Játék a szavakkal, játék a beszéddel. kétnyelvű nevelési program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Játék a szavakkal, játék a beszéddel. kétnyelvű nevelési program"

Átírás

1 Játék a szavakkal, játék a beszéddel kétnyelvű nevelési program Nyugat magyarországi Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda Sopron 2009 Készítette: Sosztrarich Tamásné, Veresné Rosenstingl Eszter, Őriné Strassner Henriett, Pál Réka

2 Játék a szavakkal, játék a beszéddel kétnyelvű nevelési program A NymE Lewinszky Anna Gyakorló Óvodájában két csoportban alkalmazzuk a Játék a szavakkal, játék a beszéddel kétnyelvű, magyar német nevelési program alapelveit. A Napraforgó csoportban /Sonnenblumegruppe/ és a Pillangó csoportban /Schmetterlingsgruppe/ dolgozunk ezzel a Talabér Ferencné által kidolgozott programmal, ami egy speciális feladat. Az óvodai élet mindennapjaiban a magyar és a német nyelv együttes használata érvényesül. Csoportjainkba olyan kisgyermekek járnak, akiknek szülei szeretnék, hogy gyermekük megismerkedjen a német nyelvvel ill. akik kétnyelvű családból származnak. A kétnyelvű nevelésben a gyermeki személyiség fejlesztése mellett a nyelvi fejlesztés a kiemelt feladatunk. A nyelvi fejlesztés az óvodában a 1. a kiejtéstanulást, 2. a szókincsbővítést, 3. a válaszadó szerep gyakorlását 4. a kisebbségi nyelvhez tartozó kultúra közvetítését jelenti. 1. A mintaszerű beszéd és a kisebbségi nyelv jó kiejtésű, biztonságos alkalmazása feltétel a kétnyelvű óvónők részéről. Jó artikulációval, kicsit lassabban, a gyerekek tempójában kell beszélnie, hogy meg tudják figyelni a kiejtést a gyermekek. Összeállítottunk egy olyan mondat-modell rendszert, amit a gyermekeket érdeklő témákban és a napirend során a különböző tevékenységek irányításánál is tudunk használni. Ezek között van, ami ritmussal, dallammal kísérve az egyes feladatok megértését segítik. Például a teremrendezéshez, mosdóba induláshoz vagy különféle tevékenységbe hívó dallammotívumok.

3 Ezek, -a feladatok gyors megértése mellett -biztonságot nyújtanak, állandó, naponkénti ismétlésükkel. Pl.: Liebe, liebe Leute, aufgeräumt wird Heute, vagy 1,2,3, kommt Alle schnell herbei! stb. Ezeket a mondatmodelleket is természetesen következetesen, magyar nyelvre fordítás nélkül alkalmazzuk. 2. A gyermekek aktív és passzív szókincsének alapozására és bővítésére céltudatosan készülünk fel. A szavak, kifejezések, a magyar nyelvű előkészítés, tapasztalatszerzés után több érzékszervre hatóan jelenik meg a gyermekek játékában, tevékenységeiben. Mindezek egy heti téma bemutatásán keresztül jól érthetőek: Heti téma : Az őszi gyümölcsök A témát előkészítve, a szülőktől kérünk különböző gyümölcsöket, amiket megnézünk, megnevezünk, megkóstolunk. Elmegyünk a piacra, megnézzük, megfigyeljük a gyümölcsöket. Ezzel előkészítjük már a szerepjátékokat, ismereteiket bővítjük. A nyelvelsajátítás során fontos a több érzékszervre hatás, ezért miután megnézzük, megtapintjuk a gyümölcsöket elmondjuk pl.,hogy sima, érdes, kicsi nagy, kemény, puha, piros, sárga, zöld. Következik az ízlelés, vagyis a gyümölcsök megkóstolása, gyümölcssaláta készítés. Mindezek közben beszélgetünk. Néhány példa a mondatmodellekre: Wie heisst dieses Obst? Ja, das ist der Apfel. Welche Farbe hat der Apfel? Ja, es ist rot. Ist es süß, oder sauer? Es ist süß, schmeckt sehr gut. Der Apfel ist hart und klein.

4 Vizuális tevékenységek közben is gyakoroljuk a nemzetiségi nyelvet, kérdezünk, mondunk a gyümölcsökről ismert vagy új német nyelvű kifejezéseket. Készítünk gyurmából gyümölcsöket, amiket felhasználunk a piacos játékban. Itt mondhatjuk: Was kostet die Traube? 10 Forint. Ich möchte 1 Kilo Apfel. Mozgásos játékainkat is a heti témához igazítjuk. Erre példa, amikor különböző gyümölcsöket mutatunk és mindegyikhez tartozik egy mozgásforma: Wenn ich den Apfel zeige, dann hüpft ihr. Wenn ich die Traube zeige, sollt ihr auf einem Bein stehen. Hier ist die Birne, ihr sollt in die Hocke gehen. Szókincsbővítés a játékainkban: kártyán gyümölcsök, ezt használjuk memória játékra, csoportosításra. Mondóka és dal is kíséri ezt. Mesét is mondunk a gyerekeknek, német nyelven, amit a hét végére már ők is tudnak dramatizálni. Például: Die kleine Raupe Nimmersatt Ez a mese rövid, nagyon kedves és a gyerekekkel képeskönyv segítségével eljátszunk, elmeséljük. Mindennap van a programunkban egy kötött, egy nyelven vezetett foglalkozás, az un. Stuhlkreis. Tízórai után székekre vagy párnákra körbe ülünk, majd német nyelvű köszönéssel üdvözöljük egymást: Guten Tag Kinder! Guten Tag! Ezután egy kisgyermek megszámolja a gyerekeket: 1,2,3... Heute sind 15 Kinder da. Wer fehlt heute? - felsoroljuk ki hiányzik. Ez a naponként ismételt - köszönés, számlálás, hiányzó gyerekek felsorolása- fontos momentum, a gyerekek érzelmi biztonságát növeli. Ezután énekelünk, mondókázunk. Az énekes, mondókás anyagot természetesen a heti témához igazítjuk. Pl: Das ist der Daumen, der schüttelt die Pflaume In meinen kleinem Apfel... Majd játszunk kártyákkal, vagy mesét mondunk, énekelünk. Ezután következik a mindennapos testnevelés, amiben szintén ott van a heti témának, a gyümölcsöknek megfelelő szókincstár.

5 3. Tehát a német nyelvet a szabad játékban, vizuális tevékenységek alatt, mozgásos játékokban, tevékenységekbe ágyazott nyelvi helyzetekben, valamint a kötött foglalkozások alkalmával használjuk. A gyermekek így természetes módon kerülnek kapcsolatba a nemzetiségi nyelvvel. Játékosan a legkisebbeket is be tudjuk vonni a német nyelvű kommunikációba. A kisebbek szívesen utánozzák az óvó nénit vagy a nagyobb óvodástársaikat. A kétnyelvű nevelés alapelveit Talabér Ferencné: Nyelvi nevelés-nyelvi fejlesztés a nemzetiségi óvodákban című kiadványában így írja: A 3-7 éves gyermekek együttnevelése pozitív hatású a gyermeki személyiség optimális fejlődése, ill. a nyelvi fejlesztésre. A nyelvi csoportok a mi óvodánkban is vegyes korosztályú gyermekekkel működnek. A kétnyelvű óvónő legfőbb célja a kétnyelvűség megalapozása és a nyelv megszerettetése. A két nyelv használata, annak aránya függ a csoport összetételétől és a kétnyelvű családból származó gyerekek számától. A mi gyakorlatunkban a kisebbség nyelve tanév elején % - ban, tanév végére %-ban jelenik meg. Természetesen tiszteletben tartjuk, hogy a gyerekek többségének anyanyelve magyar, ezért a nevelési helyzetek megoldásánál és a konfliktushelyzetek feloldásában anyanyelvükön szólunk hozzájuk. 4. A nemzetiségi hagyományok, népi szokások ápolása is a feladatunk. A német nyelvű dal- mondóka- és játékválasztásánál a népi kultúra kincseiből is válogatunk. A népi gyermekjátékokat, dalokat és mondókákat fontosnak tartjuk, mert ezzel igazi értékeket közvetítünk, és ezzel fennmaradásukat segítjük. Erre a napi munkánkon kívül a nemzetiségi hét megszervezése ad kiváló lehetőséget.

6 Nemzetiségi nap a Napraforgó és Pillangó csoportban Óvodánk névadójára emlékezve február 3. hetében rendezzük meg a Lewinszky Anna emlék napokat. Ez a hét jó lehetőséget nyújt arra, hogy a gyermekek közelebbről is megismerhessék a kisebbség szokásait, hagyományait. Ezek például: népviselet, nemzetiségi táncok, -dalok, -ételek, régi mesterségek, játékok: kenyérsütés : búza őrlése kis kézi malommal, majd víz, kovász és liszt összegyúrása után a tésztát, dagasztjuk, megsütjük és jó ízűen el is fogyasztjuk Sopron környéki mesegyűjteményből a Macskamalom c. mese mesélése nemzetiségi táncok tanulása; népi hangszerek bemutatása, pl.: klarinét, harmonika a kisebbség nyelvjárásának megismertetése mondókával, dallal pl.: Musi'denn, musi'denn... ; Auf der grüne Wiese...; Da' Hans'l treibb Ochs'n...; régi népi játékok játszása : ugróiskola (babbal), malom (babbal) autó kötélre feltekerése helyi népi ételek megismerése : babsterc, babrétes, babos pogácsa ( fő ételük a helyieknek a bab volt, innen a sok babbal készített étel). Sokat beszélgetünk a gyerekekkel a régmúlt időkről, régi fényképeket nézegetve, hogy is zajlott abban az időben az élet. Miket játszottak annak idején a gyerekek, miben jártak, hogyan és miket főztek az anyukák és mit dolgoztak az apukák. A játékeszközeinket erre a hétre kibővítjük a nagyszüleink, dédszüleink által használt konyhai eszközökkel (fa kézi kávédaráló, kézi malom) és egyéb háztartási tárgyakkal (régi telefon, vasaló stb.), melyeket természetesen óvatosan kipróbálhatnak a gyerekek.

7 A hét utolsó napját a nemzetiségi hagyományok felelevenítésével töltjük. Ezt a napot úgy kezdjük, hogy mi óvónők nemzetiségi ruhában fogadjuk a gyerekeket és szüleiket, nagyszüleiket. Játszóházat szervezünk, ahol a gyerekek szüleikkel együtt barkácsolhatnak: gyöngyfűzés lóalakzat papírból, rafia belefűzve sörénynek só-liszt gyurmából plakett készítés, amit magvakkal díszítünk bőrből kis kincstartó maci alak, aminek keze-lába mozgatható papírtáska hajtogatás agyagedény készítés nyomdatechnikával terítő készítés (festékkel) papírból pénztárca hajtogatása Mindig arra törekszünk, hogy régi, hagyományokhoz kötődő játékokat, díszeket, eszközöket készítsünk.

8 Közben lehetőség van arra, hogy valamilyen általunk elkészített régi korra emlékeztető játékkal játszanak a gyerekek, azok, akik éppen már nem barkácsolnak. Például: ugróiskola, fonalfeltekerés, célba dobás. Aki pedig megszomjazik, az betérhet egy alkalmi Ponzichter borozóba, ahol az üveglopóval a gyerek maga szívhatja fel és eresztheti a szőlőlevet a poharába.

9 Miközben mi barkácsolunk, játszunk az óvoda konyhájában már a Sopron környéki német nemzetiségi faluból Fertőrákosról érkezett Mici néni szorgoskodik, aki évről-évre a babstercet készíti nekünk. A babsterc egy Sopron környéki étel specialitás, a babos pogácsa, babrétes és egyéb babos főtt ételek mellett. A tízórait közösen fogyasztják a gyerekek szüleikkel a szépen megterített asztaloknál. Ki savanyúsággal, ki lekvárral eszi a várva várt babstercet. A tízórai után szőnyegre kucorodnak a gyerekek és szép, Sopron környéki meséket hallgatnak, amiket rendszerint a nap folyamán aktívan résztvevő hallgató óvó nénik mesélnek. Szívesen hívunk vendéget is. Az idei évben a Napraforgó csoportba járó egyik kislány nagypapája jött el hozzánk, aki magyar származású, de az ausztriai Ruston él. Kisgyermekként ő is ebbe az óvodába járt, ahová most nagy örömére az unokája is. A barkácsolás, játék, mese, evés-ivás után nincs más hátra, mint a mozgás, a mulatság. A soproni német nemzetiségi Testvériség Néptáncegyüttes zenekara húz nekünk talpalávalót. A táncegyüttes tagjai részletesen bemutatják a gyerekeknek a népi viseleteket és egy kis bemutatót is tartanak nekünk, természetesen polkát, hétlépést és keringőt táncolnak. A harmonikaszó minket is táncba hívogat, egyszerű lépéseket, táncokat, körjátékokat tanulunk tőlük.

10 Jó hangulatban, mulatozással zárul programunk, ahol gyerek, szülő, óvónő egyaránt jól érezte magát. A Nemzetiségi Napot minden évben megtartjuk, hagyománnyá érett ünnep számunkra. A 2008/2009-es tanév Nemzetiségi Nap tervezete kiállítás megtekintése a csoportszobákban és a folyosón barkácsolás: tésztanyaklánc fűzése papírtálca hímzése színes fonalakkal

11 só-liszt gyurmából plakett készítése magvak díszítésével paprikajancsi mintára maci készítése papírból bőrből készült kis erszény, kincstartó készítése játékok: - fonal feltekerő verseny - ugróiskola - lopó kipróbálása mese meghívott vendég előadása táncház élő harmonikaszóra ételkóstolás

12

13 A két német nemzetiségi csoportban dolgozó óvónők: Sosztarich Tamásné, Edina és Veresné Rosenstingl Eszter a Napraforgó csoportban, Őriné Strassner Henriett és Pál Réka a Pillangó csoportban.

HAGYOMÁNYŐRZŐ PROJEKT A MALOM ÓVODÁBAN

HAGYOMÁNYŐRZŐ PROJEKT A MALOM ÓVODÁBAN TÁ MO P-3.1.4-08/2-2008- 0123 Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben HAGYOMÁNYŐRZŐ PROJEKT A MALOM ÓVODÁBAN PÁLYÁZAT AZONOSÍTÓ: TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0123 PÁLYÁZAT CÍME: Kompetencia

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TÁMOP- 3.1.4-08/2-2008-0149

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TÁMOP- 3.1.4-08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TÁMOP- 3.1.4-08/2-2008-0149 Intézmény neve: Négy Évszak Óvoda Eszterlánc Tagóvodája 4700 Mátészalka, Kalmár út 23. Önálló innováció:

Részletesebben

Fenntartó címe, telefonszáma 2220. Vecsés, Szent István tér 1. 06 29 352 000

Fenntartó címe, telefonszáma 2220. Vecsés, Szent István tér 1. 06 29 352 000 Az óvoda jogi státusza, feladatai Az óvoda neve : Székhelye : Falusi Nemzetiségi Óvoda Dorfkindergarten Wetsvhesch Vecsés Telefonszám, fax : 06 29 350 310 Intézmény típusa: Napköziotthonos Az óvoda alapító

Részletesebben

A SZENT LÁSZLÓ ÁMK ÓVODÁJÁNAK NEVELÉSI PROGRAMJA

A SZENT LÁSZLÓ ÁMK ÓVODÁJÁNAK NEVELÉSI PROGRAMJA A SZENT LÁSZLÓ ÁMK ÓVODÁJÁNAK NEVELÉSI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Nevelési elveink 1, Gyermekkép 2, Óvodánk arculata, koncepciónk 3, Az óvodai nevelés célja 4, Az óvodai nevelés feladata 5, A

Részletesebben

VÁROSI ÓVODÁK TAGÓVODÁJA FÁY ANDRÁS LAKÓTELEPI ÓVODA MAGYAR - ANGOL KÉT NEVELÉSI NYELVŰ KIEGÉSZÍTŐ ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

VÁROSI ÓVODÁK TAGÓVODÁJA FÁY ANDRÁS LAKÓTELEPI ÓVODA MAGYAR - ANGOL KÉT NEVELÉSI NYELVŰ KIEGÉSZÍTŐ ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA VÁROSI ÓVODÁK TAGÓVODÁJA FÁY ANDRÁS LAKÓTELEPI ÓVODA MAGYAR - ANGOL KÉT NEVELÉSI NYELVŰ KIEGÉSZÍTŐ ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA E program Városi Óvodák Nevelési Programja kiegészítéseként készült, együtt

Részletesebben

Nyelvi előkészítő modulok kidolgozása. Kompetencia alapú német nyelvi modul 1. osztályosok számára

Nyelvi előkészítő modulok kidolgozása. Kompetencia alapú német nyelvi modul 1. osztályosok számára Nyelvi előkészítő modulok kidolgozása Kompetencia alapú német nyelvi modul 1. osztályosok számára Készítette: Vojkovicsné Gyócsi Katalin Segítő:Gáspár Gyöngyi A kompetencia alapú idegen nyelv elsajátítás

Részletesebben

Helyi pedagógiai programja

Helyi pedagógiai programja Benedek Elek Óvoda (2051 Biatorbágy, Fő u.61) Helyi pedagógiai programja 1999. 2014. 1 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. Az óvoda jellemző adatai 5 1.2. Az óvoda bemutatása 5 1.2.1.Tárgyi feltételek 5 1.2.2.Személyi

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODÁK. bemutatkoznak. Sajátos Óvodai koncepciónk. Magyarországi Német Pedagógiai Intézet

A MAGYARORSZÁGI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODÁK. bemutatkoznak. Sajátos Óvodai koncepciónk. Magyarországi Német Pedagógiai Intézet A MAGYARORSZÁGI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODÁK bemutatkoznak Sajátos Óvodai koncepciónk Magyarországi Német Pedagógiai Intézet Dél-Tirol Autonóm Tartomány A MAGYARORSZÁGI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODÁK bemutatkoznak

Részletesebben

Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút

Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút Pedagógiai program Csabacsűd, 2012. Csányi Istvánné közoktatási szakértő által elfogadott program. Tartalomjegyzék I. Alapító okirat Óvodánk bemutatása II. Nevelésünk

Részletesebben

TENGELICI MÉZESKALÁCS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

TENGELICI MÉZESKALÁCS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TENGELICI MÉZESKALÁCS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TENGELICI MÉZESKALÁCS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM l. Gyermekkép Vedd figyelembe a gyermek érzelmeit Fogadd el a gyermeket önmagáért! Adj testi-lelki biztonságot!

Részletesebben

III. Óvodai foglalkozási program

III. Óvodai foglalkozási program III. Óvodai foglalkozási program A gyermekek tevékenységformái az óvodában 1. A játék A játék a 3-7 éves gyermek legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze.

Részletesebben

A ZENEVÁR KIS LAKÓI. Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01.

A ZENEVÁR KIS LAKÓI. Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01. A ZENEVÁR KIS LAKÓI Pedagógiai program Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01. Tartalom Bevezető gondolatok 1. Az óvoda adatai 2. Óvodánk bemutatása, jövőképünk

Részletesebben

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére Tárgy: A Bóbita Óvoda és Bölcsőde működési dokumentumainak módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV AZ ÓVODAI MAGYAR-NÉMET KÉTNYELVŰ NEVELÉSHEZ

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV AZ ÓVODAI MAGYAR-NÉMET KÉTNYELVŰ NEVELÉSHEZ MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV AZ ÓVODAI MAGYAR-NÉMET KÉTNYELVŰ NEVELÉSHEZ Dr. Hartl Éva - Babai Zsófia - Dr. Kovácsné Vinkovics Éva Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron - 2014 A MULTILING

Részletesebben

A BÁN ZSIGMOND REFORMÁTUS ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ELŐSZOBÁJÁBAN

A BÁN ZSIGMOND REFORMÁTUS ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ELŐSZOBÁJÁBAN A BÁN ZSIGMOND REFORMÁTUS ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ELŐSZOBÁJÁBAN 2 Helyzetkép Az óvoda bemutatása, a környezet társadalmi igényeinek, elvárásainak elemzése során kialakult tapasztalatok.

Részletesebben

A MI KIS BIRODALMUNK PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRSEKHALMI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA

A MI KIS BIRODALMUNK PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRSEKHALMI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA A MI KIS BIRODALMUNK PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRSEKHALMI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA Készítette: Unszorg Jánosné Marancsik Lászlóné Hatályos: 2013. 09. 01. Tartalomjegyzék Az óvoda adatai Települési helyzetkép I.

Részletesebben

KUTYAVÁRI TAGÓVODA MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG NEVELÉSI PROGRAMUNKHOZ

KUTYAVÁRI TAGÓVODA MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG NEVELÉSI PROGRAMUNKHOZ KUTYAVÁRI TAGÓVODA MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG NEVELÉSI PROGRAMUNKHOZ 1 ÓVODAI NEVELÉSÜNK ALAPELVEI ÉRTÉKEI Az értékek közvetítésére való törekvés Óvodánkban nagy hangsúlyt kap az értékteremtés. A mindennapok

Részletesebben

A MÁRKÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A MÁRKÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A MÁRKÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Werde, was du noch nicht bist, Bleibe, was du jetzt schon bist. In diesem Bleiben und Werden Liegt alles Schöne auf Erden. Franz Grillparzer TARTALOM

Részletesebben

A MÁRKÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A MÁRKÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A MÁRKÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Werde, was du noch nicht bist, Bleibe, was du jetzt schon bist. In diesem Bleiben und Werden Liegt alles Schöne auf Erden. Franz Grillparzer TARTALOM

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Galagonya Waldorf Óvoda 2083 Solymár Pilisvörösvári u. 2. OM azonosító: 202871 Készítette: Für Ágnes óvodavezető Solymár, 2014. szeptember 1. Tartalom Programunk... 5 1. ÓVODÁNK

Részletesebben

RÁBAPATONAI KATICA ÓVODA Rábapatona PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

RÁBAPATONAI KATICA ÓVODA Rábapatona PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. RÁBAPATONAI KATICA ÓVODA Rábapatona PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 A gyermekek világa a maga féktelen vágyaival és lemondani nem tudásával, varázserő-hitével és mindent megelevenítő fantáziájával legfeljebb

Részletesebben

TÜNDÉRKERT TAGÓVODA MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG NEVELÉSI PROGRAMUNKHOZ

TÜNDÉRKERT TAGÓVODA MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG NEVELÉSI PROGRAMUNKHOZ TÜNDÉRKERT TAGÓVODA MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG NEVELÉSI PROGRAMUNKHOZ 1 EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA Az egészséges életmód alakítása nevelésünk alapvető feladata. Színvonalát, hatékonyságát az óvodai környezet

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL ANGYALKERT MAGÁNÓVODA ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető II. Óvodai nevelésünk pedagógiai alapelvei, célkitűzései III. Gyermekkép, Óvodakép IV. Az óvodai nevelés feladatai Az

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010 TARTALOM Tartalomjegyzék... 2. 1.Adatok... 3. Köszöntő... 4. Bevezető, Pedagógiai alapelvek, értékek, célok..5 2.Óvodánk feltételrendszere...

Részletesebben

"Beültettem kiskertemet a Tavasszal..."

Beültettem kiskertemet a Tavasszal... IX. évfolyam 2. szám 2011. május Szemedben mosoly legyen és derű, Minden nap kezdődik valami, Valami nagyszerű, Valami gyönyörű Nagy László "Beültettem kiskertemet a Tavasszal..." Ebben az évben is, mint

Részletesebben

A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Csákvári Judit intézményvezető Pápa, 2010. 1 1. Bevezetés Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak 1996. évi módosítása a nevelőtestületekre

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Törökvész úti Kézműves Óvoda 1022 Budapest, Törökvész út 18. Tel.: / Fax: 326-53-56 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. OM azonosító: 034228 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Intézmény

Részletesebben

BEVEZETŐ. Kedves Kollégák!

BEVEZETŐ. Kedves Kollégák! 2 3 BEVEZETŐ Kedves Kollégák! E nem szokványos elektronikus könyv megjelenését sürgette az a hozzám küldött sok levél, telefon, amelyben azt kértétek, nem lehetne-e hozzájutni. Az óvodai nevelés és tanulás

Részletesebben

KARMEL KISKERTJE KATOLIKUS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

KARMEL KISKERTJE KATOLIKUS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA KARMEL KISKERTJE KATOLIKUS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK I. Törvényi háttér II. Bevezetés, az óvoda bemutatása - elhelyezkedés, személyi feltételek III. A keresztény óvodai nevelés IV. Az óvoda

Részletesebben