6 )/ 2, '&1'''86 6 '.!' '2( &")(1/,/&= &'/!!,6 M"-/( 2/"'.!&35&!,.!/"!&&0, '39', -5!2,-!'!(".//& ".46 Járm definíciók [VHC] 2. Szimulációs objektum Általános tulajdonságok (Név, Típus, Térbeli pozíció és orientáció stb.) 1. Szimulációs objektum Végrehajtó program [DLL] Fprogram 2. Szimulációs objektum... n. Szimulációs objektum 3D grafikus modell [MDL, TXR] "Scene" Szimuláció definíció [MAX] Egyéb, objektumfüggõ tulajdonságok és adatok ((.0, "$ '-$ " &'( 2' ",! 1!( KL 31( 3'5.( 5'!&0),.(,9 3 /.5,&/,.( 9 36 " /.5,&/, "&' 34!/"!&& 9, -5'!,2,6!"&'"!,. " /.5,&, &, & '.!' '2( 5/'""!, 1" )"!25(!/"!&& "!3,&/)",'!))&6,9,&/'K!!L!!&3 '.!5'K.//&*L&", 1.6 :/0/./ &'(/.5,&/, &'( /.5,&!! ",.. ""6.5,&, ),) & "./1(.! & )//, 75'!&0), 3/!"()',!,/,!!./)8 '',/( &,/, &" /!(.."!3, &,&6"-56 :/0/././ #&,%*#'1-+$,&$,-3'#% " /.5,&, ),4 5/'"/,,!,2 7 " '!(5. 5/'"/'!/()'/(18#

32 !"# F A9 5 &" /.5,& 35'5' "- //15 /.5,&,4!/"!&5'72)866"!, 5412K$:%HL,,/!,4!/"!&/ 34!/"!& K$:%H6L )0 3'5. 3/"5,!6!/"!&,(.("!'/.5,&/,&39!,,16 A9/.5,&)6H&9,""),4"''& 9,""/.5,&/)6 A9 /.5,& '(!&!6 ' ".// 35 1'!&,! /.5,&. 2 &" )"'( ',/, )" " 54.2"5,,,4!/"!&'&'!6 1?+3# # 1 8)'$'# #%&'+$ $$&* &%$> : A9 % &, 4 &" /.5,&!. 2, 3/!"'' 1!5 6 >',. 4"!, )2 3 7 /.5,& &//"2 3/!2 &! )'/2.68 :"# A9M!./1(&&")),,/! /.5,& &'(. '2( 7, 6 &" " 54 A* "!3,'5'86 >',. 5/'" &, )'/2, &"34 /.5,&,)'/3/"634!/"!&)5'//15""!3,&,&, /&, 4,. &&(!'. 24" )!/"!&,(.(!4 /.5,&"!''!6""!3,,2,)"&'67&'=-!', )6&'"/&!32''')8 :/0/./0/ (3" *3'$ (:-5 A& A &'!=.34!,'.'2(A=A&!!),/!5&"",/!42'!/&"5/')'",//!' /!"(5'( 3&!( &, " 5/.. (!/,,)) & ',6 &"/' & 2'/ A &( "!3, "/!1( 2!)!,!5 2'5', &) & &0).!) /' 3/!"',''' " &'!=/!' )"246

33 !"# A #&,%*#'1-+$,&+8)' &- 44 /. &'! &1 &(/ /.5,&/,,4!/"!&5 K,94"L,/(, 34!/"!&2/ C 3/!&'5'.6 34!/"!&&,9 3 39""),,!9!,275""//!&!,,98# G8)' &K%19 'L$ /.5,&!2/',/!21)(,&"2.'1''!/"'6 '(!&!,,/!(,'6 'L'9/.5,&!,/!3/"&&(!.63.1''!/"'6 'L' 9/.5,&4"(".,'51&" 2/ 6.'1'/,)",9 3,,)"24,6 " /.//.. /.5,& & " '/&'.!/"'2,439,6 (+!" " *$- 'L#$9 &'( 1',/! 3 6 >4,9." /Q 5'!'( 2/" &'! "!' & /.5,& ') ) 7"'.. /, &, KL 31( 3'5 5' "!'2(,8 ' &'( 1',/!!,./1(.! 2'5!!2/".'1/"!)&!'6 'L$ ## 9,,/!21)(,&"2"/.5,&9,6!&!,!,94/.5,& ) 7 )" 3/!&'.8 " A. 9,( " A.!&!&2,'!&("&&(!!9!2//)'../,'2(,6 9,(/,, 9 5(2' &'! 4! 3') ) 76 K3/"'"5L K.0 &"/&'L)"K5,.'1'L86 KG8)' &%19 'L3 ## 9W,96% )"3/!&'.&",1&/.5,&) 1'6 22 3'5), &"/,/ &(/ 32'2( KL,!,! 1" 24")"/.5,&//!,)15')",'! /.5,&, "!! 9,96 M../.5,&, " ) 9&", &",56 ) /.5,& &,2 96 " 2!&'/! 4 Z &,.!! " 6 3'5!&2 " )".. 39"") 7.!8 &, 4, 2'( 5'!'/,( 39""9),3/!1),)'!/)6/!'(!!32/"*,9,"..1&)" ')/16

34 !"# A+ 3./' 4!&/ &,!9 9, )14 34!/"!&!(.',/2 9 /)'..1'')6 " ')/'".'1'') &".2( 2/" "35.. & & 2 9,945 3/"(5 "&'(6 "2( ", 4!, & 9!)" ".// 4! 339""6 34!/"!&K!//L)0/.5,&',29,9'/,.(76(' )"&,'&1'/,86 'L$1- '39.5,&"!3,'5',&"'6!&!," )")'!6)'/', ),4,,!,',/!'2(6 'L$ ## G$9W0!4.'1'6//.!,49//!/,2(,)6 "24, )6!&! " /.5,&!(,.0,49,,))&",&",56 'L$>$?M'L$7(',#?9 " &"/ )0 5'!&0/.5,& ) 5' )5 "!)., ),4 )" 44 5'!&0"" /.5,&', )6 ' 32'2( 3,!&!, 734),/&'8 "!)!4 K)""3''!L6 *, 2'', " 4 2/" " /.5,&,4!/"!&5 4"!/"!&),124.'!&,/!,!246 K!!L 5" )'/'. "!''2($*.2*.1!,4!/"!&6 :/0/0/,!7/&./!.6831(5 &'(!,:="A%/SA&("!3,/3)!) 2"6 )''!!' &!,!0 &/!E=/! 24",,!,,,,124 2/' 32/ /&( "!/"!& &) 4/!. &'(,!,/( "!3, &,,1 /,,"!0..&.'!&,&!,!)4!/"!&76/$86KL "//".()4, # /&./! %&'(/.5,&/, &,)'/2(!&!, -' ; A%/S5'"2,//.5,&*/!'!))"$\\*.6

35 !"# A :/0/0/./ 3'&1'$ /&./! 4" 2 2!' 9,",'! 2"2(6!&2 2", 3/(, )",'! 9, 2, ". "!3, &, 6 ('"/ )-)/ &'''2/ 32'2( S G *.4 )" /$*.4'!&(/&./!.'&! S,.&/!'6 /&./! /, (8:%(:5 A& 2''. & 2'2( A &(!. &"51, A66C6+6 /. &!39!,6 :/0/0/0/ &,%*#'1-+$,&'+.5,&/!2/,&(/2# &'(,! 1!( 3'5. & A %/ S*.,96,,/! /.5,&/ S*. K2! /L? *,, 2 1" "- 2 /!'(52'!//')',6//KQI1JQI)J7I!&!,J8L3/!&!, )6 A%/ S " "1" /",5 & "/.5,&35!&!&"5"6 "'!/!/!!/"!&&"/ "/!2,/2/.5,&/,3'6!/"!&,(.( "!') 7 5'!&0), 3/!"()', 1" K,9,L86,/! 1 & 9," &" &! 2 / /.5,& &,, "!3,, ),4!/"!&5)"16 :/0/0/:/ &+,#(%$'*)&$+!/,/!&!,&6,.'1'710!0"8&=&' '(')/'"6>',.,!,./)'/2(6 :/0/0/B/ (#I$)%8%4$%# &,&/)-*".&!,!)4!/"!&/,76S8''!.//,,)//,!!."!.,,7"",,81!5',6 G S#!52'-*)-!)4/3)!6..,,,9-5K/)L)-)/!),"!6? M!/ZS/)'///"/,!2'2(/.5,&&&!,,!.,!5'/1() /!'()6

36 !"# AA, ", " 4 2/" "!.!&!.// '&- &! /,//!''5'.(4"//'"".'!&,.94 / 2,'&12(6!)4!/"!&/, &", 24" -5 '1!("!., /,2/!/( //, (>4,$,*%,1 - :432 &/!'''!)=/!''!6K!!L*,)-',,4'1''2/)'"'".4//,/!/'!)9,"6 //,,!/'( "!0",)! '! & /,/ "// &!!)4!/"!&/,.('1!("!.,/54"//'""&24,,76A%/S*."&0)"!.)/3/2(/2/-'"-,/,!,,/!!& /&, -5 //, "!'(,86 '!,2-"32'2(/$&S)"A%S.6 K'5'!2('"/L ''. &"34 3' "!3, 3'5 3/!&'&/,, 24) 76 ]S>86 "")-&&'/!2/&"..!)9,"2'&, " "!0 " )'"'.( ' 2&!&2 '"'/, 7,!4,,!,8""./&(//,6../"/5# H& " 2&..,9 '( "!., "!!, &,, /&(//,.,/2,"&'2/6/&(//,&",'6 /&(//,.&",/,9 3)'"',//,3&!6 4!/.& &"/' '(" "!0, 0, ",/! /. &' &6A&(!5/(*!)4!/"!&/,.."71"S8&" /.5,&*.!),9 '(,/,)""!.,*/5&)'",//!'!!.'!/5',2&//.5,&5',//!'!!.&,/!"(5 /.5,&2/!/( -6 )/*/.'),/! " )/*),/!/,6 2' K)//L " ''. C=C* &'!= /,' 1! & "!&0 &"5 2/'!/(/.5,&!.2,/!'(5'6 "9,""!0..6/,,9. 4,"*"".4/5 )/,)/&'!=# P a xa y a = z a 1 M a M M = M M 11a 21a 31a 41a M M M M 12a 22a 32a 42a M M M M 13a 23a 33a 43a M M M M 14a 24a 34a 44a és P b xb yb = z b 1 M b M M = M M 11b 21b 31b 41b M M M M 12b 22b 32b 42b M M M M 13b 23b 33b 43b M M M M 14b 24b 34b 44b

37 !"# AC /&(//,&",!2&,)'",//!'',,,'&/,2/" //,".)"'2,6 22'..&0),,)"# P P at bt = P = P a b M M a b,,/!2= & B = & //,".,2'"/&(//',6)/.!3/!&'( '&1(",/!'// //'"') )"9, 7& ''.." &"3//'/,.( &..? '&5"8,!3/!&' / & 3/" // &""/2"!3,!)4!/"!&.&",//,//".,4,'! /"," "9 7// /,8,24,6!/.&,,9.,9 /3)!&"/',1)'6"&'2/K, 4L//,,//!'')2/"",&"'&1'"36 )'"',//,&"34,&"..&"3//',1)'6 H& "4'&"',/()"'"(//,2&3,&! "'/.5,&/,1'!5,,!9.//12(&,6, ),4,2",#./=% %#+; #5)%#+#7" )/,)",/(//,,6!5/KL B A C )/,)",/,KL*2K$L*28 0/=!#'+(% % 7" )/, )&, )",/( /6!5/ KL ", )" A B KL*2,/,8 :/= #5 +$8 7,)"2'!/&)/, B A /. ',/,,/( / "'.. ", )/, )"/56!5/ )! 10 KL C ", )" KL*2,/, ",,.4 /5'",,10K$L",)"/5'2/8

38 !"# A; B A B/=E$##+$8)",!7*C)/, /.',/,,/(/&39 )"/5&,)/,&6!5/KL KL"*",.4/5, 6 '2( 2/" "/(. "/&! &! & "" 22/ 2/" "!&0 24 " " / '/.5,& 1 &) "/)'(,! 3"/)'(, )/!5/ 5 &""26 M/" &",5 &"'/.5,&/,3), ),4&"/',!9,&'!#./=(#2%#9''/-6'&,!,./&,"50", "&2"76")'(.,!4 "!', 9"50", ",!)86!,2 2' A% S*. & " /.5,&,1")/,,2)6!/"!&,/,)/,3/"5 )-',!&&,)KQL,06!/('&,) -",&" 2/" ). KQL '!&""6 ' 2 ")'(, )/',/''.(',,/!",&',)/"2")KQ++L6 &"''&,,/5',&",/, D 6 0/=G3' '%#2%#9 &'!&'(34!/"!&5)"6 4!&",!'&,/(/5'6$,/(/,&49&//&.,,9. 4'!.)&)/',/,)),)'"'/,)"/56 ',/( //,.(,) "!,!1) 5'!' "1") /&)/!0.5'! & -)/ '!./.96 M,! /!',!9 5 " &',,/( /. -)/! "1 2" &,, 6 '"'/,',,,/! K3/!.L 2 3/!' ",.. ".'1/!, 7^C;_86 &"/' )'(,',!924 2& -)/, 3) '.!'86 "/!& 2" -)/,,! '5 &" / )!'. &,4.., /!' &" 2/ 6 " '& "50", " & 2.'1) 7 "!0 )'(. 2' )&, " )" )&,,!4!'- -)/86 K)'( '1'L &0) 2' &.( ' 2/" &", )'/'&.'1/,'&"&',!6 ""!0,& &"/' 7 /", 2/" " )/,, ),8 )- D &",#&",/,,/5',",../"",&,!/"!&3/"'"/)"'6, &39//,6!,.!,2'",/,,6

39 !"# AG ' &'! 5/, 2'2( &'(.6 "/* 3"/)'(,!/.&'5'!&'(",&9/524"&.".//'& &, 9 4" 25,.'!&,6 &*3,( "/!&!& 3, 5().//.. )'"',//,, 3&! 5(,764"'!'&-)'(8 :/0/:/ O'!&0),3'' (?,$' -%-- 5'!&0 ", ".//.. )45 &'(,6, )24 & )24 5'!&0 7&// )6 &//!)/ ),/86, "!'..3 /.5,&.(',"!",9. 4!,,&,, 93//..,, ),4,# +68 O'!&0&,&'(&/5 68 O'!&017&//,/.68 A68 O'!&0,!&/57,'!2"2(29,"A*&"51!8 C68 >/!"()',&/57&),5'!&0,!439""9&//"2,8 ;68 H4//,7&///,'"'..")!''!24/,3'),8 :/0/:/./ -%&53&+#&,%*#&'3- <'/. 34!/"!& & '&1',.,! 5'!&0 /.5,&( )/(!4 ''!4 3,!4!,,6 `!&!0 '(!4 )/(!4!,, &///, )" &//!,/,, )6!4, '&1''2/ /.5,&/, &",5', &/"'5&4,6 M 34!/"!& )"",!!) 5'!&0),,! 4!,/!!"'5 5'!&0),4,/!4,&'(2,&"34762'(51&,/!'5! 2'!/5 )/(!4 2 9,"86, )4!&, " )'/2( "/!&!,'&15, ),4,)""!)."!,,6

40 !"# A?,9 3,4!), 7,/!/! 3,8'/)'/'',&"'1''!.. 24")# !/"!&.(!,4K.0&"/&'L93/"/'') 68 %5'!/"!&& &) ' ",94,"14 2!)!.4!,4 /, 2'31"K)(L,/!/!,!32'2(5'!&0)!!6,4!), '/' )'!0 &" "!' 32'2(A&("!3,)""!0.../.5,&34(".,6 "3,!!2'3,,)'(5'!&0""9,,!9!12!).. ""6 22 5( 32'2(!) 44 )", ),45'!&0/.5,&')(!!39"")6 :/0/:/0/ -%&5#+#2' *(%+&'3-,/.5,&/,34!/"!&/&,"!'5!) '1' 5'65'!&034/.5,&',))&!/,2/'5,,4!/"!&6&/, A%/S*.,92,6 (C D,$053/$, (:-5 A&

Kiképzési Szabályzat

Kiképzési Szabályzat Szám: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, 1) Pf.: 314 Tel.: (06-1)469-4150 Fax: (06-1)469-4151 - BM Tel.: 20-197

Részletesebben

GYÖRKÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1

GYÖRKÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 1!%!" #$!!"!!"#!"#!!$!" %&'()*' +,+-+).'/-0(+)-0 /-0 -&123&45)'*' 15+,+-+).' &'!( 67- ) *!+, ' 15!+'+,+-+).' 8.)3-/ 9 -&123&45)'*' 15+,+-+).' -., +, (/!% %&'()*' +,+-+).' 0!% : 71); 1

Részletesebben

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatás mértéke. növelése

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatás mértéke. növelése Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 017 320 Helyi Akciócsoport: Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség UMVP intézkedés: Versenyképesség Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés Célterület megnevezése:

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 51. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 28., hétfõ. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 51. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 28., hétfõ. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 28., hétfõ 51. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 7/2010. (VI. 28.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 19/2012. (X. 4.) MNB rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 19/2012. (X. 4.) MNB rendelete A Magyar Nemzeti Bank elnökének 19/2012. (X. 4.) MNB rendelete a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről

Részletesebben

Célterület adatlap. Szolgáltatáscsomag: azonos tevékenység, téma köré szerveződő szolgáltatások összekapcsolt halmaza.

Célterület adatlap. Szolgáltatáscsomag: azonos tevékenység, téma köré szerveződő szolgáltatások összekapcsolt halmaza. Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 015 786 Helyi Akciócsoport: Abaúj Leader Egyesület Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés Célterület megnevezése: Térségi szolgáltatásszervező központ létrehozása

Részletesebben

FO NE TI KA OLVASÓKÖNYV

FO NE TI KA OLVASÓKÖNYV FO NE TI KA OLVASÓKÖNYV Sz erkeszte tte: B óna Ju dit ! "#$%& '()* +,-. / 012 02 /! 02 32 $4"5.4-$ $65 -%47.8$5 4#5+ $, 5-.5.9 7:4$ ;< 02 32 ; 1= 2 ->?8< 21 @ + ; $ + ABCA*D'CE**C' )(9)CE'FG9'()* < 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

Részletesebben

a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról

a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról 1./2009. (.) MeHVM rendelet a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi

Részletesebben

.../2007. (...) Korm. rendelete. az építésüggyel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

.../2007. (...) Korm. rendelete. az építésüggyel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról .../2007. (...) Korm. rendelete az építésüggyel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI M Ű E G Y E T E M 1 7 8 2 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 6/2015. (X.29.) REKTORI-KANCELLÁRI KÖZÖS UTASÍTÁS a B M E speciális szükségletű hallgatóinak tanulmányi esélyegyenlőségét segítő

Részletesebben

PRA/282000/M. SMART - HENGER Beépített szeleppel és érzékel vel PRA/282000/M Kétoldali m ködés Ø 32... 100 mm

PRA/282000/M. SMART - HENGER Beépített szeleppel és érzékel vel PRA/282000/M Kétoldali m ködés Ø 32... 100 mm ISO 6431 és VDMA 24562 szerinti szabványos henger Összeépített, kpl. egység LED kijelz vel ASI busz vagy multipólusú csatlakozás Beépített 5/2 vagy 5/3 útszelepek (többféle m ködéssel) Fojtószelepek sebességszabályozáshoz

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

hatályos: 2016.02.04 -

hatályos: 2016.02.04 - 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról hatályos: 2016.02.04 - Az egészségügyről

Részletesebben

A FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET A L A P S Z A B Á L Y A I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET A L A P S Z A B Á L Y A I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET A L A P S Z A B Á L Y A I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A szervezet neve: FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET, a szervezet nevének rövidítése: FRSZ, további használt neve: Rendőrszakszervezet.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (IX.1) önkormányzati rendelete Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 1 (Módosítással egybefoglalva és lezárva:

Részletesebben

!"#$!##%&%' ($"#)*+,-./012,+345 *+,>#%?8',345$($"#&6#865.

!#$!##%&%' ($#)*+,-./012,+345 *+,>#%?8',345$($#&6#865. !"#$!##%&%' ($"#)*+,-./012,+345 %546%4&$%(&7(%4897:#;2#:&00#%?8',345$($"#&6#865. 1 ,.25052:#070:&5$@4#$! #$!,.,. 0#%:5!2509($#.:5705,.*. 0#%:5!2509&A%?:6=!"$5#%:5!25020&5$@4#$!6B

Részletesebben

/012-/3./ 0%&%!&%12$%132&!!)&!44#!*%4$%#!%!*'&5 #&$1!2""!)*$2%&%!'&5$&!#'!*%'&!#&&& 4%&%%!*%'&5!%*-6& %*!$ 7&*%% '%"'4"#*5!)*$8$*

/012-/3./ 0%&%!&%12$%132&!!)&!44#!*%4$%#!%!*'&5 #&$1!2!)*$2%&%!'&5$&!#'!*%'&!#&&& 4%&%%!*%'&5!%*-6& %*!$ 7&*%% '%'4#*5!)*$8$* !"#$%&'(%)&%!%!"#$""% &*%%$+$#&,%!-%&'()"%*"%"+,-.%''" /012-/3./ 0%&%!&%12$%132&!!)&!44#!*%4$%#!%!*'&5 #&$1!2""!)*$2%&%!'&5$&!#'!*%'&!#&&& 4%&%%!*%'&5!%*-6& %*!$ 7&*%% '%"'4"#*5!)*$8$* "678)9!5 9/ 8%-$*2%&%!'&54-$*!%!-%%

Részletesebben

AES kriptográfiai algoritmus

AES kriptográfiai algoritmus AES kriptográfiai algoritmus Smidla József Rendszer- és Számítástudományi Tanszék Pannon Egyetem 2012. 2. 28. Smidla József (RSZT) AES 2012. 2. 28. 1 / 65 Tartalom 1 Bevezetés 2 Alapműveletek Összeadás,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 167. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 167. szám MAGYAR KÖZLÖNY 167. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. november 6., péntek Tartalomjegyzék 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Az építészeti-mőszaki dokumentáció tartalma

Az építészeti-mőszaki dokumentáció tartalma I. Általános elıírások Az építészeti-mőszaki dokumentáció tartalma 1. Az építészeti-mőszaki dokumentáció tartalmi elemei a tervezés tárgyától függıen: a) írásos munkarészek különösen: aa) tartalomjegyzék,

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet

Részletesebben

!"#$%&'()!"# $!# % &#' ( )*+#+$#, -!. /+/! 0 )! $$ +,*

!#$%&'()!# $!# % &#' ( )*+#+$#, -!. /+/! 0 )! $$ +,* !"#$%&'()!"# $!# % &#' ( )*+#+$#, -!. /+/! 0 )! $$ * 2/#$'3#$4 5-2/! /!/$##*-! 2#- +,* 23 #,1 $$4#!'"+1$5/ /#!'" 6#$#'!+#) $!'"!$!+'! /! /!)!!7*!!#/ $"/ -! 8,*!!+/,*!! % 231 $$4#!'"*9!+'+!! : ( ;

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala jogállása és alapadatai

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala jogállása és alapadatai Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. (5) bekezdése alapján, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 127. (1) bekezdésére, 233. (3) bekezdésére, az egyes

Részletesebben

Kisfeszültségû. Rövidrezárt forgórészû motorok 56 450 méret 0,06 kw - 1000 kw teljesítmény

Kisfeszültségû. Rövidrezárt forgórészû motorok 56 450 méret 0,06 kw - 1000 kw teljesítmény M 11 Kivonato s Kisfeszültségû MOTOROK Rövidrezárt forgórészû motorok 56 450 méret 0,06 kw - 0 kw teljesítmény További Standard Hajtás katalógusok MICROMASTER DA 51.2 MICROMASTER 410/420/430/440 Frekvenciaváltók

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 84/2/2013. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Módosító

Részletesebben

Alfa Romeo MiTo árlista

Alfa Romeo MiTo árlista Alfa Romeo MiTo árlista Árlista érvényes : 2011. szeptember 20-tól visszavonásig Essential felszereltség Típus Ajtók Karosszéria Váltó Üzemanyag Kód Nettó ár Regisztrációs adó Bruttó ár regisztrációs adóval

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva

ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2014. május 26-tól Az 1. sz. módosítása jóváhagyásra benyújtva: 2016. január 15.

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014 (IX. 29.) Önkormányzati Rendelete a településképi véleményezési és településképi bejelentési eljárásról Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az ETCS rendszer. Összeállította: dr. Sághi Balázs BME Közlekedésautomatikai Tanszék

Az ETCS rendszer. Összeállította: dr. Sághi Balázs BME Közlekedésautomatikai Tanszék Az ETCS rendszer Összeállította: dr. Sághi Balázs BME Közlekedésautomatikai Tanszék Vázlat Az ETCS előzményei A vonatbefolyásolás története, áttekintése Az ETCS szintjei L0, L-STM, L1, L2, L3 szintátmenetek

Részletesebben

Alfa Romeo MiTo árlista

Alfa Romeo MiTo árlista Alfa Romeo MiTo árlista Árlista érvényes : 2012. július12-től visszavonásig Essential felszereltség Típus Ajtók Karosszéria Váltó Üzemanyag Kód Nettó ár Regisztrációs adó Bruttó ár regisztrációs adóval

Részletesebben

I/A. Az alkalmazottak adatai

I/A. Az alkalmazottak adatai A 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklete alapján I. A felsőoktatási intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok I/A. Az alkalmazottak adatai a) név, nem, születési név, születési

Részletesebben

RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése A tétel megnevezése Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. 1. Pénzeszközök 19 798 163 488 2. Állampapírok 411 306 73 476 a) forgatási célú 411 325 73 408 b) befektetési célú

Részletesebben

SZÉP-COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG

SZÉP-COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG ÁSZF 20160101 SZÉP-COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTVA : 20160101 ÉRVÉNYES : 20160101 20060218 1 ÁSZF 20160101 Tartalomjegyzék 1 Általános adatok,

Részletesebben

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet. az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről (KIVONAT)

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet. az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről (KIVONAT) 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről (KIVONAT) IV. FEJEZET AZ EGYES MINISZTEREK ÁLTALÁNOS FELADATAI ÉS HATÁSKÖREI

Részletesebben

Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as számú vasútvonalon

Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as számú vasútvonalon Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0004 1 Előzmények 2007-2013 közötti programozási időszakban teljes felújítások Komplex korszerűsítés; Magas beruházási költség; A rendelkezésre

Részletesebben

Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára. 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára. 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 1. oldal, összesen: 16 Hatály: 2010.VI.30. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki

Részletesebben

ELEKTRONIKUS BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSEK ETCS

ELEKTRONIKUS BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSEK ETCS ELEKTRONIKUS BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSEK ETCS Az előadást a Siemens Rt. felkérésére összeállította: Dr. Tarnai Géza III. Országos Vasúti Távközlési és Biztosítóberendezési Szakmai Konferencia 2000.10.9-11. Miskolc-Lillafüred

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 6 / 2012./(III.22.) ÖNORMÁNYZATI RENDELETE HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Hajdúszoboszló

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészetiműszaki dokumentációk tartalmáról

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészetiműszaki dokumentációk tartalmáról Hatályos: 2011.10.06-37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészetiműszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról

Részletesebben

2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Településfejlesztési döntések ( 1 125/2014.(12.16.) sz. Kt., 2 21/2015.(III.31.) sz. Kt.) 2.2.

2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Településfejlesztési döntések ( 1 125/2014.(12.16.) sz. Kt., 2 21/2015.(III.31.) sz. Kt.) 2.2. 2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Településfejlesztési döntések ( 1 125/2014.(12.16.) sz. Kt., 2 21/2015.(III.31.) sz. Kt.) 2.2. Hatályos HÉSZ 1 Jelen módosításban csak 1a). pont szerinti, 1b) pont

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2012.03.15. Hatályos: 2012.04.15.

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2012.03.15. Hatályos: 2012.04.15. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Utolsó módosítás: 2012.03.15. Hatályos: 2012.04.15.-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... Hiba! A könyvjelző

Részletesebben

Vonatkozó HPME azonosítója. Vállalkozási alapú fejlesztés

Vonatkozó HPME azonosítója. Vállalkozási alapú fejlesztés Vonatkozó HPME azonosítója Jogcím UMVP inézkedés Célterület megnevezése (címe) Célterület azonosítója Célterület komplex? A3 Vállalkozási alapú fejlesztés Versenyképesség Termelési és értékesítési láncokat

Részletesebben

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához utolsó módosítás: 2014.08.1 Hatályos: 2015.09.01.-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

A budapesti metróvonalak automatizálása, irányítása. Automatizálási célok Biztosítóberendezés Vonatvezérlés Irányítás

A budapesti metróvonalak automatizálása, irányítása. Automatizálási célok Biztosítóberendezés Vonatvezérlés Irányítás BME Közlekedésautomatikai Tanszék Metrók, metró biztonsága Oktatási vázlat 6. rész A budapesti metróvonalak automatizálása, irányítása Automatizálási célok Biztosítóberendezés Vonatvezérlés Irányítás Darai

Részletesebben

6/2012. számú házelnöki rendelkezés az Országgyűlés Hivatala Szervezeti és M űködési Szabályzatána k kiadásáró l

6/2012. számú házelnöki rendelkezés az Országgyűlés Hivatala Szervezeti és M űködési Szabályzatána k kiadásáró l AZ OIKSZÁGGY Ű LÉS 1'I.NOK H 6/2012. számú házelnöki rendelkezés az Országgyűlés Hivatala Szervezeti és M űködési Szabályzatána k kiadásáró l Az Országgy ű lésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Vállalkozási alapú fejlesztés

Vállalkozási alapú fejlesztés Vonatkozó HPME azonosítója Jogcím UMVP inézkedés Célterület megnevezése (címe) Célterület azonosítója Célterület komplex? B2 Vállalkozási alapú fejlesztés Versenyképesség Meglévő, és új turisztikai szálláshelyek

Részletesebben

Jogszabályok AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

Jogszabályok AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. OKTÓBER 1. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139 Budapest, Váci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Megjelenik havonta Ára:

Részletesebben

ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek

ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz Előző módosítás: 2012.04.15 Előző módosítás: 2012.07.01, 2013.01.15.,2013.03.15, 2013.11.15.,

Részletesebben

Ec cc K M' Z K öő V S " GS _ Eöö L T p'ő ú KI í pf Iú' őf V ;í; ő ő öp-űp 9) ő ő I wő K öö Dő p ú? őű \9 K3( Fc p íőf pc' G SI ö*"-ő" ú ő pf Eő M T A í1 S I 'í í T p M Rő öíű Vfőő I ^'/ Köp-Ep K S öő S

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály 2012. november 12. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI ANDREA, középiskolai tanár TÓTH JÁNOS, középiskolai

Részletesebben

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA LT-PLAN BT Épület- és településtervezés Tatabánya, Tátra u. 1/A. 2804. Tatabánya, Pf.: 406. SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2006 (Egységes szerkezet) Szomor község Önkormányzata 10/2006.(V.5.)

Részletesebben

Á ü ü Á Á Á ü Á ű ű ű Ö ü ü ü ü ü ü ü ű É É É É Ö Á ű ű ű Á ű ű Á ű Ö Í ű ü ü ü ü Í ü Í Ü Ö ü Ü ü ű ű Ö Ö Ü ü ü ű ü Í ü ü ü Ő Ő Ü ü Í ű Ó ü ű Ú ü ü ü ü ü Ö ü Ű Á Á ű É ü ü ü ü ű ü ü ü ű Ö Á Í Ú ü Ö Í Ö

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete Hajdúbagos Község Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának elfogadásáról Hajdúbagos Község Önkormányzatának

Részletesebben

8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás

8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás III. Fejezet A térítési díj és a tandíj 1. A térítési díj és a tandíj alapja 3. (1) Az intézményben a tanévre fizetendő térítési díj és a tandíj meghatározásának alapja

Részletesebben

Általános szerződési feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Internet és adathálózati szolgáltatásra

Általános szerződési feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Internet és adathálózati szolgáltatásra Teleline 95. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Teleline 95. Kft.) Általános szerződési feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Internet és adathálózati szolgáltatásra HATÁLYOS: 2014. 09.18.-TÓL Kelt:

Részletesebben

JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET

JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET SÁRISÁP TSZT- HÉSZ- MÓDOSÍTÁSA HÉSZ-MÓDOSÍTÁS 18/2006. (IX. 27.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat módosítása JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET PRO-TERRA Kft. MOBIL City Bt.

Részletesebben

Vasúti jelző- és biztosítóberendezések. Bocz Péter, egyetemi adjunktus

Vasúti jelző- és biztosítóberendezések. Bocz Péter, egyetemi adjunktus Vasúti jelző- és biztosítóberendezések Bocz Péter, egyetemi adjunktus Érintett témák Általános bevezetés Alapfogalmak Jelzők és jelzéseik Vonali biztosítóberendezések Állomási biztosítóberendezések Vonatbefolyásolás

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 39/2009.(VIII.28.) Rendelet típusa: Alap (Egységes szerkezet) Rendelet címe: Hatvan város helyi építési szabályzatáról

Részletesebben

Sárréti Hírközlési Kft. 5520 Szeghalom, Dózsa György utca 26. internet hozzáférési szolgáltatás

Sárréti Hírközlési Kft. 5520 Szeghalom, Dózsa György utca 26. internet hozzáférési szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Sárréti Hírközlési Kft. 5520 Szeghalom, Dózsa György utca 26. internet hozzáférési szolgáltatás Hatályos: 2015. november 01-től 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség:...

Részletesebben

Új Siemens Megoldások a Vasúti Automatizálásban

Új Siemens Megoldások a Vasúti Automatizálásban Új Siemens Megoldások a Vasúti Automatizálásban XVIII. Közlekedésfejlesztési XVIII. Közlekedésfejlesztési Beruházási Konferencia, és Beruházási Bükfürd, Konferencia, 2017. április Bükfürd, 27. Mérföldkövek

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (VI.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pályázati és eseti önkormányzati támogatásáról Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

!$%&' $"(")*$($'&""#+',-./("%)&!

!$%&' $()*$($'&#+',-./(%)&! !#!!$%&' $()*$($'&#+',-./(%)&! 0*'($%-)1*22(2*) 34567 1/40 89! # $%&' (##)* +'%,- (**-./0# * 1.2#! 1** &# 3# (#&#. &#-*24#5067*8 +*254-097:.** 3# **- *5*8*8! #* *8! ;(/18*.55*8''788*+-'

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 34/2003. (XII. 15.) számú R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 34/2003. (XII. 15.) számú R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 34/2003. (XII. 15.) számú R E N D E L E T E Helyi Építési Szabályzat (Módosításokkal egységes szerkezetben.) Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft.

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft. Általános Szerződési Feltételek a Pick-Up Kft. Internet hozzáférés szolgáltatásának igénybevételéhez. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 2900 Komárom, Táncsics M. u. 3/b Tel./Fax.: 34/222-222, 34/342-888,

Részletesebben

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 9/2011.(II.15.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 2. E rendelet alkalmazásában:

Részletesebben

A Magyar Mérnöki Kamara szakmai tagozatai számára kiírt. 2015. évi. feladat alapú pályázat. Erdőmérnöki, Faipari és Agrárműszaki Tagozat (EFA)

A Magyar Mérnöki Kamara szakmai tagozatai számára kiírt. 2015. évi. feladat alapú pályázat. Erdőmérnöki, Faipari és Agrárműszaki Tagozat (EFA) A Magyar Mérnöki Kamara szakmai tagozatai számára kiírt 2015. évi feladat alapú pályázat Benyújtó tagozat neve: A munkában résztvevők: Erdőmérnöki, Faipari és Agrárműszaki Tagozat (EFA) Babos Rezső- faanyagvédelmi

Részletesebben

Iktatószám: 33-2/2013/KIK/01

Iktatószám: 33-2/2013/KIK/01 Iktatószám: 33-2/2013/KIK/01 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Elnökének 2/2013. (1.15.) KLIKE utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló

Részletesebben

Opel Movano PC. Combi. Bus. Dízel. Dízel. Változat Össztömeg ÁFA és regadó nélkül ÁFA és regadó nélkül ÁFA és regadó nélkül ÁFA és regadó nélkül

Opel Movano PC. Combi. Bus. Dízel. Dízel. Változat Össztömeg ÁFA és regadó nélkül ÁFA és regadó nélkül ÁFA és regadó nélkül ÁFA és regadó nélkül Opel Movano 2.3 CDTI MT (92 kw/125 LE) Opel Movano PC tart/top MT (1 kw/135 LE) 2.3 CDTI MT (11 kw/15 LE) 2.3 CDTI MTA (11 kw/15 LE) ÁFAval ÁFAval ÁFAval ÁFAval 1 tart/top MT (12 kw/163 LE) ÁFAval Dízel

Részletesebben

ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek

ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött és nomadikus telefon szolgáltatás nyújtásához Előző módosítás 2012.07.1. Előző módosítás 2012.09.30. 2013.01.15., 2013,02,15, 2013.11.15.,

Részletesebben

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról [Figyelem! Az itt elérhető módosításokkal

Részletesebben

!"#$!##%&%' ($"#)*+,-./0!0#%0#1,234

!#$!##%&%' ($#)*+,-./0!0#%0#1,234 !"#$!##%&%' ($"#)*+,-./0!0#%0#1,234 1 ,.54/456#/7/6&4$83#$! #$!,.,. /#%64!54/9($#:;< -.647/4,.*. /#%64!54/9&=%>6?@!"$4#%64!54/5/&4$83#$!?A:;

Részletesebben

VÁRGESZTES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2007-2011.

VÁRGESZTES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2007-2011. VÁRGESZTES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2007-2011. VÁRGESZTES ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1 VÁRGESZTES HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /V-HÉSZ

Részletesebben

Kérdőív Az e-bér Barométer kialakításához

Kérdőív Az e-bér Barométer kialakításához 1 A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! Sorszám: Helység: Lakóhely: 1 Budapest 2 vidéki város Kérdőív Az e-bér Barométer kialakításához Kérdező száma: Kérdezte: A kérdezés időpontja: 2006..hó nap Óra perctől:.. óra percig:.

Részletesebben

Egyesült Acél Kft. KATALÓGUS ÁRJEGYZÉK 2014.07.21-től

Egyesült Acél Kft. KATALÓGUS ÁRJEGYZÉK 2014.07.21-től 00267 CS DB 928 Ft 00421 24 DB 946 Ft 20101 DB 30 690 Ft 00267 N DB 928 Ft 00422 DB 1 392 Ft 20102 DB 30 690 Ft 00360 50 DB 1 190 Ft 00425 20 DB 1 150 Ft 20103 DB 30 690 Ft 00360 60 DB 1 295 Ft 00425 22

Részletesebben

a) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) szerinti felnőttképzést folytató intézményre,

a) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) szerinti felnőttképzést folytató intézményre, 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól 2013.12.14

Részletesebben

ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek

ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek műsorjelosztási szolgáltatáshoz Előző módosítás: 2012.04.15 Előző módosítás: 2012.07.01, 2013.01.15.,2013.03.15, 2013.11.15., 2014.05.15., 2014.10.01.

Részletesebben

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Közösségi célú fejlesztés Köz- és településbiztonság fejlesztése

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Közösségi célú fejlesztés Köz- és településbiztonság fejlesztése Célterület adatlap Célterület azonosító: HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Közösségi célú fejlesztés Köz- és településbiztonság fejlesztése UMVP intézkedés:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Felhívás!

TARTALOMJEGYZÉK. Felhívás! Budapest, 2012. március 26. Ára: 4935 Ft 3. szám Felhívás! Felhívjuk tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a közlöny szerkesztõségének elérhetõsége megváltozott: telefon: 795-2721, fax: 795-0295 cím: 1051

Részletesebben

Mezei Ildikó-Ilona. Analitikus mértan

Mezei Ildikó-Ilona. Analitikus mértan Mezei Ildikó-Ilona Analitikus mértan feladatgyűjtemény Kolozsvár 05 Tartalomjegyzék. Vektoralgebra 3.. Műveletek vektorokkal.................................. 3.. Egyenes vektoriális egyenlete..............................

Részletesebben

Gondolkodjunk a fizika segı tse ge vel!

Gondolkodjunk a fizika segı tse ge vel! SZAKDOLGOZAT Gondolkodjunk a fizika segı tse ge vel! Simon Ju lia Matematika BSc., tana ri szakira ny Te mavezeto : Besenyei A da m adjunktus Alkalmazott Analı zis e s Sza mı ta smatematikai Tansze k Eo

Részletesebben

1. Lineáris leképezések

1. Lineáris leképezések Lineáris leképezések A lineáris leképezés fogalma Definíció (F5 Definíció) Legenek V és W vektorterek UGYANAZON T test fölött Az A : V W lineáris leképezés, ha összegtartó, azaz v,v 2 V esetén A(v +v 2

Részletesebben

Opel Vivaro Combi. 2700 kg L1H1. Dízel L1H1. 2900 kg. 1.6 TwinTurbo CDTI Start/Stop (103 kw/140 LE) Combi. 1.6 CDTI Start/Stop (66 kw/90 LE)

Opel Vivaro Combi. 2700 kg L1H1. Dízel L1H1. 2900 kg. 1.6 TwinTurbo CDTI Start/Stop (103 kw/140 LE) Combi. 1.6 CDTI Start/Stop (66 kw/90 LE) OPEL Vivaro Opel Vivaro 1 (66 kw/9 LE) tart/top (66 kw/9 LE) (85 kw/115 LE) 1.6 TwinTurbo CDTI tart/top (88 kw/12 LE) 1.6 TwinTurbo CDTI tart/top (13 kw/14 LE) és regisztrációs adóval Dízel Változat L1H1

Részletesebben

Egy csodálatos egyenesről (A Simson-egyenes) Bíró Bálint, Eger

Egy csodálatos egyenesről (A Simson-egyenes) Bíró Bálint, Eger Egy csodálatos egyenesről (A Simson-egyenes) Bíró Bálint, Eger. feladat Állítsunk merőlegeseket egy húrnégyszög csúcsaiból a csúcsokon át nem menő átlókra. Bizonyítsuk be, hogy a merőlegesek talppontjai

Részletesebben

Hajdúszovát község településrendezési terve. Kiszelovics és Társa Településtervezı Kft. 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. HAJDÚSZOVÁT KÖZSÉG

Hajdúszovát község településrendezési terve. Kiszelovics és Társa Településtervezı Kft. 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. HAJDÚSZOVÁT KÖZSÉG Kiszelovics és Társa Településtervezı Kft. 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2009. RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZ HAJDÚSZOVÁT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT H.É.SZ.

Részletesebben

4) Az ABCD négyzet oldalvektorai körül a=ab és b=bc. Adja meg az AC és BD vektorokat a és b vektorral kifejezve!

4) Az ABCD négyzet oldalvektorai körül a=ab és b=bc. Adja meg az AC és BD vektorokat a és b vektorral kifejezve! (9/1) Vektorok, Koordináta Geometria 1) Szerkessze meg az a + b és az a b vektort, ha a és b egy szabályos háromszögnek a mellékelt ábra szerinti oldalvektorai! 2) Az ABC háromszög két oldalának vektora

Részletesebben

Az OpenTrack vasúti szimuláció Bemutató előadás Vasúti irányító és kommunikációs rendszerek II. 2015/2016 II. félév

Az OpenTrack vasúti szimuláció Bemutató előadás Vasúti irányító és kommunikációs rendszerek II. 2015/2016 II. félév Az OpenTrack vasúti szimuláció Bemutató előadás Vasúti irányító és kommunikációs rendszerek II. 2015/2016 II. félév Lövétei István Ferenc PhD hallgató Közlekedés~ és Járműirányítási Tanszék ST. épület

Részletesebben

c : c ö ü 7 % ö ü ü 8 % ü C ö % c ö 8 E ö ü D c % D c % / / É 8 8 5 5 ( ) 7 8 7 9 7 8 ( 9) 89 5 8 Ü ö 85 597 ( ) 58 8 (9 5) Ü 8 88 8 8 5 ( 95) E I D 9 8 88 7 997 9 N 9 7 ( 5 9) E 9 88 9 ( ) ( / ) * **

Részletesebben

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)

Részletesebben

Célterület adatlap. Helyi fellépők, hagyományok, helyi termékek vagy helyi gasztronómiai értékek kötelező bemutatása.

Célterület adatlap. Helyi fellépők, hagyományok, helyi termékek vagy helyi gasztronómiai értékek kötelező bemutatása. Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 024 474 Helyi Akciócsoport: Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció Jogcím: Rendezvény Célterület nevezése: Hagyományörző

Részletesebben

Opel Vivaro Combi. 2700 kg L1H1. Dízel L1H1. 2900 kg. 1.6 TwinTurbo CDTI Start/Stop (103 kw/140 LE) Combi. 1.6 CDTI Start/Stop (66 kw/90 LE)

Opel Vivaro Combi. 2700 kg L1H1. Dízel L1H1. 2900 kg. 1.6 TwinTurbo CDTI Start/Stop (103 kw/140 LE) Combi. 1.6 CDTI Start/Stop (66 kw/90 LE) OPEL Vivaro Opel Vivaro 1 (66 kw/9 LE) tart/top (66 kw/9 LE) (85 kw/115 LE) 1.6 TwinTurbo CDTI tart/top (88 kw/12 LE) 1.6 TwinTurbo CDTI tart/top (13 kw/14 LE) és regisztrációs adóval Dízel Változat L1H1

Részletesebben

4(' 6&!+7"1,!( 2)&("("!+7"!(/6%,(1% 2)&("#8#!(/#6%#4.(+(4 + -'%('#,#6*+&6 .#/(%! #"#(&!20!($# .#/(%!3("#$!)( #"#(& %.&',!,% #'.!.('"%!

4(' 6&!+71,!( 2)&((!+7!(/6%,(1% 2)&(#8#!(/#6%#4.(+(4 + -'%('#,#6*+&6 .#/(%! ##(&!20!($# .#/(%!3(#$!)( ##(& %.&',!,% #'.!.('%! !"#$ %& !" 2 !"#$#%&%#&'(!($#)(*+# *,-&%#&'(!($#.#/(%!+"0(,(1%.#/(%! #"#(&!20!($#.#/(%!3("#$!)( #"#(& %.&',!,% 456'&%#&'(!($# 4(/+"0($. 4(' 6&!+7"1,!( #'.!.('"%!5#8*(,% 2)&("("!+7"!(/6%,(1% 2)&("#8#!(/#6%#4.(+(4

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

, D(-1; 1). A B csúcs koordinátáit az y = + -. A trapéz BD

, D(-1; 1). A B csúcs koordinátáit az y = + -. A trapéz BD Kör és egyenes kölcsönös helyzete Kör érintôje 7 9 A húr hossza: egység 9 A ( ) ponton átmenô legrövidebb húr merôleges a K szakaszra, ahol K az adott kör középpontja, feltéve, hogy a kör belsejében van

Részletesebben

323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről A Kormány az Alkotmány 35.

Részletesebben

igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 2013.11.09 1 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet

igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 2013.11.09 1 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások

Részletesebben

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben)

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben) NAGYLÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2006. (X. 30.) önkormányzati rendeletével, 20/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel és 18/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2006.

Részletesebben

ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11.

ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11. ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült: 2008. szeptember 1. Utolsó módosítás: 2016.04.18 Hatályos: 2016.05.18-től

Részletesebben

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK 2. függelék az 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK I. Testület működése, képviselők, bizottságok, tisztségviselők Az SZMSZ-ben meghatározott

Részletesebben