HALADÁS: INDUL A TAVASZI HADJÁRAT! EGYRE TÖBB A HATÁRSÉRTÔ KÖZGYÛLÉS: NAPIRENDEN A KÖLTSÉGVETÉS MEGÚJULT A SZÉKESEGYHÁZ KÉPEKBEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HALADÁS: INDUL A TAVASZI HADJÁRAT! EGYRE TÖBB A HATÁRSÉRTÔ KÖZGYÛLÉS: NAPIRENDEN A KÖLTSÉGVETÉS MEGÚJULT A SZÉKESEGYHÁZ KÉPEKBEN"

Átírás

1 25. ÉVF. 8. SZÁM SZOMBATHELY, FEBRUÁR 28. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP HALADÁS: INDUL A TAVASZI HADJÁRAT! EGYRE TÖBB A HATÁRSÉRTÔ KÖZGYÛLÉS: NAPIRENDEN A KÖLTSÉGVETÉS MEGÚJULT A SZÉKESEGYHÁZ KÉPEKBEN Baba-Mama angol 3 22 hónapos gyermekeknek Tudj meg többet a Helen Doron Módszerrôl: éves korig Tanfolyamunk elônyei: angol nyelv elsajátítása játékosan ritmusérzék, muzikalitás fejlesztése jelnyelv használata mozgásfejlesztés barátságos légkör kiscsoportos foglalkozások

2 TÁMOGATOTT OLDAL Tényleg olyan rossz? A WALDORF-ISKOLÁK NÖVEKVÔ NÉPSZERÛSÉGÉRÔL Sokféle vélemény fogalmazódik meg a Waldorf-iskolákkal kapcsolatban. De vajon mi is az igazság? Az tény, hogy évente átlagosan három új Waldorfiskola nyílik Magyarországon. Mára már 37 mûködik, és újabb négy van engedélyeztetés alatt. Szombathelyen körülbelül háromszáz család választja a Waldorf-pedagógiát gyermekei neveltetéséhez. A 11-es huszár úton mûködô Apáczai Waldorf Iskola tanárai az alábbiakban foglalták össze e népszerûség okát, illetve válaszolják meg a pedagógiájukkal kapcsolatban gyakran felmerülô kérdéseket. Miért van egyre nagyobb érdeklôdés a Waldorf-iskolák iránt? Vekerdi Tamás a közelmúltban azzal magyarázta egyre gyorsabb terjedésüket, hogy a mai magyarországi iskola nem a gyerekekhez, nem testi és lelki szükségleteikhez, nem életkori sajátosságaikhoz szabott. Elundorítja ôket a tanulástól, ahelyett, hogy rávezetné a világ és az emberi jelenség érdekességére. Ma óriási mértékû tananyag megtanulását követelik meg az állami iskolák, de ennek a tudásnak a 75%-a felejtésbe megy, mint azt a kutatások bizonyítják. E helyzetben alternatívát jelentenek a Waldorf-iskolák, melyek élményszerûen igyekeznek átadni a tananyagot, hogy a gyermeknek öröme legyen benne, és megmaradjon lelkesedése a világ megismerése iránt. A Waldorf-iskolákban nem kell tanulnia a gyerekeknek? Nagyon sokat és nagyon alaposan tanulnak itt a gyerekek. De ez erôlködés nélkül, élvezetesen történik. Az az 5. osztályos tanuló például, aki négy héten át minden nap foglalkozik az ókori görögökkel: alaposan végigolvassa mitológiájukat, eljátssza drámáikat, megfesti vázáikat, megtanulja memoriterekben szép gondolataikat, és több száz Waldorf-iskolás társával a megelevenített ókori olimpiai játékok részese lehet, egy életre magába zárja e kultúrát. Így lehet szinte észrevétlenül, stressz nélkül nevelni. A gyerekek nem tudnak karácsonyra, sôt még elsô osztály végére sem olvasni? A Waldorf-iskolások valóban lassabban, és így alaposabban ismerkednek a betûkkel, miként arra a köznevelési törvény több évet biztosít minden iskolásnak. Vekerdi Tamás úgy fogalmazott, teljesen abszurd elvárás, hogy karácsonyra vagy az elsô év végére mindenki írjon, olvasson. Miért kellene 30 gyereknek ugyanúgy haladnia? Lesz olyan is, aki csak harmadik végére fog stabilan írni-olvasni. Akkor ô hülye, a másik meg zseni? Lehet, hogy éppen fordítva, hiszen tudjuk, a késôn érô gyerekek között sok a kiemelkedô tehetség. Mindnyájan tudjuk, az iskolái teljesítmény nem korrelál az életben való beválással, hiszen a boldoguláshoz az értelmi képességeken kívül sok egyéb is szükséges. Késôbb nehezebben boldogulnak a Waldorf-iskolások? A nemzeti alaptanterv melyhez a Waldorf-kerettanterv is igazodik nyolc kulcskompetenciát fogalmaz meg a problémamegoldó képességtôl a lényegkiemelô és kommunikációs képességig, ami mind kell az életben való boldoguláshoz, továbbtanuláshoz. Ezekben kiemelkednek a waldorfos diákok, és rendelkeznek egyfajta egészséges önbizalommal is. Ez abból adódik, hogy a gyermekekre úgy tekintenek nevelôik: mindegyikük tehetséges valamiben. Ezt meg kell látniuk, és segíteniük kell kibontakoztatását. A diákok körében így nem csak egy képességet ismernek el. Azt élik meg az évek során, hogy egyikük ebben jobb, a másikuk abban tehetségesebb, mindannyian nagyon értékes emberek. A problémás gyerekeket íratják Waldorf-iskolába? Jellemzô, hogy azok a szülôk hozzák Waldorf-iskolába a gyerekeiket, akik az átlagnál nagyobb figyelmet szeretnének számukra az iskolában is. Ezt az igényt az Apáczai Waldorf Iskola teljes mértékben igyekszik kielégíteni, hisz osztályainkba maximum 16 fôig fogadjuk a diákokat. S ha bármikor bármiben elakad a gyermek, akkor külön személyes figyelmet tudunk neki biztosítani egyéni órákon. Osztályaink hasonló összetételûek, mint más iskolákban. Mindenkinek elérhetô a Waldorfiskola? Érzékelhetô-e társadalmi különbség benne? A hazai kutatások azt mutatják, hogy minden iskolai évvel nô a gyerekek magukkal hozott társadalmi hátránya az állami oktatásban. Így a jók még jobbak, a rosszak még rosszabbak lesznek. Az Apáczai Waldorf Iskola azonban ugyanazt a minôséget és lehetôséget biztosítja összes tanulójának. Mindenki elsôtôl négy angolórán és két németórán vehet részt nálunk. Mindenkinek ugyanazt a jó minôségû festéket, íróeszközt, füzetet biztosítjuk. Mindenkinek lehetôsége van az összes mûvészeti és sporttevékenységben részt venni a zenetanulástól az úszásoktatásig. A szülôk támogatásaikkal segítik iskolánkat, hogy az állami normatívát kiegészítve minden gyermek egyenlô, minôségi oktatásban részesüljön. A Waldorf-pedagógia és így az Apáczai iskola alapelve is, hogy minden hozzánk jelentkezô gyermeket segítenünk kell, hogy ebben a nevelésben részesülhessen. Az Apáczai Waldorf Iskola programjai a következô oldalon olvashatók. SZOMBATHELY INGYENES HETILAPJA FÔSZERKESZTÔ: Krilov István MUNKATÁRSAK: Szabó Zoé, Tulok Gabriella FOTÓ: Bonyhádi Zoltán, Garai Antal, Mészáros Zsolt, Vágvölgyi Bálint CÍMLAP: Vágvölgyi Bálint HIRDETÉSI TANÁCSADÓK: Baranyi Zsuzsanna (Tel.: 30/ ), Sütô Ágnes (Tel.: 20/ ), Vörösné Budai Mária (Tel.: 20/ ) IRODAVEZETÔ: Dejcsics Gabriella NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS: Grafirka Stúdió NYOMDA: ISTER Trade Kft. Készül példányban KIADJA: a Promed Média Szolgáltató Kft Szombathely, Kisfaludy Sándor u. 55. FELELÔS KIADÓ: Szilágyi Gábor ügyvezetô igazgató LAPIGAZGATÓ: Roznár Gyöngyi TERJESZTÉS: Savaria Post Kft. (Tel.: 94/ ) SZER- KESZTÔSÉG ÉS HIRDETÉSFELVÉTEL: 9700 Szombathely, Semmelweis u. 2. (Pelikán Palace Irodaház) 1. em. Telefon: 94/ Fax: 94/ ISSN X MINDEN JOG FENNTARTVA! 2

3 2015. FEBRUÁR 28. FÓRUMBAN UTÁNAJÁRTUNK Egyre több a határsértô Vas megyét is érinti az illegális migráció, az idén eddig több mint nyolcvan, hazánkban jogszerûtlenül tartózkodó külföldit állított elô a Vas Megyei Rendôr-fôkapitányság. Tavaly az év hasonló idôszakában egyet sem. Az idén eddig több mint 23 ezer bevándorló kért menedékjogot Magyarországon, tavaly egész évben 43 ezren érkeztek ezzel a céllal az országba. Vas megyében is nôtt az illegális migránsok száma. De kit is nevezünk illegális bevándorlónak? A nem schengeni övezetbôl érkezô személyek jogszerûen érvényes útlevéllel és vízummal utazhatnak be. Ha a személyek ilyen okmányokkal nem rendelkeznek, és nem a kijelölt határátkelôhelyeken lépnek be az ország területére, akkor beutazásuk jogellenes tudtuk meg Takács Zoltán rendôr ôrnagytól, a Vas Megyei Rendôr-fôkapitányság sajtóreferensétôl. Amikor menekültkérelmet nyújtanak be, a menekülteljárás idejére magyarországi tartózkodásuk jogszerûvé válik, de nem jogosultak a többi tagállamba továbbutazni, mert a schengeni tagállamokba való továbbutazás feltételeivel nem rendelkeznek. A feltételekkel nem rendelkezô személyek továbbutazását a rendôrség köteles megakadályozni tájékoztatott Takács Zoltán. Vas megyét is érinti a menekülthullám, legalábbis a rendôrségnek több dolga akad: Tavaly, az év elsô másfél hónapjában nem történt az illegális migrációhoz köthetô elôállítás, azonban az idei év február 15-ig eltelt idôszakában összesen nyolcvanhárom harmadik országbeli állampolgár elôállítására volt szükség. A Magyarországra illegálisan érkezô migránsok célországa alapvetôen Ausztria és Németország. A rendôrség eddig is fokozott figyelmet fordított a harmadik országbeli, a jogszerû tartózkodásukat igazolni nem képes személyek ellenôrzésére, és ezután is mindent megtesz az illegális migráció visszaszorítása érdekében hangsúlyozta a sajtóreferens. A feladat teljesítésében osztrák kollégáik segítik a magyar rendôröket. A Vas Megyei Rendôr-fôkapitányság a szomszédos Burgenlandi Tartományi Rendôr-igazgatósággal az illegális migráció együttes kezelésére gyors információcserét dolgozott ki, valamint közös migrációs ellenôrzéseket hajt végre a havonta egyeztetett idôpontokban. A fennálló helyzetre tekintettel a rendszeres közös osztrák magyar járôrszolgálat a jogsértô cselekmények megelôzése mellett az illegális migráció visszaszorítására is irányul. Vas megye területére az idei évben eddig érkezett illegális migránsokat a rendôrök elôállították a területileg illetékes rendôrkapitányságokra, ezt követôen meghallgatták, majd a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal részére adták át további eljárási cselekmények lefolytatása érdekében tudtuk meg Takács Zoltántól. SaFó A koszovói migráció oka az ország súlyos gazdasági helyzete, a nyomor elôl menekülnek az emberek családostul. Sajtóhírek szerint azért nôtt meg jelentôsen a kivándorlók száma, mert Koszovóban olyan hírek kaptak szárnyra, hogy Németországban tárt karokkal, azaz lakhatási lehetôséggel, egyéb támogatásokkal várják ôket. Felmerül a kérdés, hogy miért nem hagyjuk ôket átmenni egy másik uniós államba, miért érdeke az országnak a határon elfogni és visszautaztatni ezeket a szerencsétlen embereket a hazájukba. Választ az uniós menekültügyi szabályokból kapunk a kérdésre: ha illegálisan mennek tovább, és elkapják ôket, oda toloncolják vissza ôket, amelyik uniós tagállamba elôször beléptek. Apáczai Waldorf Általános Iskola Beiskolázási program Február 28. szombat 15 óra MIÉRT JÓ A WALDORF? Beszélgetés az iskola vezetôségével, szülôi körével. Március 6. péntek 15 óra HOGYAN BOLDOGUL EGY WALDORF-ISKOLÁS? Beszélgetés a leendô elsô osztály tanítójával. A programok alatt játékos foglalkozások gyerekeknek. Helyszín: Szombathely, 11-es huszár út Tel.: 30/ apaczaiwaldorf.hu 3

4 VISSZAPILLANTÓ IFJÚSÁG SPORT Volt mûvészetisek reklámfilmjei A Szombathelyi Mûvészeti Szakközépiskola alkalmazott fotográfus képzésének diákjai szakmai mûhelymunkaként készítették el a 40 éves belvárosi Savaria mozi rövid reklámspotjait. A diákok számára alkalmazott kreatív feladatként kiadott mûhelymunkában a vetítôhely szolgáltatásainak és karakterének minél hatásosabb és ugyanakkor informatívabb megjelenítése, illetve a mûfajban megszokott rövid terjedelem betartása volt a legfôbb követelmény. Az elkészült munkák a legkülönfélébb animációs technikákat, a retrótrendeket és a mozi arculati elemeit is változatos formában felhasználó alkotások lettek. Az AGORA Savaria Filmszínház vetítései elôtt mostantól a nagyközönség számára is látható reklámfilmecskék alkotói a 2014-ben érettségizett évfolyam diákjai: Bicsák Boglárka, Garger Henrietta (jelenlegi végzôsök), Feiner Janka (jelenleg a Képzômûvészeti egyetem intermédia szakos hallgatója) és Pittmann Glória (jelenleg a MOME animáció szakos hallgatója). Tanáraik: Nagy Róbert, Horváth Tibor és Vágvölgyi András. 125 éves a Horváth Boldizsár Szakközépiskola Nagyszabású gálamûsorral ünnepelte fennállásának 125. évfordulóját a Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium az Aréna Savariában. Puskás Tivadar polgármester kiemelte, hogy a város történelme során mindig nagy hangsúlyt fektetett az oktatásra, és utalt az iskola sikereire: a szakközépiskolák top százas listáján a 11. helyezést érte el a szombathelyi intézmény. A köznevelésért felelôs államtitkár, Czunyiné Bertalan Judit is köszöntötte az intézményt a nevezetes alkalomból. Kovács Vince, a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt emelte ki, hogy fontos megtalálni az egyensúlyt az elméleti és gyakorlati képzés között. Sági József, az intézmény igazgatója az 4 iskola történetét foglalta össze. Az iskola felállítását 1886-ban a város iparosai, kereskedôi kezdeményezték, Szombathelyi Ipari és Kereskedelmi Szakoktatással Kapcsolatos Államilag Segélyezett Polgári és Közép Kereskedelmi Iskola néven nyitotta meg kapuját. A kereskedelmi szakoktatás szeptember 1-jén kezdôdött meg a polgári iskola IV. osztályát végzett tanulókkal; általános mûveltséget nyújtó közismereti tárgyakat és szaktárgyakat tanítottak, 1901-tôl a jelenlegi épületben. Az iskola fennállásának 49. évében felvette Horváth Boldizsár nevét tól lányokat is felvettek az intézménybe, amely a közgazdasági középiskolák szakosítása következtében az iskola ipari és mezôgazdasági tagozatú közgazdasági technikummá vált, majd 1965-tôl közgazdasági szakközépiskolaként mûködik. Az évforduló alkalmából Király Bernadett és Kulics György tanárok miniszterelnöki dicséretben részesültek. Sportos nap kortárs segítôknek A Nemzeti Bûnmegelôzési Tanács támogatásával Van más út címmel kortársaktiváló programot indított a Vas Megyei Rendôr-fôkapitányság olyan középiskolás fiatalok részére, akik vállalják az önkéntes tevékenységet kortársaik segítése érdekében. A program célja, hogy a résztvevôknek átadott prevenciós információk a kortárssegítô hálózat kiépülésével a fiatal korosztályhoz eljutva beépüljenek a fiatalok gondolkodásmódjába, növelve ezzel mind a bûnelkövetôvé válással szembeni, mind pedig az áldozattá válás elkerüléséhez szükséges védelmi képességüket. A mindennapi élet során felhalmozódó feszültség levezetésére kiváló lehetôséget nyújt a sport, amely belsô erôt ad, kitartásra, rendszerességre, gyakorlatiasságra nevel. Ennek szem elôtt tartásával szerveztek szerdán Sportos nap -ot huszonöt kortárssegítônek és az általuk bevont, mozgósított kortársaik részére a szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium tornatermében. Változó szociális ellátások A szociális ellátások március 1-jét követô változásának szabályozásáról tartott tájékoztatót a kormányhivatal a Megyeházán. Elhangzott: a segélyezési rendszer március 1-jei átalakításával a járási hivatalokhoz kerül a foglalkoztatást helyettesítô támogatás valamint az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás mint pénzbeli szociális ellátás, amelyre országosan közel 300 ezer ember jogosult. A fenti idôponttól az addig jegyzôi hatáskörben biztosított aktív korúak ellátása járási hatáskörbe kerül, valamint megváltoznak a pénzbeli ellátási formák is, így az eddigi rendszeres szociális segély megszûnik és helyette bevezetésre kerül az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, illetve megmarad a foglalkoztatást helyettesítô támogatás. A hatáskörváltással összefüggésben az ügyfeleknek nincs teendôje, az új ellátásra való jogosultságukat a jegyzôk február végéig hivatalból felülvizsgálják. Szombathelyen március 1-jétôl szociális ügyekben az új ügyfélfogadási helyszín a Hunyadi út. 45. szám alatt, a Munkaügyi Kirendeltség épületének 2. emeletén lesz, ahol korábban Kormányablak mûködött. Az ügyfélfogadási idô nem változik. Továbbra is hétfôn és csütörtökön 8 órától 16 óráig, szerdán este fél 6-ig és pénteken 12 óráig tart az ügyfélfogadás. Áldozatokra emlékeztek A kommunizmus áldozatainak emléknapján hajtottak fejet szerdán a Honderû Asztaltársaság, a Polgári Egyesület Szombathelyért, a Recski Szövetség Nyugat-dunántúli Csoportja, az 56-os Szövetség Vas Megyei Szervezete és a Rákóczi Szövetség Szombathelyi Szervezete, valamint szombathelyi polgárok a diktatúra áldozatai elôtt. A Király utcai, volt AVH-épületén lévô emléktáblánál Puskás Tivadar polgármester és Illés Károly alpolgármester koszorúzott a város nevében. Kommunikációs képzés a VASIVÍZ-nél Lezárult A Vasivíz ZRt. Alkalmazottai foglalkoztathatóságának és munkahelyi Kompetenciáinak javítása képzésekkel címû projekt. A társaság alkalmazottainak közel negyede, 124 fô vett részt különbözô képzéseken, melynek köszönhetôen javultak a nyelvi, kommunikációs és szakmai kompetenciáik.

5 2015. FEBRUÁR 28. ANNO A N N O Iskolamozi: népnevelés és sulimentesség Iskolamozi. A nyolcvanas évek derekáig generációk sora töltött el havonta egy délelôttöt a moziban. A népnevelô szándék tisztán látszott, más kérdés, hogy akkor, tinédzserként a legkevésbé sem foglalkoztatott minket, hogy vajon az Auróra cirkáló milyen szerepet töltött be a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban sokkal inkább a sulimentességet jelentette a diákoknak ez a nap. De lássuk, hogy az iskolamozi születésének tizedik évfordulóján miként írt a mozgalomról a megyei napilap. A Vas megyei Moziüzemi Vállalat a mûvelôdésügyi szervek megértô támogatásával szeptember 1-én hívta életre a filmnézésnek ezt a hasznos formáját. Hasznos, mert nagy tömegeket mozgat tíz év alatt 14 ezer 976 elôadáson 2 millió 43 ezer diák vett részt mert a kollektív mûvészet a film nagyjából azonos korosztályban válik közös élménnyé, mert irányított és ellenôrzött programja. A legfiatalabb, de hatásában legkomplexebb mûvészeti ág A források felkutatásában a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre. ezen az úton lopakodik be egyelôre fôleg szórakoztató jelleggel, a diákok világképének kitágítására már az általános iskolában is. Az iskolák nagyszerû partnernek bizonyultak, a vezetôk felismerve az oktatásban és nevelésben hasznosítható elônyöket, szívesen kötöttek szocialista szerzôdést a vállalattal: a szülôknek sem jelent gondot a forintos nagy kedvezményû bérlet. A népnevelô szándék természetesen megmutatkozott a filmválasztásban, sôt, illeszkedtek a mozik az aktuális tananyagokhoz. Jelenti ez azt is, hogy nem egy oktatási intézményünkben szakkörökön, osztályfônöki órákon, magyar- vagy történelemórákon elôkészítik, megbeszélik és vita jelleggel számon is kérik a pedagógusok a filmeket S nemcsak szemléltetést nyújt egy-egy kiváló alkotás a tananyaghoz, hanem mindenkor kapcsolódik az aktuális évfordulókhoz, ezen keresztül a proletárinternacionalizmus, a hazafiság, a béke nemes gondolatának elmélyítését is segíti érzelmi és értelmi síkon. Hú, hogy ez pontosan mit is jelent, nem könnyû elsôre, sôt, másodszorra sem megfejteni Az általános iskolások 1969-ben olyan remekmûveket tekinthettek meg, mint a Normandia-Nyeman, az Auróra Cirkáló, az Emberi sors, A béke elsô napja, a Légy jó mindhalálig, a Rákóczi hadnagya, s még sok más, az iskolák által a javasolt listából választott film. A középiskolások számára még nagyobb volt a választék, megtaláljuk a világ filmtermésébôl válogatott legnagyobb archív filmeket (Csatona, Néma barikád), a régebbi és a legújabb hazai alkotások javát (Angyalok földje, Feldobott kô, Imposztorok), s a legújabb külföldi alkotásokat (Mint a bagoly nappal, A halál 50 órája, Karamazov testvérek, Z, vagy egy politikai gyilkosság anatómiája). Válogathatnak az iskolák a nagy évfordulók tiszteletére készített, még nagyközönség elé sem került alkotásokból is (pl: Ítélet: készülô Dózsa filmünk). Megyénkben volt a legaktívabb az iskolamozi mozgalom, amely ilyen szervezett formában, ilyen nagy látogatottsággal és elôadásszámmal sehol az országban nem mûködik. KI ÜGYELETES PATIKA Az ügyelet adott nap reggel 8.00-tól vagy este tól másnap reggel 8.00-ig tart. Az ügyelet február 28-tól március 6-ig. 28., Szo Margaréta, Margaréta u. 3., ; 1., V Szent Rita, Vasút u. 3., ; 2., H Markusovszky, Markusovszky u. 3, ; 3., K Pelikán, Semmelweis u. 4 6, ; 4., Sze Szent Márton, Szent Márton u ; 5., Cs Stromfeld, Stromfeld A. u. 15., ; 6., P Panacea, Dolgozók útja 31., Játék Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: a Kaukázusból. Tóth-Irimiás Dalma kozmetikai utalványát Edelényi-Hancz Eszter, a Domus Biobolt utalványát Bárdosi Gabriella nyerte. E heti kérdésünk: Mikortól indult az iskolamozi mozgalom? A helyes megfejtést beküldôk között a Domus Biobolt utalványát és a Basarili Kebab utalványát sorsoljuk ki. A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis u. 2. Palace Irodaház, I. emelet), vagy az címre várjuk, március 4-ig. Kérjük, feltétlenül írják meg telefonszámukat is! RENDELÉS: NONSTOP Szombathely, Bartók B. krt. 9/B Telefon: 94/

6 Közgyûlés: döntés szociális kérdésekrôl A februári közgyûlés két fajsúlyos napirendi pontja került lapzártánkig a képviselôk elé. Az egyik a Szent Márton Köpenye szociális program, a másik az idei költségvetés volt. Mindkét kérdésben inkább politikai, mint szakmai vita bontakozott ki, ezt idézzük most. A közgyûlés folytatásáról következô számunkban tudósítunk. Elsô napirendként tárgyalta a közgyûlés a Szent Márton Köpenye szociális programot, amelynek kialakítását jogszabályi változások kényszerítették ki, ugyanakkor olyan elemeket is beemeltek a képviselôk, amelyekkel hatékonyabbá kívánják tenni a nehéz helyzetbe került embereknek nyújtott támogatásokat és szolgáltatásokat. A program célja: a szociális segélyezés eddigieknél hatékonyabb, a különbözô élethelyzetekre adekvátan reagáló irányba történô átalakítása, szociális lakásprogram megvalósítása, komplex támogatási program kidolgozása hátrányos helyzetû gyermekeknek, szociális alapszolgáltatások rendszerének felülvizsgálata a költséghatékonyság és a szociális ellátások minôségének javítása érdekében, idôsügyi koncepció kidolgozása, valós szükségletekre ténylegesen reagálni képes Helyi Esélyegyenlôségi Program kidolgozása, a városban már mûködô jó gyakorlatok fenntartása és továbbfejlesztése, komplex egészségnevelési és ifjúsági program kidolgozása a város óvodásai, általános és középiskolásai részére. Rettegi Attila (Fidesz KDNP) az oktatási és szociális bizottság elnöke azzal nyitotta meg a vitát, hogy riadalmat keltett a városban, hogy az állam nem biztosít támogatást egyes szociális segélyek, támogatások folyósításához. Az önkormányzat úgy döntött, hogy a korábbi szinten tartja a segélyekre szánt forrást, így a kormányzati intézkedés nem érinti a város rászoruló lakóit. Dr. Nemény András (MSZP) arra hívta fel a figyelmet, hogy amit eddig az állam fizetett, azt most az önkormányzat fizeti, a saját (iparûzési) adóbevételébôl. Az elvonások az intézményrendszerben jelentkeznek, a terv vesztesei az intézmények. Jónak látta volna, ha ezt a napirendet a költségvetéssel együtt tárgyalják. Puskás Tivadar polgármester szerint a szociális kiadások elosztásának szerkezete valóban megváltozott, de a szociális ellátás színvonala nem változik. Koczka Tibor (Fidesz KDNP) a területért felelôs alpolgármester felháborodásának adott hangot, hogy miként lehet egy kiváló szakmai anyagot költségvetési tétellé degradálni. Tavaly is, és az idén is egymilliárd forint áll rendelkezésre reagált Nemény szavaira. Mint mondta, jogszabály írja elô, hogy minden önkormányzatnak meg kell alkotni a saját szociális tervét. Az intézményvezetôk pedig biztosították róla a városvezetést, hogy meg tudják oldani az intézmények mûködtetését. Az alpolgármester hozzátetette, hogy az embereket nem érintik az intézményi elvonások, a szolgáltatások nagyobb körre terjednek ki, és egyes adható támogatások összege is nô. A lakástámogatás helyébe kerülô segély legmagasabb havi összege például a korábbi 2500 forintról 3000-re változik, valamint bizonyos speciális élethelyzetben lévô jogosultak (pl.: fogyatékossági támogatásban részesülôk, egyedül élô nyugdíjasok stb.) havi támogatását 1000 forinttal emelik meg. Balassa Péter jobbikos képviselô javasolta, hogy legyen feltétel a környezet rendezettsége, ezt nem fogadták el. Megjegyezte, hogy soha nem volt ilyen sok szegény, mint most. Dr. Kecskés László (Fidesz KDNP) megjegyezte, hogy a szociális rászorulók jelentôs része dohányzik és alkoholt is fogyaszt dr. Takátsné dr. Tenki Mária mikrofonon kívül megjegyezte, hogy még mobiljuk is van, ugyanakkor sorban állnak segélyért, lázítják a lakosságot. Dr. Czeglédy Csaba (MSZP), baloldali frakcióvezetô szerint nincsenek új vívmányok ebben a tervben. Megjegyezte, hogy amikor a kormány bankokat stafíroz ki, a szociális területrôl von ki forrásokat. Felhívta a figyelmet, szükséges lenne megvizsgálni, hogy az ápolási díjat (a méltányossági ápolási díjat, melyet a kormány megszüntet), hogyan lehet beépíteni az önkormányzati támogatások körébe. Kopcsándi József szerint nem valós az az állítás, hogy ugyanannyi támogatást kap a szféra, mint korábban. Jelenleg 940 milliárd forint az elôirányzat, a tényleges költés 1,4 milliárd forint volt tavaly év végén. Hozzátette, az intézmények beruházásaira szánt összeg nulla forintra csökkent. Puskás Tivadar zárszóként elmondta, ne azt nézzük, hogy a szombathelyi ellátást ki csinálta ilyen jóra, hanem azt, hogy van egy szociális ellátó rendszerünk, amire büszkék lehetünk, és függetlenül attól, hogy a mostani vita politikai jellegû volt, olyan szociális programot alkottak, illetve visznek tovább, amely mindenkinek tetszik. A testület elfogadta a rendeletet. 6 Könyvelôt keres? Volt könyvelôje, de nem volt vele elégedett? Vállalkozást indítana, de fél az adminisztrációtól? Év eleji AKCIÓ: Legyen ügyfelünk február 28-ig, és mi elengedjük 1. havi könyvelési díját!* Teljes körû könyvelôi feladatok ellátása korrekt áron! Szolgáltatásainkról, árainkról érdeklôdjön a 06/70/ as telefonszámon, vagy az címen. *Akciónk jan. 31 febr. 28-ig érvényes, részleteirôl elérhetôségeinken érdeklôdhet!

7 2015. FEBRUÁR 28. KÖZGYÛLÉS Kevesebb jut kultúrára és a sportra Hosszas és ugyancsak kevésbé szakmai, inkább politikai vita elôzte meg az idei költségvetési rendelet elfogadását. Puskás Tivadar polgármester 2015-öt az építkezés évének aposztrofálta. Dr. Nemény András (MSZP) megjegyezte, hogy divat lett címkézni az éveket, ô az ideit inkább landolás vagy leesés évének nevezné. A szombathelyi költségvetésen is látszik, a kormány vagy inkább a miniszterelnök szándéka az önkormányzatok elsorvasztására. A számokra térve elmondta, hogy nem került be a költségvetésbe az uszoda mûködtetéséhez szükséges 150 millió forint, a szimfonikus zenekar kifizetetlen számlái, ez is 150 millió forintot jelenthet, a Savaria Fórummal kapcsolatos kiadás, amennyiben a kiadó megnyeri a pert. Az oktatás, kultúra, szociális ágazat forráshiányos. A kultúra a nagy vesztes, a szimfonikusok 55 millió forinttal kapnak kevesebbet, az egyesületek támogatása is csökkent. Balassa Péter örült, hogy Molnár Miklós fogja a kasszakulcsot, azt látja, hogy szûk a folyosó, amin mozogni tudnak. Személygépkocsik vásárlására sokallta a 35 millió forintot, bizonytalannak látja a vagyongazdálkodási bevételeket is. Kopcsándi József (MSZP) úgy látja, nehezen lesz tartható, reméli, hogy nem lesz szükség hitelre. Dr. Takátsné dr. Tenki Mária (Fidesz KDNP) örült, hogy a Szent Márton Program keretében belvárosi mûemlék épületek újulnak meg, Tóth Kálmán (baloldali frakció) viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy ebbôl a keretbôl a peremkerületek, így a déli városrész keveset fog érzékelni. Horváth Soma (MSZP) úgy vélte, forrást kell teremteni azokra a választókerületi fejlesztésekre, amelyeket uniós pénzbôl nem lehet finanszírozni, és már meg is vannak tervezve. Molnár Miklós (Pro Savaria) gazdasági alpolgármester válaszában elmondta, hogyha tavaly a közgyûlés a mûködésre jobban odafigyel, akkor nem lett volna 600 millió forint hiány a fejlesztésben, ezt kell most mûködésben megspórolni. A központi költségvetéssel kapcsolatban elmondta, minél magasabb egy település iparûzési adója, annál kisebb mértékû az ehhez mért állami támogatás. A gépkocsivásárlással kapcsolatban megjegyezte, hogy a jelenlegi autók nyolcévesek, a mostani ötöt eladják, három olcsóbban mûködtethetôt vásárolnak. A kultúrával és sporttal kapcsolatban megjegyezte, hogy év közben lehetséges a korrekció, elsôsorban külsô forrásokat szeretnének bevonni. A vagyongazdálkodási bevételeket áprilisban tekintik át, ha valóban bizonytalan a teljesülés, ezt akkor korrigálják. SaFó 7

8 Cél a bennmaradás! MEGKEZDI A TAVASZI SZEZONT A SWIETELSKY HALADÁS Nagy volt a mozgás a Swietelsky Haladás öltözôjében a téli szünetben: nyolcan érkeztek, tizenhárman távoztak az ôszi keretbôl. A cél egyértelmû: ki kell vívni a bennmaradást az NB/Iben! A zöld-fehérekre 13 sorsdöntô ütközet vár azért dolgozik mindenki a klubnál. Ami biztos: tizenhárom rendkívül fontos ütközet vár ránk, reményeink szerint minél elôbb bebiztosítjuk helyünket az NB/I-ben mondta Tóth Miklós. A tulajdonosok tehát megteremtették a feltételeket, most a szakmai stábon és a játékosokon a sor. Szentes Lázár, a zöldfehérek vezetôedzôje úgy véli: roppant nehéz sorozat vár tanítványaira. Kezdjük azzal, hogy tulajdonképpen új csapatot kellett építenünk a télen. Volt már ilyen a pályafutásom alatt, és pontosan tudom, hogy ez mivel jár. De nem A Hali borzalmasan szerepelt ôsszel. A szezont Artner Tamással kezdték Halmosiék, ám a Dunaújváros elleni idegenbeli vereséget követôen október közepén a váltás mellett döntött a tulajdonosi kör. Érkezett Szentes Lázár, akivel szintén nem jöttek az eredmények, sôt, a gólok is elmaradtak. Egészen az utolsó játéknapig, amikor is Gaálék 3 1-re verték a Kecskemét együttesét. Kellett is ez a három egység a mieinknek, mint egy falat kenyér, mert így legalább megmaradt az esély a bennmaradásra. A telet a 15., kiesô pozícióban töltötték Radóék, 17 fellépésen mindösszesen 11 pontot szerezve. A gólkülönbségük is önmagáért beszél: 8 24 A télen aztán nagy munkába kezdett az ügyvezetés, megkezdte a keret átalakítását. Olyan játékosok távoztak elsôsorban, akik az ôsszel nem tudták stabilan 8 beverekedni magukat a kezdôcsapatba. Az érkezési oldalon azonnal bevethetô, kész játékosok szerepelnek, nyilatkozta lapunknak Tóth Miklós ügyvezetô. A tulajdonosi kör úgy határozott a gyenge ôszi szereplést követôen, hogy alaposan megerôsíti az állományt. Ez természetesen többletköltséget jelentett mindenkinek, ám így sikerült minôségi futballistákat a Rohonci útra csábítani. Nincs mese, benn kell maradnunk az élvonalban, volt más választásunk, bele kellett nyúlni a keretbe kezdte a szakvezetô, aki késôbb néhány mondattal jellemezte az új futballistákat is. Branescu tehetséges, fiatal kapus ez utóbbi jelzôt nyomatékosítanám, hiszen sokat kell még tanulnia, viszont érkezése felpörgette az itt lévô hálóôröket. Jánvári Gábor leigazolása is indokolt volt, különösen akkor vált aktuálissá, amikor kiderült, Katona Mátéra hosszú ideig nem számíthatunk súlyos sérülése miatt. Alcibiade kész, rutinos futballista, terveztük, hogy belsô védôt igazolunk, az ô érkezése nagy erôsítést jelent. A felkészülési mérkôzéseken bebizonyította, hogy valóban remek játékos. Nagy Patrik személyében egy amolyan igazán játszó középpályással bôvült a keret, kreatív focista, vele is bôvül a taktikai repertoárunk. Mancini nagy fizikai lemaradással érkezett, az alapozás alatt is többször volt beteg, ô még nincs százszázalékos állapotban. Irányító középpályás, de tud csúcséket is játszani. Dudás Ádám jobboldali támadó, ám a korábbi mûtétje után még csak rehabilitációs munkát végezhet. Erôs, nagyszerû fizikummal rendelkezô szélsô, várjuk nagyon a felépülését. Martinezzel nem vásároltunk zsákbamacskát, bizonyított már Magyarországon is. Nem is csalódtunk benne, az edzômeccseken rendre eredményes volt,

9 2015. FEBRUÁR 28. SPORT UTÁNAJÁRTUNK gyors, technikás támadó. Mindenképpen a kezdôcsapatban kalkulálok vele. És akkor még ott van Petrucci, ô védekezô és támadó középpályást egyaránt tud játszani, ám egyelôre nem tudtuk leigazolni, ugyanis a Kolozsvárral még nem sikerült végérvényesen felbontani a szerzôdését. Remek játékos, velünk készül több hete, nagy erôsítés lesz számunkra a pálya közepén. Összességében azt gondolom, hogy elôrejátékban sokat fejlôdtünk, ez már látszott a felkészülési meccseken. Persze, ezen mérkôzések eredményeibôl nem szabad messzemenô következtetéseket levonni. A puding próbája az evés vélekedett Szentes Lázár. A Swietelsky Haladás négy országban játszott edzômérkôzést igaz, idehaza nem. Ismerve viszont a hazai viszonyokat, ez nem is meglepô. Szentes Lázár szerint jól sikerült a felkészülés, a tréner külön kiemelte a törökországi edzôtábort. Tíz napig ideális körülmények között készülhettünk Törökországban: remek pályákon nagyszerû ellenfelekkel találkoztunk. Aztán hazatértünk, szembesültünk a szomorú hazai valósággal, ám újra útra kelhettünk. Olaszországban ugyan a havazás némiképp bezavart, de különösen az Inter elleni találkozó nagy JÖTTEK, MENTEK Érkezôk: Dudás Ádám (Gyôri ETO), Jánvári Gábor (Nyíregyháza), Andrea Mancini (olasz, Bp. Honvéd, szabadon igazolható volt), Leandro Martínez (olasz argentin, Gyôri ETO), Nagy Patrik (SV Seligenporten Németország), Davide Petrucci (olasz, CFR Cluj Románia, még nincs írásbeli szerzôdése). Kölcsönbe érkezôk: Raffaele Alcibiade (olasz, Bp Honvéd), Laurentiu Branescu (román, a Juventus és a Virtus Lanciano közös tulajdona Olaszország). Távozók: Dvorschák Gábor (Mezôkövesd), Gyurján Bence (Gyirmót), Mursits Roland (Békéscsaba), Skriba Máté (Újbuda), Szakály Attila (ZTE), Városi Viktor (ZTE). Kölcsönbe távozók: Farkas Márk (Kisvárda), Andrij Jefremov (ukrán, OFC Gabcíkovo, Bôs Szlovákia), Medgyes Zoltán (Mezôkövesd), Zsirai Martin (Ajka). Kölcsönbôl visszatértek klubjukhoz: Zamostny Balázs (Újpest, onnan Soproni VSE). Távozhatnak: Kamil Kopúnek (szlovák, szabadon igazolható, próbajáték, Ceahlaul Piatra Neamt Románia), Kulcsár Kornél (Mezôkövesd kölcsön után végleg?), Nagy Olivér (szabadon igazolható, próbajáték, Ceahlaul Piatra Neamt Románia). pluszt adott a társaságnak. Azóta Szombathelyen készülünk, a pályakörülmények messze nem ideálisak, a játékosaim még nem mentek fel a Rohonci úti pályára De ez van, a Kecskemét elleni szezonzárón sem volt jobb a helyzet, mégis nyertünk. A nyitófordulóban a dobogós DVTK lesz az ellenfelünk, mint minden mérkôzésre, erre is úgy készülünk, hogy nyerünk. Tizenhárom sorsdöntô találkozó vár ránk, ebbôl legalább hatot meg kellene nyernünk. A riválisoknál is alapos változások voltak, nem lehet jóslásokba bocsátkozni, hogy ki mennyit erôsödött. Ez majd a gyepen kiderül zárta szavait a Haladás vezetôedzôje. 9

10 KÉPGALÉRIA KULTÚRA Székesegyházi emlékezés március 4-én lesz a 70. évfordulója Szombathely tragikus bombázásának. Az olaszországi bázisokról felszálló amerikai repülôk pusztítása sok-sok emberéletet követelt azon a napon, s a város órák alatt rommá vált. Ekkor érte súlyos bombatámadás a Székesegyházat is, amelynek barokk szépsége pár perc alatt pecsételôdött meg. A március 4-ei bombázást jelzô nagyriadó emlékére a város szirénái ismét megszólalnak, majd a bombázás idôpontjában a város minden templomában öt percen keresztül szólnak a harangok, emlékezve az áldozatokra és a szörnyû pusztításra. A Székesegyházi Fôplébánia Képviselôtestülete és a Székesegyházért Alapítvány kiadvánnyal is megemlékezik a pusztításról. Számos visszaemlékezô osztja meg az olvasókkal annak a napnak a borzalmait. A szerkesztôk beszámolnak arról a hôsies újraépítésrôl is, amelynek során két és fél év alatt a Székesegyház újra állt a város és az egész egyházmegye példa értékû összefogásával. A könyv végigkíséri az eredeti szépség helyreállításáért tett lépéseket 1947-tôl napjainkig. A kiadvány utolsó fejezetében megszólalnak a Székesegyházban szolgálatot teljesítô személyek is, elmondva a katedrálissal kapcsolatos emlékeiket, tapasztalataikat, élményeiket. Az emlékezést szolgálja az oratóriumban kialakított emlékhely is, amely a székesegyházi bombázást, annak következményeit mutatja be. Megtekinthetôk lesznek azok a tárgyak, építészeti töredékek, amelyek a romokból kerültek elô és sérüléseik miatt már nem voltak beépíthetôk a felújítás során. Az elkészült állandó kiállítás elôzetes bejelentkezéssel látogatható lesz. A városi ünnepségek után 17 órakor ünnepi püspöki szentmise lesz a Székesegyházban. Azt követôen kerül sor A Szombathelyi Székesegyház bombázása és újjáépítése c. könyv bemutatására. A bombázási emlékhely ismertetése után dr. Veres András megyés püspök megáldja és dr. Puskás Tivadar polgármesterrel közösen megnyitja a kiállítást. Ezt követôen a jelenlévôk is megtekinthetik az emlékhelyet. A szervezôk várják az emlékezôket, s mindazokat, akik fontosnak tartják a közös fôhajtást az áldozatok elôtt. Fotós kollégánk a megszépült, felújított Székesegyházat fotózta le a minap. 10

11 2015. FEBRUÁR 28. PROGRAMAJÁNLÓ HIRDETÉS február 28 március 6. KIÁLLÍTÁS február 6 március 1. Kámoni Arborétum (Szent Imre herceg u. 84/b.) Fa-Vicc avagy humorban nem ismerünk tréfát. Az év legviccesebb kiállítása február 6 március 6. Weöres Sándor Színház Távol s oly közel fotókiállítás február 12 április 19. Savaria Múzeum Végtelen sokféleség rovarok birodalma február 20 április 19. Szombathelyi Képtár A magyar gobelin 100 éve falikárpit-kiállítás február 20 május 10. Szombathelyi Képtár 30 éves a Szombathelyi Képtár fotódokumentum-kiállítás március 5 április 5. Szombathelyi Képtár Arany Alap kortárs nemzetközi képzômûvészeti kiállítás Szolvéniából március 6 április 26. Savaria Múzeum Szamár-sziget szellemkatonái február 28. (szombat) Iseum Savariense Szemtôl szemben beszélgetés szombathelyi származású holokauszt-túlélôkkel. Vendégek: Goldmann Gabriella és Varga Judit Aclub Retro buli Palace Cafe Ballantines Brasil Party Végállomás Kowalsky meg a Vega, vendég: Helo Zep március 2. (hétfô) Katolikus Egyetemi Lelkészség (NYME-SEK C ép. Károlyi G. tér 4.) Csúcs és forrás elôadássorozat A szentmise története, elôadó: Kürnyek Róbert Berzsenyi Könyvtár 4. emeleti terem Bibliai Szabadegyetem Hol a határ a segíteni akarás és az ártás között? március 3. (kedd) Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztô Egyesület (NYME-SEK D ép. Bernyenyi D. tér 2.) Ország-Világjárók Baráti Köre: Vonattal Belgrádon át Montenegróba, elôadó: Szalai András március 4. (szerda) Székesegyházi Fôplébánia és Székesegyházért Alapítvány Püspöki szentmise a 70 éve történt bombázás áldozataiért március 5. (csütörtök) Iseum Savariense Navigium Isidis ingyenes látogatási nap Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztô Egyesület (Kôszegi u. 2.) Szenior Klub: Nepál szíve, Katmandu Heckenast János építész vetítettképes elôadása TÁMasz Ifjúsági Olvasó Klub: szabadon választott irodalmi mû bemutatása március 1 március 5. (vasárnap csütörtök) Mesebolt Bábszínház március 1. (vasárnap) Babszem Jankó a Ziránó Színház vendégelôadása március 2. (hétfô) A hideg szív március 3. (kedd) Babszem Jankó a Ziránó Színház vendégelôadása A hideg szív március 4. (szerda) Babszem Jankó a Ziránó Színház vendégelôadása Boldog Képek a Vojtina Bábszínház vendégelôadása március 5. (csütrötök) Boldog Képek a Vojtina Bábszínház vendégelôadása február 28 március 6. (szombat péntek) Weöres Sándor Színház február 28. (szombat) Vitéz Mihály Vitéz Mihály március 2. (hétfô) Parasztopera Parasztopera március 3. (kedd) Hosszú út az éjszakába Vitéz Mihály március 4. (szerda) Hosszú út az éjszakába Vitéz Mihály március 5. (csütörtök) Hosszú út az éjszakába Vitéz Mihály A makrancos hölgy vetítés a londoni Globe Színház elôadásaiból március 6. (péntek) Hosszú út az éjszakába Vitéz Mihály március 7. (szombat) Joskar-Ola Lakótelepért Alapítvány (Bercsényi Miklós Általános Iskola, aula) Nônapi Jótékonysági Bál, mûsor: a West Side Tánccsoport bemutatója, Kiss László pantomim elôadása, Latinés standardtánc-bemutató. Zene: Univerz együttes, DJ Zsola Oladi Városrészért Egyesület (Simon István Utcai Általános Iskola) Tavaszi kerti magvásár, kertészeti tanácsadás és nônapi virágvásár Ferrum Színházi Társulás (Don Bosco Mûvelôdési Ház, Táncsis M. u. 44.) Királydráma tragikus bohózat IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS Dátum Idôkép Hômérséklet Febr. 28., szombat Viharos szél várható 1 C 9 C Márc. 1., vasárnap Márc. 2., hétfô Erôsen felhôs idô, esô várható 0 C 9 C Gyengén felhôs idô, esô várható 1 C 9 C Márc. 3., kedd Zápor várható 1 C 10 C Márc. 4., szerda Márc. 5., csütörtök Márc. 6., péntek Erôsen felhôs idô, esô várható 1 C 8 C Gyengén felhôs idô, esô várható 1 C 8 C Gyengén felhôs idô, esô várható 2 C 8 C 11

12 INTERAKTÍV CIVIL ÖNKORMÁNYZAT FOGADÓÓRA OLVASÓI LEVÉL Dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere és Kántás Zoltán, Szombathely 7. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje március 3-án (kedden) óráig a Városháza földszinti tanácskozótermében (Szombathely, Kossuth L. u. 1 3.) fogadóórát tart. Dr. Ipkovich György, Szombathely Megyei Jogú Város önkormányzati képviselôje március 4-én (szerdán) órától a Városháza földszinti tanácskozótermében (Szombathely, Kossuth L. u. 1 3.) fogadóórát tart. Sorszám a fogadóóra napján órától az Ügyfélszolgálattól kérhetô. Rettegi Attila, Szombathely Megyei Jogú Város önkormányzati képviselôje március 2-án (hétfôn) óráig Városháza földszinti tanácskozótermében (Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.) fogadóórát tart. Eseménydús tavasz elôtt a Mûvészeti 1995-ben, alapításának 20. évfordulóján a Szombathelyi Mûvészeti Szakközépiskola zenei tagozata nagy sikerrel állította színpadra Henry Purcell Dido és Aeneas címû kisoperáját tavaszán az iskola újabb nagyszabású jubileumi elôadásokra készül. Iskolánk fennállásának 40. évfordulóját tavasszal három jelentôsebb kulturális rendezvénnyel ünnepeljük. Visszafelé haladva az idôrendben: április 1-jén órakor tehetséges zenész növendékeink mutatkoznak be szólistaként a Bartók Teremben a Savaria Szimfonikus Zenekar kíséretében. A zenekari mûvészekbôl álló zsûri válogatta ki a gálakoncert résztvevôit, akik virtuóz versenymûvek egy-egy tételét szólaltatják meg. Ugyanezen a napon órakor nyílik iskolánk képzô- és iparmûvészeti tagozatának reprezentatív tárlata a Szombathelyi Képtárban az elôzô két tanév legjobban sikerült szakmai munkáiból. A kiállításon láthatóak lesznek a legszebb vizsgaremekek rajzi és plasztikai darabokkal kiegészülve. A megnyitó jeles eseménye lesz iskolánk szakmai kitüntetéseinek, a Bíró Anita-díjnak és a Vass Béla-díjnak átadása. A mûvészeti szakközépiskola márciusban mutatja be John Blow színpadi darabját, a Vénusz és Adoniszt. A zenetörténészek az elsô angol nyelvû operaként tartják számon a zenés álarcos játékot, amely Vénusz istennô és a halandó vadász, Adonisz szerelmérôl mesél a zene nyelvén. A barokk kisoperát zenész diákjaink adják elô. A felkészítést az iskola tanárai mellett neves szakemberek segítették; a rendezés érdeme Benke Éva Radnóti-díjas színházpedagógusé, a korabeli táncok betanítását pedig Kovács Gábor, a historikus táncok Angliában doktorált professzora vállalta. Az elôadás jelmezeit és díszleteit az iskola képzô- és iparmûvészeti tagozatának mûvész tanárai és diákjai tervezték és készítették el. Az ausztriai (eisenstadti) bemutató mellett Szombathelyen négy elôadás lesz. A felnôtteknek szóló koncertek március 17-én és 18-án órakor kezdôdnek a Don Bosco Mûvelôdési Otthonban. Ugyanezeken a napokon órától kifejezetten diákoknak szóló, ismertetôvel kiegészített fôpróba-elôadásokat tartunk, melyekre invitáltuk a város és részben a megye középiskolás és felsô tagozatos diákjait. A belépés minden elôadásra ingyenes, de az iskola alapítványa szíves felajánlásokat elfogad. Bízunk benne, hogy jubileumi nagyrendezvényeink elnyerik a közönség tetszését. Rápli Róbert igazgató Szombathelyi Mûvészeti Szakközépiskola RAJZPÁLYÁZAT A VÍZ VILÁGNAPJÁRA A víz világnapja (március 22.) alkalmából fotó- és rajzpályázatot hirdet a VASIVÍZ ZRt. A pályázatokra olyan alkotásokat várnak, melyek az idei Víz világnapi szlogennel hozhatók összefüggésbe: VÍZ ÉS FENNTARTHATÓ FEJ- LÔDÉS. A fotópályázaton vasi középiskolások, egyetemisták és felnôttek; a rajzpályázaton általános iskolás diákok vesznek részt. A pályázati anyagokat postai úton, vagy személyesen lehet eljuttatni a VASIVÍZ ZRt.-hez (9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19), a fotókat ben is, A fotókat legalább A/4 méretben kérik, a rajzok, festmények esetében nincs méretbeli megkötés. Pályázatokon a pályázó nevét, címét, a fotó, illetve rajz/festmény címét, az oktatási intézményt, osztályt, szaktanár nevét kérik feltüntetni. Határidô: március 9. OLVASÓI LEVÉL KO A SZOMBATHELY HELYSÉGTÁBLÁNAK Néhány nappal ezelôtt Szombathely Herény városrészen, a Szabadnép utca végén nem szokványos helyzetben lett megörökítve a helységnévtábla. A mai szélvihar aztán teljesen padlóra küldte. Mi, itt élôk jobban szeretjük, ha masszív lábakon áll Szombathely. Szerzô és fotó: György István Péter 12

13 2015. FEBRUÁR 28. MÁRCIUSBAN KEZDÔDIK AZ ELSZÁMOLÁS A fogyasztói hiteleket hónapról hónapra újra kell számolni az MNB számítási módszerével, és a tisztességtelen elvonásokat vissza kell téríteni. Minden május 1. és július 19. között kötött forint- és devizahitel érintett, kivéve a hitelkártyák, folyószámlahitelek, államilag kamattámogatott forinthitelek és az elévült szerzôdések. Élô vagy felmondott és behajtás alatt lévô szerzôdések esetén a tartozást csökkenti, lezárt szerzôdések esetén visszajár a túlfizetés. Tértivevényes levélben jön A bankok március 1. és április 30. között a deviza alapú kölcsönök esetén küldik ki a leveleket, közülük a jelzálogkölcsönöket forintosítják is, augusztus 1. és szeptember 30. között a forint alapú és a devizában törlesztett hitelek következnek. Mi lesz az árfolyamgáttal? A túlfizetést náluk elsôként a gyûjtôszámláról kell levonni, a maradványt ha van a belépést követô 60. hónaptól kell majd törleszteni, addig a havi részlet nem haladhatja meg a januári szintet. Ezután is csak 15%-os lehet az emelkedés, ehhez viszont futamidôhosszabbításra lehet szükség. Mire figyeljünk? Ha változott, jelentsük be a banknak a levelezési címünket. Akinek már megszûnt a szerzôdése, jelentse be a számlaszámát, ahová a visszatérítést kéri. Figyeljük a bank honlapját, mert aki nem kapta meg, írásbeli panaszban kérheti az elszámolást. A kedvezményesen végtörlesztôknek kérni kell: írásban, március 1. és 31. között. További információ: Pénzügyi Tanácsadó Irodahálózat, (x) H I R D E T É S C S A L Á D I VASI SEPRÛ TAKARÍTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Fax: 94/ SZÁRAZ HÁZAK VÉGLEGESEN! Vizesek, salétromosak a falai? Pereg a festék, mállik a vakolat? Dohos a levegô? Penészesek a falak? Utólagos vízszigetelés bontás nélkül, 20 év garanciával! Tel.: 06/20/ MUNKAVÉDELMI TECHNIKUS és TÛZVÉDELMI ELÔADÓ tanfolyamok indultak Szombathelyen. BECSATLAKOZÁSI LEHETÔSÉG! Érd.: 06/30/ ; FEOT Kft. FNYSZ: E /2014 HIRDETÉSI TANÁCSADÓK: Baranyi Zsuzsanna (Tel.: 30/ ) Sütô Ágnes (Tel.: 20/ ) Vörösné Budai Mária (Tel.: 20/ ) RECEPT RIZSLEPÉNY Pénzügyi kérdéseivel, panaszával forduljon bizalommal a 11 megyeszékhelyen mûködô Pénzügyi Tanácsadó Irodahálózathoz! SEGÍTÜNK: elszámolással és forintosítással kapcsolatban panaszlevelek, kérelmek elkészítésében Pénzügyi Békéltetô Testület eljárásának megindításában fogyasztóvédelmi eljárás megindításában szerzôdéskötés elôtti tájékozódásban stb. A tanácsadás: ingyenes, pártatlan, szakszerû Szombathelyi Iroda: 9700 Szombathely, Óperint u. 12. Tel.: 06/ ; Nyitva tartás: hétfô, szerda 13 17; kedd, csütörtök 9 13; péntek Hozzávalók: 25 dkg rizs, 2 sárgarépa, 1 cukkini, 2 evôkanál finomra vágott petrezselyem, 1 tojás, 2 evôkanál zsemlemorzsa, 1 mokkáskanál ôrölt kömény, 4 evôkanál olaj. A fokhagymás mártogatóhoz: 3 gerezd fokhagyma, friss menta, 2 kis pohár joghurt, 2 evôkanál citromlé, fehérbors, pici cukor. Elkészítés: A rizst megpároljuk. A répát és a cukkinit megtisztítjuk, nagy lyukú reszelôn lereszeljük. A rizst összedolgozzuk a répával, a cukkinivel, a petrezselyemmel, a tojással, a zsemlemorzsával és a köménnyel, sóval, borssal fûszerezzük. A masszából nedves kézzel 8 lapos pogácsát formázunk. Felforrósítjuk az olajat, és a pogácsák mindkét oldalát 5-5 percig sütjük benne. Konyhai papírkendôre szedjük, hogy felszívja a felesleges olajat. A fokhagymás mártogatóshoz a fokhagymát meghámozzuk, összetörjük. A mentát leöblítjük, apróra vágjuk. A joghurtot simára keverjük a fokhagymával, a mentával és a citromlével, sóval, ôrölt fehérborssal és ízlés szerint csipetnyi cukorral ízesítjük. 13

14 30% kedvezmény az ételfogyasztás összegébôl (kivétel napi menü) a hirdetés felmutatójának és társaságának február 16. és március 20. között. A kedvezmény igénybevételéhez hétfô 12 órától péntek 22 óráig tudunk helyet biztosítani. A kedvezmény tárgynapot megelôzô asztalfoglalásnál érvényes. Tel: 94/ Szombathely, Gagarin út 14. Neczpál Katalin ingatlan- és pénzügyi közvetítô Készpénzes ügyfeleim részére szombathelyi eladó lakásokat keresek! Tel.: 06/70/ VASI SEPRÛ TAKARÍTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Szônyeg- és kárpittisztítás Társasházak, irodák, házak takarítása Festés, átalakítás utáni nagytakarítás Galambriasztó rendszerek telepítése Fax: 94/ Szombathelyen a Király utcában 55 m 2 -es helyiség kiadó, kereskedelmi és irodai célra egyaránt. Telefon: Gyors elhelyezkedési lehetôség! A VAGYONVÉDELMI ORSZÁGOS KIKÉPZÔ KÖZPONT KFT. SZEMÉLY- ÉS VAGYONÔR OKJ-s szakmunkás tanfolyamot indít március 7-én SZOMBATHELYEN Hétvégén is hívható! NMH: E /2014/A001. A Sabina Zrt. felvételre keres betanított kárpitosokat jó kézügyességgel két mûszakos munkarendbe. Jelentkezni lehet: Pappné Bakucz Andreánál, a 94/ es telefonszámon tavaszi-nyári kollekció megérkezett! Szombathely, Rumi út FÜRDÔSZOBA SZAKÜZLET (Rumi út és a körgyûrû keresztezôdésében) Telefon: Nyitva tartás: H P: , Szo.: BURKOLATOK SZANITEREK CSAPTELEPEK FÜRDÔSZOBABÚTOROK 14

15 2015. FEBRUÁR 28. H I R D E T É S TISZTÍTÓSZALON Szombathely, Kossuth L. u. 19. Telefon: 94/ Sárvár, Batthyány u. 42. Folttisztítás Textilkímélô tisztítás Kisebb hibák javítása Mosás Formatartó vasalás Bôrtisztítás Ruhafestés Szônyegtisztítás Rábahidvégen 2 szobás, komfort nélküli ház áron alul eladó! Közmûvek: víz, villany, csatorna, gázellátás a településen. A 8-as fôút melletti elhelyezkedése miatt alkalmas kereskedelmi, vendéglátói vagy gazdálkodási célra. Érdeklôdni: 20/ Szombathely Hollán Ernô u. 21. Tel.: 94/ BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHET! Óvodások úszásoktatása garanciával! Szeretnénk tanfolyamunkra azon szülôk figyelmét felhívni, akiknek nagycsoportos gyermekük a tavalyi évben részesült az ingyenes óvodai úszásoktatásban, és még nem tanult meg úszni! Számukra garanciával hirdetjük meg úszótanfolyamunkat, három fontos érték elsajátításának lehetôségével: 1. A gyermekorvosok szerint élettanilag 9 éves korig a legoptimálisabb alapsportág az úszás! 2. Az úszás megtanulása révén a vízi balesetek megelôzhetôk egy életre szólóan! 3. A tanfolyam sikeres elvégzése után lehetôség van úszóvagy vízilabda-egyesületbe való jelentkezésre! Kérjük, fontolja meg az elôzôekben leírtakat, és írassa be gyermekét 10 foglalkozásból álló tanfolyamunkra! Várjuk fiatalabb gyermekek és testvérek jelentkezését is! (x) ÚSZÓTANFOLYAM indul 2 7 éves korig, garanciával, keddi napokon, a város legszebb, legnagyobb, tanmedencéjében, az Oladi Általános Iskola, Középiskola és Szakiskolában. MÁRC. 10-ÉN (kedden) tôl, ingyenes próbafoglalkozással! Beiratkozás a foglalkozás elôtt, órától és utána is. Telefon: 06-70/ Laki László testnevelô tanár, úszóedzô RENDEZVÉNY: március 7-én a hölgyeké lesz a fôszerep Esküvôk, céges rendezvények, családi baráti rendezvények Négysávos Brunswick bowling pálya Pizzéria Pizza házhoz szállítás 100 fôs rendezvényterem Szombathely, Juhász Gy. u. 15. Tel.: 94/

16 HOTEL-PENSION CONTINENTAL BÉCS WIEN Nônapi szerencsekerék akció március 5 9-ig! SZERETETTEL VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET! Központi fekvés, közvetlenül az U3 metró Neubaugasse megállójánál Szobák: 2-3 fô részére 4-5 fôs apartmanok családok részére Parkolóház Magyarul is beszélünk Telefon: (+431) Fax: (+431) A-1070 Wien, Kirchengasse 1 / Mariahilferstr. 50 sarok Nyílt nap a Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskolában március 10-én, 8 11 óráig. Szeretettel várjuk az érdeklôdô szülôket és a leendô elsô osztályosokat. Sportiskolai alkalmassági idôpontja: március További információk: Tel.: 94/ WHC vas megyei partnercégei részére keres az alábbi munkakörökbe munkavállalókat: operátor (Szombathelyre, Kôszegre) kiemelkedô juttatási csomag, 3 ill. 4 mûszakos munkavégzés betanított varró (Szombathelyre) 1 mûszak, kismama mûszak, részmunkaidôs lehetôség targoncás (Szombathelyre) magasemelésû gyakorlattal nappali tagozatos diákok folyamatos munkalehetôség, versenyképes órabérek. Jelentkezni: 94/ ; 30/ Szombathely, Thököly u I. emelet Munkaügyi engedélyszám: , XX-M-001/407/2013

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Terney Béla Kollégium Szentes 2014/2015 Készült a 229/2012. (VIII. 28.) nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet 23.. alapján. 1. A kollégiumban

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentősen átalakul, a járási

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Találkozzunk a könyvtárban!

Találkozzunk a könyvtárban! Találkozzunk a könyvtárban! Országos Könyvtári Napok 2014. október 13-19. A Berzsenyi Dániel Könyvtár megvalósult programjai Életkortól és lakóhelytől függetlenül, minden korcsoport számára állítottunk

Részletesebben

Szakközépiskola. E-mail cím: titkarsag@keri-szolnok.sulinet.hu Honlap elérhetőség: www.keri-szolnok.sulinet.hu Tel.: (56) 800-130 Fax.

Szakközépiskola. E-mail cím: titkarsag@keri-szolnok.sulinet.hu Honlap elérhetőség: www.keri-szolnok.sulinet.hu Tel.: (56) 800-130 Fax. Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola OM azonosító: 201166 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézmény Akkreditált ECL Nyelvvizsga-szervező Központ Azonosító: 036025 Tagintézmény-vezető: Dr.

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló. A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló. A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY 2014. évi tevékenységéről A Junior Art Alapítvány 2014. évben az alapító okiratában foglaltak szerint törvényesen és rendeltetésszerűen

Részletesebben

A Pasaréti Gimnázium hírlevele

A Pasaréti Gimnázium hírlevele A Pasaréti Gimnázium hírlevele Tisztelt Szülők, kedves Diákok! A Pasaréti Gimnázium 2016/2017-es tanévének októberi hírlevelében megtalálhatják az állandó és várható programjainkat, valamint egyéb, közérdekű

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM OKTÓBER 14. KEDD 10:00 CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM Az induló helyismereti klub vendége a VERSEGHY KÖR HÍDVÉGI ILONA: Szemelvények a szolnoki gépipari technikum történetéből című

Részletesebben

Látássérültek Észak-alföldi Regionális. Egyesülete. 26/2015. számú hírlevél. Tartalom. 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk

Látássérültek Észak-alföldi Regionális. Egyesülete. 26/2015. számú hírlevél. Tartalom. 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete 26/2015. számú hírlevél Tartalom 1. Tájékoztatás a MÁK igazolványról 2. Út a diplomához 2015-2016 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk 1. Tájékoztatás

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének :00 órakor

MEGHÍVÓ. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének :00 órakor MEGHÍVÓ Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági és Városstratégiai Bizottsága 2015.12.07 13:00 órakor ülést tart a Városháza I.emeleti Nagyteremben, melyre ezúton tisztelettel meghívom Nyilvános

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7.

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7. PREVENT ART 2. Programok és Módszervásár a józanságért 2011. ÁPRILIS 7. ANGYALFÖLDI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMISMERTETŐ A XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. Iránytű Ifjúsági Információs

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KÖPÖNYEG ÉS PALÁST DRÁMA SZENT MÁRTONRÓL

KÖPÖNYEG ÉS PALÁST DRÁMA SZENT MÁRTONRÓL 26. ÉVF. 9. SZÁM SZOMBATHELY, 2016. MÁRCIUS 5. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP KÖPÖNYEG ÉS PALÁST DRÁMA SZENT MÁRTONRÓL MEGÚJUL A GOTHARD-KASTÉLY KÖZGYÛLÉSI ÉRTÉKELÉSEK CIVILEK FIGYELEM! PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK Autó

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. 2015. február június

PROGRAMFÜZET. 2015. február június PROGRAMFÜZET 2015. február június 2 www.algyokultura.hu ADATOK Faluház Búvár u. 5. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-20 óráig, rendezvények esetén ettől eltérően. Hétvégenként a rendezvényeknek megfelelően.

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

II. 2. Tanév helyi rendje

II. 2. Tanév helyi rendje II. 2. Tanév helyi rendje Idő, időpont Esemény Felelős Keletkezett dokumentumok 2013. szeptember 2 - június Szorgalmi idő: 180 tanítási nap 13. 2013. szeptember 2-2014. Első félév január 17. 2014. január

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet)

Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet) Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet) Májusi Program HONVÉD KULTURÁLIS KÖZPONT 1899 óta a katonaközösségek szolgálatában Nyitva: minden nap 8-22 óráig 1143 Budapest, Stefánia út 34-36. Telefon: (1) 460

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola MUNKATERV. 2014/2015. tanév

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola MUNKATERV. 2014/2015. tanév KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola MUNKATERV 2014/2015. tanév A 2014/2015. tanév munkarendje Tanévnyitó: Első tanítási nap: 2014. szeptember 01., 8 00 óra (felelős: Jakab Sándor - 7 30

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax:

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax: Különös Közzétételi Lista 2016/2017-es nevelési év Óvoda Az alábbi adatokat tesszük közzé a Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23 -a értelmében. SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre Készítette: a PIGYÖ képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó a Pigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám Kedves Olvasó! Hamarosan kezdődik a nyári pihenés, legalább is gyermekeink részére. Ez számunkra is öröm, viszont az, hogy hol legyen gyermekünk a nyári szünidőben már

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság ülése Helyszín:

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

XIII. évfolyam - 9. szám 2012. Október (a Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár előtti kopjafánál rossz idő esetén a nagyteremben) október 24. (szerda) 17:00 Könyvtár TOP lista - szeptember 1.

Részletesebben

Versenyeinkre a nevezéseket 2013. április 25-ig legyetek szívesek elküldeni!

Versenyeinkre a nevezéseket 2013. április 25-ig legyetek szívesek elküldeni! Általános Iskolák Igazgatóinak Munkaközösségeinek L A N D O R N A P 2013. május 22. (szerda) Tárgy: versenykiírások Kedves Kollégák! A Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola az idei tanévben a következő

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

2014. október 21. KEDD

2014. október 21. KEDD 2014. október 21. KEDD Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola 8 óra: A at megnyitja: Pintér Etelka intézményvezető Helyszín: A épület Aula Programok az A épületben 8 12 óra: A szentesi laktanya (II.

Részletesebben

múzeumi programok január szombathely Gatyás ölyv - Savaria Múzeum

múzeumi programok január szombathely Gatyás ölyv - Savaria Múzeum múzeumi programok 2017. január Gatyás ölyv - Savaria Múzeum szombathely 2017. január Január 10. kedd 17.00 Január 24. kedd 17.00 Tárlatvezetés Január. 11. szerda 17.00 iseum savariense Vas vármegye kora

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

Munkaterv. 2013/2014-as tanév. A Diákönkormányzat által szervezett programokról. Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa

Munkaterv. 2013/2014-as tanév. A Diákönkormányzat által szervezett programokról. Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa Munkaterv 2013/2014-as tanév A Diákönkormányzat által szervezett programokról Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa Nyíregyháza, 2013. augusztus 29. A 2013/2014-es tanév legfőbb célkitűzései

Részletesebben

Tájékoztató a középfokú beiskolázás rendjéről. Juhász András igazgató Újbudai József Attila Gimnázium Budapest, 2014. szeptember 23.

Tájékoztató a középfokú beiskolázás rendjéről. Juhász András igazgató Újbudai József Attila Gimnázium Budapest, 2014. szeptember 23. Tájékoztató a középfokú beiskolázás rendjéről Juhász András igazgató Újbudai József Attila Gimnázium Budapest, 2014. szeptember 23. Újbudai József Attila Gimnázium OM azonosító: 034982 Feladatellátási

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja 2014.02.21. A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján megemlékezést tartottak a városházán. A nyíregyházi önkormányzat idén immár negyedik alkalommal hirdetett a témában

Részletesebben

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által szervezett szakkörök

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola 2012-2013 es tanév Munkaterve (A munkaterv a tanév eseményeinek megvalósításakor

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

Előadó: Előkészítette: Véleményezte:

Előadó: Előkészítette: Véleményezte: Előterjesztés Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére, a 11. számú Tájékoztató a 2015. éi városi rendezvénytervről tárgyú napirendi pontjához Előadó: Tölgyesi

Részletesebben

a fák táncra állanak.

a fák táncra állanak. 2015. április 10-én ismét a költészet parkjává alakul a KÖSZI előtti tér. A Költészet Napja Kőbányán ebben az évben is olyan különleges rendezvény lesz, amelyre érdemes jelentkezni gyerekeknek és felnőtteknek

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL augusztus

SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL augusztus Tisztelt karneváli önkéntes! A Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Alapítvány ebben az esztendőben is fontosnak tartja a karneváli önkéntes tevékenységeket. Az alapítvány szándéka, hogy 2014-ben, ahogy

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/OKTÓBER Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi tizedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben