SMJV ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAI ELLÁTÁSÁNAK ÉVI ÉRTÉKELÉSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SMJV ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAI ELLÁTÁSÁNAK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉSE"

Átírás

1 Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzata (9400 Sprn, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60865/2009. CÍM: SMJV ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAI ELLÁTÁSÁNAK ÉVI ÉRTÉKELÉSE Előterjesztő: Abdai Géza alplgármester Az előterjesztést megkapta: Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság Szciális és Egészségügyi Bizttság Törvényességi véleményezésre bemutatva: Meghívttak:

2 Tisztelt Közgyűlés! Előadó: Paltai György A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv. 96. (6) bekezdése alapján az önkrmányzat évente átfgó értékelést készít a helyi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatk ellátásáról. E törvényi kötelezettségünknek teszünk eleget az alábbi beszámló testület elé történő beterjesztésével. E beszámló az elvégzett feladatkról, eredményekről és hiánykról mutat képet Sprn várs tevékenységét tekintve. I. A település demgráfiai mutatói a 0-18 éves krsztálynak megfelelően Krsztályi adatk Krösszetétel Számarány év év év Összesen: Az adatkat vizsgálva jelentős váltzás nem állapítható meg a krábbi évekhez visznyítva, a 0-6 éves krsztály esetében kismértékű emelkedés tapasztalható, ami a migráció mellett többek között a születésszám emelkedésének következménye. II. Önkrmányzati pénzbeli és természetbeni ellátásk A pénzbeli és természetbeni ellátásk célja, hgy segítséget nyújtsn a rászruló, hátránys helyzetű, gyermeket nevelő családk számára, elősegítve ezzel a gyermek biztnságát, családban történő nevelkedését. A törvényben megállapíttt kötelező ellátáskn túl az önkrmányzat tvábbi ellátáskat állapíttt meg a gyermeket nevelő családk számára azzal a céllal, hgy a hátránys helyzetből adódó terheken csökkentsen. A gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése tekintetében megfigyelhető egy negatív tendencia az elmúlt évekhez képest. Egyre nagybb összegben kell a gyermektartásdíjat megelőlegezni, ami akkr szükséges, ha a tartásdíj behajtása átmenetileg lehetetlen, és a gyermeket gndzó személy nem képes a gyermek részére a szükséges tartást nyújtani. Jelentős emelkedés tapasztalható a Bursa Hungarica Felsőktatási Önkrmányzati Ösztöndíjban részesülők számánál - előző évhez visznyítttan 130 % - melynek célja, a szciálisan hátránys helyzetű tanulók felsőktatásban való képzésének elősegítése.

3 Pénzbeli ellátásk 2007 (fő) 2007 (Ft) 2008 (fő) 2008 (Ft) Kiegészítő gyermekvédelmi támgatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli támgatása Bursa Hungarica Egészségmegtartó támgatás Rendkívüli gyermekvédelmi támgatás Tanulói közlekedési kedvezmény Fiatalk életkezdési támgatása Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése Összesen: Fenti ellátásk esetében az elutasítttak száma elenyésző, ügyfajtánként átlagsan 8-10 esetben került rá sr, jellemzően jövedelmi értékhatár túllépése, vagy egyéb jgsultsági feltétel hiánya miatt. A közpnti költségvetés által finanszírztt ellátáskat leszámítva, az önkrmányzat 2008-ban valamivel több, mint 71 millió Ft-t (ez csaknem 5 millióval többet, mint előző évben) frdíttt a rászruló gyermekes családk támgatására. Összehasnlítva az előző évvel, a kérelmezők számarány emelkedése azt tükrözi számunkra, hgy létezik egy lyan réteg, ahl a segítségnyújtás ellenére is tartós a kialakult hátránys helyzet. A rendszeres ellátásban részesülő családk jelentős hányada a szciális ellátáskból él. Egyre több gndt kz a csnka család megléte.

4 INTÉZMÉNYEK Gyermeklétszám Csnka családban nevelkedők száma Halmzttan hátránys helyzetűek Egyesített Bölcsődék Deák Téri Általáns Iskla Gárdnyi Géza Általáns Iskla Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Petőfi Sándr Általáns Iskla Lackner Kristóf Általáns Iskla Kzmutza Flóra Általáns Iskla és Speciális Szakiskla Általáns isklák öszszesen: Handler Nándr Szakképző Iskla Széchenyi István Gimnázium n.a n.a n.a n.a. n.a. - - IFO Szakképző Iskla Vas-és Villamsipari Szakképző Iskla és Gimnázium Fáy A. Kereskedelmi, Üzleti és Pstai Szakközépiskla Középfkú ktatás összesen: n.a Király J. Utcai Óvda Jereváni Kék Óvda Halász Utcai Óvda Bánfalvi Óvda Hermann A. Óvda n.a. Trefrt Téri Óvda Jegenye Sri Óvda Dózsa György Utcai Óvda Kőszegi Úti Óvda Óvdák összesen:

5 INTÉZMÉNYEK Étkezésben részesülők száma: Kedvezmény 100 % Kedvezmény 50 % Egyesített Bölcsődék Deák Téri Általáns Iskla Gárdnyi Géza Általáns Iskla Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Petőfi Sándr Általáns Iskla Lackner Kristóf Általáns Iskla Kzmutza Flóra Általáns Iskla és Speciális Szakiskla Általáns isklák öszszesen: Handler Nándr Szakképző Iskla Széchenyi István Gimnázium IFO Szakképző Isk Vas-és Villamsipari Szakképző Iskla és Gimnázium Fáy A. Kereskedelmi, Üzleti és Pstai Szakközépiskla Középfkú ktatás. összesen: Király J. Utcai Óvda Jereváni Kék Óvda Halász Utcai Óvda Bánfalvi Óvda Hermann A. Óvda Trefrt Téri Óvda Jegenye Sri Óvda Dózsa György Utcai Óvda Kőszegi Úti Óvda Óvdák összesen:

6 III. Az önkrmányzat által biztsíttt gyermekjóléti alapellátásk személyes gndskdást nyújtó ellátásk, jelzőrendszer működése Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzata a gyermekjóléti alapellátás és személyes gndskdás körébe tartzó: keretében nyújtja. - gyermekjóléti szlgáltatást a Módszertani Gyermekjóléti Közpnt, - gyermekek napközbeni ellátását a bölcsődék, óvdák, isklai napközis fglalkzásk, házi gyermekfelügyelet, - gyermekek átmeneti gndzását a helyettes szülő és a Családk Átmeneti Otthna A vázlt feladatk jelentős részét a Sprn és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szlgáltató Közpnt különböző szakmai egységei látták el. Ezek az alábbiak: Gyermekjóléti Szlgálat Családk Átmeneti Otthna Házi gyermekfelügyelet Helyettes szülői hálózat A Nyugat-dunántúli Reginális Közigazgatási Hivatal 2013-ig ismételten kijelölte a Gyermekjóléti közpntt Győr-Msn-Sprn megye területén működő gyermekjóléti szlgálatk vnatkzásában a szakmai módszertani és tvábbképzési feladatk ellátására már a másdik év vlt, amikr mikrtérségi ellátást végzett az Intézmény Sprnban, valamint Ágfalva, Harka, Fertőráks és Kópháza területén is. A gyermekjóléti szlgálatban a gndztti létszám-mutatók ez évben nem emelkedtek. A gndztt gyermekek száma több mint száz fővel csökkent. Ezt magyarázza a év végén lezárt gndzásk magas száma, és az év közben történt családgndzó- váltásk. A kliensek egy része maga döntött úgy, hgy nem kér új családgndzót, az elköszönő kllégák egyes gndzásknál pedig javaslták a gndzás -akár időleges- lezárását Valamelyest csökkent a védelembe vett gyermekek száma is. Kevesebb család esetében kellett a védelembe vétel eszközéhez nyúlni az együttműködés hiánya miatt. Leginkább a kamasz gyermek dacssága kán kellett alkalmazni ezt az eljárást Egy esetben védelembe vételre került sr magzat érdekében is, a várandós kismama erősen deviáns viselkedése miatt. Körülbelül az előző évek adatait mutatja a tanácsadás, infrmációnyújtás, közvetítés más szlgáltató felé elnevezésű szakmai tevékenység darabszáma. Emelkedik azn intézmények száma aznban ( isklák, óvdák ), ahl sk tanácst, knzultációt igénylő esetet kezelnek a pedagógusk az isklai szciális munkát végző családgndzó segítségével, de nem kerül az eset gyermekjóléti szlgálats gndzásba. Sk-

7 kal emelkedett a hivatals ügyek intézésében való közreműködés száma, meghaladja a nylcszázat. Magas a családlátgatásk száma, jellemző mind az öt településen, hgy a családgndzók keresik fel a családt, és ritkább (kb. 1/3) az irdai találkzásk száma. A látgatásk esetén kb. egyharmad a felesleges utak száma, amikr nem találják tthn a családt, néha az előzetes megbeszélés ellenére sem. Az előző évhez hasnlóan magas az új esetek közül a más településről, az rszág másik végéből ideköltöző esetek száma. Skszr az ideköltöző család keresi fel a szlgálatt, mert előző lakhelyéről ismeri az ellátási frmát. 20 körüli azn gndztt családk száma, ahl az előző lakhely gyermekjóléti szlgálata keresett meg bennünket az iratanyaggal, és kérte az ideköltözött gyermek tvábbi gndzását. Esetmegbeszélések száma magas, pntsan nem meghatárzható. A prblémás esetekről a jelzőrendszeri tagkkal az intézményekben, intézményen belül a kllégákkal flytatnak a családgndzók esetknzultációt. Szupervízió keretében szakemberekkel 3 csprtban, képzések keretében a képzés résztvevőivel közösen tartttak esetmegbeszéléseket év másdik felében indult el a szupervízió a kapcslattartási ügyeletben dlgzók számára. A mediációs ügyekben jártas szakember vezeti ezt a csprtt. A törvényben előírtnak megfelelően működik az esetknferenciák és szakmaközi megbeszélések rendszere. Ezekbe bekapcslódtak a falukban dlgzók is. Az esetknferencia, esetmegbeszélés nagyn kedvelt knzultációs frma lett a pedagógusk, a gyermekekkel fglalkzó szakemberek körében. Ez a fórum lehetőséget teremt a családdal kapcslats prblémák feltárására, a tvábbi teendők megtervezésére. Óvdai és isklai szciális munka Mára bevált gyakrlattá lett a vársban az óvdai és isklai szciális munka. Lehetővé teszi az észlelő- és jelzőrendszer hatékny működtetését. A pedagógus és a családgndzó számára megbízható infrmációs frrást biztsít, személyes kapcslat keretében. A gyermek prblémái gyrsan felszínre kerülnek, hatékny módn kezelhetőek. Az általáns prevenciót segítik az együttműködés más területei. Pl: közös klubfglalkzásk, szabadidős prgramk, prevenciós célú órák. Valamennyi középisklában és általáns isklában a gyermekjóléti szlgálat családgndzói évek óta ellátták ezt a szakmai feladatt. Az intézmények kérésére évtől valamennyi óvdába is rendszeresen jár szciális munkás. A feladatellátás módja az iskla igényeihez és lehetőségeihez igazdik. A munkát egységes szemlélet jellemzi, de az intézmények igényeiből adódóan a jelenlét skszínű lett. Bevált frma a kéthetente tarttt fgadó óra, melynek feladata az egyéni tanácsadás a gyermek, pedagógus, és szülő részére. Látgatttsága az ifjúságvédelmi felelős segítő szervező munkájától nagyban függött.

8 Kórházi szciális munka A kórházi szciális munka keretén belül két kórházi sztályn vannak jelen rendszeresen, a szülészet-nőgyógyászat illetve a gyereksztály részlegeken. Az sztálykn dlgzó védőnőkkel, áplónőkkel illetve az rvskkal jó kapcslatt sikerült kialakítaniuk. A szülészeti sztályn a legtöbb jelzést a hajléktalan, illetve az újszülöttjükkel nem a megfelelő módn fglalkzó kismamákról kapják, akik általában már a Gyerekjóléti Szlgálat kliensköréhez tartznak évben 8, egy évnél fiatalabb gyermek került szakellátásba, zömében ebből a körből. Tisztán anyagi prblémák miatt jelzés nem érkezett. A gyermeksztályn főleg a szülők életvitele illetve a kamasz gyerekek prblémái miatt keresik meg a Szlgálatt, de kértek segítséget tartósan beteg gyermek (cukrbeteg, epilepsziás) tthni ellátásának segítéséhez is. Utcai, lakótelepi szciális munka Az utcai és lakótelepi szciális munka célja a magatartásával fejlődését veszélyeztető, szabadidejét utcán töltő, kallódó, csellengő gyermekek speciális segítése. Ennek közpnti eleme az évek óta működő Ifjúsági Ügyelet, mely a szabadidő értelmes és biztnságs eltöltésén túl, speciális segítség nyújtására is lehetőséget ad. Az ifjúsági ügyelet ellátásába bekapcslódtak a falukban dlgzó családgndzók is. Az ügyeletet látgató gyermekek száma alkalmanként átlagsan 25 fő, de nyárn a 40 főt is elérte. A Kisház felszerelése évben nem váltztt, új beszerzés ide nem történt, de a sprteszközök elhasználódtt alkatrészeit flyamatsan pótlták évben rendszeresen éjszakai gyermekvédelmi őrjáratt szerveznek a Rendőrséggel közösen, havnta egyszer. Más települések hasnló kezdeményezéseit is tanulmányzzák, hiszen a laksság és a pedagógusk részéről nagyn sk bejelentés érkezik az éjszakában csavargó, szabadidejét felügyelet nélkül az utcán történő gyermekekről, fiatalkról. A nyárn 6 turnusban szerveznek nyári napközis tábrt, a családsegítő szlgálattal közösen. A tábrban részt vettek a falukból jelentkező gyermekek is, összesen 98 fő. Drgkép- Másképp drgprevenciós célú vetélkedő-srzatt évben középisklás évflyamsknak szervezték, 66 csapat vett részt a vetélkedőn. Kapcslattartási ügyelet 2005 óta működik a vársban a kapcslattartási ügyelet évben 95 alkalmmal 530 óra szlgáltatást nyújtttak a hzzájuk irányíttt családk és gyermekek számára. A évben a megkeresések száma nőtt. A másdik félévben szinte megduplázódtt az ügyeleti idő.

9 Helyettes szülői hálózat Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzata által fenntarttt helyettes szülői hálózat június 15. napjától a gyermekjóléti szlgálat keretében működik. Jelenleg 5 működő helyettes szülői család van, ahl 9 kisgyermeket tudnak elhelyezni. A hálózat működési engedéllyel rendelkezik. Az eddigi helyettes szülői kihelyezések tapasztalata az, hgy prblémás, magatartászavars illetve fgyatékkal élő gyerekeket nem tudnak elhelyezni (speciális szaktudást és körülményeket kíván a helyettes szülőktől), így a helyettes szülői ellátás nem fedi le a gyermekjóléti alapellátást biztsító átmeneti gndzást, mindenképpen indklt és szükséges lenne gyermekek átmeneti tthnának működtetése évben megkezdődött a Gyermekek Átmeneti Otthna építéséhez szükséges pályázat előkészítése a Plgármesteri Hivatal pályázatíró munkacsprtjával közösen. A pályázat a Szciális és Munkaügyi Minisztérium kiírásában jelent meg 2008 őszén, amire sikeres pályázatt nyújttt be a várs. Az építkezés már megkezdődött. A Gyermekek Átmeneti Otthnával kapcslatsan az év végére a jgszabályban meghatárztt személyi és tárgyi feltételek biztsítása is szükséges lesz. Családk Átmeneti Otthna A Családk Átmeneti Otthna tekintetében a évben elláttt személyek száma 56 fő vlt, ami 19 családt érintett, melyből 27 gyermek, 29 felnőtt illetékességű. Az ellátás igénybevételére az alábbi kk miatt került sr: anyagi kk: 12 család (drága, vagy ki nem fizetett albérlet, lakhatás elégtelensége) családi knfliktus: 3 család bántalmazás: 4 anya gyermekével A családk kiköltözési lehetőségei a következőképpen alakultak: önkrmányzati lakásba költözött 3 család albérletbe 2 család más, hasnló intézménybe 1 család saját tulajdnú lakásba 1 család vissza a bántalmazóhz 2 család vissza a családhz 4 család jelenleg is az intézmény lakója 6 család.

10 A Nyugat-dunántúli Közigazgatási Hivatal 2008 nvemberében ellenőrzése srán a Családk Átmeneti Otthnának szakmai munkáját kiemelkedőnek minősítette. Házi gyermekfelügyelet A házi gyermekfelügyeletben a gndzási feladatt 2 gyermekgndzó látja el. A gndzásk srán hét családnál töltöttek napnta, vagy a hét biznys napjain 3-4 órát. 5 családnál segítettek abban, hgy a gyermekeket napnta hazakísérték az óvdából, isklából az tthnukba, és tt a gndzónő megvárta a szülőt. Ez nagy segítség a szülő részére, mert erre az időre nem kell szabadságt kivennie, és a gyermeke is biztnságban van. A Gyermekjóléti Közpnt tevékenységének főbb számadatai évben Gndztt családk száma Gndztt családkban élő gyermekek száma Védelembe vett gyermekek száma Szakellátásban lévő gyermekek családjának gndzása Utógndzás 5 3 Gndzásba került új család Lezárt gndzás Fejlesztőpedagógus frgalma Egyéni fglalkzásk Átlags havi kliensfrgalm Környezettanulmány készítés Segélyezési ügyben Gyermek veszélyeztetettség ügyben Felülvizsgálati tárgyalás Elhelyezési értekezleten való részvétel 6 18 Gyámhivatali tárgyalásn való részvétel Házi Gyermekfelügyelet Gndzók száma Gndztt gyermekek száma Családk Átmeneti Otthna Gndzttak száma Gndzási napk száma

11 Sprn és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szlgáltató Közpnt Módszertani Gyermekjóléti Szlgálata jgszabályi kötelezettségéből eredően [(15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 15. (7), valamint az évi XXXI. tv. 17. )] minden év márciusában Települési Tanácskzást szervez. A települési tanácskzásn beszámlót tart a várs gyermekvédelmi, gyermekjóléti helyzetéről, az észlelő-és jelzőrendszeri tagk írásban megküldött beszámlói alapján. A beszámlókban a vársi gyermekvédelmi rendszer valamennyi szereplője elemzi az előző évben végzett gyermekvédelmi munkáját, felsrlja az általa tapasztalt gyermekeket veszélyeztető helyzeteket, jelenségeket, és javaslatt tesz a javítást szlgáló intézkedésekre. Részlet a beszámlóból: Óvdák Az óvdák visszajelzései szerint a gyermekvédelem helyi szereplőinek együttműködése, hatékny, és egyre rugalmasabb az infrmáció áramlása. Véleményük szerint az Ifjúságvédelmi Felelősök Klubja jó kezdeményezés, ugyanis itt van lehetőség arra, hgy tapasztalataikat egymással megszthatják. Az óvdák részéről rendszeres a kapcslattartás az rvskkal, védőnőkkel, gyermekjóléti szakemberekkel és a jelzőrendszer egyéb szereplőivel. A tankötelezettség elmulasztásának száma az elmúlt évben 3 esetben frdult elő, melynek kai között megemlítendő többek között a szciális éretlenség, kapcslatfelvételi és együttműködési képesség hiánya. Az óvdákban tapasztalt prblématípusk számszerűsítve az alábbiak szerint néznek ki: Családn belüli bántalmazás: 4 Gyermeknél tapasztalható magatartászavar: 84 Szülők közötti knfliktus: 20 Gyermek veszélyeztetettsége: 4 Egyéb megjelölt prblémák: Szülőkkel való kapcslat hiánya, nehezített kapcslattartás: 3 Anyagi veszélyeztetettség, munkanélküliség: 4 Rssz életvezetési szkásk, higiénés körülmények, helytelen táplálkzás: 2 Érzelmi elhanyagltság: 1 Szülők válása: 12 Tartós betegség: 2 Hátránys helyzet: 8

12 Általáns isklák A tavalyi évhez képest (15 gyermek) jelentős mértékben nőtt a magántanulók száma 2008-ban, mely pntsan 56 gyermeket jelent. A magántanulói jgviszny engedélyezésének kai : Külföldön flytattt tanulmányk (szülők külföldi munkavállalása) Egészségügyi állapt, magatartászavar miatt szakértői javaslat alapján A szülő kérésére a nagyszámú igazlatlan hiányzás miatt Az általáns isklák az alábbi prblémák miatt frdultak a Gyermekjóléti Szlgálat: isklakerülés, magatartási prblémák, tanulási nehézségek a szülőkkel nem sikerül felvenni a kapcslatt gyermek elhelyezési gndk szülői elhanyaglás, veszélyeztető családi háttér, családi knfliktusk rssz szciális helyzet, étkezési díjtartzás, szülők munkanélkülisége Szinte minden isklában dlgzik fejlesztőpedagógus. Szabadidő-szervezőt 2 iskla jelzett, szciálpedagógus jelenlétét csak egy iskla jelezte, lgpédus főállásban nem dlgzik általáns isklában, de külsősként heti rendszerességgel keresi fel némely isklát. Az isklai védőnőkről nagy elismeréssel szólnak az isklák, skat segít a felvilágsító és prevenciós munkában. Gyógytestnevelő, gyógymasszőr és egészségfejlesztő mentálhigiénés szakemberek csak a speciális szakisklában dlgzik. A Gyermekjóléti Közpnt és az isklák kapcslatán skat javíttt a havnta szervezett találkzó az ifjúságvédelmi felelősök részére. Ez a fórum lehetőséget ad a tapasztalatcserére és a szakmai tájékzódásra, főleg, ha váltzásk történtek a gyermekvédelem területén. A kapcslatt tartók tvábbítják a jelzéseket az isklákból, de előfrdul, hgy az intézkedés egyes esetekben elhúzódó. A kapcslatt tartóval az isklai ifj. véd. felelőse az aktuális prblémákat meg tudja beszélni, tanácst tud kérni, ez skat segít a munkájában.

13 Középisklák A tavalyi évhez képest (15 gyermek) kis mértékben nőtt a magántanulók száma 2008-ban, mely pntsan 19 gyermeket jelent. A magántanulói jgviszny engedélyezésének kai : Hsszas külföldi tartózkdás Egészségügyi állapt, magatartászavar miatt szakértői javaslat alapján Kiemelkedő sprttevékenység miatt A középisklák az alábbi prblémák miatt frdultak a Gyermekjóléti Szlgálat: isklakerülés, magas számú igazlatlan hiányzásk magatartási prblémák, tilttt szerek használata, isklán belüli agresszió tanulási nehézségek szülői elhanyaglás, agresszió A középisklák a jövőre vnatkzó javaslataik a gyermekvédelem hatéknyabb működése érdekében a következők: Sk iskla tartana igényt tvábbképzésekre (krízisállapt, veszélyeztetettség felismerése, esélyegyenlőség, knfliktuskezelés, pedagógus kllégáknak kiégés ellen, mentálhigiénés szemlélet fejlesztése) Ellenőrizze a rendőrség a szórakzóhelyeket szigrúbban Ifjúságvédelmi felelőstől ne vnják meg az anyagi juttatáskat, jussn nagybb szerephez IVF Klubban elhangzttakról tájékztatás ( ben), akik akadályztatásuk miatt nem tudtak részt venni a Klub találkzóján Csellengés megelőzésére nagybb hangsúlyt kellene fektetni. Ezzel kapcslatban prgramk szervezése. Gyermekek napközbeni ellátása A vársban a gyermekek napközbeni ellátását az alábbi módn tudtuk biztsítani: - bölcsödében - óvdai ellátás srán - isklai napköziben

14 Egyesített Bölcsődék Napközbeni ellátást igénybe vevők száma 488 (2007) 518 (2008) Napközit igénybe vevők száma Deák Téri Általáns Iskla Gárdnyi Géza Általáns Iskla Sprni Német Nemz.Ált.Isk Petőfi Sándr Általáns Iskla Lackner Kristóf Általáns Iskla Kzmutza Flóra Általáns Iskla és Speciális Szakiskla Általáns Iskla Összesen: Beírattt gyermekek krcsprtnkénti megszlása Óvdák Király Jenő utcai Óvda Jereváni Kék Óvda Halász Utcai Óvda Bánfalvi Óvda Hermann Alice Óvda Trefrt Téri Óvda Jegenye Sri Óvda Dózsa György Utcai Óvda Kőszegi Úti Óvda Óvdák összesen: Tapasztalatból tudjuk, hgy a éves krsztály veszélyeztetettsége a legnagybb, ami többek között a kiskrúak felügyeletének hiánya miatt is bekövetkezik. A

15 hiányt a szabadidős prgramk tervezett fejlesztésével és intézményes biztsításával indklt csökkenteni. Sprn Megyei Jgú Várs Egyesített Bölcsődék tevékenysége Ellátási területe: Sprn Megyei Jgú Várs közigazgatási területe. Működő férőhelyek száma: 220 férőhely, 5 intézményben. Az Egyesített Bölcsődék integrált szervezeti rendszerben látja el feladatát, melynek alapja a gyermekközpntú gndzás-nevelés. A bölcsődék, 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gndzását nevelését végezik, ezzel támgatva az lyan családkat, akik gyermekük napközbeni ellátásáról nem tudnak gndskdni a szülők munkavégzése, betegsége vagy egyéb kk miatt. Az évi. XXXI. Törvény, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet, a Bölcsődék Országs Módszertani Intézete és a Nemzeti Család és Szciálplitikai Intézet által kiadtt Módszertani levelek, a Bölcsődék szakmai alapprgramja bölcsődénkénti szakmai prgramk és éves munkatervek határzzák meg szakmai munkánk lényegét. A szmbathelyi Reginális Módszertani Bölcsődének az egységes szakmai szemlélet kialakításában nagy szerepe van. A bölcsődék szakmai feltételrendszere megfelel a feladatellátáshz szükséges követelményeknek, így kedvező alapt nyújt a színvnalas szakmai munkáhz. Bölcsődéink egészségügyi, egészségnevelési, nevelési, szciális és családsegítő funkciókat töltenek be. A bölcsődei gndzást-nevelést képzett, a krsztály sajátsságait jól ismerő, tapasztalt szakemberek végzik. A bölcsődei gndzás, nevelés srán a személyes, érzelmi biztnságt jelentő kapcslat kialakítására törekszünk, mely az egyéni bánásmód elvét tükrözi. A saját gndzónő rendszer jelentősen megkönnyíti a kötődés, és a biztnságérzet kialakulását. A bölcsődei munkánk, nevelésünk éppen ezért gyermekközpntú, fntsnak tartjuk a gyermekek egészséges és kiegyensúlyztt személyiség fejlődésének elősegítését testi, szellemi és szciális fejlődésük támgatásán keresztül, derűs kisgyermekkr megteremtését a családn kívül. A gndzás és nevelés egységének elve elősegíti a gyermekek aktivitási igényét, önállósdási törekvéseit. A gyermekek nevelése srán a legfntsabb feladat a játéktevékenység biztsítása, melyhez nyugalm, megfelelő tárgyi környezetet, szeretetteljes légkör megléte szükséges. A csprtszbákat úgy alakítttuk ki, hgy gyermekeink a legkevesebb tilalm mellett jól érezzék magukat, biztnságban legyenek. Az egyéni szükségleteknél, a pihenéshez, az elbújáshz, az elkülönülésre alkalmas helyek minden csprtszbában megtalálhatók.

16 Az egyéni és csprts fglalkzáskhz elegendő játék, tárgyi eszköz áll a rendelkezésükre. A gyermeki alktásk a csprtszbák, átadó helyiségek legfőbb díszítő elemei, a gndzónők egyéniségét tükröző díszítések mellett. Szakmai prgramjaink célzttan ismeretet adó, bővítő tevékenységekre alapz, melyben szerepet kap a mese, vers, ének, mndóka, mzgás, környezetismeret, az egészséges táplálkzás, testmzgás. A prgramk megtervezésében a gyermekek egyéni fejlettségét, igényeit, érdeklődését figyelembe vesszük, mint ahgy az évszakk váltzása is meghatárzó jellegű. A bölcsődei nevelés sikeressége a bölcsőde és a család jó kapcslatán múlik. A bölcsőde az első intézmény, amelyik a családkkal kapcslatba kerül. A szülők minden lehetőséget megkapnak, hgy minél jbban megismerjék munkánkat, ehhez hzzájárulnak a nyílt napk, a közös rendezvények, családi délutánk, egyéb közös tevékenységek. A szmszéds óvdákkal jó a kapcslatunk. Az óvda és a bölcsőde egyaránt arra törekszik, hgy a bölcsődéből való átmenet minél simább legyen gyermekeinknek. A leendő óvódáskat meglátgatják az óvónők, majd a bölcsődések tesznek viszntlátgatást az óvdákban, ahl lehetőségük van kipróbálni az vis játékkat is. A bölcsődék az alapellátásn túl, családi nevelést támgató szlgáltatásként, gyermeknevelési tanácsadással segítik a családkat. A családtámgató szlgáltatásk körébe tartzó időszaks gyermekfelügyelet bevezetésére a tárgy évben nem került sr, mivel a feltöltöttség aránya magas vlt, minden bölcsődében. A hárm bölcsődében működő só-szba (Bóbita, Zöld Ág, Százszrszép Bölcsőde) a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek számára, térítésmentes. A só-szba któber elejétől áprilisig működik. Ebben az időszakban a gyermekek hetente két alkalmmal 20 percet töltenek tt, napirendbe illesztve, a kialakíttt ütemezés szerint. Minden gndzónő saját gyermekeit viszi magával, 6-7 főt, ahl nagy légvételekkel járó játékkat, mzgáskat végeznek. A légtisztító klímaldat alkalmazása mellett a gyermekek lényegesen ellenállóbbak lesznek a légúti fertőzésekkel szemben, kevesebb a megbetegedések száma, leflyásuk rövidebb ideig tart. A só-szbák használata hónapkra lebntva: Bölcsőde január február március któber nvember december Bóbita Zöld Ág április Százszrszép Összesen: évben 1305 fő gyermek vette igénybe a szlgáltatást.

17 Egyesített Bölcsődék évi statisztikai adati A 220 férőhelyre napnta átlagsan 291 fő gyermek vlt beíratva. Jelen vlt 214 fő gyermek, ami a kihasználtsági százalékban a következőt jelenti: 132,14% vlt a beíratttak, 97,13% vlt a napi jelenlévők aránya. Havnkénti bntásban: Hónap Férőhely Beírattt gyermekek napnta átlagsan (fő) Beírattt gyermekek férőhely kihasználság % Jelenlévő gyermek napnta átlagsan (fő) Jelenlévő gyermek férőhely kihasználtság% Január , ,07 Február , ,72 Március , ,91 Április , ,43 Május , ,02 Június , ,77 Július , ,90 Augusztus , ,89 Szeptember , ,88 Október , ,23 Nvember , ,29 December 31én: , , összesen: , ,13 A bölcsődék a tavaszi hónapkban a legzsúfltabbak. A beírattt gyermekek száma és a kihasználtság az április, a május, a június hónapban a legmagasabb. A legrszszabb a statisztikában a január, a szeptember, december hónapk vltak. Januárban sk gyermek felső légúti megbetegedés, illetve a szülők kényszerszabadsága miatt hiányztt, szeptemberben a bölcsődéből való kiiratkzás az ka az alacsnyabb statisztikának, de a beszktatási hónapkban (szeptember, któber, nvember) fkzatsan emelkedik a gyermekek létszáma.

18 2008 évvégén a beírattt gyermekek létszáma 302 fő vlt, de bárányhimlő, felső légúti, emésztőszervi megbetegedések vltak gyakriak a gyermekek között, illetve sk gyermeket lejelentettek a szabadságlásk miatt. December 31-én 28 fő előjegyzett gyermek vlt, akik 2009 év I. negyed évében kerültek felvételre. Ezen kívül az összesített várólistán 54 gyermek szerepelt. Összehasnlító táblázat az előző évhez visznyítva Év Napnta beírattt gyermekek átlaga Kihasználtsági % , ,14 A táblázat mutatja, hgy a beírattt gyermekek száma megnövekedett, a tavalyi évhez képest. Ennek ka az, hgy, a várs igényeit figyelembe véve, megemelt létszámú csprtkat alakítttunk ki, a nagyszámú jelentkezés enyhítése szempntjából. Az évi XXXI. Törvény értelmében egy bölcsődei csprt maximálisan megengedhető feltöltöttsége 120 % lehetne, egy gyermekcsprt létszáma 10 fő. A szakmai szempntkat figyelembe véve a gyermekek egészségének védelme, a gndzó-nevelőmunka minőségének megtartása érdekében fnts lenne ezeket, az előíráskat betartani, de ezt a évben nem tudtuk megvalósítani. Az igények megemelkedése miatt átlagsan fős csprtkat hztunk létre. Szakmai szempntból ez mind a gyermekek mind a gndzónők számára megerőltetőbb. A betegségek kzta hiányzásk száma is ezért emelkedett meg. A megemelkedett gyermek létszám ka, hgy a családk nagy többségében szükség van az édesanya keresetére is a mindennapi megélhetéshez. A Gyes melletti krlátlan idejű munkavégzés lehetőségével a gyermek egy éves kra után nagyn sk család él. Legtöbbször a magas hiteltörlesztést nevezik meg legfőbb nehézségüknek, ugyanakkr közre játszik a munkahelyek féltése, a szakmai gyakrlatból való kiesés, a szlgáltatásból élők kőrében a szlgáltatást igénybe vevők körének elvesztése a fő indk. Az rszág keleti feléből áttelepült családk a jbb munkalehetőség reményében bízva, szintén a bölcsődei szlgáltatást választják. Egyre több az egyedülálló szülő, akiknek még a szüleik is dlgznak, így nem számíthat a segítségükre, számukra létfntsságú a bölcsődei férőhely biztsítása. Évről évre nő a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, hiszen nagy segítség, ha a gyermek ingyenesen étkezhet az intézményben. A hárm vagy több gyermekes családk, illetve tartósan beteg gyermek részére alanyi jgn jár az 50 % térítési kedvezmény.

19 A bölcsődék szciális jellege egyre jbban megerősödni látszik, jelenleg kevés a férőhely. Krcsprtnkénti meg szlás 2008.december 31-én beírattt gyermekeknél: hónaps kr alatt 6-12 hónaps hónaps hónaps hónaps hónaps hónaps 42 hónaps felett 6 hónaps kr alatt 6-12 hónaps hónaps hónaps hónaps hónaps hónaps 42 hónaps felett Egyéb adatk: 2008 évben összesen beírattt gyermeklétszám: 518 fő Csnka családban nevelkedők száma: 67 fő Halmzttan hátránys helyzetűek: 3 fő Egész évben étkezésben részesülők száma: 518 fő Kedvezmény 100 % 43 fő Kedvezmény 50 % 62 fő Napközbeni ellátást igénybe vevők száma: 518 fő Óvdába ment gyermekek létszáma: 213 fő évben 7 fő gyermekkel több vette igénybe az étkezési támgatást, az előző évhez visznyítva.

20 Összegzés: A gyermekek ellátása, nevelése, gndzása srán biztsítttuk az ptimális feltételeket, mind testi, mind értelmi fejlődésükhöz. A várs öt bölcsődéjében magas színvnalú szakmai munka flyik, melyet a szülők elégedettsége is igazl. A működési mutatók jók a 2008-as évben. A minimum követelményeknek a személyi és a tárgyi feltételeink jelenleg megfelelnek. A kisgyermekek ellátása színvnalas. A bölcsődékben dlgzók többsége, felsőfkú szakmai képesítéssel rendelkezik, a főisklát végzettek száma is évente növekszik. Jelenleg 57 fő szakdlgzó közül négy fő szakképzetlen, de flyamatban van a képesítés megszerzése. Dlgzóink felelősségteljesen végzik munkájukat, elkötelezettek a szakmájukkal szemben. Célunk az egészséges életmódra, a társas együttlétre, képességeik kibntakztatására nevelni a gyermekeinket. Arra törekszünk, hgy nyugdtan érjenek meg a kisgyermekek testi és lelki tulajdnságai, azk a szciális és értelmi képességek, amelyek biztsítani tudják a sikeres közösségi beilleszkedést a családdal együttműködve. Szempnt a szülőkkel való szrs kapcslattartás, partneri együttműködés elve, mely a bizalmra épül. A ránk bíztt gyermekek fejlődése nemcsak munkánk része, hanem megtiszteltetés, felelősség teljes, daadást igénylő cselekvés. Alapvető célkitűzésünk a bölcsődékben nevelkedő gyermekek számára tvábbra is biztsítani a lehetőséget és a feltételeket, hgy egészséges, testileg, lelkileg fejlett, életkruknak megfelelően fejlődjenek, vidám, aktív, kiegyensúlyztt kisgyermekekké váljanak.

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó Beszámló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatk 2015. évi ellátásáról Bdrkós Ferenc plgármester Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó A beszámlót figyelemmel Magyarrszág helyi

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivnat Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzat Közgyűlése 2015. április 30-ai közgyűlésének nyilváns üléséről készült jegyzőkönyvéből. 7. napirendi pnt: Előterjesztés Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzata

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírtt kérem, hgy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jgsultságt szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT A) Személyi adatk 1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1.

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. Egy jó szó Zuglóban 2013. április Kutatási gyrsjelentés Zugló közbiztnságának megítélése "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április 1 Bevezető, módszertani kérdések A Strategplis Kft. telefns kérdőíves közvélemény-kutatást végzett a Budapest

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ Baranya Megyei Gyermekvédelmi Közpnt Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2009. év Készítette: Illés Tibrné Gazd. Vez. BESZÁMOLÓ 2009. év A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Közpnt 2009. költségvetése az alábbiak

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr!

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr! KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA Ügyszám: 09/101-1/2011. Ügyintéző: Körtvélyfáyné dr. Sztán Kinga Elérhetőség: 34/515-185 Tárgy: Tájékztatás jgszabály módsításról Valamennyi

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL 9022 Győr, Türr István utca 1. - 9020 Győr Pf.: 36 - Telefn: +36 (96) 326-244; 326-453 - Fax: +36 (96) 518-220 E-mail: gyamhivatal@gyrkzig.hu - Hnlap: www.gyrkzig.hu 2 Államigazgatási

Részletesebben

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság!

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság! Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Tárgy: Beszámló a RADAR Ifjúsági Infrmációs és Tanácsadó Irda. évi működéséről Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság! A RADAR Ifjúsági

Részletesebben

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció.

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció. Visszajelző anyag Visszajelző dkumentáció HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSRÓL 2009. NOVEMBER 25. 1 Visszajelző anyag (részlet) Hódmezővásárhely

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. április 17. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Müller Kinga Intézményi irdavezető Tárgy: Javaslat a szciális

Részletesebben

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu 0 H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefn: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szcm@vhf.hu; hnlap: www.vhf.hu Bevezető A Veszprémi Érseki Hittudmányi Főisklán 1995 óta flyik szciális munkás képzés.

Részletesebben

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét A Krmányhivatalk közneveléssel kapcslats feladatai A 2013-2014. tanévben 2013.08.29. Kecskemét Az előadás témái 1. Flyamats feladatk Járási Hivatal Oktatási Fősztály 2. Időszaks feladatk Járási Hivatal

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó!

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó! Szciális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Plgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csprt Szciálplitika által intézett leggyakribb ügyek listáját. Aktív krúak ellátása

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

2. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai:

2. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai: plgarmester@venek.hu Kérelem beisklázási támgatás megállapításáhz (benyújtható minden évben augusztus 1. - nvember 30. között!) 1. Személyes adatk Név: Születési név: Születési hely, év, hónap, nap: Anyja

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL Szélesebb fgyasztói kínálat, jbb ár-érték arány és könnyebb hzzáférhetőség a szlgáltatáskhz a szlgáltatási irányelvnek köszönhetően MIT NYERHET FOGYASZTÓKÉNT A SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE

KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009 A közfglalkztatási terv célja A közfglalkztatási terv elkészítésének célja a szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló törvény (1993.

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkrmányzat Képviselő-testületének 2009. nvember 27-ei testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállíttta: Melléklet: Velem községi Önkrmányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Kb.3. számú előterjesztés

Kb.3. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Kb.3. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizttság részére a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló tájékztatóról I. Tartalmi

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására 2015/2 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 G Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

HÁZIREND. Hort, 2013. július 1.

HÁZIREND. Hort, 2013. július 1. HÁZIREND Hrt, 2013. július 1. Kedves Olvasó! Kérem Önt, hgy ezen Házirendet, mely a Hrti Szciális Ellátó Intézmény belső életének rendjét tartalmazza, szíveskedjen figyelmesen ellvasni, megismerni és lyan

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

5CG. számú előterjesztés

5CG. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 5CG. számú előterjesztés Bizalmas az előterjesztés 2. mellékletének 2. és 211. melléklete! Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tisztelt Képviselőtársaim! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.) előírásainak megfelelően elkészült a 2014.

Részletesebben

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása NYITOK Hálózat a Társadalmi befgadásért prgram bemutatása A Nyittt Tanulási Közpntk (NYITOK) kncepciójának kidlgzója, a prgram szakmai fejlesztő- és támgató partnere: A SZETT bemutatása A 20 éves múltra

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15.

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Esztergm-Kertvárs 2509 Damjanich Jáns út. 50. Megnevezés: Kmárm-

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi Budapest Fővárs Krmányhivatala ~ ' " lyi és Igazságügyi Fősztály láüs és Gyámügyi Osztály izés jgerős: L 15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala ÉRKEZETT 2015 AOO 3 jg^tszám: BPC/020/02173-2/2015

Részletesebben

Támogatott lakhatási formák és. szolgáltató centrumok a Down Alapítványban. Gruiz Katalin, Érczy Emese, Benyák Petra

Támogatott lakhatási formák és. szolgáltató centrumok a Down Alapítványban. Gruiz Katalin, Érczy Emese, Benyák Petra Támgattt lakhatási frmák és szlgáltató centrumk a Dwn Alapítványban Gruiz Katalin, Érczy Emese, Benyák Petra Dwn Alapítvány 2014 Néhány kulcselem Támgattt lakhatás definíció 1. Integrált szlgáltatásrendszerre

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Polgármesteri Hivatal Központi Iktató

2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Polgármesteri Hivatal Központi Iktató 2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 D Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

K É R E L E M rendkívüli települési támogatás megállapítására

K É R E L E M rendkívüli települési támogatás megállapítására 2015/3 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 R Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő-testületének évi Munkaterve

Az Önkormányzat Képviselő-testületének évi Munkaterve Tárgy: Az Önkrmányzat Képviselő-testületének 2016. évi Munkaterve Előterjesztő: Bdrkós Ferenc plgármester Összeállíttta: Dr. Görög István jegyző Melléklet: A Képviselő-testület 2016. évi Munkaterve A tárgyalás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35.

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35. Ferencvársi Szciális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35. HÁZIREND Jóváhagyta: a HÜB 90/2012. (III. 21.) számú határzata; módsíttta: a HÜB 207/2013.

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

A Szociális Műhely ajánlásai

A Szociális Műhely ajánlásai A Szciális Műhely ajánlásai - a közösségi társadalm megteremtésének elősegítésével kapcslatban A műhelymunka résztvevői szciális munkás, szciálpedagógus és pedagógus (andragógus) képzések ktatói és hallgatói,

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KIEMELT, POLGÁRŐR BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM PROGRAMINDÍTÓ FÓRUM 2014. február 15. ELFOGADVA: AZ OPSZ 2014. JANUÁR 17-EI ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, ELN/5/2014. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere J,j. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság részére a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

MUNKACSOPORT BESZÁMOLÓK Programfelelősök: Kristóf Róbert (r.kristof@chello.hu), Pálmai Ildikó (palmaii@freestart.hu)

MUNKACSOPORT BESZÁMOLÓK Programfelelősök: Kristóf Róbert (r.kristof@chello.hu), Pálmai Ildikó (palmaii@freestart.hu) MUNKACSOPORT BESZÁMOLÓK Prgramfelelősök: Kristóf Róbert (r.kristf@chell.hu), Pálmai Ildikó (palmaii@freestart.hu) 1. CSALÁD-MUNKACSOPORT Munkacsprt vezetője: dr. Harangzó Judit (harangz@psych.ste.hu) CÉLCSOPORT:

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt prjekt céljai Előadó: Nesztinger Péter közigazgatási főtanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail cím: nesztingerp@lab.hu Telefnszám: +36

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2014. szeptember 10-i ülésére Készítette: dr. Kzma Enikő alplgármesteri jgi referens Tárgy: Tájékztató a XIV. kerületi

Részletesebben

Intézmény bemutatása

Intézmény bemutatása Intézmény bemutatása A Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat jelenleg egy székhelyen és két telephelyen működik. Az intézmény élén egy vezető áll, akinek a munkáját egy gazdasági vezető, egy élelmezésvezető,

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

Óvodai intézmény. Nevelési Tanácsadóba küldött gyermekek száma: 38 Szakértői Bizottsághoz küldött gyermekek száma: 16

Óvodai intézmény. Nevelési Tanácsadóba küldött gyermekek száma: 38 Szakértői Bizottsághoz küldött gyermekek száma: 16 Dunavarsány Várs Önkrmányzat Weöres Sándr Óvda 2336 Dunavarsány, Árpád u. 14. Beszámló 2012/13-as nevelési év Óvdai intézmény Statisztikai adatk: Óvda megnevezése: Weöres Sándr Óvda Férőhelyek száma: 360

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben