hírmondó JÚNIUS A trianoni diktátumra emlékeztünk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "hírmondó 2011. JÚNIUS A trianoni diktátumra emlékeztünk"

Átírás

1 HALÁSZTELKI Délután fél ötkor megszólaltak a város harangjai, majd az egybegyűltek elénekelték a Himnuszt. Csak törpe nép felejthet ősi nagyságot, Csak elfajult kor hős elődöket, A lelkes eljár ősei sírlakához, S gyújt régi fényénél új szövetneket. S ha a jelennek halványúl sugára A régi fény ragyogjon fel honára. Garay János sorai szolgáltak mottóul és foglalták keretbe az Öszszefogás Halásztelekért Egyesület által, Halásztelek Önkormányzatának támogatásával szervezett ünnepi műsort. Számos vendég mellett Halásztelek tanintézményeinek hallgatói is képviseltették magukat és színvonalas szereplésükkel tanúskodtak a Nemzeti hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a A trianoni diktátumra emlékeztünk Folytatás a 3. oldalon Következő lapszámunk augusztusban jelenik meg! Kellemes nyarat kívánunk minden halásztelkinek! Az első világháborút lezáró békerendszer alapján az őshonos magyar népesség öt, a mai állapot szerint nyolc államban találta magát, és vele együtt történelmi és kulturális emlékhelyeinek nagy részét is. A trianoni döntés 23,4 millió lakost érintett: 300 ezer került Ausztriához, 3,5 millió Csehszlovákiához, 5,3 millió Romániához, 4,1 millió Jugoszláviához (beleértve Horvátország 2,6 millió lakosát). Magyarországon ekkor az összmagyarság alig kétharmada, 7,6 millió fő maradt. A nemzeti emlékezés, a Kárpát-medence népei közös jövőjének elősegítése és az európai értékek érvényesülése azt a feladatot rója ránk, hogy segítsük Trianon döntéseinek megértését és feldolgozását. Ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy bebizonyítsuk: a nyelvéből és kultúrájából erőt merítő magyarság e történelmi tragédia után képes a nemzeti megújulásra, az előtte álló történelmi feladatok megoldására. Fogjunk össze, s munkálkodjunk e feladatok megoldására itt, Halásztelken is. Papp Kornél Városunk iskoláinak és óvodáinak pedagógusait köszöntöttük Díszített asztal várta Halásztelek nevelési- és oktatási intézményében dolgozó pedagógusokat és alkalmazotti személyzetét június 3-án a Bocskai István Református Gimnázium ebédlőjében. pedagógusnap alkalmából meghívóként Papp Kornél a reformá- A tus gimnázium igazgatója volt a ven- Terített asztal és műsor várta a meghívottakat déglátó, az asztalokon elhelyezett színes begóniákat pedig ajándékként a meghívottak kapták Szentgyörgyi József polgármestertől, aki a képviselőtestület nevében mondott köszönetet úgy a meghívásért, mind az egész éves munkáért. Ezen a napon került sor a Pedagó- Folytatás a 4. oldalon Halásztelek: 60! Ünnepséget és operett gálát rendezett Halásztelkek Város Önkormányzata abból az alkalomból, hogy városunk hatvan éve viseli a nevét. A Hunyadi Mátyás ÁMK-ban a hatvanéves halásztelki lakosok ajándékot és színvonalas műsort kaptak cserébe. Látó Imre és zenekarának nyitánya után Radnóti Miklós Nem tudhatom című versét adta elő Csibi Annamária hetedikes tanuló. Bundev Todorov Ivánné visszaemlékezése Ezután Szentgyörgyi József polgármester köszöntője, illetve Halásztelek díszpolgárának Bundev Todorov Ivánnénak aki több évtizede él várusunkban, s éveken át tanácselnök volt a megemlékezései röpítették vissza a nézőket a kezdeti időszakba. Majd következett a kétrészes operett gála, a legnépszerűbb slágerekkel, színvonalas és tehetséges előadókkal. A fellépők: Marsi Marika, Kerekes Róbert, Tolnai Marika, Henk Marika, Folytatás a 2. oldalon

2 2 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ ÖNKORMÁNYZAT Ülésezett a Képviselő-testület Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete munkarendjétől eltérve június 9-én ülésezett. Minden gazdálkodó szervezetnél hagyományosan április-május a számvetés ideje. Így tervezte mindezt a esztendő munkatervében maga a Képviselő-testület is. Végül a június 9-i testületi ülés napirendjéről a belső ellenőr és a könyvvizsgáló véleményének a meghallgatása után a Pénzügyi Bizottság javaslatára lekerült a napirendről a évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló. Elfogadták viszont a képviselők a zárszámadást megalapozó évi költségvetési rendelet utolsó (IV.) módosítását, mely a korábbi gyakorlathoz képest gyökeresen új struktúrát vezetett be. Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló módosított 11/2003 (V. 28.) helyi önkormányzati rendelet módosításával a Testület néhány, település számára értéket nem képviselő csonka földterület a forgalomképes vagyontárgyak közé sorolt. Hosszú, érzelmekben gazdag vita után többségi szavazással, újabb 15 esztendőre meghosszabbították a képviselők az Iskola u. 2. szám alatti ingatlanon a Lámpás Református Óvoda elhelyezését szolgáló bérleti szerződést, ezzel Halásztelek lakosai számára anyagi terhet nem jelentve vált lehetővé továbbra is 60 gyermek ingyenes óvodai ellátása. Mindezek a döntések nem jelentettek vagyonveszteséget a városnak. Döntött a Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő néhány ingatlan elidegenítéséről [az önkormányzat évi költségvetésében a tervezett bevétel ingatlanok értékesítéséből 15 MFt]. Határozott a Testület tekintettel a megnövekedett takarítási felületre, illetve a gyermeklétszámra a Hunyadi Mátyás ÁMK technikai dolgozóinak létszámának 2 fővel, a Tündérkert Óvoda technikai dolgozóinak létszá- mának 1 fővel történő emeléséről. A Tündérkert Óvoda logopédiai ellátásának biztosítására a jövőben ki kell dolgozni a legoptimálisabb eljárást. A Testület a kistérséggel történő együttműködésben látta most a lehetséges megoldást. [A Süni Magánóvoda és a Lámpás Református Óvoda önerőből gondoskodott a gyermekek ellátásáról.] Költségvetési megfontolásokat szem előtt tartva nem támogatta a Testület a Süni Magánóvoda Nonprofit Kft-vel kötött közoktatási megállapodás módosítását. A jogszabályi változásokat követve sor került a halásztelki önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására, valamint a frissített intézményi dokumentumok [Hunyadi Mátyás ÁMK esetében az SZMSZ és a Házirend, a Tündérkert Óvoda esetében a nevelési program] jóváhagyására. Engedélyezte a Testület a 2011/12. tanévben az 5-6. évfolyamon 3-3 osztály indítását azzal a megkötéssel, hogy amennyiben 60 fő alá csökken az évfolyam létszáma, döntését felülvizsgálja. Krétai Szent András Alapítvány kezdeményezte a Hold utcai Öregek Napközi Otthonának működtetésére 2008-ban kötött megállapodás megszüntetését június 30-i hatállyal. A Testület hozzájárult a megállapodás közös megegyezéssel történő felbontásához, ugyanakkor hozzájárult az időarányos működési hiány fedezéséhez. A döntéssel felszabaduló 800 eft lett a fedezete a Megyedűlő utcai lakosok kérése teljesítésének, így dönthettek többségi szavazással a képviselők az áldatlan közlekedési állapotok felszámolásáról. Elfogadták a képviselők a Fővárosi Vízművek Zrt-vel a vízbázis-védelemmel kapcsolatos megállapodást, valamint a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási megállapodást, s a évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelését. Kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás Az Önkormányzat közigazgatási határain belül május 1-jétől a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat a Magyar Kémény Kft. alkalmazottai látják el. Ezúton kérjük a tisztelt lakosságot, hogy tegyék lehetővé a közszolgáltató munkatársának Léhi Mihály kéményseprő mesternek (képünkön) a munkaterületre történő bejutását. Segítő közreműködésüket köszönjük! Folytatás az 1. oldalról Hajnal Kálmán és Szabó Gyula énekeltek népszerű Kálmán Imre, Huszka Jenő, Lehár Ferenc, Eisemann Mihály operett részleteket. A műsor szünetében állófogadás várta a megjelenteket, majd később szomjan sem maradhatott senki, hi- Tájékoztató Véradás szen Tháli Károly borkóstolóra invitálta a közönséget, melyhez ajándékba adta a nedűt. A terem szinte zsúfolásig megtelt, a vendégek ezen a május 19-i forró délutánon nem csak kulturális csemegékkel, hanem a régi emlékek felidézésével is gazdagabbak lettek. Bódy Géza Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Halásztelek Város Önkormányzata döntött arról, hogy a jövőben a törvény által kötelezően biztosítandó szociális alapszolgáltatásokat a Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény bevonásával biztosítja a településen élő rászorulók számára. E döntés alapján a Szigethalom és Környéke Intézményfenntartó Társulás elfogadta intézményünk alapító okiratának módosítását, ezzel egyidejűleg a házi segítségnyújtás, szociális étkezés, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása intézményünk feladata lett. Ennek értelmében, aki a jövőben valamely szolgáltatást igénybe kívánja venni, kérelmét szóban vagy írásban munkatársaimnak kell jeleznie: Papp Andrea szociális gondozó, tel.: 30/ Balogh Jánosné szociális koordinátor, tel.: 70/ Tóthné Kovács Katalin szociális szakmai vezető, tel.: 70/ Az igény benyújtását követően kollégáimmal megvizsgáljuk a jogosultság fennállásának feltételeit, majd döntés születik a szolgáltatás biztosításáról, melyről az igénylőt írásban értesítjük. A vonatkozó jogszabályi előírások alapján a szolgáltatásokért térítési díjat kell fizetni, az ellátást igénybe vevő jövedelmi helyzete alapján. Az intézményünk által nyújtott szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak: étkezés: ,- Ft jövedelemig napi 400,-Ft/adag, kiszállítás napi 50,- Ft/szállítási cím ,- Ft jövedelemtől napi 460,-Ft/adag, kiszállítás napi 50,- Ft/szállítási cím, házi segítségnyújtás: 135,-Ft/óra. Bízom abban, hogy szolgáltatásainkat az Önök és a fenntartó megelégedésére tudjuk nyújtani, ezért várjuk mindazok jelentkezését, akik úgy érzik, hogy önálló életvitelük fenntartásában, életminőségük javulásában kedvező változást hozna fenti szociális szolgáltatások igénybevétele. Tisztelettel üdvözli Önöket: Kulcsár Sándorné igazgató július 7-én a Halásztelki Vöröskereszt véradást szervez a Közösségi Házban óráig. Kérjük, jöjjön el Ön is! Adj vért, és ments meg 3 életet! A Halásztelki Vöröskereszt ezúton értesíti tagjait, hogy tagdíjat befizetésekkel, információkkal minden csütörtökön óráig a Vöröskeresztes irodában (Halásztelek, Dózsa György utca 1.), illetve egyéb esetekben az Ildikó fodrászatban (Halásztelek, Kossuth Lajos utca 1.) készséggel állnak rendelkezésre.

3 ÖNKORMÁNYZAT HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 3 Az önkormányzat nevében Szentgyörgyi József polgármester és Szabó Tibor alpolgármester helyezte el a megemlékezés virágait Folytatás az 1. oldalról Összetartozás Napja mellett. Ünnepi beszédet Papp Kornél önkormányzati képviselő mondott. A bocskaisok daloltak és szavaltak, a Patrona Hungariae hatodikos diákjai népdalokat énekelve perdültek táncra, a hunyadisok versben fejezték ki június 20-ának szomorú üzenetét a mának. Szebbnél szebb dallamokkal töltötte be a teret a Református Kamarakórus és a Garabonciás Énekegyüttes. Hallhattunk Wass Albert költeményt és könnyezhettünk Erkel Bánk Bánjánank áriáján, majd a tárogató hangjára zúgott az a négy folyó Aki eljött és velünk emlékezett nem volt híján sem melegnek, sem esőnek, sem áldásnak, sem könnynek. Városunk közéleti személyiségei által elhelyezett koszorúkat Juhász Gyula: Trianon című verse kísérte a kopjafához. Az ünneplés a sportcentrumban folytatódott, ahol az Avatar együttes adott fergeteges koncertet a gyér számú közönség ellenére. Előtte a halásztelki Mókuskerék volt hivatott a hangulat melegítésére. Minden résztvevőnek, meghívottnak, vendégnek és érdeklődőnek köszönjük a megjelenést! Dr. Sári Mónika projektzáró játszótérátadó ünnepség Halásztelken évről-évre nő a gyermeklétszám, így a játszóterek iránti igény is. Ezek igazi paradicsomok nekik, lehetőséget adnak barátok megismerésére, izgalmas játékok kipróbálására, önfeledt szórakozásra és mozgásra, ráadásul segíti csemetéink egészséges testilelki fejlődését. Szentgyörgyi József, Halásztelek Város polgármestere ígéretet tett arra, hogy minden lehetőséget megragad, hogy kialakíthassanak egyre több olyan helyet, ahol a gyermekek nyugodtan játszhatnak. A terv valóra váltásának érdekében az önkormányzat pályázatot nyújtott be a K.M.O.P /A Pest Megyei Településközpontok Fejlesztése Kisléptékű Megyei Fejlesztések címén. A tender az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. A József Attila téri játszóteret május 29-én hivatalosan is birtokukba vehették a gyermekek. A gyermeknap keretében megrendezett átadó ünnepségen a polgármester köszöntötte az egybegyűlteket és átadta az új közösségi színteret. Az ünnepséget Misi bohóc fergeteges műsora színesítette, kicsik és nagyok egyaránt kipróbálhatták az új játékokat, a kosárlabda- és gördeszka pályákat. Ugyanakkor az óvatosságról se feledkezzünk meg, a gyermekek fejlődési üteme egyénenként eltérő lehet, ne törődjünk azzal, ha a szomszéd gyermeke magasabbra tud mászni, mint a miénk. Major Andrea CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 94/2011. (IV.28.) számú Képviselő-testület határozata: Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi önszerveződő közösségek évi költségvetési támogatását elfogadja az alábbiak szerint: Civil szervezet neve Tagság 2011-re megítélt támogatás összege Tervezett cél F E L H Í V Á S! Az ünnepséget szervező Összefogás Halásztelekért Egyesület nevében Balázs György és Szlovák Terézia koszorúzott Felhívjuk tisztelt halásztelki kis-és középvállalkozások figyelmét, hogy városunkról színes, nívós térképkiadvány készül, amelynek hirdetési felületét a helyi vállalkozások reklámjával szeretnénk színesíteni! Kérjük, hogy amennyiben szeretné cégének termékeiről vagy szolgáltatásairól szóló értesítést eljuttatni partnereinkhez vagy akár közvetlenül a lakossághoz, keresse a Polgármesteri Hivatal munkatársát hivatali időben a következő elérhetőségeken: Véghné Bágya Ildikó közművelődési előadó Tel: , Halásztelki Vöröskerszet Alapszervezet Halásztelki Nyugdíjas Egyesület Nyugdíjas Baráti Kör 41 fő ,- Mozgáskorlátozottak, Nyugdíjasok Egyesülete Halásztelki Boksz Club Zenebarátok Egyesülete 38 fő ,- Összefogás Halásztelekért Egyesület Garabonciás Egyesület 16 fő ,- Halásztelki Sporthorgász Egyesület Budo Fight Karate Klub ,- DanceEarth TSE ,- Csepel Sziget Stúdió Egyesület. 151 fő ,- Véradás szervezése, szociális gondok enyhítése 110 fő ,- Kirándulások, kulturális célok Beteglátogatás, Nótaest, Kirándulás Beteglátogatás, busz 130 fő ,- kirándulások, évfordulók ünneplése 27 fő ,- + ingyenes versenyeken való részvétel teremhasználat testvérvárosi és testvérkórusi kapcsolatok ápolása 18 fő ,- különböző rendezvények költségeinek finanszírozása működési költségekre, utazás, ruházat, külkapcsolatok ápolása 200 fő ,- horgászversenyek megrendezése Stílus Európa Bajnokságra való felkészítés Versenyzési költséges fedezése ,- Duna menti erdők helyreállítása

4 4 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ PEDAGÓGUS NAP A DÍJAZOTTAK Sallai Gyuláné A Hunyadi Mátyás ÁMKb a n 1971 óta dolgozik. Negyvenéves pedagógiai munkáját a gyermekekkel való törődés jellemezte. Különösen sok időt és energiát fordított a szociális hátrányokkal rendelkező tanulók nevelésére és megsegítésére. Sokat tett az idegennyelv oktatásáért, nagy lelkesedéssel irányította az iskola külkapcsolatainak szervezését. Kitartó munkájának köszönhetően az intézmény tanulói Európa számos országába jutottak el. A Comeniusprogram koordinátoraként jelentős, nemzetközileg értékes szervezőmunkát végzett. Tevékenysége során mindig az ÁMK és Halásztelek érdekeiért küzdött. A fentieken túl a kultúra terjesztését is szívügyének tartotta. Nemcsak az intézmény tanulóinak, hanem a város lakosainak is számtalan kulturális programot, utazást szervezett. Munkájának jelentősége túlnő a Hunyadi határain. Nagy Gabriella Ötödik éve dolgozik a Tündérkert Óvodában óvodapedagógusként. Jelenleg az utolsó éves hallgatója a Török Sándor Waldorf Pedagógiai Intézet óvodapedagógus szakának, így a Waldorf-módszer szakértője. Nyitottsága, elfogadó képessége, szelídsége, nyugalma, nemcsak a gyerekek és szülők, de a kollégák körében is elismerést váltott ki. A szorgalmi időszak során, évek óta néptáncot és népi játékokat tanít a középső és nagycsoportos gyermekeknek. Tanítványai rendszeres szereplői a városi és óvodai ünnepeknek. Elkötelezett hagyományápoló, a betlehemes installáció alkotója. A népi kismesterségek avatott ismerője óta a Halásztelki Mesenapok egyik Mesemátkája és rendezvényszervezője. Az óvoda nevelőtestületéből álló Csoport aktív tagja, szereplésével, ötleteivel, humorával, vidámságával mindig élvezetessé teszi a próbafolyamatokat. Jó szándékú segítő készsége, napról-napra szebbé teszi a világnak ezt az apró, de nem jelentéktelen szegle- Folytatás az 1. oldalról Varga Endre Lapunk ezúton is gratulál a díjazottaknak és további sikereket kívnánunk! giai díj átadására is, amelyet a képviselő-testület nevében idén három pedagógus kapott kimagasló munkájuk elismeréseként. A gimnázium tanulóinak műsora után a polgármester adta át Nagy Gabriellának aki a Tündérkert Óvoda óvónője Sallai Gyulánénak a Hunyadi ÁMK tanárnőjének és Varga Endre tanárnak aki a Bocskai István A Bocskai István Református Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium pedagógusa, kertészmérnök-tanár. Halásztelken kisebb megszakítással 1994 óta végzi pedagógus szolgálatát. Nős, 4 gyermek édesapja. Az elmúlt években a virágkötő-berendező virágkereskedő két éves szakképzésének hallgatói elkötelezettségének és a tanár úr tudatos építőmunkájának köszönhetően, egyre szebb és egyre több szakmai sikert értek el a különböző rendezvényeken és versenyeken. (Hortus Hungaricus Kupa I és III, Corvinus Egyetem Kegyeleti Kötészeti Verseny: I, II, III, Adventi Kötészeti verseny Néprajzi Múzeum I, II, XII Savaria Floriade Kupa I, és csapat V.) Ahol csapata megfordult, ott a dobogós helyek valamelyikét vagy akár többet is ők szereztek meg, ezzel is öregbítették nemcsak a Bocskai de Halásztelek hírnevét is. Az intézmény újraalapításának 10. évfordulója óta szervezi a halásztelki Advent- és Karácsony-történeti térdísz-készítési versenyt, mely Halásztelek városára irányítja a figyelmet. Református Gimnázium pedagógusa az elismerő kitűntetéseket. Meglepetés volt mindhármójuk számára ez a díj, mert az intézményvezetők javaslata alapján került a képviselő-testület elé a személyi javaslat. Az ünnepi hangulatot tovább fokozta, hogy Veress Györgyné és Veress György pedagógus házaspárt is Bocskai Emlékplakettel ajándékozta meg Papp Kornél igazgató és városunkban végzett 30 esztendei pedagógiai munkájukért köszönetet mondott Szentgyörgyi József polgármester is. A meghitt pillanatok után svédasztalos vacsora várta a vendégeket, melyet jó hangulatban fogyasztottak el a meghívottak és a képviselő-testület tagjai. Reméljük ezzel újabb hagyományt teremtettünk, s jövőre ismét ünnepelhetjük tanárainkat! Véghné Bágya Ildikó közművelődési előadó A jövőt építők Immár hat évtizede június első vasárnapján emlékeznek meg hazánkban a pedagógusnapról. Bár a felnövekvő nemzedékek nevelésén munkálkodók számára a köszönet leghitelesebb megnyilvánulása a gyermek csillogó szeme, mégis egy nevelési ill. tanév végén megindító, mikor gyermek, szülő és a közélet munkása hálával tekint viszsza a pedagógusok dolgos hétköznapjaira. Jelképes, de mégis felemelő alkalomnak adott otthont a Bocskai István Református Gimnázium június 3-án, mikor együtt költhette el ünnepi vacsoráját a város 6 közoktatási intézményének mintegy 150 pedagógusa és intézményi alkalmazottja. A esztendő után másodszor kerülhetett sor Halásztelken a település elöljáróinak és a jövőt, Halásztelek jövőjét építő munkatársaknak a találkozójára. Köszönetet mondunk minden Kedves Kollégának, a Képviselő-testület valamint az Oktatási Bizottság tagjainak, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak, hogy elfogadták meghívásunkat. Bízunk abban, hogy a találkozások rendszeressé válnak. Papp Kornél igazgató

5 HITÉLET A SZENT LÁSZLÓ BÚCSÚ Szentek között élő királyunk védelme alatt áll görög katolikus templomunk a Ságvári Endre utcában, és városunk Halásztelek. Városunk címerében látható a szent király, ahogyan templomunk is büszkélkedik egyedülálló módon egy szent László ikonnal. Ez az ikon Kárpáti László műve, aki, az egyházközségünk angliai zarándoklatára 1996-ban festette meg a két egyforma ikont, melyeken szent László és a testvér egyházközségünk Slough katolikus templomának védőszentje szent Ethelbert király állnak büszkén egymás mellett. Ezt az ikont látják nap mint nap Angliában is az ottani hívek. Az egyházáért és népéért harcoló két királyt. Bár a Magyar Királyság és az Angol Királyság térben távol helyezkedtek el egymástól és a két jeles király között is volt pár száz év, de a közös lelkület, a távoli tájak összefogása, egymás mellé rendelte őket. Egyik sem hagyta el hazáját, hogy másutt keresse boldogságát, hanem azokat védték, erősítették, bátorították, akik számára lettek teremtve. Szent László a megmaradásért küzdött minden téren. Bárddal, imával és rendeletekkel egyaránt. Kevéssé ismert törvénye, bölcs, és a haza szokásait így védelmezte a szabolcsi zsinaton: Ha az idegenek kik köztünk lakoznak nem hajlandók átvenni böjti szokásainkat, itt hagyván ingóságaikat s mind amit itt szereztek, távozzanak CSALÁDI NAP A PLÉBÁNIÁN A családok a játékokon keresztül fedezhették fel és erősíthették meg az értékeiket. Jó volt megtapasztalni a családjaink összetartó erejét és a mögöttük rejlő Jézust, mindennek az alapját, aki mindannyiunkat összegyűjt az oltár körül. A Római Katolikus Plébánián (Kisgyár u. 44.) működő Baba-ház egész nyáron keddenként 9-12-ig várja a gyermekeket és szüleiket. oda, ahonnan jöttek! Akik azonban alkalmazkodni tudtak népünk szokásaihoz, lelkületéhez, azok számára biztonságot, hazát adott. Védőszentünkre június 25-én, szombaton 10 órai kezdettel emlékezünk görög kato- HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ likus templomunkban, ahonnan szokásaink szerint körmenettel megyünk el a Szent László térre. Mindenkit szeretettel várunk közös ünnepünkre. Gábor atya 5 A Római Katolikus Egyházközség hírei Katolikus Karitász újabb segélyakcióra készül. Negyedik éve ve- A szünk részt az Európai Unió segélycsomag akciójában, melynek során évi három alkalommal tartós élelmiszer csomagokat osztunk a rászorulóknak. Folyamatosan növekvő mennyiségről van szó, utoljára 166 családnak több mint 3 tonnányi élelmet juttattunk. Most az eddigi lista megújításra került, mert a Karitász Központ pontos jövedelemhatárokat állapított meg különböző létszámú családok részére. Emiatt többen kiszorultak az eddig támogatottak közül, viszont sok új család kerülhetett fel a listára. Hamarosan várható az újabb szállítmány érkezése. A csomagok raktározása és szétosztása Prodán Gábor görög katolikus atya hozzájárulásával a Mária Oltalma Otthonban történik, aminek lehetőségéért köszönetet mondunk. Szervezetünk segítséget nyújtott még téli tüzelő vásárlásában, és egy romos tanya tatarozásában is. Anyagi lehetőségeink korlátozottak. Egyházközségünknek komoly kiadásai voltak az elmúlt években. Világszerte híres templomunkat színesfém tolvajok fosztogatták, amiért kamerarendszert kellett felszereltetnünk. Lourdes-i barlangot építtettünk az imádkozni vágyóknak és lám soha nem alszik el a mécses, mindig van friss virág a Szűzanya lábai előtt. Templomunk is korosodik, költenünk kell a felújításokra is. A rezsiköltség lassan megfizethetetlenné válik. Évente több külön gyűjtést szervezünk különböző célokra: cunami, árvíz, vörösiszap katasztrófa, hogy csak a legismertebbeket mondjam. Ilyenkor mindig meghatottan állapíthatjuk meg, hogy híveink bár maguk sem dúskálnak javakban, de mindig adnak abból a kevésből is amijük van. A Jóisten áldja meg mindannyiukat nagylelkűségükért! Végül köszönetet szeretnék mondani szervezeten kívüli segítőinknek: Kovács Tibornak, Háray Albertnek és Mag Árpádnak akik önzetlen segítségükkel sokszor és komoly segítséget nyújtottak számunkra. Karitászon belül a legtöbbet Aczél Gézának és feleségének Mártinak köszönhetjük. Dragovics János karitász vezető

6 6 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ CSALÁDI NAPOK Gyereknap a Hunyadiban GYEREKEKÉ A FŐSZEREP...akit az istenek szeretnek, örökre meghagyják gyereknek (Heltai Jenő) gyermeknap az év kedves, A várt, s nem ritkán megható eseménye. A gyerekek főszerepet kapnak ezen a napon, ajándékokkal, édességekkel próbál a legtöbb család kedveskedni az oly nagyon féltett és szeretett gyerekeknek. Ennek a napnak kapcsán talán még azt is számba vesszük, milyen komoly alkotásokra is képesek már a családok ifjú tagjai. Glotz Adél Anna, a Hunyadi Mátyás ÁMK 4. osztályos tanulója a szigethalmi versíró pályázat első helyezettje lett a közelmúltban. Köszöntsük most kortársait az ő versével! Patacsata Nagy az izgalom a pályán, Mindenki nevet a másik baján. Az egyik ló tarkabarka, Gúzsba van kötve a farka. A másik patás nagyobb nála, Így a győzelem garantálva. Hiszi a piszi! A harmadik ló ezt nyeríti. A gazdája büszke a lóra, Hisz még senki sem esett le róla! Végre megfújják a sípot, Így a versenyzők elhúzzák a csíkot. Szoros a verseny elöl a két naggyal, De egyszer a tarka szépség elibük nyargal. A szél sem sebesebb, s gyorsabb nála, Így a két másik jóval lemarad hátra. A végéhez közeledik, Ezért önmagában bizakodik. Átjutott végre a célon, Mert energiája nem volt takarékon. Dicsérik a lovacskát, Nemrég kapott répácskát. Megkapta a szalagot, Tehát nagyot aratott. Gratulálunk Adél eredményéhez! Remek időjárás, sokszínű programok, boldog gyerekzsivaj kell ennél több egy önfeledt gyermeknap eltöltéséhez? Május 13-án gyereknapot rendeztek a Hunyadi Mátyás ÁMKban. Bábszínház, trambulin, ugrálóvár, célba-dobás, horgászás, vetélkedők, kézműves foglalkozások és lovaskocsizás várták a családokat az iskola udvarán. A jó hangulatot fokozta a zene, gyomor sem maradt üresen az ingyen zsíroskenyér lilahanymával, szódával, illetve szörppel a nap slágere volt, köszönhetően a céges felajánlásoknak, illetve a szülői munkaközösség (szmk) gondoskodásának. TÜNDÉRKERT JUNIÁLIS KÉPEKBEN A színpadon az ovisok, zeneovisok néptáncosok mellett többek között felléptek a rock and roll táncosok, a hip-hopposok és a karatésok is... Az ugrálóvár népszerűsége a pónilovazáséval vetekedett, de az arcfestésnél és a pecázásnál is felgyűlt néha a várakozók sora Köszönjük minden közreműködőnek, támogatónak és résztvevőnek a sok-sok munkát, segítséget, jókedvet, vidámságot és örömet, amivel megajándékozták Juniálisunkat, melynek bevétele a Tündérkerti Óvodásokért Alapítvány számláját gyarapította. A kuratórium az idén is a gyermekek játékainak fejlesztésére költi az összeget! Fantasztikus volt! Sőt, lesz jövőre is! Köszönjük! A kuratórium tagjai Apropó szmk: az iskola már több éve rendkívül aktív és segítőkész szülői munkaközösséggel büszkélkedhet. A rendezvények segítése, a jutalmazásokban nyújtott segítség sokat jelent az intézménynek. Ebben a tanévben nemes célt tűz- Karate bemutató egyben beharangozója volt az óvodában jövőre induló karate edzéseknek Szakértő kezekben a jővő magyar íjásza... tek ki maguknak: az udvari játszótér felújítását. Minden közös program bevételét erre szeretnék fordítani. A játszótér 2002-ben épült, az Alapítvány a halásztelki gyerekekért szervezésében. A kilenc év bizony megviselte kissé a játékokat. A május 13-án megrendezett diáknapon, majd a gyermeknapon is fáradhatatlanul sürögtek-forogtak a szülők és a tanárok. Ízletes tízóraival lepték meg a tanulókat, a tombolatárgyak pedig sok gyermeknek jelenthettek örömöt. A gyermeknapi rendezvény bábszínházi programját is szponzorálták, így valósulhatott meg, hogy a Maszk Bábszínház: Mátyás király bolondos bolondja című előadása ellátogathatott hozzánk. A csoportok konyháin gyulyás, pilisi ragu, mákos guba és milánói makaróni készült, a kemencéből számtalan lángos került ki... Kézműves foglalkozásban sem volt hiány. A gyöngyfűzéstől a szélforgóig sok mindent csinálhattak a gyerekek

7 CSALÁDI NAPOK HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 7 köszönet a Lámpás Óvodának A Lámpás, Református Óvoda iskolába menő gyermekeinek szülei, hálásan köszönik az óvó nénik és a dadusok szeretetteljes gondoskodását, nevelését, oktatását! A keresztyén szellemiség értékei által, a pedagógusok segítségével sokoldalúan fejlődtek gyermekeink. Megtanították őket az imádságokon keresztül hálát adni az őket körülvevő világért. Megtanulták tisztelni, szeretni egymást és az őket körülvevő felnőtteket, odafigyelni egymásra, segíteni bajba jutott társaikon és együtt érezni velük. Köszönjük a szépen berendezett csoportszobákat, amelyekben gyermekeink családias környezetben napjaik nagy részét tölthették! Köszönjük, hogy munkájukkal hozzájárultak az apróságok boldog gyermekkorához! Áldást és békességet kívánva, jó egészséget és még nagyon sok gyermeket kívánunk, akik lámpásokként viszik tovább az itt megtanult keresztyén erkölcsiséget! A szülői csapat Családi nap a kisbocskaiban Immár hagyomány a Bocskai István Református Általános Iskolában, hogy május utolsó hétvégéjén a Bocskai közösségéhez tartozó családok találkoznak egymással, az intézmény munkatársaival, Halásztelek és környéke közéleti személyiségeivel. A családi nap két szorosan összekapcsolódó részből áll (idén május ): szombati napon kerül sor hagyományosan kerti piknikre, majd vasárnap a közös családi istentiszteletre. Az első nap reggelén az iskola kertjében már korán sorakoznak a kondérok, bográcsok a főzőversenyhez, ahol most 12 helyszínen 16 féle étel főtt. Ez alkalommal újdonság volt a német büfé, ahol iskolánk németes csoportjaiból választott tanulók a tanárukkal együtt készültek különböző finomságokkal. A délelőtti programok között szerepelt az osztályok előadása, a rendőrségi fegyverbemutató és a kerékpáros KRESZ-verseny. Pónilovaglással és kézműves foglalkozásokkal is színesítették a szervezők az eseményt. A vasárnapi templomi szolgálatot az emberi állarcokról, az álszent viselkedésformákról a búcsúzó nyolcadikosok biztosították a halásztelki református templomban, melyet az iskola 315 tanulója, valamint szüleik kétszeresen is megtöltenek. Az intézmény évi alapításától végigkövetve a gyermeknaphoz ill. a pedagógusnaphoz kapcsolódó családi napi programokat, öröm látni, hogy a Bocskai közösségéhez tartozó családi közösségek, a pedagógus családok, valamint a csapatostól visszajáró öregdiákok közös kultúrális, szellemi és lelki színtérnek tekintik az alma matert, az iskolát. Ezen tanév végi alkalmak melyek minden halásztelki intézmény életében egyaránt az év kimagasló eseményei erősítik a jövőbe vetett bizalmat, igenis épülhetnek erős, összetartó közösségek még a főváros agglomerációjában is. Számunkra külön jelentőséggel bír Pünkösd ünnepéhez is kapcsolódva, hogy az iskola mögött álló halásztelki történelmi egyházak közössége is épül a közös programok által. A bocskaisok nevében köszönetet mondunk a családi nap sikerét elősegítő minden részvevőnek, felajánlást tevő vállalkozásnak, magánszemélynek és családnak! Kovács István igazgató KÖZBIZTONSÁG Lassíts! Suzuki rohant letarolva a kerítést egy ház oldalába az Ságvári Endre utca sarkán június10-én. A kocsit vezető fiatal nő a védett útvonalon közlekedő ladásnak nem adta meg az elsőbbséget. A balesetben a vétlen sofőr megsérült, autója totálkárosra tört, mentő vitte kórházba. Városunkban gyakori a baleset kérjük, vezessenek lassabban és körültekintőbben! Halásztelek nem nagy város, ha csak 30 km/h sebességgel megyünk, akkor is két perc alatt keresztül jutunk rajta. Csak az siet, akinek kevés van hátra...! Mivel vége az iskolának sokkal több gyerek lesz az utakon, gyalogosan, biciklivel. RÁJUK KÜLÖNÖSEN FIGYELJÜNK! Kitüntetett polgárőreink Kiskunlacházán május 27-én a halásztelki polgárőrök újabb elismerést vehettek át. Kilencvenhat egyesületből 130 fő vett részt az ünnepélyes eseményen. Városunk rendfenntartóiból három polgárőr vehetett át oklevelet és a keresztes lovagokról szóló különleges kiadványt. Ezúton is gratulálunk nekik! Családi napok a Süni oviban Idén ismét családias hangulatban zártuk a tanévet a Süni Óvodában. Tavasszal az ovi első szülinapján az óvoda dolgozói lepték meg a szülőket és a gyerekeket A répa c. mese előadásával, míg május 30-án Anyák napjával egybekötött évzáróra a gyerekek készültek műsorral, ajándékkal. Szülők, nagyik egyaránt eljöttek. Mialatt két apuka bográcsos ebédünket főzte, a gyerekek önfeledten játszottak, mutatták meg kedvenc játékaikat. A két napot egy-egy óriás tortával és közös énekléssel zártuk. Június 1-jén gyermeknapi kirándulásra mentünk a Budakeszi Vadasparkba. A sok állat elbűvölte a gyerekeket. A hazafelé daloltunk, tapsoltunk, mondókáztunk, a szülőkkel közösen így próbáltuk ébren tartani a piciket. Nagyon jó hangulatban telt el ez az év is, s ezúton szeretnénk megköszönni mindenki hozzájárulását, segítségét! Óvónénik és a gyerekek Felnőtt Ballagók Idén a Tündérkert Óvodából nemcsak az iskolába menő nagycsoportosok ballagtak el, de több évtizedes szolgálat után, két kolléganőnk is nyugállományba vonult. Komlós Istvánné Juli óvó néni 34, Tamás Károlyné Kati dadus 33 halásztelki óvodában eltöltött év után. Kívánjuk, hogy: az ég harmatja szívüket újítsa, áldások árja házukat elborítsa! Légyen éltüknek virágja mind kinyílt, szívük ne szenvedjen semmi sebes nyílt! (Közép-erdélyi népdalrészlet) F. V. Kati néni óvó keze alatt egy fél város cseperedett fel a 33 év alatt

8 8 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ ZENE Világsztár Halásztelken Felejthetetlen koncertet adott Mága Zoldán hegedűművész az Angyalokkal a Római Katolikus templomban. Az eseményt az Összefogás Halásztelekért Egyesület szervezte, a bevételből Petőfi mellszobrának másolatára gyűjtenek. világhírű hegedűművész a Halásztelki Hírmondónak elmondta: A ingyen vállal jótékonysági fellépéseket, a mostani is a 100 Templomi Koncertsorozat keretében jött létre, melynek 71 állomása volt városunk. Hozzátette: ez a sorozat a Szent István Bazilikában indult útjára még 2009-ben egy hatalmas összefogás megvalósításának jegyében, majd a 100. előadás is ott végződik az idén. A cél az, hogy több nemes ügy érdekében segítő kezet nyújtson a rászorulóknak. Mága hangsúlyozta: messziről indult az, hogy hová jutott, verítékes munkával érte el, Halásztelekről is pár napon belül Brüsszelbe és a Vatikánba utazik. Hozzátette: akár tízezer, akár csak A Hunyadi Mátyás ÁMK Zeneiskola zenekara Révfülöpön A Hunyadi Mátyás ÁMK Zeneiskola kamarazenekara nagy sikerrel lépett fel Révfülöpön a II. Folk Napokon május 14-én. A fellépési lehetőséget a szervezők ajánlották fel az I. Művészeti Verseny megrendezéséhez szükséges kellő létszámú jelentkező hiánya miatt elmaradt rendezvény helyett. A zenekar létszáma általában fő között mozog, a zeneiskola tanszakainak (hegedű, gitár, furulya, zongora, ütő) kisebb kamarazenei csoporjaiból áll össze. Így lesz az I. Kamarazene Táborban is augusztus 16-tól 19-ig. Ami a korosztályt illeti, nyolctól huszonhat évesig ezer ember előtt játszik, számára a művészet, a közönség öröme a legfontosabb. A kulisszák mögött semmivel sem izgult jobban most, mint amikor az Arénában lép fel, vagy a Pápának, kerülhetnek be a muzsikusok. A tábor megszervezését, a kiválasztott zeneművek megtanulásához, előadásához szükséges hangszerek, kották és egyéb eszközök beszerzését valamint a későbbiekben Kistérségi Kamarazene Táborrá bővítését a K.M.O.P pályázat tette lehetővé. A szervezők remélik, hogy Halásztelek sportban tehetséges gyermekei után a zeneművészet területén kimagasló teljesítményt nyújtó zenekar is bemutathatja repertoárját testvérvárosaink zenét kedvelő közönségének és viszontláthatják, hallhatják azok hasonló együtteseit. (You Tube keresés: Halásztelek Zeneiskola ). Perecsényi Zsuzsanna vagy hercegeknek muzsikál. A hatás ezúttal sem maradt el, a közönség hol szájtátva, hol pedig állva és kitörő ovációval hálálta meg a produkciót. A közel másfél órás műsor után a művészt fogadás várta a Trifon Borházban, amelyhez a hidegtálakat a Hermina Étterem biztosította. Itt a kulináris örömök hatására Mága újabb arcát mutatta meg: öröm számára, ha a családjával ebédelhet, melyre igen ritkán adódik alkalom. Minden percet kihasznál, hogy a gyermekeivel legyen, ám a sok fellépés miatt ünnepszámba megy, ha saját készítésű étel kerül az asztalra úgy, hogy ráadásul a család összes tagja ott van. Ami az adakozást illeti, a művész nemes célnak tekinti, hogy az egyesület emléket állítana Halásztelken Petőfinek. (Erről lásd a Hírmondó előző számában megjelent írást a szerk.) Az Összefogás Halásztelekért Egyesület programsorozata a Mága Zoltán koncerttel azonban csak a kezdet volt, ígérik, hogy fellendítik neves, sőt világhírű előadókkal Halásztelek kulturális életét. Bódy Géza A Hunyadi Mátyás ÁMK Zeneiskola zenekarának első fellépése a augusztus 19-i ünnepi testületi ülést követően tartott táborzáró koncert volt, ahol a táborban tanult zeneműveket adták elő. Másnap, augusztus 20-án az ÁMK új épületrészének ünnepélyes átadásán megismételték az előadást. A tanév során többször gyönyörködhettek az érdeklődők a zenekar muzsikálásában október 1-én a Zene Világnapja alkalmából közös koncerten léptek fel a Bel Canto kamarakórussal decemberében péntek reggelenként a lépcsőházi koncerteken adventi muzsikával várták az intézménybe érkező diákokat, tanárokat, dolgozókat december 18-án ismételten a Bel Canto kamarakórussal közösen léptek fel a hagyományos Adventi Koncerten ebben az évben az új hangversenyteremben és annak előterében. Idén február án az ÁMK névadójának Hunyadi Mátyásnak tiszteletére rendezett gálaelőadást színesítették műsorukkal. Május 21-én 17 órakor az ÁMK gyermeknapi programján belül a délutáni Ezt tudjuk mi műsorban hallhatták a Révfülöpön előadott műsorukat. Június 6-án a Zeneiskola órakor kezdődő tanév végi gálakoncertjén léptek fel. Augusztus 15-én újra összegyűlnek, hogy 5 napon át reggel kilenctől délután ötig felkészüljenek az augusztus 19-i záró koncertre.

9 REPTÉR Május 13-án a Légügyi Hivatal hivatalosan polgári repülőtérré minősítette a decemberben megszűnt tököli le- és felszállóhelyet. A környékbeli önkormányzatok megfellebbezték a döntést. A civil környezetvédő egyesületek petíciót küldtek Orbán Viktor miniszterelnöknek, tiltakozva a szerintük a lakosság véleményét figyelmen kívül hagyó határozat ellen. Május 31-én a Légügyi Hivatal közmeghallgatást tartott a Tököli Művelődési Központban, ahol egymásnak feszültek az indulatok. döntéssel a rendszerváltás óta A tartó vita végére került pont, egyelőre nem jogerősen: a volt szovjet katonai légibázist IV. osztályú polgári repülőtérré minősítették. A repülési engedély hat havonként tizenegyezer műveletre (fel- és leszállásra) szól, vagyis átlagosan mintegy napi hatvanra. Az engedélyezett géptípus 95 százalékban 5700 kg alatti légcsavaros gép (PROP1 kategória), eddig is ebből repült a legtöbb. A maradék öt százalék megoszlása: 9 tonna alatti légcsavaros gépek (PROP2), 9 tonna alatti sugárhajtású gépek (S 5.1), valamint helikopterek (H1 és H2 kategóriában). Azt, hogy nagyobb légijárművek ne HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ Eldőlt: polgári repülőtér lesz Tökölön Ilyen S 5.1 kategóriájú sugárhajtású gépeknek is engedélyezték a repülést érkezzenek, a Légiközlekedési Igazgatóság tájékoztatása szerint az garantálja, hogy a 2500 méter hosszú kifutópályából csak 799 métert használhatnak. A szigethalmi székhelyű Élhető Környezetünkért Egyesület, az Érd- Óváros Szent Mihály Alapítvány, a Százhalombattai Környezetvédelmi Egyesület, a Százhalombattai Faluvédő Egylet és a Levegő Munkacsoport petíciót juttatott el Orbán Viktor miniszterelnöknek, amelyben leírták: sem a különféle hatóságokkal, sem a tulajdonosokkal való levelezések, tárgyalások, sem a 2004 évi privatizáció előtti, repülés-felújítás elleni petíció az ÁPV Rt.-nek (1284 aláírás), sem a 2007 évi, környezetvédelmi miniszterhez intézett petíció és demonstráció, sem a félpályás útlezárásos tüntetés és 9 a válasz nélkül hagyott évi 6280 aláírásos petíció az előző miniszterelnökökhöz nem vezetett eredményre, ezért Orbán Viktor közbenjárását kérik a reptér megszüntetése, a környéken élő százezer ember nyugalmának biztosítása érdekében. Május 31-én a Légügyi Hivatal három képviselője - jogszabályban előírt kötelezettségének megfelelően - közmeghallgatást tartott Tökölön. A művelődési központ nagytermében meghívottként jelen volt többek között Wachsler Tamás, a reptér és a tervezett logisztikai központ fejlesztője és Talabos Gábor, a repteret üzemeltető Master Sky Kft. vezetője, a közönség soraiban ott ült több környékbeli önkormányzati képviselő. Az első hozzászóló, Bolyós Tiborné szigethalmi lakos kifogásolta, hogy hiába jelentkezett be ügyfélnek, az utolsó pillanatban, szinte véletlenül szerzett tudomást a fórumról és a kora délutáni időpont is azt a gyanút kelti, hogy kifejezetten távol akarták tartani az érdeklődőket. Ezt követően a megjelent szigethalmi, halásztelki, szigetszentmiklósi, érdi és százhalombattai lakosok a rádió- és tévéfelvételek tanúsága szerint kivétel nélkül a repülőtér üzemeltetése, újraindítása ellen emeltek szót, volt, aki kilátásba helyezte, hogy keresztbe fekszik a kifutópályán, ha megindul a repülés. Wachsler Tamás elmondta, hogy indokolatlan a félelem, nem lesz sem cargo, sem fapados repülőtér, erre nemcsak önkorlátozást, hanem jogi szankciókkal biztosított kötelezettséget is vállalnak. Antonovics Antal érdi képviselő elmondta, nemcsak nagygépes, de semmilyen repülést nem akarnak ezen a sűrűn körbeépült területen. A Kakukkhegy, a Beliczai-sziget fokozottan védett Natura 2000 övezetek, és hiába húzták meg az Isophone görbét a reptér határánál, a zaj nem tudja, hogy azon nem szabad átmennie. Az érdiek még emlékeznek arra is, amikor a szovjet időkben két harci gép lezuhant a területükön. A halásztelki G. Ferencné kijelentette, akár élőlánccal is megakadályozzák a repülést. Végezetül Schreiber László, a Százhalombattai Környezetvédelmi Egyesület elnöke kilátásba helyezte, hogy Strassbourgig is elmennek a fellebbezéssel, ha szükség lesz rá. H. L. szolgáltatóház MÁR félidőben Pár hónappal ezelőtt mi halásztelkiek észrevehettük, hogy már megint valami elindult. A Rákóczi út Óvoda utca sarkán hatalmas munkálatok kezdődtek. Először azok a nagy gödrök, aztán meg a járda- és útlezárások Kicsit talán bosszankodhattunk is miatta, azonban most, hogy már a falak is kinőttek a földből, végre láthatjuk, hogy tényleg valami impozáns készül városunkban. Ennek jártunk utána. Az új épület szolgáltató- és lakóház funkciót magába foglaló komplexum lesz. Modern külseje mellet a funkciók ötvözése is megjelenik a létesítményben. Az építtető Hum-Trex Kft. Szigethalmon is épített már hasonlót, és a cégvezetés úgy gondolta, a mi városunk is megérett egy ilyen, mindent magába foglaló épületre. Elképzelésüket Singer Ádám okl. építészmérnök terveiben fogalmazták meg, melyet saját erőből és banki hitelből finanszírozva valósítanak meg. A kft. vezetői Bednárik Attila és testvére Bednárik József elmondása szerint erre a frekventált helyre egy minden mai igénynek megfelelő épületet húznak fel, ami remélhetőleg a halásztelkiek kényelmét és megelégedettségét biztosítja majd. Az épület vasbeton vázas, kitöltőfalazásos rendszerben épül, mely lehetővé teszi a belső terek könnyen, a bérlői igényeknek történő átalakíthatóságát. Ezzel elősegíti, hogy az épületbe költöző szolgáltatók mindinkább magukénak érezzék és otthonosan kialakíthassák a belső tereket, saját arculatukat. Az elképzelések szerint a földszinten és az első emeleten szolgáltató üzletrészek lesznek, a második emeleten pedig lakásokat alakítanak ki. A pinceszint rendezvényteremnek ad majd otthont. A parkolást a saját udvarban kialakított mintegy 30 gépkocsi befogadására alkalmas parkoló biztosítja majd, amely mind a lakók, mind az üzletekbe érkezők kényelmét hivatott szolgálni, ami nagy jelentőséggel bír a környező lehetőségeket megvizsgálva. Teljes akadálymentesítéssel felszerelt épületről lesz szó, ahol lift is segíti majd az idősebbeket, babakocsival, vagy kerekes-székkel érkezőket. Remélhetőleg a megközelítés, a központi fekvés és az üzletek egyedi igény szerinti végső kialakíthatósága miatt sok vállalkozó és szolgáltató gondolja majd úgy, hogy itt a helye. Mi pedig örülnénk, ha rohanó mindennapjainkban mindent egy helyen, szép, új és biztonságos környezetben intézhetnénk. Halmai Henrietta

10 10 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ SPORT Kollár Tímea Jazztánc Magyar Bajnok! Az SZTK. Ritmikus Gimnasztika és Show-tánc szakosztálya évek óta indul a Magyar Divat- és Sporttánc Szövetség versenyein. Halásztelki születésű Kollár Tímea már négyéves korában meg- A ismerkedett a ritmikus gimnasztika alapjaival, majd RG versenyzőként is szép sikereket ért el. Azonban az áttörést a jazz tánc jelentette. Már az elmúlt évben is nemzetközi versenyen mutatkozhatott be az IDO International Dance Organization Európa Bajnokságon, ahol a 12. helyen végzett. A magyar versenyrendszerben a versenyzőknek két pontszerző és az Országos Bajnokság dupla pontszerző versenyén kell helytállniuk ahhoz, hogy nemzetközi versenyekre kvalifikálják magunkat. A versenyek során kialakult ranglista alapján dől el a kijutás az európaés világ bajnokságra. Az első pontszerző versenyt Debrecenben, a másodikat Győrben rendezték meg. Tímea mindkét versenyen jazz kategóriában Biztonsági Szolgálat a dobogó legfelső szintjén állhatott. A dupla pontszerző országos versenyt Kartalon rendezték, ahol megszerezte felnőtt jazz kategóriában a magyar bajnoki címet. A ranglista első helyével kvalifikálta magát a legrangosabb Jazz Európa Bajnokságra, Szerbiába. Abban bízunk, hogy idén is átütő sikereket érünk el a hazai versenyek MEGLÉVŐ RIASZTÓRENDSZERÉNEK TÁVFELÜGYELE- TÜNKHÖZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZTATÁSA ÉS TÁVFEL- ÜGYELETI DÍJA 6 HÓNAPIG: 0 Ft. MEGLÉVŐ RIASZTÓ RENDSZERÉNEK VAGY ÁLTALUNK TELEPÍTETT RIASZTÓRENDSZERÉNEK CSATLAKOZTATÁSI ÉS TÁVFELÜGYELETI DÍJA 6 HÓNAPIG: 0 Ft. A RENDSZERBE ÁLLÍTÁST KÖVETŐ FÉL ÉV INGYENES! HÍVJON, ÉRDEKLŐDJÖN, TELEFONÁLJON! mellett, nemzetközi szinten is mondta a szakosztály vezetőedzője Felleginé Márkus Mónika. Lávaköves masszázs Lomi-lomi masszázs Fej-, has- és hátmasszázs Kínai masszázs akupresszúra biorezonanciás állapotfelmérés Fülakupunktúra Köpölyözés Fül- és testgyertyázás Moxa Dohányzás leszoktatás Egészségpénztár elfogadóhely Bejelentkezés: 70/ , 70/ Halásztelek, Kossuth u. 1., emelet MEGOLDÁS SZIGET SZERVÍZ ÉS ALKATRÉSZBOLT Lakásán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő stb. Üzletünkben: mikró, porszívó stb. javítása Alkatrészcserénél 1 év garancia! Szigetszentmiklós, Tököli u. 33. Bajcsy Zs. sarok H-P 8-17, SZ , JAVÍTÁSNÁL A KISZÁLLÁS INGYENES! Minőségi szolgáltatás elérhető áron már 17 éve! Fül-orr-gégészeti magánrendelés Dr. Pozsár István. Elérhetőség: Kisgyár utca 2., minden csütörtökön 16:30-tól 19:30-ig, és minden páros szombaton óráig. Telefon: 20/ Épület- és bútorasztalos! Faház, gépkocsibeálló, pergola, szaletli, lépcső, szauna, konyhabútorok, beépített szekrények, stb. készítése , , Parkettázást, csiszolást, lakkozást, PVC szőnyegpadló és laminált padlófektetést vállalok ASZTALOS Egyedi bútorkészítés ALMÁSKERT BISZTRÓ Halásztelek, II. Rákóczi F. út 56. Új munkahelyek a Régióban A Camilleon Kft ben európai uniós pályázati támogatásnak köszönhetően egy budapesti bérleményből Halásztelken új telephelyre, saját tulajdonú gyártócsarnokba költözött. A cég egy dinamikusan fejlődő, magyar tulajdonú szerszámgyártó vállalkozás, korszerű technológiai háttérrel. Megrendelői 95%-ban olyan magyar cégek, amelyek jellemzően nyugat-európai vállalatok beszállítói. A tevékenységi kör 60-70%-ban az autóiparra, ezen kívül háztartási (kéziszerszám stb.), orvosi, élelmiszeripari (csomagolástechnika) területekre ter- jed ki. A gyártott termékek 60%-a alumínium nyomásos öntőszerszám, 35%-a műanyag fröccsöntő szerszám, 5%-ban pedig kisebb alkatrészetekből állnak. A 2011-es fejlesztésnek köszönhetően a 33 alkalmazottat foglalkoztató cég 1000 m 2 alapterületű modern csarnokban, valamint további 400 m 2 iroda, szociális helyiségből álló épületegyüttesben folytatja tevékenységét. A modern épület kivitelezésénél a korszerű munkakörülmények mellett, a cég tulajdonosai kiemelt figyelmet fordítottak a környezeti fenntarthatóság irányelveire is, a korszerű épületgépészettel, jó hőszigeteléssel, alacsony klímatizálási költséggel, adaptív világítás rendszer kiépítésével, így a CO kibocsátás csökkentésének megvalósításával. Elmondható, hogy a kivitelezés mind a fűtés-klímatizálás, mind a világítás terén a legkorszerűbb és legköltséghatékonyabb műszaki megoldásokkal valósult meg. A Camilleon Kft. a jelentősen megnövekvő alapterületével a közeljövőben további fejlesztések, így munkahelyteremtés infrastrukturális alapját is megteremtette. A cégről bővebb információt a honlapon találhatnak. (x)

11 SPORT HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 11 SIKEREK NÉMETORSZÁGBÓL Testvérvárosunk, Leising meghívására ökölvívó csapatunk bokszgálán vett részt április 29-től május 2-áig, melyet első ízben rendeztek meg. Csapatunk fáradtan érkezett, 12 órás utazás után értük el a német várost. Este 9 órakor kezdődtek a mérkőzések. A szervezés profi volt, fények, fanfárok kíséretében léptek a kötelek közé harcosaink. Elsőként Csajkás Zsolt, aki egy korcsoporttal idősebb és 3 súlycsoportba feljebb lévő ellenféllel küzdött. Zsolt az ellenfelét a kezdetektől nagy nyomás alatt tartotta, horgai célba értek. A második menetre az ellenfél feladta a mérkőzést. Tamasián Richárd az első menetben még kiegyenlített csatát produkált. Sajnos a másodikban ellenfele jól váltott ütemet és kijött a két ökölvívó közötti különbség. Edzőnk versenyzőnk érdekében bedobta a törölközőt. Ricsi így is a vártnál jobban teljesített. Balogh Gábor volt a harmadik versenyző. Már az első menetben eldöntötte a mérkőzés kimenetelét. Német ellenfele esélyt sem kapott a kibontakozásra, Gábor hatalmas szíve és technikai fölénye gyorsan érvényesült. Feladták a küzdelmet. Csipkés Norbert következett. Kiegyenlített kűzdelmet láthattunk, Norbert technikás ökölvívást mutatott be. A német harcos inkább az erőfölényével próbált érvényesülni. Szoros mérkőzést produkált a két versenyző. A bírók pontozással a hazai versenyzőt hozták ki győztesnek. Szép Ferenc a hazaiak üdvöskéjével, a német-török származású Ahmeddel csapott össze. Ferinek ez volt az első mérkőzése, Ahmednek a hatvanötödik. Hatalmas kűzdelmet láthatott a közönség. Hősünk a 20 cm-rel magasabb ellenfelét parázs ütésváltásokban felülmúlta. Az utolsó menetre sajnos Feri elfáradt és így szorosabb lett a mérkőzés. Sajnos a négy német bíró a hazai versenyzőt hozta ki győztesnek. Szücs Donát a 120 kg ellenére könnyedén mozgott és felülmúlta ellenfelét. Síma, könnyed, pontozásos győzelmet produkált. A nap utolsó mérkőzését Czúri Mónika vívta, egy Svájcból hazarepített német válogatott lánnyal. Igazi férfias küzdelmet mutattak be. Kettőjük gigászi csatája döntetlenre végződött. A közönség állva tapsolta meg a két lányt. Mónika megkapta a legharcosabb versenyzőnek járó különdíjat. Összességében, csapatunk hatalmas sikert ért el és visszavárnak bennünket! Tóth Mónika KULTÚRA MEGHÍVÓK KÓRUSTALÁLKOZÓ Tisztelettel várjuk Halásztelek lakosságát június 26-án órakor kezdődő Kórustalálkozónkra! Helye: Malonyai Kastély Perecsényi Zsuzsanna Bel-Canto karvezető STEFKOVICS ÉS BARÁTAI, AVAGY HÉTKÖZNAPOK BARÁTSÁGA címmel cseh-magyar fotókiállítás ünnepélyes megnyitójára várjuk Halásztelek lakosságát június 25-én órakor, a Hunyadi Mátyás Általános Művelődési Központ aulájába! AKöszöntőt mond: Lehovics Pál, közreműködik: Male Hudebni Druzeni. A kiállítás megtekinthető: naponta óráig VIDÁMPARK KUPONOK A kedvezmények felhasználhatók június án, a Szent László Napi Búcsún, a halászteleki Sportcentrumban.! Kérjuk vágja körbe, és jegy vásárlásánál kedvezményt kap a jegy árából. Jegyenként egy szelvény számítható be!!!!!! Halásztelki Hírmondó Halásztelek Város Önkormányzatának hivatalos lapja. Az Önkormányzat megbízásából kiadja a Navigar Kft. Főszerkesztő: Bódy Géza. Szerkesztőbizottság: Fekete Violetta, Holakovszky László, Papp Kornél, Prodán Gábor. Tervezőszerkesztő: Halmai Csaba. Szerkesztőség címe: 2314 Halásztelek, Posta köz 1. cím: A szerkesztőség fenntartja magának a kéziratok rövidítésének jogát, az írás tartalmáért a szerző felel. Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. A Halásztelki Hírmondó bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos minden jog fenntartva. Értesüléseket átvenni csak a Halásztelki Hírmondó-ra hivatkozva lehet. Halásztelek Város Önkormányzatának elérhetősége: 2314 Halásztelek, Posta Köz 1. Tel.: , A Halásztelki Hírmondó szerkesztősége a Titkárságra várja az olvasói leveleket, megkereséseket. ISSN: Megjelenik 3500 példányban.

12

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Az Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 1998. májusában jött létre az adonyi gyermekek nevelésének és oktatásának segítésére:

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Témafelelős: Mihály Béláné Ikt. szám: P-28522/2009. Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t o k

H a t á r o z a t k i v o n a t o k H a t á r o z a t k i v o n a t o k Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 68/2011. (III.24.) számú Képviselő-testület határozata:

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban Pályázatunk kedvező elbírálásának köszönhetően, iskolánk A fény megérkezik tehetséggondozás a művészetoktatás sajátos eszközeivel (zene-irodalom-képzőművészet) programsorozattal csatlakozott a 2015 a Fény

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Napirend 1. pontja: Beszámoló a helyi önkormányzati képviselők

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

Különös közzétételi listája

Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág:

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág: KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti ág: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő ( ) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester

ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő ( ) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő (1927-2015) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester 2016.04.17. vasárnap 14 óra HELYSZÍN: Munkácsy Mihály Művelődési Ház (házasságkötő

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

Családi nap Nyírszőlősön

Családi nap Nyírszőlősön Családi nap Nyírszőlősön Fogorvoslátogató MERFOL Kft. Szerelő BECK AND PARTNERS Kft. Területi képviselő Exelect Hungary Kft. HR Manager Épületgépész mérnök NEXT-Consulting Kft. Könyvelő Gyártómérnök {positionname8}

Részletesebben

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év Bizottság keretéből nyújtott támogatások 2016. év Az egyes bizottságok keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló módosított 2/2006. (I.31.) önkormányzati rendelet 8. (6) bekezdése

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

Tisztelt Oktatási Bizottság!

Tisztelt Oktatási Bizottság! Tisztelt Oktatási Bizottság! Az Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület 2011 április 5-én Biatorbágyi Ökumenikus Iskoláért című beadványban fordul Biatorbágy Város Önkormányzatához. A város képviselőtestülete

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

2012. évi közhasznúsági jelentése

2012. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2012. évi közhasznúsági jelentése 1 TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról Összefoglaló a Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról A verseny megrendezésének időpontja: 2017. 03.31 04.01. rendező intézményének neve: Debreceni Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona szervezőjének

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

ÁTÁNY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉV MUNKATERVE

ÁTÁNY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉV MUNKATERVE ÁTÁNY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. ÉV MUNKATERVE Tartalom: I. U.. Ülésterv Együttes Képviselő-testületi ülések terve Rendezvények, ünnepsége Jóváhagyta Átány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a városban működő civilszervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmény. Zeneművészeti- és színjáték ág

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmény. Zeneművészeti- és színjáték ág Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmény Zeneművészeti- és színjáték ág 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához,

Részletesebben

ZENEISKOLAI HÍRMONDÓ

ZENEISKOLAI HÍRMONDÓ ZENEISKOLAI HÍRMONDÓ MEGJELENIK 2 HAVONTA I.ÉVFOLYAM 1. SZÁM. 2015.MÁJUS-JÚNIUS Tóthné Siklós Ágnes tanárnő tanszaki koncertje 2015.MÁJUS Május 5-én megrendezésre került Tóthné Siklósi Ágnes zongora tanárnő

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Csillagokat szóró kapcsolat

Csillagokat szóró kapcsolat Csillagokat szóró kapcsolat A huszadik pohlheimi adomány érkezett Zircre A pohlheimi vöröskereszt huszadik alkalommal segíti a rászoruló zirci családokat. A Városházán ünnepi fogadásra került sor, Zirc

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04.

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 2 ( C ) IPA by 1974 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. január 31-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját:

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját: Dunaföldvári Bölcskei Madocsai Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskola 7020 Dunaföldvár, Templom u. 9. 75/541-247, Tel /Fax: 75/541-013 OM 201167 2014/2015 tanév

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16. 24. (1) A köznevelési intézmény a tájékoztató rendszerben az október 1-jei állapotnak megfelelően közzéteszi a 23. szerinti adatokat és dokumentumokat. A köznevelési

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről A 10/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításával (*) egységes szerkezetbe

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2013. ÉV 2013. január 30. (szerda) 1.1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat) 1.2. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetés

Részletesebben

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület a 10 évig sikeresen működő Mesterségek Bölcsője Alkotó napok elnevezésű rendezvény kapcsán jött létre 2008-ban, azokkal a segítőkkel, akik az évente egyszer megrendezésre

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. június 21-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testület 2004. II. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Bizottsága 2015. szeptember 15-i ülésén az alábbi határozatokat hozta:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Tisztelt Aljegyző Asszony!

Tisztelt Aljegyző Asszony! Felsőpakony Nagyközség Polgármesteri Hivatala 2363 Felsőpakony Petőfi S. u. 9. Itsz.: III 243 / 2015. Ügyintéző: Matisz Zsolt kuratóriumi elnök Langné Malecz Andrea aljegyző részére Tárgy: beszámoló az

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben