1VFE-03S 1VF-03SX 1VF-03I 1VF-03IN 1VFE-05S 1VF-05I 1VF-09SX

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1VFE-03S 1VF-03SX 1VF-03I 1VF-03IN 1VFE-05S 1VF-05I 1VF-09SX"

Átírás

1 1VFE-03S 1VF-03SX 1VF-03I 1VF-03IN 1VFE-05S 1VF-05I 1VF-09SX H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó FAGOR HUNGÁRIA KFT BUDAPEST, DAMJANICH U Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT Budapest, Maglódi út 8. Tel.: , ; Fax:

2 A 2/1984 (III. 10.) számú BkM-IpM rendelet alapján, mint gyártó tanúsítjuk, hogy a készülékek a Használati útmutatóban közölt adatoknak megfelelnek. A készülékben nincs olyan biztosíték vagy alkatrész, mely a felhasználó által cserélhetô. A meghibásodott készüléket, beleértve a csatlakozóvezetéket is, csak szakember javíthatja. A használati és kezelési útmutatóban és a szerelési utasításban foglalt elôírásokat pontosan tartsa be. A gondatlanságból és az útmutatóban, illetve utasításban levô elôírások be nem tartásából származó károkért a gyártó vállalat nem vállal felelôsséget. A készüléket csak háztartásban és rendeltetésszerû célokra szabad alkalmazni. Köszönjük, hogy cégünket bizalmával megtisztelte és az általunk forgalmazott háztartási készülék mellett döntött. Bízunk abban, hogy a most megvásárolt termék sok örömet szerez majd Önnek. Állandóan bôvülô termékválasztékunkat mintaboltunkban és viszonteladóinknál figyelemmel kísérheti. Fagor Hungária Kft.

3

4 !"# $% &'!" ()( * %#+,, '!- ()(+. '" + '$( /!" ( " -&#.(&0!& +'' ()( +(/.'#/(. + /$& & ( ( %#+ ( ( %$+ -'! 0$' '' +!'!+# ( %#+ / %$+ /0 0$' + +# # '(!"# / / -0(! ()(. &+ ( (1.(' + 2,,) &'!".(!) + /! ( % -'!' & ()(,, $% ++ &'!" '!/' ( ',, 3 4# +0/)0 (/(% +'%+ ( / '# -!" $(&

5

6

7

8 Villamos csatlakoztatás MOSOGATÓGÉPEINK maximum 16 A terhelésre készültek. A GÉPET A FÖLDELT CSATLAKOZÓALJZATBA KELL CSATLAKOZTATNI. A gép CSATLAKOZÓKÁBELE földelt csatlakozóval van ellátva, amelyet földelt érintkezővel ellátott aljzatba kell csatlakoztatni. A gép bekapcsolása előtt ellenőrizni kell, hogy az adott helyen a hálózati feszültség megfelel-e a MOSOGATÓGÉP üzemi feszültségének. Amennyiben a hálózati zsinór megsérült, ki kell cserélni! A cserét kizárólag a gyártó, hivatalos márkaszerviz vagy hivatalos szervizszakember végezheti! EZEN SZABÁLYOK BE NEM TARTÁSA ESETÉN A GYÁRTÓ MINDENFÉLE FELELŐSSÉGET ELHÁRÍT. Ez a mosogatógép eleget tesz a rádiózavarelhárítással foglalkozó 87/308/EGK számú Európai Irányelvnek. Ezek az adatok a gép ajtaján levő ADATTÁBLÁN találhatók.

9 B Ha viszont megnövelte a kezelőlap magasságát, a sablonon megjelölt hivatkozási pontokat (5 mm-esek) a felhelyezett távtartók figyelembevételével kell az ajtóborítólap felső szintjéhez igazítani. 3. Helyezze fel a sablont, rögzítse, és jelölje meg a furatok helyét. Ezután fúrja ki a furatokat 2,5 mm-es fúróval, és csavarja fel a támaszokat a borítólapra, ügyelve arra, hogy a támasz meghajlított része felfelé mutasson (Y szél, 11. ábra). Ügyeljen a furatok mélységére! 4. - Fogja meg az ajtóborítót, az Y élt felfelé tartva, majd tegye be a támaszokat az ajtóban erre a célra szolgáló nyílásokba. Ekkor húzza a borítót felfelé, amíg hozzá nem ér a kezelőlaphoz és ügyeljen arra, hogy minden támasz szilárdan álljon az ajtóban a helyén (12. ábra) Nyissa ki óvatosan a mosogatógép ajtaját, miközben tartja a borítót, majd rögzítse ez utóbbit a kapott csavarokkal, vigyázva arra, hogy a borítólap az ajtóhoz képest szintben legyen (13. ábra). Megjegyzés Ha a mosogatógépet olyan konyhabútorba kívánja beépíteni, amelynek egyetlen folyamatos lábazati szegélye van, az alábbi műveleteket kell elvégezni: 6. A megfelelő méretre való vágás után helyezze fel a konyhabútor lábazati szegélyét (4. ábra). 7. Rögzítse a konyhabútor munkalapját (14. ábra). 8. Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően csukódik-e (15. ábra). Amint ezeket az elemeket a mosogatógépre rögzíti, a gép kész a végső beépítésre. Ha mindezzel elkészült, végezze el a villamos hálózat és a vízhálózat bekötését, az utasítások szerint. Az ábrákat a készülékhez adott sablonon is megtekintheti. Bekötés a vízhálózatba A mosogatógépnek a vízhálózatra való bekötésére a géphez kapott CSATLAKOZÓTÖMLŐT kell használni és azt egy 3/4-es menetű csatlakozással rendelkező vízcsapra kell rákötni (16. ábra). Az üzemi víznyomás 4,9 és 98 N/cm 2 között legyen. Ha a víznyomás ennél nagyobb, alkalmazzon nyomáscsökkentőt, ami a kereskedelemben kapható. Nagyon fontos! A víztömlőt nem szabad meghajlítani vagy megszorítani, mert ez megakadályozhatja a MOSOGATÓGÉP megfelelő vízfelvételét. Melegvíz bemeneti csatlakozás Bár előnyösebb a gépet hidegvíz csatlakozásra kötni, egyes típusokat lehet akár hideg-, akár melegvíz (maximum 60 C) vezetékre kötni. Érdeklődjék a helyi márkakereskedőnél. A lefolyó bekötése A lefolyót olyan, könyökidommal rendelkező tömlővel kell bekötni, amely megfelel a következő feltételeknek: 1. 3 méternél rövidebb. 2. A lefolyócső vége a padlótól 0,5m 1 m magasan legyen a padlószint felett (17. ábra). 3. Fontos egy lefolyószifon beépítése, hogy a szagok a vezetéken keresztül ne juthassanak fel. 4. Ügyeljen arra, hogy ne legyen a tömlőn olyan hajlat, ami akadályozhatná a víz szabad kifolyását. Nagyon fontos! Miután elvégezte a bekötést, ellenőrizze, hogy a csőív jól illeszkedik-e a kifolyónyílásra, a szivárgás és az elárasztás megelőzése végett. 86

10 2. Ne felejtse el átrakni az állítható lábakat az A helyzetből B helyzetbe. 3. Fűrészelje a kívánt méretre a konyhabútor talpszegélyeit (a 4. ábra szerint). Ha befejezte ezeket a munkákat, akkor folytassa a víz- és villamos csatlakoztatásokkal, a használati utasításnak megfelelően. Modulba szerelhető mosogatógépek Bevezetés MODULBA SZERELHETŐ MOSOGATÓ-GÉPEINKET úgy alakítottuk ki, hogy az ajtó borítása és a kezelőlap beleilleszkedjen egy 60 cm széles konyhabútor elembe, egy ajtóval és a tetején egy fiókkal. Ennek érdekében a következőképpen járjon el. Méretek Az 5. ábra megadja a készülék méreteit, és a konyhai egységek minimális helyigényét. Ez segíteni fog a mosogatógép beszerelésekor. Amennyiben az Ön mosogatógépe modulba szerelhető kivitelű, ne felejtse el leszerelni a mosogatógép alján levő tartókat (lásd 2. ábra). Szintezés és elhelyezés Lásd a szabadon álló, illetve panelba szerelhető mosogatógépek szintezésével és az elhelyezésével foglalkozó részt. A mosogatógép beszerelése A gép magasságának a beállítása Forgassa a mosogatógép B lábait az órajárással ellentétes irányba, amíg a gép teteje hozzá nem ér a munkalap alsó felületéhez (7. ábra). A kezelőlap helyzetének beállítása (8. ábra) Ez a művelet abból áll, hogy be kell állítani a mosogatógép kezelőlapját úgy, hogy annak magassága megfeleljen a konyhabútor fiókmagasságának. Ehhez a művelethez használja azokat a távtartókat és csavarokat, amelyeket szállításkor a mosogatógépbe tettünk. Ha a fióklap magassága 110 mm, nincs semmi beállítanivaló. Ha a magasság ennél nagyobb, tegyen hozzá annyi távtartót, amennyi szükséges (A távtartó = 5mm, B távtartó = 10 mm) ahhoz, hogy hozzá lehessen igazítani a kezelőlapot a szomszédos bútormodulok fiókjainak a magasságához (8. ábra). Ha elvégezte ezeket a műveleteket, arra is ügyelnie kell, hogy amikor az ajtólapot felszereli, ennek alsó része egy vonalban legyen a konyhabútor lábazati szegélyével. A mosogatógép beszerelése Miután befejezte a fenti műveleteket és ellenőrzéseket, hozzáláthat a mosogatógép szekrénysorba való beillesztéséhez. Ennek érdekében végezze el az alábbi műveleteket: 1. - Tegye helyére a bútor munkalapjának a műanyag védőelemét, amit a készülékhez kapott (9. ábra). Ez a védőelem megakadályozza, hogy a mosogatógép által termelt gőz lecsapódjon, és kárt okozzon a konyhabútor munkalapjának alsó részén. 2. A mosogatógéppel kapott sablon segítségével jelölje meg a borítólapon azokat a pontokat, ahová a mosogatógép rögzítő támaszait szereli (10. ábra). Megjegyzés Az elülső borító készítésekor figyelembe kell venni, hogy a távtartókkal növelte-e a kezelőlap magasságát vagy nem. A Ha nem növelte, a sablon szélének 0 pontját az ajtólap felső széléhez kell igazítani. Ezáltal a MOSOGATÓGÉP magassága 870 mm-ig szabályozható. 85

11 Szükség szerint szintezze be a gépet, kiegyenlítve a padló esetleges egyenetlenségeit. Ezt a mosogatógép alján található lábak magasságának beállításával végezheti el (7. ábra) (0 20 mm). Legfeljebb 2%-os dőlés engedhető meg. Az ajtó burkolása A MOSOGATÓGÉP ajtajára dekorlemezt szerelhet, hogy illeszkedjék a többi elem burkolatához. A lemezelés legfeljebb 4,5 mm vastag lehet. A lemezek felszerelése 1. Szerelje le a mosogatógép ajtókeretét a csavarok kicsavarásával, a 3. ábrán látható módon. 2. Készítse el a lemezt a 3. ábrán megadott méretekkel (597 x 587 mm). 3. Illessze be a választott dekorlemezt, és csavarozza vissza a keretet a helyére. Ha befejezte, akkor folytassa a víz- és villamos csatlakoztatásokkal, a használati utasítás alapján. Beépíthető mosogatógépek Bevezetés A BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉPEK szabadon is állhatnak, de be is építhetők a konyhában a munkalap alá. Könnyen hozzáillesztheti a mosogatógépet a konyha berendezéséhez és az ajtósorba néhány egyszerű művelettel. Méretek Az 5. ábra megadja a készülék méreteit, és a konyhabútor-modulok legkisebb méreteit. Ez segíteni fog a készülék beszerelésekor. Ha a mosogatógépet a konyhai munkalap alá kívánja beépíteni, akkor a 4. ábrán látható módon csavarja ki a két csavart a felső borítás eltávolításához, és szerelje le a gép tetején található ellensúlyt is (2. ábra). Később ezeket a csavarokat felhasználhatja arra, hogy a készüléket a konyhai munkalaphoz erősítse, ezzel biztosítva a mosogatógép stabilitását. Szintezés és elhelyezés Lásd a szintezéssel és az elhelyezéssel foglalkozó részt a szabadon álló, illetve a panelba szerelhető mosogatógép esetén. Az ajtó burkolása A MOSOGATÓGÉP ajtajára dekorlemezt szerelhet, hogy illeszkedjék a többi elem burkolatához. A lemezelés legfeljebb 4,5 mm vastag lehet. Lemezelés és az ajtó beállítása 1. Szerelje le az ajtókeretet a mosogatógépről, kicsavarva a csavarokat a 6. ábrán látható módon. 2. Vágja le az elemet kívánt magasságnak (h) megfelelően, hogy egy vonalban legyen a konyhabútor-modul mindkét oldalán. 3. Fogja az ajtókeretet, és fűrésszel vágja le a felső végeit ugyanolyan magasságúra (h), mint amekkora az dekorlemez. 4. Állítsa be az alsó ajtóalátétet a megfelelő magasságra (h). 5. Illessze a dekorlemezt az ajtóra. Ugyanakkor rögzítse a keretet és jelölje be a furatok új helyét az ajtón. A furatokat 3,25 mm-es fúróval készítse. Csavarozza vissza a keretet a helyére.. Megjegyzés Ha a mosogatógépet egyszerű talpszegéllyel szeretné beilleszteni a konyhaszekrény-sorba, ez lehetséges, azonban a következőket szem előtt kell tartania. 1. Szerelje le az alapot (1) és a lábakat (2) (az 1. ábra szerint). 84

12 Fontos tudnivalók A MOSOGATÓGÉP felállításának a megkönnyítése végett a HASZNÁLATI UTASÍTÁS végén egy sor rajzot és ábrát mellékeltünk. Ezek részletes alkatrészlistát tartalmaznak, valamint megadják azokat a méreteket és műveleteket, amelyeket szem előtt kell tartania összeszerelés közben. Kérjük, hajtsa ki az rajzokat és ábrákat, mivel azok segítségével a szöveg könnyebben megérthető, és a mosogatógép beszerelésekor segítenek megoldani a kisebb problémákat. Műszaki adattábla A mosogatógép ajtajának oldalán található MŰSZAKI ADATTÁBLÁN a mosogatógép műszaki adatai, valamint a készülék gyári száma van feltüntetve. Mielőtt elvégezné a villamos csatlakoztatásokat, OLVASSA EL EZEKET A TUDNIVALÓKAT. Villamos csatlakoztatás A villamos csatlakoztatást megfelelő szaktudással rendelkező, valamint az ország szabványaival és előírásaival tisztában lévő szakember végezze. Figyelmeztetés Mielőtt üzembe helyezi a készüléket és elvégzi a vizes és villamos csatlakoztatásokat, nagyon fontos, hogy tisztában legyen vele, hogy a mosogatógépe BURKOLHATÓ vagy MODULBA SZERELHETŐ típus-e. Néhány műveletet kell majd elvégeznie ahhoz, hogy biztosan helyes módon szerelte-e be a mosogatógépet. Kicsomagolás Óvatosan távolítsa el a védőcsomagolást a készülékről. Ha modulba szerelhető mosogatógépe van, akkor távolítsa el a mosogatógép aljáról a támasztékokat (2. ábra). Vegye le a gépben található kosarak csomagolását. Szabadon álló mosogatógépek Bevezetés SZABADON ÁLLÓ MOSOGATÓ-GÉPEINK úgy vannak kialakítva, hogy bárhova szabadon elhelyezhetők, a legalkalmasabb helyre. Méretek A 2. ábra megadja a készülék méreteit. Tanulmányozza, mert segíteni fog a gép beszerelésekor. Szintezés és elhelyezés A MOSOGATÓGÉP beszerelése előtt a gépnek stabilan és merőlegesen kell állnia a padlón. Szükség szerint szintezze be a gépet, kiegyenlítve a padló esetleges egyenetlenségeit. Ezt a mosogatógép alján található lábak magasságának beállításával végezheti el (7. ábra) (0 20 mm). Legfeljebb 2%-os dőlés engedhető meg. Ha elvégezte ezeket a feladatokat, akkor folytassa a víz és villamos csatlakoztatásokkal, a használati utasítás alapján. Burkolható mosogatógépek Bevezetés A BURKOLHATÓ MOSOGATÓGÉPEK szabadon is állhatnak, meg be is illeszthetők a szekrénymodulok és a háztartási gépek közé. Ez utóbbi esetben néhány egyszerű művelettel a szekrénysor burkolatához és elrendezéséhez igazíthatók. Méretek A 2. ábra megadja a mosogatógép méreteit. Az 5. ábrán a konyhabútor és a többi háztartási gép legkisebb méretei láthatók. Szintezés és elhelyezés A MOSOGATÓGÉP beszerelése előtt a gépnek stabilan és merőlegesen kell állnia a padlón. 83

13

14 HIBAELHÁRÍTÁS 3. Az edények nem olyan ragyogóan tiszták, mint amilyenre számított. 1. Minden próbálkozás ellenére sem vagyok hajlandó elindulni. Mi lehet az oka? Nincs hálózati feszültség. Helytelen a hálózati dugasz bekötése; nem 13 amperes a biztosíték. Nem mosogatógéphez való szert használt. Nem töltötte meg a mosószeres rekeszt, vagy nem csukta be a fedelét. A szórókarok nem tudnak forogni az evőeszközök vagy az edények miatt. Nem megfelelően tette be az edényeket. Nézze meg, hogy nincsenek-e egymásra halmozva. A vízszóró furatok eltömődtek. Nem jól csukta be az ajtót. 2. Bekapcsoltam, a víz mégse folyik a gépbe. Mi lehet a hiba? Nem nyomta meg a főkapcsolót. A szűrő nincs rendesen a helyére rakva vagy nincs kitisztítva. Nézze meg, hogy a helyén van-e. A lefolyócső el van dugulva. Az öblítő adagolása helytelenül lett beállítva. Az is lehet, hogy Önöknél kemény a víz, és elfelejtett sót beletenni. Nem megfelelő a program, amit választott. Nem megfelelő öblítőt használt. Elzárták a vizet. Nem nyitotta meg a vízcsapot. A (mosogatógépben levő) mágnesszelepes bemeneti szűrő eldugult. Ha a hibát a használati utasítás elolvasása után sem lehet megszüntetni, akkor állítsa le a gépet, zárja el a vízcsapot, és hívja ki a helyi MÁRKASZERVIZT. Ők kívül-belül ismernek engem

VFF-10 FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15.

VFF-10 FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. VFF-10 H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238,

Részletesebben

LFF-11 LF-25 IX LF-56 IX

LFF-11 LF-25 IX LF-56 IX LFF-11 LF-25 IX LF-56 IX mosogatógép H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119

Részletesebben

2MF-2GS X NAT M2-LSX GÁZFÕZÕLAP. Beüzemelés üzemeltetés karbantartás

2MF-2GS X NAT M2-LSX GÁZFÕZÕLAP. Beüzemelés üzemeltetés karbantartás 2MF-2GS X NAT M2-LSX GÁZFÕZÕLAP Beüzemelés üzemeltetés karbantartás Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, és gratulálunk a választásához. Ezt az új, átgondoltan tervezett, a legkiválóbb

Részletesebben

MW3-206 FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15.

MW3-206 FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119 E-mail: info@pxp.hu, munka@pxp.hu MW3-206

Részletesebben

MOSOGATÓGÉP ZDIS 100

MOSOGATÓGÉP ZDIS 100 MOSOGATÓGÉP ZDIS 100 Használati útmutató Tartalomjegyzék Fontos útmutatások Gondoskodás Gazdaságos és környezetkímélő mosogatás Szerelési útmutatások Beépítés Vízszintbe állítás Felerősítés A vízbefolyó

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM:

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS. A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani.

Részletesebben

IFU_Alpha_Sc1-mech_H.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:56 PM TARTALOMJEGYZÉK

IFU_Alpha_Sc1-mech_H.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:56 PM TARTALOMJEGYZÉK IFU_Alpha_Sc1-mech_H.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:56 PM TARTALOMJEGYZÉK A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK A MOSÓGÉP LEÍRÁSA A MOSNIVALÓ ELŐKÉSZÍTÉSE

Részletesebben

SANTO N 8 18 40-4 i. Beépíthető hűtő- fagyasztó kombináció. Használati- és beépítési útmutató. http://www.markabolt.hu/

SANTO N 8 18 40-4 i. Beépíthető hűtő- fagyasztó kombináció. Használati- és beépítési útmutató. http://www.markabolt.hu/ SANTO N 8 18 40-4 i Beépíthető hűtő- fagyasztó kombináció Használati- és beépítési útmutató Kedves Vásárló! Kedves Vásárló! Mielőtt az új hűtőkészüléket üzembe helyezi kérjük, hogy gondosan olvassa át

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÜZEMBE HELYEZÉS.38 KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK. 43 FIGYELMEZTETÉSEK. 43 A SÜTŐ HASZNÁLATA ELŐTT. 44 A SÜTŐ TARTOZÉKAI.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÜZEMBE HELYEZÉS.38 KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK. 43 FIGYELMEZTETÉSEK. 43 A SÜTŐ HASZNÁLATA ELŐTT. 44 A SÜTŐ TARTOZÉKAI. HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÜZEMBE HELYEZÉS...38 KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK... 43 FIGYELMEZTETÉSEK... 43 A SÜTŐ HASZNÁLATA ELŐTT... 44 A SÜTŐ TARTOZÉKAI... 45 KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS... 45 HIBAKERESÉSI ÚTMUTATÓ...

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv HU

Felhasználói kézikönyv HU electrolux 1 Felhasználói kézikönyv HU Beépített gázsütő EOG 21301 electrolux 3 Üdvözöljük az Electrolux világában! Köszönjük, hogy az Electrolux ezen első osztályú termékét választotta, amely reményeink

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS HASZNÁLAT MEGHATÁROZÁSA A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK A MOSÓGÉP LEÍRÁSA

HASZNÁLATI UTASÍTÁS HASZNÁLAT MEGHATÁROZÁSA A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK A MOSÓGÉP LEÍRÁSA HASZNÁLATI UTASÍTÁS HASZNÁLAT MEGHATÁROZÁSA A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK A MOSÓGÉP LEÍRÁSA GYERMEKBIZTONSÁG MOSÓSZER ÉS ADALÉKOK A VISSZAMARADT

Részletesebben

ZANUSSI GÁZFŐZŐLAP ZGF 646 ICX ZGF 646 ICW HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ZANUSSI GÁZFŐZŐLAP ZGF 646 ICX ZGF 646 ICW HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ZANUSSI GÁZFŐZŐLAP ZGF 646 ICX ZGF 646 ICW HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Biztonsági útmutatások Ezek a figyelmeztetések az Ön biztonságát szolgálják. Kérjük, hogy a készülék felállítása és a használatba vétel előtt

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW-6 60 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: TEKA Küchentechnik Típus: DW-6 60.FI.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW-6 60 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: TEKA Küchentechnik Típus: DW-6 60.FI. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: TEKA Küchentechnik Típus: DW-6 60.FI Szélesség: 597-599 mm Mélység, a kapcsolótábla külsõ szélétõl mérve: 550 mm Magasság: 820-870 mm Helyszükséglet

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK 319252H.fm Page 19 Wednesday, September 3, 28 5:42 PM FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK A jelen kézikönyv fontos tájékoztatásokat tartalmaz az Ön új főzőlapjának biztonságára, használatára és karbantartására

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: H22

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: H22 FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS. A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani.

Részletesebben

EKK52550OW EKK52550OX

EKK52550OW EKK52550OX EKK52550OW EKK52550OX HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...8 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT...9 5. FŐZŐLAP

Részletesebben

Konyhabútor Beépítés és használat K1G21S/HU. Használati útmutató

Konyhabútor Beépítés és használat K1G21S/HU. Használati útmutató Konyhabútor Beépítés és használat K1G21S/HU Gáz sütõvel és gáz grillel rendelkezõ tûzhely Használati útmutató Biztonsági utasítások A készülék teljesítõképességének és biztonságának megtartásának érdekében

Részletesebben

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY készülékhez Zárt égésterű, átfolyós fali gázkészülék bitermikus hőcserélővel, LCD kijelzővel IPX5 Telepítési, kezelési, összeállítási és karbantartási útmutató. CE 0694

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY MAGYAR Üzembe helyezés 2. oldal Használati útmutató oldal FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW7 60FI TÍPUSÚ. 7. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW7 60FI TÍPUSÚ. 7. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat 7. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: Típus: DW7 60FI Energia hatékonysági osztály: (A hatékonyabb - G kevésbé hatékony) A A szabvány ciklus, amelyre az adatlapon feltüntetett információ

Részletesebben

Kezelési útmutató. Elite RBC 24 Elite RBS 24. készülékekhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY

Kezelési útmutató. Elite RBC 24 Elite RBS 24. készülékekhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY Kezelési útmutató Elite RBC 24 Elite RBS 24 készülékekhez Fali gázkazánok bitermikus hőcserélővel Telepítési, működési, összeállítási és karbantartási útmutató CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI

Részletesebben

Tartalom. FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSOK: hasznos információkat tartalmaznak a kosarak, a szórókarok, a tartályok és sz r k használatáról.

Tartalom. FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSOK: hasznos információkat tartalmaznak a kosarak, a szórókarok, a tartályok és sz r k használatáról. Tartalom 1. Biztonsági és mködtetési utasítások 76 2. Üzembe helyezés és csatlakoztatás 79 3. Mködtetési utasítások 82 4. Tisztítás és karbantartás 93 Köszönjük, hogy termékünket választotta. Javasoljuk,

Részletesebben

www.eluxshop.hu HU Használati útmutató

www.eluxshop.hu HU Használati útmutató 47395GM-MN HU Használati útmutató 2 www.aeg.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...8 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT...9 5. FŐZŐLAP - NAPI HASZNÁLAT...9 6.

Részletesebben

Használati útmutató Hűtő - fagyasztó. www.markabolt.hu S93820CMX2

Használati útmutató Hűtő - fagyasztó. www.markabolt.hu S93820CMX2 HU Használati útmutató Hűtő - fagyasztó S93820CMX2 2 www.aeg.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...6 4. MŰKÖDÉS... 7 5. NAPI HASZNÁLAT...8 6. HASZNOS

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató FALI GÁZKAZÁN Használati, szerelési és beüzemelési útmutató RenovaStar C 24 E BT RenovaStar F 24 E BT Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok megőrzése...2 3 Biztonság...2

Részletesebben

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások HU Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások Beépíthető kombinált és gáz főzőlap Beépíthető kombinált és gáz főzőlap Tisztelt vásárlónk! A beépíthető kombinált és gáz főzőlap háztartásban való

Részletesebben

GÁZ-ELEKTROMOS TŰZHELY

GÁZ-ELEKTROMOS TŰZHELY GÁZ-ELEKTROMOS TŰZHELY CFH-664 B NAT CFH-664 X NAT Ezt a készüléket az érvényben lévõ rendelkezések szerint kell felszerelni és csak jól szellõzött helyiségben szabad használni. Felszerelés és üzembe helyezés

Részletesebben

HG654320NM HU GÁZFŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU

HG654320NM HU GÁZFŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU HG654320NM HU GÁZFŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU 2 AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Reméljük, hogy készülékünk kifogástalan teljesítményével hosszú éveken

Részletesebben

www.markabolt.hu használati útmutató Mosógép EWH 127310 W

www.markabolt.hu használati útmutató Mosógép EWH 127310 W használati útmutató Mosógép EWH 127310 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com címen Tartalomjegyzék Biztonsági információk Termékleírás Kezelőpanel

Részletesebben

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 1 / A VÁSÁRLÓ FIGYELMÉBE

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 1 / A VÁSÁRLÓ FIGYELMÉBE TARTALOMJEGYZÉK 1 / A VÁSÁRLÓ FIGYELMÉBE Biztonsági előírások 17 Környezetvédelem 18 Energiamegtakarítás 18 2 / A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA A szárítógép általános bemutatása 19 3 / A SZÁRÍTÓGÉP ÜZEMBEHELYEZÉSE

Részletesebben