Bemutatkozik a. Kisgöncöl Waldorf Iskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bemutatkozik a. Kisgöncöl Waldorf Iskola"

Átírás

1 Bemutatkozik a Kisgöncöl Waldorf Iskola Nagy erdők, csörgedező patakok, virágzó repcemezők; a Zsámbéki medence természetéből áradó, belső békéjével köszönt. Jó levegője és távlatai vonzók az otthont keresők számára. Épített értékei mellett az itt élők szemlélete, egészséges törekvései alakítják a tájat, tetteikkel nyomot hagyva e térség gyönyörű vidékén. Gyermekliget Alapítvány november 2067 Szárliget, Gyöngyvirág u.10/a Telefonszám : Nyilvántartási szám : Komárom- Esztergom Megyei Bíróság 920. Adószám :

2 1. Bemutatkozás 2006-ban őszén két waldorf óvoda a a Budántúli Waldorf Alapítvány által fenntartott Telki Waldorf Óvoda és a Gyermekliget Alapítvány által fenntartott Gyermekliget waldorf óvoda - lelkes szülői elhatározták egy felmenő rendszerben kiépülő, hosszú távon 13 osztályos Waldorf iskola létrehozását a Zsámbéki medencében. A Waldorf-intézményeket a világon mindenhol alulról jövő szülői kezdeményezés és közös munka hívja életre. A mintegy 10 fős alapítói kört Telki, Budajenő, Budakeszi, Páty, Szárliget és Bicske családjai teszik ki, munkájukat folyamatosan szervezetépítő támogatja. Tapasztaljuk, hogy a civil szerveződések szerepvállalása, a belőlük áradó tetterős impulzusok mind nagyobb hangsúlyt kapnak a térség fejlődésében. Fontosnak tartjuk ezeket az önkifejező csoportokat integrálni az önkormányzati munkába, hiszen sok esetben az adott helyeken felmerülő lakossági igények képviseletén túl olyan családokat fognak össze, amelyek ötleteiken túl tevőlegesen is részt vállalnak a megvalósításban. Biztosak vagyunk abban, hogy a térség elhelyezkedése és az itt élő, valamint a jövőben ide költöző családok nagy lehetőséget nyújtanak egy Magyarországon egyedülálló Waldorf iskola létrehozására és működésére. Hogy miben látjuk mindezek alapját? Ezt szeretnénk bemutatni ebben a dokumentumban. 1.1 Milyen iskolát szeretnénk? Kiemeltünk néhány fontosabb elvet, amit követni szeretnénk az iskola létrejötte, működtetése során: Olyan iskolát szeretnénk: Amely 13 évfolyamos, mely folyamatosan, felmenő rendszerben alakul ki. amely a Waldorf pedagógiát alkalmazza. Amelyben megvalósul a környezettudatosságra nevelés, fenntartható növekedés problémáira való érzékenység megteremtése a szelektív hulladékgyűjtésen keresztül, minden az iskolát érintő anyaghasználaton keresztül, az energiatakarékosságnak szentelt kitüntetett figyelmen keresztül. Amelyben a nevelés, önnevelés lehetősége a felnőttek számára is megadatik az előadásokon és gyakorlati műhelyekben, melyek a családok életét érintő kérdések köré szerveződnek a test, a szellem és a lélek szintjén is. Amelyben fontos szerep jut az egész-ség megőrzésnek a test szintjén a táplálkozáson, az egészséges gyógymódokon és a mozgáson keresztül, a lélek szintjének ápolásán keresztül a szellemi szint táplálásával. Nem elitizáló, azaz etnikai és társadalmi különbözőségektől függetlenül bárkinek nyitott, aki az iskola alapszabályzatával azonosulni tud. Ahol az épület a tájjal, környezettel és az emberrel harmonizáló alkotás, megújuló, alternatív energiaforrások felhasználásával. Ahol a működtetés és az építkezés során szennyezést nem okozó, tiszta technológiákat és anyagokat használunk fel. Ahol a pedagógiai programban szereplő kertművelés tantárgyához kapcsolódó biodinamikus kertgazdálkodás kialakításra kerül, mely egyben alapjául szolgálhat az iskolai étkeztetésnek. 2. oldal

3 Amely egyben élettér is a családok számára. Olyan kulturális, szórakoztató programok, események, vállalkozások, és kiszolgáló kereskedelmi vállalkozások felkarolásával, amelyek az iskolába járó családok igényeire épülnek. (pl. biopékség, web-áruház, reformbolt, játszóház, kalandpark ) A non-profit és profitorientált szféra közös célok mentén történő összehangolása, azaz hogyan valósítható meg, hogy egy iskolai intézmény köré kiépüljenek olyan gazdasági szervezetek, amelyek az iskola szellemiségével összhangban vannak és anyagi bázist is jelentenek számára (pl. könyvkiadás, Waldorf pedagógiához kapcsolódó speciális eszközök gyártása, forgalmazása stb). A fenti elvek nagy részének gyakorlati megvalósításával az alapító szülők már évek óta foglalkoznak saját családi környezetükben, így ezeket valóban hitelesen tudjuk képviselni. 3. oldal

4 1.2 Waldorf-pedagógia dióhéjban Röviden összefoglaltuk a Waldorf-pedagógia legalapvetőbb jellemzőit, amelyek mentén átfogó képet kaphatunk az itt folyó pedagógiai munkáról: Gyermekközpontú: A Waldorf-pedagógia gyermekközpontú pedagógia. Elismeri és tiszteletben tartja minden egyes gyermeki/emberi lény egyediségét, individualitását. Nem uniformizálni akar, hanem az egyéni képességek legteljesebb kibontakozását segíti elő. Gyermekfejlődéshez kötött pedagógiai program: Alapjait Rudolf Steiner Embertanára helyezi, mely szerint az első hét év a test, a második hét év a lélek, míg a harmadik hét év a szellem fejlődésére szolgál. E hármas egységhez rendelt kézműves tevékenységekkel, gyakorlattá teszi a megtapasztalást, művészeti tevékenységgel erősíti az akaratot. A serdülőkortól aztán a gyermek már egyre inkább alkalmassá válik az absztrakt gondolkodásra, s ekkor érik meg igazán a szigorúbban vett intellektuális nevelésre, amit alkalmaz. Tantárgyi struktúra: Egy ilyen iskolában a kis elsősök rögtön két idegen nyelvvel is ismerkednek, igaz négy évük van az olvasás, írás és számolás elsajátítására. Ez idő alatt az osztály a saját ritmusában halad. Az így (ki)nevelt személyiség intellektusa később sokkal bátrabban terhelhető, tudása megalapozott és széles látókörű. Az ismeretszerzés elsődleges forrása az első osztálytól kezdve a belső átélésen alapuló, valódi tapasztalatszerzés. Az elsajátítandó ismeretanyag mértékletes mennyisége az elmélyült, minőségi oktatás lehetőségét kínálja, valamint megóvja a gyermekeket a túl korai intellektuális túlterheltség veszélyétől. A tananyag teljesen életkorra szabott, ezért az ismeretátadáson túl szervesen szolgálja a gyermek lelki fejlődését. A főtárgyak oktatása epochális, ami azt jelenti, hogy a főoktatás keretében néhány héten keresztül minden reggel ugyanazzal a tantárggyal foglalkoznak a gyerekek. Ez szintén az egy-egy adott témakörben történő elmélyült, koncentrált tanulást szolgálja. Mivel a tantárgyi struktúra a gyermek akaratát, érzésvilágát és gondolkodását egyaránt fejleszti, ezért az intellektuális, művészeti és kézimunkakézműves jellegű foglalkozások arányban állnak egymással. A középiskolában az érettségire plusz egy év felkészülést kínál. Ez a továbbtanulók orientációját is segíti. A hivatalosan is elfogadott és más (hagyományos) képzési rendszerrel kompatibilis oktatás külön művészeti-, kertművelés- és dráma- illetve speciális mozgásórákkal egészül ki. Tanárok és szülők közös munkája: A Waldorf pedagógia a gyermek természetének és fejlődési szakaszainak figyelembevételével arra törekszik, hogy azon az úton, amely a kisgyermekkortól a felnőttkorig tart, s amely gyakran fájdalmas átalakulásokkal jár, a gyermeknek ne egyedül kelljen végighaladnia. Erre köt szövetséget az iskolában a család és a tanító. A gyermek fejlődése és boldogsága köré rendezett nevelés művészete egy szerződésen és folyamatos együttműködésen alapszik. A szabadság iskolája: Legfontosabb cél, hogy a gyermek magával hozott adottságait, képességeit felismerje és a lehető legnagyobb mértékben kinyilváníthassa azokat. Saját értékeinek, azaz saját értékének tudatában önmagát méltó helyre vigye a világban, 4. oldal

5 s így váljék hasznos és ne csak használó tagjává a társadalomnak. A Waldorf pedagógia támogatja a gyermeket abban, hogy a világ megismerésére felébredt vágyát megőrizze és szabadon - benső hangjának engedelmeskedve - fejlődhessen. Ennyiben és ezért nevezhető ez az iskola a szabadság iskolájának. Osztálytanítók: Mivel a serdülőkorig a gyermeknek követendő emberi tekintélyre van szüksége, a Waldorf iskolákban az osztálytanító elsőtől nyolcadik osztályig kíséri a gyermekeket és a lehető legtöbb tantárgyat ő maga tanítja nekik. Ezzel az általánosan művelt emberfő példáját is szolgáltatja, hiszen a gyerekek megtapasztalhatják, hog jó szinten mennyiféle tudás elsajátítható, amit aztán kedvük és szükségletük (felvételi) szerint mélyíthetnek. A felső tagozatban - középiskolai szintén - ahol a szakmai tekintélyé a főszerep, minden tantárgyat szaktanár oktat. Követelmények, értékelés: A NAT által előírt követelményeket rugalmasan kezelve, néhányat korábban, másokat pedig későbbi évfolyamon teljesítik a gyermekek. A 3. és a 6. osztály végén vannak olyan szakaszhatárok, amikor a követelmények fedésbe kerülnek, így teljesítve/figyelembe véve az egyén és a köz szükségleteit. A Waldorf iskolák tanulóikat saját képességeik szerint terhelik, s nem kell egy központilag meghatározott átlag alapján teljesíteniük. Az iskolában osztályzás helyett, személyre szóló jellemzéssel értékeli a tanár a diákokat, így ösztönözve őket a fejlődésre. Tanárképzés A Waldorf tanárok, a közoktatási törvény által előírt, szakképzett pedagógusok. Emellett nappali vagy posztgraduális Waldorf-képzés-n szereznek minősítést. Minősítésükben nagy szerepe van az emberi kvalitásoknak, hiszen az egész pedagógia megvalósulásában, meghatározó a tanár egyénisége. Az Interneten szabadon elérhető néhány már működő Waldorf iskola pedagógiai programja és működési szabályzata: Példa pedagógiai programra:! Példa SZMSZ-re:! 5. oldal

6 2. Működtető szervezeti struktúra Az iskola működtetését a következő intézményi szerveződésben képzeljük megvalósítani. 2.1 Iskolafenntartó Göncölszekér, gyermekliget 2.2 Pedagógiai kollégium Az iskola szellemi műhelyét a Pedagógiai kollégium jelenti. Induláskor egy osztálytanító és 4-5 szaktanár szükséges, képesítésüktől függően. Ők képviselik a kollégium induló állományát, ők készítették el a pedagógiai programot, és a jövőben gondoskodnak a folyamatos tanári bővülésről. Az osztálytanító 8 éven keresztül viszi az osztályát, alakítja sorsukat. Ezért ez nagyon nagy elhivatottságot, tapasztalatot igényel. 2.3 Szülői közösség A hagyományos iskolákhoz képest a Waldorf iskolákban sokkal nagyobb szerep és feladat jut a szülők közösségének. Nem csak azért, mert az iskola alapításában ők voltak a kezdeményezők, hanem a későbbiekben a fenntartási feladatok terén, a működéshez szükséges anyagi források folyamatos biztosításánál is alapvető szerepet kapnak. A folyamatos működtetéssel járó tevékenységek kovácsolják a szülőket közösséggé, személyes, felnőtt kapcsolatokat kiépítve a gyermekek osztálya köré. Az így kialakuló minta kihat a közvetlen és a közvetett környezetre, egészséges harmóniát teremtve a befogadó közeg és az iskola egésze között. 2.4 Szervezeti működési szabályzat 2008 szeptemberéig az iskola létrehozásának szervezését, irányítását egy 8-10 szülőből álló alapítói kör végezte. Jelenleg az a feladat áll előttünk, hogy kidolgozzuk az iskola szervezeti működési szabályzatát, meghatározzuk a feladatköröket, döntési, felelősségi jogköröket. Az első lépést már megtettük a jelenlegi szülői közösségen belüli munkacsoportok létrehozásával. 2.5 Munkánkat jelenleg is a következő szakterületek képviselői támogatják: Szervezetépítő kíséri figyelemmel az alapítói közösség működését és ahhoz folyamatos tanácsokat és támogatásokat ad. Pályázatok figyelésével és írásával foglalkozó tapasztalt szakemberek. Gazdasági ügyekben korábban több iskola alapításánál közreműködött gazdasági szakember. Waldorf iskolák pedagógusai, képviselői, alapítói tanácsokkal és információkkal támogatják munkánkat. Mentori rendszer kialakítása: a már működő Waldorf intézményekkel történő kapcsolatfelvétel egyik eleme a személyes mentori rendszer kialakítása, amelynek keretében a mentor a szakmai tapasztalatokat hospitálás és rendszeres találkozók keretében adja át iskolánk alakuló pedagógusi körének. Jelenleg a 2 legrégebben működő waldorf iskola egy-egy kiemelkedő tagja segíti munkánkat. Az iskola épületének és működtetési környezetének kialakításához az előre mutató technológiák hazai neves képviselőit tervezzük megkeresni és a munkába bevonni. 6. oldal

7 Befektetői, finanszírozói kör kialakítása: azon szervezetek, pénzintézetek megtalálása, akik az épület és környezetének kialakításának finanszírozásába tudnak bekapcsolódni. 7. oldal

8 3. Épület Elsődleges célunk az volt, hogy 2008 őszére találjunk egy olyan épületet, ahol a tanítás megkezdődhet. Tök község önkormányzata szeretettel látott minket. Ez a kedves kis falu Zsámbék mellett található, azzal szinte teljesen összenőtt. A falusi nyugalom, béke, a közeli lovarda (akár terápiás lehetőségekkel is), az önkormányzat nyitottsága, a kedves fogadtatás, a faluban az általános iskola hiánya mind mind amellett szól, hogy jól döntöttünk, amikor ezt a helyszínt választottuk. Az épület - volt Kútvölgye gimnázium, előtte Tsz, azelőtt általános iskola a falu szívében található, volán busszal is jól megközelíthető, és parkolóval is rendelkezik. Egy házsor választja el mindössze a gyönyörű, dimbes dombos mezőtől. Az épület minimum négy, de szükséghelyzetben akár hat osztály befogadására is alkalmas. Sajnos az épületen az utolsó 5-10 évben nem végezték el a megfelelő karbantartási, felújítási munkálatokat, így komoly összegeket kell fordítani a felújítására. Hosszú távú célunk egy 13 évfolyamos iskola létrehozása a szükséges tantermekkel, szaktantermekkel, tornateremmel, egyéb kiszolgáló helyiségekkel, kertel, udvarral. Az ehhez ideális telek mérete m 2. Tudva azt, hogy jelenleg az iskoláknál a működési költségek között a tanárok fizetése után a második legnagyobb tételt az energiafogyasztás jelenti, olyan épületeket kívánunk építeni, melyek energia felhasználása kicsi, és ezt az energiafogyasztást is szeretnénk a lehető legnagyobb mértékben megújuló energiaforrásokból, helyben fedezni. Az építőanyagok kiválasztásánál a jó hőszigetelő képességen túl fontos a megfelelő hőtároló képesség is, így elkerülhető az épület mesterséges klimatizálása. Ugyanakkor az építőanyagok kiválasztásánál figyelmet kívánunk fordítani arra is, hogy ne csak az épület energia fogyasztása legyen alacsony, hanem az anyagok gyártása, szállítása, és későbbi megsemmisítése is minél kisebb energia felhasználással és környezeti terheléssel járjon. Az épület vízfogyasztásánál is célunk a minél kisebb külső forrás elhasználása. A területen összegyűlő esővizet ciszternákban gyűjtjük össze, és a terület öntözésére használjuk fel. A keletkező szürke szennyvizet is fel kívánjuk használni. Célunk az, hogy az épület ily módon való működése épüljön be a gyermekek nevelésébe is. Az épületet felmenő rendszerben, több részletre bontva kívánjuk felépíteni. Ezzel összhangban nem egy nagy épületben gondolkodunk, hanem több, kisebb léptékűben, ahol a jelenlegi épület később talán leginkább a felső tagozat számára lenne a legideálisabb. 8. oldal

9 4. Költségvetés 4.1 Működési költségek A költségvetési terv saját óvodánk működtetésének tapasztalatai, az iskola első pár hónapjának tapasztalatai és más, már működő Waldorf iskolák tényleges működési költségeinek figyelembevételével, 6 évre készült az alábbi előfeltételezésekkel: Feltételeztük, hogy az állami normatívát nem csökkentik A gyereklétszámot az első évben 16 főre, a további években folyamatosan emelkedve 25 főre terveztük. A szülői hozzájárulás mértékénél azt az egyes waldorf iskolákban már bejáratott szokást alakítottuk ki nálunk is, miszerint a szülői befizetések vállalások alapján születnek a családok anyagi teherbírását figyelembe véve. Az inflációval a bevételeknél NEM számoltunk, a kiadásoknál viszont igen, a béreknél, normatíváknál az idén érvényes számokat vettük alapul. Az iskolához tartozó alkalmazotti feladatok nagy részét az első években szinte kizárólag - a szülők végzik társadalmi munkában. A költségvetési terv a mellékletben található. 4.2 Építési költségek Az építkezési ütemek költségbecslésénél a 2007-es bruttó árakat vettük alapul, így az építési költségeket Ft/m2 áron számítottuk. Az építkezés költségvetése a mellékletben található. 9. oldal

10 5. Finanszírozási kérdések 5.1 A folyamatos és stabil működéshez szükséges gyermeklétszám A szükséges gyermeklétszám kérdése közvetett módon, a normatív és a szülői támogatás mértékén keresztül hat a működés finanszírozására, így ezzel a kérdéssel külön foglalkozunk. A Zsámbéki-medencében jelenleg Telkiben működik Waldorf óvoda, amely az utóbbi időben túljelentkezési problémákkal találta magát szemben. A jelentkezők, idejárók többsége a környező településekről: Telki, Budajenő, Budakeszi, Páty, Zsámbék jön. A térség határától nem messze, Szárligeten kezdett el 3 éve működni egy újabb Waldorf óvoda, amely Tatabánya környékéről is integrálni tudta az ezen óvodai forma iránt érdeklődő családokat. Ezek a szülők szeretnék ha gyermekeik az általános, sőt később a középiskolai időszakban is egy a Waldorf pedagógia alapjain működő iskolába járhatnának. A Zsámbéki-medencéből legtöbben Pesthidegkútra, illetve kisebb részben Solymárra járnak Waldorf iskolába. Ezekben az intézményekben az utóbbi években (bizonyos években kétszeres) túljelentkezés van. Az elmúlt egy év előadássorozatai alapján már több mint 100 érdeklődő család kíséri figyelemmel munkánkat, azzal a szándékkal, hogy gyermekeinket a térségben elinduló óvodába (erre felméréseink alapján komoly igény van) és iskolába írathassák be. Őket munkánkról folyamatos hírleveleinkből tájékoztatjuk. Az iskola felépítéséhez, működtetéséhez az alábbi források állnak a rendelkezésünkre: 5.2 Finanszírozási források Az iskola felépítéséhez, működtetéséhez az alábbi források állnak a rendelkezésünkre: " Alapítói, szülői hozzájárulások, felajánlások Az alapító szülők az elmúlt 2 év során az alapítás folyamatához szükséges Ft-ot folyamatos havi hozzájárulások formájában összegyűjtötték Az iskola első két osztályának felújítására az alapítók és a jelenlegi első osztály szülői Ft-ot adtak össze. Az iskola felújításába a szülők rengeteg energiát fektettek. A teljes elektromos hálózat lecserélése, az összes festési és meszelési munka, kisebb kőműves munkák, udvarrendezés, tetőjavítás stb. Ezen munkáknak a becsült értéke (ténylegesen bekért árajánlatok alapján) kb Ft. Szervezés és működtetés társadalmi munkában: gazdaságis, iskolatitkár, takarítás, gondnok stb., ami az első pár évben azt jelenti, hogy ilyen jellegű munkatársakat nem kell alkalmazni " A költségvetésből az állami normatíva a különböző művészeti normatívák 10. oldal

11 " Támogatások: adományok, felajánlások " Pályázatok A pályázati forrásokat látjuk az egyik legjelentősebb finanszírozási forrásnak. Úgy látjuk, hogy nagyobb összegű pályázati pénzeket, nem szorosan az iskolai feladatokat megvalósító egyéb előremutató, de a Waldorf pedagógiához szorosabban kapcsolódó célok megvalósításának a felvállalásával lehet szerezni. Ezúton is köszönjük a Tiszta Formák Alapítvány vissza nem térítendő pénzügyi, és szervezetfejlesztési támogatását. " Gazdasági szervezetek Hosszabb távon az iskola mellé egyéb gazdálkodási intézményeket csatolnánk, ahol olyan szülők is dolgozhatnának, akik anyagi hozzájárulást nem, de tevőleges részvételt vállalni tudnak. A Waldorf pedagógiához szervesen kapcsolódó gazdasági tevékenység megvalósulása (pl. bio pékség, könyvkiadás, rendezvényszervezés, stb.) folyamatosan valósulna meg. Már előkészítés alatt áll web-áruházunk, ahol elsősorban a tudatos táplákozásra odafigyelők tudnak rajtunk keresztül olcsóbban élelmiszerekhez, továbbá kozmetikumokhoz, tisztítószerekhez jutni. 11. oldal

12 6. Eddigi eredményeink 2006, 2007 Előadás-sorozat a Waldorf pedagógia népszerűsítésére 2007 nyara: a Zsámbéki-medence szinte összes önkormányzatával tárgyalások, lehetséges helyszín felmérése, a töki helyszín megtalálása 2007 ősz: Göncölszekér Nonprofit Kft létrehozása 2008 nyara: az épület felújítása szinte teljesen önerőből 2008 ősz elindult az első első osztály 12. oldal

13 7. Az együttműködésről 7.1 Keressük azt a befektetőt 7.2 A Koncepció elkészítésében részvett alapító szülők Molnár Katalin közgazdász: költségvetés kidolgozása Tusnády Zsolt okl.építészmérnök: építési koncepció, építés/üzemeltetés Krokovay Károly közgazdász informatikus: költségvetés, szerkesztés továbbá: Balla Katalin, Verdes Dóra és Majerik Tímea 13. oldal

14 8. Mellékletek 8.1 Nevelés: fogantatástól felnőtt korig Legfontosabb alapelveink: környezettudatos nevelés fenntartható fejlődésre nevelés IQ hangsúlyos nevelés helyett a 3 intelligencia arányos fejlesztése, a tudásalapú mellett, az érzelmi (a művészeteken keresztül) és a cselekvéses (a kézműves tevékenységek által) intelligencia fejlesztése is: a fej a kéz és a szív iskolája. Egészséges életmódra nevelés: helyes táplálkozás, a mozgás szeretete. Ezeket az alapelveket elsősorban egy felnövekvő új nemzedéknél lehet hatékonyan elültetni, de fontos a gyermeket környező szülői-családi kör nevelése is. Fontos a gyermek születésétől fogva figyelemmel kísérni és támogatni a családok életét, először a szülőkben plántálni el az alapgondolatokat, hisz ők adják a mintát a gyermekeknek, majd a gyermek növekedésével, az intézményi rendszerbe bekerüléssel azon keresztül nevelni őt. Ezt az intézményi rendszert a Waldorf - pedagógiát segítségül véve tudjuk elképzelni. születés => 0-4 éves korig => óvoda = >általános iskola = > középiskola Szülőknek - A tudatos kismama tanfolyam - szoptatási tanácsadás - gyereknevelési tanácsadás Szülésre felkészítés - baba-mama klub - előadások (egészségmegőrzés, alternatív gyógymódok, dietetika ) Életmód-tanácsadás - gyesen lévő anyukák képzése Dietetika, és támogatása (miközben gyerekeik megőrzése megoldott) Egészségmegőrzés pl: fenntartható háztartás vezetés Alternatív gyógymódok főzőtanfolyamok - gyereknevelési tanácsadás - előadások Gyerekeknek óvoda és általános iskola lovagoltatás (hippoterápia) - Waldorf- - játszóház - játszóház - - kalandpark Játszóház Az óvoda népszerűsítésére, ill. a közösség összefogására kiváló lehetőség egy állandóan nyitva tartó játszóház. Erre ma már számtalan példát találunk Magyarországon, kivétel nélkül gazdasági alapon működnek, és sok esetben semmilyen megalapozott pedagógiát nem követnek, a fő cél inkább a gyermekmegőrzés. 14. oldal

15 Meglátásunk szerint van középút, a szülőknek sok esetben van indokolt igényük a gyermekfelügyeletre, ideális esetben ennek nem műanyag labdahegyek között rohangálást biztosító helynek kell lennie, hanem egy, a Waldorf -óvodához hasonló kialakítású, gazdag művészi és kézműves foglalkozásokkal átszőtt játszóházi programnak. Kalandpark A játszóház mellett az elsősorban iskoláskorú gyermekek szórakozását szolgálja a kalandpark is, Nintendo, Play-Station, Yu-gi-oh nélkül is rendkívül jól el lehet tölteni az időt, cél a gyermekek kicsalogatása a szabadba. A ma oly divatos kalandparkok a nagy látogatottság mellett jó bevételi forrást is jelenthetnek az iskolának, melyet mégis meg lehet úgy alkotni, hogy fontos alapelveink megmaradjanak, ezeket elhinthessük a hozzánk látogatókban. Például a rendkívüli ügyességet kívánó kötélpark biztosítja azt a mozgást, ami ennek a korosztálynak elengedhetetlen az egészséges fejlődéshez. Az odú tanoda megszeretteti a gyermekekkel a természeti környezetet, és elősegíti a környezettudatos nevelést. (az ötleteket alapja jelen esetben: www. mecsextrem.hu, de számtalan hasonlót lehet találni, vagy kitalálni) 8.2 Költségvetés 8.3 Építkezés költségvetése 15. oldal

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

A WALDORF-PEDAGÓGIA ELMÉLYÍTÉSE műhely

A WALDORF-PEDAGÓGIA ELMÉLYÍTÉSE műhely WALDORF HÁZ PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZET 1075 Budapest, Asbóth u. 17. Tel.: 1-4610090; 30-3287448; Fax: 1-4136866; E-mail: waldorfhaz@waldorf.hu A WALDORF-PEDAGÓGIA ELMÉLYÍTÉSE műhely 2010. január 29-31.

Részletesebben

2012. évi beszámoló Kiegészítő melléklet

2012. évi beszámoló Kiegészítő melléklet Adószám: 18615568-1-11 Bejegyző szerv: Komárom-Esztergom megyei Bíróság Regisztrációs szám: 60.069/2005/5. 2067 Szárliget Gyöngyvirág u. 10/A Kiegészítő melléklet Beszámolási időszak: 2012. január 01.

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

ÉTA DIÁKÖNKÉNTES ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM

ÉTA DIÁKÖNKÉNTES ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM ÉTA DIÁKÖNKÉNTES ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM (köznevelési, közérdekű iskolai közösségi szolgálat) 2012. Előzmények, célok A ÉTA szövetség, mint fogadó szervezet 2011. második félévében kezdte meg a

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! OM azonosító: 029337 Cím: 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Telefonszám: 46/365-912, 46/360-125 Faxszám: 46/562-239 Honlap: Email cím: Igazgató: www.szemere.miskolc.hu info@szemere.sulinet.hu Szabó András

Részletesebben

Megalakult az Önkéntes Támogatói Kör

Megalakult az Önkéntes Támogatói Kör Megalakult az Önkéntes Támogatói Kör Kezdeményezésünk célja, hogy a magunk eszközeivel hozzájáruljunk az ÖKU fejlődéséhez, a gyermekeink által látogatott Iskola és a tanárok körülményeinek javításához,

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés MANDULAFA Egyesület 2010. Záradék: A Közhasznúsági jelentést a Mandulafa Egyesület 2011. május 23-án megtartott közgyűlése elfogadta. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. év A közhasznúsági

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

Iskolai közétkeztetés környezeti nevelés

Iskolai közétkeztetés környezeti nevelés Iskolai közétkeztetés környezeti nevelés beszámoló a szekció munkájáról Czene Zsolt, Vidékfejlesztési Minisztérium Czippán Katalin, Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa Irodája Pannonhalma 2011.09.17.

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány A Curie Alapítvány tevékenysége Alapítás 1993. Közhasznú alapítvány 1998. Regisztrált

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

A Gönczy Pál Általános Iskola Gönczy Tehetségpontjának működési szabályzata

A Gönczy Pál Általános Iskola Gönczy Tehetségpontjának működési szabályzata A Gönczy Pál Általános Iskola Gönczy Tehetségpontjának működési szabályzata I. Általános jellemzők A Gönczy Tehetségpont területi hatókörét tekintve Helyi Tehetségpont. Általános feladatköre: a) tehetségazonosítás

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

ÉLET ÚTON. Berta Tamás. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Berta Tamás

ÉLET ÚTON. Berta Tamás. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Berta Tamás ÉLET ÚTON KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Előzmények NFM Járművezető képzés megújítása KTI Feltáró vizsgálatok A közlekedésre nevelés megvalósulásának vizsgálata az általános iskolákban

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja " E r r e a s z i k l á r a é p í t e m h á z a m a t (Szent István II. Intelme Imre herceghez) A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja 2013. 1 Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között.

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Az intézmény vezetője Surányi Ákos, a szociális munkások a 233-11-91 számon hívhatók. Szakmai program (2008. november)

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

A Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola közzétételi listája a 2014/15-ös nevelési évre, illetve tanévre

A Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola közzétételi listája a 2014/15-ös nevelési évre, illetve tanévre A Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola közzétételi listája a 2014/15-ös nevelési évre, illetve tanévre Az intézmény neve: Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola képviselője: Kulcsár Gábor Az iskola címe: 1028 Budapest, Kossuth L. u. 15-17. Tel.:(061) 3974468,

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

Az A z ran a y n y Já J n á o n s o s Gi G mná n zi á u zi m u és é Álta t l a án á o n s o s Isk s o k l o a a, Diák á o k t o tth t o h n o n és é

Az A z ran a y n y Já J n á o n s o s Gi G mná n zi á u zi m u és é Álta t l a án á o n s o s Isk s o k l o a a, Diák á o k t o tth t o h n o n és é 2011.11.15. 1 Az Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Mottó: Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megtanulja

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Iskola és diákönkormányzat egymás mellett

Iskola és diákönkormányzat egymás mellett Iskola és diákönkormányzat egymás mellett Előadó: Petróczi Gábor igazgató, közoktatási szakértő címzetes főiskolai docens Ságvári Endre Gimnázium, 3700 Kazincbarcika Jószerencsét u. 2. Tel: 48-510-050,

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat sportrendeletéhez Az alkotmány szerint a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Ez a jog többek között a rendszeres

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS City College Üzleti Szakképző Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2300 Ráckeve, Kossuth u. 73. Telefon: 06/66/640 304, Fax.: 66/640 305 www.citycollege.hu E mail: citycoll@gmail.com Adószám:

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanév A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT

ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT Projekt bemutató Szarvas, 2014. március 20. A projekt témája Fenntarthatóság Környezettudatosság Egészségtudtosság Megatrendek Globalizáció és urbanizáció Energiahiány

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG ÉS HULLADÉKCSÖKKENTÉS AZ EGYETEMEKEN. Mudra Viktória, HUSUN fenntarthatósági koordinátor

FENNTARTHATÓSÁG ÉS HULLADÉKCSÖKKENTÉS AZ EGYETEMEKEN. Mudra Viktória, HUSUN fenntarthatósági koordinátor FENNTARTHATÓSÁG ÉS HULLADÉKCSÖKKENTÉS AZ EGYETEMEKEN Mudra Viktória, HUSUN fenntarthatósági koordinátor Kik vagyunk? Név: Felsőoktatási Fenntarthatósági Hálózat, (Mo.) Hungarian Sustainable University

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M 2013. Darányi Általános Iskola 1 NEVELÉSI PROGRAM 1 1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT - PREAMBULUM 3 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA, HELYZETELEMZÉS 3 2.1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve

Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve 1. számú melléklet CSONGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve Szeged, 2009. március Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve A megyei ifjúsági cselekvési

Részletesebben

Budapest, 2005. november 12. SZSÉG. Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ

Budapest, 2005. november 12. SZSÉG. Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ Ételed az életed! TáplT plálkozás egészs szség megelőzés Budapest, 2005. november 12. EGÉSZS SZSÉGTUDAT(OSSÁG) G) A TUDÁS S EGÉSZS SZSÉG Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ ALAPVETŐ

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Néhány tapasztalat a Nyírségi Szakképzés szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. működéséből. Hajdu Sándor ügyvezető

Néhány tapasztalat a Nyírségi Szakképzés szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. működéséből. Hajdu Sándor ügyvezető Néhány tapasztalat a Nyírségi Szakképzés szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. működéséből Hajdu Sándor ügyvezető Sajátos helyzet: TISZK a TISZK ben HEFOP/ TÁMOP pályázatok lehetősége, eredményei

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

NAPPALI FOGLALKOZTATÓ KÖZPONTOK SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS GYEREKEK SZÁMÁRA

NAPPALI FOGLALKOZTATÓ KÖZPONTOK SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS GYEREKEK SZÁMÁRA NAPPALI FOGLALKOZTATÓ KÖZPONTOK SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS GYEREKEK SZÁMÁRA 2013 Alapítványunk felelősséget vállal a társadalom peremére szorult betegekért, idősekért és a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekekért.

Részletesebben

Megőrzi, ami jó. A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában

Megőrzi, ami jó. A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában Megőrzi, ami jó A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában Az összefoglaló célja Komplex vállalati dolgozói program bemutatása Mint a vállalati kultúra szerves eleme Az érdeklődés felkeltése

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4

1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4 Tanodasztenderd 1 TARTALOM 1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4 4.1. Tudatos életpálya-építés támogatása... 4 4.2. Egyéni

Részletesebben

A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól

A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól A Nemzeti Pedagógus Kar (továbbiakban NPK) a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Herczog Mária A Közoktatás megújítása Magyarországon 2007. szeptember 25. Tények és tévhitek Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31.

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 2014 Ökoiskolai munkaterv Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 1. Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Tápai Zsuzsanna Tamás Emilia Élő Márta Jobbágy Miklósné Felker Fruzsina Lecsek

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032)

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) Kedvezményezett: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium A projekt

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben