MTA Zenetudományi Intézet évi gazdálkodásának részletes ismertetése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MTA Zenetudományi Intézet 2005. évi gazdálkodásának részletes ismertetése"

Átírás

1 MTA Zenetudományi Intézet évi gazdálkodásának részletes ismertetése I. Szervezeti változások Az MTA Zenetudományi Intézetében évben szervezeti változás nem volt, a gazdálkodás az előző évhez hasonlóan, változatlan szervezeti keretek között folytatódott. II. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív, negatív hatások évben likviditási gondjaink nem voltak, a gazdálkodás pénzügyi egyensúlya biztosítva volt. Tovább folytatódtak a Zenetudományi Intézet székházának rekonstrukciós munkái. A 2166/2005. Kormányhatározatban előírt maradványtartalékolási kötelezettségünknek eleget tettünk. A szeptember 1-től érvénybe lépett 4,5 %-os közalkalmazotti béremelést takarékos gazdálkodással, költségvetési ellentételezés nélkül teljesítettük. III. Kiadási-bevételi előirányzatok alakulása a) Előirányzat módosítások részletes ismertetése, levezetése, okainak bemutatása A évi költségvetés eredeti kiadási-bevételi főösszege EFt, az év végi módosított előirányzat ezzel szemben EFt volt. A tervezetthez képest 42 %-os növekedés részletezése: Módosítások felügyeleti döntések alapján, költségvetési támogatásként EFt Az Akadémia által biztosított eredeti költségvetési támogatás összege: Módosítások akadémiai támogatásként / évi fiatal kutatók támogatása / évi fiatal kutatók támogatása / évi fiatal kutatók támogatása / évi fiatal kutatók támogatása /2005. Kormánydöntés alapján 1 % zárolás / évi fiatal kutatók alkalm. többlettámog / évi fiatal kutatók alkalm. illetménykül /2005. PhD képzés támogatása / évi fiatal kutatók támogatása / évi áthúzódó fiatal kut. tám. 177 összesített módosítások évi módosított felügyeleti költségvetési támogatás összesen:

2 2 Módosítások más fejezetektől, központi költségvetési szervtől átvett szerződések, megállapodások alapján költségvetési támogatásként /2005. OTKA pályázatok támogatása /2005. OTKA pályázatok támogatása /2005. NKÖM-MTA mesterhangszerek felügyelete /2005. OTKA pályázatok támogatása /2005. MKÖM-MTA Dohnányi Archívum támogatása /2005. OTKA pályázatok támogatása más forrásból juttatott költségvetési támogatás: összesített módosítások Zenetudományi Intézet évi módosított költségvetési támogatása: Egyéb módosítások /2005. átadott pénzeszközként MTA felújítási tám Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás előző évi pénzmaradvány igénybevétele miatt egyéb módosítások összesen: egyéb összesített módosítások: Módosítások csoportosítása kiemelt előirányzatonként EFt % Bevételi előirányzatok Felügyeleti szerv költségvetési többlettámogatása Módosítások kutatási pály. kötségvet. támogatásaként Egyéb módosítások átvett pénzeszközként Előző évi pénzmaradvány igénybevétele évi módosítás összesen: EFt % Kiadási előirányzatok Személyi juttatások változása Munkaadói járulék növekedése Dologi kiadások módosítása Egyéb működési kiadás miatti átcsoportosítás Intézményi beruházási kiadások növekedése Felújítási-előirányzat módosítás évi módosítás összesen: b) A tényleges előirányzati teljesítés és az eredeti előirányzat közötti eltérés indoklása Az eredeti bevételi előirányzat összege EFt, a módosított előirányzat EFt, a tényleges bevételi teljesítés összege EFt volt.

3 3 Az eredeti előirányzat és a bevételi teljesítés között EFt volt az eltérés. A közel 48 %-os növekedést a következő többletbevételek indokolják: fiatal kutatók alkalmazásához póttámogatás, költségvetési támogatás zárolása ( EFt EFt) EFt 6 %, évi pénzmaradvány igénybevétele EFt 27 %, székház-rekonstrukció évi többlettámogatása EFt 43 %, kutatási pályázatok, megállapodások többletbevétele EFt 24 % c) Intézeti megállapítások a bevételi és kiadási tételekkel kapcsolatban Bevételi pénzforgalom alakulása év év Teljesítési index EFt % EFt % 2005/2004 év Intézményi működési bevétel ,36 Felügyeleti szervtől kapott támog ,58 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről ,06 Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről ,66 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,05 Bevételek összesen: ,25 Kiadási pénzforgalom alakulása év év Teljesítési index EFt % EFt % 2005/2004 év Személyi juttatások ,17 Munkaadókat terhelő járulékok ,10 Dologi kiad., és egyéb folyó kiad ,05 Pénzeszközátadás Felújítás ,36 Felhalmozási kiadások ,53 Kiadások összesen: ,17 A két táblázat adatainak elemzése alapján megállapítható, hogy a bevételek főösszege 25 %- kal, a kiadásoké 17 %-kal magasabb az előző évinél. Tovább csökkent a működési bevételek összege, mert az építkezés miatt szünetelt a bérbeadás, illetőleg az ÁFA visszaigénylési lehetőségünk kivéve néhány régebbi OTKA pályázatot gyakorlatilag megszűnt. Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele duplája volt a évinek. A kiadási pénzforgalom %-os

4 4 aránya az előző évivel majdnem megegyező. A évi bevételi túlteljesítés összege EFt volt. d) Személyi juttatásokkal kapcsolatos előirányzat-módosítások indokolása EFt Személyi juttatások eredeti költségvetési előirányzata Dokumentumokkal alátámasztott évközi módosítások: módosítások költségvetési támogatásként (fejezeti pótelőirányzat) módosítások költségvetési támogatásként (kutatási pályázatok, megállapodások alapján) kutatási pályázatok előző évi pénzmaradványaként előző évi költségvetési pénzmaradványként évi kutatási pályázatok átadott pénzeszközei alapján -. Személyi juttatások évi módosított előirányzata: NKTH pályázatok nem előirányzatosított többletbevétele: Személyi juttatások bevételi összege: évi személyi kifizetések teljesítése: Személyi kifizetések évi pénzmaradványa: (egyezően a beszámoló 1. sz. mellékletében kimutatott összeggel) IV. Vagyoni helyzet alakulása a) Beruházás Építési beruházás őszén kezdődött az MTA Zenetudományi Intézet székházának felújítása. A rekonstrukcióra évben két forrás állt rendelkezésünkre. Egyrészt az Államháztartási Hivatalnál megnyitott központi beruházási keret, másrészt a felújítási előirányzatként biztosított támogatás évben csak felújítási támogatásban részesültünk, így ingatlannal kapcsolatos építési beruházási kiadásunk nem volt. Egyéb felhalmozási kiadások Központi beruházási kerettel nem rendelkeztünk Egyéb intézményi beruházások alakulása A évi költségvetésben eredetileg megtervezett felhalmozási kiadások összege EFt, a módosított előirányzat összege EFt, a tényleges bruttó kifizetés összege EFt volt.

5 5 Vásárlásaink, kifizetéseink forrásonkénti részletezése: Költségvetési támogatásból immateriális javakat vásároltunk forint értékben, 1 db vágógépet vettünk forint értékben, valamint 1 párahőmérő vásárlására fordítottunk forintot. Kutatási pályázatok, szerződések támogatásából: Kutatási pályázat, forrás Kifizetés összege Beszerzett eszköz megnevezése forint megnevezése OTKA pályázatok ,- 1 db digitális fényképezőgép 1 db lézernyomtató NKFP pályázatok ,- gép, műszer beruházás: 2 db notebook, 3 db nyomtató, 2 db scanner, 2 db projektor, 3 db derítőlámpa, 1 db fényterelő készlet, 2 db statív készlet, egyéb számítástechnikai eszköz vásárlása ,- immateriális javak vásárlása Kiadási pályázatok, szerződések beruházási kiadásai összesen: ,- A kifizetett felhalmozási kiadások kivéve az OTKA pályázatok beruházását, amelyből ,- forint volt a visszaigényelhető ÁFA összege bruttó értékben lettek aktiválva. Selejtezési tevékenység 0-ra íródott számítástechnikai berendezéseink kiselejtezett eszközeinek bruttó értéke ,- forint volt, míg a selejtezett 0-ra leírt egyéb gépek, berendezések és felszerelések bruttó értéke ,- forintot tett ki. b) Felújítás 2005-ben tovább folytatódtak a Zenetudományi Intézet székházának felújítási munkái. Részben elkészültek, részben 2006-ra húzódnak át a Zenetörténeti Múzeum és a Bartók-hagyaték őrzését, bemutatását, kutatását szolgáló helyiségek felújítási munkái. A felújítás II. ütemének 1. szakaszának műszaki tartalmából az alábbiak készültek el: Pince szinten: az új lépcsőház és lift helyén a padlócsatorna és a benne levő szennyvízvezeték kiváltása

6 6 Földszinten a meglévő férfi WC felújítása új női WC kialakítása a 027-es iroda felújítása és az Átvevő felújítása új női és férfi, valamint mozgássérültek részére WC csoport megépítése a 01, 02. és 03. iroda felújítása a régi ruhatár és WC helyén új ruhatár és pénztár kialakítása I. emeleten a meglévő női és férfi WC csoport felújítása a 110, 111, 112. és 113. szoba elbontásával az új Bartók trezor megépítése a 101. és 102. irodák felújítása a régi trezor helyén a Bartók terem előterének kialakítása új kétszárnyú ajtókkal II. emeleten a meglévő női és férfi WC csoport felújítása a 201, 202, 206, 207. és 208. számú irodák felújítása Tetőtérben az épület déli szárnyában 3 új iroda kialakítása a Duna-parti szárnyban 1 új iroda és 1 új konyha kialakítása új női és férfi WC megépítése Általánosan a földszint magas belmérete lehetővé tette egy galéria megépítését hangszerraktár céljára a régi kétkarú lépcsőház elbontásával lehetővé vált egy új, minden szintre felvezető lépcsőház megépítése és egy új lift beépítése telepítésre került az új trezor, és a szalag- és könyvraktár klímarendszere, a Duna-parti szárny hűtési rendszere. A felújítási kiadásokra rendelkezésre álló módosított előirányzat összege EFt, a ténylegesen kifizetett összeg EFt, a 2006-ra felújítási pénzmaradványként átvihető pénzmaradvány összege EFt. Az építkezés generál kivitelezője továbbra is a RENOVIT Építőipari Kft, a tervező a Korényi és Társai Bt volt, míg a műszaki bonyolítói feladatokat az MTA ALFA látta el. A felújítási munkák II. ütemének 1. szakasza a részhasználatbavételi engedély beszerzését követően az MTA ALFA átadás-átvételi eljárása után 2006 első negyedévében befejeződik. c) Egyéb befektetések alakulása Az Intézetnek egyéb befektetési feladata nem volt.

7 7 d) Befektetett eszközök évi záró állományának alakulása A Zenetudományi Intézet évi Számviteli politikája a következők szerint módosult: január 1-től az immateriális javak között vagyoni értékű jogként kell ezentúl (csak a január 1-jét követő beszerzésekre vonatkozóan) kimutatni a szellemi termékek felhasználásának jogát. A szellemi termékek között csak azokat az új beszerzéseket indokolt ezentúl kimutatni, amelyek korlátozás nélkül az intézet birtokába kerülnek évi Számviteli politikájában úgy döntött az intézet, hogy műemlék épülete után csak január 1-től nem számol el értékcsökkenést, a évig elszámolt értékcsökkenést változatlanul hagyja. A módosítások, valamint a évi költségvetési beszámoló adatai alapján az MTA Zenetudományi Intézete Befektetett eszközeinek évi záró állománya a következők szerint alakult: EFt Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Összesen Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték ö.: Folyamatban levő beruházások Befektetett eszk. nettó értéke V. Előirányzat-maradvány alakulása Az MTA Zenetudományi Intézet évi előirányzat-maradványának összege a bevételi és kiadási pénzforgalom különbözetével egyezően ,- forint. Forrásonkénti összetétele Kutatási pályázatok pénzmaradványa: forint OTKA szerződések sz. Monumenta Monodica Medii , sz. Bartók B. hangszeres népzenegyűjtése , sz. A magyar népzene új stílusának rendezése , sz. Erkel F. Bánk bán és Sarolta c. op , sz. A Magyar Népzene Tára XI-XII. kötet ,- összesen: ,- NKFP szerződések 135/2002. sz. Egyéni kreativitás és közösségi tánckultúra ,- 134/2002. sz. Kodály Z. és tanítványai ,- 132/2004. sz. Bartók B. kritikai összkiadás ,- 6/034/2005. sz. Cantus Planus ,- összesen: ,-

8 8 Egyéb pályázatok NKÖM Dohnányi Archívum működtetése ,- Költségvetési támogatási pénzmaradvány részletezése: Fiatal kutatók alkalmazásának maradványa ,- Felújítási pénzmaradvány összege ,- Bartók Archívum berendezéséhez biztosított pénzm. összege ,- összesen: ,- Az Intézet évi alaptevékenységet kiegészítő, kisegítő tevékenysége az előző évhez hasonlóan alakult, mivel tovább folytatódott épületének felújítása. Bérbeadási tevékenysége szünetelt, Zenetörténeti Múzeuma zárva tartott. Alaptevékenységi bevételei intézeti kiadványok értékesítéséből, hangszerszemle-díjból, gyűjteményeinek kiadási jogának átengedéséből keletkeztek. VI. Vállalkozási tevékenység alakulása Az MTA Zenetudományi Intézete nem végez vállalkozási tevékenységet. VII. Létszámváltozás okai A évi költségvetésben megtervezett átlaglétszám 65 fő, az év végén engedélyezett zárólétszám 72 fő, az év végi átlaglétszám 68 fő volt. Ebből a teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlaglétszáma 51 fő, a részmunkaidőben foglalkoztatottaké 14 fő volt. A tudományos munkatársak átlaglétszáma 36 fő volt. Az év folyamán foglalkoztatott fiatal kutatók átlaglétszáma a kutatói átlaglétszám 17 %-a, azaz 6 fő volt. 5 főt a kutatási pályázatai bevételéből foglalkoztatott az intézet. VIII. Átlagkereset alakulása A évi személyi juttatások főösszege EFt volt. Ebből a munkatársak részére illetményként kifizetett rendszeres személyi juttatások összege EFt volt. A teljes munkaidőben kifizetett rendszeres személyi juttatás összege EFt 91 %, a részmunkaidőben foglalkoztatottaké EFt 9 % volt. Az 1 főre jutó éves átlagilletmény összege ,- forint (12 hónapra számítva havi ,- Ft/hó) volt, ami a évi béremelésekkel egyezően 11,1 %-kal volt magasabb az előző évinél. Az állományba nem tartozók részére kifizetett megbízási díjak, honoráriumok összege EFt volt. A felsorolt személyi juttatásokon túl jutalomra, jubileumi jutalomra, egyéb költségtérítésre összesen EFt-ot fizettünk.

9 9 IX. Kiegészítő melléklet a) Számviteli politika Könyvvezetés módja Az MTA Zenetudományi Intézetében a könyvvezetés belső szabályait, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a Számlarend tartalmazza. A könyvelés módja módosított teljesítés szemléletű kettős könyvvitel. A főkönyvi könyvelés számítógépes programmal, az analitikus nyilvántartások egy része manuálisan történik. Amortizációs politika Az év közben állományba vett (üzembe helyezett) immateriális javak, tárgyi eszközök kivéve a műemléki védettségű épületét után negyedévente lineáris, terv szerinti értékcsökkenést számol el az Intézet. A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának kell tekinteni, ha a saját tőke és a tartalékok együttes értéke legalább 10 %-kal változik. Beszámoló készítés rendje Az éves beszámoló készítésének időpontja a Számviteli politikában foglaltaknak megfelelően a költségvetési évet követő hó 15. napja. A beszámoló könyvviteli mérleget, pénzforgalmi jelentést, előirányzat-maradvány kimutatást, kiegészítő mellékletet tartalmaz. b) Könyvvizsgálat rendje Az Intézet könyvvizsgálatra nem kötelezett. c) Az értékcsökkenési leírás megváltoztatásának hatása Az MTA Zenetudományi Intézet vállalkozási tevékenységet nem végez, így nem rendelkezik vegyes rendeltetésű eszközökkel, tehát nem kell eszközeinek értékcsökkenéseit megosztania. d) Az alaptevékenység ellátása, az előirányzatok tervezettől eltérő felhasználása A szöveges beszámoló III. pontjában részletezve. e) 2005 évben Európai Uniós programban nem vettünk részt. f) Alapítványok részére teljesített kiadásaink nem voltak, térítésmentesen juttatott eszközök átadására nem került sor. g) Részesedésekkel nem rendelkezünk. X. Belső ellenőrzési rendszer működtetése, a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer alakulása Az államháztartásról szóló évi XXXVIII.tv (2) bekezdése szerint, valamint a 193/2003. (XI.26.) Korm. rendeletben szabályozott módon megtörtént az MTA Zenetudományi Intézet belső ellenőrzési rendszerének kialakítása. Az Intézet elkészítette, és érvénybe léptette FEUVE szabályzatait. A évi folyamatba épített, előzetes és utólagos

10 10 vezetői ellenőrzésről, valamint a belső ellenőrzés működtetéséről az MTA főtitkára részére külön Belső ellenőrzési jelentés készült. Intézetünk évi gazdálkodása során számviteli rendjében foglaltaknak megfelelően gondoskodott a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről, a kezelésébe adott vagyontárgyak rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratában előírt tevékenységének, kötelezettségeinek megfelelő ellátásáról. A rendszeres vezetői beszámoltatás elősegítette a naprakész, eredményes gazdálkodást, a szakmai követelmények megfelelő ellátását. Az MTA Zenetudományi Intézet szakmai feladatainak ellátása, pénzügyi gazdálkodásának összhangja az előző évekhez hasonlóan 2005 évben is biztosítva volt. Költségvetési beszámolónk tartalma a évi intézeti fórumon ismertetésre kerül. Budapest, február 21. Vanek Jánosné gazdasági igazgatóhelyettes Tallián Tibor igazgató

11 11 MTA Zenetudományi Intézet évi gazdálkodásának részletes ismertetése I. Szervezeti változások Az MTA Zenetudományi Intézetében évben szervezeti változás nem volt, a gazdálkodás változatlan szervezeti keretek között, az előző évhez hasonlóan folytatódott. II. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív, negatív hatások 2004-ben a 2. szakasz megkezdésével tovább folytatódott a Zenetudományi Intézet székházépületének rekonstrukciója. Év végére elkészült a Bartók-kéziratok elhelyezését szolgáló új trezor. A székház rekonstrukcióval összefüggő üzemeltetési feladatok ellátására biztosított támogatás segítségével minőségi változás történt a gondnoksági feladatellátás területén. Kutatási pályázatainkkal kapcsolatban örömmel értesültünk arról, hogy jogszabályi változást követően az NKFP szerződések 100 %-ára kérhettünk előleget. Ennek köszönhető, hogy nem voltak likviditási gondjaink, és a Zenetudományi Intézet évi gazdálkodásának pénzügyi egyensúlya biztosítva volt. III. Kiadási-bevételi előirányzatok alakulása a) Előirányzat módosítások részletes ismertetése, levezetése, okainak bemutatása A évi költségvetés eredeti kiadási-bevételi főösszege EFt, míg az év végi módosított előirányzatok főösszege 238 %, azaz EFt volt. Módosítások felügyeleti döntések alapján, költségvetési támogatásként EFt Az Akadémia által biztosított eredeti költségvetési támogatás összege: Módosítások akadémiai támogatásként /2004. Fiatal kutatók alkalmazása év /2004. Fiatal kutatók alkalmazása év /2004. Fiatal kutatók alkalmazása év /2004. Székház üzemeltetéshez támogatás /2004. Doktori fokozatok m. átsorolásokhoz támogat /2004. A Kormány 2050/2004. hat. alapján zárolás /2004. Fiatal kutatók PhD képzésének támogatása /2004. Központi beruházási támogatás /2004. Fiatal kutatók alkalmazása év /2004. Fiatal kutatók alkalmazása év 580

12 12 EFt / évi illetményfejlesztés /2004. Fiatal kutatók alkalmazásához támogatás _ összesített módosítások évi módosított felügyeleti költségvetési támogatás összesen: Módosítások más fejezetektől, központi költségvetési szervtől átvett szerződések, megállapodások alapján költségvetési támogatásként /2004. MTA-NKÖM megállapodás Dohnányi tám /2004. OTKA pályázatok 2. ütem /2004. MTA-NKÖM Bartók emlékkiállítás /2004. OTKA támogatás KO-21689/ /2004. OTKA támogatás KO-20745/ /2004. MTA-NKÖM mesterhangszerek felügyelete /2004. OTKA támogatás KO ütem /2004 OTKA támogatás D ütem /2004. KÜM-MTA megállapodás Bartók kiáll. 600 más forrásból juttatott költségvetési támogatás: összesített módosítások Zenetudományi Intézet évi módosított költségvetési támogatása: Módosítások intézményi kezdeményezés alapján főhatósági hatáskörben többletbevételek terhére: Átvett pénzeszközként EFt évi költségvetésben eredetileg tervezve: / évről áthúzódó felújítási pénzmaradvány /2004. Pénzeszköz átvétel állami alapoktól NKFP tám /2004. Pénzeszköz átvétel állami alapoktól NKFP tám /2004. Pénzeszköz átvétel állami alapoktól NKFP tám /2004. IHM digitalizálási pály. támogatás /2004. Felújítási támogatás biztosítása /2004. Pénzeszköz átvétel állami alapoktól NKFP tám /2004. IHM digitalizálási pályázat miatti módosítás /2004. Pénzeszköz átvétel állami alapoktól NKFP tám /2004. NKA-NKÖM pályázatok miatti módosítások átvett pénzeszközök miatti módosítások: összesített módosítások: Átvett pénzeszközök évi módosított előirányzata összesen: Működési ár- és díjbevételek módosítása: A évi költségvetésben eredetileg megtervezve módosítás év közben nem volt - ár- és díjbevételek módosított előirányzata összesen:

13 13 Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele miatt Részletezve: EFt évi kutatási pályázati pénzmaradványok összege Fiatal kutatók alkalmazása miatti pénzmaradvány évi felújítási pénzmaradvány miatti módosítás évi pénzmaradvány felhasználás miatti módosítás összesített módosítás: évi előirányzat módosítások csoportosítása kiemelt előirányzatonként EFt % Bevételi előirányzatok költségvetési támogatásként átvett pénzeszközök miatt saját ár- és díjbevételi többletből - előző évi pénzmaradvány igénybevétele miatt módosítások összesen: EFt % Kiadási előirányzatok személyi juttatások változása munkaadói járulékok növekedése dologi kiadások módosítása intézményi beruházási kiadások növekedése felújítási módosítás központi beruházási kiadások növekedése módosítások összesen: b) A tényleges előirányzati teljesítés és az eredeti előirányzat közötti eltérés indoklása Az eredeti bevételi előirányzat összege EFt, a módosított előirányzaté EFt, míg a teljesített bevételeké EFt volt. A módosított előirányzat összege EFt-tal több mint a bevételi teljesítés. A bevételi lemaradást (4.253 EFt dologi túltervezés) a működési bevételek csökkent mértékű teljesítése okozta. Az eredeti előirányzat és a bevételi teljesítés közötti eltérés összege közel 138 %, azaz EFt. Ennek részletes indokolása a következő: fiatal kutatók alkalmazásához pótelőirányzat az Akadémiától EFt 4%, évi pénzmaradvány igénybevétele EFt 9 %, székház-rekonstrukció évi felújítási támogatása EFt 42 %, kutatási pályázatok, megállapodások (OTKA pályázatok, NKFP szerződések, NKA támogatások bevételei, NKÖM megállapodások alapján átvett pénzeszközök összege, IHM digitalizálási pályázatok) bevétele EFt 42 %, Akadémiától illetményfejlesztésre, központi beruházásra, üzemeltetési többletkiadásokra kapott pótelőirányzatainak együttes összege EFt 3 %.

14 14 c) Intézeti megállapítások a bevételi és kiadási tételekkel kapcsolatban Bevételi pénzforgalom alakulása év év Teljesítési index EFt % EFt % 2004/2003 év Intézményi működési bevétel ,15 Felügyeleti szervtől kapott támog ,85 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről ,32 Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről ,86 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,31 Bevételek összege: ,07 Kiadási pénzforgalom alakulása év év Teljesítési index EFt % EFt % 2004/2003 év Személyi juttatások ,02 Munkaadókat terhelő járulékok ,05 Dologi kiadások ,08 Felújítás ,77 Felhalmozási kiadások ,19 Egyéb folyó kiadások Felhalmozási pénzeszköz átadás Kiadások összesen: ,01 A két táblázat adatainak elemzése alapján megállapítható, hogy a bevételek összege 7 %-kal magasabb a évinél, míg a kiadási pénzforgalom majdnem azonos az előző évivel. Jelentősen csökkent a működési bevételek aránya, ami részben az építkezéssel kapcsolatos, mert nem volt lehetőség bérbeadásra, másrészt az új ÁFA törvény miatt, hisz a támogatások utáni ÁFA visszaigénylési lehetőség megszűnt. A költségvetési támogatás mértéke a felújítási támogatással együtt majdnem 73 %. A kutatási pályázatok tárgyévi bevétele és az előző évről áthúzódóan felhasználható pénzmaradványainak együttes összege az összbevétel 30 %-át tette ki, EFt volt. A személyi kifizetések és járulékainak együttes összege EFt, azaz az összkiadások 51 %-a volt.

15 15 d) Személyi juttatásokkal kapcsolatos előirányzat-módosítások indokolása EFt Személyi juttatások eredeti költségvetési előirányzata Dokumentumokkal alátámasztott évközi módosítások: módosítások költségvetési támogatásként (fejezeti pótelőirányzatok) módosítások költségvetési támogatásként (kutatási szerződések alapján) kutatási pályázatok előző évi pénzmaradványaként előző évi fiatal kutatói pénzmaradványból 776 kutatási pályázatok átadott pénzeszközei alapján Személyi juttatások évi módosított előirányzata: A módosított előirányzattal szemben a kifizetés összege EFt. A valós előirányzati maradvány összege EFt, melynek részletezését a költségvetési beszámoló 1. számú melléklete tartalmazza. IV. Vagyoni helyzet alakulása a) Beruházás Építési beruházás őszén kezdődött meg az MTA Zenetudományi Intézet székházának több évre tervezett rekonstrukciós felújítása. A rekonstrukcióra évben két forrás állt rendelkezésünkre. Egyrészt az Államháztartási Hivatalnál megnyitott központi beruházási keret, másrészt a felújítási előirányzatként biztosított támogatás évben csak felújítási támogatásban részesültünk, így ingatlannal kapcsolatos építési beruházási kiadásunk sem volt. Gép-műszer beruházás A társadalomtudományi intézeti átlaghoz képest magas technikai szintű hang- és képtechnikai, valamint számítástechnikai eszközeink gyarapítására EFt előirányzat állt rendelkezésünkre. Ezzel szemben a tényleges kifizetés összege EFt, így a következő évre átvihető beruházási pénzmaradvány összege EFt. Gép-műszer vásárlások forrásonkénti részletezése: Központi beruházási támogatás alakulása A Társadalomtudományi Kuratórium javaslata alapján hozott főtitkári döntés értelmében (26.632/2004. sz. MTA PFO levél) központi beruházási keretként EFt állt rendelkezésre. A rendelkezésre álló keret teljes egészében felhasználásra került. Közös döntés alapján 1 db, a Könyvtárban elhelyezett központi nyomtatóval ellátott digitális másológép, 1 db írásvetítő, valamint 1 db a Gazdasági osztályon elhelyezett kisebb teljesítményű asztali másológép megvételére került sor. Ezen felül

16 16 a Gondnokság részére 1 db eszköznyilvántartást és leltározást segítő programot, és az ahhoz szükséges számítógépet vásároltunk. Intézményi beruházások alakulása Költségvetési támogatásból: A költségvetési támogatásból biztosított beruházási előirányzat összege minimális, 97 EFt volt, amit az OTKA pályázatok terhére megvalósult beruházások ÁFA összegére fordítottunk. Kutatási pályázatok, szerződések támogatásból: Kutatási pályázat, forrás Kifizetés összege Beszerzett eszköz megnevezése forint megnevezése OTKA pályázatok ,- 1 db Sony MD felvevő, 1 db számítógép, 1 db scanner, 1 db lézernyomtató Dohnányi Archívum működtetése ,- 1 db lézernyomtató, 1 db minidisc, 1 db digitális fényképezőgép NKFP pályázatok ,- 3 db számítógép, 2 db software, 1 db másológép, 4 db monitor, 2 db scanner, 1 db digitális fényképezőgép IHM pályázatok ,- 5 db software, 1 db videófeldolgozó rendszer, 1 db bejátszó készlet, 1 db Jukebox Creatív, 1 db állvány, 1 db csatlakozó rendszer, 1 db utómunka rendszer, 3 db monitor, 1 db videorecorder, 1 db DVD felvevő, 1 db fejhallgató, 1 db mikrofon, 1 db audio mono set, 2 db hangkártya, 1 db memóriabővítő kártya, 1 db filmscanner, 4 db számítógép, 1 db szünetmentes tápegység Kiadási pályázatok, szerződések beruházási kiadásai összesen: ,- Selejtezési tevékenység Immateriális javak 0-ra íródott szoftver termékeink közül kiselejteztük a már elavult, használhatatlanokat. Bruttó értékük csökkenésükkel megegyezően ,- forintot tett ki.

17 17 Gépek, berendezések és felszerelések Számítástechnikai eszközeink közül 1 db elveszett (jegyzőkönyvvel igazolt) hordozható számítógépet selejteztünk. A notebook nettó értéke ,- forint, az elszámolt terven felüli értékcsökkenés összege ugyanennyi. A bruttó beszerzési érték ,- forint volt. Beruházások A még folyamatban lévő beruházások értékéből selejtezés miatt kivezettük a Kísérleti zenetudomány program keretében megtervezett tetőtéri stúdió már elavult, megvalósíthatatlan építési tervét, összesen ,- forint értékben. b) Felújítás 2004-ben tovább folytatódtak a Zenetudományi Intézet székházának rekonstrukciós munkái. A felújítás 2. ütemében igen összetett feladatokat kellett és kell megoldani, hiszen ez a szakasz valósítja meg a szorosabban vett műemléki rehabilitációt. A kiviteli terv az elsőnél lényegesen nagyobb átalakításokat tartalmaz. Ebben az ütemben készül el az új Bartók-trezor, az 1. emeleti barokk díszterem, az új reprezentatív lépcsőház, felvonó, a Zenetörténeti Múzeum földszinti kiállítóterének bővítése. A évi felújítási munkák 2003-ban elkészített, ütemezési terve alapján meghirdettük az építkezés 2. ütemének kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárást. Az eredményesen lefolytatott közbeszerzési eljárást követően, áprilisában megkezdődött a felújítás 2. ütemének 1. szakasza. Az építkezés generál kivitelezője továbbra is a RENOVIT Építőipari Kft., míg a műszaki bonyolítás feladatát az MTA ALFA látta el. A munkák megkezdése után értesültünk a rendelkezésünkre álló felújítási keret részleges zárolásáról. A rekonstrukció kivitelezését abban a reményben folytattuk, hogy a zárolt keret 2005-ben ismét az Intézet rendelkezésére áll. Az 1. szakaszban először az átvett munkaterületre eső, építést megelőző bontási munkákat kellett elvégezni. A bontási munkák során több olyan váratlan helyzet állt elő, amit a tervek nem tartalmaztak. Ezt követően kezdődhetett meg a tervezett építési munkák kivitelezése. E felújítási munkákat megelőzően készült el a Gazdasági osztály új elhelyezését biztosító helyiségek felújítása, a régi könyvraktár és a beépített könyvtári szekrénysor felújítása. A rekonstrukció folyamán több, az építkezésben érintett osztály ideiglenes elhelyezésére, költöztetésére (Bartók Archívum, Zenetörténeti Múzeum, Régi Zenetörténeti osztály) került sor, ennek kiadásait a rendelkezésünkre álló felújítási támogatásból finanszíroztunk. A Bartók trezor építése elkészült, de a rekonstrukció 2. szakaszának 1. ütemét előre nem látható körülmények felmerülte miatt a kivitelező a tervezettnél lassabban valósítja meg, így annak lezárása áthúzódik évre. A évben rendelkezésre álló felújítási előirányzat összege EFt, a tényleges kifizetés EFt volt. A következő évre átvihető felújítási előirányzat-maradvány EFt. c) Egyéb befektetések alakulása Az Intézetnek egyéb befektetési feladata nem volt.

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2006. évi Beszámolóhoz

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2006. évi Beszámolóhoz Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Szöveges Indoklás 2006. évi Beszámolóhoz 1. Szervezeti változások bemutatása Az Intézet 10 tudományos-, és 6 nem tudományos feladatokat

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez. Előterjeszti:

Részletesebben

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei.

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei. Általános indoklás A "Miniszterelnökség" költségvetési fejezet a miniszterelnök munkáját, a Kormány testületi működését szolgáló előirányzatokat, továbbá egyes, a kormányzati feladatok ellátását segítő

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetéséről és vagyoni helyzetéről Budapest, 2012.

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetéséről és vagyoni helyzetéről Budapest, 2012. Közgyűlés 2012. május 8. 9.00, Díszterem 2. napirendi pont, 1. számú melléklet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetéséről és vagyoni helyzetéről Budapest, 2012. Közgyűlés 2012. május

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK KÖNYVVIZSGÁLATÁRÓL

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK KÖNYVVIZSGÁLATÁRÓL W Kamarai nyi(vántartási száma: 000956 ZsinRj 7100 Lajos SzeíLszár k.gmarai ~Bróőy tag i jinyvvizsgáló kjiz 34~ Te1~fon: 06-20/924-6559 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014.

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA SOPRON 2014 1. Bevezető A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a törvény felhatalmazása alapján az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi költségvetési beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi költségvetési beszámolóhoz Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 1088 Budapest, Rákóczi út 41. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi költségvetési beszámolóhoz 2013. február A Közép-Duna-völgyi Igazgatóság (továbbiakban Igazgatóság)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013.

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013. Önállóan működő és gazdálkodó SZÁMLAREND Érvényes: 2013. január 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlarend ELŐSZÓ... 4 I. SZÁMLAREND célja, tartalma, KÖVETELMÉNYRENDSZERE... 4 1. A Számlarend célja... 4 2. A

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZÁMVITELI POLITIKA (a Gazdálkodási szabályzat 1. sz. melléklete) 2012. JÚNIUS 26. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 1. Bevezető rendelkezések...3 2. A Főiskola tevékenységének

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA

DEBRECENI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA DEBRECENI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2007. május 24. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Egyetem tevékenységének

Részletesebben

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium XV. Nemzetgazdasági Minisztérium Összefoglaló A fejezet irányítását az NGM igazgatása látja el. A fejezethez tartozó intézmények 2012. évben az alábbiak voltak: NGM igazgatása, Nemzeti Innovációs Hivatal

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

KÖZÉP - TISZA- VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG SZOLNOK. 2011. évi. Költségvetési beszámoló szöveges indoklása

KÖZÉP - TISZA- VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG SZOLNOK. 2011. évi. Költségvetési beszámoló szöveges indoklása KÖZÉP - TISZA- VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG SZOLNOK 2011. évi Költségvetési beszámoló szöveges indoklása Szolnok, 2012. április TARTALOMJEGYZÉK 1 Feladatkör, szakmai

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Azonosító adatok: A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) központi hivatal, irányítását 2012.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/79-12/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0565 2005. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/79-11/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

Országos Mentőszolgálat

Országos Mentőszolgálat ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT 2007. évi Költségvetési beszámoló szöveges indoklása TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános indoklás. 1.1. A gazdálkodás és a gazdálkodási környezet változásának értékelése, elemzése. 1.2.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd 7100, Szent István tér 11-13. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, mint az önkormányzat

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2013. december TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály. Haág Tibor gazdasági főigazgató. Budapest Kálmán I. u. 3. 1054

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály. Haág Tibor gazdasági főigazgató. Budapest Kálmán I. u. 3. 1054 Keltezés: Tárgy: Ikt. szám: Ügyintézőnk: Hiv.szám: Ügyintézőjük: 2008. február 25. 2007. éves számszaki beszámoló szöveges indoklása Pelyvás Lajosné Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Ikt. szám: 4935-21/2010-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2009. évi költségvetésének végrehajtása

Ikt. szám: 4935-21/2010-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2009. évi költségvetésének végrehajtása Ikt. szám: 4935-21/2010-0006 KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium költségvetésének végrehajtása 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A. A FEJEZET 2009. ÉVI LEGFONTOSABB KÖLTSÉGVETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ -

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd Szent István tér 11-13. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Fejezeti indoklás. 2.) Az Akadémia szervezet-rendszerében 2004 évben változások nem következtek be.

Fejezeti indoklás. 2.) Az Akadémia szervezet-rendszerében 2004 évben változások nem következtek be. 2 I. Fejezeti indoklás 1.) A szakmai feladatok, célkitűzések megvalósítása Az Akadémia jogállását, helyzetét, működési feltételeit az 1994. június 30-án hatályba lépett Akadémiai Törvény alapvetően megváltoztatta,

Részletesebben

NYÁRLŐRINC. 2010. évtől

NYÁRLŐRINC. 2010. évtől NYÁRLŐRINC község önkormányzatának SZÁMVITELI POLITIKÁJA a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokkal 2010. évtől Nyárlőrinc Községi Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA MINT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A számvitelről

Részletesebben