Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, három kiválasztott tevékenység átszervezése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, három kiválasztott tevékenység átszervezése"

Átírás

1 Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, három kiválasztott tevékenység átszervezése Dokumentum: Tanácsadói dokumentum három reprezentatív folyamat újraszervezése Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Projekt: ÁROP-1.A

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés A sztenderdizálás fogalma és közigazgatásbeli értelmezése A sztenderdizált folyamatok előnyei A közigazgatási folyamatok sztenderdizálása - folyamatmenedzselés Az önkormányzati folyamatok rendszere és elemzése Az önkormányzatok feladatrendszere Az önkormányzati intézmények alap és támogató folyamatainak értelmezése Az Önkormányzat szervezete- és feladatának struktúrája A Polgármesteri Hivatal által ellátott szakmai és támogató feladatok A szakmai és támogató folyamatok térképe Az Önkormányzat sztenderdizálási gyakorlata Az Önkormányzat által kiválasztott három folyamat felülvizsgálata Első kiválasztott folyamat: Az ellátási szerződések szociális ellátások biztosítására Második kiválasztott folyamat: A szociális intézményekbe történő beutalás rendszere Harmadik kiválasztott folyamat: A településképi bejelentési eljárás és a településképi kötelezés intézménye

3 Bevezetés A tanácsadói dokumentumban Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatánál az ÁROP - 1.A pályázat keretein belül a Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, 3 kiválasztott tevékenység átszervezése programelem keretében megtartott konzultációk eredményeire és a meglévő önkormányzati dokumentumokra építve fogalmaztuk meg és összegezzük a feltárt problémákat és megoldási javaslatokat. Az Önkormányzat pályázatában kiemelt három szakmai folyamat vonatkozásában foglalja össze a tanulmány a feltárt helyzetértékelés és a folyamatoptimalizálásra vonatkozó javaslatokat. A projekttevékenység megvalósult folyamatai: Interaktív beszélgetés keretén belül megtörtént a működési folyamatrendszer átvilágítás, egyúttal elkészült a működési folyamattérkép. A jelenlegi folyamatok szabályozottságának elemzése, ezen belül annak vizsgálata, hogy a működés hatékonyságát és célszerűség elősegítik-e.. Közös brainstorming keretein belül a tevékenység során feltárt problémák és operatív javaslatok is megfogalmazásra kerültek.. A feltárt helyzetértékelés, illetve a folyamatoptimalizálásra vonatkozó javaslatok összefoglalása.

4 Célja volt a rendezvényeknek annak feltárása, hogy az Önkormányzat működésének szakmai és támogató folyamatai kifogástalanul működnek-e, rendszerbe foglalásuk megvalósult-e. Az interaktív munkacsapat beszélgetései arra irányultak, hogy a jelenlegi folyamatok újra szervezése szükséges-e a jogszabályi/vagy szervezeti változások hatása miatt, esetlegesen a működés során szerzett tapasztalatok alapján. A folyamatok sztenderdizálásának szükségessége is a vizsgálat tárgyát képezte. Célként egyúttal meghatározta a munkacsapat, hogy az újra szervezés megvalósításnál a racionálisabb és költséghatékonyabb tényezőket is figyelembe kell venni. A helyzetfeltárás során helyzetelemzési, értékelési és sztenderdizálási módszereket, folyamatelemzési módszereket, SWOT-elemzést, valamint helyzetértékelő sablonokat alkalmazunk. A projektelem fejlesztésének eredménye az önkormányzati folyamatok racionális, áttekinthető, jól strukturált rendszerbe foglalása, amely hozzájárul az önkormányzati feladatellátás hatékonyságának növeléséhez, a megbízhatóság fokozásához. Mindez megmutatkozik majd a folyamatok átláthatóságában és egyszerűsítésében, ezzel párhuzamosan a költségek csökkentésében. A fejlesztés hatása várhatóan már rövid időn belül érzékelhető azáltal, hogy javul az önkormányzati feladatellátás, a hatósági eljárás és a szociális ellátás színvonala. Kiemelt szempont az eljárások fejlesztésénél az ügyféli jogok biztosítása a jogalkalmazás során. Egyúttal hozzájárul ügyfelek és a szolgáltatásokat igénybevevő lakosság elégedettségének növekedéséhez A sztenderdizálás fogalma és közigazgatásbeli értelmezése A sztenderdizált folyamatok előnyei A sztenderdizálás általánosságban a folyamatok állandósítását, szabályalkotást jelent. Ahhoz hogy a munkafolyamatok a kívánt eredménnyel záruljanak az inputok (erőforrások) optimális átalakítása szükséges.

5 Ez azt jelenti, hogy a munkafolyamatok során felhasznált erőforrások, az eltöltött idő, illetve a megtett lépések sorrendje a lehető leghatékonyabb legyen. A sztenderdizálás során törekedni kell egy vagy több eljárás optimalizálására és egységesítésére. Célja, hogy a munkavégzés hatékonyabbá váljon: egy olyan gyakorlat képezi részét a tevékenységeknek, amely világos, rendszerbe foglalt, visszakövethető (többségében írott), ezért jól tudja a munkatárs hasznosítani. A cél a maximális ügyfél-elégedettség elérése a lehető legkevesebb erőforrás befektetéssel. A piacon működő vállalkozások számára ennek a szemléletnek a kialakítása elengedhetetlen a versenyben maradás érdekében. A nem sztenderdizált folyamat menedzselése az utólagos ellenőrzésre épít. Ez nem tekinthető hatékonynak abból a szempontból, hogy az ellenőrzés a végrehajtást követi, tehát a hiba kijavítására csak a folyamat végén van lehetőség. Ebben az esetben a cselekvést addig kell ismételgetni, amíg a célként meghatározott eredményt el nem érjük. Ez természetesen többlet erőforrás-igénnyel jár, vagyis magasabb költségget eredményez. A sztenderdizált folyamat kevesebb lépésből áll, ebből következően költséghatékonyabb. Itt a megvalósítási folyamat minden egyes lépése meghatározott szabályok között történik, és az ellenőrzés már előre be van építve a folyamatba, ezért a végeredmény a célkitűzéseknek megfelelő lesz. A sztenderd minden esetben egy állításokból és igazolásokból álló írásbeli dokumentum kell legyen. Az alapadatokon kívül tartalmazza a szabályokat az eredményre és magára folyamatra vonatkozóan, valamint az összes releváns mérőszámot is. a A nem sztenderdizált folyamat és a sztenderdizált folyamat közötti különbség szemléltetése folyamatábra segítségével:

6 NEM SZTENDERDIZÁLT FOLYAMAT Cél meghatározás a Végrehajtás Kitűzött cél elérése nem Megfelelő az eredmény? igen SZTENDERDIZÁLT FOLYAMAT Cél meghatározás a Sztenderdizált végrehajtás Kitűzött cél elérése Milyen milyen folyamatokat célszerű állandósítani, sztenderdizálni? A gyakran ismétlődő folyamatokat érdemes. Amennyiben nem gyakorta ismétlődik a folyamat, de hiba esetén magas a negatív eltérés ára. A folyamat jellegétől függ, hogy megéri-e sztenderdizálni. Egy munkafolyamaton belüli potenciális hibának magas kockázata van. Sztenderdizálható a folyamat (a kreatív folyamatok nem sztenderdizálhatóak, tehát maga az ötlet). A közigazgatási folyamatok sztenderdizálása folyamatmenedzselés A Magyary Program célrendszerében alcélként szerepel a sztenderdizálás, mint a belső eljárások megalapozásának és racionalizálásának eszköze a hatékony nemzeti közigazgatás megvalósítása érdekében.

7 A magyar közigazgatásban a sztenderdizálás, egységesítés még nem teljesen kiforrt gyakorlat, az utóbbi években az önkormányzati feladatok átalakulása nyomán azonban a változásmenedzselés fontos eszköze lehet. Az központi közigazgatás szervezetei és az önkormányzatok esetében nem beszélhetünk nyereségorientált szervezetekről, de azt is elmondhatjuk, hogy nem rendelkeznek versenytársakkal sem. A jelenlegi állapot feltárása már elkezdődött: cél a közigazgatás teljesítményorientált fejlesztésének megalapozása, hatékonyságának növelése. A változásokat akadályozza az a tény, hogy jelenleg még a magyar közigazgatási rendszer eléggé rugalmatlan, nehezen alkalmazkodik, ill. követi a változásokat. Lassan reagál a megváltozott versenyszférához. körülményekhez, ezért nehezen tud felzárkózni a A minőségi javulás eléréséhez hasznos lenne az önkormányzati szférában is bevezetni a versenyszférában már bizonyított stratégiai szemléletet. Ezen keresztül gyorsabban tudna az önkormányzat reagálni a környezeti kihívásokra az erőforrások újra elosztásával. A szervezeti változások elérésének lépései: Célok kijelölése, valamint megismertetése, elfogadtatása a szervezet tagjaival. Vezetői elkötelezettség elérése. Az esetlegesen felmerülő ellenállások kezelése. A szervezeti egységes célok eléréséhez a személyzeti erőforrást folyamatosan fejleszteni kell, melynek első lépéseként minden munkahelyre - különösen a vezetői szinteken - megfelelő kompetenciákkal rendelkező munkatársat helyezzenek, akik kreatív megoldási képességükkel hozzájárulnak a változások gördülékeny menedzseléséhez. Egy munkaszervezeten belül a vezetőknek és a munkatársaknak - feltételezhető -, hogy egyaránt céljuk és feladatuk az egységes rendszer kialakítása (mindenkiben meglévő akaratot feltételez).

8 A közigazgatás hatékony, gazdaságos és eredményes működésének kialakításához szükséges a folyamatok tudatos szervezése. A hosszú távú eredményes működés egyik alapfeltétele a rendszer folyamatos építése, fejlesztése. A feladatok tudatos megoldási módszereinek meghatározása, valamint a célok eléréséhez szükséges feltételek és erőforrások definiálása meghozhatja a közigazgatás területén is a várt eredményeket. A tudatos folyamat-menedzsment a versenyszférában tevékenykedő vállalkozásoknál már egy jó ideje teljesen kifejlett formában működik. A hosszabb és rövidebb távú célokból levezetett feladatok és folyamatok meghatározása és a megvalósításukhoz szükséges feltételek biztosítása, valamint a szervezettség fenntartása az önkormányzatok tekintetében azonban a mai napig nem fejlődött ki teljesen. Ahhoz azonban, hogy a gazdaságosság és hatékonyság követelménye az önkormányzatok esetében is megvalósuljon szükséges a célok alapján meghatározott feladatok részfeladatokra bontása, majd ezek egyes szervezeti egységekhez való telepítése, tehát a munkamegosztás hatékony szervezése szükséges. Az önkormányzatok működésében az elsődleges munkamegosztás hagyományosan funkcionális alapon történik, tehát homogén szakmai egységeket különítenek el egymástól. A hatáskörmegosztás tekintetében ezek a szervezetek erősen centralizáltak és lineárisak, vagyis egy szervezeti egység vagy személy csak a felettes szervezeti egységtől vagy személytől kaphat utasítást. A folyamat-menedzselés kialakítása segítheti az önkormányzatok hatékonyságának javulását.

9 A folyamat-menedzselés lépései Célok meghatározása Folyamatok meghatározása Végrehajtási fázisokra bontás Folyamatmodell elkészítése Végrehajtás Feltételek meghatározása szakmai, szervezési, szabályozási, költségtervezési, információellátási, stb. A folyamatelvű szabályozás megvalósulása minden szervezet esetében fontos, ugyanis ezzel lesz összehangolt a működése. A munkafolyamat feladatokra bontásában meghatározásra kerül, hogy kinek mit kell tennie a célok elérése érdekében. A kialakult gyakorlatban jellemzően a közreműködő munkatársak szervezik a tevékenységeket munkafolyamattá. Ez a tudás nem örökítődik át szervezett módon, és nem válik közös tudássá, tapasztalati kinccsé. A folyamatorientált menedzsmentben a munkafolyamatokat módszeresen alakítják ki, dokumentálják, tartják fenn. A folyamatkontroll keretében a leghatékonyabb és leggazdaságosabb tevékenységet rendeljük a kitűzött célokhoz. Az önkormányzati folyamatok rendszere és elemzése Az önkormányzat feladatrendszere Az önkormányzati feladatellátás rendszere január 1-jétől folyamatosan átalakul. Az önkormányzati rendszer megújulásának elemei a köz- és a hatósági feladatok újraértelmezése és újratelepítése, az állami és az önkormányzati feladatok szétválasztása.

10 Az átalakítás alapvető célja, hogy a közfeladatok ellátásában az állami szervek nagyobb szerepet vállalva, a továbbiakban az önkormányzatok a helyi lakosság széles körének közszükségleteit kielégítő közszolgálati feladatokat lássák el, és ezeket a helyi sajátosságok figyelembevételével szervezzék meg. Cél, hogy a helyi szinten megmaradó közfeladatokat az önkormányzatok hatékonyan és színvonalasan szervezzék meg és lássák el. Ezért igen fontos, hogy az önkormányzatok áttekintsék a kötelezően és az önként vállalt feladataikat: ezen belül ellátásuk struktúráját, a folyamatok rendszertét, a meglévő szolgáltatásnyújtók által biztosított szolgáltatások minőségét és hatékonyságát, és az ezekhez igazítsa a továbbiakban a pénzügyi költségvetési lehetőségeit. A helyi önkormányzat kötelező közszolgáltatásait, valamint az önként vállalt feladatait tekintve akkor tud eleget tenni széles felelősségű követelményeinek, ha rendelkezik azokkal a szervezetekkel és terepekkel, amelyek képesek tevékenyen részt venni az önkormányzati feladatok és a hatáskörök megoldásában: a döntéselőkészítésben, a döntéshozatalban, a döntések végrehajtásának szervezésében és az ellenőrzésében. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (Mtv.) 13. (1) bekezdése határozza meg a helyi közügyeket, az ellátandó helyi önkormányzati feladatokat. Az Mtv. meghatározza, hogy az önkormányzat köteles ellátni a jogszabályokban részére meghatározott feladatokat, melyek a helyi lakosság alapvető létfeltételeit, és az ehhez szükséges közszolgáltatások közvetlen igénybevételének lehetőségeit biztosítják. Az Mtv. 10 (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat önként vállalhatja minden olyan helyi feladat ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos feladatkörébe. Az Mtv. eltérő feladatokat és hatásköröket telepít az eltérő közigazgatási besorolású településekhez. A törvény differenciál a települések helyi önkormányzatai között a kötelező feladatkör megállapításánál, amikor is figyelembe veszi az önkormányzat eltérő adottságait. A differenciálásnál tényezőként veszi elsődlegesen számba a jogszabály az önkormányzat gazdasági teljesítőképességét, a lakosságszámát, a közigazgatási területének nagyságát.

11 Debrecen MJV Önkormányzata a hatályos Mtv. rendelkezése alapján a közigazgatási besorolása szerint megyei jogú város. A megyei jogú városi ranggal rendelkező települési önkormányzatoknak a jogszabályokban meghatározott önkormányzati feladatok keretében az általa biztosított szolgáltatásoknak a saját lakosságán és közigazgatási területén túl a megye egészére vagy nagy részére is ki kell terjednie. Az Mtv a alapján helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 1. településfejlesztés, településrendezés; 2. településüzemeltetés: köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása 3. egészségügyi alapellátás: háziorvosok védőnői szolgálat 4. az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások környezet-egészségügy: köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás 5. köznevelési feladatok: köznevelési intézmények működtetése fenntartási feladatok óvodai ellátás kollégiumok fenntartása, működtetése

12 iskolák fenntartása, működtetése iskolai, óvodai gyermekétkeztetés 6. kulturális szolgáltatás, 7. nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; 8. filmszínház, 9. előadó-művészeti szervezet támogatása, 10. kulturális örökség helyi védelme; 11.a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 12.szociális szolgáltatások és ellátások (öregek és fogyatékosok ellátása) 13.szociális szolgáltatások és ellátások (bölcsődei ellátás) 14.gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások 15.lakás- és helyiséggazdálkodás; 16. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása (csak fő lakosság szám felett kötelező önkormányzati feladat!!) 17.helyi környezet- és természetvédelem kapcsolatos feladatok; 18.szennyvízkezelés kapcsolatos feladatok; 19.szennyvízszállítás kapcsolatos feladatok; 20. vízgazdálkodás kapcsolatos feladatok; 21. vízkárelhárítás kapcsolatos feladatok; 22.víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 23.honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem kapcsolatos feladatok; 24.helyi közfoglalkoztatás kapcsolatos feladatok; 25.helyi adóval kapcsolatos feladatok (különösen a hátralék kezelés és az ellenőrzés kiszervezhető feladatira tekintettel) 26. gazdaságszervezéssel kapcsolatos feladatok; 27.helyi vállalkozások segítésével kapcsolatos feladatok 28. turizmussal kapcsolatos feladatok;

13 29.a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 30.sport, ifjúsági ügyek 31.nemzetiségi ügyek 32.közreműködés a település közbiztonságának biztosításában: rendőrség polgárőrség mezőőri szolgálat 33.helyi közösségi közlekedés biztosítása 34.hulladékgazdálkodás 35.távhőszolgáltatás.

14 Nem kötelező önkormányzati feladatok lehetnek (felsorolás a teljesség igénye nélkül): civil szerveződések támogatása ifjúsági és sport szervezetek támogatása hagyományőrző és városi rendezvények üdülői szálláshely-szolgáltatás, étkeztetés helyi média működtetése, újság megjelentetése helyi elismerő címek, kitüntetések adományozása nem kötelező pénzbeli szociális ellátások biztosítása (pld.: Bursa Hungarica támogatás, intézményi térítési díj-támogatás, méltányossági közgyógyellátás) lakáshoz jutás támogatása otthoni szakápolás Jelentős a hatósági feladatrendszerben bekövetkezett hatás- és illetékességi jogköröket érintő változás: a települési önkormányzatokon belül a polgármesteri hivatalok és a jegyzők hatósági feladatrendszerében okozott január 1-jétől kezdődően - jelenleg is folyamatos az átalakítás a szervezeti struktúrát is érintő átalakulást. A fővárosi és megyei kormányhivatalok járási hivatalaihoz hatósági feladatok tömege került, ill. jelenleg is kerül át, melyeket korábban az önkormányzatok hivatalai, és a jegyzők láttak el. A helyi önkormányzati, a jegyzői és központi államigazgatási, hatósági feladatok szétválasztásának elve, hogy a helyi mérlegelési jogkörbe tartozó, helyi szabályokhoz kapcsolódó döntések maradjanak elsősorban a település jegyzőjénél.

15 A Járási Hivatalok által átvett államigazgatási, hatósági feladatok - hatáskörök: Okmányirodai feladatok Szociális Igazgatási feladatok Kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok Menekültekkel kapcsolatos feladatok A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos feladatok egy része Földügyi igazgatással kapcsolatos feladatok egy része Hegyközségi szervezettel kapcsolatos feladatok egy része Állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos feladatok egy része Honvédelemmel kapcsolatos feladatok egy része Ipari igazgatással kapcsolatos feladatok egy része Kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok egy része Vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok egy része Kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos feladatok egy része Oktatással kapcsolatos feladatok egy része Növényvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatok egy része Ingatlanvállalkozással kapcsolatos feladatok egy része Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok egy része Környezetvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatok egy része Az előbbiek összefoglalásaként megállapítható, hogy az önkormányzati működés rendszere komplex feladatokból épül fel, amelyekhez megvalósítási folyamatok és tevékenységek rendelhetők. A tevékenységfajtákat a jogszabályok szervekhez, szervezeti pozíciókhoz kötik. Ezek a hatáskörök együttesen biztosítják az önkormányzat működését.

16 A települési önkormányzatok feladatellátását többlépcsős jogszabályi előírások határozzák meg: első szintjét az Mtv., a második szintet a hatásköri, a harmadik szintet a további ágazati, szakmai törvények, jogszabályok adják. Az önkormányzatiság egy szervezeti struktúrával rendelkező színtér, ahol a jogi és a politikai szabályok egyaránt mozgatnak. Az Mtv. alapján az önkormányzatok szervezeti rendszerében az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják: a polgármester (főpolgármester)/a megyei közgyűlés elnöke, a képviselő-testület bizottságai, a részönkormányzat testülete, a polgármesteri hivatal/a megyei önkormányzati hivatal, a közös önkormányzati hivatal, a jegyző, továbbá a társulás. Az önkormányzatok tartós sikeréhez szükséges az állandó megújulás, a tanulás, az új ötletek átgondolása és megvalósítása, emellett a mentori kapcsolatok felélesztése, a valódi munkaszervezeten alapuló szervezés. Az önkormányzatoknak három működési területe van, amelyek együttesen határozzák meg az önkormányzat teljesítményét: az alapműködés, a szolgáltató-, és feltétel biztosító működés, valamint a menedzsment-működés. A menedzsment-működés az önkormányzati működés egyik fő iránya, amelyben szerepet játszó strukturális és működési tényezőket a McKinsey féle 7S -modell jól szemlélteti.

17 A közös értékek azt fejezik ki, hogy mit tartanak a legfontosabbnak az önkormányzat működése során. Az értékrend a személyzetnél (emberek) jelenik meg. Az emberi tényezőhöz szorosan kapcsolódik a képességek rendszere, együtt hozzák létre az önkormányzat emberi erőforrását. Fontos a felkészültség, a szervezeti kultúra elfogadottsága mellett a stílus is. A stratégiában a célok, a funkciók, a feladatok, valamint az azok elérését szolgáló tevékenységek jelennek meg. A struktúra a rendszer a legkevésbé rugalmas összetevője. Az önkormányzat szervezete az, amely a munkamegosztáson keresztül a felelősség szervezeti elosztását is végzi. A rendszer intézményesített működési területei és módjai a szakpolitikák megvalósításának rendszere. A modellben a központi elemként jelenik meg a stratégia, a cél és az értékrend.

18 McKinsey féle 7S -modell Önkormányzati értékrend Belső szabályozás Információ technológia Működési RENDSZEREK hatékonyság Minőség KÖZÖS ÉRTÉKEK STRATÉGAI Stratégiai menedzsment Funkciók és feladatok KÉPESSÉGEK 7SMODELL STRUKTÚRA Emberi erőforrások Szervezeti struktúra EMBEREK STÍLUS Szervezeti kultúra Forrás: Barakonyi Károly - Stratégai tervezés Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999.

19 Az önkormányzati intézmények alap és támogató folyamatainak értelmezése Az önkormányzat a jogszabályok által meghatározott és az önként vállalt feladataik ellátására, valamint döntéseinek végrehajtására költségvetési szervet/intézményeket, gazdálkodó szervezeteket/nonprofit és egyéb szervezetet hozhat létre, valamint a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtókkal (társadalmi és civil szervezetek, gazdasági szervezetek, stb.) kapcsolatot vehet fel és szerződések keretében végeztetheti el a feladatait. További lehetőség, hogy az önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre. Az önkormányzat intézményeinek alapfolyamatait az alapító okiratok tartalmazzák. Az alapító okirat meghatározza az intézmény tevékenységi körét, amely egyrészről jogszabályi keretek között meghatározott, másrészről önként vállalt. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.) határozza meg a költségvetési szerv alapításának szabályait, értelmezi az alaptevékenységét: a szervezet létrehozásáról rendelkező jogszabályban, az alapító okiratában a szakmai alapfeladataként meghatározott, a nem haszonszerzés céljából végzett tevékenysége. Támogató folyamatnak nevezünk minden olyan tevékenységet, amely az alapfolyamat (szakmai) tevékenységeinek folyamatos biztosítását eredményezi. A tárgyi és szellemi infrastruktúra biztosítása és adminisztrációja tartoznak ide. Az irányítási és igazgatási folyamatok közé tartozik a szervezet operatív irányítása, a vezetői és a stratégiai szintű döntések meghozatala, amelyek többek között az alapfolyamatok súlyozásának jövőbeli változását eredményezik.

20 Az önkormányzati intézmények folyamatainak azonosítása Irányítási és igazgatási folyamatok Irányítás és igazgatás Azok a feladatok, amelyek egyrészt felölelik a stratégiai szintű feladatokat és döntéshozatalt, másrészt lefedik az operatív irányítást, illetve az ahhoz szükséges vezetői közreműködést. Alapfolyamatok Az intézmények törvényileg, rendeletileg szabályozott tevékenységeit, illetve önként vállalt feladatait lefedő folyamatokat rendeljük az alapfolyamatokhoz. Az alapfolyamatok elsődleges jellemzője, hogy az intézményekhez rendelt feladatok végrehajtásán túl nem terjednek ki a feladatok ellátásához szükséges háttér (támogató) tevékenységek végrehajtására. Támogató folyamatok Az intézmények működését biztosító folyamatok, amelyek megteremtik az alaptevékenységek végrehajtásához szükséges infrastrukturális, gazdálkodási és adminisztratív hátteret. A támogató folyamatok feladata az intézmények által a végzett alapfeladatok működéséhez szükséges feltételek biztosítása. Az Önkormányzat szervezete- és feladatának struktúrája A workshopok alkalmával az egyik első lépés az önkormányzati, majd a polgármesteri hivatali folyamatok rendszerének megismerése volt. Az elmondottak alapján az alábbi önkormányzati szervezeti- és feladat struktúra, valamint a szakmai- és támogató folyamatok rendszere rajzolódott ki:

21 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Településrészi önkormányzat Közgyűlés (képviselők) Bizottságok Polgármesteri kabinet POLGÁRMESTER (Alpolgármesterek) Ellenőrzési osztály JEGYZŐ Polgármesteri Hivatal Önkormányzati intézmények, cégek Főosztályok Osztályok Szakmai (fő) folyamatok Csoportok Közigazgatási, hatósági, minőségügyi feladatok Gazdálkodási, adóügyi, vagyongazdálkodási feladatok Önkormányzati közszolgáltatási, városüzemeltetési feladatok Közfeladatok (vezetést segítő szervező feladatok) Városüzemeltetési feladatok szervezése, intézményirányítás Támogató folyamatok Szabályozások Dokumentumok kezelése Humánpolitikai folyamatok (oktatás, képzés) Beszállítók minősítése Mérőeszközök kezelése

22 A Polgármesteri Hivatal által ellátott szakmai és támogató feladatok A Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának (Hivatal) alaptevékenysége során ellátja a Mtv.-ben és az vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. A rendezvényeken számba vettük a Hivatal alaptevékenységét és az ehhez kapcsolódó szakmai- támogató feladatait. A Polgármesteri Hivatal legfontosabb szakmai (fő) folyamatai: államigazgatási, hatósági ügyintézés költségvetés előkészítése, végrehajtása, zárszámadás vagyongazdálkodás városüzemeltetési tevékenység szervezése, végrehajtása intézményirányítás önkormányzati testületek működéséhez kapcsolódó tevékenységek a vezetés munkáját közvetlenül segítő szervező tevékenység minőségirányítási folyamatok. Hatósági feladatok: A Hivatal hatósági munkával kapcsolatos feladatai körében ellátja a jogszabályokban meghatározott, a Közgyűlés, a Polgármester, illetve a Jegyző által kijelölt feladatokat. Gazdálkodási feladatok: Gondoskodik a helyi önkormányzat (valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat) bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról. A Hivatal látja el a saját maga, mint költségvetési szerv, valamint az Önkormányzat gazdálkodási feladatait is.

23 Közszolgáltatási, városüzemeltetés szervezési feladatok: A Hivatal feladatai körében az Önkormányzat intézményeinek, gazdasági társaságainak, (köz)alapítványainak irányítására, ellenőrzésére vonatkozó közgyűlési döntések, valamint polgármesteri és jegyzői utasítások alapján szakmai segítő tevékenységet folytat, az intézményvezetők feletti munkáltatói jog gyakorlója részére a döntéseket előkészíti. Közfeladatok: A közfeladata körében ellátja az Önkormányzat működésével, valamint a Polgármester vagy a Jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A Hivatal közreműködik az Önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. A Hivatal tevékenysége a Közgyűlés, az állandó és ideiglenes bizottságok, a településrészi önkormányzat, a munkacsoport(ok), a települési nemzetiségi önkormányzatok, a helyi önkormányzati képviselők, valamint a Polgármester, az Alpolgármesterek, az önkormányzati tanácsadók, a Jegyző munkája eredményességének elősegítésére irányul. Közreműködik a települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások végrehajtásában, a város védelmi funkcióinak ellátásában, valamint az európai uniós és a hazai pályázati lehetőségek feltárásában, a projekt előkészítésben, a projekt megvalósításának szervezésében, a teljes körű projektmenedzselésben, a források lehívásában, nyilvántartásában és elszámolásában. Minőségirányítás: Ellátja az ISO 9001 és a CAF minőségirányítási rendszer működtetéséből adódó feladatokat.

24 A Hivatal által ellátott támogató folyamatok: Szabályozások Dokumentumok kezelése Humánpolitikai folyamatok (oktatás, képzés) Beszállítók minősítése Mérőeszközök kezelése A szakmai folyamatok elvégzéséhez a Hivatal működési rendje biztosítja a szükséges személyi és infrastrukturális feltételeket, a szükséges beszállítói hátteret. Ezen folyamatok végrehajtását a Hivatal a fő folyamatokra szervezett osztály rendszerben, a szükséges - belső szabályozásokban meghatározott - együttműködési, kapcsolati rendben végzi. A szakmai és támogató folyamatok térképe Minden szervezetnek - így egy önkormányzatnak is - általános és központi célja az ügyfelek igényeinek maradéktalan kielégítése. Az önkormányzat ügyfelei a település lakossága, akik nap mint nap az önkormányzat szakmai és támogatói a folyamatainak egyik részt vevői szociális, kulturális, egészségügyi, oktatási, hatósági vagy adózási ügyeik kapcsán. Emellett természetesen érzékelik a település fejlődését, üzemelésének színvonalát, rugalmasságát az általuk igénybe vett közszolgáltatásokon keresztül. Ahhoz, hogy az önkormányzat zavartalanul biztosítani tudja a közszolgáltatásokat, azaz ügyfelekkel kapcsolatos szakmai folyamatokat, szükség van ezek üzemelésének zavartalanságát biztosító apparátusra, támogató folyamatokra is. Ide tartozik a költségvetés felosztása, pénzügyek, a humánerőforrás gazdálkodás, valamint napjainkban a megfelelő informatikai szoftver és eszközellátottság is elengedhetetlen a feladatok ellátásához, koordinálásához - még egy kisebb település esetében is.

25 Szakmai és támogató folyamatok térképe Támogató folyamatok Szakmai folyamatok Ügyfélkapcsolati folyamatok Település lakossága Az önkormányzat célja a lakosság igényeinek kielégítése az általa nyújtott közszolgáltatásokon keresztül. Ennek érdekében kell alakítania az ügyfelekkel kapcsolatos szakmai folyamatokat, valamint a szakmai folyamatok zavartalanságát biztosító támogató folyamatokat is. Az Önkormányzat sztenderdizálási gyakorlata Az önkormányzatok működésére az Mtv. rendelkezései adják meg a szabályozási rendszer kereteit. A Hivatal törvényes működését a hatályos ágazati jogszabályok, valamint az azok alapján belső szabályozás keretében létrehozott alapdokumentumok (szervezeti és működési szabályzat, ügyrend, stb.) rögzítik. A Hivatal szervezeti és működési szabályzatán kívül a feladatok, ill. a tevékenységek eljárását meghatározó ágazati szabályozók, melyek a szakmai-hatósági munka vitelét elősegítő belső szabályzókkal egészülnek ki. A Hivatal szervezeti felépítésének és működésének jogszabályi alapját a Debrecen MJV Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I.24.) önkormányzati rendelete teremtette meg.

26 Jelenleg hatályos Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát a 16/2013. számú polgármesteri és jegyzői utasítás szabályozza. A Hivatal egységes szerkezetű alapító okiratát a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 126/2013. ( VI.27.) határozattal fogadta el. Az Önkormányzat jelenleg egy intézményénél, a Hivatalánál, annak a teljes tevékenységét átfogó minőségirányítási rendszert működtet. A Hivatal a minőségirányítási rendszer kialakítását szakmai célul tűzte ki 1999-ben. A cél megvalósult év decemberében, a korábbi minőségirányítási rendszer auditálásával. A Hivatalban végzett tevékenységek szabályozási hátterének biztosítása, a feltételrendszerének megteremtése, az irányítása, az ellenőrzése, a mérése, az elemzése és a folyamatos tökéletesítése a minőségirányítási rendszer a MSZ EN ISO 9001:2009 (továbbiakban: ISO 9001) szabvány előírásai szerint történik. A szabályozás a Hivatal államigazgatási, önkormányzati döntések előkészítési folyamataira, végrehajtási folyamataira, illetve azok kölcsönhatásaira terjed ki, célja: a rendszer és folyamatainak bemutatása, a követelményeknek való megfelelés leírása, a szabályozások rögzítése, beazonosítása. A minőségirányítási rendszert leíró alapdokumentum a Minőségirányítási Kézikönyv. A Kézikönyvben foglaltak a Hivatal tevékenységére meghatározott követelmények teljesítését, valamint a minőségirányítási rendszer hatékony működésének folyamatos felülvizsgálatát segítik, és támogatják a gyors és hatékony ügyintézési folyamatokat.

27 A minőségbiztosítási rendszer működtetésének célja A minőségirányítási rendszer a jogszabályok követelményeire épülve, a belső működési folyamatok rendezettségének, hatékonyságának, megbízhatóságának folyamatos javításán keresztül a Közgyűlés és az ügyfelek elégedettséget célozza meg. Önkormányzati döntések előkészítésének megfelelősége. Törvényesség betartása. Ügyfél elégedettség a szakmai színvonallal. Munkavégzés hatékonysága. MINŐSÉGCÉLOK Ügyfelek etikai elvárásainak kielégítése. Társadalom követelményeinek, elvárásainak figyelembe vétele. Szakmai ismeretek folyamatos bővítése. Hatósági munka színvonalának folyamatos javítása.

28 A hivatali folyamatok szabályozása A Hivatal a minőségirányítási rendszer keretében szabályozza államigazgatási, önkormányzati döntések előkészítési, végrehajtási folyamatait. A jogszabályokból, a belső szabályozókból levezetett és a Hivatal ügyrendjében meghatározott feladatok végrehajtása a folyamatokra történő lebontásának részletes leírása, melyet az un. folyamatszabályozások eljárásrendjei rögzítik. Az eljárásrendek tartalmazzák: a végrehajtási folyamat lépéseit, felelőseit, jogszabályi, szabályozási hátterét, igazolását, ellenőrzését. A folyamatok szabályozásával biztosított a hivatali tevékenységek elvégzése, az ellenőrzések - a folyamat közben és befejezésekor - igazolják azok megfelelő végeredményét. A Hivatalban a jelenleg hatályos MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány követelményeit tartalmazó alkalmazott eljárások: Ügyviteli folyamatok indítása folyamatszabályozása Ellenőrzési Osztály folyamatszabályozása Közbeszerzési Osztály folyamatszabályozása Polgármesteri Kabinet folyamatszabályozása Adóügyi Osztály folyamatszabályozása Hivatalgazdálkodási Osztály folyamatszabályozása Költségvetéssel kapcsolatos folyamatok szabályozása Vagyonkezelési Osztály folyamatszabályozása Igazgatási Osztály folyamatszabályozása Intézményfelügyeleti Osztály folyamatszabályozása Kulturális Osztály folyamatszabályozása Szociális Osztály folyamatszabályozása Ellátási Osztály folyamatszabályozása Jogi Osztály folyamatszabályozása Szervezési Osztály folyamatszabályozása

29 Műszaki Osztály folyamatszabályozása Városépítési Osztály folyamatszabályozása Várostervezési Osztály folyamatszabályozása Városüzemeltetési Osztály folyamatszabályozása Kiemelt Beruházási Csoport folyamatszabályozása Mutatószámok kezelésének folyamatszabályozása A Hivatal működésének kapcsolati rendszere A folyamatok közti kölcsönhatást a Hivatal szervezeti egységei között kialakított munkamegosztás (mely szervezeti egység, milyen hatáskörben, ill. kiadmányozási szabályok alapján, mely feladatokat látja el) összehangolása adja. A Hivatal szervezeti struktúrája négy főosztályra és kettő önálló szervezeti egységre tagozódva épül fel. A Hivatal a Polgármester irányításával, a Jegyző vezetésével egységes szervezetként működik. A Polgármestert helyettesítő általános Alpolgármester, ill. az Alpolgármesterek a Polgármester által meghatározott feladatkörökben járnak el. A Hivatal feladatait és hatásköreit a Polgármester, illetve a Jegyző közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek, valamint a Főosztályok útján látja el. A Polgármester, illetve a Jegyző közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek további egységekre nem tagozódnak A Polgármester, illetve a Jegyző közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek további egységekre nem tagozódnak. A Polgármesteri Kabinet, mint önálló osztály a Polgármester közvetlen irányításával működik. Az Ellenőrzési Osztály a Jegyző közvetlen vezetésével működik. A Főosztályok osztályokra, az osztályok csoportokra tagozódnak.

30 A minőségbiztosítási rendszer hatékony működtetése (fejlesztése) A minőségirányítási rendszer hatékony működését a Hivatal vezetése felügyeli és ellenőrzi rendszeres felülvizsgálat keretében: a minőségcélokból adódó tevékenységeket, feladatokat megtervezik és az évente aktualizált minőségprogramban jelenítik meg. A Hivatal dokumentumaiban meghatározza, megtervezi és alkalmazza mindazon ellenőrzési és mérési tevékenységeket, melyek szükségesek a hivatali folyamatokés azok javulásának megvalósításához. A tervezés során figyelembe veszik a minőségirányítási rendszer folyamatait, hatékonyságát az államigazgatási, az önkormányzati döntések előkészítési, végrehajtási tevékenységében, folyamatosan tökéletesítve azokat. Az Önkormányzat által kiválasztott három folyamat felülvizsgálata Felmerült a működés-fejlesztés igénye, új hatékony folyamatszabályozások megvalósítása azokon a területeken, ahol a változások ezt eredményezik. Valamint felmerült az új folyamatok-tevékenységek hiányzó szabályozásának igénye, ill. annak felmérése, hogy szükséges-e sztenderdizálásuk. Az önkormányzat célja, hogy a folyamatok állandó fejlődése gyakorlati szinten megvalósuljon a szervezetben, és az újratervezett folyamatok révén hosszú távon megtakarításokat tudjanak elérni. Eredménye a fejlesztésnek, hogy a fent definiált munkafolyamatok újratervezésre kerülnek - amennyiben a felülvizsgálat eredménye alapján szükséges -, és dokumentum formájában az egész Önkormányzat számára, de főként a munkafolyamatban érintett személyek számára elérhető és ismert lesz. Hatása a fejlesztésnek, hogy a fent vázolt feladat-ellátási rend megváltozása következtében ismét hatékonyan, világosan és kézzelfoghatóan, kollízió mentesen működjön.

31 Az Önkormányzat az új önkormányzati feladat-ellátási rendszerben a szociális ellátásokat érintő gyökeres változások miatt választotta két folyamatának vizsgálatát. 1. Az ellátási szerződések szociális ellátások biztosítására: a működő folyamatok, szerződéses kapcsolatok átvilágítása abból a szempontból, hogy ellátási szerződéseink valóban csak a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatokra terjednek-e ki, olyan szolgáltatásokért is fizet-e az önkormányzat, amelynek önkormányzati forrásból történő fenntartása nem indokolt, melyek azok az ellátási formák, amelyek intézményi keretek között esetleg hatékonyabban megoldhatók vagy melyek azok a feladatok, amelyek a hatékonyság és célszerűség szempontjából kiszervezésre érdemesek. 2. A szociális intézményekbe történő beutalás rendszerének felülvizsgálata: május 1. napjától önkormányzatunknál az intézményi beutalás új rendszere került bevezetésre annyiban, hogy a vonatkozó döntés meghozatala a képviselő-testület bizottságától az intézményvezetőkhöz került. Ezt a gyakorlatot kívánják felülvizsgálni, átszervezni a működés során szerzett tapasztalatok alapján. A harmadik folyamat az új önkormányzati feladat-ellátási rendszerben jelentősen átalakított építésügyi igazgatás új folyamata. 3. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (Étv.) 30/D. -ában, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) 23. -ában a településképi bejelentési eljárásban a polgármester részére biztosított hatósági jogkör gyakorlásával összefüggő hivatalon belüli szakmai, támogató folyamat felülvizsgálata. Ugyanígy az ehhez kapcsolódó az Étv. 29. (6) -(7) bekezdésében megteremtett településképi kötelezés intézményével kapcsolatban folytatott hivatali támogató folyamat áttekintése, szükség szerinti átszervezése.

32 Mivel új jogintézményekről van szó, ezért cél eredményként elérni, hogy a felülvizsgálat alapján a feladatot ellátó szervezeti egységek együttműködésének javítása, a jelenlegi folyamatok hatékonyságának javulása. Folyamatok javítására alkalmas eszközök A rendezvényeken a tevékenységi folyamatokban részt vevő vezetők és dolgozók segítségével az önkormányzat által megjelölt három tevékenység folyamatait elemeztük. A workshopok során alkalmazott módszertanunk, hogy először a gyakorlatban kialakult tevékenység sorozatokat vettük számba, valamint azokat a pontokat ahol problémák jelentkeznek. Egy közös brainstorming keretében törekedtünk a nem megfelelően működő folyamatelemekre megoldási javaslatokat kidolgozni. A folyamatfejlesztési tevékenység leírásához a 6 lépéses folyamatfejlesztési modellt alkalmaztunk.

33 Folyamatfejlesztési modell A rendezvényeken a szakmai folyamatokban résztvevőkkel folyamatosan egyeztettünk a változások fontosságának priorizálása, valamint a helyi, egyedi folyamatok jobb megértése érdekében. Mielőtt mélyebben megismertük volna az Önkormányzat kapcsolatrendszerét áttekintettük a jogszabályokat, a belső szabályozókat, a folyamatokat szabályozó dokumentumokat. Egyúttal megismertük Önkormányzat hatókörében lévő intézmények tevékenységének folyamatait és kölcsönhatásait, a teljes folyamattérkép megalkotásának érdekében. Ennek keretében vizsgáltuk meg az ügyintézési, döntési folyamatok egyes elemeit (a folyamat résztvevői, kapcsolat rendszerük, tevékenységük), majd a folyamat elemeit vettük sorra kronológiai és logikai szempontból.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA MISKOLC 2014 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Demográfiai helyzet Miskolcon... 5 3. Jogszabályi háttér... 8 4. Szociális

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSzSzGyK) 1081 Budapest, Népszínház u. 22. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Helyettes szülői hálózat térségi feladatellátási modell

Helyettes szülői hálózat térségi feladatellátási modell Helyettes szülői hálózat térségi feladatellátási modell Pro Publico Bono" elnevezésű ÁROP-3.A.2-2013-2013-0019 azonosító számú projekt Piliscsaba Város Önkormányzata Megbízó Cím Alcím Piliscsaba Város

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0076 Csenger Város Önkormányzata Tartalomjegyzék A. Vezetői összefoglaló... 3 I. Bevezető... 3 II. A dokumentum célja... 3 III. Az elemzéssel

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY

SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY Budapest, 2014. június 15. Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 2 2. Az önkormányzati feladatokról és intézményekről

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi)

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Tartalomjegyzék 1 II. Jogszabályi háttér III. A személyes gondoskodás körébe

Részletesebben

Stratégiai tervezés tanulmány. Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala számára. Készítette: GKIeNET Kft.

Stratégiai tervezés tanulmány. Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala számára. Készítette: GKIeNET Kft. Stratégiai tervezés tanulmány Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala számára Készítette: GKIeNET Kft. TARTALOMJEGYZÉK: 1. Bevezető... 3 1.1. Dokumentum célja... 3 2. Szakpolitikai helyzetkép, illetve az

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése C É L F E L A D A T Készítette: dr. Marosi-Rácz Julianna

Részletesebben

A Móri Polgármesteri Hivatal humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata az önkormányzati feladatok átalakulása kapcsán

A Móri Polgármesteri Hivatal humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata az önkormányzati feladatok átalakulása kapcsán A Móri Polgármesteri Hivatal humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata az önkormányzati feladatok átalakulása kapcsán 2014. június TARTALOM 1. Bevezetés 4 2. Elméleti Háttér 6 2.1 Az egyén

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program LÉTAVÉRTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. április 2. 2013-2018. Létavértes, 2013. Június 25. Készítette: Szatmári Imre főelőadó 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA S Z O C I ÁL I S I R O D A 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42) 524-586 E-mail: nyhszoc@nyirhalo.hu Ügyiratszám:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program LÉTAVÉRTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. április 2. 2013-2018. Létavértes, 2013. Június 25. (Felülvizsgálva: 2015. június) Készítette: Szatmári Imre főelőadó 1 Tartalom Helyi

Részletesebben

10.A Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati intézmények humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata

10.A Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati intézmények humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata 10.A Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati intézmények humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata Kerekegyháza Város Önkormányzata Ügyfél Kerekegyháza Város Önkormányzata Cím Alcím

Részletesebben

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012.

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012. 1 Köszönetet mondunk a kiadványban szereplő önkormányzatok és intézmények vezetőinek a közreműködésért, az adatszolgáltatásért, valamint konzorciumi partnereinknek az adategyeztetésben és pontosításban

Részletesebben

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában Dr. Feik Csa ba jegyző Ercsi Város Önkormányzata címzetes egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRÁ- JÁT BEMUTATÓ TANULMÁNY

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRÁ- JÁT BEMUTATÓ TANULMÁNY ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRÁ- JÁT BEMUTATÓ TANULMÁNY Készítette: Budapest, 2014. július 31. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. oldal 2

TARTALOMJEGYZÉK. oldal 2 Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok, illetve a kiszervezett és kiszervezhető feladatok felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése 14 évvel ezelőtt alkotta meg az időközben többször módosított, a szociális

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Ikt. szám: 2060/2010. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálatának elfogadására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás Területi Szakértői Csoport Családsegítő szolgáltatás 2010. november 30. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet TÁMOP 5.4.1. Szakértők: Szabó János Zomboriné Botás Mária Földessy Judit I. BEVEZETÉS a TÁMOP

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája. Piliscsaba Város Önkormányzata

3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája. Piliscsaba Város Önkormányzata 3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája Piliscsaba Város Önkormányzata Ügyfél Cím Alcím Piliscsaba Város Önkormányzata 3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések I. Általános rendelkezések 1.Az intézmény neve: Családsegítő Központ 2.Székhelye: 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. 3.Alapító: Berhida Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 4.Törvényességi felügyeletet

Részletesebben

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik.

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik. Fogalomtár-2006 1 OSAP 1832 számú adatgyűjtés 2. Fogalomtár Fenntartó: A szociális és gyermekellátást nyújtó intézmény működési engedélyében megjelölt szervezet, amely az adott intézményt működteti. Székhely:

Részletesebben