HALADÁS: INDUL A TAVASZI HADJÁRAT! EGYRE TÖBB A HATÁRSÉRTÔ KÖZGYÛLÉS: NAPIRENDEN A KÖLTSÉGVETÉS MEGÚJULT A SZÉKESEGYHÁZ KÉPEKBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HALADÁS: INDUL A TAVASZI HADJÁRAT! EGYRE TÖBB A HATÁRSÉRTÔ KÖZGYÛLÉS: NAPIRENDEN A KÖLTSÉGVETÉS MEGÚJULT A SZÉKESEGYHÁZ KÉPEKBEN"

Átírás

1 25. ÉVF. 8. SZÁM SZOMBATHELY, FEBRUÁR 28. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP HALADÁS: INDUL A TAVASZI HADJÁRAT! EGYRE TÖBB A HATÁRSÉRTÔ KÖZGYÛLÉS: NAPIRENDEN A KÖLTSÉGVETÉS MEGÚJULT A SZÉKESEGYHÁZ KÉPEKBEN Baba-Mama angol 3 22 hónapos gyermekeknek Tudj meg többet a Helen Doron Módszerrôl: éves korig Tanfolyamunk elônyei: angol nyelv elsajátítása játékosan ritmusérzék, muzikalitás fejlesztése jelnyelv használata mozgásfejlesztés barátságos légkör kiscsoportos foglalkozások

2 TÁMOGATOTT OLDAL Tényleg olyan rossz? A WALDORF-ISKOLÁK NÖVEKVÔ NÉPSZERÛSÉGÉRÔL Sokféle vélemény fogalmazódik meg a Waldorf-iskolákkal kapcsolatban. De vajon mi is az igazság? Az tény, hogy évente átlagosan három új Waldorfiskola nyílik Magyarországon. Mára már 37 mûködik, és újabb négy van engedélyeztetés alatt. Szombathelyen körülbelül háromszáz család választja a Waldorf-pedagógiát gyermekei neveltetéséhez. A 11-es huszár úton mûködô Apáczai Waldorf Iskola tanárai az alábbiakban foglalták össze e népszerûség okát, illetve válaszolják meg a pedagógiájukkal kapcsolatban gyakran felmerülô kérdéseket. Miért van egyre nagyobb érdeklôdés a Waldorf-iskolák iránt? Vekerdi Tamás a közelmúltban azzal magyarázta egyre gyorsabb terjedésüket, hogy a mai magyarországi iskola nem a gyerekekhez, nem testi és lelki szükségleteikhez, nem életkori sajátosságaikhoz szabott. Elundorítja ôket a tanulástól, ahelyett, hogy rávezetné a világ és az emberi jelenség érdekességére. Ma óriási mértékû tananyag megtanulását követelik meg az állami iskolák, de ennek a tudásnak a 75%-a felejtésbe megy, mint azt a kutatások bizonyítják. E helyzetben alternatívát jelentenek a Waldorf-iskolák, melyek élményszerûen igyekeznek átadni a tananyagot, hogy a gyermeknek öröme legyen benne, és megmaradjon lelkesedése a világ megismerése iránt. A Waldorf-iskolákban nem kell tanulnia a gyerekeknek? Nagyon sokat és nagyon alaposan tanulnak itt a gyerekek. De ez erôlködés nélkül, élvezetesen történik. Az az 5. osztályos tanuló például, aki négy héten át minden nap foglalkozik az ókori görögökkel: alaposan végigolvassa mitológiájukat, eljátssza drámáikat, megfesti vázáikat, megtanulja memoriterekben szép gondolataikat, és több száz Waldorf-iskolás társával a megelevenített ókori olimpiai játékok részese lehet, egy életre magába zárja e kultúrát. Így lehet szinte észrevétlenül, stressz nélkül nevelni. A gyerekek nem tudnak karácsonyra, sôt még elsô osztály végére sem olvasni? A Waldorf-iskolások valóban lassabban, és így alaposabban ismerkednek a betûkkel, miként arra a köznevelési törvény több évet biztosít minden iskolásnak. Vekerdi Tamás úgy fogalmazott, teljesen abszurd elvárás, hogy karácsonyra vagy az elsô év végére mindenki írjon, olvasson. Miért kellene 30 gyereknek ugyanúgy haladnia? Lesz olyan is, aki csak harmadik végére fog stabilan írni-olvasni. Akkor ô hülye, a másik meg zseni? Lehet, hogy éppen fordítva, hiszen tudjuk, a késôn érô gyerekek között sok a kiemelkedô tehetség. Mindnyájan tudjuk, az iskolái teljesítmény nem korrelál az életben való beválással, hiszen a boldoguláshoz az értelmi képességeken kívül sok egyéb is szükséges. Késôbb nehezebben boldogulnak a Waldorf-iskolások? A nemzeti alaptanterv melyhez a Waldorf-kerettanterv is igazodik nyolc kulcskompetenciát fogalmaz meg a problémamegoldó képességtôl a lényegkiemelô és kommunikációs képességig, ami mind kell az életben való boldoguláshoz, továbbtanuláshoz. Ezekben kiemelkednek a waldorfos diákok, és rendelkeznek egyfajta egészséges önbizalommal is. Ez abból adódik, hogy a gyermekekre úgy tekintenek nevelôik: mindegyikük tehetséges valamiben. Ezt meg kell látniuk, és segíteniük kell kibontakoztatását. A diákok körében így nem csak egy képességet ismernek el. Azt élik meg az évek során, hogy egyikük ebben jobb, a másikuk abban tehetségesebb, mindannyian nagyon értékes emberek. A problémás gyerekeket íratják Waldorf-iskolába? Jellemzô, hogy azok a szülôk hozzák Waldorf-iskolába a gyerekeiket, akik az átlagnál nagyobb figyelmet szeretnének számukra az iskolában is. Ezt az igényt az Apáczai Waldorf Iskola teljes mértékben igyekszik kielégíteni, hisz osztályainkba maximum 16 fôig fogadjuk a diákokat. S ha bármikor bármiben elakad a gyermek, akkor külön személyes figyelmet tudunk neki biztosítani egyéni órákon. Osztályaink hasonló összetételûek, mint más iskolákban. Mindenkinek elérhetô a Waldorfiskola? Érzékelhetô-e társadalmi különbség benne? A hazai kutatások azt mutatják, hogy minden iskolai évvel nô a gyerekek magukkal hozott társadalmi hátránya az állami oktatásban. Így a jók még jobbak, a rosszak még rosszabbak lesznek. Az Apáczai Waldorf Iskola azonban ugyanazt a minôséget és lehetôséget biztosítja összes tanulójának. Mindenki elsôtôl négy angolórán és két németórán vehet részt nálunk. Mindenkinek ugyanazt a jó minôségû festéket, íróeszközt, füzetet biztosítjuk. Mindenkinek lehetôsége van az összes mûvészeti és sporttevékenységben részt venni a zenetanulástól az úszásoktatásig. A szülôk támogatásaikkal segítik iskolánkat, hogy az állami normatívát kiegészítve minden gyermek egyenlô, minôségi oktatásban részesüljön. A Waldorf-pedagógia és így az Apáczai iskola alapelve is, hogy minden hozzánk jelentkezô gyermeket segítenünk kell, hogy ebben a nevelésben részesülhessen. Az Apáczai Waldorf Iskola programjai a következô oldalon olvashatók. SZOMBATHELY INGYENES HETILAPJA FÔSZERKESZTÔ: Krilov István MUNKATÁRSAK: Szabó Zoé, Tulok Gabriella FOTÓ: Bonyhádi Zoltán, Garai Antal, Mészáros Zsolt, Vágvölgyi Bálint CÍMLAP: Vágvölgyi Bálint HIRDETÉSI TANÁCSADÓK: Baranyi Zsuzsanna (Tel.: 30/ ), Sütô Ágnes (Tel.: 20/ ), Vörösné Budai Mária (Tel.: 20/ ) IRODAVEZETÔ: Dejcsics Gabriella NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS: Grafirka Stúdió NYOMDA: ISTER Trade Kft. Készül példányban KIADJA: a Promed Média Szolgáltató Kft Szombathely, Kisfaludy Sándor u. 55. FELELÔS KIADÓ: Szilágyi Gábor ügyvezetô igazgató LAPIGAZGATÓ: Roznár Gyöngyi TERJESZTÉS: Savaria Post Kft. (Tel.: 94/ ) SZER- KESZTÔSÉG ÉS HIRDETÉSFELVÉTEL: 9700 Szombathely, Semmelweis u. 2. (Pelikán Palace Irodaház) 1. em. Telefon: 94/ Fax: 94/ ISSN X MINDEN JOG FENNTARTVA! 2

3 2015. FEBRUÁR 28. FÓRUMBAN UTÁNAJÁRTUNK Egyre több a határsértô Vas megyét is érinti az illegális migráció, az idén eddig több mint nyolcvan, hazánkban jogszerûtlenül tartózkodó külföldit állított elô a Vas Megyei Rendôr-fôkapitányság. Tavaly az év hasonló idôszakában egyet sem. Az idén eddig több mint 23 ezer bevándorló kért menedékjogot Magyarországon, tavaly egész évben 43 ezren érkeztek ezzel a céllal az országba. Vas megyében is nôtt az illegális migránsok száma. De kit is nevezünk illegális bevándorlónak? A nem schengeni övezetbôl érkezô személyek jogszerûen érvényes útlevéllel és vízummal utazhatnak be. Ha a személyek ilyen okmányokkal nem rendelkeznek, és nem a kijelölt határátkelôhelyeken lépnek be az ország területére, akkor beutazásuk jogellenes tudtuk meg Takács Zoltán rendôr ôrnagytól, a Vas Megyei Rendôr-fôkapitányság sajtóreferensétôl. Amikor menekültkérelmet nyújtanak be, a menekülteljárás idejére magyarországi tartózkodásuk jogszerûvé válik, de nem jogosultak a többi tagállamba továbbutazni, mert a schengeni tagállamokba való továbbutazás feltételeivel nem rendelkeznek. A feltételekkel nem rendelkezô személyek továbbutazását a rendôrség köteles megakadályozni tájékoztatott Takács Zoltán. Vas megyét is érinti a menekülthullám, legalábbis a rendôrségnek több dolga akad: Tavaly, az év elsô másfél hónapjában nem történt az illegális migrációhoz köthetô elôállítás, azonban az idei év február 15-ig eltelt idôszakában összesen nyolcvanhárom harmadik országbeli állampolgár elôállítására volt szükség. A Magyarországra illegálisan érkezô migránsok célországa alapvetôen Ausztria és Németország. A rendôrség eddig is fokozott figyelmet fordított a harmadik országbeli, a jogszerû tartózkodásukat igazolni nem képes személyek ellenôrzésére, és ezután is mindent megtesz az illegális migráció visszaszorítása érdekében hangsúlyozta a sajtóreferens. A feladat teljesítésében osztrák kollégáik segítik a magyar rendôröket. A Vas Megyei Rendôr-fôkapitányság a szomszédos Burgenlandi Tartományi Rendôr-igazgatósággal az illegális migráció együttes kezelésére gyors információcserét dolgozott ki, valamint közös migrációs ellenôrzéseket hajt végre a havonta egyeztetett idôpontokban. A fennálló helyzetre tekintettel a rendszeres közös osztrák magyar járôrszolgálat a jogsértô cselekmények megelôzése mellett az illegális migráció visszaszorítására is irányul. Vas megye területére az idei évben eddig érkezett illegális migránsokat a rendôrök elôállították a területileg illetékes rendôrkapitányságokra, ezt követôen meghallgatták, majd a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal részére adták át további eljárási cselekmények lefolytatása érdekében tudtuk meg Takács Zoltántól. SaFó A koszovói migráció oka az ország súlyos gazdasági helyzete, a nyomor elôl menekülnek az emberek családostul. Sajtóhírek szerint azért nôtt meg jelentôsen a kivándorlók száma, mert Koszovóban olyan hírek kaptak szárnyra, hogy Németországban tárt karokkal, azaz lakhatási lehetôséggel, egyéb támogatásokkal várják ôket. Felmerül a kérdés, hogy miért nem hagyjuk ôket átmenni egy másik uniós államba, miért érdeke az országnak a határon elfogni és visszautaztatni ezeket a szerencsétlen embereket a hazájukba. Választ az uniós menekültügyi szabályokból kapunk a kérdésre: ha illegálisan mennek tovább, és elkapják ôket, oda toloncolják vissza ôket, amelyik uniós tagállamba elôször beléptek. Apáczai Waldorf Általános Iskola Beiskolázási program Február 28. szombat 15 óra MIÉRT JÓ A WALDORF? Beszélgetés az iskola vezetôségével, szülôi körével. Március 6. péntek 15 óra HOGYAN BOLDOGUL EGY WALDORF-ISKOLÁS? Beszélgetés a leendô elsô osztály tanítójával. A programok alatt játékos foglalkozások gyerekeknek. Helyszín: Szombathely, 11-es huszár út Tel.: 30/ apaczaiwaldorf.hu 3

4 VISSZAPILLANTÓ IFJÚSÁG SPORT Volt mûvészetisek reklámfilmjei A Szombathelyi Mûvészeti Szakközépiskola alkalmazott fotográfus képzésének diákjai szakmai mûhelymunkaként készítették el a 40 éves belvárosi Savaria mozi rövid reklámspotjait. A diákok számára alkalmazott kreatív feladatként kiadott mûhelymunkában a vetítôhely szolgáltatásainak és karakterének minél hatásosabb és ugyanakkor informatívabb megjelenítése, illetve a mûfajban megszokott rövid terjedelem betartása volt a legfôbb követelmény. Az elkészült munkák a legkülönfélébb animációs technikákat, a retrótrendeket és a mozi arculati elemeit is változatos formában felhasználó alkotások lettek. Az AGORA Savaria Filmszínház vetítései elôtt mostantól a nagyközönség számára is látható reklámfilmecskék alkotói a 2014-ben érettségizett évfolyam diákjai: Bicsák Boglárka, Garger Henrietta (jelenlegi végzôsök), Feiner Janka (jelenleg a Képzômûvészeti egyetem intermédia szakos hallgatója) és Pittmann Glória (jelenleg a MOME animáció szakos hallgatója). Tanáraik: Nagy Róbert, Horváth Tibor és Vágvölgyi András. 125 éves a Horváth Boldizsár Szakközépiskola Nagyszabású gálamûsorral ünnepelte fennállásának 125. évfordulóját a Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium az Aréna Savariában. Puskás Tivadar polgármester kiemelte, hogy a város történelme során mindig nagy hangsúlyt fektetett az oktatásra, és utalt az iskola sikereire: a szakközépiskolák top százas listáján a 11. helyezést érte el a szombathelyi intézmény. A köznevelésért felelôs államtitkár, Czunyiné Bertalan Judit is köszöntötte az intézményt a nevezetes alkalomból. Kovács Vince, a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt emelte ki, hogy fontos megtalálni az egyensúlyt az elméleti és gyakorlati képzés között. Sági József, az intézmény igazgatója az 4 iskola történetét foglalta össze. Az iskola felállítását 1886-ban a város iparosai, kereskedôi kezdeményezték, Szombathelyi Ipari és Kereskedelmi Szakoktatással Kapcsolatos Államilag Segélyezett Polgári és Közép Kereskedelmi Iskola néven nyitotta meg kapuját. A kereskedelmi szakoktatás szeptember 1-jén kezdôdött meg a polgári iskola IV. osztályát végzett tanulókkal; általános mûveltséget nyújtó közismereti tárgyakat és szaktárgyakat tanítottak, 1901-tôl a jelenlegi épületben. Az iskola fennállásának 49. évében felvette Horváth Boldizsár nevét tól lányokat is felvettek az intézménybe, amely a közgazdasági középiskolák szakosítása következtében az iskola ipari és mezôgazdasági tagozatú közgazdasági technikummá vált, majd 1965-tôl közgazdasági szakközépiskolaként mûködik. Az évforduló alkalmából Király Bernadett és Kulics György tanárok miniszterelnöki dicséretben részesültek. Sportos nap kortárs segítôknek A Nemzeti Bûnmegelôzési Tanács támogatásával Van más út címmel kortársaktiváló programot indított a Vas Megyei Rendôr-fôkapitányság olyan középiskolás fiatalok részére, akik vállalják az önkéntes tevékenységet kortársaik segítése érdekében. A program célja, hogy a résztvevôknek átadott prevenciós információk a kortárssegítô hálózat kiépülésével a fiatal korosztályhoz eljutva beépüljenek a fiatalok gondolkodásmódjába, növelve ezzel mind a bûnelkövetôvé válással szembeni, mind pedig az áldozattá válás elkerüléséhez szükséges védelmi képességüket. A mindennapi élet során felhalmozódó feszültség levezetésére kiváló lehetôséget nyújt a sport, amely belsô erôt ad, kitartásra, rendszerességre, gyakorlatiasságra nevel. Ennek szem elôtt tartásával szerveztek szerdán Sportos nap -ot huszonöt kortárssegítônek és az általuk bevont, mozgósított kortársaik részére a szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium tornatermében. Változó szociális ellátások A szociális ellátások március 1-jét követô változásának szabályozásáról tartott tájékoztatót a kormányhivatal a Megyeházán. Elhangzott: a segélyezési rendszer március 1-jei átalakításával a járási hivatalokhoz kerül a foglalkoztatást helyettesítô támogatás valamint az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás mint pénzbeli szociális ellátás, amelyre országosan közel 300 ezer ember jogosult. A fenti idôponttól az addig jegyzôi hatáskörben biztosított aktív korúak ellátása járási hatáskörbe kerül, valamint megváltoznak a pénzbeli ellátási formák is, így az eddigi rendszeres szociális segély megszûnik és helyette bevezetésre kerül az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, illetve megmarad a foglalkoztatást helyettesítô támogatás. A hatáskörváltással összefüggésben az ügyfeleknek nincs teendôje, az új ellátásra való jogosultságukat a jegyzôk február végéig hivatalból felülvizsgálják. Szombathelyen március 1-jétôl szociális ügyekben az új ügyfélfogadási helyszín a Hunyadi út. 45. szám alatt, a Munkaügyi Kirendeltség épületének 2. emeletén lesz, ahol korábban Kormányablak mûködött. Az ügyfélfogadási idô nem változik. Továbbra is hétfôn és csütörtökön 8 órától 16 óráig, szerdán este fél 6-ig és pénteken 12 óráig tart az ügyfélfogadás. Áldozatokra emlékeztek A kommunizmus áldozatainak emléknapján hajtottak fejet szerdán a Honderû Asztaltársaság, a Polgári Egyesület Szombathelyért, a Recski Szövetség Nyugat-dunántúli Csoportja, az 56-os Szövetség Vas Megyei Szervezete és a Rákóczi Szövetség Szombathelyi Szervezete, valamint szombathelyi polgárok a diktatúra áldozatai elôtt. A Király utcai, volt AVH-épületén lévô emléktáblánál Puskás Tivadar polgármester és Illés Károly alpolgármester koszorúzott a város nevében. Kommunikációs képzés a VASIVÍZ-nél Lezárult A Vasivíz ZRt. Alkalmazottai foglalkoztathatóságának és munkahelyi Kompetenciáinak javítása képzésekkel címû projekt. A társaság alkalmazottainak közel negyede, 124 fô vett részt különbözô képzéseken, melynek köszönhetôen javultak a nyelvi, kommunikációs és szakmai kompetenciáik.

5 2015. FEBRUÁR 28. ANNO A N N O Iskolamozi: népnevelés és sulimentesség Iskolamozi. A nyolcvanas évek derekáig generációk sora töltött el havonta egy délelôttöt a moziban. A népnevelô szándék tisztán látszott, más kérdés, hogy akkor, tinédzserként a legkevésbé sem foglalkoztatott minket, hogy vajon az Auróra cirkáló milyen szerepet töltött be a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban sokkal inkább a sulimentességet jelentette a diákoknak ez a nap. De lássuk, hogy az iskolamozi születésének tizedik évfordulóján miként írt a mozgalomról a megyei napilap. A Vas megyei Moziüzemi Vállalat a mûvelôdésügyi szervek megértô támogatásával szeptember 1-én hívta életre a filmnézésnek ezt a hasznos formáját. Hasznos, mert nagy tömegeket mozgat tíz év alatt 14 ezer 976 elôadáson 2 millió 43 ezer diák vett részt mert a kollektív mûvészet a film nagyjából azonos korosztályban válik közös élménnyé, mert irányított és ellenôrzött programja. A legfiatalabb, de hatásában legkomplexebb mûvészeti ág A források felkutatásában a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre. ezen az úton lopakodik be egyelôre fôleg szórakoztató jelleggel, a diákok világképének kitágítására már az általános iskolában is. Az iskolák nagyszerû partnernek bizonyultak, a vezetôk felismerve az oktatásban és nevelésben hasznosítható elônyöket, szívesen kötöttek szocialista szerzôdést a vállalattal: a szülôknek sem jelent gondot a forintos nagy kedvezményû bérlet. A népnevelô szándék természetesen megmutatkozott a filmválasztásban, sôt, illeszkedtek a mozik az aktuális tananyagokhoz. Jelenti ez azt is, hogy nem egy oktatási intézményünkben szakkörökön, osztályfônöki órákon, magyar- vagy történelemórákon elôkészítik, megbeszélik és vita jelleggel számon is kérik a pedagógusok a filmeket S nemcsak szemléltetést nyújt egy-egy kiváló alkotás a tananyaghoz, hanem mindenkor kapcsolódik az aktuális évfordulókhoz, ezen keresztül a proletárinternacionalizmus, a hazafiság, a béke nemes gondolatának elmélyítését is segíti érzelmi és értelmi síkon. Hú, hogy ez pontosan mit is jelent, nem könnyû elsôre, sôt, másodszorra sem megfejteni Az általános iskolások 1969-ben olyan remekmûveket tekinthettek meg, mint a Normandia-Nyeman, az Auróra Cirkáló, az Emberi sors, A béke elsô napja, a Légy jó mindhalálig, a Rákóczi hadnagya, s még sok más, az iskolák által a javasolt listából választott film. A középiskolások számára még nagyobb volt a választék, megtaláljuk a világ filmtermésébôl válogatott legnagyobb archív filmeket (Csatona, Néma barikád), a régebbi és a legújabb hazai alkotások javát (Angyalok földje, Feldobott kô, Imposztorok), s a legújabb külföldi alkotásokat (Mint a bagoly nappal, A halál 50 órája, Karamazov testvérek, Z, vagy egy politikai gyilkosság anatómiája). Válogathatnak az iskolák a nagy évfordulók tiszteletére készített, még nagyközönség elé sem került alkotásokból is (pl: Ítélet: készülô Dózsa filmünk). Megyénkben volt a legaktívabb az iskolamozi mozgalom, amely ilyen szervezett formában, ilyen nagy látogatottsággal és elôadásszámmal sehol az országban nem mûködik. KI ÜGYELETES PATIKA Az ügyelet adott nap reggel 8.00-tól vagy este tól másnap reggel 8.00-ig tart. Az ügyelet február 28-tól március 6-ig. 28., Szo Margaréta, Margaréta u. 3., ; 1., V Szent Rita, Vasút u. 3., ; 2., H Markusovszky, Markusovszky u. 3, ; 3., K Pelikán, Semmelweis u. 4 6, ; 4., Sze Szent Márton, Szent Márton u ; 5., Cs Stromfeld, Stromfeld A. u. 15., ; 6., P Panacea, Dolgozók útja 31., Játék Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: a Kaukázusból. Tóth-Irimiás Dalma kozmetikai utalványát Edelényi-Hancz Eszter, a Domus Biobolt utalványát Bárdosi Gabriella nyerte. E heti kérdésünk: Mikortól indult az iskolamozi mozgalom? A helyes megfejtést beküldôk között a Domus Biobolt utalványát és a Basarili Kebab utalványát sorsoljuk ki. A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis u. 2. Palace Irodaház, I. emelet), vagy az címre várjuk, március 4-ig. Kérjük, feltétlenül írják meg telefonszámukat is! RENDELÉS: NONSTOP Szombathely, Bartók B. krt. 9/B Telefon: 94/

6 Közgyûlés: döntés szociális kérdésekrôl A februári közgyûlés két fajsúlyos napirendi pontja került lapzártánkig a képviselôk elé. Az egyik a Szent Márton Köpenye szociális program, a másik az idei költségvetés volt. Mindkét kérdésben inkább politikai, mint szakmai vita bontakozott ki, ezt idézzük most. A közgyûlés folytatásáról következô számunkban tudósítunk. Elsô napirendként tárgyalta a közgyûlés a Szent Márton Köpenye szociális programot, amelynek kialakítását jogszabályi változások kényszerítették ki, ugyanakkor olyan elemeket is beemeltek a képviselôk, amelyekkel hatékonyabbá kívánják tenni a nehéz helyzetbe került embereknek nyújtott támogatásokat és szolgáltatásokat. A program célja: a szociális segélyezés eddigieknél hatékonyabb, a különbözô élethelyzetekre adekvátan reagáló irányba történô átalakítása, szociális lakásprogram megvalósítása, komplex támogatási program kidolgozása hátrányos helyzetû gyermekeknek, szociális alapszolgáltatások rendszerének felülvizsgálata a költséghatékonyság és a szociális ellátások minôségének javítása érdekében, idôsügyi koncepció kidolgozása, valós szükségletekre ténylegesen reagálni képes Helyi Esélyegyenlôségi Program kidolgozása, a városban már mûködô jó gyakorlatok fenntartása és továbbfejlesztése, komplex egészségnevelési és ifjúsági program kidolgozása a város óvodásai, általános és középiskolásai részére. Rettegi Attila (Fidesz KDNP) az oktatási és szociális bizottság elnöke azzal nyitotta meg a vitát, hogy riadalmat keltett a városban, hogy az állam nem biztosít támogatást egyes szociális segélyek, támogatások folyósításához. Az önkormányzat úgy döntött, hogy a korábbi szinten tartja a segélyekre szánt forrást, így a kormányzati intézkedés nem érinti a város rászoruló lakóit. Dr. Nemény András (MSZP) arra hívta fel a figyelmet, hogy amit eddig az állam fizetett, azt most az önkormányzat fizeti, a saját (iparûzési) adóbevételébôl. Az elvonások az intézményrendszerben jelentkeznek, a terv vesztesei az intézmények. Jónak látta volna, ha ezt a napirendet a költségvetéssel együtt tárgyalják. Puskás Tivadar polgármester szerint a szociális kiadások elosztásának szerkezete valóban megváltozott, de a szociális ellátás színvonala nem változik. Koczka Tibor (Fidesz KDNP) a területért felelôs alpolgármester felháborodásának adott hangot, hogy miként lehet egy kiváló szakmai anyagot költségvetési tétellé degradálni. Tavaly is, és az idén is egymilliárd forint áll rendelkezésre reagált Nemény szavaira. Mint mondta, jogszabály írja elô, hogy minden önkormányzatnak meg kell alkotni a saját szociális tervét. Az intézményvezetôk pedig biztosították róla a városvezetést, hogy meg tudják oldani az intézmények mûködtetését. Az alpolgármester hozzátetette, hogy az embereket nem érintik az intézményi elvonások, a szolgáltatások nagyobb körre terjednek ki, és egyes adható támogatások összege is nô. A lakástámogatás helyébe kerülô segély legmagasabb havi összege például a korábbi 2500 forintról 3000-re változik, valamint bizonyos speciális élethelyzetben lévô jogosultak (pl.: fogyatékossági támogatásban részesülôk, egyedül élô nyugdíjasok stb.) havi támogatását 1000 forinttal emelik meg. Balassa Péter jobbikos képviselô javasolta, hogy legyen feltétel a környezet rendezettsége, ezt nem fogadták el. Megjegyezte, hogy soha nem volt ilyen sok szegény, mint most. Dr. Kecskés László (Fidesz KDNP) megjegyezte, hogy a szociális rászorulók jelentôs része dohányzik és alkoholt is fogyaszt dr. Takátsné dr. Tenki Mária mikrofonon kívül megjegyezte, hogy még mobiljuk is van, ugyanakkor sorban állnak segélyért, lázítják a lakosságot. Dr. Czeglédy Csaba (MSZP), baloldali frakcióvezetô szerint nincsenek új vívmányok ebben a tervben. Megjegyezte, hogy amikor a kormány bankokat stafíroz ki, a szociális területrôl von ki forrásokat. Felhívta a figyelmet, szükséges lenne megvizsgálni, hogy az ápolási díjat (a méltányossági ápolási díjat, melyet a kormány megszüntet), hogyan lehet beépíteni az önkormányzati támogatások körébe. Kopcsándi József szerint nem valós az az állítás, hogy ugyanannyi támogatást kap a szféra, mint korábban. Jelenleg 940 milliárd forint az elôirányzat, a tényleges költés 1,4 milliárd forint volt tavaly év végén. Hozzátette, az intézmények beruházásaira szánt összeg nulla forintra csökkent. Puskás Tivadar zárszóként elmondta, ne azt nézzük, hogy a szombathelyi ellátást ki csinálta ilyen jóra, hanem azt, hogy van egy szociális ellátó rendszerünk, amire büszkék lehetünk, és függetlenül attól, hogy a mostani vita politikai jellegû volt, olyan szociális programot alkottak, illetve visznek tovább, amely mindenkinek tetszik. A testület elfogadta a rendeletet. 6 Könyvelôt keres? Volt könyvelôje, de nem volt vele elégedett? Vállalkozást indítana, de fél az adminisztrációtól? Év eleji AKCIÓ: Legyen ügyfelünk február 28-ig, és mi elengedjük 1. havi könyvelési díját!* Teljes körû könyvelôi feladatok ellátása korrekt áron! Szolgáltatásainkról, árainkról érdeklôdjön a 06/70/ as telefonszámon, vagy az címen. *Akciónk jan. 31 febr. 28-ig érvényes, részleteirôl elérhetôségeinken érdeklôdhet!

7 2015. FEBRUÁR 28. KÖZGYÛLÉS Kevesebb jut kultúrára és a sportra Hosszas és ugyancsak kevésbé szakmai, inkább politikai vita elôzte meg az idei költségvetési rendelet elfogadását. Puskás Tivadar polgármester 2015-öt az építkezés évének aposztrofálta. Dr. Nemény András (MSZP) megjegyezte, hogy divat lett címkézni az éveket, ô az ideit inkább landolás vagy leesés évének nevezné. A szombathelyi költségvetésen is látszik, a kormány vagy inkább a miniszterelnök szándéka az önkormányzatok elsorvasztására. A számokra térve elmondta, hogy nem került be a költségvetésbe az uszoda mûködtetéséhez szükséges 150 millió forint, a szimfonikus zenekar kifizetetlen számlái, ez is 150 millió forintot jelenthet, a Savaria Fórummal kapcsolatos kiadás, amennyiben a kiadó megnyeri a pert. Az oktatás, kultúra, szociális ágazat forráshiányos. A kultúra a nagy vesztes, a szimfonikusok 55 millió forinttal kapnak kevesebbet, az egyesületek támogatása is csökkent. Balassa Péter örült, hogy Molnár Miklós fogja a kasszakulcsot, azt látja, hogy szûk a folyosó, amin mozogni tudnak. Személygépkocsik vásárlására sokallta a 35 millió forintot, bizonytalannak látja a vagyongazdálkodási bevételeket is. Kopcsándi József (MSZP) úgy látja, nehezen lesz tartható, reméli, hogy nem lesz szükség hitelre. Dr. Takátsné dr. Tenki Mária (Fidesz KDNP) örült, hogy a Szent Márton Program keretében belvárosi mûemlék épületek újulnak meg, Tóth Kálmán (baloldali frakció) viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy ebbôl a keretbôl a peremkerületek, így a déli városrész keveset fog érzékelni. Horváth Soma (MSZP) úgy vélte, forrást kell teremteni azokra a választókerületi fejlesztésekre, amelyeket uniós pénzbôl nem lehet finanszírozni, és már meg is vannak tervezve. Molnár Miklós (Pro Savaria) gazdasági alpolgármester válaszában elmondta, hogyha tavaly a közgyûlés a mûködésre jobban odafigyel, akkor nem lett volna 600 millió forint hiány a fejlesztésben, ezt kell most mûködésben megspórolni. A központi költségvetéssel kapcsolatban elmondta, minél magasabb egy település iparûzési adója, annál kisebb mértékû az ehhez mért állami támogatás. A gépkocsivásárlással kapcsolatban megjegyezte, hogy a jelenlegi autók nyolcévesek, a mostani ötöt eladják, három olcsóbban mûködtethetôt vásárolnak. A kultúrával és sporttal kapcsolatban megjegyezte, hogy év közben lehetséges a korrekció, elsôsorban külsô forrásokat szeretnének bevonni. A vagyongazdálkodási bevételeket áprilisban tekintik át, ha valóban bizonytalan a teljesülés, ezt akkor korrigálják. SaFó 7

8 Cél a bennmaradás! MEGKEZDI A TAVASZI SZEZONT A SWIETELSKY HALADÁS Nagy volt a mozgás a Swietelsky Haladás öltözôjében a téli szünetben: nyolcan érkeztek, tizenhárman távoztak az ôszi keretbôl. A cél egyértelmû: ki kell vívni a bennmaradást az NB/Iben! A zöld-fehérekre 13 sorsdöntô ütközet vár azért dolgozik mindenki a klubnál. Ami biztos: tizenhárom rendkívül fontos ütközet vár ránk, reményeink szerint minél elôbb bebiztosítjuk helyünket az NB/I-ben mondta Tóth Miklós. A tulajdonosok tehát megteremtették a feltételeket, most a szakmai stábon és a játékosokon a sor. Szentes Lázár, a zöldfehérek vezetôedzôje úgy véli: roppant nehéz sorozat vár tanítványaira. Kezdjük azzal, hogy tulajdonképpen új csapatot kellett építenünk a télen. Volt már ilyen a pályafutásom alatt, és pontosan tudom, hogy ez mivel jár. De nem A Hali borzalmasan szerepelt ôsszel. A szezont Artner Tamással kezdték Halmosiék, ám a Dunaújváros elleni idegenbeli vereséget követôen október közepén a váltás mellett döntött a tulajdonosi kör. Érkezett Szentes Lázár, akivel szintén nem jöttek az eredmények, sôt, a gólok is elmaradtak. Egészen az utolsó játéknapig, amikor is Gaálék 3 1-re verték a Kecskemét együttesét. Kellett is ez a három egység a mieinknek, mint egy falat kenyér, mert így legalább megmaradt az esély a bennmaradásra. A telet a 15., kiesô pozícióban töltötték Radóék, 17 fellépésen mindösszesen 11 pontot szerezve. A gólkülönbségük is önmagáért beszél: 8 24 A télen aztán nagy munkába kezdett az ügyvezetés, megkezdte a keret átalakítását. Olyan játékosok távoztak elsôsorban, akik az ôsszel nem tudták stabilan 8 beverekedni magukat a kezdôcsapatba. Az érkezési oldalon azonnal bevethetô, kész játékosok szerepelnek, nyilatkozta lapunknak Tóth Miklós ügyvezetô. A tulajdonosi kör úgy határozott a gyenge ôszi szereplést követôen, hogy alaposan megerôsíti az állományt. Ez természetesen többletköltséget jelentett mindenkinek, ám így sikerült minôségi futballistákat a Rohonci útra csábítani. Nincs mese, benn kell maradnunk az élvonalban, volt más választásunk, bele kellett nyúlni a keretbe kezdte a szakvezetô, aki késôbb néhány mondattal jellemezte az új futballistákat is. Branescu tehetséges, fiatal kapus ez utóbbi jelzôt nyomatékosítanám, hiszen sokat kell még tanulnia, viszont érkezése felpörgette az itt lévô hálóôröket. Jánvári Gábor leigazolása is indokolt volt, különösen akkor vált aktuálissá, amikor kiderült, Katona Mátéra hosszú ideig nem számíthatunk súlyos sérülése miatt. Alcibiade kész, rutinos futballista, terveztük, hogy belsô védôt igazolunk, az ô érkezése nagy erôsítést jelent. A felkészülési mérkôzéseken bebizonyította, hogy valóban remek játékos. Nagy Patrik személyében egy amolyan igazán játszó középpályással bôvült a keret, kreatív focista, vele is bôvül a taktikai repertoárunk. Mancini nagy fizikai lemaradással érkezett, az alapozás alatt is többször volt beteg, ô még nincs százszázalékos állapotban. Irányító középpályás, de tud csúcséket is játszani. Dudás Ádám jobboldali támadó, ám a korábbi mûtétje után még csak rehabilitációs munkát végezhet. Erôs, nagyszerû fizikummal rendelkezô szélsô, várjuk nagyon a felépülését. Martinezzel nem vásároltunk zsákbamacskát, bizonyított már Magyarországon is. Nem is csalódtunk benne, az edzômeccseken rendre eredményes volt,

MI LESZ VELED, EGYETEMI KÖZPONT? PERT NYERT KIADÓNK: JOGERÔS ÍTÉLET SZÜLETETT ÁTALAKULT A SEGÉLYEZÉS RENDSZERE

MI LESZ VELED, EGYETEMI KÖZPONT? PERT NYERT KIADÓNK: JOGERÔS ÍTÉLET SZÜLETETT ÁTALAKULT A SEGÉLYEZÉS RENDSZERE 25. ÉVF. 12. SZÁM SZOMBATHELY, 2015. MÁRCIUS 28. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP MI LESZ VELED, EGYETEMI KÖZPONT? PERT NYERT KIADÓNK: JOGERÔS ÍTÉLET SZÜLETETT ÁTALAKULT A SEGÉLYEZÉS RENDSZERE HALI-DRUKKER, BARCELONA,

Részletesebben

ILYEN LESZ A STADION! KEVESEBB A BALESET KÖZGYÛLÉS: FELSÔOKTATÁSRÓL, SPORTBERUHÁZÁSOKRÓL VÁROSI BÁL KÉPEKBEN

ILYEN LESZ A STADION! KEVESEBB A BALESET KÖZGYÛLÉS: FELSÔOKTATÁSRÓL, SPORTBERUHÁZÁSOKRÓL VÁROSI BÁL KÉPEKBEN 25. ÉVF. 4. SZÁM SZOMBATHELY, 2015. JANUÁR 31. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP ILYEN LESZ A STADION! KEVESEBB A BALESET KÖZGYÛLÉS: FELSÔOKTATÁSRÓL, SPORTBERUHÁZÁSOKRÓL VÁROSI BÁL KÉPEKBEN Baba-Mama angol 3 22 hónapos

Részletesebben

EBÉD ÔSBEMUTATÓ A SZÍNHÁZBAN HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS KÖZGYÛLÉSI KOMMENTÁROK A SZMOG MEGZENÉSÍTÉSE HÍRESSÉ VÁLT SZOMBATHELYI VIDEÓ

EBÉD ÔSBEMUTATÓ A SZÍNHÁZBAN HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS KÖZGYÛLÉSI KOMMENTÁROK A SZMOG MEGZENÉSÍTÉSE HÍRESSÉ VÁLT SZOMBATHELYI VIDEÓ 25. ÉVF. 5. SZÁM SZOMBATHELY, 2015. FEBRUÁR 7. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP ÔSBEMUTATÓ A SZÍNHÁZBAN KÖZGYÛLÉSI KOMMENTÁROK A SZMOG MEGZENÉSÍTÉSE HÍRESSÉ VÁLT SZOMBATHELYI VIDEÓ A POLITIKA A SEK ÖNÁLLÓSÁGÁT TÁMOGATJA

Részletesebben

BOMBATÁMADÁS UTÁN KÖZGYÛLÉS: ELFOGADTÁK A KÖLTSÉGVETÉST INTERJÚ DR. KNEFFEL PÁLLAL A LIONS KLUB SOROS ELNÖKÉVEL CSAPADÉKELVEZETÔ RENDSZER ÉPÜL

BOMBATÁMADÁS UTÁN KÖZGYÛLÉS: ELFOGADTÁK A KÖLTSÉGVETÉST INTERJÚ DR. KNEFFEL PÁLLAL A LIONS KLUB SOROS ELNÖKÉVEL CSAPADÉKELVEZETÔ RENDSZER ÉPÜL 24. ÉVF. 7. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. MÁRCIUS 1. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP BOMBATÁMADÁS UTÁN KÖZGYÛLÉS: ELFOGADTÁK A KÖLTSÉGVETÉST INTERJÚ DR. KNEFFEL PÁLLAL A LIONS KLUB SOROS ELNÖKÉVEL CSAPADÉKELVEZETÔ RENDSZER

Részletesebben

Gazdaságos és megbízható!

Gazdaságos és megbízható! 22. ÉVF. 2. SZÁM SZOMBATHELY, 2012. JANUÁR 21. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP DÍJNYERTES KARNEVÁLI FELVÉTEL AZ ISEUM MEGMENTÔJE KÖZGYÛLÉS: MENETRENDRÔL, SZIMFONIKUSOKRÓL ANNO: HÓ, FAGY, JÉG VILÁGSZERTE Gazdaságos

Részletesebben

A KULTÚRA EMBERE. Szorgos Hangya Hulladéktelep CIRKUSZ KELL A NÉPNEK! A VALÓSÁGSHOW-K LÉLEKTANA MINDEN NAPRA EGY GRAFIKA INTERJÚ VÖRÖS FERENCCEL

A KULTÚRA EMBERE. Szorgos Hangya Hulladéktelep CIRKUSZ KELL A NÉPNEK! A VALÓSÁGSHOW-K LÉLEKTANA MINDEN NAPRA EGY GRAFIKA INTERJÚ VÖRÖS FERENCCEL 24. ÉVF. 2. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. JANUÁR 25. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP A KULTÚRA EMBERE CIRKUSZ KELL A NÉPNEK! A VALÓSÁGSHOW-K LÉLEKTANA MINDEN NAPRA EGY GRAFIKA INTERJÚ VÖRÖS FERENCCEL ANNO: A VASVÁRMEGYÉRE

Részletesebben

HOVÁ JELENTKEZZEM? ÚSZÓTANFOLYAM TOVÁBBTANULÁSI MELLÉKLET DRÁGÁBB LETT AZ ÉLET ANNO: MISS SZOMBATHELY 1930. A VÍZCSEPP ÚSZÓISKOLA szervezésében

HOVÁ JELENTKEZZEM? ÚSZÓTANFOLYAM TOVÁBBTANULÁSI MELLÉKLET DRÁGÁBB LETT AZ ÉLET ANNO: MISS SZOMBATHELY 1930. A VÍZCSEPP ÚSZÓISKOLA szervezésében 22. ÉVF. 1. SZÁM SZOMBATHELY, 2012. JANUÁR 14. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP HOVÁ JELENTKEZZEM? TOVÁBBTANULÁSI MELLÉKLET DRÁGÁBB LETT AZ ÉLET ANNO: MISS SZOMBATHELY 1930 ÚSZÓTANFOLYAM A VÍZCSEPP ÚSZÓISKOLA szervezésében

Részletesebben

ALÁS SZOLGÁJA! MAGAMAT AJÁNLOM! ILLATSZERTÁR: PREMIER A WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZBAN SZÁMHÁBORÚ A KÖZGYÛLÉSEN AZ ELTÉVEDT EMBER INTERJÚ FÛZFA BALÁZZSAL

ALÁS SZOLGÁJA! MAGAMAT AJÁNLOM! ILLATSZERTÁR: PREMIER A WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZBAN SZÁMHÁBORÚ A KÖZGYÛLÉSEN AZ ELTÉVEDT EMBER INTERJÚ FÛZFA BALÁZZSAL 24. ÉVF. 3. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. FEBRUÁR 1. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP ALÁS SZOLGÁJA! MAGAMAT AJÁNLOM! ILLATSZERTÁR: PREMIER A WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZBAN SZÁMHÁBORÚ A KÖZGYÛLÉSEN AZ ELTÉVEDT EMBER INTERJÚ

Részletesebben

PLAYSTATION ÉS OLIMPIA

PLAYSTATION ÉS OLIMPIA 24. ÉVF. 15. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. ÁPRILIS 26. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP PLAYSTATION ÉS OLIMPIA INTERJÚ LIGETI DÁNIEL BIRKÓZÓVAL KÖZGYÛLÉS: FALCO GYÁR, HOLOCAUST-EMLÉKMÛ, ZÁRSZÁMADÁS ANNO: UTAZÓK ÉS ÚTONÁLLÓK

Részletesebben

TÁBOR: ÖRÖM A CSALÁDNAK HAMAROSAN LUBICKOLHATUNK! FREUD ÚJRA A KRÚDY-KLUBBAN DROG-ÜGY: BÛNCSELEKMÉNY TÖRTÉNT

TÁBOR: ÖRÖM A CSALÁDNAK HAMAROSAN LUBICKOLHATUNK! FREUD ÚJRA A KRÚDY-KLUBBAN DROG-ÜGY: BÛNCSELEKMÉNY TÖRTÉNT 24. ÉVF. 19. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. MÁJUS 24. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP TÁBOR: ÖRÖM A CSALÁDNAK HAMAROSAN LUBICKOLHATUNK! FREUD ÚJRA A KRÚDY-KLUBBAN DROG-ÜGY: BÛNCSELEKMÉNY TÖRTÉNT Mindenkit várunk sok szeretettel,

Részletesebben

JÓ IRÁNYBA HALADÁS! BESZÉLGETÉS MÉSZÖLY GÉZA VEZETÔEDZÔVEL SZOMBATHELYI FELSÔOKTATÁS: BIZTATÓ JELEK ELRAJTOLT A TOUR DE HONGRIE

JÓ IRÁNYBA HALADÁS! BESZÉLGETÉS MÉSZÖLY GÉZA VEZETÔEDZÔVEL SZOMBATHELYI FELSÔOKTATÁS: BIZTATÓ JELEK ELRAJTOLT A TOUR DE HONGRIE 25. ÉVF. 28. SZÁM SZOMBATHELY, 2015. AUGUSZTUS 8. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP JÓ IRÁNYBA HALADÁS! BESZÉLGETÉS MÉSZÖLY GÉZA VEZETÔEDZÔVEL SZOMBATHELYI FELSÔOKTATÁS: BIZTATÓ JELEK ELRAJTOLT A TOUR DE HONGRIE AZ

Részletesebben

INTERJÚ GRÜNWALD STEFÁNIÁVAL, A SAVARIA TURIZMUS NONPROFIT KFT. VEZETÔJÉVEL KAMARA: A CÉGEKHEZ TERELIK A SZAKISKOLÁSOKAT

INTERJÚ GRÜNWALD STEFÁNIÁVAL, A SAVARIA TURIZMUS NONPROFIT KFT. VEZETÔJÉVEL KAMARA: A CÉGEKHEZ TERELIK A SZAKISKOLÁSOKAT 25. ÉVF. 21. SZÁM SZOMBATHELY, 2015. MÁJUS 30. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP KÉPEK, SZÍNEK, SZÉPEK AGORA: PÖRGÔS NYÁR VÁR RÁNK INTERJÚ GRÜNWALD STEFÁNIÁVAL, A SAVARIA TURIZMUS NONPROFIT KFT. VEZETÔJÉVEL KAMARA:

Részletesebben

KÖZGYÛLÉS: VITA FEJLESZTÉSEKRÔL, FIZETÉSRÔL A HÁROM ALAPPILLÉR MUNKA A BÖRTÖNÖN BELÜL ÉS KÍVÜL MERT JOBB ADNI, MINT KAPNI: ÚJABB FELAJÁNLÁSOK!

KÖZGYÛLÉS: VITA FEJLESZTÉSEKRÔL, FIZETÉSRÔL A HÁROM ALAPPILLÉR MUNKA A BÖRTÖNÖN BELÜL ÉS KÍVÜL MERT JOBB ADNI, MINT KAPNI: ÚJABB FELAJÁNLÁSOK! 23. ÉVF. 45. SZÁM SZOMBATHELY, 2013. DECEMBER 14. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP GÓLYÁKAT AVATTAK! KÖZGYÛLÉS: VITA FEJLESZTÉSEKRÔL, FIZETÉSRÔL A HÁROM ALAPPILLÉR MUNKA A BÖRTÖNÖN BELÜL ÉS KÍVÜL MERT JOBB ADNI,

Részletesebben

MERT JOBB ADNI, MINT KAPNI! ÚJABB ADOMÁNYGYÛJTÉSI AKCIÓT SZERVEZÜNK A GENCSI ÁRVÁKNAK KÉSZÜLÔDÉS A VÁLASZTÁSRA: KÉT JELÖLT MÁR ISMERT

MERT JOBB ADNI, MINT KAPNI! ÚJABB ADOMÁNYGYÛJTÉSI AKCIÓT SZERVEZÜNK A GENCSI ÁRVÁKNAK KÉSZÜLÔDÉS A VÁLASZTÁSRA: KÉT JELÖLT MÁR ISMERT 23. ÉVF. 42. SZÁM SZOMBATHELY, 2013. NOVEMBER 23. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP MERT JOBB ADNI, MINT KAPNI! ÚJABB ADOMÁNYGYÛJTÉSI AKCIÓT SZERVEZÜNK A GENCSI ÁRVÁKNAK KÉSZÜLÔDÉS A VÁLASZTÁSRA: KÉT JELÖLT MÁR ISMERT

Részletesebben

EBÉD TÖRÖK TENGERI TRÉNINGEK HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS AZ ÉV VASI EMBERE: BRUMBAUER JÓZSEFFEL BESZÉLGETTÜNK

EBÉD TÖRÖK TENGERI TRÉNINGEK HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS AZ ÉV VASI EMBERE: BRUMBAUER JÓZSEFFEL BESZÉLGETTÜNK 24. ÉVF. 4. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. FEBRUÁR 8. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP TÖRÖK TENGERI TRÉNINGEK AZ ÉV VASI EMBERE: BRUMBAUER JÓZSEFFEL BESZÉLGETTÜNK ÉLETBEN MARADNI, MINDENÁRON! BALESET, FELÉPÜLÉS, ÚJRAKEZDÉS

Részletesebben

ÖN KOCKÁZTATNA 1 MILLIÓT?

ÖN KOCKÁZTATNA 1 MILLIÓT? 24. ÉVF. 8. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. MÁRCIUS 8. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP A NÔ ÖRÖK PÁRTOKRÓL, KAMPÁNYRÓL, ESÉLYEKRÔL INTERJÚ TÖRÖK GÁBOR POLITIKAI ELEMZÔVEL ANNO: MENNYEZET HELYETT AZ ÉG FESZÜLT A TEMPLOMRA

Részletesebben

KÖZGYÛLÉS: KISDOBRONYTÓL A SZERB HATÁRIG TISZTELGÉS A SZERZÔK ELÔTT! SZÖRÉNYI LEVENTE BRÓDY JÁNOS ISTVÁN, A KIRÁLY ROCKOPERA

KÖZGYÛLÉS: KISDOBRONYTÓL A SZERB HATÁRIG TISZTELGÉS A SZERZÔK ELÔTT! SZÖRÉNYI LEVENTE BRÓDY JÁNOS ISTVÁN, A KIRÁLY ROCKOPERA Safo_2015_06_12 15/6/19 11:14 AM Page 1 25. ÉVF. 24. SZÁM SZOMBATHELY, 2015. JÚNIUS 20. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP CSÓNAKÁZÓTÓ: AZ UTOLSÓ SIMÍTÁSOK KÖZGYÛLÉS: KISDOBRONYTÓL A SZERB HATÁRIG ISEUMI JÁTÉKOK: LEGYEN

Részletesebben

VAN KÖLTSÉGVETÉSE A VÁROSNAK KÖZGYÛLÉS: VISSZAKERÜLT A KÓRHÁZ KÖZPONTJA KÔSZEGI UTCA: ÚJ HÁZAK, RÉGI HOMLOKZATTAL ANNO: PRÓBAREPÜLÉS ZICHYFALVÁN

VAN KÖLTSÉGVETÉSE A VÁROSNAK KÖZGYÛLÉS: VISSZAKERÜLT A KÓRHÁZ KÖZPONTJA KÔSZEGI UTCA: ÚJ HÁZAK, RÉGI HOMLOKZATTAL ANNO: PRÓBAREPÜLÉS ZICHYFALVÁN 21. ÉVF. 7. SZÁM SZOMBATHELY, 2011. FEBRUÁR 26. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP VAN KÖLTSÉGVETÉSE A VÁROSNAK KÖZGYÛLÉS: VISSZAKERÜLT A KÓRHÁZ KÖZPONTJA KÔSZEGI UTCA: ÚJ HÁZAK, RÉGI HOMLOKZATTAL ANNO: PRÓBAREPÜLÉS

Részletesebben

Apáczai iskola VÍRUSINVÁZIÓ. Betekintés az iskola életébe február 19. és 26. (szombat) 15 óra Szombathely, 11-es huszár út 40.

Apáczai iskola VÍRUSINVÁZIÓ. Betekintés az iskola életébe február 19. és 26. (szombat) 15 óra Szombathely, 11-es huszár út 40. 21. ÉVF. 6. SZÁM SZOMBATHELY, 2011. FEBRUÁR 19. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP VÍRUSINVÁZIÓ KÉRDÔJELEK: A GARASIN-SZTORI HALADÁS: NINCS BEFEKTETÔ A LÁTHATÁRON STABIL A KÖZBIZTONSÁG VASBAN www.apaczai.eu Apáczai

Részletesebben

DIÁKNAPOK: FIATALSÁG, BOLONDSÁG A TISZTÁBB SZOMBATHELYÉRT! KÉT KERÉKEN A VÁROSBAN ÉLVONALBA JUTOTT A FUTSALCSAPAT A MEGÚJULÓ ENERGIÁK HÁZA

DIÁKNAPOK: FIATALSÁG, BOLONDSÁG A TISZTÁBB SZOMBATHELYÉRT! KÉT KERÉKEN A VÁROSBAN ÉLVONALBA JUTOTT A FUTSALCSAPAT A MEGÚJULÓ ENERGIÁK HÁZA 21. ÉVF. 17. SZÁM SZOMBATHELY, 2011. MÁJUS 7. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP DIÁKNAPOK: FIATALSÁG, BOLONDSÁG A TISZTÁBB SZOMBATHELYÉRT! KÉT KERÉKEN A VÁROSBAN ÉLVONALBA JUTOTT A FUTSALCSAPAT Tudja Ön, hogy min

Részletesebben

DZSUNGEL A SZÍNPADON KÖZGYÛLÉS UTÁN: PIAC AZ MMIK-NÁL? FILMFORGATÁS A BELVÁROSBAN ANNO: ÁGYTÓL, ASZTALTÓL VALÓ KÜLÖNÉLÉS

DZSUNGEL A SZÍNPADON KÖZGYÛLÉS UTÁN: PIAC AZ MMIK-NÁL? FILMFORGATÁS A BELVÁROSBAN ANNO: ÁGYTÓL, ASZTALTÓL VALÓ KÜLÖNÉLÉS 24. ÉVF. 10. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. MÁRCIUS 22. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP DZSUNGEL A SZÍNPADON KÖZGYÛLÉS UTÁN: PIAC AZ MMIK-NÁL? FILMFORGATÁS A BELVÁROSBAN ANNO: ÁGYTÓL, ASZTALTÓL VALÓ KÜLÖNÉLÉS SEBESEN hívjon!

Részletesebben

A NAGY KALAND: HÉT NAP ALATT EZER KILOMÉTER! HA ÚJ GONDOLATOKAT, ÚJ STÍLUST AKAR A POLITIKÁBAN, MOST CSELEKEDJEN

A NAGY KALAND: HÉT NAP ALATT EZER KILOMÉTER! HA ÚJ GONDOLATOKAT, ÚJ STÍLUST AKAR A POLITIKÁBAN, MOST CSELEKEDJEN 24. ÉVF. 12. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. ÁPRILIS 5. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP SZOMBATHELY IS VÁLASZT VÁLASZTÁS: VITA HELYETT ESZMECSERE JÓ ÚTON A HALADÁS A NAGY KALAND: HÉT NAP ALATT EZER KILOMÉTER! HA ÚJ GONDOLATOKAT,

Részletesebben

JAZZVÁROS KIRÁNDULÁS, PECÁZÁS, BABAVÁRÁS A KUTYÁK VÉDELMÉBEN ANNO: BARÁTSÁG KONTRA SPÓROLÁS. Szombathely Puskás T. u. 1. Telefon: 94/510-680

JAZZVÁROS KIRÁNDULÁS, PECÁZÁS, BABAVÁRÁS A KUTYÁK VÉDELMÉBEN ANNO: BARÁTSÁG KONTRA SPÓROLÁS. Szombathely Puskás T. u. 1. Telefon: 94/510-680 24. ÉVF. 24. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. JÚNIUS 28. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP JAZZVÁROS KIRÁNDULÁS, PECÁZÁS, BABAVÁRÁS A KUTYÁK VÉDELMÉBEN ANNO: BARÁTSÁG KONTRA SPÓROLÁS Szombathely Puskás T. u. 1. Telefon: 94/510-680

Részletesebben

FALCO: FIATALOS LENDÜLETTEL

FALCO: FIATALOS LENDÜLETTEL 21. ÉVF. 34. SZÁM SZOMBATHELY, 2011. SZEPTEMBER 17. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP FALCO: FIATALOS LENDÜLETTEL ANNO: CSÓTÓ-ÉPÍTÉS TÁRSADALMI MUNKÁBAN NEHEZEBB LESZ FÜSTÖLÖGNI A CHIPSADÓ ÉS ANNAK MELLÉKHATÁSAI A

Részletesebben

KARÁCSONYI KÉSZÜLÔDÉS MENNYIT KÖLTÜNK AJÁNDÉKRA? KÖZMEGHALLGATÁS: ZAJKIBOCSÁTÁSRÓL, BÉRLAKÁSOKRÓL ESÔEMBERKÉK: EGYÜTT ÉLNI AZ AUTIZMUSSAL

KARÁCSONYI KÉSZÜLÔDÉS MENNYIT KÖLTÜNK AJÁNDÉKRA? KÖZMEGHALLGATÁS: ZAJKIBOCSÁTÁSRÓL, BÉRLAKÁSOKRÓL ESÔEMBERKÉK: EGYÜTT ÉLNI AZ AUTIZMUSSAL 21. ÉVF. 46. SZÁM SZOMBATHELY, 2011. DECEMBER 10. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP KARÁCSONYI KÉSZÜLÔDÉS MENNYIT KÖLTÜNK AJÁNDÉKRA? KÖZMEGHALLGATÁS: ZAJKIBOCSÁTÁSRÓL, BÉRLAKÁSOKRÓL ESÔEMBERKÉK: EGYÜTT ÉLNI AZ AUTIZMUSSAL

Részletesebben

JÖTT, PRÓBÁLT, ELMENT

JÖTT, PRÓBÁLT, ELMENT 22. ÉVF. 28. SZÁM SZOMBATHELY, 2012. AUGUSZTUS 4. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP JÖTT, PRÓBÁLT, ELMENT INTERJÚ ESZENYI ENIKÔVEL SOK VÁLLALKOZÓ MEGY KÜLFÖLDRE ANNO: VOLT EGYSZER EGY FILMSTÚDIÓ HIRDETÉS ALAPSZERVIZ-CSOMAG!

Részletesebben

A MEGYE MÉG A BÉKE SZIGETE INTERJÚ DR. HALMOSI ZSOLT VASI RENDÔRFÔKAPITÁNNYAL KÖZGYÛLÉS: KÖLTSÉGVETÉS ELNAPOLVA

A MEGYE MÉG A BÉKE SZIGETE INTERJÚ DR. HALMOSI ZSOLT VASI RENDÔRFÔKAPITÁNNYAL KÖZGYÛLÉS: KÖLTSÉGVETÉS ELNAPOLVA 20. ÉVF. 7. SZÁM SZOMBATHELY, 2010. FEBRUÁR 27. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP A MEGYE MÉG A BÉKE SZIGETE INTERJÚ DR. HALMOSI ZSOLT VASI RENDÔRFÔKAPITÁNNYAL KÖZGYÛLÉS: KÖLTSÉGVETÉS ELNAPOLVA ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!

Részletesebben

KORAI KARÁCSONYI KÉSZÜLÔDÉS VAGYONUKRÓL NYILATKOZTAK A KÉPVISELÔK ANNO: CIPÉSZEK KONGRESSZUSA GYÛLNEK AZ ADOMÁNYOK A GENCSAPÁTI GYERMEKOTTHON LAKÓINAK

KORAI KARÁCSONYI KÉSZÜLÔDÉS VAGYONUKRÓL NYILATKOZTAK A KÉPVISELÔK ANNO: CIPÉSZEK KONGRESSZUSA GYÛLNEK AZ ADOMÁNYOK A GENCSAPÁTI GYERMEKOTTHON LAKÓINAK 20. ÉVF. 43. SZÁM SZOMBATHELY, 2010. NOVEMBER 20. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP KORAI KARÁCSONYI KÉSZÜLÔDÉS VAGYONUKRÓL NYILATKOZTAK A KÉPVISELÔK ANNO: CIPÉSZEK KONGRESSZUSA GYÛLNEK AZ ADOMÁNYOK A GENCSAPÁTI GYERMEKOTTHON

Részletesebben

LEGENDÁS ÉPÜLET AUSZTRIA: NEM TARTANAK A MAGYAR INVÁZIÓTÓL ANNO: SZERVEZKEDNEK A SZOMBATHELYI NÔK PÉLDÁTLAN SIKERT ARATOTT ADOMÁNYGYÛJTÔ AKCIÓNK!

LEGENDÁS ÉPÜLET AUSZTRIA: NEM TARTANAK A MAGYAR INVÁZIÓTÓL ANNO: SZERVEZKEDNEK A SZOMBATHELYI NÔK PÉLDÁTLAN SIKERT ARATOTT ADOMÁNYGYÛJTÔ AKCIÓNK! 20. ÉVF. 46. SZÁM SZOMBATHELY, 2010. DECEMBER 11. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP LEGENDÁS ÉPÜLET AUSZTRIA: NEM TARTANAK A MAGYAR INVÁZIÓTÓL ANNO: SZERVEZKEDNEK A SZOMBATHELYI NÔK PÉLDÁTLAN SIKERT ARATOTT ADOMÁNYGYÛJTÔ

Részletesebben