Tisztelt Hölgyem / Uram!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Hölgyem / Uram!"

Átírás

1 C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVI. évfolyam 10. szám Cegléd város honlapja: december 8. Tisztelt Hölgyem / Uram! A Ceglédi Viziközmû Társulat Szervezõbizottsága nevében a következõkrõl tájékoztatom Önöket: Városunk Képviselõ-testülete a november 29-i rendkívüli ülésén értékelte a viziközmû társulat szervezésének eddigi tapasztalatait. Szomorúan, de tudomásul vettük, hogy a jószándékú, az egész város belterülete csatornázására vonatkozó tervünk nem kapta meg a kellõ támogatást. Nem sikerül tehát egy beruházás keretében megszabadulni a tisztítatlan szennyvíz káros hatásaitól. A Képviselõ-testület egyhangú szavazattal hozta meg azt a döntését, hogy a támogatott 1-es és 2-es ütemet valósítja meg. Ez természetesen kisebb beruházási összeget jelent és mérsékeltebb az ingatlantulajdonosokra háruló összeg is. Számításunk alapján 1 érdekeltségi egység (azaz 1 ingatlan tulajdonosi hozzájárulás) Ft-ra várható. Fizetési lehetõségek: 1.) Lakástakarék pénztári formában (egyszeri számlanyitási díj Ft) a.) 62 havi részletben 62 hónap x 1400 Ft/hó = Ft b.) Lakástakarék pénztári szerzõdésen belül, de egy összegben, elõre történõ fizetéssel: Ft (amelybõl kamatokkal és állami kiegészítéssel szintén Ft lesz a futamidõ végén). 2.) Lakástakarék pénztáron kívül: Ft. a.) Magánszemélyeknek: 60 hónap alatt egyenlõ részle tekben: Ft/hó (Ebben Ft kamatfizetés van.) b.) Jogi személyeknek egy összegben: Ft (átla gos vízfogyasztás esetén). A számok alapján a lakástakarék pénztári forma a legkedvezõbb, ezért ezt ajánljuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosoknak. Kérjük Önöket, támogassák a program végrehajtását! A levél kézhezvétele és döntésük meghozatala után kérjük, keressék fel az alábbi két ügyintézõi pont bármelyikét: Polgármesteri hivatal (földszinti volt ebédlõ), Kossuth tér 1. ÖKOVÍZ Kft. földszinti ebédlõ, Pesti út 65. sz. Félfogadási idõ: December 5-én 14:00-tól 19:00-ig December 6-tól december 16-ig, naponta 10:00-tól 19:00-ig. Polgármesteri Hivatal munkatársai már nem keresik fel Önöket elõzetes véleménykérésre. Azok a Tisztelt Ingatlantulajdonosok, akik már megkötötték a lakástakarék pénztári szerzõdésüket, a megváltozott feltételek miatt ismét jelenjenek meg. Szíves elnézésüket kérjük ezért. A környezetünk védelme közös ügyünk. Hozzunk benne felelõs döntést! Hozzunk benne felelõs döntést! A Szervezõbizottság nevében tisztelettel: S ó s J á n o s polgármester A Kossuth Lajos Gimnázium felvételt hirdet a nyolcosztályos gimnáziumi képzésre. Az írásbeli vizsgára jelentkezés határideje: december 9. A jelentkezési lapot postán vagy személyesen kérjük eljuttatni a gimnáziumba. A jelentkezési lap beszerezhetõ a gimnáziumban vagy letölthetõ a honlapról a középfokú beiskolázás menüpontban. Kossuth Lajos Gimnázium igazgatósága Közmeghallgatás Cegléd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete és Cegléd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata meghívja a város lakosságát december 15-én 14:00 órára a Városháza Dísztermében tartandó közmeghallgatásra.

2 2. oldal CEGLÉDI HÍRMONDÓ december 8. A Jegyzõi Iroda évi beszámolója Az Iroda alapvetõ feladata a Képviselõtestület és Bizottságai, valamint a Hivatal mûködési feltételeinek biztosítása. A szervezeti egységen belül 25 fõ köztisztviselõ, és 7 fõ munkaviszonyban álló személyzet dolgozik. A Polgármesteri Hivatal Ügyrendjében elõírt alábbi feladatok folyamatos ellátása a szervezeti egység mindennapi feladata: képviselõ-testületi ülések elõkészítése, jegyzõkönyvvezetés, a hivatalos önkormányzati lap (Ceglédi Hírmondó) szerkesztése, ügyiratkezelés, személyzeti ügyintézés, rendelet-elõkészítés, szabálysértési ügyintézés, birtokvédelmi ügyek, hatósági bizonyítványok, igazolások kiadása hivatalos hirdetmények kezelése, honvédelmi feladatok, revizori feladatok, informatika, belsõ törvényességi ellenõrzés, minõségirányítási feladatok, gondnoki feladatok (beszerzés, állagmegóvás, nyilvántartások, sokszorosítás) gépjármûvezetés, ügyfélhívórendszer mûködtetése és információ, telefonközpont kezelése A Képviselõ-testület 2005-ben a munkaterv szerinti december 8-ai üléssel és a december 15-ei Közmeghallgatással együtt 12 rendes és 3 rendkívüli ülést tartott. A november 29-ei ülésnappal bezárólag 332 határozatot hozott és 28 rendeletet alkotott. A képviselõk minden alkalommal határozatképes létszámban voltak jelen. A Képviselõ-testületi ülések vezetésének és jegyzõkönyvezésének megkönnyítése érdekében január 1-jén bevezetett szavazatszámláló rendszer beváltotta a hozzá fûzött reményeket, nagyban segítve az Iroda és a Hivatal munkatársainak munkáját. Ugyancsak január 1-je óta üzemel az ügyfélhívórendszer, mely az ügyfélfogadás gyorsabbá, gördülékenyebbé tételét szolgálja, melynek keretében lehetõség van a telefonon történõ idõpontkérésre és az interneten keresztül történõ ügyintézésre. Az Iroda már tavasszal megkezdte a november 1-jén hatálybalépett Ket. alkalmazására és nyár folyamán a évi országgyûlési választásokra való felkészülést. A Hivatal ügyiratforgalma az elõzõ évekhez hasonlóan egyenletesen növekvõ tendenciát követve november 30. napjáig fõszámon 21696, alszámon 31274, gyûjtõn 2603, összesen irat központi nyilvántartásba vételét mutatja. Ebbõl ügy nyert elintézést, 3575 van folyamatban, a hátralék 1583, határozathozatalra esetben került sor. Az ügyiratforgalom tekintetében statisztikailag a sort az Ügyfélszolgálati Iroda vezeti ügyirattal, õket követi a Gyámhivatal 6694 irattal, majd a Mûszaki Iroda 4772, a Vagyon- gazdálkodási Iroda 3150, a Humán Iroda 1765, a Jegyzõi Iroda 1451, a Pénzügyi Iroda 1078 irattal, végül a sort az Idegenforgalmi és Marketing Iroda zárja 101 ügyirattal. Az iratok a fenti ügyiratforgalom alapján több mint 500 ügytipusba sorolhatók, azaz a jogszabályi rendelkezések alapján a Hivatal ennyiféle eljárást folytatott le. A fenti adatok között nem szerepel a szabálysértési ügyiratforgalom, tekintettel arra, hogy a feladatkör speciális iratkezelést igényel, november 30-ig bezárólag mintegy 329 ügyben keletkeztek iratok feljelentés következtében. Az idén is jellemzõek voltak a tízezer forintot meg nem haladó tulajdon elleni szabálysértések, számuk 149 db. Fõleg bolti lopások, és az elkövetõk kb. 30 %-a fiatalkorú, középiskolás. A lopások zöme a TESCO-ban történik. A tulajdon elleni szabálysértések 10 %-a rongálással valósul meg. Új jelenség ennél a szabálysértésnél a lakóházak utcai ablakainak betörése és az ablakok, háziállatok légfegyverrel történõ kilövése. Az elmúlt években ilyen cselekmények nem fordultak elõ. Jelentõs számú továbbra is az önkormányzati rendeletek megszegése: 57 db. Ezek nagy része fõleg Cegléden történik, de máshonnan is érkeznek feljelentések, fõleg a fõvárosból. Tankötelezettség elmulasztásával kapcsolatban idén kismértékben csökkent a szabálysértési hatósághoz érkezett feljelentések száma: 12 db. Több lett viszont a köztisztasági (16 db) és a környezetvédelmi (10 db) szabálysértések száma az elõzõ évekhez viszonyítva. A szabálysértési feljelentések számának csökkenése részben annak tudható be, hogy az idén már nem érkezett sorozás elmulasztása miatt tett feljelentés, de a kerületi fõállatorvostól sem kaptunk feljelentést eboltás elmulasztása miatt. A korábbi években ezen ügyek száma jelentõs volt. Ebben az évben a kiszabott pénzbírság összege: Ft. A Polgármesteri Hivatalban mûködik az ISO 9001:2000 szabványnak megfelelõ minõségirányítási rendszer, mely magában foglalja a stratégiai célokat meghatározó Minõségpolitikát, a szervezet mûködését meghatározó Minõségbiztosítási Kézikönyvet, a szabványpontokat, valamint a szervezeti egységek feladatköre szerint elkészített folyamatszabályozások kibocsátását, elosztását a követelmények oktatásával és belsõ felülvizsgálatával. A szeptember 1-jén lezajlott megújító audit idõpontjáig, egyebek közt, alap elégedettség-méréseket végeztünk ügyfeleink, és a Képviselõ-testület körében annak érdekében, hogy a Hivatal mûködésének javítását az igényeknek megfelelõen biztosítani tudjuk január elejétõl június végéig 6 alkalommal tettünk fel kérdést a lakosság felé a Hivatal munkájával kapcsolatban a város internetes honlapján, melyet januárjától megismétlünk az összehasonlítás érdekében. Mesterné dr. Nagy Andrea Kisebbségi Önkormányzat képviselõinek fogadóórái: Polgármesteri Hivatal II. emelet 7. szoba Hétfõ : Kovács István és Fehér Rudolf Kedd : Kovács István és Fehér Rudolf Szerda: nincs Csütörtök: Bódi István Péntek: Vajda Andrea

3 2005. december 8. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 3. oldal A Vagyongazdálkodási Iroda évi beszámolója A Vagyongazdálkodási Iroda végezte esztendõben is az Önkormányzat tulajdonában álló lakásokkal és helyiségekkel való gazdálkodással, az ingatlanvagyon hasznosításával, az önkormányzati érdekeltségû gazdálkodó szervezetek tulajdonosi irányításának koordinálásával kapcsolatos feladatokat. Továbbra is az iroda feladata a mezõgazdasági jellegû területek hasznosítása, az önkormányzati vagyonkataszter készítésével és mûködtetésével összefüggõ munkálatok, valamint a lakások és helységek bérleti díjának számlázása. Az iroda tevékenységi körébe tartozik a fenti feladatokkal összefüggõ jogi feladatok végzése is, amely a vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó ügyekben az önkormányzat jogi képviseletére terjed ki, és magában foglalja a szerzõdéses kinnlevõségek behajtására irányuló feladatokat is. A vagyongazdálkodás területén évben is kiemelt feladat volt az önkormányzat mûködési és felhalmozási bevételeinek biztosítása. A Képviselõ-testület a évi költségvetési rendeletében meghatározta az ingatlangazdálkodás során elérendõ felahalmozási célú bevételi elõirányzatát, és kijelölte az év során értékesítendõ ingatlanok körét. Az ingatlanértékesítés területén a célkitûzéseket csak részben sikerült megvalósítani. Több kisebb ingatlan értékesítése mellett a Kõrösi úti vállalkozói övezet teljes területének értékesítésérõl még az elõzõ évben döntött a Képviselõ-testület, a terület beépítésére várhatóan évben kerül sor. Elhúzódó tárgyalások, végül kisajátítási eljárás hátráltatta a 4. sz. fõközlekedési útvonal bõvítésével kapcsolatos önkormányzati ingatlanértékesítéseket. Értékesítésre került az év során a volt hajléktalanszálló Kõrösi úti épülete. Továbbra is keresi az önkormányzat a Széchenyi út és Felszegi út keresztezõdésében található Kovács kastély, a Szolnok felé vezetõ fõközlekedési útvonal mellett található volt Kecskéscsárdai iskola épülete hasznosításának legkedvezõbb formáját. A felhalmozási jellegû bevételek közül várhatóan több mint 15 millió Ft a lakásértékesítésbõl, 18,8 millió Ft az építési telkek értékesítésébõl, 39,5 millió Ft pedig az egyéb ingatlanok értékesítésébõl elért bevétel. Az elsõ félévben megrendezett aukción értékesítésre került az évek között épített gázközmû vagyon utáni önkormányzati járandóság keretében kapott államkötvény állomány utolsó részlete 6,3 milló Ft értékben. Az év során befejezõdött az önkormányzat lakáskoncepciójában meghatározott bérlakásépítési tevékenység harmadik üteme. Az elmúlt évek során állami lakásprogramok támogatását is igénybe véve a Képviselõ-testület döntései alapján három ütemben összesen 89 bérlakással bõvült az önkormányzati lakásállomány. A fecskelakás funkciójú bérlakások elsõsorban a 35 év alatti fiatal házasok jelenlegi lakásgondjain kívánt enyhíteni úgy, hogy egyúttal megteremti a saját lakáshoz jutás feltételeit is a fiatalok elõtakarékossági tevékenységének elõírásával A költségalapon meghatározott lakbérû bérlakások életkori korlátozás nélkül a tehetõsebb, de a saját tulajdonú otthon megteremtéséhez nem eléggé tehetõs állampolgárok lakásgondjain enyhített jelentõsen. A múlt esztendõ augusztusában átadott lakások teljes vételára 371,3 millió Ft. volt, amelynek elszámolására, az állami támogatás igénybevételére második félévében került sor. Az önkormányzat továbbra is keresi a költségvetési és pályázati lehetõségét annak, hogy a rendelkezésre álló tervek alapján további bérlakások építésére kerülhessen sor a esztendõben. A Budai úti Termálfürdõ és Szabadidõ Központ építésének második üteme keretében az év során átadásra került egy Magyarországon eddig nem alkalmazott szolgáltatást nyújtó aquapark, és egy színvonalas szolgáltatást nyújtó télen-nyáron üzemelõ kemping. A termálfürdõt üzemeltetõ társaság gazdasági mutatói az önkormányzat korlátozott pénzügyi lehetõségei szükségessé teszik a komplexum további bõvítését, üzemeltetési technológiájának módosítását. Az intézkedéseknek elsõsorban a télen-nyáron folyamatosan látogatható fedett részek területének és a látogatók által igénybe vehetõ vízfelület nagyságának növelését kell eredményezni. A tervezett fejlesztések megvalósítására a külsõ szakmai befektetõkkel az év során elõrehaladott tárgyalások folytak, amelyekhez a Képviselõ-testület a szükséges döntéseket meghozta. Várhatóan a döntések alapján sikerül kialakítani a belsõ strandfürdõ felújításának feltételeit is. Jó ütemben készül a termálfürdõ nyári bejáratával szemben kialakított területen a szabadidõ központ szolgáltatásait bõvítõ magántulajdonú szálloda is. Az átadásra várhatóan évben kerül sor. Folyamatosan végezte az iroda évben is a 394 db önkormányzati tulajdonú lakás, valamint a 130 db üzlethelyiség és garázs üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. Az üzemeltetés során elért árbevétel az általános forgalmi adó nélkül megközelíti a 160 millió forintot. A bérleti díjak számlázása, a kintlévõségek kezelése, valamint az esetleges peres eljárások ügyeinek intézése mellett szûkös költségvetés megvalósításával sor került az épületek, lakások és helyiségek szükséges karbantartására, felújítására is. A Képvselõ-testület döntése alapján az év során megkezdõdött a háziorvosi rendelõk privatizációja, amelynek keretében a meghatározott feltételeket vállaló háziorvosok kedvezményes feltételekkel vásárolhatják meg jelenlegi orvosi rendelõjüket. A privatizáció révén várhatóan jelentõsen nõhet a háziorvosi ellátás színvonala, a rendelõk felszereltsége és a rendelõket felkeresõ betegek elégedettsége is. Továbbra is lehetõségük van a lakásépítést tervezõ családoknak a Képviselõ-testület által meghatározott kedvezményes áron építési telket vásárolni. Az iroda közremûködésével folyamatosan pályázhattak az érdeklõdõk az építési telkekre. Új területek kijelölésére is folyamatosan kerül sor a jelentkezõ igényeknek és a még önkormányzati tulajdonban lévõ, építési telek kialakítására alkalmas területeknek megfelelõen. A Képviselõ-testület döntése alapján a évi költségvetés nem tartalmazott forrást magánszemélyek részére kamatmentes városi támogatás nyújtására, és társasházak részére sem volt lehetõség pályázni lapostetõ szigetelés céljára. December hónapban dönt a Képviselõtestület az iparosított technológiával épített lakóépületek energiatakarékos korszerûsítésének, felújítására benyújtott pályázatok támogatásáról. Az év során az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal képviselõi, valamint külsõ szakértõk több alkalommal nyújtottak tájékoztatást a társasházak képviselõi részére az igénybe vehetõ támogatásokról, a pályázatok elkészítésének módszerérõl. A tájékoztatások eredményeként több társasház is támogatásra alkalmas pályázatot nyújtott be az elnyerhetõ támogatásra. A Képviselõ-testület az év során több alkalommal foglalkozott a tulajdonában álló gazdasági és közhasznú társaságok, valamint az önkormányzati intézmények mûködésének hatékonyabbá és gazdaságosabbá tételével. A közbeszerzési eljárás során kiválasztott tanácsadó várhatóan a következõ év elsõ hónapjaiban készül el azzal a tanulmánnyal, ami pénzügyi és gazdasági számításokkal alátámasztott, részletes javaslatot tartalmaz a társaságok és intézmények irányításának és mûködtetésének korszerûsítésére. Czérna Miklós

4 4. oldal CEGLÉDI HÍRMONDÓ december 8. Az Ügyfélszolgálati Iroda évi beszámolója Az Ügyfélszolgálati Irodán 32 fõ munkatárs dolgozik. Az Irodán belül csoportok mûködnek, élükön szakmai csoportvezetõvel. Az Iroda feladatkörébe tartozik a szociális ügyek, a személyi okmányok intézése, anyakönyvi ügyek, piacfelügyelet, állategészségügy és a mûködési engedélyek kiadása. Ügyiratforgalmunk október 31. napjáig meghaladta a darabszámot. I. Szociális ügyek Munkatársaink a január 1-jén bevezetett munkarend alapján betûrend szerinti elosztásban látják el feladataikat. A hét minden munkanapján félfogadást tartanak, két csoportban váltva egymást. Az Irodánk által megállapítható és folyósítható támogatásokat a rendszeres és az eseti pénzbeli ellátások képezik az alábbiak szerint: Rendszeres támogatások 1.) Aktívkorúak rendszeres szociális segélye A támogatás összege személyenként és havonta az öregségi nyugdíj minimális összegének 70 %-a, jelenleg Ft, ezen összeg 10 %-a terheli az önkormányzatot. Aktívkorúak rendszeres szociális segélyét október 31-ig 331 fõ kapott. Ezen támogatásban részesülõk számára az önkormányzat évente legalább 30 munkanap idõtartamú foglalkoztatás megszervezésére köteles. E feladatot a Ceglédi Szolgáltató Közhasznú Társaság látja el. 2.) Idõskorúak járadéka Ezen ellátásban a 62. életévüket, illetõleg az irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött rendszeres pénzellátásban nem részesülõ személyek részesülhetnek. A támogatás összege családban élõ személy esetén Ft, egyedülálló esetén Ft. Az idõskorúak járadékát október 31-ig 26 fõ részére folyósítottuk. Az ellátás 10 %-a terheli az önkormányzat költségvetését. 3.) Rendszeres szociális segély A támogatás összege évben Ft/fõ/ hó, ellátásban 26 fõ részesült. A kiutalt összeg 10 %- a terheli az önkormányzatot. 4.) Lakásfenntartási támogatás E támogatásra vonatkozó szabályokat a Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény, illetve a helyi rendelet határozza meg. A Szociális törvény március 1-én hatályba lépett módosítása alapján normatív alapú támogatás megállapítása is lehetséges, ennek 90 %-át az állami költségvetés fedezi. A méltányosságból adható támogatás 100 %-a terheli az önkormányzatot. Ezen támogatás január 1-én 165 fõ, október 31-én normatív alapon 231 fõ. A lakásfenntartási támogatások zömét a Prometheus Rt-hez, illetve a TIGÁZ Rt-hez utaljuk közvetlenül. 5.) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás A támogatást azon családok gyermekei részére állapítja meg hivatalunk, ahol a családban az 1 fõre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj minimális összege - jelenleg Ft - alatt van. A támogatás gyermekenként havonta Ft. Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban évben 3096 fõ részesült. Ezen ellátás 90 %-át az állami költségvetésbõl visszaigényeljük. 6.) Rendszeres nevelési támogatás E támogatásban 67 fõ részesült, összege gyermekenként Ft/hó. Az ellátás teljes egészében az önkormányzat költségvetését terheli. 7.) Ápolási díj Ápolási díjban október 31-én 229fõ részesült. Az ápolási díj bruttó összege a 18 év feletti személy ápolása esetén az öregségi nyugdíjminimum 80 %-a, azaz jelenleg Ft, kiskorú vagy fogyatékos felnõtt ápolása esetén pedig 120 %-a, azaz Ft. Eseti pénzbeli ellátások 1.) Temetési segély Temetési segélyben január 1- és október 31-e között 173 fõ részesült. A támogatás összege évben átlagosan Ft/fõ. 2.) Átmeneti segély Átmeneti segélyben október 31. napjáig 385 fõ részesült. A segély átlagos összege: Ft/fõ. Az év elején 808 személyt részesítettünk tüzelõtámogatásban, maximum Ft értékben. 3.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Ez az ellátási forma évben 275 család gyermekét érintette. A támogatás átlagos összege családonként Ft. A téli idõszakban 721 kiskorú gyermeket nevelõ családot részesítettünk tüzelõtámogatásban. 4.) Köztemetés Köztemetésrõl évben 22 esetben kellett gondoskodni. Az elhunytak közül 13 fõ volt ceglédi lakos. A többi elhunyt temetésével kapcsolatos kiadásokat a lakóhely szerinti önkormányzat téríti vissza. A köztemetés átlagos költsége: Ft. 5.) Közgyógyellátás A helyi rendeletben meghatározott feltételekkel rendelkezõ személyek részére Március 31-éig méltányossági alapon 646 db közgyógyellátásra jogosító igazolvány került kiadásra. A térítési díj évi összege Ft/fõ/év, mely teljes egészében az önkormányzat költségvetését terheli. 6.) Természetbeni ellátások Karácsony elõtt a nehéz szociális körülmények között élõ idõs emberek részére 200 db ajándékcsomag készítését tervezzük. A támogatottak névsorát a területi képviselõ, és a házi betegellátással foglalkozó személyek javaslata alapján állítjuk össze. Irodánk foglalkozik a súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatásának megállapításával. A támogatás 100 %-át az állami költségvetésbõl visszaigényeljük. Elõkészítjük, és jegyzõkönyv formájában rögzítjük a Népjóléti és Szociális Bizottság üléseit, végrehajtjuk döntéseit. II. Okmányügyintézés Az Okmányiroda mûködését január 1. és október 31. közötti idõszakban az alábbi statisztikai adatok jellemzik: Irodánkba 5764 db személyazonosító igazolvány iránti kérelmet nyújtottak be, 7241 db lakcímigazolványt állítottunk elõ, 2787 db lakcímbejelentés történt azonnali ügyintézéssel, 2478 db útlevél iránti kérelmet rögzítettünk. Az Okmányiroda illetékességi területéhez tartozó települések vonatkozásában 3040 db bizonylatot rögzítettünk. Gépjármû ügyintézés során db kérelem átvételére került sor. Az egyéni vállalkozói igazolvány iránti kérelmek száma 1087 db, a vezetõi engedélyé pedig 5831 db. Parkolási igazolvány kérelem 475 db volt. Az Okmányirodában április 1. óta 14 fõ kezdeményezte az ügyfélkapu létesítését. III. Anyakönyvi Csoport Az Ügyfélszolgálati Iroda részeként mûködik az Anyakönyvi Csoport. Feladatait 4 fõ ügyintézõvel látja el, a teljes munkaidõben ügyfélfogadással, illetve - a házasságkötéseknél közremûködés kapcsán szombati napon történõ munkavégzéssel. Feladataik közt szerepel a városban történt születések, házasságkötések, halálesetek anyakönyvezése, valamint a hagyatéki eljárás és a hatósági bizonyítványok kiadása, a magyar állampolgársággal kapcsolatos ügyek intézése, továbbá július 1-tõl az anyakönyvi események számítógépen történõ feldolgozása és az újszülöttek részére az elsõ lakcímkártya kiállítása is, melybõl 1250 db készült. Az Anyakönyvi Csoport munkáját január 1. és októbert 31-e között az alábbi számadatok jellemzik: születési bejegyzések száma 1000, házasságkötés 140, válás 81, haláleset bejegyzés 1035 db, állampolgársági ügyek száma 103, sírhely regisztrálás 100, a hagyatéki ügyek száma 570 db. A kiadott hatósági bizonyítványok száma 74 db volt. Az év folyamán db anyakönyvi okiratot állítottunk ki. A házasságkötéseknél 76 alkalommal vették igénybe szolgáltatásunkat. IV. Piacfelügyelet, állategészségügy, mûködési engedélyek Az Ügyfélszolgálati Iroda feladatkörébe tartozik a piacfelügyelet, vásár bejegyzése, marhalevél kezelése, közterület használat engedélyezése, az állattartási panaszok kivizsgálása, eboltás, méhek tartása, fertõzõ állatbetegségekkel kapcsolatos helyi zárlat elrendelése, a mûködési engedélyekkel kapcsolatos feladatok, telepengedélyezési ügyek, magánszálláshelyek nyilvántartásba vétele, a szerencsejáték szervezés körébe tartozó feladatok, egyéni vállalkozók nyilvántartása. A kerületi fõállatorvos által az év folyamán elrendelt ebzárlatról Irodánk minden esetben tájékoztatta a lakosságot és részt vett az eboltási igazolványok ellenõrzésében, valamint az eboltás megszervezésében és lebonyolításában. A helyi vásárokon folyamatosan végzünk ellenõrzést és kezeljük a szállítóleveleket. Az idén 189 újonnan nyitott üzletre adtunk ki mûködési engedélyt. Telepengedélyezési eljárás lefolytatását 47 esetben kérték az egyéni és társas vállalkozók. Ellenõrzéseink következményeként 5 üzlet mûködését megtiltottuk. A vendéglátóipari üzletek éjszakai mûködését 9 szórakozóhelyen ellenõriztük a Rendõrkapitányság, a Fogyasztóvédelmi Felügyelõség és a Vámhivatal munkatársaival. Farkas Ágnes

5 2005. december 8. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 5. oldal A Gyámhivatal évi beszámolója A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben meghatározott feladatokat látja el a gyámhivatal. A hivatkozott törvényi hely 14. (1) bekezdése szerint a gyermekek védelme, a gyermek családban történõ nevelkedésének elõsegítése, veszélyeztetettségének megelõzésére és megszüntetésére, valamint a szülõi vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülõ gyermek helyettesítõ védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeni, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, valamint a törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. Az év november 30-ig összesen 6658 az iktatott gyámhatósági iratok száma, ebbõl 1628 db a fõszámon iktatott önálló ügyként kezelendõ irat, és 5030 db az ezekhez érkezõ beadványok száma. Néhány tájékoztató adat a gyámhivatal szervezetérõl: A gyámhivatal szakmai felettese a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. A gyámhivatal munkatársai felett a munkáltatói jogot Cegléd Város Jegyzõje gyakorolja. A gyámhivatal Cegléd Város Polgármesteri Hivatalának épületében mûködik, összességében 6 fõvel. A 6 fõbõl 1 fõ a hivatalvezetõ, 1 fõ látja el a hivatal teljes adminisztrációs feladatait, valamint 4 fõ ügyintézõ. I. Pénzbeli ellátások: 1/a. Gyermektartásdíj állam általi megelõlegezése A gyámhivatal a pénzbeli ellátások közül a gyermektartásdíj megelõlegezését, valamint az otthonteremtési támogatások iránti kérelmek elbírálását intézi. A gyermektartásdíj megelõlegezések száma a tavalyi évhez képest lényegesen nem változott évben átlagban 58 fõ, tárgyévben átlagban 60. fõ Cegléd Város Gyámhivatalán keresztül részesült tartásdíj állam általi megelõlegezésében. Tárgy idõszakban Ft összegben került gyermektartásdíj megelõlegezésre. A gyámhivatal azon kötelezettekkel szemben, akik tartósan, önként nem teljesítik gyermektartásdíj fizetési kötelezettségüket - ezért szükséges a jogosult részére az elõlegezés - az évi XXXI. tv (2) bek. a) pontja alapján feljelentést tesz tartás elmulasztása miatt. 1/b. Otthonteremtési támogatás Az átmeneti és tartós nevelt gyermekek nagykorúvá válásukat követõen - ha ennek feltételei fennállnak - jogosultak otthonteremtési támogatásra. Az otthonteremtési támogatás célja, hogy a fiatal felnõttek megpróbáljanak ennek a támogatásnak a segítségével valamilyen önálló módon lakhatását megoldani. A támogatás összege a fiatal felnõtt átmeneti vagy tartós nevelésben töltött idejéhez, valamint az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének szorzatához igazodik év során 6 fõ fiatal felnõtt részesült támogatásban, összességében Ft összegben. II. Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: A) Családbafogadás év során 57 családbafogadási ügy indult, ebbõl 45 kiskorút érintõen járult hozzá a gyámhivatal a családbafogadáshoz, 6 kérelem elbírálása még folyamatban van, és 6 ügy illetékesség hiányában áttételre került más gyámhivatalhoz. B) Ideiglenes hatályú elhelyezés Tárgy évben megemelkedett a gyámhivatal illetékességi területén az ideiglenes hatályú elhelyezéssel érintett gyermekek száma. Tárgyévben 70 gyermeket érintõen folyt ideiglenes hatályú elhelyezési eljárás.. Egyre nõ azoknak családoknak a száma, ahol a gyermek súlyosan veszélyeztetett, elkerülhetetlen a családból történõ kiemelése. Az esetek egy részében a különélõ szülõ is kezdeményezi az eljárást azzal az indokkal, hogy másik szülõ környeztében a gyermek súlyosan veszélyetetett Gyakori eset, hogy a év közötti gyermekek és a család között kialakult súlyos problémák miatt kerül sor az ideiglenes hatályú elhelyezésre. A gyermekek befogadó otthonokba, majd nevelõszülõknél, kis számban lakásotthonokban kerültek elhelyezésre, 7 gyermek vonatkozásában az ideiglenes hatályú elhelyezés iránt benyújtott kérelmet elutasítottuk. C) Átmeneti és tartós nevelésbe vétel évben 120 átmeneti nevelt gyermek és 9 tartós nevelt gyermek ügyeit intézte a hivatal. 5 gyerek esetében sikerült a családot felkészíteni arra, hogy a gyermeket a hivatal visszahelyezze, mely komoly eredményként könyvelhetõ el. D) Az utógondozás és az utógondozói ellátás Az átmeneti vagy tartós nevelés megszûnése után kivéve, ha a gyermeket örökbefogadták a gyámhivatal legalább 1 év idõtartamra elrendeli a gyermek és a fiatal felnõtt utógondozását, feltéve, hogy az utógondozást, a fiatal felnõtt maga is kéri. Az utógondozás célja, hogy elõsegítse a gyermek, illetve a fiatal felnõtt családi környezetébe való visszailleszkedését, önálló életének megkezdését. A gyermek utógondozását a gyermek lakóhelye szerinti gyermekjóléti szolgálat, a fiatal felnõtt utógondozását a gyermekotthon, vagy a nevelõszülõi hálózatot mûködtetõ Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat látja el. A fiatal felnõtt kérelmére a gyámhivatal elrendeli az utógondozói ellátást, ha ennek feltételei fent állnak év során 46 esetben került sor az utógondozás elrendelésére, ebbõl 34 esetben kapott a fiatal felnõtt utógondozói ellátást. III. Tájékoztató adatok A kiskorúak vagyoni ügyében tárgyévben 318 esetben indult eljárás. A korábbi évekhez képest emelkedett a kapcsolattartási ügyek száma. A gyermekkel való kapcsolattartásra a szülõ és a nagyszülõ, a nagykorú testvér, továbbá, ha a nagyszülõ és szülõ nem él, illetõleg a kapcsolattartásban tartósan akadályozva van, vagy a kapcsolattartási jogát önhibájából nem gyakorolja a gyermek szülõjének testvére, valamint szülõjének házastársa is jogosult. A kapcsolattartási ügyek zömében sikerül a felek között egyezséget létrehozni, ennek hiányában a gyámhivatal határozatban dönt a kapcsolattartásra irányuló kérelemrõl.. A gyámhivatalnál tárgy évben 278 gyermeket érintõen indult eljárás a családi jogállás rendezésére, két kiskorú leány részére engedélyezte a hivatal. a házasságkötést. A fentieken túl társhatóságoktól 146 esetben érkezett megkeresés. A hivatal munkatársai igyekeznek minden ügyben a kiskorú érdekének megfelelõ döntést hozni, megpróbálják minden esetben megkeresni azt a megoldást, mely optimálisan tudja biztosítani a gyermek értelmi és érzelmi fejlõdését. Dr. Varga Tünde Cegléd Városi Gyámhivatal vezetõje

6 6. oldal CEGLÉDI HÍRMONDÓ december 8. A Mûszaki Iroda évi beszámolója Az iroda szerteágazó feladatai közül meghatározó jelentõségû az építéshatósági tevékenység végzése. A jelentkezõ államigazgatási ügyek döntõ hányadát ezek teszik ki. Az irodán öten végzik ezt a feladatot, akik Cegléd mellett még négy község kiemelt építéshatósági ügyeit is intézik. A községek telekalakítással kapcsolatos ügyeit is irodánk végzi, ami tovább növeli az ügyintézõk leterheltségét. Ezévben is biztosítani tudtuk azt, hogy egy-egy községbõl beérkezõ ügyet ugyanaz az ügyintézõ intézze. Az ügyfélfogadási idõt a községekben is rendszeresen betartottuk. A kiemelt építési hatóságunkhoz tartozó 4 település mellett a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal egyedi kijelölése alapján 19 esetben jártunk el egyéb településeken építéshatósági ügyekben. Az ügyintézõk által intézendõ ügyek száma továbbra is magas. Az építéshatósági ügyeknél a döntés meghozataláig több közbeesõ intézkedés megtétele szükséges, ezért az ügyintézési határidõ betartása nagy erõfeszítést jelent. A nagy leterheltség mellett is biztosítani tudtuk, hogy indokolt esetben (pályázatok, lakhatási gondok stb.) soron kívül, napokon belül az ügyfél rendelkezésére álljon a szükséges engedély vagy igazolás. Az építéshatósági ügyintézõk leterheltségét tovább növelte, hogy egy munkatársunk gyermeket szült, és álláshelyét csak három hónap múlva sikerült betölteni. Az építkezések nem kötelezõen elõírt ellenõrzéseit igyekeztünk sûríteni, így a folyamatban lévõ építkezések döntõ hányada ellenõrzésre került. A szakszerûtlen, követelményeknek nem megfelelõ színvonalú kivitelezések száma csökkent, ennek ellenére indokolt az ellenõrzések további sûrítése és indokolt esetben a kötelezettséget megállapító határozatok kiadása. A kötelezettséget elõíró határozatok végrehajtásának színvonala ezévben sem javult. A kötelezettek között még mindig sok olyan személy található, akiket többször megismételt végrehajtási bírósággal sem sikerült az elõírt munkák elvégzésére bírni. Végrehajtási bírság kiszabására 9 esetben került sor, a kiszabott bírság összege Ft. Az építéshatósági ügyintézõk által végzett munka mennyiségét az alábbi adatokkal szeretném ismertetni: Elvi engedélyek száma: 2 db Bontási engedélyek száma: 54 db Építési engedélyek száma: 385 db Használatbavételi engedélyek száma: 235 db Fennmaradási engedélyek száma: 11 db Telekalakítási engedélyek száma: 131 db Átminõsítések száma: 25 db Építéshatósági ellenõrzések száma: 1049 db Kötelezettséget elõíró határozatok száma: 37 db A kiadott intézkedéseinkkel kapcsolatban az ügyfelek 18 esetben nyújtottak be fellebbezést. A másodfokú eljárás lefolytatása után a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 12 korábbi intézkedésünket bírálta el. Három esetben megsemmisítette a határozatunkat és új eljárás lefolytatására utasította hatóságunkat. Kilenc esetben az általunk kiadott határozat jóváhagyásra került. Ezévben is elõfordultak területünkön engedély nélküli és engedélytõl eltérõ építkezések. A szabálytalan építések következtében kilenc esetben építési bírság kiszabására került sor. A kiszabott építési bírság összege Ft. Az építési hatósági engedélyek kiadását városi szinten a helyi építési szabályzat és a településrendezési terv határozza meg a központi jogszabályok mellett. A város helyi építési szabályzata az elmúlt évben került jóváhagyásra, és az megfelelõ garanciát nyújt a helyi elképzelések érvényesítésére. Az elmúlt évben elkezdõdött a Budai úti Szabadidõközpont meglévõ szabályozási tervének teljes körû felülvizsgálata és a fejlesztési koncepcióknak megfelelõ módosítása. Idõközben elkészültek a munkák és a szabadidõközpont szabályozási terve ezév májusában került jóváhagyásra és beépítésre a város településrendezési tervébe és helyi építési szabályzatába. A szabadidõközpont területén elkészült az aquapark és kemping. Megkezdõdött a termálfürdõ nyári bejáratával szemben egy szálloda kivitelezése. Irodánk látja el az önkormányzat tulajdonában lévõ utak vonatkozásában a közútkezelõi feladatokat. Közútkezelõként folyamatosan figyelemmel kísértük az utak állapotát és lehetõ leggyorsabban igyekeztünk a közlekedés biztonságát veszélyeztetõ hiányosságokat megszüntetni. Minden igyekezetünk ellenére sem sikerült ezévben az ezzel kapcsolatos elvárásoknak eleget tennünk, mivel az utak kátyúzása csak az õsz folyamán történt meg és addigra jelentõs útkárosodások keletkeztek. Ennek következtében több gépjármû kárigényt kellett elbírálnunk és kielégítenünk. A csúszás oka az volt, hogy közbeszerzési eljárás lefolytatásával kellett az útkarbantartást végzõ vállalkozót kiválasztani és a lefolytatott elsõ eljárás sajnos sikertelen volt. A sikeres közbeszerzési eljárás befejezését követõen csak augusztus második felében tudtunk a vállalkozóval szerzõdést kötni. Útüzemeltetésre ebben az évben eft elõirányzatot tudott az önkormányzat biztosítani. Az elõirányzat terhére megoldandó feladatok között szer epelt az útburkolati jelek festése, a jelzõtáblák pótlása, a kátyúk megszüntetése és az aszfalt járdák javítása. A fenntartási feladatokat az év második negyedévétõl a Polgármesteri Hivatal látja el. Közútkezelõként 147 esetben engedélyeztük az közutak felbontását és nem közlekedési célú igénybevételét, ezenkívül szakhatóságként mûködtünk közre 149 esetben. Az elõirányzat terhére többek között az alábbi munkák kerültek elvégzésre: - útburkolatok kátyúzása 4069 m2 - járdajavítás 1350 m2 - burkolati jel festés 1702 m2 - jelzõtábla pótlás és kihelyezés 111 db - beton törmelék törés 77 m3 - útalap készítés 1110 m2 - akadálymentesítés közúton és négy intézménynél 12 db - földút gyalulás m2 - Örkényi út földút rendezés m2 Sajnos ezévben a város területén útépítésre nem került sor, melynek oka elsõsorban az, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan nem került sor olyan pályázat kiírására, mely az önkormányzat számára jó lehetõséget biztosított volna az útépítések megvalósítására. Fedezet hiányában az önkormányzat ezévben nem tudta anyag biztosításával támogatni a lakossági járdaépítést. Csapadék- és belvízelvezetésre ezévben eft elõirányzatot tudott az önkormányzat biztosítani, ami az igények töredékének kielégítésére elegendõ csak. A problémák végleges megoldása csak úgy lenne biztosítható, ha egy-egy terület teljes vízelvezetési rendszerét ki tudnánk építeni. A fent említett elõirányzatból csak a legégetõbb problémákat tudtuk megoldani, ami csak átmenetileg orvosolja a gondokat. Az elõirányzat terhére többek között az alábbi munkák kerültek elvégzésre: nagykeresztmetszetû csatornák karbantartása 4230 fm kiskeresztmetszetû árkok karbantartása 2018 fm kiskeresztmetszetû árkok készítése átereszekkel 1022 fm aknák, folyókák felújítása, szintbe helyezése 17 db víznyelõk tisztítása 550 db átereszek építése 600 fm átereszek tisztítása 92 db Ez évben folytatódott a Déli városrész belvízelvezetõ rendszerének a felújítása. Az I. ütemben tervezett munkák befejezõdtek, az utómunkák és hiánypótlások teljesítése történt meg. Sajnos meg kell említeni, hogy a kivitelezõ maradéktalanul nem tett eleget a kötelezettségének és néhány helyen nem megfelelõ munkát hagyott maga után. A kivitelezõt a jövõben jogszabályi lehetõségeinket teljes mértékben kihasználva kényszerítjük a javítási munkák elvégzésére. Ez évben elkezdõdött a munkák II. ütemének kivitelezése is, mintegy 35 millió Ft-os költséggel. A város ehhez is jelentõs mértékû támogatást nyert. A szerzõdés szerint a munkák várható befejezése jövõ év elsõ fele. Irodánk feladatkörébe tartozik a beruházások, felújítások elõkészítése és lebonyolítása. Az év õszén befejezõdött a Bem József Mûszaki Szakközép- és Szakiskola 12 tanteremmel történõ bõvítésének kivitelezése. Ezévben intézmények felújítására eft-ot biztosított a Képviselõ-testület. Az elõirányzat terhére a következõ felújítási munkák kerültek elvégzésre: Várkonyi István Általános Iskola tornaterménél üvegfal cseréje Posta utcai Óvodánál gázkazánok cseréje Posta utcai Óvodánál tetõjavítás (folyt. a következõ oldalon)

7 2005. december 8. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 7. oldal Cegléd, Selyem u. 1. szám alatti ingatlan kerítésének újjáépítése Deák utcai Bölcsõde központi fûtésének helyreállítása Uránia Mozi központi fûtésrendszerének átalakítása Az önkormányzati intézmények érintésvédelmi méréseinek és a szükséges javítások elvégzésére ez évben Ft-ot biztosított a költségvetés. Az elõirányzatból 33 létesítménynél került elvégzésre a mérés és a szükséges javítás. Irodánk szervezeti egységén belül végzik feladataikat a közterület-felügyelõk. Munkavégzésüket törvény szabályozza, melynek elõírásait be is tartják. Feladatukat körzeti beosztásban látják el, intézkedéseiket munkanaplóban rögzítik. Kiemelt feladatként lett részükre meghatározva a vízelvezetõ árkok folyamatos tisztán tartásának, az ingatlanok elõtti területek gyommentesítésének és kezelésének ellenõrzése. Az év során 2127 esetben intézkedtek a helyszínen, 48 esetben szabálysértési eljárást kezdeményeztek, 49 esetben pedig helyszíni bírságolást alkalmaztak. A Polgármesteri Hivatalra háruló mezõgazdasági feladatokat továbbra is irodánk végzi. A fakivágás iránti kérelmek elbírálása és a növényi kultúrák telepítésének engedélyezése képezi a feladatunkat. Ezen kívül az erdõgazdálkodási feladatokat is az iroda végzi. A Budai úti Szabadidõközpont területén található erdõterület egy része különbözõ beruházási célra lett A Pénzügyi Iroda évi beszámolója igénybe véve, melynek kiváltását csereerdõsítéssel kell biztosítanunk. Az elkészült tervek szerint a szegedi vasútvonal és a G-1-es csatorna által határolt területen elkezdõdött a csereerdõsítés kivitelezése. Az erdõsítés elsõ két ütemének munkálatai elkészültek, a tervek szerint a jövõ évben folytatódnak a munkák. A négy fõbõl álló mezõõri szolgálat is irodánkhoz tartozik. A város külterületén jelentkezõ feladataikat körzetekben látják el. A folyamatosan jelentkezõ feladataik mellett azonnal kivizsgálják a különbözõ - feladatkörükhöz tartozó - bejelentéseket, panaszokat is. Kiemelt feladatuk a parlagon hagyott területek és illegális szemétlerakók felderítése. Ezzel kapcsolatos feljegyzéseiket rendszeresen továbbítják az iroda részére. Tapasztalataik értékelésére havonta egyszer kerül sor. A Képviselõ-testület novemberi ülésén döntött a szolgálatnál jelentkezõ feladatok jövõbeni ellátása ügyében, mely azt jelenti, hogy nem a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységén belül fog a szolgálat mûködni. A hivatalra tartozó környezetvédelmi feladatokat is irodánk látja el. A környezetvédelemmel kapcsolatos hatósági intézkedések megtétele döntõen a Környezetvédelmi Felügyelõség jogkörébe tartozik. Irodánknál jelentkezõ feladatok a következõk: a hulladékgazdálkodási, a környezetvédelmi és természetvédelmi törvényben meghatározott, önkormányzatra háruló feladatok légszennyezés figyelemmel kísérése, a légszennyezést okozókkal szembeni eljárások lefolytatása zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos ügyek intézése környezetkárosítókkal szembeni szabálysértési eljárások kezdeményezése telepengedélyezési eljárásokban szakhatósági közremûködés közremûködés a város területén található illegális hulladéklerakók felszámolásában a város környezetvédelmi programjában foglaltak megvalósításának elõsegítése környezetvédelmi témájú pályázatok elõkészítése az önkormányzat települési szilárd hulladék kezelését szabályozó helyi rendeletében biztosított kedvezmények jogosultjai ügyeinek intézése Gázhálózat bõvítésére a TIGÁZ Rt. szervezésében került sor, mely egy-egy ingatlant érintett. A kivitelezés költségeit teljes egészében az érintett ingatlanok tulajdonosai vállalták. Sajnos ezévben sem sikerült megoldani a külterületi, ellátatlan területek villamosítását. Ez a munka több mint 25 millió Ft-ba került volna, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudta biztosítani. Ezen területek villamosítása terveinkben továbbra is szerepel. Kovács Ferenc A Pénzügyi Iroda a város költségvetésének végrehajtásához kapcsolódó pénzügyi-, számviteli-, adóhatósági feladatok ellátását végzi, összesen 21 fõ teljes munkaviszonyban álló köztisztviselõvel. Az irodát két csoport alkotja: 1. a pénzügyi költségvetési csoport és 2. az adócsoport. 1. A pénzügyi költségvetési csoport feladatai: A város és intézményei éves költségvetésének tervezése, a költségvetés összeállítása. Az elfogadott költségvetés alapján az Önkormányzat és intézményeinek folyamatos és biztonságos mûködéséhez a pénzellátás biztosítása, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat beruházásait illetõen a pénzforgalmi szemléletû kettõs könyvvitelének szabályszerû vezetése. Az Önkormányzat által vállalt beruházási, felújítási feladatok teljes pénzügyi lebonyolítása, tervezéstõl a megvalósításig, pályázati támogatás igénylésétõl az elszámolásig. E feladatokat a Hivatal a július 01-jével bevezetésre került Forrás SQL Integrált Pénzügyi és Számviteli Információs Rendszer segítségével végzi, amelyet január 01-jével az Intézmények is alkalmaznak. 2. Az adócsoport feladata: Cegléd város illetékességi területén a bevezetett helyi adók kezelése, azok adónemenkénti nyilvántartása. A város évi költségvetésének tükrében számolunk be az elvégzett feladatokról. Cegléd Város évi költségvetését az 5/2005. (III. 03.) számú Ök. rendelettel fogadta el a Képviselõ-testület, e Ft fõösszegben. A bevételi forrásokat illetõen e Ft hitelfelvétellel számoltunk. Ebbõl mûködési hitel: e Ft, fejlesztési célú hitel: e Ft. A központi költségvetésbõl kapott források az összes bevételünk 21,6 %-a. Az állami hozzájárulásokat havonta, nettó finanszírozás keretében kapja meg Önkormányzatunk. Azok teljesítése idõarányos. E támogatásokból visszatartott és levont, városunkat terhelõ kötelezõ államháztartási tartalék összege: e Ft. Az Önkormányzat sajátos mûködési bevétele: e Ft, amely tartalmazza az átengedett központi adók Önkormányzatot megilletõ hányadát, valamint a helyben képzõdõ bevételek, adók beszedésébõl származó bevételeket. Adóbevételekrõl: A évben az adómértékek nem emelkedtek az elõzõ évihez képest, adóbevételi tervünk e Ft volt. Gépjármûadó: jelenleg is a BM hatósági nyilvántartása, adatállománya alapján adóztatjuk a gépjármûveket. A mértéke Ft/100 kg. A gépjármûadó 100 %-ban az Önkormányzat bevétele. Magánszemélyek kommunális adója: vagyoni típusú adó, a lakosság legszélesebb rétegét érinti. A e Ft-os tervezett befizetés az adóalanyok bevallásaihoz kapcsolódik. A bevétel 40 %-át 70 m2 feletti ingatlanok után, 60 %-át telek és 70 m2 alatti ingatlanok után fizetik. Helyi iparûzési adó: a helyi adók közül a legtöbb adó ebbõl az adónembõl folyik be Cegléd illetékességi területén, jövedelemszerzõ tevékenységet folytató vállalkozók fizetik. Nyilvántartásaink szerint közel adóalany fizet iparûzési adót, a bevétel e Ft körül várható. Építményadót: az Önkormányzat illetékességi területén a vállalkozói célra épített (üzlet, mûhely, raktár, stb.) építmények adókötelesek. Építményadót adótárgy után fizetnek, kb e Ft bevétel várható 2005-ben. Idegenforgalmi adó: az idei évben április 01- jétõl kezdõdõen került bevezetésre. Azon magánszemélyeknek kell fizetni, akik Cegléden legalább egy vendégéjszakát töltenek el, és nem állandó lakosok. A bevétel e Ft körül alakul, amelyet közel vendégéjszaka után fizetnek be a vállalkozók. A helyi adók kezelése és nyilvántartása mellett az adócsoport feladata az adók módjára behajtandó köztartozások, bírságok nyilvántartása, beszedése, amely az egyre nagyobb számban érkezõ megkeresések miatt komoly feladatot jelent. Az adó- és értékbizonyítványok kiállítását is a csoport végzi, évente közel db-ot állít ki. Mûködési bevételek: Az Önkormányzat mûködési bevételeit e Ft összegben terveztük. Az intézmények évi tervezett saját bevétele e Ft volt, a teljesítés az idõarányost meghaladó. (folyt. a következõ oldalon)

8 8. oldal CEGLÉDI HÍRMONDÓ december 8. A Polgármesteri Hivatalnál a mûködési bevételeket az ÁFA-visszaigénylés, kiszámlázott ÁFA, az Okmányiroda-, parkolási díj és az eboltás bevételeibõl terveztük. A teljesítés elmarad az idõarányostól. A Kórház tervezett mûködési bevétele: e Ft. Átvett pénzeszközök: Nagyrészben az OEP által finanszírozott Kórház és a Humán Szolgáltató Központ által ellátott feladatok forrását jelenti. Vállalkozási tevékenység bevétele: Az Önkormányzat gyógyszertárai Rákóczi Gyógyszertár, Dr. Schulek Elemér Gyógyszertár, Kossuth Lajos Gyógyszertár, Tömörkény Gyógyszertár jelentõs forgalmat bonyolító gyógyszertárak. A évre tervezett bevétel: e Ft. Teljesülése az elvártnak megfelelõ. Tevékenységük bevételeibõl fedezzük a kiadásaikat. Felhalmozási bevételek: A városi költségvetés bevételeinek 24,7 %-át a felhalmozási bevételekbõl terveztük meg. Ezek a bevételek adnak fedezetet a folyamatban lévõ, és az induló beruházásoknak, felújításoknak, hiteltörlesztéseknek. Ez évben 4 nagy pályázat elbírálására, döntésére vártunk, melybõl a nyertes: a szennyvízhálózat kiépítése célú pályázatunk volt. Az Európai Uniós Alapokból elnyert támogatás: 3,6 milliárd Ft, amely majd a jövõ évtõl, a beruházás megkezdésével igényelhetõ. Fejlesztési célú támogatással valósult meg: 1./ A Bem József Szakközépiskola 12 tanteremmel való bõvítése. Az igénybe vett címzett támogatás összesen: e Ft volt évben. 2./ A Déli városrész csapadékvíz elvezetése I. ütem, melyhez e Ft Terület Kiegyenlítési (TEKI) támogatást kaptunk. 3./ A BM által kiírt pályázaton támogatással, valamint saját erõ felhasználásával 38 db költségalapon meghatározott lakbérû lakás vásárlása valósult meg. A lakások vételárának pénzügyi rendezése évre áthúzódódott. A szükséges önerõt hitelfelvétellel e Ft összegben biztosítottuk. A pályázaton elnyert támogatást októberében e Ft összegben megkaptuk, így a 38 db lakás teljes vételárának kifizetése késve megtörtént. Cegléd Város Önkormányzat évi kiadásainak 75 %-át a mûködési kiadások teszik ki, melybõl 6,4 milliárd Ft az intézmények fenntartását, mûködését szolgálja. Az OEP finanszírozású Toldy Ferenc Kórház ez évben 4,1 milliárd Ft-tal gazdálkodik. A fennmaradó 2,3 milliárd Ft az Önkormányzat fenntartásában lévõ intézmények (Óvodák, Bölcsõdék, Általános Iskolák, Mûvelõdési Központ, Sportcsarnok, Könyvtár, Egyesített Szociális Otthon, Tûzoltóság) mûködését szolgálja. Az intézményeket érintõen az Önkormányzat tovább vizsgálta a kötelezõ és önként vállalt feladatait: - Eredményes közbeszerzési eljárással a gyermekétkeztetési feladatokat kiszervezte az intézményi feladatkörbõl. E feladatokat a nyertes vállalkozó Sodexho Magyarország Kft. látja el július 01-jétõl. - A Humán Szolgáltató Központnál megszûnt félévétõl a hajléktalanok ellátása. A hajléktalanok átmenteti szállása, valamint a nappali melegedõ feladatokat a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete vette át, ellátási szerzõdés keretében. A Polgármesteri Hivatal kiadásai a város üzemeltetését, az államigazgatási feladatok ellátását, a szociális jellegû kiadások, támogatások kifizetését szolgálják. Ez évi várható kiadás mindezekre 2,5 milliárd Ft. A felhalmozási kiadások az összes tervezett költségvetési kiadásnak 24,5 %-a, amelyek a város további fejlõdését szolgáló beruházásokat, felújításokat jelenti. E kiadások között kell elszámolnunk a hiteltörlesztéshez kapcsolódó kiadásokat is. A több évre szóló kötelezettségek vállalása, a megvalósult beruházások, felújítások mind a város gyarapodását szolgálják. A évi költségvetés az intézményeknek, valamint a városüzemeltetési feladatoknak a kiadásait, egyszóval a mûködési és a felhalmozási feladatokra biztosította a fedezetet. A tervezett bevételek elmaradása a likviditási gondokat felerõsítette és az élet minden területén éreztette kedvezõtlen hatását. A negatív hatások ellenére a feladatok ellátását a számlavezetõ OTP Bank Rt. közremûködésével segítettük, szolgáltuk. Dr. Kárpáti Lászlóné A Humán Iroda évi beszámolója 1. Tanügyigazgatási, közoktatási feladatok 2005-ben elkészítettük a közoktatási intézmények fenntartásával, alapdokumentumainak módosításával kapcsolatos elõterjesztéseket a szakbizottságok, és a Képviselõ-testület számára. E szakterülethez tartozó fõbb munkáink a következõk: a évi közoktatási normatívák elszámolása; a évi normatívák igénylése; az állami kötött közoktatási normatívák intézményenkénti elosztása, felszabadítása; a közalkalmazotti besorolások, átsorolások felügyelete; házirendek módosítása; a tanévnyitó, tanévzáró nevelési értekezletek jegyzõkönyveinek áttekintése; a közoktatási intézmények tantárgyfelosztásainak, statisztikáinak ellenõrzése; pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele; intézményvezetõk felett gyakorolt munkáltatói joggal kapcsolatos döntések elõterjesztése; intézményvezetõk átsorolásainak ellenõrzése, munkáltatói engedélyeztetése; az intézményvezetõi pályáztatási eljárások lefolytatása ben 2 közoktatási intézményben járt le a vezetõi megbízás: a Lövész Utcai Óvodában és a Táncsics Mihály Általános Iskolában. Az óvodában 5 évre kapott megbízást az új intézményvezetõ. Az általános iskolában a nyugdíj elõtt álló vezetõnek pályázati eljárás lefolytatása nélkül két éves megbízást adott a képviselõ-testület. Lefolytattuk a Városi Ösztöndíj és a Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíj pályázati eljárását. Pályázatokat írtunk és nyújtottunk be a Pest Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítványhoz. Az elnyert pályázati pénzek felhasználásának felügyelete, elszámolása, az intézményi elszámolások ellenõrzése szintén e terület feladata. 2. Óvodai, iskolai és egyéb feladatok Fontos tudniuk a szülõknek, hogy gyermekük az 5. életév betöltésétõl kezdõdõen tanköteles korú. A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai sok tanköteles korú gyermeket fedeznek fel családlátogatásaik alkalmával, akik nincsenek nevelési-oktatási intézményben. Csak a szülõk közös együttmûködésével tudjuk elérni, hogy a tanköteles korú gyermekek bekerüljenek a közoktatás rendszerébe! január 1-jétõl már 6 fejlesztõ pedagógus dolgozik az óvodákban, a Nevelési Tanácsadó munkatársaival koordináltan. Nagy gondot jelent azoknak a gyermekeknek az elhelyezése, akiknek a Szakértõi Bizottság szakvéleménye alapján a javasolt intézményben, a Losontzi I. Általános Iskolában kellene képzési kötelezettségüket teljesíteniük. Az általános iskolai tanulmányaikat befejezett, de felvételt egyetlen középiskolába sem nyert tanulók elhelyezéséhez nyújtottunk segítséget. A 9. évfolyamra kötelezõ felvételt biztosító intézményként Pest Megye Önkormányzata a Bem Mûszaki Szakképzõt jelölte ki térségünkben, de ide sem tudtak minden gyermeket felvenni. A tankötelezettség teljesítésének ellenõrzésében a Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálatával, a nevelési-oktatási intézmények gyermek- és ifjúságvédelmi felelõseivel és a Polgármesteri Hivatal szabálysértési ügyintézõjével dolgozunk együtt. A nyilvános könyvtári ellátással, a közmûvelõdéssel kapcsolatos feladataink Cegléden a Városi Könyvtár fenntartásával és mûködtetésével tesz eleget az önkormányzat a közmûvelõdési törvényben megfogalmazott feladatának ben járt le a Városi Könyvtár vezetõjének (folyt. a következõ oldalon)

9 2005. december 8. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 9. oldal megbízása. A vonatkozó jogszabályok szerint a pályázati eljárást lefolytattuk. A képviselõ-testülettõl 5 évre kapott megbízást az új intézményvezetõ. A települési önkormányzat kötelezõ feladata a helyi közmûvelõdési tevékenység támogatása. Városunkban az önkormányzat e feladat ellátása során közmûvelõdési intézményt biztosít, amely a Kossuth Mûvelõdési Központ. Folyamatos a kapcsolattartásunk az intézmények vezetõivel, munkatársaival. Az állami és a kiemelt városi ünnepségek szervezését, megrendezését a Humán Iroda vezetõje és a Kossuth Mûvelõdési Központ igazgatója végzi. Kulturális - tudományos pályázati keret felosztása. A Képviselõ-testület által átruházott hatáskörben, a évi költségvetésben mindössze 3,5 millió Ft felosztásáról dönthetett a Mûvelõdési és Oktatási Bizottság. A civil szervezetek, magánszemélyek kulturális, mûvészeti, tudományos munkásságát ebbõl az összegbõl tudjuk támogatni. Kitüntetési javaslatok elõkészítése Országos, megyei és városi kitüntetõ díjakra, elismerésekre készítettünk elõ szakmai indokolásokkal ellátott javaslatokat ben viszonylag sok országos és megyei kitüntetéssel gazdagodtunk: magas szakmai munkásságuk elismeréseként pedagógusok, más szakmákban dolgozó részesült ilyen elismerésben Ceglédrõl. Egyéb rendezvények, ünnepségek szervezése Kiemelt nagy munkánk volt ebben az évben is, Kossuth Lajos ceglédi beszédének évfordulója alkalmából megrendezett ünnepség-sorozat. További feladataink az egyéb ünnepségek, konferenciák, tanácskozások megszervezése és lebonyolítása, illetve segítése. (Városi Pedagógusnap, Köztisztviselõk Napja, Semmelweis Nap, a Pál Napi Csata emlékünnepsége, a bombatámadásra, a világháborúkban elesettekre való csendes megemlékezés.) 3.) Sport és ifjúsági feladatok A.) A sport feladatok alapvetõ meghatározója a Gyermek-, Ifjúsági és Sport Bizottság munkatervei (I., II. féléves bontásban), továbbá a szintén féléves bontásban készült versenynaptárak (verseny-, diák- és szabadidõsport) voltak. A sportegyesületekkel és a város oktatási és sport intézményeivel ezen kívül napi kapcsolatban is vagyunk. A környezõ településekkel, a kistérségi társulással, a tavaly megalakult kistérségi sportkoordinációs csoporton, közös sportversenyeken keresztül tartjuk a kapcsolatot. A Pest Megyei Sportigazgatóság munkatársaival rendszeresen konzultálunk. Továbbra is színvonalasan mûködik az önkormányzat által támogatott városi úszásoktatás és az úszó testnevelési órák rendszere. A 2000-ben, önkormányzati finanszírozásban, felmenõ rendszerben bevezetett osztályonkénti heti plusz 0,5 tömegsport óra már az 1-8. évfolyamban mûködik ben negyedik alkalommal került sor a sportolói díjak és a Városi Sport Díj kiosztására. Az év során megrendezésre került gazdag verseny-, diák- és szabadidõs sport programok közül kiemelve: a Károlyi Kupa városi középiskolás versenyeket. Az általános iskolások alapprogramját a diákolimpia városi eseményei jelentik. Ezen kívül a mezei futóverseny, térségi úszóverseny stb. színesítik a programokat. A városi sporttámogatások pályázati rendszerét tovább finomítva készítettük elõ a évi sporttámogatások megvalósítását, azok elszámolásának zavartalanságát. B.) Az ifjúsági feladatok területén a Bizottság és az irodánk képviselõi részt vettek több iskolai diák-önkormányzati fórumon, felmérések készültek ezek mûködésérõl. Bizottsági támogatással a város iskoláinak (ált. és közép) többsége, képviselõi által részt vettek országos programokon, melyet a Bizottság finanszírozott. Pályázati figyelõ tevékenységgel járultunk hozzá az országos lehetõségek feltérképezéséhez. 4.) Jegyzõi hatáskörbe tartozó gyámhatósági feladatok, valamint a csatolt munkakörök A gyámügyi igazgatásban jegyzõi hatáskörben eljáró gyámügyi ügyintézõ ellátja a jogszabályok által hatáskörébe utalt feladatokat (védelembe vételi eljárás lefolytatása, családgondozó kirendelése, hivatásos védõ kirendelése, stb.). A jegyzõi hatáskörben eljáró gyámügyi ügyintézõ a Humán Iroda szervezeti egységén belül továbbra is ellátja a Kisebbségi Önkormányzattal való kapcsolattartást. A jegyzõi hatáskörben eljáró gyámügyi ügyintézõ fentieken túl ellátja a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala és Cegléd Város Önkormányzata közötti gyermek-és ifjúságvédelmi koordinátori feladatokat is. 5.) Egészségügy alapellátás, szakellátás Alapellátás A) Változás: A védõnõi szolgálat munkájának szakmai átszervezése megtörtént. Jelenleg 11 területi védõnõi, 5 iskolai védõnõi körzet van, január l-tõl 12 területi és 8 iskolai (4 általános iskola + 4 középiskola) védõnõi körzet fog mûködni. Cegléd Város Humánszolgáltató Központ igazgatói feladatainak ellátásában személyi változás történt május l-tõl a Cegléd Népkör u. 9. szám alatti rendelõben Dr. Székely Tünde fogszakorvos látja el a betegeket, területi ellátási kötelezettséggel. dr. Csiszár Géza háziorvos a Kölcsey tér 10. szám alatti háziorvosi rendelõbõl augusztus-15-én elköltözött az új Jókai u. 1. szám alatt lévõ magán rendelõjébe. Dr. Gál Irma háziorvos a Kölcsey tér 10. szám alatti rendelõt privatizálta, a tulajdonába került. B) Felújítás: a Kárpáti Aurél u. 9. szám alatt a tetõfelújítás folytatása, (beázás miatt) az idén nem történt meg. ebben az évben elmaradt a Szent Imre herceg utca 15, valamint a Kölcsey tér 11. szám alatti háziorvosi rendelõk felújítása. a Kölcsey téri orvosi rendelõknél gáz-, és villany mérõhelyek elkülönítése folyamatban van. Szakellátás A Toldy Ferenc Kórházban, pályázati pénzekbõl és önerõbõl a kórház fõépületének valamennyi nyílászáróját kicserélték, új hõszigetelõ külsõ burkolatot kapott a fõszárny. Az idén a kórházban a felsõ vezetésben személyi változások történtek, (új fõigazgató, orvos igazgató és gazdasági igazgató került kinevezésre). A Tüdõgondozó Intézetben az új digitális tüdõszûrõ röntgengép egy éve került telepítésre, visszajelzések alapján a szakemberek és a betegek is pozitívan nyilatkoznak az új vizsgálati módszerrõl. Egyéb egészségügyet érintõ fontos feladatok, események November hónapban a Képviselõ-testület döntése alapján 7 db automata újraélesztõ készülék került beszerzésre. A városban 2 db készüléket egy egészségügyi szolgáltató Kft, egy db készüléket egy egyesület finanszírozott meg. Négy darab készülék finanszírozására szponzorokat keres az önkormányzat. A készülékek telepítési helyét, ahol leghatékonyabb lehet az életmentõ készülék mûködése, szakemberek határozzák meg. A Semmelweis Napot az alapellátás és a kórház dolgozói együtt ünnepelték. Átadásra került Cegléd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete által alapított városi, szakmai elismerés Cegléd Város Alapellátásáért kitüntetés. Ebben az évben is az Egészségmegõrzõ keretre Ft-ot biztosított a Képviselõ-testület. Az Egészségügyi Bizottság 32 pályázó részére osztotta el a keretet a pályázati kiírás alapján. Tûri László

10 A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 10. oldal CEGLÉDI HÍRMONDÓ december 8. Az Idegenforgalmi és Marketing Iroda évi beszámolója 1./ Az Iroda alaptevékenysége Az Iroda május elsején jött létre a Polgármesteri Hivatal új irodájaként. Az Iroda dolgozóinak létszáma 5 fõ: 1 fõ, 1 fõ turisztikai referens, 1 fõ média referens, 1 fõ marketing és kistérségi referens, 1 fõ adminisztrátor. Az Iroda alaptevékenységébe tartozik az idegenforgalmi szolgáltató feladatok ellátása, valamint az Önkormányzat testvérvárosi és partnervárosi kapcsolatainak, média kapcsolatainak, társulási és más szövetségi kapcsolatainak szervezése, és a hivatalos városi honlap szerkesztése. Az Iroda másik alapvetõ feladata a turisztikai látnivalókról, szolgáltatásokról, programokról, lehetõségekrõl a belföldi és külföldi turisták versenysemleges, naprakész, átfogó informálása, a mûködési terület megismertetése, jó hírének erõsítése. Elsõsorban a helyi és a térségi turisztikai kínálatról, programokról, rendezvényekrõl ad tájékoztatást az Iroda az idelátogató vendégek számára, de megtalálható az országos belföldi turisztikai kínálat is. Az Iroda adatgyûjtõ területe Dél-Pest megye 12 települése: Cegléd, Albertirsa, Ceglédbercel, Csemõ, Jászkarajenõ, Kocsér, Mikebuda, Nyársapát, Tápiószõlõs, Törtel és Újszilvás, a Dél-Pest Megyei Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása keretében Nagykõrössel, Abonnyal és Dánszentmiklóssal is kapcsolatot tart fenn. 2./ Az Iroda tevékenységének bemutatása számszerû adatokkal: Az Irodától információt kérõk száma: - napi átlagban: 38 fõ/nap - havi átlagban: 752 fõ/hó - 12 hónapra vonatkozóan: 9024 fõ Az Irodát felkeresõk nagyobb százalékban belföldi vendégek voltak, turisták Hollandiából, Németországból, Ausztriából, Szlovákiából, Horvátországból, Belgiumból, Franciaországból, Szlovéniából, az USA-ból, Mexikóból és Ausztráliából jártak nálunk. 3./ Az Iroda kiállításokon, vásárokon való részvétele: évben az alábbi kiállításokon vettünk részt: Belföldön: Önálló szervezésben: - március Utazás Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállítás és Vásár, - április 8-9. Kecskeméti Egészségturisztikai Kiállítás, - április Szolnoki Turisztikai Kiállítás. Külföldön: Önálló szervezésben: - április németországi Plauen testvérváros szakmai kiállítás és vásár, - május 4-9. németországi Mühldorf testvérváros szakmai kiállítás és vásár. 4./ Az Iroda által készített kiadványok: Az Iroda gondozásában 2005 decemberében megjelent Cegléd város évi asztali naptára, amely 53 héten át képes illusztrációval mutatja be a város szépségeit, évszakokhoz, hónapokhoz, hetekhez, napokhoz kapcsolódóan évben több új kiadványnak is megkezdõdtek az elõkészületi munkálatai, de kiadásukra csak elsõ negyedévében kerül sor. Ezekhez az új kiadványokhoz pályázati támogatást is nyertünk. Az egyik pályázat a Tourinform Iroda technikai fejlesztését segítette, a másik pályázat pedig a Dél-Pest Megyei Kistérség turisztikai kínálatát jeleníti meg prospektus formájában elsõ negyedévére várható a térség rendezvény naptárának megjelenése, ennek a munkának is folyik az elõkészítése. Megújított formában kiadásra kerül ugyancsak a év elején Kossuth városa az Alföld kapujában címû, már igen kedvelt kiadvány. Az Iroda gondozásában ceglédi képeslapok, karácsonyi üdvözlõ lapok, kiállítási hirdetõtáblák is megjelennek. 5./ Az Iroda egyéb tevékenysége: Már ötödik éve folyamatosan részt veszünk a városi zenei rendezvények szervezésének koordinálásában, sikeresek a fúvós zenekar újévi, tavaszi, nyáresti hangversenyei. A Kossuth Gimnázium Leánykarának és a Pedagógus énekkarnak a hangversenyei népszerûek, továbbá a közremûködésünkkel útjára bocsátott adventi hangerseny-sorozat is május elsején az Európai Uniós csatlakozás második évfordulóján, valamint a Munka ünnepén túlmenõen ugyancsak jelentõs eseményre került sor városunkban: megnyílt 17 csúszdát felvonultató Aqua Centrum. A másik jelentõs beruházása ennek az évnek a Castrum Kemping, amely négyhektáros területen télen-nyáron mûködõ kilenc apartman házzal, szezonálisan pedig negyven lakókocsi parcellával és nyolcvan sátorhellyel várja a turistákat. Ebben az évben harmadik alkalommal megrendezésre került Czigle Fesztivál ismertté tételében részt vettünk. A Kossuth-ünnepségek szervezéséhez is segítséget nyújtottunk. Folyamatos jegyárusítási tevékenységet is végzünk zenei és egyéb rendezvényekre. A város testvérvárosi kapcsolatainak ápolása az Iroda kiemelt feladatkörébe tartozik. Ebben az évben két jelentõs esemény is zajlott le ezen a területen: június 19-én a Czigle Fesztivál keretében aláírásra került a testvérvárosi szerzõdés Mühldorf városával. Hasonlóan szép ünnepélyre került sor szeptember 25-én, amikor is a Kossuth-évforduló alkalmából az Ünnepi Testületi Ülés keretében a másik németországi várossal, Plauennel is aláírásra került a testvérvárosi szerzõdés évben négy alkalommal járt városunkban testvérvárosi delegáció: - Czigle Fesztivál: Mühldorf küldöttsége, június 17. június Szent István ünnepén: Mühldorf fúvószenekara, augusztus Kossuth-ünnepségen: Erdélyi testvérvárosok és Plauen küldöttsége, szeptember Adventi Hangverseny sorozat nyitó koncertje: Csíkszereda Nagy István Mûvészeti Líceum, november 26. Az Iroda munkatársai részesei voltak a testvérvárosi viszontlátogatások küldöttségének is: január 5-8. Mühldorf április Plauen Kiállítás és Vásár május 4-9. Mühldorf Kiállítás és Vásár szeptember 2-5. Mühldorf Volkfest Folyamatos kapcsolatot tartunk a térség településivel is, a Dél-Pest Megyei Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása ülésein rendszeresen részt veszünk, munkánkat folyamatosan koordináljuk. A Ceglédi Termálfürdõ és Szabadidõ központ marketing tevékenységét folyamatosan segítjük, munkánkat koordináljuk a Termálfürdõ marketing vezetõjével és munkatársaival. Rendszeresen részt veszünk az Idegenforgalmi és Marketing Bizottság munkájának segítésében, bizottsági üléseinek megszervezésében. A Bizottság ebben az évben Ft összegû Idegenforgalmi kerettel rendelkezett, melynek odaítélésével a város idegenforgalmi és marketing tevékenységét igyekezett elõsegíteni. A Hivatal közérdekû híreit, információit folyamatosan eljuttatjuk a helyi médiához, valamint sajtótájékoztatókat, sajtóbeszélgetéseket szervezünk, bonyolítunk. A város hivatalos honlapja (www.cegled.hu) augusztus 1-tõl új arculatot kapott. A megújult honlap folyamatos feltöltése, frissítése, aktualizálása Irodánk feladata. Fekete Tiborné C H A városi önkormányzat lapja Megjelenik a képviselõ-testületi ülést követõ hét csütörtök napján példányban. Lapzárta: a megjelenés hetében hétfõ 16 óra. Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. Felelôs kiadó: Sós János Fõszerkesztõ: Dr. Balogh Edit Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.85. HU ISSN Nagy László Lázár grafi kája

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők:

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők: Szociális ügyintéző: Szociális ügyek Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012 Ügyfélfogadási időpontok:. hétfő: 08:00-12:00; 13:00-16:00 kedd 13:00-15:30 szerda: 08:00-12:00

Részletesebben

Gyámhivatal Átmeneti, tartós

Gyámhivatal Átmeneti, tartós Gyámhivatal Átmeneti, tartós 47 45 nevelésbe vétel Családbafogadás 9 3 Családi jogállás 26 1 rendezése Gondnokság 41 34 Gyámság 3 3 Gyermektartásdíj 7 5 megelılegezése Házasságkötés engedélyezése Ideiglenes

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004. (VIII.23.) Kt. számú rendelettel módosított 35/2003. (XI.26.) Kt. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 259/2011.(XII.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a megelőlegezési likvid hitel felvételre vonatkozó előterjesztést. A likviditásának biztosítása érdekében

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 43/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Beszámoló a 2012.

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egység Egység feladatai Vezető

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta: IV-76/4593/2013. sz. határozat 1. melléklet Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta: Humán Főosztály Ápolási díj: Összesen 294

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök:

1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök: 2. melléklet a 6/2011.(III.31.) önkormányzati rendelethez A POLGÁRMESTERRE ÉS EGYES BIZOTTSÁGOKRA, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1.) A képviselő-testület által

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV törvény 8. (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Vámospércs

Részletesebben

Előterjesztés 5/a. melléklete

Előterjesztés 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai és I. félévi teljesítése kiemelt feladatonként Előterjesztés 5/a. melléklete 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására Készítette: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató Előterjesztő: Az előterjesztés

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról * Püspökladány Város

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Tápiószele Város Önkormányzat

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése 30/2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2016. ÉV 2016. január 27. (szerda) 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Kommunikációs, pénzügyi, szakértői és egyéb kiadásainak évi tervezett előirányzatai

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Kommunikációs, pénzügyi, szakértői és egyéb kiadásainak évi tervezett előirányzatai /2012. Ök. rendelet 6/b. melléklete Kommunikációs, pénzügyi, szakértői és egyéb kiadásainak ai 5101 Kommunikációs kiadások Hirdetés 1 778 1 778 Lakossági tájékoztató 70 809 70 809 Média kiadás 9 262 9

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek:

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek: Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Hatósági

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY. r e n d e l e t e. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY. r e n d e l e t e. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY r e n d e l e t e a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről (egységes szerkezetben a 29/2009.(IX.29.) KGY rendelettel)

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése /2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi munkatervére Január A napirendi pont címe: Bóbita Óvoda Intézmény vezetői pályázat elbírálása A napirendi pont

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

Január 21. 2) Tájékoztató a jelentősebb beruházásokról 3) Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak havi beszámolója 4) A Vác és Környéke TDM Nonpr

Január 21. 2) Tájékoztató a jelentősebb beruházásokról 3) Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak havi beszámolója 4) A Vác és Környéke TDM Nonpr VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2016. Január 21. 2) Tájékoztató a jelentősebb beruházásokról 3) Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak havi beszámolója 4) A Vác és Környéke

Részletesebben