hírmondó JÚNIUS A trianoni diktátumra emlékeztünk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "hírmondó 2011. JÚNIUS A trianoni diktátumra emlékeztünk"

Átírás

1 HALÁSZTELKI Délután fél ötkor megszólaltak a város harangjai, majd az egybegyűltek elénekelték a Himnuszt. Csak törpe nép felejthet ősi nagyságot, Csak elfajult kor hős elődöket, A lelkes eljár ősei sírlakához, S gyújt régi fényénél új szövetneket. S ha a jelennek halványúl sugára A régi fény ragyogjon fel honára. Garay János sorai szolgáltak mottóul és foglalták keretbe az Öszszefogás Halásztelekért Egyesület által, Halásztelek Önkormányzatának támogatásával szervezett ünnepi műsort. Számos vendég mellett Halásztelek tanintézményeinek hallgatói is képviseltették magukat és színvonalas szereplésükkel tanúskodtak a Nemzeti hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a A trianoni diktátumra emlékeztünk Folytatás a 3. oldalon Következő lapszámunk augusztusban jelenik meg! Kellemes nyarat kívánunk minden halásztelkinek! Az első világháborút lezáró békerendszer alapján az őshonos magyar népesség öt, a mai állapot szerint nyolc államban találta magát, és vele együtt történelmi és kulturális emlékhelyeinek nagy részét is. A trianoni döntés 23,4 millió lakost érintett: 300 ezer került Ausztriához, 3,5 millió Csehszlovákiához, 5,3 millió Romániához, 4,1 millió Jugoszláviához (beleértve Horvátország 2,6 millió lakosát). Magyarországon ekkor az összmagyarság alig kétharmada, 7,6 millió fő maradt. A nemzeti emlékezés, a Kárpát-medence népei közös jövőjének elősegítése és az európai értékek érvényesülése azt a feladatot rója ránk, hogy segítsük Trianon döntéseinek megértését és feldolgozását. Ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy bebizonyítsuk: a nyelvéből és kultúrájából erőt merítő magyarság e történelmi tragédia után képes a nemzeti megújulásra, az előtte álló történelmi feladatok megoldására. Fogjunk össze, s munkálkodjunk e feladatok megoldására itt, Halásztelken is. Papp Kornél Városunk iskoláinak és óvodáinak pedagógusait köszöntöttük Díszített asztal várta Halásztelek nevelési- és oktatási intézményében dolgozó pedagógusokat és alkalmazotti személyzetét június 3-án a Bocskai István Református Gimnázium ebédlőjében. pedagógusnap alkalmából meghívóként Papp Kornél a reformá- A tus gimnázium igazgatója volt a ven- Terített asztal és műsor várta a meghívottakat déglátó, az asztalokon elhelyezett színes begóniákat pedig ajándékként a meghívottak kapták Szentgyörgyi József polgármestertől, aki a képviselőtestület nevében mondott köszönetet úgy a meghívásért, mind az egész éves munkáért. Ezen a napon került sor a Pedagó- Folytatás a 4. oldalon Halásztelek: 60! Ünnepséget és operett gálát rendezett Halásztelkek Város Önkormányzata abból az alkalomból, hogy városunk hatvan éve viseli a nevét. A Hunyadi Mátyás ÁMK-ban a hatvanéves halásztelki lakosok ajándékot és színvonalas műsort kaptak cserébe. Látó Imre és zenekarának nyitánya után Radnóti Miklós Nem tudhatom című versét adta elő Csibi Annamária hetedikes tanuló. Bundev Todorov Ivánné visszaemlékezése Ezután Szentgyörgyi József polgármester köszöntője, illetve Halásztelek díszpolgárának Bundev Todorov Ivánnénak aki több évtizede él várusunkban, s éveken át tanácselnök volt a megemlékezései röpítették vissza a nézőket a kezdeti időszakba. Majd következett a kétrészes operett gála, a legnépszerűbb slágerekkel, színvonalas és tehetséges előadókkal. A fellépők: Marsi Marika, Kerekes Róbert, Tolnai Marika, Henk Marika, Folytatás a 2. oldalon

2 2 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ ÖNKORMÁNYZAT Ülésezett a Képviselő-testület Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete munkarendjétől eltérve június 9-én ülésezett. Minden gazdálkodó szervezetnél hagyományosan április-május a számvetés ideje. Így tervezte mindezt a esztendő munkatervében maga a Képviselő-testület is. Végül a június 9-i testületi ülés napirendjéről a belső ellenőr és a könyvvizsgáló véleményének a meghallgatása után a Pénzügyi Bizottság javaslatára lekerült a napirendről a évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló. Elfogadták viszont a képviselők a zárszámadást megalapozó évi költségvetési rendelet utolsó (IV.) módosítását, mely a korábbi gyakorlathoz képest gyökeresen új struktúrát vezetett be. Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló módosított 11/2003 (V. 28.) helyi önkormányzati rendelet módosításával a Testület néhány, település számára értéket nem képviselő csonka földterület a forgalomképes vagyontárgyak közé sorolt. Hosszú, érzelmekben gazdag vita után többségi szavazással, újabb 15 esztendőre meghosszabbították a képviselők az Iskola u. 2. szám alatti ingatlanon a Lámpás Református Óvoda elhelyezését szolgáló bérleti szerződést, ezzel Halásztelek lakosai számára anyagi terhet nem jelentve vált lehetővé továbbra is 60 gyermek ingyenes óvodai ellátása. Mindezek a döntések nem jelentettek vagyonveszteséget a városnak. Döntött a Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő néhány ingatlan elidegenítéséről [az önkormányzat évi költségvetésében a tervezett bevétel ingatlanok értékesítéséből 15 MFt]. Határozott a Testület tekintettel a megnövekedett takarítási felületre, illetve a gyermeklétszámra a Hunyadi Mátyás ÁMK technikai dolgozóinak létszámának 2 fővel, a Tündérkert Óvoda technikai dolgozóinak létszá- mának 1 fővel történő emeléséről. A Tündérkert Óvoda logopédiai ellátásának biztosítására a jövőben ki kell dolgozni a legoptimálisabb eljárást. A Testület a kistérséggel történő együttműködésben látta most a lehetséges megoldást. [A Süni Magánóvoda és a Lámpás Református Óvoda önerőből gondoskodott a gyermekek ellátásáról.] Költségvetési megfontolásokat szem előtt tartva nem támogatta a Testület a Süni Magánóvoda Nonprofit Kft-vel kötött közoktatási megállapodás módosítását. A jogszabályi változásokat követve sor került a halásztelki önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására, valamint a frissített intézményi dokumentumok [Hunyadi Mátyás ÁMK esetében az SZMSZ és a Házirend, a Tündérkert Óvoda esetében a nevelési program] jóváhagyására. Engedélyezte a Testület a 2011/12. tanévben az 5-6. évfolyamon 3-3 osztály indítását azzal a megkötéssel, hogy amennyiben 60 fő alá csökken az évfolyam létszáma, döntését felülvizsgálja. Krétai Szent András Alapítvány kezdeményezte a Hold utcai Öregek Napközi Otthonának működtetésére 2008-ban kötött megállapodás megszüntetését június 30-i hatállyal. A Testület hozzájárult a megállapodás közös megegyezéssel történő felbontásához, ugyanakkor hozzájárult az időarányos működési hiány fedezéséhez. A döntéssel felszabaduló 800 eft lett a fedezete a Megyedűlő utcai lakosok kérése teljesítésének, így dönthettek többségi szavazással a képviselők az áldatlan közlekedési állapotok felszámolásáról. Elfogadták a képviselők a Fővárosi Vízművek Zrt-vel a vízbázis-védelemmel kapcsolatos megállapodást, valamint a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási megállapodást, s a évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelését. Kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás Az Önkormányzat közigazgatási határain belül május 1-jétől a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat a Magyar Kémény Kft. alkalmazottai látják el. Ezúton kérjük a tisztelt lakosságot, hogy tegyék lehetővé a közszolgáltató munkatársának Léhi Mihály kéményseprő mesternek (képünkön) a munkaterületre történő bejutását. Segítő közreműködésüket köszönjük! Folytatás az 1. oldalról Hajnal Kálmán és Szabó Gyula énekeltek népszerű Kálmán Imre, Huszka Jenő, Lehár Ferenc, Eisemann Mihály operett részleteket. A műsor szünetében állófogadás várta a megjelenteket, majd később szomjan sem maradhatott senki, hi- Tájékoztató Véradás szen Tháli Károly borkóstolóra invitálta a közönséget, melyhez ajándékba adta a nedűt. A terem szinte zsúfolásig megtelt, a vendégek ezen a május 19-i forró délutánon nem csak kulturális csemegékkel, hanem a régi emlékek felidézésével is gazdagabbak lettek. Bódy Géza Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Halásztelek Város Önkormányzata döntött arról, hogy a jövőben a törvény által kötelezően biztosítandó szociális alapszolgáltatásokat a Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény bevonásával biztosítja a településen élő rászorulók számára. E döntés alapján a Szigethalom és Környéke Intézményfenntartó Társulás elfogadta intézményünk alapító okiratának módosítását, ezzel egyidejűleg a házi segítségnyújtás, szociális étkezés, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása intézményünk feladata lett. Ennek értelmében, aki a jövőben valamely szolgáltatást igénybe kívánja venni, kérelmét szóban vagy írásban munkatársaimnak kell jeleznie: Papp Andrea szociális gondozó, tel.: 30/ Balogh Jánosné szociális koordinátor, tel.: 70/ Tóthné Kovács Katalin szociális szakmai vezető, tel.: 70/ Az igény benyújtását követően kollégáimmal megvizsgáljuk a jogosultság fennállásának feltételeit, majd döntés születik a szolgáltatás biztosításáról, melyről az igénylőt írásban értesítjük. A vonatkozó jogszabályi előírások alapján a szolgáltatásokért térítési díjat kell fizetni, az ellátást igénybe vevő jövedelmi helyzete alapján. Az intézményünk által nyújtott szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak: étkezés: ,- Ft jövedelemig napi 400,-Ft/adag, kiszállítás napi 50,- Ft/szállítási cím ,- Ft jövedelemtől napi 460,-Ft/adag, kiszállítás napi 50,- Ft/szállítási cím, házi segítségnyújtás: 135,-Ft/óra. Bízom abban, hogy szolgáltatásainkat az Önök és a fenntartó megelégedésére tudjuk nyújtani, ezért várjuk mindazok jelentkezését, akik úgy érzik, hogy önálló életvitelük fenntartásában, életminőségük javulásában kedvező változást hozna fenti szociális szolgáltatások igénybevétele. Tisztelettel üdvözli Önöket: Kulcsár Sándorné igazgató július 7-én a Halásztelki Vöröskereszt véradást szervez a Közösségi Házban óráig. Kérjük, jöjjön el Ön is! Adj vért, és ments meg 3 életet! A Halásztelki Vöröskereszt ezúton értesíti tagjait, hogy tagdíjat befizetésekkel, információkkal minden csütörtökön óráig a Vöröskeresztes irodában (Halásztelek, Dózsa György utca 1.), illetve egyéb esetekben az Ildikó fodrászatban (Halásztelek, Kossuth Lajos utca 1.) készséggel állnak rendelkezésre.

3 ÖNKORMÁNYZAT HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 3 Az önkormányzat nevében Szentgyörgyi József polgármester és Szabó Tibor alpolgármester helyezte el a megemlékezés virágait Folytatás az 1. oldalról Összetartozás Napja mellett. Ünnepi beszédet Papp Kornél önkormányzati képviselő mondott. A bocskaisok daloltak és szavaltak, a Patrona Hungariae hatodikos diákjai népdalokat énekelve perdültek táncra, a hunyadisok versben fejezték ki június 20-ának szomorú üzenetét a mának. Szebbnél szebb dallamokkal töltötte be a teret a Református Kamarakórus és a Garabonciás Énekegyüttes. Hallhattunk Wass Albert költeményt és könnyezhettünk Erkel Bánk Bánjánank áriáján, majd a tárogató hangjára zúgott az a négy folyó Aki eljött és velünk emlékezett nem volt híján sem melegnek, sem esőnek, sem áldásnak, sem könnynek. Városunk közéleti személyiségei által elhelyezett koszorúkat Juhász Gyula: Trianon című verse kísérte a kopjafához. Az ünneplés a sportcentrumban folytatódott, ahol az Avatar együttes adott fergeteges koncertet a gyér számú közönség ellenére. Előtte a halásztelki Mókuskerék volt hivatott a hangulat melegítésére. Minden résztvevőnek, meghívottnak, vendégnek és érdeklődőnek köszönjük a megjelenést! Dr. Sári Mónika projektzáró játszótérátadó ünnepség Halásztelken évről-évre nő a gyermeklétszám, így a játszóterek iránti igény is. Ezek igazi paradicsomok nekik, lehetőséget adnak barátok megismerésére, izgalmas játékok kipróbálására, önfeledt szórakozásra és mozgásra, ráadásul segíti csemetéink egészséges testilelki fejlődését. Szentgyörgyi József, Halásztelek Város polgármestere ígéretet tett arra, hogy minden lehetőséget megragad, hogy kialakíthassanak egyre több olyan helyet, ahol a gyermekek nyugodtan játszhatnak. A terv valóra váltásának érdekében az önkormányzat pályázatot nyújtott be a K.M.O.P /A Pest Megyei Településközpontok Fejlesztése Kisléptékű Megyei Fejlesztések címén. A tender az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. A József Attila téri játszóteret május 29-én hivatalosan is birtokukba vehették a gyermekek. A gyermeknap keretében megrendezett átadó ünnepségen a polgármester köszöntötte az egybegyűlteket és átadta az új közösségi színteret. Az ünnepséget Misi bohóc fergeteges műsora színesítette, kicsik és nagyok egyaránt kipróbálhatták az új játékokat, a kosárlabda- és gördeszka pályákat. Ugyanakkor az óvatosságról se feledkezzünk meg, a gyermekek fejlődési üteme egyénenként eltérő lehet, ne törődjünk azzal, ha a szomszéd gyermeke magasabbra tud mászni, mint a miénk. Major Andrea CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 94/2011. (IV.28.) számú Képviselő-testület határozata: Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi önszerveződő közösségek évi költségvetési támogatását elfogadja az alábbiak szerint: Civil szervezet neve Tagság 2011-re megítélt támogatás összege Tervezett cél F E L H Í V Á S! Az ünnepséget szervező Összefogás Halásztelekért Egyesület nevében Balázs György és Szlovák Terézia koszorúzott Felhívjuk tisztelt halásztelki kis-és középvállalkozások figyelmét, hogy városunkról színes, nívós térképkiadvány készül, amelynek hirdetési felületét a helyi vállalkozások reklámjával szeretnénk színesíteni! Kérjük, hogy amennyiben szeretné cégének termékeiről vagy szolgáltatásairól szóló értesítést eljuttatni partnereinkhez vagy akár közvetlenül a lakossághoz, keresse a Polgármesteri Hivatal munkatársát hivatali időben a következő elérhetőségeken: Véghné Bágya Ildikó közművelődési előadó Tel: , Halásztelki Vöröskerszet Alapszervezet Halásztelki Nyugdíjas Egyesület Nyugdíjas Baráti Kör 41 fő ,- Mozgáskorlátozottak, Nyugdíjasok Egyesülete Halásztelki Boksz Club Zenebarátok Egyesülete 38 fő ,- Összefogás Halásztelekért Egyesület Garabonciás Egyesület 16 fő ,- Halásztelki Sporthorgász Egyesület Budo Fight Karate Klub ,- DanceEarth TSE ,- Csepel Sziget Stúdió Egyesület. 151 fő ,- Véradás szervezése, szociális gondok enyhítése 110 fő ,- Kirándulások, kulturális célok Beteglátogatás, Nótaest, Kirándulás Beteglátogatás, busz 130 fő ,- kirándulások, évfordulók ünneplése 27 fő ,- + ingyenes versenyeken való részvétel teremhasználat testvérvárosi és testvérkórusi kapcsolatok ápolása 18 fő ,- különböző rendezvények költségeinek finanszírozása működési költségekre, utazás, ruházat, külkapcsolatok ápolása 200 fő ,- horgászversenyek megrendezése Stílus Európa Bajnokságra való felkészítés Versenyzési költséges fedezése ,- Duna menti erdők helyreállítása

4 4 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ PEDAGÓGUS NAP A DÍJAZOTTAK Sallai Gyuláné A Hunyadi Mátyás ÁMKb a n 1971 óta dolgozik. Negyvenéves pedagógiai munkáját a gyermekekkel való törődés jellemezte. Különösen sok időt és energiát fordított a szociális hátrányokkal rendelkező tanulók nevelésére és megsegítésére. Sokat tett az idegennyelv oktatásáért, nagy lelkesedéssel irányította az iskola külkapcsolatainak szervezését. Kitartó munkájának köszönhetően az intézmény tanulói Európa számos országába jutottak el. A Comeniusprogram koordinátoraként jelentős, nemzetközileg értékes szervezőmunkát végzett. Tevékenysége során mindig az ÁMK és Halásztelek érdekeiért küzdött. A fentieken túl a kultúra terjesztését is szívügyének tartotta. Nemcsak az intézmény tanulóinak, hanem a város lakosainak is számtalan kulturális programot, utazást szervezett. Munkájának jelentősége túlnő a Hunyadi határain. Nagy Gabriella Ötödik éve dolgozik a Tündérkert Óvodában óvodapedagógusként. Jelenleg az utolsó éves hallgatója a Török Sándor Waldorf Pedagógiai Intézet óvodapedagógus szakának, így a Waldorf-módszer szakértője. Nyitottsága, elfogadó képessége, szelídsége, nyugalma, nemcsak a gyerekek és szülők, de a kollégák körében is elismerést váltott ki. A szorgalmi időszak során, évek óta néptáncot és népi játékokat tanít a középső és nagycsoportos gyermekeknek. Tanítványai rendszeres szereplői a városi és óvodai ünnepeknek. Elkötelezett hagyományápoló, a betlehemes installáció alkotója. A népi kismesterségek avatott ismerője óta a Halásztelki Mesenapok egyik Mesemátkája és rendezvényszervezője. Az óvoda nevelőtestületéből álló Csoport aktív tagja, szereplésével, ötleteivel, humorával, vidámságával mindig élvezetessé teszi a próbafolyamatokat. Jó szándékú segítő készsége, napról-napra szebbé teszi a világnak ezt az apró, de nem jelentéktelen szegle- Folytatás az 1. oldalról Varga Endre Lapunk ezúton is gratulál a díjazottaknak és további sikereket kívnánunk! giai díj átadására is, amelyet a képviselő-testület nevében idén három pedagógus kapott kimagasló munkájuk elismeréseként. A gimnázium tanulóinak műsora után a polgármester adta át Nagy Gabriellának aki a Tündérkert Óvoda óvónője Sallai Gyulánénak a Hunyadi ÁMK tanárnőjének és Varga Endre tanárnak aki a Bocskai István A Bocskai István Református Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium pedagógusa, kertészmérnök-tanár. Halásztelken kisebb megszakítással 1994 óta végzi pedagógus szolgálatát. Nős, 4 gyermek édesapja. Az elmúlt években a virágkötő-berendező virágkereskedő két éves szakképzésének hallgatói elkötelezettségének és a tanár úr tudatos építőmunkájának köszönhetően, egyre szebb és egyre több szakmai sikert értek el a különböző rendezvényeken és versenyeken. (Hortus Hungaricus Kupa I és III, Corvinus Egyetem Kegyeleti Kötészeti Verseny: I, II, III, Adventi Kötészeti verseny Néprajzi Múzeum I, II, XII Savaria Floriade Kupa I, és csapat V.) Ahol csapata megfordult, ott a dobogós helyek valamelyikét vagy akár többet is ők szereztek meg, ezzel is öregbítették nemcsak a Bocskai de Halásztelek hírnevét is. Az intézmény újraalapításának 10. évfordulója óta szervezi a halásztelki Advent- és Karácsony-történeti térdísz-készítési versenyt, mely Halásztelek városára irányítja a figyelmet. Református Gimnázium pedagógusa az elismerő kitűntetéseket. Meglepetés volt mindhármójuk számára ez a díj, mert az intézményvezetők javaslata alapján került a képviselő-testület elé a személyi javaslat. Az ünnepi hangulatot tovább fokozta, hogy Veress Györgyné és Veress György pedagógus házaspárt is Bocskai Emlékplakettel ajándékozta meg Papp Kornél igazgató és városunkban végzett 30 esztendei pedagógiai munkájukért köszönetet mondott Szentgyörgyi József polgármester is. A meghitt pillanatok után svédasztalos vacsora várta a vendégeket, melyet jó hangulatban fogyasztottak el a meghívottak és a képviselő-testület tagjai. Reméljük ezzel újabb hagyományt teremtettünk, s jövőre ismét ünnepelhetjük tanárainkat! Véghné Bágya Ildikó közművelődési előadó A jövőt építők Immár hat évtizede június első vasárnapján emlékeznek meg hazánkban a pedagógusnapról. Bár a felnövekvő nemzedékek nevelésén munkálkodók számára a köszönet leghitelesebb megnyilvánulása a gyermek csillogó szeme, mégis egy nevelési ill. tanév végén megindító, mikor gyermek, szülő és a közélet munkása hálával tekint viszsza a pedagógusok dolgos hétköznapjaira. Jelképes, de mégis felemelő alkalomnak adott otthont a Bocskai István Református Gimnázium június 3-án, mikor együtt költhette el ünnepi vacsoráját a város 6 közoktatási intézményének mintegy 150 pedagógusa és intézményi alkalmazottja. A esztendő után másodszor kerülhetett sor Halásztelken a település elöljáróinak és a jövőt, Halásztelek jövőjét építő munkatársaknak a találkozójára. Köszönetet mondunk minden Kedves Kollégának, a Képviselő-testület valamint az Oktatási Bizottság tagjainak, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak, hogy elfogadták meghívásunkat. Bízunk abban, hogy a találkozások rendszeressé válnak. Papp Kornél igazgató

5 HITÉLET A SZENT LÁSZLÓ BÚCSÚ Szentek között élő királyunk védelme alatt áll görög katolikus templomunk a Ságvári Endre utcában, és városunk Halásztelek. Városunk címerében látható a szent király, ahogyan templomunk is büszkélkedik egyedülálló módon egy szent László ikonnal. Ez az ikon Kárpáti László műve, aki, az egyházközségünk angliai zarándoklatára 1996-ban festette meg a két egyforma ikont, melyeken szent László és a testvér egyházközségünk Slough katolikus templomának védőszentje szent Ethelbert király állnak büszkén egymás mellett. Ezt az ikont látják nap mint nap Angliában is az ottani hívek. Az egyházáért és népéért harcoló két királyt. Bár a Magyar Királyság és az Angol Királyság térben távol helyezkedtek el egymástól és a két jeles király között is volt pár száz év, de a közös lelkület, a távoli tájak összefogása, egymás mellé rendelte őket. Egyik sem hagyta el hazáját, hogy másutt keresse boldogságát, hanem azokat védték, erősítették, bátorították, akik számára lettek teremtve. Szent László a megmaradásért küzdött minden téren. Bárddal, imával és rendeletekkel egyaránt. Kevéssé ismert törvénye, bölcs, és a haza szokásait így védelmezte a szabolcsi zsinaton: Ha az idegenek kik köztünk lakoznak nem hajlandók átvenni böjti szokásainkat, itt hagyván ingóságaikat s mind amit itt szereztek, távozzanak CSALÁDI NAP A PLÉBÁNIÁN A családok a játékokon keresztül fedezhették fel és erősíthették meg az értékeiket. Jó volt megtapasztalni a családjaink összetartó erejét és a mögöttük rejlő Jézust, mindennek az alapját, aki mindannyiunkat összegyűjt az oltár körül. A Római Katolikus Plébánián (Kisgyár u. 44.) működő Baba-ház egész nyáron keddenként 9-12-ig várja a gyermekeket és szüleiket. oda, ahonnan jöttek! Akik azonban alkalmazkodni tudtak népünk szokásaihoz, lelkületéhez, azok számára biztonságot, hazát adott. Védőszentünkre június 25-én, szombaton 10 órai kezdettel emlékezünk görög kato- HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ likus templomunkban, ahonnan szokásaink szerint körmenettel megyünk el a Szent László térre. Mindenkit szeretettel várunk közös ünnepünkre. Gábor atya 5 A Római Katolikus Egyházközség hírei Katolikus Karitász újabb segélyakcióra készül. Negyedik éve ve- A szünk részt az Európai Unió segélycsomag akciójában, melynek során évi három alkalommal tartós élelmiszer csomagokat osztunk a rászorulóknak. Folyamatosan növekvő mennyiségről van szó, utoljára 166 családnak több mint 3 tonnányi élelmet juttattunk. Most az eddigi lista megújításra került, mert a Karitász Központ pontos jövedelemhatárokat állapított meg különböző létszámú családok részére. Emiatt többen kiszorultak az eddig támogatottak közül, viszont sok új család kerülhetett fel a listára. Hamarosan várható az újabb szállítmány érkezése. A csomagok raktározása és szétosztása Prodán Gábor görög katolikus atya hozzájárulásával a Mária Oltalma Otthonban történik, aminek lehetőségéért köszönetet mondunk. Szervezetünk segítséget nyújtott még téli tüzelő vásárlásában, és egy romos tanya tatarozásában is. Anyagi lehetőségeink korlátozottak. Egyházközségünknek komoly kiadásai voltak az elmúlt években. Világszerte híres templomunkat színesfém tolvajok fosztogatták, amiért kamerarendszert kellett felszereltetnünk. Lourdes-i barlangot építtettünk az imádkozni vágyóknak és lám soha nem alszik el a mécses, mindig van friss virág a Szűzanya lábai előtt. Templomunk is korosodik, költenünk kell a felújításokra is. A rezsiköltség lassan megfizethetetlenné válik. Évente több külön gyűjtést szervezünk különböző célokra: cunami, árvíz, vörösiszap katasztrófa, hogy csak a legismertebbeket mondjam. Ilyenkor mindig meghatottan állapíthatjuk meg, hogy híveink bár maguk sem dúskálnak javakban, de mindig adnak abból a kevésből is amijük van. A Jóisten áldja meg mindannyiukat nagylelkűségükért! Végül köszönetet szeretnék mondani szervezeten kívüli segítőinknek: Kovács Tibornak, Háray Albertnek és Mag Árpádnak akik önzetlen segítségükkel sokszor és komoly segítséget nyújtottak számunkra. Karitászon belül a legtöbbet Aczél Gézának és feleségének Mártinak köszönhetjük. Dragovics János karitász vezető

6 6 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ CSALÁDI NAPOK Gyereknap a Hunyadiban GYEREKEKÉ A FŐSZEREP...akit az istenek szeretnek, örökre meghagyják gyereknek (Heltai Jenő) gyermeknap az év kedves, A várt, s nem ritkán megható eseménye. A gyerekek főszerepet kapnak ezen a napon, ajándékokkal, édességekkel próbál a legtöbb család kedveskedni az oly nagyon féltett és szeretett gyerekeknek. Ennek a napnak kapcsán talán még azt is számba vesszük, milyen komoly alkotásokra is képesek már a családok ifjú tagjai. Glotz Adél Anna, a Hunyadi Mátyás ÁMK 4. osztályos tanulója a szigethalmi versíró pályázat első helyezettje lett a közelmúltban. Köszöntsük most kortársait az ő versével! Patacsata Nagy az izgalom a pályán, Mindenki nevet a másik baján. Az egyik ló tarkabarka, Gúzsba van kötve a farka. A másik patás nagyobb nála, Így a győzelem garantálva. Hiszi a piszi! A harmadik ló ezt nyeríti. A gazdája büszke a lóra, Hisz még senki sem esett le róla! Végre megfújják a sípot, Így a versenyzők elhúzzák a csíkot. Szoros a verseny elöl a két naggyal, De egyszer a tarka szépség elibük nyargal. A szél sem sebesebb, s gyorsabb nála, Így a két másik jóval lemarad hátra. A végéhez közeledik, Ezért önmagában bizakodik. Átjutott végre a célon, Mert energiája nem volt takarékon. Dicsérik a lovacskát, Nemrég kapott répácskát. Megkapta a szalagot, Tehát nagyot aratott. Gratulálunk Adél eredményéhez! Remek időjárás, sokszínű programok, boldog gyerekzsivaj kell ennél több egy önfeledt gyermeknap eltöltéséhez? Május 13-án gyereknapot rendeztek a Hunyadi Mátyás ÁMKban. Bábszínház, trambulin, ugrálóvár, célba-dobás, horgászás, vetélkedők, kézműves foglalkozások és lovaskocsizás várták a családokat az iskola udvarán. A jó hangulatot fokozta a zene, gyomor sem maradt üresen az ingyen zsíroskenyér lilahanymával, szódával, illetve szörppel a nap slágere volt, köszönhetően a céges felajánlásoknak, illetve a szülői munkaközösség (szmk) gondoskodásának. TÜNDÉRKERT JUNIÁLIS KÉPEKBEN A színpadon az ovisok, zeneovisok néptáncosok mellett többek között felléptek a rock and roll táncosok, a hip-hopposok és a karatésok is... Az ugrálóvár népszerűsége a pónilovazáséval vetekedett, de az arcfestésnél és a pecázásnál is felgyűlt néha a várakozók sora Köszönjük minden közreműködőnek, támogatónak és résztvevőnek a sok-sok munkát, segítséget, jókedvet, vidámságot és örömet, amivel megajándékozták Juniálisunkat, melynek bevétele a Tündérkerti Óvodásokért Alapítvány számláját gyarapította. A kuratórium az idén is a gyermekek játékainak fejlesztésére költi az összeget! Fantasztikus volt! Sőt, lesz jövőre is! Köszönjük! A kuratórium tagjai Apropó szmk: az iskola már több éve rendkívül aktív és segítőkész szülői munkaközösséggel büszkélkedhet. A rendezvények segítése, a jutalmazásokban nyújtott segítség sokat jelent az intézménynek. Ebben a tanévben nemes célt tűz- Karate bemutató egyben beharangozója volt az óvodában jövőre induló karate edzéseknek Szakértő kezekben a jővő magyar íjásza... tek ki maguknak: az udvari játszótér felújítását. Minden közös program bevételét erre szeretnék fordítani. A játszótér 2002-ben épült, az Alapítvány a halásztelki gyerekekért szervezésében. A kilenc év bizony megviselte kissé a játékokat. A május 13-án megrendezett diáknapon, majd a gyermeknapon is fáradhatatlanul sürögtek-forogtak a szülők és a tanárok. Ízletes tízóraival lepték meg a tanulókat, a tombolatárgyak pedig sok gyermeknek jelenthettek örömöt. A gyermeknapi rendezvény bábszínházi programját is szponzorálták, így valósulhatott meg, hogy a Maszk Bábszínház: Mátyás király bolondos bolondja című előadása ellátogathatott hozzánk. A csoportok konyháin gyulyás, pilisi ragu, mákos guba és milánói makaróni készült, a kemencéből számtalan lángos került ki... Kézműves foglalkozásban sem volt hiány. A gyöngyfűzéstől a szélforgóig sok mindent csinálhattak a gyerekek

7 CSALÁDI NAPOK HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 7 köszönet a Lámpás Óvodának A Lámpás, Református Óvoda iskolába menő gyermekeinek szülei, hálásan köszönik az óvó nénik és a dadusok szeretetteljes gondoskodását, nevelését, oktatását! A keresztyén szellemiség értékei által, a pedagógusok segítségével sokoldalúan fejlődtek gyermekeink. Megtanították őket az imádságokon keresztül hálát adni az őket körülvevő világért. Megtanulták tisztelni, szeretni egymást és az őket körülvevő felnőtteket, odafigyelni egymásra, segíteni bajba jutott társaikon és együtt érezni velük. Köszönjük a szépen berendezett csoportszobákat, amelyekben gyermekeink családias környezetben napjaik nagy részét tölthették! Köszönjük, hogy munkájukkal hozzájárultak az apróságok boldog gyermekkorához! Áldást és békességet kívánva, jó egészséget és még nagyon sok gyermeket kívánunk, akik lámpásokként viszik tovább az itt megtanult keresztyén erkölcsiséget! A szülői csapat Családi nap a kisbocskaiban Immár hagyomány a Bocskai István Református Általános Iskolában, hogy május utolsó hétvégéjén a Bocskai közösségéhez tartozó családok találkoznak egymással, az intézmény munkatársaival, Halásztelek és környéke közéleti személyiségeivel. A családi nap két szorosan összekapcsolódó részből áll (idén május ): szombati napon kerül sor hagyományosan kerti piknikre, majd vasárnap a közös családi istentiszteletre. Az első nap reggelén az iskola kertjében már korán sorakoznak a kondérok, bográcsok a főzőversenyhez, ahol most 12 helyszínen 16 féle étel főtt. Ez alkalommal újdonság volt a német büfé, ahol iskolánk németes csoportjaiból választott tanulók a tanárukkal együtt készültek különböző finomságokkal. A délelőtti programok között szerepelt az osztályok előadása, a rendőrségi fegyverbemutató és a kerékpáros KRESZ-verseny. Pónilovaglással és kézműves foglalkozásokkal is színesítették a szervezők az eseményt. A vasárnapi templomi szolgálatot az emberi állarcokról, az álszent viselkedésformákról a búcsúzó nyolcadikosok biztosították a halásztelki református templomban, melyet az iskola 315 tanulója, valamint szüleik kétszeresen is megtöltenek. Az intézmény évi alapításától végigkövetve a gyermeknaphoz ill. a pedagógusnaphoz kapcsolódó családi napi programokat, öröm látni, hogy a Bocskai közösségéhez tartozó családi közösségek, a pedagógus családok, valamint a csapatostól visszajáró öregdiákok közös kultúrális, szellemi és lelki színtérnek tekintik az alma matert, az iskolát. Ezen tanév végi alkalmak melyek minden halásztelki intézmény életében egyaránt az év kimagasló eseményei erősítik a jövőbe vetett bizalmat, igenis épülhetnek erős, összetartó közösségek még a főváros agglomerációjában is. Számunkra külön jelentőséggel bír Pünkösd ünnepéhez is kapcsolódva, hogy az iskola mögött álló halásztelki történelmi egyházak közössége is épül a közös programok által. A bocskaisok nevében köszönetet mondunk a családi nap sikerét elősegítő minden részvevőnek, felajánlást tevő vállalkozásnak, magánszemélynek és családnak! Kovács István igazgató KÖZBIZTONSÁG Lassíts! Suzuki rohant letarolva a kerítést egy ház oldalába az Ságvári Endre utca sarkán június10-én. A kocsit vezető fiatal nő a védett útvonalon közlekedő ladásnak nem adta meg az elsőbbséget. A balesetben a vétlen sofőr megsérült, autója totálkárosra tört, mentő vitte kórházba. Városunkban gyakori a baleset kérjük, vezessenek lassabban és körültekintőbben! Halásztelek nem nagy város, ha csak 30 km/h sebességgel megyünk, akkor is két perc alatt keresztül jutunk rajta. Csak az siet, akinek kevés van hátra...! Mivel vége az iskolának sokkal több gyerek lesz az utakon, gyalogosan, biciklivel. RÁJUK KÜLÖNÖSEN FIGYELJÜNK! Kitüntetett polgárőreink Kiskunlacházán május 27-én a halásztelki polgárőrök újabb elismerést vehettek át. Kilencvenhat egyesületből 130 fő vett részt az ünnepélyes eseményen. Városunk rendfenntartóiból három polgárőr vehetett át oklevelet és a keresztes lovagokról szóló különleges kiadványt. Ezúton is gratulálunk nekik! Családi napok a Süni oviban Idén ismét családias hangulatban zártuk a tanévet a Süni Óvodában. Tavasszal az ovi első szülinapján az óvoda dolgozói lepték meg a szülőket és a gyerekeket A répa c. mese előadásával, míg május 30-án Anyák napjával egybekötött évzáróra a gyerekek készültek műsorral, ajándékkal. Szülők, nagyik egyaránt eljöttek. Mialatt két apuka bográcsos ebédünket főzte, a gyerekek önfeledten játszottak, mutatták meg kedvenc játékaikat. A két napot egy-egy óriás tortával és közös énekléssel zártuk. Június 1-jén gyermeknapi kirándulásra mentünk a Budakeszi Vadasparkba. A sok állat elbűvölte a gyerekeket. A hazafelé daloltunk, tapsoltunk, mondókáztunk, a szülőkkel közösen így próbáltuk ébren tartani a piciket. Nagyon jó hangulatban telt el ez az év is, s ezúton szeretnénk megköszönni mindenki hozzájárulását, segítségét! Óvónénik és a gyerekek Felnőtt Ballagók Idén a Tündérkert Óvodából nemcsak az iskolába menő nagycsoportosok ballagtak el, de több évtizedes szolgálat után, két kolléganőnk is nyugállományba vonult. Komlós Istvánné Juli óvó néni 34, Tamás Károlyné Kati dadus 33 halásztelki óvodában eltöltött év után. Kívánjuk, hogy: az ég harmatja szívüket újítsa, áldások árja házukat elborítsa! Légyen éltüknek virágja mind kinyílt, szívük ne szenvedjen semmi sebes nyílt! (Közép-erdélyi népdalrészlet) F. V. Kati néni óvó keze alatt egy fél város cseperedett fel a 33 év alatt

hírmondó 2011. SZEPTEMBER

hírmondó 2011. SZEPTEMBER HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Polgármesteri tájékoztató Az iskolaberuházás legfontosabb célja az volt, hogy a halásztelki gyerekek itt járjanak

Részletesebben

hírmondó Felavatták a Petőfi szobrot! Az avatási ceremónián az Összefogás

hírmondó Felavatták a Petőfi szobrot! Az avatási ceremónián az Összefogás HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Felavatták a Petőfi szobrot! Városunknak immár Petőfi szobra is van, melyet a költőről elnevezett Petőfi kertben

Részletesebben

hírmondó 2011. AUGUSZTUS Együtt az ország, ismét együtt

hírmondó 2011. AUGUSZTUS Együtt az ország, ismét együtt HALÁSZTELKI Bár az államalapítás tényét a köztudat I. (Szent) István király személyéhez köti, méltánytalanság lenne megfeledkezni Géza fejedelemről, kinek felismerése nélkül nem ünnepelhetnénk a magyar

Részletesebben

hírmondó 2012. JANUÁR Polgármesteri köszöntő Magyarország új Alaptörvénye

hírmondó 2012. JANUÁR Polgármesteri köszöntő Magyarország új Alaptörvénye HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Polgármesteri köszöntő M 2012-es évben jelentős fejlesztésekre és változásokra nem lesz lehetőségünk, elsődleges

Részletesebben

hírmondó 2013. JÚNIUS

hírmondó 2013. JÚNIUS HALÁSZTELKI Lapunk következő száma augusztusban jelenik meg! hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a ÁRVÍZ 2013 Légifotónk az elöntés első napján készült, köszönjük

Részletesebben

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály HALÁSZTELKI Lapunk következő száma augusztusban jelenik meg! hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Önkormányzati képviselőink ciklusértékelését a 6-9. oldalakon

Részletesebben

hírmondó 2012. MÁRCIUS Talpra magyar, hí a haza! március 15.

hírmondó 2012. MÁRCIUS Talpra magyar, hí a haza! március 15. HALÁSZTELKI felelős kormány illetve felelős A kormányzás nem magától értetődően jött létre 1848-ban. Nem bizonyulhatott elégségesnek március 14- én a pesti Pilvax kávéházban a 12 pont megfogalmazása, vagy

Részletesebben

hírmondó 2014. FEBRUÁR Épül a bölcsőde, a falak és a tetők is készen vannak már - Fotó: Bódy Géza - OK GÉP

hírmondó 2014. FEBRUÁR Épül a bölcsőde, a falak és a tetők is készen vannak már - Fotó: Bódy Géza - OK GÉP HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Tovább javult a közbiztonság! Eredményes évet zárt a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság. Sokkal kevesebb

Részletesebben

hírmondó 2013. OKTÓBER

hírmondó 2013. OKTÓBER HALÁSZTELKI Népünk dicsőséges felkelése lerázta a nép és az ország nyakáról a Rákosiuralmat, kivívta a nép szabadságát és az ország függetlenségét Büszkék vagyunk arra, hogy a fegyveres felkelésben és

Részletesebben

hírmondó 2013. SZEPTEMBER

hírmondó 2013. SZEPTEMBER HALÁSZTELKI Halásztelek az elmúlt években folyamatosan növekedett, mind lakosságszámban, mind gyermeklétszámban. A város hamarosan eléri a 10.000 fős küszöböt, amely felett kötelező a bölcsődei férőhelyek

Részletesebben

hírmondó Karácsony felé MEGHÍVÓ Juhász Gyula: Mikulás dömping Halásztelken 2013. december 17-én

hírmondó Karácsony felé MEGHÍVÓ Juhász Gyula: Mikulás dömping Halásztelken 2013. december 17-én HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Juhász Gyula: Karácsony felé Szép Tündérország támad föl szívemben Ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára

Részletesebben

hírmondó 2014. DECEMBER 2014. DECEMBER

hírmondó 2014. DECEMBER 2014. DECEMBER HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a 2 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ ÖNKORMÁNYZAT Ülésezett a képviselő-testület Valamennyi képviselő jelenlétében tartotta

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIV. évfolyam, 2014. december. Tisztelt Olvasó! Kedves Mezőberényiek! Még két adventi gyertyagyújtás

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIV. évfolyam, 2014. december. Tisztelt Olvasó! Kedves Mezőberényiek! Még két adventi gyertyagyújtás MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XXIV. évfolyam, 2014. december Tisztelt Olvasó! Kedves Mezőberényiek! Még két adventi gyertyagyújtás Megint itt a december, a semmivel össze nem téveszthető

Részletesebben

elmúlt évek beszámolója

elmúlt évek beszámolója elmúlt évek beszámolója Négy év történései 2006-2010. II. rész 2009-2010-ig A ciklus első két éve (2007-2008) tulajdonképpen a konszolidáció, a pénzügyi, gazdasági egyensúly megteremtésével telt el. Ezt

Részletesebben

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2014. január www.zsambek.hu Interjú dr. Malik Dean jegyzôvel Közbiztonsági hírek Betlehemi láng köszöntése Zsámbékon Bölcsôdei, óvodai, iskolai adventi

Részletesebben

2010. május 3. évfolyam 5. szám. önkormányzat. Hírek és programajánlók Összefogás Napja Salgótarjánban Adománygyűjtés az árvízkárosultaknak.

2010. május 3. évfolyam 5. szám. önkormányzat. Hírek és programajánlók Összefogás Napja Salgótarjánban Adománygyűjtés az árvízkárosultaknak. 2010. május 3. évfolyam 5. szám önkormányzat Hírek és programajánlók Összefogás Napja Salgótarjánban Adománygyűjtés az árvízkárosultaknak városunk Közélet Hosszú küzdelem a természettel Május vége, június

Részletesebben

hírmondó Szállj költemény, szólj költemény

hírmondó Szállj költemény, szólj költemény HALÁSZTELKI hírmondó 2011. ÁPRILIS H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a kellemes HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK! Pillanatkép a múltból Páratlanul

Részletesebben

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. július Ballagás Verôfényes napsütésre ébredtünk június 16-án szombaton a ballagás napján. Még az égiek is velünk ünnepeltek.

Részletesebben

hírmondó 2013. JANUÁR

hírmondó 2013. JANUÁR HALÁSZTELKI 2013 januárjától országszerte 175 járási, a fővárosban pedig 23 kerületi kormányhivatal kezdte meg a működését. Az ügyintézés sokkal korszerűbb és hatékonyabb lett közölte Szigetszentmiklóson

Részletesebben

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben.

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson P o l g á r m e s t e r i vehet részt 2009. április 25-én 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyházán az Ifjúság utca 4. szám alatt, a Pékség 2 közelében,

Részletesebben

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet Kívánunk!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet Kívánunk! XII. évfolyam 2-3.szám 2007. december Ébredj fel, aki alszol, és felragyog néked a Krisztus. A Szentírás tanít bennünket mint mindenkor - így a szárnyas idő adventjében. Az ének is felrázni akar: Emeljük

Részletesebben

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Az elmúlt három hónap történéseiről számolok be Önöknek. Eseményekben gazdag három hónap áll mögöttünk.

Részletesebben

Elkészült a szerencsi országzászló

Elkészült a szerencsi országzászló Elkészült a szerencsi országzászló Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 10. szám 2014. június 13. Szerencsről Csiksomlyóra

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. NOVEMBER XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Emlékeztünk 2 Mihály-napi vásár 3 Vargha Gyula 4 Nálunk történt 5 Iskolai események 7 Ülésterembõl jelentjük 8 Tájékoztató

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi XVIII. évfolyam, 3. szám 2008. március A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Lakossági fórum útépítésrôl, közmûvesítésrôl A NAGYKÁLLÓI VÁROSI TELEVÍZIÓ kísérleti adása 2008. március 31-én

Részletesebben

EUROPART 2011: A SZERENCSI TALÁLKOZÓ

EUROPART 2011: A SZERENCSI TALÁLKOZÓ XXVI. év fo lyam 10. szám 2011. június 10. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 EUROPART 2011: A SZERENCSI TALÁLKOZÓ KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ

Részletesebben

Kerékpárút épül Uniós támogatásból

Kerékpárút épül Uniós támogatásból XVIII. évfolyam 6. szám 2008. június TÉKA TÁBOR NAGYKÁLLÓ - HARANGODON Az alapgondolat jegyében, miszerint: megszervezni, és visszatérõ rendszeres-séggel megtartani egy olyan tábort, ahol a zene, a tánc,

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben