Utazás a föld körül. Projekt célja: 5-6 évesek. Korcsoport: Gyűjtőmunka: A projekt megkezdését megelőző tevékenységek:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Utazás a föld körül. Projekt célja: 5-6 évesek. Korcsoport: Gyűjtőmunka: A projekt megkezdését megelőző tevékenységek:"

Átírás

1 Utazás a föld körül Projekt célja: Korcsoport: A gyerekek figyelmének, érdeklődésének felkeltése, földünkkel, világűrrel, naprendszerrel kapcsolatos ismeretek szerzése, elmélyítése, a gyerekek környezettudatos magatartásának alakítása és annak fejlesztése. 5-6 évesek A projekt megkezdését megelőző tevékenységek: Gyűjtőmunka: o képek, o könyvek, enciklopédiák, o DVD-k, o internet, o prezentációk

2 Fejlesztési célok: o az érdeklődés felkeltése, általános tájékozottság fejlesztése ismeretbővítéssel, o idő fogalmának tudatosítása, időbeli viszonyítások gyakorlása a napszakokkal, o gondolkodás és képzelet fejlesztése, o kézügyesség fejlesztése, o finommotoros képesség, a szem- kéz koordinációjának fejlesztése, o kreativitás fejlesztése, o szövegértés fejlesztése, o logikus gondolkodás fejlesztése, o megfigyelőképesség fejlesztése, o számismeret, számolás gyakorlása, o szövegmegtartó képesség fejlesztése, o összpontosítás képességének fejlesztése, o tartásjavítás, hátizom erősítése, egyensúlyérzék fejlesztése. 1. nap Beszélgető kör: o Képeskönyvek, enciklopédiák nézegetése o Miért van világos? o Kinek van szüksége a napra? o Éjjel miért nem látjuk a napot? A nap és a Hold A gyerekekkel kört alakítunk. Két gyerek a körön kívül áll a Nap, ill. a Hold fejdísszel. Az egyik jobb oldalon a Nap, a másik bal oldalon a Hold. A gyerekek körbejárnak. Egy adott jelre megállnak, és az óvónő valamelyik gyereknek felteszi a kérdést, hogy mit lát: a Napot vagy esetleg a Holdat? Motiváció: Találós kérdések: Mosolyogva néz le rád, És ontja száz sugarát. Simogatja arcodat, virágszirmot bontogat. Fenn lakom az égen, Melegít a fényem, Sugárból van bajszom, este van, alszom. /Nap/ Vizuális tevékenységek: Nap festése - tejbe mártott krétával, tenyérnyomattal, viasz- vízfesték módszer becsomagolt vonaltechnikával. Eszközök: rajzlap vízfesték, ecset zsírkréta filctoll Elkészítés: filctollal napot rajzolunk a rajzlapra,majd különböző színű zsírkrétával körberajzoljuk, vízfestékkel megfestjük a hátteret (1. melléklet). Nap hajtogatása: melléklet alapján szélrózsát nyírunk, ragasztunk - ezek a sugarak. Sárga papírból kivágunk egy kört, rárajzoljuk a napocska arcát és a szélrózsa közepére ragasztjuk (2. melléklet).

3 Vers: Kányádi Sándor Ha a napnak lába volna Ha a napnak lába volna, bizonyára gyalogolna. Ha pedig keze is lenne, akkor ő is cipekedne, s leülne, ha elfáradna, ide mellénk, a kis padra. Kérges kezét térdre ejtvén, merengne a holdas estén. Úgy várná be, szépen ülve, hogy őt a föld megkerülje. Weöres Sándor: Nap jön Nap jön a menny hajlatán, Arca nyíló tulipán, Ő legyen az én anyám, Ő legyen az én anyám. Hold jön menny hajlatán, Húzza fehér égi szá, Ő legyen az én apám, Ő legyen az én apám. Mese: A nap meséje Szudorka, a kismanó, és a Nap jó barátok lettek. Szudorka kalandokat keresve indult vándorútra, a Nap pedig szívesen tartott vele, és megtartotta az ígéretét, mesélt neki: Régen történt már, nagyon, nagyon régen, de ma is emlékszik minden madár arra a különös tavaszra. Egy szép, fényes reggelen a Nap figyelte a kismadarak röptét a levegőben, és kérlelni kezdte őket. - Madárkák, gyertek velem játszani! Annyira unatkozom! - Szívesen, szívesen! csivitelték a kismadarak, és szállni kezdtek a Nap felé. Alig tettek meg azonban néhány szárnycsapásnyi utat, ijedten csipogni kezdtek: - Jaj, jaj, nem tudunk közelebb menni, megégetsz minket! Ne süss olyan erősen, mert nem leszünk a barátaid! A Nap szomorúan tovább ballagott az égbolton, és csökkenteni kezdte az erejét. Hamarosan megpillantotta a levegőben úszó pillangókat: - Pillangók, gyertek velem játszani, annyira unatkozom! kérte őket. - Szívesen, szívesen! felelték a pillangók, és repülni kezdtek a Nap felé. Kis idő múlva azonban ijedten kiáltottak föl: - Jaj, jaj, nem tudunk közelebb menni, megégetsz minket! Ne süss olyan erősen, mert nem leszünk a barátaid! A Nap szomorúan ment tovább, és tovább csökkentette az erejét. Hűvös lett a Földön, lassan összecsukódtak a virágok szirmai. A méhecskék hiába szálltak virágról virágra, sorjában zárva találták valamennyit. - Méhecskék, méhecskék, gyertek velem játszani! szólította meg őket a Nap Úgy unatkozom! - Szívesen-szívesen! felelték a méhecskék Itt úgyis nagyon hideg van! Repülni kezdtek a Nap felé, de egyszer csak ijedten zümmögni kezdtek: - Jaj, jaj, nem tudunk közelebb menni, megégetsz minket! Ne süss olyan erősen,

4 különben nem leszünk a barátaid! A Nap nagyon szomorú lett, bánatában már alig-alig pislákolt csak, és egy kövér, szürke felhő háta mögé bujdosott. Ekkor azonban a Földön havazni kezdett, hideg lett. A madarak, a pillangók, a méhecskék dermedten feküdtek, mozdulni sem tudtak már. A virágok megfagytak, szomorú, jeges uralom vette kezdetét. A Nap pedig búslakodott magában egy ideig a szürke felhő háta mögött, aztán ezt is megunta, és kíváncsian kikukkantott onnan. Mikor lenézett a Földre, a dermedt, élettelen világot meglátva nagyon megijedt. Lejjebb ereszkedett, és óvatos sugarakkal ébresztgetni kezdte a fagyott madárkákat, a pillangókat, a méhecskéket, a virágokat, és sorban a többi élőlényt is. - Jaj, kérlek, ne haljatok meg, olyan üres ez a világ nélkületek! És ahogy cirógatta őket sugaraival, amerre haladt, lassan olvadni kezdett a hó és jég, langyosodott a levegő, fű sarjadt, virág nyílott nyomában. Hamarosan megtelt élettel a Föld, újra csivitelni kezdtek a madarak, vidáman kergetőztek a pillangók, a méhecskék virágról virágra szálldostak. -Köszönjük, hogy megmentettél minket az örök hidegtől! szóltak a kis élőlények a Naphoz, ő pedig boldogan figyelte őket odafentről. Nem unatkozott már, tudta, hogy milyen fontos feladata van. Körbe-körbe sétált a Földön, hogy lássa, mindenhol rendben mennek-e a dolgok. Naphoz, ő pedig boldogan figyelte őket odafentről. Nem unatkozott már, tudta, hogy milyen fontos feladata van. Körbe-körbe sétált a Földön, hogy lássa, mindenhol rendben mennek-e a dolgok. Mikor útra kelt, figyelmeztette kis barátait, hogy egy időre elhagyja őket. Ilyenkor a természet hosszú álomra készülődött. Az állatok vastag bundát növesztettek, élelmet gyűjtöttek, vagy elbújtak a hideg elől, esetleg követték a Napot, s ott, távoli vidékeken kerestek új otthont. A fák, bokrok lehullatták leveleiket, s elaludtak ők is. Pihentek egészen addig, míg szeretett barátjuk vissza nem tért ismét, és forró csókjával, sugarainak cirógatásával felébresztette őket. Mikor útra kelt, figyelmeztette kis barátait, hogy egy időre elhagyja őket. Ilyenkor a természet hosszú álomra készülődött. Az állatok vastag bundát növesztettek, élelmet gyűjtöttek, vagy elbújtak a hideg elől, esetleg követték a Napot, s ott, távoli vidékeken kerestek új otthont. A fák, bokrok lehullatták leveleiket, s elaludtak ők is. Pihentek egészen addig, míg szeretett barátjuk vissza nem tért ismét, és forró csókjával, sugarainak cirógatásával felébresztette őket. Ének:

5 Relaxációs gyakorlat: Hogyan ébredt a napocska A Napocska egész éjjel pihent, és nagyon jól érezte magát. - Térdelőülés mély előrehajlással homlok a talajt érinti, tenyér a fej mellett a talajon. Lassan felébredt a Napocska és mindenit felébresztett maga körül. Nagyon lusta volt, de lassacskán felkerült az égboltra egy sárga napsugár, majd kettő, három... - sarokülés, kéz a térden, - nagy levegővétellel a karok magastartásba emelkednek térdeléssel, - törzsfordítás jobbra balra, - kilégzéssel vissza a kiindulóhelyzetbe. De ez nagyon kevés volt. A fák, virágok, állatok és a gyerekek is még mindig aludtak, ezért a Napocska mégegyszer kinyújtotta a sugarát: az elsőt, másodikat, harmadikat, negyediket. De senki sem ébredt fel. - Térdelőtámaszban jobb kézzel karnyújtás, kilégzéssel vissza kiindulóhelyzetbe, - ugyan ez bal kézzel. Lassan kinyújtotta az egyik lábát a paplan alól, de rögtön vissza is húzta, mert nagyon hideget érzett. Egy pillanat múlva a sarkára ült és minden irányban világított az egyik, majd a másik lábával. - Sarokülés egyenes testtartással, - jobb láb nyújtás előre, - bal láb nyújtás előre, - nyújtott ülés. Végezetül úgy döntött, hogy rajzol egy szivárványt, hogy minden lustálkodót felébresszen. Lefeküdt a hátára. Behajlította először a jobb lábát, majd a balt is. Az egyik lábát belemártotta a sárga festékbe, másikat a narancssárgába majd felemelte és rajzolta a szivárványt. Ezután a piros és a kék színbe mártotta a lábát és rajzolt tovább. - Hanyatt fekvés, térdek hajlítva, talpak a talajon, - hanyatt fekvés, csípőben és térdben, derékszögben hajlított lábbal, és körkörös mozdulatok a lábfejjel. Ekkor a Napocska már teljesen felébredt és kinyújtózott a paplanon mint a nyíl. - Hanyatt fekvés oldalsó középtartással, levegő vétellel medence emelése. A fej, váll és a sarok a talajon marad, - kilégzéssel vissza kiinduló helyzetbe. Megint felült és egy kicsit tornázott. Behúzta a lábait és gyönyörűen ragyogott. Lassan fordult jobbra és balra. - Törökülés magastartással, törzsfordítás jobbra majd balra. Boldogan és vidáman forgott az égbolton. - Hason fekvésből hossztengely körüli forgás. Az egész világot melegítette a sugaraival. Olyan erősen melegített, hogy a gyerekeknek be kellett csukni a szemüket és pihenni. Nagyon kellemesen érezték magukat. - Relaxáció hanyatt fekvésben.

6 2. nap Beszélgető kör: o Miért van sötét? o Mit látunk az égbolton este? o Mik azok a csillagok? o Mikor nem látjuk a csillagokat? o Miért világít a Hold? Kívánságcsillag o Gyerekek törökülésben, körben ülnek, előttük egy kör alakú kék anyag van szétterítve, melyre egy Holdacskát helyezünk. o A gyerekek körbe adogatnak egy sárga labdát, közben a mondják a verset: Táncol a Hold, fehér ingben. Kétes fényben úszik minden. Jár az óra, Tik-tak, tik-tak. Ne szólj ablak, hogyha nyitlak. Ne szólj lány, ha megcsókollak, fehér inge van a Holdnak. o Minden gyerek kap egy papírból kivágott csillagot, melynek elmondja a titkos kívánságát és felhelyezi az égboltra. Csillagok ébresztése Gyerekek körben, csukott szemmel törökülésben ülnek. Egy gyereket kiválasztunk, akinél a csöngő lesz, ő fogja halk csengetéssel ébreszteni a csillagokat. Gyerekek háta mögött csöndben körbe jár, s akinél halkan megrázta a csöngőt, feláll és besorakozik a csengős gyerek mögé. Mese: Kántor Zsuzsa A Lámpagyújtogató Egyszer volt egy hosszú nyakú zsiráf. Se barátja, se munkája. Semmi dolga se volt, csak csatangolt a világban. Olyan hosszú volt a nyaka, hogy felért a feje az égig. Ilyen hosszú nyakú zsiráfot még nem látott senki. Ő is csak töprenkedett: - Mire jó, hogy felérek az égig? Egy kisegér felkiabált neki az erdőszélről: - Hogy vagy, Zsiráf? Eltartott egy ideig, amíg visszaért a válasz: - Megvagyok. Egérke ennyiből is meghallotta, hogy Zsiráf nem jól érzi magát, csak nem szeret panaszkodni. Ej, ej, bánatos szegény. Jól kieresztette a hangját, úgy kérdezte: - Hát a csillagok? Kérdezd meg a csillagokat! Csak úgy mondta, meg sem gondolta, s máris továbbszaladt. Zsiráf azonban eltűnődött: egy életem, egy halálom - megpróbálom. S alig alkonyodott,

7 rálehelt a csillagokra. Persze nem akárhogyan. Szépen, finoman. S aztán csak bámult. Mert mi történt? Egyszeriben felfénylettek, majdhogynem ránevettek: - Rájöttél végre? Te vagy a lámpagyújtogató! Hű, de megörült a Zsiráf! Sorban fényesre lehelte a csillagokat, és aztán mit csinált? Finoman fújni kezdte őket. Előbb kettesével, sorba, sorba, aztán hármasával, később meg körbe-körbe, azok meg jöttek-mentek, ahogyan ő terelgette, de nem muszájból, hanem szívesen, mulatságból, s megmondták kereken: - Rájöttél végre? Te vagy a boltrendező! - Miféle bolté? - Hát az égbolté. Hű, de boldog volt a Zsiráf! Rendezgette őket mindenféle formába. Eljátszott velük csudára, és persze gondja volt közben arra is, hogy fényesen süssenek erre is meg amarra is. Hajnalra aztán eloltotta mindet. Elfújta, akár a gyertyákat. Sétált az erdőn, dudorászott. Arra jött Egérke s felkiabált: - Hogy vagy, Zsiráf? - Meg vagyok - jött a gyors válasz, pattant, akár a gumilabda, frissen, vidáman. Hallatszott most, hogy Zsiráf remekül érzi magát, büszkén kérdezte fentről: - Milyen volt az éjszaka odalent? - Csak úgy szikráztak a csillagok! Zsiráf képén elömlött a mosoly. - Nohát én szikráztatom őket, én is gyújtogatom, én is oltogatom. Én is rendezgetem, én is sorjáztatom. Arra, amerre gondolom. Meghökkent Egérke, felkiáltott: - Jaj, azért a szekeret ne bántsd? - Miféle szekeret? - Hát a Göncölt. A Fiastyúkot se! A Tejúthoz se nyúlj! Hanem egy kis lámpást a lakásom fölé, ha nem nagy fáradtság neked, odafújhatnál, hogyha lehet... - Egy házilámpást? Meglesz! - és Zsiráf továbbcsörtetett. S azóta, ha hiszitek, ha nem, az egérlakás fölött kel az esthajnalcsillag, s hajnaltájt ott alszik ki az utolsó ezüstfény. Vizuális tevékenységek: Relaxációs gyakorlat: A lámpagyújtogató - meseillusztráció Éjszakai égbolt /viasz-vízfesték módszerrel/ Eszközök: rajzlap vízfesték, ecset zsírkréta Elkészítés: zsírkrétával csillagokat, holdat rajzolunk a rajzlapra, majd kék vízfestékkel ráfestünk. Mese a csillagról Este a Napocska a hegyek mögött lenyugszik. Lassan szürkület lesz, és ekkor az égbolton megjelennek a csillagok. Egy kis csillag éppen felébredt. Kinyújtózkodott az ágyban, felemelte az egyik kezét, és megvillantotta a fényét. - Hason fekvés, karok az áll alatt könyökhajlítással, - nagy levegő vétellel a jobb kart kinyújtjuk magastartásba, - levegő kifújásával vissza kiinduló helyzetbe, - ugyanez a bal karral.

8 Felébresztette a jobb lábát, a bal lábát, és minden oldalra megvillantotta a fényét. - Hason fekvés, karok az áll alatt könyökhajlítással, és felváltva emelgetjük az alsó végtagot. Megfordult az égbolton és pihent. Később megvillantotta szikrázó fényét, összegömbölyödött és felült. - Hason fekvésből átfordulás hanyatt fekvésbe, - jobb láb nyújtva a talajon, bal lábat hajlítva térdkulcsolással a mellhez húzni, majd a jobb lábat is, - karokkal átkulcsoljuk a lábakat és nagy lendülettel felülünk A csillagocska egész éjszaka világított minden irányba. Olyan tisztán világított, hogy minden városban lehetett őt látni. - Térdelés mélytartással, - levegővétellel a jobb lábat kinyújtjuk oldalra, karok oldalsó középtartásba, - a jobb láb behúzásával felállunk, karok tarkóra tartásba, - kilégzéssel törzsdöntés jobbra és balra, - belégzéssel térdelésbe oldalra nyújtott jobb lábbal és oldalsó középtartással, - kilégzéssel mélytartás. Gyerekek este ti se feledkezzetek meg felnézni az égboltra, hogy világít-e a saját csillagotok. - Térdelés magastartással, ereszkedés sarokülésbe mély törzshajlítással előre. Ének, körjáték:

9 Grafomotorika: Egyenes vonalak középponti keresztezése - feladatlap (3., 4. melléklet) Matematika: Csoportrendezés, számolás- feladatlap (5. melléklet) Fejlesztési célok: o az érdeklődés felkeltése, általános tájékozottság fejlesztése ismeretbővítéssel, o könyvek, enciklopédiák iránti érdeklődés felkeltése, o számítógépes alapismeretek elsajátítása, o térbeli tájékozódás fejlesztése, ütközések elkerülése, o mozgáskoordináció fejlesztése, o konstruáló képesség, fantázia fejlesztése, o kompozíciós készség fejlesztése, o formai tulajdonságok, azonosságok, különbözőségek felismerése, összehasonlítása, o vizuális figyelem fejlesztése, o gyors reagáló képesség fejlesztése, o grafomotorikus képesség fejlesztése, o együttműködés képességének fejlesztése, o állóképesség, ügyesség fejlesztése, o feladat utasításainak követése.

10 3-4. nap Beszélgető kör: o Képeskönyvek, enciklopédiák, képek- kártyák (6. melléklet) nézegetése, o prezentácó megnézése (7. melléklet), o bolygók megnevezése, jellemzése, o beszélgetés a glóbuszról: színek, mozgás, földrészek. Mozogjunk úgy, mint a Föld A gyerekek párokat alkotnak. Az egyik kék, a másik sárga szalagot kap. A kék a Föld a sárga a Nap. A Nap egy helyben áll, a Föld forog a saját tengelye körül és a Nap -ot is megkerüli. A mozgás végzése közben elmondjuk, hogy miért változnak a nappalok az éjszakákkal és az évszakok. Utána szerepet cserélünk. Űrutazás /edukációs tevékenység/ A gyerekek különböző építőkockából, textilből, molitán-ból űrhajókat építenek. A hangulatot zenei aláfestéssel fokozhatjuk. A szőnyegen a naprendszer bolygói (képek, makettek) vannak széthelyezve, melyet a gyerekek látogatnak, s közben elmondhatják hová érkeztek. Konstruálás: Űrhajó / rakéta / készítése: - kartonokból, dobozokból - műanyag flakonból - kupakokból - seva-ból - geometriai alakzatokból - molitán-ból - magnetic játékból - fakockákból - hurkapálcából - hajtogatás, majd reptetés Vizuális nevelés: Űrhajó rajzolás, ragasztás buborékos papírra (8., 9., 10. melléklet) Szappanbuborék technika Egy poharat félig megtöltünk vízzel, teszünk bele festéket, majd mosogatószert és jól összekeverjük. A festékbe szívószálat teszünk, és addig fújjuk, amíg színes buborék fel nem emelkedik a pohár fölé. Ekkor a buborékokra egy papírlapot helyezünk, majd leemeljük róla a papírlapot. Bolygók /Visszakaparásos technikával/ (11. melléklet) Visszakaparás technika tussal Különböző színű zsírkrétával befestünk egy papírlapot. Lényeges, hogy a papírlap felületét mindenhol alaposan kenjük be, mert nem tudjuk majd visszakaparni. A kiszínezett lapot púderrel bekenjük, hogy ne legyen csúszós a felülete. Egy kis tálba öntünk tust, s ecset segítségével felvisszük az egész felületre. A megszáradt tust kifaragott hurkapálcával kaparjuk. Földgömb /festés üveglapra/ A földgömbről készített képet az üveg alá helyezzük. Erre az üveglapra festjük le a képet, majd ráhelyezzük a rajzlapot, és óvatosan végig simítjuk. Levesszük a rajzlapot az üvegről és hagyjuk megszáradni.

11 Vers: Nemes Nagy Ágnes: Űrhajó és jegenyék Láttam este űrhajót, jegenyéken átfutót. Hét jegenyét láttam én az futott a fák hegyén, láttam, amint utat hasít egyik fától a másikig. Hogy nem volt az űrhajó? Jegenyén az nem futó? Hogy léggömb volt, repülő? Sárga fény és levegő? Vagy csillag szállt fejem felett? Az is lehet, az is lehet. Mese: Rakétás-mese Kobak addig vágyott egy űrrakétára, míg végül Gabika kapott. Piros volt és kék és zöld és sárga. Miért ilyen tarka? vizsgálgatta Kobak. Nem látod, hogy olyan, mint a szivárvány? büszkélkedett Gabika. És miért olyan, mint a szivárvány? Hogy a Mars-lakók ne vegyék észre. Akkor azt hiszik, hogy szivárvány, és én csak rájuk irányítom a rakétámat, és bumm! szétrobbantom őket. Én fehér rakétát csinálok komolyodott el Kobak. Olyan rakétát, ami nem robbant szét semmit sem. Hát akkor mire való? Repülni fog és énekelni. És ahogy hazaért, rajzolt egy rakétát, és megmutatta a földgömbnek. De a földgömbnek nem tetszett. Azt mondtad, hogy fehér rakétát rajzolsz. De fehér papírra nem lehet fehérrel rajzolni. De én fehér rakétát akarok! fordult el a földgömb. Na várj csak! mondta Kobak, és kivágta a rakétát. Na, most már szép fehér. De lapos kukkantott vissza a földgömb. Akkor felgömbölyítem és összeragasztom. A földgömb visszafordult. Na, lássam! Várj, mindjárt megszárad, és akkor beszélgethetsz vele. De én azt akarom, hogy repüljön. Repülni fog. De mielőtt elröpítem, elbúcsúzhatnál tőle. Hogy ne legyen nagyon egyedül az űrben. Jó. Megszáradt már? Meg. Akkor, szerbusz, rakéta! Szerbusz, földgömb! Én most elrepülök. Ha nagyon unod magad, akkor pördülj hármat, és visszajövök. Avval már fel is repült. A földgömb várt, várt az asztalon, aztán unni kezdte magát. Gyere vissza! Gyere vissza! kiabált a rakéta után.

12 De a rakéta nem hallotta. Gyere, mert pördülök! kiáltotta megint, és háromszor megpördült maga körül. Hívtál, itt vagyok! huppant mellé a rakéta. Merre jártál? A Holdban. Mit láttál? Hegyeket, tengereket. Mit csináltál? Repültem és rólad énekeltem. Jaj, de jó! nevetett a földgömb. És most játszol velem? Körberepüllek. Jó? Jó. De aztán elröpülök a Napba. De visszajössz? Visszajövök. És nem robbantod fel? Dehogy robbantom. Én repülő rakéta vagyok. És énekelsz rólam? Énekelek. Akkor jó utat! Viszontlátásra intett vissza a rakéta, és felröppent a Napba. Másnap Kobak zsebre dugott kézzel állt meg Gabika mellett. Nekem is van rakétám. Fehér. Nagy dolog! El se tud bújni a szivárvány mögé. Jön az én rakétám és bumm! felrobbantja. De az én rakétám repül és énekel! Nagy dolog. Jön az én rakétám és bumm! felrobbantja. De az én rakétám beszélget a földgömbbel. Reggel azt mondja neki, hogy Jó reggelt, földgömb!, és akkor a földgömb pördül egyet örömében, és a tengerekből kiintegetnek a halak az uszonyukkal, és a tengeri csikók kidugják a fejüket. És akkor jön az én rakétám, és sutty! lekaszabolja a tengeri csikók fejét! Unalmas vagy mondta Kobak, és püff! kiütötte Gabika kezéből a rakétát. Mozgás: Látogatás idegen bolygóra Gyerekek a teremben szétszórtan járnak a zene ritmusának megfelelően egy képzelt burokban, senkinek és semmihez nem szabad hozzáérni, mert a burok szétpukkan és csillagporrá változik. Bolygók mozgása /versenyjáték/ Gyerekeket 2 csapatra osztjuk. Minden csoportnak két fakanál közé szorított labdát kell átjuttatnia terem túloldalára és vissza. Űrhajós játék Papírból hajtogatott rakétát a gyerekek a kezükben tartják. Az elkészülni vezényszóra a rakétát a fejük fölé emelik. A Start -ra kirepülnek minden irányba. Biztonságos leszállásra készülj gyerekek lefekszenek a földre hanyattfekvésben.

13 Űrhajós játék II. Papírból hajtogatott rakétát minden űrhajósnak a nyakába akasztunk, és a kezében ruhacsipeszt tart. A csoportban bolygók képei a nevükkel szét vannak rakva, mellette szivacs darabkák. Az óvónő egy bolygót jellemez, miközben az űrhajósok járással, futással helyet változtatnak. A jellemzés alapján minden űrhajósnak le kell szálnia az adott bolygón. Ha jó bolygón szállt le mintát vehet / csipesszel szivacsot /, ha nem, akkor minta nélkül repül tovább mindig ütközés nélkül. Vissza az űrhajóba A csoportszobában szabadon vannak elhelyezve molitán-kockák, ezek az űrhajók. A gyerekek szabadon mozognak, majd az ujjcintányér hangjára jelre vissza kell térni a saját űrhajójukba, ügyelve arra, hogy ne ütközzenek társaikkal. Találkozás a marslakókkal A csoportszobában a molitán-kockákból űrhajót építünk. A gyerekeket 2 csapatra osztjuk, egyik csapat az űrhajósok, másik csapat pedig a marslakók. Előzőleg készítünk a gyerekekkel A4-es papírlapból gyűréssel papírgolyót, mindkét csapat más-más színűt kap. Az űrhajósok az űrhajóban helyezkednek el, míg a marslakók az űrhajón kívül. Megegyezett jelre elkezdik az ellenfél terére átdobálni a labdát. Jelre leáll a játék, az a csapat a győztes, akinek a térfelén kevesebb papírgolyó maradt. A játék lehetőséget ad a számolásra, több, kevesebb, összehasonlításra, csoportosításra. Gravitációs játék - Óvónéni: Én vagyok a Földgömb, gravitációmmal magamhoz vonzom azt a gyereket, a kinek B, A val (stb.) kezdődik a neve. Óvónéni: Én vagyok a Földgömb, gravitációmmal magamhoz vonzom azt a gyereket, akin van piros szín, aki szőke, akinek a kártyáján 1,2 csillag van. stb. Üdvözlet a világűrből feladatlap (12. melléklet) - Társasjáték: Utazás az űrben (13. melléklet) Szabályok: - Ha fehér csillagra lép, akkor válaszol egy kérdésre, amit húz, - Ha piros csillagra lép, egy körből kimarad. - Egyéb tevékenységek: Kérdések: 1. Naprendszerünk melyik bolygóját nevezik Vörös bolygónak? /Mars/ 2. Vannak-e Marslakók, van-e élet a Marson? 3. Melyik bolygó nevezetes a gyűrűjéről? /Szaturnusz/ 4. Naprendszer melyik bolygóját nevezik Kék bolygónak? /Föld/ 5. Milyennek látszik a Földünk a világűrből, miért? 6. Van-e a Földön élet? 7. Mi szükséges az élethez? 8. Mozog-e a Föld? 9. Miért van a Földön nappal és éjszaka? -

14 10. Miért vannak Földön évszakok? 11. Létezhet-e élet nap nélkül? 12. Van-e levegő a Holdon? 13. Milyen alakját láthatjuk a Holdnak? 14. Járt-e már ember a Holdon? 15. Ki volt az első ember a világűrben? /Gagarin. Első magyar Farkas Bertalan/ 16. Van-e a világűrben levegő? 17. Miért viselnek az űrhajósok szkafandert? 18. Van az űrben a tárgyaknak súlyuk? Minek nevezzük ezt az állapotot? Pexeso (14.melléklet) Mi változott (6. melléklet) Mindenki a maga űrhajóját feladatlapok megfigyelésre, számolásra (15. melléklet) Felfújható bolygók - megnevezés, gurítás, dobás (16. melléklet)

15 Melléklet: (1. melléklet)

16 (2. melléklet)

17 (3. melléklet)

18 (4. melléklet)

19 (5. melléklet)

20 (8. melléklet)

21 (9. melléklet)

22 (10. melléklet)

23 (11. melléklet)

24 (12. melléklet)

25 (13. melléklet)

26 ( 14.melléklet)

27 (15a. melléklet)

28 (15b. melléklet)

29 (15c. melléklet)

30 (15d. melléklet)

31 (15e. melléklet)

32 (15f. melléklet)

33 (15g. melléklet)

34 (15h. melléklet)

35 (16 melléklet)

36 Felhasznált irodalom: Csillagok és bolygók titkai, Émilie Beaumont Marie-Renée Pimont, Passage Kiadó 1996, ISBN Nézd, milyen a Föld!,Émilie Beaumont Agnés Vandewiele, Passage Kiadó 2003, ISBN Gyermektudomány Csillagászat, Dr. Szsabóné Zavaczki Andrea, Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., ISBN Metodický portál: http//clanky.rvp.cz/clanek/c/pv/14145/maminko-poletime-do-vesmiru.html/ Ének az óvodában, Forrai Katalin, Tizenhatodik kiadás 2004, Editio Musica Budapest, ISBN Csodaceruza óvodásoknak, Grafomotorikai készségfejlesztő munkafüzet 4-6 éveseknek, Mária Tašková, Családi Könyvklub s.r.o., ISBN Svet ceruzky predškoláka- Grafomotorika, Mária Tašková, 1. VYDANIE MAQUITA s.r.o. 2007, ISBN Matematika Predškoláka, Ing. Miroslav Nováček, Ing. Juraj Lumtzer, NOMI s.r.o., Košice, ISBN Bezpečne do školy, prac. zoš. pre 5-6 r. deti vypr. pod. Štát. vzdel. prog. ISCED 0-pred.vzdel. Mária Nováková, Vydavateľstvo NOMI s.r.o., ISBN Varázsoljunk együtt! 1., Lázár Endréné, Kőrösiné Takács Elvira, Szalay Könyvkiadó, ISBN Kobak harmadik kényve, Hervay Gizella, KOINÓIAI KÖNYVKIADÓ, Kolozsvár 2002, ISBN , teljes kötet letölthető:[pdf, 320.2k]

Utazás a Föld körül. Fejlesztési célok

Utazás a Föld körül. Fejlesztési célok Utazás a Föld körül Projekt célja: Korcsoport: A projekt megkezdését megelőző tevékenységek: A gyerekek figyelmének, érdeklődésének felkeltése, földünkkel, világűrrel, naprendszerrel kapcsolatos ismeretek

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Komplex foglalkozás

Komplex foglalkozás http://webovoda.blogspot.com/ Komplex foglalkozás Ezt a foglalkozást nyílt napra terveztem, középső és nagycsoportos korú gyermekek számára (12 gyermek) A célom az volt, hogy a szülők minél több területen

Részletesebben

Tartásjavító gyógytestnevelés gyakorlatok

Tartásjavító gyógytestnevelés gyakorlatok Tartásjavító gyógytestnevelés gyakorlatok A gyakorlatokat a talajon egy tornamatracon végezzük! 1. Medence mobilizálás Kiinduló helyzet: Hanyatt fekvés, térdhajlítás, terpesz talptámasz. Tarkóra tartás.

Részletesebben

A készlet az MB 100 450 Mese szekrénnyel kiegészíthető. Játéktároló szekrények polcokkal, zárt tároló szekrények ajtóval, pad,

A készlet az MB 100 450 Mese szekrénnyel kiegészíthető. Játéktároló szekrények polcokkal, zárt tároló szekrények ajtóval, pad, Csoportszobai bútorok MB 100 481 Mese szekrény MB 100 450 Mese szekrény A képen látható bútor összeállítást csak egyben lehet megrendelni különkülön az elemek nem elérhetőek. Az ár csak a képen látható

Részletesebben

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis csillag a milliárdnyi többi között állt fenn az égen. Végtelenül messzi kis fehér pont volt csupán. Senki sem vette észre - éppen ez volt bánata. Hajnalban

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

a képzelet útjain 1. ÉVFOLYAM a z é n d i m e n z i ó i A modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János

a képzelet útjain 1. ÉVFOLYAM a z é n d i m e n z i ó i A modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János Z ÉN ÚTJIM III. szkc_101_12 a z é n d i m e n z i ó i a képzelet útjain modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM tanári az én útjaim iii.

Részletesebben

ugyanazt a legyet 15-ször a könyvben! De vigyázz, akad köztük szélhámos is!

ugyanazt a legyet 15-ször a könyvben! De vigyázz, akad köztük szélhámos is! Szöveg és illusztráció: Bogárszakértő: bogár Találd meg... ugyanazt a legyet 15-ször a könyvben! De vigyázz, akad köztük szélhámos is! Ki lakik idebenn Mindenféle bogár 6 Imádkozó sáska 38 Bogárlesen 8

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

30 NAPOS BEMELEGÍTÉS. Összesen 1 percig. Szászhegyessy Zita. SAJÁT TESTSÚLYOS KIHÍVÁS 11. Nap Felsőtest

30 NAPOS BEMELEGÍTÉS. Összesen 1 percig. Szászhegyessy Zita. SAJÁT TESTSÚLYOS KIHÍVÁS 11. Nap Felsőtest BEMELEGÍTÉS vállkörzés előre-hátra karkörzés szökdelés/ lépkedés Összesen 1 percig. 6 Gyakorlat 2 Körben - 15 perc 1. Tenyértámaszban evezés+ hegymászás (45 mp) Széles tenyértámaszban állj meg, hát egyenes

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló 1. Mennyi az eredmény 15+17 15+17 15+17=? A) 28 B) 35 C) 36 D)96 2. Melyik szám van a piramis csúcsán? 42 82 38 A) 168 B) 138

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

PÁROS NYÚJTÓ GYAKORLATOK

PÁROS NYÚJTÓ GYAKORLATOK PÁROS NYÚJTÓ GYAKORLATOK Törös Károly Utánpótlás szövetségi kapitány Vezetőedző, szövetségi kapitány ex Délfrika Afrika és ex Algéria 2009-2013 1. Kiinduló helyzet: kisterpeszben állva, két kéz a vesetájon

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek

Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek 1. Ugye voltál gyermek, Mi most is vagy Lerohantak az évek, az idő elhagy. Bámuló szemmel, újra nyíló szívvel játssz mindent át. Mit az élet kínált neked. Felnőtt lettél,

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

1. KETYEGŐ ÓRA 2. MÉRLEG gyakorlat 3. GURULÓ MEDENCE

1. KETYEGŐ ÓRA 2. MÉRLEG gyakorlat 3. GURULÓ MEDENCE ENERGIA MEDICINA GIMNASZTIKAI GYAKORLATOK Dr. Lángfy György www.medandlife.hu info@viofor.hu 1. KETYEGŐ ÓRA 2. MÉRLEG gyakorlat 3. GURULÓ MEDENCE KETYEGŐ ÓRA cél: - csípőízület ki- és be-forgatásának megőrzése

Részletesebben

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG É N É S M Á S I K ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG modul szerzôje: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZKB_103_11 106 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT Gyermekdalok és -játékok Óvodásoknak és kisiskolásoknak 5. rész Válogatás Petres Csaba Tücsök koma, gyere ki című gyűjteményéből Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2007 A szerző engedélyével

Részletesebben

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám,

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, Ott vess ki! Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, mi az, felrobban az idegek pályáin. Szépek a rózsák,

Részletesebben

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell.

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell. Tantárgy: szövegértés,- szövegalkotás Időkeret:2x45 perc Korosztály: 1. évfolyam Az óra célja: testtudat fejlesztése, térérzékelés tudatosítása, sajátmozgásérzék ápolása, figyelem tartósságának megteremtése,

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

ARANYOS ISTVÁN A MINDENNAPOS EGÉSZSÉGÉRT

ARANYOS ISTVÁN A MINDENNAPOS EGÉSZSÉGÉRT ARANYOS ISTVÁN A MINDENNAPOS EGÉSZSÉGÉRT Professzor dr. Merkely Béla, az MTA doktora a londoni olimpiára készülő magyar csapat vezető kardiológusa ajánlja ezt a kis könyvecskét: összeállított gimnasztikai

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT. A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról.

ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT. A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról. ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról. 3 ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT Ő av apukám,

Részletesebben

LÁZÁR ERVIN: HAPCI KIRÁLY

LÁZÁR ERVIN: HAPCI KIRÁLY LÁZÁR ERVIN: HAPCI KIRÁLY http://mek.oszk.hu/02700/02731/02731.htm#6 Szöveg típusa: elbeszélő Szöveg olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz Javasolt felhasználás: 3 6. évfolyam.

Részletesebben

SZKB_101_13. A modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM

SZKB_101_13. A modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM SZKB_101_13 Ezt együtt csináltuk...! Osztályfa Én és a MÁSIK modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 130 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Óvodai Búcsúalbum ONLINE SCRAPBOOK TANFOLYAM

Óvodai Búcsúalbum ONLINE SCRAPBOOK TANFOLYAM Első lépésként elkészítjük magát, az album alapot. 40 db 15 x 20 cm-es alapkartont kaptatok, ebből 15 db-ot használunk fel az album alapjához, 10 pedig megmarad fotóalátétnek illetve a díszítőelemek elkészítéséhez.

Részletesebben

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. TÖRTÉNETEK II. SZK_105_08 a z é n d i m e n z i ó i nyúl vagy oroszlán? az én tudásom és mások tudása modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Pótvizsga Feladatsor 9. évf.

Pótvizsga Feladatsor 9. évf. Pótvizsga Feladatsor 9. évf. A pótvizsga feladatsora a tanév tananyaga és a tanév során tanultakból áll. A feladatok sorrendjét a szaktanár jelöli ki a pótvizsga napján. A tanuló a pótvizsgát akkor kezdheti

Részletesebben

Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005.

Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005. Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005. Szövegtípus: elbeszélő Szöveg olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz, nehéz Javasolt felhasználás:

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Szöveg típusa: elbeszélő Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 6. évfolyam.

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

Számcirkusz matek a cirkuszban

Számcirkusz matek a cirkuszban Számcirkusz matek a cirkuszban Lóczi Tünde Óvodai foglalkozás tervezet Számcirkusz matek a cirkuszban című drámajátékra épülő foglalkozás, amelyben cél az elemi számolási készség fejlesztése komplex mozgásos

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal

Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal Ez a fejezet elsősorban azoknak szól, akiknek bár vannak gerinc (nyaki, háti, deréktáji) problémáik, panaszaik, azonban diagnosztizált deformitásuk

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

Csípőforgás. Módszer: Álljon a gömbre egyenesen, majd végezzen a derekával twist-pörgő mozdulatokat és a karjaival egyensúlyozzon.

Csípőforgás. Módszer: Álljon a gömbre egyenesen, majd végezzen a derekával twist-pörgő mozdulatokat és a karjaival egyensúlyozzon. Csípőforgás Módszer: Álljon a gömbre egyenesen, majd végezzen a derekával twist-pörgő mozdulatokat és a karjaival egyensúlyozzon. Hatás: Erősíti a derekat és a hátizmokat. 2. Nyak-hát nyújtó gyakorlat

Részletesebben

É N É S A M Á S I K MACÓKA ÉS A PIKNIK SZKB_103_01. A modul szerzôje: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3.

É N É S A M Á S I K MACÓKA ÉS A PIKNIK SZKB_103_01. A modul szerzôje: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. É N É S M Á S I K MCÓK ÉS PIKNIK modul szerzôje: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZK_103_01 8 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ a gyémántgolyó ' vígan szaladgál a fekete lemez serceg ő ereiben a gumifal nélküli fekete biliárdasztalon Vétkek

Részletesebben

SZKC 103_06. A modul szerzője: Sáfár Anita SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM

SZKC 103_06. A modul szerzője: Sáfár Anita SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM SZKC 103_06 a z é n d i m e n z i ó i titkos barát leleplezése modul szerzője: Sáfár nita SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 56 titkos barát leleplezése Tanári MODULVÁZLT Tevékenységek

Részletesebben

SZKA_101_22 Tudod-e, hol van? A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_22 Tudod-e, hol van? A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_22 Tudod-e, hol van? Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM tanári tudod-e, hol van? 1. évfolyam 237 MODULVÁZLAT Tevékenységek

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Váll-, hát-, és mellizom fejlesztő gyakorlatok nemcsak kismamáknak

Váll-, hát-, és mellizom fejlesztő gyakorlatok nemcsak kismamáknak Váll-, hát-, és mellizom fejlesztő gyakorlatok nemcsak kismamáknak Nagyon fontos, hogy szülés után erős legyen a váll és hátizmod, mert a gyereket sokat kell majd cipelned, a mellizom gyakorlatok pedig

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

S Z Í N E S JÁ T É K

S Z Í N E S JÁ T É K S Z Í N E S JÁ T É K 3 10 éves gyermekeknek Láttál már SZIVÁRVÁNYT? Ugye milyen szép? Hogyan keletkezik a szivárvány? Süt a nap és esik az eső, vagy eláll az eső és kisüt a nap. A levegőben sok a vízcsepp.

Részletesebben

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013)

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) Név, osztály:... Visszaküldési határidô: 2013. március 11. 2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) A világ összes kincse Ebben a feladatsorban Bátky András: A világ összes kincse című könyvéhez kapcsolódóan találtok

Részletesebben

1005 röplabda játék és gyakorlat

1005 röplabda játék és gyakorlat 1005 röplabda játék és gyakorlat lõszó Sokszor mondjuk gyerekeinknek és tanítványainknak az egyesületi edzéseken vagy az iskolában, hogy elõször a röplabda technikáját kell megtanulniuk, mielõtt játszani

Részletesebben

Erskine Angelika: Lélekmadár

Erskine Angelika: Lélekmadár A vers- és prózaíró pályázat díjazott alkotói a 2011-12-es tanévben: Erskine Angelika 1.a Ring Dóra 1.b Robotka Ádám 2.b Both Noémi 3.a Miletics Maya 4.b Bonecz Bendegúz 5.b Bodóczy Iliáná 8.b Török Anna

Részletesebben

1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Hírlevél. Testmozgással az egészségért

1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Hírlevél. Testmozgással az egészségért 1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0037 Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Hírlevél Testmozgással az egészségért Hogyan sportoljunk? Gyógytorna program Kiadó: Gönc Város

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Szorzótáblás memória Összeköti a kellemeset a hasznossal

Szorzótáblás memória Összeköti a kellemeset a hasznossal Szorzótáblás memória Összeköti a kellemeset a hasznossal Nyomtassa ki az gyakorlásra szánt szorzótáblát tartalmazó lapot, s ragassza rá egy keményebb papírra (hogy ne legyen átlátszó). Én le is szoktam

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

1. osztály. 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök

1. osztály. 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök 5 db vonalas füzet (kódszáma: 14-32) 5 db négyzetrácsos füzet 1 db hangj egyfüzet 1. osztály 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök 1 db gyűjtő mappa rajz órára, mely tartalmazzon: 30 db rajzlapot,

Részletesebben

TÉGLATEST, KOCKA, GÖMB TÉGLALAP, NÉGYZET, KÖR

TÉGLATEST, KOCKA, GÖMB TÉGLALAP, NÉGYZET, KÖR Matematika A 3. évfolyam TÉGLATEST, KOCKA, GÖMB TÉGLALAP, NÉGYZET, KÖR 40. modul Készítette: SZILI JUDIT (A 11., 13., 15. PONTOT: LÉNÁRT ISTVÁN) matematika A 3. ÉVFOLYAM 40. modul TÉGLATEST, KOCKA, GÖMB

Részletesebben

PIPACSKA ÉS KOCKAPACI ÚJABB KALANDJAI

PIPACSKA ÉS KOCKAPACI ÚJABB KALANDJAI L. A. Levinova K. A. Szapgir PIPACSKA ÉS KOCKAPACI ÚJABB KALANDJAI VIDÁM MATEMATIKA II. L. A. Levinova K. A. Szapgir Pipacska és Kockapaci újabb kalandjai VIDÁM MATEMATIKA II. Fordította: Láng Rózsa A

Részletesebben

Csukás István Sajdik Ferenc

Csukás István Sajdik Ferenc Csukás István Sajdik Ferenc CSUKÁS ISTVÁN SAJDIK FERENC POM POM MESÉI Szegény Gombóc Artúr Könyv moly kép ző Ki adó A mű címe: Pom Pom meséi. Szegény Gombóc Artúr Írta: Csukás István Rajzolta: Sajdik

Részletesebben

Az éjszaka csodái. KönyvtárMozi foglalkozás 3-4. osztályosoknak

Az éjszaka csodái. KönyvtárMozi foglalkozás 3-4. osztályosoknak Az éjszaka csodái KönyvtárMozi foglalkozás 3-4. osztályosoknak Idő: 45 perc Szükséges eszközök: toll, papír, összekevert vers, rím-memória kártyák, nagy csomagolópapír, zsírkréták, nagy papírra felírni

Részletesebben

Akinek élénk a képzelete, és maga elé idéz egy boldog pillanatot, és majdnem jó neki, nos, ő arra is képes, hogy eget építsen pokolra.

Akinek élénk a képzelete, és maga elé idéz egy boldog pillanatot, és majdnem jó neki, nos, ő arra is képes, hogy eget építsen pokolra. II. A KÉPZELET Akinek élénk a képzelete, maga elé idézhet egy-egy boldog pillanatot, és ha éppen itt áll mellettem, és az útvesztőkbe kémlel, nem lát mást, csak kupoláról kupolára szálló galambokat. De

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

Szükséges felszerelések listája a 2015/2016-os tanévben

Szükséges felszerelések listája a 2015/2016-os tanévben Szükséges felszerelések listája a 2015/2016-os tanévben 1. évfolyam számára 4 db matematika füzet (négyzetrácsos) 4 db vonalas füzet (14-32) 1 db üzenő füzet (vonalas füzet) grafitceruzák 3 db HB és 1

Részletesebben

Puriter. Szerzés: vásárlás - Lektorátus Érték: 700.000.-Ft Származás: a művésztől Állapot: Ép Fénykép száma: Lemez száma:

Puriter. Szerzés: vásárlás - Lektorátus Érték: 700.000.-Ft Származás: a művésztől Állapot: Ép Fénykép száma: Lemez száma: Leltári szám: 2011/1 Puriter Baglyas Erika, 2005 Szappan, tükör, szöveg 90x30x300 cm Üveglapon három sorba rendezett szappandarabkákba vésett szórészletekből a tökéletes tisztaság lehetetlenségéről értekező

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum Csodagyerekek Gondoljanak a kis Mozartra! Négyévesen felmászott a zongoraszékre, és megkomponálta első hangversenydarabját. Nos, Hodek Dávid és Martincsák Kata hasonlóan ritka tehetségek, csak őket a szüleik

Részletesebben

Készítette: Pintérné Legéndi Gabriella Szabóné Bakó Márta Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Készítette: Pintérné Legéndi Gabriella Szabóné Bakó Márta Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Készítette: Pintérné Legéndi Gabriella Szabóné Bakó Márta Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő 1 Bevezetés Minden jó játék valami módon az életre készít fel: olyan képességeket fejleszt ki a gyermekben,

Részletesebben

cselenyák imre illusztrálta: szonyi

cselenyák imre illusztrálta: szonyi cselenyák imre illusztrálta: szonyi gergely cselenyák imre Az ArAnyhAjú kisfiú álma illusztrálta: szonyi gergely Az öreg gőzmozdony Bálint megfürdött, fogat mosott, pizsamába bújt, és anyukája ölébe fészkelte

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

Szereplők: Bükk beszélő fa Hárs beszélő fa Harkály. Hernyók: Nyúlanya 2 nyúlcsemete Róka Darázs Madarak

Szereplők: Bükk beszélő fa Hárs beszélő fa Harkály. Hernyók: Nyúlanya 2 nyúlcsemete Róka Darázs Madarak Erdei mesék Előadta a Harkácsi Pimpó Bábcsoport 2006-ban. A mesével a Duna Menti Tavasz országos döntőjén, Dunaszerdahelyen nívódíjat nyertek. Vezetők: Dolinsky Irén,Vezérné Gonda Klára 17 18 Szereplők:

Részletesebben

KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU. 100 homokszem-vers

KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU. 100 homokszem-vers KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU 100 homokszem-vers KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU Elektronikus változat Fedélterv és grafika: Kovács Gábor KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU 100 homokszem-vers Kovács Gábor, 2012 ELŐSZÓ A Piros

Részletesebben

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Válogatott verseim Christin Dor 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Valami Valami váratlan, Valami ismeretlen, Valami, ami magához vonz. Valami érzéki, Valami felülmúlhatatlan, Valami, ami megbabonáz.

Részletesebben

VI.3. TORPEDÓ. A feladatsor jellemzői

VI.3. TORPEDÓ. A feladatsor jellemzői VI.. TORPEDÓ Tárgy, téma A feladatsor jellemzői Tengelyes és középpontos tükrözés, forgatás, eltolás és szimmetriák. Előzmények A tanulók ismerik a tengelyes tükrözést, középpontos tükrözést, 0 -os pont

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

STANDARD vonal (kiemelten ajánlott eszközök)

STANDARD vonal (kiemelten ajánlott eszközök) STANDARD vonal (kiemelten ajánlott eszközök) Rendelési szám Eszköz leírása Méret (mm) Nettó ár (Ft) Bruttó ár (Ft) SL116 GYALOGLÓ 1250x600x1600 207 000 Ft 262 890 Ft Végtagok formálására, erősítésére és

Részletesebben

Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Kislabdahajítás előkészítő, cél- és rávezetőgyakorlatok általános iskola felső tagozat

Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Kislabdahajítás előkészítő, cél- és rávezetőgyakorlatok általános iskola felső tagozat Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet dr. Koltai Miklós Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Kislabdahajítás előkészítő,

Részletesebben

Baka Judit Makár Júlia 1+1. I. rész

Baka Judit Makár Júlia 1+1. I. rész Baka Judit Makár Júlia Egyszer volt 1+1 I. rész Kolozsvár, 2010 Támogatta a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma Írta: Baka Judit Illusztrálta: Makár Júlia Véleményezte: dr. P. Dombi

Részletesebben