Université Internationale du Développement Durable (UIDD) Centre de Compétences de la Region pannonienne (CCRP) Pannon Régió Kompetencia Központ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Université Internationale du Développement Durable (UIDD) Centre de Compétences de la Region pannonienne (CCRP) Pannon Régió Kompetencia Központ"

Átírás

1 Université Internationale du Développement Durable (UIDD) Fenntartható Fejlődés Nemzetközi Egyeteme Centre de Compétences de la Region pannonienne (CCRP) Pannon Régió Kompetencia Központ Prof. Guy Turchany 1

2 Igen nagy megtiszteltetés számomra, hogy beszélhetek lassan 40 éves munkásságomról és főleg a Kárpátmedencei Kompetencia Központról mely tagja az első fenntartható fejlődéssel foglalkozó európai kiválósági hálózatnak. Jó magam tíz éves, az építészetben, területfejlesztésben és környezetvédelemben szerzett tapasztalattal a hátam mögött 1972-benn a svájci Műszaki Egyetem (EPFZ) keretei között, kezdtem foglalkozni a fenntartható fejlődés gondolatával melyet akkor így határoztam meg : A fenntarthatóság alapja a természeti tőke kamatjainak célszerű és egyensúlyozott kihasználása az emberi közösség teljességének javára anélkül, hogy maga a természeti tőke csorbulást szenvedne". Azóta a fenntartható fejlődés kutatása sokat haladt és eljutottunk odáig, hogy az UIDD keretében egy kutató csoport, a fenntartható fejlődés meghatározását is megkérdőjelezi. Feltéve a kérdést, elképzelhető-e a fenntartható fejlődés egy etikai, kulturális és társadalmi fejlődés nélkül, hogy elkerüljük a fejlődés és növekedés fogalmainak összemosódását. "Georghiu a "húszon ötödik óra" című könyvében az ötvenes évek elején leírja, hogy az emberiség már nem az utolsó óráját éli hanem eljutott az után kö vetkező órához." Akkor prófétai módon vázolta a állami és magán bürokrácia elburjánzását és annak társadalmi veszélyeit. Ma már a 26. órát is túlléptük mert társadalmi problémáinkat egyre jobban a környezetünk villám gyors romlása is fokozottan veszélyezteti. Aki az idei nyáron az európai nagyvárosokat látogatta, talán észlelte, hogy a túlélés határát már átléptük. Mi a kiút? erre keressük a választ, többek között a kutatás - kísérleti projektek, az az Agenda 21 cselekvési programok bevezetésével, megvalósításával. De ez a társadalom minden személyének (a perszonalista meghatározásban) bevonása nélkül bukásra ítélt, ezért is fontos, hogy ne mondjam életbevágó olyan szervezetek működése mind a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület. Prof. Guy Turchany 2

3 Néhány definició : Fenntartható Fejlődés Sustainable Development (SD) - Développement Durable (DD) "A fenntartható fejlődés egy olyan fejlődés, amely a mai igények kielégítésekor messzemenően törekszik arra, hogy ne akadályozza a jövő generációk lehetőségeit saját igényeik kielégítésében" ( Közös Jövőnk című Brundtland-jelentés, 1987). "Fenntarthatónak nevezzük a bioszféra és a technoszféra anyag-, energia- és információs készleteinek és áramlatainak hosszú távú, dinamikus egyensúlyát biztosító fejlődést". (rendszerelméleti megközelítés, A. Fuller 1993) "A fenntarthatóság egy olyan fejlődés, ami úgy biztosítja az alapvető környezeti, gazdasági és társadalmi szolgáltatásokat, hogy közben nem veszélyezteti azoknak a rendszereknek, mai és jövőbeni, életképességét, amin ezek a szolgáltatások alapulnak." (UIDD, G. Turchany 2003) A pilot-projekt fogalmat a vegyiparból vette át a tudományos világ, ahol a kutatási eredmény és a gyártási folyamat közé beiktatnak egy úgynevezett kilós fázist, amikor a laboratórium grammos és a gyártás tonnás mennyiségek között egy néhány kilónyi anyagon tesztelik a gyakorlati finomságokat és finomítják a technológiát. Így a pilot-project -benn is az elméleti kutatást egy, vagy több kis projekt követi mielőtt a társadalom egészére alkalmaznák. Így az Agenda 21 elméletével is, mely a helyi cselekvési tervektől, a regionálisan keresztül megy a nemzeti fenntartható fejlődés cselekvési programjáig. Az UIDD céljai a fenntartható fejlődés : Egyetemi hálózatának UNESCO tanszékek mentén való szerve zése Kutatása Minta-projektek készítése a kutatási munkák bizonyítására Teljekörű oktatási bázis kiépítése : Felső-középfok Alapfok Továbbképzés A «Pilot project»-ek tapasztalatainak visszacsatolása 3

4 Az UIDD céljai és célkitűzései 1. Lehetővé tenni a Fenntartható fejlődés politikájának elvi megalapozásához és megvalósításához szükséges minél nagyobb számú ismerethez és szakértelemhez való hozzáférést. 2. Megosztani a tapasztalatokat és a módszereket hogy a Fenntartható fejlődés minden nemzet számára valóssággá válhasson. 3. Elérni, hogy a fenntartható fejlődést mindennapi, természetes dologként éljük meg. 4. A polgárok mindennapi életébe integrálható Fenntartható fejlődési politikájának kidolgozásához szükséges kellő feltételek elemzése 5. Nagyszámú szakemberképzés biztosítása a Fenntartható Fejlődés végrehajtásához. 6. Pilot Projektek minél nagyobb számban való készítése, hogy a tapasztalatokat a lehető legkülönfélébb kontextusban alkalmazhassuk Nyugat-Afri ka Nyugat-Európa Ameri ka Pannon Régi ó Földközi tenger Maghreb ors zágok Eurázsi a Prof. Guy Turchany 4

5 KOMPETENCIA KÖZPONTOK : Az összes kontinensen oszlanak majd el, és földrajzilag viszonylag homogén területeket «szippantanak be» azért hogy csoportosulási központként működhessenek a képzés fázisai alatt, valamint kutatási és egy egybefüggő társadalmi gazdasági régió szemléltető Pilot projekteket vezessenek. Egy kiválósági központnak biztosítani kell a regionális társadalmi gazdasági szereplők részvételét, és a társadalmi közösségek támogatását. Kiválósági központot egy több tanszakkal rendelkező egyetemi létesítményen( vagy létesítménykomplexumon) belül kell létrehozni amely magába foglalja a társadalom-(közgazdaság, filozófia, teológia, történelem, földrajz, stb. ) és természettudomány valamint műszaki tanszakokat. A feladatuk a következő : a társadalmi-gazdasági résztvevőktől származó kísérleti tervek létrehozása (vállalat, szövetkezetek, társadalmi közösségek) A «projekt csapatok» segítése a Pilot projekt megvalósításában Segíteni a «projekt csapatokat» hogy a projektekből kiindulva oktatási munkacsoportokat hozzanak létre. Hatáskörükben állapotfelmérést készíteni a meglévő intézkedések, projektek, eszközök, a Fenntartható Fejlődés politikájának koncepcióját és kidolgozását illetően. A CCRP- PRKK Pannon Régió Kompetencia Központ céljai és célkitűzései. 1. Lehetővé tenni a Fenntartható fejlődés politikájának elvi megalapozásához és megvalósításához szükséges minél nagyobb számú is merethez és szakértelemhez való hozzáférést. 2. Megosztani a tapasztalatokat és a módszereket hogy a Fenntartható fejlődés minden nemzet számára valóssággá válhasson. 3. Elérni, hogy a fenntartható fejlődést mindennapi, ter mészetes dologként éljük meg. 4. A polgárok mindennapi életébe integrálható Fenntartható fejlődési politikájának kidolgozásához szükséges kellő feltételek elemzése 5. Nagyszámú szakemberképzés biztosítása a Fenntartható Fejlődés végrehajtásához. 6. Pilot Projektek minél nagyobb számban való készítése, hogy a tapasztalatokat a lehető legkülönfélébb kontextusban alkalmazhassuk 5

6 PROJEKT CSAPAT Megbízás : Tervezni és megvalósítani egy olyan kísérletsort ami egy vállalat, egy társadalmi szervezet stratégiájához igazított helyi Fenntartható Fejlődés programjának létrehozását tűzné ki célul. Nemzetközi közösség rendelkezésére bocsátani, a hálózat útján a kísérletének eredményeit oktatási munkacsoportok és/vagy ismeretalapok formájában. Résztvevők: 1.Egy egyetemi oktatókból és tanárokból álló csapat 2.Az érintett társadalmi és gazdasági résztvevők 3.Az érintett politikai résztvevők Projekt Csapat 1 Fenntartható Város GUC Projekt Csapat 2 Regionális Agenda 21 Natura 2000 Borsodi Mezőség - GUC Projekt Csapat 3 Regionális Agenda 21 «Körösök Völ gye N atúr park» Babes-Bol yai és más gyetemek GUC Pannon Régió Kompetencia Központ MPV Magyar Professzor ok Világtanácsa UNESD - GUC Projekt Csapat 4 Agrár-környezeti Agenda 21 GUC Projekt Csapat 7 Akkreditált oktatási Hál ózat UIDD - UNESD - CCRP - MPV- GUC KVNP Projekt Csapat 5 Sustainable H uman security GUC Projekt Csapat 6 Fenntartható Fejlődés Kutatás MPV - UNESD - GUC CCRP Kárpát-medencei Kompetencia Központ Szerkezeti felépítés GUC Folyamatban Előkészítés alatt Groupe Uni-Conseils

7 Pannon Régió Kompetencia Központ SZERVEZETI FELÉPÍTÉS Hálózati Központ UIDD - Prof. Dr Yvette BOUVET Szervezô csapat Murielle PIERRE Igazgató Tanács UIDD Burkina Faso Prof. Murielle PIERRE CCRP PANNON Régió BESSI TURCHANY Laetitia Eurázsia Prof. Dr Vladimir TOCHINSKY Titkárság Körösök Völgye Naturpark Egyesület EP-k koordinációja Prof. TURCHANY Guy PC 1 Fenntartható Város PC 2 Régionális Agenda 21 NATURA 2000 BODNÁR Mihály PC 3 Kôrösök Agenda 21 Dr. FORJÁN Mihály PC 4 Agrárkörnyezeti Agenda 21 Prof. Dr VÖRÖS Mihály PC 5 Nemzetvédelmi Agenda 21 Prof. Dr TURCSÁNYI Károly PC 6 FF. Kutatás Prof. TURCHANY Guy PC 7 Akreditált oktatási hálózat Prof. Dr MASSON Henri Prof. Guy Turchany 7

8 PC 1 Fenntartható Város A projekt célja 1. A városi társadalom életminőségének javítása. 2. A fenntartható fejlődésen alapuló urbanisztikai kutatások. 3. Fenntartható multimodális városi mobilitás 4. Közelségi szolgáltatások megalapozásához kapcsolódó kutatás és fejlesztések. Prof. Guy Turchany 8

9 A «Pilot Project» céljai : 1. A társadalom életminőségének javítása, a kultúra, a foglalkoztatottság, és a közösségi szolgáltatások fejlesztésének köszönhetően. A hátrányos helyzetű polgárok oktatásban fejlesztésben való nagyobb arányú részvételének elősegítése. A tömegközlekedés, minőségének és versenyképességének növelése, a fenntartható közlekedés céljainak elérése céljából. Az energiai szolgáltatási és az információs rendszerek optimalizálása, az EU céljainak megfelelően, a megújuló energia források növelése az össz fogyasztásban. Az urbanitás előnyeinek kiaknázása a vidék fenntartható fejlődésének elősegítésére. A városi elszegényedés okainak feltárása és tanulmányozása (hajléktalanok, kirekesztettek, hátrányos helyzetűek arányának folyamatos növekedése). 2. A helyi szereplők kezdeményezése alapján kutatás, fejlesztési és kísérleti programok kezdeményezése (polgárok, gazdasági szereplők, állam-és helyi igazgatás) a fent vázolt problémák megoldására. Jó minőségű közösségi élet megvalósítása a természeti- és épített örökség megóvása és jobb kulturális programok megvalósítása által. Magas környezeti értékű (HQE) városrendezés és építkezés. Prof. Guy Turchany 9

10 PC 2 Regionális Agenda 21 NATURE 2000 RegionálisAgenda 21 NATURA Borsodi Mezőség Résztvevők : Borsodivánka Egerlövő Négyes Tiszabábolna Tiszadorogma Tiszavalk Motacilla flava Bergeronette printaniere Sárga billegető Yellow Wagtail - Schafstelze Prof. Guy Turchany 10

11 Célok : Fe lhívni a figy e lme t a r égió kultú rá lis é s te rm és ze ti kincs eire ElŒseg íteni az alulról jö vœkez de m én yez é seke t Célok: Meg alapoz ni é s me gsze rvezni a r e gionális Ag end a 2 1 sz öve t s ége t Felhívni Elindít a figyelmet a ni az a Arégió g end kultúrális a 21 folya és természeti ma to t kincseire Elősegíteni Meg sze az alulról rvez ni jövő kezdeményezéseket a k ülönbözœ t ár sa dalmi-kö rnyez e t véde lmi é s Megalapozni z dasá és gmegszervezni i fórum okaa t regionális (é rdekk ép Agenda viselet 21 ek) szövetséget Elindítani az Agenda 21 folyamatot Fe lért éke sít en i a t e rm ész et i és kultu rá lis adot t ságo kat ( Nat ura 2 0 0) Felértékesíteni a természeti és kulturális adottságokat (Natura 200) Tá m ogat ni a sike res a grár -környe ze t véd elmi st rat é giák kialak ítá s át Erősíteni é s az a fenntartható ÉTT ért é ke gazdasági inek kiak környezetet názás á t Kialakítani ErŒsíteni az egymást a fe nnt erősítő ar thhelyi at ó önkormányzatok gaz dasá gi kör csoportjainak nyeze t e t hálózatát Megosztani Kialak a íttapasztalatokat a ni az egym ás t e rœsít Œ he lyi önkor má nyza t ok csoportja inak Várt eredmények hálóza t át : Jobb Meg társadalmi osz t ani kohézió a t apas zt alat oka t Megszervezni a különböző társadalmi-környezetvédelmi és gazdasági fórumokat (érdekképviseletek) Támogatni a sikeres agrár-környezetvédelmi stratégiák kialakítását és az ÉTT értékeinek kiaknázását EU konform stratégiák és sikeres pályázatok Vá rt e re dm énye k : Kulturális és természeti örökség kincseinek értékesítése Életminőség javulás Fenntartható gazdasági fejlődés Fenntartható pályán haladó szolidáris közösség(ek) J obb t á rs adalmi kohé zió EU konform str at é giák é s sike res p á lyáza t ok Kult urális és t erm é sze t i öröks é g kinc se ine k é rt éke sít és e Életmi nœsé g ja vul ás Fe nnt ar th at ó gaz dasá gi fejlœdés Fe nnt ar th at ó pályá n hala dó szo lidáris kö zös sé g( ek ) Prof. Guy Turchany 11

12 Vízgyűjtő medence - PC 3 Körösök Völgye Natúrpark Agenda 21 A projekt céljai : Kutatásokat végezni a vízgyűjtő medencék fenntartható társadalmi, környezeti és gazdasági területfejlesztésének megoldására. A helyi szereplők kezdeményezése alapján kutatás, fejlesztési és kísérleti programok kezdeményezése (polgárok, gazdasági szereplők, állam-és helyi igazgatás) a fent vázolt problémák megoldására. Jó minőségű közösségi élet megvalósítása a természeti- és épített örökség megóvása és jobb kulturális programok megvalósítása által. A jó kormányzás és annak terjesztése érdekében kutatás, fejlesztés és megvalósítási kompetencia hálózatok létrehozása. Prof. Guy Turchany 12

13 Célok: Támogatni a A Vízgyűjtő medence EU irányelvek szerinti fejlesztését Fenntartható terület- és regionális stratégiák kidolgozását és a tervek kialakítását. Vízgyűjtő medence környezetének megőrzése, Kommunikációs és közlekedési kapcsolatok erősítése Elősegíteni a Régió településének fejlődését Fenntartható vállalkozási szelemet és a KKV-ét Regionális határokon átnyúló, társadalmi, környezetvédelmi és gazdasági együttműködést Regionális szociális felzárkózást Új fenntartható munkahelyek teremtését Humán, anyagi és gazdasági források, kutatások, oktatás regionális elosztását Résztvevők hálózatba való szervezését Várt eredmények A társadalmi szereplők (helyi közösségek, társadalmi szervezetek, gazdasági szereplők, stb.) információval és szakmai tudással való hálózaton belüli ellátása. Tudományos és gyakorlati adatbázis az Agenda 21 és a vízg yűjtő medencék menedzsmentjével kapcsolatban. Prof. Guy Turchany 13

14 Regionális Agenda 21 Körösök Völgye Natúrpark Egyesület Szerkezeti felépítés UIDD Hálózati Központ Prof. Dr Yvette Bouvet EU Európai Unió Ig2e Université Lyon 1 Murielle PIERRE CCBC Kárpátmedence Prof. Guy TURCHANY KvVM Tudományos Tanács Babes Bolyai Tudomàny Egyetem Debreceni Egyetem Szent István Egyetem Körösök Naturpak Önkormányzati Szövetsége KözgyÐlés, Elnökség és Elnök PAP János GAL Helyi cselekvési csoportok ÜgyvezetŒ alelnök DEBRECENI Lajos ÜgyvivŒ testület Dr FORJÁN Mihály Román Regió Bizottságai Magyar Regió Bizottságai Társadalom fejlesztés Természet- és környezetvédelem Társadalom fejlesztés Természet- és környezetvédelem Üdülés és Turistika MezŒgazdaság és vállakozásfejleszté Üdülés és Turistika MezŒgazdaság és vállakozásfejlesztés Falumegújítás Néprajzi és Kulturális ErdŒgazdálkoás és vadászat Falumegújítás Néprajzi és Kulturális ErdŒgazdálkoás és vadászat Prof. Guy Turchany 14

15 PC 4 Agrár - környezeti Agenda 21 A projekt céljai : 1. Kutatásokat végezni a regionális fenntartható társadalmi, környezeti és gazdasági terület fejlesztésére megoldására. 2. A helyi szereplők kezdeményezése alapján kutatás, fejlesztési és kísérleti programok kezdeményezése (polgárok, gazdasági szereplők, állam-és helyi igazgatás) a fent vázolt problémák megoldására. Jó minőségű közösségi élet megvalósítása a természeti- és épített örökség megóvása. Prof. Guy Turchany 15

16 A «Pilot Project» céljai : 1. Az agrárium versenyképességének és az élelmiszerminőségének javítása, a fenntartható agrár-környezeti politika kutatása és bevezetésének módszertani kidolgozása. Az agrártermékek és a származó élelmiszerek ellenőrzési rendszerének megvalósítása. Az agróhigéniai feltételek javításának kutatása és a hálózaton belül való terjesztése. 2. A helyi szereplőkre alapozott agrárkörnyezeti és biogazdálkodási módszertanok kutatása és fejlesztése. A tapasztalatok megosztása az egyetemi hálózat keretében. Pilot projectek kidolgozása, figyelembe véve a helyi adottságokat és módszertani kísérletek ezen tapasztalatok széleskörű alkalmazására. 3. A helyi szereplők kezdeményezése alapján kutatás, fejlesztési és kísérleti programok kezdeményezése (polgárok, gazdasági szereplők, állam-és helyi igazgatás) a fent vázolt problémák megoldására. Jó minőségű közösségi élet megvalósítása a természeti- és épített örökség megóvása és jobb kulturális programok megvalósítása által. 4. Oktatási modulok, a fenti tapasztalatok alapján fenntartható agrár-környezet oktatási rendszerek kidolgozása a hálózatban való oktatásra. Várt eredmények : 1. Megfelelő ismeretek az agrár-környezeti, biogazdaságok és az élelmiszer minőség fejlesztésére. 2. Átláthatóbb, a szereplők által könnyebben érthető agrár-környezeti és bio mezőgazdaság. 3. Jobb termék minőség és garantált stressz nélküli állattartásból eredő kiválóminőségű állati eredetű termékek. 4. Jobb társadalmi kohézió. 5. EU konform stratégiák és sikeres pályázatok 6. Kulturális és természeti örökség kincseinek bemutatása 7. Fenntartható pályán haladó szolidáris közösségek és ebből következően az életminőség javulása. 8. Közelségi termékértékelés a kisipari termelés elő-térbehelyezésével. 9. Fenntartható vidéki fejlődés és a vidék munkaerő megtartó erejének növekedése. 10. Információ csere a jó gyakorlatokról az UIDD hálózatán belül. 16

17 PC 5 Sustainable Human security A projekt céljai : Kutatások a fenntartható humánvédelem terén. Fenntartható nemzetvédelem, társadalmi, környezeti és gazdasági vonzatai. Kommunikáció, forrásokkal való fenntartható gazdálkodás. Prof. Guy Turchany 17

18 A «Pilot Project» céljai : PC 5 Nemzetvédelmi Agenda Kutatások a fenntartható nemzetvédelem terén. 2. Fenntartható nemzetvédelem, folyamatok és összefüggések kutatása - fejlesztése a fenntartható társadalmi és természeti erőforrás felhasználás javítása céljából. 3. Társadalmi szereplőkre alapozott környezeti, biztonsági, minőségi, kockázati menedzsment rendszerek bevezetése. A szerzett tapasztalatok megosztása az egyetemi hálózat, az Európai Unió és a NÁTO keretében. Pilot projectek kidolgozása, figyelembe véve a társadalom, a természet,és a gazdaság adottságait és módszertani kísérletek ezen tapasztalatok széleskörű alkalmazására. 4. Korszerű szervezet és menedzsment. Korszerű szervezeti struktúra és vezetés nem lehetséges védelmi (katonai) stratégia nélkül, legyen az nemzeti vagyszövetségi. A stratégia megvalósításának fő kérdései : a komplex és összefüggő hatások értékelése, a növekvő számú joganyag figyelembevétele, az érdekelt felek sokszor ellentmondó elvárásai, a növekvő költségek. Ezen problémák kezelésének módszertani megalapozása. 5. Oktatási modulok, a fenti tapasztalatok alapján fenntartható nemzetvédelmen alapuló oktatási programok kidolgozása és hálózatban való oktatása. Várt eredmények : A fenntartható fejlődés menedzsment rendszereinek elérhetővé tétele a nemzetvédelemi, szervezetek részére és átláthatóbbá tétele az érdekelt felek számára. Adatbank létrahozása a legjobb menedzsment gyakorlatok terjesztésére az egyetemi hálózat és az Európai Unió keretében valamint azon túl. A fenntartható fejlődés szervezeti eszköztárának bővítése, hogy a szervezetek elkötelezzék magukat e területen a pro-aktív szemlélet mellett. Az átfogó megközelítés alkalmazásának előmozdítása a szervezetek fenntarthatósága területén. A szervezeteket ösztönözése a rendszeres környezeti nyilatkozatok kidolgozására és közzétételére. A szervezetek részéről fenntartható vezetési rendszerek kiépítése és megvalósítása. Az ilyen rendszerek teljes ítményének rendszerszemléletű, objektív és rendszeres értékelése. A teljesítménnyel kapcsolatos tájékoztatás és nyílt párbeszéd a társadalom minden szereplőjével és más érdekelt felekkel. A szervezet állományának aktív bevonása, valamint megfelelő alap- és továbbképzés, ami lehetővé teszi a feladatokban való aktív részvételt.

19 CP 6 A Fenntartható Fejlődés Kutatása Kutatási Terv : 1. A Fenntartható Fejlődés újradefiniálása 2. Fenntarthatóság, környezetvédelem és etika. 3. Demográfiai dinamika és migrációs áramlások 4. A Fenntartható fejlődés törvényes kereteinek megalkotása 5. A globalizáció és a fenntartható fejlődés kapcsolata 6. A Fenntartható Fejlődés főbb irányzatai 7. Az ember ökoszisztémájának védelme 8. Fenntartható fogyasztás és termelés 9. A Kivitelezés eszközei 10. A kivitelezés jobbá tételéhez szükséges eszközök Jelmagyarázat : prioritás I, prioritás II, Prioritás III, prioritás IV Prof. Guy Turchany 19

20 Első módszertani utalás A kutatás módszertani megfontolása. Munkadefiníciók felállítása, prioritások kijelölése munkánk első két lépése. Ennek során elösször az általános elméleti megközelítés kidolgozása majd ezt követően konkrét folyamatok elemzése történik meg. Ennek eredményeként elösször egy átfogó összkép létrahozására törekszünk. Második módszertani utalás Vi zsgálatainkat kettős céllal végezzük: a megalapozó kutatás eredményeinek, az azok alapján felállítható hipotéziseknek az igazolására vagy cáfolására; az adott szakterület alapproblémáinak megközelítésére. Harmadik módszertani utalás A tanulmányozott folyamatok vizsgálatára munka hipotézisnek dolgozunk ki, melyeket igazolunk vagy elvetünk. Az egyes munkahipotézisek felállítására vizsgálatára szakmai csoportokat hozunk létre Elöször vi zsgálandó alapösszefüggések : a növekedés és a fejlődés összefüggései; a kultúra és a civilizáció összefüggései; a növekedés/fejlődés és a kultúra/civilizáció összefüggései. növekedés/fejlődés időbeni összefüggései Ez a öt lehetséges összefüggés, amelyek közül elhagyásokat a következő megbeszélés véleménycseréje alapján látok lehetségesnek. Negyedik módszertani utalás A vizsgálandó folyamatokat választott indikátorok alapján paraméterekkel jellemezzük és koordináta rendszerben leírjuk. Prof. Guy Turchany 20

21 Célok : PC 7 Oktatás Képzés UNESCO tanszékek létesítésének kezdeményezése és hálózatba tömörítése Oktatási modulok kidolgozása és hálózati rendszerben való oktatása Továbbképzési oktatási anyag kidolgozása és akkreditál tanfolyamok kezdeményezése és ellenőrzése Várt eredmények : Tudás és kompetencia megosztás Tudásalapú társadalom megalapozása Távoktatás szervezése E-learning Logisztikai platform Prof. Guy Turchany 21

22 A projekt célja: 1. Tudatos gondolkodásmód kialakítása. UIDD - CCRP - KVNP Oktatási Keretszerződés 2. Oktatási modulok kidolgozása és hálózati rendszerben való oktatása 3. Továbbképzési, oktatási anyag kidolgozása és akkreditál tanfolyamok kezdeményezése és ellenőrzése 4. Össztársadalmi érdekként jelentkező környezetvédelemi tevékenység tudatosítása, feltérképezése és megvalósítása a fenntartható fejlődés elvei alapján, gyakorlati tevékenység során. 5. Nagyszámú szakemberképzés biztosítása a Fenntartható Fejlődés végrehajtásához. 6. Alapvető cél, hogy a társadalom minden tagjában felkeltsük a figyelmet, buzdítsuk az aktivitást, közvetlen környezetének védelmével és fenntartható fogyasztói felelősségével kapcsolatban. Az alapvető célokat az oktatás, nevelés segítségével kívánjuk elérni és előadásokkal, gyakorlati konzultációkkal, kiadványokkal alátámasztani A feladatok a következők : Oktatóanyagok kidolgozása az UIDD elvei alapján Társadalmi-gazdasági résztvevőktől származó kísérleti tervek létrehozása (vállalatok, szövetkezetek, társadalmi közösségek) A «projekt csapatok» segítése a Pilot projekt megvalósításában A projektekből kiindulva oktatási munkacsoportok létrehozása. Ezen belül a : Tudományos területen konferenciák, tanulmányok, oktatási anyagok összeállítása a fenntartható fejlődés alapján. Szakemberek részére szakmai találkozók, tanácskozások szervezése a környezettudatos nevelés gondolatának megvalósítása érdekében. Gyakorlati, ismeretanyagot átadó rendezvények lebonyolítása gyermekek, tanulók, családok részére, tagtelepüléseken. A fenntartható fejlődés nemzetközi nyári egyetemének megszervezése és működtetése. Nyári egyetem mind a fenntarthatóság éves eseménye. 22

23 UNESD - UNIVERSITY NETWORK FOR ETHICS AND SUSTAIN ABLE DEVELOPMENT Szerkezeti felépítés és működési diagram CA Elnök A működés Auditja Indikátorok (DD) Szervezés Képviselő VP Kutatás Tanácsadás Képviselő VP Oktatás Tanácsadás Képviselő VP Szolgáltatások Tanácsadás Csapatok menedzsmentje PhD képzés és elismerés Bachelor/ Master Posztgarduális képzés Jó kormányzás Subsidiológia Pályázati összefüggések Kuatási pályázatok kihirdetése Ismeretterjesztés Kommunikáció konferenciák Projekt menedzsment Oktatás Képzés Nemzetközi kapcsolatok Oktató és diák cserék Prof. Guy Turchany 23 QuickTimeô et un dècompresseur TIFF (LZW) sont requis pour visionner cette image.

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.. MNVH. megyei területi felelős 2015. szeptember Az MNVH célja, feladatai Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba

Részletesebben

A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja

A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja Dr. Kovács Antal Ferenc EC JRC DRDSI Danube_NET GISOPEN 2015 Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar, Geoinformatikai Intézet Székesfehérvár 2015.

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

2014.09.25. Budapest. A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása. Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd. Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser

2014.09.25. Budapest. A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása. Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd. Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser Budapest A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser A CluStrat projekt 8 pilot tevékenysége 1. Folyamat fejlesztés: innováció fokozása

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA 2014-2020 UDVARDY Péter egyetemi docens ÓE AMK NVS A Nemzeti Vidékstratégia (NVS) célja, hogy a Magyarország vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő kedvezőtlen folyamatokat

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Vidék Minősége közösségi és turisztikai kártya kialakítása

Vidék Minősége közösségi és turisztikai kártya kialakítása Vidék Minősége közösségi és turisztikai kártya kialakítása Több, mint turizmus I Mehr, als Tourismus nemzetközi tanácskozás I Internationale Konferenz 2015. február 12. Hegykő, Tornácos Panzió Kártyarendszerek

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

3.2. Ágazati Operatív Programok

3.2. Ágazati Operatív Programok 3.2. Ágazati Operatív Programok A. Versenyképesség operatív program Irányító Hatóság Gazdasági Minisztérium Közreműködő Szervezetek Ellenőrző Hatóság a Számvevőszék Auditáló Hatósága A pályázók köre: A

Részletesebben

Feladatok a fenntartható városfejlesztés érdekében Dr. Szaló Péter szakállamtitkár

Feladatok a fenntartható városfejlesztés érdekében Dr. Szaló Péter szakállamtitkár Feladatok a fenntartható városfejlesztés érdekében Dr. Szaló Péter szakállamtitkár Győr, 2009. október 28. Válság van? Szabó Lajos: Válság akkor van, ha az emberek válságként élik meg a körülöttük levő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság European Road Transport Research Advisory Council Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság Háttér EU-irányelvek: Barcelonai, Lisszaboni, Gothenburgi nyilatkozatok Európai Kutatási Tanácsadó

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály MAGYARORSZÁG ERDŐTERÜLETE NAPJAINKBAN Területi adatok Erdőgazdálkodás alá vont terület: -

Részletesebben

A Közép-Európai Év Külpolitikai és Külgazdasági Prioritásai

A Közép-Európai Év Külpolitikai és Külgazdasági Prioritásai A Közép-Európai Év Külpolitikai és Külgazdasági Prioritásai KEK tagállamok Visegrádi Négyek Előzmények Közép-európai Kezdeményezés (KEK) o 1989. 11.11. Budapest, Ausztria, Jugoszlávia, Magyarország és

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

Földrajzilag egymáshoz közel elhelyezkedő vállalkozások alkotják Gazdasági és nem közigazgatási régió

Földrajzilag egymáshoz közel elhelyezkedő vállalkozások alkotják Gazdasági és nem közigazgatási régió fejlesztés az Új Széchenyi Terv keretében Somkuti Mátyás MAG fejlesztési Iroda Budapest, 2012. június 6. A klaszterek, mint az innovációt és a versenyképességet elősegítő szerveződések Elhelyezkedés jellemzői

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS Neumayer Éva http://www.ofi.hu/sh45 A Zöld Óvoda céljai Fenntarthatóságra nevelés Környezettudatos szemlélet kialakítása Egészséges életmód Természettel való kapcsolat

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás Gödöllő, június Fenntartható termelés és fogyasztás

Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás Gödöllő, június Fenntartható termelés és fogyasztás Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás Gödöllő, 2012. június 13-14. Fenntartható termelés és fogyasztás Szuppinger Péter Kállay Tamás szakértők Regionális Környezetvédelmi Központ Regional Environmental

Részletesebben

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek Közösségfejlesztés Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése TÁMOP-3.2.3/B-12/1 Építő közösségek Korszerű, többfunkciós közművelődési fejlesztéseket

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés

Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés UDVARDY Péter egyetemi docens ÓE AMK NVS A Nemzeti Vidékstratégia (NVS) célja, hogy a Magyarország vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő kedvezőtlen

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

STRATÉGIA ALKOTÁS A TÁMOP B-10/2/KONV PROJEKT KERETÉN BELÜL. Projekt koordinációs értekezlet október 4.

STRATÉGIA ALKOTÁS A TÁMOP B-10/2/KONV PROJEKT KERETÉN BELÜL. Projekt koordinációs értekezlet október 4. STRATÉGIA ALKOTÁS A TÁMOP- 4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 PROJEKT KERETÉN BELÜL Projekt koordinációs értekezlet 2011. október 4. A stratégia készítés - szerződéses kötelezettség A Pályázónak a kiemelt kutatási

Részletesebben

A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY

A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY TÉMÁK TÉMÁK I. Célok, célkitűzések, prioritások, műveletek II. Régiótípusok, alapok III. Elvek, fogalmak IV. Éves fejlesztési

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

Szomolányi Katalin. Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály. VII. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés Budapest, 2004. március 30.

Szomolányi Katalin. Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály. VII. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés Budapest, 2004. március 30. Szomolányi Katalin Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály Tartalom Csoport Működés Környezetvédelmi Stratégiai eredmények Csoport Környezetvédelmi Politika Csoport Környezetvédelmi Stratégia Csoport

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. Uniós válasz a gazdasági válságra

INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. Uniós válasz a gazdasági válságra INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK Uniós válasz a gazdasági válságra INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. MEGHATÁROZÁS 2014. évi 1303 sz. EU Rendelet

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum 2010. április 16-18. között rendezte meg a III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórumot a CESCI, a zentai Ci-Fi Civil Központ segítségével. A találkozónak

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók Település- és s területfejleszt letfejlesztés III. Gyakorlat Célfa Tennivalók (Jövőkép, Prioritások, Intézked zkedések) 2008-2009 2009 őszi félévf Gyakorlatvezető: Mátyás Izolda matyas.izolda@kti.szie.hu

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba MUNKAVÉDELEM 1.2 A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba Tárgyszavak: munkavédelem; egészségvédelem; oktatás; képzés; esettanulmány; biztonság; tájékoztatás. Az Európai Unió munkavédelmi

Részletesebben

Strukturális Alapok 2014-2020

Strukturális Alapok 2014-2020 Regionális Strukturális Alapok 2014-2020 Európai Bizottság Regionális Politika és Városfejlesztés Főigazgatóság F.5 - Magyarország Szávuj Éva-Mária 2013. december 12. Regionális Miért kell regionális /

Részletesebben

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505 A Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító:

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Elnökjelölti program Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Elnökjelölti program Béres József Magyar Elektrotechnikai Egyesület Elnökjelölti program 2016-2019 Béres József Budapest, 2016. április 11. 2. oldal Bevezetés A MEE elnökeként 3 évet dolgoztam az Elnökség tagjaival közösen az előző Elnöki

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

3. Társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi kirekesztés, társadalmi befogadás

3. Társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi kirekesztés, társadalmi befogadás 3. Társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi kirekesztés, társadalmi befogadás 1. Társadalmi egyenlőtlenségek Fogalma: az egyének, családok és más társadalmi kategóriák helyzete a társadalomban jelentős

Részletesebben

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt Kapcsolat a Programmal II. cél: Gyermek alapellátás egységesebbé tétele az esélyegyenlőség javítása érdekében a hozzáférhetőség javításával és a jobb

Részletesebben

A Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Egészséges, környezet-harmonikus életre és környezet-tudatos termelésre való szoktatást és nevelést

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.1. COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES)

Részletesebben

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában 2007-2013 A mezőgazdaság és az erdészet versenyképességének javítása A környezet és a vidék minőségének javítása a termőföld-hasznosítás támogatása

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

Szociális gazdaság és vidékfejlesztés

Szociális gazdaság és vidékfejlesztés Szociális gazdaság és vidékfejlesztés Budapest, 2013.02.27. Dr. G. Fekete Éva A modernizáció / globalizáció ára Munkakészlet csökkenése Tudásigény emelkedése Munkanélküliség szegénység Modernizáció Technikai

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

Az induló klaszter projekt eddigi eredményei

Az induló klaszter projekt eddigi eredményei Az induló klaszter projekt eddigi eredményei Lenkey Péter klasztermenedzser Klaszter Közgyőlés & Üzletember találkozó Miskolc, 2012.05.30. 1 Projekt adatok CÍM: ÉMOP-1.2.1.-11-0018 A NAUTILUS Klaszter

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések MFB Csoport: integrált pénzügyi szolgáltatások Szoros és hatékony együttműködés az MFB Csoport hitelezési, befektetési, garancia vállalási és támogatási tevékenységet

Részletesebben

1185. számú. Az Egri Törvényszék Pk.60.039/1997/22. szám. végzést:

1185. számú. Az Egri Törvényszék Pk.60.039/1997/22. szám. végzést: Az Egri Törvényszék Pk.60.039/1997/22. szám. Az Egri Törvényszék a Nagy Gábor elnök (3300 Eger, Faiskola út 12/b. 2/6.) kérelmezőnek- a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába bevezetett Értelmes Szabadidőért

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Tájékoztatás a 2014-2020 közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Shiraishi Renáta, Endrész Kinga Határmenti Gazdaságfejlesztési Főosztály Európai Területi Együttműködési

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok

LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok IV. LIFE Klímapolitikai Tréning 2017. február 16. Kovács Barbara LIFE Éghajlat-politika alprogram Nemzeti kapcsolattartó I. A LIFE program

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése Budapest, 2010. március 25. XV. LOGISZTIKAI FÓRUM 1 ChemLog küldetése Regionális hatóságok,

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Hogyan segítheti a fenntartható fejlıdés mágikus hármasa a kézmőipari vállalkozásokat? Értékfenntartó gazdálkodás az európai kézmőiparban

Hogyan segítheti a fenntartható fejlıdés mágikus hármasa a kézmőipari vállalkozásokat? Értékfenntartó gazdálkodás az európai kézmőiparban Hogyan segítheti a fenntartható fejlıdés mágikus hármasa a kézmőipari vállalkozásokat? Értékfenntartó gazdálkodás az európai kézmőiparban Gál Zsuzsanna projektkoordinátor LEONARDO projekt Szeged, 2009.

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

A magyar élelmiszeripar prioritások és kihívások: az Élelmiszer az életért Magyar Nemzeti Technológiai Platform. 1 A Magyar Nemzeti Élelmiszertechnológiai Platform Célja ipar igényeinek Rendszeres párbeszéd

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Tartalom Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Határmenti programok Transznacionális programok Interregionális program 2009 Nov Hegyesi Béla, VÁTI Kht

Részletesebben

Az egyetemek fejlesztő szerepe egy transznacionális tudásrégióban

Az egyetemek fejlesztő szerepe egy transznacionális tudásrégióban Regional universities as generators of a transnational knowledge region Centre for Regional Studies Hungarian MTA Regionális Academy Kutatások of Központja Sciences Az egyetemek fejlesztő szerepe egy transznacionális

Részletesebben