GYEREKEK A REKLÁMOK VILÁGÁBAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYEREKEK A REKLÁMOK VILÁGÁBAN"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TQM SZAK nappali tagozat Fogyasztói piaci magatartás szakirány GYEREKEK A REKLÁMOK VILÁGÁBAN Budapest, Készítette: Csefkó Daniella

2 Tartalom 1. BEVEZETÉS A REKLÁMOKRÓL ÁLTALÁBAN KIS REKLÁMTÖRTÉNET PSZICHOLÓGIAI ALAPOK HOGY KÉSZÜL A GYEREKSZEREPLŐS REKLÁM? A REKLÁMKÉSZÍTÉS FOLYAMATA A GYEREK, MINT SZEREPLŐ HOGYAN HAT A REKLÁM A GYEREKRE? CSECSEMŐKOR ÓVODÁSKOR KISISKOLÁSKOR PREPUBERTÁS-/PUBERTÁSKOR TÁRSADALMI CÉLÚ REKLÁMOK A SZEREPLŐK SZPOTOK A KERESKEDELMI CSATORNÁKON A REKLÁMOK CSOPORTOSÍTÁSA Szokatlan alkalmazás Tipikus alkalmazás Gyerek használja Felnőtt használja Család is használja a gyereken keresztül A gyerek is használja a családon keresztül Generációkon átívelő szolgáltatás Indokolatlan alkalmazás A REKLÁMOK GYAKORISÁGA Hétköznap Hétvége A GYEREKSZEREPLŐS REKLÁMOK HATÁSA KUTATÁSI TERV AZ EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE ÖSSZEFOGLALÁS...56 MELLÉKLETEK...57 FELHASZNÁLT IRODALOM

3 Mit bölcsek bölcs esze föl nem ér, gyakorolja a gyermeki tiszta kedély. /Schiller/ 1. Bevezetés Aki látta a Beethoven című amerikai filmet, az tudja, mit jelent az a hollywoodi körökben elterjedt mondás, hogy Gyerek, kutya, biztos siker. De vajon mi ennek az oka? Miért van az, hogy ha meglátunk egy gyereket a képernyőn, akkor a látottakhoz való hozzáállásunk megváltozik? Mit lát egy felnőtt egy olyan reklámban, amelyikben gyerek szerepel? Miért vásárlásra serkentő, ha a gyerek egy kortársától hallja, hogy az új édesség nagyon finom, és érdemes megkóstolni? Mennyiben más gyerekekkel reklámfilmet készíteni, és milyen különleges fogásai vannak a reklámszakma ezen ágának? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresem a választ dolgozatomban. Összességében célom bemutatni azt, hogy milyen megfontolás áll a mögött, hogy egy reklámfilmben gyerek is szerepel, és milyen út vezet ebben az esetben az elképzeléstől a megvalósításig. Lehetőségeimhez mérten próbálom bemutatni a kérdéskör elméleti és gyakorlati oldalát is. Több oka is van annak, hogy ez a témát választottam. Az egyik, hogy az emberek többségével ellentétben én szeretek reklámokat nézni. Nem irritál egy reklámblokk, nem kapcsolok el azonnal, hanem inkább azt figyelem, milyen újszerű megoldásokkal jelennek meg a különböző cégek a piacon. Tapasztalatom szerint a gyerekeket szerepeltető reklámokra különösen érdemes odafigyelni. A másik ok, hogy nagyon kevés olyan tanulmányt találtam, ami ezt a témát járná körbe, amiből megtudhatjuk, hogy milyen fogásai, speciális jellemzői vannak a gyerekreklámoknak. 4

4 A felvetett kérdések megválaszolásához feltáró jellegű kutatásokat végeztem, melyek során háromféle kutatási módszert használtam. A vizsgált csoport tévénézési szokásait kérdőívekkel próbáltam feltárni. Ahhoz, hogy megvizsgáljam, mikor milyen arányban vannak a reklámblokkokban gyerekreklámok, videoszalagra rögzítettem szpotokat. Továbbá mélyinterjúkat készítettem egy-egy szakma képviselőjével (gyermekpszichológus, reklámszakember, iskolai tanítónő, gyakorló kisgyermekes szülő), hogy kérdéseimre szakemberek válaszoljanak tapasztalataik alapján. Dolgozatomban először tisztázni szeretném a gyerekreklámok hatásmechanizmusának pszichológiai, reklámelméleti és reklámtörténeti alapjait. Ezután az elkészített interjúk alapján beszélek a reklám készítésének folyamatáról, a reklámokban használt gyerekek típusairól, valamint arról, mennyiben befolyásolja a gyerekek életét, ha szerepelhetnek reklámokban, és hogyan hat rájuk a reklám. Végezetül a felvett reklámfilmek alapján bemutatom a gyerekreklámok jellemzőit, hétköznapi és hétvégi előfordulását, összekapcsolva a családok tévénézési szokásaival. 5

5 2. A reklámokról általában Dolgozatomban televíziós reklámokat fogok feldolgozni, ezért fontosnak tartom, hogy kiindulásként definiáljam mi is az a reklám, milyen csatornákon juthat el a fogyasztókhoz, és milyen jellegzetességei vannak a televíziós reklámoknak. A reklámszakma meghatározása szerint a reklám személyes, fizetett, befolyásoló célzatú kommunikáció azonosítható közzétevővel, termékekről, szolgáltatásokról és eszmékről, melyeket különböző médiumokban tesznek közzé. 1 Vagyis a reklám nem más, mint egy üzenet, melynek jól azonosítható a feladója, néha a címzettje is, és melynek célja, hogy termékekre, szolgáltatásokra, politikai irányzatokra, társadalmi tevékenységekre hívja fel a fogyasztók figyelmét, és vágyat ébresszen a megjelenített termék, életstílus, eszme, tevékenység iránt. A reklámok különböző médiumokon keresztül jutnak el hozzánk. A médiumok tulajdonképpen reklámhordozók, kommunikációs csatornák, melyek az üzenettől függetlenül léteznek, de annak közvetítésére igénybe vehetők. A médiumokat kétféleképpen csoportosíthatjuk. Az egyik - a befogadó érzékelése felől közelít - szerint léteznek auditív médiumok (ilyen a rádió), vizuális médiumok (ilyen a sajtóhirdetés és a szabadtéri reklám) és audiovizuális médiumok (televízió, mozi, Internet). A másik csoportosítás a médium fajtája szerint a médiumokat nyomtatott és elektronikus sajtóra bontja. A nyomtatott sajtó részét képezik a sajtó- és a szabadtéri hirdetések, az elektronikus sajtóhoz pedig a rádió, a televízió, a mozi és az Internet tartozik. 2 Az, hogy egy hirdetni kívánó cég melyik médiumot/médiumokat választja közvetítő csatornaként ahhoz, hogy üzenete eljusson a megfelelő célcsoporthoz, több tényezőtől is függ. Az első ilyen tényező a médium adottságainak összessége, vagyis a tartóssága, célozhatósága, a technológiai fejlettsége és a presztízs értéke. A tartósság azt jelenti, hogy mennyi ideig találkozhat a fogyasztó ugyanazzal a hirdetéssel. Tehát például ha egy hetilapban hirdetünk, akkor a célcsoport egy hétig 1 Fazekas - Harsányi: Marketingkommunikáció, Szókratész Külgazdasági Akadémia, Budapest, 2004, 81.old. 6

6 találkozat azzal a hirdetéssel. A médium célozhatósága arra utal, hogy mennyire tudunk elérni egy körülhatárolt célcsoportot az adott médiummal. A televízió célozhatósága például nem túl jó, hiszen a hirdetés azokhoz is eljuthat, aki nem tartozik a célcsoporthoz. A presztízs érték annyit jelent, hogy az emberek mennyire tartják szavahihetőnek az adott médiumot. Például egy gazdasági hetilapnak sokkal magasabb a presztízsértéke, mint egy bulvárlapnak. A másik ilyen tényező a célcsoport adottságainak összessége. Ez magába foglalja az adott médiummal találkozó fogyasztói csoport összetételét, valamint az adott médium fogyasztásának körülményeit, vagyis azt, hogy a célcsoportot milyen helyzetben éri az adott üzenet. A harmadik fontos befolyásoló tényező és sok esetben ez az fő döntési szempont az adott médium költsége. Lényeges tényezőként jelenik meg a jogi környezet, és ez a gyerekek esetében különösen hangsúlyos lehet. Ha ezen tényezők alapján vizsgáljuk meg a televíziót, mint médiumot, akkor láthatjuk, hogy szó sincs egyszerű döntésről. A televízió napjainkban vezető szerepre tett szert a többi médiummal szemben. Különösen hatékony, hiszen több érzékszervünkre is hat egyszerre, jellemző rá az erős figyelemfelkeltő és -irányító hatás. Manapság majdnem minden háztartásban van televízió. Akad olyan ember is, aki ezen keresztül tartja a kapcsolatot a külvilággal. A tévé nagy előnye tehát, hogy széles célközönséghez ér el, és magas presztízsű médium. Hátránya ezzel szemben, hogy olyanokhoz is megközelít, akik nem tartoznak az adott kampány célcsoportjába. Vagyis ennek a médiumnak igen nagy lehet a meddőszórása. Ezt csökkentendő, mondandónkat kapcsolhatjuk egy adott műsortípushoz, vagy korlátozhatjuk földrajzilag, hogy az üzenet hol érje el a fogyasztókat. A befogadás körülményei a televízió esetében a legjobbak. A moziban ugyan célzottabb a figyelem, de az átlagember nagyságrendekkel több időt tölt el a tv előtt, mint moziban országonként változóan 2-5 órát naponta átlagosan. 2 Fazekas - Harsányi: Marketingkommunikáció, Szókratész Külgazdasági Akadémia, Budapest, 2004, old. 7

7 Azt is meg kell azonban említeni, hogy manapság a reklámok egyre kisebb népszerűségnek örvendenek. Ennek egyik oka a mennyiségben rejlik. A tévénéző egy este alatt is reklámok tucatjaival találkozik, némelyikkel többször is. Ez egy idő után unalmassá válik, és arra készteti a nézőt, hogy elkapcsoljon egy másik csatornára. A népszerűség-csökkenés másik oka az, hogy a kereskedelmi csatornákon a reklámok megszakítják a műsorokat. Ez nagyon zavaró lehet, és általában ennek is az a következménye, hogy a néző elkapcsol vagy kimegy a szobából a reklám idejére. Vagyis egyik esetben sem érjük el a megfelelő hatást. Magas technológiai fejlettségű országokban, mint például az Egyesült Államok, speciális technikai megoldást módoltak ki az elektronikai és szórakoztató iparban (DPSS). Ennek az a jelentősége, hogy ugyan a reklámot az adás során leadják, aki ott ül, az nézi, de az videomagnók felvételi üzemmódjában a felvétel automatikusan szünetel. Ezen a ponton feltétlenül említést kell tenni a háttér-televíziózás fogalmáról. Nem mindegy ugyanis, hogy a befogadó személy elsődleges tevékenysége a tévénézés, vagy csupán egy másik tevékenység kiegészítője abban a pillanatban, amikor a reklám eljut hozzá. Ha ugyanis a televízió csak egy alapzajt ad például a házimunkához, akkor a médium természetéből fakadó előnyök egy részét elveszítjük. Az audiovizuális eszköz csak auditív lesz, hiszen a befogadó munka közben hátat fordít a készüléknek, vagy nem is tartózkodik abban a helyiségben, ahol a tévé van. Ezen kívül a befogadói szituáció is megváltozik, hiszen a befogadó figyelme nem a műsorra, a reklámra irányul, hanem a házimunkára. Így a televízióból érkező információ csak egy másodlagos információhalmaz lesz, ami esetleg tudat alatt, kerülő úton juthat el a potenciális fogyasztóhoz. A második világháború idején kísérleteztek a mozikban vetített képek között 1/25 sec idejű állóképeket ragasztottak közbe. Ezen hirdetés volt. A vetítési idő annyira rövid, hogy a nézőben nem érte el a megértés vagy lefordítás idejét, de a tudatalattijában kimutatható nyomot hagyott. Ezt a hirdetési módot később betiltották. Ha a reklámban gyerek is szerepel, azzal a háttér-televíziózás alacsony hatékonyságát is ellensúlyozhatjuk. Egy gyerek hangjára, különösen ha az sírás, többen felkapják a fejüket. Ezzel tehát kizökkenthetjük, megzavarhatjuk a nézőt fő 8

8 tevékenységében, és ha csak a reklámfilm idejére is, de figyelmét a képernyőre irányíthatjuk. Ez persze csak abban az esetben működik, ha az adott szpot új a néző számára. Ha ugyanis ráismer a reklámfilmre, és rájön, hogy ő ezt már látta, akkor nem fogja újra megnézni, csak abban az esetben, ha a szpot első alkalommal különösen nagy benyomást gyakorolt rá. Tévében hirdetni nagyon drága dolog. Ennek egyik oka a közzététel, megfelelő elérés magas ára (GRP Gross Rating Point bruttó elérés), másik oka pedig az, hogy magának a reklámanyagnak az elkészítése is nagyon költséges, főleg, ha az egy igényes, esetleg különböző technikai beavatkozásokat igénylő munka Kis reklámtörténet A dolgozatnak ezen a pontján fontosnak érzem, hogy röviden áttekintsük a reklám fejlődésének történetét az ókortól napjainkig. Manapság igen sok multinacionális cég készít globális reklámokat. Ezek költséghatékonyak, és sok esetben gyorsabb, egyszerűbb megoldást jelentenek egy világméretű kampány megvalósításához. Ahhoz azonban, hogy fel tudjuk mérni, milyen jelentősége van a globális reklámnak, milyen új trendek jelentek meg ebben az ágban, és mekkora szerepe van ennek a jelenségnek a gyerekreklámoknál, ismernünk kell az előzményeket is. Bár a reklám csak a XX. századra lett tudatos tevékenység, már sokkal korábban is léteztek figyelemfelkeltő, fogyasztásra serkentő eszközök. Az ókorban például az amforákat próbálták megkülönböztetni. Ezeket tekinthetjük az első márkajelzéseknek. Előfordultak falra festett hirdetések is, melyek a köztéri reklámok elődei voltak, és a vásárokon megjelent a személyes eladás is, mint korai vonal alatti eszköz. A középkorban aztán a különböző céhek cégérei szolgáltak márkajelzésként. A XV. században a nyomtatás feltalálása fontos mérföldkőnek bizonyult a reklám történetében. Ezzel megjelent az első tömegmédium, de még mindig jelentős 3 Fazekas Harsányi: Marketingkommunikáció, Szókratész Külgazdasági Akadémia, Budapest, 2004, old. 9

9 szerepe volt a szóbeliségnek. Köztéri reklámnak tekinthetjük továbbá a hírnök vagy a kisbíró verbális előadását. Hiteles történelmi kutatások támasztják alá, hogy például Kálvin reformációs tanait egy templom kapujára szögezte ki kézirat formájában. Az ipari forradalom nem csak a gazdaságban hozott nagy változásokat. Ekkor merült fel először az az igény, hogy az adott üzenet, egy termék vagy szolgáltatás híre tömegekhez jusson el. Ám az ebben az időben készült nyomtatott reklámokat még az adott hirdetést megjelentető folyóiratok szerkesztői készítették. A reklám készítésében illetve a felületek bérbeadásában rejlő üzletet először a XIX. században ismerték fel, erre a korra tehető az első kezdetleges ügynökségek megjelenése, akik vállalták mások hirdetési szövegeinek megfogalmazását 4. A XX. század eleje a plakátművészet kora volt. A reklám képi megjelenésére a legnagyobb hatást a szecesszió gyakorolta, sajátos formavilága, szépsége megfelelt a reklám figyelemfelkeltő szerepének. Ebben a korban a kereskedelmi plakátokat művészek készítették, akik jól tudták, hogy a reklám elsődleges funkciója, hogy megragadja, irányítsa a figyelmet és egyben információt nyújtson. 5 A századelő nemcsak a plakátok virágkorát hozta. Amerikában például nagy divatja lett a szendvicsembereknek is. Ez volt a korabeli mozgóreklám, mely a reklámtábla viselőjének komoly fizikai megterhelést jelentett. Nagyon sok embernek azonban ez volt az egyetlen megélhetési forrása. Később a szendvicsemberek egy időre eltűntek, de az utóbbi években megint találkozhattunk velük, most már inkább retro felhanggal. A reklám fejlődésében nagy szerepe volt a mindenkori technikai fejlődésnek, hiszen az ember tudatát mindig meghatározza az őt körülvevő adott társadalmi és technikai környezet. Az új kommunikációs eszközök megjelenésével új csatornák nyíltak meg a hirdetők előtt. Egyre több és több lehetőség kínálkozott a fogyasztók elérésére. A telefon, a mozgókép, a rádió, a televízió és a személyi számítógép megalkotása mindig újabb lökést adott a reklám fejlődésének. Napjainkban az 4 Fazekas Harsányi: Marketingkommunikáció, Szókratész Külgazdasági Akadémia, Budapest, 2004, 145. o. 5 Reklám képezés letöltés ideje: :35 10

10 Internet kínál számos lehetőséget, de még éveknek kell eltelnie ahhoz, hogy mindenki megtanuljon élni ezekkel a lehetőségekkel. Ha a reklám fejlődéséről beszélünk, akkor érdemes egy pillantást vetni a magyar reklám alakulására is. Hazánkra a XX. század elején virágzó reklámélet volt jellemző. Neves költők és írok szerezték a reklámok szövegeit, és erre az időszakra tehető az első Magyar Reklámszövetség megalapítása is (1936). A korszak kiemelkedő nyelvi zsenije alkotta meg a már klasszikusnak számító reklámfeliratot: Drámát Shakespeare, poloskát Schwartz irt legjobban.. A virágzás a háború éveiben megtorpant, ugyanis a háború utáni gazdaság valamennyi európai ország történetében hiánygazdaságként üzemelt. Egyszerűen nem volt mit eladni. A 60-as évek elején Magyarországon például Cipőt a cipőboltból stílusú, jellegében bárgyúnak tűnő hirdetések jelentek meg, azonban ezek mögött is az áruhiány keresendő. 6 A szocialista reklámban is szerepeltettek gyerekeket, emlékezhetünk például a Ez a Jóska, ez a Gyurka, ez pedig a véres hurka dalszöveggel futó, egy egész generáció számára emlékezetes reklámra. A reklámozás gyakorlata csak a 80-as években lendült fel újra. A 90-es évek politikai és gazdasági változásai a rekláméletre is hatással voltak. Erre a korszakra a piacgazdaság volt jellemző, ami árubőséget, többlettermelést és választékbővülést jelentett. Új, multinacionális cégek és külföldi reklámügynökségek jelentek meg a piacon, és ezzel versenyhelyzetbe kényszerítették a magyar reklámot. 7 Nőtt a kereskedelmi cégek hirdetési igénye, és a piac egyre telítettebbé vált. Egyre nehezebb volt elérni a fogyasztót, hiszen az észlelési küszöbe magasabbra került. Emiatt nagyobb szerep jutott a vonal alatti eszközöknek, és ez a helyzet hozta magával többek között az újfajta reklámhordozók (mint például a rikkancs az áruházak polcain vagy a legújabb, a citylightba épített rikkancs) megjelenését. Napjainkban sok fejtörést okoz a globalitás kérdése. A multinacionális cégek esetében megfigyelhető az a tendencia, hogy megpróbálnak globális reklámokat készíteni a fogyasztóknak. Vagyis olyan kampányokat készítenek, amelyek több 6 Sas István: Nem lehet megunni c. sorozat, Filmmúzeum, Fazekas Harsányi: Marketingkommunikáció, Szókratész Külgazdasági Akadémia, Budapest,

11 országban is sikeresek lehetnek, hiszen a fejlett országok fogyasztóinak igényei nagyon hasonlóak. A jövő azonban minden jel szerint az úgynevezett glokális stratégia. Ez a szó a globális és a lokális szavakból származik, és arra utal, hogy a legjobb megoldás a globális stratégia helyi jellegzetességekkel való kiegészítése, vagyis az két megközelítés optimális kombinációjának megvalósítása. 8 Egy gyerek jó választás a globális reklámfilmben, mert a boldog gyerek mindenkinek ugyanazt jelenti. Annak ellenére viszont, hogy a gyerek globális értékeket testesít meg, ajánlatos helyi arcokkal forgatni, hogy mindenki magáénak érezhesse, beleélhesse magát a képernyőn látott jelenetbe. Ezt a Johnson&Johnson oldotta meg nagyon ügyesen. Ők ugyanis a globális filmjükbe különböző típusú babákat válogattak, és ezzel megoldották azt, hogy egy olyan szpotot készítsenek, amelyet minden olyan országban fel tudnak használni, ahol jelen vannak a piacon. Összességében elmondhatjuk, hogy bár a reklám évszázados múltra tekint vissza, igazán nagyot a XX. században fejlődött, amikor ezt a technika fejlettsége, és a társtudományok kialakulása és intézményesülése lehetővé tette. A különböző segédtudományok, mint például a pszichológia vagy a szociológia alkalmazása mind a fogyasztó jobb megismerését tették lehetővé, ezzel növelve a reklámok hatékonyságát. Kijelenthetjük tehát, hogy a reklámozás a XX. századra vált igazán tudatos tevékenységgé. A globális reklám modern világunk terméke, és sok új kihívás elé állítja a szakembereket, különösen akkor, ha egy olyan területet érint, a gyerekeket, amelyre a fogyasztók kiemelten érzékenyek, legyen az bármelyik ország, vagy népcsoport Pszichológiai alapok A mai kor emberét élete során rengeteg inger éri. Számos hatással kell szembenéznie, melyek folyamatosan próbálnak változtatni attitűdjén, gondolkodásán, döntésein. Ezen ingereket az egyén elsősorban önmagában dolgozza fel előzetes tapasztalatai alapján, de az értelmezésben segítségére lehet az a társadalmi közeg is, amiben él, azok a referenciacsoportok, melyek formálják elképzelését a világról: a család, a baráti kör. 8 Globális márkák versengése Harvard Business Manager, Különszám 2005, old. 12

12 Az ingerek sokfélék lehetnek. Vannak olyanok, amelyek egyetlen érzékszervünkre hatnak. Ilyen például a zene, egy parfüm vagy egy kép. De vannak komplex ingerek is, amelyek egyszerre több érzékszervünket veszik igénybe. Már anélkül is kapcsolatot tudunk teremetni a világgal, hogy ki kellene lépnünk az utcára, elég bekapcsolni a televíziót, a rádiót, vagy felcsatlakozni az Internetre. Ezáltal a kereskedelem, kiváltképp a marketingkommunikáció előtt új távlatok nyílnak. A minket naponta érő hatások nagy része a vásárlói döntést hivatott befolyásolni azáltal, hogy a termékek, szolgáltatások, márkák iránti attitűdön próbál változtatni. Ám a hirdetőknek közel sincs könnyű dolguk, amikor megpróbálják megragadni a figyelmünket. Korábban már említettem, hogy a XX. század embere nagyon magas észlelési küszöbbel rendelkezik. Ez az állapot részben az agy védekezési mechanizmusa, részben pedig annak az eredménye, hogy idővel hozzászokunk ahhoz, hogy tömegesen érnek minket az impulzusok, és csak a kiugró, szokatlan eseményekre figyelünk fel. A marketing alapfogalmai közé tartozik az AIDA-modell, amely azokat a lépéseket írja le, amelyeken a fogyasztó keresztül megy onnantól, hogy találkozik a reklámmal, odáig, hogy megvásárolja a reklámozott terméket. Az AIDA szó egy rövidítés: attention interest desire action. Az első szó, az attention, figyelmet jelent, vagyis azt a lépcsőt, hogy a fogyasztó egyáltalán felfigyel a reklámra. Az interest a második lépést jelzi, hogy a célszemély nemcsak felfigyel a reklámra, konstatálja, hogy van, hanem érdeklődés is ébred benne a reklámozott termék iránt. A harmadik fokozatot jelzi a desire, amikor a személyben vágy ébred, hogy megszerezze magának a hirdetett terméket. Az utolsó lépcső pedig, az action, vagyis cselekvés, azt jelenti, hogy a fogyasztó a tettek mezejére lép, és megszerzi magának azt a bizonyos terméket. Ez a modell nemcsak azért érdekes és hasznos, mert elkülöníti a figyelmet az érdeklődéstől, a vágyat a tulajdonképpeni cselekvéstől, hanem azért is, mert a tapasztalatok szerint az esetek 1%-ában jut el a fogyasztó az első állomástól az utolsóig. Számos esetben ugyanis még csak fel sem figyel a reklámra. Ha felfigyel, akkor sem biztos, hogy érdekli az adott termék, az 13

13 általa nyújtott előnyök. De ha ez is teljesül, még akkor sem biztos, hogy meg fogja vásárolni, mert lehet, hogy nincs rá pénze, vagy nincs ideje keresgélni, válogatni. 9 Ha a reklámban gyerek is szerepel, akkor már az első lépés, az attention, vagyis a figyelem megragadása és megtartása is hatékonyabb lehet. A további lépcsőfokokat a szpotban szereplő gyerek annyiban befolyásolhatja, hogy ha a reklámozott terméket a gyerek fogyasztja, akkor a szülő rövidebb ideig fontolgatja a vásárlást, mintha azt a terméket magának venné. Hiszen lehet, hogy saját magának nem veszi meg a jobb minőségű terméket, de a gyereke egészsége, épsége mindennél előbbrevaló, tehát ha neki vásárol, hamarabb szánja rá magát az actionre, vagyis a cselekvésre. Főleg akkor, ha a reklámfilmben azt látja, hogy az a gyerek, aki azt az adott terméket fogyasztja, elégedett, boldog és egészséges. A pszichológiai alapok taglalása nem lenne teljes, ha nem beszélnénk az észlelésről, hiszen ez a reklám hatásának az alapja. Az észlelés, idegen szóval percepció, komplex agyi folyamatok eredménye. Definíció szerint azon pszichológiai folyamatok összessége, amelyek útján felismerjük, szervezzük és jelentéssel ruházzuk fel a környezeti ingerekből érkező észleleteket. (Sternberg, 1998) Az észlelés fogalmát meg kell különböztetnünk az érzékeléstől. Az érzékszervek ugyanis receptorok, melyek fizikai vagy kémiai ingereket fordítanak le elektrokémiai természetű kódokra, melyet az agy már képes értelmezni. Vagyis az érzéklet az agyhoz érkező idegi információ. A percepció ezzel szemben az a folyamat, melynek során az agy ezt az idegi információhalmazt szervezi, értelmezi, feldolgozza. 10 Az észlelés mindig szubjektív. Előfordul, hogy látunk valamit, ami nincs előttünk, hogy nem azt észleljük, ami valójában előttünk van, vagy egyáltalán nem észleljük azt, ami kiszúrja a szemünket. Ezen felül az észlelés több dologtól is függhet. A kultúra nagyban befolyásolhatja a percepciót. Egy európai és egy arab nő, például, nem fog ugyanúgy észlelni egy mélyen dekoltált ruhát. A percepcióra hatnak még ezen kívül az egyén előzetes tapasztalatai is. Más észlelet keletkezik abban az emberben, aki már látta a legújabb mobiltelefont, és más abban, aki most 9 Dr. Józsa László: Marketing, Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, Oláh Bugán: Fejezetek a pszichológia alapterületeiből, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2001, 49.old. 14

14 lát először vezeték nélküli telefont. Jelentős szerep jut a tanulásnak is. Jó példa erre a távol-keleti vagy az arab arcok megkülönböztetése, ami az európai embernek igen nagy nehézséget okozhat, ha nem töltött hosszabb időt közöttük. Az észlelés magyarázatára két elmélet létezik. Az egyik a konstruktív percepcióelmélet, mely szerint az agy az észlelethez hozzáteszi a korábbi tapasztalatait, elvárásait, és ezek alapján értelmezi azt. Tehát nincs adott jelentés, hanem minden a kogníciótól függ. Ha például egy vonat közeledik felénk, akkor tudjuk, hogy nem nő, hanem közeledik, annak ellenére, hogy a szemünk a méretváltozást érzékeli fizikai ingerként. A másik megközelítés a közvetlen észlelés elmélete, mely Gibson nevéhez fűződik. Eszerint a természetes szelekció során azok az ún. hatékony perceptuális rendszerek fejlődtek ki és maradtak fenn, amelyek az evolúció során a faj fennmaradását segítették. Gibson úgy gondolta, hogy az észleléshez nincs szükség bonyolult folyamatokra, mert a bennünket körülvevő világ tartalmaz minden fontos információt, melyek alapján fel tudjuk dolgozni a minket érő ingereket. Ez az elmélet úgy magyarázza az előbbi példát, hogy azért tudjuk, hogy nem növekszik egy objektuma, hanem közeledik, mert a környezet, a fák, a sínek, az épületek elég kontextuális információt adnak a viszonyításhoz. 11 A két modell látszólag teljesen ellentmond egymásnak. A lehetséges szintézisre Neisser nyújtott megoldást. Szerinte a két módszer a valóságban kombináltan jelenik meg az észlelés során, vagyis az értelmezésben felhasználjuk mind az előzetes tapasztalatainkat, mind pedig a környezet által nyújtott információkat. 12 Evolúciós szempontból nagyon jelentősek a perceptuális konstanciák, hiszen ezek biztosítják számunkra, hogy a tárgyakat ugyanolyannak lássuk akkor is, ha a közvetlen érzékelésük megváltozik. Ha ezek nem lennének, akkor nem ismernénk fel a tárgyakat, ha például más oldalról látjuk őket. A perceptuális konstanciáknak három fő fajtájuk van: nagyság-, alak- és világosságkonstancia. 11 Atkinson Atkinson Smith Bem Nolen-Hoeksema: Pszichológia, Osiris Kiadó, Budapest, Oláh Bugán: Fejezetek a pszichológia alapterületeiből, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2001, old. 15

15 A tévéreklámok szempontjából a látás, és ezen belül az alakészlelés különösen fontos. A televízióban ugyanis az információ jelentős része vizuális inger. A fogyasztónak pedig nemcsak a terméket kell felismernie, hanem például a logót is, és a szpotban szereplő személyek is nagy fontossággal bírnak, hiszen ők közvetítik külső alapján vagy szóban a reklám üzenetét. Különösen fogékonyak vagyunk a gyerekek látványára. Könnyebben felfigyelünk egy olyan reklámra, amiben helyes gyerekek szerepelnek, és valószínűleg jobban meg is marad az adott szpot, ha meg is szólalnak benne azok a gyerekek. Jó példa erre a Danette puding közelmúltban futott reklámja, melyben egy öt év körüli kislány mesélt a családjáról. A tény, hogy könnyebben felfigyelünk a gyerekekre, részben a fajfenntartás ösztönével indokolható. Természetes, hogy kedvesnek, aranyosnak látjuk őket, hiszen pszichológiailag igazolt, hogy a gyermeki külső jegyek, mint például a kerek forma, vagy a testarányokhoz képest nagy fej, sokkal kedvesebbek, kellemesebbek, mint a szögletes alakok. Ezek ugyanis csökkentik az agressziót, és gyengéd érzelmeket váltanak ki. 13 Ha egy egészséges felnőtt meglát egy gyereket, óvó, védelmező ösztön ébred benne. Ha a szituáció engedi, akkor ezt kifejezésre is juttatja. Gimnazista koromban hallottam egy történetet a rajztanáromtól, ami megadhatja a válasz másik részét arra a kérdésre, hogy miért figyelünk fel jobban a gyerekekre. Egyszer a tanítványok megkérdezték mesterüket, hogy meg tudná-e fogalmazni, mi a szép. A mester gondolkodási időt kért, majd az idő leteltével a következő választ adta: Gömbölyű. A szemnek szép, ami gömbölyded, ami kerek, ami telt. Vagyis szívesebben nézünk ilyen formákat, jobban esnek a szemnek, mint az élek és sarkok. Ez lehet tehát a másik ok, amiért a gömbölyded gyermeki formákra rendkívül hamar felfigyelünk, és kedvesnek tartjuk őket. Ezeknek a formáknak nem csak az az előnyük, hogy felkeltik a figyelmet, hanem képesek azt megtartani is. A gyerekeknél persze nem csak a formák iránt mutatunk a szokottnál nagyobb érdeklődést, hanem a felfogásuk is gyakran megragad bennünket. Az a 13 Az illúzió és a meggyőzés művészete letöltés ideje: :04 16

16 gyermeki egyszerűség, melyen átszűrnek minden kívülről jövő bonyolult információt, sokakat mosolyra fakaszt, felvidít. Azoknál a reklámoknál, melyekben a kicsiket nemcsak szerepeltetik, de beszéltetik is, a forgatókönyvírók erre nagyon ügyelnek. Egyrészt azért, mert gyerek nem a saját gondolatait mondja el az adott termékről vagy szolgáltatásról, annak mégis úgy kell hangzania, hogy megegyezzen a vele egykorúak gondolkodás- és kifejezésmódjával. Másrészt a tapasztalatok szerint a fogyasztó is sokkal nyitottabb az egyszerűbb gondolatmenetre. Az egyszerű gondolatok pedig nemcsak a szereplő esetén segítik a betanulást, hanem a fogyasztó is könnyebben tanulja meg a termék nevét, vagy a szlogent. Gondoljunk csak például a Béres Csepp reklámfilmjére, amelyben egy kislány mondta el, hogy az anyukája mi mindenre vigyáz, hogyan gondoskodik róluk. Különösen élethű az a rész, amikor a kislány nem tudja kimondani a koleszterin szót, mert nem tudja, hogy mit jelent. Jó ellenpélda erre a korábban már említett Danette puding szpot, amelyben a főszereplő koránál érettebb megállapítást tesz: Anyu és apu két teljesen külön világ. Vagy az újabb verzióban: A Danette bársonyos krémességének egyikük sem tud ellenállni. Ezek az állítások és a szokatlan szóhasználat egyáltalán nem illik a szpotban szereplő gyermek korához. Márpedig ha abból indulunk ki, hogy az fogyasztó az egyszerűséget kedveli, akkor az első példáként említett Béres reklámfilm valószínűsíthetően sikeresebb lesz. Talán az eddig leírtakból is kiderül, hogy a reklámokkal megcélzottak köre, az elérni kívánt, és végül elért eredmény olyan sok komplex tényező függvénye, olyan szerteágazóan érinti a különféle társtudományok határmezsgyéit, hogy a megfelelő eredmény elérése a bizonytalansági faktorok széles spektrumán nyugszik, és mindenképpen alapos, célszerű, gondosan megtervezett tevékenységekre épül. A továbbiakban szeretném bemutatni, hogy hogyan készül a gyerekszereplős reklámfilm, és hogy milyen szempontok alapján lehet kiválasztani a megfelelő korú gyereket a forgatáshoz. 17

17 3. Hogy készül a gyerekszereplős reklám? A reklámkészítésről számos szakirodalom található a könyvtárakban. Én azonban arra voltam kíváncsi, hogy a reklámfilm-forgatás folyamata mennyiben módosul akkor, ha abban az adott szpotban gyerek is szerepel. Ahhoz, hogy kérdéseimre választ kapjak, egy tapasztalt szakemberrel, Matus Krisztinával beszélgettem. Ő jelenleg a Vizuálisművek Kommunikációs Ügynökség ügyvezető igazgatója (1. számú melléklet). A céget 1996-ban alapították. Kezdetben a nyomdai kivitelezés volt a fő profilja, 1998 óta viszont full-service ügynökségként aktív résztvevője a hazai reklámpiacnak. Matus Krisztina korábban account manager, majd account director volt ennél a cégnél, előtte pedig brand managerként szerzett tapasztalatokat FMCG területen. A Vizuálisművekkel készített már gyerekszereplős reklámokat, részt vett gyerekfotózáson, és szervezett gyerek castingokat is, tehát a témáról átfogó ismeretanyaggal rendelkezik. A vele folytatott beszélgetésből kiindulva dolgozatomnak ebben a fejezetében röviden vázolom a gyerekreklám készítésének folyamatát, különös tekintettel a castingokra, és az érdekes technikai fogásokra. Ezután pedig bemutatom, hogy a gyerekek egyes korcsoportjai milyen reklámfilmekhez alkalmasak, és milyen tulajdonságaik teszik őket alkalmassá erre A reklámkészítés folyamata A gyerekes reklámok a többi televíziós reklámhoz hasonlóan többlépcsős folyamat során készülnek. A folyamat kiindulópontja az, hogy egy adott cégnél felmerül az igény a reklámozásra, mert úgy gondolják, hogy egy kampány javíthatná a márka ismertségét, az eladásokat, kedvezőbb imázst alakítana ki az emberekben az adott márkáról, vagy megismertetné az új terméket a fogyasztókkal. A cégen belüli egyeztetések eredményeként megszületik az ügyfélbrief. Ezt a dokumentumot kapja a cég által kiválasztott ügynökség, mintegy megbízásként. Az ügyfélbrief tartalmaz minden olyan információt, amire az ügynökségnek szüksége van ahhoz, hogy a lehető legjobb eredményt produkálja (a termék tulajdonságai, a célcsoport, a kampány ideje és időtartama, stb.). Az ügyfélbriefre az ügynökség 18

18 kreatívbrieffel válaszol, majd elkészíti a kampánytervet. 14 Ez a kampányterv tartalmaz minden kreatív anyagot, többek között a storyboardot is. Utóbbi vizuálisan jeleníti meg a reklámfilm minden fontos mozzanatát, magát a történetet, így az ügyfél előre láthatja a kész koncepciót. Az, hogy gyerek fog szerepelni a reklámfilmben, korábban dől el. Ez ugyanis már akkor kiderül, amikor meghatározzák a kampány célcsoportját, a reklám mondanivalóját. A storyboardban pedig az dől el, hogy milyen gyerek fog szerepelni a reklámban, hiszen a szpot története adja a szereplőigényt. Ha az ügyfél elfogadja az egész kreatív koncepciót, akkor az ügynökség hozzálát többek között a forgatás szervezésének. Ennek egyik legfontosabb lépése a casting, vagyis a megfelelő szereplők kiválogatása a történethez. A jó reklámfigura ugyanis emlékezetessé teszi a reklámot, esetleg a márkát is. A jó szereplőnek nemcsak a film történetéhez kell igazodnia, hanem a márka vagy az adott cég imázsához is. A casting során szakemberek választják ki az adott szerephez illő embert. A casting többféle lehet. A megrendelő kérhet fényképes, illetve videocastingot is. A tévészpotok esetében, főleg ha gyerek is szerepel benne, szerencsésebb megoldás a videocasting, hiszen itt az is kiderül, hogy a gyerek hogyan viselkedik a kamera előtt. Ezek a filmek ugyanis hatalmas büdzsét igényelnek, és nem mindegy a megrendelőnek, hogy mennyire lehet gördülékenyen dolgozni a kiválasztott szereplővel, mennyire együttműködő a gyerek. A kiválasztandó gyerek karakterét, vonásait a szerep határozza meg. A jó reklámfigurának nincsenek előre meghatározott tulajdonságai. Egy reklámfigura akkor lesz jó, ha emlékeznek rá, ha megmarad a fogyasztók fejében. A kiválasztandó gyerek kora attól függ leginkább, hogy a szpot gyerekeknek vagy felnőtteknek szól-e. Ha gyerekeknek szól, vagyis valamilyen játékot, édességet hirdet, akkor ugyanolyan korú gyereknek kell szerepelnie a reklámban, mint amilyen korú az adott termék célcsoportja. Ebben az esetben ugyanis az a cél, hogy a gyerek a reklámfilmben demonstrálja, hogy mennyire élvezi, hogy X-et eheti, vagy Y-nal játszhat. Ha a reklám felnőtteknek szól, akkor más a helyzet. Ez esetben 14 Harsányi Kerék Pereasztegi: Így készül a reklám, BGF-KKFK jegyzet,

19 ugyanis a kiválasztott gyerek kora nincs pontosan körülhatárolva. Ha például egy hatéves kisfiút akarok ábrázolni, de szeretném, ha beszélne is egy kicsit a szpotban, akkor valószínűleg egy idősebb gyereket fogok választani, aki sokkal fiatalabbnak néz ki. A gyerek-castingokon mindig részt vesznek a szülők is. Ez időnként előnyökkel, időnként viszont komoly hátrányokkal jár. Előnyt akkor jelent, ha a gyerek maga is szerepelni szeretne, mert akkor jó, ha ebben a stresszhelyzetben támogatja valaki. Ha azonban a gyerek maga nem motivált, akkor a szülő jelenléte csak ronthat az amúgy is rossz helyzeten. Sajnos, manapság nagyon sok szülő annak ellenére hordja válogatásról válogatásra gyermekét, hogy a kicsi ezt akarná. Ekkor a gyerek, hiába lenne külsőre megfelel szereplő, nem tudja hitelesen alakítani a neki szánt szerepet. A gyerek-castingok elengedhetetlen kellékei az édességek, melyeket arra használnak, hogy a kicsiket rávegyék a szereplésre. Megeshet, hogy egy gyerek egyébként motivált, de éppen aznap nem akar szerepelni. Ebben az esetben egy kis édességgel elő lehet belőle csalogatni a szunnyadó motivációt. Egy castingon sajnos nincs annyi idő, hogy minden gyereknek megmutatkozzon a valódi arca, hogy milyen típus is igazából. Ez tehát majd a forgatáson fog kiderülni. Akkor tudja meg a stáb is, a megrendelő is, hogy mennyire lehet a kiválasztott szereplővel együttdolgozni. Az amatőr gyerekszínészek esetenként hamar elfáradnak, ekkor a stáb természetesen máshogy viszonyul a szereplőhöz, mintha felnőtt színészekkel forgatnának. A gyereket ilyenkor hagyják játszani, lazítani egy kicsit, hogy kikapcsoljon, és kis idő múlva újult erővel tudja folytatni a munkát. A profi gyerekek azonban hosszú órákig képesek kitartóan, fegyelmezetten dolgozni a kamerák előtt. Miután a szereplők általában a forgatás helyszínén tudják meg, hogy mi lesz pontosan a feladatuk, fontos, hogy olyan gyerekszínészt válasszunk, aki jól meg tudja oldani az új megbízásokat, ügyesen feltalálja magát. A gyerekeket egyébként a forgatásokon általában folyamatosan utasítják, pontos instrukciókat adnak nekik minden mozdulathoz. A gyerekekkel való forgatás nem igényel speciális elő-, vagy utómunkálatokat. 20

20 Nem találtam erre vonatkozó kutatást a piacon, de interjúalanyom szerint a magyar szpotoknál nagyon ritka az utószinkron. A gyerekek általában a saját hangjukkal szerepelnek a reklámfilmekben. Szinkronizálni csak akkor szoktak, hogyha külföldi reklámfilmet vesznek át, és az alámondást az eredeti verzióban is gyerek mondja. Ekkor gyerekszínészekkel dolgoznak a készítők, és utólag veszik fel a hangot a szpothoz. Néha előfordul az is, hogy egy nem beszélő gyereket leszinkronizálnak, vagyis olyan szöveget vagy hangeffektust kapcsolnak hozzá, amely nem a sajátja. Elképzelhető, hogy a gondolatait próbálják megfogalmazni, vagy éppen azzal érik el a figyelemfelkeltő hatást, hogy felnőttes mondatokat adnak a szájába. Ez nem túl gyakori, de előfordul. Ilyen például az a Dr.Oetker reklám, amikor a kislány az apukájával együtt süt valamit. Ha a szpotban gyerek is szerepel, akkor a készítőknek különösen nagy hangsúlyt kell fektetniük a jogi háttérre. A szülőket ilyen esetben maximálisan be kell vonni mindenbe. A szerződéseket is a szülővel kötik, és vele egyeztetnek arról is, hogy hol jelenhet meg az elkészült anyag. Magyarországon még nem elterjedtek a fókuszcsoportos tesztelések. Hazánkban ugyanis jellemző, hogy a castingon az ügyfél az alapján dönt, hogy neki melyik gyerekszereplő szimpatikus, ő kit talál aranyosnak. Ha azonban biztosak akarunk lenni abban, hogy a megfelelő kampányhoz a megfelelő arcot választottuk, akkor jó, ha egy fókuszcsoporttal teszteljük a szpotot, a koncepciót, vagy a szereplőket, mielőtt a fogyasztóknak is bemutatjuk. Ezek a tesztek azonban nagyon drágák, és a reklámfilm elkészítése és vetítése mellett már sokszor nem férnek bele a költségvetésbe. A tesztelés után az ügyfél megjelenik a piacon a reklámfilmmel. Nagyon fontos, hogy a vásárlók többségének nem jut eszébe az adott kampány, szpot, vagy reklámfigura. Ezért mindig ajánlatos megerősíteni a televíziós kampányt egy POS anyaggal, amely segít a fogyasztónak visszacsatolni. A POS eszközt látva ugyanis eszébe juthat az, amit a kampány próbált felé közvetíteni. Eszébe jut az üzenet, esetleg a szpot szereplői és története is, egy kedves arcocska vagy az érzés, amit az adott reklámhoz kapcsolt. Ez segít majd neki a választásban, és mivel a fogyasztók 21

szolgáltatás ismertető www.primerate.hu

szolgáltatás ismertető www.primerate.hu Szemkamera kutatás szolgáltatás ismertető Mi is az a szemkamera? A szemkamera egy vizuális eszköz, amely képes rögzíteni az emberi szem mozgását, miközben az hirdetéseket, prospektusokat, DM levelet, reklámújságot,

Részletesebben

REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN

REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN Reklámpszichológia Módszertan, Történet, Feladatkörök A befogadás kapui Érzékelés, észlelés, figyelem A feldolgozás lélektana (kognitív szakasz) A hatás lélektana Emlékezés,

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Gyermekeket célzó reklámok

Gyermekeket célzó reklámok s o r s z á m Gyermekeket célzó reklámok A válaszadás önkéntes! 1. A település neve:... 2. A kérdezett neme:..... 3. A kérdezett születési éve: 1 9 4. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 1 kevesebb,

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

MÉDIA HATÁSA A GYEREKEKRE A GYEREKEK HATÁSA A MÉDIÁRA. István KommunikációsAkadémia www.sasistvan.hu. www.sasistvan.hu

MÉDIA HATÁSA A GYEREKEKRE A GYEREKEK HATÁSA A MÉDIÁRA. István KommunikációsAkadémia www.sasistvan.hu. www.sasistvan.hu MÉDIA HATÁSA A GYEREKEKRE A GYEREKEK HATÁSA A MÉDIÁRA Sas SasIstván István Kommunikációs KommunikációsAkadémia Akadémia www.sasistvan.hu www.sasistvan.hu Hurka Gyurka 1982 MILYEN MILYEN VÉDELEM VÉDELEM

Részletesebben

III. Az állati kommunikáció

III. Az állati kommunikáció III. Az állati kommunikáció I. Kommunikáció a fajtestvérekkel I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés beszélgető állatok? I. Kommunikáció a fajtestvérekkel

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ Az előadás témái 1./ A marketingkommunikációs mix tartalma 2./ Reklám 3./ Eladásösztönzés 4./ Személyes eladás 5./ PR Kommunikációs mix Reklám Eladásösztönzés Public Relations Személyes

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció Schwarcz Tibor Oneline PR Marketingkommunikáció elhelyezése A marketing ( társadalmi és vezetési lépések láncolata, melyek során az egyének és csoportok

Részletesebben

PULZUS TV. Média ajánlat

PULZUS TV. Média ajánlat PULZUS TV Média ajánlat Érvényes: 2009. január 1-től a következő tájékoztató megjelenéséig! Az árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák! 1 MŰSOROK A televízió adása Sopronban és szűk vonzáskörzetében a UPC

Részletesebben

A kérdés ezek után a következőképpen hangzik: Ki nézi meg a reklámokat a tévében? Egyáltalán, "nézik-e" a reklámokat vagy csak "látják" az emberek?

A kérdés ezek után a következőképpen hangzik: Ki nézi meg a reklámokat a tévében? Egyáltalán, nézik-e a reklámokat vagy csak látják az emberek? Műhely Ki nézi meg a reklámokat a tévében? Bevezető Nézői oldalról vizsgálva az elmúlt éveket, a televíziós reklámpiac nagyléptékű változásainak éveit tudhatjuk magunk mögött. Az országos kereskedelmi

Részletesebben

REKLÁMPSZICHOLÓGIA. 3. A BEFOGADÁS KAPUI a percepció

REKLÁMPSZICHOLÓGIA. 3. A BEFOGADÁS KAPUI a percepció REKLÁMPSZICHOLÓGIA 3. A BEFOGADÁS KAPUI a percepció Reklámpszichológia A befogadás lélektana A feldolgozás lélektana (kognitív szakasz) A hatás lélektana Érzékelés, észlelés, figyelem Emlékezés, bevésés,

Részletesebben

MISSION:Possible. figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás. Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő

MISSION:Possible. figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás. Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő MISSION:Possible figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő MISSION:Possible MISSION:Possible Miért nem beszél a szűrésekről a média? - Elkötelezettség hiánya,

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

VAN MIT NÉZNI DEBRECENBEN! DEBRECEN TELEVÍZIÓ MÉDIA AJÁNLAT

VAN MIT NÉZNI DEBRECENBEN! DEBRECEN TELEVÍZIÓ MÉDIA AJÁNLAT VAN MIT NÉZNI DEBRECENBEN! DEBRECEN TELEVÍZIÓ MÉDIA AJÁNLAT MÉDIAAJÁNLAT BEVEZETŐ ITTHON VAGYUNK Az elektronikus média egyre inkább meghatározza életünket. Gondoljunk csak a televízióra, ami ma már az

Részletesebben

Táplálkozástudományi kutatások PhD konferencia Budapest, január 28.

Táplálkozástudományi kutatások PhD konferencia Budapest, január 28. Táplálkozástudományi kutatások PhD konferencia Budapest, 2012. január 28. Tej-és tejtermékreklámok hatása a fogyasztói magatartásra Varga Ákos Egyetemi adjunktus Gazdaságtudományi Kar Kaposvári Egyetem

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2015

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2015 TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2015 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS 2015. AUGUSZTUS 6. INTERNETES ESZKÖZELLÁTOTTSÁG TV+ Survey 2015, TV-s 4+ személyek Van a háztartásban INTERNET 74% ASZTALI SZÁMÍTÓGÉP LAPTOP OKOSTELEFON*

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Kvantitatív kutatás mire figyeljünk? Majláth Melinda PhD Tartalom. Kutatási kérdés kérdőív kérdés. Kutatási kérdés kérdőív kérdés

Kvantitatív kutatás mire figyeljünk? Majláth Melinda PhD Tartalom. Kutatási kérdés kérdőív kérdés. Kutatási kérdés kérdőív kérdés Kvantitatív kutatás mire figyeljünk?. Tartalom Kutatási kérdés Mintaválasztás Kérdésfeltevés Elemzés Jánossy Ferenc Szakkollégium- TDK felkészítő előadások sorozat, 2016. február Óbudai Egyetem Mintavétel

Részletesebben

TELEVÍZIÓS KÍNÁLAT ÉS FOGYASZTÁS. Vörös Csilla 2014. Február 27.

TELEVÍZIÓS KÍNÁLAT ÉS FOGYASZTÁS. Vörös Csilla 2014. Február 27. TELEVÍZIÓS KÍNÁLAT ÉS FOGYASZTÁS Vörös Csilla 2014. Február 27. ELÉRÉS ÉS KÖZÖNSÉGARÁNY A NAPI TÉVÉNÉZÉSI IDŐ ÉS AZ ELÉRÉS Célcsoportok: Teljes lakosság (9 179 449 fő) és 18+ (7 857 565 fő) Idősáv: 02:00-25:59

Részletesebben

TV REKLÁMPIACI KÖRKÉP 2014. ELSŐ FÉLÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

TV REKLÁMPIACI KÖRKÉP 2014. ELSŐ FÉLÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TV REKLÁMPIACI KÖRKÉP 2014. ELSŐ FÉLÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS REKLÁMOK NÉZETTSÉGE 2014 I. FÉLÉV Naponta 7,0 millió ember nézett TV-t. Ebből 6,6 millió látott reklámot. A napi TV-nézési idő 294 perc. Ebből

Részletesebben

RÉV Alapítvány. Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme

RÉV Alapítvány. Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme RÉV Alapítvány Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme Készítette: Kabainé Ujj Gyöngyi andragógus Interjú típusai Strukturált interjú az előre megfogalmazott, célzott kérdések minimális

Részletesebben

AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA

AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA A vállalat céljai elérése érdekében folytatott koordináció, azaz az erőforrások koordinálásának folyamata. AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA A

Részletesebben

Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET

Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET A százalékok azt mutatják, hányan ismerték fel a logót. 21% 6% 18% A megértés első lépcsője A megértés első lépcsője az észlelés, s mindig azt észleljük, amire amúgy

Részletesebben

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Fontos tudni: Minden emberi kapcsolat alapja a kommunikáció. Mondanivalónkat, gondolatainkat, érzéseinket, a szavak mellett egész lényünkkel

Részletesebben

VIII. Szervezeti kommunikáció

VIII. Szervezeti kommunikáció BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség VIII. Szervezeti kommunikáció Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Május 27 Gál Márk doktorandusz Közigazgatási

Részletesebben

Torma Dorisz 2012. május 29. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék

Torma Dorisz 2012. május 29. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék Torma Dorisz 2012. május 29. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék Konzulens: Dr. Szente Viktória Egyetemi docens Dr. Szakály Zoltán Egyetemi docens In-store minden

Részletesebben

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni!

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! A média világa: ahol jó lenni? Ha nekünk fontos Ha az újságírónak fontos A média világa: ahol jó lenni? Mit engedhetnek meg maguknak az újságírók, és mit engedhetünk

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

MÉDIAKUTATÁS. MÉDIATERVEZÉS MÉRŐSZÁMOK

MÉDIAKUTATÁS. MÉDIATERVEZÉS MÉRŐSZÁMOK Tervezés-Kutatás 5/b. MÉDIAKUTATÁS. MÉDIATERVEZÉS MÉRŐSZÁMOK Nézettségi adatok jellegzetes napi AMR reklám appendix csatorna rivalizálás (AGB-Nielsen) RTL Klub TV 2 csúcs: 2,2 millió néző többi m1 a verseny

Részletesebben

Üzletkötés, értékesítés key account managerek számára

Üzletkötés, értékesítés key account managerek számára Üzletkötés, értékesítés key account managerek számára Üzletkötés, értékesítés key account managerek számára avagy milyen módszerekkel dolgoznak az EUban a piacvezetõ cégek A hiánygazdaság megszûnt. A piacgazdaságot

Részletesebben

10 állítás a gyerekek internethasználatáról

10 állítás a gyerekek internethasználatáról Ságvári Bence Helyünk a világban 10 állítás a gyerekek internethasználatáról 0 Pillantás Európára alacsony használat, alacsony kockázat alacsony használat, közepes kockázat magas használat, közepes kockázat

Részletesebben

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Dr. Polereczki Zsolt Dr. Szakály Zoltán Egyetemi adjunktus Egyetemi docens, Tanszékvezető KE-GTK, Marketing és Kereskedelem Tanszék

Részletesebben

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára A pótvizsgán írásban kell számot adni a tudásodról. A feladatlap kitöltésére 45 perced lesz. Az írásbeli feladatlapon a következő

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba 2010 Projektvázlat 1. Jegyzői egyeztetés 2. Célok, elvárások A helyi újság tartalmával

Részletesebben

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben

1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK

1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK 1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK 1 1.1. A kommunikációs folyamat 2 A kommunikáció a legáltalánosabb megfogalmazás szerint az információk áramlását jelenti. Elsődleges célja, hogy a kommunikációs folyamat

Részletesebben

A tanfolyamokon a 2-3 hónapos korban történő kezdés a legoptimálisabb, de természetesen fiatalabb és idősebb babákat is szeretettel látunk.

A tanfolyamokon a 2-3 hónapos korban történő kezdés a legoptimálisabb, de természetesen fiatalabb és idősebb babákat is szeretettel látunk. Mikortól lehet alkalmazni a babamasszázst? A babamasszázst elkezdheti akár a baba születését követő első napokban is. Egy anya ha nem is tudatosan végtelen gyengédséggel masszírozza a kisbabáját szinte

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS ÉS VEVŐTÍPUSOK 7. tétel A vásárlási döntés folyamata A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelés. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk

Részletesebben

MÉDIAAJÁNLAT Érvényes 2013. február 1-től visszavonásig.

MÉDIAAJÁNLAT Érvényes 2013. február 1-től visszavonásig. MÉDIAAJÁNLAT Érvényes 2013. február 1-től visszavonásig. Röviden televíziónkról A Szombathelyi Televízió 22-25 km- es sugárzási körzetével a vasi megyeszékhely környékét, 55.000 háztartást fed le. Hétköznapokon

Részletesebben

TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN

TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN BIG PICTURE (MEME) Vörös Csilla 2014. November 12. TARTALOM Változások kora - Helyzetkép Időeltolásos tévénézés TV+ Kitekintés Jövőkép 2 VÁLTOZÁSOK KORA HELYZETKÉP 2014. OKTÓBER:

Részletesebben

Helena projekt. A projekt célja 12/04/2011. Campden BRI 1

Helena projekt. A projekt célja 12/04/2011. Campden BRI 1 Helena projekt Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence A projekt célja A HELENA program EU FP 6-s kutatási program része volt, amely az európai fiatalok étkezési- és fogyasztási szokásainak

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

Debrecen Televízió. Médiaajánlat. Fizetett politikai hirdetés közzétételére. Van mit nézni Debrecenben! Van mit nézni Debrecenben!

Debrecen Televízió. Médiaajánlat. Fizetett politikai hirdetés közzétételére. Van mit nézni Debrecenben! Van mit nézni Debrecenben! Médiaajánlat Fizetett politikai hirdetés közzétételére Bevezető Az elektronikus média egyre inkább meghatározza életünket. Gondoljunk csak a televízióra, ami ma már az emberek hétköznapjait hihetetlen

Részletesebben

Életében először fog kipróbálni egy hallókészüléket?

Életében először fog kipróbálni egy hallókészüléket? A HALLÓKÉSZÜLÉKEK Életében először fog kipróbálni egy hallókészüléket? A hallókészülékeknek köszönhetően könynyebbé és kényelmesebbé válik a hallás. A legtöbb hangot jobban fogja hallani, a beszédet pedig

Részletesebben

A 4-14 éves korosztály tévénézési szokásai január 1 - október 31.

A 4-14 éves korosztály tévénézési szokásai január 1 - október 31. A 4-14 éves korosztály tévénézési szokásai 2010. január 1 - október 31. A felnövekvő generáció, de közülük is elsősorban a 4-14 éves korosztály tévénézési szokásait számos aspektusból érdemes megvizsgálni.

Részletesebben

Marketingkommunikáció

Marketingkommunikáció Marketingkommunikáció Tk. 10.fejezet Marketingkommunikáció (piacbefolyásolás) A vállalati célcsoport(ok) közvéleményének, közvélekedésének olyan irányban való befolyásolása, amely a vállalat értékesítéssel

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A KOR GYERMEKE A beszélgetésünk rendhagyó, mint ahogy Sas István személye és pályája is. Az interjú során önmagát, mint individuumot folyamatosan háttérbe szorítja. Nem önmagáról, hanem a reklámról akar

Részletesebben

KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MINŐSÉGFEJLESZTÉSE

KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MINŐSÉGFEJLESZTÉSE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK Nappali tagozat Minőségirányítási menedzser szakirány KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MINŐSÉGFEJLESZTÉSE

Részletesebben

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc www.zalai-iskola.hu www.edidakt.hu Előzmények Figyelemfelhívás pozitív optimizmus Don Tapscott Mark Prensky Helyzetértékelés negatív realitás Netgeneráció 2010. kutatás

Részletesebben

A Kampányismertség, márkamegítélés, hirdetésazonosítás Kvantitatív kutatás eredményei az írás megmarad kutatáshoz

A Kampányismertség, márkamegítélés, hirdetésazonosítás Kvantitatív kutatás eredményei az írás megmarad kutatáshoz A Kampányismertség, márkamegítélés, hirdetésazonosítás Kvantitatív kutatás eredményei az írás megmarad kutatáshoz Szonda-Ipsos 2005. január Összefoglalás Az eredmények alapján az átlagos márkaismertség

Részletesebben

minic studio VitaMed Pilula Weboldal és web-shop kivitelezés Vadasz Zoltán 2013.05.20.

minic studio VitaMed Pilula Weboldal és web-shop kivitelezés Vadasz Zoltán 2013.05.20. minic studio VitaMed Pilula Weboldal és web-shop kivitelezés Vadasz Zoltán 2013.05.20. Projekt rövid leírása Weboldal és shop magyar nyelven, szűk termékkínálattal, célzott marketinggel. A romániai piac

Részletesebben

Népszámlálás kommunikációs program

Népszámlálás kommunikációs program Népszámlálás kommunikációs program Sikeres kommunikáció=eredményes összeírás Népszámlálás az egyetlen teljeskörű összeírás. Legmélyebb területi szintű adatok megszerzése. (kistérség, városrész). Tetszőleges

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

TV PIACI KÖRKÉP 2014 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

TV PIACI KÖRKÉP 2014 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TV PIACI KÖRKÉP 2014 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TÉVÉNÉZÉSRE FORDÍTOTT IDŐ ATV (perc) EGY FŐRE JUTÓ NAPI TÉVÉNÉZÉSI IDŐ (PERC/FŐ/NAP) 2013 és 2014 egész év, egész nap, Total TV 400 350 370 376 300 250 286 289

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag Kurt Lewin Alapítvány 2012. július Köszönetnyilvánítás: A kutatásban való részvételükért köszönettel tartozunk:

Részletesebben

Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé. A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében

Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé. A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében 2014 A PR Heraldról A PR Herald (www.prherald.hu) az 1995-ben alapított első magyar public relations szakfolyóirat

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

TV PIACI KÖRKÉP 2013 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

TV PIACI KÖRKÉP 2013 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TV PIACI KÖRKÉP 2013 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TÉVÉNÉZÉSRE FORDÍTOTT IDŐ ATV (perc) EGY FŐRE JUTÓ NAPI TÉVÉNÉZÉSI IDŐ (PERC/FŐ/NAP) 400 350 375 370 300 250 286 286 200 150 191 202 239 241 100 50 0 TOTAL 4+

Részletesebben

A Mediaforce. A többit bízza ránk:

A Mediaforce. A többit bízza ránk: A Mediaforce Cégünk egyedi, testre szabott megoldásokat kínál vállalkozása fejlesztésére és marketingjének racionalizálására. A mindig túlterhelt vállalatvezetők válláról vesszük le a terhet integrált

Részletesebben

Mit érdemes átgondolnia. mielőtt lakberendezőt fogad?

Mit érdemes átgondolnia. mielőtt lakberendezőt fogad? Mit érdemes átgondolnia mielőtt lakberendezőt fogad? Munkafüzet E r d é l y i K r i s z t i n a - w w w. e r d e l y i k r i s z t i n a. h u Amennyiben kitölti ezt a kérdéssort, az 20.000 Ft megtakarítást

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET É RETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS. Közvélemény-kutatás, 2007 október Újpesti Média Kht részére

ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS. Közvélemény-kutatás, 2007 október Újpesti Média Kht részére ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS Közvélemény-kutatás, 27 október Újpesti Média Kht részére TARTALOM A kutatás paraméterei Eredmények: Tájékozódási szokások Újpest TV lakossági megítélése Újpesti Napló lakossági megítélése

Részletesebben

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28.

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Projekt kidolgozásának ütemterve Helyzetelemzés végzése a programban résztvevő óvodáról. Ismeretszerzés

Részletesebben

Reklám. Végné Faddi Andrea Marketing 12. osztály tankönyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde

Reklám. Végné Faddi Andrea Marketing 12. osztály tankönyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde Reklám Végné Faddi Andrea Marketing 12. osztály tankönyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde A reklám fogalma A reklám olyan, nem személyes kommunikációs tevékenység, amelynek célja a kiválasztott

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE

A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE Készítette: Szabó Orsolya 2012. június 22. A témaválasztás indoklása - Saját élmény, tapasztalat

Részletesebben

HAVI STATISZTIKÁK 2015. FEBRUÁR NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

HAVI STATISZTIKÁK 2015. FEBRUÁR NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS HAVI STATISZTIKÁK 2015. FEBRUÁR NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS A TELEVÍZIÓZÁSRA FORDÍTOTT IDŐ NAPI ÁTLAGA 2015. február; egész nap; Live Teljes népesség Nem Nő Férfi Életkor (3) 4-17 18-49 50+ Életkor (8) 4-7 8-12

Részletesebben

REKLÁMPSZICHOLÓGIA A BEFOGADÁS KAPUI. Percepció és percepció-kutatás

REKLÁMPSZICHOLÓGIA A BEFOGADÁS KAPUI. Percepció és percepció-kutatás REKLÁMPSZICHOLÓGIA 4. A BEFOGADÁS KAPUI Percepció és percepció-kutatás A befogadás kapui ÉRZÉKELÉS (Percepció) ÉSZLELÉS (Appercepció) A környezeti és testi ingerekből való információnyerés általános

Részletesebben

Egy Optimista Magyarországért 1%-os kommunikációs terv. Wednesday, May 2, 2012

Egy Optimista Magyarországért 1%-os kommunikációs terv. Wednesday, May 2, 2012 Egy Optimista Magyarországért 1%-os kommunikációs terv Egy Optimista Magyarországért 1%-os kommunikációs terv kreatív javaslat Az Egy Optimista Magyarországért alapítvány részére készített 1%-os kampányunk

Részletesebben

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása.

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása. IRODAI MEGOLDÁSOK Történetünk A Pannon Papírt 2005-ben magyarországi magánszemélyek alapították győri székhellyel, többéves papír-írószer kereskedelmi tapasztalattal. A régi kereskedők szakmai elkötelezettsége

Részletesebben

Értékesítési beszélgetés

Értékesítési beszélgetés Gyakorlat. Műhely. Marketing Értékesítési beszélgetés Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger TARTALOM 2 GYAKORLAT. MŰHELY Értékesítési beszélgetés Szerzők: Dr. Andrea Grimm, Dr. Astin Malschinger IMPRESSZUM

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

MÉDIAPORTFÓLIÓ BUDAPESTFILM ZRT.

MÉDIAPORTFÓLIÓ BUDAPESTFILM ZRT. A mozi, mint reklámeszköz A digitális On-Screen technika alkalmazásának ELŐNYEI Megjelenési lehetőségek Mozihálózat MÉDIAPORTFÓLIÓ BUDAPESTFILM ZRT. BUDAPESTFILM ZRT. A mozi, mint reklámeszköz Magas felidézési

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

A reklám hatásmechanizmusa

A reklám hatásmechanizmusa HATÁS MECHANIZMUSOK A reklám hatásmechanizmusa ktív affe s é v í t i n Kog ok folyamat bent? a d o k i n é t Mi tör Input Output? Mire Mirehat? hat? Gondolkodásunkra? Gondolkodásunkra? Érzelmeinkre? Érzelmeinkre?

Részletesebben

Nielsen Közönségmérés. Az 50 év feletti korosztály tévénézési szokásai 2010-ben

Nielsen Közönségmérés. Az 50 év feletti korosztály tévénézési szokásai 2010-ben Az 50 év feletti korosztály tévénézési szokásai 2010-ben Bevezető Az 50 év feletti korosztály televíziónézési szokásai általában kevés figyelmet kapnak annak ellenére, hogy a televízió közönségének jelentős

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56. Beszámoló nyári szakmai gyakorlatról

Kodolányi János Főiskola 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56. Beszámoló nyári szakmai gyakorlatról Kodolányi János Főiskola 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56. Beszámoló nyári szakmai gyakorlatról Bedő Gábor Intézményi kommunikátor NML3ST 10NKOIKB A gyakorlat kezdete és főbb fázisai Én a 6 hetes kötelező

Részletesebben