B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM"

Átírás

1 S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM

2 Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám: 8/ nevelőtestület képviseletében A dokumentum jellege: nyilvános; Iktatószáma: Megtalálható: A vezetői irodában, a nevelőtestületi szobában valamint minden csoportszobában. Érvényes: A kihirdetés napjától visszavonásig Verziószám 2. / Készült 10 példány módosított változat A programot készítette: Krajcsovitsné Döry Krisztina óvodavezető A programot benyújtja: A Szentimrevárosi Gesztenyéskert Óvoda nevelőtestülete 2

3 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. 1.Óvodánk jellemző adatai, helyzet meghatározása I.2. A helyi nevelési program módosításának indoklása II. Küldetésnyilatkozat III. Óvodánkról IV. Céljaink és alapelveink 1. Céljaink 2. Alapelveink 3. Óvodaképünk 4. Gyermekképünk 5. Sajátos nevelés sajátos szükséglet V. Az esztétikai nevelésünk célja, alapelve VI. A nevelés keretei 1. Az egészséges életmód alakítása 2. A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása 3. Érzelmi és erkölcsi nevelés és a szocializáció biztosítása 4. Az anyanyelvi és értelmi fejlesztés, nevelés 5. Ünnepeink 6. Munka jellegű tevékenységek VII. A tevékenység formái 1. A szabad játék 2. Tevékenységben megvalósuló tanulás 3. Külső világ tevékeny megismerése 4. Ének-zene, énekes játék, tánc 5. Vers, mese 6. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 7. Mozgás VIII. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek IX. A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére

4 X. Partnerkapcsolatok működtetése XI. Óvodai életünk szervezeti és működési rendje XII. Szolgáltatásaink XIII. Érvényes rendelkezések XIV. Legitimációs záradék XVI. Forrásmunkák 2

5 I. ÓVODÁNK JELLEMZŐ ADATAI, HELYZET-MEGHATÁROZÁSA Intézményünk neve, székhelye: Szentimrevárosi Gesztenyéskert Óvoda 1113 Budapest, Badacsonyi u Intézményünk alapítója: Budapest Főváros XI. Kerületi Tanács V. B Budapest Bocskai u. 39/41 Intézményünk felügyeleti szerve: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata, Képviselő testülete 1113 Budapest, Bocskai u. 39/41 Óvodánk OM azonosítója: Jogszabályban meghatározott közfeladatunk: A három éves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja, feladata változatlanul a gyermeki személyiség harmonikus testi, szellemi, érzelmi fejlődésének elősegítése. Csoportjaink száma: 8 csoport Az óvoda maximális férőhelyeinek száma: 217 fő I.2. A Pedagógiai Program módosításának indoklása: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 3

6 A 137/1996. (VII. 28.) Kormányrendelet az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának kiadásáról, valamint a Melléklet a 137/1996. (VIII. 28) Kormányrendelethez. 2/2005 (III. 1.) OM rendelet a SNI gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a SNI tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 4

7 II. KÜLDETÉSNYILATKOZAT Fontosnak tartjuk, hogy az óvodánkban elkötelezett, felkészült, gyermekszerető pedagógusok önfeledt, boldog gyermekkort biztosítsanak óvodásainknak. Munkánknak maga A GYERMEK is része, szakmai életünknek alkotó eleme. Vállaljuk, hogy mindent megteszünk a 3 7 éves korú gyermekekért, a családokért, a harmonikus gyermekkor megteremtéséért, az óvodás évek önfeledtségének megőrzéséért. Tevékenységünket szolgálatnak tekintjük. Elhivatottan vagyunk gyermekeink között, és differenciáltan, személyre szabva adjuk meg azt, amire szükségük van. Elengedhetetlen a prevenció, a tehetséggondozás! Hisszük, hogy ebben a legfontosabb tényező: a feltétel nélküli gyermekszeretet és a magas színtű szakmai tudás. Partnereink érdekében olyan módon kívánjuk vállalásainkat teljesíteni, hogy azok megfeleljenek az állandóan változó igényeknek. Felelősek vagyunk azért, hogy óvodásaink olyan erkölcsi és esztétikai érzékkel rendelkezzenek, amely biztos alapot jelent a további életükben. A morális érzékenység és a helyes magatartás által legyenek képesek alkalmazkodni a nevelés következő szintjének elvárásaihoz. Intézményünk kinyilvánítja, hogy a gyermekben az értéket keressük! Nem terheljük a gyermekeket feleslegesen, rosszul értelmezett ambíciók megvalósításával. 5

8 III. ÓVODÁNKRÓL Óvodánk dél Budán, a XI. kerület fás, ligetes részében, a Gellért hegy déli lábánál, a Badacsonyi utcában található. Könnyen megközelíthető, hiszen két forgalmas út közelében, a Villányi út és a Bocskai út között helyezkedik el. Rövid sétányira van tőlünk az arborétum, a Feneketlen tó és a Gellért hegy, ahová óvodás csoportjaink gyakran ellátogatnak. Itt játszhatnak, élvezhetik a park jó levegőjét, csodálhatják a természeti szépségeket. Óvodánk egyik épülete 1930-ban épült. Itt három csoportban vannak gyermekeink szép, tágas és világos szobákban. Másik épületünk, a badacsonyi utcai, 1974-ben épült. Itt négy csoportban gondoskodunk a gyermekekről. Udvarunkat gesztenyefák övezik, innen ered elnevezésünk: Szentimrevárosi GESZTENYÉSKERT Óvoda. Csoportjaink szervezése: homogén és vegyes, de törekszünk az életkort tekintve homogén csoportok kialakítására. Udvarunkban négy nagyméretű homokozót és megszokott udvarrészeket használnak óvodásaink. A szabadban kerékpározhatnak, rollerezhetnek, futkározhatnak a gyermekek. Minden évszakban, közvetlen környezetükben tapasztalhatják a természet változásait. Kertünk szépsége kellemes érzést kínál minden gyermek számára, biztosítva a feszültségek levezetésének, feloldásának lehetőségét. A családok többsége a XI. kerületben lakik, így a gyermekek közelről érkeznek hozzánk. (Udvarunkon átmenetileg helyet biztosít a fenntartó egy más fenntartású óvodai csoportnak.) A helyi nevelési program megvalósításához szükséges személyi feltételek: Óvodánk személyi feltételei adottak a Pedagógiai Program megvalósításához. Dolgozóink a törvényi előírásnak megfelelő végzettséggel rendelkeznek. 6

9 Belső erőforrásaink legfontosabb tényezője, a nevelőmunka kulcs-szereplője az óvodapedagógus, aki szeretettel, türelemmel, befogadó, támogató attitűddel van jelen a gyerekek között. Toleráns, tapintatos, odafigyelő, és tiszteli a rábízott kisgyermekeket. Óvónőink igényességét jelzi, hogy mindenki törekszik a szakmai megújulásra, az önképzésre, önfejlesztésre. Ennek is köszönhető, hogy pedagógusaink alkalmasak arra, hogy mintát, modellt nyújtsanak. Óvodánkban a Köznevelési Törvénynek megfelelően teljes nyitvatartási időben, a nevelés egész időtartamában óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. Nevelőtestületünk arra törekszik, hogy humanizáló közösség legyen, melynek jellemzői: érdeklődnek a másik iránt és elfogadják egymást munkájukat a nevelésbe vetett hit irányítja első a közösségi érdek, de emellett nagyon fontos az egyén önmegvalósításhoz való joga is Az óvodánkban dolgozó pedagógusok szakmai felkészültségéről, kvalitásáról, attitűdbeli jellemzőiről a következők mondhatók el: pedagógiai optimizmus (az eredményességben és az újrakezdésben való bizalom) példamutatás beszédben és cselekvésben szeretet és tisztelet a gyermekek iránt kreativitás, humor szülők, és egymás tisztelete hivatástudat felelősségérzet a gyermekek sokoldalú és differenciált fejlesztése folyamatos önképzés, megfelelő szakmai önismeret tolerancia és empátia innováció érzelmi gazdagság, a játék szeretete 7

10 Az óvodapedagógusok alapvető feladatai: A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus és az óvoda valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell értékű szerepet tölt be. Az óvodapedagógus jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek A nemzetiséghez tartozó gyermekeket is nevelő óvodában dolgozóknak feladatuk, hogy megvalósítsák a nemzetiségi, etnikai óvodai nevelés célkitűzéseit. A migráns gyermekeket is nevelő óvodában dolgozóknak feladatuk lehetőséget teremteni ahhoz, hogy a gyermekek megismerhessék egymás kultúráját, anyanyelvét. A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű az óvodapedagógus és az óvoda más dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja és viselkedése. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint különösen jelentős az óvoda együttműködő szerepe az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális felkészültséggel rendelkező szakemberekkel. Dajkáink személyiségére jellemző a gyermekszeretet, a megértés. Képesek a pedagógusokkal összhangban segíteni a nevelőmunkát. Óvónők és dajkák szakmai kapcsolatára jellemző: Egymás munkájának ismerete, megbecsülése, segítése. Összehangolt munka végzése a gondozás terén. Odafigyelés egymásra a gyermekek fejlesztése érdekében A dajkák feladatai: a gyermekek gondozásában aktívan közreműködni az óvónők munkáját segíteni és azokat az értékeket, elvárásokat közvetíteni a gyermekek felé, melyeket a nevelők is nap-nap után közvetítenek 8

11 Fontosnak tartjuk az óvoda alkalmazottai és a gyermek, a gyermekek, valamint az óvodai alkalmazottak közötti összehangolt kapcsolatot, amelyben a gyermekek számára pozitív felnőtt mintát adunk. A pedagógiai programunkhoz szükséges tárgyi feltételek: Óvodánk rendelkezik a Pedagógiai Program megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel, az alábbi jogszabályoknak megfelelően: (363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet - Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kulcs- tartalmai, 2. melléklet a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelethez: JEGYZÉK a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről) Az eszközjegyzék alapján az elkövetkező években is folytatni kívánjuk az elhasználódott eszközök cseréjét, illetve új, korszerű eszközökkel történő fejlesztését. A nevelési program megvalósítását szolgáló tárgyi feltételeket, (eszközlistát) az 1-es számú függelék tartalmazza. Épületeink megfelelő komforttal rendelkeznek. Felszereltségük, belső képük harmonikus és kedves. A termek magasak, világosak, tágasak. Törekvésünk, hogy pedagógiai elképzeléseinket az óvoda külsőségei is jelezzék. Aki ide belép, az a mese és a csodák birodalmába lépjen be. A csoportszobák felszereltsége jó. Arra törekszünk, hogy amit a gyermekek használnak (tárgyakat, eszközöket), testméreteiknek megfelelő méretben és magasságban, biztonságosan legyenek elhelyezve. Változatos és személyes helyeket biztosítunk gyermekeink számára. Az esztétikai nevelés területéhez tartozó tárgyi eszközök fejlesztését előre megtervezzük. Ezek beszerzése, készítése, gyűjtése folyamatos feladatunk. 9

12 Eszközrendszerünk fejlesztésekor legfontosabb elv, hogy: az eszköz megfeleljen a gyermek életkori sajátosságainak balesetmentes legyen kiváló minőségű és esztétikus legyen az óvoda helyi nevelési programjában megfogalmazott cél és feladatrendszer megvalósítását szolgálja A dolgozóknak az óvodában a megfelelő munkakörnyezet biztosított. A szülőkkel való beszélgetésre, szülők fogadására alkalmas hellyel rendelkezünk. IV. CÉLJAINK ÉS ALAPELVEINK 1. Céljaink: A tapasztalat-, és élménynyújtás, amely segítségével a környező világ a kisgyermek számára megfoghatóvá válik, és képessé teszi őket a valóság felismerésére, befogadására. Célunk, hogy a gyermek rátaláljon, rácsodálkozzon az őt körülvevő sok szépségre, érdekességre. Olyan óvodát szeretnénk létrehozni, ahol szép, esztétikus környezetben óvónők és dajkák együttműködése segíti a gyermekek nevelését, testi, lelki és szociális szükségleteik kielégítését, egyéniségük szabad kibontakoztatását. Óvodánkban a különleges gondozást igénylő, valamint a tehetséges gyerekeket is sikerhez, s ezzel a képességüknek megfelelő, szervezett tanulási lehetőséghez segítjük. Célunk egy olyan gyermekközpontú intézmény, amelyben a családokkal együttműködve a gyermekek hat illetve hét éves korra éretté, alkalmassá válnak a szervezett tanítás következő szintjére. 2. Alapelveink: Szemléletmódunk az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja irányvonalát követi. Alapelvünk, hogy gyermekeink jogai mindenek felett állnak. Ennek megfelelően minden a gyermekből indul ki, értékrendünk is ezt közvetíti. 10

13 A program alapelve, fő feladata, hogy sajátos szervezettsége által biztosítsa minden gyermek számára, hogy az érzelmi alapú élmények folyamatos töltekezésével, a gyermek egyéni vágyai és ötletei a kötetlen, szabad, széles skálán mozgó játéklehetőségekben kibontakozhassanak. A gyermek nyitottságára, már meglévő tudására építve óvodánk elősegíti, hogy a gyermekek tudjanak rácsodálkozni a természetben és az emberi környezetben megmutatkozó jóra, szépre, tisztelve és becsülve azt. A gyermek személyiségét tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezi. Nevelésünk hozzájárul, ill. segíti a gyermekek személyiségfejlődését, egyéni képességeinek kibontakoztatását, különös tekintettel a művészetek iránti fogékonyságra. A gyermekek esztétikai nevelése a művészeteken, művészeti tevékenységeken keresztül valósul meg. Ennek során alakul alkotó gondolkodásuk, kreativitásuk, és kompetenciaélményhez jutnak. A művészettel, mint eszközzel a gyermek személyiségfejlődésébe nem beleavatkozunk, hanem megsegítjük azt a természetes fejlődési folyamatot, melynek során gyermekeink egyre magasabb szintre jutnak el. Az egyes művészeti tevékenységek hatalmas segítséget jelentenek a sajátos neveléséi igényű, BTMN-es gyermekeinknek is, mert fejlesztő hatása mellett oldja a szorongásokat, sikerélményt biztosít, szárnyakat ad a gyermeki személyiségnek. Az egyes, sérülésspecifikus fejlesztési feladatok könnyen integrálhatóak a művészeti tevékenységekbe. A közös alkotás, együtt zenélés stb. a közösségbe való beilleszkedést, a pozitív személyiségjegyek erősítését is nagyban segítik. Az anyanyelvi fejlesztést a nevelés teljes folyamatában végezzük A gyermekek anyanyelvi kultúráját megalapozni és fejleszteni csak olyan óvodai légkörben lehet, ahol a szeretetteljes bizalom érzékelhető. Ebben a légkörben lehetőséget kapnak a gyermekek a beszédre, szóbeli kifejezésmódjuk fejlesztésére. Alapvetőnek tartjuk, hogy csoportjainkban megfelelő, a tanulást támogató, beszélő környezetet biztosítsunk gyermekeink számára. 11

14 Az óvónők példamutató beszéde, beszédkultúrája, a mindennapos meghitt beszélgetések, mesék, versek, ölbeli mondókák segítik a beszédértés, beszédprodukció képességének fejlesztését. A verbális és nonverbális kommunikáció fejlesztése, az anyanyelv szeretetére nevelés nevelőmunkánkban kiemelt szerepet kap. Gyermekeink személyiségi jogai is érvényesülnek, hiszen kérdezhetnek, válaszolhatnak, véleményüket megfogalmazhatják, kiélhetik kommunikációs vágyaikat. Nevelésünkben alapértéknek tekintjük: a gyermekközpontúságot a nevelésközpontúságot, az óvó-védő, szociális és fejlesztő funkciót a családokkal való szoros és nyitott kapcsolatok alakítását a preventív szemléletű nevelést az életkorhoz és a gyermek értelmi fejlettségéhez való igazodást a tevékenységekre, cselekvésre épülő nevelési, tanulási folyamat megerősítését a játékot kiemelt jelentőségűnek tekintjük a gyermekek egyéni fejlesztésében, a tehetséggondozásban, a felzárkóztatásban a differenciálás érvényesülését a harmonikus környezet fenntartását, az esztétikai követelményeket és a tisztaság igényét a tehetséggondozást a kisebbek, gyengébbek védelmét a toleranciára nevelést, az esélyegyenlőség biztosítását a különbözőségek elfogadására nevelést (bőrszín, fogyatékosság, vallási, nyelvi eltérés stb.); az egyenlő hozzáférés biztosítása mellett helyes értékrend kialakítását, megerősítését a tudomásunkra jutott információkat és adatokat a legszigorúbb titoktartással kezeljük 12

15 Fontosnak tartjuk a tradicionális értékek megalapozását, ismeretét, fejlesztését. Így: a hazaszeretetre nevelést, az egészséges nemzettudat kialakítását az anyanyelv ápolását a történelmünk iránti érdeklődést (életkornak megfelelően) a bennünket körülvevő környezet óvását, szépségének megőrzését a másik ember tiszteletét, megbecsülését az otthonról hozott értékek megőrzését (így is érintkezik a család és az óvoda partnerré válik a szülői ház az óvodai hagyományok ápolásában, megőrzésében) Óvodai értékrendünk fontos része a közösségi nevelés. Feladatunk a gyermekek erkölcsi és érzelmi életének fejlesztése, az egyén és a közösség együtthatásában. Gyermekeinket megfelelő önértékelésre, önbecsülésre neveljük, mert csak ezek birtokában lehetnek közösségünk kiegyensúlyozott, boldog tagjai. Mivel óvodánk városi környezetben, forgalmas utak között fekszik, feladatunknak tekintjük megalapozni a gyermekek életvédelmi ismereteit (közlekedési ismeretek, váratlan emberi megnyilvánulások, verekedés stb.). Arra törekszünk, hogy a gyermekek koruknak és értelmi képességeiknek megfelelően az esztétikai élmények sokoldalú lehetőségein keresztül komplex tapasztalatokat és ismereteket szerezzenek az őket körülvevő világról. 3. Óvodaképünk: Nevelési céljaink és feladataink megvalósítása biztosítja azt, hogy gyermekeink a nap minden percében szeretetben, biztonságban, esztétikus környezetben éljenek, ahol szabadon játszhatnak, mozoghatnak, beszélhetnek, gondolkodhatnak és tevékenykedhetnek. Óvodaképünk középpontjában a gyermek és az óvodapedagógus áll. Óvodánkban olyan pedagógiai szemlélet uralkodik, hogy a befogadó attitűd természetes mind az óvodapedagógusok, mind a nevelőmunkát segítő munkatársak, valamint a szülők és a gyermekek számára is. Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. 13

16 Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Az óvodában, miközben az teljesíti a funkcióit, a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei. Hisszük és valljuk, hogy a két nevelési színtér, azaz a család és az óvoda csak együttesen tudja biztosítani a gyermekek számára a legoptimálisabb feltételeket, lehetőségeket a harmonikus fejlődéshez, az emberi értékek közvetítéséhez, a hátrányok kiegyenlítéséhez. Alapelvként fogadjuk el, hogy a gyermeket, mint fejlődő személyiséget gondoskodás és különleges védelem illeti meg. A gyermek semmiféle módon, formában nem részesülhet hátrányos megkülönböztetésben. Nevelésünk során alkalmazott pedagógiai intézkedéseinket a gyermekek személyiségéhez igazítjuk. A gyermekek érdekeit szem előtt tartva érvényesülnek innovatív pedagógiai törekvéseink, módszertani szabadságunk. Óvodánk pedagógiai tevékenységrendszere a megfelelő tárgyi környezet meglétével együtt elősegíti a környezettudatos magatartás mihamarabbi kialakulását az óvodásokban. Példaadással, gyakorlat orientált, tevékenység központú és a közösségi lét pozitívumait kiemelő módszerekkel dolgozunk. Gyermekközpontú nevelésünkből adódóan a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszünk úgy, hogy biztosítjuk minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést. Az óvoda nem ad helyet az előítéletek kibontakozásának, sem társadalmi, sem nemi, sem egyéb értelemben. 14

17 A gyermeket fejlődő személyiségnek tekintjük, akinek testi- lelki szükségletei kielégítésében odafigyelő, segítő partnerei, támaszai vagyunk. 4. Gyermekképünk: Az óvodáskor személyiségjegyeit figyelembe véve alakítjuk gyermekképünket, melyben minden gyermek egy szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény. Fejlődő személyiség, aki életkoronként és egyénenként jellemző és változó. Magatartása érzelmileg vezérelt, ezért számára fontos az érzelmi biztonság megteremtése. Érdeklődő, kíváncsi, rácsodálkozik a világra. Szívesen játszik, tevékenykedik, alkot, véleményét megfogalmazza. Önállóságra és elismerésre vágyik. Az állandó figyelem, a visszajelzés számára létszükséglet, fejlődésének alapfeltétele. Feladatunk, hogy a gyermek egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Jelentsen értéket számukra: A játék öröme az önmegvalósítás öröme a másik ember tisztelete a kulturált magatartás szokásainak betartása a természet szeretete, a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés elősegítése a szép magyar beszéd művelése, önkifejezés elsajátítása az önművelés folyamatossága a szabad véleménynyilvánítás az érzelmi intelligencia jellemző személyiségvonása az egészséges életmód a különbségek tisztelete, elfogadása a másik ember felé megnyilvánuló odafordulás, segítségnyújtás az emberi jogok tiszteletben tartása 15

18 Nevelésünk eredményeképp az óvodáskor végére a gyermek a különbözőségekkel természetes módon együtt él, korának megfelelő módon empatikus, szolidáris játszótárssá, csoporttárssá formálódik. Nevelőmunkákban kerüljük a sztereotipizálást, a klisé képek kialakítását. Értelmezésünkben óvodáskorban a nemi identitás megalapozása az életkori sajátosságokból adódóan néhány általános jellemző közvetítésére épül. Hisszük, hogy az óvodáskor olyan szenzitív időszak a gyermek életében, amikor előítéletek nélkül képes a különbözőségek elfogadására. Az általunk biztosított, élmények feldolgozását támogató környezetben felnövő gyermek maga is befogadóvá, elfogadóvá, együttműködővé és segítőkésszé válik. A gyermeki jogokat tiszteletben tartva: Elfogadjuk olyannak, amilyennek született. Saját ritmusában élhet, fejlődhet, miközben biztosítjuk számára az egyenlő hozzáférést. Érzelmi és erkölcsi biztonságban alakíthatja társas kapcsolatait. Személyisége tiszteletben tartásával méltóságban, bizalomban nevelkedhet. Örömben alkothat, tevékenykedhet, kommunikálhat. Az óvoda szakmai életének alkotó részese. Az egyes gyermekek számára a legoptimálisabb elvárásokat, problémahelyzeteket teremtjük meg, miközben figyelembe vesszük terhelhetőségüket, általános és pillanatnyi állapotukat Minden kapcsolatának és tevékenységének egyetlen korlátja lehet; a gyermek érdeke! 5. Sajátos szükséglet - sajátos nevelés A Szentimrevárosi Gesztenyéskert Óvoda azzal, hogy integráltan nevel sajátos nevelési igényű gyermekeket, többet vállal annál, mint hogy befogadja kis óvodásait. Hisszük, hogy a hozzánk járó gyerekek nem akkor lesznek igazán boldogok és kiegyensúlyozottak, ha egyformán bánunk velük, hanem akkor, ha mindenkinek azt és annyit biztosítunk, amire szüksége van. 16

19 Sajátos nevelési igényű gyermekeink; - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével, valamint a beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarral küzdő gyermekek - minden esetben szakszerű, sajátos nevelési igényüknek megfelelő nevelésben részesülnek. A hozzánk járó gyermek nevelésénél soha nem veszítjük szem elől, hogy: az elvárások igazodjanak a gyermek fejlődésének üteméhez fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósuljanak meg a nevelés, fejlesztés soha ne terhelje túl a gyermekeket A célzott fejlesztést, annak szervezeti keretét, speciális módszer-, és eszközrendszerét minden esetben a gyermek egyéni állapotához igazítjuk. Az egyénre szabott fejlesztési stratégia kialakítása az integrált nevelésben jártas szakemberek: óvodapedagógusok, gyógypedagógusok, logopédusok, pszichológusok stb. segítségével kell, hogy elkészüljön. Éppen ezért nagy hangsúlyt fektetünk a megfelelő partnerkapcsolatok kialakítására, ápolására. Rendszeres kapcsolattartás szükséges a gyermeket nevelő, fejlesztő összes szakemberrel. Igen lényeges, hogy az intézményen belül is az adott témában jártas kollégák segítségét igényelhessük, és vegyük is igénybe. A team-munka, a szakmai megbeszélés, az önvizsgálat, ahogy minden nevelő-oktató munka folyamán, úgy itt is nagy hangsúlyt kell, hogy kapjon. A kapcsolattartás, tanácsadás nem csak a szakember-szakember közötti kommunikáció során fontos, hanem a szakember-szülő között is. A sajátos nevelési igényű gyermekek szüleinek is megkülönböztetett, személyre szabott, az igényekhez igazított kapcsolattartási formákat kínálunk. Óvodapedagógusaink, a csoporttal kapcsolatos minden munkát mérlegelve, amennyire lehet, rugalmasan kezelik a felmerülő igényeket (pl. egy elhúzódó beszoktatás, rendszeres megbeszélések stb.). Akkor tekintjük az integrációt sikeresnek, ha a gyermek be tudott illeszkedni a csoportjába, és saját képességeihez mérten az elvárható, megfelelő mértékben fejlődik. 17

20 Ehhez elengedhetetlenek a következők: a gyermeket elfogadó, meleg, toleráns és motiváló környezet, pedagógiai attitűd vegye körül a gyermek egyénre szabott, optimális terhelést biztosító nevelési és tanulási helyzetekkel, problémahelyzetekkel találkozzon minden nap változatos módszereket, tanulási formákat alkalmazunk az egyes problémahelyzetekben, nevelési kérdésekben alternatívákat keresünk segítjük a gyermek és az őt ellátó, nem óvodapedagógus (pl. utazó gyógypedagógus stb.) kolléga kapcsolatát az Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleményében megfogalmazottakat szem előtt tartjuk, az abban szereplő javaslatokat beépítjük a nevelőmunkába Pedagógusaink a példaadást, példamutatást a nevelési folyamat egyik alapkövének tekintik. Sajátos nevelési igényű gyermekinket is úgy neveljük, hogy minden különbözőségüket elfogadjuk, és természetesnek tartjuk. Így tanulja meg a csoportba járó összes kisgyermek, hogy mindenki a közösség szerves része, mindenki fontos, és pótolhatatlan. Ez nem a különböző képességek, szükségletek eltussolását jelenti, hanem azt, hogy az eltérő fejlődésmenetet természetesnek tartva segítjük hozzá az összes kisgyermeket ahhoz, hogy kiegyensúlyozottan, vidáman, és a lehető legönállóbb módon töltse nálunk óvodás éveit. Ebben a légkörben segíti a gyermekeket a dajka, és minden óvodánkban megforduló felnőtt. Azt tapasztaljuk, hogy a befogadó, természetes szerető környezet olyan fokú toleráns légkört teremt, amibe a szülők is könnyen belesimulnak. A pedagógus irányítója és kulcsembere mindenfajta nevelési folyamatnak. Természetesen ez állandó tanulást és szakmai alázatot követel tőlünk. Évek óta szerves része a mindennapjainknak a sajátos nevelési igényű gyermekek fogadására, nevelésére való felkészülés. Továbbképzések, belső továbbképzések és egyéb munkafolyamatok során bővítjük, frissítjük ismereteinket. 18

21 V. ESZTÉTIKAI NEVELÉSÜNK CÉLJA, ALAPELVEI Célunk: A kreativitás, az alkotó gondolkodás és cselekvés kialakítása a művészeti tevékenységek által. Változatos kommunikációs helyzetek megteremtésével, a társas kapcsolatok elősegítésével, a bizalom légkörének kialakításával, a gyermekek beszédaktivitásának fokozása. A gyermekek beszédkészségének gondozása, fejlesztése, a beszélő környezet biztosítása, amely beépül óvodai nevelésünk komplex folyamatába. Alapelvünk: A művészetek szeretetét már az óvodában meg lehet alapozni, ki lehet alakítani. Óvodánk olyan komplex lehetőséget biztosít a gyermekek számára, ahol koruknak, igényeiknek, érzelmeiknek megfelelően átélhetik, maguk is kipróbálhatják a művészetek egy-egy mozzanatát dalban, versben, mesében, mozgásban, képi ábrázolásban. Ezen folyamatok sikerhez, kompetenciaélményhez juttatják gyermekeinket. Az egyes művészeti ágak hatalmas teret biztosítanak a tehetséggondozáshoz. Törekszünk arra, hogy gyermekeink az őket körülvevő világban felismerjék, és rácsodálkozzanak mindenre, ami szép, ami értékes, ízléses. Az óvoda jelenlegi külső, belső képe alkalmas az esztétikum iránti fogékonyság alakítására. Tárgyi eszközeink fejlesztésénél az igényesség az egyik fő szempont. A csoportokban a bútorok, a játékok többsége természetes anyagból készült és megnyugtató. Csoportszobáink alkotásra, tanulásra serkentő környezetet biztosítanak gyermekeink számára. Az óvoda belső tere sok lehetőséget ad a gyermeki munkák bemutatására. Fontosnak tartjuk, hogy a szülők által is használt belső terek szemlélődésre, csodálkozásra, művelődésre is szolgáljanak. Művészeti tevékenységekre sok lehetőségünk van az udvaron is. A virágos részek, a virágtartók, a füves területek, a játszóeszközök, az udvaron megszülető alkotások (virágültetés, ápolás, stb.) részei az esztétikai élménynek, az örömnek, hogy a gyermek saját maga a szépség létrehozója. 19

22 Arra törekszünk, hogy az esztétikai élmények hatása jelenjen meg a gyermek erkölcsi, értelmi fejlődésében is. Esztétikai nevelésünk komplex, gyermekeink egész személyiségét fejleszti. A kisgyermeket saját tapasztalatai, élményei, tevékenységei juttatják el az esztétikai ízlés kialakításához; ezzel belső harmóniájának kialakulásához. Feladatainkat a szabad játék folyamatában, a napi tevékenységek során valósítjuk meg. Fontosnak tartjuk: Esztétikus, hangulatos légkör, környezet kialakítását Észrevetetni, felismertetni környezetünkben, a természetben, a művészeti alkotásokban a szépet". A felfedezés, a rácsodálkozás öröme legyen mindennapos. Önálló alkotásra, az esztétikum létrehozására ösztönzést, és ezen keresztül az ízlésformálást, tehetséggondozást. Esztétikai élmények nyújtását, az esztétikai fogékonyság fejlesztését, formálását. Megfelelő eszközök biztosításával a kreativitás fejlesztését. A tapasztalatszerzést, cselekedtetést. Az élménynyújtás sokféleségét, hogy érzékelje a gyermek, számára mi a szép, a vonzó. A befogadási körülményeket, a nyugodt, alkotásra hívogató légkört. Az egyéni alkotói igények kielégítését, biztosítását Tanulást elősegítő, támogató környezet megteremtését. Az olyan beszélő környezetet, amelyben a gyermek szép, kulturált magyar beszédet hall. Az esztétikumnak igyekszünk teret adni az alábbiakban is, ezért kiemelten odafigyelünk: az étkezési kultúrára gyermekeink megjelenésére, gondozottságára az ünnepek külsőségeire, az ünneplő ruhára az óvodai dolgozók megjelenésére, kultúrált viselkedésére anyanyelvi kultúrájuk gondos fejlesztése során a gyermekeink megtanulják az 20

23 élményeket szóban és képben is kifejezni az esztétikai élmények magatartásukban is tükröződnek, s ezzel párhuzamosan fejlődik a gyermekek erkölcsi értékrendje, esztétikai értékrendje, megalapozva a majdani művelt felnőtté válását a nyitott óvodai légkör hozzájárul ahhoz, hogy kibontakozzon a gyermeki kíváncsiság, fantázia Az esztétikai nevelésünk területei: 1. Szabad játék 2. Külső világ tevékeny megismerése 3. Vers, mese 4. Rajzolás, mintázás, kézimunka 5. Ének, zene, énekes játékok A kisgyermek törekszik a környezet tárgyainak, eszközeinek megismerésére, ezért fontosnak tartjuk, hogy óvodánk belső terei rendezettek, szépek legyenek, és a gyermekek számára vonzó, kíváncsiságát felkeltő legyen. Nevelőmunkánk során hangsúlyt fektetünk arra, hogy az óvoda környezetében található lehetőségeket is kihasználjuk az esztétikai élmény-szerzés során (Millenáris Park, Fővárosi Művelődési Ház, Iskolai kiállítások, egyéb időszakos kiállítások). A természet változásait, annak szépségét a kirándulások, séták folyamán csodáljuk meg. Kiemelt fontosságú a környezettudatos viselkedés kialakítása, a környezet építésére, óvására, értékeinek megőrzésére irányuló nevelés, valamint a fenntartható fejlődés érdekeinek következetes pedagógusi képviselete. A vers, mese célja az érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődés segítése. A mese a varázslatosságával, a vers a zeneiségével (is) a pozitív személyiségjegyeket alakítja. Az irodalmi művek kiválasztása és átadása során fontosnak tartjuk, hogy az alkotás tükrözzön értéket, esztétikumot, és erősítse a pozitív érzelmeket. 21

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÓVODA ÉS A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA ORFŰ 2010. TARTALOM Bevezető 1.Az óvoda adatai 2. Helyzetkép az óvodáról 2.1.Alapelveink 2.2.Gyermekképünk 2.3. Pedagógusképünk 2.4.

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM OM AZONOSÍTÓ: 036472 WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM 9700 Szombathely, Márton Áron u.58. 2013. -1- Tartalom Bevezető 3.o. I. A MI ÓVODÁNK 5.o. 1. Az óvodánk jellemző adatai 5.o. 2. Programunk küldetése,

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

" A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel.

 A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel. " A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel." ( Mérei Ferenc ) Elfogadta: a Bárdudvarnoki Óvoda-Bölcsőde nevelőtestülete ----------------

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító 201394 2013. p.h. Készítette: Matejkáné Székely Szilvia óvodavezető Cím: 2081 Piliscsaba, Bajcsy-Zs. u. 33. Tartalomjegyzék Törvényi hivatkozások,

Részletesebben

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere...

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 2 Tartalomjegyzék JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 5 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI... 6 1. KÖSZÖNTŐ... 7 2. BEVEZETŐ... 9 2.1. HITVALLÁSUNK... 9 2.2. GYERMEKKÉP... 10 2.3. ÓVODAKÉP...

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733 1 TARTALOM Bevezetés 4. Törvényi szabályozás 1.Bemutatkozás 5. 1.1. Cecei Óvoda 6. 1.2. Vajtai Óvoda 6. 2. Pedagógiai alapelveink 7. 2.1.Küldetésnyilatkozat 7. 2.2.Gyermekkép 7. 2.3.Óvodakép 9. 2.4.Jövőkép

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Érvényes a DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 című pályázat indikátortáblázatban meghatározott időtartamra 2011.08.31-től 2016.08.31-ig Nevelési-gondozási

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Készítette: Kovácsné Tobak Márta Intézményvezető, közoktatási szakértő ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉLEMÉNYEZÉSE Intézmény:

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.)

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.) Pedagógiai Program Keveháza Utcai Óvoda 1119 Budapest, Keveháza u. 4. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034453 Tóth Ildikó Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 19./2013.(08.30.)

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉS VILONYAI TAGÓVODÁJA 2013. 1 TARTALOM ADATLAPOK 3 I. BEVEZETÉS 6. II. GYERMEKKÉP 7. III. BEMUTATKOZÁS 8 IV. ÓVODA

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4.

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4. TERM. TÁRSA- ÉNEK- ZENE MESE- VERS MUNKA JÁTÉK MOZGÁS MOZGÁS DALOM EMBER RAJZOLÁS KÉZI- MATE- MATIKA BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. CSALÁD BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA

Részletesebben

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető:.. neve Legitimációs eljárás

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ BÚZAVIRÁG TAGÓVODA Kaposvár 2009 107 1. AZ ÓVODA ADATAI: Az

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 I. Az Intézmény jellemző adatai... 2 1. Az intézmény neve... 2 2. A pedagógiai program jogháttere... 3 II. Bevezető...

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Szirombontogató Óvoda Enying, Vas Gereben u. 1. Szirombontogató Helyi Óvodai Nevelési Program

Szirombontogató Óvoda Enying, Vas Gereben u. 1. Szirombontogató Helyi Óvodai Nevelési Program Enying Város Önkormányzata 8130 Enying Kossuth u. 26. Szirombontogató Óvoda Enying, Vas Gereben u. 1. Szirombontogató Helyi Óvodai Nevelési Program szakértői véleményezése Készítette: Makó Józsefné közoktatási

Részletesebben