A Golgota Keresztény Gyülekezet rövid története és munkássága

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Golgota Keresztény Gyülekezet rövid története és munkássága"

Átírás

1

2 A Golgota Keresztény Gyülekezet rövid története és munkássága A Golgota Keresztény Gyülekezetet (angolul Calvary Chapel, németül Calvary Chapel Christliche Gemeinde, spanyolul Iglesia Cristiana Calvary Chapel) a vallásszociológusok az új vallási mozgalmak (new religious movements/groups NRM/NRG) csoportjában a neoprotestáns egyházak közé sorolják. A legelső Golgota Keresztény Gyülekezet Los Angeles tengerparti elővárosában (Costa Mesában) akkor kezdett el robbanásszerűen növekedni, amikor Isten segítségével képes volt megaz ig ehir de t és t, ig e t anulmány ozás t (ig e v er sről ig e v er sr e) és dicsőít és t magába f oglaló is t entiszt ele t ek jelentik a hívők k özösség ének k özponti esemény ét szólítani Krisztus evangéliumával a hatvanas évek Amerikájának posztmodern és individualista ellenkultúrájában élő és nevelkedő társadalmi rétegeket. A hetvenes években a gyülekezetből (Calvary Chapel of Costa Mesa) indultak el a hívők első missziós csoportjai, amelyek először Amerikában Isten igéjét hirdették, a Bibliát tanulmányozták, szolgálták az elesetteket, tanítványokat neveltek, gyülekezeteket alapítottak. A szakemberek által az új-paradigma gyülekezetek (new pradigm church) csoportjába sorolt többi gyülekezethez hasonlóan a hívők missziós csoportjainak elindulásával a Golgota Keresztény Gyülekezetek látványos növekedése kezdődött meg Amerikában és a világ több más országában is. Max Webernek a vallás és a társadalmi változás összefüggéseire irányuló tanulmányait alapul véve Donald E. Miller szerint az új-paradigma gyülekezetek növekszenek... mert képesek az élet értelmét a társadalom számára megfelelő módon átadni. (Donald E. Miller: Reinventing American Protestantism. Christianity in the New Millennium, University of California Press, Berkeley, 1997, 52. oldal) A Golgota Keresztény Gyülekezet, a többi keresztény egyházzal együtt vallja a Niceai konstantinápolyi hitvallást mint a keresztény hit alapvető összefoglalóját. További kérdésekben Szent Ágoston örökérvényű gondolatát alkalmazva a lényeges dolgokban egység, egyebekben szabadság, de mindenben szeretet elvét alkalmazva, mindenhol együttműködőket keres az evangélium hirdetésének érdekében. A protestáns hagyományokat és az evangéliumi lelkiséget képviselve hasonló felekezetekkel együtt a Magyar Evangéliumi Aliansz tagja. a budapes ti Golgo t a K er eszt ény Gyülek eze t v eze tőség e

3 A protestáns hagyományokat és az evangéliumi lelkiséget képviselve hasonló felekezetekkel együtt a Magyar Evangéliumi Isten a Bibliában kijelentette (üdv)tervét és akaratát, ezért a Golgota Keresztény Gyülekezet nagy hangsúlyt fektet a Biblia tanulmányozására és hirdetésére. A hívők a Biblián keresztül megismerhetik Isten akaratát, és útmutatást találhatnak egyéni és közösségi életükre vonatkozóan. Ennek a hitelvnek köszönhető, hogy az elmúlt években több ezer hívő Isten vezetését követve, saját költségén elindult az evangéliumot hirdetni a világ minden tájára, és ma több mint hatvan országban (Európában főként Németországban, az Egyesült Királyságban és Magyarországon) többezer Golgota Keresztény Gyülekezetben hirdetik Isten igéjét.) Aliansz tagja. Magyarországi kezdetek dicsõít és Magyarországra a bajai baptista közösség kérésére a rendszerváltást rövid idővel megelőzve v asár napi isk ola érkezett a hívők első csoportja külföldi Golgota Keresztény Gyülekezetekből. Az első magyarországi Golgota Keresztény Gyülekezet Baján alakult, majd ezt hamarosan több is követte. Jelenleg két tucat kisebb-nagyobb gyülekezet és közel száz házicsoport (a hívők baráti kapcsolatainak köszönhetően ezek a gyülekezetek alappillérei) működik az országban. Célok, jellegzetességek A Golgota Keresztény Gyülekezet célja Krisztus evangéliumának és Isten igéjének hirdetése minden platformon, szolgálni az elesetteket és a rászorulókat, valamint különböző módszereket, lehetőségeket és eszközöket felhasználva keresztény hatást gyakorolni a társadalomra. Ezzel összhangban főként az igehirdetést, igetanulmányozást (igeversről igeversre) és dicsőítést magába foglaló istentiszteletek jelentik a hívők közösségének központi eseményét. A közösségi bibliaór a alkalmak jellege életszerű, természetes, közvetlen. A dicsőítés során hagyományos és modern úr v acso r a az új-paradigma gyülekezetek növekszenek... mert képesek az élet értelmét a társadalom számára megfelelő módon átadni. (Donald E. Miller) szerzemények egyaránt megszólalnak. A közösség leggyakrabban gitár, basszusgitár, dob, de esetenként vonós zenekari kísérettel dicsőít. Mivel a Golgota Keresztény Gyülekezet nagy hangsúlyt fektet a Biblia ismeretére és annak a mindennapi életbe való beépítésére, hetente több alkalommal van kizárólag a Biblia tanítására és tanulmányozására, valamint lelkigondozásra és tanácsadásra összpontosító közösségi alkalom. Az alkalmakról készült hang- és videofelvételeket hetente közel 8000 felhasználó tölti le az internetről, illetve több ezren követhetik az eseményeket a PAX Televízión is (így a Golgota Keresztény Gyülekezet istentiszteletei hetente közel embert érnek el Magyarországon). A gyülekezetben a gyerekeket vasárnapi iskola várja, elősegítve a lelki és érzelmi fejlődésüket, gondozásásukat.

4 Vajtai Zichy-kastély A gyülekezeti épületek és találkozóhelyek mellett a hívőknek az Ige tanulmányozására és csendességre a vajtai Zichy-kastélyban is lehetőségük van. A Golgota Keresztény Gyülekezet tizenkét éve (1989) vásárolta meg a vajtai műemlék kastélyt, (amely Pollack Mihály tervei alapján épült a XX. század elején klasszicista stílusban) és három év alatt műemlékvédelmi felügyelet mellett, erőforrásokat nem kímélve teljességében helyreállított (felújított értéke megközelítőleg négymilliárd forint). A kastélyt körülvevő tízhektáros park helyreállítása, illetve további szálláshelyek és sportolási lehetőségek kialakítása még két évet vett igénybe. A kastély több száz férőhellyel rendszeresen ad otthont hazai és külföldi gyülekezetek csendes hétvégéinek, valamint nemzetközi és hazai keresztény szervezetek konferenciáinak. Golgota Teológiai Fõiskola Ugyancsak a vajtai Zichy-kastélyban található a Golgota Keresztény Gyülekezet által alapított és fenntartott, államilag elismert Golgota Teológiai Főiskola. Az intézmény kizárólag hitéleti oktatást folytat, akkreditált képzésén jelenleg 121 hallgató (27 nappali és 95 levelező tagozatos) vesz részt, akik nagyrészt Magyarországról, de Európa más országaiból, valamint Amerikából, Ázsiából és Afrikából érkeztek. A Golgota Teológiai Főiskola egyéb képzésein további hallgató vesz részt minden félévben. A főiskola befejezésével a hallgatók legnagyobb része keresztény szolgálatban vesz részt (leggyakrabban árvaházi, orvosi, szociális és gyülekezeti szolgálatok). Több száz korábbi hallgató végez szolgálatot Magyarországon és külföldön, közel harmincöt a v ajt ai Zic hy-k as t ély különböző országban (főleg Nigériában, Etiópiában, Kirgizisztánban, Új-Zélandon, Ukrajnában, Romániában, Németországban, Finnországban és az Egyesült Királyságban). A vajtai Zichy-kastély ad otthont a Golgota Keresztény Gyülekezetek európai és eurázsiai adminisztrációs központjának (Calvary Chapel Outreach Fellowship) is, melynek a budapesti Golgota Keresztény Gyülekezet pásztora, Phillip Metzger a vezetője. A központ szerepe az európai és eurázsiai szolgálatokkal, gyülekezetekkel és keresztény szervezettekkel való kapcsolattartás, továbbá tevékenységeik koordinálása és összehangolása.

5 A határon túl... Isten igéjének hirdetése mellett a Golgota Keresztény Gyülekezet jelentős hangsúlyt fektet arra, hogy a keresztény hitet közelebb vigye az emberekhez a bibliai igazságok bemutatásával és egyéb gyakorlati szolgálatokon keresztül. A Golgota Keresztény Gyülekezet a fennállása óta eltelt időszakban a szűkebb és tágabb környezetében lakók életét pozitívan tudta befolyásolni. A Golgota Keresztény Gyülekezet Magyarországon kívül a Kárpát-medencében (főként Kárpátalján, Erdélyben és a Vajdaságban) élő hátrányos helyzetű, határon túli magyarság felé irányuló szociális és lelki segítségnyújtásban is részt vesz. Emellett néhány alkalommal hasonló szolgálatokat szervezett több távolabbi országba is (például: Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Albánia, Moldova, Nigéria, Etiópia, Kirgizisztán). Szociális tevékenységek A Golgota Keresztény Gyülekezet hajléktalanokat ellátó és támogató missziója, a Golgota Nappali Ellátó napi több száz adag étellel, ruhával és egyéb segítséggel látja el a rászoruló hajléktalanokat. Ezen kívül melegedőt és éjszakai szállást is üzemeltet, ahol a rászorulók lelki gondozása is biztosított. A szolgálat minőségének elismeréseként Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata szerződést kötött a misszióval, hogy egyesült erővel még átfogóbb és eredményesebb lehessen ez a szolgálat. A Golgota Keresztény Gyülekezet keretein belül működő Table22 szolgálat a prostituáltak felé irányul. A szolgálat a prostituáltaknak és gyermekeiknek segít abban, hogy képesek legyenek a jelenlegi helyzetükből kitörni, munkát találni, gyökeresen új életvezetést elsajátítani. A Baptista Szeretetszolgálat Menedék Alapítványának (www.menedekalapitvany.hu) anyaotthonával együttműködve, a Golgota Keresztény Gyülekezet támogató szolgálata rendszeresen látogatja az anyaotthont, ahol különféle programok, oktatási és kulturális rendezvényeken keresztül foglalkozik az otthonaikból elmenekülni kényszerült anyukákkal és gyermekeikkel. A Golgota Keresztény Gyülekezet támogató szolgálata rendszeresen látogat otthonban élő idős embereket, illetve szerves része a Magyarországi Református Egyház Börtönmissziójának Pécsett és Vácott Table 22 A Golgota Keresztény Gyülekezet a Kárpát-medencében élő hátrányos helyzetű, határon túli magyarság felé irányuló szociális és lelki segítségnyújtásban is részt vesz. Golgota Nappali Ellátó Istentiszteleteink hetente közel embert érnek el Magyarországon. idõsek o tt hona szolgálat...hajléktalanokat ellátó és támogató missziónk napi több száz adag étellel, ruhával és egyéb segítséggel látja el a rászoruló hajléktalanokat.

6 Kulturális tevékenységek A magyar kultúra támogatásaként a Golgota Keresztény Gyülekezet jótékony célú segélykoncertekhez, próbákhoz, felvételekhez és kiállításokhoz helyszínt biztosít zenekaroknak, társulatoknak, művészeknek. A Híradó Stúdió (www.hiradostudio.hu) kiépítésével és üzemeltetésével támogatja a magyarországi keresztény zene terjedését, illetve az internetes Golgota Rádió műszaki hátterét és működését (www.golgotaradio.hu). A Golgota Gospel Kórus (www.golgotagospel.hu) 2002 novemberében alakult a budapesti Golgota Keresztény Gyülekezet szolgálataként. A mára több mint 200 tagot számláló kórus fő célja, hogy munkáján és koncertjein keresztül hirdesse Krisztus evangéliumát, hogy művészien adja át az örömüzenetet. A Golgota Gospel Kórus többezres közönség előtt adott koncerteket Budapesten és vidéken, valamint számos külföldi helyszínen. Golgota Gospel Kórus Önálló szervezetek támogatása A Golgota Keresztény Gyülekezet évek óta együttműködik számos olyan szervezettel, mely bár kezdetben gyülekezeti kezdeményezésként indult, mára önálló szervezetként funkcionál: Kiáltás az életért Válságterhességi Tanácsadó Központ (www.valsagterhesseg.org) Kelet-Európai Utógondozottakért és Lakóotthonokban Lakókért Alapítvány (www.kulalapitvany.org) Palánta Gyermek- és Ifjúsági Misszió (www.palantamisszio.hu) Válóháló (www.valohalo.hu) Golgota Keresztény Gyülekezet 1073 Budapest, Erzsébet körút 13. (1) Golgota Teológiai Főiskola 7041 Vajta, Petőfi Sándor utca 562. hrsz. (Zichy-kastély) (25) Golgota Nappali Ellátó 1074 Budapest, Vörösmarty utca 17. (1) Calvary Chapel of Costa Mesa 3800 South Fairview Street Santa Ana, California Amerikai Egyesült Államok 1 (714)

7 Hitvallás Tudjuk, hogy töredékes az ismeretünk, ezért a lényeges dolgokban egység, egyebekben szabadság, de mindenben szeretet elvét valljuk, és az esetleges teológiai különbségek ellenére minden keresztény egyházzal lelki közösségben tudjuk magunkat. Hitbeli meggyőződésünket az alábbi témákban tartjuk fontosnak kifejteni: A többi keresztény egyházzal együtt valljuk a Niceai-konstantinápolyi hitvallást, mint a keresztény hit alapvető összefoglalóját: Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született minden idő előtt, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született és nem teremtetett, az Atyával egylényegű, és általa lett minden. Érettünk emberekért és üdvösségünkért leszállt a mennyből. Megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett. Keresztre feszítették értünk Poncius Pilátus alatt, kínhalált szenvedett és eltemették, harmadnapon feltámadt az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atya jobbján, újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és uralmának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit az Atyával és a Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk, és aki szólt a próféták által. Hiszem az egy, szent, egyetemes és apostoli egyházat. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Hisszük, hogy a Biblia a 39 könyvet tartalmazó Ószövetségből és a 27 könyvet tartalmazó Újszövetségből áll. Hisszük, hogy a teljes Szentírás Istentől ihletett, és eredeti formájában hibátlan. Tanítása a hit és gyakorlat kérdéseiben mértékadó, az élet minden területéről tett kijelentései megbízhatóak. Hisszük, hogy Isten kijelentése minden szempontból feljebbvaló az emberi kijelentésnél, és hogy az Istentől jövő emberi kijelentések összhangban vannak a Bibliával. Hiszünk az egyetlen, igaz és tökéletes Istenben, aki örökkévaló Szentháromság Atya, Fiú, Szentlélek. Hisszük, hogy a mindenható Isten minden élőlény és élettelen dolog Teremtője, Fenntartója és Ura. Hisszük, hogy Jézus a Krisztus, a megígért és eljött Messiás. Hisszük, hogy benne Isten lett emberré, ezért Jézus teljesen Isten és teljesen ember volt, aki a Szentlélek által fogant, szűztől született, és bűntelen életet élt. Hiszünk csodatételeiben és tanításaiban. Hisszük, hogy helyettünk bűnhődve halt meg a kereszten, kifizetve bűneinkért a váltságdíjat, így Ő a Megváltónk és életünk Ura. Hisszük, hogy harmadnapra testben feltámadt, majd felemeltetett az Atya jobbjára, ahol örökké él, Főpapként közbenjár értünk, és egy napon hatalommal és dicsőségben visszatér a földre, hogy Királyként uralkodjon. Hisszük, hogy az Atyától és a Fiútól jött Szentlélek az, aki meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. Ő szüli újjá, szenteli meg és teszi képessé a szolgálatra mindazokat, akik hisznek Jézusban. Hisszük, hogy a Szentlélek minden Jézus Krisztusban hívő emberben lakozást vesz, hogy Ő az Egyház Pártfogója, Tanítója és Vezetője, és a szolgálati ajándékok adományozója. Hisszük, hogy Isten arra teremtette az embert, hogy Vele közösségben éljen, hogy egyre jobban megismerje és megszeresse, illetve hogy lélekben és igazságban imádja Őt. Hisszük, hogy Isten az embert szabad akarattal ruházta fel, ezért a tetteiért felelősséggel tartozik. Hisszük, hogy az első ember bűnbeesése által minden ember természeténél fogva bűnös, vétkeiben halott és ítélet alatt áll. Hisszük hogy üdvösség kizárólag Isten kegyelméből, a Jézus Krisztus befejezett váltságművébe vetett hit által adatik. Hisszük, hogy Jézus minden ember bűnét magára vette, és áldozata minden hívő minden bűnét képes elfedezni. Bár vannak, akik ellenállnak Isten megtérésre hívó szavának, aki megbánja bűneit és elfogadja Jézus Krisztust személyes megváltójának és Urának, az abban a pillanatban bocsánatot nyer bűneire, újjászületik és elpecsételtetik a Szentlélek által, Isten gyermeke lesz, és az örökkévalóságot az Úrral fogja tölteni. Hiszünk az egyetemes egyházban, Krisztus élő lelki Testében, amelynek Ő maga a feje, és minden újjászületett hívő a tagja. Hisszük, hogy az egyház legfontosabb feladata az evangéliumnak a hirdetése és a teljes Biblia tanítása. Hisszük, hogy a gyülekezet vezetéséért a lelkipásztor felelős, akinek Istentől kapott feladata, hogy hűségesen táplálja és szeresse az Ő népét. Hisszük, hogy Isten a pásztor és a gyülekezet szolgálatának a segítésére presbitereket és diakónusokat rendelt.

8 Hisszük, hogy Jézus Krisztus két szertartást hagyott az Egyházra: a keresztelést és az úrvacsorát. Bibliai mintára csak hívőket keresztelünk vízalámerítéssel az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A keresztséget a Krisztussal való belső lelki azonosulás külső jelképének tekintjük. (Az újszülöttekre istentiszteleteinken együtt kérjük Isten áldását.) Az úrvacsorán is csak hívők vehetnek részt, de minden hívőt, így vendégeinket is szeretettel hívjuk Krisztus asztalához. A testét és vérét jelképező kenyérrel és a borral / szőlőlével Jézusra emlékezünk, és váltsághalálát hirdetjük, amíg újra el nem jön. Hisszük, hogy a bibliai próféciák közül még sok beteljesedésre vár, és azt is, hogy csak Isten tudja, mikor mi fog történni. Jézus Krisztus egy napon ígéretének megfelelően láthatóan vissza fog térni menyasszonyáért, az egyházért. Hisszük, hogy minden hívő el fog ragadtatni a felhőkbe Krisztus fogadására, és hisszük, hogy utána eljön az ő ezeréves királysága. Hisszük, hogy halála után minden hívő a mennybe kerül Krisztus jelenlétébe. Hisszük, hogy az utolsó napon Isten megítéli az élőket és a holtakat, örök áldást adva az igazaknak, és el nem múló szenvedéssel fizetve a gonoszaknak. Hisszük, hogy Isten végül új eget és új földet fog teremteni. magyar nyelvû Golgota Gyülekezetek: Baja, Békásmegyer, Budapest, Debrecen, Dél-Pest, Dunaújváros, Eger, Erdély (Hargitaföld), Esztergom, Gyõr, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Oroszlány, Sárbogárd, Sopron, Szeged, Székesfehérvár, Szolnok, Szombathely, Tatabánya, Tompa, Vác, Vése

9

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG az 5 éves hittanári szakra Összeállította: Dr. Kránitz Mihály teológiai professzor SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

Részletesebben

Baptista Hitvallás Tartalomjegyzék 1. A Szentírás

Baptista Hitvallás Tartalomjegyzék 1. A Szentírás Baptista Hitvallás A Baptista Hitvallás szövegét 1967. május 25-én fogadta el a magyarországi baptista gyülekezetek küldötteinek és lelkipásztorainak országos közgyűlése. - A Baptista Hitvallás egyes cikkelyeihez

Részletesebben

EGYHÁZREND/2005-2009 NÁZÁRETI EGYHÁZ

EGYHÁZREND/2005-2009 NÁZÁRETI EGYHÁZ EGYHÁZREND NÁZÁRETI EGYHÁZ 2005-2009 EGYHÁZREND/2005-2009 NÁZÁRETI EGYHÁZ TÖRTÉNELEM ALKOTMÁNY KORMÁNYZÁS SZERTARTÁSREND NÁZÁRETI EGYHÁZ Budapest, 2008 A fordítás alapjául szolgáló kiadvány: Manual 2005-2009

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRLEVÉL. Érd-parkvárosi Református Gyülekezet 2012. december SZÍVBÉLI BIZALOM

GYÜLEKEZETI HÍRLEVÉL. Érd-parkvárosi Református Gyülekezet 2012. december SZÍVBÉLI BIZALOM GYÜLEKEZETI HÍRLEVÉL Érd-parkvárosi Református Gyülekezet 2012. december --------------------------------------------------------------------- SZÍVBÉLI BIZALOM A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom,

Részletesebben

Az isteni kinyilatkoztatás

Az isteni kinyilatkoztatás Az isteni kinyilatkoztatás Meghatározás: kinyilatkoztatás (lat. revelatio) 1. általános értelemben a személy részéről olyan önmagára vonatkozó ismeret önkéntes, szabad és szeretetből történő közlése, mely

Részletesebben

Hetednapi Adventista Egyház

Hetednapi Adventista Egyház Hetednapi Adventista Egyház GYÜLEKEZETI KÉZIKÖNYV Copyright 2000 by the Secretariat, General Conference of Seventh-day Adventists Fordította: Hegyes Horváth Csilla és Hegyes Horváth Géza Lektorálta: dr.

Részletesebben

LeLkiségi mozgalmak a magyar katolikus egyházban 2006

LeLkiségi mozgalmak a magyar katolikus egyházban 2006 Lelkiségi mozgalmak A Magyar Katolikus Egyházban 2006 LELKISÉGI MOZGALMAK A MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZBAN 2006 Országos Lelkipásztori Intézet Budapest, 2006 Szerkesztõ Horánszky Anna A szerkesztésben közremûködött

Részletesebben

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL)

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL) evangélikus hetilap 72. évfolyam, 14. szám 2007. április 8. Húsvét ünnepe Ára: 180 Ft SEMPER REFORMANDA Itt is, másutt is azt hallom, hogy Krisztus minden igéje engem akar vigasztalni. Minden szava, tette

Részletesebben

Az Omega Hálózat élete. Tartalomjegyzék. Előszó... Mindenre van erőm szótanulmány... Porcelán utcai plántálásról, bevezető...

Az Omega Hálózat élete. Tartalomjegyzék. Előszó... Mindenre van erőm szótanulmány... Porcelán utcai plántálásról, bevezető... 2011 1 Az Omega Hálózat élete Tartalomjegyzék Előszó............................................. Mindenre van erőm szótanulmány......................... Porcelán utcai plántálásról, bevezető.........................

Részletesebben

MAGYAR KATOLIKUS KATEKIZMUS 1995.

MAGYAR KATOLIKUS KATEKIZMUS 1995. MAGYAR KATOLIKUS KATEKIZMUS 1995. Magyar Katolikus Katekizmus A MAGYAR KATOLIKUS HITTANKÖNYVEK KÉRDÉSEI A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA alapján átdolgozott kiadás Készítette az OHB munkacsoportja 1995.

Részletesebben

Római Katolikus Hittan Tanterv A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához

Római Katolikus Hittan Tanterv A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához + A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához Budapest, 2013. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A tankönyvsorozat koncepciója... 4 Célok... 4 A megvalósítás pedagógiai koncepciója a koncentrikus tananyag

Részletesebben

1992/1 VEZÉRCIKK. Útravaló Kovács Zoltán. {k19921a}

1992/1 VEZÉRCIKK. Útravaló Kovács Zoltán. {k19921a} 1992 {k19921a} 1992/1 VEZÉRCIKK Útravaló Kovács Zoltán Ismét elkezdtünk egy új évet. A nehezedő gazdasági körülmények között a világ fiai szorongva kémlelik a jövőt, nem tudván, mit hoz az rájuk. Új év

Részletesebben

Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE

Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE Baptista Teológiai Akadémia Budapest, Benczúr u.31. Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE Témavezető: Mészáros Kálmán Egyháztörténeti tanszék Készítette: Nagy Ágoston Missziói

Részletesebben

A baptisták A baptista vallásfelekezet vázlatos ismertetése

A baptisták A baptista vallásfelekezet vázlatos ismertetése A baptisták A baptista vallásfelekezet vázlatos ismertetése Írta: Dr. Somogyi Imre A Magvető könyvkereskedés bizománya Budapest, VIII, Kistemplom-atca 12. Tischen András baptista lelkipásztor emlékére,

Részletesebben

a keresztelendők szüleinek, keresztszüleinek, bérmálkozásra készülőknek, jegyeseknek és minden érdeklődőnek, aki hitének felfrissítésre törekszik.

a keresztelendők szüleinek, keresztszüleinek, bérmálkozásra készülőknek, jegyeseknek és minden érdeklődőnek, aki hitének felfrissítésre törekszik. Katolikus VALLÁSI KALAUZ Általános készületi anyag a keresztelendők szüleinek, keresztszüleinek, bérmálkozásra készülőknek, jegyeseknek és minden érdeklődőnek, aki hitének felfrissítésre törekszik. Péceli

Részletesebben

misszió magazin 2001/3. szám

misszió magazin 2001/3. szám Missziói Magazin 2001/3 misszió magazin 2001/3. szám Főlap Impresszum Imádkozzunk! Contents Pünkösdi provokáció Tanít a missziótörténet Hierotheosz, a magyarság első misszionáriusa Tanuljuk a missziót

Részletesebben

6. Nyugat Európai Magyar Presbiteri Konferencia Holzhausen 2008.márc. 14. 16. Bevezetö előadás a HITVALLÁSAINK témához:

6. Nyugat Európai Magyar Presbiteri Konferencia Holzhausen 2008.márc. 14. 16. Bevezetö előadás a HITVALLÁSAINK témához: 6. Nyugat Európai Magyar Presbiteri Konferencia Holzhausen 2008.márc. 14. 16. Bevezetö előadás a HITVALLÁSAINK témához: Kedves Hallgatóim, Az APOSTOLI HITVALLÁS mint a kereszténység közös hitvallása Hatodik

Részletesebben

Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat

Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat Ingyenes havilap XIV. évfolyam 2. szám A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja 2012. március 3. Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé! Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat

Részletesebben

A SVÁBHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERVE A 2014. ÉVRE

A SVÁBHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERVE A 2014. ÉVRE A SVÁBHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERVE A 2014. ÉVRE Bevezetés A Svábhegyi Református Egyházközség Presbitériuma a Magyarországi Református Egyház 1995. évi II. Törvénye (Missziói Törvény,

Részletesebben

Kiss Nándor A REFORMÁTUS EGYHÁZRÓL. Nandor Kiš O REFORMATSKOJ CRKVI

Kiss Nándor A REFORMÁTUS EGYHÁZRÓL. Nandor Kiš O REFORMATSKOJ CRKVI Kiss Nándor A REFORMÁTUS EGYHÁZRÓL Nandor Kiš O REFORMATSKOJ CRKVI A kötet fényképanyaga a szerző gyűjtéséből való Foto materijal knjige je iz zbirke autora A könyv megjelenését a Szerb Köztársaság Vallásügyi

Részletesebben

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni...

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni... Bevezetés Jákób pedig szent oszlopot állított azon a helyen, ahol beszélt vele; kőoszlopot, és italáldozatot mutatott be rajta, és olajat öntött rá (1Móz 35:14) A Bibliában több alkalommal is találkozunk

Részletesebben

1992/2. Jézus él Gondolatok Nyíri Tamás: Ki ez az ember c. művéből. Megtérés és újjászületés Pánczél János

1992/2. Jézus él Gondolatok Nyíri Tamás: Ki ez az ember c. művéből. Megtérés és újjászületés Pánczél János {k19922a} 1992/2 VEZÉRCIKK Jézus él Gondolatok Nyíri Tamás: Ki ez az ember c. művéből A tények megszállottjai vagyunk, az apologetikus módszer és a történelmi részletek szenvedélyének rabjai. Valószínűleg

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Katolikus hittan 1-8. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Katolikus hittan 1-8. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Katolikus hittan 1-8. évfolyam 2 1. Elöljáróban A hittan helyi tantervet a Catechesi Tradenae (Budapest, 1980. Szent István Társulat) és az Országos

Részletesebben

Emberhalászat IV... 2 HOGYAN TALÁLJAK IDÕT A SZEMÉLYES EVANGELIZÁCIÓRA? MAGYARORSZÁGI ALÁÍRÁSÁNAK JELENTÕSÉGE BÕVÜLÕ EGYÜTTMÛKÖDÉSÉHEZ.

Emberhalászat IV... 2 HOGYAN TALÁLJAK IDÕT A SZEMÉLYES EVANGELIZÁCIÓRA? MAGYARORSZÁGI ALÁÍRÁSÁNAK JELENTÕSÉGE BÕVÜLÕ EGYÜTTMÛKÖDÉSÉHEZ. www.kerak.hu AZ IDÕK JELEI A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA A d v e n t t á b o r 2003 evangélizáció Emberhalászat IV................ 2 HOGYAN TALÁLJAK IDÕT A SZEMÉLYES EVANGELIZÁCIÓRA? az

Részletesebben

f Életrõl, halálról 8. oldal

f Életrõl, halálról 8. oldal evangélikus hetilap 71. évfolyam, 13. szám 2006. március 26. Böjt 4. vasárnapja (Laetare) Ára: 165 Ft»Itt kihalófélben vannak a gyülekezetek. Csupa idõs embert látni«kezdte.»nálunk, Kenyában a templomok

Részletesebben

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK 1. Mi a konfirmáció? Felfedező úthoz hasonlítottuk: megismerjük benne református keresztyén hitünk tanításait, egyházunk életét, valamint az egyház Urát, a mi Urunk Jézus

Részletesebben

megmutatom néktek a legkiválóbb utat (1Kor. 12:31)

megmutatom néktek a legkiválóbb utat (1Kor. 12:31) 2011. II. évf. 1. megmutatom néktek a legkiválóbb utat 2. (1Kor. 12:31) 2011-es év alapigéje: A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet 1Ján. 4:18 3. 2011. II. évf. 1. megmutatom

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014. szeptember XX. évfolyam 4. szám Az igazságra van szükségünk Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek

Részletesebben

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A) GYERMEKKERESZTSÉG ÉNEK Jöjjetek, kérjük Isten áldott Szentlelkét, hogy ébressze fel szívünkben a felelõsséget a tanítvánnyá tétel szolgálata és e gyermek iránt. * Énekmondással

Részletesebben

Programfüzet. Református Egység Fesztivál. www.vilagtalalkozo.reformatus.hu. Debrecen 2014. május 24. MAGYAR REFORMÁTUSOK. Hetedik Világtalálkozója

Programfüzet. Református Egység Fesztivál. www.vilagtalalkozo.reformatus.hu. Debrecen 2014. május 24. MAGYAR REFORMÁTUSOK. Hetedik Világtalálkozója Református Egység Fesztivál Debrecen 2014. május 24. Programfüzet 201 4 MAGYAR REFORMÁTUSOK Hetedik Világtalálkozója www.vilagtalalkozo.reformatus.hu Segítsünk iskolatáskával! Támogassuk a nehéz körülmények

Részletesebben