Miskolc Megyei Jogú Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miskolc Megyei Jogú Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiája"

Átírás

1 2. számú melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiája A stratégia célja: A korszerű társadalmi bűnmegelőzés szellemében megfelelő keretet biztosítson Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának az alapvető emberi jogok érvényesítése, az életminőséget javító közbiztonság megteremtése, a jogsértéseket előidéző okok és a sértetté válás veszélyének csökkentése, a bűncselekmények eredményes megelőzése, a lakosság és az anyagi javak védelme érdekében tevékenykedők közötti célirányos párbeszéd megteremtése érdekében kifejtett tevékenységéhez. Alapelvek: 1./ A lakosság biztonságérzetének és életminőségének javítása a várospolitika meghatározó eleme. 2./ Az Önkormányzat arra törekszik, hogy felelős döntéseivel kiszámítható és biztonságos környezetet teremtsen az itt élők, dolgozók, tanulók és az ide látogatók számára. 3./ A bűnmegelőzés a problémák felismerésére és átfogó, az egyes szakterületek tapasztalatainak összegzésére és egységes szemlélet kialakítására épül. 4./ A közbiztonság fokozása és a bűnmegelőzés okán bevezetett intézkedések tiszteletben tartják az emberi méltóságot és az alapvető emberi jogokat. A stratégia jogi alapjai: - A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése a közbiztonságról történő gondoskodást a települési önkormányzatok feladatkörébe utalta. - A rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény III. fejezete a települési önkormányzat és a rendőrség kapcsolatát határozza meg. - Az 1002/2003. (I.8.) Kormányhatározat a bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében szükséges feladatok körében, a kormány irányító, finanszírozó és koordináló szerepvállalása mellett a konkrét bűnmegelőzési tevékenység kereteinek kimunkálását és a végrehajtást az önkormányzatok hatáskörébe utalja.

2 - A 115/2003. (X.28.) Országgyűlési határozat a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról átfogó, célfeladatköröket határoz meg az önkormányzatok számára. A közbiztonság és a bűnmegelőzés fogalma: Közbiztonságon az állampolgári jogok és kötelezettségek gyakorlati, folyamatos érvényesítésének biztonságát értjük, nevezetesen azt, hogy a mindennapi rendes tevékenységében senkinek sem kell súlyos veszélyekre számítania, és ha ilyenek mégis bekövetkeznek, akkor az állampolgár gyors és biztonságos segítségre, beavatkozásra számíthat az állam - és ezen belül az önkormányzatok - erre hivatott szerveinél. Bűnmegelőzésen azt a társadalmi együttműködést értjük, amely az állam és intézményei irányításával, a jogszerű lakossági önszerveződések támogatásával, céltudatos közösségi összefogással szervezi és biztosítja a jogkövető többség védelmét a törvénysértő magatartásokkal szemben, ha szükséges külső, törvények által biztosított beavatkozásokkal azokba a társadalmi folyamatokba, melyek a bűnözést kiváltják. Bűnmegelőzés tehát minden olyan intézkedés és beavatkozás, amelynek célja vagy eredménye a bűnözés mennyiségi csökkentése, az állampolgárok biztonságérzetének minőségi javítása, történjék akár a bűnalkalmak csökkentésével, a bűnözést előidéző okok hatásának mérséklésével, a sértetté válás megelőzésével. A közbiztonság helyzetét, minőségét meghatározó elemek Adottságok: bűnügyi. közigazgatási, földrajzi, gazdasági, népességi, Beavatkozási területek: rendőrség, bűnmegelőzés (társadalmi, önkormányzati) polgárőrség, katasztrófavédelem, tűzoltóság, közterületfelügyelet, környezetvédelem, közegészségügy. Miskolc Megyei Jogú Város az ország harmadik legnagyobb településeként mintegy embernek jelenti az állandó vagy ideiglenes lakóhelyét. Megyeszékhely státuszából adódóan jelentős a napközben ügyintézés céljából a városba érkezők, a környező településekről itt dolgozók és tanulók száma. Iskolaidőszakban (szeptember-május), több ezer diák tanul a középiskolákban és az egyetemen, közlekedik, szórakozik és él városunkban. Jelentős Miskolc és környékének turisztikai látványosságait, kulturális rendezvényeit évente visszatérően felkeresők száma is. 2

3 A város: területe: 84 km2 népsűrűsége: fő/km2 átlagéletkor: 39,2 év Miskolc állandó lakosságának korösszetétele: [2003. január 1.] 0-2 év 3-5 év 6-13 év év év 60 év felett Összesen Miskolc állandó lakossága nemenként: [2003. január 1.] Férfiak Nők Összesen Miskolc város úthálózatára s közlekedésére a túlterheltség jellemző. Vasúti és közúti tömegközlekedési csomópont és a városon áthaladó 3 as számú főközlekedési út jelentős teherforgalmat is eredményez. Fenti tényezők közlekedés-biztonsági szempontból meghatározó elemei a város közbiztonságának. Alapvető változást csak az M 30-as autópálya, a várost elkerülő szakasszal történő átadása hozhat. 3

4 Az elmúlt évtizedben a gazdasági szerkezetben és a tulajdonviszonyokban végbement változások sok tekintetben negatív hatásként jelentkeztek a térségben. A nagy dolgozói létszámot foglalkoztató ipari üzemek és állami vállalatok megszűntek, vagy drasztikusan csökkentették termelésüket és így a foglalkoztatottak számát is. Megjelent és országosan is magas értéken stagnál a munkanélküliség, jelentős a megélhetési gondokkal küzdő családok aránya, rohamosan nő a hajléktalanok száma. Mindezen hatások rontják a lakosság biztonságérzetét, elősegítik a hatóságokkal szemben megnyilvánuló bizalmatlanságot, türelmetlenséget. A közbiztonság és a bűnözés A közbiztonság megítélésének számos kritériumát, megközelítését ismerjük. Ezek közül meghatározó jelentőséggel bír a bűnözés alakulása. A bűnözés jelensége ugyanis, a társadalomra gyakorolt hatásánál fogva aláássa az emberek anyagi és szellemi jólétét, visszaveti a gazdaság fejlődését, súlyosan sérti az emberi méltóságot, erőszakos légkört teremtve veszélyezteti az alapvető emberi jogok érvényesülését. Bűnügyi helyzet A bűnözés jellegét és nagyságrendjét az országos tendenciák, a gazdasági környezet, valamint Miskolcnak, mint nagyvárosnak sajátos jellegéből adódó társadalmi problémák indukálják. Országos viszonylatban és így területünkön is az elmúlt években a bűnözés minőségileg új, veszélyes formái jelentek meg (pl. pénzintézetek, benzinkutak ellen elkövetett fegyveres rablások), növekszik a félelmet keltő, erőszakos bűncselekmények száma, ezen bűncselekményeknél az utóbbi tíz évben 47 %-os emelkedést regisztráltak. A nagyvárosokra általában is jellemzően, tömegessé váltak olyan klasszikusnak tekinthető bűncselekmények (gépjármű lopások, rablások, betöréses lopások, kábítószer bűnözés), melyek miatt a lakosság az indokoltnál és a valóságnál rosszabbnak ítéli meg a közbiztonság helyzetét. A megélhetéshez szükséges anyagi javak korlátozottsága magába hordozza a bűncselekmények elkövetését. Ez megnyilvánul az alapvető szükségletek, vagy tisztességes úton elérhetetlennek látszó igények kielégítésében, illetve az életszínvonal adott szinten tartásának érdekében. A bűncselekmények túlnyomó részét (80-85 %-át) anyagi haszonszerzés motiválja! Megjelenési formái: lopás, rablás, csalás, bankkártya és pénzhamisítás, zsarolás. 4

5 A társadalomban található jelentős feszültségekre utal a vélt problémamegoldásként jelentkező élethelyzetek által motivált bűncselekmények emelkedő száma. Ennek egyik jellemzője az élet, a testi épség elértéktelenedése, a konfliktusok erőszakos megoldására való törekvés. Kriminológiai kutatások támasztják alá, hogy az erőszak általános kísérőjévé vált a hazai bűnözésnek. A brutalitás egyformán jellemző a személy elleni, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni, illetve a vagyon elleni bűncselekmények körében is. Ennek okaként értelmezhető, hogy sokszor a szociális kilátástalanság, a vélt jogosultságok és igények önkényes kielégítése, a felderítés és a felelősségre vonás elhúzódó rendszere gátlástalan elkövetésre motiválja a bűnözésre hajlamos rétegeket. A jelentős munkanélküliség, az átlagosnál rosszabb szociális környezet kitermelt egy helyileg bűnözésből élő elkövetői kört. Saját maguk számára felmentő ideológiaként született a megélhetési bűnözés fogalma, amely hatásában tovább gerjesztette a bűnesetek számának növekedését. Városunkban az ismertté vált bűncselekmények száma az ezredfordulót követően egy viszonylag magas szinten állandósult, ami éves szinten 9-10 ezres bűncselekmény számot takar. A bűnözés szerkezetében évek óta nem történik jelentős változás, továbbra is a kisebb súlyú jogsértések a jellemzők. A bűncselekmények közel kétharmadát (2003.éves adat: 65 %-át) a vagyon elleni bűncselekmények adják. A százezer lakosra jutó bűncselekmények országos átlaga 2002-ben 4135 volt. Borsod megyében ez a mutató 3152, ebben az összehasonlításban az ország legkevésbé fertőzött megyéje. Figyelemre méltó azonban, hogy a megyében ismertté vált bűncselekmények 48 %-át Miskolc és környékén követték el, ami ismét alátámasztja a nagyvárosok fokozott bűnügyi fertőzöttségét. A bűnelkövetők számának és összetételének elemzése során szembetűnő, hogy emelkedik a gyermek- és fiatalkorú, valamint a visszaeső, büntetett előéletű elkövetők aránya. Tendencia, hogy felnőtt korúak gyermekeket vonnak be az elkövetésekbe és őket nevezik meg tettesként is. Komoly tényezővé vált az elmúlt időszakban az intézeti nevelt fiatalok bűnelkövetői magatartása a városban. Bűncselekmény év év év Emberölés Rablás Testi sértés Garázdaság Lopás

6 Betöréses lopás Gépkocsi lopás Gépkocsi feltörés Egyes bűncselekmények elkövetési gyakorisága (Miskolci Rendőrkapitányság) A bűncselekmények következtében sérelmet, kárt szenvedett természetes személyek az áldozatok. Az áldozatok segítése, az állami kárenyhítése ma még nem megoldott, a lelki és fizikai károk enyhítésére nincs törvényi szabályozás. Az áldozattá válás veszélye eltérő az egyes életkori csoportokban. Korcsoport 10 ezer lakosból bűncselekmény áldozata lett 0-14 éves 41 (gyermek) éves 145 (fiatalkorú) éves (felnőtt) éves (idős) 185 Áldozattá válás veszélye (2000-es adat) Speciális sértetti kör a hajléktalanok csoportja, bizonytalan egzisztenciális helyzetük potenciális áldozatokká teszi őket. Az alkohol és a drog hatása alatt álló személyek ellen elkövetett bűncselekmények ugyancsak az átlagosnál nagyobb gyakorisággal következnek be. Beszélhetünk az állapotuknál (idősek, betegek, fogyatékosok), a foglalkozásuknál (postások, pénzintézeti dolgozók, taxisok), helyzetüknél (nők, külföldiek, turisták) fogva veszélyeztetett csoportokról is. Nagyon lényeges vizsgálni a rejtve maradt un. látens bűncselekményeket és ezek áldozatait. Az Országos Kriminológiai Intézet 2002-ben végzett kutatási eredményei szerint a látens bűnözés az ismertté vált bűncselekmények négyszerese. A kutatási adatokat figyelembe véve a hivatalos statisztikákban szereplő átlagos 300 ezer sértettel szemben 2002-ben egymillió-kettőszázezren váltak bűncselekmények áldozatává. Országos átlagban rejtve maradt bűncselekmények: - az autólopások 28 %-át, - az autórongálások 75 %-át, - a kerékpárlopások 51 %-át nem jelentik a rendőrségen. - a lopások 20 %-a, - a rablások 35 %-a, 6

7 - a bántalmazások 46 %-a marad rejtve a hatóságok előtt. A szexuális zaklatások 50 %-át, a szexuális támadások 90 %-át titkolják el. A rendőrség és az önkormányzat A bűncselekmények nyomozása, a tettesek felkutatása és az eredményes nyomozás érdekében foganatosított intézkedések törvények által meghatározott módon a rendőrség hatáskörébe tartoznak. A Miskolc Városi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez a városon kívül 38 település tartozik. A rendőri tevékenység hatékonyságát 6 rendőrőrs segíti diósgyőri, vasgyári, avasi, vasúti, emődi, felsőzsolcai. A város vonzáskörzetéhez tartozó települések rendőri teendőit a nyomozati jogkörrel is rendelkező őrsök, valamint 28 fő körzeti megbízott (KMB) végzi. A települési önkormányzatok és a rendőrség kapcsolatának formáira a Rendőrségről szóló 1994.évi XXXIV. törvény III. fejezete ad lehetőséget. A 9. (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat szerződést köthet a közigazgatási illetékességi területén működő rendőrkapitányság vezetőjével. Különösen a helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátása, a Rendőrség és az önkormányzati szervek tevékenységének összehangolása, valamint az illetékességi területén rendőri szerv bővítésének, fejlesztésének elősegítése érdekében. A törvény adta lehetőség gyakorlati megvalósítása a Miskolc Város Közrendjéért Közalapítvány tevékenységével történik. Az alapítvány célja a városi Rendőrkapitányság működésén keresztül a bűnüldözési és bűnmegelőzési színvonalának, hatékonyságának segítése, erősítése. A Rendőrkapitányság az anyagi támogatást technikai eszközök vásárlására, bűnmegelőzési kiadványok, előadások finanszírozására, a kiemelkedő munkát végzők jutalmazására használja fel. Az alapítvány segítségével került kiépítésre a belváros (sétáló utca) térfigyelő kamerarendszere, amely komoly segítséget nyújt a belváros közterületein elkövetett bűncselekmények felderítéséhez és nem elhanyagolható a preventív jellege sem. A kapitányság eredményes bűnmegelőzési tevékenységei közül jelentősen kiemelkedik a gyermek- és ifjúságvédelem. A közúti közlekedés biztonságára veszélyt jelentő magatartásokra a gyorshajtás, a kanyarodás, illetve az elsőbbségi jog megsértése a jellemző. A városra jellemző baleseti gócpontok: Győri kapu, Vörösmarty-Király u. kereszteződés, Petőfi-tér Álmos u., József A.u., Ujgyőri főtér, Szemere-Uitz B. u. kereszteződések. 7

8 A közlekedési balesetek megelőzése és visszaszorítása érdekében a Rendőrkapitányság Közlekedési Osztálya baleset-megelőzési előadót foglalkoztat, aki tanintézetekben, közintézményekben előadásokat tart, vetélkedőket, gyakorlati bemutatókat szervez. Az elemzések alapján a kapitányság a veszélyes csomópontokon fokozott rendőri jelenlétet biztosít, különös tekintettel a csúcsforgalmi időszakokra. A társadalmi bűnmegelőzés igénye A bűnözés Magyarországon - és így Miskolc városban is - a rendszerváltozást követően robbanásszerűen növekedett. Az ismertté vált bűncselekmények többsége a lakosság vagyon- és személyi biztonságát közvetlenül sérti, az életminőséget kedvezőtlenül befolyásolja. A nemzetközi és ma már a hazai tapasztalatok is azt igazolják, hogy a bűnözés csökkentése, a jó közbiztonság megteremtése nem valósítható meg kizárólag a bűnüldözés és a büntető igazságszolgáltatás intézményrendszerében. Szükség van egy, a társadalom önvédelmi képességeit fokozó, államilag vezérelt és támogatott szakmai és civil mozgalomra, melynek célja a bűnalkalmak számának, a bűn okok hatásának, a sértetté-áldozattá válás kockázatának csökkentése, a bűnözés okozta erkölcsi és anyagi károk mérséklése. Ezen társadalmi igény öltött testet a Kormány programjában, amikor is a partnerségre alapozott, össztársadalmi bűnmegelőzés kialakítását, továbbfejlesztését tűzte ki célul, kiemelt szerepet szánva és biztosítva a helyi önkormányzatoknak. A társadalmi bűnmegelőzés alapjait, az önkormányzatok e területre vonatkozó feladatait a már említett jogszabályok: - az 1002/2003. (I. 8.) Kormányhatározat, - a 115/2003. (X. 28.) Országgyűlési határozat tartalmazzák. Alapelvek, prioritások. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló Országgyűlési határozat szellemében, bűnmegelőzési tevékenysége során messzemenően tiszteletben kívánja tartani az emberi jogokat és az alkotmányos jogállam elveit. A bűnmegelőzést szolgáló intézkedései során alapelvként veszi figyelembe, hogy: - bűnmegelőzés címén kényszerítő vagy megbélyegzést eredményező módon nem szabad beavatkozni, - tilos minden megelőzési tevékenység, amely egyes állampolgárokat, vagy bármely csoportját hátrányos megkülönböztetéssel sújtja, - törekedni kell a társadalmi kirekesztés és az előítéletesség elkerülésére. 8

9 Az életminőséget javító közbiztonság megteremtése, a bűnözés csökkentése, mint stratégiai cél elérése érdekében a megelőzés fő irányai az alábbiakban határozhatók meg: - bűnalkalmak korlátozása, - bűn okok hatásának csökkentése, - áldozattá, sértetté válás kockázatának mérséklése. Közismert, hogy a bűnözés és annak erkölcsi és anyagi következményei a társadalom különböző rétegeit eltérő módon érintik. Ezért a bűnmegelőzési stratégiában a helyi bűnözés sajátosságaira, a lakosság aggodalmaira tekintettel, az országos tendenciák és nemzetközi ajánlásokra figyelemmel beavatkozási területeket, prioritásokat kell megjelölni. A prioritások nem kizárólagos súllyal bíró célterületek, a bűnügyi helyzet folyamatos értékelése eredményeképpen változhatnak. Az Európai Unió ajánlásában a tagállamok számára a fiatalkori bűnözéssel, a városi bűnözéssel és a kábítószerekkel összefüggő bűnmegelőzési feladatokat határozott meg. Az Országgyűlés a nemzeti stratégiában, a leghatékonyabbnak ígérkező komplex beavatkozási célcsoportokat az alábbiakban határozta meg: - a gyermek és fiatalkori bűnözés csökkentése - a városok biztonságának fokozása - a családon belüli erőszak megelőzése - az áldozattá válás megelőzése, az áldozatsegítés, az áldozat kompenzációja - a bűnismétlés megelőzése. A célcsoportok beavatkozási területein hozott bűnmegelőzési intézkedések egyidejűleg több, egymással párhuzamos célkitűzés megvalósulását is elősegíti. Feladatrendszer. 1. A gyermek- és fiatalkori bűnözés csökkentése. A gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzésében, az alkohol- és drogprevencióban érintett valamennyi szervezet és intézmény közötti együttműködésre lehetőséget teremtő koordinációs fórum létesítése és működtetése. Anyagi forrás megteremtése a bűnmegelőzést is szolgáló helyi szabadidős, kulturális és sportprogramokhoz. Civil bűnmegelőzési programok, pályázatok támogatása, koordinálása. 2. A város közösségi életterei biztonságának fokozása. 9

10 Ösztönző módszerek kialakítása a helyi biztonságérzetet csökkentő környezeti hatások, tevékenységek jelzésének fogadására, mint pl.: drogfogyasztásterjesztés, zajos szórakozóhelyek, egyéb aszociális, deviáns magatartások. Megoldásra alkalmas mechanizmus kialakítása a problémák kezelésével kapcsolatos lakossági visszajelző rendszer működtetésére. A bűnmegelőzésben szerepet játszó helyi hatóságok közötti munkakapcsolat megerősítése. A média helyi képviselőinek és eszközeinek bevonása, ösztönzése a bűnözést csökkentő programok népszerűsítésébe. 3. A családon belüli erőszak megelőzése. Szakemberek és családsegítő intézmények bevonásával módszerek kidolgozása a családon belüli erőszak felmérésére. Jelző és segélykérő rendszer kialakítása, ágazati, szakmaközi, civil és egyházi koordináció szervezése. 4. Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés. Esélyteremtő megoldások kidolgozása az idősek, a gyermekek, a nők és egyéb okból veszélyeztetett helyzetben lévők fizikai védettségére és biztonságára. Polgárőrség, Szomszédok Egymásért Mozgalom folyamatos anyagi és erkölcsi támogatása. Személy- és vagyonvédelmi, áldozatvédelmi tanácsadó iroda működtetése. 5. A bűnismétlés megelőzése. Koordinatív tevékenység a bűnelkövetők reintegrációjának megvalósításában. Együttműködés a pártfogó felügyelettel és a büntetés-végrehajtási intézetekkel, munkaügyi központtal. Partneri kapcsolatok. Az eredményes bűnmegelőzés elképzelhetetlen széles körű partneri kapcsolatok nélkül. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata bűnmegelőzési tevékenysége során célirányos és eredményes partneri kapcsolatokra törekszik: - a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a büntetés-végrehajtás, a pártfogói felügyelői szolgálat, a vám-és pénzügyőrség szerveivel és szervezeteivel, 10

11 - a tűzoltóság, a katasztrófavédelem a közterület-felügyelet, a környezetvédelem, a polgárőrség szervezeteivel, - az egészségügyi-szociális, oktatási és kulturális intézményekkel, munkaügyi szervezetekkel, - tevékenységükben a bűnmegelőzést elősegítő civil szervezetekkel, alapítványokkal, egyesületekkel, egyházakkal, - az üzleti szféra képviselőivel, személy- és vagyonvédelmi vállalkozásokkal, - a média képviselőivel. Bűnmegelőzési kommunikáció A partneri kapcsolatokra alapozott bűnmegelőzési stratégia nem képzelhető el jól szervezett, hatékonyan működő kommunikációs lánc nélkül. Ki kell alakítani az önkormányzat és az együttműködő szervezetek között a kölcsönös információ átadás leghatékonyabb csatornáit. A lakosság felé reális tájékoztatást, felvilágosítást kell adni, felhasználva a meggyőzés eszközeit. Tudatosítani kell a társadalom minden rétegével, hogy kormányzati támogatással, önkormányzati segítséggel a saját önszerveződő, cselekvésre képes civil szervezetek tevékenysége eredményeként csökkenthető a bűnözés. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az írott és elektronikus sajtó sokszor torz képet ad a bűnügyi helyzet alakulásáról. A tudósítások azt a látszatot keltik, mintha a jogsértések döntő többségét a durva, erőszakos, élet elleni bűncselekmények alkotnák. A valóság ennek az ellenkezője, de a lakosság a bűnözés döntő hányadát jelentő, kisebb súlyú, sok károsultat érintő bűncselekményekről, az ellenük való védekezésről, megelőzési lehetőségekről nem is tud. Az eltorzított bűnözéskép rontja a biztonságérzetet, félelmet kelt és irreálisan súlyos állami megtorló intézkedéseket követel. Az önkormányzati bűnmegelőzési kommunikáció egyik feladata lehet a valós bűnügyi helyzet és az arról kialakított média-kép ellentmondásainak a feloldása, a helyi médián keresztül a lakókörnyezet bűnügyi eseményeiről történő, szenzációs elemeket kerülő, hiteles és a megelőzés érdekeit szolgáló, cselekvésre is serkentő tájékoztatás megteremtése. Közbiztonsági tanácsnok A évi önkormányzati választásokat követően az új képviselő testület döntése alapján decemberében közbiztonsági tanácsnok kinevezésére került sor. 11

12 Feladata: - A képviselő testület alapvető célként jelölte meg a törvényekben, rendeletekben az önkormányzatok számára előírt közrendvédelmi, közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatok szervezését és szakterületek közötti koordinálását. - Külső kapcsolatok fenntartása mindazon szervekkel és szervezetekkel, amelyek Miskolc város közbiztonságának megteremtésében, javításában tenni tudnak. - Folyamatos kommunikáció létrehozása és fenntartása a lakossággal, az írott és elektronikus sajtó képviselőivel. - A közbiztonsági feladatok végrehajtását igénylő tárgyi és személyi feltételeinek biztosítására javaslattétel a városvezetés felé. Bűnmegelőzési referens Az önkormányzat bűnmegelőzési tevékenységét bűnmegelőzési referens szervezi és irányítja. Feladatkörében ellátja: - Miskolc Megyei Jogú Város polgármesterének az Országos Bűnmegelőzési Bizottság tagságából eredő szakmai háttér biztosítását. - Az Önkormányzat közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégia végrehajtásának koordinálását. - Elősegíti a társadalmi bűnmegelőzés szempontjainak érvényesülését az önkormányzati tevékenységben. Különös tekintettel a szociál- és családpolitika, ifjúság- és sportpolitika, kulturális, oktatási, nevelési politika, területfejlesztés, foglalkoztatáspolitika, környezet- és természetvédelmi politika területére. - Kapcsolatot tart a bűnmegelőzés területén érintett rendvédelmi, igazságszolgáltatási szervekkel és szervezetekkel, egyházakkal, oktatási és kulturális intézményekkel, civil szervezetekkel. - Bűnmegelőzési kommunikációs, tájékoztató és ismeretterjesztő, programszervező tevékenységet folytat. - A közösségi bűnmegelőzést szolgáló állampolgári kezdeményezések, lakossági önvédelmi szervezetek törekvéseinek támogatását, szakmai segítését. - Menedzseli a bűnmegelőzési témákban kiírt pályázatokat. - Az összehangolt és célirányos feladat meghatározás, végrehajtás érdekében napi munkakapcsolatot tart az önkormányzat közbiztonsági tanácsnokával. 12

13 Polgárőrség A polgárőr-szervezet törvényesen működő, a lakosság által életre hívott, önszerveződésű, bűnmegelőzési, a közrend, a közbiztonság védelmét szolgáló párt semleges társadalmi szervezet. Feladatát a területileg illetékes önkormányzat, egyéb állami és társadalmi szervezetek segítségével, a rendőri szervekkel szorosan együttműködve, a területi sajátosságok és követelmények alapján kidolgozott módszerek alapján látja el. A polgárőrmozgalom alapvető célja a közrend védelme, a bűncselekmények számának csökkentése, a lakosság biztonságérzetének javítása, szituatív bűnmegelőzés a lehető legnagyobb mértékű jelenléttel az adott területen. A polgárőr szervezet A polgárőrmozgalomban részt venni kívánó polgárok vagy a települési önkormányzat kezdeményezésére településenként, településrészenként létrehozott önálló polgárőr egyesület. A polgárőr egyesületek feladataik összehangolása, tagjaik képzése, érdekeik képviselete, védelme érdekében területi szövetségeket alkotnak. Az egyesületi, tagszövetségi érdekvédelem, a polgárőrmozgalom célkitűzéseinek társadalmi képviselete az országos szövetség ( OPSZ ) tevékenységével valósul meg. A polgárőr egyesületek a területi szövetségeiken keresztül kapcsolódnak az Országos Polgárőr Szövetséghez. Miskolc városban tevékenységüket elsősorban a nagyvárosokra jellemző, a bűnözést elősegítő és motiváló okok határozzák meg, így pl.: - a lakosság egymás iránti közömbössége, alacsony közösségi szolidaritás, - tartósan jelen lévő szegénység, ami a bűnözői utánpótlás egyik potenciális forrása, - a városokban koncentrálódik azon anyagi értékek nagy része, amelyek a bűnözők célpontjául szolgálnak, - a városi környezet jó búvóhelyet jelent a bűnözésre hajlamos egyéneknek stb. A szolgálati feladatok tagozódását a különböző területek építészeti jellege is befolyásolja: belváros, családi házas zöld övezeti lakóparkok, emeletes panel építésű lakótelepek, városkörnyéki hétvégi házas területek. 13

14 A polgárőrség szervezetei a mozgalom megalakulásának kezdete óta kiemelt figyelmet fordítanak a közterületek és a nyilvános helyek rendjének megóvására. Az itt elkövetett bűncselekmények mellett ide sorolhatók a közlekedés rendjének, a köztisztaságnak, a közvilágításnak a problémái, a közterületeken megjelenő közösségellenes magatartásformák, a fiatalok különböző antiszociális csoportosulásainak kialakulása. A kriminalisztikai vizsgálatok, kutatások során a megkérdezettek többsége a számára félelmet keltő közterületi jelenségek említése során nem a konkrét bűncselekmények elkövetését helyezte előtérbe. A leginkább zavaró és félelmet keltő jelenségek között elsősorban említették a hangoskodó fiatalok csoportosulásait az utcákon, a kétesnek tartott szórakozóhelyek üzemeltetését lakókörnyezetükben, a parkokban kóborolni hagyott nagytestű kutyákat, a hiányos közvilágítást, a hajléktalanok jelenlétét. Ezeknek a problémáknak a megoldása, a kedvezőtlen jelenségek visszaszorítása nem sorolható teljes egészében a rendőrség feladatkörébe, hanem összetettebb megoldást igényel A rendvédelmi intézkedések mellett itt kaphat szerepet a társadalmi összefogás, az önkormányzat, a lakosság, ezen belül a polgárőrség tevékenysége. Miskolc város közigazgatási területén jelenleg 7 aktív polgárőr egyesület működik. Stratégiai cél további egyesületek létrehozása, létrehozásának ösztönzése, a város területének teljes lefedettsége polgárőr szervezetekkel, tevékenységgel. A polgárőrszervezetek a folyamatosan végzett közrendvédelmi, bűnmegelőzési tevékenységük során hatékonyan közreműködnek: nagy tömegeket vonzó városi rendezvények biztosításában az iskolakezdés balesetmentes lebonyolításában az önkormányzati és felekezeti temetők rendjének fenntartásában, különös tekintettel a halottak-napi nagy forgalomra rendszeres járőrszolgálatok szervezésével a belváros rendjének és a külterületek biztonságának fokozásában. A polgárőr egyesületek tevékenységének hatékonyságát és folyamatosságát elősegítve és erősítve erkölcsi elismerésüket az önkormányzat jelentősen hozzájárul működési költségeik finanszírozásához: rendszeres anyagi támogatással irodák térítésmentes bérleti jogának biztosításával a kiemelkedő munkát végzők erkölcsi és anyagi elismerésével. A polgárőri tevékenység szakmai színvonalának emelése, munkájuk célirányossá és hatékonnyá tétele érdekében az önkormányzat közbiztonsági tanácsnok irányításával koordinációs testület működik, üléseit havi rendszerességgel tartja. 14

15 A testület munkájában részt vesz minden polgárőr egyesület vezetője, a városi Rendőrkapitányság illetékes osztályvezetője, az önkormányzat közbiztonsági tanácsnoka és bűnmegelőzési referense. A koordinációs testület célja a polgárőr szervezetek, a rendőrség, és az önkormányzat közrendvédelmi és bűnmegelőzési tevékenységének összehangolása, közös akciók, járőrszolgálatok szervezése. Módszere a kölcsönös tájékoztatás, a közös feladat meghatározás és a végzett munka értékelése. A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló 115/2003. (X.28.) OGY határozat kiemelt szerepet szán és támogatást biztosít a jövőben a polgárőrszervezeteknek, szoros együttműködést feltételezve a helyi önkormányzatokkal. A polgári védelem és katasztrófa elhárítás A polgári védelem és katasztrófa elhárítás a közbiztonságot az egyéb kockázatot jelentő események és a szükségellátás szemszögéből vizsgálja. A katasztrófák megelőzése és az ellenük való védekezés nemzeti ügy, a védekezés egységes irányítása állami feladat. Minden állampolgárnak, illetve személynek joga van arra, hogy megismerje a környezetében lévő katasztrófaveszélyt, elsajátítsa az irányadó védekezési szabályokat, továbbá joga és kötelessége, hogy közreműködjön a katasztrófavédelemben. A katasztrófavédelem fogalma: Katasztrófavédelem a különböző katasztrófák elleni védekezésben azon tervezési, szervezési, összehangolási, végrehajtási, irányítási, létesítési, működtetési, tájékoztatási, riasztási, adatközlési és ellenőrzési tevékenységek összessége, amelyek a katasztrófa kialakulásának megelőzését, közvetlen veszélyek elhárítását, az előidéző okok megszűntetését, a károsító hatásuk csökkentését, a lakosság élet- és anyagi javainak védelmét, a katasztrófa sújtotta területen az alapvető életfeltételek biztosítását, valamint a mentés végrehajtását, továbbá a helyreállítás feltételeinek megteremtését szolgálják. A katasztrófák elleni védekezés: A védekezést és a következmények felszámolását az erre a célra létrehozott szervek és a különböző védekezési rendszerek működésének összehangolásával, valamint a polgári védelemről szóló évi XXXVII. törvény alapján létrehozott polgári védelmi szervezetek, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a hivatásos önkormányzati tűzoltóság, a gazdálkodó szervezetek, a Magyar Honvédség, a Határőrség, a rendvédelmi szervek és az állampolgárok, továbbá az Országos Meteorológiai Szolgálat, az Országos Mentőszolgálat, az önkéntesen résztvevő társadalmi szervezetek, valamint a civil 15

16 és az erre a célra létrehozott köztestületek, továbbá nem természeti katasztrófák esetén annak okozója és előidézője, az állami szervek és az önkormányzatok bevonásával, illetve közreműködésével kell biztosítani. A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés előírásait az évi LXXIV. törvény tartalmazza. A polgári védelem feladatrendszerében Európa minden államában súlypontáthelyeződés következett be. A háborús veszély csökkenésével előtérbe kerültek a humanitárius és katasztrófavédelmi feladatok. Gondoljunk csak az 1970-es nagy tiszai árvízre, illetve az 1997-es cseh- lengyelés németországi árvizekre, ahol a közvetlen védekezésben a veszélyeztetett lakosság kitelepítésében és ellátásában a polgári védelmi szervezetek jelentős munkát végeztek. Példaként említhetjük még az 1986-os csernobili tragédiát is, amikor a skandináv országokban és hazánkban is a polgári védelemre hárultak a védekezés megszervezésének jelentős feladatai. Felismerve a polgári védelem szerepének változását, az Országgyűlés a Magyar Köztársaság honvédelmének alapelveiről szóló 27/1993. (IV. 23.) OGY. Határozatában úgy döntött, hogy a polgári védelemnek békeidőszakban az elemi csapások, egyéb szerencsétlenségek, katasztrófák következményeinek felszámolásában kell részt vennie. Ezt a döntést tükrözi a polgári védelemről szóló évi XXXVII. törvény is. A törvény a támadófegyverek elleni védekezésen felül közreműködői feladatot határoz meg a polgári védelem számára a kulturális javak védelmében, a vizek kártételei elleni védekezésben, a tűzoltásban, a menekültek ellátásában. A polgári védelem szervei szükség esetén igénybe vehetők természeti csapások, ipari balesetek, ivóvíz célú vízkivétellel érintett vizek szennyezése, veszélyes anyagok szállítása, tárolása közben bekövetkező súlyos balesetek következményeinek felszámolása során, továbbá a légszennyezettség, járhatatlan vasútvonal, főút, intenzív hóesés következtében veszélybe került lakosság mentésében, ellátásban. A polgári védelmi szervezet tekintettel humanitárius jellegére csak a törvényben meghatározott emberbaráti feladatait láthatja el, fegyveres vagy súlyos erőszakos cselekmények elhárítására nem alkalmazható. A honvédelmi felkészítéssel és országos mozgósítással kapcsolatos, törvényben, vagy kormányrendeletben előírt feladatok végrehajtásáért helyi szenten a polgármester a felelős. A polgári védelem irányítása A polgári védelem szervezése és irányítása megyei szinten a megyei közgyűlés elnökének, helyi szenten a polgármestereknek a feladata. Ennek keretében szervezik a közigazgatási szervek, a fegyveres erők és rendvédelmi szervek, 16

17 társadalmi szervezetek, valamint a polgári védelmi szervezetek együttműködését. Felelősek a polgári védelmi kötelezettségen alapuló polgári védelmi szervezetek megalakításáért, a lakosság riasztásának végrehajtásáért, elrendelhetik a polgári védelmi szervezetek alkalmazását. Polgári védelmi hatósági ügyekben első fokon a polgármester, másodfokon a megyei közgyűlés elnöke jár el. Hatósági jogkörben eljárva, a polgármester minden állampolgárt határozattal polgári védelmi szervezetbe oszthat be, elrendelheti a szolgálat teljesítését, illetve gazdálkodó szervezetet kötelezhet polgári védelmi feladat ellátására. A polgármester a honvédelmi, igazgatási és polgári védelmi feladatait a polgármesteri hivatal közreműködésével látja el. Beavatkozás katasztrófa esetén Abban az esetben, ha a kialakult veszélyhelyzet következményeinek felszámolása több szervezet közreműködését igényli és a lakosság védelme, a veszélyhelyzet kiterjedése szükségessé teszi a polgári védelmi szervezetek alkalmazását, a mentési feladatok összehangolása, irányítása települési szinten a polgármester feladata. A polgári védelmi szervezetek alkalmazása során a feladat ellátására csak az arra felkészített, megfelelő védőfelszereléssel és munkaeszközökkel ellátott személy kötelezhető. A polgármester határozza meg a mentés települési feladatait. A kialakult helyzetről s a veszélyhelyzet leküzdése érdekében tett intézkedéseiről folyamatosan tájékoztatja a megyei közgyűlés elnökét. A polgári védelmi szervezetek készenlétbe helyezésével és alkalmazásával kapcsolatos költségeket általában annak kell finanszírozni, aki elrendelte. Integrált vezetési rendszer A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen jogait, ezek tiszteletben tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége. A fenti mondat kifejezi a biztonság komplex rendszerét, a veszélyhelyzet kezelés új alapelveinek koncepcióját. A megállapításból levezethető mindaz, amit az ember biztonsága érdekében az országnak, a társadalomnak tennie kell, biztosítva a védelmi felkészítést az ország erőforrásainak mozgósítását. A tevékenység feltételezi a meglévő erőforrások felmérését, nyilvántartását és integrált alkalmazását. Napjainkban ezen vezérlőelv alkalmazása csak integrált vezetési rendszerek összekapcsolásával érhető el. A rendszer nemzetközileg elfogadott komplex elemei a következők: veszélyhelyzeti faktorok felmérése, kockázat elemzése, ezek alapján a biztonsági rendszer felépítése, az erőforrások és eszközök felkészítése az adott feladatra, folyamatos figyelőrendszer fenntartása, gyors katasztrófareagálás, a károk 17

18 felmérése, a tapasztalatok visszacsatolása, károk helyreállítása és az újjáépítés biztosítása. A katasztrófa jelentési és információs rendszer felépítését a 179/1999. (XII.10.) kormányrendelet előírásai határozzák meg. Tűz elleni védekezés A lakosság személy és vagyonbiztonságában jelentős szerepet játszik a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, melynek személyi állománya a szolgálat teljesítése során nap mint nap veszélyes helyzetekben áll helyt. A Tűzoltóság munkájának szabályozottsága a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló, többször módosított évi XXXI. törvény és annak végrehajtási rendeletei, valamint a kapcsolódó országos ( BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ), és megyei ( B.A.Z. megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ) szintű parancsok, intézkedések, utasítások által meghatározott. Ezen direktívák a gyakorlati tapasztalatok alapján bizonyították, hogy kellően jók és megfelelően szabályozzák a megelőző és beavatkozó tűzvédelmi tevékenységet, hatósági jogkörben teendő intézkedéseket. Meg kell említeni, hogy az EU csatlakozás részeként végrehajtandó, átfogó közigazgatási reform, a kistérségi regionális területfejlesztési politika hatásai jelen pillanatban még nem érzékelhetőek, következményei még nem láthatók a tűzvédelem területén. Jogszabályi kötelezettségnek megfelelően a Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság mind tűzmegelőzési ( hatósági, szakhatósági ), mind beavatkozói ( tűzoltási, műszaki mentési ) téren Miskolc Megyei Jogú Város és a környező 36 település tűz elleni védelmét látja el. Mindezek mellett, törvényi előírás alapján, igénybe vehető a megye területén, sőt egyes különleges egységeinek, szereinek regionális ( Műszaki Mentőbázis ), valamint országos vonulást is biztosítaniuk kell. Vonulások száma év átlaga Tűzeset Téves jelzés Vaklárma Műszaki mentés Vonulás Miskolcra

19 Vonulás Miskolc környékére Vonulás működési területre Vonulás működési területen kívülre Vonulás összesen Az elmúlt éveket vizsgálva megállapítható, hogy emelkedett a tűzesetek és a műszaki mentések száma, a káresetek bekövetkezése jelentős számban összefüggést mutat a szélsőséges időjárási viszonyokkal. Száraz időszakban megnövekszik a szárazfű, bozót tüzek száma, esős-viharos időben a fakidőlések, vízbetörések miatti vonulások jellemzőek. Lényeges kérdés a tűz elleni védekezés és a város közbiztonságának megítélésében a tűz és káresetek keletkezési helye és azok lokalizálása a lakókörnyezetektől. A védekezés és a mentés megszervezése tekintetében kiemelt célterületként kell kezelni a fokozott veszélyt jelentő ipari létesítményeket, a veszélyes technológiát és anyagokat felhasználó üzemeket, nagy forgalmú bevásárló és szórakoztató központokat, nagy tömegek befogadására alkalmas kulturális, oktatási és sportintézményeket, rendezvényeket. Fokozott figyelmet igényelnek a lakótelepek, ahol egy-egy rendkívüli esemény sok ember életét, testi épségét és vagyonbiztonságát veszélyezteti. A város több lakótelepén az épületek energia ellátó vezetékei elöregedtek, ezért potenciális veszélyforrást jelentenek. A bekövetkező lakás és épülettüzeknél a különböző, műanyagból készült berendezési tárgyak és építészeti elemek égése során jelentős mennyiségű mérgező gázok keletkezhetnek. A közbiztonság javítását, a tűzvédelem, tűzmegelőzés minőségét biztosító intézkedések: - a beavatkozások hatékonyságának növelése ( személyi és eszközállomány fejlesztése, beruházások, felújítások finanszírozása, összességében a központi támogatás önkormányzati kiegészítése ), - a lakosság és a dolgozók, alkalmazottak felvilágosítása, tájékoztatása, tűzvédelmi ismereteinek bővítése, - lakások, üzemek, létesítmények automatikus tűzjelző és oltó berendezésekkel való felszerelése, a tűzoltóságra történő közvetlen távjelzés műszaki megoldásainak népszerűsítése. Közterületek rendje A városi közterületek rendjére és tisztaságára vonatkozó fokozott lakossági igény alapján Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a közterületi feladatok célirányos és hatékony megoldására április 01-től létrehozta a Közterület- és Piacfelügyelőséget. 19

20 A közterület-felügyeletek jogállását törvényi szintre emelő évi LXIII. törvény hatálybalépésével egyidőben a város közgyűlése megalapította a Közterület-felügyeletet, mely az Önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerve és a mai napig ilyen intézményi jelleggel működik. A Közterület-felügyelet feladatai: - A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése. - A közterületek rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, szükség esetén szankcionálása. - A jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más hatóság feladatkörébe tartozik. Közterületen jogtalanul, szabályellenesen elhelyezett építmények, tárgyak eltávolítása, eltávolításának kezdeményezése. - A közterület-felügyelet a polgármester eseti rendelkezésére ellátja az önkormányzat tulajdonában, használatában lévő vagyontárgy védelmét a közterület-felügyeletről szóló törvény keretei között. - Miskolc város köztisztaságáról szóló önkormányzati rendelet végrehajtásának ellenőrzése. - Közreműködés a közterület, az épített és a természetes környezet védelmében. - Az állattartás helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet végrehajtásának ellenőrzése. - A Közgyűlés által rendeletben meghatározott közlekedésrendészeti feladatok ellátása. - Intézkedés a közterületen tárolt üzemképtelen járművek eltávolítására. - Ellátja az önkormányzati piacok üzemeltetését, közlekedési rendjének biztosítását, köztisztasági előírások ellenőrzését. - Ellátja Miskolc város közigazgatási területén, valamint a szomszédos települések külterületi övezeteiben az állategészségügyi feladatokat. A közterület-felügyeletről szóló évi. LXIII. törvény 1. (4) bekezdés d. pontja szerint a felügyeletnek kiemelt feladata a közrend, közbiztonság védelmében való közreműködés. Az egyenruhás jelenlét, a folyamatos hatósági ellenőrzés a közterületeken, visszatartó erőt jelent a szabályszegőkkel szemben, így bűnmegelőző hatású. 20

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E. az Újpesti Közterület-felügyeletről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E. az Újpesti Közterület-felügyeletről Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az Újpesti Közterület-felügyeletről (T E R V E Z E T) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

1. számú melléklet. n) közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból közterületen térfigyelő (képfelvevő) rendszert üzemeltet és kezel.

1. számú melléklet. n) közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból közterületen térfigyelő (képfelvevő) rendszert üzemeltet és kezel. 1. számú melléklet Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013. (..) önkormányzati rendelete a Hegyvidéki Közterület-felügyeletről szóló 15/2009. (VI.26.) Budapest

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály Jobb megelőzni a bűntetteket, mint büntetni azokat. Ez a fő célja minden jó törvényhozásnak... Meg akarjátok előzni a bűntetteket?

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése

Közbiztonsági referensek képzése Közbiztonsági referensek képzése 2012. szeptember 10-14. Katasztrófavédelmi alapismeretek Jogszabályi alapok Kurtán Attila tű. százados kiemelt főtanár Hazai jogszabályok Magyarország Alaptörvénye (2011.

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 14-i ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2010. évi tevékenységéről Előterjesztő:

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

Bűnmegelőzési Koncepciója

Bűnmegelőzési Koncepciója JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG Bűnmegelőzési Koncepciója 2013. a 263/2013. (XI. 20.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadva 2 A bünmegelőzési stratégia célja A bűnmegelőzési stratégia célja, hogy a korszerű

Részletesebben

A rendészeti szervek általános jellemzése

A rendészeti szervek általános jellemzése A rendészeti szervek általános jellemzése alapvetések A demokratikus államberendezkedés egyik alapelve, a jogszabályoknak alávetettség. Minden rendvédelmi, de különösen a fegyveres rendvédelmi szervek

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője A polgárőrség szerepe a közrend biztosításában, a bűncselekmények megelőzésében a tanyás térségben Szarvason. A rendszerváltáskor jelentős gazdasági

Részletesebben

14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát!

14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát! 14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát! 1. A védelmi igazgatás A védelmi igazgatás mint intézmény fogalma: a közigazgatás részét képező feladat- és szervezeti rendszer.

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről A bűnmegelőzés és az áldozattá válás megelőzése elsősorban állami,

Részletesebben

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE!

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! 2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2010-ben is számos intézkedést és javaslatot tett arra, hogy a polgárőr egyesületek

Részletesebben

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A kezdetek. 1999: a kormány elkötelezi magát az áldozatok teljesebb körű védelme mellett (1074/1999.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2009. ( ) rendelete a Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2009. ( ) rendelete a Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2009. (09. 30.) rendelete a Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A katasztrófavédel tervezés rendszerét, feladatait, formai és tartal követelményeit a polgári védel tervezés rendszeréről szóló 20/1998. (IV.

Részletesebben

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről1 Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: 1. E törvény célja, hogy elősegítse a fegyveres összeütközés, a katasztrófa, valamint

Részletesebben

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd község közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása érdekében

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd község közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása érdekében Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd község közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása érdekében Bűnmegelőzési koncepciót alkot A bűnmegelőzés a társadalom

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E H-9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 5. Telefon/Telefax: 0036-99-314-048 BM Telefon: (21)-46-40, (21)-46-41, BM Telefax: (21)-46-07 E-mail: sopronrk@gyor.police.hu

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Ssz. Szakdolgozat címek 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1313/2013/EU HATÁROZATA és az uniós polgári

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

(2) A Rendelet 3. (4) bekezdése hatályát veszti.

(2) A Rendelet 3. (4) bekezdése hatályát veszti. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete Ferencvárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 3/2014. (I.

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények.

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. II/1. VESZÉLY-ELHÁRÍTÁSI TERVEZÉS A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. Települési szintű veszély-elhárítási tervezés rendszere, jogi háttere. A besorolás és

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére Tárgy: i Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szám: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött, a ORSZÁGOS valamint, a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között 2011 B u d a p e s t 1 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben,

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG GAZDASÁGI SZERVEK Békéscsaba Bartók Béla út 1-3. 5601 Pf. 124. Tel.: 66/523-700 Fax.: 66/523-741, 523-701, 33/24-85 A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya 1.

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése i X. kerületi Rendőrkapitányság?nnQ < P n i c Vezetője.{""L^l?. * 1102, Harmat u. 6-8. 3 1475, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100 Főváros

Részletesebben

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének Előterjesztő: Tárgy: Polgármester A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről

Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről Ózd, 2012. június 21. Előterjesztő: Ügyrendi Igazgatási és Rendészeti Bizottság Elnöke Előkészítő: Közterület-felügyelet vezetője Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE 2012.10.02. Mentés megszervezésének szabályozása. Jogszabályok, normatív intézkedések. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. október 1-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. október 1-i ülésére Tárgy: Közterület felügyelet létrehozása Sorszám: IV/4 Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi Bizottság: és Szociális Bizottság, Pénzügyi

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(IV.26.) SZ. Kt. R E N D E L E T E. a Közterület-felügyelet szervezetéről és működéséről.

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(IV.26.) SZ. Kt. R E N D E L E T E. a Közterület-felügyelet szervezetéről és működéséről. MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2002.(IV.26.) SZ. Kt. R E N D E L E T E a Közterület-felügyelet szervezetéről és működéséről. 2 Martfű Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete a Mezőkövesdi Közterület-felügyelet szervezetéről és működésének rendjéről Mezőkövesd Város Önkormányzatának

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG valamint a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között. 2007. Budapest A katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

NÉGYOLDALÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

NÉGYOLDALÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről: NÉGYOLDALÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Budakeszi Város Önkormányzata (2092 Budakeszi, Fő utca 179.), a továbbiakban: Önkormányzat - képviseli dr. Csutoráné dr. Győri Ottília

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években Tájékoztató az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a 2004-2008. években 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

Részletesebben

Dr. Bukovics István - Varga Imre A SEVESO II. EU IRÁNYELVHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉS EU GYAKORLATA, HAZAI MEGVALÓSULÁSÁNAK IRÁNYAI

Dr. Bukovics István - Varga Imre A SEVESO II. EU IRÁNYELVHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉS EU GYAKORLATA, HAZAI MEGVALÓSULÁSÁNAK IRÁNYAI Dr. Bukovics István - Varga Imre A SEVESO II. EU IRÁNYELVHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉS EU GYAKORLATA, HAZAI MEGVALÓSULÁSÁNAK IRÁNYAI Előzmények A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 14050/2017/2014/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt"

Részletesebben

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr!

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: Nyílt Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr! RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 880 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/71-00 / BM: 03-23/27-2 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 1050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy:

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

Közterület-felügyelet jogállása, szervezete

Közterület-felügyelet jogállása, szervezete A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002. (III.20.) rendelete a Ferencvárosi közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A szervezet elnevezése, székhelye

A szervezet elnevezése, székhelye Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010. (XI. 25.)Kt. sz. rendelete a közterület-felügyelet működéséről és működésének egyes kérdéseiről 1 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó Szám: RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY /2011. ált. Jóváhagyom: Regdon László r.alezredes mb. rendőrkapitány B E S Z Á M O L Ó Monoszló község

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület február 24-ei rendes ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület február 24-ei rendes ülésére Budakalász Város Polgármestere 34/2011.(II.24.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. február 24-ei rendes ülésére Tárgy: Javaslat Környezetvédelmi Alapról szóló önkormányzati

Részletesebben

I. A SZERVEZET ELNEVEZÉSE, JOGÁLLÁSA

I. A SZERVEZET ELNEVEZÉSE, JOGÁLLÁSA Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2001 (I.26) önkormányzati rendelete a Közterület-felügyelet szervezetéről és működésének rendjéről módosította: 43/2008. (VIII.29) sz. rendelet 79/2012.(XII.21)

Részletesebben

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter Balaton Európa legbiztonságosabb tava Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület Vízbiztonság Tájékoztatás Oktatás képzés Prevenció Riasztás Segélyhívás fogadása Bevetés irányítás Parti mentőőr

Részletesebben

2011. 234/2011. (XI.10)

2011. 234/2011. (XI.10) Jogszabályi háttér A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény a Kat. végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI.10) Korm. Rendelet V. fejezet

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Oktatási és Kulturális Minisztérium Tárgy: /2007. ( ) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól Budapest, 2007. augusztus 2 I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az Oktatási

Részletesebben

Sürgősségi lánc felépítése és működése

Sürgősségi lánc felépítése és működése Sürgősségi lánc felépítése és működése Konstantin-kereszt A mentés "Az Egészségügyi Törvény 94. -a szerint: ( 1 ) A mentés az azonnali egészségügyi ellátásra szoruló betegnek a feltalálási helyén, mentésre

Részletesebben

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében Kiss Csaba r. alezredes ORFK- Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, ORFK OBB főtitkára A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

Részletesebben

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó Szám: 19040-938/2012 ált. TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG :8300 Tapolca, Ady Endre utca 2., 8301 Tapolca, Pf.:125. +36/87/412-322, Fax: +36/87/412-322 e-mail: rauszi@veszprem.police.hu Jóváhagyom: Rausz István

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: várpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Az átszervezés területi feladatai

Az átszervezés területi feladatai 1 A tájékoztató témái Az átszervezés területi feladatai A Megyei Védelmi Bizottság és a Helyi Védelmi Bizottságok illetékességi területe A Megyei Védelmi Bizottság összetétele A Megyei Védelmi Bizottság

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 28/1995. (IX. 11.) ÖR számú rendelete

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 28/1995. (IX. 11.) ÖR számú rendelete Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 28/1995. (IX. 11.) ÖR számú rendelete A Közterület-felügyeletről A rendelet kihirdetve: V árpalota, 1995. szeptember 11.

Részletesebben

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015.

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015. 1 Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 215. VI. Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységet? kérdésre adott válaszok megoszlása (értékelési skála 1 5) 211 2,96% 18,65%

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 06050/4825/2013 Ált. SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu

Részletesebben

... ".'... l... Kósa Tímea adott területért felelős alpolgármester aláírása.,á

... .'... l... Kósa Tímea adott területért felelős alpolgármester aláírása.,á NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERE 440 l Nyíregyháza, Kossuth tér l. Pf: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: roii!llrmf!.\if!rlllll.iref!l.iili::li.hu Ügyiratszám: 33493/2012/14.

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

A közterület-felügyelet jogállása

A közterület-felügyelet jogállása SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELÕ- TESTÜLETÉNEK 8/2007. /III.21./ sz. r e n d e l e t e A KÖZTERÜLET-FELÜGYELETRÕL =========================================== Szigetszentmiklós Város Képviselõ-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete. a közterület-felügyeletről

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete. a közterület-felügyeletről 1 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete a közterület-felügyeletről Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának

Részletesebben

a Józsefvárosi Közterület-felügyeletről

a Józsefvárosi Közterület-felügyeletről A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. december 21. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2009.(XII. 21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány:

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: I, Létesítményvédelem és biztonságvédelem tantárgyak körében: 1, Magánbiztonság

Részletesebben

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia 1.dia Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő 2.dia 3.dia 4.dia 2012. április 1-jén létrejött a korábban önkormányzatiként működő hivatásos tűzoltóságokat is magába integráló egységes katasztrófavédelmi

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 11/2009.(X.27) rendelete

Németbánya Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 11/2009.(X.27) rendelete Németbánya Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 11/2009.(X.27) rendelete a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni

Részletesebben

CÍM: Javaslat a Soproni Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásra

CÍM: Javaslat a Soproni Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásra Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 41459/2008. CÍM: Javaslat a Soproni Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásra Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 4. számú melléklet Ifjúsági tanácsnok: Integrációs tanácsnok: Környezetvédelmi tanácsnok: Sport tanácsnok: Városüzemeltetési és turisztikai tanácsnok: Koordinációs tanácsnok:

Részletesebben

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Fejezet száma, megnevezése: 11. Belügyminisztérium Költségvetési szerv:

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 102/2011. (05.26.) sz. határozata

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VI.18.) önkormányzati rendelete (A10) a közterület-felügyeletről

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VI.18.) önkormányzati rendelete (A10) a közterület-felügyeletről Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VI.18.) önkormányzati rendelete (A10) a közterület-felügyeletről Balkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya 1.

A rendelet célja és hatálya 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben