B I O L Ó G I A. A biológia ugyanabban a csoportban található, mint a kémia és a fizika. Ez a negyedik tantárgycsoport.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B I O L Ó G I A. A biológia ugyanabban a csoportban található, mint a kémia és a fizika. Ez a negyedik tantárgycsoport."

Átírás

1 B I O L Ó G I A (A szerző tapasztalt tanár, mind a magyar, mind az IB rendszerét kiválóan ismeri. Dőlttel szedve és kiemelve jelenik meg, ami jelentős eltérés az IB-ben, és ezért érdemes lenne a magyar rendszerbe is beépíteni.) A biológia ugyanabban a tantárgycsoportban szerepel, mint a kémia és a fizika. Azok a szövegrészek, amelyek a többi idetartozó tárgyra is vonatkoznak, zölddel jelennek meg. Húsz évvel ezelőtt, amikor elkezdtük az IB Programot és benne természettudományos tárgyakat tanítani, nagy hasznát vettük az alapos, széleskörű tudásnak, amit a magyarországi egyetemi tanulmányok alatt szereztünk. Módszertani ismereteink azonban nem feleltek meg azoknak az elvárásoknak, amiket az IB Program előírt. A frontális, elméleti természettudományos oktatás nem fejleszti azokat a kompetenciákat, amelyeket ez a program a céljai közé emelt: problémamegoldás, önálló kutatómunka, kísérlettervezés, adatok elemzése és kritikus értékelése. A természettudományos tényeken és fogalmakon túl a természettudományos gondolkodás kifejlesztéséhez új eszközökhöz és forrásokhoz kellett nyúlnunk több önállóságot adva a diáknak a tanulás folyamatában. 1. A tantárgy helye az IB programban A biológia ugyanabban a csoportban található, mint a kémia és a fizika. Ez a negyedik tantárgycsoport. A húsz éve alatt a tantárgycsoport neve többször változott: volt természettudományok, kísérleti tudományok és legújabban csak tudományok. A klasszikus természettudományos tárgyak mellett vannak a csoportban olyanok, amelyek kevésbé ismertek a magyar közoktatásban, ilyen a dizájn és technológia tantárgy, valamint a sport és egészségtudomány. Nemrég került át a tantárgycsoportba a számítástechnika, amely sokáig a matematikával volt egy csoportban. Létezik egy interdiszciplináris tantárgy is, amely részben ebbe a csoportba tartozik: a környezeti rendszerek és a társadalom. 2. A negyedik tantárgycsoport nevelési és oktatási céljai A tantárgy tanulásán keresztül a diákok jöjjenek rá, hogyan dolgoznak a tudósok és hogyan kommunikálnak egymással. A tudományos módszer sok lehetősége közül a kísérletekre alapuló megközelítés jellemzi ezt a csoportot. Célkitűzések: a természettudományokat és a technológiát jellemző tudás, módszerek és technikák megismerése és ezek alkalmazása, fejlesszük ki a tudományos információ analizálásának, értékelésének és szintézisének képességét, fejlesszük ki a kísérleti és tudományos vizsgálati készségeket és alkalmazzuk a diákok IKT készségeit a tudományok tanulása során, ébresszük rá a diákokat arra, hogy a tudományos munka során a hatékony együttműködés és kommunikáció szükséges és értékes,

2 tudatosítsuk a tudomány és a technológia használata során felmerülő erkölcsi, társadalmi, gazdasági és környezeti vonatkozásokat, értessük meg a tudomány és a tudósok lehetőségeit és korlátait, biztosítsuk a tudományos és kreatív tanulmányok lehetőségét globális kontextusban, segítsük a különböző tudományok közti kapcsolatok és a tudományos módszer egységes jellegének felismerését. 3. A tananyag Az általam megtapasztalt húsz év alatt a tananyag jelentősen megváltozott. Míg a kilencvenes években a nemzetközi érettségi biológia tantárgya a magyar tantervhez hasonlóan a biológiai tudományok majd minden klasszikus ágát tartalmazta, mára a tananyag struktúrája átalakult. Az átalakulás folyamatos, 5-8 éves ciklusokban a tantervet és a tárgyhoz tartozó értékelési rendszert felülvizsgálják a tanító tanárok, vizsgáztatók, tananyagfejlesztők véleménye alapján. Az átalakítások során figyelembe veszik a társadalmi és munkáltatói igények változásait, valamint a biológiai tudományokban bekövetkező fejlődést. A tananyag változtatásaiban egyértelmű tendencia a tartalom csökkentése. Ez azzal magyarázható, hogy a biológia túlságosan széles spektrumú tudomány. A sok, látszólag nem összefüggő tény tanítása nem szolgálná a tárgy célkitűzéseit. Mivel a tudományos gondolkodás fejlesztése a fő célkitűzés, a széleskörű tananyag felszínes ismerete helyett csökkentett lefedésű, de a célnak megfelelő mélységű tartalmat állítottak össze a tananyag szerzői. Remélik, hogy a körülhatárolt tényanyag megtanítása során a diákok megértik az alapvető biológia elveket. A négy fő alapelv: struktúra és funkció kapcsolata, egyetemesség kontra diverzitás, egyensúly a rendszerekben, evolúció. Fontos változás volt a kilencvenes évek vége felé, hogy bevezették a választható témakörök rendszerét, ezekbe áthelyezve több, korábban kötelezőként tanult témát. Így lehetővé vált, hogy a tananyag csökkentésével felszabadult időt a tanult témákban való alaposabb elmélyülésre, gyakorlati, kísérletes és mindenekelőtt a diákok természettudományos gondolkodását serkentő megközelítésre használják fel a tanárok A tanterv-modell azonos a negyedik tantárgycsoportban A tanterv megszabja, hogy a diákoknak a tanórákon 75 % elméleti tananyagot és 25 % gyakorlati munkát kell teljesíteniük. A gyakorlati munka laborkísérletekből és egy hosszabb lélegzetű projektből áll. Ez utóbbit közösen kell elvégezni olyan diákokkal, akik más tantárgyat tanulnak a negyedik tantárgycsoportból, emiatt a feladat neve 4. csoport projekt (Group 4 Project). A jelenlegi struktúrában az elméleti tananyag három részre osztható: kötelező törzsanyag, amely azonos mindkét szinten kiegészítő törzsanyag az emelt szint részére választható témakörök A témakörök tetszőleges sorrendben taníthatók.

3 3.2. Témakörök, témák A témára jutó idő %-ban középszinten emelt szinten A kötelező törzsanyag: 53,3 33,3 Statisztika 1,3 0,8 Sejttan 8 5 Biokémia 10 6,3 Genetika 10 6,3 Ökológia és evolúció 10,7 6,7 Emberi élettan 13,3 8,3 Kiegészítő törzsanyag az emelt szint részére: -- 22,9 Nukleinsavak és fehérjék -- 4,6 Sejtlégzés és fotoszintézis -- 4,2 Növénytan -- 4,6 Genetika -- 2,5 Emberi élettan 7,1 Választható témakörök kétszer 10 kétszer 9,2 Csak középszinten választható témakörök Az emberi táplálkozás A testmozgás élettana Sejtek és az energia Mindkét szinten választható témakörök Evolúció Neurobiológia és etológia Mikrobák és biotechnológia Ökológia és természetvédelem Csak emelt szinten választható témakör További emberi élettan 3.3. Melyek azok a témakörök, amelyek az eltelt két évtized alatt visszaszorultak? És melyek kerültek be a tananyagba?

4 Eltűnt a tananyagból az összehasonlító állatélettan, így az állati fiziológia tudománya már csak az emberre korlátozódik. Interdiszciplináris hatások a biológiai tanulmányok megjelenése az Egyesült Királyságban tervező szakra felvett diák munkáiban Dedeó Domonkos Munkanapló egyik lapja, ruhaterv az emésztőrendszerhez és a hozzá gyűjtött textília Dedeó Domonkos: Munkanapló egyik lapja ruhatervhez gyűjtött textíliákkal, az ihletet a vázrendszer formai jellemzői adták Dedeó Domonkos: Ruhaterv, a Munkanapló egyik lapja, az emberi idegrendszer ihlette ruha részleteivel A rendszertan státusza többször változott: volt időszak, amikor jórészt emelt szinten hallottak róla a diákok, mostanra ugyan röviden, de visszakerült a mindkét szintnek kötelező törzsanyagba. Több témakör átkerült a kötelező törzsanyagból a választható témakörök közé, például az etológia. A természetes szelekció, mint evolúciós alapelv megmaradt a törzsanyagban, de az evolúcióval kapcsolatos részletesebb ismeretek szintén átkerültek a válaszható témák közé. Különálló kötelező egység lett egy rövid statisztikai bevezető, témái eddig elszórtan jelentek meg a tananyagban. A biotechnológia, biokémia témakörökben rendszeresen frissítik a tananyagot kortárs témákkal (ilyen volt korábban a Humán genom projekt vagy a klónozás, majd az enzimek használata az iparban, legújabban pedig a laktóz intolerancia és az őssejt-terápia kérdései). Még a középszinten is ismerniük kell a diákoknak a modern biológia módszereit, például PCR, gél elektroforézis, DNS profil készítése, GMO technológia, génterápia, IVF technikák, hiszen ezek gyakorlati alkalmazásai és termékei a mindennapi életünk szerves részei.

5 Az emelt szinten kifejezetten részletesen foglalkozunk a biológia modern ágainak (például molekuláris genetika, biokémia) egy-egy fontos elemével. A választható témakörökbe sorolt témákban is találunk igen magas szinten tárgyalt részleteket, például élettan szaturációs görbék, FMRI a neurobiológiában; biokémia kompetitív, nem kompetitív és allosztérikus enzimgátlás; ökológia elméleti és realizált niche; evolúció kladisztika stb A középszint és az emelt szint elvárásainak összehasonlítása azonos az elvárás a negyedik csoport tantárgyaiban Az közép és emelt szint kompetencia elvárásaiban nincsen különbség. A két szint között a tananyag témáinak számában és egyes témáknál az ismeretek mélységében van eltérés. Elviekben a középszintű programot előzetes természettudományos ismeretek nélkül is el lehet végezni, az emelt szintnél viszont az előzetes tanulmányok elengedhetetlenek. 4. Értékelési célkitűzések a negyedik tantárgycsoportban Az értékelés során azt mérik fel, hogy a diákok elérték-e következőket: 1. tudományos tények, fogalmak, módszerek, technikák, szakkifejezések, tudományos információk bemutatási módjainak ismerete 2. tudományos tények, fogalmak, módszerek, technikák, szakkifejezések, tudományos információk bemutatási módjainak alkalmazása és használata 3. hipotézisek, kutatási kérdések, előrejelzések, tudományos módszerek és technikák, tudományos magyarázatok alkotása, elemzése és értékelése 4. a hatékony tudományos vizsgálódás és problémamegoldás során szükséges személyes készségek, mint együttműködés, kitartás és felelősség demonstrálása. 5. a pontos és biztonságos tudományos vizsgálódáshoz elengedhetetlen manipulációs készségek felmutatása Az itt felsorolt célkitűzések közül az egyest, kettest és a hármast a vizsgadolgozatokkal; a négyest és ötöst pedig a gyakorlati munka értékelésével mérik Az értékelés részei azonosak a negyedik csoport tantárgyaiban Az értékelés, mint minden tárgy esetén, külső és belső értékelésű komponensekből áll össze. A belső értékelés jelenti az írásbeli vizsgadolgozatokat, amelyek a végső érdemjegy 76 %-át adják, a külső értékelés pedig a gyakorlati munka értékelése, ami a fennmaradó 24 %-ot teszi ki A külső értékelés, azaz a vizsga; felépítése és értékelése azonos a negyedik csoport tantárgyaiban A vizsga három dolgozatból áll. A három dolgozat a feladatok típusaiban és a mért tananyagban tér el. A két szint között különbség a feladatok számában és ennek következményeként a ráfordított időben van.

6 témakörök feladattípusok értékelési célkitűzések (ld. fenn, 4. fejezet pontjai) különbségek a két szint között első dolgozat a kötelező tananyagból egyszerű vagy többszörös feleletválasztós tesztfeladatok második dolgozat kötelező tananyagból egy adatelemző kérdés, több rövid kérdés, több részből álló esszékérdés 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 középszint 30 kérdés 45 perc egy esszékérdés, amelyet háromból lehet választani emelt szint 40 kérdés 60 perc két esszékérdés, amelyeket négyből lehet választani 75 perc 135 perc harmadik dolgozat válaszható témakörökből több rövid kérdés, esszékérdés csak rövid kérdések több rövid kérdés és egy esszékérdés Az első dolgozat tesztfeladatainak értékelése során nem büntetik a helytelen választ. A tesztkérések szisztematikusan lefedik a törzsanyagot. Ebben a dolgozatban egyszerű számolásokat számológép nélkül el kell tudni végezni. A második és harmadik dolgozatnál számológép használata engedélyezett. A második dolgozat adatelemző feladata egy olyan összetett tudományos vizsgálat adataira alapul, amelyet a diákok valószínűleg nem ismernek. Az adatok valósak, valamilyen tudományos folyóiratból, vagy más publikációból származnak. A feladat több adatsort tartalmaz, melyek változatos formákban jelennek meg, ezek lehetnek táblázatok és különböző megszokott vagy szokatlan grafikonok. A feladat egy része csupán az adatok elemzésére vonatkozó kérdésekből áll, de vannak a tananyagban szereplő tárgyi tudást igénylő részek is. Gyakran előfordul egy hipotézis értékelésére vonatkozó kérdés is. A második dolgozat rövid feladatai is igyekeznek a törzsanyag többféle témakörét felidézni, lehet benne ábrás és számolási feladat is. Az esszékérdés alkérdésekkel irányított, amelyek valahogyan kapcsolódnak egymáshoz, de nem feltétlenül azonos témakörből származnak. Ennek a feladatnak az értékelése során a fogalmazás minőségét is pontozzák érthetőség és a válasz logikus szerkezete szerint. Mivel az esszékérdés választható, értékelése során elvárják az alapos, elmélyült tudást. A harmadik dolgozat választható témakörökre vonatkozó rövid kérdései tartalmaznak adatokon alapuló és ismereteket felidéző kérdéseket is. Ez a dolgozat egy másik napra esik mint az első kettő, és a kérdezett tananyag mennyisége is viszonylag kicsi. Így a kérdések gyakran a tananyag szűk tartományában mozognak. A három dolgozat nem egyenlő mértékben járul hozzá a végső érdemjegyhez. a dolgozat %-os hozzájárulása a végső eredményhez első dolgozat második dolgozat harmadik dolgozat középszint emelt szint perc 75 perc Belső értékelés A gyakorlati munkának az értékeléshez való hozzájárulásán túl oktatási céljai is vannak: elméleti fogalmak megtanítása, illusztrálása és megerősítése, kifejleszti a tudományos munka gyakorlati természetének elismerését, a tudományos módszertan előnyeinek és korlátainak érzékeltetése.

7 A gyakorlati munka során elvégzett vizsgálatokat a tanár állítja össze, szabadon választhat, hogy milyen gyakorlatokat végez. Javasolt, hogy a tananyag fő témaköreit minél széleskörűbben fedje le. A kiválasztott feladatok között kell, hogy legyenek komplex vizsgálatok is. Egy-egy vizsgálat időtartama nincs meghatározva, lehetnek rövidebbek (1-2 órásak) és hosszabbak (több hetesek) a tanár döntése szerint. Többféle típusú gyakorlati munka lehetséges: laborkísérletek, számítógépes szimulációk, kérdőíves felmérések, terepgyakorlatok, adatelemzések. A gyakorlati munka része az interdiszciplináris 4. csoport projekt (Group 4 Project), amely során a diákok csoportokban elemeznek egy közös tudományos vagy technológiai problémát. A csoportokba vegyesen osztjuk be a különböző negyedik tantárgycsoportos tárgyat tanuló diákokat. A projekt fő célja az együttműködés gyakorlása: a hangsúly a kutatási folyamaton és nem a végterméken van. A más iskolákkal való együttműködés javasolt, ez még jobban kiemeli a tudományos életben fontos kommunikáció és a visszajelzés szükségességét. Ez a projekt nagymértékben segíti a diákokat, hogy felismerjék az egyes természettudományok kapcsolódási pontjait és a tudományos módszer egyetemes jellegét. A témaválasztás szabad, nevelési célból tanácsos olyan témát választani, amely a tudomány és technológia társadalmi, környezeti és erkölcsi vonatkozásait vizsgálja. A projekt során a diákok tervezik meg a vizsgálatokat vagy az adatgyűjtést, végrehajtják, majd elemzik az eredményeket. Végezhetnek terepi vagy laboratóriumi munkát, készíthetnek modelleket és szimulációkat, gyűjthetnek adatot irodalomból, kormányzati jelentésekből, kutatóhelyekről, civil szervezetektől. Remek befejezése a feladatnak egy tudományos konferencia szimulálása, ahol a diákok beszámolnak a munkájukról. A gyakorlati munka értékelését a tanár végzi, akinek az adott osztályzatait mintavétel alapján moderálják. Azoknak a gyakorlati feladatoknak, amelyeket a tanár a belső értékelésben felhasznál, alkalmasnak kell lenniük arra, hogy az értékelésre kerülő készségeket a diákok megfelelően demonstrálhassák. Az értékelés során a tudományos vizsgálódás alábbi elemeit, készségeit pontozzák az elkészített laborjegyzőkönyvek alapján, a laboratóriumi gyakorlatok, illetve a projektmunka alatt: vizsgálat megtervezése (kérdés feltétele, változók meghatározása, módszer: eszközök, anyagok kiválasztása) adatok gyűjtése és feldolgozása (minőségi és mennyisége adatok gyűjtése, mérőműszer hibaértékének meghatározása, számítások elvégzése és menetének bemutatása, grafikonok rajzolása, korrelációs görbék illesztése, hibaszámítás, mért és számolt adatok megfelelő szignifikáns számjegyű megjelenítése, táblázatok, grafikonok és ábrák formai követelményeinek megfelelés, SI mértékegységek használata) következtetés és értékelés (adatokból releváns következtetés levonása indoklással, trendek leírása, irodalmi adathoz való hasonlítás, a módszer hibáinak és korlátainak elemzése, az adatok minőségének elemzése, javaslatok az előbbi hibaforrások kiküszöbölésére) manipuláció (különféle eszközök, anyagok és vizsgálati módszerek biztonságos és hozzáértő alkalmazása, utasítások pontos követése, szükség esetén az előállt körülményeknek megfelelő alkalmazkodás) személyes készségek (motiváció, kitartás, együttműködés és kommunikáció a munkatársakkal, önértékelési képesség) Az információs és kommunikációs technológia használata a gyakorlati munka során kötelező. A gyakorlati munka során legalább egyszer alkalmazni kell a következő IKT módszereket mindegyikét: adatgyűjtés dataloggerrel (számítógéphez vagy programozható grafikus számológéphez kapcsolható mérőberendezés), grafikonrajzolás szoftverrel, adatfeldolgozás táblázatkezelő szoftverrel, számítógépes modellezés és szimuláció, adatbázis használata.

8 5. A hosszú esszé biológiából A biológiából írt 4000 szavas hosszú esszé lehetőséget ad a diáknak arra, hogy egy olyan élőlényekkel és azok életfolyamataival kapcsolatos témát vizsgáljon, ami őt személyesen érdekli. Interdiszciplináris területek esetén a témaválasztásnál ügyelni kell arra, hogy a téma biológiai aspektusa legyen hangsúlyosabb. Ilyenek a biokémiai és orvosi témák. A dolgozatnak a tudományos vizsgálódás módszerét kell használnia. Az esszében felhasznált adatok származhatnak a diák által elvégzett kísérletekből, felmérésekből, mikroszkópos megfigyelésekből, biológiai rajzokból, terepmunkából vagy más, a biológia tudományának megfelelő módszerből. Alternatív megoldásként gyűjthető adat irodalomból, legfőképp elsődleges forrásokból, ezeket kell a diáknak egyedi módon feldolgozni és elemezni. Egyszerűen a forrásokból származó tények és adatok megismétlése értéktelen. Irodalomra alapozott esszében fontos a források hitelességének értékelése is. Gyakorlati munkán alapuló esszében a diáknak egyértelműen be kell mutatnia a személyes hozzájárulását a vizsgálati megközelítés, terv és módszer kialakításában. A legjobb esszék egyszerű jelenségek iskolai eszközökkel is elvégezhető vizsgálatából íródnak. Természetesen szabad kutatólaboratóriumban is kísérletezni, de ebben az esetben a vizsgálat vezetőjének írásban kell tájékoztatást adni arról, hogy a diák mennyi segítséget kapott. Bizonyos vizsgálati módszerek tiltottak etikai vagy biztonsági meggondolások miatt, például fájdalmat vagy stresszt okozó állat- vagy emberkísérletek, egészségre ártalmas kísérletek (testhőmérsékleten végzett baktérium kultúrák), bizalmas orvosi információkat tartalmazó adatgyűjtések, toxikus, karcinogén vagy radioaktív anyagok használata. A vizsgálatot egy úgynevezett kutatási kérdéssel kell körülhatárolni, ez akkor jó, ha elég szűk, de azért lehetőséget ad egy elmélyült kutatásra. Röviden össze kell foglalni a vizsgált kérdés biológiai hátterét demonstrálva a szakkifejezések és fogalmak korrekt, értő használatát. A módszer leírása során a megismételhetőségre való törekvés mellett a technikai korlátokat és mérési pontatlanságokat is tárgyalni kell. Elvárás, hogy a diák értse a használt technikák elméleti hátterét. A dolgozat egyik legfontosabb része a logikus érvelés, amely a gyűjtött adatok feldolgozása után a következtés levonásához vezet. A kísérleti hipotézis elfogadását vagy elvetését a feldolgozott és megfelelően megjelenített adatokkal kell alátámasztani. Előfordulhat, hogy a kísérleti kérdés nem válaszolható meg, és az eredmények újabb kérdéseket vetnek fel. Mint minden más tárgyból írt esszének a biológia esszének is meg kell felelnie bizonyos formai követelményeknek, például absztrakt, referenciák, bibliográfia, tartalomjegyzék, illusztrációk és mellékletek formai elvárásainak. 6. A biológia és a TOK Mint minden más tárgy esetén, a biológiától is elvárják, hogy megmutassa a TOK (Tudáselmélet) tárgy vonatkozásait. Álljon itt néhány, amely bármely negyedik tantárgycsoportos tárgy esetében értelmezhető: a megfigyeléseken és kísérleteken alapuló természettudományos módszer a deduktív és induktív érvelés szerepe elméletek és modellek korreláció és ok-okozati összefüggések a tudományos elméletek kísérletes eredete, cáfolata és módosítása, paradigmaváltás

9 a kísérleti adatok szignifikáns különbségét meghatározó objektív sztenderdek szükségessége az adatok és tudásunk korlátozottsága az áltudományok kritériumai a tudományos bizonyíték kontra az adott tudós hírneve probléma, a kísérletek megismétlésének és széleskörű publikálásának elengedhetetlensége a kreatív, nagy képzelőtehetségű, nyitott gondolkodás igénye Losonci Nikolett: Sárkány agyagban megmintázva, megformálva (biológia ihlette mesealak) a tudósok morális felelősségének kérdése a társadalmi kontextus szerepe egy tudományos kutatás módszereinek és eredményeinek megítélésében Konkrét biológiai példákat a tantárgyi útmutatóban találhatunk. 7. A biológia erkölcsi, társadalmi, gazdasági és környezeti vonatkozásai Ez a negyedik tantárgycsoport közös céljai között szerepel, a tantárgyi útmutató konkrét példákkal szolgál: etikai kérdések megítélése különböző kultúrákban, például őssejt kutatás, IVF kapcsán az embriók használata miatt kockázat előny elemzések, például terápiás klónozás, öröklött betegségek szűrése magzati korban, oltások pszichés következmények az egyének szintjén és a társadalmi kirekesztés vagy elfogadás kérdései a genetikai vizsgálatok kapcsán (kariotipus meghatározása, DNS profil használata) verseny vagy együttműködés a kutatásban, például DNS szerkezet, egy földrajzi területen kifejlesztett technológia máshol való hasznosítása, például laktózmentes termékek előállítása a döntéshozatalra jogosultak köre (az egyén vagy a társadalom kormányzat, szakemberek, például kötelező oltási programok) az anyagi forrásokban és technológiai vívmányokban bővelkedő országok erkölcsi kötelezettsége a forráshiányosabb országok felé, például AIDS gyógyszerek, monoklonális antitestek előállítása egyes betegségek az egyénre és a társadalmi finanszírozásra kifejtett hatásai, például a cukorbetegség a kutatók adatközlési becsületessége és kötelessége (Van-e jogosultsága egyes adatok elhallgatásának?, Mit tehetünk a rendellenes adatokkal?, A társadalom világos tájékoztatása) személyes egészségügyi adatok adatkezelési kérdései, a munkáltató és a biztosítók felé való adatszolgáltatás tiltása vagy engedélyezése, például HIV fertőzöttség jogos-e más élőlények genomjának módosítása emberi célok érdekében GMO élőlények létrehozásának gazdasági következményei indokolt-e elővigyázatosságból tiltani vagy büntetni azon emberi tevékenységeket, amelyek ugyan még nem bizonyítottan, de katasztrofális következményekkel járhatnak (párhuzam a bűnmegelőzés és a környezeti ártalmak csökkentése között)?

10 8. A biológia nemzetközi vonatkozásai Egy nemzetközi oktatási program részeként tanított tárgy esetén fontos hangsúlyozni a nemzetközi összefogás szükségességét, megismertetni a diákokkal az együttműködés különböző platformjait. Így a tananyagban is szerepel ennek illusztrálására példa: őssejt kutatás, humán genom projekt, klímaváltozás, fertőző betegségek, például AIDS elleni küzdelem. Ezen témák tárgyalásán túl javasolják a nemzetközi adatbázisok használatát a tanítás során és az iskolák közötti együttműködést a projekt munka keretein belül. 9. Az IB és a magyar rendszer összehasonlítása a biológia tárggyal kapcsolatban A tananyag tekintetében a magyar tananyag szélesebb, míg az IB tananyag mélyebb. A magyar rendszer minden biológiai területtel igyekszik megismertetni, míg az IB inkább kevesebb területet tesz kötelezővé, viszont az így kimaradókból engedi a szabad választást. Ennek ellenére a tananyag viszonylag nagymértékben hasonló. Az IB rendszer a tudományos gondolkodásmód kifejlesztésére és a tudományos vizsgálat módszerének elsajátítására több hangsúlyt fektet, mint a magyar rendszer, és ezeket az értékelés során hangsúlyosabban kéri számon. IB rendszerben a tudományos vizsgálati módszer és gondolkodás számonkérése megjelenik az érettségi vizsgán adatelemző kérdések formájában és a laborjegyzőkönyvek értékelése során. A magyar rendszerben is előfordulnak kísérletekre, grafikonokra alapuló, de kevésbé komplex kérdések az írásbeli feladatsorban; a tudományos módszer alkalmazásának számonkérése pedig a szóbeli vizsgán jelenik meg. Az érettségi vizsga az IB rendszerében kiszámíthatóbb, mint a magyar rendszerben. Tanár, diák egyaránt pontosan tudja már a tanulmányok elkezdésekor, hogy milyen mélységben kell tudni a tananyag egyes részeit és, hogy milyen feladattípusok és milyen számban lesznek a vizsgán. A vizsgafeladatok kérdéseiben használt utasítások (hasonlítsa össze, írja le, vázolja) pontos definíciói egyértelművé teszik, hogy mi az elvárás a vizsgán. A tananyag leírásában is ezeket az utasításokat használják, és ugyanitt definiálják is őket. Így a diák már a felkészülés során megismerkedik az utasítások definícióival, és ezek szerint sajátítja el a tananyagot. A kétszintű érettségi bevezetése a magyar rendszerben hasonló kompetenciák felé mozdította el a biológia tantárgyat, mint amik az IB rendszerben megjelennek. Több lett az értelmező, problémamegoldó feladat, megjelennek a biológia egészségügyi, környezetvédelmi és etikai vonatkozásai, de még így is elmondható, hogy a magyar rendszer inkább elméleti, az IB rendszer pedig gyakorlatiasabb tudást nyújt. Felhasznált források: Diploma Programme Biology - Guide, IBO, 2007 Diploma Programme Extended Essay guide, IBO, 2007 Cserép Szilvia

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI (fizika munkaközösségi foglalkozás fóliaanyaga, 2009. április 21.) A KÉTSZINTŰ FIZIKAÉRETTSÉGI VIZSGAMODELLJE

Részletesebben

A BIOLÓGIAÉRETTSÉGI VIZSGA MÓDOSÍTÁSAI

A BIOLÓGIAÉRETTSÉGI VIZSGA MÓDOSÍTÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A BIOLÓGIAÉRETTSÉGI VIZSGA MÓDOSÍTÁSAI Biológiaérettségi vizsga 2015 A biológia érettségi vizsga a nemzeti alaptantervben

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

Központi mérésekés a vizsgarendszer fejlesztése Fizika Kérjük, hogy válaszoljon az alábbi kérdésekre!

Központi mérésekés a vizsgarendszer fejlesztése Fizika Kérjük, hogy válaszoljon az alábbi kérdésekre! Eötvös Loránd Fizikai Társulat Középiskolai Oktatási Szakcsoportjának véleménye Elküldve: 214. 3.2. Központi mérésekés a vizsgarendszer fejlesztése Fizika Kérjük, hogy válaszoljon az alábbi kérdésekre!

Részletesebben

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 120 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek

14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek 14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek 14.1. A verseny részei Első forduló Második (döntő) forduló Interaktív versenyrész Írásbeli versenyrész

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint

VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 100 pont 15 perc 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint (elméleti gazdaságtan) Emelt szint (elméleti gazdaságtan) 180 perc 15 perc 180 perc 20

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

18. modul: STATISZTIKA

18. modul: STATISZTIKA MATEMATIK A 9. évfolyam 18. modul: STATISZTIKA KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA, GIDÓFALVI ZSUZSA MODULJÁNAK FELHASZNÁLÁSÁVAL Matematika A 9. évfolyam. 18. modul: STATISZTIKA Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Írásbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50

Részletesebben

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN KÖRNYEZETVÉDELEM-VÍZGAZDÁLKODÁS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 100 pont 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

Tankönyvkiadók konferenciája Fizika

Tankönyvkiadók konferenciája Fizika Tankönyvkiadók konferenciája Fizika Általános iskola, felső tagozat Dr. Koreczné Kazinczi Ilona vezető szerkesztő 2014. 08. 21. Szombathely Magyar nyelv FELSŐ TAGOZAT Matematika Magyar nyelv Kalandozások

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei: GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2014. április 24. Az kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

1/8. Iskolai jelentés. 10.évfolyam matematika

1/8. Iskolai jelentés. 10.évfolyam matematika 1/8 2009 Iskolai jelentés 10.évfolyam matematika 2/8 Matematikai kompetenciaterület A fejlesztés célja A kidolgozásra kerülő programcsomagok az alább felsorolt készségek, képességek közül a számlálás,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL április 23.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL április 23. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015. április 23. A kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint. Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint. Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA VENDÉGLÁTÓIPARi ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 100 pont 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint Szöveges adatok

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

FÖLDRAJZ A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

FÖLDRAJZ A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA FÖLDRAJZ A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga szerkezete A középszintű tantárgyi érettségi írásbeli és szóbeli vizsgából áll. Az írásbeli vizsga során a vizsgázónak egy központilag összeállított

Részletesebben

Méréselmélet MI BSc 1

Méréselmélet MI BSc 1 Mérés és s modellezés 2008.02.15. 1 Méréselmélet - bevezetés a mérnöki problémamegoldás menete 1. A probléma kitűzése 2. A hipotézis felállítása 3. Kísérlettervezés 4. Megfigyelések elvégzése 5. Adatok

Részletesebben

Vizsgaidőszak. adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: 2016. február 15.

Vizsgaidőszak. adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: 2016. február 15. Vizsgaidőszak adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: 2016. február 15. A jelentkezés helye Tanulói jogviszony alatt: - saját iskolájában jelentkezik a tanuló középés emelt szintre

Részletesebben

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINT VIZSGA. Írásbeli vizsga

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINT VIZSGA. Írásbeli vizsga A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINT VIZSGA Írásbeli vizsga Az írásbeli vizsgán a jelölteknek egy központi feladatsort kell megoldaniuk. A vizsga idtartama 120 perc. A vizsgázó a rendelkezésére álló idt tetszése

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGÁK A 21. SZÁZAD ELEJÉN NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

ÉRETTSÉGI VIZSGÁK A 21. SZÁZAD ELEJÉN NEMZETKÖZI KITEKINTÉS XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 ÉRETTSÉGI VIZSGÁK A 21. SZÁZAD ELEJÉN NEMZETKÖZI KITEKINTÉS KÁKONYI LUCIA TÉMAVEZETŐ Információs vagy tudásalapú

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

KÉMIA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÉMIA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÉMIA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 120 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

SZÉPÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint

SZÉPÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint SZÉPÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint Szöveges adatok tárolására

Részletesebben

BIOLÓGIA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

BIOLÓGIA II. A VIZSGA LEÍRÁSA BIOLÓGIA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 120 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja A vizsgabizottságot működtető

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

II. A VIZSGA LEÍRÁSA

II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 120 perc 15 perc 240 perc 20 perc 90 pont 60 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

Központ által felkért tanárok minősítették. Az emelt szint írásbeli munkáit az OKÉV által szervezett és működtetett regionális bizottságok értékelték.

Központ által felkért tanárok minősítették. Az emelt szint írásbeli munkáit az OKÉV által szervezett és működtetett regionális bizottságok értékelték. K/14116/1 K/14243/1 Ügyiratszám : 3360-1/2005 frománvfza, a j/ [ 1 11 ~ ( 1 - Érkezett: 2005 EE8R 18. Oktatási Minisztérium Pánczél Károly képviselő úr részére 1055 Budapest V., Sza!ay utca 10-14. telefon

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben

A könyvvizsgálat színvonalának növelése a minőségellenőrzésen keresztül

A könyvvizsgálat színvonalának növelése a minőségellenőrzésen keresztül XXIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia Visegrád 2015. Szeptember 4-5. A könyvvizsgálat színvonalának növelése a minőségellenőrzésen keresztül Szabó Zsuzsanna & Mádi-Szabó Zoltán Minőségellenőrzési

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga részei EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Szóbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

II. A VIZSGA LEÍRÁSA

II. A VIZSGA LEÍRÁSA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc Definíció, illetve tétel kimondása I. II. Egy téma összefüggő kifejtése Definíció közvetlen alkalmazása I. II. 45 perc 135 perc megadott

Részletesebben

A FELFEDEZTETŐ TANULÁS ELEMEI EGY KONKRÉT MODUL AZ ÖVEGES PROFESSZOR KÍSÉRLETEI KERETÉBEN

A FELFEDEZTETŐ TANULÁS ELEMEI EGY KONKRÉT MODUL AZ ÖVEGES PROFESSZOR KÍSÉRLETEI KERETÉBEN XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A FELFEDEZTETŐ TANULÁS ELEMEI EGY KONKRÉT MODUL AZ ÖVEGES PROFESSZOR KÍSÉRLETEI KERETÉBEN Tóth Enikő Debreceni Gönczy

Részletesebben

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul: EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató

Részletesebben

A TÁMOP projektek eredményeinek megjelenése a köznevelési programokban (érettségi, mérési rendszer) TÁMOP (3.1.8.) Pongrácz László Oktatási Hivatal

A TÁMOP projektek eredményeinek megjelenése a köznevelési programokban (érettségi, mérési rendszer) TÁMOP (3.1.8.) Pongrácz László Oktatási Hivatal A TÁMOP projektek eredményeinek megjelenése a köznevelési programokban (érettségi, mérési rendszer) TÁMOP (3.1.8.) Pongrácz László Oktatási Hivatal Az érettségi vizsgarendszerre vonatkozó programok Tartalmi

Részletesebben

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?!

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! ÁDÁM PÉTER NEMZETI PEDAGÓGUS KAR TANÉVNYITÓ SZAKMAI NAP 2016. AUGUSZTUS 29. Előzmények 1868 Eötvös József kötelező népoktatás (66 %) 1928 Klebelsberg K.

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

Világos?! (Nem csak) egy természettudományos projekt története. Jánossy Zsolt Gödöllői Török Ignác Gimnázium IPET

Világos?! (Nem csak) egy természettudományos projekt története. Jánossy Zsolt Gödöllői Török Ignác Gimnázium IPET Világos?! (Nem csak) egy természettudományos projekt története Jánossy Zsolt Gödöllői Török Ignác Gimnázium IPET 60. Országos Fizikatanári Ankét és Eszközbemutató 2017. március 15-18. A projekt születése

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység MINISZTERELNÖKI HIVATAL Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1185-06/1 Gazdasági tervezési, rendszerelemzési, tervezési vagy

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli Szóbeli Írásbeli Szóbeli 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet 1.4

Részletesebben

BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA. A vizsga célja. A vizsga szerkezete. Írásbeli vizsga

BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA. A vizsga célja. A vizsga szerkezete. Írásbeli vizsga BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga célja A középszintű érettségi feladatainak megadásakor az a cél, hogy a feladatsor képet adjon a jelölt általános, és a mindennapi élettel kapcsolatos biológiai műveltségéről.

Részletesebben

ELTE, matematika alapszak

ELTE, matematika alapszak Matematika alapszak szerkezete 1. év ELTE, matematika alapszak NORMÁL Kb 60 fő (HALADÓ) Kb 40 fő INTENZÍV Kb 30 fő Zempléni András oktatási igazgatóhelyettes Matematikai Intézet matematikai elemző 2. és

Részletesebben

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása 2015. február

Részletesebben

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 9-10. Borhegyi Péter Tankönyvi szerzők: Dr. Németh György (az

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2017 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Érettségi vizsga 2014.

Érettségi vizsga 2014. Érettségi vizsga 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 4 kötelező és egy választható vizsgatárgy összesen tehát legalább 5 (lehet több is): Magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, és egy választható.

Részletesebben

Érettségi, felsőoktatási felvételi

Érettségi, felsőoktatási felvételi Érettségi, felsőoktatási felvételi XIII. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia Hajdúszoboszló, 2011. október 18-20. Pósfai Péter közoktatási elnökhelyettes. A prezentációban ahol rendelkezésre álltak

Részletesebben

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009 Az OKNT-adhoc bizottság kerettanterve Természettudományt mindenkinek 2009 I. A kerettanterv általános jellemzıi 1. Célok és feladatok Pedagógiai rendszer A természettudományos tantárgyak önállóságának

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

tartalom érettségi érettségi és nyelvvizsga emelt szint szerepe emelt szintű oktatásra jelentkezés pontszámítás jogszabályi háttér

tartalom érettségi érettségi és nyelvvizsga emelt szint szerepe emelt szintű oktatásra jelentkezés pontszámítás jogszabályi háttér Kétszintű érettségi tartalom érettségi érettségi és nyelvvizsga emelt szint szerepe emelt szintű oktatásra jelentkezés pontszámítás jogszabályi háttér Az érettségi jellemzői Kétszintű közép és emelt szint

Részletesebben

A kétszintű történelem érettségi komplex feladatai

A kétszintű történelem érettségi komplex feladatai dr. Kovács Örs Simonkay Márton A kétszintű történelem érettségi komplex feladatai 2016/17 Követelmények 12 témakör = 53 téma = 76 / 137 altéma (közép / emelt szint) például: az adatok (fogalmak, személyek,

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Dr. Dernóczy-Polyák Adrienn PhD egyetemi adjunktus, MMT dernoczy@sze.hu A projekt címe: Széchenyi István Egyetem minőségi kutatói utánpótlás nevelésének

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely A klinikai vizsgálatokról Dr Kriván Gergely Mi a klinikai vizsgálat? Olyan emberen végzett orvostudományi kutatás, amely egy vagy több vizsgálati készítmény klinikai, farmakológiai, illetőleg más farmakodinámiás

Részletesebben

ÉRETTSÉGI MÁJUS JÚNIUS VIZSGAIDŐSZAKA KECSKEMÉTI BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM

ÉRETTSÉGI MÁJUS JÚNIUS VIZSGAIDŐSZAKA KECSKEMÉTI BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉRETTSÉGI 2016. MÁJUS JÚNIUS VIZSGAIDŐSZAKA Gyors elemzés 10 tantárgy összehasonlító elemzése: matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, angol nyelv, német nyelv, biológia, kémia, fizika, informatika,

Részletesebben

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés 2008 Iskolai jelentés 10. évfolyam szövegértés Az elmúlt évhez hasonlóan 2008-ban iskolánk is részt vett az országos kompetenciamérésben, diákjaink matematika és szövegértés teszteket, illetve egy tanulói

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

1. Egészségügy szakmacsoport Egészségügyi alapismeretek

1. Egészségügy szakmacsoport Egészségügyi alapismeretek 1. Egészségügy szakmacsoport Egészségügyi alapismeretek 1.1. A verseny részei Első forduló Második forduló Interaktív versenyrész Írásbeli versenyrész Szóbeli versenyrész 180 perc 180 perc 20 perc 100

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység MINISZTERELNÖKI HIVATAL Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1147-06/1 Átfogó szakdolgozat készítése, mely egy internetes szolgáltatást tervez és valósít meg vagy a kliens-,

Részletesebben

A 2002/2003-AS TANÉVBEN SZERVEZETT

A 2002/2003-AS TANÉVBEN SZERVEZETT A 22/23-AS TANÉVBEN SZERVEZETT PRÓBAÉRETTSÉGI SZAKMAI TANULSÁGAI OKI Követelmény- és Vizsgafejlesztő Központ Budapest, 24. március A 22/23-AS TANÉVBEN SZERVEZETT PRÓBAÉRETTSÉGI SZAKMAI TANULSÁGAI Köszönetnyilvánítás

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1 A LEGO MindStorms NXT/EV3 robot grafikus képernyőjét és programozási eszközeit használva különböző dinamikus (időben változó) ábrákat tudunk rajzolni. A képek létrehozásához koordináta rendszerben adott

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető kreditpontok száma): 30

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ÜZLETI GAZDASÁGTAN II. A VIZSGA LEÍRÁSA.

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ÜZLETI GAZDASÁGTAN II. A VIZSGA LEÍRÁSA. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ÜZLETI GAZDASÁGTAN II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga formái Szóbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 180 perc 20

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Szakfelelős: Dr. Christián László - 2015 - I. A Szakokleveles magánnyomozó szakirányú

Részletesebben

KÖZGAZDASÁG ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA. Emelt szint. 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont

KÖZGAZDASÁG ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA. Emelt szint. 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont KÖZGAZDASÁG ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja A vizsgabizottságot

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN

PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN Középszint 120 perc 15 perc 100 pont A vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható. Nyilvánosságra hozandók

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák 1 GAZDASÁGI ÉS JOGI ALAPISMERETEK...2 2 ÜGYVITELI ISMERETEK...3 3 ÜGYVITEL GYAKORLAT...4 4 ÁLTALÁNOS STATISZTIKA ÉS STATISZTIKA GYAKORLAT...5 5 PÉNZÜGYI ISMERETEK...6 6 ADÓZÁS...7

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI KÖZÉPSZINTŰ Az írásbeli és a szóbeli vizsga az intézményben. A szaktanár értékel. Az írásbeli időpontja: 2014. május 5-26. A szóbeli időpontja:

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK

AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK MATEMATIKA FIZIKA BIOLÓGIA FÖLDRAJZ KÉMIA Az OFI kínálata - természettudományok Matematika Matematika Ajánlatunk:

Részletesebben

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2.

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2. Pedagógia nappali alapszak Pedagógia alapozó képzés Félév és heti óraszám Számonkérés típusa Kredit 1 2 3 4 5 Bevezetés az oktatás és az iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe

Részletesebben