Folyadékkal mûködõ áramlástechnikai gépek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Folyadékkal mûködõ áramlástechnikai gépek"

Átírás

1 3. ÖRVÉNYSZIVATTYÚK A folyadékkal működő gépeket több szempot szerit lehet csoportokba osztai. Az egyik fő csoportjuk a folyadékba rejlő mukavégző képességet haszálja fel, és alakítja át a folyadék eergiáját, legtöbbször forgó, vagy alteráló mozgás révé mechaikai mukává. Ezeket evezik erőgépekek. A gépek másik csoportja a kívülről forgó vagy alteráló mozgás révé bevezetett mechaikai mukát alakítja át a folyadék helyzeti, mozgási eergiájává és yomásba tárolt mukavégző képességgé. Ezeket mukagépekek, legtöbbször egyszerűe csak szivattyúak evezik. A folyadékokkal üzemelő gépek harmadik fajtája a mechaikai muka átalakítását végzi úgy, hogy közbe a folyamatba résztvevő folyadéko is áthalad az eergia, ezeket a gépeket evezik hidraulikus erőátviteli gépekek. A gépek további csoportokba oszthatók, amit a 3.1. ábra mutat. A vízgazdálkodás területé majdem midegyik géptípus előfordul. A jegyzet keretébe részletesebbe az örvéyszivattyúkkal, és vízturbiákkal foglalkozuk. Folyadékkal mûködõ áramlástechikai gépek Erõgépek Szivattyúk idraulikus erõátviteli gépek Vízturbiák Vizikerekek Térfogatkiszorítású hidraulikus mukahegerek Forgó mozgást adó hidromotorok Örvéyszivattyúk Térfogatkiszorítású szivattyúk Sugárszivattyúk Axiál szivattyúk Cetrifugál szivattyúk Félaxiál szivattyúk Dugattyús szivattyúk Forgó mozgást végzõ térfogatkiszorízású sziv ábra Folyadékot szállító áramlástechikai gépek csoportosítása 3.1. AZ ÖRVÉNYSZIVATTYÚK MŰKÖDÉSE, JELLEGGÖRBÉJE Az fejezetbe levezettük a radiális szivattyúkra voatkozó ideális jelleggörbéket a hátrahajló, előrehajló és radiális lapátozású kerekekre. A leggyakoribb típus a hátrahajló lapátozású szivattyú, amelyek megvizsgáljuk a valóságos jelleggörbéit, illetve, a veszteségek forrását és agyságát. 63

2 h' v v ' m ' m ' m t v 3.. ábra Örvéyszivattyú veszteségei 3.1. ÖRVÉNYSZIVATTYÚK JELLEMZŐI ÖRVÉNYSZIVATTYÚ VESZTESÉGEI ÉS ATÁSFOKA A folyadékak átadott teljesítméyt, a haszos teljesítméy, ami az emelőmagasság, a térfogatáram a sűrűség és a ehézségi erőtér agyságáak szorzatából tevődik össze: ρ h g Ez a szivattyú által létrehozott haszos teljesítméy. A szivattyú tegelyé bevezetett teljesítméyt M t Ahol () a tegely forgási szögsebessége, (M) pedig a szükséges yomaték. a a szivattyúba em voláak veszteségek, akkor a haszos teljesítméy és a tegelyteljesítméy egyelő lee. A haszos teljesítméy azoba midig kisebb, mit a tegelyteljesítméy, amit a szivattyú hatásfokával fejezük ki. η h t ρ g M A szivattyú tervezés és gyártás fő feladata, hogy ezt a hatásfokot miél agyobb értékű legye. Az össz-hatásfok külöböző részhatásfokokból tevődik össze. - A volumetrikus hatásfok η v + v ahol, v a volumetrikus veszteség a járókerék és a ház közötti résbe visszaáramló folyadék. - A hidraulikai hatásfok 64

3 h' η h e v e ahol h v veszteségmamagasság három fő részből áll: ütközési veszteség a belépésél, amiatt, hogy a belépő folyadék sebessége em potosa egyiráyú a belépő éllel, második a lapátcsatorá törtéő átáramláskor keletkező veszteség, és harmadik a cirkulációs veszteség a kerékből törtéő kilépéskor. - És végül a mechaikai hatásfok: η m t t m ahol m a csapágysúrlódás és a tömszelecék, valamit egyéb mechaikai éritkezésekkor létrejövő veszteségek. Így az eddigi hatásfokok szorzata adja az összhatásfokot: η ηv ηh ηm Szokásos még a járókerék oldalfelületé kialakuló folyadékkal törtéő súrlódási veszteséget, a tárcsasúrlódást külö számításba vei. A tárcsá elvesző teljesítméy, ' T. ' T A veszteségtéyező ν T t Az eddigi részhatásfokok összegzése utá kapjuk: η ηh t η v η m ( 1 ν ) Az elméleti - tid jelleggörbét (ld ábra) egyes veszteségek csökketik. És az így kialakult, méréssel meghatározható jelleggörbét evezzük a szivattyú valóságos - görbéjéek. T ÖRVÉNYSZIVATTYÚ ÜZEMI JELLEMZŐI A valóságos térfogatáram () a szivattyú téylegese időegység alatt átáramló folyadékmeyiség, a volumetrikus veszteséggel kevesebb, mit az ideális esetbe. Mértékegysége általába m 3 s l s m 3 h l mi A valóságos szállítómagasság () szivattyú átáramló folyadék eergiájáak övekedése, (1.35. egyelet) az Euler-turbiaegyeletbe szereplő, de most valóságos meyiségekkel. v p v1 p1 + + h + + h1, g ρ g g ρ g 3.1 mértékegysége [m]. Bevezetett teljesítméy ( t ; ö ; b ). A hajtómotortól a szivattyúak átadott teljesítméy. [kw], [W] aszos teljesítméy ( h ). A szivattyúból a folyadékak átadott teljesítméy. [kw], [W] h ρ g 3. 65

4 atásfok ( η ) a haszos teljesítméy és a bevezetett teljesítméy háyadosa. η h ö 3.3 A szívóképességet, vagyis a belső yomásesést szokásos NS-val (Net ositive Suctio ead) jelöli. p NS skrit p ρ g g vs + g 3.4 ahol p s a yomás a szívócsok középpotjába, p g a szállított közeg adott hőfoko érvéyes gőzyomása, v s a szívócsokba lévő átlagsebesség. (részletesebbe a fejezetbe) ÖRVÉNYSZIVATTYÚ JELLEGÖRBÉI ö NS η opt áll. () ö η( ) η max () NS () opt 3.3. ábra Örvéyszivattyú jelleggörbéi KISMINTA TÖRVÉNYEK A vízgépek elmélete még em tart ott, hogy adott üzemi potra garatált hatásfokú gépet kísérletek élkül, csak számítással és szerkesztéssel tervezi lehesse. A szükséges kísérleteket kisméretű modelleke végzik és a mérési eredméyeket a agy kivitelre átszámítják. Az átszámításra szolgáló öszszefüggéseket kismita törvéyekek, modell törvéyekek evezik. A kismita törvéyek levezetése sorá feltételezzük: - 1. a két összehasolított gép közötti teljes geometriai hasolóságot -. a két összehasolított üzemállapot között a kiematikai hasolóságot. A kiematikai hasolóságot a sebességi háromszögek hasolósága biztosítja. A valóságba egyik feltétel sem biztosítható teljes mértékbe. éldául a jó hatásfok megköveteli, hogy az állórész és a forgórész közötti réseket a lehető legkisebb értéke tartsuk. A kis gépél relatíve agyobb, mit a agyál. Értelmetle és gazdaságtala vola a agy gépél csak a geometriai hasolóság kedvéért a kisebb réssel elérhető jobb hatásfokról lemodai. A kiematikai hasolóság sem biztosítható teljes mértékbe. A sebességi háromszögekek bármely potba való hasolósága többek között megköveteli, hogy a megfelelő potokba a lapátmeti határrétegek valamilye jellemző mé- 66

5 rethez, pl. a járókerék D külső átmérőjéhez viszoyított vastagsága midkét gépbe azoos legye. A határréteg vastagsága függ a Reyolds -számtól és az érdességtől. A agyobb gépbe a hasolóság megegedi, hogy a gép méretét egyetle mérettel jellemezzük. A jellemző méret legye a járókerék külső átmérője és jelöljük, agygép D és a mita D m esetébe. A vízgépe átáramló folyadékmeyiség a kilépő abszolút sebesség sugáriráyú kompoesével v r -rel (ld.1.40 egyelet) és az átömlő felülettel aráyos. Az a) és b) feltételből következik, hogy az aráyossági téyező midkét gépél azoos. Így a kerületi sebesség az átmérővel és a fordulatszámmal aráyos: ~ D vr m ~ D m vrm A kerületi sebesség az átmérővel és a fordulatszámmal aráyos: u m ~ Dm m u ~ D A sebességi háromszögek hasolóságából következik, hogy vr u vrm u m A 3.5 és 3.6 egyeletekből kifejezve sebességeket és behelyettesítve 3.7 egyeletbe megkapjuk m D D m 3 m 3.8 A Euler-turbiaegyelet vu u (1.43 egyelet) alakját és a sebességi háromszögek hasoló- g ságát felhaszálva. u m ~ Dm m u ~ D v u ~ D vm ~ Dm m m D D m m 3.9 A haszos teljesítméy h ρ g hm m ρm g m A 3.8 és 3.9 egyeleteket felhaszálva kifejezhetjük a teljesítméyek háyadosát is: h m 5 3 D ρ D m m ρm 3.10 A tapasztalat szerit az eddig levezetett 3.8; 3.9 és 3.10 kismitatörvéyek az említett feltételektől való eltérés elleére tág D /D m és / m határok között a gyakorlat igéyeit kielégítő 1,0-,0% potosságú eredméyt szolgáltatak. a mide teljesítméyveszteség azoos módo változa, akkor a modell és a agykivitel hatásfoka megegyeze. A tapasztalat szerit a hatásfok a legérzékeyebb a méret - és a fordulatszámváltozásra. Már kismértékű változás is mérhető hatásfokeltérést eredméyez. Ezért a bevezetett telje- 67

6 sítméyek átszámításakor a hatásfok eltérését is figyelembe kell vei. A hatásfok átszámítására több, részbe elméleti megfotolásokra, részbe mérési eredméyekre támaszkodó összefüggések ismeretesek. Részelteket ld. [Füzi,1978]. Az ige agy méretű vízgépekél, főleg a vízturbiákál gyakra előfordul, hogy a agy kivitel mérése vagy egyáltalá em lehetséges, vagy olya sokba kerül, hogy em érdemes. Ilyekor a szerződésbe megállapított méretű kismitá végzik el az átvételi méréseket. Az utólagos viták elkerülésére a szerződésbe az átszámításra szolgáló összefüggést is érdemes kiköti AFFINITÁS TÖRVÉNYE, KAGYLÓDIAGRAM, NORMÁL ÉS TERVEZÉSI ONT Külöböző fordulatszámoko működő szivattyúk hatásfokáak jellemzésére haszálják a kagylódiagramot, amely a - mezőbe mutatja az azoos hatásfokkal redelkező potokat. A szivattyúk fordulatszám szabályozása gyakra alkalmazott módszer. Kérdés, hogya alakul az örvéyszivattyú jelleggörbéje, ha a évlegestől eltérő fordulatszámo járatjuk. A kismitatörvéyek felhaszálásával a kérdést köye megválaszolhatjuk. D D m 1 és ρ ρ m 1 helyettesítéssel. A külöböző fordulatszámokhoz tartozó értékeket (1) és () idexszel jelölve: Az eddigi összefüggésekhez még vegyük hozzá az M yomatékok aráyát is. Mit tudjuk, a tegelye ébredő yomaték és a teljesítméy kapcsolatát a π M kifejezés adja meg. a ezt beírjuk a két külöböző fordulatszámo a 3.13 egyeletbe, akkor: M1 M A egyeleteket affiitási törvéyekek evezik. Kérdés, melyek azok az összetartozó üzemi potok, amelyekbe a kiematikai feltétel is teljesül? Feltételezzük, hogy mérések alapjá redelkezésükre áll az 1 fordulatszámhoz tartozó f() jelleggörbe. Jelöljük ki az 1 jelleggörbé 1, 1 értékpárt. Az fordulatszámo a hozzá tartozó potot a 3.11 és 3.1 egyeletekből kapjuk Adott 1, 1 eseté az összetartozó térfogatáramokat és szállítómagasságokat a feti két képletből számíthatjuk ki. Köye belátható, hogy, amelyből kifejezve -t:

7 . 1 1 Az (1) idexű meyiségek álladók, így írható, hogy: K A 3.15 egyelet egy az origó és 1, 1 potoko átmeő másodfokú parabolá, az affi parabolá fekszeek. Affi parabola η [%] η () l mi ábra Kagylódiagram [AGROTRÖSZT] A 3.4. ábrá egy szivattyú külöböző fordulatszámokhoz tartozó f()jelleggörbéjét láthatjuk. Az előzőek alapjá az es fordulatszámú jelleggörbét alapul véve az előzőek szerit az 1, 1 potból a, potok aalógiájára kiszámíthatjuk az 350-es fordulatszámhoz tartozó jelleggörbe többi potját is. Tapasztalatok szerit az ilye módo kiszámított jelleggörbe jól megegyezik közvetle mérésből származó - jelleggörbével. Az egyezés mértéke aál jobb, miél közelebb va a két fordulatszám egymáshoz. Ameyibe redelkezésre áll a szivattyú mért jelleggörbéje és hatásfoka külöböző fordulatszámoko, amit a 3.4 ábra mutat, akkor megszerkeszthetjük a szivattyú kagylódiagramját is. Mide egyes fordulatszámo, mide egyes - jelleggörbe pothoz az adott fordulatszámo mért hatásfokgörbéről az adott - pothoz beírjuk a leolvasott hatásfokot. Ezt a műveletet mide egyes fordulato, mide egyes jelleggörbe pothoz elvégezve a - mező mide potjához egy adott hatásfokot kapuk. Az azoos hatásfok értékeket összekötő görbéket összekötjük. A kapott görbesereg emlékeztet, a kagyló felépítésére, ie kapta a kagylógörbe evet. A mezőbe található egy legagyobb hatásfokú pot, ezt ormálpotak evezzük. A tervezés sorá kiidultak egy - tervezési értékből, ezt evezzük tervezési potak. Jó szivattyúk esetébe a tervezési és a ormál pot közel esik egymáshoz, de a legritkább esetbe esek egybe. 69

8 KAVITÁCIÓ, SZÍVÓKÉESSÉG, GEODETIKUS SZÍVÓMAGASSÁG A gyakorlatba a vizet összeyomhatatlaak tekitjük. Nagy yomásoko az áramlásba em jeletkezik zavar, viszot. ige kis yomások eseté em kíváatos jeleségek léphetek fel. a az abszolút yomás az áramlás sorá az ott uralkodó hőmérsékletek megfelelő telített gőz yomására (g) csökke, akkor ott a folyadék homogeitása megszűik, a folyadékba űr (cavus) keletkezik, amit a folyadékból kivált gőzök és gázok tölteek ki. A jeleséget kavitációak evezik. A kavitáció az áramló folyadék azo részé lép fel, ahol a yomás a legkisebb (szivattyúál a lapát belépő éle közelébe). a áramláskor a gőzbuborékok a telített gőz yomásáál agyobb yomású helyre érkezek, a gőzök lecsapódak, a buborékok hirtele összeroppaak. Ezáltal az éritkező falra (l. lapátkerék), kis felületre lokalizált több száz bar itezitású, szabálytalaul váltakozó agy frekveciájú ütést gyakorolak. A kavitációs jeleség káros következméyei az alábbiakba foglalhatók össze: - a kezdeti kavitácíót sustorgó hag, majd felerősödő zörejek jelzik, - a kifejlődött kavitációt jellegzetes csattogó, pattogó hag kíséri, a szivattyú vibrál, rezgésbe jö, ami töréshez vezethet, - kedvezőtleé válak a szivattyú hidraulikai jellemzői, - csökke a hatásfok és a folyadékszállítás (esetleg megszűik, lásd: 3.5. ábrá a radiálszivattyú jelleggörbéiek hirtele letörése), - a gőzbuborékok összeroppaása szerkezetiayag-rocsolást idézhet elő, ami a felülete (főkét a járókerék szívóoldalá) apró, majd agyobb részecskék kiszakadásába, szivacshoz hasoló lyukacsosságba, átmaródásba, végül agyobb darabok letöredezésébe yilvául meg. A szerkezeti ayagok kavitáció okozta rocsolódását (ahol a dötőe mechaikai hatásoko kívül elektrokémiai- és hőhatások is szerepet játszaak) kavitációs erózióak evezik. A kavitáció oka lehet: - a agy helyi áramlási sebesség, - a szállított folyadék felmelegedése, - yomáscsökkeés a szívóoldali tartályba, - a geodetikus szívómagasság ( sg ) övekedése, ill. a hozzáfolyási magasság csökkeése. A kavitáció elkerüléséek lehetőségei: - az éritett szerkezeti elemeket a kavitációs erózióak elleálló ayagból kell készítei. (a pl. a szürkeötvéy idexét 1,0-ek tekitjük, ehhez viszoyítva az acélötvéy 0,8; a broz 0,5; a krómacél-ötvéy 0,; a króm-ikkel acél 0,05 eróziós értékű), - jó szívóképességű szivattyú megválasztása, - a geodetikus szívómagasság helyes megválasztása. A szívóképesség a szivattyú alkalmazhatóságáak egyik jeletős tulajdosága, amely a gép szívóoldali yomás-viszoyairól a kíváatos kavitációmetes üzem esetére ad tájékoztatást. A szívóképességet, vagyis a belső yomásesést szokásos NS-val (Net ositive Suctio ead) jelöli. Jellemzésére a legjobb hatásfokú pothoz tartozó érték, ill. az és a függvéyekét ábrázolt jelleggörbe szolgál (ld ábra). Ezeket a gyári katalógusba lehet megtaláli. 70

9 3.5. ábra A szívóképesség kritikus értékei p mi p s v s p sv s e p 1 sg v 1 0 h' s 3.6. ábra Kavitáció kialakulásáak helye 3.7. ábra Geodetikus szívómagasság Az értelmezéshez a 3.6. ábra segítségével tekitsük azt a kritikus állapotot, amikor a szívócsok (p s ) és a belső legkisebb yomású (p mi ) hely yomáskülöbsége a gépbe a kavítációs jeleséget éppe megidítja. Általáosságba felírható: ps vs + g pmi w + u g + e Kritikus esetbe, amikor mi g - és s skrit pskrit v p w u s g + + g g + e 71

10 A jobboldali zárójeles kifejezés helyett szokásos az NS jelölés. Ezzel a szívóképességet jelető belső yomásesés p skrit p ρ g g s v + NS g alakba írható fel. Az egyelet segítségével mide -hoz defiiálható a szívócsokbeli yomás kritikus értéke ( p skrit ). A kavitáció elkerülhető, ha p s > pskrit. A (p s ) értéke mérhető, agyságát a szívóvezeték mérete, kialakítása határozza meg. A szívóképesség ismerete redkívül fotos a szivattyú beépítéséhez, az ú. geodetikus szívómagasság ( ) megegedhető értékéek meghatározásához. sg A 3.7. ábrá látható vázlat jelöléseivel írhatjuk, hogy 1 ps v + s + sg + h ' s p g 3.16 aho1 h a szívócső veszteségmagassága. A sg ' s maximális értéke ps pskrit határesetre írható fel: sg max p 1 pskrit v s + h' g s ill. az előzőek felhaszálásával a megegedhető geodetikus szívómagasság a sg max p1 p ρ g g NS h' s 3.17 összefüggéssel számolható DIMENZIÓTLAN SZIVATTYÚJELLEMZŐK A kismitatörvéyeket felhaszálva a szivattyúk jelleggörbéit egy fordulatszámtól függetle dimezió élküli jellemzőkkel is felírhatjuk. Kétféle dimeziótla redszer terjedt el. Az egyikél szokásos, fordulatszámra és külső átmérőre voatkoztatott dimeziótla jellemzők a következők: A meyiségi szám ϕ 4 D π u ϕ,d 4 D 3 A yomásszám: g ψ u ψ,d g D A teljesítméyszám: λ ϕ ψ π ρ D 3 u λ,d 3 ρ D NS Kavitációs szám: σ A jellemző fordulatszám a vízgépek egyik fotos és általáosa haszált típusjellemzője. Midig egyszeres beömlésű járókerékre, egy fokozatra és évleges potra értelmezik. A szivattyúkál az q jellemző fordulatszám haszálatos. 5 7

11 1 3 4 q ahol () a szivattyú fordulatszáma [ 1 ] mi a évleges folyadékszállítás m 3 a évleges szállítómagasság [ m] -be mérve. q em mérték élküli meyiség. s Fizikai értelmezése: q egy elképzelt, a vizsgált szivattyúhoz geometriailag hasoló szivattyúak a fordulatszáma, amelyek évleges szállítómagassága q 1m és évleges folyadékszállítása és 3 1 m q s ; 1m. Írjuk fel a kismita törvéyeket az elképzelt gépre voatkozó adatokkal (ld. 3.8 és 3.9 egyeletek) q D 1 D q 3 q q D 1 D q q A két egyelet összevoásával ejtsük ki D Dq -t, ezutá a következőt kapjuk: q Az q em dimeziótla meyiség, tehát a fet megadott mértékegységeket kell haszáli az egyes meyiségek számítására. A dimeziótla megfelelője az 1 3 * q. ( g ) AZ ÖRVÉNYSZIVATTYÚK NÉÁNY TÍUSA SZIVATTYÚK CSOORTOSÍTÁSA A szivattyú üzemi tulajdoságaira jelleggörbéjéek alakjából következtethetük. A külöböző típusú (geometriai kialakítású) szivattyúk jelleggörbéiek alakja is eltérő. Ismeretes, hogy típusjellemzésre a járókerék kialakításak megfelelőe a típusjellemzésre a legjobb hatásfokú pothoz tartozó ; ö értékekből számolt, jellemző fordulatszámot haszáljuk: A járókerék kialakítástól függőe a legjellemzőbb típusok: - radiális be- és kiömlésű kerék (3.8./a. ábra) - félaxiális beömlésű és radiális kiömlésű (3.8./b. ábra) - félaxiális átömlésű kerekek (3.8./c. ábra) 73

12 - axiális átömlésű, szárylapátos vagy propellerkerék (3.8./d. ábra) A Jelleggörbék típustól függő tulajdoságai olya ábrába jeletkezek, amelyekek paramétere a jellemző fordulatszám. A külöböző jellemző fordulatszámokhoz tartozó jelleggörbéket legcélszerűbb a - koordiátaredszer helyett a /. / és a / dimezió élküli változók tegelykeresztjébe ábrázoli. Ekkor valameyi jelleggörbéek át kell meie a /1, ö / ö 1 és / 1 potoko, és így a görbék közötti alaki külöbség határozotta kidomborodik. A külöböző jellemző fordulatszámokhoz tartozó gépek jelleggörbéiek alaki külöbségeit szemléltetőe mutatja a 3.9. ábra. Mit látható, a Jellemző fordulatszám övekedésével a görbe meredeksége ő, és ezzel a labilitás veszélye csökke. A ábra a szükséges motorteljesítméy változását tüteti fel a szállított folyadékmeyiség függvéyébe, itt is méret élküli viszoyszámokat alkalmazva. Amit látható, jeletős eltérések mutatkozak. Kis jellemző fordulatszámú gépekél övekedésével a szükséges motorteljesítméy övekszik, és legkisebb értéke 0 helye va. Nagy jellemző fordulatszámokál ez a helyzet megfordul és a szükséges motorteljesítméy övekedésével, csökke ábra Örvéyszivattyúk csoportosítása 3.9.ábra Szállítómagasság az q függvéyébe ábra Felvett teljesítméy az q függvéyébe 74

13 A járókerekek száma, elredezése és kialakítása szerit megkülöböztetük egy- és többjárókerekes szivattyúkat. Egy-járókerekesek az egyfokozatú szivattyúk, amelyekbe egyetle kerék adja a szükséges szállítómagasságot és folyadékmeyiséget. A több-járókerekes szivattyúk kétfélék aszerit, hogy a szállítómagasságot kell-e övelük vagy a folyadék-meyiséget. Nagy szállítómagasság eléréséhez a járókerekeket egymás utá sorba kapcsolják, és a folyadék redszerit vezetőkeréke átjut a következő járókerékbe. Ezek a többfokozatú vagy turbószivattyúk. Külöleges fajtájuk az elleáramlású szivattyú. Bee két vagy több, sorba kapcsolt járókerék egymásak háttal helyezkedik el. Beépítési változataik külöbözők lehetek: pl. egymásak párosával háttal, azoos fokozatszámú csoportok egymással háttal stb. Nagy folyadékmeyiség szállítása párhuzamosa kapcsolt járókerekekkel érhető el. Ezek az úgyevezett kettős beömlésű szivattyúk (3.11. ábra). A járókerék lapátjai két forgásfelület között is elhelyezkedhetek. Ezek zárt járókerekek előlappal és hátlappal is redelkezek. Lehetek egyoldalt határoltak, előlap élküli kivitelek. A lapátok melletti rés további változatokat tesz lehetővé. - Az előállított yomás szerit, kisyomásúak m emelőmagasság alatti gépek, - közepesek a méter közöttiek, - agyyomásúak az ezt meghaladó szállítómagasságú szivattyúk. A folyadékszállítás agyságával szorosa összefügg a gép- és a csokméret. E szempot szerit a 100 mm-él em agyobb csokátmérőjű és 100 kg-ál kisebb tömegű, illetve 30 kw hajtóteljesítméy alatti szivattyúk a kisméretűek. Mivel ezekből az igéy agy, gyártásuk sorozatba gazdaságos. Sorozatgyártású szivattyúkak is evezik az e csoportba tartozó gépeket. A közepes méretű szivattyúkat a mm csokátmérő, a kw hajtóteljesítméy és kg közötti tömeg jellemzi. Ez utóbbiakat már kis vagy közepes sorozatba gyártják. A közepes méretű gépek feletti agyságok az egyedi gyártású szivattyúk AZ EGYFOKOZATÚ CSIGAÁZAS SZIVATTYÚ Két főrészből, a tegely csapágyazásából és a hidraulikus elemeket összefogó egységből állak. A tulajdoképpei szivattyú tehát a csapágyazást magába foglaló bako foglal helyet (3.. ábra). Az elmodottak megkövetelik a két csapágyfészek, illetve a felerősítő illesztővállak egytegelyűségét. Csapágyazásuk redszerit egységes, de az átviedő teljesítméy és a fordulatszám függvéyébe - típuscsaládo belül - öt-, hatféle agyságba készülek. Ritka kivételtől eltekitve gördülőcsapágyak. Közülük az egyik a tegelyiráyú (axiális) erőt veszi fel, bár erre a célra gyakra külö csapágyat is beépíteek. A tegely hajtásoldal felőli részét hegergörgős csapágyazással látják el, hogy az ékszíj húzását is felvehesse. A tegelyhajtással elletétes végére erősítik a járókereket, amelyet a bakra rögzített csigaház vesz körül. Tegely felőli oldalá fedél zárja le. E fedéle helyezkedik el a tegelyt a folyadéktérbe bevezető tömszelece. Belsejébe hüvellyel védik a tegelyt. Idővel tehát csak a kopott hüvelyt kell cserélük. A csigaház tömszelecével elletétes oldalát a szívófedél zárja le. Nyílását úgy méretezik, hogy rajta a járókerék ki- és beszerelhető legye. A szívófedéle helyezkedik el a szívócsok, amelye át a folyadék a járókerékbe jut KETTŐS BEÖMLÉSŰ SIRÁLÁZAS CENTRIFUGÁLSZIVATTYÚK Boyolultabb szerkezetük számos előyel jár. éldául a szivattyú a szívó- és yomóvezeték szétbotása élkül is szétszerelhető, és a forgórész gyorsa cserélhető. További előyük, hogy járókerekük egy-egy szívóyílására csak fél vízmeyiség jut, ezért szívóképességük is Jobb. A csapágyat terhelő tegelyiráyú erő a vízyomással gyakorlatilag teljese kiegyesúlyozható. atásfokot javító téyező a járókerék középső tárcsájáak kisebb átmérője, ami által viszoylag kisebb a súrlódó felület, a hajlított (csigaházszerű) szívótér, amely megfelelő előperdületet hoz létre. Ez a beömléskor stabillá teszi az áramlást. Végül a kétoldalt elhelyezett csapágyak terhelése egyforma, ami a kozolos bakszivattyú 75

14 csapágyterheléséek csupá harmad, egyed része. Eek köszöhető hosszabb élettartama is. Elterjedését magasabb ára korlátozza. Ez az oka aak is, hogy elsősorba agyméretű gépekkét alkalmazzák. A szívó- és yomócsok tegelye merőleges a szivattyútegelyre, és bármelyik tegelyvégről hajtható. A vízszites tegelyű szivattyú szívócsok-tegelye függőleges vagy vízszites lehet. A yomócsok úgyszólvá midig vízszites. A kisebb gépek kétoldali szívótáskája a yomóteret megkerülve, közös szívócsokba egyesül. A agyobbak két szívótere két külö szívócsőbe folytatódik. A szivattyúház két, a tegelysíkba összeillesztett vas- vagy acélötvéy. Az alsó ötvéyfélre csavarozzák a két csapágyházat, amelyek a tegellyel, a tömszelecével és járókerékkel együtt szerelhetők be. A két házfelet redszerit két félből álló résgyűrű illeszti össze (3.11. ábra). 1. a szivattyúház alsó;. a szivattyúház felső része; 3. járókerék; 4. tegely; 5. kétrészes résgyűrű; 6. tegelyvédő hüvely; 7. aya; 8. vízgyűrű; 9. tömszelece; 10 és 11. csapágyak ábra A kettősbeömlésű szivattyú metszete Aak elleére, hogy tegelyiráyú erő elvileg ics, az axiális iráyú elmozdulás elle az egyik csapágyba megfogják a tegelyt. Egyelőtle áramlás ugyais előfordulhat. A függőleges tegelyű kivitelél ige egyszerűsíti a telep elredezését, hogy a szívó- és yomócsok egy iráyba esik. Többfokozatú cetrifugál szivattyúk A többfokozatú szivattyúk olya yomások létrehozására alkalmasak, amilyeeket egyfokozatúval gazdaságosa, jó hatásfokkal előállítai már em lehet. Működésük léyege, hogy tegelyükö több, sorba kapcsolt járókerék helyezkedik el. A folyadék a vezetőkeréke át jut a következő járókerékbe, tehát az ezek létesítette yomások összegeződek. Két fő típusuk a soros elredezésű és az elleáramlású szivattyú. A függőleges tegelyű kivitelél ige egyszerűsíti a telep elredezését, hogy a szívó- és yomócsok egy iráyba esik, ilye többfokozatú szivattyút mutat a 3.1. ábra A soros elredezésű szivattyúk járókerekeit egymás utá fűzik a tegelyre. Így az egyes járókerekek tegelyiráyú erői összegeződek, ás azokat vagy egy külö erre méretezett csapágy, vagy az 76

15 úgyevezett kiegyelítő-tárcsa egyesúlyozza ki. Kis szivattyúk kiegyelítő tárcsa élkül is készülek. A ábra egy ilye elredezésű hosszútegelyes szivattyút mutat. Az elleáramlású szivattyúk járókerekeiek felét fordított iráyba fűzik a tegelyre. Az axiális erőt tehát maguk a járókerekek egyesúlyozzák ki. Ez a cél úgy is elérhető, hogy mide második fokozatot egymással szembe fordítaak. Aak elleére, hogy tegelyiráyú erő elvileg ics, az axiális iráyú elmozdulás elle az egyik csapágyba megfogják a tegelyt. Egyelőtle áramlás ugyais előfordulhat. A ábrá egy többfokozatú búvárszivattyú látható ábra Többfokozatú szivattyú egyiráyú yomó és szívócsokkal ábra Kétfokozatú hosszútegelyes szivattyú ábra többfokozatú búvárszivattyú 77

Radiális szivattyú járókerék fő méreteinek meghatározása előírt Q-H üzemi ponthoz

Radiális szivattyú járókerék fő méreteinek meghatározása előírt Q-H üzemi ponthoz Radiális szivattyú járóeré fő méreteie meghatározása előírt - üzemi pothoz iret hajtás eseté szóa jövő asziromotor fordlatszámo % üzemi szlip feltételezésével: 90, 55, 970, 78 /mi Midegyi fordlatszámhoz

Részletesebben

Komplex számok (el adásvázlat, 2008. február 12.) Maróti Miklós

Komplex számok (el adásvázlat, 2008. február 12.) Maróti Miklós Komplex számok el adásvázlat, 008. február 1. Maróti Miklós Eek az el adásak a megértéséhez a következ fogalmakat kell tudi: test, test additív és multiplikatív csoportja, valós számok és tulajdoságaik.

Részletesebben

A figurális számokról (IV.)

A figurális számokról (IV.) A figurális számokról (IV.) Tuzso Zoltá, Székelyudvarhely A továbbiakba külöféle számkombiációk és összefüggések reprezetálásáról, és bizoyos összegek kiszámolásáról íruk. Sajátos összefüggések Az elekbe

Részletesebben

Izolált rendszer falai: sem munkavégzés, sem a rendszer állapotának munkavégzés nélküli megváltoztatása nem lehetséges.

Izolált rendszer falai: sem munkavégzés, sem a rendszer állapotának munkavégzés nélküli megváltoztatása nem lehetséges. ERMODINMIK I. FÉELE els eergia: megmaraó meyiség egy izolált reszerbe (eergiamegmaraás törvéye) mikroszkóikus kifejezését láttuk Izolált reszer falai: sem mukavégzés sem a reszer állaotáak mukavégzés élküli

Részletesebben

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo SZÁMELMÉLET Vasile Beride, Filippo Spagolo A számelmélet a matematika egyik legrégibb ága, és az egyik legagyobb is egybe Eek a fejezetek az a célja, hogy egy elemi bevezetést yújtso az első szite lévő

Részletesebben

Statisztikai hipotézisvizsgálatok

Statisztikai hipotézisvizsgálatok Statisztikai hipotézisvizsgálatok. Milye problémákál haszálatos? A gyakorlatba agyo gyakra szükségük lehet arra, hogy mitákból származó iformációk alapjá hozzuk sokaságra voatkozó dötéseket. Például egy

Részletesebben

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése A határozatla esetek kiküszöbölése 9 VII A határozatla esetek kiküszöbölése 7 A l Hospital szabály A véges övekedések tétele alapjá egy függvéy értékét egy potba közelíthetjük az köryezetébe felvett valamely

Részletesebben

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet)

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet) oluetriku elve űködő gépek hidrauliku hajtáok (17 é 18 fejezet) 1 Függőlege tegelyű ukaheger dugattyúja 700 kg töegű terhet tart aelyet legfeljebb 6 / ebeéggel zabad üllyeztei A heger belő átérője 50 a

Részletesebben

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor 6. Elsőbbségi (prioritásos) sor Közapi fogalma, megjeleése: pl. sürgősségi osztályo a páciesek em a beérkezési időek megfelelőe, haem a sürgősség mértéke szerit kerülek ellátásra. Az operációs redszerekbe

Részletesebben

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag VIK, Műszaki Iformatika ANALÍZIS Numerikus sorok Oktatási segédayag A Villamosméröki és Iformatikai Kar műszaki iformatikus hallgatóiak tartott előadásai alapjá összeállította: Fritz Józsefé dr. Kóya Iloa

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Sorozatok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Sorozatok MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Sorozatok A szürkített hátterű feladatrészek em tartozak az éritett témakörhöz, azoba szolgálhatak fotos iformációval az éritett feladatrészek

Részletesebben

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha . Végtele sorok. Bevezetés és defiíciók Bevezetéskét próbáljuk meg az 4... végtele összegek értelmet adi. Mivel végtele sokszor em tuduk összeadi, emiatt csak az első tagot adjuk össze: legye s = 4 8 =,

Részletesebben

MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK FIZIKA. kétszintű érettségire felkészítő. tanfolyamhoz

MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK FIZIKA. kétszintű érettségire felkészítő. tanfolyamhoz MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK a FIZIKA kétszitű érettségire felkészítő tafolyamhoz A fizika mukaközösségi foglalkozásoko és a kétszitű érettségi való vizsgáztatásra felkészítő tafolyamoko 004-009-be elhagzottak

Részletesebben

Δ x Δ px 2. V elektromos. nukleáris. neutron proton

Δ x Δ px 2. V elektromos. nukleáris. neutron proton Nukleáris kölcsöhatás: az atommagba számú proto, és N = számú eutro va, és stabil képződméy Mi tartja össze az atommagot? Heiseberg-féle határozatlasági reláció alapjá egy ukleo becsült kietikus eergiája

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2. Probléma megfogalmazása...8. 3. Informatikai módszer...8 3.1. Alkalmazás bemutatása...8. 4. Eredmények...12. 5. További célok...

Tartalomjegyzék. 2. Probléma megfogalmazása...8. 3. Informatikai módszer...8 3.1. Alkalmazás bemutatása...8. 4. Eredmények...12. 5. További célok... Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 1.1. A Fiboacci számok és az araymetszési álladó... 1.. Biet-formula...3 1.3. Az araymetszési álladó a geometriába...5. Probléma megfogalmazása...8 3. Iformatikai módszer...8

Részletesebben

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8 Név, Neptu-kód:.................................................................... 1. Legyeek p, q Q tetszőlegesek. Mutassuk meg, hogy ekkor p q Q. Tegyük fel, hogy p, q Q. Ekkor létezek olya k 1, k 2,

Részletesebben

Az ExpertALERT szakértői rendszer által beazonosítható hibák felsorolása

Az ExpertALERT szakértői rendszer által beazonosítható hibák felsorolása Az ExpertALERT szakértői rendszer által beazonosítható hibák felsorolása Merev kuplungos berendezések Kiegyensúlyozatlanság Motor kiegyensúlyozatlanság Ventilátor kiegyensúlyozatlanság Gépalap flexibilitás

Részletesebben

194 Műveletek II. MŰVELETEK. 2.1. A művelet fogalma

194 Műveletek II. MŰVELETEK. 2.1. A művelet fogalma 94 Műveletek II MŰVELETEK A művelet fogalma Az elmúlt éveke már regeteg művelettel találkoztatok matematikai taulmáyaitok sorá Először a természetes számok összeadásával találkozhattatok, már I első osztálya,

Részletesebben

2. Hogyan változik a töltött részecske mozgási energiája elektrosztatikus térben, ill. mágneses térben?

2. Hogyan változik a töltött részecske mozgási energiája elektrosztatikus térben, ill. mágneses térben? Vizsgakérdések Fizika II. I. Mi jellemzi az elektromágeses mezőbe mozgó töltött részecskék eergia- és pályaviszoyait?. Írja fel a töltött részecskékre ató Loretz-erőt kifejező összefüggést! F qe q( v B)

Részletesebben

VALÓS IDEJŰ MULTILATERÁCIÓ WAMLAT PILOTRENDSZER 3 MULTILATERÁCIÓ [4]

VALÓS IDEJŰ MULTILATERÁCIÓ WAMLAT PILOTRENDSZER 3 MULTILATERÁCIÓ [4] Szüllő Ádám Seller Rudolf VALÓS IDEJŰ MULILAERÁCIÓ WAMLA PILORENDSZER 3 A ikkbe bemutatott passzív radarredszer a multilateráiós tehika segítségével képes mide olya légi jármű valós idejű detekiójára és

Részletesebben

Nagynyomású fogaskerékszivattyú KS2

Nagynyomású fogaskerékszivattyú KS2 Nagynyomású fogaskerékszivattyú KS2 A KS2 fogaskerékszivattyúkat a robosztus és egyszerű felépítés jellemzi. A nagyfokú gyártási pontosság, a jól megválasztott anyagminőség hosszú élettartamot és jó hatásfokot

Részletesebben

Feladatok és megoldások a 11. heti gyakorlathoz

Feladatok és megoldások a 11. heti gyakorlathoz Feladatok és megoldások a. het gyakorlathoz dszkrét várható érték Építőkar Matematka A. Egy verseye öt ő és öt férf verseyző dul. Tegyük fel, hogy cs két azoos eredméy, és md a 0! sorred egyformá valószíű.

Részletesebben

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. júius (576 598. o.) BUGÁR GYÖNGYI UZSOKI MÁTÉ Nemzetközi részvéy befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uiós tagállamaiak szemszögébõl Taulmáyuk

Részletesebben

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita A Ve-Euler- diagram és a logikai szita Ebbe a részbe a Ve-Euler diagramról, a logikai szitáról, és a két témakör kapcsolatáról íruk, számos jellemző, megoldott feladattal szemléltetve a leírtakat. Az ábrákak

Részletesebben

A központos furnérhámozás néhány alapösszefüggése

A központos furnérhámozás néhány alapösszefüggése A közpotos furérhámozás éháy alapösszfüggés 1. ábra: A hámozás jllmző myiségi Az 1. ábra forrása: Dr. Lugosi Armad ( szrk. ) : Faipari szrszámok és gépk kéziköyv Műszaki Köyvkiadó, Budapst, 1987, 57. oldal.

Részletesebben

Módszertani kísérlet az életpálya fogalmának formalizálására Előtanulmány a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez

Módszertani kísérlet az életpálya fogalmának formalizálására Előtanulmány a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez [ξ ] Módszertai kísérlet az életpálya fogalmáak formalizálására Előtaulmáy a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez Soós Sádor ssoos@colbud.hu; 2009/9 http://www.mtakszi.hu/kszi_aktak/

Részletesebben

Energia-átalakító gépek I. Áramlástechnikai gépek (műszaki menedzsereknek)

Energia-átalakító gépek I. Áramlástechnikai gépek (műszaki menedzsereknek) Energia-átalakító gépek I. Áramlástechnikai gépek (műszaki menedzsereknek) Elektronikus tansegédlet http://infosrv.tech.klte.hu/~pokoradi http://pokoradilaszlo.tk Összeállította: dr. Pokorádi László, főiskolai

Részletesebben

3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON

3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON 3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON Pálfy Miklós Solart-System Kft. 1112. Budapest Gulyás u 20. www.solart-sytem.hu mail@solart-system.hu T/F: 06 1 246-1783 3.1. Magyarország

Részletesebben

Járatszerkesztési feladatok

Járatszerkesztési feladatok Járatszeresztési feladato 1 Járatszeresztési feladato DR. BENKŐJÁNOS Agrártudomáyi Egyetem GödöllőMezőgazdasági Géptai Itézet A járat alatt a logisztiába általába a járműve meghatározott több állomást

Részletesebben

Sok sikert és jó tanulást kívánok! Előszó

Sok sikert és jó tanulást kívánok! Előszó Előszó A Pézügyi számítások I. a Miskolci Egyetem közgazdász appali, kiegészítő levelező és posztgraduális kurzusai oktatott pézügyi tárgyak feladatgyűjteméyéek az első darabja. Tematikája elsősorba a

Részletesebben

festményeken és nem utolsó sorban az emberi test különböz arányaiban. A következ képek magukért beszélnek:

festményeken és nem utolsó sorban az emberi test különböz arányaiban. A következ képek magukért beszélnek: Az araymetszés és a Fiboacci számok mideütt Tuzso Zoltá Araymetszésrl beszélük, amikor egy meyiséget, illetve egy adott szakaszt úgy osztuk két részre, hogy a kisebbik rész úgy aráylik a agyobbikhoz, mit

Részletesebben

Anyagok a föld mélyérôl

Anyagok a föld mélyérôl Ayagok a föld mélyérôl 2. Földgázból műayag Középpotba az acetilé 2.1. Az acetilé (eti) molekulájába a széatomok között háromszoros kovales kötés va Molekula eve Molekula szerkezete 2.3. Az acetilé l-addíciója

Részletesebben

Segédlet az ADCA szabályzó szelepekhez

Segédlet az ADCA szabályzó szelepekhez Segédlet az ADCA szabályzó szelepekhez Gőz, kondenzszerelvények és berendezések A SZELEP MÉRETEZÉSE A szelepek méretezése a Kv érték számítása alapján történik. A Kv érték azt a vízmennyiséget jelenti

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KINEMATIKAI HAJTÓPÁROK GYÁRTÁSGEOMETRIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KINEMATIKAI HAJTÓPÁROK GYÁRTÁSGEOMETRIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KINEMATIKAI HAJTÓPÁROK GYÁRTÁSGEOMETRIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE PhD ÉRTEKEZÉS KÉSZÍTETTE: Óvárié dr. Balajti Zsuzsaa egyetemi adjuktus SÁLYI ISTVÁN GÉPÉSZETI

Részletesebben

Térfogatáram mérési módszerek 1.: Mérőperem - Sebességeloszlás (Pr)

Térfogatáram mérési módszerek 1.: Mérőperem - Sebességeloszlás (Pr) Térfogatáram mérési módszerek 1.: Mérőperem - Sebességeloszlás (Pr) 1. Folyadékáram mérése torlócsővel (Prandtl-csővel) Torlócsővel csak egyfázisú folyadék vagy gáz áramlása mérhető. A folyadék vagy gáz

Részletesebben

A Kvantum Fizikától a Lélekig

A Kvantum Fizikától a Lélekig Kiss Zoltá J: A Kvatum Fizikától a Lélekig Az Ortega y Gasset Társaság 013.01.31-i redezvéyéek előadás vázlata A Kvatum Fizikától a Lélekig Hiv. 1. A Kvatum Tér körülvesz beüket Ez az a tér amibe élük.

Részletesebben

Általánosított mintavételi tétel és alkalmazása kváziperiodikus jelek leírására

Általánosított mintavételi tétel és alkalmazása kváziperiodikus jelek leírására Általáosított mitavételi tétel és alkalmazása kváziperiodikus jelek leírására Dr. Földvári Rudolf BME Híradástechikai Elektroika Itézet ÖSSZEFOGLALÁS Az általáosított mitavétel külöböző esteiek bemutatása

Részletesebben

Felépítés. Fogantyú és rögzít heveder Egyszer kezelés, biztonságos, a szabványoknak megfelel rögzítés.

Felépítés. Fogantyú és rögzít heveder Egyszer kezelés, biztonságos, a szabványoknak megfelel rögzítés. cat_drain_c3 01_0609_HU.book Page 36 Thursday, July 5, 007 9:40 AM sorozat leírás Felépítés Nemesacél motor Jól bevált felépítés modern INOX & kompozit kialakítás, optimalizált hatásfokú szabad örvénykerékkel.

Részletesebben

Két Kör Kft. Szivattyúk, vízellátók

Két Kör Kft. Szivattyúk, vízellátók Két Kör Kft. Szivattyúk, vízellátók 1 Ezen a telefonszámon rendelhet: 23/530-570 A GYÁRTÓ 2 Két Kör Kft. Tartalomjegyzék Címlap 1 Gyártó adatai 2 Tartalomjegyzék 3 Zsompszivattyú 4 Szennyvíz szivattyú

Részletesebben

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai c ivil szemle www.civilszemle.hu X. évfolyam 3. szám ElmélEtilEg Ki a Köz és mi a haszo és Ki szerit? a Közhaszúság fogalmi és tartalmi deilemmái (Sebestéy Istvá) KözösségEK és civil társadalom a magyar

Részletesebben

Rövidített szabadalmi leírás. Szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez

Rövidített szabadalmi leírás. Szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez Rövidített szabadalmi leírás Szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez A találmány tárgya szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez, amely egy vízszintes tengely körül elforgathatóan ágyazott agyával

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről Vác Város Ökormáyzat 11 /2004. (IV.30.) számú redelet az ökormáyzati beruházások és felújítások redjéről Vác Város Képviselőtestülete az ökormáyzati beruházások és felújítások egységes szemléletű gyors

Részletesebben

Napjainkban többféle álláspont támasztja alá, vagy vonja kétségbe a kvalitatív

Napjainkban többféle álláspont támasztja alá, vagy vonja kétségbe a kvalitatív Iskolakultúra 202/3 Sátha Kálmá Kodoláyi Jáos Főiskola Neveléstudomáyi Taszék Numerikus problémák a kvalitatív megbízhatósági mutatók meghatározásáál A taulmáy a kvalitatív vizsgálatok megbízhatósági problémáiak

Részletesebben

Mag SySteM. Padlótisztítás

Mag SySteM. Padlótisztítás HU Mag SySteM Padlótisztítás Mag System Kocepció Egy tartó midehez! Ilye még em volt: a Mag System esetébe egy tartóhoz az összes moptípus alkalmazható. Így helybe bármikor kiválasztható az optimális felmosási

Részletesebben

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI Bak Dées, ügyvezető igazgató, GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2012. szeptember 25. A ÁRUFORGALOM EURÓPÁBÓL ÁZSIÁBA Európából keletre

Részletesebben

Forgás iránya: óramutató járásával ellentétes

Forgás iránya: óramutató járásával ellentétes Kivitel Függőleges tengelyű, több fokozatú szivattyúk. In-line szívó-, nyomóág elrendezés (a szívó- és nyomóág egy tengelyű és azonos méretű). IM V1 kivitelű, standard motorral üzemeltethető. Alkalmazás

Részletesebben

DICHTOMATIK. Beépítési tér és konstrukciós javaslatok. Statikus tömítés

DICHTOMATIK. Beépítési tér és konstrukciós javaslatok. Statikus tömítés Beépítési tér és konstrukciós javaslatok Az O-gyűrűk beépítési terét (hornyot) lehetőség szerint merőlegesen beszúrva kell kialakítani. A szükséges horonymélység és horonyszélesség méretei a mindenkori

Részletesebben

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és A Valószíűségszámítás II. előadássorozat egyedik témája. A NAGY SZÁMOK TÖRVÉNYE Eze előadás témája a agy számok erős és gyege törvéye. Kissé leegyszerűsítve fogalmazva a agy számok törvéye azt modja ki,

Részletesebben

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok Valós számok 5 I Valós számok I Természetes, egész és racioális számok I Feladatok (8 oldal) Fogalmazz meg és bizoyíts be egy-egy oszthatósági kritériumot a -vel, -mal, 5-tel, 7-tel, 9-cel, -gyel való

Részletesebben

A TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT LEHETÕSÉGEI

A TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT LEHETÕSÉGEI csz10 tars 1 porub.qxd 2007. 02. 25. 18:16 Page 71 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM A TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT LEHETÕSÉGEI A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAMBAN A partersége alapuló állami pályáztatási modell értékelése Porubcsászki

Részletesebben

Az ábrán a mechatronikát alkotó tudományos területek egymás közötti viszonya látható. A szenzorok és aktuátorok a mechanika és elektrotechnika szoros

Az ábrán a mechatronikát alkotó tudományos területek egymás közötti viszonya látható. A szenzorok és aktuátorok a mechanika és elektrotechnika szoros Aktuátorok Az ábrán a mechatronikát alkotó tudományos területek egymás közötti viszonya látható. A szenzorok és aktuátorok a mechanika és elektrotechnika szoros kapcsolatára utalnak. mért nagyság A fizikai

Részletesebben

Mechanika Kinematika. - Kinematikára: a testek mozgását tanulmányozza anélkül, hogy figyelembe venné a kiváltó

Mechanika Kinematika. - Kinematikára: a testek mozgását tanulmányozza anélkül, hogy figyelembe venné a kiváltó Mechanika Kinematika A mechanika a fizika része mely a testek mozgásával és egyensúlyával foglalkozik. A klasszikus mechanika, mely a fénysebességnél sokkal kisebb sebességű testekre vonatkozik, feloszlik:

Részletesebben

4. Pneumatikus útszelepek működése

4. Pneumatikus útszelepek működése 4. Pneumatikus útszelepek működése Elektromos, direkt vezérlésű szelepek működése A közvetlen, vagy direkt vezérlésű útszelepek szerkezeti kialakításuk szerint - jellemzően - ülékes szelepek, ahol a szeleptányér

Részletesebben

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Alkalmazott Kutatási Noprofit Kft. Szombathely 2012. április 24-25-26. Elektroikai hulladékok szelektív begyűjtése és komplex kezelése Chrabák

Részletesebben

Reálbérek és kereseti egyenlõtlenségek, 1986 1996

Reálbérek és kereseti egyenlõtlenségek, 1986 1996 62 Kertesi Gábor Köllõ Jáos Közgazdasági Szemle, XLIV. évf., 997. július augusztus (62 634. o.) Kertesi Gábor Köllõ Jáos Reálbérek és kereseti egyelõtleségek, 986 996 A bérszerkezet átalakulása Magyarországo,

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika. évfolyam TANULÓK KÖNYVE A kiadváy a Nemzeti Fejlesztési Terv Humáerőforrás-fejlesztési Operatív Program 3... közpoti program (Pedagógusok és oktatási szakértők

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika. évfolyam TANULÓK KÖNYVE A kiadváy KHF/438-3/008. egedélyszámo 008..0. időpottól taköyvi egedélyt kapott Educatio Kht. Kompeteciafejlesztő oktatási program kerettaterv

Részletesebben

Júniusi használtgép akció

Júniusi használtgép akció SG-2436H típusú lassúfordulatú daráló (2 hónapos) Jellemzők: 1. Fogazott vágó henger és vágó kések csoportja biztosítja a legjobb vágási teljesítményt. 2. Különleges ékszíj átvitel a csendes és egyenletes

Részletesebben

Adatfeldolgozás, adatértékelés. Dr. Szűcs Péter, Dr. Madarász Tamás Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék

Adatfeldolgozás, adatértékelés. Dr. Szűcs Péter, Dr. Madarász Tamás Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék Adatfeldolgozás, adatértékelés Dr. Szűcs Péter, Dr. Madarász Tamás Mskolc Egyetem, Hdrogeológa Mérökgeológa Taszék A vzsgált köryezet elemek, lletve a felszí alatt közeg megsmerése céljából számtala külöböző

Részletesebben

27.B 27.B. Alapfogalmak, logikai függvények és leírásmódjaik

27.B 27.B. Alapfogalmak, logikai függvények és leírásmódjaik 7.B 7.B 7.B Digitális alapáramkörök Logikai alapfogalmak Mutassa be a logikai függvéyek leírási módjait: a szövegeset, az igazság táblázatosat, a logikai vázlatosat és az algebrai alakkal törtéı leírást!

Részletesebben

18. Valószín ségszámítás. (Valószín ségeloszlások, függetlenség. Valószín ségi változók várható

18. Valószín ségszámítás. (Valószín ségeloszlások, függetlenség. Valószín ségi változók várható 8. Valószí ségszámítás. (Valószí ségeloszlások, függetleség. Valószí ségi változók várható értéke, magasabb mometumok. Kovergeciafajták, kapcsolataik. Borel-Catelli lemmák. Nagy számok gyege törvéyei.

Részletesebben

VEGYIPARI ALAPISMERETEK

VEGYIPARI ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI ÉRETTSÉGI VIZSGA VIZSGA 2009. 2006. május 22. VEGYIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma

Részletesebben

1. DIGITÁLIS ADATFELDOLGOZÁS

1. DIGITÁLIS ADATFELDOLGOZÁS 1. DIGITÁLIS ADATFELDOLGOZÁS A médiumok szite midegyike előállítható már digitális formába. Ez az ú. digitális közös evező lehetővé teszi az ilye adatok egységes kezelését. Miél összetettebb egy médium,

Részletesebben

Finanszírozás, garanciák

Finanszírozás, garanciák 29..9. Fiaszíozás, gaaciák D. Fakas Szilvesze egyeemi doces SZE Gazdálkodásudomáyi Taszék fakassz@sze.hu hp://d.fakasszilvesze.hu/ Fiaszíozás émaköei. A péz idıééke, jövıéék és jeleéék, speciális pézáamlások

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáos Szerződési Feltételek Hitelszerződésekhez Érvéyes hitelszerződésekre 2011.március 1. apjától, visszavoásig. V. 20100228/20110301 Az Erste Leasig Autófiaszírozási Zrt. a hitelitézetekről és a pézügyi

Részletesebben

csz24_csz12 skandi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 1 CIVIL SZEMLE

csz24_csz12 skandi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 1 CIVIL SZEMLE csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 1 CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 2 Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia

Részletesebben

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR JÖVÕJE

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR JÖVÕJE csz10 tars 2 zam.qxd 2007. 02. 25. 18:18 Page 91 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR JÖVÕJE A MUNKANÉLKÜLISÉG KEZELÉSÉBEN AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ FOLYAMATÁBAN Kitartottság vagy itegráció a felzárkózás

Részletesebben

INNOVÁCIÓ. Eszközök, környezet, Fejlesztési ötletek, variációs paraméterek. Kísérletterv kidolgozás. Konstrukciós elvárások megoldási ötletek

INNOVÁCIÓ. Eszközök, környezet, Fejlesztési ötletek, variációs paraméterek. Kísérletterv kidolgozás. Konstrukciós elvárások megoldási ötletek Termékjellemzők optmalzálásáál haszálatos formácós módszerta 1 Bevezetés Koczor Zoltá, Némethé Erdőd Katal, Kertész Zoltá, Szecz Péter Óbuda Egyetem, RKK, Mőségráyítás és Techológa Szakcsoport Napjak aktuáls

Részletesebben

Nyomásfokozó telepek. Wilo-Economy CO-1 telep leírása. Állandó ill. szabályozott fordulatszámú egyszivattyús telepek

Nyomásfokozó telepek. Wilo-Economy CO-1 telep leírása. Állandó ill. szabályozott fordulatszámú egyszivattyús telepek cat_ws2006_b4 01_0609_HU.book Page 17 Monday, June 18, 2007 2:08 PM Nyomásfokozó telepek Állandó ill. szabályozott fordulatszámú egyszivattyús telepek Wilo-Economy CO-1 telep leírása Wilo-Economy CO-1

Részletesebben

MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ 127 128 Műszaki és Természettudomáyi Szekció Kiterjedéssel redelkező autoóm robotok gyülekezése Bolla Kálmá 1, Kovács Tamás 2, Fazekas Gábor 2 1 Iformatika Taszék,

Részletesebben

GEODÉZIA I. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR Erdőmérnöki Szak. Dr. Bácsatyai László. Kézirat. Sopron, 2002.

GEODÉZIA I. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR Erdőmérnöki Szak. Dr. Bácsatyai László. Kézirat. Sopron, 2002. A geodéza tárgya, felosztása, alapfogalmak NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR Erdőmérök Szak Dr. Bácsatya László GEODÉZIA I. Kézrat Sopro, 00. . A geodéza tárgya, felosztása, alapfogalmak A gyűjtögető,

Részletesebben

ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Dunántúlon

ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Dunántúlon csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 5 ELMÉLETILEG ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Duátúlo Nárai Márta Bevezetés A civil

Részletesebben

SPORTPÉNZÜGYEK. r m. A pénz időértéke.

SPORTPÉNZÜGYEK. r m. A pénz időértéke. SPORTPÉNZÜGYEK A péz időétéke. A ai pézösszeg azét étékesebb, it egy későbbi időpotba esedékes pézösszeg, et a befektető eek évé jövedelee, kaata tehet szet Kaat: A péz áa Haszálója azét fizet, et a pézt

Részletesebben

601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK

601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK 601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK 1. BEVEZETÉS A 601H-R és 601H-F hőérzékelők a mennyezetre szerelhető, aljzatra illeszthető 600-as sorozatú érzékelők közé tartoznak. Kétvezetékes hálózatba szerelhető,

Részletesebben

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fodul Social Europea POSDRU 2007-2013 Istrumete Structurale 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII,

Részletesebben

Bevezetés. 1 A pénz időértékének elve. Befektetés pénzáram grafikonja. 1.1. ábra - Befektetés pénzáram grafikonja

Bevezetés. 1 A pénz időértékének elve. Befektetés pénzáram grafikonja. 1.1. ábra - Befektetés pénzáram grafikonja Bevezetés A Pézügyta feladatgyűjteméy a Pézügyta tatágy gyakolataihoz készült példatá első észe. Az oktatási segédlet a pézügyi számítások világába vezeti be az olvasót. Bá az oktatási segédletbe sok képlet

Részletesebben

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana Kotra József A pedagógiai kutatások módszertaa egyetemi jegyzet A kiadváyt A kompetecia-alapú pedagógusképzés regioális szervezeti, tartalmi és módszertai fejlesztése (TÁMOP - 4.1..-08/1/B-009-0003) című

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL csz10 visszhat.qxd 2007. 02. 25. 18:23 Page 141 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL Civil Fórum, az erdélyi civil társadalom lapja Nyitrai Imre Civil szervezetkét létezi, civilek lei még ma sem köyû Kelet-Európába.

Részletesebben

Kompresszorok energetikai és üzemviteli kérdései Czékmány György, Optimus Plus Kft.

Kompresszorok energetikai és üzemviteli kérdései Czékmány György, Optimus Plus Kft. Kompresszorok energetikai és üzemviteli kérdései Czékmány György, Optimus Plus Kft. 1. A kompresszorok termodinamikája Annak érdekében, hogy teljes egészében tisztázni tudjuk a kompresszorok energetikai

Részletesebben

Alcoa préskovácsolt alumínium keréktárcsák. Tények és számok

Alcoa préskovácsolt alumínium keréktárcsák. Tények és számok Alcoa préskovácsolt alumínium keréktárcsák Tények és számok TUDTA? Az Alcoa keréktárcsák a legerősebb keréktárcsák Valamennyi keréktárcsát egyetlen, nagy szilárdságú, korrózióálló alumíniumötvözet tömbből

Részletesebben

GRUNDFOS MQ. A nyugalom kora. Az új házi vízellátó rendszer

GRUNDFOS MQ. A nyugalom kora. Az új házi vízellátó rendszer GRUNDFOS MQ A nyugalom kora Az új házi vízellátó rendszer MQ: kompakt szivattyú házi vízellátási feladatokhoz A Grundfos MQ egy kompakt szivattyú és nyomásfokozó egység kifejezetten házi vízellátási, valamint

Részletesebben

RA típusú IPARI BEFÚVÓ ELEM

RA típusú IPARI BEFÚVÓ ELEM R típusú IPRI EFÚVÓ ELEM radel & hahn zrt 1/9 IPRI EFÚVÓ ELEM R típus z ipari befúvó elem alkalmas hideg vagy meleg levegő radiális és/vagy axiális befúvására. radiálisból axiális irányváltoztatás fokozatmentesen

Részletesebben

NYERS GÁBOR: Kontrolling és a költségvetés folyamatos ellenõrzése a PSZÁF gyakorlatában 518

NYERS GÁBOR: Kontrolling és a költségvetés folyamatos ellenõrzése a PSZÁF gyakorlatában 518 Tartalom KÖZPÉNZÜGYEK MONETÁRIS ÉS FISKÁLIS RENDSZER ERDÕS TIBOR: Stagflácó és moetárs poltka 36 BÁGER GUSZTÁV PULAY GYULA: A költségvetés tervezés makrogazdaság kockázataak elemzése 384 KUTASI GÁBOR:

Részletesebben

iíiíi Algoritmus poligonok lefedésére téglalapokkal ETO 514.174.3:681.3.06 (Számítógépes adatelőkészítés pattern generátor vezérléséhez)

iíiíi Algoritmus poligonok lefedésére téglalapokkal ETO 514.174.3:681.3.06 (Számítógépes adatelőkészítés pattern generátor vezérléséhez) iíiíi á HlftADÁSfCCHNIKAI TUOOHANfOS EGYíSBLIT (APJA KULCSÁR GÁBOR Híradástechikai Ipari Kutató Itézet Algoritmus poligook lefedésére téglalapokkal ETO 514.174.3:681.3.06 (Számítógép adatelőkészítés patter

Részletesebben

2. modul Gazdasági matematika

2. modul Gazdasági matematika Matematika A. évfolyam. modul Gazdasági matematika Készítette: Lövey Éva Matematika A. évfolyam. modul: GAZDASÁGI MATEMATIKA Taári útmutató A modul célja Időkeret Ajálott korosztály Modulkapcsolódási potok

Részletesebben

GD Dollies Műszaki leírás

GD Dollies Műszaki leírás GD Dollies Műszaki leírás A szállítóeszköz elektromos működtetésű, rádiós távvezérlésű két kocsiból álló egység, mely páros és szóló üzemmódban egyaránt használható. Elsősorban beltéri ill. üzemi területen

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSZEK MATEMATIKÁJA, I

AZ ÉPÍTÉSZEK MATEMATIKÁJA, I BARABÁS BÉLA FÜLÖP OTTÍLIA AZ ÉPÍTÉSZEK MATEMATIKÁJA, I Ismertető Tartalomjegyzék Pályázati támogatás Godozó Szakmai vezető Lektor Techikai szerkesztő Copyright Barabás Béla, Fülöp Ottília, BME takoyvtar.math.bme.hu

Részletesebben

Az ökotérképezés. Az ökotérképezés. Milyen térkép. A térképezés végzésének fázisai. Települési elhelyezkedés. Települési elhelyezkedés

Az ökotérképezés. Az ökotérképezés. Milyen térkép. A térképezés végzésének fázisai. Települési elhelyezkedés. Települési elhelyezkedés Az ökoérképezés Az ökoérképezés Az öko-érképezés az ayagáram elemzése alapuló módszer a köryezei éyezık haásaiak grafikus megjeleíésére a köryezei iformációk megjeleíéséek egyszerő módja viszoylag köye

Részletesebben

HosszútávúBefektetések Döntései

HosszútávúBefektetések Döntései VállalatgadaságtaII. HossútávúBefektetések Dötései Előadó: Koma Tímea Tatárgyfelelős: Dr. Illés B. Csaba 27. November 9. A hossútávúbefektetések sajátosságai Rövidebb időre sóló befektetés hossabb időtávra

Részletesebben

Mûszaki katalógus 2008. Flygt búvárszivattyúk és keverõk

Mûszaki katalógus 2008. Flygt búvárszivattyúk és keverõk Mûszaki katalógus 008 Flygt búvárszivattyúk és keverõk Tartalom B R C C/R D DX F H L M N P PP Amit a jelleggörbék, táblázatok és diagramok mondanak... Telepítési módok... A szivattyúk típusi... B-600-as

Részletesebben

7. Dugattyúrudas munkahengerek

7. Dugattyúrudas munkahengerek 7. Dugattyúrudas munkahengerek Munkahengerek csoportosítása Az oktatási fejezetek legelején szó volt arról, hogy hogyan épül fel egy pneumatikus rendszer és melyek a legfontosabb elemei. Levegőelőkészítő

Részletesebben

SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS

SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK Napenergia Vízenergia Szélenergia Biomassza SZÉL TERMÉSZETI ELEM Levegő vízszintes irányú mozgása, áramlása Okai: eltérő mértékű felmelegedés

Részletesebben

HIBRIDNAPRAFORGÓ VETÕMAG AJÁNLATA

HIBRIDNAPRAFORGÓ VETÕMAG AJÁNLATA A BÁCSALMÁSI AGRÁRIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2001. ÉVI HIBRIDNAPRAFORGÓ VETÕMAG AJÁNLATA KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ VETÕMAGOK, ÚJDONSÁGOKKAL KIBÕVÜLT SZÉLES VÁLASZTÉKBAN ÁLLNAK RENDELKEZÉSRE. Új! Új! Ige korai: MAGÓG,

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

Ismérvek közötti kapcsolatok szorosságának vizsgálata. 1. Egy kis ismétlés: mérési skálák (Hunyadi-Vita: Statisztika I. 25-26. o)

Ismérvek közötti kapcsolatok szorosságának vizsgálata. 1. Egy kis ismétlés: mérési skálák (Hunyadi-Vita: Statisztika I. 25-26. o) Ismérvek között kapcsolatok szorosságáak vzsgálata 1. Egy ks smétlés: mérés skálák (Huyad-Vta: Statsztka I. 5-6. o) A külöböző smérveket, eltérő mérés sztekkel (skálákkal) ellemezhetük. a. évleges (omáls)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáos Szerződési Feltételek Hitelkerék Fiaszírozási Termékhez Érvéyes Hitelkerék termékevű hitelszerződésekre 2009. augusztus 1. apjától, visszavoásig. Az Erste Leasig Autófiaszírozási Zrt. a hitelitézetekről

Részletesebben

Innovatív újdonságok Beépíthető hűtők 2013

Innovatív újdonságok Beépíthető hűtők 2013 Iovatív újdoságok Beépíthető hűtők 2013 A hűtés specialistája Iovatív ötletek, csúcsmiőség és kiemelkedő dizáj: Az új beépíthető hűtő kíálat 2013 Az elmúlt évekhez hasolóa a Liebherr idé is folytatja útját

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáos Szerződési Feltételek Készletfiaszírozásra Érvéyes készletfiaszírozási szerződésekre 2009. augusztus 1. apjától, visszavoásig. Az Erste Leasig Autófiaszírozási Zrt. a hitelitézetekről és a pézügyi

Részletesebben

Akadálymentes? Fogyatékkal élő nők a szülészeti ellátásban (várandósgondozás, szülés, anyaság) D emnet

Akadálymentes? Fogyatékkal élő nők a szülészeti ellátásban (várandósgondozás, szülés, anyaság) D emnet Akadálymetes? Fogyatékkal élő ők a szülészeti ellátásba (váradósgodozás, szülés, ayaság) D emet 1 Ez a kiadváy a Születésház Egyesület Akadálymetes? Fogyatékkal élő ők a szülészeti ellátóredszerbe (váradósgodozás,

Részletesebben