A nukleáris medicina a járóbeteg szakellátásban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nukleáris medicina a járóbeteg szakellátásban"

Átírás

1 A nukleáris medicina a járóbeteg szakellátásban Dr. Szilvási István, Országos Gyógyintézeti Központ, Semmelweis Egyetem A szerzô ismerteti a nukleáris medicina járóbetegellátásban használatos legfontosabb diagnosztikai és terápiás módszereit. Röviden ismerteti a nukleáris medicina hazai helyzetét. Felhívja a figyelmet a for-profit privatizáció várható veszélyeire a jelenlegi finanszírozás mellett. A pozitron emissziós tomográfia kapcsán is hangsúlyozza, hogy a nukleáris medicina funkcionális képalkotó eljárásai a betegségek molekuláris szintû megismerését teszik lehetôvé. BEVEZETÉS A nukleáris medicina a továbbiakban NM definíciója: nyílt radioaktív izotópokkal végzett diagnosztikai, terápiás és kutató orvosi tevékenység. (Ezért elavult ma már a régebben használatos izotópdiagnosztika megjelölés, minthogy a szakma az egyre nagyobb jelentôségû radioizotópos terápiás eljárásokat is tartalmazza.) Önálló alapszakma. Európa legtöbb országában az, a UEMS 1989-bôl származó ajánlása alapján. Ma elsôsorban a PET és a terápia jelentôségének növekedése folytán világszerte dinamikus fejlôdése korát éli. Piackutató cégek szerint a NM képalkotó berendezések elsôsorban a PET piaca lesz az orvostechnika legintenzívebben fejlôdô területe a következô évtizedben. A NM módszerei radiofarmakonok radioizotóppal jelzett szerv-, szövet-, funkció-specifikus vegyületek alkalmazásán alapulnak. Ezeket a vegyületeket az élô szervezetbe juttatva kémiai-biokémiai sajátságaik folytán bizonyos, ép vagy kóros képletekhez elektíven kötôdnek. Ezáltal azok vizsgálatára ill. sugárkezelésére használhatók. A NM jövôjének záloga elsôsorban a radiofarmakológia fejlôdésében van, mert az egyre fajlagosabb radiofarmakonokkal a betegségek mind sokoldalúbb, molekuláris szintû megközelítése ill. mind elektívebb sugárkezelése lehetséges. Diagnosztikára (izotópdiagnosztika) olyan radiofarmakonokat használunk, amelyek sugárzása külsô detektáló berendezésekkel lehetséges. Ezek általában két- vagy háromdimenziós képet készítenek. A NM képalkotó berendezéseinek két fô típusa: a gamma kamera és a pozitronemissziós-tomográf: a PET. A felvételeken a radiofarmakon szervezeten belüli eloszlása (statikus vizsgálat) illetve az eloszlás idôbeli változása látható (dinamikus vizsgálat). Minthogy a radiofarmakon eloszlás attól függ, hogy az a szövetféleség, amelyben a radiofarmakon elektíve dúsul, illetve az a funkció, amelyben a radiofarmakon részt vesz, hogyan oszlik el a szervezetben, a NM képein egy meghatározott szövetféleség illetve egy bizonyos szervmûködés szervezeten belüli eloszlása látható. Ezért mondható, hogy a NM képei bizonyos szövetféleségek identifikálására, kóros képletek szöveti jellemzésére, illetve a szervezet funkcióinak vizsgálatára, ráadásul kvantitatív vizsgálatára valók. Ezek az információk kiegészítik a radiológiai képalkotó eljárások döntôen morfológiai-strukturális adatait. (A NM képalkotásának funkcionális jellege könnyen belátható, ha tudjuk, hogy halottakon, múmiákon radiológiai vizsgálat elvégezhetô, de izotópdiagnosztikai eljárás nem!) A NM módszerei általában korlátozott anatómiai-morfológiai információkat nyújtanak. Ezért a két képalkotó diagnosztikai szakma, a radiológia és a nukleáris medicina a legtöbb betegség vizsgálatában kiválóan kiegészítik egymást. A NM diagnosztikai módszereinek is a sugárzó radiofarmakonok szervezetbe juttatása meghatározott bár nem nagy, általában egy CT vizsgálat sugárterhelését meg nem haladó sugárterheléssel járnak. Ezt a vizsgálatok indikálásában természetesen figyelembe kell venni, különösképpen terhes illetve szoptató nôk valamint a kisgyerekek vizsgálatánál. Mindig mérlegelni kell a várható diagnosztikai haszon, illetve a sugárterhelés arányát. Az izotóp vizsgálatok csak megfelelô indikáció esetén és a kérôlapon megfelelôen dokumentált adatok alapján végzendôk el! A sugárvédelmi elôírások betartása mind a beteg, mind a vizsgáló személyzet védelmét szolgálja. Terápiára olyan radioizotóppal jelzett vegyületeket használunk, amelyek a kezelendô folyamatban elektíven dúsulnak és a radioizotóp általában béta sugárzása néhány milliméteren belül elnyelôdik, ezáltal lokális sugárterápiás hatást fejt ki. Minthogy a szájon át (pl. a radiojód izotóp a pajzsmirigy kezelésére) illetve az i.v. bejuttatott (pl. szerves foszfonátok a csontmetasztázisok kezelésére) radiofarmakonok a nekik megfelelô összes kóros szövetet, a szervezetben megbújó valamennyi sejtet felkeresik a szervezetben, ezt a fajta sugárkezelést szelektív és szisztémásnak nevezhetjük. A NUKLEÁRIS MEDICÍNA HAZAI HELYZETE A hazai NM helyzete még a magyar egészségügy általános helyzeténél is siralmasabb. A képalkotó diag- 26

2 nosztika terén az európai átlagtól való elmaradás éppen a NM-ban a legsúlyosabb. Mint említettem, képalkotó berendezéseinknek két fô típusa van: a gamma kamera és a PET. A gamma kamera a hagyományos, egyszerre egyetlen fotont kibocsátó radioizotópok sugárzását, a PET a pozitron-sugárzásból egyszerre keletkezô két foton egyidejû sugárzását detektálja. Mind a gamma kamera, mind a PET rétegvizsgálat készítésére alkalmas. A radioizotópok detektálásán alapuló tomográfiát emissziós tomográfiának nevezzük, minthogy a detektált sugárzás a betegbôl jön ki. A gamma kamerával végzett emissziós tomográfiát a PET-tôl megkülönböztetendô SPECT-nek (single photon emission computer tomography) hívjuk. Mintegy 100 SPECT-re lenne szükség, ehelyett van mintegy 30. Ezeknek a fele korszerûtlen. A NM hazai helyzetének elmaradottságát jelzi az is, hogy van két olyan megye, ahol még izotóp labor sincs! (Szolnok és Nógrád), és több megyében nincs SPECT (Szabolcs, Somogy, Komárom). Nem korszerû nincs, hanem semmilyen sem! Nem avultak el, mert nincs minek elavulnia. A PET területén hasonlóan érthetetlen az elmaradottság. Egyetlen PET van, miközben Ausztriában 17, Dél-Koreában 30, Szlovákiában 2 (Németországban 80, az USA-ban meg 600). A NM módszerei szinte kivétel nélkül ambulánsan, a járóbeteg szakellátásban elvégezhetôk! Az más kérdés, hogy a hazai 45 NM munkahely mindegyike kórház területén van. De bármelyik diagnosztikai módszerünk valamennyi!!! elvégezhetô a járóbeteg szakellátás keretében! A vizsgálati statisztikáink szerint a ma Magyarországon elvégzett izotópdiagnosztikai vizsgálat kb. 3/4-ét járóbetegen végzik el. A betegek elvben hozzáférhetnének bármelyik!!! NM munkahelyen bármelyik vizsgálatunkhoz. Csupán néhány drága eljárásunk ún. *-os OENO kód elvégezhetôsége van a Szakmai Kollégium által megjelölt centrumhoz kötve. De ahol van egy SPECT még ha korszerûtlen is valamennyi rutin izotópdiagnosztikai eljárásunk elvégezhetô lehetne. Hogy még sincs így, annak egyetlen oka van: a finanszírozás. Számos vizsgálatunk ugyanis ún. ráfizetéses vizsgálat. A ráfizetésnek az alapvetô oka az, hogy mind a vizsgálatokhoz, mind a kezeléshez beadott radiofarmakonok gyógyszerek! Az ambuláns pontérték pedig az évek során messze elmaradt a gyógyszerárak emelkedésétôl. Vizsgálataink költségének átlagosan kb. 65%-át a radiogyógyszer ára teszi ki. Számos esetben azonban a pontérték még a beadandó radiofarmakon árát sem fedezi! Nem csoda, hogy az anyagi nehézségekkel küzdô laboratóriumok egyszerûen nem végzik el a NM vizsgálati típusok jelentôs részét. A helyzet azért súlyos, mert a meginduló privatizáció amennyiben a pontértéket nem rendezik, amennyiben nem következik be a különbözô szakmák vizsgálati pontértékeinek harmonizációja a veszteséges vizsgálatok kiirtását fogja eredményezni. A for-profit privatizáció fogja beverni a NM koporsójába az utolsó szeget! Ez nem azért baj, mert a NM amúgy is kevésszámú szakorvosának más kenyérkereset után kellene néznie hanem azért, mert a mai magyar betegellátás már meglévô súlyos szakmai torzulásait elviselhetetlenné fokozza! NUKLEÁRIS MEDICINA A JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSBAN Az alábbiakban ismertetem néhány rutin izotópdiagnosztikai eljárásunk hasznosságát a járóbeteg szakellátásban. Az alapvetô jelentôségû, nagy számban végzett NM in vivo diagnosztikai eljárások: Pajzsmirigy szcintigráfia Csontszcintigráfia (háromfázisú is) Terheléses szívizom szcintigráfia Vese dinamikus szcintigráfia (renográfia), statikus szcintigráfia Kolloid máj-lép szcintigráfia Tüdô (perfúziós és ventillációs) szcintigráfia Gyulladás szcintigráfia Agyi (perfúziós) szcintigráfia A nem mindennapos, de mindamellett rutin izotópdiagnosztikai eljárások: A gasztroenterológiában: choleszcintigráfia, Meckelszcintigráfia, IBD, bélvérzés, gyomorürülés, nyelôcsôdinamika, GER, szelektív lépszcintigráfia. A kardiológiában: szívfunkció vizsgálata (ventrikulográfia), szívinfarktus szcintigráfia. Az endokrinológiában: mellékpajzsmirigy, mellékvesevelô, mellékvesekéreg, carcinoid, GEP tumor. Az onkológiában: neuroblastoma, immunszcintigráfia (pl. anti-cea), lymphoma, csontvelôszcintigráfia. A gyulladások vizsgálatában: gallium, jelzett fehérvérsejt szcintigráfia. A neurológiában: agyi receptorok, liquorkeringés, -shunt. A fenti rutin jellegû eljárások mellett még van vagy mintegy 30, különbözô szervek, különbözô funkciók vizsgálatára alkalmazható módszerünk. A radiofarmakológia fejlôdése ezek számának fokozatos növekedésével jár. A járóbeteg szakellátás számára gyakorlati jelentôsége van annak, hogy a legtöbb vizsgálat semmiféle betegelôkészítést sem igényel. Csupán a terheléses szívizom szcintigáfia és egyes gasztroenterológiai vizsgálatok elôtt kell éhomra maradnia a betegnek. A csont- és a vesevizsgálatok esetén tanácsos a bôséges folyadékbevitel. A beteg legtöbbször szedheti megszokott gyógyszereit, csupán a terheléses szívizomszcintigráfiás vizsgálatok elôtt szükséges a béta-blokkolók, Ca-antagonisták, a dipyridamol terhelés esetén a theophyllin-tartalmú gyógyszerek 1-2 napos kihagyása. 27

3 A pajzsmirigyszcintigráfia az egyetlen módszer, amellyel a tapintható pajzsmirigygöb funkciója eldönthetô. Nélkülözhetetlen a módszer a hyperthyreosis differenciáldiagnosztikájában is. Ritka indikáció az ectopiás pajzsmirigyszövet kimutatása. A gyakorlat számára fontos, hogy jód-kontamináció (kontrasztanyagos CT, egyes vitaminkészítmények, amiodaron) néhány héten keresztül gátolja a pajzsmirigy radiofarmakon felvételét. A mellékpajzsmirigy hyperfunkciót okozó adenoma, hyperplasia mellékpajzsmirigy szcintigráfiával lokalizálható. A módszer nem a hyperparathyreosis diagnosztizálására (arra a klinikum és a labordiagnosztika való), hanem a preoperativ lokalizálásra való, és csak akkor, ha az ultrahang vizsgálat eredménytelen, negatív vagy kérdéses leletet adott (pl. sikertelen mûtét után, egyidejû pajzsmirigygöbösség vagy retrosternalis adenoma esetében). Ugyancsak a preoperatív lokalizálásra és nem a diagnózis felállítására kiváló a mellékvesevelô szcintigráfia. A módszer egy ún. receptorszcintigráfiás eljárás, mert az adrenerg receptorokban dús pheochromocytoma intenzíven dúsítja a jódizotóppal jelzett noradrenalin analóg vegyületet, a meta-iodo-benzil-guanidint (MIBG). Endokrin centrumokban végzik, kiváló az ektópiás lokalizációjú, a multiplex (familiáris formák) és a metasztatikus pheochromocytoma kimutatásában. Az onkológiai centrumok is használják a radiofarmakont, mert a neuroblastoma ugyancsak dús adrenerg receptorokban és a dúsulás mind a posztoperatív recidiva, mind a metasztazisok kimutatásában igen jól hasznosítható. Ugyancsak elsôsorban endokrin centrumokban használják a mellékvesekéreg szcintigráfiát. A módszer a mellékvesekéreg hyperfunkciós kórképei mellett hasznos a gyakori mellékvesekéreg incidentalomák esetében is. A benignus adenoma ugyanis jól dúsítja, a mellékvesebeli metasztazis azonban nem dúsítja a jelzett koleszterinszármazékot. Receptor-szcintigráfiás módszer a somatostatin receptort tartalmazó képletek kimutatására való octreotid szcintigráfia is. Elsôsorban a carcinoid és a gastroentero pancreaticus endokrin tumorok (gastrinoma, glucagonoma, insulinoma, VIPoma) kimutatásában hasznos. Ezek a sokszor kicsiny és a radiológiai módszerekkel felfedhetetlen tumorok jól lokalizálhatók. A drága vizsgálat költség-hatékonysága a jelenlegi finanszírozás mellett (adott járóbetegtevékenység teljesítmény-arányos finanszírozása) nem tud érvényesülni, pedig számos felesleges és sokszor eredménytelen radiológiai vizsgálatot helyettesíthetne. A csontszcintigráfia a NM mindennapi kenyere. A csontmetasztázisok kimutatásában pótolhatatlan, mert gyors és nem költséges, a teljes testrôl elkészített felvételein a csontmetasztázisok általában korai stádiumban megállapíthatók. Elsôsorban a mamma-, a prostata-, és a tüdôkarcinoma vizsgálatában használjuk. Szoliter aktivitásdúsulás interpretálása sokszor nehéz, ilyenkor elengedhetetlen a radiológus és a NM szakember konzultálása. A csontszcintigráfiás radiofarmakonok az osteomyelitis korai kimutatására, a radiológiai módszerekkel nehezen kimutatható lokalizációjú csonttörések kimutatására is alkalmas. A csontszcintigráfia egy speciális protokoll révén az ún. háromfázisú csontszcintigráfiával jól használható az izületi protézisek szövôdményeinek kimutatására is. A perfúziós tüdôszcintigráfia a tüdôembólia vizsgáló módszere, ezért elsôsorban a fekvôbeteg szakellátásban használatos. Ventillációs szcintigrárfiával amely módszer hazánkban az elmaradottság jeleként csak kevés NM munkahelyen elérhetô kiegészítve megbízható módszer az embólia igazolására és kizárására is. A vesemûködés vizsgálata is gyakran használt módszer a járóbeteg szakellátásban. Alkalmas a két vese mûködésének szeparált kvantitatív vizsgálatára. Ennek elsôsorban a hypertonia kivizsgálásában illetve vesemûtétek elôtt a mûködôképes parenchyma kimutatása révén van jelentôsége. A két vese glomeruláris vagy tubuláris clearance meghatározása is lehetséges. Az ún. captopril renográfia arra alkalmas, hogy megállapítsa: van-e a kimutatható a. renalis stenosisnak hemodinamikai szignifikanciája, felelôssé tehetô-e a hypertoniáért, renin-mediált-e a hypertonia, azaz kell-e tágítani az a. renalist? A módszer nagyon érzékeny a vizeletelfolyás akadályozottságának kimutatására. Vízhajtó iv. adásával egybekötve megállapítható az is, hogy a gyakori pyelon tágulat organikus obstrukció következménye-e vagy atoniás tágulatról van szó. Az ún. statikus veseszcintigráfia a dystopiás vesék kimutatása mellett hasznos módszer a gyermekkori pyelonephritisek, a reflux következményeinek felderítésére, a betegek követésére. A szívizomperfúzió szcintigráfiás vizsgálata az egyik legfontosabb NM diagnosztikai módszer. A gyakori szívizom ischemiás megbetegedés pótolhatatlan vizsgáló eljárása. Az ún. ischaemiás cascade ismeretében világos, hogy a perfúziózavar kimutatására leglogikusabb a perfúzióeloszlás vizsgálata. A felvételeken a szívizom vérellátásának regionális eloszlása látható. Fizikai-ergometriás vagy gyógyszeres (dipyridamol, dobutamin) terheléssel egybekötve nagy pontosságú módszer az ISZB diagnózisának, kiterjedésének és súlyosságának megítélésére. Diagnosztikai pontossága nagy, 90%. A módszer kiválóan alkalmas a kérdéses coronarográfiás lelet interpretálásának segítésére is. Legalább ennyire fontos a módszer kiváló prognosztikai jelentôsége. Eldönti azt, hogy szüksége van-e a betegnek revaszkularizációs eljárásra vagy az felesleges. Költség-hatékonysága elsôsorban az invazív eljárások in- 28

4 dokoltságának megállapításán alapul. Jól használható a módszer a revaszkularizációs beavatkozások hatásosságának vizsgálatára is. Nagy kár, hogy Magyarországon a klinikailag szükséges vizsgálatoknak csak csekély hányadát végzik. A máj vizsgálatában a cavernosus haemangioma és a fokális noduláris hiperplázia egyértelmû-megbízható kimutatására alkalmas izotóp módszerek jelentôsek. Az ún. háromfázisú vértartalom szcintigráfia illetve a choleszcintigráfia nagy diagnosztikai pontossággal alkalmas a cavernosus haemangioma, és az FNH ezen két igen gyakori incidentaloma nagy fajlagosságú igazolására. A choleszcintigráfia emellett az epeelfolyási akadályozottság kimutatásának legérzékenyebb képalkotó módszere. Elsôsorban a post-cholecystectomiás szindróma differenciál-diagnosztikájában hasznosítható. Spasmolyticum adásával egybekötve alkalmas a Vater papilla dyskinesis igazolására is. A cholecysta telôdésének és kiürülésének kvantitatív vizsgálatával a cholecysta dyskinesisek megbízható diagnosztikai módszere. Az epés reflux kimutatásának érzékeny és fiziológiás vizsgáló eljárása. A különbözô gyulladásszcintigráfiás eljárások Ga- 67 citrát, jelzett autolog fehérvérsejt szcintigráfia mind az ismeretlen eredetû lázas betegség, a tályogok, a gyulladásos bélbetegségek, a csontízületi gyulladásos megbetegedések vizsgálatában hasznos. A nyirokkeringés vizsgáló módszere a járóbeteg szakellátásban elsôsorban a lymphoedeák, az ismeretlen eredetû végtaduzzanatok vizsgálatában hasznos. Az ún. ôrszem-nyirokcsomó szcintigráfiát bár maga a módszer ambuláns eljárás az emlômûtétek, a melanoma malignum és még néhány egyéb daganatos betegség mûtét elôtti vizsgálataként fekvôbeteg ellátásban végezzük. Nagy jelentôségûek az onkológiai megbetegedések izotópdiagnosztikai eljárásai. Ezek közül számosat már fentebb említettem (pl. csontszcintigráfia a csontmetasztázisok, MIBG a neuroblastoma vizsgálatára). Fontos a lymphomák vizsgálatában a Ga-67 citrát, néhány tumor kimutatására radioizotóppal jelzett tumor-antigén elleni antitest (immunszcintigráfiás módszerként) használható. A PET számos betegség vizsgálatában nyújt egyéb módszerekkel meg nem szerezhetô, a beteg kezelését meghatározó információt. A PET az intermedier metabolizmus képi ábrázolásának módszere. Rétegfelvételein az anyagcsere látható, sôt kvantitatíve elemezhetô. Ez a PET klinikai alkalmazásának alapja. Lehetséges a szénhidrát-, a fehérje-, a nukleinsav-anyagcsere képi ábrázolása, molekuláris szintû vizsgálata. A klinikumban használt PET radiofarmakonok általában F-18 izotópot tartalmaznak. Közülük messze a legáltalánosabban használt radiofarmakon a F-18-jelzett deoxi-glukóz (FDG). Ez a sejtek cukorfelvétele során dúsul olyan sejtekben, amelyekben fokozott glukózfelvétel folyik. A tumorsejtek glukózfelvétele fokozott. Ezen alapul a PET onkológiai alkalmazása. Fokozott anyagcseréjû folyamatok (pl. az epileptogén focus) ugyancsak FDG dúsulással járnak. A kardiológiai alkalmazás alapja az, hogy a minden más módszerrel élettelennek talált súlyosan iszkémiás, kontrakciós mûködést nem mutató, de életképes, ún. hibernált szívizomzat amely zsírsavak égetése helyett glukózégetésbôl nyeri a struktúrája fenntartásához szükséges energiát FDG felvétele alapján felismerhetô. Az FDG-PET vizsgálat a hibernált szívizomzat kimutatásának gold standard módszere. A PET a klinikumban elsôsorban az onkológiában, a neuropszichiátriában, a kardiológiában és a gyulladásdiagnosztikában használatos. Megjegyzendô, hogy az indikációk köre rohamosan bôvül. A PET klinikai alkalmazása közül legnagyobb jelentôsége az onkológiai diagnosztikában van. Az egésztestrôl készült FDG-PET felvételeken a kicsiny, néhány mm-es képletek is ábrázolódnak. Használható mind a primer tumor diagnosztikában (maligus-benignus folyamatok elkülönítésében), a staging-ben, a terápia eredményességének megállapításában, sôt a daganatellenes gyógyszeres terápia várható eredményességének elôrejelzésében, a folyamat dignitásának megítélésében is. Pótolhatatlan a betegek követésében, a lokális recidivák, távoli metasztázisok korai felismerésében. Csak felsorolásszerûen megemlítem a Medicare az USA szegénybiztosítója által kifizetett, azaz egyértelmûen költség-hatékony PET indikációkat: Pulmonális szoliter kerekárnyék Carcinoma pulmonum Colorectalis carcinoma Oesophagus carcinoma Malignus lymphoma Melanoma malignum Mamma carcinoma Thyreoidea carcinoma Természetesen a fenti diagnózisok nem jelentenek automatikusan PET vizsgálatot, de a fenti kórképekben meghatározott esetekben a PET vizsgálat pótolhatatlan. Sok indikáció esetében átveszi a CT vagy az MR szerepét, mert kis tumoros elváltozások (pl. nyirokcsomó-áttétek) diagnosztizálásában azoknál jóval pontosabb. Jórészt ezen alapszik költség-hatékonysága is, mert használatával csökkenthetô a felesleges mûtétek száma. A PET-et a világon mindenütt a járóbetegellátás keretében használják. Nagy kár és érthetetlen, hogy hazánkban mindmáig egyetlen PET berendezés mûködik. A NM Szakmai Kollégium ismételten elkészítette a hazai PET fejlesz- 29

5 tés részletes tervét. Eszerint elôször az egyetemi központokban, ezen belül az orvosképzést folytató egyetemek nukleáris medicina tanszékein, majd ezt követôen a regionális fejlesztés keretében az ország egyéb helyein, illetve a speciális országos intézetekben kell telepíteni PET-et. A PET a NM egyik legfontosabb húzóágazata. Világszerte rendkívül dinamikusan fejlôdik, az orvosi képalkotó berendezések és módszerek közül a leggyorsabban. A NM másik húzóágazata a radioizotópos terápia. A klinikumban két nagyon fontos izotópterápiás eljárás van: a hyperthyreosis radiojód kezelése és a csontmetasztázisok palliatív, fájdalomcsillapító kezelése. Mindkét eljárást a járóbeteg ellátás keretében arra hatósági engedéllyel rendelkezô NM munkahelyek végezhetik. Ez mindkét módszer költség-hatékonyságát jelentôsen növeli. A hyperthyreosis diffúz (Basedow-Graves kór) illetve gócos (autonom adenoma, szoliter vagy multiplex túlmûködô göbök) formái egyaránt nagy hatékonysággal, gyakorlatilag szövôdmények nélkül, egyszerû módon elôzetesen kalkulált aktivitásmennyiségû I-131 lenyelésével (oldat vagy kapszula formájában) elvégezhetô. A csontmetasztázisok palliatív fájdalomcsillapító kezelését béta-sugárzó radioizotóppal (Sm-153, Y-90, Re- 186) jelzett csontkeresô a csontszcintigráfiára is alkalmazható szerves foszfonát vegyületekkel, vagy a drágább, de hosszabb idôtartamú hatást biztosító Sr-89 izotóppal egyetlen intravénás injekció beadásával végezzük. A beteg felvilágosítása a sugárhigiénés szabályok ismertetése után csupán a fehérvérsejtek és a thrombocytaszám néhány hetes kontrolljára van szükség. A mamma-, prostata- és tüdôkarcinoma erôs fájdalmat okozó multiplex csontmetasztázisai esetében az intravénás injekció után az esetek 3/4-ében jelentôs fájdalomcsillapodás érhetô el akár hónapokon keresztül. ÖSSZEFOGLALÁS A fentiekben vázlatosan felsoroltam a NM diagnosztikai és terápiás alkalmazási területeit, amelyek kis túlzással a betegellátás csaknem minden területén alkalmazhatók. Néhány ritka kivételtôl eltekintve, valamennyi módszere a járóbetegellátás keretében használható. A NM módszereinek költség-hatékonysága okán igazán megérdemelné, hogy jelenlegi hátrányos finanszírozása javuljon. Megérné az országnak is. A SZERZÔ BEMUTATÁSA Dr. med. habil. Szilvási István egyetemi docens, osztályvezetô fôorvos. Sub auspiccis Rei Publicae Popularis orvosdoktori diploma (1967). Belgyógyász szakvizsga (1972), izotópdiagnosztika szakvizsga (1980). Kandidátus (1985). Számos többhónapos külföldi tanulmányút. Jelenleg a Semmelweis Egyetem Nukleáris Medicina Tanszéki Csoport vezetôje, az Országos Gyógyintézeti Központ Nukleáris Medicina Osztály vezetôje. A Nukleáris Medicina Szakmai Kollégium elnöke 1997 óta a Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság elnöke (elôtte, majd utána alelnöke). A European Association of Nuclear Medicine-ben oktatással-továbbképzéssel foglalkozik, 1998 óta a European School of Nuclear Medicine dékánja, majd 2002-tôl továbbképzési dékánhelyettese. Az elsô magyar nyelvû nukleáris medicina egyetemi tankönyv szerkesztôje. Számos hazai és nemzetközi orvosi társaság tagja óta a Magyar Orvosi Kamara alelnöke. 30

3531C Radioventriculographia equilibriumban + EKG kapuzás

3531C Radioventriculographia equilibriumban + EKG kapuzás Az itt közölt számok a Szakmai Kollégium és az országos szakfelügyelet által szervezett évi adatgyűjtésen, a nukleáris medicinai intézmények által megadott adatokon alapulnak. Az adatok nem tartalmazzák

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2421-06 Klinikai nukleáris medicina (diagnosztika és terápia) követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2421-06 Klinikai nukleáris medicina (diagnosztika és terápia) követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat A nukleáris medicina osztályra egy beteg telefonál, akinek beutalója van pajzsmirigy szcintigráfiára. Világosítsa fel a vizsgálatot kérőt a vizsgálathoz szükséges előkészületekről, a vizsgálat

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma 55 725 19 Nukleáris medicina szakasszisztens Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) A vizsgafeladat

Részletesebben

Klinikai Központ Elnök. A Semmelweis Egyetem K l i n i k a i K ö z p o n t E l n ö k é n e k 1/2017. (I.30.) számú U T A S Í T Á S A

Klinikai Központ Elnök. A Semmelweis Egyetem K l i n i k a i K ö z p o n t E l n ö k é n e k 1/2017. (I.30.) számú U T A S Í T Á S A Ikt.szám:10230/KLINK/2017 egészségügyi szolgáltató jellegére, társadalmi felelősségvállalására, valamint a lakosság egészségi állapota iránt érzett felelősségére tekintettel, orvosszakmai szempontok messze

Részletesebben

TUMORSZCINTIGRÁFIA A NUKLEÁRIS MEDICINA MÓDSZEREI AZ ONKOLÓGIAI DIAGNOSZTIKÁBAN. GALLIUM-67 szcintigráfia I. NEM-SPECIFIKUS MÓDSZEREK

TUMORSZCINTIGRÁFIA A NUKLEÁRIS MEDICINA MÓDSZEREI AZ ONKOLÓGIAI DIAGNOSZTIKÁBAN. GALLIUM-67 szcintigráfia I. NEM-SPECIFIKUS MÓDSZEREK A NUKLEÁRIS MEDICINA MÓDSZEREI AZ ONKOLÓGIAI DIAGNOSZTIKÁBAN Szilvási István SE Nukleáris Medicina Tanszéki Csoport 2010/2011 TUMORSZCINTIGRÁFIA Nem-specifikus tumorokban általában, de nem csak ott Specifikus

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája.

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. PTE ETK KAPOSVÁRI KÉPZÉSI KÖZPONT KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. 2.) Az agy fejlődési rendellenességeinek

Részletesebben

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3,

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Rostás Tamás3, Ritter Zsombor4, Zámbó Katalin1 Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

NUKLEÁRIS MEDICINA KÉPALKOTÁS

NUKLEÁRIS MEDICINA KÉPALKOTÁS NUKLEÁRIS MEDICINA KÉPALKOTÁS Szilvási István SE ÁOK Nukleáris Medicina Tanszék 2012. október 2. DEFINÍCIÓ Nyílt radioaktív izotópokkal végzett diagnosztikai terápiás kutató orvosi tevékenység ( Zárt :

Részletesebben

Hibrid módszerek m SPECT/CT, PET/CT. Pécsi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézet

Hibrid módszerek m SPECT/CT, PET/CT. Pécsi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézet Hibrid módszerek m a nukleáris medicinában: SPECT/CT, PET/CT Zámbó Katalin Pécsi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézet Képalkotó módszerek Protonszám = rendszám Protonszám + neutronszám = tömegszám

Részletesebben

A multimodalitású képalkotás jelentősége az endokrin diagnosztikában. Zámbó Katalin PTE Nukleáris Medicina Intézet

A multimodalitású képalkotás jelentősége az endokrin diagnosztikában. Zámbó Katalin PTE Nukleáris Medicina Intézet A multimodalitású képalkotás jelentősége az endokrin diagnosztikában Zámbó Katalin PTE Nukleáris Medicina Intézet Radioaktív izotóp A szervezetben ugyanúgy viselkedik, mint az inaktív atom (pl. a 131 -

Részletesebben

Nukleáris medicinai módszerek a mellkasi betegségek differenciál diagnosztikájában. Zámbó Katalin PTE Nukleáris Medicina Intézet

Nukleáris medicinai módszerek a mellkasi betegségek differenciál diagnosztikájában. Zámbó Katalin PTE Nukleáris Medicina Intézet Nukleáris medicinai módszerek a mellkasi betegségek differenciál diagnosztikájában Zámbó Katalin PTE Nukleáris Medicina Intézet Képalkotó módszerek Anatómia Fiziológia Metabolizmus Molekulák Rtg. / CT

Részletesebben

AZ IMMUNSZCINTIGRÁFIA ÉS A RADIOIMMUNOTERÁPIA MOLEKULÁRIS IMAGING. Molekuláris imaging módszerek A MOLEKULÁRIS MEDICINA FŐ TARGETJEI

AZ IMMUNSZCINTIGRÁFIA ÉS A RADIOIMMUNOTERÁPIA MOLEKULÁRIS IMAGING. Molekuláris imaging módszerek A MOLEKULÁRIS MEDICINA FŐ TARGETJEI AZ IMMUNSZCINTIGRÁFIA ÉS A RADIOIMMUNOTERÁPIA Az ellenanyagok orvos-biológiai alkalmazása PhD kurzus előadás Semmelweis Egyetem 2012.04.03. Szilvási István ANTIGÉN - ANTITEST és a nukleáris medicina Diagnosztika

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Nukleáris medicina szakasszisztens szakképesítés Klinikai nukleáris medicina (diagnosztika és terápia) modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Nukleáris medicina szakasszisztens szakképesítés Klinikai nukleáris medicina (diagnosztika és terápia) modul Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

2011.11.07. Biofizika és orvostechnika alapjai

2011.11.07. Biofizika és orvostechnika alapjai Áttekintés Biofizika és orvostechnika alapjai Magátalakulások közben keletkező sugárzással alkotunk képet Képalkotás 3 A szervek működéséről, azaz a funkcióról nyújt információt Nukleáris képalkotás Szerkesztette:

Részletesebben

Izotópvizsgálatok urológiában. Szabó Zsuzsanna PTE Nukleáris Medicina Intézet

Izotópvizsgálatok urológiában. Szabó Zsuzsanna PTE Nukleáris Medicina Intézet Izotópvizsgálatok urológiában Szabó Zsuzsanna PTE Nukleáris Medicina Intézet Vesevizsgálatok Statikus vizsgálat: veseszcintigráfia + számítógépes arányképzés. Dinamikus vizsgálat: kamera-renográfia + Furosemid-diuresis

Részletesebben

2346-06 Radiofarmakológiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2346-06 Radiofarmakológiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat: Munkabeosztása szerint hétfőtől Ön a meleglaboratóriumban fog dolgozni. Vegye át a meleglaboratóriumot a munkatársától! Az ellenőrzésnél térjen ki a dokumentációra és a radiofarmakonok leltározására

Részletesebben

Klinikai SPECT/CT III. Nukleáris pulmonológia. Zámbó Katalin Pécsi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézet

Klinikai SPECT/CT III. Nukleáris pulmonológia. Zámbó Katalin Pécsi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézet Klinikai SPECT/CT III. Nukleáris pulmonológia Zámbó Katalin Pécsi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézet A tüdő vizsgálómódszerei A tüdő malignus betegségeinek specifikus vizsgálata indirekt és direkt

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TK témák V Védőnő szakirány GY Gyógytornász szakirány Képalkotó iagnosztikai

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

Pajzsmirigy. Hatásmechanizmusok, melyeket felhasználunk a radiofarmakonokkal történı tumordiagnosztikában I.

Pajzsmirigy. Hatásmechanizmusok, melyeket felhasználunk a radiofarmakonokkal történı tumordiagnosztikában I. Hatásmechanizmusok, melyeket felhasználunk a radiofarmakonokkal történı tumordiagnosztikában I. a normál funkció kiesése: pl. aktivitás hiány a pajzsmirigyben megváltozott perfuzió/metabolizmus a tumor

Részletesebben

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Szabadon választható SE- TK/2015.I./00099 Daganatok és komplex terápiája A tanfolyamot az EEKH elfogadta,

Részletesebben

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján)

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) Általános szempontok I.: Követelmények: A képzés eredményeként a radiológia szakvizsgát tett

Részletesebben

Az 54. sorszámú Nukleáris medicina szakasszisztens megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

Az 54. sorszámú Nukleáris medicina szakasszisztens megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye Az 54. sorszámú Nukleáris medicina szakasszisztens megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

Általános bírálat: Részletes bírálat:

Általános bírálat: Részletes bírálat: Bírálat Gődény Mária Multiparametrikus MR vizsgálat prognosztikai és prediktív faktorokat meghatározó szerepe fej-nyaki tumoroknál, valamint a kismedence főbb daganat csoportjaiban című doktori értekezéséről.

Részletesebben

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám SE- TK/2013.I./00025 Szemeszter 2013.I.félév Jelleg Főcím Daganatok és komplex terápiája Állapot Tanfolyam adatok még változtathatóak a szervező által Szervező Országos

Részletesebben

kockázat-haszon mérlegelése! ALARA-elv! beadandó aktivitás mennyiséget EANM ajánlásai alapján határozzuk meg (ált. tskg-ra) megfelelő előjegyzési

kockázat-haszon mérlegelése! ALARA-elv! beadandó aktivitás mennyiséget EANM ajánlásai alapján határozzuk meg (ált. tskg-ra) megfelelő előjegyzési kockázat-haszon mérlegelése! ALARA-elv! beadandó aktivitás mennyiséget EANM ajánlásai alapján határozzuk meg (ált. tskg-ra) megfelelő előjegyzési rendszer A beadandó aktivitás kiszámítása gyerekeknél testsúlykilogrammra

Részletesebben

Tumor-keresés. Tu. kimutatás hatásmechanizmus példái. Tumordiagnosztika őrszem nyirokcsomó kimutatás, többes leképezési technikák

Tumor-keresés. Tu. kimutatás hatásmechanizmus példái. Tumordiagnosztika őrszem nyirokcsomó kimutatás, többes leképezési technikák Tumordiagnosztika őrszem nyirokcsomó kimutatás, többes leképezési technikák Radiográfus, nappali 1 2 Tu. kimutatás hatásmechanizmus példái megváltozott perfuzió/metabolizmus a tumorban: -vasculatura kölönbözik

Részletesebben

Hibrid technikák, SPECT-CT,PET-CT, Dabasi Gabriella SE-TK/2014.Kötelező Szintentartó Radiológia január. 20.

Hibrid technikák, SPECT-CT,PET-CT, Dabasi Gabriella SE-TK/2014.Kötelező Szintentartó Radiológia január. 20. Hibrid technikák, SPECT-CT,PET-CT, Dabasi Gabriella SE-TK/2014.Kötelező Szintentartó Radiológia 2014. január. 20. A NUKLEÁRIS MEDICINA, DEFINICIÓ : Nyílt radioaktív izotópokkal végzett orvosi - diagnosztikai

Részletesebben

THERMOGRÁFIAI KÉPALKOTÓ RENDSZER

THERMOGRÁFIAI KÉPALKOTÓ RENDSZER 1 of 6 12/1/2008 2:33 AM THERMOGRÁFIAI KÉPALKOTÓ RENDSZER Az infravörös monitorozás emisszión alapuló noninvazív képalkotó eljárás. A Budapesti Mûszaki Egyetemen kidolgozott thermográfiai vizsgálati rendszer

Részletesebben

Izotópos méréstechnika, alkalmazási lehetőségek

Izotópos méréstechnika, alkalmazási lehetőségek Radioizotópok orvosi, gyógyszerészi alkalmazása Izotópos méréstechnika, alkalmazási lehetőségek Dr. Voszka István Az alkalmazás alapja:- A radioaktív izotóp ugyanúgy viselkedik a szervezetben, mint stabil

Részletesebben

Pajzsmirigy physiologia

Pajzsmirigy physiologia A nukleáris medicina önálló leképező eszközei endokrinológiában Gamma-kamera és (SPECT-ek) A többes (többfunkciós) izotóp jelölés lehetősége Statikus leképezések a Nukleáris medicinában ( Pm, máj, vese

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

KLINIKAI ONKOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ

KLINIKAI ONKOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ KLINIKAI ONKOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. KLINIKAI ONKOLÓGIA BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

DINAMIKUS VIZSGÁLATOK. VESESZCINTIGRÁFIA KLINIKAI KÉRDÉSEI. Információ dinamikus vizsgálatokból. Példák: Dinamikus vizsgálatok. Kérdések és módszerek

DINAMIKUS VIZSGÁLATOK. VESESZCINTIGRÁFIA KLINIKAI KÉRDÉSEI. Információ dinamikus vizsgálatokból. Példák: Dinamikus vizsgálatok. Kérdések és módszerek United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiations DINAMIKUS VIZSGÁLATOK. VESESZCINTIGRÁFIA KLINIKAI KÉRDÉSEI Brachytherapy Teletherapy Radionuclide therapy Nuclear imaging Average

Részletesebben

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2.

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. Vírusok szerepe a daganatok kialakulásában I/3. A környezet hatása a daganatok

Részletesebben

AZ UROGENITÁLIS RENDSZER KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATA

AZ UROGENITÁLIS RENDSZER KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATA AZ UROGENITÁLIS RENDSZER KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATA Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika Kávészünet-14 Siófok 2012 május 11-13 KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATOK FELADATA Morfológiai és funkcionális

Részletesebben

Az új 223 Ra-s radioizotóppal való kezelés logisztikai feladatai

Az új 223 Ra-s radioizotóppal való kezelés logisztikai feladatai MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT MH EK Honvédkórház a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44 Az új 223 Ra-s radioizotóppal való kezelés

Részletesebben

Dr. Duffek LászlL. szló. A nukleáris Medicinai munkahelyek részei. A nukleáris medicina munkakört. In vivo diagnosztika In vitro diagnosztika

Dr. Duffek LászlL. szló. A nukleáris Medicinai munkahelyek részei. A nukleáris medicina munkakört. In vivo diagnosztika In vitro diagnosztika Dr. Duffek LászlL szló Sugárz rzás s elleni védelem v a nukleáris medicina munkahelyeken. A dolgozók és s a páciensek p sugárv rvédelme A dolgozók sugárv rvédelme 2016 március m 23. A nukleáris Medicinai

Részletesebben

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi docens

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi docens SZAKDOLGOZAT - TÉMAJAVASLATOK A 2013/2014 tanévre Semmelweis Egyetem Budapest Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Csírasejtes

Részletesebben

Az izotópdiagnosztika fizikai alapjai

Az izotópdiagnosztika fizikai alapjai Bevezetés Az izotópdiagnosztika fizikai alapjai Az izotóp kiválasztásának szempontjai Semmelweis Egyetem Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet Smeller László Izotópdiagnosztikai vizsgálati technikák Izotóp

Részletesebben

II./2.8. A nukleáris medicina vizsgáló eljárásai a daganatos betegek kórisméjében. Bevezetés. A fejezet felépítése. Szilvási István, Dabasi Gabriella

II./2.8. A nukleáris medicina vizsgáló eljárásai a daganatos betegek kórisméjében. Bevezetés. A fejezet felépítése. Szilvási István, Dabasi Gabriella II./2.8. A nukleáris medicina vizsgáló eljárásai a daganatos betegek kórisméjében Szilvási István, Dabasi Gabriella A fejezet célja, hogy a hallgató megismerje a klinikai onkológiában használatos legfontosabb

Részletesebben

Dr. Duffek LászlL. szló. munkahelyeken. rvédelme. 2014.április 16.

Dr. Duffek LászlL. szló. munkahelyeken. rvédelme. 2014.április 16. Dr. Duffek LászlL szló Sugárz rzás s elleni védelem v a nukleáris medicina munkahelyeken. A dolgozók és s a páciensek p sugárv rvédelme 2014.április 16. A dolgozók sugárv rvédelme A nukleáris Medicinai

Részletesebben

Képalkotó eljárások a gyermekonkológiában

Képalkotó eljárások a gyermekonkológiában Képalkotó eljárások a gyermekonkológiában Onkoradiológia 2012 Varga Edit, Rudas Gábor oncoradiologia feladata differenciáldiagnosztika terápia követése háziorvos klinikus radiológus congenitalis NBL vs

Részletesebben

NUKLEÁRIS MEDICINA DEFINÍCIÓ. Szilvási István SE ÁOK Nukleáris Medicina Tanszék és Honvédkórház 2013 RADIOIZOTÓPOK A MEDICINÁBAN HEVESY GYÖRGY

NUKLEÁRIS MEDICINA DEFINÍCIÓ. Szilvási István SE ÁOK Nukleáris Medicina Tanszék és Honvédkórház 2013 RADIOIZOTÓPOK A MEDICINÁBAN HEVESY GYÖRGY DEFINÍCIÓ NUKLEÁRIS MEDICINA Szilvási István SE ÁOK Nukleáris Medicina Tanszék és Honvédkórház 2013 Nyílt radioaktív izotópokkal végzett diagnosztikai terápiás kutató orvosi tevékenység ( Zárt : brachyterápia)

Részletesebben

Radioaktív nyomjelzés analitikai kémiai alkalmazásai

Radioaktív nyomjelzés analitikai kémiai alkalmazásai Radioaktív nyomjelzés analitikai kémiai alkalmazásai Nyomjelzés az élő szervezetben In vitro diagnosztika: a vizsgálandó személy nem érintkezik közvetlenül radioaktív anyaggal, hanem a tőle levett (általában

Részletesebben

Gamma-kamera SPECT PET

Gamma-kamera SPECT PET Gamma-kamera SPECT PET 2011.04.17. Gamma sugárzás Elektromágneses sugárzás (f>10 19 Hz, E>~50keV (6.6 10-15 J), λ< 3 10-11 m) gamma-bomlás (atommag alacsonyabb energiájú állapotba történő átmenetét kísérő

Részletesebben

A 27. sorszámú Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 27. sorszámú Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 27. sorszámú Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1.

Részletesebben

PET Pozitronemissziós tomográfia

PET Pozitronemissziós tomográfia PET Pozitronemissziós tomográfia Nagy Mária PET 1 Tartalom Bevezetés Miért fontos és hasznos az EP annihiláció? Képalkotás, mint szerkezetvizsgáló módszer A gamma szcintillációs vizsgálatok elve SPECT-módszer

Részletesebben

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Célcsoport: endokrinológia, aneszteziológia-intenzív terápia, családorvos, belgyógyászat, sebészet, gyermeksebészet, gyermekgyógyászat, idegsebészet,

Részletesebben

Nukleáris medicina a gastroenterológiában. PTE Nukleáris Medicina Intézet Szabó Zsuzsanna

Nukleáris medicina a gastroenterológiában. PTE Nukleáris Medicina Intézet Szabó Zsuzsanna Nukleáris medicina a gastroenterológiában PTE Nukleáris Medicina Intézet Szabó Zsuzsanna A máj anatómiája Kolloidális májszcintigráfia Parenchymás májbetegségek, máj térfoglaló folyamatainak diagnosztikája

Részletesebben

NUKLEÁRIS MEDICINA KÉPALKOTÁS

NUKLEÁRIS MEDICINA KÉPALKOTÁS NUKLEÁRIS MEDICINA KÉPALKOTÁS SE ÁOK Nukleáris Medicina Tanszék. SZERVEK, SZÖVETEK, SEJTEK,MOLEKULÁK működésének in vivo vizsgálata. Hol van ami működik? Dabasi Gabriella 2012.10.02. HEVESY GYÖRGY ( 1885

Részletesebben

1.Kollimátor 2.Kristály: NaI (Tl) 3.Fotoelektronsokszorozók

1.Kollimátor 2.Kristály: NaI (Tl) 3.Fotoelektronsokszorozók nukleáris medicina - statikus vizsgálatok: pajzsmirigy, máj, lép, vese. - képkijelzés, paletta, simítás Dr. Szabados Lajos PET-CT Orvosi, Diagnosztikai Kft. emissziós leképezés fajtái statikus: leképezés

Részletesebben

A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában. Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika

A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában. Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika Computer Tomographia 1967.Első CT felvétel.mérés:9nap. Megjelenítés:2,5 óra számítógépes munka után. 1974.Első

Részletesebben

A pozitron emissziós tomográfia (PET) egészségügyi technológiai elemzése

A pozitron emissziós tomográfia (PET) egészségügyi technológiai elemzése A pozitron emissziós tomográfia (PET) egészségügyi technológiai elemzése Jelen összefoglaló az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet (ESKI) Egészségügyi technológia-értékelése alapján készült, publikálására

Részletesebben

Újszülöttkori izotópdiagnosztika 2011 SE I. Gyermekklinika Dr. Bártfai Katalin Rövid történeti áttekintés A radioaktivitás felfedezése: Bequerel 1885 Radioaktív anyagok nyomjelzőként való Felhasználása:

Részletesebben

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07.

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás I. 26 éves férfi 6 héttel korábban bal oldali herében elváltozást észlelt,majd 3 héttel később haemoptoe miatt kereste fel orvosát antibiotikumos

Részletesebben

Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Centrum 2. Országos Onkológiai Intézet, Nukleáris Medicina Osztály 4

Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Centrum 2. Országos Onkológiai Intézet, Nukleáris Medicina Osztály 4 99m Tc-MDP hatására kialakuló dózistér mérése csontszcintigráfia esetén a beteg közvetlen közelében Király R. 1, Pesznyák Cs. 1,2,Sinkovics I. 3, Kanyár B. 4 1 Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás

Részletesebben

Radioaktív sugárzások az orvosi gyakorlatban. Az ionizáló sugárzások biológiai hatása. A sugárhatás osztályozása. A sugárhatás osztályozása

Radioaktív sugárzások az orvosi gyakorlatban. Az ionizáló sugárzások biológiai hatása. A sugárhatás osztályozása. A sugárhatás osztályozása Radioaktív sugárzások az orvosi gyakorlatban Az ionizáló sugárzások biológiai hatása Dr Smeller László Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet A sugárhatás osztályozása A sugárhatás osztályozása A károsodás

Részletesebben

Diagnosztikai problémák onkoplasztikai műtétek után a radiológus szemszögéből

Diagnosztikai problémák onkoplasztikai műtétek után a radiológus szemszögéből Diagnosztikai problémák onkoplasztikai műtétek után a radiológus szemszögéből Bidlek M., Kovács E. Országos Onkológiai Intézet 2013. május 17-18 Szenológiai Kongresszus Kecskemét Műtéti típusok Kozmetikai

Részletesebben

Terápiás ablak. Ionizáló sugárzás. Sugárterápia. Röntgen sugárzás. Radioaktív izotópok

Terápiás ablak. Ionizáló sugárzás. Sugárterápia. Röntgen sugárzás. Radioaktív izotópok Ionizáló sugárzás Sugárterápia Lövey József Országos Onkológiai Intézet SE Radiológiai és Onkoterápiás Klinika Budapest Az elnyelt sugárzás mértékegysége J/kg = Gray 100 % Terápiás ablak T C P N T C P

Részletesebben

Orvosi aktivitásmérők kalibrációinak tapasztalatai

Orvosi aktivitásmérők kalibrációinak tapasztalatai Orvosi aktivitásmérők kalibrációinak tapasztalatai Szűcs László 1, Nagyné Szilágyi Zsófia 1, Laczkó Balázs 2 1 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. 2 A Magyar

Részletesebben

ECHOCARDIOGRAPHIÁS VIZSGÁLATOK II. Az ischaemiás történések időbeni sorrendje. Az ischaemia lehetséges kimenetele

ECHOCARDIOGRAPHIÁS VIZSGÁLATOK II. Az ischaemiás történések időbeni sorrendje. Az ischaemia lehetséges kimenetele ECHOCARDIOGRAPHIÁS VIZSGÁLATOK II. AZ INFARCTUS SZÖVŐDMÉNYEI STRESSZ ECHOCARDIOGRAPHIA DEBRECENI EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR KLINIKAI FIZIOLÓGIAI TANSZÉK TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001 Az ischaemiás

Részletesebben

A nukleáris pulmonológia fejlődése

A nukleáris pulmonológia fejlődése A nukleáris pulmonológia fejlődése Zámbó Katalin PTE Nukleáris Medicina Intézet A tüdő vizsgálómódszerei - Perfúziós tüdőszcintigráfia: pontos képet ad a tüdő kisvérköri keringéséről - Inhalációs vagy

Részletesebben

Nukleáris Medicina. Dr. Györke Tamás

Nukleáris Medicina. Dr. Györke Tamás Nukleáris Medicina Dr. Györke Tamás Definíció A Nukleáris Medicina nyílt radioaktív izotópokkal végzett diagnosztikus, therápiás és kutatási tevékenység NM Diagnosztika Terápia In vivo In vitro Egy fotonos

Részletesebben

A GYULLADÁSOS BÉLBETEGEK EURÓPAI NAPJA 2009. május 23. szombat Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (1103 Budapest, Kada u. 38-40.)

A GYULLADÁSOS BÉLBETEGEK EURÓPAI NAPJA 2009. május 23. szombat Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (1103 Budapest, Kada u. 38-40.) A GYULLADÁSOS BÉLBETEGEK EURÓPAI NAPJA 2009. május 23. szombat Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (1103 Budapest, Kada u. 38-40.) Képalkotó diagnosztika Szerkesztette: Dió Mihály 06 30 2302398 Témák 1. Röntgen

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

Gamma-kamera SPECT PET

Gamma-kamera SPECT PET Gamma-kamera SPECT PET 2012.04.16. Gamma sugárzás Elektromágneses sugárzás (f>10 19 Hz, E>100keV (1.6*10-14 J), λ

Részletesebben

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi tanár

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi tanár SZAKDOLGOZAT TÉMAJAVASLATOK A 2014/2015 TANÉVRE Semmelweis Egyetem Budapest Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Csírasejtes

Részletesebben

Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet)

Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet) Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet) I. Irányelvek WHO 1988: Mindazon tevékenység, amely biztosítja a céltérfogatra leadott megfelelő sugárdózist az ép

Részletesebben

Az orvoslás mindig pontos diagnosztikai

Az orvoslás mindig pontos diagnosztikai Nukleáris medicina a betegellátásban a hibrid leképezés jelentősége DR. GALUSKA LÁSZLÓ A napjainkra lassan áttekinthetetlenül sok orvosszakmai rövidítés- és betűszóhalmazból a radiológia és nukleáris medicina

Részletesebben

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens SZAKDOLGOZAT TÉMAJAVASLATOK A 2012/2013 tanévre Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika SEBÉSZET 1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára 2.

Részletesebben

LEUKOCYTA SZCINTIGRÁFIA 99m Tc-HMPAO JELZÉSSEL MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

LEUKOCYTA SZCINTIGRÁFIA 99m Tc-HMPAO JELZÉSSEL MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ 1 LEUKOCYTA SZCINTIGRÁFIA 99m Tc-HMPAO JELZÉSSEL MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Írta: Pávics László 1. Háttér információk és definíciók A leukocyta szcintigráfia során a reinjektált, 99m Tc-HMPAO-val jelzett autolog

Részletesebben

Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je?

Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je? Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je? Bevezetés Dr. Salamon Ágnes Szekszárd A gyulladásos bélbetegségek (inflammatory bowel diseases,

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2425-06 Klinikum a képalkotásban követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2425-06 Klinikum a képalkotásban követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat A beteg néhány nappal ezelőtt otthonában elesett, háziorvosának térdfájdalomról számolt be, aki beutalta betegét a radiológiára csontsérülés (törés) kizárása végett. A beteg a felvétel készítése

Részletesebben

SUGÁRTERÁPIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013.

SUGÁRTERÁPIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SUGÁRTERÁPIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SUGÁRTERÁPIA BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÓRHÁZ,

Részletesebben

A vesedaganatok sebészi kezelése

A vesedaganatok sebészi kezelése A vesedaganatok sebészi kezelése Szendrői Attila Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika és Uroonkológiai Centrum Az Európai Urológus Testület képzőhelye Robson elvek (1963) Nincs szisztémás kezelés -radikális

Részletesebben

KARDIOLÓGIA Nukleáris Medicina vizsgálati protokolok

KARDIOLÓGIA Nukleáris Medicina vizsgálati protokolok KARDIOLÓGIA Nukleáris Medicina vizsgálati protokolok Szívizom perfúzió (vérellátás) vizsgálata MPS ( Myocardialis Perfusios Szcintigráfia ) Kamrafunkció vizsgálata first pass, MUGA Infarctus kimutatás

Részletesebben

A gyermekkori onkoterápia hasi szövődményeinek képalkotó diagnosztikája

A gyermekkori onkoterápia hasi szövődményeinek képalkotó diagnosztikája MRT XXVIII. Kongresszusa, Budapest, 2016. június 23-25. A gyermekkori onkoterápia hasi szövődményeinek képalkotó diagnosztikája Koller Orsolya, Harkányi Zoltán, Kovács Éva Heim Pál Gyermekkórház, Radiológiai

Részletesebben

Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve KMOP-2009-4.3.1/C.

Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve KMOP-2009-4.3.1/C. Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve KMOP-2009-4.3.1/C. Uniós támogatással újul meg Intézetünk Projekt megnevezése: Közép Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve Azonosítószám:

Részletesebben

NUKLEÁRIS MEDICINA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ

NUKLEÁRIS MEDICINA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. CSONGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT DR. BUGYI ISTVÁN KÓRHÁZ, SZENTES A 2007.09.30-től

Részletesebben

SONOCYSTOGRAPHIA. Kis Éva. Ultrahangvizsgálatok gyermekkorban Budapest, április

SONOCYSTOGRAPHIA. Kis Éva. Ultrahangvizsgálatok gyermekkorban Budapest, április SONOCYSTOGRAPHIA Kis Éva Ultrahangvizsgálatok gyermekkorban Budapest, 2016. április 21-22. MIÉRT VAN SZÜKSÉG A KONTRASZTANYAGOS UH VIZSGÁLATOKRA GYERMEKEKNÉL? Gyermekeknél az UH vizsgálat legtöbbször pontosabb

Részletesebben

RADIOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013.

RADIOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. CSONGRÁD MEGYEI DR. BUGYI ISTVÁN KÓRHÁZ, SZENTES A 2007.09.30-től

Részletesebben

A pajzsmirigy betegségek izotópos diagnosztikája és therápiája. PTE Nukleáris Medicina Intézet

A pajzsmirigy betegségek izotópos diagnosztikája és therápiája. PTE Nukleáris Medicina Intézet A pajzsmirigy betegségek izotópos diagnosztikája és therápiája PTE Nukleáris Medicina Intézet Nukleáris medicina Lényege: a radioaktív izotópok diagnosztikai és therápiás célból történő felhasználása Pajzsmirigy

Részletesebben

Dr. Tóth Miklós. Semmelweis Egyetem, ÁOK II. Belgyógyászati Klinika. Budapest

Dr. Tóth Miklós. Semmelweis Egyetem, ÁOK II. Belgyógyászati Klinika. Budapest A laboratóriumi vizsgálatok szerepe a hypercalcaemiák differenciál-diagnosztikájában és a betegségek nyomonkövetésében Magyar Orvosi Laboratóriumi Szakdolgozók Egyesületének kongresszusa 2007. augusztus

Részletesebben

Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában

Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában G E LE N C S É R V I K TÓ R I A, B O É R K ATA LI N SZ E N T MA RGIT KÓ RH Á Z, O N KO LÓ GIA MAGYOT, 2016.05.05

Részletesebben

csontszcintigráfia - technika nukleáris medicina - 2 normál fiatal indikációk - egésztest vizsgálatok - kollimátorok Dr.

csontszcintigráfia - technika nukleáris medicina - 2 normál fiatal indikációk - egésztest vizsgálatok - kollimátorok Dr. nukleáris medicina - 2 - egésztest vizsgálatok - kollimátorok Dr. Szabados Lajos PET-CT Orvosi, Diagnosztikai Kft. csontszcintigráfia - technika Elızetes beszélgetés : volt-e a betegnek csonttörése vagy

Részletesebben

Sürgősségi ultrahang, hazai helyzetkép

Sürgősségi ultrahang, hazai helyzetkép MRT XXVIII. KONGRESSZUSA A.2.1. Klinikus-radiológus symposium: Sürgősségi radiológia. Budapest, 2016. június 24. Sürgősségi ultrahang, hazai helyzetkép dr. Barta Miklós PhD Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

B E S Z Á M O L Ó. a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről Készítette: Viszkievicz Ferenc mb. intézményvezető

Részletesebben

Disszekciós technika. Guillotine technika

Disszekciós technika. Guillotine technika Az endokrin szervek sebészete A hasnyálmirigy sebészete Dr. Németh Tibor, Ph.D, DipECVS tanszékvezető egyetemi docens SzIE, ÁOTK Sebészeti és Szemészeti Tanszék és Klinika Sebészi anatómia Sebészi anatómia

Részletesebben

Radioaktív nyomjelzés analitikai kémiai alkalmazásai

Radioaktív nyomjelzés analitikai kémiai alkalmazásai Radioaktív nyomjelzés analitikai kémiai alkalmazásai Nyomjelzés az élő szervezetben In vitro diagnosztika: a vizsgálandó személy nem érintkezik közvetlenül radioaktív anyaggal, hanem a tőle levett (általában

Részletesebben

Tudományegyetem, Hospital, Clinic of Pediatric Oncology, Medical Faculty UK, Bratislava,

Tudományegyetem, Hospital, Clinic of Pediatric Oncology, Medical Faculty UK, Bratislava, TUDOMÁNYOS Elnök: PROGRAM Ésik Onkológia 8:00-9:10 Olga, - Lengyel 2007. I. május Zsolt 25. péntek 8:10-8:20 8:00-8:10 E18 E19 STAGING Makaiová CHILDREN I.1, OF Puškáčová HODGKIN J.2, LYMPHOMA Füri E.1,

Részletesebben

Új képalkotó eljárások a daganatdiagnosztikában. DEOEC Radiológiai Klinika

Új képalkotó eljárások a daganatdiagnosztikában. DEOEC Radiológiai Klinika Új képalkotó eljárások a daganatdiagnosztikában DEOEC Radiológiai Klinika MSCT 1998 - Még gyorsabb aquisitiós idő, - alacsony dózis, - jobb kontraszt és térbeli feloldás, - tetszés szerinti vastagságú

Részletesebben

A nukleáris medicina helye a mai korszerű képalkotó diagnosztikában

A nukleáris medicina helye a mai korszerű képalkotó diagnosztikában A nukleáris medicina helye a mai korszerű képalkotó diagnosztikában Prof. Dr. Zámbó Katalin Pécsi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézet Közleményemben a nukleáris medicina rövid történetét, kialakulását

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend)

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály

Részletesebben

Nukleáris onkológiai vizsgálatok Receptor szcintigráfiák

Nukleáris onkológiai vizsgálatok Receptor szcintigráfiák Nukleáris onkológiai vizsgálatok Receptor szcintigráfiák Kötelező továbbképző tanfolyam Uzsoki Utcai Kórház 2014. Dr. Fekésházy Attila SOTE NMT./Scanomed Kft./PET Medical Kft. Onkológia 1. Diagnosztika

Részletesebben

GLUSCAN 500 500 MBq/mL a kalibrálás idején. GLUSCAN 500 500 MBq/mL a kalibrálás idején. GLUSCAN PL 500 MBq/mL a kalibrálás idején

GLUSCAN 500 500 MBq/mL a kalibrálás idején. GLUSCAN 500 500 MBq/mL a kalibrálás idején. GLUSCAN PL 500 MBq/mL a kalibrálás idején I. MELLÉKLET FELSOROLÁS: MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYDÓZIS, ALKALMAZÁSI MÓD, KÉRELMEZŐK, FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJAI A TAGÁLLAMOKBAN 1 Tagállam EU/EGT Franciaország Németország

Részletesebben

emissziós leképezés fajtái nukleáris medicina - 1 leképezés Gamma-kamera PET PET-CT

emissziós leképezés fajtái nukleáris medicina - 1 leképezés Gamma-kamera PET PET-CT nukleáris medicina - 1 - statikus vizsgálatok: pajzsmirigy, máj, lép, vese - képkijelzés, paletta, simítás - kollimátorok - egésztest vizsgálatok Dr. Szabados Lajos PET-CT Orvosi, Diagnosztikai Kft. emissziós

Részletesebben

KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA A KARDIOLÓGIÁBAN

KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA A KARDIOLÓGIÁBAN KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA A KARDIOLÓGIÁBAN MI MENNYI? KVANTIFIKÁCIÓ A KARDIOLÓGIAI KÉPALKOTÁSBAN, LEHETŐSÉGEK, KORLÁTOK A Magyar Kardiológusok Társasága Kardiológiai Képalkotó Munkacsoport és a Vaszary Kolos

Részletesebben

Vizsgálataink. EKG (Elektrokardiogramm) A míg az lész, a mi vagy. (Goethe)

Vizsgálataink. EKG (Elektrokardiogramm) A míg az lész, a mi vagy. (Goethe) Kardiológiai Szakrendelés Dr. Füsi Gabriella Kardiológus Főorvos Élni való minden élet, Csak magadhoz hű maradj. Veszteség nem érhet téged, A míg az lész, a mi vagy. (Goethe) Vizsgálataink EKG (Elektrokardiogramm)

Részletesebben

Hálózatos útvonalak egészségügyi elemzésekben

Hálózatos útvonalak egészségügyi elemzésekben Hálózatos útvonalak egészségügyi elemzésekben Pollner Péter Társadalmi struktúrák alprojekt, Vicsek Tamás Együttműködő partnerek: Semmelweis Egyetem III.sz. Belgyógyászati Klinika GYEMSZI-IRF Virtuális

Részletesebben