MTA Zenetudományi Intézet évi gazdálkodásának részletes ismertetése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MTA Zenetudományi Intézet 2005. évi gazdálkodásának részletes ismertetése"

Átírás

1 MTA Zenetudományi Intézet évi gazdálkodásának részletes ismertetése I. Szervezeti változások Az MTA Zenetudományi Intézetében évben szervezeti változás nem volt, a gazdálkodás az előző évhez hasonlóan, változatlan szervezeti keretek között folytatódott. II. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív, negatív hatások évben likviditási gondjaink nem voltak, a gazdálkodás pénzügyi egyensúlya biztosítva volt. Tovább folytatódtak a Zenetudományi Intézet székházának rekonstrukciós munkái. A 2166/2005. Kormányhatározatban előírt maradványtartalékolási kötelezettségünknek eleget tettünk. A szeptember 1-től érvénybe lépett 4,5 %-os közalkalmazotti béremelést takarékos gazdálkodással, költségvetési ellentételezés nélkül teljesítettük. III. Kiadási-bevételi előirányzatok alakulása a) Előirányzat módosítások részletes ismertetése, levezetése, okainak bemutatása A évi költségvetés eredeti kiadási-bevételi főösszege EFt, az év végi módosított előirányzat ezzel szemben EFt volt. A tervezetthez képest 42 %-os növekedés részletezése: Módosítások felügyeleti döntések alapján, költségvetési támogatásként EFt Az Akadémia által biztosított eredeti költségvetési támogatás összege: Módosítások akadémiai támogatásként / évi fiatal kutatók támogatása / évi fiatal kutatók támogatása / évi fiatal kutatók támogatása / évi fiatal kutatók támogatása /2005. Kormánydöntés alapján 1 % zárolás / évi fiatal kutatók alkalm. többlettámog / évi fiatal kutatók alkalm. illetménykül /2005. PhD képzés támogatása / évi fiatal kutatók támogatása / évi áthúzódó fiatal kut. tám. 177 összesített módosítások évi módosított felügyeleti költségvetési támogatás összesen:

2 2 Módosítások más fejezetektől, központi költségvetési szervtől átvett szerződések, megállapodások alapján költségvetési támogatásként /2005. OTKA pályázatok támogatása /2005. OTKA pályázatok támogatása /2005. NKÖM-MTA mesterhangszerek felügyelete /2005. OTKA pályázatok támogatása /2005. MKÖM-MTA Dohnányi Archívum támogatása /2005. OTKA pályázatok támogatása más forrásból juttatott költségvetési támogatás: összesített módosítások Zenetudományi Intézet évi módosított költségvetési támogatása: Egyéb módosítások /2005. átadott pénzeszközként MTA felújítási tám Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás előző évi pénzmaradvány igénybevétele miatt egyéb módosítások összesen: egyéb összesített módosítások: Módosítások csoportosítása kiemelt előirányzatonként EFt % Bevételi előirányzatok Felügyeleti szerv költségvetési többlettámogatása Módosítások kutatási pály. kötségvet. támogatásaként Egyéb módosítások átvett pénzeszközként Előző évi pénzmaradvány igénybevétele évi módosítás összesen: EFt % Kiadási előirányzatok Személyi juttatások változása Munkaadói járulék növekedése Dologi kiadások módosítása Egyéb működési kiadás miatti átcsoportosítás Intézményi beruházási kiadások növekedése Felújítási-előirányzat módosítás évi módosítás összesen: b) A tényleges előirányzati teljesítés és az eredeti előirányzat közötti eltérés indoklása Az eredeti bevételi előirányzat összege EFt, a módosított előirányzat EFt, a tényleges bevételi teljesítés összege EFt volt.

3 3 Az eredeti előirányzat és a bevételi teljesítés között EFt volt az eltérés. A közel 48 %-os növekedést a következő többletbevételek indokolják: fiatal kutatók alkalmazásához póttámogatás, költségvetési támogatás zárolása ( EFt EFt) EFt 6 %, évi pénzmaradvány igénybevétele EFt 27 %, székház-rekonstrukció évi többlettámogatása EFt 43 %, kutatási pályázatok, megállapodások többletbevétele EFt 24 % c) Intézeti megállapítások a bevételi és kiadási tételekkel kapcsolatban Bevételi pénzforgalom alakulása év év Teljesítési index EFt % EFt % 2005/2004 év Intézményi működési bevétel ,36 Felügyeleti szervtől kapott támog ,58 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről ,06 Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről ,66 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,05 Bevételek összesen: ,25 Kiadási pénzforgalom alakulása év év Teljesítési index EFt % EFt % 2005/2004 év Személyi juttatások ,17 Munkaadókat terhelő járulékok ,10 Dologi kiad., és egyéb folyó kiad ,05 Pénzeszközátadás Felújítás ,36 Felhalmozási kiadások ,53 Kiadások összesen: ,17 A két táblázat adatainak elemzése alapján megállapítható, hogy a bevételek főösszege 25 %- kal, a kiadásoké 17 %-kal magasabb az előző évinél. Tovább csökkent a működési bevételek összege, mert az építkezés miatt szünetelt a bérbeadás, illetőleg az ÁFA visszaigénylési lehetőségünk kivéve néhány régebbi OTKA pályázatot gyakorlatilag megszűnt. Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele duplája volt a évinek. A kiadási pénzforgalom %-os

4 4 aránya az előző évivel majdnem megegyező. A évi bevételi túlteljesítés összege EFt volt. d) Személyi juttatásokkal kapcsolatos előirányzat-módosítások indokolása EFt Személyi juttatások eredeti költségvetési előirányzata Dokumentumokkal alátámasztott évközi módosítások: módosítások költségvetési támogatásként (fejezeti pótelőirányzat) módosítások költségvetési támogatásként (kutatási pályázatok, megállapodások alapján) kutatási pályázatok előző évi pénzmaradványaként előző évi költségvetési pénzmaradványként évi kutatási pályázatok átadott pénzeszközei alapján -. Személyi juttatások évi módosított előirányzata: NKTH pályázatok nem előirányzatosított többletbevétele: Személyi juttatások bevételi összege: évi személyi kifizetések teljesítése: Személyi kifizetések évi pénzmaradványa: (egyezően a beszámoló 1. sz. mellékletében kimutatott összeggel) IV. Vagyoni helyzet alakulása a) Beruházás Építési beruházás őszén kezdődött az MTA Zenetudományi Intézet székházának felújítása. A rekonstrukcióra évben két forrás állt rendelkezésünkre. Egyrészt az Államháztartási Hivatalnál megnyitott központi beruházási keret, másrészt a felújítási előirányzatként biztosított támogatás évben csak felújítási támogatásban részesültünk, így ingatlannal kapcsolatos építési beruházási kiadásunk nem volt. Egyéb felhalmozási kiadások Központi beruházási kerettel nem rendelkeztünk Egyéb intézményi beruházások alakulása A évi költségvetésben eredetileg megtervezett felhalmozási kiadások összege EFt, a módosított előirányzat összege EFt, a tényleges bruttó kifizetés összege EFt volt.

5 5 Vásárlásaink, kifizetéseink forrásonkénti részletezése: Költségvetési támogatásból immateriális javakat vásároltunk forint értékben, 1 db vágógépet vettünk forint értékben, valamint 1 párahőmérő vásárlására fordítottunk forintot. Kutatási pályázatok, szerződések támogatásából: Kutatási pályázat, forrás Kifizetés összege Beszerzett eszköz megnevezése forint megnevezése OTKA pályázatok ,- 1 db digitális fényképezőgép 1 db lézernyomtató NKFP pályázatok ,- gép, műszer beruházás: 2 db notebook, 3 db nyomtató, 2 db scanner, 2 db projektor, 3 db derítőlámpa, 1 db fényterelő készlet, 2 db statív készlet, egyéb számítástechnikai eszköz vásárlása ,- immateriális javak vásárlása Kiadási pályázatok, szerződések beruházási kiadásai összesen: ,- A kifizetett felhalmozási kiadások kivéve az OTKA pályázatok beruházását, amelyből ,- forint volt a visszaigényelhető ÁFA összege bruttó értékben lettek aktiválva. Selejtezési tevékenység 0-ra íródott számítástechnikai berendezéseink kiselejtezett eszközeinek bruttó értéke ,- forint volt, míg a selejtezett 0-ra leírt egyéb gépek, berendezések és felszerelések bruttó értéke ,- forintot tett ki. b) Felújítás 2005-ben tovább folytatódtak a Zenetudományi Intézet székházának felújítási munkái. Részben elkészültek, részben 2006-ra húzódnak át a Zenetörténeti Múzeum és a Bartók-hagyaték őrzését, bemutatását, kutatását szolgáló helyiségek felújítási munkái. A felújítás II. ütemének 1. szakaszának műszaki tartalmából az alábbiak készültek el: Pince szinten: az új lépcsőház és lift helyén a padlócsatorna és a benne levő szennyvízvezeték kiváltása

6 6 Földszinten a meglévő férfi WC felújítása új női WC kialakítása a 027-es iroda felújítása és az Átvevő felújítása új női és férfi, valamint mozgássérültek részére WC csoport megépítése a 01, 02. és 03. iroda felújítása a régi ruhatár és WC helyén új ruhatár és pénztár kialakítása I. emeleten a meglévő női és férfi WC csoport felújítása a 110, 111, 112. és 113. szoba elbontásával az új Bartók trezor megépítése a 101. és 102. irodák felújítása a régi trezor helyén a Bartók terem előterének kialakítása új kétszárnyú ajtókkal II. emeleten a meglévő női és férfi WC csoport felújítása a 201, 202, 206, 207. és 208. számú irodák felújítása Tetőtérben az épület déli szárnyában 3 új iroda kialakítása a Duna-parti szárnyban 1 új iroda és 1 új konyha kialakítása új női és férfi WC megépítése Általánosan a földszint magas belmérete lehetővé tette egy galéria megépítését hangszerraktár céljára a régi kétkarú lépcsőház elbontásával lehetővé vált egy új, minden szintre felvezető lépcsőház megépítése és egy új lift beépítése telepítésre került az új trezor, és a szalag- és könyvraktár klímarendszere, a Duna-parti szárny hűtési rendszere. A felújítási kiadásokra rendelkezésre álló módosított előirányzat összege EFt, a ténylegesen kifizetett összeg EFt, a 2006-ra felújítási pénzmaradványként átvihető pénzmaradvány összege EFt. Az építkezés generál kivitelezője továbbra is a RENOVIT Építőipari Kft, a tervező a Korényi és Társai Bt volt, míg a műszaki bonyolítói feladatokat az MTA ALFA látta el. A felújítási munkák II. ütemének 1. szakasza a részhasználatbavételi engedély beszerzését követően az MTA ALFA átadás-átvételi eljárása után 2006 első negyedévében befejeződik. c) Egyéb befektetések alakulása Az Intézetnek egyéb befektetési feladata nem volt.

7 7 d) Befektetett eszközök évi záró állományának alakulása A Zenetudományi Intézet évi Számviteli politikája a következők szerint módosult: január 1-től az immateriális javak között vagyoni értékű jogként kell ezentúl (csak a január 1-jét követő beszerzésekre vonatkozóan) kimutatni a szellemi termékek felhasználásának jogát. A szellemi termékek között csak azokat az új beszerzéseket indokolt ezentúl kimutatni, amelyek korlátozás nélkül az intézet birtokába kerülnek évi Számviteli politikájában úgy döntött az intézet, hogy műemlék épülete után csak január 1-től nem számol el értékcsökkenést, a évig elszámolt értékcsökkenést változatlanul hagyja. A módosítások, valamint a évi költségvetési beszámoló adatai alapján az MTA Zenetudományi Intézete Befektetett eszközeinek évi záró állománya a következők szerint alakult: EFt Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Összesen Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték ö.: Folyamatban levő beruházások Befektetett eszk. nettó értéke V. Előirányzat-maradvány alakulása Az MTA Zenetudományi Intézet évi előirányzat-maradványának összege a bevételi és kiadási pénzforgalom különbözetével egyezően ,- forint. Forrásonkénti összetétele Kutatási pályázatok pénzmaradványa: forint OTKA szerződések sz. Monumenta Monodica Medii , sz. Bartók B. hangszeres népzenegyűjtése , sz. A magyar népzene új stílusának rendezése , sz. Erkel F. Bánk bán és Sarolta c. op , sz. A Magyar Népzene Tára XI-XII. kötet ,- összesen: ,- NKFP szerződések 135/2002. sz. Egyéni kreativitás és közösségi tánckultúra ,- 134/2002. sz. Kodály Z. és tanítványai ,- 132/2004. sz. Bartók B. kritikai összkiadás ,- 6/034/2005. sz. Cantus Planus ,- összesen: ,-

8 8 Egyéb pályázatok NKÖM Dohnányi Archívum működtetése ,- Költségvetési támogatási pénzmaradvány részletezése: Fiatal kutatók alkalmazásának maradványa ,- Felújítási pénzmaradvány összege ,- Bartók Archívum berendezéséhez biztosított pénzm. összege ,- összesen: ,- Az Intézet évi alaptevékenységet kiegészítő, kisegítő tevékenysége az előző évhez hasonlóan alakult, mivel tovább folytatódott épületének felújítása. Bérbeadási tevékenysége szünetelt, Zenetörténeti Múzeuma zárva tartott. Alaptevékenységi bevételei intézeti kiadványok értékesítéséből, hangszerszemle-díjból, gyűjteményeinek kiadási jogának átengedéséből keletkeztek. VI. Vállalkozási tevékenység alakulása Az MTA Zenetudományi Intézete nem végez vállalkozási tevékenységet. VII. Létszámváltozás okai A évi költségvetésben megtervezett átlaglétszám 65 fő, az év végén engedélyezett zárólétszám 72 fő, az év végi átlaglétszám 68 fő volt. Ebből a teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlaglétszáma 51 fő, a részmunkaidőben foglalkoztatottaké 14 fő volt. A tudományos munkatársak átlaglétszáma 36 fő volt. Az év folyamán foglalkoztatott fiatal kutatók átlaglétszáma a kutatói átlaglétszám 17 %-a, azaz 6 fő volt. 5 főt a kutatási pályázatai bevételéből foglalkoztatott az intézet. VIII. Átlagkereset alakulása A évi személyi juttatások főösszege EFt volt. Ebből a munkatársak részére illetményként kifizetett rendszeres személyi juttatások összege EFt volt. A teljes munkaidőben kifizetett rendszeres személyi juttatás összege EFt 91 %, a részmunkaidőben foglalkoztatottaké EFt 9 % volt. Az 1 főre jutó éves átlagilletmény összege ,- forint (12 hónapra számítva havi ,- Ft/hó) volt, ami a évi béremelésekkel egyezően 11,1 %-kal volt magasabb az előző évinél. Az állományba nem tartozók részére kifizetett megbízási díjak, honoráriumok összege EFt volt. A felsorolt személyi juttatásokon túl jutalomra, jubileumi jutalomra, egyéb költségtérítésre összesen EFt-ot fizettünk.

9 9 IX. Kiegészítő melléklet a) Számviteli politika Könyvvezetés módja Az MTA Zenetudományi Intézetében a könyvvezetés belső szabályait, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a Számlarend tartalmazza. A könyvelés módja módosított teljesítés szemléletű kettős könyvvitel. A főkönyvi könyvelés számítógépes programmal, az analitikus nyilvántartások egy része manuálisan történik. Amortizációs politika Az év közben állományba vett (üzembe helyezett) immateriális javak, tárgyi eszközök kivéve a műemléki védettségű épületét után negyedévente lineáris, terv szerinti értékcsökkenést számol el az Intézet. A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának kell tekinteni, ha a saját tőke és a tartalékok együttes értéke legalább 10 %-kal változik. Beszámoló készítés rendje Az éves beszámoló készítésének időpontja a Számviteli politikában foglaltaknak megfelelően a költségvetési évet követő hó 15. napja. A beszámoló könyvviteli mérleget, pénzforgalmi jelentést, előirányzat-maradvány kimutatást, kiegészítő mellékletet tartalmaz. b) Könyvvizsgálat rendje Az Intézet könyvvizsgálatra nem kötelezett. c) Az értékcsökkenési leírás megváltoztatásának hatása Az MTA Zenetudományi Intézet vállalkozási tevékenységet nem végez, így nem rendelkezik vegyes rendeltetésű eszközökkel, tehát nem kell eszközeinek értékcsökkenéseit megosztania. d) Az alaptevékenység ellátása, az előirányzatok tervezettől eltérő felhasználása A szöveges beszámoló III. pontjában részletezve. e) 2005 évben Európai Uniós programban nem vettünk részt. f) Alapítványok részére teljesített kiadásaink nem voltak, térítésmentesen juttatott eszközök átadására nem került sor. g) Részesedésekkel nem rendelkezünk. X. Belső ellenőrzési rendszer működtetése, a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer alakulása Az államháztartásról szóló évi XXXVIII.tv (2) bekezdése szerint, valamint a 193/2003. (XI.26.) Korm. rendeletben szabályozott módon megtörtént az MTA Zenetudományi Intézet belső ellenőrzési rendszerének kialakítása. Az Intézet elkészítette, és érvénybe léptette FEUVE szabályzatait. A évi folyamatba épített, előzetes és utólagos

10 10 vezetői ellenőrzésről, valamint a belső ellenőrzés működtetéséről az MTA főtitkára részére külön Belső ellenőrzési jelentés készült. Intézetünk évi gazdálkodása során számviteli rendjében foglaltaknak megfelelően gondoskodott a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről, a kezelésébe adott vagyontárgyak rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratában előírt tevékenységének, kötelezettségeinek megfelelő ellátásáról. A rendszeres vezetői beszámoltatás elősegítette a naprakész, eredményes gazdálkodást, a szakmai követelmények megfelelő ellátását. Az MTA Zenetudományi Intézet szakmai feladatainak ellátása, pénzügyi gazdálkodásának összhangja az előző évekhez hasonlóan 2005 évben is biztosítva volt. Költségvetési beszámolónk tartalma a évi intézeti fórumon ismertetésre kerül. Budapest, február 21. Vanek Jánosné gazdasági igazgatóhelyettes Tallián Tibor igazgató

11 11 MTA Zenetudományi Intézet évi gazdálkodásának részletes ismertetése I. Szervezeti változások Az MTA Zenetudományi Intézetében évben szervezeti változás nem volt, a gazdálkodás változatlan szervezeti keretek között, az előző évhez hasonlóan folytatódott. II. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív, negatív hatások 2004-ben a 2. szakasz megkezdésével tovább folytatódott a Zenetudományi Intézet székházépületének rekonstrukciója. Év végére elkészült a Bartók-kéziratok elhelyezését szolgáló új trezor. A székház rekonstrukcióval összefüggő üzemeltetési feladatok ellátására biztosított támogatás segítségével minőségi változás történt a gondnoksági feladatellátás területén. Kutatási pályázatainkkal kapcsolatban örömmel értesültünk arról, hogy jogszabályi változást követően az NKFP szerződések 100 %-ára kérhettünk előleget. Ennek köszönhető, hogy nem voltak likviditási gondjaink, és a Zenetudományi Intézet évi gazdálkodásának pénzügyi egyensúlya biztosítva volt. III. Kiadási-bevételi előirányzatok alakulása a) Előirányzat módosítások részletes ismertetése, levezetése, okainak bemutatása A évi költségvetés eredeti kiadási-bevételi főösszege EFt, míg az év végi módosított előirányzatok főösszege 238 %, azaz EFt volt. Módosítások felügyeleti döntések alapján, költségvetési támogatásként EFt Az Akadémia által biztosított eredeti költségvetési támogatás összege: Módosítások akadémiai támogatásként /2004. Fiatal kutatók alkalmazása év /2004. Fiatal kutatók alkalmazása év /2004. Fiatal kutatók alkalmazása év /2004. Székház üzemeltetéshez támogatás /2004. Doktori fokozatok m. átsorolásokhoz támogat /2004. A Kormány 2050/2004. hat. alapján zárolás /2004. Fiatal kutatók PhD képzésének támogatása /2004. Központi beruházási támogatás /2004. Fiatal kutatók alkalmazása év /2004. Fiatal kutatók alkalmazása év 580

12 12 EFt / évi illetményfejlesztés /2004. Fiatal kutatók alkalmazásához támogatás _ összesített módosítások évi módosított felügyeleti költségvetési támogatás összesen: Módosítások más fejezetektől, központi költségvetési szervtől átvett szerződések, megállapodások alapján költségvetési támogatásként /2004. MTA-NKÖM megállapodás Dohnányi tám /2004. OTKA pályázatok 2. ütem /2004. MTA-NKÖM Bartók emlékkiállítás /2004. OTKA támogatás KO-21689/ /2004. OTKA támogatás KO-20745/ /2004. MTA-NKÖM mesterhangszerek felügyelete /2004. OTKA támogatás KO ütem /2004 OTKA támogatás D ütem /2004. KÜM-MTA megállapodás Bartók kiáll. 600 más forrásból juttatott költségvetési támogatás: összesített módosítások Zenetudományi Intézet évi módosított költségvetési támogatása: Módosítások intézményi kezdeményezés alapján főhatósági hatáskörben többletbevételek terhére: Átvett pénzeszközként EFt évi költségvetésben eredetileg tervezve: / évről áthúzódó felújítási pénzmaradvány /2004. Pénzeszköz átvétel állami alapoktól NKFP tám /2004. Pénzeszköz átvétel állami alapoktól NKFP tám /2004. Pénzeszköz átvétel állami alapoktól NKFP tám /2004. IHM digitalizálási pály. támogatás /2004. Felújítási támogatás biztosítása /2004. Pénzeszköz átvétel állami alapoktól NKFP tám /2004. IHM digitalizálási pályázat miatti módosítás /2004. Pénzeszköz átvétel állami alapoktól NKFP tám /2004. NKA-NKÖM pályázatok miatti módosítások átvett pénzeszközök miatti módosítások: összesített módosítások: Átvett pénzeszközök évi módosított előirányzata összesen: Működési ár- és díjbevételek módosítása: A évi költségvetésben eredetileg megtervezve módosítás év közben nem volt - ár- és díjbevételek módosított előirányzata összesen:

13 13 Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele miatt Részletezve: EFt évi kutatási pályázati pénzmaradványok összege Fiatal kutatók alkalmazása miatti pénzmaradvány évi felújítási pénzmaradvány miatti módosítás évi pénzmaradvány felhasználás miatti módosítás összesített módosítás: évi előirányzat módosítások csoportosítása kiemelt előirányzatonként EFt % Bevételi előirányzatok költségvetési támogatásként átvett pénzeszközök miatt saját ár- és díjbevételi többletből - előző évi pénzmaradvány igénybevétele miatt módosítások összesen: EFt % Kiadási előirányzatok személyi juttatások változása munkaadói járulékok növekedése dologi kiadások módosítása intézményi beruházási kiadások növekedése felújítási módosítás központi beruházási kiadások növekedése módosítások összesen: b) A tényleges előirányzati teljesítés és az eredeti előirányzat közötti eltérés indoklása Az eredeti bevételi előirányzat összege EFt, a módosított előirányzaté EFt, míg a teljesített bevételeké EFt volt. A módosított előirányzat összege EFt-tal több mint a bevételi teljesítés. A bevételi lemaradást (4.253 EFt dologi túltervezés) a működési bevételek csökkent mértékű teljesítése okozta. Az eredeti előirányzat és a bevételi teljesítés közötti eltérés összege közel 138 %, azaz EFt. Ennek részletes indokolása a következő: fiatal kutatók alkalmazásához pótelőirányzat az Akadémiától EFt 4%, évi pénzmaradvány igénybevétele EFt 9 %, székház-rekonstrukció évi felújítási támogatása EFt 42 %, kutatási pályázatok, megállapodások (OTKA pályázatok, NKFP szerződések, NKA támogatások bevételei, NKÖM megállapodások alapján átvett pénzeszközök összege, IHM digitalizálási pályázatok) bevétele EFt 42 %, Akadémiától illetményfejlesztésre, központi beruházásra, üzemeltetési többletkiadásokra kapott pótelőirányzatainak együttes összege EFt 3 %.

14 14 c) Intézeti megállapítások a bevételi és kiadási tételekkel kapcsolatban Bevételi pénzforgalom alakulása év év Teljesítési index EFt % EFt % 2004/2003 év Intézményi működési bevétel ,15 Felügyeleti szervtől kapott támog ,85 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről ,32 Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről ,86 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,31 Bevételek összege: ,07 Kiadási pénzforgalom alakulása év év Teljesítési index EFt % EFt % 2004/2003 év Személyi juttatások ,02 Munkaadókat terhelő járulékok ,05 Dologi kiadások ,08 Felújítás ,77 Felhalmozási kiadások ,19 Egyéb folyó kiadások Felhalmozási pénzeszköz átadás Kiadások összesen: ,01 A két táblázat adatainak elemzése alapján megállapítható, hogy a bevételek összege 7 %-kal magasabb a évinél, míg a kiadási pénzforgalom majdnem azonos az előző évivel. Jelentősen csökkent a működési bevételek aránya, ami részben az építkezéssel kapcsolatos, mert nem volt lehetőség bérbeadásra, másrészt az új ÁFA törvény miatt, hisz a támogatások utáni ÁFA visszaigénylési lehetőség megszűnt. A költségvetési támogatás mértéke a felújítási támogatással együtt majdnem 73 %. A kutatási pályázatok tárgyévi bevétele és az előző évről áthúzódóan felhasználható pénzmaradványainak együttes összege az összbevétel 30 %-át tette ki, EFt volt. A személyi kifizetések és járulékainak együttes összege EFt, azaz az összkiadások 51 %-a volt.

15 15 d) Személyi juttatásokkal kapcsolatos előirányzat-módosítások indokolása EFt Személyi juttatások eredeti költségvetési előirányzata Dokumentumokkal alátámasztott évközi módosítások: módosítások költségvetési támogatásként (fejezeti pótelőirányzatok) módosítások költségvetési támogatásként (kutatási szerződések alapján) kutatási pályázatok előző évi pénzmaradványaként előző évi fiatal kutatói pénzmaradványból 776 kutatási pályázatok átadott pénzeszközei alapján Személyi juttatások évi módosított előirányzata: A módosított előirányzattal szemben a kifizetés összege EFt. A valós előirányzati maradvány összege EFt, melynek részletezését a költségvetési beszámoló 1. számú melléklete tartalmazza. IV. Vagyoni helyzet alakulása a) Beruházás Építési beruházás őszén kezdődött meg az MTA Zenetudományi Intézet székházának több évre tervezett rekonstrukciós felújítása. A rekonstrukcióra évben két forrás állt rendelkezésünkre. Egyrészt az Államháztartási Hivatalnál megnyitott központi beruházási keret, másrészt a felújítási előirányzatként biztosított támogatás évben csak felújítási támogatásban részesültünk, így ingatlannal kapcsolatos építési beruházási kiadásunk sem volt. Gép-műszer beruházás A társadalomtudományi intézeti átlaghoz képest magas technikai szintű hang- és képtechnikai, valamint számítástechnikai eszközeink gyarapítására EFt előirányzat állt rendelkezésünkre. Ezzel szemben a tényleges kifizetés összege EFt, így a következő évre átvihető beruházási pénzmaradvány összege EFt. Gép-műszer vásárlások forrásonkénti részletezése: Központi beruházási támogatás alakulása A Társadalomtudományi Kuratórium javaslata alapján hozott főtitkári döntés értelmében (26.632/2004. sz. MTA PFO levél) központi beruházási keretként EFt állt rendelkezésre. A rendelkezésre álló keret teljes egészében felhasználásra került. Közös döntés alapján 1 db, a Könyvtárban elhelyezett központi nyomtatóval ellátott digitális másológép, 1 db írásvetítő, valamint 1 db a Gazdasági osztályon elhelyezett kisebb teljesítményű asztali másológép megvételére került sor. Ezen felül

16 16 a Gondnokság részére 1 db eszköznyilvántartást és leltározást segítő programot, és az ahhoz szükséges számítógépet vásároltunk. Intézményi beruházások alakulása Költségvetési támogatásból: A költségvetési támogatásból biztosított beruházási előirányzat összege minimális, 97 EFt volt, amit az OTKA pályázatok terhére megvalósult beruházások ÁFA összegére fordítottunk. Kutatási pályázatok, szerződések támogatásból: Kutatási pályázat, forrás Kifizetés összege Beszerzett eszköz megnevezése forint megnevezése OTKA pályázatok ,- 1 db Sony MD felvevő, 1 db számítógép, 1 db scanner, 1 db lézernyomtató Dohnányi Archívum működtetése ,- 1 db lézernyomtató, 1 db minidisc, 1 db digitális fényképezőgép NKFP pályázatok ,- 3 db számítógép, 2 db software, 1 db másológép, 4 db monitor, 2 db scanner, 1 db digitális fényképezőgép IHM pályázatok ,- 5 db software, 1 db videófeldolgozó rendszer, 1 db bejátszó készlet, 1 db Jukebox Creatív, 1 db állvány, 1 db csatlakozó rendszer, 1 db utómunka rendszer, 3 db monitor, 1 db videorecorder, 1 db DVD felvevő, 1 db fejhallgató, 1 db mikrofon, 1 db audio mono set, 2 db hangkártya, 1 db memóriabővítő kártya, 1 db filmscanner, 4 db számítógép, 1 db szünetmentes tápegység Kiadási pályázatok, szerződések beruházási kiadásai összesen: ,- Selejtezési tevékenység Immateriális javak 0-ra íródott szoftver termékeink közül kiselejteztük a már elavult, használhatatlanokat. Bruttó értékük csökkenésükkel megegyezően ,- forintot tett ki.

17 17 Gépek, berendezések és felszerelések Számítástechnikai eszközeink közül 1 db elveszett (jegyzőkönyvvel igazolt) hordozható számítógépet selejteztünk. A notebook nettó értéke ,- forint, az elszámolt terven felüli értékcsökkenés összege ugyanennyi. A bruttó beszerzési érték ,- forint volt. Beruházások A még folyamatban lévő beruházások értékéből selejtezés miatt kivezettük a Kísérleti zenetudomány program keretében megtervezett tetőtéri stúdió már elavult, megvalósíthatatlan építési tervét, összesen ,- forint értékben. b) Felújítás 2004-ben tovább folytatódtak a Zenetudományi Intézet székházának rekonstrukciós munkái. A felújítás 2. ütemében igen összetett feladatokat kellett és kell megoldani, hiszen ez a szakasz valósítja meg a szorosabban vett műemléki rehabilitációt. A kiviteli terv az elsőnél lényegesen nagyobb átalakításokat tartalmaz. Ebben az ütemben készül el az új Bartók-trezor, az 1. emeleti barokk díszterem, az új reprezentatív lépcsőház, felvonó, a Zenetörténeti Múzeum földszinti kiállítóterének bővítése. A évi felújítási munkák 2003-ban elkészített, ütemezési terve alapján meghirdettük az építkezés 2. ütemének kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárást. Az eredményesen lefolytatott közbeszerzési eljárást követően, áprilisában megkezdődött a felújítás 2. ütemének 1. szakasza. Az építkezés generál kivitelezője továbbra is a RENOVIT Építőipari Kft., míg a műszaki bonyolítás feladatát az MTA ALFA látta el. A munkák megkezdése után értesültünk a rendelkezésünkre álló felújítási keret részleges zárolásáról. A rekonstrukció kivitelezését abban a reményben folytattuk, hogy a zárolt keret 2005-ben ismét az Intézet rendelkezésére áll. Az 1. szakaszban először az átvett munkaterületre eső, építést megelőző bontási munkákat kellett elvégezni. A bontási munkák során több olyan váratlan helyzet állt elő, amit a tervek nem tartalmaztak. Ezt követően kezdődhetett meg a tervezett építési munkák kivitelezése. E felújítási munkákat megelőzően készült el a Gazdasági osztály új elhelyezését biztosító helyiségek felújítása, a régi könyvraktár és a beépített könyvtári szekrénysor felújítása. A rekonstrukció folyamán több, az építkezésben érintett osztály ideiglenes elhelyezésére, költöztetésére (Bartók Archívum, Zenetörténeti Múzeum, Régi Zenetörténeti osztály) került sor, ennek kiadásait a rendelkezésünkre álló felújítási támogatásból finanszíroztunk. A Bartók trezor építése elkészült, de a rekonstrukció 2. szakaszának 1. ütemét előre nem látható körülmények felmerülte miatt a kivitelező a tervezettnél lassabban valósítja meg, így annak lezárása áthúzódik évre. A évben rendelkezésre álló felújítási előirányzat összege EFt, a tényleges kifizetés EFt volt. A következő évre átvihető felújítási előirányzat-maradvány EFt. c) Egyéb befektetések alakulása Az Intézetnek egyéb befektetési feladata nem volt.

18 18 d) Befektetett eszközök évi záró állományának alakulása EFt Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Összesen Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Folyamatban levő beruházások Befektetett eszk. nettó értéke Az ingatlanok nyilvántartási értékében jelentős változás, hogy a műemlék épületek után évtől kezdődően már nem kell elszámolni értékcsökkenést. Így az épület után eddig elszámolt értékcsökkenés december 31-én visszaírásra került. A felújítási rekonstrukció 1.szakaszának ráfordításai ,- forint értékben aktiválva lettek. V. Előirányzat-maradvány alakulása Az MTA Zenetudományi Intézet évi előirányzat-maradványának összege ,- forint. Forrásonkénti összetétele Kutatási pályázatok pénzmaradványa: forint OTKA szerződések sz. 19. századi magyarországi zenés színjátszás , sz. Mommenta Monodica Medii , sz. Magyar Népzene Tára XI-XII. kötet , sz. 18. századi Magyarország , sz. Bartók B. hangszeres népzenegyűjtése , sz. A magyar középkor zenei forrásainak , sz. Processziós tételek zenei elemzése ,- összesen: ,- NKFP szerződések 180/2001. sz. Bartók B. zeneműveinek kritikai ,- 247/2001. sz. Kárpát medence zenekultúrája ,- 214/2001. sz. Erkel Hunyadi L. és Bánk Bán ,- 133/2002. sz. Pozsony zenéje a században ,- 134/2002. sz. Kodály Z. és tanítványai ,- 5/132/2004. sz. Bartók B. zeneműveinek kritikai ,- összesen: ,- Egyéb pályázatok IHM-ITP-11/010 Digitalizálási pályázata ,- Külügyminisztérium Bartók kiállítás támogatása ,- összesen: ,-

19 19 Költségvetési pénzmaradvány összege: Fiatal kutatók alkalmazásának maradványa ,- Felújítási pénzmaradvány összege ,- Teljesítményhez kötött jutalom összege , évről áthúzódó személyi juttatások, járulékok lev.része ,- összesen: ,- Az Intézet kiegészítő, kisegítő tevékenysége az előző évhez hasonlóan alakult, hisz épületének felújítása miatt bérbeadási tevékenysége szünetelt, Zenetörténeti Múzeuma zárva tartott. Csekély mértékű bevételei az intézeti kiadványok értékesítéséből, hangszerszemledíjból, gyűjteményeinek kiadási jogának átengedéséből keletkeztek. VI. Vállalkozási tevékenység alakulása Az MTA Zenetudományi Intézete vállalkozási tevékenységet nem végez. VII. Létszámváltozás okai A évi költségvetésben megtervezett nyitólétszám 62 fő volt. A fiatal kutatók alkalmazásához 5 fő, a székház rekonstrukcióval összefüggő feladatok ellátásához további 2 fő alkalmazásához kaptunk támogatást. Az év végi munkajogi zárólétszám és az átlagos statisztikai létszám az engedélyezettel egyezően 69 fő volt. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlaglétszáma 51 fő, a részmunkaidőben foglalkoztatottaké 16 fő volt. Ezen felül megbízásos jogviszonyban átlagosan még további 2 főt foglalkoztattunk. A kutatói átlaglétszám évben 36 fő volt, ami 2004-ben 37 főre emelkedett. VIII. Átlagkereset alakulása A évi személyi juttatások összege EFt, a évi ezzel majdnem megegyező EFt. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak részére kifizetett rendszeres személyi juttatás összege EFt 89 %, a részmunkaidőben foglalkoztatottaké EFt 11 % volt. Az 1 főre jutó alapilletmény összege ,- forint (12 hónapra számolva havi ,- Ft/hó) volt, ami 6 %-kal haladta meg az előző évit. Az állományba nem tartozók részére kifizetett megbízási díjak, honoráriumok összege EFt volt. A felsorolt illetményeken túl a költségtérítésként kifizetett nem rendszeres juttatások (jubileumi jutalom, napidíj, közlekedési költségtérítés) összege EFt volt.

20 20 IX. Kiegészítő melléklet a) Számviteli politika Könyvvezetés módja Az MTA Zenetudományi Intézetében a könyvvezetés belső szabályait, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza. A könyvelés módja módosított teljesítés szemléletű kettős könyvvitel. A főkönyvi könyvelés számítógépes programmal, az analitikus nyilvántartások egy része manuálisan történik. Amortizációs politika Az év közben állományba vett (üzembe helyezett) immateriális javak, tárgyi eszközök után negyedévente lineáris, terv szerinti értékcsökkenést számol el az intézet. Beszámoló készítés rendje Az éves beszámoló készítésének időpontja a számviteli politikában foglaltaknak megfelelően a költségvetési évet követő hó 15. napja. A beszámoló könyvviteli mérleget, pénzforgalmi jelentést, előirányzat-maradvány kimutatást, kiegészítő mellékletet tartalmaz. b) Az értékcsökkenési leírás megváltoztatásának hatása Az MTA Zenetudományi Intézet nem végez vállalkozási tevékenységet, így vegyes rendeltetésű eszközökkel sem rendelkezik, ezért nem kell eszközeinek értékcsökkenéseit megosztania. c) Az előirányzatok tervezettől eltérő felhalmozásának értékelése A szöveges beszámoló III. pontjában részletezve. d) évben Európai Uniós programban nem vettünk részt e) Alapítványok részére teljesített kiadásaink nem voltak f) Részesedésekkel nem rendelkezünk Az MTA Zenetudományi Intézet szakmai feladataink ellátása, pénzügyi gazdálkodásának összhangja az előző évekhez hasonlóan 2004-ben is biztosítva volt. Költségvetési beszámolónk tartalma a évi intézeti fórumon ismertetésre kerül. Budapest, február 16. Vanek Jánosné gazdasági igazgatóhelyettes Tallián Tibor igazgató

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Szöveges Indoklás 2004. évi Beszámolóhoz 1. Szervezeti változások bemutatása Az Intézet 10 tudományos-, és 6 nem tudományos feladatokat

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

Szöveges beszámoló. Gazdálkodáshoz kapcsolódó rész év

Szöveges beszámoló. Gazdálkodáshoz kapcsolódó rész év Szöveges beszámoló Gazdálkodáshoz kapcsolódó rész 2014. év 1 1. A 2014. évi költségvetési támogatás A MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont 2014. évre elfogadott költségvetési támogatása

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 26-i ülésére

Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 26-i ülésére Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére Tisztelt Képviselők! Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadását megelőzően szükséges a Vaszari Közös

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 11 i ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 11 i ülésére Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 11 i ülésére Tisztelt Képviselők! Az Vaszar Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának elfogadásának megelőzően szükséges

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS HIVATALA HIVATALVEZETŐ 50.068/2007 OIT Hiv. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 2006. évi költségvetésének végrehajtása Törzskönyvi azonosító száma: 329552

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (III.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (III.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről 1 Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (III.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) /20-52, fax: ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZ Ö V E G E S É R T É K E L É S E

3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) /20-52, fax: ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZ Ö V E G E S É R T É K E L É S E BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG GAZDASÁGI SZERVEK 3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) 514-500/20-52, fax: 20-02 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZ Ö V E G E S É R T

Részletesebben

Szöveges beszámoló. az O.I.K évi gazdasági tevékenységéről

Szöveges beszámoló. az O.I.K évi gazdasági tevékenységéről Szöveges beszámoló az O.I.K. 2004. évi gazdasági tevékenységéről 1. Az intézménynél a tárgy évben szervezeti változás nem történt. 2. Szakmai tevékenység főbb jellemzői: Az év során megvalósult, kiemelt

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329343 1051 20 10/02 059899 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete Doba Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege (eft) 2015.12.31. A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK Eredeti Módosított Teljesítés KIADÁSOK Eredeti Módosított

Részletesebben

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL Cím / szám 1.számú melléklete A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Cím megnevezése BEVÉTEL Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL KIADÁSBÓL KIADÁS Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 1 Kistérségi

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz

Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz Az intézet 2004. évi gazdálkodásának értékelésénél megállapitható, hogy az előző évekhez hasonlóan a kényszerü takarékoskodás jellemezte az intézetet.

Részletesebben

Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:.. /2006.K Jóváhagyom:.. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2005. évi gazdálkodásáról 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

2016. évi Elemi költségvetés

2016. évi Elemi költségvetés Manolisz Glezosz 12. Évfolyamos Görögnyelv Oktató Iskola 2016. évi Elemi költségvetés Szöveges indoklás Budapest, 2016. január 20. Határozat száma: Intézmény vezető Általános indoklás A 2016. évi elemi

Részletesebben

Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: adószám:

Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: adószám: Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft. 5000 Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: 000974 adószám: 11279770-3-16 Könyvvizsgálói értékelés Szajol Község Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: tarsulas@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/98-13/2015. ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 10/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 8/2016. (II.15.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott . melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi

Részletesebben

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

GAZDÁLKODÁS. 1. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív - negatív hatások

GAZDÁLKODÁS. 1. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív - negatív hatások XVI. GAZDÁLKODÁS 1. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív - negatív hatások 2013.01.01-től intézményünk a Kincstár Központosított Illetmény számfejtési Rendszerébe (KIR) lépett be a korábbi Nexon Berenc

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 19820349-9499-521-07 Bíróság nyilvántartási szám: 60183/1989 Vállalkozás megnevezése: Etyek Községi Sportegyesület Vállalkozás címe: 2091 Etyek Körpince köz 4 Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Püspökladány Város gazdasági Ellátó Szervezete. Számlarend

Püspökladány Város gazdasági Ellátó Szervezete. Számlarend Püspökladány Város gazdasági Ellátó Szervezete Számlarend 2008.01.01. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Immateriális javak aktivált állományának értéke 1113. Vagyoni értékű

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2009. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2009. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2009. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2009. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt. A gazdasági vezetı személyében történt változás. Az elızı gazdasági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

A MŰVÉSZETEK HÁZA 2003. ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA

A MŰVÉSZETEK HÁZA 2003. ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA A MŰVÉSZETEK HÁZA 2003. ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA Gazdasági tevékenységünket továbbra is a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központhoz integráltan, de szakmai és gazdasági önállóságunkat megtartva

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat költségvetése végrehajtásáról A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32.

Részletesebben

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet a 2012.évi beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2013. május 15. I. Általános rész 1. A szervezet főbb adatai Neve: MÁV Szimfonikusok

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-2/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2005. évi Beszámolóhoz

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2005. évi Beszámolóhoz Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Szöveges Indoklás 2005. évi Beszámolóhoz 1. Szervezeti változások bemutatása Az Intézet 10 tudományos-, és 6 nem tudományos feladatokat

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1 Kiegészítő melléklet a Balzsam Egészségpénztár i éves beszámolójához A pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét az ország egész területén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

Az R 2. -a az alábbiak szerint módosul:

Az R 2. -a az alábbiak szerint módosul: Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (IX.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről 6/2012 (II.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2012. április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE 1.. 2..

Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE 1.. 2.. Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (III.1.) számú rendeletének ( továbbiakban : R) módosításáról. A R. 3..-a az alábbiak szerint

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Készítette: Dr. Király Eszter Gazdasági vezető Budapest, 2013. április Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása

HATÁROZAT. Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT...... HATÁROZAT Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET 8800 NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a 2000. C. számú törvénnyel módosított változata 2001. január 01-től hatályos, ennek megfelelően az Egyesület

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. április 26-i ülésére. Eplény Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítése

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. április 26-i ülésére. Eplény Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítése E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Fiskál János polgármester

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/201. (IV.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg.

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg. Marcalgergelyi község Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2008. (IV.30.) rendelete Marcalgergelyi Község Önkormányzatának 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2015. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 45. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015. 07.03.... a szervezet képviselője 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. I. Általános rész A szervezet

Részletesebben

Pest Megye Önkormányzata évi tervezett bevételei és azok I. féléves teljesítése

Pest Megye Önkormányzata évi tervezett bevételei és azok I. féléves teljesítése 1. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2013. évi tervezett bevételei és azok I. féléves teljesítése Pest Megye Önkormányzata M e g n e v e z é s Eredeti I. Működési bevételek 0 1.) Intézményi működési

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 26-i ülésére 8. napirend:

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 26-i ülésére 8. napirend: E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 26-i ülésére 8. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2016. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 802101 1051 20 2500 336139 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1132 Budapest

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMLAREND

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMLAREND Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMLAREND. igazgató P.H. 1 S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 161. -a és az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.29.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésére. I.

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.29.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésére. I. Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.29.) számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésére Tiszatenyő község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben