Nyelvpedagógiai vizsgálatok egy multilingvális, multikulturális magyar óvodában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyelvpedagógiai vizsgálatok egy multilingvális, multikulturális magyar óvodában"

Átírás

1 V. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia Nyelvpedagógiai vizsgálatok egy multilingvális, multikulturális magyar óvodában Hallgató: Kitzinger Arianna III. évf. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. Reményi Andrea egyetemi docens Nyelvtudományi Intézet Budapest, február 4. 1

2 Előadásvázlat A probléma bemutatása Kutatási cél és módszerek Az interjúkészítés Kutatás közben Várható eredmények Nemzetközi kitekintés Szakirodalom és hivatkozások 2

3 A probléma bemutatása Helyszín: Fáy András Lakótelepi Óvoda, Pápa Időpont: 2008 ősze Időtartam: 1,5 2 év Populáció: 23 külföldi család + 30 magyar család Minta: 9 család (magyar, angol, * * * * * más anyanyelvű) Miért különleges a helyzet? iskoláztatás nyelv szociokulturális háttér 3

4 Jelenlévő nemzetek amerikai lengyel bolgár norvég holland svéd magyar 4

5 Az óvoda programja Célkitűzések: 1. Nyelvtanulási folyamat - gazdag tevékenységbázis - hétköznapi kommunikáció 2. Migráns családok beilleszkedése 3. Egymás nyelvének, kultúrájának megismertetése (Morvai, 2009) 5

6 Fő feladatok: Magyar hagyományok, előírások - identitás tiszteletben tartása Érdeklődés felkeltése: magyar és angol nyelv Nyelvhasználat aránya: gyerekcsoport szerint Idegen nyelv (magyar, angol): egyéni differenciálás Beszédpanelek értés, reprodukció Ünnepek, szokások mindkét nyelvterület szerint Nyelvpedagógiai módszerek: Valamennyi színtéren Spontán, kényszermentesen Játék közben Pozitív visszajelzések Metakommunikációs eszközök Fizikai válaszreakciók elfogadása Következetes ismétlések Eredeti angol beszédminták 6

7 Személyi feltételek Tapasztalt, gyakorlott óvodapedagógusok Két óvónő közül egy angol nyelvtudással Módszertani (kétnyelvűség, gyermekirodalom, zene) ismeretek Szóbeli, írásbeli kommunikáció Folyamatos (ön)képzés (A képen szereplők engedélyével) Olyan élménydúsak és tapasztalatokkal teliek a napjaim, hogy feledtetik a fáradtságot is, amit köztük és értük teszek nap mint nap. 7

8 Elsőbbséget élvez Anyanyelvi nevelés Mesék, versek; nyelvi játékok Anyanyelv kizárólagossága: tisztázást követelő szabályok (pl. balesetvédelem) Angol anyanyelvű szülők segítsége Nem angol anyanyelvű szülők (pl. holland iskolaelőkészítő) Szülői faliújság 8

9 Fő kutatási kérdés: Kutatási cél Hogyan tudják megtalálni az óvodapedagógusok, a gyerekek, a szülők, illetve az oktatáspolitikusok a közös nyelvi, kulturális és pedagógiai alapot a migráns és a magyar családokból jövő gyermekekkel való kommunikációban? 9

10 Kutatási módszerek 1. Szülői interjúk 2. Óvodai megfigyelések 3. Óvodapedagógusi interjúk 4. Interjú oktatáspolitikusokkal 5. Dokumentumelemzés 10

11 Az interjúkészítés 2 próbainterjú 13 kutatási interjú Adatközlők: óvodások szülei 1. magyar 2. angol 3. nem angol Interjúzás menete: - Minta kiválasztása - Interjúkérdések összeállítása - Interjúzás 4 szakaszban 11

12 Az itemek szerkezete Strukturált interjú - 47 item Párhuzamos itemek szerkesztése 13. Milyen mértékben és hogyan fejlődött anyanyelvi téren gyereke az óvodában? (magyar, amerikai) 13. Részesül-e gyereke anyanyelvi nevelésben ebben az óvodában? (nem amerikai) Kérdések az interjú - elején (ismerkedő) - közepén (tartalmi) - végén (értékelő) 12

13 Az itemek típusai (1) 4 fő témakör: 1. Általános (bevezető) kérdések 2. Mióta jár gyereke óvodába? 2. Nyelvre, nyelvtanulásra vonatkozó kérdések 21. Milyen nyelven beszél gyereke a külföldi gyerekekhez? 3. (Inter)kulturális kérdések 33. Tanult-e gyereke az óvodában a magyartól eltérő szokásokat? Melyek ezek? 4. Pedagógiai kérdések 29. Vannak-e az óvodán kívül közös tevékenységeik a magyar és a külföldi óvodásoknak? 13

14 Az itemek típusai (2) Nyitott/ Zárt kérdések 40. Mennyire fontos az Ön családjában a nyelvtanulás? 4. Beszél-e Ön idegen nyelveket? Feleletválasztós kérdések 43. Hogyan értékelné gyereke magyarnyelv-tudását? 1. tökéletes, 2. nagyon jó, 3. mérsékelten jó, 4. nem túl jó, 5. alig tud Fő- és kiegészítő kérdések 7. Hány országban lakott eddig a család? a) Melyek voltak ezek? b) Mennyi időt töltöttek ott? 14

15 Az itemek nyelvezete Alkalmazott nyelvek: magyar, angol Egyszerű, közérthető megfogalmazás Formális informális megszólítás (HU, E) Szakkifejezések kerülése Szinonimák ugyanaz a szó (pl. óvoda/ kindergarten) Egyértelműségre törekvés (kiegészítés, újrafogalmazás): 12. Mikor kezdett el beszélni a gyerek? Mikor kezdett el beszélni a gyerek az anyanyelvén? 15

16 1. Szülői interjúk a) elkészültek Kutatás közben Magyar szülők b) feldolgozás Angol anyanyelvű szülők 3 interjú 5 interjú (amerikai szülők) Nem angol anyanyelvű szülők 5 interjú: bolgár, lengyel, norvég; német holland, filippínó angol 2. Megfigyelések, óvodapedagógusi interjú, interjú oktatáspolitikusokkal, dokumentumelemzés 16

17 Várható eredmények Milyen formában és mértékben jelenik meg az óvodai tevékenységek körében az anyanyelv és az idegen nyelv? Hogyan kacsolódnak egymáshoz? Miképpen váltják egymást? Hogyan viszonyul egymáshoz a külföldi családok saját kultúrája és az adott magyar közösség kultúrája intézményes keretek között? Milyen eszközökkel segítik a szülők gyerekeik nyelvelsajátítást? Cél: az adott közösségben érvényes jelentések feltérképezése, bemutatása, megértése, összefüggések feltárása, felhasználása 17

18 Nemzetközi kitekintés Wiener Kindergarten, Bécs (Ausztria) Surbiton Children s Centre Nursery, London (Egyesült Királyság) (A szerző saját felvétele,tampere, 2008) (A szerző saját felvétele,malmö, 2005) Möllevångsskolan and Nya Stenkulaskolan, Malmö (Svédország) Etelä-Hervannan Koulu, Tampere (Finnország) 18

19 Köszönet Dr. Reményi Andreának, Morvai Mariannak, Simon Ákosnénak, Osváth Anettnek; Horváth Dorottya Csengének Szakirodalom és hivatkozások Baetens Beardsmore, H. (szerk.) European Models of Bilingual Education. Clevedon & Philadelphia: Multilingual Matters. Kitzinger, A Children in our Multilingual-Multicultural Europe. In: Tengerdi A., Varga L. (szerk.), A gyermeklét narratívái. Sopron: Edutech Morvai, M Városi óvodák tagóvodája Fáy András Lakótelepi Óvoda magyar angol két nevelési nyelvű kiegészítő óvodai pedagógiai programja. Pápa Nádasi, M A kikérdezés. In: Falus, I. (szerk.) Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Budapest: Műszaki Könyvkiadó Seidman, I Az interjú mint kvalitatív kutatási módszer. Budapest: Műszaki Könyvkiadó. Torgyik, J Fejezetek a multikulturális nevelésből. Budapest: Eötvös József Könyvkiadó.

20 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! (A szerző saját felvétele a pápai Fáy András Lakótelepi Óvodában; szülői engedéllyel) 20

21 A migráció Migránsnak az európai uniós definíció alapján azokat az embereket hívjuk, akik saját országukat elhagyva más országban élnek minimum egy éve, és még további minimum egy évig ott is szeretnének maradni. A migráció lehet önkéntes (például munkavállalók, tanulók, családegyesítők esete) vagy kényszervándorlás, menekülés. (Aranyos, 2005) Jogi háttér: 1. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 26. cikke : A neveléshez és oktatáshoz való jog 2. Egyesült Nemzetek Gyermekjogi Egyezménye 28. cikkének 1. pontja: az alapfokú oktatásról (Simon, 2005) 21

22 Migráns tanulók a magyar közoktatásban A bevándorló gyerekek három csoportja: 1. harmadik országot (nem EU-tagállam) elhagyó szülők kiskorú gyermekei hosszú tartózkodási engedéllyel; 2. menekültjogot kérő kiskorú gyermekek; 3. illegális bevándorlók kiskorú gyermekei Óvoda Általános iskola Szakiskola Szakközépiskola, gimnázium / / / / / / / / / / / /07 (Forgács, 2009) 22

23 Tárgyi feltételek Országismeretet közvetítő képek, plakátok, könyvek, hanganyagok Szókincsbővítő képek, képes játékok, bábok, szerepjáték-eszközök 23

24 Általános alapelvek Általános specifikus Egyszerű bonyolult Kronológia Elicitálás Pozitív negatív Irány: közeli távoli Neutrális elkötelező kérdések 24

25 Hivatkozások Aranyos, E Külföldi gyerekek a magyar közoktatásban. Forgács, A Interkulturális pedagógia a migráns tanulók nevelésének szolgálatában. www. wekerle.gov.hu/download.php?doc_id=450 Simon, M A bevándorló gyermekek iskolai integrációja. Új pedagógiai szemle 7-8. sz. 25

VÁROSI ÓVODÁK TAGÓVODÁJA FÁY ANDRÁS LAKÓTELEPI ÓVODA MAGYAR - ANGOL KÉT NEVELÉSI NYELVŰ KIEGÉSZÍTŐ ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

VÁROSI ÓVODÁK TAGÓVODÁJA FÁY ANDRÁS LAKÓTELEPI ÓVODA MAGYAR - ANGOL KÉT NEVELÉSI NYELVŰ KIEGÉSZÍTŐ ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA VÁROSI ÓVODÁK TAGÓVODÁJA FÁY ANDRÁS LAKÓTELEPI ÓVODA MAGYAR - ANGOL KÉT NEVELÉSI NYELVŰ KIEGÉSZÍTŐ ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA E program Városi Óvodák Nevelési Programja kiegészítéseként készült, együtt

Részletesebben

INTERKULTURÁLIS PEDAGÓGIAI PROGRAM A MIGRÁNS GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA

INTERKULTURÁLIS PEDAGÓGIAI PROGRAM A MIGRÁNS GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA INTERKULTURÁLIS PEDAGÓGIAI PROGRAM A MIGRÁNS GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA AJÁNLÁS ÖSSZEÁLLÍTOTTÁK BÁLINT MÁRIA, TANÁCSADÓ SZAKPSZICHOLÓGUS, KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA BARNÁNÉ LIKOVSZKY MÁRTA, ÓVODAPEDAGÓGIAI

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV AZ ÓVODAI MAGYAR-NÉMET KÉTNYELVŰ NEVELÉSHEZ

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV AZ ÓVODAI MAGYAR-NÉMET KÉTNYELVŰ NEVELÉSHEZ MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV AZ ÓVODAI MAGYAR-NÉMET KÉTNYELVŰ NEVELÉSHEZ Dr. Hartl Éva - Babai Zsófia - Dr. Kovácsné Vinkovics Éva Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron - 2014 A MULTILING

Részletesebben

Útmutató. az interkulturális pedagógiai program iskolai bevezetéséhez és alkalmazásához

Útmutató. az interkulturális pedagógiai program iskolai bevezetéséhez és alkalmazásához Útmutató az interkulturális pedagógiai program iskolai bevezetéséhez és alkalmazásához 1 Elôszó A mai gyerekeknek már természetes, ami nekünk felnôtteknek szinte hihetetlen volt: kinyílt a világ, szabadon

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON 2007. KONCEPCIÓ A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON

Részletesebben

IDEGEN NYELVI KOMPETENCIATERÜLET

IDEGEN NYELVI KOMPETENCIATERÜLET IDEGEN NYELVI KOMPETENCIATERÜLET A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 3.1.1. központi program (Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése a kompetencia

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK A MULTIKULTURÁLIS NEVELÉS KÖRÉBŐL

JÓ GYAKORLATOK A MULTIKULTURÁLIS NEVELÉS KÖRÉBŐL TORGYIK JUDIT JÓ GYAKORLATOK A MULTIKULTURÁLIS NEVELÉS KÖRÉBŐL Az iskola kicsinyített társadalom, a társadalmi folyamatok előbb-utóbb leképeződnek az oktatási rendszerben is. Az iskola nem önmagában létezik,

Részletesebben

Cigány-magyar együttélési gyakorlatok a romániai Szilágyság nevelési-oktatási intézményeiben (Hadadnádasd, Tasnád)

Cigány-magyar együttélési gyakorlatok a romániai Szilágyság nevelési-oktatási intézményeiben (Hadadnádasd, Tasnád) Cigány-magyar együttélési gyakorlatok a romániai Szilágyság nevelési-oktatási intézményeiben (Hadadnádasd, Tasnád) Szerepi Sándor Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény

Részletesebben

Kovács Judit Innováció a kéttannyelvűségben: a párban történő magyar-angol általános iskolai program vizsgálata

Kovács Judit Innováció a kéttannyelvűségben: a párban történő magyar-angol általános iskolai program vizsgálata Kovács Judit Innováció a kéttannyelvűségben: a párban történő magyar- általános iskolai program vizsgálata KOVÁCS JUDIT (PhD MEd) az ELTE TÓFK Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszékének docense. Történelem,

Részletesebben

A MIGRÁNS GYEREKEK OKTATÁSA

A MIGRÁNS GYEREKEK OKTATÁSA A MIGRÁNS GYEREKEK OKTATÁSA A MIGRÁNS GYEREKEK OKTATÁSA Menedék Migránsokat Segítõ Egyesület Budapest, 2009 A projekt címe: Migráns gyerekekrõl pedagógusoknak A program az Európai Unió Európai Integrációs

Részletesebben

MULTIKULTURÁLIS SOKSZÍNŰSÉG ÉS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ OKTATÁS

MULTIKULTURÁLIS SOKSZÍNŰSÉG ÉS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ OKTATÁS MULTIKULTURÁLIS SOKSZÍNŰSÉG ÉS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ OKTATÁS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Az Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2012. augusztus

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2012. augusztus EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE 38408/2012. ELŐTERJESZTÉS a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról Budapest, 2012. augusztus készítette: látta: jóváhagyta:

Részletesebben

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 144 Jakab György A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 A cikk a TÁMOP 3.1.1 6.2.3 elemi projekt fenti című kutatási eredményeiből közöl

Részletesebben

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018 Napjainkban az idegennyelv-tudás szerepe, jelentősége kulturális és gazdasági szempontból is vitathatatlan. A nyelvtudás javítja a munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyeit, hozzájárul a foglalkoztatottság

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

SIKET ÉS NAGYOTHALLÓ FELNŐTTEK IDEGENNYELV-TANULÁSI MOTIVÁCIÓJA

SIKET ÉS NAGYOTHALLÓ FELNŐTTEK IDEGENNYELV-TANULÁSI MOTIVÁCIÓJA MAGYAR PEDAGÓGIA 108. évf. 4. szám 341 357. (2008) SIKET ÉS NAGYOTHALLÓ FELNŐTTEK IDEGENNYELV-TANULÁSI MOTIVÁCIÓJA Csizér Kata, Kontráné Hegybíró Edit és Sáfár Anna Eötvös Loránd Tudományegyetem, Angol-Amerikai

Részletesebben

Bevezető. 1. Pedagógiai alapelveink:

Bevezető. 1. Pedagógiai alapelveink: Bevezető 2007. novemberében született meg a döntés arról, hogy a 12 NATO és Békepartnerségi ország együttműködésében megvalósuló stratégiai légi szállítás kapacitás fejlesztésére a felajánlott bázisok

Részletesebben

A multikulturális és interkulturális nevelés

A multikulturális és interkulturális nevelés A multikulturális és interkulturális nevelés A multikulturalitás egy olyan viszonylag új fogalom, amely a társadalomban meglévő egyenlőtlenségek, feszültségek csökkentésére egy korszerűbb, elfogadóbb szemlélet

Részletesebben

OM közlemény. Melléklet az oktatási miniszter közleményéhez

OM közlemény. Melléklet az oktatási miniszter közleményéhez OM közlemény a külföldi állampolgár gyermekek, tanulók interkulturális pedagógiai rendszer szerinti óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása irányelvének kiadásáról A közoktatásról szóló 1993. évi

Részletesebben

MAGYAR BEVÁNDORLÓK NYELVI HELYZETE NORVÉGIÁBAN

MAGYAR BEVÁNDORLÓK NYELVI HELYZETE NORVÉGIÁBAN Szilvási Zsuzsanna * MAGYAR BEVÁNDORLÓK NYELVI HELYZETE NORVÉGIÁBAN Abstract After some waves of immigration a relative small number of Hungarian immigrants live in Norway today. They have their own associations

Részletesebben

/2012. (...) EMMI rendelet. a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

/2012. (...) EMMI rendelet. a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról A nemzetiségek jogairól, valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény elfogadását követően, az új Nemzeti alaptanterv (Nat) elkészítésével és kiadásával párhuzamosan szükségessé vált a nemzetiségi óvodai

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS A blended-learning módszer bevezetése a pénzügyőrök szakképzésébe DÉZSI ZSOLT Témavezető: Dr. Szelei Ildikó őrnagy

Részletesebben

AVASTETŐI PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA ÁLTALÁNOS, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

AVASTETŐI PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA ÁLTALÁNOS, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY AVASTETŐI PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA ÁLTALÁNOS, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MAGYAR-ANGOL I. Helyzetelemzés Tartalomjegyzék I.1. Az intézményben melyik tanévben

Részletesebben

SZIKORA HAJNALKA INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT

SZIKORA HAJNALKA INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT 0 KELENVÖLGY ŐRMEZEI ÓVODA KINDERGARTEN IN KELENVÖLGY - ŐRMEZŐ összevont óvodák Központi cím: Budapest, 1112.Neszmélyi út 22-24. Óvodavezetői (magasabb vezető) beosztásra Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV KORAI NYELVFEJLESZTÉSHEZ TÖBBNYELVŰSÉG AZ ÓVODÁKBAN

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV KORAI NYELVFEJLESZTÉSHEZ TÖBBNYELVŰSÉG AZ ÓVODÁKBAN MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV KORAI NYELVFEJLESZTÉSHEZ TÖBBNYELVŰSÉG AZ ÓVODÁKBAN EUROPEAN UNION European Regional Development Fund CBC SK-AT 2007-13 1 TÖBBNYELVŰSÉG AZ ÓVODÁKBAN Készítette: Deutsch als Fremd-

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány NYELVOKTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI NYELVOKTATÁS

Részletesebben

Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2. Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2

Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2. Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2 Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2 1 Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2 2 Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2 3 Acta Academiae Beregsasiensis A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos

Részletesebben

LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ

LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar tehetségsegítő programjai, Tudományos és Művészeti Diákkörei Szeged, 2014 LÉPÉSEK

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 5-8. évfolyam Angol nyelv 3 óra/hét

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 5-8. évfolyam Angol nyelv 3 óra/hét Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv 5-8. évfolyam Angol nyelv 3 óra/hét Összeállította: Átdolgozta: Forsthofferné Fekete Kinga Sashalmi Tanoda 2001. Hegedűs Ágnes 2004. Forsthofferné Fekete

Részletesebben

II. NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA

II. NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA II. NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA Vzdelávacia, výskumná a metodická konferencia NOVÉ ZÁMKY (ÉRSEKÚJVÁR), 2014. JANUÁR 9-11. PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK ABSTRAKTY International Research

Részletesebben