SMJV ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAI ELLÁTÁSÁNAK ÉVI ÉRTÉKELÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SMJV ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAI ELLÁTÁSÁNAK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉSE"

Átírás

1 Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzata (9400 Sprn, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60865/2009. CÍM: SMJV ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAI ELLÁTÁSÁNAK ÉVI ÉRTÉKELÉSE Előterjesztő: Abdai Géza alplgármester Az előterjesztést megkapta: Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság Szciális és Egészségügyi Bizttság Törvényességi véleményezésre bemutatva: Meghívttak:

2 Tisztelt Közgyűlés! Előadó: Paltai György A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv. 96. (6) bekezdése alapján az önkrmányzat évente átfgó értékelést készít a helyi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatk ellátásáról. E törvényi kötelezettségünknek teszünk eleget az alábbi beszámló testület elé történő beterjesztésével. E beszámló az elvégzett feladatkról, eredményekről és hiánykról mutat képet Sprn várs tevékenységét tekintve. I. A település demgráfiai mutatói a 0-18 éves krsztálynak megfelelően Krsztályi adatk Krösszetétel Számarány év év év Összesen: Az adatkat vizsgálva jelentős váltzás nem állapítható meg a krábbi évekhez visznyítva, a 0-6 éves krsztály esetében kismértékű emelkedés tapasztalható, ami a migráció mellett többek között a születésszám emelkedésének következménye. II. Önkrmányzati pénzbeli és természetbeni ellátásk A pénzbeli és természetbeni ellátásk célja, hgy segítséget nyújtsn a rászruló, hátránys helyzetű, gyermeket nevelő családk számára, elősegítve ezzel a gyermek biztnságát, családban történő nevelkedését. A törvényben megállapíttt kötelező ellátáskn túl az önkrmányzat tvábbi ellátáskat állapíttt meg a gyermeket nevelő családk számára azzal a céllal, hgy a hátránys helyzetből adódó terheken csökkentsen. A gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése tekintetében megfigyelhető egy negatív tendencia az elmúlt évekhez képest. Egyre nagybb összegben kell a gyermektartásdíjat megelőlegezni, ami akkr szükséges, ha a tartásdíj behajtása átmenetileg lehetetlen, és a gyermeket gndzó személy nem képes a gyermek részére a szükséges tartást nyújtani. Jelentős emelkedés tapasztalható a Bursa Hungarica Felsőktatási Önkrmányzati Ösztöndíjban részesülők számánál - előző évhez visznyítttan 130 % - melynek célja, a szciálisan hátránys helyzetű tanulók felsőktatásban való képzésének elősegítése.

3 Pénzbeli ellátásk 2007 (fő) 2007 (Ft) 2008 (fő) 2008 (Ft) Kiegészítő gyermekvédelmi támgatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli támgatása Bursa Hungarica Egészségmegtartó támgatás Rendkívüli gyermekvédelmi támgatás Tanulói közlekedési kedvezmény Fiatalk életkezdési támgatása Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése Összesen: Fenti ellátásk esetében az elutasítttak száma elenyésző, ügyfajtánként átlagsan 8-10 esetben került rá sr, jellemzően jövedelmi értékhatár túllépése, vagy egyéb jgsultsági feltétel hiánya miatt. A közpnti költségvetés által finanszírztt ellátáskat leszámítva, az önkrmányzat 2008-ban valamivel több, mint 71 millió Ft-t (ez csaknem 5 millióval többet, mint előző évben) frdíttt a rászruló gyermekes családk támgatására. Összehasnlítva az előző évvel, a kérelmezők számarány emelkedése azt tükrözi számunkra, hgy létezik egy lyan réteg, ahl a segítségnyújtás ellenére is tartós a kialakult hátránys helyzet. A rendszeres ellátásban részesülő családk jelentős hányada a szciális ellátáskból él. Egyre több gndt kz a csnka család megléte.

4 INTÉZMÉNYEK Gyermeklétszám Csnka családban nevelkedők száma Halmzttan hátránys helyzetűek Egyesített Bölcsődék Deák Téri Általáns Iskla Gárdnyi Géza Általáns Iskla Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Petőfi Sándr Általáns Iskla Lackner Kristóf Általáns Iskla Kzmutza Flóra Általáns Iskla és Speciális Szakiskla Általáns isklák öszszesen: Handler Nándr Szakképző Iskla Széchenyi István Gimnázium n.a n.a n.a n.a. n.a. - - IFO Szakképző Iskla Vas-és Villamsipari Szakképző Iskla és Gimnázium Fáy A. Kereskedelmi, Üzleti és Pstai Szakközépiskla Középfkú ktatás összesen: n.a Király J. Utcai Óvda Jereváni Kék Óvda Halász Utcai Óvda Bánfalvi Óvda Hermann A. Óvda n.a. Trefrt Téri Óvda Jegenye Sri Óvda Dózsa György Utcai Óvda Kőszegi Úti Óvda Óvdák összesen:

5 INTÉZMÉNYEK Étkezésben részesülők száma: Kedvezmény 100 % Kedvezmény 50 % Egyesített Bölcsődék Deák Téri Általáns Iskla Gárdnyi Géza Általáns Iskla Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Petőfi Sándr Általáns Iskla Lackner Kristóf Általáns Iskla Kzmutza Flóra Általáns Iskla és Speciális Szakiskla Általáns isklák öszszesen: Handler Nándr Szakképző Iskla Széchenyi István Gimnázium IFO Szakképző Isk Vas-és Villamsipari Szakképző Iskla és Gimnázium Fáy A. Kereskedelmi, Üzleti és Pstai Szakközépiskla Középfkú ktatás. összesen: Király J. Utcai Óvda Jereváni Kék Óvda Halász Utcai Óvda Bánfalvi Óvda Hermann A. Óvda Trefrt Téri Óvda Jegenye Sri Óvda Dózsa György Utcai Óvda Kőszegi Úti Óvda Óvdák összesen:

6 III. Az önkrmányzat által biztsíttt gyermekjóléti alapellátásk személyes gndskdást nyújtó ellátásk, jelzőrendszer működése Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzata a gyermekjóléti alapellátás és személyes gndskdás körébe tartzó: keretében nyújtja. - gyermekjóléti szlgáltatást a Módszertani Gyermekjóléti Közpnt, - gyermekek napközbeni ellátását a bölcsődék, óvdák, isklai napközis fglalkzásk, házi gyermekfelügyelet, - gyermekek átmeneti gndzását a helyettes szülő és a Családk Átmeneti Otthna A vázlt feladatk jelentős részét a Sprn és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szlgáltató Közpnt különböző szakmai egységei látták el. Ezek az alábbiak: Gyermekjóléti Szlgálat Családk Átmeneti Otthna Házi gyermekfelügyelet Helyettes szülői hálózat A Nyugat-dunántúli Reginális Közigazgatási Hivatal 2013-ig ismételten kijelölte a Gyermekjóléti közpntt Győr-Msn-Sprn megye területén működő gyermekjóléti szlgálatk vnatkzásában a szakmai módszertani és tvábbképzési feladatk ellátására már a másdik év vlt, amikr mikrtérségi ellátást végzett az Intézmény Sprnban, valamint Ágfalva, Harka, Fertőráks és Kópháza területén is. A gyermekjóléti szlgálatban a gndztti létszám-mutatók ez évben nem emelkedtek. A gndztt gyermekek száma több mint száz fővel csökkent. Ezt magyarázza a év végén lezárt gndzásk magas száma, és az év közben történt családgndzó- váltásk. A kliensek egy része maga döntött úgy, hgy nem kér új családgndzót, az elköszönő kllégák egyes gndzásknál pedig javaslták a gndzás -akár időleges- lezárását Valamelyest csökkent a védelembe vett gyermekek száma is. Kevesebb család esetében kellett a védelembe vétel eszközéhez nyúlni az együttműködés hiánya miatt. Leginkább a kamasz gyermek dacssága kán kellett alkalmazni ezt az eljárást Egy esetben védelembe vételre került sr magzat érdekében is, a várandós kismama erősen deviáns viselkedése miatt. Körülbelül az előző évek adatait mutatja a tanácsadás, infrmációnyújtás, közvetítés más szlgáltató felé elnevezésű szakmai tevékenység darabszáma. Emelkedik azn intézmények száma aznban ( isklák, óvdák ), ahl sk tanácst, knzultációt igénylő esetet kezelnek a pedagógusk az isklai szciális munkát végző családgndzó segítségével, de nem kerül az eset gyermekjóléti szlgálats gndzásba. Sk-

7 kal emelkedett a hivatals ügyek intézésében való közreműködés száma, meghaladja a nylcszázat. Magas a családlátgatásk száma, jellemző mind az öt településen, hgy a családgndzók keresik fel a családt, és ritkább (kb. 1/3) az irdai találkzásk száma. A látgatásk esetén kb. egyharmad a felesleges utak száma, amikr nem találják tthn a családt, néha az előzetes megbeszélés ellenére sem. Az előző évhez hasnlóan magas az új esetek közül a más településről, az rszág másik végéből ideköltöző esetek száma. Skszr az ideköltöző család keresi fel a szlgálatt, mert előző lakhelyéről ismeri az ellátási frmát. 20 körüli azn gndztt családk száma, ahl az előző lakhely gyermekjóléti szlgálata keresett meg bennünket az iratanyaggal, és kérte az ideköltözött gyermek tvábbi gndzását. Esetmegbeszélések száma magas, pntsan nem meghatárzható. A prblémás esetekről a jelzőrendszeri tagkkal az intézményekben, intézményen belül a kllégákkal flytatnak a családgndzók esetknzultációt. Szupervízió keretében szakemberekkel 3 csprtban, képzések keretében a képzés résztvevőivel közösen tartttak esetmegbeszéléseket év másdik felében indult el a szupervízió a kapcslattartási ügyeletben dlgzók számára. A mediációs ügyekben jártas szakember vezeti ezt a csprtt. A törvényben előírtnak megfelelően működik az esetknferenciák és szakmaközi megbeszélések rendszere. Ezekbe bekapcslódtak a falukban dlgzók is. Az esetknferencia, esetmegbeszélés nagyn kedvelt knzultációs frma lett a pedagógusk, a gyermekekkel fglalkzó szakemberek körében. Ez a fórum lehetőséget teremt a családdal kapcslats prblémák feltárására, a tvábbi teendők megtervezésére. Óvdai és isklai szciális munka Mára bevált gyakrlattá lett a vársban az óvdai és isklai szciális munka. Lehetővé teszi az észlelő- és jelzőrendszer hatékny működtetését. A pedagógus és a családgndzó számára megbízható infrmációs frrást biztsít, személyes kapcslat keretében. A gyermek prblémái gyrsan felszínre kerülnek, hatékny módn kezelhetőek. Az általáns prevenciót segítik az együttműködés más területei. Pl: közös klubfglalkzásk, szabadidős prgramk, prevenciós célú órák. Valamennyi középisklában és általáns isklában a gyermekjóléti szlgálat családgndzói évek óta ellátták ezt a szakmai feladatt. Az intézmények kérésére évtől valamennyi óvdába is rendszeresen jár szciális munkás. A feladatellátás módja az iskla igényeihez és lehetőségeihez igazdik. A munkát egységes szemlélet jellemzi, de az intézmények igényeiből adódóan a jelenlét skszínű lett. Bevált frma a kéthetente tarttt fgadó óra, melynek feladata az egyéni tanácsadás a gyermek, pedagógus, és szülő részére. Látgatttsága az ifjúságvédelmi felelős segítő szervező munkájától nagyban függött.

8 Kórházi szciális munka A kórházi szciális munka keretén belül két kórházi sztályn vannak jelen rendszeresen, a szülészet-nőgyógyászat illetve a gyereksztály részlegeken. Az sztálykn dlgzó védőnőkkel, áplónőkkel illetve az rvskkal jó kapcslatt sikerült kialakítaniuk. A szülészeti sztályn a legtöbb jelzést a hajléktalan, illetve az újszülöttjükkel nem a megfelelő módn fglalkzó kismamákról kapják, akik általában már a Gyerekjóléti Szlgálat kliensköréhez tartznak évben 8, egy évnél fiatalabb gyermek került szakellátásba, zömében ebből a körből. Tisztán anyagi prblémák miatt jelzés nem érkezett. A gyermeksztályn főleg a szülők életvitele illetve a kamasz gyerekek prblémái miatt keresik meg a Szlgálatt, de kértek segítséget tartósan beteg gyermek (cukrbeteg, epilepsziás) tthni ellátásának segítéséhez is. Utcai, lakótelepi szciális munka Az utcai és lakótelepi szciális munka célja a magatartásával fejlődését veszélyeztető, szabadidejét utcán töltő, kallódó, csellengő gyermekek speciális segítése. Ennek közpnti eleme az évek óta működő Ifjúsági Ügyelet, mely a szabadidő értelmes és biztnságs eltöltésén túl, speciális segítség nyújtására is lehetőséget ad. Az ifjúsági ügyelet ellátásába bekapcslódtak a falukban dlgzó családgndzók is. Az ügyeletet látgató gyermekek száma alkalmanként átlagsan 25 fő, de nyárn a 40 főt is elérte. A Kisház felszerelése évben nem váltztt, új beszerzés ide nem történt, de a sprteszközök elhasználódtt alkatrészeit flyamatsan pótlták évben rendszeresen éjszakai gyermekvédelmi őrjáratt szerveznek a Rendőrséggel közösen, havnta egyszer. Más települések hasnló kezdeményezéseit is tanulmányzzák, hiszen a laksság és a pedagógusk részéről nagyn sk bejelentés érkezik az éjszakában csavargó, szabadidejét felügyelet nélkül az utcán történő gyermekekről, fiatalkról. A nyárn 6 turnusban szerveznek nyári napközis tábrt, a családsegítő szlgálattal közösen. A tábrban részt vettek a falukból jelentkező gyermekek is, összesen 98 fő. Drgkép- Másképp drgprevenciós célú vetélkedő-srzatt évben középisklás évflyamsknak szervezték, 66 csapat vett részt a vetélkedőn. Kapcslattartási ügyelet 2005 óta működik a vársban a kapcslattartási ügyelet évben 95 alkalmmal 530 óra szlgáltatást nyújtttak a hzzájuk irányíttt családk és gyermekek számára. A évben a megkeresések száma nőtt. A másdik félévben szinte megduplázódtt az ügyeleti idő.

9 Helyettes szülői hálózat Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzata által fenntarttt helyettes szülői hálózat június 15. napjától a gyermekjóléti szlgálat keretében működik. Jelenleg 5 működő helyettes szülői család van, ahl 9 kisgyermeket tudnak elhelyezni. A hálózat működési engedéllyel rendelkezik. Az eddigi helyettes szülői kihelyezések tapasztalata az, hgy prblémás, magatartászavars illetve fgyatékkal élő gyerekeket nem tudnak elhelyezni (speciális szaktudást és körülményeket kíván a helyettes szülőktől), így a helyettes szülői ellátás nem fedi le a gyermekjóléti alapellátást biztsító átmeneti gndzást, mindenképpen indklt és szükséges lenne gyermekek átmeneti tthnának működtetése évben megkezdődött a Gyermekek Átmeneti Otthna építéséhez szükséges pályázat előkészítése a Plgármesteri Hivatal pályázatíró munkacsprtjával közösen. A pályázat a Szciális és Munkaügyi Minisztérium kiírásában jelent meg 2008 őszén, amire sikeres pályázatt nyújttt be a várs. Az építkezés már megkezdődött. A Gyermekek Átmeneti Otthnával kapcslatsan az év végére a jgszabályban meghatárztt személyi és tárgyi feltételek biztsítása is szükséges lesz. Családk Átmeneti Otthna A Családk Átmeneti Otthna tekintetében a évben elláttt személyek száma 56 fő vlt, ami 19 családt érintett, melyből 27 gyermek, 29 felnőtt illetékességű. Az ellátás igénybevételére az alábbi kk miatt került sr: anyagi kk: 12 család (drága, vagy ki nem fizetett albérlet, lakhatás elégtelensége) családi knfliktus: 3 család bántalmazás: 4 anya gyermekével A családk kiköltözési lehetőségei a következőképpen alakultak: önkrmányzati lakásba költözött 3 család albérletbe 2 család más, hasnló intézménybe 1 család saját tulajdnú lakásba 1 család vissza a bántalmazóhz 2 család vissza a családhz 4 család jelenleg is az intézmény lakója 6 család.

10 A Nyugat-dunántúli Közigazgatási Hivatal 2008 nvemberében ellenőrzése srán a Családk Átmeneti Otthnának szakmai munkáját kiemelkedőnek minősítette. Házi gyermekfelügyelet A házi gyermekfelügyeletben a gndzási feladatt 2 gyermekgndzó látja el. A gndzásk srán hét családnál töltöttek napnta, vagy a hét biznys napjain 3-4 órát. 5 családnál segítettek abban, hgy a gyermekeket napnta hazakísérték az óvdából, isklából az tthnukba, és tt a gndzónő megvárta a szülőt. Ez nagy segítség a szülő részére, mert erre az időre nem kell szabadságt kivennie, és a gyermeke is biztnságban van. A Gyermekjóléti Közpnt tevékenységének főbb számadatai évben Gndztt családk száma Gndztt családkban élő gyermekek száma Védelembe vett gyermekek száma Szakellátásban lévő gyermekek családjának gndzása Utógndzás 5 3 Gndzásba került új család Lezárt gndzás Fejlesztőpedagógus frgalma Egyéni fglalkzásk Átlags havi kliensfrgalm Környezettanulmány készítés Segélyezési ügyben Gyermek veszélyeztetettség ügyben Felülvizsgálati tárgyalás Elhelyezési értekezleten való részvétel 6 18 Gyámhivatali tárgyalásn való részvétel Házi Gyermekfelügyelet Gndzók száma Gndztt gyermekek száma Családk Átmeneti Otthna Gndzttak száma Gndzási napk száma

11 Sprn és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szlgáltató Közpnt Módszertani Gyermekjóléti Szlgálata jgszabályi kötelezettségéből eredően [(15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 15. (7), valamint az évi XXXI. tv. 17. )] minden év márciusában Települési Tanácskzást szervez. A települési tanácskzásn beszámlót tart a várs gyermekvédelmi, gyermekjóléti helyzetéről, az észlelő-és jelzőrendszeri tagk írásban megküldött beszámlói alapján. A beszámlókban a vársi gyermekvédelmi rendszer valamennyi szereplője elemzi az előző évben végzett gyermekvédelmi munkáját, felsrlja az általa tapasztalt gyermekeket veszélyeztető helyzeteket, jelenségeket, és javaslatt tesz a javítást szlgáló intézkedésekre. Részlet a beszámlóból: Óvdák Az óvdák visszajelzései szerint a gyermekvédelem helyi szereplőinek együttműködése, hatékny, és egyre rugalmasabb az infrmáció áramlása. Véleményük szerint az Ifjúságvédelmi Felelősök Klubja jó kezdeményezés, ugyanis itt van lehetőség arra, hgy tapasztalataikat egymással megszthatják. Az óvdák részéről rendszeres a kapcslattartás az rvskkal, védőnőkkel, gyermekjóléti szakemberekkel és a jelzőrendszer egyéb szereplőivel. A tankötelezettség elmulasztásának száma az elmúlt évben 3 esetben frdult elő, melynek kai között megemlítendő többek között a szciális éretlenség, kapcslatfelvételi és együttműködési képesség hiánya. Az óvdákban tapasztalt prblématípusk számszerűsítve az alábbiak szerint néznek ki: Családn belüli bántalmazás: 4 Gyermeknél tapasztalható magatartászavar: 84 Szülők közötti knfliktus: 20 Gyermek veszélyeztetettsége: 4 Egyéb megjelölt prblémák: Szülőkkel való kapcslat hiánya, nehezített kapcslattartás: 3 Anyagi veszélyeztetettség, munkanélküliség: 4 Rssz életvezetési szkásk, higiénés körülmények, helytelen táplálkzás: 2 Érzelmi elhanyagltság: 1 Szülők válása: 12 Tartós betegség: 2 Hátránys helyzet: 8

12 Általáns isklák A tavalyi évhez képest (15 gyermek) jelentős mértékben nőtt a magántanulók száma 2008-ban, mely pntsan 56 gyermeket jelent. A magántanulói jgviszny engedélyezésének kai : Külföldön flytattt tanulmányk (szülők külföldi munkavállalása) Egészségügyi állapt, magatartászavar miatt szakértői javaslat alapján A szülő kérésére a nagyszámú igazlatlan hiányzás miatt Az általáns isklák az alábbi prblémák miatt frdultak a Gyermekjóléti Szlgálat: isklakerülés, magatartási prblémák, tanulási nehézségek a szülőkkel nem sikerül felvenni a kapcslatt gyermek elhelyezési gndk szülői elhanyaglás, veszélyeztető családi háttér, családi knfliktusk rssz szciális helyzet, étkezési díjtartzás, szülők munkanélkülisége Szinte minden isklában dlgzik fejlesztőpedagógus. Szabadidő-szervezőt 2 iskla jelzett, szciálpedagógus jelenlétét csak egy iskla jelezte, lgpédus főállásban nem dlgzik általáns isklában, de külsősként heti rendszerességgel keresi fel némely isklát. Az isklai védőnőkről nagy elismeréssel szólnak az isklák, skat segít a felvilágsító és prevenciós munkában. Gyógytestnevelő, gyógymasszőr és egészségfejlesztő mentálhigiénés szakemberek csak a speciális szakisklában dlgzik. A Gyermekjóléti Közpnt és az isklák kapcslatán skat javíttt a havnta szervezett találkzó az ifjúságvédelmi felelősök részére. Ez a fórum lehetőséget ad a tapasztalatcserére és a szakmai tájékzódásra, főleg, ha váltzásk történtek a gyermekvédelem területén. A kapcslatt tartók tvábbítják a jelzéseket az isklákból, de előfrdul, hgy az intézkedés egyes esetekben elhúzódó. A kapcslatt tartóval az isklai ifj. véd. felelőse az aktuális prblémákat meg tudja beszélni, tanácst tud kérni, ez skat segít a munkájában.

13 Középisklák A tavalyi évhez képest (15 gyermek) kis mértékben nőtt a magántanulók száma 2008-ban, mely pntsan 19 gyermeket jelent. A magántanulói jgviszny engedélyezésének kai : Hsszas külföldi tartózkdás Egészségügyi állapt, magatartászavar miatt szakértői javaslat alapján Kiemelkedő sprttevékenység miatt A középisklák az alábbi prblémák miatt frdultak a Gyermekjóléti Szlgálat: isklakerülés, magas számú igazlatlan hiányzásk magatartási prblémák, tilttt szerek használata, isklán belüli agresszió tanulási nehézségek szülői elhanyaglás, agresszió A középisklák a jövőre vnatkzó javaslataik a gyermekvédelem hatéknyabb működése érdekében a következők: Sk iskla tartana igényt tvábbképzésekre (krízisállapt, veszélyeztetettség felismerése, esélyegyenlőség, knfliktuskezelés, pedagógus kllégáknak kiégés ellen, mentálhigiénés szemlélet fejlesztése) Ellenőrizze a rendőrség a szórakzóhelyeket szigrúbban Ifjúságvédelmi felelőstől ne vnják meg az anyagi juttatáskat, jussn nagybb szerephez IVF Klubban elhangzttakról tájékztatás ( ben), akik akadályztatásuk miatt nem tudtak részt venni a Klub találkzóján Csellengés megelőzésére nagybb hangsúlyt kellene fektetni. Ezzel kapcslatban prgramk szervezése. Gyermekek napközbeni ellátása A vársban a gyermekek napközbeni ellátását az alábbi módn tudtuk biztsítani: - bölcsödében - óvdai ellátás srán - isklai napköziben

14 Egyesített Bölcsődék Napközbeni ellátást igénybe vevők száma 488 (2007) 518 (2008) Napközit igénybe vevők száma Deák Téri Általáns Iskla Gárdnyi Géza Általáns Iskla Sprni Német Nemz.Ált.Isk Petőfi Sándr Általáns Iskla Lackner Kristóf Általáns Iskla Kzmutza Flóra Általáns Iskla és Speciális Szakiskla Általáns Iskla Összesen: Beírattt gyermekek krcsprtnkénti megszlása Óvdák Király Jenő utcai Óvda Jereváni Kék Óvda Halász Utcai Óvda Bánfalvi Óvda Hermann Alice Óvda Trefrt Téri Óvda Jegenye Sri Óvda Dózsa György Utcai Óvda Kőszegi Úti Óvda Óvdák összesen: Tapasztalatból tudjuk, hgy a éves krsztály veszélyeztetettsége a legnagybb, ami többek között a kiskrúak felügyeletének hiánya miatt is bekövetkezik. A

15 hiányt a szabadidős prgramk tervezett fejlesztésével és intézményes biztsításával indklt csökkenteni. Sprn Megyei Jgú Várs Egyesített Bölcsődék tevékenysége Ellátási területe: Sprn Megyei Jgú Várs közigazgatási területe. Működő férőhelyek száma: 220 férőhely, 5 intézményben. Az Egyesített Bölcsődék integrált szervezeti rendszerben látja el feladatát, melynek alapja a gyermekközpntú gndzás-nevelés. A bölcsődék, 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gndzását nevelését végezik, ezzel támgatva az lyan családkat, akik gyermekük napközbeni ellátásáról nem tudnak gndskdni a szülők munkavégzése, betegsége vagy egyéb kk miatt. Az évi. XXXI. Törvény, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet, a Bölcsődék Országs Módszertani Intézete és a Nemzeti Család és Szciálplitikai Intézet által kiadtt Módszertani levelek, a Bölcsődék szakmai alapprgramja bölcsődénkénti szakmai prgramk és éves munkatervek határzzák meg szakmai munkánk lényegét. A szmbathelyi Reginális Módszertani Bölcsődének az egységes szakmai szemlélet kialakításában nagy szerepe van. A bölcsődék szakmai feltételrendszere megfelel a feladatellátáshz szükséges követelményeknek, így kedvező alapt nyújt a színvnalas szakmai munkáhz. Bölcsődéink egészségügyi, egészségnevelési, nevelési, szciális és családsegítő funkciókat töltenek be. A bölcsődei gndzást-nevelést képzett, a krsztály sajátsságait jól ismerő, tapasztalt szakemberek végzik. A bölcsődei gndzás, nevelés srán a személyes, érzelmi biztnságt jelentő kapcslat kialakítására törekszünk, mely az egyéni bánásmód elvét tükrözi. A saját gndzónő rendszer jelentősen megkönnyíti a kötődés, és a biztnságérzet kialakulását. A bölcsődei munkánk, nevelésünk éppen ezért gyermekközpntú, fntsnak tartjuk a gyermekek egészséges és kiegyensúlyztt személyiség fejlődésének elősegítését testi, szellemi és szciális fejlődésük támgatásán keresztül, derűs kisgyermekkr megteremtését a családn kívül. A gndzás és nevelés egységének elve elősegíti a gyermekek aktivitási igényét, önállósdási törekvéseit. A gyermekek nevelése srán a legfntsabb feladat a játéktevékenység biztsítása, melyhez nyugalm, megfelelő tárgyi környezetet, szeretetteljes légkör megléte szükséges. A csprtszbákat úgy alakítttuk ki, hgy gyermekeink a legkevesebb tilalm mellett jól érezzék magukat, biztnságban legyenek. Az egyéni szükségleteknél, a pihenéshez, az elbújáshz, az elkülönülésre alkalmas helyek minden csprtszbában megtalálhatók.

16 Az egyéni és csprts fglalkzáskhz elegendő játék, tárgyi eszköz áll a rendelkezésükre. A gyermeki alktásk a csprtszbák, átadó helyiségek legfőbb díszítő elemei, a gndzónők egyéniségét tükröző díszítések mellett. Szakmai prgramjaink célzttan ismeretet adó, bővítő tevékenységekre alapz, melyben szerepet kap a mese, vers, ének, mndóka, mzgás, környezetismeret, az egészséges táplálkzás, testmzgás. A prgramk megtervezésében a gyermekek egyéni fejlettségét, igényeit, érdeklődését figyelembe vesszük, mint ahgy az évszakk váltzása is meghatárzó jellegű. A bölcsődei nevelés sikeressége a bölcsőde és a család jó kapcslatán múlik. A bölcsőde az első intézmény, amelyik a családkkal kapcslatba kerül. A szülők minden lehetőséget megkapnak, hgy minél jbban megismerjék munkánkat, ehhez hzzájárulnak a nyílt napk, a közös rendezvények, családi délutánk, egyéb közös tevékenységek. A szmszéds óvdákkal jó a kapcslatunk. Az óvda és a bölcsőde egyaránt arra törekszik, hgy a bölcsődéből való átmenet minél simább legyen gyermekeinknek. A leendő óvódáskat meglátgatják az óvónők, majd a bölcsődések tesznek viszntlátgatást az óvdákban, ahl lehetőségük van kipróbálni az vis játékkat is. A bölcsődék az alapellátásn túl, családi nevelést támgató szlgáltatásként, gyermeknevelési tanácsadással segítik a családkat. A családtámgató szlgáltatásk körébe tartzó időszaks gyermekfelügyelet bevezetésére a tárgy évben nem került sr, mivel a feltöltöttség aránya magas vlt, minden bölcsődében. A hárm bölcsődében működő só-szba (Bóbita, Zöld Ág, Százszrszép Bölcsőde) a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek számára, térítésmentes. A só-szba któber elejétől áprilisig működik. Ebben az időszakban a gyermekek hetente két alkalmmal 20 percet töltenek tt, napirendbe illesztve, a kialakíttt ütemezés szerint. Minden gndzónő saját gyermekeit viszi magával, 6-7 főt, ahl nagy légvételekkel járó játékkat, mzgáskat végeznek. A légtisztító klímaldat alkalmazása mellett a gyermekek lényegesen ellenállóbbak lesznek a légúti fertőzésekkel szemben, kevesebb a megbetegedések száma, leflyásuk rövidebb ideig tart. A só-szbák használata hónapkra lebntva: Bölcsőde január február március któber nvember december Bóbita Zöld Ág április Százszrszép Összesen: évben 1305 fő gyermek vette igénybe a szlgáltatást.

17 Egyesített Bölcsődék évi statisztikai adati A 220 férőhelyre napnta átlagsan 291 fő gyermek vlt beíratva. Jelen vlt 214 fő gyermek, ami a kihasználtsági százalékban a következőt jelenti: 132,14% vlt a beíratttak, 97,13% vlt a napi jelenlévők aránya. Havnkénti bntásban: Hónap Férőhely Beírattt gyermekek napnta átlagsan (fő) Beírattt gyermekek férőhely kihasználság % Jelenlévő gyermek napnta átlagsan (fő) Jelenlévő gyermek férőhely kihasználtság% Január , ,07 Február , ,72 Március , ,91 Április , ,43 Május , ,02 Június , ,77 Július , ,90 Augusztus , ,89 Szeptember , ,88 Október , ,23 Nvember , ,29 December 31én: , , összesen: , ,13 A bölcsődék a tavaszi hónapkban a legzsúfltabbak. A beírattt gyermekek száma és a kihasználtság az április, a május, a június hónapban a legmagasabb. A legrszszabb a statisztikában a január, a szeptember, december hónapk vltak. Januárban sk gyermek felső légúti megbetegedés, illetve a szülők kényszerszabadsága miatt hiányztt, szeptemberben a bölcsődéből való kiiratkzás az ka az alacsnyabb statisztikának, de a beszktatási hónapkban (szeptember, któber, nvember) fkzatsan emelkedik a gyermekek létszáma.

18 2008 évvégén a beírattt gyermekek létszáma 302 fő vlt, de bárányhimlő, felső légúti, emésztőszervi megbetegedések vltak gyakriak a gyermekek között, illetve sk gyermeket lejelentettek a szabadságlásk miatt. December 31-én 28 fő előjegyzett gyermek vlt, akik 2009 év I. negyed évében kerültek felvételre. Ezen kívül az összesített várólistán 54 gyermek szerepelt. Összehasnlító táblázat az előző évhez visznyítva Év Napnta beírattt gyermekek átlaga Kihasználtsági % , ,14 A táblázat mutatja, hgy a beírattt gyermekek száma megnövekedett, a tavalyi évhez képest. Ennek ka az, hgy, a várs igényeit figyelembe véve, megemelt létszámú csprtkat alakítttunk ki, a nagyszámú jelentkezés enyhítése szempntjából. Az évi XXXI. Törvény értelmében egy bölcsődei csprt maximálisan megengedhető feltöltöttsége 120 % lehetne, egy gyermekcsprt létszáma 10 fő. A szakmai szempntkat figyelembe véve a gyermekek egészségének védelme, a gndzó-nevelőmunka minőségének megtartása érdekében fnts lenne ezeket, az előíráskat betartani, de ezt a évben nem tudtuk megvalósítani. Az igények megemelkedése miatt átlagsan fős csprtkat hztunk létre. Szakmai szempntból ez mind a gyermekek mind a gndzónők számára megerőltetőbb. A betegségek kzta hiányzásk száma is ezért emelkedett meg. A megemelkedett gyermek létszám ka, hgy a családk nagy többségében szükség van az édesanya keresetére is a mindennapi megélhetéshez. A Gyes melletti krlátlan idejű munkavégzés lehetőségével a gyermek egy éves kra után nagyn sk család él. Legtöbbször a magas hiteltörlesztést nevezik meg legfőbb nehézségüknek, ugyanakkr közre játszik a munkahelyek féltése, a szakmai gyakrlatból való kiesés, a szlgáltatásból élők kőrében a szlgáltatást igénybe vevők körének elvesztése a fő indk. Az rszág keleti feléből áttelepült családk a jbb munkalehetőség reményében bízva, szintén a bölcsődei szlgáltatást választják. Egyre több az egyedülálló szülő, akiknek még a szüleik is dlgznak, így nem számíthat a segítségükre, számukra létfntsságú a bölcsődei férőhely biztsítása. Évről évre nő a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, hiszen nagy segítség, ha a gyermek ingyenesen étkezhet az intézményben. A hárm vagy több gyermekes családk, illetve tartósan beteg gyermek részére alanyi jgn jár az 50 % térítési kedvezmény.

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivnat Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzat Közgyűlése 2015. április 30-ai közgyűlésének nyilváns üléséről készült jegyzőkönyvéből. 7. napirendi pnt: Előterjesztés Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzata

Részletesebben

Zalakaros VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA

Zalakaros VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA Zalakars VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA Bevezető Várs Önkrmányzata a felnövekvő generációk társadalmi beilleszkedése érdekében kiemelt fntsságúnak tartja a család és az iskla működési feltételeinek legptimálisabb

Részletesebben

ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE

ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE Encsencs Község Önkrmányzat SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI! c. prjekt TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0023 2013. május 13. I. Bevezető Az egészség alapvető emberi jg, ami teljes fizikai, lelki

Részletesebben

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 1 Kivnat Jászberény Várs Önkrmányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtarttt ülésének jegyzőkönyvéből 6/2011. (I. 12.). önkrmányzati határzat Jászberény Várs Közbiztnsági és Bűnmegelőzési

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén,

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

HÁZIREND. Hort, 2013. július 1.

HÁZIREND. Hort, 2013. július 1. HÁZIREND Hrt, 2013. július 1. Kedves Olvasó! Kérem Önt, hgy ezen Házirendet, mely a Hrti Szciális Ellátó Intézmény belső életének rendjét tartalmazza, szíveskedjen figyelmesen ellvasni, megismerni és lyan

Részletesebben

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgram Tartalm NEVELÉSI PROGRAM...4. 1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram. V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY OTH, Budapest 2014. január TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram Szerzők:

Részletesebben

Egészségnevelési program

Egészségnevelési program Egészségnevelési prgram Mttó: Hgy az emberek megtanulják és megértsék, hgy az egészség kincs, a legbecsesebb kincs, úgy az egészre, mint az egész nemzetekre nézve, akkr az emberiség gndlkdását kell átalakítani.

Részletesebben

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 A plitikusnak az a dlga, hgy jövőképet vázljn fel és annak megvalósítását lehetővé is tegye. Nichlas Sarkzy Francia Köztársaság

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja Az Almási Utcai Általáns Iskla egészségnevelési prgramja 2004. március MAKÓ 1 Tartalmjegyzék Tartalmjegyzék 1 I. Cél: sikeres és bldg ember nevelése 3 II. A célk megvalósítását segítő feladatk 3 Feladatk

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai prgram kidlgzója: Igazgató és a tantestület tagjai A

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 3. egyeztetési váltzat 2013. január 30. 1 Vezetői összefglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés - sikeres Vas megye. Ez

Részletesebben

Összetett problémák, összetett megoldások: A hajléktalan emberek integrációja a foglalkoztatás által Magyarországon

Összetett problémák, összetett megoldások: A hajléktalan emberek integrációja a foglalkoztatás által Magyarországon Összetett prblémák, összetett megldásk: A hajléktalan emberek integrációja a fglalkztatás által Magyarrszágn 2007. június 25. Készült a hajléktalanellátó szervezetek FEANTSA kérdőívére adtt válaszai alapján

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simnyi Zsigmnd u. 33. Klebersberg Kúnó Intézményfenntartó Közpnt A Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium Szervezeti és Működési

Részletesebben

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 2 Fidesz Magyar Plgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 6400 Kiskunhalas, Kssuth u. 27. E mail: inf@halasifidesz.hu Telefn: +36 20 917 5205 Hnlap: www.halasifidesz.hu Szerkesztő: Dr. Skribanek Zltán Szerkesztőbizttság

Részletesebben

A nőkereskedelem, a prostitúció, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem Magyarországon a szakmaközi együttműködés lehetőségei

A nőkereskedelem, a prostitúció, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem Magyarországon a szakmaközi együttműködés lehetőségei A nőkereskedelem, a prstitúció, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem Magyarrszágn a szakmaközi együttműködés lehetőségei Szakmai fórumk, I II. Budapest, 2009. április-május Magyarrszági Női

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek

Részletesebben

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalmjegyzék 2 Tartalmjegyzés... 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4. Az ktatási

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 50. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. május 6-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM 2 Az SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI A Gesztenyefasri Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla,

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi beszámolója Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1.

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2012. május havi ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Siófok Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben