B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM"

Átírás

1 S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM

2 Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám: 8/ nevelőtestület képviseletében A dokumentum jellege: nyilvános; Iktatószáma: Megtalálható: A vezetői irodában, a nevelőtestületi szobában valamint minden csoportszobában. Érvényes: A kihirdetés napjától visszavonásig Verziószám 2. / Készült 10 példány módosított változat A programot készítette: Krajcsovitsné Döry Krisztina óvodavezető A programot benyújtja: A Szentimrevárosi Gesztenyéskert Óvoda nevelőtestülete 2

3 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. 1.Óvodánk jellemző adatai, helyzet meghatározása I.2. A helyi nevelési program módosításának indoklása II. Küldetésnyilatkozat III. Óvodánkról IV. Céljaink és alapelveink 1. Céljaink 2. Alapelveink 3. Óvodaképünk 4. Gyermekképünk 5. Sajátos nevelés sajátos szükséglet V. Az esztétikai nevelésünk célja, alapelve VI. A nevelés keretei 1. Az egészséges életmód alakítása 2. A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása 3. Érzelmi és erkölcsi nevelés és a szocializáció biztosítása 4. Az anyanyelvi és értelmi fejlesztés, nevelés 5. Ünnepeink 6. Munka jellegű tevékenységek VII. A tevékenység formái 1. A szabad játék 2. Tevékenységben megvalósuló tanulás 3. Külső világ tevékeny megismerése 4. Ének-zene, énekes játék, tánc 5. Vers, mese 6. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 7. Mozgás VIII. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek IX. A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére

4 X. Partnerkapcsolatok működtetése XI. Óvodai életünk szervezeti és működési rendje XII. Szolgáltatásaink XIII. Érvényes rendelkezések XIV. Legitimációs záradék XVI. Forrásmunkák 2

5 I. ÓVODÁNK JELLEMZŐ ADATAI, HELYZET-MEGHATÁROZÁSA Intézményünk neve, székhelye: Szentimrevárosi Gesztenyéskert Óvoda 1113 Budapest, Badacsonyi u Intézményünk alapítója: Budapest Főváros XI. Kerületi Tanács V. B Budapest Bocskai u. 39/41 Intézményünk felügyeleti szerve: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata, Képviselő testülete 1113 Budapest, Bocskai u. 39/41 Óvodánk OM azonosítója: Jogszabályban meghatározott közfeladatunk: A három éves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja, feladata változatlanul a gyermeki személyiség harmonikus testi, szellemi, érzelmi fejlődésének elősegítése. Csoportjaink száma: 8 csoport Az óvoda maximális férőhelyeinek száma: 217 fő I.2. A Pedagógiai Program módosításának indoklása: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 3

6 A 137/1996. (VII. 28.) Kormányrendelet az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának kiadásáról, valamint a Melléklet a 137/1996. (VIII. 28) Kormányrendelethez. 2/2005 (III. 1.) OM rendelet a SNI gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a SNI tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 4

7 II. KÜLDETÉSNYILATKOZAT Fontosnak tartjuk, hogy az óvodánkban elkötelezett, felkészült, gyermekszerető pedagógusok önfeledt, boldog gyermekkort biztosítsanak óvodásainknak. Munkánknak maga A GYERMEK is része, szakmai életünknek alkotó eleme. Vállaljuk, hogy mindent megteszünk a 3 7 éves korú gyermekekért, a családokért, a harmonikus gyermekkor megteremtéséért, az óvodás évek önfeledtségének megőrzéséért. Tevékenységünket szolgálatnak tekintjük. Elhivatottan vagyunk gyermekeink között, és differenciáltan, személyre szabva adjuk meg azt, amire szükségük van. Elengedhetetlen a prevenció, a tehetséggondozás! Hisszük, hogy ebben a legfontosabb tényező: a feltétel nélküli gyermekszeretet és a magas színtű szakmai tudás. Partnereink érdekében olyan módon kívánjuk vállalásainkat teljesíteni, hogy azok megfeleljenek az állandóan változó igényeknek. Felelősek vagyunk azért, hogy óvodásaink olyan erkölcsi és esztétikai érzékkel rendelkezzenek, amely biztos alapot jelent a további életükben. A morális érzékenység és a helyes magatartás által legyenek képesek alkalmazkodni a nevelés következő szintjének elvárásaihoz. Intézményünk kinyilvánítja, hogy a gyermekben az értéket keressük! Nem terheljük a gyermekeket feleslegesen, rosszul értelmezett ambíciók megvalósításával. 5

8 III. ÓVODÁNKRÓL Óvodánk dél Budán, a XI. kerület fás, ligetes részében, a Gellért hegy déli lábánál, a Badacsonyi utcában található. Könnyen megközelíthető, hiszen két forgalmas út közelében, a Villányi út és a Bocskai út között helyezkedik el. Rövid sétányira van tőlünk az arborétum, a Feneketlen tó és a Gellért hegy, ahová óvodás csoportjaink gyakran ellátogatnak. Itt játszhatnak, élvezhetik a park jó levegőjét, csodálhatják a természeti szépségeket. Óvodánk egyik épülete 1930-ban épült. Itt három csoportban vannak gyermekeink szép, tágas és világos szobákban. Másik épületünk, a badacsonyi utcai, 1974-ben épült. Itt négy csoportban gondoskodunk a gyermekekről. Udvarunkat gesztenyefák övezik, innen ered elnevezésünk: Szentimrevárosi GESZTENYÉSKERT Óvoda. Csoportjaink szervezése: homogén és vegyes, de törekszünk az életkort tekintve homogén csoportok kialakítására. Udvarunkban négy nagyméretű homokozót és megszokott udvarrészeket használnak óvodásaink. A szabadban kerékpározhatnak, rollerezhetnek, futkározhatnak a gyermekek. Minden évszakban, közvetlen környezetükben tapasztalhatják a természet változásait. Kertünk szépsége kellemes érzést kínál minden gyermek számára, biztosítva a feszültségek levezetésének, feloldásának lehetőségét. A családok többsége a XI. kerületben lakik, így a gyermekek közelről érkeznek hozzánk. (Udvarunkon átmenetileg helyet biztosít a fenntartó egy más fenntartású óvodai csoportnak.) A helyi nevelési program megvalósításához szükséges személyi feltételek: Óvodánk személyi feltételei adottak a Pedagógiai Program megvalósításához. Dolgozóink a törvényi előírásnak megfelelő végzettséggel rendelkeznek. 6

9 Belső erőforrásaink legfontosabb tényezője, a nevelőmunka kulcs-szereplője az óvodapedagógus, aki szeretettel, türelemmel, befogadó, támogató attitűddel van jelen a gyerekek között. Toleráns, tapintatos, odafigyelő, és tiszteli a rábízott kisgyermekeket. Óvónőink igényességét jelzi, hogy mindenki törekszik a szakmai megújulásra, az önképzésre, önfejlesztésre. Ennek is köszönhető, hogy pedagógusaink alkalmasak arra, hogy mintát, modellt nyújtsanak. Óvodánkban a Köznevelési Törvénynek megfelelően teljes nyitvatartási időben, a nevelés egész időtartamában óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. Nevelőtestületünk arra törekszik, hogy humanizáló közösség legyen, melynek jellemzői: érdeklődnek a másik iránt és elfogadják egymást munkájukat a nevelésbe vetett hit irányítja első a közösségi érdek, de emellett nagyon fontos az egyén önmegvalósításhoz való joga is Az óvodánkban dolgozó pedagógusok szakmai felkészültségéről, kvalitásáról, attitűdbeli jellemzőiről a következők mondhatók el: pedagógiai optimizmus (az eredményességben és az újrakezdésben való bizalom) példamutatás beszédben és cselekvésben szeretet és tisztelet a gyermekek iránt kreativitás, humor szülők, és egymás tisztelete hivatástudat felelősségérzet a gyermekek sokoldalú és differenciált fejlesztése folyamatos önképzés, megfelelő szakmai önismeret tolerancia és empátia innováció érzelmi gazdagság, a játék szeretete 7

10 Az óvodapedagógusok alapvető feladatai: A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus és az óvoda valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell értékű szerepet tölt be. Az óvodapedagógus jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek A nemzetiséghez tartozó gyermekeket is nevelő óvodában dolgozóknak feladatuk, hogy megvalósítsák a nemzetiségi, etnikai óvodai nevelés célkitűzéseit. A migráns gyermekeket is nevelő óvodában dolgozóknak feladatuk lehetőséget teremteni ahhoz, hogy a gyermekek megismerhessék egymás kultúráját, anyanyelvét. A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű az óvodapedagógus és az óvoda más dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja és viselkedése. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint különösen jelentős az óvoda együttműködő szerepe az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális felkészültséggel rendelkező szakemberekkel. Dajkáink személyiségére jellemző a gyermekszeretet, a megértés. Képesek a pedagógusokkal összhangban segíteni a nevelőmunkát. Óvónők és dajkák szakmai kapcsolatára jellemző: Egymás munkájának ismerete, megbecsülése, segítése. Összehangolt munka végzése a gondozás terén. Odafigyelés egymásra a gyermekek fejlesztése érdekében A dajkák feladatai: a gyermekek gondozásában aktívan közreműködni az óvónők munkáját segíteni és azokat az értékeket, elvárásokat közvetíteni a gyermekek felé, melyeket a nevelők is nap-nap után közvetítenek 8

11 Fontosnak tartjuk az óvoda alkalmazottai és a gyermek, a gyermekek, valamint az óvodai alkalmazottak közötti összehangolt kapcsolatot, amelyben a gyermekek számára pozitív felnőtt mintát adunk. A pedagógiai programunkhoz szükséges tárgyi feltételek: Óvodánk rendelkezik a Pedagógiai Program megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel, az alábbi jogszabályoknak megfelelően: (363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet - Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kulcs- tartalmai, 2. melléklet a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelethez: JEGYZÉK a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről) Az eszközjegyzék alapján az elkövetkező években is folytatni kívánjuk az elhasználódott eszközök cseréjét, illetve új, korszerű eszközökkel történő fejlesztését. A nevelési program megvalósítását szolgáló tárgyi feltételeket, (eszközlistát) az 1-es számú függelék tartalmazza. Épületeink megfelelő komforttal rendelkeznek. Felszereltségük, belső képük harmonikus és kedves. A termek magasak, világosak, tágasak. Törekvésünk, hogy pedagógiai elképzeléseinket az óvoda külsőségei is jelezzék. Aki ide belép, az a mese és a csodák birodalmába lépjen be. A csoportszobák felszereltsége jó. Arra törekszünk, hogy amit a gyermekek használnak (tárgyakat, eszközöket), testméreteiknek megfelelő méretben és magasságban, biztonságosan legyenek elhelyezve. Változatos és személyes helyeket biztosítunk gyermekeink számára. Az esztétikai nevelés területéhez tartozó tárgyi eszközök fejlesztését előre megtervezzük. Ezek beszerzése, készítése, gyűjtése folyamatos feladatunk. 9

12 Eszközrendszerünk fejlesztésekor legfontosabb elv, hogy: az eszköz megfeleljen a gyermek életkori sajátosságainak balesetmentes legyen kiváló minőségű és esztétikus legyen az óvoda helyi nevelési programjában megfogalmazott cél és feladatrendszer megvalósítását szolgálja A dolgozóknak az óvodában a megfelelő munkakörnyezet biztosított. A szülőkkel való beszélgetésre, szülők fogadására alkalmas hellyel rendelkezünk. IV. CÉLJAINK ÉS ALAPELVEINK 1. Céljaink: A tapasztalat-, és élménynyújtás, amely segítségével a környező világ a kisgyermek számára megfoghatóvá válik, és képessé teszi őket a valóság felismerésére, befogadására. Célunk, hogy a gyermek rátaláljon, rácsodálkozzon az őt körülvevő sok szépségre, érdekességre. Olyan óvodát szeretnénk létrehozni, ahol szép, esztétikus környezetben óvónők és dajkák együttműködése segíti a gyermekek nevelését, testi, lelki és szociális szükségleteik kielégítését, egyéniségük szabad kibontakoztatását. Óvodánkban a különleges gondozást igénylő, valamint a tehetséges gyerekeket is sikerhez, s ezzel a képességüknek megfelelő, szervezett tanulási lehetőséghez segítjük. Célunk egy olyan gyermekközpontú intézmény, amelyben a családokkal együttműködve a gyermekek hat illetve hét éves korra éretté, alkalmassá válnak a szervezett tanítás következő szintjére. 2. Alapelveink: Szemléletmódunk az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja irányvonalát követi. Alapelvünk, hogy gyermekeink jogai mindenek felett állnak. Ennek megfelelően minden a gyermekből indul ki, értékrendünk is ezt közvetíti. 10

13 A program alapelve, fő feladata, hogy sajátos szervezettsége által biztosítsa minden gyermek számára, hogy az érzelmi alapú élmények folyamatos töltekezésével, a gyermek egyéni vágyai és ötletei a kötetlen, szabad, széles skálán mozgó játéklehetőségekben kibontakozhassanak. A gyermek nyitottságára, már meglévő tudására építve óvodánk elősegíti, hogy a gyermekek tudjanak rácsodálkozni a természetben és az emberi környezetben megmutatkozó jóra, szépre, tisztelve és becsülve azt. A gyermek személyiségét tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezi. Nevelésünk hozzájárul, ill. segíti a gyermekek személyiségfejlődését, egyéni képességeinek kibontakoztatását, különös tekintettel a művészetek iránti fogékonyságra. A gyermekek esztétikai nevelése a művészeteken, művészeti tevékenységeken keresztül valósul meg. Ennek során alakul alkotó gondolkodásuk, kreativitásuk, és kompetenciaélményhez jutnak. A művészettel, mint eszközzel a gyermek személyiségfejlődésébe nem beleavatkozunk, hanem megsegítjük azt a természetes fejlődési folyamatot, melynek során gyermekeink egyre magasabb szintre jutnak el. Az egyes művészeti tevékenységek hatalmas segítséget jelentenek a sajátos neveléséi igényű, BTMN-es gyermekeinknek is, mert fejlesztő hatása mellett oldja a szorongásokat, sikerélményt biztosít, szárnyakat ad a gyermeki személyiségnek. Az egyes, sérülésspecifikus fejlesztési feladatok könnyen integrálhatóak a művészeti tevékenységekbe. A közös alkotás, együtt zenélés stb. a közösségbe való beilleszkedést, a pozitív személyiségjegyek erősítését is nagyban segítik. Az anyanyelvi fejlesztést a nevelés teljes folyamatában végezzük A gyermekek anyanyelvi kultúráját megalapozni és fejleszteni csak olyan óvodai légkörben lehet, ahol a szeretetteljes bizalom érzékelhető. Ebben a légkörben lehetőséget kapnak a gyermekek a beszédre, szóbeli kifejezésmódjuk fejlesztésére. Alapvetőnek tartjuk, hogy csoportjainkban megfelelő, a tanulást támogató, beszélő környezetet biztosítsunk gyermekeink számára. 11

14 Az óvónők példamutató beszéde, beszédkultúrája, a mindennapos meghitt beszélgetések, mesék, versek, ölbeli mondókák segítik a beszédértés, beszédprodukció képességének fejlesztését. A verbális és nonverbális kommunikáció fejlesztése, az anyanyelv szeretetére nevelés nevelőmunkánkban kiemelt szerepet kap. Gyermekeink személyiségi jogai is érvényesülnek, hiszen kérdezhetnek, válaszolhatnak, véleményüket megfogalmazhatják, kiélhetik kommunikációs vágyaikat. Nevelésünkben alapértéknek tekintjük: a gyermekközpontúságot a nevelésközpontúságot, az óvó-védő, szociális és fejlesztő funkciót a családokkal való szoros és nyitott kapcsolatok alakítását a preventív szemléletű nevelést az életkorhoz és a gyermek értelmi fejlettségéhez való igazodást a tevékenységekre, cselekvésre épülő nevelési, tanulási folyamat megerősítését a játékot kiemelt jelentőségűnek tekintjük a gyermekek egyéni fejlesztésében, a tehetséggondozásban, a felzárkóztatásban a differenciálás érvényesülését a harmonikus környezet fenntartását, az esztétikai követelményeket és a tisztaság igényét a tehetséggondozást a kisebbek, gyengébbek védelmét a toleranciára nevelést, az esélyegyenlőség biztosítását a különbözőségek elfogadására nevelést (bőrszín, fogyatékosság, vallási, nyelvi eltérés stb.); az egyenlő hozzáférés biztosítása mellett helyes értékrend kialakítását, megerősítését a tudomásunkra jutott információkat és adatokat a legszigorúbb titoktartással kezeljük 12

15 Fontosnak tartjuk a tradicionális értékek megalapozását, ismeretét, fejlesztését. Így: a hazaszeretetre nevelést, az egészséges nemzettudat kialakítását az anyanyelv ápolását a történelmünk iránti érdeklődést (életkornak megfelelően) a bennünket körülvevő környezet óvását, szépségének megőrzését a másik ember tiszteletét, megbecsülését az otthonról hozott értékek megőrzését (így is érintkezik a család és az óvoda partnerré válik a szülői ház az óvodai hagyományok ápolásában, megőrzésében) Óvodai értékrendünk fontos része a közösségi nevelés. Feladatunk a gyermekek erkölcsi és érzelmi életének fejlesztése, az egyén és a közösség együtthatásában. Gyermekeinket megfelelő önértékelésre, önbecsülésre neveljük, mert csak ezek birtokában lehetnek közösségünk kiegyensúlyozott, boldog tagjai. Mivel óvodánk városi környezetben, forgalmas utak között fekszik, feladatunknak tekintjük megalapozni a gyermekek életvédelmi ismereteit (közlekedési ismeretek, váratlan emberi megnyilvánulások, verekedés stb.). Arra törekszünk, hogy a gyermekek koruknak és értelmi képességeiknek megfelelően az esztétikai élmények sokoldalú lehetőségein keresztül komplex tapasztalatokat és ismereteket szerezzenek az őket körülvevő világról. 3. Óvodaképünk: Nevelési céljaink és feladataink megvalósítása biztosítja azt, hogy gyermekeink a nap minden percében szeretetben, biztonságban, esztétikus környezetben éljenek, ahol szabadon játszhatnak, mozoghatnak, beszélhetnek, gondolkodhatnak és tevékenykedhetnek. Óvodaképünk középpontjában a gyermek és az óvodapedagógus áll. Óvodánkban olyan pedagógiai szemlélet uralkodik, hogy a befogadó attitűd természetes mind az óvodapedagógusok, mind a nevelőmunkát segítő munkatársak, valamint a szülők és a gyermekek számára is. Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. 13

16 Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Az óvodában, miközben az teljesíti a funkcióit, a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei. Hisszük és valljuk, hogy a két nevelési színtér, azaz a család és az óvoda csak együttesen tudja biztosítani a gyermekek számára a legoptimálisabb feltételeket, lehetőségeket a harmonikus fejlődéshez, az emberi értékek közvetítéséhez, a hátrányok kiegyenlítéséhez. Alapelvként fogadjuk el, hogy a gyermeket, mint fejlődő személyiséget gondoskodás és különleges védelem illeti meg. A gyermek semmiféle módon, formában nem részesülhet hátrányos megkülönböztetésben. Nevelésünk során alkalmazott pedagógiai intézkedéseinket a gyermekek személyiségéhez igazítjuk. A gyermekek érdekeit szem előtt tartva érvényesülnek innovatív pedagógiai törekvéseink, módszertani szabadságunk. Óvodánk pedagógiai tevékenységrendszere a megfelelő tárgyi környezet meglétével együtt elősegíti a környezettudatos magatartás mihamarabbi kialakulását az óvodásokban. Példaadással, gyakorlat orientált, tevékenység központú és a közösségi lét pozitívumait kiemelő módszerekkel dolgozunk. Gyermekközpontú nevelésünkből adódóan a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszünk úgy, hogy biztosítjuk minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést. Az óvoda nem ad helyet az előítéletek kibontakozásának, sem társadalmi, sem nemi, sem egyéb értelemben. 14

17 A gyermeket fejlődő személyiségnek tekintjük, akinek testi- lelki szükségletei kielégítésében odafigyelő, segítő partnerei, támaszai vagyunk. 4. Gyermekképünk: Az óvodáskor személyiségjegyeit figyelembe véve alakítjuk gyermekképünket, melyben minden gyermek egy szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény. Fejlődő személyiség, aki életkoronként és egyénenként jellemző és változó. Magatartása érzelmileg vezérelt, ezért számára fontos az érzelmi biztonság megteremtése. Érdeklődő, kíváncsi, rácsodálkozik a világra. Szívesen játszik, tevékenykedik, alkot, véleményét megfogalmazza. Önállóságra és elismerésre vágyik. Az állandó figyelem, a visszajelzés számára létszükséglet, fejlődésének alapfeltétele. Feladatunk, hogy a gyermek egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Jelentsen értéket számukra: A játék öröme az önmegvalósítás öröme a másik ember tisztelete a kulturált magatartás szokásainak betartása a természet szeretete, a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés elősegítése a szép magyar beszéd művelése, önkifejezés elsajátítása az önművelés folyamatossága a szabad véleménynyilvánítás az érzelmi intelligencia jellemző személyiségvonása az egészséges életmód a különbségek tisztelete, elfogadása a másik ember felé megnyilvánuló odafordulás, segítségnyújtás az emberi jogok tiszteletben tartása 15

18 Nevelésünk eredményeképp az óvodáskor végére a gyermek a különbözőségekkel természetes módon együtt él, korának megfelelő módon empatikus, szolidáris játszótárssá, csoporttárssá formálódik. Nevelőmunkákban kerüljük a sztereotipizálást, a klisé képek kialakítását. Értelmezésünkben óvodáskorban a nemi identitás megalapozása az életkori sajátosságokból adódóan néhány általános jellemző közvetítésére épül. Hisszük, hogy az óvodáskor olyan szenzitív időszak a gyermek életében, amikor előítéletek nélkül képes a különbözőségek elfogadására. Az általunk biztosított, élmények feldolgozását támogató környezetben felnövő gyermek maga is befogadóvá, elfogadóvá, együttműködővé és segítőkésszé válik. A gyermeki jogokat tiszteletben tartva: Elfogadjuk olyannak, amilyennek született. Saját ritmusában élhet, fejlődhet, miközben biztosítjuk számára az egyenlő hozzáférést. Érzelmi és erkölcsi biztonságban alakíthatja társas kapcsolatait. Személyisége tiszteletben tartásával méltóságban, bizalomban nevelkedhet. Örömben alkothat, tevékenykedhet, kommunikálhat. Az óvoda szakmai életének alkotó részese. Az egyes gyermekek számára a legoptimálisabb elvárásokat, problémahelyzeteket teremtjük meg, miközben figyelembe vesszük terhelhetőségüket, általános és pillanatnyi állapotukat Minden kapcsolatának és tevékenységének egyetlen korlátja lehet; a gyermek érdeke! 5. Sajátos szükséglet - sajátos nevelés A Szentimrevárosi Gesztenyéskert Óvoda azzal, hogy integráltan nevel sajátos nevelési igényű gyermekeket, többet vállal annál, mint hogy befogadja kis óvodásait. Hisszük, hogy a hozzánk járó gyerekek nem akkor lesznek igazán boldogok és kiegyensúlyozottak, ha egyformán bánunk velük, hanem akkor, ha mindenkinek azt és annyit biztosítunk, amire szüksége van. 16

19 Sajátos nevelési igényű gyermekeink; - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével, valamint a beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarral küzdő gyermekek - minden esetben szakszerű, sajátos nevelési igényüknek megfelelő nevelésben részesülnek. A hozzánk járó gyermek nevelésénél soha nem veszítjük szem elől, hogy: az elvárások igazodjanak a gyermek fejlődésének üteméhez fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósuljanak meg a nevelés, fejlesztés soha ne terhelje túl a gyermekeket A célzott fejlesztést, annak szervezeti keretét, speciális módszer-, és eszközrendszerét minden esetben a gyermek egyéni állapotához igazítjuk. Az egyénre szabott fejlesztési stratégia kialakítása az integrált nevelésben jártas szakemberek: óvodapedagógusok, gyógypedagógusok, logopédusok, pszichológusok stb. segítségével kell, hogy elkészüljön. Éppen ezért nagy hangsúlyt fektetünk a megfelelő partnerkapcsolatok kialakítására, ápolására. Rendszeres kapcsolattartás szükséges a gyermeket nevelő, fejlesztő összes szakemberrel. Igen lényeges, hogy az intézményen belül is az adott témában jártas kollégák segítségét igényelhessük, és vegyük is igénybe. A team-munka, a szakmai megbeszélés, az önvizsgálat, ahogy minden nevelő-oktató munka folyamán, úgy itt is nagy hangsúlyt kell, hogy kapjon. A kapcsolattartás, tanácsadás nem csak a szakember-szakember közötti kommunikáció során fontos, hanem a szakember-szülő között is. A sajátos nevelési igényű gyermekek szüleinek is megkülönböztetett, személyre szabott, az igényekhez igazított kapcsolattartási formákat kínálunk. Óvodapedagógusaink, a csoporttal kapcsolatos minden munkát mérlegelve, amennyire lehet, rugalmasan kezelik a felmerülő igényeket (pl. egy elhúzódó beszoktatás, rendszeres megbeszélések stb.). Akkor tekintjük az integrációt sikeresnek, ha a gyermek be tudott illeszkedni a csoportjába, és saját képességeihez mérten az elvárható, megfelelő mértékben fejlődik. 17

20 Ehhez elengedhetetlenek a következők: a gyermeket elfogadó, meleg, toleráns és motiváló környezet, pedagógiai attitűd vegye körül a gyermek egyénre szabott, optimális terhelést biztosító nevelési és tanulási helyzetekkel, problémahelyzetekkel találkozzon minden nap változatos módszereket, tanulási formákat alkalmazunk az egyes problémahelyzetekben, nevelési kérdésekben alternatívákat keresünk segítjük a gyermek és az őt ellátó, nem óvodapedagógus (pl. utazó gyógypedagógus stb.) kolléga kapcsolatát az Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleményében megfogalmazottakat szem előtt tartjuk, az abban szereplő javaslatokat beépítjük a nevelőmunkába Pedagógusaink a példaadást, példamutatást a nevelési folyamat egyik alapkövének tekintik. Sajátos nevelési igényű gyermekinket is úgy neveljük, hogy minden különbözőségüket elfogadjuk, és természetesnek tartjuk. Így tanulja meg a csoportba járó összes kisgyermek, hogy mindenki a közösség szerves része, mindenki fontos, és pótolhatatlan. Ez nem a különböző képességek, szükségletek eltussolását jelenti, hanem azt, hogy az eltérő fejlődésmenetet természetesnek tartva segítjük hozzá az összes kisgyermeket ahhoz, hogy kiegyensúlyozottan, vidáman, és a lehető legönállóbb módon töltse nálunk óvodás éveit. Ebben a légkörben segíti a gyermekeket a dajka, és minden óvodánkban megforduló felnőtt. Azt tapasztaljuk, hogy a befogadó, természetes szerető környezet olyan fokú toleráns légkört teremt, amibe a szülők is könnyen belesimulnak. A pedagógus irányítója és kulcsembere mindenfajta nevelési folyamatnak. Természetesen ez állandó tanulást és szakmai alázatot követel tőlünk. Évek óta szerves része a mindennapjainknak a sajátos nevelési igényű gyermekek fogadására, nevelésére való felkészülés. Továbbképzések, belső továbbképzések és egyéb munkafolyamatok során bővítjük, frissítjük ismereteinket. 18

21 V. ESZTÉTIKAI NEVELÉSÜNK CÉLJA, ALAPELVEI Célunk: A kreativitás, az alkotó gondolkodás és cselekvés kialakítása a művészeti tevékenységek által. Változatos kommunikációs helyzetek megteremtésével, a társas kapcsolatok elősegítésével, a bizalom légkörének kialakításával, a gyermekek beszédaktivitásának fokozása. A gyermekek beszédkészségének gondozása, fejlesztése, a beszélő környezet biztosítása, amely beépül óvodai nevelésünk komplex folyamatába. Alapelvünk: A művészetek szeretetét már az óvodában meg lehet alapozni, ki lehet alakítani. Óvodánk olyan komplex lehetőséget biztosít a gyermekek számára, ahol koruknak, igényeiknek, érzelmeiknek megfelelően átélhetik, maguk is kipróbálhatják a művészetek egy-egy mozzanatát dalban, versben, mesében, mozgásban, képi ábrázolásban. Ezen folyamatok sikerhez, kompetenciaélményhez juttatják gyermekeinket. Az egyes művészeti ágak hatalmas teret biztosítanak a tehetséggondozáshoz. Törekszünk arra, hogy gyermekeink az őket körülvevő világban felismerjék, és rácsodálkozzanak mindenre, ami szép, ami értékes, ízléses. Az óvoda jelenlegi külső, belső képe alkalmas az esztétikum iránti fogékonyság alakítására. Tárgyi eszközeink fejlesztésénél az igényesség az egyik fő szempont. A csoportokban a bútorok, a játékok többsége természetes anyagból készült és megnyugtató. Csoportszobáink alkotásra, tanulásra serkentő környezetet biztosítanak gyermekeink számára. Az óvoda belső tere sok lehetőséget ad a gyermeki munkák bemutatására. Fontosnak tartjuk, hogy a szülők által is használt belső terek szemlélődésre, csodálkozásra, művelődésre is szolgáljanak. Művészeti tevékenységekre sok lehetőségünk van az udvaron is. A virágos részek, a virágtartók, a füves területek, a játszóeszközök, az udvaron megszülető alkotások (virágültetés, ápolás, stb.) részei az esztétikai élménynek, az örömnek, hogy a gyermek saját maga a szépség létrehozója. 19

22 Arra törekszünk, hogy az esztétikai élmények hatása jelenjen meg a gyermek erkölcsi, értelmi fejlődésében is. Esztétikai nevelésünk komplex, gyermekeink egész személyiségét fejleszti. A kisgyermeket saját tapasztalatai, élményei, tevékenységei juttatják el az esztétikai ízlés kialakításához; ezzel belső harmóniájának kialakulásához. Feladatainkat a szabad játék folyamatában, a napi tevékenységek során valósítjuk meg. Fontosnak tartjuk: Esztétikus, hangulatos légkör, környezet kialakítását Észrevetetni, felismertetni környezetünkben, a természetben, a művészeti alkotásokban a szépet". A felfedezés, a rácsodálkozás öröme legyen mindennapos. Önálló alkotásra, az esztétikum létrehozására ösztönzést, és ezen keresztül az ízlésformálást, tehetséggondozást. Esztétikai élmények nyújtását, az esztétikai fogékonyság fejlesztését, formálását. Megfelelő eszközök biztosításával a kreativitás fejlesztését. A tapasztalatszerzést, cselekedtetést. Az élménynyújtás sokféleségét, hogy érzékelje a gyermek, számára mi a szép, a vonzó. A befogadási körülményeket, a nyugodt, alkotásra hívogató légkört. Az egyéni alkotói igények kielégítését, biztosítását Tanulást elősegítő, támogató környezet megteremtését. Az olyan beszélő környezetet, amelyben a gyermek szép, kulturált magyar beszédet hall. Az esztétikumnak igyekszünk teret adni az alábbiakban is, ezért kiemelten odafigyelünk: az étkezési kultúrára gyermekeink megjelenésére, gondozottságára az ünnepek külsőségeire, az ünneplő ruhára az óvodai dolgozók megjelenésére, kultúrált viselkedésére anyanyelvi kultúrájuk gondos fejlesztése során a gyermekeink megtanulják az 20

23 élményeket szóban és képben is kifejezni az esztétikai élmények magatartásukban is tükröződnek, s ezzel párhuzamosan fejlődik a gyermekek erkölcsi értékrendje, esztétikai értékrendje, megalapozva a majdani művelt felnőtté válását a nyitott óvodai légkör hozzájárul ahhoz, hogy kibontakozzon a gyermeki kíváncsiság, fantázia Az esztétikai nevelésünk területei: 1. Szabad játék 2. Külső világ tevékeny megismerése 3. Vers, mese 4. Rajzolás, mintázás, kézimunka 5. Ének, zene, énekes játékok A kisgyermek törekszik a környezet tárgyainak, eszközeinek megismerésére, ezért fontosnak tartjuk, hogy óvodánk belső terei rendezettek, szépek legyenek, és a gyermekek számára vonzó, kíváncsiságát felkeltő legyen. Nevelőmunkánk során hangsúlyt fektetünk arra, hogy az óvoda környezetében található lehetőségeket is kihasználjuk az esztétikai élmény-szerzés során (Millenáris Park, Fővárosi Művelődési Ház, Iskolai kiállítások, egyéb időszakos kiállítások). A természet változásait, annak szépségét a kirándulások, séták folyamán csodáljuk meg. Kiemelt fontosságú a környezettudatos viselkedés kialakítása, a környezet építésére, óvására, értékeinek megőrzésére irányuló nevelés, valamint a fenntartható fejlődés érdekeinek következetes pedagógusi képviselete. A vers, mese célja az érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődés segítése. A mese a varázslatosságával, a vers a zeneiségével (is) a pozitív személyiségjegyeket alakítja. Az irodalmi művek kiválasztása és átadása során fontosnak tartjuk, hogy az alkotás tükrözzön értéket, esztétikumot, és erősítse a pozitív érzelmeket. 21

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Készítette: Kovácsné Tobak Márta Intézményvezető, közoktatási szakértő ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉLEMÉNYEZÉSE Intézmény:

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv Intézményi Esélyegyenlőségi intézkedési terv Bevezetés Az Európai Uniós elvárások alapján minden lehetséges téren feladat a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. Az esélyegyenlőség

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne.

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne. TEVÉKENY GÉZENGÚZOK! Vázlat: I. Bevezető gondolatok. II. Kultúra átadás. 1.Programunkban a szocializáció és a kultúra összefüggése. 2.Honnan szereznek tapasztalatot gyermekeink? III. Záró gondolatok. I.

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI PROGRAMJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM Készítette: Becskereki Lászlóné Érvényessége: A Városi Óvodák intézménye helyi nevelési programjában meghatározta

Részletesebben

A GURIGA CSALÁDI NAPKÖZI. Mogyoród, Szőlő u. 15. Szakmai programja

A GURIGA CSALÁDI NAPKÖZI. Mogyoród, Szőlő u. 15. Szakmai programja A GURIGA CSALÁDI NAPKÖZI Mogyoród, Szőlő u. 15. Szakmai programja 2014 Családi napközi neve: Guriga Családi Napközi Címe: 2146 Mogyoród Szőlő u.15. Tel : 06-30-9343-606 Fenntartó neve: Guriga Kft. Címe:

Részletesebben

ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére

ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére Csillagfürt Óvoda 2040 Budaörs, Ifjúság u.8. ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére Bevezető A világ rohanó léptékű fejlődése, változása, globalizálódása

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Magunkról. Címe: Te is tudod, én is tudom, mi is tudjuk, együtt lenni jó!

Magunkról. Címe: Te is tudod, én is tudom, mi is tudjuk, együtt lenni jó! 1 Magunkról Óvodánk Budapest IV. kerületében, Káposztásmegyer 1-en található. Büszkén mondhatjuk, hogy jól felszerelt, pályázat útján kívül, belül megszépült. Programunkban kiemelt helyet kap a mozgás,

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban

Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban Kiskőrösi Batthyány úti óvoda prevenciós tevékenységei Weinhardt Krisztina Óvónő, Egészségnevelési munkaközösség-vezető Rólunk: 7 csoportos

Részletesebben

Zeneterápia, zenei fejlesztés

Zeneterápia, zenei fejlesztés Zeneterápia, zenei fejlesztés A zene ereje I. Az emberi lét központi eleme, valamilyen módon nagy hatással van az egyénre (annak ellenére, hogy nincsenek benne a nyelvre jellemző dolgok, mint fogalmak,

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ CSIMPILIMPI CSALÁDI NAPKÖZIK 3100 Salgótarján, Május 1 út 72. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Iktatószám: 1778/2015. Javaslat A Reménység

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 32 140 01 Óvodai dajka Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ CSIMPILIMPI CSALÁDI NAPKÖZIK 3100 Salgótarján, Május 1 út 72. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Javaslat a Keresztény Advent Közösség

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M

E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M 1. Helyzetelmezés 1.1 Az óvoda fenntartója: Eötvös Loránd Tudományegyetem Az óvoda székhelye: 1126 Budapest Kiss János altb.

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői)

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői) Óvodából-iskolába (célok és a fejlődés jellemzői) Egészséges életmódra nevelés Célunk: a gyermek testi fejlődésének elősegítése, a higiénés nevelés és az egészséget védő jó szokások alakítása, az egészséges

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - gödi innovatív intézményekben A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE Pécs, 2008. Tartalom 1. Bevezető 2. Célok, alapelvek, sikerkritériumok 3. Helyzetelemzés 3.1 Gyermekek összetétele 3.2 A nevelés eredményessége

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 2010/2011

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 2010/2011 SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 2010/2011 I. PEDAGÓGIAI PROGRAM AZ ÓVODÁKBAN Helyi program: Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Komplex Prevenciós program Mozgás Testséma Percepció (észlelési funkciók) Verbális fejlesztés

Részletesebben

Zöld Óvoda címpályázat

Zöld Óvoda címpályázat Zöld Óvoda címpályázat Miért jó zöld óvodának lenni? Müllerné Nagy Krisztina Miért jó Zöld Óvodának lenni?» Komoly szakmai rangot jelent, mit csak egy önként vállalt megmérettetéssel lehet elérni, hiszen

Részletesebben

255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet. 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete. az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról

255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet. 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete. az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 2009 2012 255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 1. A Kormány a közoktatásról szóló - módosított - 1993. évi LXXIX. törvény 94. -a (3) bekezdésének a)

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

Alsóhegy Utcai Óvoda Pedagógiai Programja. 2013. szeptemberi módosított példány

Alsóhegy Utcai Óvoda Pedagógiai Programja. 2013. szeptemberi módosított példány Alsóhegy Utcai Óvoda Pedagógiai Programja 2013. szeptemberi módosított példány 2 Az intézmény OM azonosítója: 034439 Intézményvezető: Csikné Vaskuti Judit PH Legitimációs eljárás Az óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

Témák. A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése

Témák. A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése 2013. április 11. Témák A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése Nyári nyitva tartás Dugonics utcai óvoda: június 17.- július 19. Szőnyi utcai óvoda: július 19. augusztus 25.

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Csanoda-Gyermekszolgáltató Játszóház Nonprofit Bt. 2012. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 A játszóház neve: Csanoda Játszóház

Részletesebben

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC projekt az adventi ünnepkörhöz, karácsonyhoz kapcsolódóan (a projekt része a TÁMOP 3.1.4. projekt óvodai programcsomag helyi adaptációjának) TÁMOP

Részletesebben

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Jegyzőlakás ingyenes használatbavételének engedélyezése Rendszeresen tartunk sérült illetve gerinc-, vagy tartásproblémákkal

Részletesebben

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét EGÉSZSÉGEDRE! Óvodai témahét A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. A projektben résztvevők: Kiscsoport (3-4 éves gyermekek) A témahetet záró napon mindkét gyermekcsoport. Óvodapedagógusok: Pintér Katalin

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR PEDAGÓGIAI PROGRAM

VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR PEDAGÓGIAI PROGRAM VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 ÓVODÁNK ADATAI Neve: Vackor Óvoda Kindergarten Vackor Címe: 1188 Budapest, Csolt u. 4. Telefon: 295-50-73 Fax: 297-51-23 Email: csolt@vackorovi18.hu

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE

ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Az óvoda hivatalos elnevezése: ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE Az óvoda pontos címe, elérhetőségei: 9941. Őriszentpéter, Kovácsszer 4/a Tel.:

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN ÓVODÁNK FELTÉTELRENDSZERE 4 csoportos 100 férőhelyes 9 fő pedagógus, 1 fő gondozónő, 4 fő

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

PESTSZENTIMREI VACKOR ÓVODA PESTSZENTIMREI KINDERGARTEN VACKOR PEDAGÓGIAI PROGRAM

PESTSZENTIMREI VACKOR ÓVODA PESTSZENTIMREI KINDERGARTEN VACKOR PEDAGÓGIAI PROGRAM PESTSZENTIMREI VACKOR ÓVODA PESTSZENTIMREI KINDERGARTEN VACKOR PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 ÓVODÁNK ADATAI Neve: Pestszentimrei Vackor Óvoda Pestszentimrei Kindergarten Vackor Címe: 1188 Budapest, Csolt u. 4.

Részletesebben

A Mesevilág Óvoda Pedagógiai Programja

A Mesevilág Óvoda Pedagógiai Programja A Mesevilág Óvoda Pedagógiai Programja (KIVONAT) Készítette: Patakiné Varga Petra 2012. május 2012. 1 Óvodánk bemutatása: Óvoda elhelyezkedése: Óvodánk a főváros XVI. kerületének családi házas övezetében,

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető!

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelt Intézményvezető! A TÁMOP- 3.1.4.C-14 Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívás keretében lehetőség van innovatív oktatási programok megvalósításra, a programok megvalósításához

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Deméné Tóth Ágnes A pályázat általános célokat fogalmaz meg. Intézményünkre vonatkozó konkrét cél- és feladatrendszert számunkra nem

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu BESZÁMOLÓ A 2013/2014-es NEVELÉSI ÉVRŐL Pedagógiai alapelveink, nevelési értékeink:

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA

KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA 027650 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KÉSZÍTETTE: A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: Játékot, zenét, örömet. De, hogy mit fogad el:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottságának 2011. július 5-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottságának 2011. július 5-ei ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-425/2011. ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottságának 2011. július 5-ei ülésére Tárgy: A Csicsergő Óvoda helyi nevelési programja módosításának

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Kódszámok: Közép-Magyarországi Régió: TÁMOP-3.1.11-12/1 Konvergencia régiók: TÁMOP-3.1.11-12/2 Az Óvodafejlesztés című uniós pályázat alapvető célja A TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Részletesebben

Egy/Másért: Játékkal a Tehetséges Gyermekekért. Ingyenes Információs Kiadvány

Egy/Másért: Játékkal a Tehetséges Gyermekekért. Ingyenes Információs Kiadvány Egy/Másért: Játékkal a Tehetséges Gyermekekért Ingyenes Információs Kiadvány A szervezet www.diaktanacsado.hu Az alapítvány célja a Dél-alföldi régió és a Duna-Körös-Maros- Tisza Eurorégió gyermek- és

Részletesebben

1. táblázat: Bébiszitter tanulási eredmény mátrix I-CARE projekt

1. táblázat: Bébiszitter tanulási eredmény mátrix I-CARE projekt Az alábbiakban az I-CARE projekt keretében fejlesztett bébiszitter szakképesítés kompetencia mátrixát elemezzük (1. táblázat). A bébiszitter szakképesítéshez két tanulási egységet alakítottak ki: A környezeti

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ, HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ, VALAMINT A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK INTÉZMÉNYI NEVELÉSE ÉRDEKÉBEN Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest,

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának.

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. Magyar nyelv és irodalom A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. A magyar nyelv sokoldalú, - árnyalt és reflexív ismerete a társadalmi kommunikáció alapja. A nyelv kultúrát

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Műhelymunka általános iskola/középiskola

Műhelymunka általános iskola/középiskola Műhelymunka általános iskola/középiskola TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben