KÉPEKBEN MONDOM EL KREATÍV PORTÁL NEMCSAK GYEREKEKNEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉPEKBEN MONDOM EL KREATÍV PORTÁL NEMCSAK GYEREKEKNEK"

Átírás

1 KÉPEKBEN MONDOM EL KREATÍV PORTÁL NEMCSAK GYEREKEKNEK TELING YOU IN PICTURES CREATIVE PORTAL NOT ONLY FOR CHILDREN Abonyi-Tóth Andor, Bodnár Eszter, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatika Kar Informatika Szakmódszertani Csoport TeaM Labor, Pázmány Péter sétány. 1/C, 1117, Budapest A világon több mint 3,000 létező nyelvből csak egy érthető univerzálisan: a képi nyelv. A vizuális intelligencia alapvető tudás környezetünk fizikai realitásainak megértéséhez, a szövegekben és mimikában fellelhető szimbólumoknak és a művészeti alkotásokban található absztrakcióknak értelmezéséhez. Donis A. Dondis "A vizuális írástudás" Absztrakt A nemzetközi szakirodalom sokat foglalkozik a virtuális közösségek formálódásának és működésének törvényszerűségeivel, a virtuális környezetben zajló tanulás hatékonyabbá tételével mind a környezetbe beépített, támogató eszközöket, mind a mentori segítséget tekintve. Mindez igaz felnőttek és kamaszok esetében, de mi a helyzet akkor, ha éves gyerek iránt érdeklődünk? Milyen körülmények között, milyen eszközökkel, milyen külső és belső támogatással és milyen jellegű tudás megszerzése lehetséges, ha gyerekek alkotják a virtuális tanulóközösséget? Ezen kérdések megválaszolására vállalkozott a TEAM Labor egy kétéves nemzetközi projekt keretében, melynek munkálatait és eredményeit alábbiak foglalják össze. Kulcsszavak: Imagine mikrovilágok, képességfejlesztés, multikultúrális kollaboráció, távoktatás 1. A projekt bemutatása A Collaboratories rövidítve Colabs egy kétéves Socrates Minerva project, melyben hat partner vesz részt: az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyarország (koordinátor); Comenius Egyetem, Szlovákia; Logotron Ltd., Egyesült Királyság; Cnotinfor Centre of New Technologies of Information, Ltd., Portugália; Centre of Informatics and Technology in Education, Lengyelország; Cnotinfor Brazil Education and Technology, Brazília. A projekt célja megfelelő virtuális környezet felállítása és képességfejlesztő eszközök fejlesztése kollaboratív tevékenységekhez gyerekek számára, továbbá válaszadás a következő kutatási kérdésekre: kivel, hogyan és milyen típusú tudást szerezhetnek meg a gyerekek a távolból, milyen támogatást igényelnek közben? Bővebb információk találhatóak a projekt weboldalán:

2 2. A Colabs portál felépítése és lehetőségei A portál megvalósításához a PHP-Nuke tartalomkezelő rendszert (Content Management System) választottuk. A PHP-Nuke ingyenes PHP és SQL alapú web portál rendszer, része a GNU projektnek, szabad szoftver illetve nyílt forrású szoftver (idézet a portál rendszer hivatalos magyar nyelvű oldaláról: A környezetbe beépített lehetőségeket csoportokra bontottuk, és vizuálisan is elkülönítettük. A portál küllemét illetően a célcsoport életkori sajátosságaihoz igazodva, a lehető legtöbb vizualitás beépítésére törekedtünk mégsem eléggé, ahogyan erről Az első kísérlet tanulságai részben beszámolunk. A portál által nyújtotta lehetőségek (1. ábra): A Beállítások oldalakon személyes adatainkon változtathatunk, saját alkotásokat tölthetünk fel, és megtekinthetjük a magyarázattal ellátott honlaptérképet is. A Kollaboratóriumok területen érhetőek el a projekt keretén belül, a nemzetközi fejlesztőgárda által létrehozott, az óvodás és általános korosztályt megcélzó mikrovilágok, melyek jellegük szerint csoportokba szervezettek: Csere-bere játékok, Alkotó eszközök, Ötletelő. Külön említést érdemel az Enciklopédia, mely kategóriákba rendezve, a teljesség igénye nélkül tartalmaz állatokat, növényeket, használati tárgyakat, egyszóval olyan elemeket, melyek a mikrovilágok segítségével tovább bővíthetők, illetve melyeket a mikrovilágokban fel lehet használni az egyéni alkotások készítéséhez. A Játékok nemcsak a felhőtlen szórakozást, de ötleteket is adnak egyéni játékok készítéséhez. Az Imagine Tutorial bevezetést ad az Imagine Logo fejlesztőkörnyezet elsajátításához és egyéni játékok készítéshez, az alapoktól a haladóbb szintig. Ezeken az oldalakon a programozáshoz online súgót, és a hálózati programozásba való bevezetőt is találunk. A Kommunikáció többféle csatornán is megvalósítható a portálon belül. Nemcsak a belső üzenetküldési lehetőséget, de chatet és fórumot is lehet használni kapcsolattartási eszközként. A fejlesztő mikrovilágok és a játékok Imagine Logo szerzői környezetben készültek, mely a magyarországi informatika tanárok által is jól ismert Comenius Logo környezet a továbbfejlesztett, objektumorientált változata. Mindkét környezetet a pozsonyi Comenius Egyetem Informatika Módszertani Tanszékének oktatói fejlesztették.

3 1. ábra 3. Az első kísérlet tanulságok A 2003/2004-es tanévben nemzetközi gyerekkísérlet indult a portál és a fejlesztői környezetek hatékonyságának felmérése céljából. Magyarországról budapesti, százhalombattai és érdi általános iskolás osztályok, külföldről szlovákiai és portugál csoportok vettek részt a kísérletben. Miután a kísérlet elején a gyerekek megismerkedtek a portállal, bekapcsolódtak az alábbi három tevékenység valamelyikébe: 1) Imagine Mivel ennek a tevékenységnek a célja az Imagine szerzői környezettel való megismerkedés volt, az órákon gyerekek a portál ImagineTutoriál területén levő tananyagával foglalkoztak. 2) Képi kommunikáció Miután a gyerekek átlapozták és a fórumban megvitatták a mozgóképes enciklopédiát, a mikrovilágokkal ikonokat, majd gondolati térképeket és saját történeteket rajzolhattak az erre a célra kialakított mikrovilágokban. 3) Önkifejezés Ezek a tevékenységek célozták meg leginkább a kreativitás fejlesztését. A legtöbb ide sorolt mikrovilág attraktív építőelemek beépítve, serkentette az egyedi festmények, képversek, dallamok létrehozását. A tevékenységek folyamán a gyerekek a kialakított fórum területre tölthették fel alkotásaikat, majd véleményezhették egymás munkáját. A kísérlet ugyan nem igazolta szignifikánsan sem a vizuális kommunikáció, sem a kreativitás fejlődését, de értékes tapasztalatok levonása vált így lehetővé. A legfontosabb tanulságok a következők: 1) nem kellőképpen intuitív felhasználói felület

4 A vizsgált korosztály világa sokkal vizuálisabb, mint feltételeztük. Zavaró volt és a tanárok beszámolói alapján elolvasatlan maradt sok apró szöveges információ, gondot okozott a feltöltés és a fórumokban való tájékozódás is. 2) nem volt kellőképpen összehangolt a résztvevő csoportok tevékenysége A kísérlet indulásakor a gyerekek nagyon várták az online kispajtásokat, amit egyrészt a pedagógusok motiválatlansága és felkészületlensége, másrészt a technikai feltételek is olyannyira akadályoztak, hogy szinte soha nem találtak a gyerekek ugyanazon időben társcsapatot a virtuális térben. 3) a pedagógusok felkészültségének és motiváló erejének hiánya A kísérlet indulásakor a pedagógusok számára nagyon részletes használati útmutató és projektorientáció készült, az egyes tanórák tartalmának kidolgozásával. A legtöbb tanár azonban saját óravázlatát részesítette előnyben, és a kísérlettel csak akkor foglalkozott, ha ezt a fennmaradó időkeret lehetővé tette. 4) a portál nem alkalmas tanórai használatra Nemcsak az előzőekben vázoltak miatt a kötelező tantervbe való beilleszthetőség nehézsége -, hanem mert a kreativitás és a kommunikáció fejlődése kötetlen, szabad, időkorlátmentes keretek között valósulhat csak meg. 5) nem kielégítő technikai feltételek A kísérletben résztvevő általános iskolák internet-hozzáférése sajnos nem volt mindig kielégítő a kísérlet ideje alatt. 4. A Colabs portál új ruhája a Képi Kommunikáció portál Az első kísérlet nyilvánvalóvá tette, hogy a portál felhasználói felülete nem igazodott a korcsoport igényihez. Mivel a gyerek tájékozódását nem segítették a szöveges információk, útmutatók, és a rengeteg mikrovilág és játék között is nehéz volt a tájékozódás, ezért a második kísérlet előtt a portál szerveződése, tartalma és külleme alapvetően megváltozott, a kevesebb néha több elvet követve (2. ábra). Beállítások helyett a barátságos Oldalam lett az elnevezése annak a területnek, ahol a felhasználók megadhatják személyleírásukat és feltölthetik munkájukat. A Barátok és Segítők területen található ikonokra kattintva egy pillanat alatt megtudhatjuk, hogy kik kapcsolódtak be rajtunk kívül a portál életébe, és kik azok a mentorok, akiktől bátran kérdezhetünk, ha gondok merülnek fel, vagy egyszerűen csak társaságra vágyunk. A Projektek területen találjuk meg annak a két tevékenységnek a leírását és a hozzájuk tarozó mikrovilágokat, melyben a második kísérletben be lehet kapcsolódni. A fejlesztő mikrovilágok száma jelentősen lecsökkent, csak a legérdekesebbek maradtak benn, hogy a gyerekek számára a környezetet minél ismerősebbé, barátságossá tegyük. Az alkotások feltöltésére az ebben az egységben elhelyezett Galéria szolgál. Az Ízelítő területen a Galériából véletlenszerűen választott kép jelenik meg. Külön említést érdemelnek a kiegészítések, melyek nem ikonokat csoportosító menüpontként vannak képviselve a portálon, hanem különböző területeken bújnak meg a hangulatjelző arckifejezésekkel a főoldalon találkozhatunk, és naponta egyszer kattinthatunk, hogy a portál napi hangulata kifejeződhessen. Ezt a lehetőséget a csoportkohézió fenntartása céljából építettük be.

5 2. ábra 5. A kísérlet menete A második kísérlet 2005 április 18 június 15 között folyik, ezúttal magyarországi, szlovákiai, bolgár, lett és japán csoportok között. A kísérletet ezúttal nagyon körültekintően, a tanulságokat maximálisan figyelembe véve szerveztük meg. Ezúttal az alábbi két tevékenységbe kapcsolódhatnak be a gyerekek, akár párhuzamosan is: 1) Újraértelmezem a képet Mottó: "Valamit létrehozunk, aztán jön valaki más és csodálatossá teszi." (Pablo Picasso) A gyerekek, miután az interneten érdekes művészeti alkotásokat keresnek, saját alkotásokat készítenek és töltenek fel a Galériába. A mások által feltöltött munkákat nagyon felhasználóbarát módon véleményezhetik és újraértelmezhetik, azaz módosíthatják. A felkínált eszközök közül tetszőlegesen választhatnak, attól függően, melyik alkalmazható az adott módosítás megvalósításához. 2) Képekben mondom el Mottó: A művészet nem a látottak reprodukciója: láttat minket. (Paul Klee) Az ikonok segítségével történő kommunikációra, képes történetek elmesélésére és mások történeteinek értelmezésére és továbbgondolására buzdít. 6. Felmérés Mivel a kísérlet végére érve a gyerekek idegen nyelvű szókincsének, vizuális kommunikációs képességének és kreativitásának szignifikáns fejlődésére számítunk, a kezdeti motiváció csupán kismértékű csökkenése mellett, az alábbi mérőeszközöket használtuk az online felmérés megtervezéséhez: 1) Szóteszt Ez egy saját fejlesztésű mérőeszköz a képes enciklopédia elemeinek felhasználásával. 2) Vizuális Kultúra Tesztlap (21 feladat)

6 A mérőeszköz 18 feladata a Kiss Árpád OKSZI Mérési Központban Zele János által összeállított és országosan bemért Vizuális kultúra 6. osztály feladatlapváltozatokból lett kiválasztva, 3 feladatot pedig Pattantyús-Ábrahám Sándorné készített, Magyar Sándor: Piktogramok kézikönyve (1991) műve alapján. 3) Kreativitás Teszt A mérőeszközt a Torrance-féle kreativitás teszt 2 feladata alkotja. 4) Együttműködési és elsajátítási motiváció Az eszköz Dr. Józsa Krisztián Elsajátítási motiváció kérdőíve elektronikus formában. A kísérlet és a felmérés eredményeiről a kísérlet kiértékelése után, honlapunkon és konferenciákon számolunk majd be. Irodalomjegyzék Turcsányi-Szabó, M. (2003), Collaboratories How can Children Learn over the Internet, Proceedings of Eurologo 2003, August Porto, Portugal.

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ Témavezető: Turcsányiné Szabó Márta egyetemi docens ELTE Informatikai Kar, Média- és Oktatásinformatikai

Részletesebben

Hunya Márta. A számítógéppel segített tanulás Informatikai eszközök és digitális pedagógiai módszerek a tanórán. Doktori (PhD) disszertáció

Hunya Márta. A számítógéppel segített tanulás Informatikai eszközök és digitális pedagógiai módszerek a tanórán. Doktori (PhD) disszertáció Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola Neveléstudományi kutatások doktori program A doktori Iskola vezetője: dr. Bábosik István, egyetemi tanár Programtanácsának

Részletesebben

Tisztelt Pedagógusok!

Tisztelt Pedagógusok! Tisztelt Pedagógusok! Makó Város Önkormányzata mindig kiemelt figyelmet fordított az oktatásra, mert tudtuk és ma is így gondoljuk, hogy a jövõnket ezzel alapozzuk meg. Ezért történt meg az, hogy 2003

Részletesebben

A kompetencia fogalmának különböző megközelítési módjai

A kompetencia fogalmának különböző megközelítési módjai MAGYAR PEDAGÓGIA 109. évf. 3. szám 227 259. (2009) AZ INFORMATIKAI KOMPETENCIA, A PEDAGÓGIAI GYAKORLAT ÉS AZ INNOVÁCIÓS SIKERESSÉG ÖSSZE- FÜGGÉSEI AZ EURÓPAI DIGITÁLIS TANANYAGPORTÁL MAGYAR KIPRÓBÁLÓI

Részletesebben

Szakdolgozat. Tomasovszky Edit

Szakdolgozat. Tomasovszky Edit Szakdolgozat Tomasovszky Edit 2014 Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Pedagógia Intézeti Tanszék Az információs és kommunikációs technikák alkalmazása az általános iskolai oktatásban

Részletesebben

Az online projektmunka és megvalósításának eszközei

Az online projektmunka és megvalósításának eszközei TANULMÁNYOK Hülber László Az online projektmunka és megvalósításának eszközei Az oktatási célú közösségi hálózatok használatának praktikus kérdései 1 Bevezetés A projektmódszer egy olyan komplex nevelési

Részletesebben

VII. OKTATÁS-INFORMATIKAI KONFERENCIA. Tanulmánykötet

VII. OKTATÁS-INFORMATIKAI KONFERENCIA. Tanulmánykötet 1 VII. OKTATÁS-INFORMATIKAI KONFERENCIA Tanulmánykötet 1 VII. Oktatás-Informatikai Konferencia Tanulmánykötet Szerkesztő: Ujhelyi Adrienn és Lévai Dóra 2 VII. OKTATÁS-INFORMATIKAI Konferencia ELTE Pedagogikum

Részletesebben

módszertani kézikönyv

módszertani kézikönyv módszertani kézikönyv Innovating Vocational Educational Training Applying Games Realities a szakképzés innovációja web 2.0 alapú játékokkal Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a

Részletesebben

IKT - MOZAIK Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához

IKT - MOZAIK Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához IKT - MOZAIK Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Budapest, 2010 A kiadvány a TÁMOP

Részletesebben

1 E-tanulás, e-learning

1 E-tanulás, e-learning 1 E-tanulás, e-learning Az e-tanulás szóról talán elmondható, hogy egyre mélyebb gyökeret ver a magyar nyelvben, az azonban biztos, hogy idegensége még a legmodernebb nyelvezetet használók számára is nyilvánvaló.

Részletesebben

Web2.0SEE. Tanulságok

Web2.0SEE. Tanulságok Web2.0SEE Tanulságok www.web2see.eu Magyar változat: Budapesti Szociális Forrásközpont www.bszf.hu Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány a szerző nézeteit

Részletesebben

Távoktatástól Távoktatásig

Távoktatástól Távoktatásig Kovács Ilma Távoktatástól Távoktatásig Egy kutató elemzései és részvétele Magyarország távoktatásában 1973 és 2006 között Válogatott tanulmányok, cikkek és előadások gyűjteménye Budapest 2006 Kovács Ilma

Részletesebben

MŰSZAKI PROGRAMOZÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

MŰSZAKI PROGRAMOZÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés MŰSZAKI PROGRAMOZÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése MŰSZAKI PROGRAMOZÓ Feladatok és tevékenységek

Részletesebben

Tananyagfejlesztő keretrendszerrel segített tehetséggondozás

Tananyagfejlesztő keretrendszerrel segített tehetséggondozás Tehetséggondozó módszertani kiadvány Suszter Balázs Tananyagfejlesztő keretrendszerrel segített tehetséggondozás Gazdagítás alkalmazói ismeretek alkalmazásával 5 Tehetséggondozó módszertani kiadvány 5

Részletesebben

KURZUSÉRTÉKELÉS VALIDÁCIÓS JELENTÉS LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/35

KURZUSÉRTÉKELÉS VALIDÁCIÓS JELENTÉS LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/35 LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER KURZUSÉRTÉKELÉS VALIDÁCIÓS JELENTÉS Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi,

Részletesebben

Alap-osan beszámoló. Autentikus anyagok alkalmazása az általános iskolai idegennyelv-tanításban.

Alap-osan beszámoló. Autentikus anyagok alkalmazása az általános iskolai idegennyelv-tanításban. Alap-osan beszámoló Autentikus anyagok alkalmazása az általános iskolai idegennyelv-tanításban. Bevezető A Világ Nyelv program részeként az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2004-ben meghirdette az általános

Részletesebben

Tanulmány (Írta: Hunya Márta, Dancsó Tünde, Galbácsné Szabó Gabriella, Tartsayné Németh Nóra. Szerkesztette: Hunya Márta)

Tanulmány (Írta: Hunya Márta, Dancsó Tünde, Galbácsné Szabó Gabriella, Tartsayné Németh Nóra. Szerkesztette: Hunya Márta) INFORMATIKAI ESZKÖZÖK HASZNÁLATA A TANÍTÁSI ÓRÁKON Az SDT használatának pedagógiai támogatása 1 Tanulmány (Írta: Hunya Márta, Dancsó Tünde, Galbácsné Szabó Gabriella, Tartsayné Németh Nóra. Szerkesztette:

Részletesebben

ZÁRÓDOLGOZA T. M a r to n n é M ia v ecz Márta

ZÁRÓDOLGOZA T. M a r to n n é M ia v ecz Márta 1. ZÁRÓDOLGOZA T M a r to n n é M ia v ecz Márta 2 010 1. Pannon Egyetem, Veszprém Műszaki Informatikai Kar Matematika Tanszék Tanári mesterképzési szak Informatikatanári szakképzettségi terület ISKOLAI

Részletesebben

IDEGENNYELV-OKTATÁS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 1-3. ÉVFOLYAMÁN

IDEGENNYELV-OKTATÁS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 1-3. ÉVFOLYAMÁN IDEGENNYELV-OKTATÁS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 1-3. ÉVFOLYAMÁN 2009 Készítette: Dr. Morvai Edit Öveges Enikő A felmérés portáljának programozását, az adatok rendszerezését végezte Dr. Ottó István Tartalomjegyzék

Részletesebben

MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ELEMEKKEL TÁMOGATOTT PROGRAMOZÁS OKTATÁSA

MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ELEMEKKEL TÁMOGATOTT PROGRAMOZÁS OKTATÁSA MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ELEMEKKEL TÁMOGATOTT PROGRAMOZÁS OKTATÁSA DOKTORI ÉRTEKEZÉS PÁNTYA RÓBERT 2011 Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatika Doktori Iskola Az informatika alapjai és módszertana Doktori

Részletesebben

A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE

A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA Neveléstudományi Kar Budapesti Kihelyezett Tagozat A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE Konzulens: Fehér Miklós OSZK-KI Kutatási és Szervezetfejl.

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPPEL TÁMOGATOTT EGYÜTTMŰKÖDŐ TANULÁS ONLINE KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATOS KÖRNYEZETBEN

SZÁMÍTÓGÉPPEL TÁMOGATOTT EGYÜTTMŰKÖDŐ TANULÁS ONLINE KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATOS KÖRNYEZETBEN MAGYAR PEDAGÓGIA 109. évf. 3. szám 261 285. (2009) SZÁMÍTÓGÉPPEL TÁMOGATOTT EGYÜTTMŰKÖDŐ TANULÁS ONLINE KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATOS KÖRNYEZETBEN Molnár Pál ELTE TTK, Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai

Részletesebben

Információs társadalmi tanulmányok a gyakorlatban bemutatkozik a NETIS-projekt

Információs társadalmi tanulmányok a gyakorlatban bemutatkozik a NETIS-projekt TARTALOM BEKÖSZÖNTÕ 6 Pintér Róbert Információs társadalmi tanulmányok a gyakorlatban bemutatkozik a NETIS-projekt A NETIS (Network for Teaching Information Society, Hálózat az információs társadalom tanításáért)

Részletesebben

Számítógéppel támogatott turizmusoktatás 1

Számítógéppel támogatott turizmusoktatás 1 Számítógéppel támogatott turizmusoktatás 1 A szállodamenedzser képzést támogató oktatási segédanyag-gyűjtemény FARKAS ATTILA a, KATONÁNÉ ERDÉLYI EDIT b a Eszterházy Károly Főiskola, Gazdaságtudományi Intézet

Részletesebben

ÖSSZEGZÉS. Az összegyűjtött komplex pedagógiai rendszer tartalmú jó gyakorlatok című tanulmányról

ÖSSZEGZÉS. Az összegyűjtött komplex pedagógiai rendszer tartalmú jó gyakorlatok című tanulmányról ÖSSZEGZÉS Az összegyűjtött komplex pedagógiai rendszer tartalmú jó gyakorlatok című tanulmányról A közoktatás tartalmi fejlesztésében a pedagógiai munka hatékonyságának növelésében jelentős szerepük van

Részletesebben

SZÜKSÉGLETELEMZÉS 110 KITÖLTÖTT KÉRDŐÍV ALAPJÁN LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER

SZÜKSÉGLETELEMZÉS 110 KITÖLTÖTT KÉRDŐÍV ALAPJÁN LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER SZÜKSÉGLETELEMZÉS 110 KITÖLTÖTT KÉRDŐÍV ALAPJÁN Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit

Részletesebben

INSPIRÁCIÓ TEHETSÉGSZÁM SNI MINI PILOT OPER 3080. Játszani mindenki szeret - Előzmények. Műhelybeszélgetés Kaposváron - Reflexiók INSPIRÁCIÓ

INSPIRÁCIÓ TEHETSÉGSZÁM SNI MINI PILOT OPER 3080. Játszani mindenki szeret - Előzmények. Műhelybeszélgetés Kaposváron - Reflexiók INSPIRÁCIÓ Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete INSPIRÁCIÓ TÁMOP -3.4.5-12-2012-0001 TEHETSÉGHIDAK PROGR AM I N S P I R Á C I Ó Különszám INSPIRÁCIÓ TEHETSÉGSZÁM SNI MINI PILOT OPER 3080 Játszani mindenki

Részletesebben

Vállalkozói kompetencia fejlesztése a közoktatásban

Vállalkozói kompetencia fejlesztése a közoktatásban Fejlesztés, innováció 117 Gönczöl Enikő Jakab György Dr. Cser Erika Vállalkozói kompetencia fejlesztése a közoktatásban Az itt következő összeállításban a TÁMOP 3.1.1 6.4.2 elemi projekt kutatásaiból és

Részletesebben

A CALIBRATE Európai Digitális Tananyagportál kipróbálásának tapasztalatai

A CALIBRATE Európai Digitális Tananyagportál kipróbálásának tapasztalatai A CALIBRATE Európai Digitális Tananyagportál kipróbálásának tapasztalatai Kárpáti Andrea, (ELTE TTK), Hunya Márta, (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) Lakatosné Török Erika, (Kecskeméti Főiskola, GAMF),

Részletesebben

A pályázat adatai Szakképzõ intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejû szakképzés bevezetésére pályázaton

A pályázat adatai Szakképzõ intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejû szakképzés bevezetésére pályázaton A pályázat adatai Szakképzõ intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejû szakképzés bevezetésére pályázaton Kedvezményezett Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor

Részletesebben