MTA Zenetudományi Intézet évi gazdálkodásának részletes ismertetése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MTA Zenetudományi Intézet 2005. évi gazdálkodásának részletes ismertetése"

Átírás

1 MTA Zenetudományi Intézet évi gazdálkodásának részletes ismertetése I. Szervezeti változások Az MTA Zenetudományi Intézetében évben szervezeti változás nem volt, a gazdálkodás az előző évhez hasonlóan, változatlan szervezeti keretek között folytatódott. II. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív, negatív hatások évben likviditási gondjaink nem voltak, a gazdálkodás pénzügyi egyensúlya biztosítva volt. Tovább folytatódtak a Zenetudományi Intézet székházának rekonstrukciós munkái. A 2166/2005. Kormányhatározatban előírt maradványtartalékolási kötelezettségünknek eleget tettünk. A szeptember 1-től érvénybe lépett 4,5 %-os közalkalmazotti béremelést takarékos gazdálkodással, költségvetési ellentételezés nélkül teljesítettük. III. Kiadási-bevételi előirányzatok alakulása a) Előirányzat módosítások részletes ismertetése, levezetése, okainak bemutatása A évi költségvetés eredeti kiadási-bevételi főösszege EFt, az év végi módosított előirányzat ezzel szemben EFt volt. A tervezetthez képest 42 %-os növekedés részletezése: Módosítások felügyeleti döntések alapján, költségvetési támogatásként EFt Az Akadémia által biztosított eredeti költségvetési támogatás összege: Módosítások akadémiai támogatásként / évi fiatal kutatók támogatása / évi fiatal kutatók támogatása / évi fiatal kutatók támogatása / évi fiatal kutatók támogatása /2005. Kormánydöntés alapján 1 % zárolás / évi fiatal kutatók alkalm. többlettámog / évi fiatal kutatók alkalm. illetménykül /2005. PhD képzés támogatása / évi fiatal kutatók támogatása / évi áthúzódó fiatal kut. tám. 177 összesített módosítások évi módosított felügyeleti költségvetési támogatás összesen:

2 2 Módosítások más fejezetektől, központi költségvetési szervtől átvett szerződések, megállapodások alapján költségvetési támogatásként /2005. OTKA pályázatok támogatása /2005. OTKA pályázatok támogatása /2005. NKÖM-MTA mesterhangszerek felügyelete /2005. OTKA pályázatok támogatása /2005. MKÖM-MTA Dohnányi Archívum támogatása /2005. OTKA pályázatok támogatása más forrásból juttatott költségvetési támogatás: összesített módosítások Zenetudományi Intézet évi módosított költségvetési támogatása: Egyéb módosítások /2005. átadott pénzeszközként MTA felújítási tám Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás előző évi pénzmaradvány igénybevétele miatt egyéb módosítások összesen: egyéb összesített módosítások: Módosítások csoportosítása kiemelt előirányzatonként EFt % Bevételi előirányzatok Felügyeleti szerv költségvetési többlettámogatása Módosítások kutatási pály. kötségvet. támogatásaként Egyéb módosítások átvett pénzeszközként Előző évi pénzmaradvány igénybevétele évi módosítás összesen: EFt % Kiadási előirányzatok Személyi juttatások változása Munkaadói járulék növekedése Dologi kiadások módosítása Egyéb működési kiadás miatti átcsoportosítás Intézményi beruházási kiadások növekedése Felújítási-előirányzat módosítás évi módosítás összesen: b) A tényleges előirányzati teljesítés és az eredeti előirányzat közötti eltérés indoklása Az eredeti bevételi előirányzat összege EFt, a módosított előirányzat EFt, a tényleges bevételi teljesítés összege EFt volt.

3 3 Az eredeti előirányzat és a bevételi teljesítés között EFt volt az eltérés. A közel 48 %-os növekedést a következő többletbevételek indokolják: fiatal kutatók alkalmazásához póttámogatás, költségvetési támogatás zárolása ( EFt EFt) EFt 6 %, évi pénzmaradvány igénybevétele EFt 27 %, székház-rekonstrukció évi többlettámogatása EFt 43 %, kutatási pályázatok, megállapodások többletbevétele EFt 24 % c) Intézeti megállapítások a bevételi és kiadási tételekkel kapcsolatban Bevételi pénzforgalom alakulása év év Teljesítési index EFt % EFt % 2005/2004 év Intézményi működési bevétel ,36 Felügyeleti szervtől kapott támog ,58 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről ,06 Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről ,66 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,05 Bevételek összesen: ,25 Kiadási pénzforgalom alakulása év év Teljesítési index EFt % EFt % 2005/2004 év Személyi juttatások ,17 Munkaadókat terhelő járulékok ,10 Dologi kiad., és egyéb folyó kiad ,05 Pénzeszközátadás Felújítás ,36 Felhalmozási kiadások ,53 Kiadások összesen: ,17 A két táblázat adatainak elemzése alapján megállapítható, hogy a bevételek főösszege 25 %- kal, a kiadásoké 17 %-kal magasabb az előző évinél. Tovább csökkent a működési bevételek összege, mert az építkezés miatt szünetelt a bérbeadás, illetőleg az ÁFA visszaigénylési lehetőségünk kivéve néhány régebbi OTKA pályázatot gyakorlatilag megszűnt. Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele duplája volt a évinek. A kiadási pénzforgalom %-os

4 4 aránya az előző évivel majdnem megegyező. A évi bevételi túlteljesítés összege EFt volt. d) Személyi juttatásokkal kapcsolatos előirányzat-módosítások indokolása EFt Személyi juttatások eredeti költségvetési előirányzata Dokumentumokkal alátámasztott évközi módosítások: módosítások költségvetési támogatásként (fejezeti pótelőirányzat) módosítások költségvetési támogatásként (kutatási pályázatok, megállapodások alapján) kutatási pályázatok előző évi pénzmaradványaként előző évi költségvetési pénzmaradványként évi kutatási pályázatok átadott pénzeszközei alapján -. Személyi juttatások évi módosított előirányzata: NKTH pályázatok nem előirányzatosított többletbevétele: Személyi juttatások bevételi összege: évi személyi kifizetések teljesítése: Személyi kifizetések évi pénzmaradványa: (egyezően a beszámoló 1. sz. mellékletében kimutatott összeggel) IV. Vagyoni helyzet alakulása a) Beruházás Építési beruházás őszén kezdődött az MTA Zenetudományi Intézet székházának felújítása. A rekonstrukcióra évben két forrás állt rendelkezésünkre. Egyrészt az Államháztartási Hivatalnál megnyitott központi beruházási keret, másrészt a felújítási előirányzatként biztosított támogatás évben csak felújítási támogatásban részesültünk, így ingatlannal kapcsolatos építési beruházási kiadásunk nem volt. Egyéb felhalmozási kiadások Központi beruházási kerettel nem rendelkeztünk Egyéb intézményi beruházások alakulása A évi költségvetésben eredetileg megtervezett felhalmozási kiadások összege EFt, a módosított előirányzat összege EFt, a tényleges bruttó kifizetés összege EFt volt.

5 5 Vásárlásaink, kifizetéseink forrásonkénti részletezése: Költségvetési támogatásból immateriális javakat vásároltunk forint értékben, 1 db vágógépet vettünk forint értékben, valamint 1 párahőmérő vásárlására fordítottunk forintot. Kutatási pályázatok, szerződések támogatásából: Kutatási pályázat, forrás Kifizetés összege Beszerzett eszköz megnevezése forint megnevezése OTKA pályázatok ,- 1 db digitális fényképezőgép 1 db lézernyomtató NKFP pályázatok ,- gép, műszer beruházás: 2 db notebook, 3 db nyomtató, 2 db scanner, 2 db projektor, 3 db derítőlámpa, 1 db fényterelő készlet, 2 db statív készlet, egyéb számítástechnikai eszköz vásárlása ,- immateriális javak vásárlása Kiadási pályázatok, szerződések beruházási kiadásai összesen: ,- A kifizetett felhalmozási kiadások kivéve az OTKA pályázatok beruházását, amelyből ,- forint volt a visszaigényelhető ÁFA összege bruttó értékben lettek aktiválva. Selejtezési tevékenység 0-ra íródott számítástechnikai berendezéseink kiselejtezett eszközeinek bruttó értéke ,- forint volt, míg a selejtezett 0-ra leírt egyéb gépek, berendezések és felszerelések bruttó értéke ,- forintot tett ki. b) Felújítás 2005-ben tovább folytatódtak a Zenetudományi Intézet székházának felújítási munkái. Részben elkészültek, részben 2006-ra húzódnak át a Zenetörténeti Múzeum és a Bartók-hagyaték őrzését, bemutatását, kutatását szolgáló helyiségek felújítási munkái. A felújítás II. ütemének 1. szakaszának műszaki tartalmából az alábbiak készültek el: Pince szinten: az új lépcsőház és lift helyén a padlócsatorna és a benne levő szennyvízvezeték kiváltása

6 6 Földszinten a meglévő férfi WC felújítása új női WC kialakítása a 027-es iroda felújítása és az Átvevő felújítása új női és férfi, valamint mozgássérültek részére WC csoport megépítése a 01, 02. és 03. iroda felújítása a régi ruhatár és WC helyén új ruhatár és pénztár kialakítása I. emeleten a meglévő női és férfi WC csoport felújítása a 110, 111, 112. és 113. szoba elbontásával az új Bartók trezor megépítése a 101. és 102. irodák felújítása a régi trezor helyén a Bartók terem előterének kialakítása új kétszárnyú ajtókkal II. emeleten a meglévő női és férfi WC csoport felújítása a 201, 202, 206, 207. és 208. számú irodák felújítása Tetőtérben az épület déli szárnyában 3 új iroda kialakítása a Duna-parti szárnyban 1 új iroda és 1 új konyha kialakítása új női és férfi WC megépítése Általánosan a földszint magas belmérete lehetővé tette egy galéria megépítését hangszerraktár céljára a régi kétkarú lépcsőház elbontásával lehetővé vált egy új, minden szintre felvezető lépcsőház megépítése és egy új lift beépítése telepítésre került az új trezor, és a szalag- és könyvraktár klímarendszere, a Duna-parti szárny hűtési rendszere. A felújítási kiadásokra rendelkezésre álló módosított előirányzat összege EFt, a ténylegesen kifizetett összeg EFt, a 2006-ra felújítási pénzmaradványként átvihető pénzmaradvány összege EFt. Az építkezés generál kivitelezője továbbra is a RENOVIT Építőipari Kft, a tervező a Korényi és Társai Bt volt, míg a műszaki bonyolítói feladatokat az MTA ALFA látta el. A felújítási munkák II. ütemének 1. szakasza a részhasználatbavételi engedély beszerzését követően az MTA ALFA átadás-átvételi eljárása után 2006 első negyedévében befejeződik. c) Egyéb befektetések alakulása Az Intézetnek egyéb befektetési feladata nem volt.

7 7 d) Befektetett eszközök évi záró állományának alakulása A Zenetudományi Intézet évi Számviteli politikája a következők szerint módosult: január 1-től az immateriális javak között vagyoni értékű jogként kell ezentúl (csak a január 1-jét követő beszerzésekre vonatkozóan) kimutatni a szellemi termékek felhasználásának jogát. A szellemi termékek között csak azokat az új beszerzéseket indokolt ezentúl kimutatni, amelyek korlátozás nélkül az intézet birtokába kerülnek évi Számviteli politikájában úgy döntött az intézet, hogy műemlék épülete után csak január 1-től nem számol el értékcsökkenést, a évig elszámolt értékcsökkenést változatlanul hagyja. A módosítások, valamint a évi költségvetési beszámoló adatai alapján az MTA Zenetudományi Intézete Befektetett eszközeinek évi záró állománya a következők szerint alakult: EFt Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Összesen Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték ö.: Folyamatban levő beruházások Befektetett eszk. nettó értéke V. Előirányzat-maradvány alakulása Az MTA Zenetudományi Intézet évi előirányzat-maradványának összege a bevételi és kiadási pénzforgalom különbözetével egyezően ,- forint. Forrásonkénti összetétele Kutatási pályázatok pénzmaradványa: forint OTKA szerződések sz. Monumenta Monodica Medii , sz. Bartók B. hangszeres népzenegyűjtése , sz. A magyar népzene új stílusának rendezése , sz. Erkel F. Bánk bán és Sarolta c. op , sz. A Magyar Népzene Tára XI-XII. kötet ,- összesen: ,- NKFP szerződések 135/2002. sz. Egyéni kreativitás és közösségi tánckultúra ,- 134/2002. sz. Kodály Z. és tanítványai ,- 132/2004. sz. Bartók B. kritikai összkiadás ,- 6/034/2005. sz. Cantus Planus ,- összesen: ,-

8 8 Egyéb pályázatok NKÖM Dohnányi Archívum működtetése ,- Költségvetési támogatási pénzmaradvány részletezése: Fiatal kutatók alkalmazásának maradványa ,- Felújítási pénzmaradvány összege ,- Bartók Archívum berendezéséhez biztosított pénzm. összege ,- összesen: ,- Az Intézet évi alaptevékenységet kiegészítő, kisegítő tevékenysége az előző évhez hasonlóan alakult, mivel tovább folytatódott épületének felújítása. Bérbeadási tevékenysége szünetelt, Zenetörténeti Múzeuma zárva tartott. Alaptevékenységi bevételei intézeti kiadványok értékesítéséből, hangszerszemle-díjból, gyűjteményeinek kiadási jogának átengedéséből keletkeztek. VI. Vállalkozási tevékenység alakulása Az MTA Zenetudományi Intézete nem végez vállalkozási tevékenységet. VII. Létszámváltozás okai A évi költségvetésben megtervezett átlaglétszám 65 fő, az év végén engedélyezett zárólétszám 72 fő, az év végi átlaglétszám 68 fő volt. Ebből a teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlaglétszáma 51 fő, a részmunkaidőben foglalkoztatottaké 14 fő volt. A tudományos munkatársak átlaglétszáma 36 fő volt. Az év folyamán foglalkoztatott fiatal kutatók átlaglétszáma a kutatói átlaglétszám 17 %-a, azaz 6 fő volt. 5 főt a kutatási pályázatai bevételéből foglalkoztatott az intézet. VIII. Átlagkereset alakulása A évi személyi juttatások főösszege EFt volt. Ebből a munkatársak részére illetményként kifizetett rendszeres személyi juttatások összege EFt volt. A teljes munkaidőben kifizetett rendszeres személyi juttatás összege EFt 91 %, a részmunkaidőben foglalkoztatottaké EFt 9 % volt. Az 1 főre jutó éves átlagilletmény összege ,- forint (12 hónapra számítva havi ,- Ft/hó) volt, ami a évi béremelésekkel egyezően 11,1 %-kal volt magasabb az előző évinél. Az állományba nem tartozók részére kifizetett megbízási díjak, honoráriumok összege EFt volt. A felsorolt személyi juttatásokon túl jutalomra, jubileumi jutalomra, egyéb költségtérítésre összesen EFt-ot fizettünk.

9 9 IX. Kiegészítő melléklet a) Számviteli politika Könyvvezetés módja Az MTA Zenetudományi Intézetében a könyvvezetés belső szabályait, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a Számlarend tartalmazza. A könyvelés módja módosított teljesítés szemléletű kettős könyvvitel. A főkönyvi könyvelés számítógépes programmal, az analitikus nyilvántartások egy része manuálisan történik. Amortizációs politika Az év közben állományba vett (üzembe helyezett) immateriális javak, tárgyi eszközök kivéve a műemléki védettségű épületét után negyedévente lineáris, terv szerinti értékcsökkenést számol el az Intézet. A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának kell tekinteni, ha a saját tőke és a tartalékok együttes értéke legalább 10 %-kal változik. Beszámoló készítés rendje Az éves beszámoló készítésének időpontja a Számviteli politikában foglaltaknak megfelelően a költségvetési évet követő hó 15. napja. A beszámoló könyvviteli mérleget, pénzforgalmi jelentést, előirányzat-maradvány kimutatást, kiegészítő mellékletet tartalmaz. b) Könyvvizsgálat rendje Az Intézet könyvvizsgálatra nem kötelezett. c) Az értékcsökkenési leírás megváltoztatásának hatása Az MTA Zenetudományi Intézet vállalkozási tevékenységet nem végez, így nem rendelkezik vegyes rendeltetésű eszközökkel, tehát nem kell eszközeinek értékcsökkenéseit megosztania. d) Az alaptevékenység ellátása, az előirányzatok tervezettől eltérő felhasználása A szöveges beszámoló III. pontjában részletezve. e) 2005 évben Európai Uniós programban nem vettünk részt. f) Alapítványok részére teljesített kiadásaink nem voltak, térítésmentesen juttatott eszközök átadására nem került sor. g) Részesedésekkel nem rendelkezünk. X. Belső ellenőrzési rendszer működtetése, a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer alakulása Az államháztartásról szóló évi XXXVIII.tv (2) bekezdése szerint, valamint a 193/2003. (XI.26.) Korm. rendeletben szabályozott módon megtörtént az MTA Zenetudományi Intézet belső ellenőrzési rendszerének kialakítása. Az Intézet elkészítette, és érvénybe léptette FEUVE szabályzatait. A évi folyamatba épített, előzetes és utólagos

10 10 vezetői ellenőrzésről, valamint a belső ellenőrzés működtetéséről az MTA főtitkára részére külön Belső ellenőrzési jelentés készült. Intézetünk évi gazdálkodása során számviteli rendjében foglaltaknak megfelelően gondoskodott a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről, a kezelésébe adott vagyontárgyak rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratában előírt tevékenységének, kötelezettségeinek megfelelő ellátásáról. A rendszeres vezetői beszámoltatás elősegítette a naprakész, eredményes gazdálkodást, a szakmai követelmények megfelelő ellátását. Az MTA Zenetudományi Intézet szakmai feladatainak ellátása, pénzügyi gazdálkodásának összhangja az előző évekhez hasonlóan 2005 évben is biztosítva volt. Költségvetési beszámolónk tartalma a évi intézeti fórumon ismertetésre kerül. Budapest, február 21. Vanek Jánosné gazdasági igazgatóhelyettes Tallián Tibor igazgató

11 11 MTA Zenetudományi Intézet évi gazdálkodásának részletes ismertetése I. Szervezeti változások Az MTA Zenetudományi Intézetében évben szervezeti változás nem volt, a gazdálkodás változatlan szervezeti keretek között, az előző évhez hasonlóan folytatódott. II. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív, negatív hatások 2004-ben a 2. szakasz megkezdésével tovább folytatódott a Zenetudományi Intézet székházépületének rekonstrukciója. Év végére elkészült a Bartók-kéziratok elhelyezését szolgáló új trezor. A székház rekonstrukcióval összefüggő üzemeltetési feladatok ellátására biztosított támogatás segítségével minőségi változás történt a gondnoksági feladatellátás területén. Kutatási pályázatainkkal kapcsolatban örömmel értesültünk arról, hogy jogszabályi változást követően az NKFP szerződések 100 %-ára kérhettünk előleget. Ennek köszönhető, hogy nem voltak likviditási gondjaink, és a Zenetudományi Intézet évi gazdálkodásának pénzügyi egyensúlya biztosítva volt. III. Kiadási-bevételi előirányzatok alakulása a) Előirányzat módosítások részletes ismertetése, levezetése, okainak bemutatása A évi költségvetés eredeti kiadási-bevételi főösszege EFt, míg az év végi módosított előirányzatok főösszege 238 %, azaz EFt volt. Módosítások felügyeleti döntések alapján, költségvetési támogatásként EFt Az Akadémia által biztosított eredeti költségvetési támogatás összege: Módosítások akadémiai támogatásként /2004. Fiatal kutatók alkalmazása év /2004. Fiatal kutatók alkalmazása év /2004. Fiatal kutatók alkalmazása év /2004. Székház üzemeltetéshez támogatás /2004. Doktori fokozatok m. átsorolásokhoz támogat /2004. A Kormány 2050/2004. hat. alapján zárolás /2004. Fiatal kutatók PhD képzésének támogatása /2004. Központi beruházási támogatás /2004. Fiatal kutatók alkalmazása év /2004. Fiatal kutatók alkalmazása év 580

12 12 EFt / évi illetményfejlesztés /2004. Fiatal kutatók alkalmazásához támogatás _ összesített módosítások évi módosított felügyeleti költségvetési támogatás összesen: Módosítások más fejezetektől, központi költségvetési szervtől átvett szerződések, megállapodások alapján költségvetési támogatásként /2004. MTA-NKÖM megállapodás Dohnányi tám /2004. OTKA pályázatok 2. ütem /2004. MTA-NKÖM Bartók emlékkiállítás /2004. OTKA támogatás KO-21689/ /2004. OTKA támogatás KO-20745/ /2004. MTA-NKÖM mesterhangszerek felügyelete /2004. OTKA támogatás KO ütem /2004 OTKA támogatás D ütem /2004. KÜM-MTA megállapodás Bartók kiáll. 600 más forrásból juttatott költségvetési támogatás: összesített módosítások Zenetudományi Intézet évi módosított költségvetési támogatása: Módosítások intézményi kezdeményezés alapján főhatósági hatáskörben többletbevételek terhére: Átvett pénzeszközként EFt évi költségvetésben eredetileg tervezve: / évről áthúzódó felújítási pénzmaradvány /2004. Pénzeszköz átvétel állami alapoktól NKFP tám /2004. Pénzeszköz átvétel állami alapoktól NKFP tám /2004. Pénzeszköz átvétel állami alapoktól NKFP tám /2004. IHM digitalizálási pály. támogatás /2004. Felújítási támogatás biztosítása /2004. Pénzeszköz átvétel állami alapoktól NKFP tám /2004. IHM digitalizálási pályázat miatti módosítás /2004. Pénzeszköz átvétel állami alapoktól NKFP tám /2004. NKA-NKÖM pályázatok miatti módosítások átvett pénzeszközök miatti módosítások: összesített módosítások: Átvett pénzeszközök évi módosított előirányzata összesen: Működési ár- és díjbevételek módosítása: A évi költségvetésben eredetileg megtervezve módosítás év közben nem volt - ár- és díjbevételek módosított előirányzata összesen:

13 13 Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele miatt Részletezve: EFt évi kutatási pályázati pénzmaradványok összege Fiatal kutatók alkalmazása miatti pénzmaradvány évi felújítási pénzmaradvány miatti módosítás évi pénzmaradvány felhasználás miatti módosítás összesített módosítás: évi előirányzat módosítások csoportosítása kiemelt előirányzatonként EFt % Bevételi előirányzatok költségvetési támogatásként átvett pénzeszközök miatt saját ár- és díjbevételi többletből - előző évi pénzmaradvány igénybevétele miatt módosítások összesen: EFt % Kiadási előirányzatok személyi juttatások változása munkaadói járulékok növekedése dologi kiadások módosítása intézményi beruházási kiadások növekedése felújítási módosítás központi beruházási kiadások növekedése módosítások összesen: b) A tényleges előirányzati teljesítés és az eredeti előirányzat közötti eltérés indoklása Az eredeti bevételi előirányzat összege EFt, a módosított előirányzaté EFt, míg a teljesített bevételeké EFt volt. A módosított előirányzat összege EFt-tal több mint a bevételi teljesítés. A bevételi lemaradást (4.253 EFt dologi túltervezés) a működési bevételek csökkent mértékű teljesítése okozta. Az eredeti előirányzat és a bevételi teljesítés közötti eltérés összege közel 138 %, azaz EFt. Ennek részletes indokolása a következő: fiatal kutatók alkalmazásához pótelőirányzat az Akadémiától EFt 4%, évi pénzmaradvány igénybevétele EFt 9 %, székház-rekonstrukció évi felújítási támogatása EFt 42 %, kutatási pályázatok, megállapodások (OTKA pályázatok, NKFP szerződések, NKA támogatások bevételei, NKÖM megállapodások alapján átvett pénzeszközök összege, IHM digitalizálási pályázatok) bevétele EFt 42 %, Akadémiától illetményfejlesztésre, központi beruházásra, üzemeltetési többletkiadásokra kapott pótelőirányzatainak együttes összege EFt 3 %.

14 14 c) Intézeti megállapítások a bevételi és kiadási tételekkel kapcsolatban Bevételi pénzforgalom alakulása év év Teljesítési index EFt % EFt % 2004/2003 év Intézményi működési bevétel ,15 Felügyeleti szervtől kapott támog ,85 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről ,32 Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről ,86 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,31 Bevételek összege: ,07 Kiadási pénzforgalom alakulása év év Teljesítési index EFt % EFt % 2004/2003 év Személyi juttatások ,02 Munkaadókat terhelő járulékok ,05 Dologi kiadások ,08 Felújítás ,77 Felhalmozási kiadások ,19 Egyéb folyó kiadások Felhalmozási pénzeszköz átadás Kiadások összesen: ,01 A két táblázat adatainak elemzése alapján megállapítható, hogy a bevételek összege 7 %-kal magasabb a évinél, míg a kiadási pénzforgalom majdnem azonos az előző évivel. Jelentősen csökkent a működési bevételek aránya, ami részben az építkezéssel kapcsolatos, mert nem volt lehetőség bérbeadásra, másrészt az új ÁFA törvény miatt, hisz a támogatások utáni ÁFA visszaigénylési lehetőség megszűnt. A költségvetési támogatás mértéke a felújítási támogatással együtt majdnem 73 %. A kutatási pályázatok tárgyévi bevétele és az előző évről áthúzódóan felhasználható pénzmaradványainak együttes összege az összbevétel 30 %-át tette ki, EFt volt. A személyi kifizetések és járulékainak együttes összege EFt, azaz az összkiadások 51 %-a volt.

15 15 d) Személyi juttatásokkal kapcsolatos előirányzat-módosítások indokolása EFt Személyi juttatások eredeti költségvetési előirányzata Dokumentumokkal alátámasztott évközi módosítások: módosítások költségvetési támogatásként (fejezeti pótelőirányzatok) módosítások költségvetési támogatásként (kutatási szerződések alapján) kutatási pályázatok előző évi pénzmaradványaként előző évi fiatal kutatói pénzmaradványból 776 kutatási pályázatok átadott pénzeszközei alapján Személyi juttatások évi módosított előirányzata: A módosított előirányzattal szemben a kifizetés összege EFt. A valós előirányzati maradvány összege EFt, melynek részletezését a költségvetési beszámoló 1. számú melléklete tartalmazza. IV. Vagyoni helyzet alakulása a) Beruházás Építési beruházás őszén kezdődött meg az MTA Zenetudományi Intézet székházának több évre tervezett rekonstrukciós felújítása. A rekonstrukcióra évben két forrás állt rendelkezésünkre. Egyrészt az Államháztartási Hivatalnál megnyitott központi beruházási keret, másrészt a felújítási előirányzatként biztosított támogatás évben csak felújítási támogatásban részesültünk, így ingatlannal kapcsolatos építési beruházási kiadásunk sem volt. Gép-műszer beruházás A társadalomtudományi intézeti átlaghoz képest magas technikai szintű hang- és képtechnikai, valamint számítástechnikai eszközeink gyarapítására EFt előirányzat állt rendelkezésünkre. Ezzel szemben a tényleges kifizetés összege EFt, így a következő évre átvihető beruházási pénzmaradvány összege EFt. Gép-műszer vásárlások forrásonkénti részletezése: Központi beruházási támogatás alakulása A Társadalomtudományi Kuratórium javaslata alapján hozott főtitkári döntés értelmében (26.632/2004. sz. MTA PFO levél) központi beruházási keretként EFt állt rendelkezésre. A rendelkezésre álló keret teljes egészében felhasználásra került. Közös döntés alapján 1 db, a Könyvtárban elhelyezett központi nyomtatóval ellátott digitális másológép, 1 db írásvetítő, valamint 1 db a Gazdasági osztályon elhelyezett kisebb teljesítményű asztali másológép megvételére került sor. Ezen felül

16 16 a Gondnokság részére 1 db eszköznyilvántartást és leltározást segítő programot, és az ahhoz szükséges számítógépet vásároltunk. Intézményi beruházások alakulása Költségvetési támogatásból: A költségvetési támogatásból biztosított beruházási előirányzat összege minimális, 97 EFt volt, amit az OTKA pályázatok terhére megvalósult beruházások ÁFA összegére fordítottunk. Kutatási pályázatok, szerződések támogatásból: Kutatási pályázat, forrás Kifizetés összege Beszerzett eszköz megnevezése forint megnevezése OTKA pályázatok ,- 1 db Sony MD felvevő, 1 db számítógép, 1 db scanner, 1 db lézernyomtató Dohnányi Archívum működtetése ,- 1 db lézernyomtató, 1 db minidisc, 1 db digitális fényképezőgép NKFP pályázatok ,- 3 db számítógép, 2 db software, 1 db másológép, 4 db monitor, 2 db scanner, 1 db digitális fényképezőgép IHM pályázatok ,- 5 db software, 1 db videófeldolgozó rendszer, 1 db bejátszó készlet, 1 db Jukebox Creatív, 1 db állvány, 1 db csatlakozó rendszer, 1 db utómunka rendszer, 3 db monitor, 1 db videorecorder, 1 db DVD felvevő, 1 db fejhallgató, 1 db mikrofon, 1 db audio mono set, 2 db hangkártya, 1 db memóriabővítő kártya, 1 db filmscanner, 4 db számítógép, 1 db szünetmentes tápegység Kiadási pályázatok, szerződések beruházási kiadásai összesen: ,- Selejtezési tevékenység Immateriális javak 0-ra íródott szoftver termékeink közül kiselejteztük a már elavult, használhatatlanokat. Bruttó értékük csökkenésükkel megegyezően ,- forintot tett ki.

17 17 Gépek, berendezések és felszerelések Számítástechnikai eszközeink közül 1 db elveszett (jegyzőkönyvvel igazolt) hordozható számítógépet selejteztünk. A notebook nettó értéke ,- forint, az elszámolt terven felüli értékcsökkenés összege ugyanennyi. A bruttó beszerzési érték ,- forint volt. Beruházások A még folyamatban lévő beruházások értékéből selejtezés miatt kivezettük a Kísérleti zenetudomány program keretében megtervezett tetőtéri stúdió már elavult, megvalósíthatatlan építési tervét, összesen ,- forint értékben. b) Felújítás 2004-ben tovább folytatódtak a Zenetudományi Intézet székházának rekonstrukciós munkái. A felújítás 2. ütemében igen összetett feladatokat kellett és kell megoldani, hiszen ez a szakasz valósítja meg a szorosabban vett műemléki rehabilitációt. A kiviteli terv az elsőnél lényegesen nagyobb átalakításokat tartalmaz. Ebben az ütemben készül el az új Bartók-trezor, az 1. emeleti barokk díszterem, az új reprezentatív lépcsőház, felvonó, a Zenetörténeti Múzeum földszinti kiállítóterének bővítése. A évi felújítási munkák 2003-ban elkészített, ütemezési terve alapján meghirdettük az építkezés 2. ütemének kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárást. Az eredményesen lefolytatott közbeszerzési eljárást követően, áprilisában megkezdődött a felújítás 2. ütemének 1. szakasza. Az építkezés generál kivitelezője továbbra is a RENOVIT Építőipari Kft., míg a műszaki bonyolítás feladatát az MTA ALFA látta el. A munkák megkezdése után értesültünk a rendelkezésünkre álló felújítási keret részleges zárolásáról. A rekonstrukció kivitelezését abban a reményben folytattuk, hogy a zárolt keret 2005-ben ismét az Intézet rendelkezésére áll. Az 1. szakaszban először az átvett munkaterületre eső, építést megelőző bontási munkákat kellett elvégezni. A bontási munkák során több olyan váratlan helyzet állt elő, amit a tervek nem tartalmaztak. Ezt követően kezdődhetett meg a tervezett építési munkák kivitelezése. E felújítási munkákat megelőzően készült el a Gazdasági osztály új elhelyezését biztosító helyiségek felújítása, a régi könyvraktár és a beépített könyvtári szekrénysor felújítása. A rekonstrukció folyamán több, az építkezésben érintett osztály ideiglenes elhelyezésére, költöztetésére (Bartók Archívum, Zenetörténeti Múzeum, Régi Zenetörténeti osztály) került sor, ennek kiadásait a rendelkezésünkre álló felújítási támogatásból finanszíroztunk. A Bartók trezor építése elkészült, de a rekonstrukció 2. szakaszának 1. ütemét előre nem látható körülmények felmerülte miatt a kivitelező a tervezettnél lassabban valósítja meg, így annak lezárása áthúzódik évre. A évben rendelkezésre álló felújítási előirányzat összege EFt, a tényleges kifizetés EFt volt. A következő évre átvihető felújítási előirányzat-maradvány EFt. c) Egyéb befektetések alakulása Az Intézetnek egyéb befektetési feladata nem volt.

18 18 d) Befektetett eszközök évi záró állományának alakulása EFt Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Összesen Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Folyamatban levő beruházások Befektetett eszk. nettó értéke Az ingatlanok nyilvántartási értékében jelentős változás, hogy a műemlék épületek után évtől kezdődően már nem kell elszámolni értékcsökkenést. Így az épület után eddig elszámolt értékcsökkenés december 31-én visszaírásra került. A felújítási rekonstrukció 1.szakaszának ráfordításai ,- forint értékben aktiválva lettek. V. Előirányzat-maradvány alakulása Az MTA Zenetudományi Intézet évi előirányzat-maradványának összege ,- forint. Forrásonkénti összetétele Kutatási pályázatok pénzmaradványa: forint OTKA szerződések sz. 19. századi magyarországi zenés színjátszás , sz. Mommenta Monodica Medii , sz. Magyar Népzene Tára XI-XII. kötet , sz. 18. századi Magyarország , sz. Bartók B. hangszeres népzenegyűjtése , sz. A magyar középkor zenei forrásainak , sz. Processziós tételek zenei elemzése ,- összesen: ,- NKFP szerződések 180/2001. sz. Bartók B. zeneműveinek kritikai ,- 247/2001. sz. Kárpát medence zenekultúrája ,- 214/2001. sz. Erkel Hunyadi L. és Bánk Bán ,- 133/2002. sz. Pozsony zenéje a században ,- 134/2002. sz. Kodály Z. és tanítványai ,- 5/132/2004. sz. Bartók B. zeneműveinek kritikai ,- összesen: ,- Egyéb pályázatok IHM-ITP-11/010 Digitalizálási pályázata ,- Külügyminisztérium Bartók kiállítás támogatása ,- összesen: ,-

19 19 Költségvetési pénzmaradvány összege: Fiatal kutatók alkalmazásának maradványa ,- Felújítási pénzmaradvány összege ,- Teljesítményhez kötött jutalom összege , évről áthúzódó személyi juttatások, járulékok lev.része ,- összesen: ,- Az Intézet kiegészítő, kisegítő tevékenysége az előző évhez hasonlóan alakult, hisz épületének felújítása miatt bérbeadási tevékenysége szünetelt, Zenetörténeti Múzeuma zárva tartott. Csekély mértékű bevételei az intézeti kiadványok értékesítéséből, hangszerszemledíjból, gyűjteményeinek kiadási jogának átengedéséből keletkeztek. VI. Vállalkozási tevékenység alakulása Az MTA Zenetudományi Intézete vállalkozási tevékenységet nem végez. VII. Létszámváltozás okai A évi költségvetésben megtervezett nyitólétszám 62 fő volt. A fiatal kutatók alkalmazásához 5 fő, a székház rekonstrukcióval összefüggő feladatok ellátásához további 2 fő alkalmazásához kaptunk támogatást. Az év végi munkajogi zárólétszám és az átlagos statisztikai létszám az engedélyezettel egyezően 69 fő volt. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlaglétszáma 51 fő, a részmunkaidőben foglalkoztatottaké 16 fő volt. Ezen felül megbízásos jogviszonyban átlagosan még további 2 főt foglalkoztattunk. A kutatói átlaglétszám évben 36 fő volt, ami 2004-ben 37 főre emelkedett. VIII. Átlagkereset alakulása A évi személyi juttatások összege EFt, a évi ezzel majdnem megegyező EFt. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak részére kifizetett rendszeres személyi juttatás összege EFt 89 %, a részmunkaidőben foglalkoztatottaké EFt 11 % volt. Az 1 főre jutó alapilletmény összege ,- forint (12 hónapra számolva havi ,- Ft/hó) volt, ami 6 %-kal haladta meg az előző évit. Az állományba nem tartozók részére kifizetett megbízási díjak, honoráriumok összege EFt volt. A felsorolt illetményeken túl a költségtérítésként kifizetett nem rendszeres juttatások (jubileumi jutalom, napidíj, közlekedési költségtérítés) összege EFt volt.

20 20 IX. Kiegészítő melléklet a) Számviteli politika Könyvvezetés módja Az MTA Zenetudományi Intézetében a könyvvezetés belső szabályait, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza. A könyvelés módja módosított teljesítés szemléletű kettős könyvvitel. A főkönyvi könyvelés számítógépes programmal, az analitikus nyilvántartások egy része manuálisan történik. Amortizációs politika Az év közben állományba vett (üzembe helyezett) immateriális javak, tárgyi eszközök után negyedévente lineáris, terv szerinti értékcsökkenést számol el az intézet. Beszámoló készítés rendje Az éves beszámoló készítésének időpontja a számviteli politikában foglaltaknak megfelelően a költségvetési évet követő hó 15. napja. A beszámoló könyvviteli mérleget, pénzforgalmi jelentést, előirányzat-maradvány kimutatást, kiegészítő mellékletet tartalmaz. b) Az értékcsökkenési leírás megváltoztatásának hatása Az MTA Zenetudományi Intézet nem végez vállalkozási tevékenységet, így vegyes rendeltetésű eszközökkel sem rendelkezik, ezért nem kell eszközeinek értékcsökkenéseit megosztania. c) Az előirányzatok tervezettől eltérő felhalmozásának értékelése A szöveges beszámoló III. pontjában részletezve. d) évben Európai Uniós programban nem vettünk részt e) Alapítványok részére teljesített kiadásaink nem voltak f) Részesedésekkel nem rendelkezünk Az MTA Zenetudományi Intézet szakmai feladataink ellátása, pénzügyi gazdálkodásának összhangja az előző évekhez hasonlóan 2004-ben is biztosítva volt. Költségvetési beszámolónk tartalma a évi intézeti fórumon ismertetésre kerül. Budapest, február 16. Vanek Jánosné gazdasági igazgatóhelyettes Tallián Tibor igazgató

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Szöveges Indoklás 2004. évi Beszámolóhoz 1. Szervezeti változások bemutatása Az Intézet 10 tudományos-, és 6 nem tudományos feladatokat

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: tarsulas@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/98-13/2015. ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz

Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz Az intézet 2004. évi gazdálkodásának értékelésénél megállapitható, hogy az előző évekhez hasonlóan a kényszerü takarékoskodás jellemezte az intézetet.

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:.. /2006.K Jóváhagyom:.. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2005. évi gazdálkodásáról 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 19820349-9499-521-07 Bíróság nyilvántartási szám: 60183/1989 Vállalkozás megnevezése: Etyek Községi Sportegyesület Vállalkozás címe: 2091 Etyek Körpince köz 4 Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 10/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

GAZDÁLKODÁS. 1. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív - negatív hatások

GAZDÁLKODÁS. 1. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív - negatív hatások XVI. GAZDÁLKODÁS 1. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív - negatív hatások 2013.01.01-től intézményünk a Kincstár Központosított Illetmény számfejtési Rendszerébe (KIR) lépett be a korábbi Nexon Berenc

Részletesebben

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott . melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

A MŰVÉSZETEK HÁZA 2003. ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA

A MŰVÉSZETEK HÁZA 2003. ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA A MŰVÉSZETEK HÁZA 2003. ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA Gazdasági tevékenységünket továbbra is a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központhoz integráltan, de szakmai és gazdasági önállóságunkat megtartva

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Készítette: Dr. Király Eszter Gazdasági vezető Budapest, 2013. április Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE 1.. 2..

Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE 1.. 2.. Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (III.1.) számú rendeletének ( továbbiakban : R) módosításáról. A R. 3..-a az alábbiak szerint

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása

HATÁROZAT. Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT...... HATÁROZAT Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2009. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2009. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2009. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2009. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt. A gazdasági vezetı személyében történt változás. Az elızı gazdasági

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2005. évi Beszámolóhoz

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2005. évi Beszámolóhoz Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Szöveges Indoklás 2005. évi Beszámolóhoz 1. Szervezeti változások bemutatása Az Intézet 10 tudományos-, és 6 nem tudományos feladatokat

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

A saját bevételeinket igyekeztünk túlteljesíteni, illetve pályázatok útján növelni.

A saját bevételeinket igyekeztünk túlteljesíteni, illetve pályázatok útján növelni. Kodály Zoltán Általános Iskola 3100 Salgótarján, Mártírok útja 3. (32) 411-688, 411-557 Fax: (32) 423-085 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Salgótarján Múzeum tér 1. Tárgy: Szöveges beszámoló

Részletesebben

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ IV. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete 2014. évi közhasznú beszámoló mérleg és eredmény-kimutatásához A 2000. évi C. a számvitelről

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-2/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő

Részletesebben

Az R 2. -a az alábbiak szerint módosul:

Az R 2. -a az alábbiak szerint módosul: Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (IX.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről 6/2012 (II.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol Nyilvántartási szám: 7219 közhasznú alapítvány SOMOS Alapítvány a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért 1118 Budapest Sasadi út 70. Egyszerusített éves beszámoló 2012. üzleti évrol Keltezés: Budapest.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015. 07.03.... a szervezet képviselője 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. I. Általános rész A szervezet

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő -testület)

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Költségvetési alapokmány

Költségvetési alapokmány Költségvetési alapokmány 1) Fejezet száma és megnevezése: Fejezet száma: XXXIII. Fejezet megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia 2.) Költségvetési szerv: a.) Azonosító adatai: Törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet a 2012.évi beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2013. május 15. I. Általános rész 1. A szervezet főbb adatai Neve: MÁV Szimfonikusok

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1 Kiegészítő melléklet a Balzsam Egészségpénztár i éves beszámolójához A pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét az ország egész területén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. -a helyébe

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. -a helyébe Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (IV. 23.) önkormányzati rendelte az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012 (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Alsómocsolád

Részletesebben

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY I. Fejezet száma, megnevezése: XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia Felügyeleti szerv: Megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia Székhelye: 1051 Budapest Roosevelt tér 9.

Részletesebben

Szöveges értékelés a 2010. évi beszámolóhoz

Szöveges értékelés a 2010. évi beszámolóhoz Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7700 Mohács, Kórház u. 1-3.; Tel.: (69) 322-133; (69) 322-529 e-mail: mohacs.altisk@baranya.hu;

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai 1. melléklet Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai (ezer forintban) Erdőtarcsa Község Önkormányzata Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési célú bevételek

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2009.március 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMLAREND

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMLAREND Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMLAREND. igazgató P.H. 1 S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 161. -a és az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Költségvetési alapokmány

Költségvetési alapokmány Költségvetési alapokmány l. Felügyeleti szerv: Magyar Tudományos Akadémia, Budapest (XXXIII. fejezet) 2. Köztestületi költségvetési szerv: MTA Regionális Kutatások Központja Székhelye: 7621 Pécs, Papnövelde

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2008. Budapest, 2008. február 22. 2 2008. évi költségvetési alapokmány 1. Azonosító adatok Felügyeleti szerv: Magyar Tudományos

Részletesebben