Utazás a föld körül. Projekt célja: 5-6 évesek. Korcsoport: Gyűjtőmunka: A projekt megkezdését megelőző tevékenységek:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Utazás a föld körül. Projekt célja: 5-6 évesek. Korcsoport: Gyűjtőmunka: A projekt megkezdését megelőző tevékenységek:"

Átírás

1 Utazás a föld körül Projekt célja: Korcsoport: A gyerekek figyelmének, érdeklődésének felkeltése, földünkkel, világűrrel, naprendszerrel kapcsolatos ismeretek szerzése, elmélyítése, a gyerekek környezettudatos magatartásának alakítása és annak fejlesztése. 5-6 évesek A projekt megkezdését megelőző tevékenységek: Gyűjtőmunka: o képek, o könyvek, enciklopédiák, o DVD-k, o internet, o prezentációk

2 Fejlesztési célok: o az érdeklődés felkeltése, általános tájékozottság fejlesztése ismeretbővítéssel, o idő fogalmának tudatosítása, időbeli viszonyítások gyakorlása a napszakokkal, o gondolkodás és képzelet fejlesztése, o kézügyesség fejlesztése, o finommotoros képesség, a szem- kéz koordinációjának fejlesztése, o kreativitás fejlesztése, o szövegértés fejlesztése, o logikus gondolkodás fejlesztése, o megfigyelőképesség fejlesztése, o számismeret, számolás gyakorlása, o szövegmegtartó képesség fejlesztése, o összpontosítás képességének fejlesztése, o tartásjavítás, hátizom erősítése, egyensúlyérzék fejlesztése. 1. nap Beszélgető kör: o Képeskönyvek, enciklopédiák nézegetése o Miért van világos? o Kinek van szüksége a napra? o Éjjel miért nem látjuk a napot? A nap és a Hold A gyerekekkel kört alakítunk. Két gyerek a körön kívül áll a Nap, ill. a Hold fejdísszel. Az egyik jobb oldalon a Nap, a másik bal oldalon a Hold. A gyerekek körbejárnak. Egy adott jelre megállnak, és az óvónő valamelyik gyereknek felteszi a kérdést, hogy mit lát: a Napot vagy esetleg a Holdat? Motiváció: Találós kérdések: Mosolyogva néz le rád, És ontja száz sugarát. Simogatja arcodat, virágszirmot bontogat. Fenn lakom az égen, Melegít a fényem, Sugárból van bajszom, este van, alszom. /Nap/ Vizuális tevékenységek: Nap festése - tejbe mártott krétával, tenyérnyomattal, viasz- vízfesték módszer becsomagolt vonaltechnikával. Eszközök: rajzlap vízfesték, ecset zsírkréta filctoll Elkészítés: filctollal napot rajzolunk a rajzlapra,majd különböző színű zsírkrétával körberajzoljuk, vízfestékkel megfestjük a hátteret (1. melléklet). Nap hajtogatása: melléklet alapján szélrózsát nyírunk, ragasztunk - ezek a sugarak. Sárga papírból kivágunk egy kört, rárajzoljuk a napocska arcát és a szélrózsa közepére ragasztjuk (2. melléklet).

3 Vers: Kányádi Sándor Ha a napnak lába volna Ha a napnak lába volna, bizonyára gyalogolna. Ha pedig keze is lenne, akkor ő is cipekedne, s leülne, ha elfáradna, ide mellénk, a kis padra. Kérges kezét térdre ejtvén, merengne a holdas estén. Úgy várná be, szépen ülve, hogy őt a föld megkerülje. Weöres Sándor: Nap jön Nap jön a menny hajlatán, Arca nyíló tulipán, Ő legyen az én anyám, Ő legyen az én anyám. Hold jön menny hajlatán, Húzza fehér égi szá, Ő legyen az én apám, Ő legyen az én apám. Mese: A nap meséje Szudorka, a kismanó, és a Nap jó barátok lettek. Szudorka kalandokat keresve indult vándorútra, a Nap pedig szívesen tartott vele, és megtartotta az ígéretét, mesélt neki: Régen történt már, nagyon, nagyon régen, de ma is emlékszik minden madár arra a különös tavaszra. Egy szép, fényes reggelen a Nap figyelte a kismadarak röptét a levegőben, és kérlelni kezdte őket. - Madárkák, gyertek velem játszani! Annyira unatkozom! - Szívesen, szívesen! csivitelték a kismadarak, és szállni kezdtek a Nap felé. Alig tettek meg azonban néhány szárnycsapásnyi utat, ijedten csipogni kezdtek: - Jaj, jaj, nem tudunk közelebb menni, megégetsz minket! Ne süss olyan erősen, mert nem leszünk a barátaid! A Nap szomorúan tovább ballagott az égbolton, és csökkenteni kezdte az erejét. Hamarosan megpillantotta a levegőben úszó pillangókat: - Pillangók, gyertek velem játszani, annyira unatkozom! kérte őket. - Szívesen, szívesen! felelték a pillangók, és repülni kezdtek a Nap felé. Kis idő múlva azonban ijedten kiáltottak föl: - Jaj, jaj, nem tudunk közelebb menni, megégetsz minket! Ne süss olyan erősen, mert nem leszünk a barátaid! A Nap szomorúan ment tovább, és tovább csökkentette az erejét. Hűvös lett a Földön, lassan összecsukódtak a virágok szirmai. A méhecskék hiába szálltak virágról virágra, sorjában zárva találták valamennyit. - Méhecskék, méhecskék, gyertek velem játszani! szólította meg őket a Nap Úgy unatkozom! - Szívesen-szívesen! felelték a méhecskék Itt úgyis nagyon hideg van! Repülni kezdtek a Nap felé, de egyszer csak ijedten zümmögni kezdtek: - Jaj, jaj, nem tudunk közelebb menni, megégetsz minket! Ne süss olyan erősen,

4 különben nem leszünk a barátaid! A Nap nagyon szomorú lett, bánatában már alig-alig pislákolt csak, és egy kövér, szürke felhő háta mögé bujdosott. Ekkor azonban a Földön havazni kezdett, hideg lett. A madarak, a pillangók, a méhecskék dermedten feküdtek, mozdulni sem tudtak már. A virágok megfagytak, szomorú, jeges uralom vette kezdetét. A Nap pedig búslakodott magában egy ideig a szürke felhő háta mögött, aztán ezt is megunta, és kíváncsian kikukkantott onnan. Mikor lenézett a Földre, a dermedt, élettelen világot meglátva nagyon megijedt. Lejjebb ereszkedett, és óvatos sugarakkal ébresztgetni kezdte a fagyott madárkákat, a pillangókat, a méhecskéket, a virágokat, és sorban a többi élőlényt is. - Jaj, kérlek, ne haljatok meg, olyan üres ez a világ nélkületek! És ahogy cirógatta őket sugaraival, amerre haladt, lassan olvadni kezdett a hó és jég, langyosodott a levegő, fű sarjadt, virág nyílott nyomában. Hamarosan megtelt élettel a Föld, újra csivitelni kezdtek a madarak, vidáman kergetőztek a pillangók, a méhecskék virágról virágra szálldostak. -Köszönjük, hogy megmentettél minket az örök hidegtől! szóltak a kis élőlények a Naphoz, ő pedig boldogan figyelte őket odafentről. Nem unatkozott már, tudta, hogy milyen fontos feladata van. Körbe-körbe sétált a Földön, hogy lássa, mindenhol rendben mennek-e a dolgok. Naphoz, ő pedig boldogan figyelte őket odafentről. Nem unatkozott már, tudta, hogy milyen fontos feladata van. Körbe-körbe sétált a Földön, hogy lássa, mindenhol rendben mennek-e a dolgok. Mikor útra kelt, figyelmeztette kis barátait, hogy egy időre elhagyja őket. Ilyenkor a természet hosszú álomra készülődött. Az állatok vastag bundát növesztettek, élelmet gyűjtöttek, vagy elbújtak a hideg elől, esetleg követték a Napot, s ott, távoli vidékeken kerestek új otthont. A fák, bokrok lehullatták leveleiket, s elaludtak ők is. Pihentek egészen addig, míg szeretett barátjuk vissza nem tért ismét, és forró csókjával, sugarainak cirógatásával felébresztette őket. Mikor útra kelt, figyelmeztette kis barátait, hogy egy időre elhagyja őket. Ilyenkor a természet hosszú álomra készülődött. Az állatok vastag bundát növesztettek, élelmet gyűjtöttek, vagy elbújtak a hideg elől, esetleg követték a Napot, s ott, távoli vidékeken kerestek új otthont. A fák, bokrok lehullatták leveleiket, s elaludtak ők is. Pihentek egészen addig, míg szeretett barátjuk vissza nem tért ismét, és forró csókjával, sugarainak cirógatásával felébresztette őket. Ének:

5 Relaxációs gyakorlat: Hogyan ébredt a napocska A Napocska egész éjjel pihent, és nagyon jól érezte magát. - Térdelőülés mély előrehajlással homlok a talajt érinti, tenyér a fej mellett a talajon. Lassan felébredt a Napocska és mindenit felébresztett maga körül. Nagyon lusta volt, de lassacskán felkerült az égboltra egy sárga napsugár, majd kettő, három... - sarokülés, kéz a térden, - nagy levegővétellel a karok magastartásba emelkednek térdeléssel, - törzsfordítás jobbra balra, - kilégzéssel vissza a kiindulóhelyzetbe. De ez nagyon kevés volt. A fák, virágok, állatok és a gyerekek is még mindig aludtak, ezért a Napocska mégegyszer kinyújtotta a sugarát: az elsőt, másodikat, harmadikat, negyediket. De senki sem ébredt fel. - Térdelőtámaszban jobb kézzel karnyújtás, kilégzéssel vissza kiindulóhelyzetbe, - ugyan ez bal kézzel. Lassan kinyújtotta az egyik lábát a paplan alól, de rögtön vissza is húzta, mert nagyon hideget érzett. Egy pillanat múlva a sarkára ült és minden irányban világított az egyik, majd a másik lábával. - Sarokülés egyenes testtartással, - jobb láb nyújtás előre, - bal láb nyújtás előre, - nyújtott ülés. Végezetül úgy döntött, hogy rajzol egy szivárványt, hogy minden lustálkodót felébresszen. Lefeküdt a hátára. Behajlította először a jobb lábát, majd a balt is. Az egyik lábát belemártotta a sárga festékbe, másikat a narancssárgába majd felemelte és rajzolta a szivárványt. Ezután a piros és a kék színbe mártotta a lábát és rajzolt tovább. - Hanyatt fekvés, térdek hajlítva, talpak a talajon, - hanyatt fekvés, csípőben és térdben, derékszögben hajlított lábbal, és körkörös mozdulatok a lábfejjel. Ekkor a Napocska már teljesen felébredt és kinyújtózott a paplanon mint a nyíl. - Hanyatt fekvés oldalsó középtartással, levegő vétellel medence emelése. A fej, váll és a sarok a talajon marad, - kilégzéssel vissza kiinduló helyzetbe. Megint felült és egy kicsit tornázott. Behúzta a lábait és gyönyörűen ragyogott. Lassan fordult jobbra és balra. - Törökülés magastartással, törzsfordítás jobbra majd balra. Boldogan és vidáman forgott az égbolton. - Hason fekvésből hossztengely körüli forgás. Az egész világot melegítette a sugaraival. Olyan erősen melegített, hogy a gyerekeknek be kellett csukni a szemüket és pihenni. Nagyon kellemesen érezték magukat. - Relaxáció hanyatt fekvésben.

6 2. nap Beszélgető kör: o Miért van sötét? o Mit látunk az égbolton este? o Mik azok a csillagok? o Mikor nem látjuk a csillagokat? o Miért világít a Hold? Kívánságcsillag o Gyerekek törökülésben, körben ülnek, előttük egy kör alakú kék anyag van szétterítve, melyre egy Holdacskát helyezünk. o A gyerekek körbe adogatnak egy sárga labdát, közben a mondják a verset: Táncol a Hold, fehér ingben. Kétes fényben úszik minden. Jár az óra, Tik-tak, tik-tak. Ne szólj ablak, hogyha nyitlak. Ne szólj lány, ha megcsókollak, fehér inge van a Holdnak. o Minden gyerek kap egy papírból kivágott csillagot, melynek elmondja a titkos kívánságát és felhelyezi az égboltra. Csillagok ébresztése Gyerekek körben, csukott szemmel törökülésben ülnek. Egy gyereket kiválasztunk, akinél a csöngő lesz, ő fogja halk csengetéssel ébreszteni a csillagokat. Gyerekek háta mögött csöndben körbe jár, s akinél halkan megrázta a csöngőt, feláll és besorakozik a csengős gyerek mögé. Mese: Kántor Zsuzsa A Lámpagyújtogató Egyszer volt egy hosszú nyakú zsiráf. Se barátja, se munkája. Semmi dolga se volt, csak csatangolt a világban. Olyan hosszú volt a nyaka, hogy felért a feje az égig. Ilyen hosszú nyakú zsiráfot még nem látott senki. Ő is csak töprenkedett: - Mire jó, hogy felérek az égig? Egy kisegér felkiabált neki az erdőszélről: - Hogy vagy, Zsiráf? Eltartott egy ideig, amíg visszaért a válasz: - Megvagyok. Egérke ennyiből is meghallotta, hogy Zsiráf nem jól érzi magát, csak nem szeret panaszkodni. Ej, ej, bánatos szegény. Jól kieresztette a hangját, úgy kérdezte: - Hát a csillagok? Kérdezd meg a csillagokat! Csak úgy mondta, meg sem gondolta, s máris továbbszaladt. Zsiráf azonban eltűnődött: egy életem, egy halálom - megpróbálom. S alig alkonyodott,

7 rálehelt a csillagokra. Persze nem akárhogyan. Szépen, finoman. S aztán csak bámult. Mert mi történt? Egyszeriben felfénylettek, majdhogynem ránevettek: - Rájöttél végre? Te vagy a lámpagyújtogató! Hű, de megörült a Zsiráf! Sorban fényesre lehelte a csillagokat, és aztán mit csinált? Finoman fújni kezdte őket. Előbb kettesével, sorba, sorba, aztán hármasával, később meg körbe-körbe, azok meg jöttek-mentek, ahogyan ő terelgette, de nem muszájból, hanem szívesen, mulatságból, s megmondták kereken: - Rájöttél végre? Te vagy a boltrendező! - Miféle bolté? - Hát az égbolté. Hű, de boldog volt a Zsiráf! Rendezgette őket mindenféle formába. Eljátszott velük csudára, és persze gondja volt közben arra is, hogy fényesen süssenek erre is meg amarra is. Hajnalra aztán eloltotta mindet. Elfújta, akár a gyertyákat. Sétált az erdőn, dudorászott. Arra jött Egérke s felkiabált: - Hogy vagy, Zsiráf? - Meg vagyok - jött a gyors válasz, pattant, akár a gumilabda, frissen, vidáman. Hallatszott most, hogy Zsiráf remekül érzi magát, büszkén kérdezte fentről: - Milyen volt az éjszaka odalent? - Csak úgy szikráztak a csillagok! Zsiráf képén elömlött a mosoly. - Nohát én szikráztatom őket, én is gyújtogatom, én is oltogatom. Én is rendezgetem, én is sorjáztatom. Arra, amerre gondolom. Meghökkent Egérke, felkiáltott: - Jaj, azért a szekeret ne bántsd? - Miféle szekeret? - Hát a Göncölt. A Fiastyúkot se! A Tejúthoz se nyúlj! Hanem egy kis lámpást a lakásom fölé, ha nem nagy fáradtság neked, odafújhatnál, hogyha lehet... - Egy házilámpást? Meglesz! - és Zsiráf továbbcsörtetett. S azóta, ha hiszitek, ha nem, az egérlakás fölött kel az esthajnalcsillag, s hajnaltájt ott alszik ki az utolsó ezüstfény. Vizuális tevékenységek: Relaxációs gyakorlat: A lámpagyújtogató - meseillusztráció Éjszakai égbolt /viasz-vízfesték módszerrel/ Eszközök: rajzlap vízfesték, ecset zsírkréta Elkészítés: zsírkrétával csillagokat, holdat rajzolunk a rajzlapra, majd kék vízfestékkel ráfestünk. Mese a csillagról Este a Napocska a hegyek mögött lenyugszik. Lassan szürkület lesz, és ekkor az égbolton megjelennek a csillagok. Egy kis csillag éppen felébredt. Kinyújtózkodott az ágyban, felemelte az egyik kezét, és megvillantotta a fényét. - Hason fekvés, karok az áll alatt könyökhajlítással, - nagy levegő vétellel a jobb kart kinyújtjuk magastartásba, - levegő kifújásával vissza kiinduló helyzetbe, - ugyanez a bal karral.

8 Felébresztette a jobb lábát, a bal lábát, és minden oldalra megvillantotta a fényét. - Hason fekvés, karok az áll alatt könyökhajlítással, és felváltva emelgetjük az alsó végtagot. Megfordult az égbolton és pihent. Később megvillantotta szikrázó fényét, összegömbölyödött és felült. - Hason fekvésből átfordulás hanyatt fekvésbe, - jobb láb nyújtva a talajon, bal lábat hajlítva térdkulcsolással a mellhez húzni, majd a jobb lábat is, - karokkal átkulcsoljuk a lábakat és nagy lendülettel felülünk A csillagocska egész éjszaka világított minden irányba. Olyan tisztán világított, hogy minden városban lehetett őt látni. - Térdelés mélytartással, - levegővétellel a jobb lábat kinyújtjuk oldalra, karok oldalsó középtartásba, - a jobb láb behúzásával felállunk, karok tarkóra tartásba, - kilégzéssel törzsdöntés jobbra és balra, - belégzéssel térdelésbe oldalra nyújtott jobb lábbal és oldalsó középtartással, - kilégzéssel mélytartás. Gyerekek este ti se feledkezzetek meg felnézni az égboltra, hogy világít-e a saját csillagotok. - Térdelés magastartással, ereszkedés sarokülésbe mély törzshajlítással előre. Ének, körjáték:

9 Grafomotorika: Egyenes vonalak középponti keresztezése - feladatlap (3., 4. melléklet) Matematika: Csoportrendezés, számolás- feladatlap (5. melléklet) Fejlesztési célok: o az érdeklődés felkeltése, általános tájékozottság fejlesztése ismeretbővítéssel, o könyvek, enciklopédiák iránti érdeklődés felkeltése, o számítógépes alapismeretek elsajátítása, o térbeli tájékozódás fejlesztése, ütközések elkerülése, o mozgáskoordináció fejlesztése, o konstruáló képesség, fantázia fejlesztése, o kompozíciós készség fejlesztése, o formai tulajdonságok, azonosságok, különbözőségek felismerése, összehasonlítása, o vizuális figyelem fejlesztése, o gyors reagáló képesség fejlesztése, o grafomotorikus képesség fejlesztése, o együttműködés képességének fejlesztése, o állóképesség, ügyesség fejlesztése, o feladat utasításainak követése.

10 3-4. nap Beszélgető kör: o Képeskönyvek, enciklopédiák, képek- kártyák (6. melléklet) nézegetése, o prezentácó megnézése (7. melléklet), o bolygók megnevezése, jellemzése, o beszélgetés a glóbuszról: színek, mozgás, földrészek. Mozogjunk úgy, mint a Föld A gyerekek párokat alkotnak. Az egyik kék, a másik sárga szalagot kap. A kék a Föld a sárga a Nap. A Nap egy helyben áll, a Föld forog a saját tengelye körül és a Nap -ot is megkerüli. A mozgás végzése közben elmondjuk, hogy miért változnak a nappalok az éjszakákkal és az évszakok. Utána szerepet cserélünk. Űrutazás /edukációs tevékenység/ A gyerekek különböző építőkockából, textilből, molitán-ból űrhajókat építenek. A hangulatot zenei aláfestéssel fokozhatjuk. A szőnyegen a naprendszer bolygói (képek, makettek) vannak széthelyezve, melyet a gyerekek látogatnak, s közben elmondhatják hová érkeztek. Konstruálás: Űrhajó / rakéta / készítése: - kartonokból, dobozokból - műanyag flakonból - kupakokból - seva-ból - geometriai alakzatokból - molitán-ból - magnetic játékból - fakockákból - hurkapálcából - hajtogatás, majd reptetés Vizuális nevelés: Űrhajó rajzolás, ragasztás buborékos papírra (8., 9., 10. melléklet) Szappanbuborék technika Egy poharat félig megtöltünk vízzel, teszünk bele festéket, majd mosogatószert és jól összekeverjük. A festékbe szívószálat teszünk, és addig fújjuk, amíg színes buborék fel nem emelkedik a pohár fölé. Ekkor a buborékokra egy papírlapot helyezünk, majd leemeljük róla a papírlapot. Bolygók /Visszakaparásos technikával/ (11. melléklet) Visszakaparás technika tussal Különböző színű zsírkrétával befestünk egy papírlapot. Lényeges, hogy a papírlap felületét mindenhol alaposan kenjük be, mert nem tudjuk majd visszakaparni. A kiszínezett lapot púderrel bekenjük, hogy ne legyen csúszós a felülete. Egy kis tálba öntünk tust, s ecset segítségével felvisszük az egész felületre. A megszáradt tust kifaragott hurkapálcával kaparjuk. Földgömb /festés üveglapra/ A földgömbről készített képet az üveg alá helyezzük. Erre az üveglapra festjük le a képet, majd ráhelyezzük a rajzlapot, és óvatosan végig simítjuk. Levesszük a rajzlapot az üvegről és hagyjuk megszáradni.

11 Vers: Nemes Nagy Ágnes: Űrhajó és jegenyék Láttam este űrhajót, jegenyéken átfutót. Hét jegenyét láttam én az futott a fák hegyén, láttam, amint utat hasít egyik fától a másikig. Hogy nem volt az űrhajó? Jegenyén az nem futó? Hogy léggömb volt, repülő? Sárga fény és levegő? Vagy csillag szállt fejem felett? Az is lehet, az is lehet. Mese: Rakétás-mese Kobak addig vágyott egy űrrakétára, míg végül Gabika kapott. Piros volt és kék és zöld és sárga. Miért ilyen tarka? vizsgálgatta Kobak. Nem látod, hogy olyan, mint a szivárvány? büszkélkedett Gabika. És miért olyan, mint a szivárvány? Hogy a Mars-lakók ne vegyék észre. Akkor azt hiszik, hogy szivárvány, és én csak rájuk irányítom a rakétámat, és bumm! szétrobbantom őket. Én fehér rakétát csinálok komolyodott el Kobak. Olyan rakétát, ami nem robbant szét semmit sem. Hát akkor mire való? Repülni fog és énekelni. És ahogy hazaért, rajzolt egy rakétát, és megmutatta a földgömbnek. De a földgömbnek nem tetszett. Azt mondtad, hogy fehér rakétát rajzolsz. De fehér papírra nem lehet fehérrel rajzolni. De én fehér rakétát akarok! fordult el a földgömb. Na várj csak! mondta Kobak, és kivágta a rakétát. Na, most már szép fehér. De lapos kukkantott vissza a földgömb. Akkor felgömbölyítem és összeragasztom. A földgömb visszafordult. Na, lássam! Várj, mindjárt megszárad, és akkor beszélgethetsz vele. De én azt akarom, hogy repüljön. Repülni fog. De mielőtt elröpítem, elbúcsúzhatnál tőle. Hogy ne legyen nagyon egyedül az űrben. Jó. Megszáradt már? Meg. Akkor, szerbusz, rakéta! Szerbusz, földgömb! Én most elrepülök. Ha nagyon unod magad, akkor pördülj hármat, és visszajövök. Avval már fel is repült. A földgömb várt, várt az asztalon, aztán unni kezdte magát. Gyere vissza! Gyere vissza! kiabált a rakéta után.

12 De a rakéta nem hallotta. Gyere, mert pördülök! kiáltotta megint, és háromszor megpördült maga körül. Hívtál, itt vagyok! huppant mellé a rakéta. Merre jártál? A Holdban. Mit láttál? Hegyeket, tengereket. Mit csináltál? Repültem és rólad énekeltem. Jaj, de jó! nevetett a földgömb. És most játszol velem? Körberepüllek. Jó? Jó. De aztán elröpülök a Napba. De visszajössz? Visszajövök. És nem robbantod fel? Dehogy robbantom. Én repülő rakéta vagyok. És énekelsz rólam? Énekelek. Akkor jó utat! Viszontlátásra intett vissza a rakéta, és felröppent a Napba. Másnap Kobak zsebre dugott kézzel állt meg Gabika mellett. Nekem is van rakétám. Fehér. Nagy dolog! El se tud bújni a szivárvány mögé. Jön az én rakétám és bumm! felrobbantja. De az én rakétám repül és énekel! Nagy dolog. Jön az én rakétám és bumm! felrobbantja. De az én rakétám beszélget a földgömbbel. Reggel azt mondja neki, hogy Jó reggelt, földgömb!, és akkor a földgömb pördül egyet örömében, és a tengerekből kiintegetnek a halak az uszonyukkal, és a tengeri csikók kidugják a fejüket. És akkor jön az én rakétám, és sutty! lekaszabolja a tengeri csikók fejét! Unalmas vagy mondta Kobak, és püff! kiütötte Gabika kezéből a rakétát. Mozgás: Látogatás idegen bolygóra Gyerekek a teremben szétszórtan járnak a zene ritmusának megfelelően egy képzelt burokban, senkinek és semmihez nem szabad hozzáérni, mert a burok szétpukkan és csillagporrá változik. Bolygók mozgása /versenyjáték/ Gyerekeket 2 csapatra osztjuk. Minden csoportnak két fakanál közé szorított labdát kell átjuttatnia terem túloldalára és vissza. Űrhajós játék Papírból hajtogatott rakétát a gyerekek a kezükben tartják. Az elkészülni vezényszóra a rakétát a fejük fölé emelik. A Start -ra kirepülnek minden irányba. Biztonságos leszállásra készülj gyerekek lefekszenek a földre hanyattfekvésben.

13 Űrhajós játék II. Papírból hajtogatott rakétát minden űrhajósnak a nyakába akasztunk, és a kezében ruhacsipeszt tart. A csoportban bolygók képei a nevükkel szét vannak rakva, mellette szivacs darabkák. Az óvónő egy bolygót jellemez, miközben az űrhajósok járással, futással helyet változtatnak. A jellemzés alapján minden űrhajósnak le kell szálnia az adott bolygón. Ha jó bolygón szállt le mintát vehet / csipesszel szivacsot /, ha nem, akkor minta nélkül repül tovább mindig ütközés nélkül. Vissza az űrhajóba A csoportszobában szabadon vannak elhelyezve molitán-kockák, ezek az űrhajók. A gyerekek szabadon mozognak, majd az ujjcintányér hangjára jelre vissza kell térni a saját űrhajójukba, ügyelve arra, hogy ne ütközzenek társaikkal. Találkozás a marslakókkal A csoportszobában a molitán-kockákból űrhajót építünk. A gyerekeket 2 csapatra osztjuk, egyik csapat az űrhajósok, másik csapat pedig a marslakók. Előzőleg készítünk a gyerekekkel A4-es papírlapból gyűréssel papírgolyót, mindkét csapat más-más színűt kap. Az űrhajósok az űrhajóban helyezkednek el, míg a marslakók az űrhajón kívül. Megegyezett jelre elkezdik az ellenfél terére átdobálni a labdát. Jelre leáll a játék, az a csapat a győztes, akinek a térfelén kevesebb papírgolyó maradt. A játék lehetőséget ad a számolásra, több, kevesebb, összehasonlításra, csoportosításra. Gravitációs játék - Óvónéni: Én vagyok a Földgömb, gravitációmmal magamhoz vonzom azt a gyereket, a kinek B, A val (stb.) kezdődik a neve. Óvónéni: Én vagyok a Földgömb, gravitációmmal magamhoz vonzom azt a gyereket, akin van piros szín, aki szőke, akinek a kártyáján 1,2 csillag van. stb. Üdvözlet a világűrből feladatlap (12. melléklet) - Társasjáték: Utazás az űrben (13. melléklet) Szabályok: - Ha fehér csillagra lép, akkor válaszol egy kérdésre, amit húz, - Ha piros csillagra lép, egy körből kimarad. - Egyéb tevékenységek: Kérdések: 1. Naprendszerünk melyik bolygóját nevezik Vörös bolygónak? /Mars/ 2. Vannak-e Marslakók, van-e élet a Marson? 3. Melyik bolygó nevezetes a gyűrűjéről? /Szaturnusz/ 4. Naprendszer melyik bolygóját nevezik Kék bolygónak? /Föld/ 5. Milyennek látszik a Földünk a világűrből, miért? 6. Van-e a Földön élet? 7. Mi szükséges az élethez? 8. Mozog-e a Föld? 9. Miért van a Földön nappal és éjszaka? -

14 10. Miért vannak Földön évszakok? 11. Létezhet-e élet nap nélkül? 12. Van-e levegő a Holdon? 13. Milyen alakját láthatjuk a Holdnak? 14. Járt-e már ember a Holdon? 15. Ki volt az első ember a világűrben? /Gagarin. Első magyar Farkas Bertalan/ 16. Van-e a világűrben levegő? 17. Miért viselnek az űrhajósok szkafandert? 18. Van az űrben a tárgyaknak súlyuk? Minek nevezzük ezt az állapotot? Pexeso (14.melléklet) Mi változott (6. melléklet) Mindenki a maga űrhajóját feladatlapok megfigyelésre, számolásra (15. melléklet) Felfújható bolygók - megnevezés, gurítás, dobás (16. melléklet)

15 Melléklet: (1. melléklet)

16 (2. melléklet)

17 (3. melléklet)

18 (4. melléklet)

19 (5. melléklet)

20 (8. melléklet)

21 (9. melléklet)

22 (10. melléklet)

23 (11. melléklet)

24 (12. melléklet)

25 (13. melléklet)

26 ( 14.melléklet)

27 (15a. melléklet)

28 (15b. melléklet)

29 (15c. melléklet)

30 (15d. melléklet)

31 (15e. melléklet)

32 (15f. melléklet)

33 (15g. melléklet)

34 (15h. melléklet)

35 (16 melléklet)

36 Felhasznált irodalom: Csillagok és bolygók titkai, Émilie Beaumont Marie-Renée Pimont, Passage Kiadó 1996, ISBN Nézd, milyen a Föld!,Émilie Beaumont Agnés Vandewiele, Passage Kiadó 2003, ISBN Gyermektudomány Csillagászat, Dr. Szsabóné Zavaczki Andrea, Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., ISBN Metodický portál: http//clanky.rvp.cz/clanek/c/pv/14145/maminko-poletime-do-vesmiru.html/ Ének az óvodában, Forrai Katalin, Tizenhatodik kiadás 2004, Editio Musica Budapest, ISBN Csodaceruza óvodásoknak, Grafomotorikai készségfejlesztő munkafüzet 4-6 éveseknek, Mária Tašková, Családi Könyvklub s.r.o., ISBN Svet ceruzky predškoláka- Grafomotorika, Mária Tašková, 1. VYDANIE MAQUITA s.r.o. 2007, ISBN Matematika Predškoláka, Ing. Miroslav Nováček, Ing. Juraj Lumtzer, NOMI s.r.o., Košice, ISBN Bezpečne do školy, prac. zoš. pre 5-6 r. deti vypr. pod. Štát. vzdel. prog. ISCED 0-pred.vzdel. Mária Nováková, Vydavateľstvo NOMI s.r.o., ISBN Varázsoljunk együtt! 1., Lázár Endréné, Kőrösiné Takács Elvira, Szalay Könyvkiadó, ISBN Kobak harmadik kényve, Hervay Gizella, KOINÓIAI KÖNYVKIADÓ, Kolozsvár 2002, ISBN , teljes kötet letölthető:[pdf, 320.2k]

Madarásszunk! - A környezeti nevelés helye és szerepe az óvodában. (innováció)

Madarásszunk! - A környezeti nevelés helye és szerepe az óvodában. (innováció) Tanácsadó és Szolgáltató Kft. TÁMOP 3.1.4. 08/2-2009-0151 A feladat ellátási hely pontos megnevezése: Napköziotthonos óvoda A feladat ellátási hely pontos címe: 6070, Izsák, Kodály Z.u.2. Madarásszunk!

Részletesebben

Címe: A játékos nyelv

Címe: A játékos nyelv B-A-P Mikrotérségi Nevelési Oktatási Központ Városi Óvoda Bátaszék Városi Óvoda Alsónyéki Tagintézmény Pörböly Óvoda T Á M O P - 3. 1. 4 / 0 8 / 2 2 0 0 8-0 1 4 7 Átfogó Intézményfejlesztés Címe: A játékos

Részletesebben

2009. november 30- december 22-ig

2009. november 30- december 22-ig B-A-P Mikrotérségi Nevelési Oktatási Központ Városi Óvoda Óvoda Pörböly TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0062 A jóságos tél - apó (három hetes projekt) Pörbölyi óvoda vegyes életkorú csoportja 2009. november 30-

Részletesebben

különszám Regionális Közösségi lap VI. ÉvfolYam - 2. szám különszám

különszám Regionális Közösségi lap VI. ÉvfolYam - 2. szám különszám különszám Regionális Közösségi lap VI. ÉvfolYam - 2. szám különszám Gyerekvers Főváros 2010 irodalmi pályázat Gyerekvers Főváros 2010 címmel a Nevelők Háza Egyesület Vers-és Prózamondó Pedagógusok Műhelye

Részletesebben

Az olvasni tanuló manó

Az olvasni tanuló manó I. kategória Czettisch Kinga Az olvasni tanuló manó Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagyon szegény család. Általában három szem almát, néhány répát és egy kevés babot árultak a piacon. Abból

Részletesebben

ANCSA BÁNATA (1. fejezet)

ANCSA BÁNATA (1. fejezet) ANCSA BÁNATA (1. fejezet) Ancsa szomorúan ült a fürdőkádban, és azon tűnődött, vajon miért történik mostanában folyton valami kellemetlenség vele. Igaz, ami igaz, ezek a kellemetlenségek többnyire ugyanolyan

Részletesebben

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Dráviczki Csaba Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Bárányka füzetek I. 2012 Szakmai lektor: Dr. Jakab-Szászi Andrea Kiadja a Református Pedagógiai Intézet 1146 Budapest, Abonyi u. 21. www.refpedi.hu

Részletesebben

Lippai György. Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. OSZTÁLYA ÉS A 7 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA. 2. félév ELSÕ KIADÁS

Lippai György. Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. OSZTÁLYA ÉS A 7 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA. 2. félév ELSÕ KIADÁS Lippai György Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. OSZTÁLYA ÉS A 7 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA 2. félév ELSÕ KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2004 Bírálta Dr. Schábel Ferencné Illusztrálta Mohó Virág Szerkesztette Esztergályos

Részletesebben

Őszi kézművesedés 3. évfolyam 1. szám

Őszi kézművesedés 3. évfolyam 1. szám Játsszunk együtt! Őszi kézművesedés 3. évfolyam 1. szám Valami készül Elszállt a fecske, üres a fészke, de mintha most is itt ficserészne, úgy kél a nap, és úgy jön az este, mintha még nálunk volna a fecske.

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ. Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162

TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ. Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162 TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162 AZ INNOVÁCIÓ MEGNEVEZÉSE: A föld és az élő környezet Projekt ( A környezettudatos életmód kialakítása)

Részletesebben

BUKFENC - Játékkatalógus a tanulási zavarok megelőzéséhez Összeállította Dr. Gyarmathy Éva

BUKFENC - Játékkatalógus a tanulási zavarok megelőzéséhez Összeállította Dr. Gyarmathy Éva BUKFENC - Játékkatalógus a tanulási zavarok megelőzéséhez Összeállította Dr. Gyarmathy Éva A Bukfenc nem program. A Bukfenc tréning anyag, tanítási segédanyag. Nem nyújtok kész programot, mert minden gyerek

Részletesebben

1.1. Természeti környezetünk 3. 1.3. Saját helyi óvodai programunk 5. 1.3.1. A külső világ, a környezet tevékeny megismerése : A víz 5

1.1. Természeti környezetünk 3. 1.3. Saját helyi óvodai programunk 5. 1.3.1. A külső világ, a környezet tevékeny megismerése : A víz 5 Tartalomjegyzék Bevezetés 1. Bemutatkozás 3 1.1. Természeti környezetünk 3 1.2. Társadalmi környezetünk 4 1.3. Saját helyi óvodai programunk 5 1.3.1. A külső világ, a környezet tevékeny megismerése : A

Részletesebben

KMCSSZ. Óvodai Program. Összeállította: Merényi Rita cscst kiscserkész vezetőtiszt

KMCSSZ. Óvodai Program. Összeállította: Merényi Rita cscst kiscserkész vezetőtiszt KMCSSZ Óvodai Program Összeállította: Merényi Rita cscst kiscserkész vezetőtiszt 2005 KMCSSZ 2 Óvodai program Tartalomjegyzék Kedves Vezető!... 3 1. Karácsony... 4 2. Húsvét... 5 3. Töktündér (Halloween)...

Részletesebben

2009. szeptember 7-október 2-ig. Manó környezetvédelem (három hetes projekt) Pörbölyi óvoda vegyes életkorú csoportja

2009. szeptember 7-október 2-ig. Manó környezetvédelem (három hetes projekt) Pörbölyi óvoda vegyes életkorú csoportja B-A-P Mikrotérségi Nevelési-Oktatási Központ Városi Óvoda Óvoda Pörböly TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0062 2009. szeptember 7-október 2-ig Manó környezetvédelem (három hetes projekt) Pörbölyi óvoda vegyes életkorú

Részletesebben

Tiszta vízzel az egészséges életért Innováció

Tiszta vízzel az egészséges életért Innováció TÁMOP 3.1.4./08/2-2009-0202 Tiszta vízzel az egészséges életért Innováció Az innováció kidolgozói és megvalósítói: Ádám Annamária Szabó Balázsné Az innováció gyakorlati megvalósításának intézménye: Lestár

Részletesebben

Önképzőköri írások 2006-2010

Önképzőköri írások 2006-2010 Önképzőköri írások 2006-2010 2 Önképzőköri írások Kedves Olvasó! Tudod, mi itt együtt dolgozunk négy éve. Az itt megjelenők szinte még igazi gyerekek voltak, amikor elkezdtük. Kedves, jópofa gyerekek.

Részletesebben

SZENT MIKLÓS LEGENDÁJA

SZENT MIKLÓS LEGENDÁJA SZENT MIKLÓS LEGENDÁJA Tudjátok-e, hogy a Mikulás csakugyan élt, sok száz esztendővel ezelőtt? Myra városában lakott, amely ma Törökországban található. Püspök volt, és valójában Miklós volt a neve, Szent

Részletesebben

AZ OROSZLÁN, A BOSZORKÁNY ÉS A KÜLÖNÖS RUHÁSSZEKRÉNY

AZ OROSZLÁN, A BOSZORKÁNY ÉS A KÜLÖNÖS RUHÁSSZEKRÉNY C. S. LEWIS NNCL1392-509v1.0 A mű eredeti címe: THE LION, THE WITCH AND THE WARDROBE C. S. LEWIS 1970 by Macmillan Publishing Company, New York, COLLIER BOOKS FORDÍTOTTA: K. NAGY ERZSÉBET A RAJZOKAT KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Pektor Gabriella - Andor Ildikó SEGÍTÕ FÜZETEK 3.

Pektor Gabriella - Andor Ildikó SEGÍTÕ FÜZETEK 3. Pektor Gabriella - Andor Ildikó Gyere velem tornázni! SEGÍTÕ FÜZETEK 3. Pektor Gabriella - Andor Ildikó Gyere velem tornázni! Belsõ használatra SEGÍTÕ FÜZETEK 3. 2004. Lektorálta: Dr. Hauser Péter - egyetemi

Részletesebben

Játékgyűjtemény 2009

Játékgyűjtemény 2009 Játékgyűjtemény 2009 Tartalom 1. Matematika órákon használható játékok... 3 2. Magyar órákon használható játékok... 8 2.1 Kommunikációt fejlesztő játékok... 16 3. Környezet órákon használható játékok...

Részletesebben

Rajzolni jó! tanítók számára. gyermeki tevékenységgel, az ábrázolással hamar ad sikerélményt, ami

Rajzolni jó! tanítók számára. gyermeki tevékenységgel, az ábrázolással hamar ad sikerélményt, ami Rajzolni jo.indd 1 L. Ritók Nóra A harminc részletes feladatleírást tartalmazó könyv megmutatja az alkotás lépéseit, tanácsokat ad a technikai kivitelezésben, hogy a gyerekek ráérezhessenek arra a csodálatos

Részletesebben

PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA

PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA XIV/2. 2014. június TARTALOM EX CATHEDRA Budapesti Tavaszi Óvodapedagógiai Napok... 4 Tóth Katalin Irányított mozgásfejlesztés a Gyermekmosoly oviban... 4 Varga

Részletesebben

62. évfolyam 2014. március Ára 40 dinár

62. évfolyam 2014. március Ára 40 dinár 62. évfolyam 2014. március Ára 40 dinár Köszöntő Eltűnődtél-e már azon, milyen messzire tud repülni a katicabogár? Képzeld, képes átrepülni a La Manche csatornán, azaz az Angliát Franciaországtól elválasztó

Részletesebben

MESEFELDOLGOZÁS ÖTLETTÁRA - Innováció -

MESEFELDOLGOZÁS ÖTLETTÁRA - Innováció - MESEFELDOLGOZÁS ÖTLETTÁRA - Innováció - Készítette: Erdős Gyuláné Varga Zoltánné Aranykapu Óvoda Jánossomorja 2010. 1 Az ötletgyűjtemény létrehozásával segítséget szeretnénk adni a Komplex óvodai programcsomag

Részletesebben

Kísérleti tankönyv. Olvasókönyv. II. kötet

Kísérleti tankönyv. Olvasókönyv. II. kötet Kísérleti tankönyv 2 Olvasókönyv II. kötet A tankönyv megfelel az 51/201 (XII. 2) számú EMMI-rendelet melléklete Kerettanterv az általános iskola 1 4. évfolyama megnevezésű kerettanterv Magyar nyelv és

Részletesebben

INNOVÁCIÓ: Számfogalom kialakítása. Készítette: Farkasné Tóth Ilona

INNOVÁCIÓ: Számfogalom kialakítása. Készítette: Farkasné Tóth Ilona INNOVÁCIÓ: Számfogalom kialakítása Készítette: Farkasné Tóth Ilona Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0021

Részletesebben

Ősz szele zizzen, hullik a lomb TÉMAHÉT. Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Fertőszentmiklós

Ősz szele zizzen, hullik a lomb TÉMAHÉT. Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Fertőszentmiklós Ősz szele zizzen, hullik a lomb TÉMAHÉT Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Fertőszentmiklós Ősz szele zizzen, hullik a lomb Ősz témahét anyaga 1. osztályok részére Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola

Részletesebben

Vízi közlekedés projekt

Vízi közlekedés projekt Százszorszép óvoda 1024. Budapest Fillér utca 29. Katica csoport Vízi közlekedés projekt Projekt időtartama: 2010. március 10. - április 2. Projektet kidolgozók: Gór Gyuláné, Mágó Bea Kompetencia alapú

Részletesebben

Bundás. kalandjai. A kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság álláspontját.

Bundás. kalandjai. A kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság álláspontját. Bundás kalandjai A kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság álláspontját. Megjelent a Bihar Megyei Környezetvédelmi Ügynökség megrendelésére a Denevérfajok védelme a Királyerdõben,

Részletesebben

SzövegértéS, SzövegalkotáS

SzövegértéS, SzövegalkotáS SzövegértéS, SzövegalkotáS FÜggöNy mögött varázsláda játékok tára C a kiadvány a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési operatív Program.1.1. központi program (Pedagógusok és oktatási szakértők

Részletesebben