B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM"

Átírás

1 S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM

2 Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám: 8/ nevelőtestület képviseletében A dokumentum jellege: nyilvános; Iktatószáma: Megtalálható: A vezetői irodában, a nevelőtestületi szobában valamint minden csoportszobában. Érvényes: A kihirdetés napjától visszavonásig Verziószám 2. / Készült 10 példány módosított változat A programot készítette: Krajcsovitsné Döry Krisztina óvodavezető A programot benyújtja: A Szentimrevárosi Gesztenyéskert Óvoda nevelőtestülete 2

3 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. 1.Óvodánk jellemző adatai, helyzet meghatározása I.2. A helyi nevelési program módosításának indoklása II. Küldetésnyilatkozat III. Óvodánkról IV. Céljaink és alapelveink 1. Céljaink 2. Alapelveink 3. Óvodaképünk 4. Gyermekképünk 5. Sajátos nevelés sajátos szükséglet V. Az esztétikai nevelésünk célja, alapelve VI. A nevelés keretei 1. Az egészséges életmód alakítása 2. A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása 3. Érzelmi és erkölcsi nevelés és a szocializáció biztosítása 4. Az anyanyelvi és értelmi fejlesztés, nevelés 5. Ünnepeink 6. Munka jellegű tevékenységek VII. A tevékenység formái 1. A szabad játék 2. Tevékenységben megvalósuló tanulás 3. Külső világ tevékeny megismerése 4. Ének-zene, énekes játék, tánc 5. Vers, mese 6. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 7. Mozgás VIII. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek IX. A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére

4 X. Partnerkapcsolatok működtetése XI. Óvodai életünk szervezeti és működési rendje XII. Szolgáltatásaink XIII. Érvényes rendelkezések XIV. Legitimációs záradék XVI. Forrásmunkák 2

5 I. ÓVODÁNK JELLEMZŐ ADATAI, HELYZET-MEGHATÁROZÁSA Intézményünk neve, székhelye: Szentimrevárosi Gesztenyéskert Óvoda 1113 Budapest, Badacsonyi u Intézményünk alapítója: Budapest Főváros XI. Kerületi Tanács V. B Budapest Bocskai u. 39/41 Intézményünk felügyeleti szerve: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata, Képviselő testülete 1113 Budapest, Bocskai u. 39/41 Óvodánk OM azonosítója: Jogszabályban meghatározott közfeladatunk: A három éves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja, feladata változatlanul a gyermeki személyiség harmonikus testi, szellemi, érzelmi fejlődésének elősegítése. Csoportjaink száma: 8 csoport Az óvoda maximális férőhelyeinek száma: 217 fő I.2. A Pedagógiai Program módosításának indoklása: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 3

6 A 137/1996. (VII. 28.) Kormányrendelet az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának kiadásáról, valamint a Melléklet a 137/1996. (VIII. 28) Kormányrendelethez. 2/2005 (III. 1.) OM rendelet a SNI gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a SNI tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 4

7 II. KÜLDETÉSNYILATKOZAT Fontosnak tartjuk, hogy az óvodánkban elkötelezett, felkészült, gyermekszerető pedagógusok önfeledt, boldog gyermekkort biztosítsanak óvodásainknak. Munkánknak maga A GYERMEK is része, szakmai életünknek alkotó eleme. Vállaljuk, hogy mindent megteszünk a 3 7 éves korú gyermekekért, a családokért, a harmonikus gyermekkor megteremtéséért, az óvodás évek önfeledtségének megőrzéséért. Tevékenységünket szolgálatnak tekintjük. Elhivatottan vagyunk gyermekeink között, és differenciáltan, személyre szabva adjuk meg azt, amire szükségük van. Elengedhetetlen a prevenció, a tehetséggondozás! Hisszük, hogy ebben a legfontosabb tényező: a feltétel nélküli gyermekszeretet és a magas színtű szakmai tudás. Partnereink érdekében olyan módon kívánjuk vállalásainkat teljesíteni, hogy azok megfeleljenek az állandóan változó igényeknek. Felelősek vagyunk azért, hogy óvodásaink olyan erkölcsi és esztétikai érzékkel rendelkezzenek, amely biztos alapot jelent a további életükben. A morális érzékenység és a helyes magatartás által legyenek képesek alkalmazkodni a nevelés következő szintjének elvárásaihoz. Intézményünk kinyilvánítja, hogy a gyermekben az értéket keressük! Nem terheljük a gyermekeket feleslegesen, rosszul értelmezett ambíciók megvalósításával. 5

8 III. ÓVODÁNKRÓL Óvodánk dél Budán, a XI. kerület fás, ligetes részében, a Gellért hegy déli lábánál, a Badacsonyi utcában található. Könnyen megközelíthető, hiszen két forgalmas út közelében, a Villányi út és a Bocskai út között helyezkedik el. Rövid sétányira van tőlünk az arborétum, a Feneketlen tó és a Gellért hegy, ahová óvodás csoportjaink gyakran ellátogatnak. Itt játszhatnak, élvezhetik a park jó levegőjét, csodálhatják a természeti szépségeket. Óvodánk egyik épülete 1930-ban épült. Itt három csoportban vannak gyermekeink szép, tágas és világos szobákban. Másik épületünk, a badacsonyi utcai, 1974-ben épült. Itt négy csoportban gondoskodunk a gyermekekről. Udvarunkat gesztenyefák övezik, innen ered elnevezésünk: Szentimrevárosi GESZTENYÉSKERT Óvoda. Csoportjaink szervezése: homogén és vegyes, de törekszünk az életkort tekintve homogén csoportok kialakítására. Udvarunkban négy nagyméretű homokozót és megszokott udvarrészeket használnak óvodásaink. A szabadban kerékpározhatnak, rollerezhetnek, futkározhatnak a gyermekek. Minden évszakban, közvetlen környezetükben tapasztalhatják a természet változásait. Kertünk szépsége kellemes érzést kínál minden gyermek számára, biztosítva a feszültségek levezetésének, feloldásának lehetőségét. A családok többsége a XI. kerületben lakik, így a gyermekek közelről érkeznek hozzánk. (Udvarunkon átmenetileg helyet biztosít a fenntartó egy más fenntartású óvodai csoportnak.) A helyi nevelési program megvalósításához szükséges személyi feltételek: Óvodánk személyi feltételei adottak a Pedagógiai Program megvalósításához. Dolgozóink a törvényi előírásnak megfelelő végzettséggel rendelkeznek. 6

9 Belső erőforrásaink legfontosabb tényezője, a nevelőmunka kulcs-szereplője az óvodapedagógus, aki szeretettel, türelemmel, befogadó, támogató attitűddel van jelen a gyerekek között. Toleráns, tapintatos, odafigyelő, és tiszteli a rábízott kisgyermekeket. Óvónőink igényességét jelzi, hogy mindenki törekszik a szakmai megújulásra, az önképzésre, önfejlesztésre. Ennek is köszönhető, hogy pedagógusaink alkalmasak arra, hogy mintát, modellt nyújtsanak. Óvodánkban a Köznevelési Törvénynek megfelelően teljes nyitvatartási időben, a nevelés egész időtartamában óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. Nevelőtestületünk arra törekszik, hogy humanizáló közösség legyen, melynek jellemzői: érdeklődnek a másik iránt és elfogadják egymást munkájukat a nevelésbe vetett hit irányítja első a közösségi érdek, de emellett nagyon fontos az egyén önmegvalósításhoz való joga is Az óvodánkban dolgozó pedagógusok szakmai felkészültségéről, kvalitásáról, attitűdbeli jellemzőiről a következők mondhatók el: pedagógiai optimizmus (az eredményességben és az újrakezdésben való bizalom) példamutatás beszédben és cselekvésben szeretet és tisztelet a gyermekek iránt kreativitás, humor szülők, és egymás tisztelete hivatástudat felelősségérzet a gyermekek sokoldalú és differenciált fejlesztése folyamatos önképzés, megfelelő szakmai önismeret tolerancia és empátia innováció érzelmi gazdagság, a játék szeretete 7

10 Az óvodapedagógusok alapvető feladatai: A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus és az óvoda valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell értékű szerepet tölt be. Az óvodapedagógus jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek A nemzetiséghez tartozó gyermekeket is nevelő óvodában dolgozóknak feladatuk, hogy megvalósítsák a nemzetiségi, etnikai óvodai nevelés célkitűzéseit. A migráns gyermekeket is nevelő óvodában dolgozóknak feladatuk lehetőséget teremteni ahhoz, hogy a gyermekek megismerhessék egymás kultúráját, anyanyelvét. A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű az óvodapedagógus és az óvoda más dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja és viselkedése. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint különösen jelentős az óvoda együttműködő szerepe az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális felkészültséggel rendelkező szakemberekkel. Dajkáink személyiségére jellemző a gyermekszeretet, a megértés. Képesek a pedagógusokkal összhangban segíteni a nevelőmunkát. Óvónők és dajkák szakmai kapcsolatára jellemző: Egymás munkájának ismerete, megbecsülése, segítése. Összehangolt munka végzése a gondozás terén. Odafigyelés egymásra a gyermekek fejlesztése érdekében A dajkák feladatai: a gyermekek gondozásában aktívan közreműködni az óvónők munkáját segíteni és azokat az értékeket, elvárásokat közvetíteni a gyermekek felé, melyeket a nevelők is nap-nap után közvetítenek 8

11 Fontosnak tartjuk az óvoda alkalmazottai és a gyermek, a gyermekek, valamint az óvodai alkalmazottak közötti összehangolt kapcsolatot, amelyben a gyermekek számára pozitív felnőtt mintát adunk. A pedagógiai programunkhoz szükséges tárgyi feltételek: Óvodánk rendelkezik a Pedagógiai Program megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel, az alábbi jogszabályoknak megfelelően: (363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet - Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kulcs- tartalmai, 2. melléklet a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelethez: JEGYZÉK a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről) Az eszközjegyzék alapján az elkövetkező években is folytatni kívánjuk az elhasználódott eszközök cseréjét, illetve új, korszerű eszközökkel történő fejlesztését. A nevelési program megvalósítását szolgáló tárgyi feltételeket, (eszközlistát) az 1-es számú függelék tartalmazza. Épületeink megfelelő komforttal rendelkeznek. Felszereltségük, belső képük harmonikus és kedves. A termek magasak, világosak, tágasak. Törekvésünk, hogy pedagógiai elképzeléseinket az óvoda külsőségei is jelezzék. Aki ide belép, az a mese és a csodák birodalmába lépjen be. A csoportszobák felszereltsége jó. Arra törekszünk, hogy amit a gyermekek használnak (tárgyakat, eszközöket), testméreteiknek megfelelő méretben és magasságban, biztonságosan legyenek elhelyezve. Változatos és személyes helyeket biztosítunk gyermekeink számára. Az esztétikai nevelés területéhez tartozó tárgyi eszközök fejlesztését előre megtervezzük. Ezek beszerzése, készítése, gyűjtése folyamatos feladatunk. 9

12 Eszközrendszerünk fejlesztésekor legfontosabb elv, hogy: az eszköz megfeleljen a gyermek életkori sajátosságainak balesetmentes legyen kiváló minőségű és esztétikus legyen az óvoda helyi nevelési programjában megfogalmazott cél és feladatrendszer megvalósítását szolgálja A dolgozóknak az óvodában a megfelelő munkakörnyezet biztosított. A szülőkkel való beszélgetésre, szülők fogadására alkalmas hellyel rendelkezünk. IV. CÉLJAINK ÉS ALAPELVEINK 1. Céljaink: A tapasztalat-, és élménynyújtás, amely segítségével a környező világ a kisgyermek számára megfoghatóvá válik, és képessé teszi őket a valóság felismerésére, befogadására. Célunk, hogy a gyermek rátaláljon, rácsodálkozzon az őt körülvevő sok szépségre, érdekességre. Olyan óvodát szeretnénk létrehozni, ahol szép, esztétikus környezetben óvónők és dajkák együttműködése segíti a gyermekek nevelését, testi, lelki és szociális szükségleteik kielégítését, egyéniségük szabad kibontakoztatását. Óvodánkban a különleges gondozást igénylő, valamint a tehetséges gyerekeket is sikerhez, s ezzel a képességüknek megfelelő, szervezett tanulási lehetőséghez segítjük. Célunk egy olyan gyermekközpontú intézmény, amelyben a családokkal együttműködve a gyermekek hat illetve hét éves korra éretté, alkalmassá válnak a szervezett tanítás következő szintjére. 2. Alapelveink: Szemléletmódunk az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja irányvonalát követi. Alapelvünk, hogy gyermekeink jogai mindenek felett állnak. Ennek megfelelően minden a gyermekből indul ki, értékrendünk is ezt közvetíti. 10

13 A program alapelve, fő feladata, hogy sajátos szervezettsége által biztosítsa minden gyermek számára, hogy az érzelmi alapú élmények folyamatos töltekezésével, a gyermek egyéni vágyai és ötletei a kötetlen, szabad, széles skálán mozgó játéklehetőségekben kibontakozhassanak. A gyermek nyitottságára, már meglévő tudására építve óvodánk elősegíti, hogy a gyermekek tudjanak rácsodálkozni a természetben és az emberi környezetben megmutatkozó jóra, szépre, tisztelve és becsülve azt. A gyermek személyiségét tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezi. Nevelésünk hozzájárul, ill. segíti a gyermekek személyiségfejlődését, egyéni képességeinek kibontakoztatását, különös tekintettel a művészetek iránti fogékonyságra. A gyermekek esztétikai nevelése a művészeteken, művészeti tevékenységeken keresztül valósul meg. Ennek során alakul alkotó gondolkodásuk, kreativitásuk, és kompetenciaélményhez jutnak. A művészettel, mint eszközzel a gyermek személyiségfejlődésébe nem beleavatkozunk, hanem megsegítjük azt a természetes fejlődési folyamatot, melynek során gyermekeink egyre magasabb szintre jutnak el. Az egyes művészeti tevékenységek hatalmas segítséget jelentenek a sajátos neveléséi igényű, BTMN-es gyermekeinknek is, mert fejlesztő hatása mellett oldja a szorongásokat, sikerélményt biztosít, szárnyakat ad a gyermeki személyiségnek. Az egyes, sérülésspecifikus fejlesztési feladatok könnyen integrálhatóak a művészeti tevékenységekbe. A közös alkotás, együtt zenélés stb. a közösségbe való beilleszkedést, a pozitív személyiségjegyek erősítését is nagyban segítik. Az anyanyelvi fejlesztést a nevelés teljes folyamatában végezzük A gyermekek anyanyelvi kultúráját megalapozni és fejleszteni csak olyan óvodai légkörben lehet, ahol a szeretetteljes bizalom érzékelhető. Ebben a légkörben lehetőséget kapnak a gyermekek a beszédre, szóbeli kifejezésmódjuk fejlesztésére. Alapvetőnek tartjuk, hogy csoportjainkban megfelelő, a tanulást támogató, beszélő környezetet biztosítsunk gyermekeink számára. 11

14 Az óvónők példamutató beszéde, beszédkultúrája, a mindennapos meghitt beszélgetések, mesék, versek, ölbeli mondókák segítik a beszédértés, beszédprodukció képességének fejlesztését. A verbális és nonverbális kommunikáció fejlesztése, az anyanyelv szeretetére nevelés nevelőmunkánkban kiemelt szerepet kap. Gyermekeink személyiségi jogai is érvényesülnek, hiszen kérdezhetnek, válaszolhatnak, véleményüket megfogalmazhatják, kiélhetik kommunikációs vágyaikat. Nevelésünkben alapértéknek tekintjük: a gyermekközpontúságot a nevelésközpontúságot, az óvó-védő, szociális és fejlesztő funkciót a családokkal való szoros és nyitott kapcsolatok alakítását a preventív szemléletű nevelést az életkorhoz és a gyermek értelmi fejlettségéhez való igazodást a tevékenységekre, cselekvésre épülő nevelési, tanulási folyamat megerősítését a játékot kiemelt jelentőségűnek tekintjük a gyermekek egyéni fejlesztésében, a tehetséggondozásban, a felzárkóztatásban a differenciálás érvényesülését a harmonikus környezet fenntartását, az esztétikai követelményeket és a tisztaság igényét a tehetséggondozást a kisebbek, gyengébbek védelmét a toleranciára nevelést, az esélyegyenlőség biztosítását a különbözőségek elfogadására nevelést (bőrszín, fogyatékosság, vallási, nyelvi eltérés stb.); az egyenlő hozzáférés biztosítása mellett helyes értékrend kialakítását, megerősítését a tudomásunkra jutott információkat és adatokat a legszigorúbb titoktartással kezeljük 12

15 Fontosnak tartjuk a tradicionális értékek megalapozását, ismeretét, fejlesztését. Így: a hazaszeretetre nevelést, az egészséges nemzettudat kialakítását az anyanyelv ápolását a történelmünk iránti érdeklődést (életkornak megfelelően) a bennünket körülvevő környezet óvását, szépségének megőrzését a másik ember tiszteletét, megbecsülését az otthonról hozott értékek megőrzését (így is érintkezik a család és az óvoda partnerré válik a szülői ház az óvodai hagyományok ápolásában, megőrzésében) Óvodai értékrendünk fontos része a közösségi nevelés. Feladatunk a gyermekek erkölcsi és érzelmi életének fejlesztése, az egyén és a közösség együtthatásában. Gyermekeinket megfelelő önértékelésre, önbecsülésre neveljük, mert csak ezek birtokában lehetnek közösségünk kiegyensúlyozott, boldog tagjai. Mivel óvodánk városi környezetben, forgalmas utak között fekszik, feladatunknak tekintjük megalapozni a gyermekek életvédelmi ismereteit (közlekedési ismeretek, váratlan emberi megnyilvánulások, verekedés stb.). Arra törekszünk, hogy a gyermekek koruknak és értelmi képességeiknek megfelelően az esztétikai élmények sokoldalú lehetőségein keresztül komplex tapasztalatokat és ismereteket szerezzenek az őket körülvevő világról. 3. Óvodaképünk: Nevelési céljaink és feladataink megvalósítása biztosítja azt, hogy gyermekeink a nap minden percében szeretetben, biztonságban, esztétikus környezetben éljenek, ahol szabadon játszhatnak, mozoghatnak, beszélhetnek, gondolkodhatnak és tevékenykedhetnek. Óvodaképünk középpontjában a gyermek és az óvodapedagógus áll. Óvodánkban olyan pedagógiai szemlélet uralkodik, hogy a befogadó attitűd természetes mind az óvodapedagógusok, mind a nevelőmunkát segítő munkatársak, valamint a szülők és a gyermekek számára is. Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. 13

16 Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Az óvodában, miközben az teljesíti a funkcióit, a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei. Hisszük és valljuk, hogy a két nevelési színtér, azaz a család és az óvoda csak együttesen tudja biztosítani a gyermekek számára a legoptimálisabb feltételeket, lehetőségeket a harmonikus fejlődéshez, az emberi értékek közvetítéséhez, a hátrányok kiegyenlítéséhez. Alapelvként fogadjuk el, hogy a gyermeket, mint fejlődő személyiséget gondoskodás és különleges védelem illeti meg. A gyermek semmiféle módon, formában nem részesülhet hátrányos megkülönböztetésben. Nevelésünk során alkalmazott pedagógiai intézkedéseinket a gyermekek személyiségéhez igazítjuk. A gyermekek érdekeit szem előtt tartva érvényesülnek innovatív pedagógiai törekvéseink, módszertani szabadságunk. Óvodánk pedagógiai tevékenységrendszere a megfelelő tárgyi környezet meglétével együtt elősegíti a környezettudatos magatartás mihamarabbi kialakulását az óvodásokban. Példaadással, gyakorlat orientált, tevékenység központú és a közösségi lét pozitívumait kiemelő módszerekkel dolgozunk. Gyermekközpontú nevelésünkből adódóan a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszünk úgy, hogy biztosítjuk minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést. Az óvoda nem ad helyet az előítéletek kibontakozásának, sem társadalmi, sem nemi, sem egyéb értelemben. 14

17 A gyermeket fejlődő személyiségnek tekintjük, akinek testi- lelki szükségletei kielégítésében odafigyelő, segítő partnerei, támaszai vagyunk. 4. Gyermekképünk: Az óvodáskor személyiségjegyeit figyelembe véve alakítjuk gyermekképünket, melyben minden gyermek egy szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény. Fejlődő személyiség, aki életkoronként és egyénenként jellemző és változó. Magatartása érzelmileg vezérelt, ezért számára fontos az érzelmi biztonság megteremtése. Érdeklődő, kíváncsi, rácsodálkozik a világra. Szívesen játszik, tevékenykedik, alkot, véleményét megfogalmazza. Önállóságra és elismerésre vágyik. Az állandó figyelem, a visszajelzés számára létszükséglet, fejlődésének alapfeltétele. Feladatunk, hogy a gyermek egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Jelentsen értéket számukra: A játék öröme az önmegvalósítás öröme a másik ember tisztelete a kulturált magatartás szokásainak betartása a természet szeretete, a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés elősegítése a szép magyar beszéd művelése, önkifejezés elsajátítása az önművelés folyamatossága a szabad véleménynyilvánítás az érzelmi intelligencia jellemző személyiségvonása az egészséges életmód a különbségek tisztelete, elfogadása a másik ember felé megnyilvánuló odafordulás, segítségnyújtás az emberi jogok tiszteletben tartása 15

18 Nevelésünk eredményeképp az óvodáskor végére a gyermek a különbözőségekkel természetes módon együtt él, korának megfelelő módon empatikus, szolidáris játszótárssá, csoporttárssá formálódik. Nevelőmunkákban kerüljük a sztereotipizálást, a klisé képek kialakítását. Értelmezésünkben óvodáskorban a nemi identitás megalapozása az életkori sajátosságokból adódóan néhány általános jellemző közvetítésére épül. Hisszük, hogy az óvodáskor olyan szenzitív időszak a gyermek életében, amikor előítéletek nélkül képes a különbözőségek elfogadására. Az általunk biztosított, élmények feldolgozását támogató környezetben felnövő gyermek maga is befogadóvá, elfogadóvá, együttműködővé és segítőkésszé válik. A gyermeki jogokat tiszteletben tartva: Elfogadjuk olyannak, amilyennek született. Saját ritmusában élhet, fejlődhet, miközben biztosítjuk számára az egyenlő hozzáférést. Érzelmi és erkölcsi biztonságban alakíthatja társas kapcsolatait. Személyisége tiszteletben tartásával méltóságban, bizalomban nevelkedhet. Örömben alkothat, tevékenykedhet, kommunikálhat. Az óvoda szakmai életének alkotó részese. Az egyes gyermekek számára a legoptimálisabb elvárásokat, problémahelyzeteket teremtjük meg, miközben figyelembe vesszük terhelhetőségüket, általános és pillanatnyi állapotukat Minden kapcsolatának és tevékenységének egyetlen korlátja lehet; a gyermek érdeke! 5. Sajátos szükséglet - sajátos nevelés A Szentimrevárosi Gesztenyéskert Óvoda azzal, hogy integráltan nevel sajátos nevelési igényű gyermekeket, többet vállal annál, mint hogy befogadja kis óvodásait. Hisszük, hogy a hozzánk járó gyerekek nem akkor lesznek igazán boldogok és kiegyensúlyozottak, ha egyformán bánunk velük, hanem akkor, ha mindenkinek azt és annyit biztosítunk, amire szüksége van. 16

19 Sajátos nevelési igényű gyermekeink; - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével, valamint a beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarral küzdő gyermekek - minden esetben szakszerű, sajátos nevelési igényüknek megfelelő nevelésben részesülnek. A hozzánk járó gyermek nevelésénél soha nem veszítjük szem elől, hogy: az elvárások igazodjanak a gyermek fejlődésének üteméhez fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósuljanak meg a nevelés, fejlesztés soha ne terhelje túl a gyermekeket A célzott fejlesztést, annak szervezeti keretét, speciális módszer-, és eszközrendszerét minden esetben a gyermek egyéni állapotához igazítjuk. Az egyénre szabott fejlesztési stratégia kialakítása az integrált nevelésben jártas szakemberek: óvodapedagógusok, gyógypedagógusok, logopédusok, pszichológusok stb. segítségével kell, hogy elkészüljön. Éppen ezért nagy hangsúlyt fektetünk a megfelelő partnerkapcsolatok kialakítására, ápolására. Rendszeres kapcsolattartás szükséges a gyermeket nevelő, fejlesztő összes szakemberrel. Igen lényeges, hogy az intézményen belül is az adott témában jártas kollégák segítségét igényelhessük, és vegyük is igénybe. A team-munka, a szakmai megbeszélés, az önvizsgálat, ahogy minden nevelő-oktató munka folyamán, úgy itt is nagy hangsúlyt kell, hogy kapjon. A kapcsolattartás, tanácsadás nem csak a szakember-szakember közötti kommunikáció során fontos, hanem a szakember-szülő között is. A sajátos nevelési igényű gyermekek szüleinek is megkülönböztetett, személyre szabott, az igényekhez igazított kapcsolattartási formákat kínálunk. Óvodapedagógusaink, a csoporttal kapcsolatos minden munkát mérlegelve, amennyire lehet, rugalmasan kezelik a felmerülő igényeket (pl. egy elhúzódó beszoktatás, rendszeres megbeszélések stb.). Akkor tekintjük az integrációt sikeresnek, ha a gyermek be tudott illeszkedni a csoportjába, és saját képességeihez mérten az elvárható, megfelelő mértékben fejlődik. 17

20 Ehhez elengedhetetlenek a következők: a gyermeket elfogadó, meleg, toleráns és motiváló környezet, pedagógiai attitűd vegye körül a gyermek egyénre szabott, optimális terhelést biztosító nevelési és tanulási helyzetekkel, problémahelyzetekkel találkozzon minden nap változatos módszereket, tanulási formákat alkalmazunk az egyes problémahelyzetekben, nevelési kérdésekben alternatívákat keresünk segítjük a gyermek és az őt ellátó, nem óvodapedagógus (pl. utazó gyógypedagógus stb.) kolléga kapcsolatát az Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleményében megfogalmazottakat szem előtt tartjuk, az abban szereplő javaslatokat beépítjük a nevelőmunkába Pedagógusaink a példaadást, példamutatást a nevelési folyamat egyik alapkövének tekintik. Sajátos nevelési igényű gyermekinket is úgy neveljük, hogy minden különbözőségüket elfogadjuk, és természetesnek tartjuk. Így tanulja meg a csoportba járó összes kisgyermek, hogy mindenki a közösség szerves része, mindenki fontos, és pótolhatatlan. Ez nem a különböző képességek, szükségletek eltussolását jelenti, hanem azt, hogy az eltérő fejlődésmenetet természetesnek tartva segítjük hozzá az összes kisgyermeket ahhoz, hogy kiegyensúlyozottan, vidáman, és a lehető legönállóbb módon töltse nálunk óvodás éveit. Ebben a légkörben segíti a gyermekeket a dajka, és minden óvodánkban megforduló felnőtt. Azt tapasztaljuk, hogy a befogadó, természetes szerető környezet olyan fokú toleráns légkört teremt, amibe a szülők is könnyen belesimulnak. A pedagógus irányítója és kulcsembere mindenfajta nevelési folyamatnak. Természetesen ez állandó tanulást és szakmai alázatot követel tőlünk. Évek óta szerves része a mindennapjainknak a sajátos nevelési igényű gyermekek fogadására, nevelésére való felkészülés. Továbbképzések, belső továbbképzések és egyéb munkafolyamatok során bővítjük, frissítjük ismereteinket. 18

21 V. ESZTÉTIKAI NEVELÉSÜNK CÉLJA, ALAPELVEI Célunk: A kreativitás, az alkotó gondolkodás és cselekvés kialakítása a művészeti tevékenységek által. Változatos kommunikációs helyzetek megteremtésével, a társas kapcsolatok elősegítésével, a bizalom légkörének kialakításával, a gyermekek beszédaktivitásának fokozása. A gyermekek beszédkészségének gondozása, fejlesztése, a beszélő környezet biztosítása, amely beépül óvodai nevelésünk komplex folyamatába. Alapelvünk: A művészetek szeretetét már az óvodában meg lehet alapozni, ki lehet alakítani. Óvodánk olyan komplex lehetőséget biztosít a gyermekek számára, ahol koruknak, igényeiknek, érzelmeiknek megfelelően átélhetik, maguk is kipróbálhatják a művészetek egy-egy mozzanatát dalban, versben, mesében, mozgásban, képi ábrázolásban. Ezen folyamatok sikerhez, kompetenciaélményhez juttatják gyermekeinket. Az egyes művészeti ágak hatalmas teret biztosítanak a tehetséggondozáshoz. Törekszünk arra, hogy gyermekeink az őket körülvevő világban felismerjék, és rácsodálkozzanak mindenre, ami szép, ami értékes, ízléses. Az óvoda jelenlegi külső, belső képe alkalmas az esztétikum iránti fogékonyság alakítására. Tárgyi eszközeink fejlesztésénél az igényesség az egyik fő szempont. A csoportokban a bútorok, a játékok többsége természetes anyagból készült és megnyugtató. Csoportszobáink alkotásra, tanulásra serkentő környezetet biztosítanak gyermekeink számára. Az óvoda belső tere sok lehetőséget ad a gyermeki munkák bemutatására. Fontosnak tartjuk, hogy a szülők által is használt belső terek szemlélődésre, csodálkozásra, művelődésre is szolgáljanak. Művészeti tevékenységekre sok lehetőségünk van az udvaron is. A virágos részek, a virágtartók, a füves területek, a játszóeszközök, az udvaron megszülető alkotások (virágültetés, ápolás, stb.) részei az esztétikai élménynek, az örömnek, hogy a gyermek saját maga a szépség létrehozója. 19

22 Arra törekszünk, hogy az esztétikai élmények hatása jelenjen meg a gyermek erkölcsi, értelmi fejlődésében is. Esztétikai nevelésünk komplex, gyermekeink egész személyiségét fejleszti. A kisgyermeket saját tapasztalatai, élményei, tevékenységei juttatják el az esztétikai ízlés kialakításához; ezzel belső harmóniájának kialakulásához. Feladatainkat a szabad játék folyamatában, a napi tevékenységek során valósítjuk meg. Fontosnak tartjuk: Esztétikus, hangulatos légkör, környezet kialakítását Észrevetetni, felismertetni környezetünkben, a természetben, a művészeti alkotásokban a szépet". A felfedezés, a rácsodálkozás öröme legyen mindennapos. Önálló alkotásra, az esztétikum létrehozására ösztönzést, és ezen keresztül az ízlésformálást, tehetséggondozást. Esztétikai élmények nyújtását, az esztétikai fogékonyság fejlesztését, formálását. Megfelelő eszközök biztosításával a kreativitás fejlesztését. A tapasztalatszerzést, cselekedtetést. Az élménynyújtás sokféleségét, hogy érzékelje a gyermek, számára mi a szép, a vonzó. A befogadási körülményeket, a nyugodt, alkotásra hívogató légkört. Az egyéni alkotói igények kielégítését, biztosítását Tanulást elősegítő, támogató környezet megteremtését. Az olyan beszélő környezetet, amelyben a gyermek szép, kulturált magyar beszédet hall. Az esztétikumnak igyekszünk teret adni az alábbiakban is, ezért kiemelten odafigyelünk: az étkezési kultúrára gyermekeink megjelenésére, gondozottságára az ünnepek külsőségeire, az ünneplő ruhára az óvodai dolgozók megjelenésére, kultúrált viselkedésére anyanyelvi kultúrájuk gondos fejlesztése során a gyermekeink megtanulják az 20

23 élményeket szóban és képben is kifejezni az esztétikai élmények magatartásukban is tükröződnek, s ezzel párhuzamosan fejlődik a gyermekek erkölcsi értékrendje, esztétikai értékrendje, megalapozva a majdani művelt felnőtté válását a nyitott óvodai légkör hozzájárul ahhoz, hogy kibontakozzon a gyermeki kíváncsiság, fantázia Az esztétikai nevelésünk területei: 1. Szabad játék 2. Külső világ tevékeny megismerése 3. Vers, mese 4. Rajzolás, mintázás, kézimunka 5. Ének, zene, énekes játékok A kisgyermek törekszik a környezet tárgyainak, eszközeinek megismerésére, ezért fontosnak tartjuk, hogy óvodánk belső terei rendezettek, szépek legyenek, és a gyermekek számára vonzó, kíváncsiságát felkeltő legyen. Nevelőmunkánk során hangsúlyt fektetünk arra, hogy az óvoda környezetében található lehetőségeket is kihasználjuk az esztétikai élmény-szerzés során (Millenáris Park, Fővárosi Művelődési Ház, Iskolai kiállítások, egyéb időszakos kiállítások). A természet változásait, annak szépségét a kirándulások, séták folyamán csodáljuk meg. Kiemelt fontosságú a környezettudatos viselkedés kialakítása, a környezet építésére, óvására, értékeinek megőrzésére irányuló nevelés, valamint a fenntartható fejlődés érdekeinek következetes pedagógusi képviselete. A vers, mese célja az érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődés segítése. A mese a varázslatosságával, a vers a zeneiségével (is) a pozitív személyiségjegyeket alakítja. Az irodalmi művek kiválasztása és átadása során fontosnak tartjuk, hogy az alkotás tükrözzön értéket, esztétikumot, és erősítse a pozitív érzelmeket. 21

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT 1 I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT Programunk célja: Nevelő munkánk az egyéni aktivitásból, a gyermekek egyéni megnyilvánulásaiból indul ki. Célunk: a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Nevelési Program 2013. március Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...4 I. AZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA...5 1. BEVEZETÉS...5

Részletesebben

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila.

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút. József Attila. Mert mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila Készítette: a Kolozsvári úti Óvoda nevelőtestülete 1 A múlt tisztelete

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI Módszertani levél Budapest, 2012-1- -2- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 " Embernek lenni, Csak embernek, semmi egyébnek, De annak egésznek, épnek, Föld szülte földnek, És Isten lehelte szépnek!" (Sík Sándor) "

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 66. szám 10635 III. Kormányrendeletek A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A Kormány a nemzeti

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Feladatgyűjtemény Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Tukacs Anita Pécsi Tudományegyetem, Pécs 2011 Tukacs Anita A tananyag megjelenését a TÁMOP 412-08/1/B-2009-0003 A kompetencia-alapú

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI TARTALOMJEGYZÉK: -A pedagógia tárgya 2. oldal -A nevelés lehetősége és szükségessége 3. oldal -A nevelés célja, feladata, módszerei 5. oldal -A nevelés szubjektív

Részletesebben

NEMESNÉ VARGA KATALIN FEJLESZTÉS A HANGOLÓ ZENÉS GYERMEKSZÍNHÁZ ELŐADÁSAI, FOGLALKOZÁSAI ÁLTAL 1

NEMESNÉ VARGA KATALIN FEJLESZTÉS A HANGOLÓ ZENÉS GYERMEKSZÍNHÁZ ELŐADÁSAI, FOGLALKOZÁSAI ÁLTAL 1 NEMESNÉ VARGA KATALIN FEJLESZTÉS A HANGOLÓ ZENÉS GYERMEKSZÍNHÁZ ELŐADÁSAI, FOGLALKOZÁSAI ÁLTAL 1 Napjainkban a nevelés - oktatás különböző szintjein folyamatosan növekszik a tanulási és magatartási nehézségekkel

Részletesebben

A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÁTDOLGOZÁS

A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÁTDOLGOZÁS A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÁTDOLGOZÁS 2014 BEVEZETÉS... 2 AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE... 2 AZ INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE... 2 MUNKÁNKAT BEMUTATÓ, SZEMLÉLETÜNKET TÜKRÖZŐ PUBLIKÁCIÓINK,

Részletesebben

Az ellátást nyújtók és az ellátást igénybe vevők kapcsolata

Az ellátást nyújtók és az ellátást igénybe vevők kapcsolata Best-Work Oktató és Szolgáltató Kft. Családi napközi működtetője képzés 1093 Budapest, Lónyai utca 41. Az ellátást nyújtók és az ellátást igénybe vevők kapcsolata Együttműködés és kompetenciahatárok Készítette:.

Részletesebben

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat A TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázat 13. "Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz" című alprojekt 2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II.

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. Varga Olga A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése

Részletesebben

MÓDSZEREK A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ISKOLAI SIKERESSÉGÉNEK SEGÍTÉSÉRE

MÓDSZEREK A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ISKOLAI SIKERESSÉGÉNEK SEGÍTÉSÉRE MÓDSZEREK A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ISKOLAI SIKERESSÉGÉNEK SEGÍTÉSÉRE PEDAGÓGUSOK ÉS SZÜLŐK EGYÜTTMŰKÖDÉSE SZÖVEGGYŰJTEMÉNY ÖSSZEÁLLÍTOTTA: TRENCSÉNYI LÁSZLÓ KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése

2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése Készítette: Icsu Ferencné intézményvezető 2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése Napsugár Óvoda és Bölcsőde Minden pedagógia hamis, amely nem elsősorban arra a személyiségre támaszkodik,

Részletesebben

Iskolanyitogató 2013-2014

Iskolanyitogató 2013-2014 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri köszöntő 1113 Budapest XI. ker. Bocskai út 39/41. Telefon: 372-45-00 Tisztelt Szülők, Nagyszülők! Az Iskolanyitogató egy minden évben megjelenő,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013.

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK helyi tanterve Összeállította: Balázsné Görömbey Zsuzsanna munkaközösség-vezető 2013. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam)

Részletesebben