AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÚJ SZÁMVITELI RENDSZERÉNEK SZABÁLYAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÚJ SZÁMVITELI RENDSZERÉNEK SZABÁLYAI"

Átírás

1 A könyvvitel csak akkor éri meg a ráfordított munkát, és a könyvviteli rendszer csak akkor érdemli meg a tudományos tekintélyt, ha alkalmas a gazdálkodás eredményeinek kimutatására. (Magyary Zoltán) AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÚJ SZÁMVITELI RENDSZERÉNEK SZABÁLYAI

2 1. NAP 2

3 I. AZ ÚJ SZÁMVITELI VÁLTOZÁSOK LÉNYEGI ELEMEI 1. Jogszabályi alapok 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet új Áhsz. 307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelet (módosítás) 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet rendező mérleg 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet kötelező gazdasági események 3

4 2. A változások okai, céljai és eszköz rendszere Célja és indoka egységesítés Teljesítményelvű és pénzforgalmi szabályok együttes megjelenése, Vagyonértékelés EU szabályok 4

5 Eszközrendszere, módszerei Egyetlen kormányrendelet minden szereplőre, Választási lehetőség korlátozása, Két fajta számvitel kialakítása és ennek kapcsolatrendszere, Szt. szabályainak átvétele Kötelezően előírt könyvelési tételek Áht. és Ávr. szabályok kialakítása 5

6 3. Számviteli alapelvek A számviteli alapelveket az új Áhszben foglalt sajátosságokkal kell alkalmazni. Az Szt. előírásait ennél a témakörnél ott kell figyelembe venni, ahol az új Áhsz. nem ír elő eltérő szabályozást. Az Szt. szerinti előírásokat kell teljes körűen alkalmazni következetesség alapelve; 6

7 folytonosság alapelve; tartalom elsődlegessége a formával szemben alapelv; bruttó elszámolás alapelve; lényegesség alapelve; világosság alapelve; valódiság alapelve. 7

8 Eltéréssel kell alkalmazni vállalkozás folytatásának elve figyelembe kell venni a beszámolási időszakban bekövetkezett szervezeti és feladatváltozásokat teljesség elve figyelembe kell venni, hogy a költségvetés naptári évre készül 8

9 óvatosság elve a költségvetési szervek a céltartalékra vonatkozó szabályokat nem alkalmazhatják összemérés elve a költségvetési számvitelben a költségvetési és vállalkozási maradvány megállapításakor a bevételeket és kiadásokat tevékenységenként elkülönítve kell figyelembe venni 9

10 egyedi értékelés elve sajátosan kell alkalmazni az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetén időbeli elhatárolás elve a költségvetési számvitelben ez az alapelv nem alkalmazható, de a pénzügyi számvitelben kötelező 10

11 költség-haszon összevetésének elve nem alkalmazható ez az alapelv azoknál az információknál, amelyek előállítását, szolgáltatását jogszabály írja elő 11

12 4. Számviteli politika és a kapcsolódó szabályzatok Szabályozandó témakörök Szt. szerint A költségvetési szervre vonatkozó jellemző szabályok, előírások, módszerek Értékelési feladatok Értékvesztés Terven felüli értékcsökkenés! értékhelyesbítés 12

13 Lényeges, nem lényeges Jelentős, nem jelentős Választási, minősítési lehetőségek meghatározása, ezek megváltoztatási feltételei Áhsz. szerint kötelező a költségvetési szerveknek szabályozniuk: Általános költségek és kiadások felosztási módját, mutatókat, vetítési alapokat Mérlegkészítés időpontját 13

14 Kapcsolódó szabályzatok Eszközök és források értékelési szabályzata Eszközök és források leltározási szabályzata Önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat Pénzkezelési szabályzat 14

15 5. Számlakeret, számlarend Egységes számlakeret Áhsz. 16. számú melléklet kizárólag Számlatükör csak alábontásra van lehetőség Számlarend a Számlakeret alapján minden költségvetési szervnek kötelező elkészíteni Kötelező tartalmi elemei Minden alkalmazásra kijelölt számla számjele és annak megnevezése 15

16 A számla tartalma (kizárólag abban az esetben, ha az adott főkönyvi számláról az Áhsz. nem rendelkezik) Főkönyv-analitika kapcsolata (14. számú melléklet!) Bizonylati rend Felelősség: képviseletre jogosult személy Időhatár 90 nap Kapcsolat a rovat/tételrenddel, sajátos egyeztetések 16

17 6. Rovat/tételrend, szakfeladatrend Rovat/tételrend tartalmi előírásai Áhsz. 15. számú melléklet Kiadások, bevételek beazonosítása Új jelölési rend Költségvetés, zárszámadás alapjai Eltérések a évi kiemelt előirányzatoktól 17

18 Szakfeladatrend Jelenlegi 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet költségek és eredmény szemléletű bevételek elszámolásánál Cofog rendszer Classification of the Functions of Government Funkciók Az állam működési kiadásai Jóléti kiadások 18

19 Gazdasági kiadások Adósságszolgálat A pénzforgalmi elszámolásoknál lesz jelentősége NGM rendelet még hiányzik 19

20 II. AZ ÚJ ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITELI RENDSZER Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel Kiadások bevételek elszámolása Teljesítmény alapú elszámolás a kettős könyvvitel rendszerében Tervezés és zárszámadás alapja Vagyon egységes elszámolása, a feladat-ellátás teljesítményének megállapítása 20

21 1. Költségvetési számvitel Könyvvezetés jellemzői bevételi és kiadási előirányzatok alakulására; követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek alakulásán; bevételi és kiadási teljesítésekre. kiható gazdasági eseményekről magyar nyelven, kettős könyvvitel szabályai szerint, forintban; folyamatos; zárt rendszerű; áttekinthető nyilvántartás vezetése, melyet a költségvetési év végével le kell zárni. 21

22 További szabályok 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályon belül a számlacsoportban vezetett számlákon; részletező, analitikus nyilvántartást kell vezetni, ahol a beszámolóhoz nem elegendő az adott főkönyvi számla adata, ennek minimum tartalmát az új Áhsz. 14. számú melléklete tartalmazza; 22

23 egységes rovatrend (Áht. előírás); ettől eltérni nem lehet; saját hatáskörben lehetséges további alábontás; tartalmi előírásokat az új Áhsz. 15. számú melléklete tartalmazza nem lesz ehhez évente útmutató. a könyvvezetés a 05 és 09. számlacsoportokon valósul meg; 23

24 minden számlacsoportot tovább kell bontani előirányzati számlákra (bevétel/kiadás); követelések nyilvántartási számlákra; kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartási számlákra; teljesítés nyilvántartási számlákra (bevétel/kiadás). 24

25 Előirányzatok nyilvántartásának számviteli elszámolása bevételi/kiadási előirányzatok nyilvántartási számláján; minden rovat/tételhez kapcsolódik egy előirányzat számla 1 végű; gazdasági események eredeti előirányzat; módosítás (növelés); átcsoportosítás (±); zárolás; törlés. 25

26 kivétel: tartalékok K 512 rovat, itt csak előirányzati számla van! zárási feladat 001. Előirányzat nyilvántartási ellenszámlával szemben; csak közgazdasági osztályozás szerinti elszámolás van (funkcionális osztályozás csak a teljesítésnél van)! analitikus (részletező) nyilvántartás új Áhsz. 14. számú melléklete szerint 26

27 Követelések nyilvántartásának könyvelése 09. számlacsoporton belül 2 végű; gazdasági események nyitás nyitó-rendező tételek keretében növekedések előírás; vásárlás; átvétel; 27

28 elszámolt értékvesztés visszaírása; devizás tételeknél árfolyamváltozás miatti növekedés. csökkenések behajthatatlanná válás; értékesítés; átadás; elengedés; elszámolt értékvesztés; 28

29 devizás tételeknél árfolyamváltozás miatti csökkenés. teljesítések csak az év végi zárás keretében! megbontás költségvetési évben esedékes; költségvetési évet követően esedékes [új Áhsz. 43. (4) bekezdés]; behajthatatlan követelés; egyéb állományváltozások; értékvesztés. 29

30 váltóval kiegyenlített követelés; Analitikus nyilvántartás kell! 14. számú melléklet Szt. szerinti biztos (jövőbeni) követelés 03. számla Szt. 3. (8) bekezdés 17. és 18. pont Ilyenek pl. kapott garanciák, óvadékok, kapott fedezet, kapott biztosíték függő követelések 30

31 Biztos jövőbeni követelések (szerződés teljesítéstől függ) határidős adásvételi ügyletek swap ügyletek 31

32 Kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek fogalmak más fizetési kötelezettség [Áht. 36. (2) bekezdés]; végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség. 05. számlacsoporton belül 2 végű; 32

33 gazdasági események nyitás nyitó-rendező tételek keretében növekedések keletkezése; árfolyam-változás (devizás tételeknél). csökkenések más általi átvállalás; elengedés; árfolyam-változás (devizás tételeknél). 33

34 végleges kötelezettségvállalások átvezetése számlára kivételek: kölcsönök, visszatérítendő támogatások. teljesítések csak év végén zárás keretében analitikus nyilvántartás; számlák alábontása; 34

35 Szt. szerinti biztos (jövőbeni) kötelezettségek elszámolása Szt. 3. (8) 14. és 15. pont, 04. számla; Pl. le nem zárt peres ügy, óvadék, swap ügylet, váltóval kiegyenlített kötelezettség. 35

36 Teljesítések nyilvántartásának könyvelése 05. számlacsoporton és 09. számlacsoporton belül a 3 végű ellenszámlák 003. és 005 ezen belül történik meg az ún. funkcionális osztályozás COFOG szerint 36

37 gazdasági események kiadás, bevételi teljesítés rovat/tételrendnek megfelelően; könyvvilegesen teljesítésként kötelezően elszámolandó tételek nettó finanszírozás során levont és megfizetett közterhek; engedményezés (banki, európai uniós); 37

38 előző évi maradványok igénybevételének elszámolása nyitó-rendező tételek között (nem kell bevárni a jóváhagyást); vásárolt, kapott utalványok, bérletek kiadása a foglalkoztatottak, ellátottak részére (ide kell érteni a megsemmisült, érvénytelenített utalványok állományból történő kivezetését). 38

39 Kiegészítés 307-es szerint megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátásokat, a kifizetőhelyi költségtérítést nem a társadalombiztosítási pénzügy alapjait terhelő kifizetéseket követelés kötelezettség beszámítását, egymással szembeni rendezését. 39

40 külföldi pénzértékre szóló követelés, kötelezettség pénzügyi teljesítésének forint értékét az MNB által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani [Szt. 60. (5) bekezdés]. Megszűnik a választási lehetőség. 40

41 központosított illetményszámfejtés Kincstár által megküldött könyvelési értesítők szerint kell a K 1-2 rovatokhoz kapcsolódóan könyvelni legalább negyedévente kötelező az egyeztetés; helyesbítő könyvelési értesítő. 41

42 térítményezés tárgyévi kiadás és bevétel visszatérítésnél, visszafizetésnél követelés, kötelezettség módosítása; kivétel: közhatalmi bevétel, visszatérítendő támogatás és kölcsön. 42

43 307-esnél bármely időpontban történő visszatérítést úgy kell könyvelni, ha negatív lenne akkor 0-ra kell korrigálni és a különbözetet a K 355. Egyéb dologi kiadások között kell elszámolni követelés és kötelezettségvállalás nélkül nem lehet teljesítést könyvelni!!! 43

44 év végi zárás teljesítési számlák év végi záró egyenlegét kiadások esetén a kötelezettségvállalásokkal bevételek esetén a követelésekkel szemben kell zárni. lesznek még kötelező egyeztetések 17. számú melléklet! 44

45 egyéb zárlati feladatok havonta feladás; negyedévente 0033 számlán nyilvántartott általános kiadások felosztása alaptevékenységre vállalkozási tevékenységre 45

46 korábbi (2013.) szabályokban meglévő függő, átfutó és kiegyenlítő tételeket nem lehet könyvelni a költségvetési számvitelben! Itt majd lesz egy speciális egyeztetés a 17. számú melléklet szerint. 46

47 2. Pénzügyi számvitel Célja, általános jellemzői vagyonnak és annak összetételének áttekinthető bemutatása a teljes államháztartási szektorban; a tevékenység eredménye valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartása; 47

48 beszámoló megbízható és valós összképet mutató elkészítésének biztosítása; egységes számlakeret alkalmazása 1-9. számlaosztályban kettős könyvvitel alkalmazása; 1-4. számlaosztály: nemzeti vagyonhoz igazodó mérlegszámlák; 5-9. számlaosztály: eredményszámlák; 0. számlaosztályon belül 01. és 02. számlacsoportok; 48

49 analitikus nyilvántartások a 14. számú mellékletben; nettó módon (térítményezések) elszámolt tételeknél pénzeszközök ráfordításokkal, eszközzel való szembeállítás. 49

50 itt kell elszámolni az Áht. 72. (2) bekezdésben megjelölt gazdasági eseményeket (korábbi függő, átfutó, kiegyenlítő tételek) 36. Sajátos elszámolások számlacsoport. 50

51 költségek elszámolása elsődlegesen költségnemenként 5. számlaosztály; másodlagosan 6-7. számlaosztályokban; 7. számlaosztályt szakfeladatonként kell továbbtagolni (nem lesz kötelező minden szervezetnek). A mérlegtételeknél és az értékelésnél bekövetkezett változások a beszámoló résznél a 2. napon. 51

52 Fontosabb fogalmak Behajthatatlan követelés végrehajtás során nincs megfelelő fedezet (óvatosság elvéből következő vélelmezés kérdésköre új szabály az államháztartásban); felszámolási eljárás, csődeljárás, önkormányzati adósság rendezési eljárás során elengedtek ez a szabály nem írja felül az Áht. követelés elengedésre vonatkozó szabályait; 52

53 amelyre a felszámoló által adott írásbeli igazolás (nyilatkozat) szerint nincs fedezet; amelyre a felszámolás, adósságrendezés nem nyújt fedezetet; amelyet bíróság előtt nem lehet érvényesíteni; amely a hatályos jogszabályok alapján elévült; 53

54 kisösszegű követelésnél (nem változnak a jelenlegi szabályok) ráfordítások várható behajtási összeg aránya; az adós igazoltan nem lelhető fel. Informatikai eszköz (1. (1) bekezdés 2. pont) az ilyen eszközök tételes felsorolása. 54

55 Jelentős összegű hiba a hiba megállapítás évében; az ellenőrzések során ugyanazon költségvetési évet érintő hibák, hibahatások (előjeltől független) együttes értéke eléri vagy meghaladja: a költségvetési év mérlegfőösszegének 2%-át; vagy, ha a mérlegfőösszeg 2%-a meghaladja a 100 millió forintot, akkor a 100 millió Ft-ot!!! 55

56 Kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök 200 E Ft egyedi értéket meg nem haladó bekerülési értékű ebbe a körbe tartozó eszközök (éven túli elhasználódás) Fontos új szabályok nincs választási lehetőség, az értékhatár a meghatározó; választási lehetőség továbbra is van az éven belüliségnél; figyelni kell az új bekerülési érték meghatározásra! 56

57 Kis összegű követelés költségvetési törvény szerint ez a szabály nem változott, évben várhatóan 100 E Ft. Követelés a jogszabályból, jogerős bírói végzésből, ítéletből vagy hatósági határozatból, szerződésből - ide értve a vásárolt és a térítés nélkül átvett követelést is - jogszerűen eredő fizetési igény, amelyet a kötelezett elismert 57

58 és - ellenszolgáltatást is tartalmazó szerződés esetén - a másik fél már teljesített, ilyennek minősül a bevallás alapján megállapított közhatalmi bevételre irányuló, valamint az olyan követelés is, amelyet a kötelezett vitat, de jogszabály alapján azt a fellebbezésre vagy perindításra tekintet nélkül teljesítenie kell; 58

59 Vételár, eladási ár árkiegészítéssel, felárral növelt, engedménnyel csökkentett áfát nem tartalmazó ellenérték; termék esetére a számlában foglalt szolgáltatások (szállítás, rakodás, üzembe helyezés, azonos szolgáltató); tartozékok, tartalék-alkatrészek beszerzéssel egyidőben történő beszerzés esetén; 59

60 Végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetések minden olyan pénzeszköz, melyhez nem kapcsolódik visszafizetési kötelezettség; a jogosulatlanság miatti visszafizetések ez alól a szabály alól kivételek. 60

61 Végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség számfejtett személyi juttatás; teljesítésigazolással ellátott számlázott termékértékesítésért vagy szolgáltatásnyújtásáért fizetendő ellenérték; felvett hitelek, kölcsönök; vissza-fizetendő összeg és kamatai kapott visszatérítendő támogatások, kölcsönök 61

62 Vagyonkezelés (pontosítás) részesedéseknél ide tartozik a központi költségvetési szerv és az MNV Zrt. Megbízási szerződés alapján a tulajdonosi jogok egy részért is gyakorolja Az új Áhsz-ben megjelenő további fogalmak az előzőekben foglaltak kivételével megegyeznek Szt., Áht. és Ávr., Stabilitási törvény által alkalmazott fogalmakkal. 62

63 III. KONKRÉT GAZDASÁGI ESEMÉNYEK 1. Kiadási, bevételek elszámolása 1.1. Előirányzatok könyvelése Legfontosabb számlaösszefüggések 2014-ben Kiadási Eredeti előirányzat és növekedések T 05(1) K 001 Csökkenés T 001 K 05(1) 63

64 Bevételi Eredeti előirányzat és növekedések T 001 K 09(1) Csökkenés T 09(1) K 001 Pénzügyi könyvvitelben előirányzatot nem lehet könyvelni. 64

65 1.2. Kiadási teljesítések Általános szabály Költségvetési számvitel Kötelezettségvállalás állomány-ba vétele T 002 K 052 Számla beérkezés T 052 K 0021 T 0022 K 0532 (végleges) T 5 K 42 Pénzügyi számvitel T 6-7 K 591 T 3641 K 42 levonható áfa T 84 K 42 le nem vonható áfa Számla kiegyenlítés T 053 K 003 T K

66 Szolgáltatási kiadások Költségvetési számvitel T 0021 K 0532 kötelezettségvállalás nettó T 0021 K kötelezettségvállalás áfa Számla beérkezés T 0532 K 0021 T 0022 K 0532 T K 0021 T 0022 K Számla kiegyenlítése T 0533 K 0031, 2, 3 T K 0031, 2, 3 Pénzügyi számvitel T 52 K 4213 T 6-7 K 591 T 3641 K 4213 levonható áfa T 84 K 4213 le nem vonható áfa T 4213 K (áfával növelten) 66

67 Személyi juttatások A legfontosabb eltérés az eddigi elszámolásoktól Pénzügyi számvitel Költségvetési számvitel Kötelezettségvállalás T 0021 K 051(2) Esedékes (végleges) személyi juttatások a bérszámfejtés alapján T 051(2) K 0021 T (2) Nettó személyi juttatások kifizetése T 051(3) K 003 T 53/54 K 4211 T 6-7 K 591 T 4211 K 32/33 67

68 Költségvetési számvitel Illetményelőleg rendezése Egyéb munkáltatói követelés rendezése T 0041 K (követelés kivezetés) Kapcsolódó tétel: bevétel elszámolás Levonások T 051(3) K 003 Pénzügyi számvitel T 4211 K 3654 T 4211 K 3514 T 4211 K 33 68

69 4211. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra következő hónapban: tárgyhó végén: nettó kifizetés Bruttó személyi (53154) illetmény előleg egyéb bevétel (pl. kártérítés) SZJA és egyéb levonások Azutolsó levonási tétel lekönyvelése után a számlának nem lehet egyenlege. 69

70 December havi személyi juttatások elszámolása év végén kizárólag a pénzügyi számvitelben December havi bérköltség elszámolása és a kapcsolódó időbeli elhatárolás T 53/54 K 442 T 6-7 K 591 December havi személyi juttatások decemberi kifizetése T 366 K 32/33 70

71 December havi személyi juttatások utáni közterhek költségként és időbeli elhatárolásként történő elszámolása T 55 K 442 T 6-7 K 591 Januári elszámolás Időbeli elhatárolás kivezetése T 442 K 4211 Decemberi kifizetés átvezetése T 4211 K

72 Januári kifizetés T 4211 K 32/33 Levonások rendezése az előzőek szerint 72

73 1.3. Bevételek Általános szabály Költségvetési számvitel Bevétel növekedése T 0051 v. 2 K 09(3) Bevétel csökkenése T 09(3) K 0051 v. 2 Pénzügyi számvitel T 33 K 35 T 35 - K 33 73

74 Költségvetési támogatás Költségvetési számvitel Követelés könyvelése a teljesítéssel egyidejűleg T K 0041 Teljesítés T 0051 K alaptevékenység Pénzügyi számvitel T 3518 K 921 T 3322 központi K önkormányzati 74

75 Közhatalmi bevételek Beszedő szervezetet megillető Költségvetési számvitel Követelés előírása T 093(2) K 0041 Pénzügyi teljesítés T 005 K 093(3) Pénzügyi számvitel T 3513 K 911 T 33 K 3513 Visszatérítés minden esetben bevétel csökkenés, de csak nulla szintig utána egyéb dologi 75

76 Beszedő szervezetet meg nem illető közhatalmi bevétel Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel Követelésként való elszámolás csak részletező nyilvántartásban Pénzügyi teljesítés Továbbutalás Visszatérítés T 33 K 362 T 362 K 33 76

77 Egyéb működési és felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről és belülről Költségvetési számvitel Követelésként előírása T 0916, 0925, 096, 097(2) K 0041 Teljesítés T 005 K 0916, 0925, 096, 097(3) Pénzügyi számvitel Csak az államháztartáson kívüli tételeket T 35 K 92, 94 T 32/33 K 92, 94 államháztartáson belül T 32/33 K 35 államháztartáson kívül Kapcsolódó tétel: fejlesztési célú bevételeknél: időbeli elhatárolás 77

78 2. Készletek elszámolási szabályai Beszerzés Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel Kötelezettségvállalás előírása T 0021 K nettó összeg T 0021 K Szállítói számla T K 0021 nettó összeg T 0022 K T K 0021 T 0022 K T 211/212/51 K

79 Költségvetési számvitel Kiegyenlítés T K T K 003 Pénzügyi számvitel T 4213 K 32/33 79

80 Egyéb állomány növekedések Költségvetési számvitel Raktári többlet Pénzügyi számvitel T 21 - K 923 Térítés nélkül átvett készletek Követelés fejében átvett készletek T 0041 K 09(2) követelés kivezetés T 21 - K 942 és T 942 K 443 T 221 K 35 Kapcsolódó tétel: veszteség jellegű különbözet, behajthatatlan követelésként 80

81 Egyéb állománycsökkenések Költségvetési számvitel Anyagfelhasználás Értékesítés Könyv szerinti érték kivezetése Követelés előírása T K 0041 T K 0041 áfa Pénzügyi számvitel T 51- K 211 T 617 K 591 T 51/813 K 21 T 6/7 K 591 T 3514 K 91/92 T 3514 K 3642 Pénzügyi teljesítés T K T K áfa T 32/33 K

82 Selejtezés Költségvetési számvitel Térítés nélküli átadás Pénzügyi számvitel T 84 K 21 T 86 K 21 82

83 3. Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozásainak elszámolásai Beruházások Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel 1. Kötelezettségvállalás állományba vétele nettó összeg T 0021 K áfa T 0021 K

84 Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel 2. Szállítói számla beérkezése nettó összeg T K és T 0022 K áfa T K 0021 T 0022 K T 11/151 K T 3641 K 4216 levonható áfa T 84 K 4216 le nem vonható áfa

85 Költségvetési számvitel 3. Szállítói számla kiegyenlítése nettó összeg T K 0031, 2, áfa T K 0031, 2, 3 T 0022 K Beruházások aktiválása Pénzügyi számvitel T 4216 K (áfával növelten) T 11/ K 151 Felújításnál a 151. számla helyett a 152. számlát kell alkalmazni 85

86 Egyéb állományváltozások Növekedések Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel Térítés nélküli átvétel és többlet Átminősítés új készletből Átminősítés használatba vett készletből Vagyonkezelésbe vétel T 11/ K 942 T 942 K 443 időbeli elhatárolás (rendezés évente terv szerinti értékcsökkenéssel) T 151 K 21 T K 51 T 591 K 617 T 11/ K 412 bruttó érték T 412 K értékcsökkenés és Kapcsolódó tétel: sajátos visszapótlási kötelezettség 86

87 Költségvetési számvitel Követelés fejében átvett eszközök Követelés kivezetése T 0041 K 09(2) Pénzügyi számvitel T K 35 87

88 Csökkenések Költségvetési számvitel Terv szerinti értékcsökkenés Terven felüli értékcsökkenés Pénzügyi számvitel T 56 K T 6-7 K 591 Értékesítés o Bruttó érték és értékcsökkenések kivezetése o Kiszámlázott eladási ár T K T K 0041 áfa T 84 K T 84 K 11/ bruttó érték T K 84 értékcsökkenés T T 3515 K 92 T 3514 K 3642 működés 88

89 Költségvetési számvitel o Pénzügyi teljesítés T K T K áfa Térítés nélküli átadás Pénzügyi számvitel T 32/33 K 3514, 3515 T 86 K 11/ bruttó érték T K 86 értékcsökkenés

90 Kiselejtezett immateriális javak és tárgyi eszközök elszámolása Költségvetési számvitel terven felüli értékcsökkenés elszámolása az eszköz bruttó értékének és értékcsökkenésének kivezetése Pénzügyi számvitel T 84 K T K 11,

91 4. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos sajátos elszámolások Fizetési számlák Fejezeti kezelésű előirányzatok fizetési számlái Kincstári technikai, lebonyolítási, beszedési számlák (ellenszámla 362 és 361) 91

92 Költségvetési támogatás elszámolása Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel T 3327 K 361 T 361 K 3327 Bevételek elszámolása Kiadások elszámolása 92

93 IV. RENDEZŐ MÉRLEGGEL KAPCSOLATOS ÉVI FELADATOK Az átfordító, rendező mérleggel kapcsolatos feladatok A folyamat három irányú zárás előtti feladatok rendező tételek átfordítás Megjelent! 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet 93

94 2013. zárás előtti feladatok Leltározási feladatok Fordulónap XII. 31. Nincs felmentés, korábbi felmentések nem érvényesek Selejtezési lehetőségek felülvizsgálata Függő, átfutó tételek rendezése Követelés, kötelezettség megbontása Zárótételek részletezése 94

95 Függő, átfutó, kiegyenlítő tételek Azonosítás XII. 31-ig, ha ez nem lehetséges akkor XII. 31-én dologi kiadásként, vagy intézményi működési bevételként kell elszámolni, Ennek maradványra gyakorolt hatása, Téves elszámolásból adódó függő tételeket is el kell számolni dologi kiadásként és intézményi működési bevételként, DE ezeket a tételeket fel kell venni követelésnek vagy kötelezettségnek, Idegen pénzeszközöknek és támogatási programok lebonyolítási számláknak ne maradjon egyenlegük 95

96 96 KONZULTÁCIÓS KÉRDÉSEK

97 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Gazdasági ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság Intézményfelügyeleti és Számviteli Főosztály Szamkó Józsefné főosztályvezető Postacím: 1440 Budapest, Pf. 1. Telefon: (06 1) Mobil: (06 30) KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 97

98 98

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

V. Szakmai Konferencia Az államháztartási számvitel és a belső ellenőrzés kapcsolata Budapest, 2014. december 9.

V. Szakmai Konferencia Az államháztartási számvitel és a belső ellenőrzés kapcsolata Budapest, 2014. december 9. Belső Ellenőrök Társasága V. Szakmai Konferencia Az államháztartási számvitel és a belső ellenőrzés kapcsolata Budapest, 2014. december 9. Ma, amikor az üzleti kimutatások korát éljük, elengedhetetlen

Részletesebben

1s-S~. szárnú előterjesztés

1s-S~. szárnú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 1s-S~. szárnú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az államháztartási számviteit érintő 2014. évi változásokról I. Tartalmi

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei SZÁMVITELI POLITIKA

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei SZÁMVITELI POLITIKA Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig Tartalomjegyzék I. Általános rész... 3

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA SOPRON 2014 1. Bevezető A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a törvény felhatalmazása alapján az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL ÁLLAMHÁZARÁSI SZÁMVIEL ÚJ ÁHSZ Az államháztartás számvitele a költségvetési számvitelből és a pénzügyi számvitelből áll. Új Áhsz. 3. 2 MINDEN A 0. SZÁMLA- OSZÁLYBAN ELLENSZÁMLÁVAL SZEMBEN ERÜL ELSZÁMOLÁSRA!

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL 2014 ÚJ JOGI SZABÁLYOZÁS!! Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. Rendelet Új Áhsz. 2 ÚJ ÁHSZ Hatályát veszti a) az államháztartás szervezetei beszámolási

Részletesebben

Budapest, 2013. február 28. Ára: 5200 Ft 2. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 410 514 II. GAZDASÁG 515 576 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 577 602

Budapest, 2013. február 28. Ára: 5200 Ft 2. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 410 514 II. GAZDASÁG 515 576 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 577 602 Budapest, 2013. február 28. Ára: 5200 Ft 2. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 410 514 II. GAZDASÁG 515 576 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 577 602 410 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 2. szám I. PÉNZÜGY JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika fogalma... 6 3.2. Értelmező rendelkezések és fogalmak... 7

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZÁMVITELI POLITIKA Elfogadva: 2015. március 31., hatályba lép: visszamenőlegesen, 2015. január 1-jén TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. A számviteli politika

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Számlarend Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán főigazgató 1 I. Befektetett eszközök 1. Fogalmak Befektetett eszköznek kell tekinteni értéküktől függetlenül

Részletesebben

NYÁRLŐRINC. 2009. évre

NYÁRLŐRINC. 2009. évre NYÁRLŐRINC község önkormányzatának SZÁMVITELI POLITIKÁJA a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokkal 2009. évre Nyárlőrinc Községi Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA MINT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A számvitelről

Részletesebben

A 2014. évi államháztartási számvitel alkalmazása a gyakorlatban

A 2014. évi államháztartási számvitel alkalmazása a gyakorlatban számvitel alkalmazása a 2 A PÉNZÜGYI SZÁMVITEL A vállalkozások számviteléhez hasonló felépítés: 1-4. számlaosztály : nemzeti vagyonhoz igazodó mérlegszámlák 5-9. számlaosztály: eredményszámlák 5. számlaosztály:

Részletesebben

NYÁRLŐRINC. 2010. évtől

NYÁRLŐRINC. 2010. évtől NYÁRLŐRINC község önkormányzatának SZÁMVITELI POLITIKÁJA a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokkal 2010. évtől Nyárlőrinc Községi Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA MINT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A számvitelről

Részletesebben

ELSZÁMOLÓH. Számviteli politika. Hatályos: 2014. április 1.

ELSZÁMOLÓH. Számviteli politika. Hatályos: 2014. április 1. ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Számviteli politika Hatályos: 2014. április 1. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Számviteli politika célja A számviteli politika kialakításának

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013.

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013. Önállóan működő és gazdálkodó SZÁMLAREND Érvényes: 2013. január 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlarend ELŐSZÓ... 4 I. SZÁMLAREND célja, tartalma, KÖVETELMÉNYRENDSZERE... 4 1. A Számlarend célja... 4 2. A

Részletesebben

EGYSÉGES SZÁMVITELI POLITIKA

EGYSÉGES SZÁMVITELI POLITIKA FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R I H I VATA LA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság-tér l. sz. Adószáma: 15344681-2-04 EGYSÉGES SZÁMVITELI POLITIKA Hatályos: 2014. január 1-től. Jóváhagyta:

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYZATA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYZATA SOPRON 2015 HATÁLYOS: 2015. VI. 17-TŐL Az értékelési szabályzat elkészítésének célja, hogy a számvitelről szóló, többször módosított

Részletesebben

Cél szerinti besorolása: Szakmai, gazdasági, érdekképviseleti tevékenység. Bírósági bejegyzés száma: Fővárosi Törvényszék: 7.Pk.60.479/2012/3-I.

Cél szerinti besorolása: Szakmai, gazdasági, érdekképviseleti tevékenység. Bírósági bejegyzés száma: Fővárosi Törvényszék: 7.Pk.60.479/2012/3-I. I. A Magyar Rendvédelmi Kar bemutatása A szervezet megnevezése: Magyar Rendvédelmi Kar Rövidített elnevezése: MRK Adószáma: 18397657-1-42 Bankszámla száma: 11784009-20602886 OTP Bank Székhelye: 1145 Budapest,

Részletesebben

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMLAREND

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMLAREND Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMLAREND Hatályos: 2014. január 1-től Jóváhagyom: Kzítette: Megoldás 2006. Kft. 9082 Nyúl, Árpád u. 17. dr. Szigethy Balázs jegyző TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLAREND

Részletesebben

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND 2014 1 Tartalom Bevezetés... 4 A KÖNYVVEZETÉS SZABÁLYAI... 5 1. Számlaosztály... 8 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK... 8 11 IMMATERIÁLIS JAVAK... 15 1215 TÁRGYI

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának. K/5/2015 (VIII.17.) számú határozata a Számlarend elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának. K/5/2015 (VIII.17.) számú határozata a Számlarend elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/5/2015 (VIII.17.) számú határozata a Számlarend elfogadásáról 1. A Semmelweis Egyetem Kancellárja elfogadta a Számlarendről szóló szabályzatot. 2. Jelen határozat

Részletesebben

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR 1 A költségvetési szerv gazdálkodásának bemutatása A szerv megnevezése: Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet A szerv székhelye (címe): 5000 Szolnok

Részletesebben

Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért

Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért Adószám: 18452646-2-06 Statisztikai számjel:18452646-0129-569-06 az Erdészeti Oktatásért 6721 Szeged, József Attila sgt. 26. SZÁMVITELI POLITIKA Eszközök és források értékelési szabályzata Eszközök és

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMVITELI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 20., csütörtök Tartalomjegyzék 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZÁMVITELI POLITIKA (a Gazdálkodási szabályzat 1. sz. melléklete) 2012. JÚNIUS 26. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 1. Bevezető rendelkezések...3 2. A Főiskola tevékenységének

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZÁMLARENDJE. BUDAPEST 2014 (2014. január 1-jétől hatályos változat)

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZÁMLARENDJE. BUDAPEST 2014 (2014. január 1-jétől hatályos változat) A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZÁMLARENDJE BUDAPEST 2014 (2014. január 1-jétől hatályos változat) Bevezetés... 4 A főkönyvi nyilvántartás... 4 A számlaosztályok tartalma... 4 Eszközök és források... 4

Részletesebben