AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÚJ SZÁMVITELI RENDSZERÉNEK SZABÁLYAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÚJ SZÁMVITELI RENDSZERÉNEK SZABÁLYAI"

Átírás

1 A könyvvitel csak akkor éri meg a ráfordított munkát, és a könyvviteli rendszer csak akkor érdemli meg a tudományos tekintélyt, ha alkalmas a gazdálkodás eredményeinek kimutatására. (Magyary Zoltán) AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÚJ SZÁMVITELI RENDSZERÉNEK SZABÁLYAI

2 1. NAP 2

3 I. AZ ÚJ SZÁMVITELI VÁLTOZÁSOK LÉNYEGI ELEMEI 1. Jogszabályi alapok 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet új Áhsz. 307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelet (módosítás) 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet rendező mérleg 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet kötelező gazdasági események 3

4 2. A változások okai, céljai és eszköz rendszere Célja és indoka egységesítés Teljesítményelvű és pénzforgalmi szabályok együttes megjelenése, Vagyonértékelés EU szabályok 4

5 Eszközrendszere, módszerei Egyetlen kormányrendelet minden szereplőre, Választási lehetőség korlátozása, Két fajta számvitel kialakítása és ennek kapcsolatrendszere, Szt. szabályainak átvétele Kötelezően előírt könyvelési tételek Áht. és Ávr. szabályok kialakítása 5

6 3. Számviteli alapelvek A számviteli alapelveket az új Áhszben foglalt sajátosságokkal kell alkalmazni. Az Szt. előírásait ennél a témakörnél ott kell figyelembe venni, ahol az új Áhsz. nem ír elő eltérő szabályozást. Az Szt. szerinti előírásokat kell teljes körűen alkalmazni következetesség alapelve; 6

7 folytonosság alapelve; tartalom elsődlegessége a formával szemben alapelv; bruttó elszámolás alapelve; lényegesség alapelve; világosság alapelve; valódiság alapelve. 7

8 Eltéréssel kell alkalmazni vállalkozás folytatásának elve figyelembe kell venni a beszámolási időszakban bekövetkezett szervezeti és feladatváltozásokat teljesség elve figyelembe kell venni, hogy a költségvetés naptári évre készül 8

9 óvatosság elve a költségvetési szervek a céltartalékra vonatkozó szabályokat nem alkalmazhatják összemérés elve a költségvetési számvitelben a költségvetési és vállalkozási maradvány megállapításakor a bevételeket és kiadásokat tevékenységenként elkülönítve kell figyelembe venni 9

10 egyedi értékelés elve sajátosan kell alkalmazni az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetén időbeli elhatárolás elve a költségvetési számvitelben ez az alapelv nem alkalmazható, de a pénzügyi számvitelben kötelező 10

11 költség-haszon összevetésének elve nem alkalmazható ez az alapelv azoknál az információknál, amelyek előállítását, szolgáltatását jogszabály írja elő 11

12 4. Számviteli politika és a kapcsolódó szabályzatok Szabályozandó témakörök Szt. szerint A költségvetési szervre vonatkozó jellemző szabályok, előírások, módszerek Értékelési feladatok Értékvesztés Terven felüli értékcsökkenés! értékhelyesbítés 12

13 Lényeges, nem lényeges Jelentős, nem jelentős Választási, minősítési lehetőségek meghatározása, ezek megváltoztatási feltételei Áhsz. szerint kötelező a költségvetési szerveknek szabályozniuk: Általános költségek és kiadások felosztási módját, mutatókat, vetítési alapokat Mérlegkészítés időpontját 13

14 Kapcsolódó szabályzatok Eszközök és források értékelési szabályzata Eszközök és források leltározási szabályzata Önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat Pénzkezelési szabályzat 14

15 5. Számlakeret, számlarend Egységes számlakeret Áhsz. 16. számú melléklet kizárólag Számlatükör csak alábontásra van lehetőség Számlarend a Számlakeret alapján minden költségvetési szervnek kötelező elkészíteni Kötelező tartalmi elemei Minden alkalmazásra kijelölt számla számjele és annak megnevezése 15

16 A számla tartalma (kizárólag abban az esetben, ha az adott főkönyvi számláról az Áhsz. nem rendelkezik) Főkönyv-analitika kapcsolata (14. számú melléklet!) Bizonylati rend Felelősség: képviseletre jogosult személy Időhatár 90 nap Kapcsolat a rovat/tételrenddel, sajátos egyeztetések 16

17 6. Rovat/tételrend, szakfeladatrend Rovat/tételrend tartalmi előírásai Áhsz. 15. számú melléklet Kiadások, bevételek beazonosítása Új jelölési rend Költségvetés, zárszámadás alapjai Eltérések a évi kiemelt előirányzatoktól 17

18 Szakfeladatrend Jelenlegi 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet költségek és eredmény szemléletű bevételek elszámolásánál Cofog rendszer Classification of the Functions of Government Funkciók Az állam működési kiadásai Jóléti kiadások 18

19 Gazdasági kiadások Adósságszolgálat A pénzforgalmi elszámolásoknál lesz jelentősége NGM rendelet még hiányzik 19

20 II. AZ ÚJ ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITELI RENDSZER Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel Kiadások bevételek elszámolása Teljesítmény alapú elszámolás a kettős könyvvitel rendszerében Tervezés és zárszámadás alapja Vagyon egységes elszámolása, a feladat-ellátás teljesítményének megállapítása 20

21 1. Költségvetési számvitel Könyvvezetés jellemzői bevételi és kiadási előirányzatok alakulására; követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek alakulásán; bevételi és kiadási teljesítésekre. kiható gazdasági eseményekről magyar nyelven, kettős könyvvitel szabályai szerint, forintban; folyamatos; zárt rendszerű; áttekinthető nyilvántartás vezetése, melyet a költségvetési év végével le kell zárni. 21

22 További szabályok 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályon belül a számlacsoportban vezetett számlákon; részletező, analitikus nyilvántartást kell vezetni, ahol a beszámolóhoz nem elegendő az adott főkönyvi számla adata, ennek minimum tartalmát az új Áhsz. 14. számú melléklete tartalmazza; 22

23 egységes rovatrend (Áht. előírás); ettől eltérni nem lehet; saját hatáskörben lehetséges további alábontás; tartalmi előírásokat az új Áhsz. 15. számú melléklete tartalmazza nem lesz ehhez évente útmutató. a könyvvezetés a 05 és 09. számlacsoportokon valósul meg; 23

24 minden számlacsoportot tovább kell bontani előirányzati számlákra (bevétel/kiadás); követelések nyilvántartási számlákra; kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartási számlákra; teljesítés nyilvántartási számlákra (bevétel/kiadás). 24

25 Előirányzatok nyilvántartásának számviteli elszámolása bevételi/kiadási előirányzatok nyilvántartási számláján; minden rovat/tételhez kapcsolódik egy előirányzat számla 1 végű; gazdasági események eredeti előirányzat; módosítás (növelés); átcsoportosítás (±); zárolás; törlés. 25

26 kivétel: tartalékok K 512 rovat, itt csak előirányzati számla van! zárási feladat 001. Előirányzat nyilvántartási ellenszámlával szemben; csak közgazdasági osztályozás szerinti elszámolás van (funkcionális osztályozás csak a teljesítésnél van)! analitikus (részletező) nyilvántartás új Áhsz. 14. számú melléklete szerint 26

27 Követelések nyilvántartásának könyvelése 09. számlacsoporton belül 2 végű; gazdasági események nyitás nyitó-rendező tételek keretében növekedések előírás; vásárlás; átvétel; 27

28 elszámolt értékvesztés visszaírása; devizás tételeknél árfolyamváltozás miatti növekedés. csökkenések behajthatatlanná válás; értékesítés; átadás; elengedés; elszámolt értékvesztés; 28

29 devizás tételeknél árfolyamváltozás miatti csökkenés. teljesítések csak az év végi zárás keretében! megbontás költségvetési évben esedékes; költségvetési évet követően esedékes [új Áhsz. 43. (4) bekezdés]; behajthatatlan követelés; egyéb állományváltozások; értékvesztés. 29

30 váltóval kiegyenlített követelés; Analitikus nyilvántartás kell! 14. számú melléklet Szt. szerinti biztos (jövőbeni) követelés 03. számla Szt. 3. (8) bekezdés 17. és 18. pont Ilyenek pl. kapott garanciák, óvadékok, kapott fedezet, kapott biztosíték függő követelések 30

31 Biztos jövőbeni követelések (szerződés teljesítéstől függ) határidős adásvételi ügyletek swap ügyletek 31

32 Kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek fogalmak más fizetési kötelezettség [Áht. 36. (2) bekezdés]; végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség. 05. számlacsoporton belül 2 végű; 32

33 gazdasági események nyitás nyitó-rendező tételek keretében növekedések keletkezése; árfolyam-változás (devizás tételeknél). csökkenések más általi átvállalás; elengedés; árfolyam-változás (devizás tételeknél). 33

34 végleges kötelezettségvállalások átvezetése számlára kivételek: kölcsönök, visszatérítendő támogatások. teljesítések csak év végén zárás keretében analitikus nyilvántartás; számlák alábontása; 34

35 Szt. szerinti biztos (jövőbeni) kötelezettségek elszámolása Szt. 3. (8) 14. és 15. pont, 04. számla; Pl. le nem zárt peres ügy, óvadék, swap ügylet, váltóval kiegyenlített kötelezettség. 35

36 Teljesítések nyilvántartásának könyvelése 05. számlacsoporton és 09. számlacsoporton belül a 3 végű ellenszámlák 003. és 005 ezen belül történik meg az ún. funkcionális osztályozás COFOG szerint 36

37 gazdasági események kiadás, bevételi teljesítés rovat/tételrendnek megfelelően; könyvvilegesen teljesítésként kötelezően elszámolandó tételek nettó finanszírozás során levont és megfizetett közterhek; engedményezés (banki, európai uniós); 37

38 előző évi maradványok igénybevételének elszámolása nyitó-rendező tételek között (nem kell bevárni a jóváhagyást); vásárolt, kapott utalványok, bérletek kiadása a foglalkoztatottak, ellátottak részére (ide kell érteni a megsemmisült, érvénytelenített utalványok állományból történő kivezetését). 38

39 Kiegészítés 307-es szerint megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátásokat, a kifizetőhelyi költségtérítést nem a társadalombiztosítási pénzügy alapjait terhelő kifizetéseket követelés kötelezettség beszámítását, egymással szembeni rendezését. 39

40 külföldi pénzértékre szóló követelés, kötelezettség pénzügyi teljesítésének forint értékét az MNB által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani [Szt. 60. (5) bekezdés]. Megszűnik a választási lehetőség. 40

41 központosított illetményszámfejtés Kincstár által megküldött könyvelési értesítők szerint kell a K 1-2 rovatokhoz kapcsolódóan könyvelni legalább negyedévente kötelező az egyeztetés; helyesbítő könyvelési értesítő. 41

42 térítményezés tárgyévi kiadás és bevétel visszatérítésnél, visszafizetésnél követelés, kötelezettség módosítása; kivétel: közhatalmi bevétel, visszatérítendő támogatás és kölcsön. 42

43 307-esnél bármely időpontban történő visszatérítést úgy kell könyvelni, ha negatív lenne akkor 0-ra kell korrigálni és a különbözetet a K 355. Egyéb dologi kiadások között kell elszámolni követelés és kötelezettségvállalás nélkül nem lehet teljesítést könyvelni!!! 43

44 év végi zárás teljesítési számlák év végi záró egyenlegét kiadások esetén a kötelezettségvállalásokkal bevételek esetén a követelésekkel szemben kell zárni. lesznek még kötelező egyeztetések 17. számú melléklet! 44

45 egyéb zárlati feladatok havonta feladás; negyedévente 0033 számlán nyilvántartott általános kiadások felosztása alaptevékenységre vállalkozási tevékenységre 45

46 korábbi (2013.) szabályokban meglévő függő, átfutó és kiegyenlítő tételeket nem lehet könyvelni a költségvetési számvitelben! Itt majd lesz egy speciális egyeztetés a 17. számú melléklet szerint. 46

47 2. Pénzügyi számvitel Célja, általános jellemzői vagyonnak és annak összetételének áttekinthető bemutatása a teljes államháztartási szektorban; a tevékenység eredménye valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartása; 47

48 beszámoló megbízható és valós összképet mutató elkészítésének biztosítása; egységes számlakeret alkalmazása 1-9. számlaosztályban kettős könyvvitel alkalmazása; 1-4. számlaosztály: nemzeti vagyonhoz igazodó mérlegszámlák; 5-9. számlaosztály: eredményszámlák; 0. számlaosztályon belül 01. és 02. számlacsoportok; 48

49 analitikus nyilvántartások a 14. számú mellékletben; nettó módon (térítményezések) elszámolt tételeknél pénzeszközök ráfordításokkal, eszközzel való szembeállítás. 49

50 itt kell elszámolni az Áht. 72. (2) bekezdésben megjelölt gazdasági eseményeket (korábbi függő, átfutó, kiegyenlítő tételek) 36. Sajátos elszámolások számlacsoport. 50

51 költségek elszámolása elsődlegesen költségnemenként 5. számlaosztály; másodlagosan 6-7. számlaosztályokban; 7. számlaosztályt szakfeladatonként kell továbbtagolni (nem lesz kötelező minden szervezetnek). A mérlegtételeknél és az értékelésnél bekövetkezett változások a beszámoló résznél a 2. napon. 51

52 Fontosabb fogalmak Behajthatatlan követelés végrehajtás során nincs megfelelő fedezet (óvatosság elvéből következő vélelmezés kérdésköre új szabály az államháztartásban); felszámolási eljárás, csődeljárás, önkormányzati adósság rendezési eljárás során elengedtek ez a szabály nem írja felül az Áht. követelés elengedésre vonatkozó szabályait; 52

53 amelyre a felszámoló által adott írásbeli igazolás (nyilatkozat) szerint nincs fedezet; amelyre a felszámolás, adósságrendezés nem nyújt fedezetet; amelyet bíróság előtt nem lehet érvényesíteni; amely a hatályos jogszabályok alapján elévült; 53

54 kisösszegű követelésnél (nem változnak a jelenlegi szabályok) ráfordítások várható behajtási összeg aránya; az adós igazoltan nem lelhető fel. Informatikai eszköz (1. (1) bekezdés 2. pont) az ilyen eszközök tételes felsorolása. 54

55 Jelentős összegű hiba a hiba megállapítás évében; az ellenőrzések során ugyanazon költségvetési évet érintő hibák, hibahatások (előjeltől független) együttes értéke eléri vagy meghaladja: a költségvetési év mérlegfőösszegének 2%-át; vagy, ha a mérlegfőösszeg 2%-a meghaladja a 100 millió forintot, akkor a 100 millió Ft-ot!!! 55

56 Kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök 200 E Ft egyedi értéket meg nem haladó bekerülési értékű ebbe a körbe tartozó eszközök (éven túli elhasználódás) Fontos új szabályok nincs választási lehetőség, az értékhatár a meghatározó; választási lehetőség továbbra is van az éven belüliségnél; figyelni kell az új bekerülési érték meghatározásra! 56

57 Kis összegű követelés költségvetési törvény szerint ez a szabály nem változott, évben várhatóan 100 E Ft. Követelés a jogszabályból, jogerős bírói végzésből, ítéletből vagy hatósági határozatból, szerződésből - ide értve a vásárolt és a térítés nélkül átvett követelést is - jogszerűen eredő fizetési igény, amelyet a kötelezett elismert 57

58 és - ellenszolgáltatást is tartalmazó szerződés esetén - a másik fél már teljesített, ilyennek minősül a bevallás alapján megállapított közhatalmi bevételre irányuló, valamint az olyan követelés is, amelyet a kötelezett vitat, de jogszabály alapján azt a fellebbezésre vagy perindításra tekintet nélkül teljesítenie kell; 58

59 Vételár, eladási ár árkiegészítéssel, felárral növelt, engedménnyel csökkentett áfát nem tartalmazó ellenérték; termék esetére a számlában foglalt szolgáltatások (szállítás, rakodás, üzembe helyezés, azonos szolgáltató); tartozékok, tartalék-alkatrészek beszerzéssel egyidőben történő beszerzés esetén; 59

60 Végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetések minden olyan pénzeszköz, melyhez nem kapcsolódik visszafizetési kötelezettség; a jogosulatlanság miatti visszafizetések ez alól a szabály alól kivételek. 60

61 Végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség számfejtett személyi juttatás; teljesítésigazolással ellátott számlázott termékértékesítésért vagy szolgáltatásnyújtásáért fizetendő ellenérték; felvett hitelek, kölcsönök; vissza-fizetendő összeg és kamatai kapott visszatérítendő támogatások, kölcsönök 61

62 Vagyonkezelés (pontosítás) részesedéseknél ide tartozik a központi költségvetési szerv és az MNV Zrt. Megbízási szerződés alapján a tulajdonosi jogok egy részért is gyakorolja Az új Áhsz-ben megjelenő további fogalmak az előzőekben foglaltak kivételével megegyeznek Szt., Áht. és Ávr., Stabilitási törvény által alkalmazott fogalmakkal. 62

63 III. KONKRÉT GAZDASÁGI ESEMÉNYEK 1. Kiadási, bevételek elszámolása 1.1. Előirányzatok könyvelése Legfontosabb számlaösszefüggések 2014-ben Kiadási Eredeti előirányzat és növekedések T 05(1) K 001 Csökkenés T 001 K 05(1) 63

64 Bevételi Eredeti előirányzat és növekedések T 001 K 09(1) Csökkenés T 09(1) K 001 Pénzügyi könyvvitelben előirányzatot nem lehet könyvelni. 64

65 1.2. Kiadási teljesítések Általános szabály Költségvetési számvitel Kötelezettségvállalás állomány-ba vétele T 002 K 052 Számla beérkezés T 052 K 0021 T 0022 K 0532 (végleges) T 5 K 42 Pénzügyi számvitel T 6-7 K 591 T 3641 K 42 levonható áfa T 84 K 42 le nem vonható áfa Számla kiegyenlítés T 053 K 003 T K

66 Szolgáltatási kiadások Költségvetési számvitel T 0021 K 0532 kötelezettségvállalás nettó T 0021 K kötelezettségvállalás áfa Számla beérkezés T 0532 K 0021 T 0022 K 0532 T K 0021 T 0022 K Számla kiegyenlítése T 0533 K 0031, 2, 3 T K 0031, 2, 3 Pénzügyi számvitel T 52 K 4213 T 6-7 K 591 T 3641 K 4213 levonható áfa T 84 K 4213 le nem vonható áfa T 4213 K (áfával növelten) 66

67 Személyi juttatások A legfontosabb eltérés az eddigi elszámolásoktól Pénzügyi számvitel Költségvetési számvitel Kötelezettségvállalás T 0021 K 051(2) Esedékes (végleges) személyi juttatások a bérszámfejtés alapján T 051(2) K 0021 T (2) Nettó személyi juttatások kifizetése T 051(3) K 003 T 53/54 K 4211 T 6-7 K 591 T 4211 K 32/33 67

68 Költségvetési számvitel Illetményelőleg rendezése Egyéb munkáltatói követelés rendezése T 0041 K (követelés kivezetés) Kapcsolódó tétel: bevétel elszámolás Levonások T 051(3) K 003 Pénzügyi számvitel T 4211 K 3654 T 4211 K 3514 T 4211 K 33 68

69 4211. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra következő hónapban: tárgyhó végén: nettó kifizetés Bruttó személyi (53154) illetmény előleg egyéb bevétel (pl. kártérítés) SZJA és egyéb levonások Azutolsó levonási tétel lekönyvelése után a számlának nem lehet egyenlege. 69

70 December havi személyi juttatások elszámolása év végén kizárólag a pénzügyi számvitelben December havi bérköltség elszámolása és a kapcsolódó időbeli elhatárolás T 53/54 K 442 T 6-7 K 591 December havi személyi juttatások decemberi kifizetése T 366 K 32/33 70

71 December havi személyi juttatások utáni közterhek költségként és időbeli elhatárolásként történő elszámolása T 55 K 442 T 6-7 K 591 Januári elszámolás Időbeli elhatárolás kivezetése T 442 K 4211 Decemberi kifizetés átvezetése T 4211 K

72 Januári kifizetés T 4211 K 32/33 Levonások rendezése az előzőek szerint 72

73 1.3. Bevételek Általános szabály Költségvetési számvitel Bevétel növekedése T 0051 v. 2 K 09(3) Bevétel csökkenése T 09(3) K 0051 v. 2 Pénzügyi számvitel T 33 K 35 T 35 - K 33 73

74 Költségvetési támogatás Költségvetési számvitel Követelés könyvelése a teljesítéssel egyidejűleg T K 0041 Teljesítés T 0051 K alaptevékenység Pénzügyi számvitel T 3518 K 921 T 3322 központi K önkormányzati 74

75 Közhatalmi bevételek Beszedő szervezetet megillető Költségvetési számvitel Követelés előírása T 093(2) K 0041 Pénzügyi teljesítés T 005 K 093(3) Pénzügyi számvitel T 3513 K 911 T 33 K 3513 Visszatérítés minden esetben bevétel csökkenés, de csak nulla szintig utána egyéb dologi 75

76 Beszedő szervezetet meg nem illető közhatalmi bevétel Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel Követelésként való elszámolás csak részletező nyilvántartásban Pénzügyi teljesítés Továbbutalás Visszatérítés T 33 K 362 T 362 K 33 76

77 Egyéb működési és felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről és belülről Költségvetési számvitel Követelésként előírása T 0916, 0925, 096, 097(2) K 0041 Teljesítés T 005 K 0916, 0925, 096, 097(3) Pénzügyi számvitel Csak az államháztartáson kívüli tételeket T 35 K 92, 94 T 32/33 K 92, 94 államháztartáson belül T 32/33 K 35 államháztartáson kívül Kapcsolódó tétel: fejlesztési célú bevételeknél: időbeli elhatárolás 77

78 2. Készletek elszámolási szabályai Beszerzés Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel Kötelezettségvállalás előírása T 0021 K nettó összeg T 0021 K Szállítói számla T K 0021 nettó összeg T 0022 K T K 0021 T 0022 K T 211/212/51 K

79 Költségvetési számvitel Kiegyenlítés T K T K 003 Pénzügyi számvitel T 4213 K 32/33 79

80 Egyéb állomány növekedések Költségvetési számvitel Raktári többlet Pénzügyi számvitel T 21 - K 923 Térítés nélkül átvett készletek Követelés fejében átvett készletek T 0041 K 09(2) követelés kivezetés T 21 - K 942 és T 942 K 443 T 221 K 35 Kapcsolódó tétel: veszteség jellegű különbözet, behajthatatlan követelésként 80

81 Egyéb állománycsökkenések Költségvetési számvitel Anyagfelhasználás Értékesítés Könyv szerinti érték kivezetése Követelés előírása T K 0041 T K 0041 áfa Pénzügyi számvitel T 51- K 211 T 617 K 591 T 51/813 K 21 T 6/7 K 591 T 3514 K 91/92 T 3514 K 3642 Pénzügyi teljesítés T K T K áfa T 32/33 K

82 Selejtezés Költségvetési számvitel Térítés nélküli átadás Pénzügyi számvitel T 84 K 21 T 86 K 21 82

83 3. Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozásainak elszámolásai Beruházások Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel 1. Kötelezettségvállalás állományba vétele nettó összeg T 0021 K áfa T 0021 K

84 Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel 2. Szállítói számla beérkezése nettó összeg T K és T 0022 K áfa T K 0021 T 0022 K T 11/151 K T 3641 K 4216 levonható áfa T 84 K 4216 le nem vonható áfa

85 Költségvetési számvitel 3. Szállítói számla kiegyenlítése nettó összeg T K 0031, 2, áfa T K 0031, 2, 3 T 0022 K Beruházások aktiválása Pénzügyi számvitel T 4216 K (áfával növelten) T 11/ K 151 Felújításnál a 151. számla helyett a 152. számlát kell alkalmazni 85

86 Egyéb állományváltozások Növekedések Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel Térítés nélküli átvétel és többlet Átminősítés új készletből Átminősítés használatba vett készletből Vagyonkezelésbe vétel T 11/ K 942 T 942 K 443 időbeli elhatárolás (rendezés évente terv szerinti értékcsökkenéssel) T 151 K 21 T K 51 T 591 K 617 T 11/ K 412 bruttó érték T 412 K értékcsökkenés és Kapcsolódó tétel: sajátos visszapótlási kötelezettség 86

87 Költségvetési számvitel Követelés fejében átvett eszközök Követelés kivezetése T 0041 K 09(2) Pénzügyi számvitel T K 35 87

88 Csökkenések Költségvetési számvitel Terv szerinti értékcsökkenés Terven felüli értékcsökkenés Pénzügyi számvitel T 56 K T 6-7 K 591 Értékesítés o Bruttó érték és értékcsökkenések kivezetése o Kiszámlázott eladási ár T K T K 0041 áfa T 84 K T 84 K 11/ bruttó érték T K 84 értékcsökkenés T T 3515 K 92 T 3514 K 3642 működés 88

89 Költségvetési számvitel o Pénzügyi teljesítés T K T K áfa Térítés nélküli átadás Pénzügyi számvitel T 32/33 K 3514, 3515 T 86 K 11/ bruttó érték T K 86 értékcsökkenés

90 Kiselejtezett immateriális javak és tárgyi eszközök elszámolása Költségvetési számvitel terven felüli értékcsökkenés elszámolása az eszköz bruttó értékének és értékcsökkenésének kivezetése Pénzügyi számvitel T 84 K T K 11,

91 4. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos sajátos elszámolások Fizetési számlák Fejezeti kezelésű előirányzatok fizetési számlái Kincstári technikai, lebonyolítási, beszedési számlák (ellenszámla 362 és 361) 91

92 Költségvetési támogatás elszámolása Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel T 3327 K 361 T 361 K 3327 Bevételek elszámolása Kiadások elszámolása 92

93 IV. RENDEZŐ MÉRLEGGEL KAPCSOLATOS ÉVI FELADATOK Az átfordító, rendező mérleggel kapcsolatos feladatok A folyamat három irányú zárás előtti feladatok rendező tételek átfordítás Megjelent! 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet 93

94 2013. zárás előtti feladatok Leltározási feladatok Fordulónap XII. 31. Nincs felmentés, korábbi felmentések nem érvényesek Selejtezési lehetőségek felülvizsgálata Függő, átfutó tételek rendezése Követelés, kötelezettség megbontása Zárótételek részletezése 94

95 Függő, átfutó, kiegyenlítő tételek Azonosítás XII. 31-ig, ha ez nem lehetséges akkor XII. 31-én dologi kiadásként, vagy intézményi működési bevételként kell elszámolni, Ennek maradványra gyakorolt hatása, Téves elszámolásból adódó függő tételeket is el kell számolni dologi kiadásként és intézményi működési bevételként, DE ezeket a tételeket fel kell venni követelésnek vagy kötelezettségnek, Idegen pénzeszközöknek és támogatási programok lebonyolítási számláknak ne maradjon egyenlegük 95

96 96 KONZULTÁCIÓS KÉRDÉSEK

97 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Gazdasági ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság Intézményfelügyeleti és Számviteli Főosztály Szamkó Józsefné főosztályvezető Postacím: 1440 Budapest, Pf. 1. Telefon: (06 1) Mobil: (06 30) KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 97

98 98

2014.02.21. 1. NAP AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÚJ SZÁMVITELI RENDSZERÉNEK SZABÁLYAI

2014.02.21. 1. NAP AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÚJ SZÁMVITELI RENDSZERÉNEK SZABÁLYAI A könyvvitel csak akkor éri meg a ráfordított munkát, és a könyvviteli rendszer csak akkor érdemli meg a tudományos tekintélyt, ha alkalmas a gazdálkodás eredményeinek kimutatására. (Magyary Zoltán) 1.

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság Szakmai nap 2014. január 29. Az államháztartás új számviteli rendszerének szabályai

Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság Szakmai nap 2014. január 29. Az államháztartás új számviteli rendszerének szabályai Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság Szakmai nap 2014. január 29. Az államháztartás új számviteli rendszerének szabályai 2 Jogszabályi háttér Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.

Részletesebben

A könyvvitel csak akkor éri meg a ráfordított munkát, és a könyvviteli rendszer csak akkor érdemli meg a tudományos tekintélyt, ha alkalmas a gazdálkodás eredményeinek kimutatására. (Magyary Zoltán) AZ

Részletesebben

V. Szakmai Konferencia Az államháztartási számvitel és a belső ellenőrzés kapcsolata Budapest, 2014. december 9.

V. Szakmai Konferencia Az államháztartási számvitel és a belső ellenőrzés kapcsolata Budapest, 2014. december 9. Belső Ellenőrök Társasága V. Szakmai Konferencia Az államháztartási számvitel és a belső ellenőrzés kapcsolata Budapest, 2014. december 9. Ma, amikor az üzleti kimutatások korát éljük, elengedhetetlen

Részletesebben

Aktuális gazdasági események

Aktuális gazdasági események Magyar Könyvvizsgáló Kamara Budapesti tagozata Nincs szükség arra, hogy az ember egy személyben tudjon mindent, de ismernie kell, hol és hogyan tudja bármelyik kérdésre megtalálni a választ. (Adam J. Jackson)

Részletesebben

Az államháztartás számviteli rendszerének alapjai Értelmező rendelkezések Követelés: az a jogszabályból, jogerős bírói végzésből, ítéletből vagy

Az államháztartás számviteli rendszerének alapjai Értelmező rendelkezések Követelés: az a jogszabályból, jogerős bírói végzésből, ítéletből vagy Az államháztartás számviteli rendszerének alapjai Értelmező rendelkezések Követelés: az a jogszabályból, jogerős bírói végzésből, ítéletből vagy hatósági határozatból, szerződésből ide értve a vásárolt

Részletesebben

A 2014. évi államháztartási számvitel alkalmazása a gyakorlatban

A 2014. évi államháztartási számvitel alkalmazása a gyakorlatban számvitel alkalmazása a 2 A PÉNZÜGYI SZÁMVITEL A vállalkozások számviteléhez hasonló felépítés: 1-4. számlaosztály : nemzeti vagyonhoz igazodó mérlegszámlák 5-9. számlaosztály: eredményszámlák 5. számlaosztály:

Részletesebben

Számlarend. Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve

Számlarend. Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve Számlarend Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve Számlarend Tartalomjegyzék I. Általános rész... 1 1. A Számlarend célja... 1 2. A Számlarenddel szembeni követelmények...

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszeréről néhány gondolat. Az államháztartás új számvitele 2

Az államháztartás új számviteli rendszeréről néhány gondolat. Az államháztartás új számvitele 2 Az államháztartás új számviteli rendszeréről néhány gondolat Az államháztartás új számvitele 2 Jogszabályi háttere: A 307/2013. (VIII.14.) Kormányrendelettel módosított 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet.

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája (nem költségvetési szervnél dolgozó mérlegképes könyvelők részére) Államháztartási szakterület 2014. (4X45 perc)

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület Nem költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára 2013. 1 A

Részletesebben

Számviteli szabályozás

Számviteli szabályozás Dr. Pál Tibor 2012.09.10. Számviteli szabályozás 2. ELŐADÁS SZÁMVITELI ALAPELVEK SZÁMVITELI POLITIKA Számviteli alapelvek Az alapelvek szükségessége A megbízható és valós összkép igénye Számviteli Számvitel

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI Kézdi Árpád Államháztartási Szabályozási Főosztály Államháztartási Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Számviteli törvény 5. Az államháztartás

Részletesebben

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve Az egyedi értékelés elve sajátos érvényesülésére figyelmet kell szentelni a számviteli törvény végrehajtási rendeletének 31/A. -a szerinti egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetében.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása Pénzügyi számvitel II. előadás Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása A befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET 249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET 2012. február 15. Pécs ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Megnevezések pontosítása nemzetiségek miatt 1, 7 nemzeti vagyon 24 (1) Elemi

Részletesebben

S Z Á M L A R E N D. Iktatószám: 05-5/237/2015. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

S Z Á M L A R E N D. Iktatószám: 05-5/237/2015. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Számlarend 2015 Iktatószám: 05-5/237/2015. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala S Z Á M L A R E N D Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Számlarend

Részletesebben

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni.

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni. 5. Amennyiben a szerv nem rendelkezik olyan nyilvántartási rendszerrel, melynek használatával egyegy gazdasági esemény hatása egyszerre jelenhet meg mind a főkönyvi, mind az analitikus nyilvántartásban,

Részletesebben

Repeticio est mater studionum Ismétlés a tudás anyja! Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2014. 1. Aktuális számviteli kérdések 1.1. Az államháztartás

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL ÚJ ÁHSZ Az államháztartás számvitele a költségvetési számvitelből és a pénzügyi számvitelből áll. Új Áhsz. 3. 2 MINDEN A 0. SZÁMLA- OSZTÁLYBAN ELLENSZÁMLÁVAL SZEMBEN KERÜL ELSZÁMOLÁSRA!

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz 3.) Sorolja fel a könyvviteli zárlati teendőket! Ismertese a főkönyvi kivonat fogalmát, tartalmát és egyezőségeit! Mutassa be a mérleg és eredményszámlák zárását, a nyitást és a nyitás utáni rendező tételeket!

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2015. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) Dr. Vedres Attila

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN. I. kötet

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN. I. kötet Lilliné Fecz Ildikó ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN I. kötet 2014 Budapest, 2014 Szerző: Lilliné Fecz Ildikó ISBN 978-963-638-465-4 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk a segédlet használatához A segédlet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XIII. fejezete

Részletesebben

Mohl Gergely. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html

Mohl Gergely. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html Mohl Gergely Tárgyi eszközök I. (TK 95.-109.) 2008. szeptember 29. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html Megbízható, valós összkép követelménye (Sztv. 4. (2) Vállalkozás folytatásának elve Tartalmi elvek

Részletesebben

A 2014. évi számviteli változásokkal kapcsolatos ellenırzési feladatok. Ivacs Balázs 2013. december 11.

A 2014. évi számviteli változásokkal kapcsolatos ellenırzési feladatok. Ivacs Balázs 2013. december 11. A 2014. évi számviteli változásokkal kapcsolatos ellenırzési feladatok Ivacs Balázs 2013. december 11. 1 1 Jogszabályi elıírások Az államháztartás számvitelérıl szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet új

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány A tevékenységét 2010-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége:. A vállalkozás közhasznú alapitványként működik, a törzstőke nagysága 200 ezer Ft. Székhelye: 7100 Szekszárd Rákóczi utca 41. A társaság

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Számviteli törvény módosítása

Számviteli törvény módosítása Dr. Gróf Gabriella Évközi módosítás: 2012. évi CXLVI. törvény 2012. évi CLXXVIII. törvény Szabályok hatályba lépése 2013. 01, 01., de a rendelkezések jelentős része 2012-re is alkalmazható Mikrogazdálkodói

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök Pénzügyi számvitel V. előadás Követelések, pénzeszközök A követelés fogalma jogszerű teljesített elfogadott, elismert pénzben kifejezett, kifejezhető FIZETÉSI IGÉNY Tágan értelmezve A számviteli szempontból

Részletesebben

Számviteli politika Számviteli alapelvek

Számviteli politika Számviteli alapelvek Számviteli politika Számviteli alapelvek 1 Számviteli politika 2 Áhsz. 20. Számviteli politika (50. ) A költségvetési és a pénzügyi számvitel alkalmazásával kapcsolatos sajátos szabályokat, előírásokat,

Részletesebben

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A zárlat célja Üzleti számvitel XXIII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 u Általánosan:

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika Jóváhagyta: Bukta László elnök A számviteli politika

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Számvitel alapjai XI. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 A zárlat célja Általánosan:

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

Határozati javaslat melléklete

Határozati javaslat melléklete Határozati javaslat melléklete I. Számviteli beszámoló Általános rész A MUNKÁCSY-TRILÓGIÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY tevékenységét 2001-ben kezdte meg. A közalapítvány célja kulturális tevékenység, a kulturális

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is,

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a kölcsön törlesztésekre vonatkozóan alkalmazni kell a Bevételek analitikus nyilvántartási füzetét, mely segítségével nyomon

Részletesebben

ESETTANULMÁNY KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 2014. 01. 01. FORDULÓNAPI RENDEZŐ MÉRLEGÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ

ESETTANULMÁNY KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 2014. 01. 01. FORDULÓNAPI RENDEZŐ MÉRLEGÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ ESETTANULMÁNY KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 2014. 01. 01. FORDULÓNAPI RENDEZŐ MÉRLEGÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ I. A 2013. évi éves költségvetési beszámoló összeállítása előtti feladatok Egy központi költségvetési

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgáló Kamara Budapesti tagozata. Speciális feladatok a költségvetési szervek számvitelében. Költségvetési Klub. 2014. február 20.

Magyar Könyvvizsgáló Kamara Budapesti tagozata. Speciális feladatok a költségvetési szervek számvitelében. Költségvetési Klub. 2014. február 20. Magyar Könyvvizsgáló Kamara Budapesti tagozata Speciális feladatok a költségvetési szervek számvitelében Költségvetési Klub 2014. február 20. Témakörök I. Kormányzati funkciók és szakfeladatok kapcsolata

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K,

A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K, A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K, k ü lö n ö s tek in tettel a z év v ég i érték elésre. K észítette: dr. A dorján Csaba egyetem i adjunktus B CE Pénzügyi Szám vitel Tanszék Az oktatási

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1103 Budapest Kőér 2/B Adószám: 18191970-1-42 Bíróság nyilvántartási szám: 60.092 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2008.03.28 Általános rész A tevékenységét 2006-ben

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Számviteli politika

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Számviteli politika Kötelező érvényű szabályzat sablonok Számviteli politika Tartalomjegyzék: Általános elvi, eljárási, módszerbeli kérdések 1. A beszámolás rendje 2. A könyvvezetés végrehajtása 3. Módszerek és eljárások

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2014. A tematika összeállítói Dr. Boros Richárd (2. Fejezet) Hajdics Antónia Amália

Részletesebben

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása Az év végi zárlati tételek könyvelési rendje 1. Előirányzat számlák zárása a) kiadási előirányzatok közgazdasági osztályozás szerint T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái K 496 Előirányzatok

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 7633 Pécs, Kőrösi Csoma Sándor utca 7/A. Adószám: 18503962-1-02 Cégjegyzékszám: Pk-.6-0.026/2013 KSH: 18503962-9499-569-02 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Pécs, 2014.03.18.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE Számviteli kézikönyvek KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE 2011 Budapest, 2011 Szerző: Szamkó Józsefné Lektor: Lilliné Fecz Ildikó ISBN 978 963 638 389 3 ISSN 1787 7342 Kiadja a SALDO

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1970-06 Könyvvezetés és beszámolókészítés A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Könyvvezetési

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Az Államháztartás számviteli rendszerének 2014. évi változása

Az Államháztartás számviteli rendszerének 2014. évi változása Az Államháztartás számviteli rendszerének 2014. évi változása Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. Rendelet = Új Áhsz. 13-12-06 2 Hatályát veszti a) az államháztartás szervezetei

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

SEGÉDLET AZ IDŐKÖZI MÉRLEGJELENTÉS (01-R ŰRLAPOK) KITÖLTÉSÉHEZ

SEGÉDLET AZ IDŐKÖZI MÉRLEGJELENTÉS (01-R ŰRLAPOK) KITÖLTÉSÉHEZ SEGÉDLET AZ IDŐKÖZI MÉRLEGJELENTÉS (01-R ŰRLAPOK) KITÖLTÉSÉHEZ Bevezetés A segédlet két lehetséges megoldási javaslatot ismertet a könyvviteli és nyilvántartási számlák továbbontásából, illetve a részletező

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMLAREND

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMLAREND Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMLAREND Hatályos: 2014. január 1-től Jóváhagyom: Kzítette: Megoldás 2006. Kft. 9082 Nyúl, Árpád u. 17. dr. Szigethy Balázs jegyző TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLAREND

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A könyvviteli rendszer működése 52. lecke A KÖNYVVEZETÉS (KÖNYVVITEL)

Részletesebben

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Készítette: Dr. Király Eszter Gazdasági vezető Budapest, 2013. április Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015.

Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015. Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015. Jóváhagyta : Bak Tibor intézményvezető Készült az államháztartás számviteléről szóló többször módosított 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben