Bemutatkozik a. Kisgöncöl Waldorf Iskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bemutatkozik a. Kisgöncöl Waldorf Iskola"

Átírás

1 Bemutatkozik a Kisgöncöl Waldorf Iskola Nagy erdők, csörgedező patakok, virágzó repcemezők; a Zsámbéki medence természetéből áradó, belső békéjével köszönt. Jó levegője és távlatai vonzók az otthont keresők számára. Épített értékei mellett az itt élők szemlélete, egészséges törekvései alakítják a tájat, tetteikkel nyomot hagyva e térség gyönyörű vidékén. Gyermekliget Alapítvány november 2067 Szárliget, Gyöngyvirág u.10/a Telefonszám : Nyilvántartási szám : Komárom- Esztergom Megyei Bíróság 920. Adószám :

2 1. Bemutatkozás 2006-ban őszén két waldorf óvoda a a Budántúli Waldorf Alapítvány által fenntartott Telki Waldorf Óvoda és a Gyermekliget Alapítvány által fenntartott Gyermekliget waldorf óvoda - lelkes szülői elhatározták egy felmenő rendszerben kiépülő, hosszú távon 13 osztályos Waldorf iskola létrehozását a Zsámbéki medencében. A Waldorf-intézményeket a világon mindenhol alulról jövő szülői kezdeményezés és közös munka hívja életre. A mintegy 10 fős alapítói kört Telki, Budajenő, Budakeszi, Páty, Szárliget és Bicske családjai teszik ki, munkájukat folyamatosan szervezetépítő támogatja. Tapasztaljuk, hogy a civil szerveződések szerepvállalása, a belőlük áradó tetterős impulzusok mind nagyobb hangsúlyt kapnak a térség fejlődésében. Fontosnak tartjuk ezeket az önkifejező csoportokat integrálni az önkormányzati munkába, hiszen sok esetben az adott helyeken felmerülő lakossági igények képviseletén túl olyan családokat fognak össze, amelyek ötleteiken túl tevőlegesen is részt vállalnak a megvalósításban. Biztosak vagyunk abban, hogy a térség elhelyezkedése és az itt élő, valamint a jövőben ide költöző családok nagy lehetőséget nyújtanak egy Magyarországon egyedülálló Waldorf iskola létrehozására és működésére. Hogy miben látjuk mindezek alapját? Ezt szeretnénk bemutatni ebben a dokumentumban. 1.1 Milyen iskolát szeretnénk? Kiemeltünk néhány fontosabb elvet, amit követni szeretnénk az iskola létrejötte, működtetése során: Olyan iskolát szeretnénk: Amely 13 évfolyamos, mely folyamatosan, felmenő rendszerben alakul ki. amely a Waldorf pedagógiát alkalmazza. Amelyben megvalósul a környezettudatosságra nevelés, fenntartható növekedés problémáira való érzékenység megteremtése a szelektív hulladékgyűjtésen keresztül, minden az iskolát érintő anyaghasználaton keresztül, az energiatakarékosságnak szentelt kitüntetett figyelmen keresztül. Amelyben a nevelés, önnevelés lehetősége a felnőttek számára is megadatik az előadásokon és gyakorlati műhelyekben, melyek a családok életét érintő kérdések köré szerveződnek a test, a szellem és a lélek szintjén is. Amelyben fontos szerep jut az egész-ség megőrzésnek a test szintjén a táplálkozáson, az egészséges gyógymódokon és a mozgáson keresztül, a lélek szintjének ápolásán keresztül a szellemi szint táplálásával. Nem elitizáló, azaz etnikai és társadalmi különbözőségektől függetlenül bárkinek nyitott, aki az iskola alapszabályzatával azonosulni tud. Ahol az épület a tájjal, környezettel és az emberrel harmonizáló alkotás, megújuló, alternatív energiaforrások felhasználásával. Ahol a működtetés és az építkezés során szennyezést nem okozó, tiszta technológiákat és anyagokat használunk fel. Ahol a pedagógiai programban szereplő kertművelés tantárgyához kapcsolódó biodinamikus kertgazdálkodás kialakításra kerül, mely egyben alapjául szolgálhat az iskolai étkeztetésnek. 2. oldal

3 Amely egyben élettér is a családok számára. Olyan kulturális, szórakoztató programok, események, vállalkozások, és kiszolgáló kereskedelmi vállalkozások felkarolásával, amelyek az iskolába járó családok igényeire épülnek. (pl. biopékség, web-áruház, reformbolt, játszóház, kalandpark ) A non-profit és profitorientált szféra közös célok mentén történő összehangolása, azaz hogyan valósítható meg, hogy egy iskolai intézmény köré kiépüljenek olyan gazdasági szervezetek, amelyek az iskola szellemiségével összhangban vannak és anyagi bázist is jelentenek számára (pl. könyvkiadás, Waldorf pedagógiához kapcsolódó speciális eszközök gyártása, forgalmazása stb). A fenti elvek nagy részének gyakorlati megvalósításával az alapító szülők már évek óta foglalkoznak saját családi környezetükben, így ezeket valóban hitelesen tudjuk képviselni. 3. oldal

4 1.2 Waldorf-pedagógia dióhéjban Röviden összefoglaltuk a Waldorf-pedagógia legalapvetőbb jellemzőit, amelyek mentén átfogó képet kaphatunk az itt folyó pedagógiai munkáról: Gyermekközpontú: A Waldorf-pedagógia gyermekközpontú pedagógia. Elismeri és tiszteletben tartja minden egyes gyermeki/emberi lény egyediségét, individualitását. Nem uniformizálni akar, hanem az egyéni képességek legteljesebb kibontakozását segíti elő. Gyermekfejlődéshez kötött pedagógiai program: Alapjait Rudolf Steiner Embertanára helyezi, mely szerint az első hét év a test, a második hét év a lélek, míg a harmadik hét év a szellem fejlődésére szolgál. E hármas egységhez rendelt kézműves tevékenységekkel, gyakorlattá teszi a megtapasztalást, művészeti tevékenységgel erősíti az akaratot. A serdülőkortól aztán a gyermek már egyre inkább alkalmassá válik az absztrakt gondolkodásra, s ekkor érik meg igazán a szigorúbban vett intellektuális nevelésre, amit alkalmaz. Tantárgyi struktúra: Egy ilyen iskolában a kis elsősök rögtön két idegen nyelvvel is ismerkednek, igaz négy évük van az olvasás, írás és számolás elsajátítására. Ez idő alatt az osztály a saját ritmusában halad. Az így (ki)nevelt személyiség intellektusa később sokkal bátrabban terhelhető, tudása megalapozott és széles látókörű. Az ismeretszerzés elsődleges forrása az első osztálytól kezdve a belső átélésen alapuló, valódi tapasztalatszerzés. Az elsajátítandó ismeretanyag mértékletes mennyisége az elmélyült, minőségi oktatás lehetőségét kínálja, valamint megóvja a gyermekeket a túl korai intellektuális túlterheltség veszélyétől. A tananyag teljesen életkorra szabott, ezért az ismeretátadáson túl szervesen szolgálja a gyermek lelki fejlődését. A főtárgyak oktatása epochális, ami azt jelenti, hogy a főoktatás keretében néhány héten keresztül minden reggel ugyanazzal a tantárggyal foglalkoznak a gyerekek. Ez szintén az egy-egy adott témakörben történő elmélyült, koncentrált tanulást szolgálja. Mivel a tantárgyi struktúra a gyermek akaratát, érzésvilágát és gondolkodását egyaránt fejleszti, ezért az intellektuális, művészeti és kézimunkakézműves jellegű foglalkozások arányban állnak egymással. A középiskolában az érettségire plusz egy év felkészülést kínál. Ez a továbbtanulók orientációját is segíti. A hivatalosan is elfogadott és más (hagyományos) képzési rendszerrel kompatibilis oktatás külön művészeti-, kertművelés- és dráma- illetve speciális mozgásórákkal egészül ki. Tanárok és szülők közös munkája: A Waldorf pedagógia a gyermek természetének és fejlődési szakaszainak figyelembevételével arra törekszik, hogy azon az úton, amely a kisgyermekkortól a felnőttkorig tart, s amely gyakran fájdalmas átalakulásokkal jár, a gyermeknek ne egyedül kelljen végighaladnia. Erre köt szövetséget az iskolában a család és a tanító. A gyermek fejlődése és boldogsága köré rendezett nevelés művészete egy szerződésen és folyamatos együttműködésen alapszik. A szabadság iskolája: Legfontosabb cél, hogy a gyermek magával hozott adottságait, képességeit felismerje és a lehető legnagyobb mértékben kinyilváníthassa azokat. Saját értékeinek, azaz saját értékének tudatában önmagát méltó helyre vigye a világban, 4. oldal

5 s így váljék hasznos és ne csak használó tagjává a társadalomnak. A Waldorf pedagógia támogatja a gyermeket abban, hogy a világ megismerésére felébredt vágyát megőrizze és szabadon - benső hangjának engedelmeskedve - fejlődhessen. Ennyiben és ezért nevezhető ez az iskola a szabadság iskolájának. Osztálytanítók: Mivel a serdülőkorig a gyermeknek követendő emberi tekintélyre van szüksége, a Waldorf iskolákban az osztálytanító elsőtől nyolcadik osztályig kíséri a gyermekeket és a lehető legtöbb tantárgyat ő maga tanítja nekik. Ezzel az általánosan művelt emberfő példáját is szolgáltatja, hiszen a gyerekek megtapasztalhatják, hog jó szinten mennyiféle tudás elsajátítható, amit aztán kedvük és szükségletük (felvételi) szerint mélyíthetnek. A felső tagozatban - középiskolai szintén - ahol a szakmai tekintélyé a főszerep, minden tantárgyat szaktanár oktat. Követelmények, értékelés: A NAT által előírt követelményeket rugalmasan kezelve, néhányat korábban, másokat pedig későbbi évfolyamon teljesítik a gyermekek. A 3. és a 6. osztály végén vannak olyan szakaszhatárok, amikor a követelmények fedésbe kerülnek, így teljesítve/figyelembe véve az egyén és a köz szükségleteit. A Waldorf iskolák tanulóikat saját képességeik szerint terhelik, s nem kell egy központilag meghatározott átlag alapján teljesíteniük. Az iskolában osztályzás helyett, személyre szóló jellemzéssel értékeli a tanár a diákokat, így ösztönözve őket a fejlődésre. Tanárképzés A Waldorf tanárok, a közoktatási törvény által előírt, szakképzett pedagógusok. Emellett nappali vagy posztgraduális Waldorf-képzés-n szereznek minősítést. Minősítésükben nagy szerepe van az emberi kvalitásoknak, hiszen az egész pedagógia megvalósulásában, meghatározó a tanár egyénisége. Az Interneten szabadon elérhető néhány már működő Waldorf iskola pedagógiai programja és működési szabályzata: Példa pedagógiai programra:! Példa SZMSZ-re:! 5. oldal

6 2. Működtető szervezeti struktúra Az iskola működtetését a következő intézményi szerveződésben képzeljük megvalósítani. 2.1 Iskolafenntartó Göncölszekér, gyermekliget 2.2 Pedagógiai kollégium Az iskola szellemi műhelyét a Pedagógiai kollégium jelenti. Induláskor egy osztálytanító és 4-5 szaktanár szükséges, képesítésüktől függően. Ők képviselik a kollégium induló állományát, ők készítették el a pedagógiai programot, és a jövőben gondoskodnak a folyamatos tanári bővülésről. Az osztálytanító 8 éven keresztül viszi az osztályát, alakítja sorsukat. Ezért ez nagyon nagy elhivatottságot, tapasztalatot igényel. 2.3 Szülői közösség A hagyományos iskolákhoz képest a Waldorf iskolákban sokkal nagyobb szerep és feladat jut a szülők közösségének. Nem csak azért, mert az iskola alapításában ők voltak a kezdeményezők, hanem a későbbiekben a fenntartási feladatok terén, a működéshez szükséges anyagi források folyamatos biztosításánál is alapvető szerepet kapnak. A folyamatos működtetéssel járó tevékenységek kovácsolják a szülőket közösséggé, személyes, felnőtt kapcsolatokat kiépítve a gyermekek osztálya köré. Az így kialakuló minta kihat a közvetlen és a közvetett környezetre, egészséges harmóniát teremtve a befogadó közeg és az iskola egésze között. 2.4 Szervezeti működési szabályzat 2008 szeptemberéig az iskola létrehozásának szervezését, irányítását egy 8-10 szülőből álló alapítói kör végezte. Jelenleg az a feladat áll előttünk, hogy kidolgozzuk az iskola szervezeti működési szabályzatát, meghatározzuk a feladatköröket, döntési, felelősségi jogköröket. Az első lépést már megtettük a jelenlegi szülői közösségen belüli munkacsoportok létrehozásával. 2.5 Munkánkat jelenleg is a következő szakterületek képviselői támogatják: Szervezetépítő kíséri figyelemmel az alapítói közösség működését és ahhoz folyamatos tanácsokat és támogatásokat ad. Pályázatok figyelésével és írásával foglalkozó tapasztalt szakemberek. Gazdasági ügyekben korábban több iskola alapításánál közreműködött gazdasági szakember. Waldorf iskolák pedagógusai, képviselői, alapítói tanácsokkal és információkkal támogatják munkánkat. Mentori rendszer kialakítása: a már működő Waldorf intézményekkel történő kapcsolatfelvétel egyik eleme a személyes mentori rendszer kialakítása, amelynek keretében a mentor a szakmai tapasztalatokat hospitálás és rendszeres találkozók keretében adja át iskolánk alakuló pedagógusi körének. Jelenleg a 2 legrégebben működő waldorf iskola egy-egy kiemelkedő tagja segíti munkánkat. Az iskola épületének és működtetési környezetének kialakításához az előre mutató technológiák hazai neves képviselőit tervezzük megkeresni és a munkába bevonni. 6. oldal

7 Befektetői, finanszírozói kör kialakítása: azon szervezetek, pénzintézetek megtalálása, akik az épület és környezetének kialakításának finanszírozásába tudnak bekapcsolódni. 7. oldal

8 3. Épület Elsődleges célunk az volt, hogy 2008 őszére találjunk egy olyan épületet, ahol a tanítás megkezdődhet. Tök község önkormányzata szeretettel látott minket. Ez a kedves kis falu Zsámbék mellett található, azzal szinte teljesen összenőtt. A falusi nyugalom, béke, a közeli lovarda (akár terápiás lehetőségekkel is), az önkormányzat nyitottsága, a kedves fogadtatás, a faluban az általános iskola hiánya mind mind amellett szól, hogy jól döntöttünk, amikor ezt a helyszínt választottuk. Az épület - volt Kútvölgye gimnázium, előtte Tsz, azelőtt általános iskola a falu szívében található, volán busszal is jól megközelíthető, és parkolóval is rendelkezik. Egy házsor választja el mindössze a gyönyörű, dimbes dombos mezőtől. Az épület minimum négy, de szükséghelyzetben akár hat osztály befogadására is alkalmas. Sajnos az épületen az utolsó 5-10 évben nem végezték el a megfelelő karbantartási, felújítási munkálatokat, így komoly összegeket kell fordítani a felújítására. Hosszú távú célunk egy 13 évfolyamos iskola létrehozása a szükséges tantermekkel, szaktantermekkel, tornateremmel, egyéb kiszolgáló helyiségekkel, kertel, udvarral. Az ehhez ideális telek mérete m 2. Tudva azt, hogy jelenleg az iskoláknál a működési költségek között a tanárok fizetése után a második legnagyobb tételt az energiafogyasztás jelenti, olyan épületeket kívánunk építeni, melyek energia felhasználása kicsi, és ezt az energiafogyasztást is szeretnénk a lehető legnagyobb mértékben megújuló energiaforrásokból, helyben fedezni. Az építőanyagok kiválasztásánál a jó hőszigetelő képességen túl fontos a megfelelő hőtároló képesség is, így elkerülhető az épület mesterséges klimatizálása. Ugyanakkor az építőanyagok kiválasztásánál figyelmet kívánunk fordítani arra is, hogy ne csak az épület energia fogyasztása legyen alacsony, hanem az anyagok gyártása, szállítása, és későbbi megsemmisítése is minél kisebb energia felhasználással és környezeti terheléssel járjon. Az épület vízfogyasztásánál is célunk a minél kisebb külső forrás elhasználása. A területen összegyűlő esővizet ciszternákban gyűjtjük össze, és a terület öntözésére használjuk fel. A keletkező szürke szennyvizet is fel kívánjuk használni. Célunk az, hogy az épület ily módon való működése épüljön be a gyermekek nevelésébe is. Az épületet felmenő rendszerben, több részletre bontva kívánjuk felépíteni. Ezzel összhangban nem egy nagy épületben gondolkodunk, hanem több, kisebb léptékűben, ahol a jelenlegi épület később talán leginkább a felső tagozat számára lenne a legideálisabb. 8. oldal

9 4. Költségvetés 4.1 Működési költségek A költségvetési terv saját óvodánk működtetésének tapasztalatai, az iskola első pár hónapjának tapasztalatai és más, már működő Waldorf iskolák tényleges működési költségeinek figyelembevételével, 6 évre készült az alábbi előfeltételezésekkel: Feltételeztük, hogy az állami normatívát nem csökkentik A gyereklétszámot az első évben 16 főre, a további években folyamatosan emelkedve 25 főre terveztük. A szülői hozzájárulás mértékénél azt az egyes waldorf iskolákban már bejáratott szokást alakítottuk ki nálunk is, miszerint a szülői befizetések vállalások alapján születnek a családok anyagi teherbírását figyelembe véve. Az inflációval a bevételeknél NEM számoltunk, a kiadásoknál viszont igen, a béreknél, normatíváknál az idén érvényes számokat vettük alapul. Az iskolához tartozó alkalmazotti feladatok nagy részét az első években szinte kizárólag - a szülők végzik társadalmi munkában. A költségvetési terv a mellékletben található. 4.2 Építési költségek Az építkezési ütemek költségbecslésénél a 2007-es bruttó árakat vettük alapul, így az építési költségeket Ft/m2 áron számítottuk. Az építkezés költségvetése a mellékletben található. 9. oldal

10 5. Finanszírozási kérdések 5.1 A folyamatos és stabil működéshez szükséges gyermeklétszám A szükséges gyermeklétszám kérdése közvetett módon, a normatív és a szülői támogatás mértékén keresztül hat a működés finanszírozására, így ezzel a kérdéssel külön foglalkozunk. A Zsámbéki-medencében jelenleg Telkiben működik Waldorf óvoda, amely az utóbbi időben túljelentkezési problémákkal találta magát szemben. A jelentkezők, idejárók többsége a környező településekről: Telki, Budajenő, Budakeszi, Páty, Zsámbék jön. A térség határától nem messze, Szárligeten kezdett el 3 éve működni egy újabb Waldorf óvoda, amely Tatabánya környékéről is integrálni tudta az ezen óvodai forma iránt érdeklődő családokat. Ezek a szülők szeretnék ha gyermekeik az általános, sőt később a középiskolai időszakban is egy a Waldorf pedagógia alapjain működő iskolába járhatnának. A Zsámbéki-medencéből legtöbben Pesthidegkútra, illetve kisebb részben Solymárra járnak Waldorf iskolába. Ezekben az intézményekben az utóbbi években (bizonyos években kétszeres) túljelentkezés van. Az elmúlt egy év előadássorozatai alapján már több mint 100 érdeklődő család kíséri figyelemmel munkánkat, azzal a szándékkal, hogy gyermekeinket a térségben elinduló óvodába (erre felméréseink alapján komoly igény van) és iskolába írathassák be. Őket munkánkról folyamatos hírleveleinkből tájékoztatjuk. Az iskola felépítéséhez, működtetéséhez az alábbi források állnak a rendelkezésünkre: 5.2 Finanszírozási források Az iskola felépítéséhez, működtetéséhez az alábbi források állnak a rendelkezésünkre: " Alapítói, szülői hozzájárulások, felajánlások Az alapító szülők az elmúlt 2 év során az alapítás folyamatához szükséges Ft-ot folyamatos havi hozzájárulások formájában összegyűjtötték Az iskola első két osztályának felújítására az alapítók és a jelenlegi első osztály szülői Ft-ot adtak össze. Az iskola felújításába a szülők rengeteg energiát fektettek. A teljes elektromos hálózat lecserélése, az összes festési és meszelési munka, kisebb kőműves munkák, udvarrendezés, tetőjavítás stb. Ezen munkáknak a becsült értéke (ténylegesen bekért árajánlatok alapján) kb Ft. Szervezés és működtetés társadalmi munkában: gazdaságis, iskolatitkár, takarítás, gondnok stb., ami az első pár évben azt jelenti, hogy ilyen jellegű munkatársakat nem kell alkalmazni " A költségvetésből az állami normatíva a különböző művészeti normatívák 10. oldal

11 " Támogatások: adományok, felajánlások " Pályázatok A pályázati forrásokat látjuk az egyik legjelentősebb finanszírozási forrásnak. Úgy látjuk, hogy nagyobb összegű pályázati pénzeket, nem szorosan az iskolai feladatokat megvalósító egyéb előremutató, de a Waldorf pedagógiához szorosabban kapcsolódó célok megvalósításának a felvállalásával lehet szerezni. Ezúton is köszönjük a Tiszta Formák Alapítvány vissza nem térítendő pénzügyi, és szervezetfejlesztési támogatását. " Gazdasági szervezetek Hosszabb távon az iskola mellé egyéb gazdálkodási intézményeket csatolnánk, ahol olyan szülők is dolgozhatnának, akik anyagi hozzájárulást nem, de tevőleges részvételt vállalni tudnak. A Waldorf pedagógiához szervesen kapcsolódó gazdasági tevékenység megvalósulása (pl. bio pékség, könyvkiadás, rendezvényszervezés, stb.) folyamatosan valósulna meg. Már előkészítés alatt áll web-áruházunk, ahol elsősorban a tudatos táplákozásra odafigyelők tudnak rajtunk keresztül olcsóbban élelmiszerekhez, továbbá kozmetikumokhoz, tisztítószerekhez jutni. 11. oldal

12 6. Eddigi eredményeink 2006, 2007 Előadás-sorozat a Waldorf pedagógia népszerűsítésére 2007 nyara: a Zsámbéki-medence szinte összes önkormányzatával tárgyalások, lehetséges helyszín felmérése, a töki helyszín megtalálása 2007 ősz: Göncölszekér Nonprofit Kft létrehozása 2008 nyara: az épület felújítása szinte teljesen önerőből 2008 ősz elindult az első első osztály 12. oldal

13 7. Az együttműködésről 7.1 Keressük azt a befektetőt 7.2 A Koncepció elkészítésében részvett alapító szülők Molnár Katalin közgazdász: költségvetés kidolgozása Tusnády Zsolt okl.építészmérnök: építési koncepció, építés/üzemeltetés Krokovay Károly közgazdász informatikus: költségvetés, szerkesztés továbbá: Balla Katalin, Verdes Dóra és Majerik Tímea 13. oldal

14 8. Mellékletek 8.1 Nevelés: fogantatástól felnőtt korig Legfontosabb alapelveink: környezettudatos nevelés fenntartható fejlődésre nevelés IQ hangsúlyos nevelés helyett a 3 intelligencia arányos fejlesztése, a tudásalapú mellett, az érzelmi (a művészeteken keresztül) és a cselekvéses (a kézműves tevékenységek által) intelligencia fejlesztése is: a fej a kéz és a szív iskolája. Egészséges életmódra nevelés: helyes táplálkozás, a mozgás szeretete. Ezeket az alapelveket elsősorban egy felnövekvő új nemzedéknél lehet hatékonyan elültetni, de fontos a gyermeket környező szülői-családi kör nevelése is. Fontos a gyermek születésétől fogva figyelemmel kísérni és támogatni a családok életét, először a szülőkben plántálni el az alapgondolatokat, hisz ők adják a mintát a gyermekeknek, majd a gyermek növekedésével, az intézményi rendszerbe bekerüléssel azon keresztül nevelni őt. Ezt az intézményi rendszert a Waldorf - pedagógiát segítségül véve tudjuk elképzelni. születés => 0-4 éves korig => óvoda = >általános iskola = > középiskola Szülőknek - A tudatos kismama tanfolyam - szoptatási tanácsadás - gyereknevelési tanácsadás Szülésre felkészítés - baba-mama klub - előadások (egészségmegőrzés, alternatív gyógymódok, dietetika ) Életmód-tanácsadás - gyesen lévő anyukák képzése Dietetika, és támogatása (miközben gyerekeik megőrzése megoldott) Egészségmegőrzés pl: fenntartható háztartás vezetés Alternatív gyógymódok főzőtanfolyamok - gyereknevelési tanácsadás - előadások Gyerekeknek óvoda és általános iskola lovagoltatás (hippoterápia) - Waldorf- - játszóház - játszóház - - kalandpark Játszóház Az óvoda népszerűsítésére, ill. a közösség összefogására kiváló lehetőség egy állandóan nyitva tartó játszóház. Erre ma már számtalan példát találunk Magyarországon, kivétel nélkül gazdasági alapon működnek, és sok esetben semmilyen megalapozott pedagógiát nem követnek, a fő cél inkább a gyermekmegőrzés. 14. oldal

15 Meglátásunk szerint van középút, a szülőknek sok esetben van indokolt igényük a gyermekfelügyeletre, ideális esetben ennek nem műanyag labdahegyek között rohangálást biztosító helynek kell lennie, hanem egy, a Waldorf -óvodához hasonló kialakítású, gazdag művészi és kézműves foglalkozásokkal átszőtt játszóházi programnak. Kalandpark A játszóház mellett az elsősorban iskoláskorú gyermekek szórakozását szolgálja a kalandpark is, Nintendo, Play-Station, Yu-gi-oh nélkül is rendkívül jól el lehet tölteni az időt, cél a gyermekek kicsalogatása a szabadba. A ma oly divatos kalandparkok a nagy látogatottság mellett jó bevételi forrást is jelenthetnek az iskolának, melyet mégis meg lehet úgy alkotni, hogy fontos alapelveink megmaradjanak, ezeket elhinthessük a hozzánk látogatókban. Például a rendkívüli ügyességet kívánó kötélpark biztosítja azt a mozgást, ami ennek a korosztálynak elengedhetetlen az egészséges fejlődéshez. Az odú tanoda megszeretteti a gyermekekkel a természeti környezetet, és elősegíti a környezettudatos nevelést. (az ötleteket alapja jelen esetben: www. mecsextrem.hu, de számtalan hasonlót lehet találni, vagy kitalálni) 8.2 Költségvetés 8.3 Építkezés költségvetése 15. oldal

Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Szülői kézikönyv 1.0 verzó

Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Szülői kézikönyv 1.0 verzó Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Szülői kézikönyv 1.0 verzó 2013 2083 Solymár, József Attila utca 26. +36/ 26 360-306 kommunikacio@feszekiskola.hu www.feszekiskola.hu

Részletesebben

A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola képviselője: Kulcsár Gábor Az iskola címe: 1028 Budapest, Kossuth L. u. 15-17. Tel.:(061) 3974468,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 SZABAD WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 SZABAD WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 SZABAD WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 6725 Szeged Kolozsvári tér 1-2. Bevezető... 10 I. Nevelési program... 11 Waldorf-pedagógia feladatai, célkitűzései,

Részletesebben

Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program

Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai program Solymár, 2013 1 I. RÉSZ A pedagógiai program hatályossága Személyi hatálya A pedagógiai programban foglaltak az

Részletesebben

Gondolatok a Waldorfpedagógiáról

Gondolatok a Waldorfpedagógiáról wald fuzet 2008.qxd 11/4/2008 6:50 PM Page 1 wald fuzet 2008.qxd 11/4/2008 6:50 PM Page 2 Gondolatok a Waldorfpedagógiáról A Kecskeméti Waldorf Óvoda és Általános Iskola kiadványa Nem az a feladatunk,

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Segédlet az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Kiadó: Szerkesztette: Oktatási Minisztérium Czippán Katalin, Mathias Anna, KFPT Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programigazgatóság;

Részletesebben

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 2 Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Czippán Katalin,

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné PÁLYÁZAT a intézményvezetői beosztásának ellátására Terbe Ákosné Kiskunfélegyháza, 2015. március 31. 2. oldal PÁLYÁZATI NYILATKOZAT Alulírott Terbe Ákosné pályázatot nyújtok be a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Pedagógiai program 2014. Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Pedagógiai program 2014. Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2014. 33 Pedagógiai program Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium 3300 Eger, Ifjúság út 2. Tel: 36-324-909, Fax: 36-324-808 Mail: eszeg@eszeg.sulinet.hu

Részletesebben

Kisgöncöl Waldorf Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Kisgöncöl Waldorf Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Kisgöncöl Waldorf Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001. Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési Központ Mezőberény

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001. Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési Központ Mezőberény TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési Központ Mezőberény Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési oktatási intézményeiben

Részletesebben

Vezetői pályázat a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola igazgatói állására

Vezetői pályázat a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola igazgatói állására a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola igazgatói állására Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mosonmagyaróvári Tankerülete készítette: Gálos Jánosné beosztása: általános iskolai igazgató munkahely:

Részletesebben

Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella

Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására 2014. Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás

Részletesebben

Engem ne emeljen a magasba senki Ha nem tud addig tartani, Míg tényleg megnövök. Guggoljon ide mellém,

Engem ne emeljen a magasba senki Ha nem tud addig tartani, Míg tényleg megnövök. Guggoljon ide mellém, Szirombontogató Pedagógiai Program Engem ne emeljen a magasba senki Ha nem tud addig tartani, Míg tényleg megnövök. Guggoljon ide mellém, Ha nem csak hallani, De érteni akar, Hogy közel legyen A szívdobogásunk.

Részletesebben

A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja

A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja 2014-1 - Szellemiségen először is egy olyan erkölcsi felfogást, pontosabban alapvető tulajdonságok csoportját értjük, melyet az iskola annyira megszerettet

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztere. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján meghirdetetett

Az Emberi Erőforrások Minisztere. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján meghirdetetett VEZETŐI PÁLYÁZAT Az Emberi Erőforrások Minisztere a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján meghirdetetett Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola (1156

Részletesebben

Pedagógiai program 2014.

Pedagógiai program 2014. Pedagógiai program 2014. Mandulafa Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (7633 Pécs, Bánki D. u. 2.) OM: 201314 Választott kerettantervünk A magyar Waldorf-iskolák kerettanterve (2013),

Részletesebben

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7 Budapest Főváros XI. Kerület ÚJBUDA Önkormányzat Képviselő testülete 1113. Budapest, Bocskai út 39-41. PÁLYÁZAT óvodavezető (magasabb vezető) állására (Tóth Ildikó) Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út

Részletesebben

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7 Budapest Főváros XI. Kerület ÚJBUDA Önkormányzat Képviselő testülete 1113. Budapest, Bocskai út 39-41. PÁLYÁZAT óvodavezető (magasabb vezető) állására (Tóth Ildikó) Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola érvényben levő pedagógiai programjának felhasználásával összeállította és szerkesztette: Király

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pesthidegkúti Waldorf Általános Iskola, Művészeti Iskola és Gimnázium és Török Sándor Waldorf-Pedagógiai Alapítvány Iskolafenntartó Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Összeállította: Kovács

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA (Elfogadta a Képviselő-testület 1204/2012. (XII. 19.) ök. számú határozatával)

Részletesebben

Intézményünkben elvárás, hogy a pedagógusnak sokoldalúnak kell lennie:

Intézményünkben elvárás, hogy a pedagógusnak sokoldalúnak kell lennie: 11/21. Pedagógus státuszok Intézményünkben elvárás, hogy a pedagógusnak sokoldalúnak kell lennie: szakján túl valamilyen egyéb ismerettel, illetve készséggel kell rendelkeznie. A nevelési feladatrendszer

Részletesebben

KLEBELSBERG KUNO ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM

KLEBELSBERG KUNO ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM KLEBELSBERG KUNO ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM ja (módosított változat) Budapest, 2013. Tartalom: 1. A GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM MŰKÖDÉSI HELYZETE...

Részletesebben

Térségi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Kisteleki Általános Iskola. Tagintézmény-vezetői pályázat Vezetési program

Térségi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Kisteleki Általános Iskola. Tagintézmény-vezetői pályázat Vezetési program Térségi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Kisteleki Általános Iskola Tagintézmény-vezetői pályázat Vezetési program Kistelek 2008 Pályázó: Csányi József Kistelek, Petőfi u. 9. BEVEZETÉS Napjaink társadalmi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 1 AZ ÖSSZETETT ISKOLA (ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM)... 6 NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1. AZ OKTATÁS-NEVELÉS

Részletesebben