A mérnöki tevékenység és a jogi környezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A mérnöki tevékenység és a jogi környezet"

Átírás

1 A mérnöki tevékenység és a jogi környezet A társadalom minden területét a személyek egymás közti és az intézményekkel való kapcsolatát, egymáshoz való viszonyát szabályok határozzák meg. Ezek legfontosabb kérdésköreit törvények szabályozzák, az egyes részletek gyakorlati végrehajtásáról törvényi felhatalmazás alapján kormányrendeletek és miniszteri rendeletek intézkednek. A mérnöki tevékenységekre is érvényes általános, minden tevékenységre, kapcsolati rendszerre vonatkozó szabályokon túlmenően a vizekkel kapcsolatos mindenféle tevékenységet, beavatkozást, már az előkészítés, a szándék esetén is önálló speciális szabályok rendeznek, melynek a közösségi érdekek védelme érdekében van indokoltsága. A mérnöki tevékenységek minden esetben valamilyen meghatározott cél érdekében történnek. A megvalósítási folyamatban az elkészített, kísérleti termék, prototípus részletes vizsgálata, elemzése után kezdődhet meg a termék, gyártmány, vagy eljárás rendszerbe állítása, alkalmazása, forgalmazása. Az előre meghatározott megvalósítandó cél teljesülésének ellenőrzése mellett a vizsgálatok során eredetileg elhatározott mellékhatások, másodlagos eredmények, következmények is jelentkeznek, jelentkezhetnek. Mindezek mérlegelése alapján lehet az elgondolt mérnöki tevékenység megvalósításáról, a termék-gyártmány bevezetéséről, stb. dönteni. A természeti környezetbe történő beavatkozások, ezek között is a vizekkel kapcsolatos tevékenységek azonban minden esetben prototípusnak tekinthetők. A vizekkel kapcsolatos minden fajta tevékenység a megvalósítani szándékozott cél elérése mellett, a tényleges beavatkozás helyétől időben és térben jelentősen eltérő, a beavatkozó céljait nem befolyásoló hatásokat is eredményezhet, mások érdekeit, körülményeit jelentősen befolyásolhatja. A vizekkel kapcsolatos mérnöki tevékenység térben és időben jelentősen elhúzódóan jelentkező hatásai indokolják, hogy ezen tevékenység végzése feltételekhez, un. Jogosultsághoz kötötten valósítható meg, mely az előírt iskolai végzettség mellett meghatározott igazolt gyakorlatot követel meg. A vizekkel kapcsolatos valamennyi tevékenység során alapvető szempont a környezeti állapot megőrzése, a jó vízminőség állapot biztosítása és annak figyelembe vétele, hogy a közösségi vízhasználati igények és mások korábban szerzett jogai a vízhasználatot illetően ne sérüljenek. Mindezek alapján valamely tevékenység engedélyezése ellenőrzése a törvény által erre jogosított hatóság jogköre. A vizekkel kapcsolatos viták, érdeksérelmek a középkori okleveleinkben is fellelhetők, amikor a vizek használatát érintő kérdésekről rendelkeznek. A régi döntvénytár és a CORPUS JURIS HUNGARICI a vizek használatával és a vízi munkálatokkal kapcsolatos jogi kérdések szabályozásával már a XIV. század óta foglalkozott.

2 2 A XVI-XVIII.században alkalomszerűen hoztak intézkedéseket és a szükségesnek bizonyult vízi munkálatokkal kapcsolatban. Werbőczi Istvánnak a Nemes Magyarország Szokásjogának Hármaskönyvében találkozunk a vízjogi elvek legrégebbi megfogalmazott nyomaira, I.r. 24.cz. 8 -ában a nemesi birtok tartozékai között felsorolja: a vizek, folyók, halászat, halastavak, vízfolyások, malmok és ezek helyeit I.r.87. cz. értekezik a folyóvizek ereje által elszakított földekről, sőt rögzíti a mederváltozásokkal, árvízvédelmi töltésekkel, malomgátakkal kapcsolatos birtokjogi kérdések között, hogy a közcélú vízi munkálatok érdekében a magántulajdon bizonyos korlátozása is szükséges és elismert. A honfoglaló magyarság egy kultúrtájban keresett és talált hazát magának, ez elsősorban a mai Dunántúlra igaz, az ókori Pannónia területén, ahol a római civilizáció és a hozzá tartozóan a műszaki kultúra- alakította a környezet az akkori társadalom és gazdaság igényeihez. A településeken vízművek, csatornák kerültek kiépítésre, gazdaságaikat öntözték. A rómaiak építették között Galerius császár parancsára a Balaton vízszintjét szabályozó Sió- csatornát, mely a XVI.század végéig üzemben volt. Az alkalomszerű, eseti vízügyi szabályozások területén a változás 1686 után történt. Az akkor kialakuló differenciálódott civil igazgatással együtt, a török hódoltság utáni újjáépítés időszakában kapott polgári értelmet a vízügyi igazgatás. A szakigazgatás központi szerve a Budai Kamara volt, ezt követték a Kerületi tiszttartóságok ( kamarák, majd igazgatóságok ). Ezeknél az intézményeknél már megtaláljuk a hajózási, folyamszabályozási ügyek szakmai előadói is. Az első közcélú vízi munkálatokkal kapcsolatos központi-királyi kamara- és megyei területi feladatokat Mária Terézia évi II. dekrétuma rögzítette. Ebben utasította a területi kamarákat a hajózható folyók medrének tisztítására, karbantartására, a malomgátak felülvizsgálatára. Ezen feladatok végrehajtása során fejlődött önálló szervezetté a kamarai folyammérnökök osztálya. A II. József által létrehozott Helyhatóság keretében alakult meg a Hajózási és építészeti osztály, mely idők során szervezeti formájában többször módosulva egészen 1867-ig fennmaradt, a modern magyar miniszteriális struktúra megalkotásáig. Ebben a szervezeti keretben működött az a vízügyi-műszaki kar, amelyik az állami vízi munkákat felmérte, megtervezte, a kivitelezést irányította. Már a XVIII.- XIX.század fordulóján megjelent a helyi jelentőségű közcélú vízi létesítmény fogalma és a Ferencz-csatorna építésével kapcsolatban a megvalósítására és üzemeltetésére szolgáló sajátos szervezet: - a vízi társulat. A társulatok egyre nagyobb műszaki tervek megvalósítására szerveződtek, 1846.januárjában alakult meg a Tiszavölgyi Társulat gróf Széchenyi István munkája nyomán.

3 3 Mérnöki gondolkodásmód: - ennek birtokosa a feladatot átlátja, figyelembe veszi az összefüggéseket, felismeri a lényeges motívumokat, ezeket el tudja különíteni a lényegtelenektől, és eközben meghatározza a prioritásokat. - végig tudja vinni a folyamatot (készség, képesség, tudás) Mérnöki gondolkodás az okozatosság elvében gyökerezik: - minden jelenségnek eredeti okait keresi - szakmai meggyőződése mellett kiáll, és rendelkezik - kompromisszumkészséggel Jókai Mór -Fekete gyémántok (Berend Iván bányamérnök) - Vásárhelyi Pál - Mosonyi Emil - Clark Ádám - Természettudományos gondolkodás a magyar mérnökök egyik erénye. Társadalmi együttélés optimális formái és ebben a mérnök helye: - tudás alapú társadalom, - globalizáció, - informális társadalom A tudás nem elég a sikerhez. Kreativitás kell! Az un. Kreatív társadalom kiépítése. Ismét 3T. (Ságváry- Dessewfy): Tehetség, Technológia, Tolerancia (Aczél György 3T : Támogat, tűr, tilt Felelősség a jövő generációjáért. Mérnöki Kamara: a mérnöki tevékenységek jogszerűségének biztosítása és a szakmai színvonal javítása az EU-ban a Kreativitás és az innováció éve; mottója: Álmodj, alkoss, újíts! Emlékeztetőül: Hass, alkoss, gyarapíts, s a hon fényre derül! (Kölcsey Ferenc) A mérnöki gondolkodás fejlődése Követelmények időbeli változása egy gép/autó életében Kezdetben: működjön (homo mechanicus) Később jó hatásfokkal működjön (homo technicus) eladható legyen (homo economus) Jelenleg: kímélje a környezetet (homo ecologus)

4 4 Hazánknak környezetvédelmi projektekre a következő 7 évben 2300 milliárd forint juthat, amelyet további 1200 milliárd forintnyi közvetetten környezeti hasznú támogatás egészíthet ki. / Megjegyzés: 600 milliárd euró az éves adminisztrációs költsége az Unióban a gazdálkodó szervezeteknek.) Az egyes környezetei elemek jogi szabályozásának alakulásáról. 1.) Víz Az EU 2015-ig jó állapotba helyezi Európa vizeit, különös tekintettel a vízi élet feltételeire. Az EK vízügyi politikáját a Víz Keretirány (VKI) tartalmazza. (2000/60/EK) Március 22. A Víz világnapja: Magyarország néhány vízgazdálkodási adata: négyzetkilométeres Duna- medence, - vízgyűjtő-gazdálkodás terv, országos, 4 db regionális, Duna, Dráva, Tisza, Balaton; 42db kisebb tervezési egység / - vízkészlet 3 forrása : csapadék, felszín alatti víz, külföldről érkező vízfolyás ) - mérsékelt égöv: mm/ évi átlagos csapadék - az ivóvízbázis mintegy 2/3-a sérülékeny földtani környezetben van - éves átlagos utánpótlás 2 milliárd m 3 / év - az ország vízfolyásainak hossza: km (az egyenlítő 2,5 szerese) - az ország ¼-e a folyók árvizeinek szintje alatt fekszik - települések víziközmű ellátása /(kb.400 társaság), (túl elaprózott) - síkvidéki vízrendezés / belvízmentesítés m 2 - termálturizmus - határokon átnyúló hatások (alvízi ország, medence-jelleg) - klímaváltozás hatásaira való felkészülés - A víz egyszerre éltető és pusztító erő - Az összes természeti katasztrófa kárainak egyharmadát árvizek okozzák. - A XXI. Század elején másfél milliárd embernek nincs egészséges ivóvize. - Naponta 6000 gyerek hal meg olyan fertőzésektől, amelyekért a víz a felelős. És ezeket a problémákat egyetlen ország sem képes egyedül megoldani. Egyidejű feladat: - a hazai szervezet felépítése és a nemzetközi együttműködés kialakítása (vízgyűjtő gazdálkodás) A 70 évek eleje: egy főre jutó vízkészlet: m 3 ma 6000 m 3 A XX. Században a Föld népessége megháromszorozódott kétmilliárdról hatmilliárdra.

5 5 A modern világ két pillére - információs társadalom - környezettudatos gondolkodás - Túl sok hatósági ügy, sok párhuzamosság - A tiszta környezetben való jog, ún. szabadságjog, mint a verseny szabadsága. - Tisztább környezet, jobb életminőség. Nemzetközi folyók: Állam nemzeti - nemzetközi folyók = nemzetközi szabályok bécsi konvenció / szabad hajózás / Nemzetközi folyó, amely: hajózható, tengerbe ömlik, több állam számára lehetővé teszi a tenger megközelítését Belgrádi egyezmény (Duna-folyam) - un. Kétoldalú vízügyi egyezmények Tenger: összefüggő vízterület, bármely pontjáról elérhető a világtenger. ( nem tenger : Holt- tenger, Kaszpi-tó) 2.) Természetvédelem - általában a nemzetközi közjog szabályozza - XII. Táblás Törvény: actio de arboribus / Róma/ - Franciaország erdőtörvény - XIV. Lajos egész országra kiterjedő fakivágási tilalom - Csemegi kódex Jegesmedvék védelme - Bálnavadászat Ramsari- egyezmény: nemzetközi jelentőségű vadvizekről és az ott élő vízimadarakról - UNESCO- a világ természeti és kulturális örökségek védelméről Washington: vadon élő veszélyeztetett fajokkal való kereskedés tilalma - a tenger védelme - Vízszennyezés - Nemzeti parkok létesítése - Un. Vörös Köny 3.) Környezetvédelem - XIX.- XX. Századtól; általában nemzeti jogalkotás dominál - Babilon: a pásztort felelősségre vonták, ha a szaporulat kisebb volt, vagy kár keletkezett a nyájban, vagy ha az öntözőárkot elhanyagolta és ez kárt okozott, - Fővadak elfogása, elejtése csak engedéllyel az úrbéreseknek - Madárfogás fejedelmi regálé - USA /1960/ Clean Air Act / 1963/ Water Quality - Nixon / 1970 / - Országos Környezetpolitikai Törvény - UK : 1875: Public Health Act Stockholm

6 6 Környezetvédelmi fogalmak környezet környezetvédelem környezetjog környezetvédelmi jog 1972 Stockholm csővégi (And of pipe) problémák megoldásának szektorális kezelése 1492 Rió fenntartható fejlődés (itt még csak következmény) 2002 Johannesburg Szabályozás kialakulása: III. Körny vadászat, madarászat tilalma alap vízjog, természetvédelmi jog év. II. tv. az emberi környezet védelméről - üzemanyagok környezetvédelmi termékdíja - környezeti hatásvizsgálat Környezetbarát jogrendszer Kvt preambulum, fogalmak, alapfogalmak

7 7 Közösségi jog tagállamokra nézve kötelező - Alapszerződésekből - Európai közösségek Bíróság joggyakorlatában fejlődik Nemzetközi jog közösségi jog Közösségi jog: A tagállamoktól ered, azon hatáskörök összessége, amelyet a tagállamok ruháztak át. Lisszaboni szerződés problémája - szuverenitás Alapvető jellemzői - a közösségi jog autonomiája, önállósága - elsőbbsége (szupramációja, primátusa) - közösségi jog keletkezésének az alapja, (átruházott hatáskörökön belül jár el), alkalmazása az elérendő cél érdekében - közvetlen alkalmazhatóság - közvetlen hatás (bíróságok előtt lehet hivatkozni rá) A környezetvédelem helye, szerepe Környezetvédelmi joganyag meglehetősen tagolt - részletesen szabályozott Kikre ró feladatot együttműködési jog kötelezettség terheli

8 8 A környezetvédelem, természetvédelem területére néhány rendelkezés: - 347/2006. (XII.23.) Korm. rend: a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, évi. XX. tv. A Magyar Köztársaság Alkotmánya évi LIX. tv.: az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról Új feladatok, új elmélet a környezetvédelmi jogalkotásban: - Aarhusi egyezmény: információhoz jutás és a részvételhez és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés joga, - a biztonságpolitika részévé vált (környezet-egészségügy; vízbázisvédelem; környezetbiztonság), - környezettudatosság (életmód, felfogás) - klímaváltozás, - NÉS, - Mérés, monitoring, nemzetközi tevékenység, szabályozás, szolgáltatás - Fenntartható fejlődés: 3 pillér: - társadalom Zöld Szám: Sokáig azt hittük, hogy a környezeti problémák oka a nem megfelelő technológiák alkalmazása és a gondokat a technikai fejlődés megoldja. Nem így történt. A vízzel ésszel és szolidárisan kell gazdálkodni. A vízhez való jog általános és elidegeníthetetlen jog (hozzáférés, rendelkezésre állás). A víz nélkül az élet van veszélyben és ez már az emberi méltóság kérdése is. A víz mindig a köz javának számított. Változtatni kell az életfelfogáson, életformán. A víz misztikum is (megtisztulás, pl.: rituális fürdések a mohamedánoknál, az indusoknál a Gangeszban, keresztelés a kereszténységben, stb.) Cél lakható, biztonságos ország, megbízható, működő rendszerekkel. Ez új magatartást, értéken alapuló cselekvést igényel. Ez az új víz etika feladata. A természeti környezet megóvása nem más, mint közjó, vagyis az emberi méltóság védelme és előmozdítása évi LIII. törvény: a természet védelméről évi LIII. törvény: a környezet védelmének általános szabályairól - 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet: a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről - 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet: a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

9 évi XCIII. törvény: az illetékekről - 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet: a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról évi LVII. törvény: a vízgazdálkodásról évi CXLIV. törvény: a vízitársulatokról évi XX. törvény: A Magyar Köztársaság Alkotmánya évi CXXX. törvény: a jogalkotásról évi CLXVIII. törvény: az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról szóló lisszaboni szerződés kihirdetéséről - 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet: a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról évi CXL. törvény: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól - 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet: a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről évi LIX. törvény: az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról évi CXXXI. törvény: a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről Alkotmány 18. A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez. Alkotmány évi XX. tv hoz fűzött indokolás -az állam elsődleges feladata a társadalmi élet létfeltételeinek megszervezése, -a társadalmi méretekben jelentkező szükségletek kielégítése jórészt állami feladat alapvető jogok és kötelezettségek. állami funkciók ^ szervező szabályozási

10 10 Alkotmány 70. /D a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészség. Épített és természetes környezet védelmével valósítja meg. Római szerződés Maastricht A környezeti politika a fenntartható fejlődés eleme Magas szintű környezetvédelem: közösségi cél Környezeti károk helyreállítása a keletkezés helyén Szennyező fizet-elv Megelőzés Elővigyázatosság Védelem magas szintje Közösségi feladat: 2. cikk környezetminőség magasfokú védelme és annak javítása, az életszínvonal az életminőség emelésével. A környezet jó minősége, a jólét elengedhetetlen feltétele A Ktv. megfelelő keretet teremt az alkotmányos jogok érvényesítéséhez oldal Környezetvédelmi jogszabály (Mi a hatályos magyar jog?) szigorú és aprólékos (9 év átlagos jogszabály elkészítése) 3 lista a hulladékokra (fogalom) Minél több előírást kreálunk, annál európaiabbak vagyunk. Koherencia zavarok Növekvő számú hatóság a meglévő jogszabályok végrehajtásának erősítése 600 milliárd euró/év ad. beszámoló, statisztika Rió Környezet és fejlődés Fenntartható fejlődés életminőség javítása Hazai jogrendszer, folyamatos felülvizsgálat 54-ből -5 + hatástanulmány 25 % A vízjog története, kialakulása és fejlődése. Szervezeti felépítése Korai vízjogi emlékek A vízjog társadalmi- gazdasági fejlődés rendkívül korai szakában jelent meg az egyes ókori civilizációkban, mivel már idejekorán felismerték a vízzel kapcsolatos tevékenységek súlyát és jelentőségét. A matematikai, csillagászati és építészeti előírások mellett megjelentek a vízre vonatkozó, vizekkel kapcsolatos rendelkezések is. Az első vízi munkák- ily módon a vizekre vonatkozó rendelkezések is- a vizek kártételei elleni védelemre és a vizek mezőgazdasági célú hasznosítására, a hasznosítás feltételeinek megteremtésére vonatkozóan.

11 11 Az első államszervezetek tulajdonképpen az öntözéses gazdálkodás termelési szervezeti voltak, erre kiváló példát ad Egyiptom, de akár Kína és Mezopotámia esete is; ahol az uralkodó maga volt egyben a főépítész. Az első törvénynek nevezhető dokumentumok- Mezopotámiából származnak, szabályozásuk tárgya pedig az öntözőcsatornák létesítése és fenntartása volt. E jogszabályok az államapparátusból kiindulva egészen a bérlőig lebontva meghatározzák a létesítményhez kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket. Az ókori Róma vízjoga Az ókori vízépítészet legmaradandóbb emlékeit azonban Róma teremtette meg Pannónia területéről is számos mű őrzi az ókori római építőmesterek kiemelkedő tudását. Ezek: aquincumi vízvezeték, al-duna Vaskapu- csatorna, valamint a Sió- csatorna és zsilip. A hazai vízjog kialakulása és fejlődése szempontjából egyértelműen az ókori Róma vízépítészeti munkái és az azokkal kapcsolatos vízjogi szabályozás jelentette az alapot. Általánosságban is megállapítható, hogy az európai jogoknak, különösen a polgári jognak ma is a római jog adja az alapvető szabályozási elveket és tartalmat is. A római jog rendelkezései között szép számmal található vizekre vonatkozó előírások, különösen érdekes azok tulajdonának, használatának a szabályozása. A víz, az állandó vizű folyó és a kikötő olyan közdolog, mely mindenkit megillet, mely mindenki rendelkezésére áll, azaz belőle annyit vesz és használ, amennyit csak akar. A víz a használat során még a tulajdonába is kerül. A vizeket azonban senki sem veheti kizárólagosan a saját tulajdonába, azaz másokat nem zárhat ki azok használatából. A keletkező szigetet bárki elfoglalhatja, de ha azt például árvíz elönti a korábbi tulajdon is megszűnik és a sziget (partrész) ismét bárki által tulajdonba vehető. A növekedésről és az iszap (kavics) lerakódásról úgy rendelkezett a római jog, hogyha az felméretlen telekhez kapcsolódott, a telek vele megnövekedett, azaz hozzáadódott. Amennyiben felmért teleknél történt mindez, a terület nem növekedett ezáltal, hanem a keletkező földrészt bárki elfoglalhatta. A vízvezetési szolgalmi jogra vonatkozó rendelkezések ugyancsak kimunkáltak voltak és alapját képezték hazai vízjogi rendelkezéseink. Vízjogi emlékeink a korai középkorból A korai vízjog kialakulását nézve az első vízjogi rendelkezések már az 1100-as években megjelentek, halászhelyek és tógazdaságok adományozása, valamint malomjogi döntések formájában olvashatók a Magyar Törvénytár, azaz a Corpus Juris Hungarici köteteiben. Az árvízveszély elleni védekezések és az azokra vonatkozó jogi szabályozás akkor jelent meg a Magyar Törvénytár szabályozásában, amikor IV. Béla alatt letelepedett és főként mezőgazdaságból élő községeknek védekeznie kellett az árvizek ellen.

12 12 Ez időszakban az árvizek elleni védelem nem az állam, hanem az abban érdekeltek közös feladata volt ban például Mátyás király decrétuma szólt az alábbiak szerint: a Tisza kiöntéseivel szemben a töltések emelésére azok a vármegyék, amelyekben a folyó kiáradni szokott- a saját javak megmaradása érdekében- egymás között határozzanak. Az első jelentős szabályozás Werbőczi Tripartitumában ( hármas könyv ) jelent meg, mely Magyarország szokásjogainak gyűjteménye. A vizekkel kapcsolatos legrégebbi jogelvek itt kerültek első ízben rögzítésre, törvény mondta ki ugyanis, hogy a vizek, a folyamok, a halastavak, a vízfolyások és a malmok a birtok ( a föld ) tartozékai. A Tripartitum számos előírást tartalmaz a vízhasználatokról, és a közérdekű vízi munkák elvégzése érdekében megengedhetőnek tartja, az egyébként szigorúan védett magántulajdon korlátozását is. A középkor derekán bővült a kiadott vízjogi rendelkezések sora a vízfolyások rendezésének szabályaival ( első sorban a Tisza, a Maros és a Szamos tekintetében), a vízfolyások hajózhatóságának biztosításával. Az ártéri vízgazdálkodás jellemzői Egészen a XVIII. Század végéig a magyar vízjogi fejlődést hasonlóan a folyami civilizációk vízgazdálkodásához az ország földrajzi és vízrajzi viszonyaihoz való alkalmazkodás jellemezte. Ártéri gazdálkodás folyt, mégpedig azzal a céllal, hogy minél nagyobb területeket lehessen bevonni a mezőgazdasági termelésbe. Fokrendszereket alakítottak ki, melynek segítségével a csatornák útján- nagy területeket lehetett bevonni a folyók áradásába. Siófok neve őrzi is az ártéri gazdálkodás a formáját, mely lehetővé tette- a folyamatos előntés és apadás megteremtését. A vízjogi szabályozás első korszaka tehát, egészen a XVIII. Század végéig, az árvizek elhárításával, a vizek lecsapolásával és hasznosításával, az öntözéssel volt kapcsolatos. A technológiai irányzat megjelenése a vízjogban A XIX. század elejétől indult a technológiai irányzatú vízgazdálkodás, mivel ez időszakban a mezőgazdasági termelés mellett folyamatosan jelentek meg az egyes gazdálkodási szakmai területek ( ágazatok) és a kialakultak az állandó jellegű kisebb-nagyobb települések is. Ezekkel együtt nőtt, bővült, változott a vízgazdálkodási feladatok köre és ezzel szorosan összefüggésben alakult, változott a vízjog is. Az első ivóvíz- és csatornarendszerek létrehozása és az azokra vonatkozó jogszabályok kiadása Budapest fővároshoz köthetőek. Az 1790-es éveket megelőző időkből csatorna alig maradt fenn, az első víz,- valamint csatornaművek között épültek.

13 13 A központi vízművek vízszolgáltatását, a víz használatát, az elfogyasztott víz ellenértékének megtérítését kormányhatóságilag jóváhagyott szabályrendeletek határozták meg. Az első csatornázási szabályrendelet 1847-ben jelent meg és egészen 197-ig hatályban volt. Kimondta, hogy köz- és magán vízcsatorna létezik, a közcsatorna megengedhetőségéről a Városi Tanács határozott. Annak megépítési költségeit a város, valamint a köztelkek tulajdonosai viselték. A magáncsatorna tulajdonosa egyben a köztelek tulajdonosa, aki köteles a magáncsatorna építési költségeit állni. Korszerűnek tűnik az évi XLI. Törvénycikk, mely lehetővé tette közhasználatra szolgáló vízvezeték, köztisztasági- és közegészségügyi célú csatornavezeték, továbbá közfürdők létesítése céljából a szigorúan védett magántulajdon kisajátítását is. Sajátos módon- ez időszakban- a fürdők, a gőzmalmok és az uszodák szabályozási, engedélyezési kérdései az iparhatóság eljárásába tartoztak. Ez időszakban már a vízjogi rendelkezések a vízellátásra, csatornázásra, valamint a vizek védelmére vonatkozó előírásokat is tartalmaztak. Az első törvény kiadását megelőző korszak vízjogi jellemzői Egészen 1885-ig az első vízjogról szóló generális szabályozás megalkotásáig összesen 85 db törvény született és mintegy 200db országos rendelet került kiadásra. E szabályozások közös jellemzője, hogy egyaránt a magánvizek jogi elvét érvényesítették. Legjelentősebb törvényalkotásaink ez időszakban a vizekről és csatornákról, a vízszabályozási társulatokról, a belvizek elvezetése körüli eljárásokról, továbbá a folyókból és kezelésből nyert vizek megjavításáról szóltak. A korai szabályozás és a vízjogi eljárásokra természetes módon, történelmi okok folytán az osztrák polgári törvény és az egyéb osztrák jogszabályok gyakoroltak lényeges hatást, már az 1800-as évek közepétől. Az osztrák vízjogi szabályozás a tulajdonjog szempontjából kétféle vizet ismert, ami hajózható és tutajozható és ami nem alkalmas e célokra. Az előbbi esetben a víz, meder és a part állami tulajdon, a második esetben pedig magánvagyon. Az első hazai vízjogi törvény megalkotása idejében tehát már a középkori magánvíz jogi elve kezdett hátérbe szorulni és az osztrák német, valamint francia minta alapján a vizek köztulajdoni jellege dominált. E szerint minden hajózható és tutajozható víz az állami közvagyona, kétség esetében a törvény a közfolyókat és a vizeket tételesen megjelöli. Magántulajdont képeznek a birtok területén összegyűlt eső- és hóvizek, a birtokon fakadó és napfényre törő források mindaddig, amíg a birtok határát el nem hagyják, a birtok szélét érintő, de nem hajózható, tutajozható folyó vagy patak, a források és a légcsapadékokból támadt tavak, ( ha a birtoktól vannak körülvéve ), továbbá az államtól nyert jognál fogva a közfolyó vagy csatorna, árok a megszabott időre.

14 14 A magántulajdont képező folyók és patakok esetében a tulajdoni arány a partbirtokosok között a part hossza határozta meg. A vízjogról szóló 1885.évi XXIII. Törvénycikk A vízjogról szóló és Európa számára is példaértékű törvény alkotói olyan törvény létrehozását tűzték ki célul, mely megfelel az akkori kor igényeinek és választ ad a felmerült valamennyi vízzel kapcsolatos probléma kezelésére. A törvényjavaslatot előterjesztő képviselő expozéjában azt adta elő, hogy az január 1. előtt kiadott törvények és rendeletek nem alkalmasak a vízi kérdések eldöntésében. A törvényalkotáshoz hiányoznak a jogelvek, illetően a magánvíz jogi elve helyett- az újabb európai irányhoz igazodva- a vizek köztulajdoni jellegét kell erősíteni. Az előző jogelvnek megfelelően szabályozta a felszíni és felszín alatti vizek tulajdonjogát az évi XXIII. Törvénycikk, amikor is meghatározta az állami tulajdon ( közvizek ) és a magántulajdon körébe (magánvizek) tartozó vizek, vízi létesítmények kategóriáit. A törvény nem differenciál felszíni és a felszín alatti vizek között, de nyilvánvalóan a felszín alatti vizeket ( ártézi kút, galéria, fúrások) magánvíznek tekinti. A törvény alapvető rendelkezése, mely a vízmunkák elvégzését hatósági engedélyhez kötötte és a hatóság műszaki szakértőjeként a kultúrmérnöki hivatalokat jelölte meg. A kultúrmérnöki hivatalok a törvény hatálybalépésétől az összes állami vízimunka engedélyezésével közreműködtek. A vízközművek tulajdonosai kötelesek voltak a törvény alapján kártérítést fizetni, ha a víz folyásában olyan változások következtek be, amelyek károsak voltak. A tulajdonos felelt azért is, ha a meghatározottnál magasabb vagy alacsonyabb vízszintet tartott. Az átereszek és hidak tulajdonosainak volt feladata a vizet természetes lefolyásának biztosítása, akinek területén vízmosások képződtek, köteles voltak végrehajtani a hatóság által elrendelt munkálatokat. A törvény IV. fejezete részletesen szabályozta a vízi társulatok feladatait és működését. Eszerint a társulat vízrendezésre és vízhasználatra működhet. A vízrendelkező társulatok végzik a vízszabályozást és az ármentesítést. A vízhasználatra alapított társulatok feladata a lecsapolás és öntözés volt, A törvény szabályozásának döntő része a vizek kártételeinek elhárítására irányult, érvényesítette az állami beavatkozás elvét, de szigorúan szem előtt tartotta a magánérdekeket. Abból az elvből indult ki, hogy a víz szükségletet kielégítő mértékben rendelkezésre áll és a vele közvetlen természeti kapcsolatban lévő ingatlan szükségleteinek kielégítésére szolgál. A jog szerepe elsősorban az volt, hogy a korábban szerzett birtokosok és használók érdekeit védje, ugyanakkor a közöttük felmerült érdekellentéteket rendezze. A törvény egyes előírásai egészen 1965.július 1-ig hatályban voltak.

15 15 A vízjogi fejlődés következő korszaka, egészen 1964-ig A jogfejlődés következő állomása az 1913-as év, amikor a vizek mennyiségi védelme terén olyan új szabályozás jelent meg, mely egyben kiegészítette a vízjogról szóló alaptörvényt. Ezt alacsonyabb szinten, de további olyan jogszabályok kiadása követte, melyek a vizek tisztításának biztosítása érdekében tartalmaztak rendelkezéseket. Jellemzője ezen jogszabályoknak az alapvető közegészségügyi cél volt. A vízjog további fejlődése szempontjából meghatározó jelentőségű volt Sajó Elemér által meghirdetett vízügyi politika, mely már akkoriban magába foglalta az árvízvédelem, a vízrendezés, a mezőgazdasággal kapcsolatos vízügyi feladatok a vízerőhasznosítás, a vízellátás és a csatornázás feladat. A műszaki szabályozásokat ez időszaktól egyre sűrűbben váltotta fel a vízimunkákra, vízilétesítményekre vonatkozó gazdasági-pénzügyi jellegű szabályozás, azaz a főként nagy beruházások esetén sorra jelentek meg azok finanszírozási szabályai, az állami kölcsönök folyósítására, sőt az állam esetenkénti költségviselése. ( 1892-ben a XXXII. Törvénycikk úgy rendelkezett például az al-dunai Vaskapu zuhatagon épülő csatorna létesítményéről, hogy a költségeket az államkincstári készletből kell biztosítani, de csupán előlegként.) A vízhasznosítási és vízkárelhárítási munkákra vonatkozó jogi szabályozás ez időszakbanrendkívül gazdagnak és sokrétűnek mondható, melynek alapvető oka fenti tevékenységek társadalom egészére kiterjedő alapvető fontosságában és jelentőségében található. Ez időszak ivóvízellátásának jogi fejlődésére a legnagyobb hatást az Országos Ivóvíz ellátási Nagygyűlés gyakorolta, megy összehívásának az volt a célja, hogy felhívja a közvélemény figyelmét egészséges ivóvízellátás megteremtésének fontosságára. ( Az 1900-as éves első felében az ásott kutak háromnegyed részének a vize ártalmas volt az egészségre.) A második világháborút közvetlenül követő időszakban a jogi szabályozás érthető módon nem a szakmai szabályok, hanem az alapjogintézmények átalakításával, megteremtésével, újraszabályozásával foglalkozott. A vízügyről szóló IV. törvény A második vízügyi alaptörvény ( IV. tv. ) július 1-én lépett hatályba. A törvény rendelkezéseinek alapja a megváltozott és szinte kizárólagosságot élvező állami tulajdonviszonyok, közfeladatok ellátásáért való kizárólagos állami felelősség, az állam korlátlan gondoskodási kötelezettsége és mindezek alapján az állami közvetlen beavatkozást is jelentő végrehajtó- rendelkező tevékenysége. A vízügyről szóló évi IV. törvény és annak egységes végrehajtási rendelete a 32/1964. ( XII.13.) Korm. Rendelet december 13-án került kihirdetésre, a rendelkezéseik július 1-én léptek hatályba. A törvény szövegének lényegi módosítására tulajdonképpen csak két ízben a kormányzati munka megosztás változására ; nevezetesen a környezetvédelmi és

16 16 vízügyi feladatok megosztására figyelemmel 1990-ben, illetőleg a vízközművekkel kapcsolatos megváltozott önkormányzati feladatok miatt került sor. A generális végrehajtási rendelete- melynek egyes részei még az alapul szolgáló törvényt is túlélték átlag 3 évenként kerül módosításra, kiegészítésre, jobbításra. A vízügyről szóló törvény és az azzal egységet képező végrehajtási rendelet 30 évig tartó működését hatályban tarthatóságát első sorban az indokolja, hogy a jogszabályok a társadalmi- gazdasági változásokra kevésbé érzékeny műszaki szabályokat tartalmazza, amellett a törvény keret jellegű, egyes rendelkezései pedig- a törvénykezés idejét nézvemindenképpen előremutató jellegűek voltak. ( lsd. külön törvényi fejezet a vizek mennyiségi és minőségi védelméről.) A törvényalkotók már akkor felismerték, hogy a víz nem áll korlátlan mértékben rendelkezésre, ezért azzal gazdálkodni szükséges. A víz nem a vele közvetlen természeti kapcsolatban állók igényeinek kielégítését szolgálja, hanem az egész társadalomét. Ennek érdekében a vizekbe való beavatkozás, elsősorban a vízjogi engedélyezés eszközeinek széles körét vezette be a törvény és a végrehajtási rendelet. Szervezeti Felépítés Vízügyi szakigazgatás Fogalma: ( évi IV. tv. és az évi LVII.tv. ) Jogi lexikon: - vízgazdálkodásról való gondoskodás - vízügyi hatósági jogkör gyakorlása - vízi munkák és vízilétesítmények tervezésének, kivitelezésének és üzemeltetésének szabályozása, szakirányítása és ellenőrzése A vízügyi igazgatás fejlődése 1.) Intézmények 1953-ig 2.) OVF és szervei 3.) ) Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium 5.) kormányzati Munkarend változás 6.) szervezeti reform 7.) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium ( ) 8.) Vidékfejlesztési Minisztérium (2010.-)

17 17 A vízügyi szakigazgatás feladatrendszere - Állami - közhatalmi feladatok (adatgyűjtés, szabályozás) - tulajdonosi feladatok - Települési önkormányzati - közhatalmi feladatok - tulajdonosi feladatok - Területi Vízgazdálkodási Tanácsok, Regionális Vízgazdálkodási Tanács, Országos Vízgazdálkodási Tanács: véleményez (tervek, pályázatok) - értékel ( megvalósítási tanulmány, kárelhárítási terv) - javaslatot tesz (szabályozási problémára) Állami vízügyi igazgatási szervezet A vízügyi szakigazgatás szervezet rendszere - kormány - ágazati minisztérium ( Vidékfejlesztési Minisztérium ) - Vízügyi Környezetvédelmi Központi Igazgatóság ( volt OVH, OVF, OKTVF ) - Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség ( hatóság) - 10 db Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ( regionális hatóság ) - 12 db Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság - Fejlesztési Igazgatóság - 9 db Nemzeti Park Igazgatóság ( 10 db Nemzeti Park ) Települési önkormányzati igazgatási szervezet - képviselőtestület - polgármester - jegyző A vízügyi igazgatás egyéb szervei - Területi Regionális és Országos Vízgazdálkodási Tanács - VITUKI Kht. - ABKSZ Kht - 5 db regionális vízmű - vízközmű társulatok - vízgazdálkodási társulatok

18 18 A vízügyi igazgatási szervezet történeti alakulása A vízügyi igazgatás első állandó szervezeteként a Kamara, majd a Helytartótanács jött létre; a kettő integrációjaként pedig a II. József által 1785-ben megalakított Helytartóság. A Helytartóság alá rendelt Hajózási Igazgatóság hat területi szervvel és mérnöki karral működött. Amikor a Hajózási Igazgatóság kiegészült az Építészeti Főigazgatósággal, tulajdonképpen megteremtődött az egységes műszaki igazgatás. Feladatai a hajózás, a vízszabályozás, az építészet, az út- és a hídépítés voltak. E struktúra többször módosult, a jelentkező új feladat függvényében változott ben Kvassay Jenő megszervezi a kultúrmérnöki hivatalok rendszerét, a hivatalok száma 19-től utóbb 6-ra csökken. A vízügyi igazgatás egységesítésére való törekvés az 1930-as években jelentkezett. Sajó Elemér által meghirdetett vízügyi politika már akkoriban magában foglalta az árvízvédelem, a vízrendezés, a mezőgazdasággal kapcsolatos vízügyi feladatok, a vízerőhasznosítás, a vízellátás és a csatornázás feladatát. A vízügyi feladatkörök összefogására 1948-ban került sor, amikor is a Földművelésügyi Minisztérium irányítása alatt létrejött az Országos Vízgazdálkodási Hivatal. Az OVH még 1948-ban létrehozta területi szerveit, önálló, jogi személyekként és államigazgatási hatóságként. Az ezt követő néhány évben az épp megalakult vízügyi igazgatás szétesett, majd az 160/1953. (IX.30.) MT határozattal újraszervezésre került. A kormányhatározat kimondta, hogy a vízügyi igazgatás valamennyi feladata ellátását a Kormány közvetlen alárendeltségben működő Országos Vízügyi Főigazgatóság (1969-től Országos Vízügyi Hivatal, 1990-től Országos Vízügyi Főigazgatóság) és az általa ig létrehozott- 12 területi vízügyi igazgatóság végzi. Ezzel az intézkedéssel egységes, a mai rendszer alapját is képező vízügyi államigazgatási szervezetalakult. Az 1953 és az 1987 közötti időszakban a vízügyi ágazat a Kormány közvetlen irányításával, élén államtitkárral működött ben került sor a két országos hatáskörű szerv, az Országos Vízügyi Hivatal és az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal integrációjára, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Minisztériumként. A kormányzati munkamegosztás évi újabb változása során létrehozták a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériumot, illetőleg a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériumot. A szervezeti változtatással egyidejűleg változott a feladatrendszer is, mégpedig oly módon, hogy az addig egységes vízügyi feladatkör is megbontásra került. A vízkészletek mennyiségi és minőségi védelmével összefüggő szabályozási és ellenőrzési feladatok a KTM-be kerültek, ezzel együtt a vízügyi igazgatási szervezet feladatai ellátásához szükséges eszközök, berendezések is megosztásra kerültek. A KHVM minisztere még 1990-ben rendeletet alkotott a vízügyi szolgálatról (4/1990.(X.24.) KHVM rendelet), melyben meghatározta az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a 12 vízügyi igazgatóság feladat- és hatáskörét.

19 19 Jól mutatja az évi szabályozás alapvető célját a rendelet melléklete; ez ugyanis nem a rendelethez, hanem általánosságban valamennyi vízügyi jogszabályhoz kapcsolódóan, tételes hatásköri listát ad abból a célból,hogy a szétválasztott környezetvédelmi és vízügyi igazgatási szervek vízgazdálkodási feladatai ( ezen belül hatáskörei) egyértelműen meghatározásra kerüljenek. Az utóbbi évek jogszabályi változásai következtében- figyelemmel a központi közigazgatási szervek jogállásáról rendelkező kormányhatározatokra is, a vízügyi szolgálatról szóló miniszteri rendelet szabályozása korszerűtlenné vált. A miniszteri rendelet január 1-től váltotta fel az Országos Vízügyi Főigazgatóság, valamint a vízügyi igazgatóságok feladat- és hatásköréről szóló 234/1996. (XI.26) Korm. rendelet. A közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 151/1994. (XI.17.) Korm. rendelet rögzítette a miniszter vízügyi igazgatással kapcsolatos irányítási, felügyeleti és ellenőrzési jogosítványait. E kormányrendelet módosítására két ízben került sor; 1995-ben a 142/1995. ( XI.30.) Korm. rendelettel, továbbá az ezt követő évben a 193/1996. ( XII.19.) Kormány rendelet szabályozásával. Jelenleg a 347/2006. (XII.23.) Korm. rend.: a Környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi szervezetet a vidékfejlesztési miniszter irányítja a környezetügyért felelős államtitkár útján. A vízügyi jogi norma fogalma, tartalma, sajátosságai. A jogkövetés és a jogérvényesítés. A vízgazdálkodás érvényesülésének, azaz hatályosulása biztosításának eszköze a jog. A jog alapvetően magatartásszabályok összessége. A tételes jog az állam akarataként jelenik meg. E jogot az állam bocsátja ki, az állam fűz hozzá szankciót, és ugyancsak az állam kényszeríti ki az abban foglaltak teljesítését. A jogi norma általában magatartásszabályt jelent. A jogi normák egy-egy meghatározott csoportja ad egy jogszabályt. A társadalomban azonban mint magatartásszabály nemcsak a jog létezik, mint társadalmi norma jelen van az erkölcs, a vallás, az illem, a szokás is. Ezekhez az állam kötelező erőt és kikényszerítési lehetőséget azonban nem fűz. A társadalmi normák és a jogi normák között állandó a kölcsönhatás, sokszor az egymás közötti átfedés is. A jogi norma s így a vízügyi és a környezetvédelmi norma is valamely magatartásra vonatkozó rendelkezést jelent. Kiadásával a cél, hogy létrejöjjön, vagy épp ellenkezőleg ne jöjjön létre valamely magatartás.

20 20 A jogi norma szerkezet tartalmazza a magatartás körülményeit, feltételeit ( hipotézis), azt a kitételt, hogy a norma címzettjének milyen magatartást kell (nem kell) tanúsítania (diszpozíció), továbbá a magatartás jogkövetkezményét ( joghatás ). Ez a szerkezet a környezeti és vízügyi jogi normák esetében nem mindenhol jelenik meg, ugyanis, ahol a magatartásszabály egyértelműen tiltó jellegű, nincs külön hipotézis, csak diszpozíció és joghatás. ( Aki a vizet szennyezi: szennyvízbírság megfizetésére köteles, vagy aki a közüzemi tevékenységgel nyújtott szolgáltatást igénybe veszi: díjat fizet.) A vízügyi jogi norma formai sajátossága, hogy általában új társadalmi viszonyokat keletkeztet, azaz olyan magatartásszabályok kialakítására irányul, amelyek spontán módon nem, vagy nem kellő gyakorisággal jönnének létre. Mivel a jogi norma kimondja, hogy minden vízi létesítmény és vízhasználat megkezdése előtt vízjogi engedélyt kell kérni, ezáltal létrejön a vízügyi igazgatási szervezet és az ügyfél közötti jogviszony. A vízügyi és környezetvédelmi jogi norma a joghatása szempontjából többféle, esetenként súlyos hátrányokkal is járó lehet. Ilyen a megszerzett jogoktól való megfosztás ( vízjogi ás a környezetvédelmi engedély visszavonása ), a jogok korlátozása ( a korábbi engedély módosítása, meghatározott tevékenységtől való eltiltás ), vagy vagyoni jellegű szankció alkalmazása ( fennmaradási engedély megadása esetén bírság fizetése ). A vízügyi jogi norma tartalmát tekintve a vízgazdálkodás eszköze, a vízgazdálkodási célok érvényesítésének és érvényesülésének körülményeit, feltételeit fogalmazza meg és juttatja általános és követendő cselekvési normaként, kötelező magatartásként érvényre. A jog szerepe, hogy szabályozó funkciója folytán megteremtse a vízgazdálkodási tevékenységek megvalósítását és megvalósításának feltételeit. Két alapvető fajtája van: egyik a vízgazdálkodási tevékenységek konkrét szabályozása, másik ugyanilyen fontossággal- a vízgazdálkodási tevékenység megvalósítási kereteinek, körülményeinek, feltételeinek a megteremtése. Az általános érvényű és kötelező jogi normák kibocsátása még önmagában nem vezet a kitűzött állami feladatok és célok megvalósításához. A jogi normában foglaltak szükséges érvényesülésének két módja van: az önkéntes jogkövetés és a hatóságok jogalkalmazói tevékenysége során történő teljesülés. A vizes jogszabályok megjelenési formái A jogforrás fogalma anyagi és alaki értelemben meghatározása - jogforrás: nem ad választ, hogy melyik nem, milyen jogszabályi formában törvényi rendeleti - anyagi: a jogszabály alkotói - alaki: a jogszabály megjelenési formája

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Szerkesztette: Técs y István, GEO-SIVO Kft. A fejezetek szerz i és szerz i: 1. fejezet: Técs y István 2. fejezet: Técs y István 3. fejezet:

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI VÍZSTRATÉGIA A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL, ÖNTÖZÉSRŐL ÉS ASZÁLYKEZELÉSRŐL

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI VÍZSTRATÉGIA A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL, ÖNTÖZÉSRŐL ÉS ASZÁLYKEZELÉSRŐL NEM A VÍZ NEMLÉTE A BAJ, DE AZ, HOGY OTT NINCS ELÉG VÍZ, HOL KELLENE, MIDŐN OTT, HOL SEMMI HASZNA, ELÉG TÁN MÉG SOK IS VAN (GR. SZÉCHENYI) VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI VÍZSTRATÉGIA A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL,

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 Melléklet a /2013. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 szakpolitikai stratégia tervezet VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2013. október 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. Helyzetértékelés...

Részletesebben

KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula

KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula Szerzői jog 2011 Szent István Társulat ISBN 978 963 277 254 7 Felelős kiadó: Dr. Rózsa Huba alelnök Felelős kiadóvezető: Farkas Olivér igazgató Tartalom

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Barcsák Barbara 2013.

SZAKDOLGOZAT. Barcsák Barbara 2013. SZAKDOLGOZAT Barcsák Barbara 2013. MISKOLCI EGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék SZAKDOLGOZAT TERMÉSZETVÉDELMI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK A GYAKORLATBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL MAGYARORSZÁG

Részletesebben

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere Tanulmány Támogatta a Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12 [1] Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 I.1. Bevezetés... 2 I.2. A környezethez való jog... 3 I.3. A környezetjog elveiről... 7 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások...

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Kvassay Jenő Terv. környezeti vizsgálatának vitaanyaga. Respect Kft. Vizsgált tervváltozat (KJT) készítésének dátuma 2015.07.30. 2015. július 30.

Kvassay Jenő Terv. környezeti vizsgálatának vitaanyaga. Respect Kft. Vizsgált tervváltozat (KJT) készítésének dátuma 2015.07.30. 2015. július 30. Kvassay Jenő Terv környezeti vizsgálatának vitaanyaga Vizsgált tervváltozat (KJT) készítésének dátuma 2015.07.30. Respect Kft. 2015. július 30.. TARTALOM BEVEZETŐ...1 1. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban Az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban Tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér Budapest, 2013 A bevezetés, a kortörténeti összeállítás

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér +

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 2013. április 22. A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 1. Bevezetés... 2. A hazai környezetügy főbb szervezeti, jog- és programalkotási

Részletesebben

Megvédhetjük-e természeti értékeinket?

Megvédhetjük-e természeti értékeinket? Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Megvédhetjük-e természeti értékeinket? Természet- és madárvédelmi szabályok hazánkban és az EU-ban Agrár- és Munkajogi Tanszék Konzulens: Dr. Fodor László Egyetemi

Részletesebben

JELENTÉS a magyar-osztrák-szlovén határ menti térség környezet- és természetvédelmének ellenőrzéséről

JELENTÉS a magyar-osztrák-szlovén határ menti térség környezet- és természetvédelmének ellenőrzéséről JELENTÉS a magyar-osztrák-szlovén határ menti térség környezet- és természetvédelmének ellenőrzéséről 0542 2005. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési

Részletesebben

Összefoglaló az EMLA 2014. december 8-án tartott ünnepi közgyűléséről. A magyar környezetvédelmi jog 20 éve

Összefoglaló az EMLA 2014. december 8-án tartott ünnepi közgyűléséről. A magyar környezetvédelmi jog 20 éve Összefoglaló az EMLA 2014. december 8-án tartott ünnepi közgyűléséről A magyar környezetvédelmi jog 20 éve KÖRNYEZETI MANAGEMENT ÉS JOG EGYESÜLET BUDAPEST, 2015 JANUÁR SZERKESZTŐK: dr. Gajdics Ágnes Gabriella,

Részletesebben

A vízügyi hatósági jogalkalmazás, a jogalkalmazás fogalma

A vízügyi hatósági jogalkalmazás, a jogalkalmazás fogalma A vízügyi hatósági jogalkalmazás, a jogalkalmazás fogalma A jogalkalmazás legáltalánosabb értelemben az absztrakt jogi rendelkezések egyes, konkrét esetekben történő hatályosulását jelenti: Tekintettel

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELEMI KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK

TERMÉSZETVÉDELEMI KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK TERMÉSZETVÉDELEMI KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK oktatási segédanyag a Szent István Egyetem hallgatói számára Szerkesztette: dr. Magyar Gábor Szerzők: dr. Hoffmann Orsolya (2. fejezet) dr. Kovács Mátyás (1.

Részletesebben

A környezettudatos gazdálkodás és a fenntartható fejlődés a szabályozás és az ellenőrzés tapasztalatainak tükrében

A környezettudatos gazdálkodás és a fenntartható fejlődés a szabályozás és az ellenőrzés tapasztalatainak tükrében Fejlesztési és Módszertani Intézet A környezettudatos gazdálkodás és a fenntartható fejlődés a szabályozás és az ellenőrzés tapasztalatainak tükrében Tanulmány 2005. december Szerkesztette és a kutatást

Részletesebben

AZ ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELEM HELYZETE ÉS KOMMUNIKÁCIÓJA MAGYARORSZÁGON

AZ ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELEM HELYZETE ÉS KOMMUNIKÁCIÓJA MAGYARORSZÁGON Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány AZ ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELEM HELYZETE ÉS KOMMUNIKÁCIÓJA MAGYARORSZÁGON Készítette:

Részletesebben

a 2003 2008. közötti időszakra szóló Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásáról Tervezet

a 2003 2008. közötti időszakra szóló Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásáról Tervezet A Kormány álláspontját nme tükrözi JELENTÉS a 2003 2008. közötti időszakra szóló Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásáról Tervezet 2009. március TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 I. A Program

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. DR. HERBST ÁRPÁD (SZERK.) A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI DE AMTC AVK 2007 Készítette: Apáti Ferenc, projektmenedzser HEFOP

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Általános közigazgatási ismeretek I. modul: Központi állami szervek rendszere Jegyzet Budapest, 2013 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Általános közigazgatási

Részletesebben

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd 2008. 10. 22. NYF MMFK TÁJ- ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ELŐADÁS VÁZLATOK 3. ÉVES SZAKIIRÁNYOS HALLGATÓK RÉSZÉRE Barna Sándor főiskolai tanársegéd Oldal:2 Az 1972. évi Stockholmi Környezetvédelmi Konferencia

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet Széchenyi István Egyetem Környezetmérnöki Tanszék Dr. Nagy Géza, Dr. Bulla Miklós Dr. Hornyák Margit, Vagdalt László HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet szerkesztette: DR. NAGY GÉZA Győr, 2002. 2 Széchenyi

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon PhD. értekezés Szerző: Dr. Marton Emőke egyetemi tanársegéd 2001. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 A KUTATÁS

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

Kvassay Jenő Terv. Budapest 2015. július 30.

Kvassay Jenő Terv. Budapest 2015. július 30. Kvassay Jenő Terv Budapest 2015. július 30. 1 Tartalom 1 A KJT háttere... 4 1.1 A KJT célja... 5 1.2 A KJT készítői... 5 1.3 A KJT ágazati és területi hatásköre... 5 2 A tervezési kontextus... 6 2.1 Módszertan...

Részletesebben

Általános jogi és közigazgatási ismeretek (dr. Bednay Dezső) TARTALOM

Általános jogi és közigazgatási ismeretek (dr. Bednay Dezső) TARTALOM Általános jogi és közigazgatási ismeretek (dr. Bednay Dezső) TARTALOM I. FEJEZET: A Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai I. Témakör: Az államszervezet felépítése 1. Az államhatalmi ágak megosztása 2.

Részletesebben

Környezetvédelmi szempontok a tulajdonjog korlátozásához 1

Környezetvédelmi szempontok a tulajdonjog korlátozásához 1 Veres Zoltán PhD-hallgató, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Pénzügyi Jogi Tanszék Környezetvédelmi szempontok a tulajdonjog korlátozásához 1 "Ha kivágtuk az utolsó fát, megmérgeztük

Részletesebben

Árvízvédelem ökonómiai kérdései

Árvízvédelem ökonómiai kérdései Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Árvízvédelem ökonómiai kérdései Felkai Beáta Olga Gödöllő 2006 A doktori iskola megnevezése: Gazdálkodás-

Részletesebben