Université Internationale du Développement Durable (UIDD) Centre de Compétences de la Region pannonienne (CCRP) Pannon Régió Kompetencia Központ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Université Internationale du Développement Durable (UIDD) Centre de Compétences de la Region pannonienne (CCRP) Pannon Régió Kompetencia Központ"

Átírás

1 Université Internationale du Développement Durable (UIDD) Fenntartható Fejlődés Nemzetközi Egyeteme Centre de Compétences de la Region pannonienne (CCRP) Pannon Régió Kompetencia Központ Prof. Guy Turchany 1

2 Igen nagy megtiszteltetés számomra, hogy beszélhetek lassan 40 éves munkásságomról és főleg a Kárpátmedencei Kompetencia Központról mely tagja az első fenntartható fejlődéssel foglalkozó európai kiválósági hálózatnak. Jó magam tíz éves, az építészetben, területfejlesztésben és környezetvédelemben szerzett tapasztalattal a hátam mögött 1972-benn a svájci Műszaki Egyetem (EPFZ) keretei között, kezdtem foglalkozni a fenntartható fejlődés gondolatával melyet akkor így határoztam meg : A fenntarthatóság alapja a természeti tőke kamatjainak célszerű és egyensúlyozott kihasználása az emberi közösség teljességének javára anélkül, hogy maga a természeti tőke csorbulást szenvedne". Azóta a fenntartható fejlődés kutatása sokat haladt és eljutottunk odáig, hogy az UIDD keretében egy kutató csoport, a fenntartható fejlődés meghatározását is megkérdőjelezi. Feltéve a kérdést, elképzelhető-e a fenntartható fejlődés egy etikai, kulturális és társadalmi fejlődés nélkül, hogy elkerüljük a fejlődés és növekedés fogalmainak összemosódását. "Georghiu a "húszon ötödik óra" című könyvében az ötvenes évek elején leírja, hogy az emberiség már nem az utolsó óráját éli hanem eljutott az után kö vetkező órához." Akkor prófétai módon vázolta a állami és magán bürokrácia elburjánzását és annak társadalmi veszélyeit. Ma már a 26. órát is túlléptük mert társadalmi problémáinkat egyre jobban a környezetünk villám gyors romlása is fokozottan veszélyezteti. Aki az idei nyáron az európai nagyvárosokat látogatta, talán észlelte, hogy a túlélés határát már átléptük. Mi a kiút? erre keressük a választ, többek között a kutatás - kísérleti projektek, az az Agenda 21 cselekvési programok bevezetésével, megvalósításával. De ez a társadalom minden személyének (a perszonalista meghatározásban) bevonása nélkül bukásra ítélt, ezért is fontos, hogy ne mondjam életbevágó olyan szervezetek működése mind a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület. Prof. Guy Turchany 2

3 Néhány definició : Fenntartható Fejlődés Sustainable Development (SD) - Développement Durable (DD) "A fenntartható fejlődés egy olyan fejlődés, amely a mai igények kielégítésekor messzemenően törekszik arra, hogy ne akadályozza a jövő generációk lehetőségeit saját igényeik kielégítésében" ( Közös Jövőnk című Brundtland-jelentés, 1987). "Fenntarthatónak nevezzük a bioszféra és a technoszféra anyag-, energia- és információs készleteinek és áramlatainak hosszú távú, dinamikus egyensúlyát biztosító fejlődést". (rendszerelméleti megközelítés, A. Fuller 1993) "A fenntarthatóság egy olyan fejlődés, ami úgy biztosítja az alapvető környezeti, gazdasági és társadalmi szolgáltatásokat, hogy közben nem veszélyezteti azoknak a rendszereknek, mai és jövőbeni, életképességét, amin ezek a szolgáltatások alapulnak." (UIDD, G. Turchany 2003) A pilot-projekt fogalmat a vegyiparból vette át a tudományos világ, ahol a kutatási eredmény és a gyártási folyamat közé beiktatnak egy úgynevezett kilós fázist, amikor a laboratórium grammos és a gyártás tonnás mennyiségek között egy néhány kilónyi anyagon tesztelik a gyakorlati finomságokat és finomítják a technológiát. Így a pilot-project -benn is az elméleti kutatást egy, vagy több kis projekt követi mielőtt a társadalom egészére alkalmaznák. Így az Agenda 21 elméletével is, mely a helyi cselekvési tervektől, a regionálisan keresztül megy a nemzeti fenntartható fejlődés cselekvési programjáig. Az UIDD céljai a fenntartható fejlődés : Egyetemi hálózatának UNESCO tanszékek mentén való szerve zése Kutatása Minta-projektek készítése a kutatási munkák bizonyítására Teljekörű oktatási bázis kiépítése : Felső-középfok Alapfok Továbbképzés A «Pilot project»-ek tapasztalatainak visszacsatolása 3

4 Az UIDD céljai és célkitűzései 1. Lehetővé tenni a Fenntartható fejlődés politikájának elvi megalapozásához és megvalósításához szükséges minél nagyobb számú ismerethez és szakértelemhez való hozzáférést. 2. Megosztani a tapasztalatokat és a módszereket hogy a Fenntartható fejlődés minden nemzet számára valóssággá válhasson. 3. Elérni, hogy a fenntartható fejlődést mindennapi, természetes dologként éljük meg. 4. A polgárok mindennapi életébe integrálható Fenntartható fejlődési politikájának kidolgozásához szükséges kellő feltételek elemzése 5. Nagyszámú szakemberképzés biztosítása a Fenntartható Fejlődés végrehajtásához. 6. Pilot Projektek minél nagyobb számban való készítése, hogy a tapasztalatokat a lehető legkülönfélébb kontextusban alkalmazhassuk Nyugat-Afri ka Nyugat-Európa Ameri ka Pannon Régi ó Földközi tenger Maghreb ors zágok Eurázsi a Prof. Guy Turchany 4

5 KOMPETENCIA KÖZPONTOK : Az összes kontinensen oszlanak majd el, és földrajzilag viszonylag homogén területeket «szippantanak be» azért hogy csoportosulási központként működhessenek a képzés fázisai alatt, valamint kutatási és egy egybefüggő társadalmi gazdasági régió szemléltető Pilot projekteket vezessenek. Egy kiválósági központnak biztosítani kell a regionális társadalmi gazdasági szereplők részvételét, és a társadalmi közösségek támogatását. Kiválósági központot egy több tanszakkal rendelkező egyetemi létesítményen( vagy létesítménykomplexumon) belül kell létrehozni amely magába foglalja a társadalom-(közgazdaság, filozófia, teológia, történelem, földrajz, stb. ) és természettudomány valamint műszaki tanszakokat. A feladatuk a következő : a társadalmi-gazdasági résztvevőktől származó kísérleti tervek létrehozása (vállalat, szövetkezetek, társadalmi közösségek) A «projekt csapatok» segítése a Pilot projekt megvalósításában Segíteni a «projekt csapatokat» hogy a projektekből kiindulva oktatási munkacsoportokat hozzanak létre. Hatáskörükben állapotfelmérést készíteni a meglévő intézkedések, projektek, eszközök, a Fenntartható Fejlődés politikájának koncepcióját és kidolgozását illetően. A CCRP- PRKK Pannon Régió Kompetencia Központ céljai és célkitűzései. 1. Lehetővé tenni a Fenntartható fejlődés politikájának elvi megalapozásához és megvalósításához szükséges minél nagyobb számú is merethez és szakértelemhez való hozzáférést. 2. Megosztani a tapasztalatokat és a módszereket hogy a Fenntartható fejlődés minden nemzet számára valóssággá válhasson. 3. Elérni, hogy a fenntartható fejlődést mindennapi, ter mészetes dologként éljük meg. 4. A polgárok mindennapi életébe integrálható Fenntartható fejlődési politikájának kidolgozásához szükséges kellő feltételek elemzése 5. Nagyszámú szakemberképzés biztosítása a Fenntartható Fejlődés végrehajtásához. 6. Pilot Projektek minél nagyobb számban való készítése, hogy a tapasztalatokat a lehető legkülönfélébb kontextusban alkalmazhassuk 5

6 PROJEKT CSAPAT Megbízás : Tervezni és megvalósítani egy olyan kísérletsort ami egy vállalat, egy társadalmi szervezet stratégiájához igazított helyi Fenntartható Fejlődés programjának létrehozását tűzné ki célul. Nemzetközi közösség rendelkezésére bocsátani, a hálózat útján a kísérletének eredményeit oktatási munkacsoportok és/vagy ismeretalapok formájában. Résztvevők: 1.Egy egyetemi oktatókból és tanárokból álló csapat 2.Az érintett társadalmi és gazdasági résztvevők 3.Az érintett politikai résztvevők Projekt Csapat 1 Fenntartható Város GUC Projekt Csapat 2 Regionális Agenda 21 Natura 2000 Borsodi Mezőség - GUC Projekt Csapat 3 Regionális Agenda 21 «Körösök Völ gye N atúr park» Babes-Bol yai és más gyetemek GUC Pannon Régió Kompetencia Központ MPV Magyar Professzor ok Világtanácsa UNESD - GUC Projekt Csapat 4 Agrár-környezeti Agenda 21 GUC Projekt Csapat 7 Akkreditált oktatási Hál ózat UIDD - UNESD - CCRP - MPV- GUC KVNP Projekt Csapat 5 Sustainable H uman security GUC Projekt Csapat 6 Fenntartható Fejlődés Kutatás MPV - UNESD - GUC CCRP Kárpát-medencei Kompetencia Központ Szerkezeti felépítés GUC Folyamatban Előkészítés alatt Groupe Uni-Conseils

7 Pannon Régió Kompetencia Központ SZERVEZETI FELÉPÍTÉS Hálózati Központ UIDD - Prof. Dr Yvette BOUVET Szervezô csapat Murielle PIERRE Igazgató Tanács UIDD Burkina Faso Prof. Murielle PIERRE CCRP PANNON Régió BESSI TURCHANY Laetitia Eurázsia Prof. Dr Vladimir TOCHINSKY Titkárság Körösök Völgye Naturpark Egyesület EP-k koordinációja Prof. TURCHANY Guy PC 1 Fenntartható Város PC 2 Régionális Agenda 21 NATURA 2000 BODNÁR Mihály PC 3 Kôrösök Agenda 21 Dr. FORJÁN Mihály PC 4 Agrárkörnyezeti Agenda 21 Prof. Dr VÖRÖS Mihály PC 5 Nemzetvédelmi Agenda 21 Prof. Dr TURCSÁNYI Károly PC 6 FF. Kutatás Prof. TURCHANY Guy PC 7 Akreditált oktatási hálózat Prof. Dr MASSON Henri Prof. Guy Turchany 7

8 PC 1 Fenntartható Város A projekt célja 1. A városi társadalom életminőségének javítása. 2. A fenntartható fejlődésen alapuló urbanisztikai kutatások. 3. Fenntartható multimodális városi mobilitás 4. Közelségi szolgáltatások megalapozásához kapcsolódó kutatás és fejlesztések. Prof. Guy Turchany 8

9 A «Pilot Project» céljai : 1. A társadalom életminőségének javítása, a kultúra, a foglalkoztatottság, és a közösségi szolgáltatások fejlesztésének köszönhetően. A hátrányos helyzetű polgárok oktatásban fejlesztésben való nagyobb arányú részvételének elősegítése. A tömegközlekedés, minőségének és versenyképességének növelése, a fenntartható közlekedés céljainak elérése céljából. Az energiai szolgáltatási és az információs rendszerek optimalizálása, az EU céljainak megfelelően, a megújuló energia források növelése az össz fogyasztásban. Az urbanitás előnyeinek kiaknázása a vidék fenntartható fejlődésének elősegítésére. A városi elszegényedés okainak feltárása és tanulmányozása (hajléktalanok, kirekesztettek, hátrányos helyzetűek arányának folyamatos növekedése). 2. A helyi szereplők kezdeményezése alapján kutatás, fejlesztési és kísérleti programok kezdeményezése (polgárok, gazdasági szereplők, állam-és helyi igazgatás) a fent vázolt problémák megoldására. Jó minőségű közösségi élet megvalósítása a természeti- és épített örökség megóvása és jobb kulturális programok megvalósítása által. Magas környezeti értékű (HQE) városrendezés és építkezés. Prof. Guy Turchany 9

10 PC 2 Regionális Agenda 21 NATURE 2000 RegionálisAgenda 21 NATURA Borsodi Mezőség Résztvevők : Borsodivánka Egerlövő Négyes Tiszabábolna Tiszadorogma Tiszavalk Motacilla flava Bergeronette printaniere Sárga billegető Yellow Wagtail - Schafstelze Prof. Guy Turchany 10

11 Célok : Fe lhívni a figy e lme t a r égió kultú rá lis é s te rm és ze ti kincs eire ElŒseg íteni az alulról jö vœkez de m én yez é seke t Célok: Meg alapoz ni é s me gsze rvezni a r e gionális Ag end a 2 1 sz öve t s ége t Felhívni Elindít a figyelmet a ni az a Arégió g end kultúrális a 21 folya és természeti ma to t kincseire Elősegíteni Meg sze az alulról rvez ni jövő kezdeményezéseket a k ülönbözœ t ár sa dalmi-kö rnyez e t véde lmi é s Megalapozni z dasá és gmegszervezni i fórum okaa t regionális (é rdekk ép Agenda viselet 21 ek) szövetséget Elindítani az Agenda 21 folyamatot Fe lért éke sít en i a t e rm ész et i és kultu rá lis adot t ságo kat ( Nat ura 2 0 0) Felértékesíteni a természeti és kulturális adottságokat (Natura 200) Tá m ogat ni a sike res a grár -környe ze t véd elmi st rat é giák kialak ítá s át Erősíteni é s az a fenntartható ÉTT ért é ke gazdasági inek kiak környezetet názás á t Kialakítani ErŒsíteni az egymást a fe nnt erősítő ar thhelyi at ó önkormányzatok gaz dasá gi kör csoportjainak nyeze t e t hálózatát Megosztani Kialak a íttapasztalatokat a ni az egym ás t e rœsít Œ he lyi önkor má nyza t ok csoportja inak Várt eredmények hálóza t át : Jobb Meg társadalmi osz t ani kohézió a t apas zt alat oka t Megszervezni a különböző társadalmi-környezetvédelmi és gazdasági fórumokat (érdekképviseletek) Támogatni a sikeres agrár-környezetvédelmi stratégiák kialakítását és az ÉTT értékeinek kiaknázását EU konform stratégiák és sikeres pályázatok Vá rt e re dm énye k : Kulturális és természeti örökség kincseinek értékesítése Életminőség javulás Fenntartható gazdasági fejlődés Fenntartható pályán haladó szolidáris közösség(ek) J obb t á rs adalmi kohé zió EU konform str at é giák é s sike res p á lyáza t ok Kult urális és t erm é sze t i öröks é g kinc se ine k é rt éke sít és e Életmi nœsé g ja vul ás Fe nnt ar th at ó gaz dasá gi fejlœdés Fe nnt ar th at ó pályá n hala dó szo lidáris kö zös sé g( ek ) Prof. Guy Turchany 11

12 Vízgyűjtő medence - PC 3 Körösök Völgye Natúrpark Agenda 21 A projekt céljai : Kutatásokat végezni a vízgyűjtő medencék fenntartható társadalmi, környezeti és gazdasági területfejlesztésének megoldására. A helyi szereplők kezdeményezése alapján kutatás, fejlesztési és kísérleti programok kezdeményezése (polgárok, gazdasági szereplők, állam-és helyi igazgatás) a fent vázolt problémák megoldására. Jó minőségű közösségi élet megvalósítása a természeti- és épített örökség megóvása és jobb kulturális programok megvalósítása által. A jó kormányzás és annak terjesztése érdekében kutatás, fejlesztés és megvalósítási kompetencia hálózatok létrehozása. Prof. Guy Turchany 12

13 Célok: Támogatni a A Vízgyűjtő medence EU irányelvek szerinti fejlesztését Fenntartható terület- és regionális stratégiák kidolgozását és a tervek kialakítását. Vízgyűjtő medence környezetének megőrzése, Kommunikációs és közlekedési kapcsolatok erősítése Elősegíteni a Régió településének fejlődését Fenntartható vállalkozási szelemet és a KKV-ét Regionális határokon átnyúló, társadalmi, környezetvédelmi és gazdasági együttműködést Regionális szociális felzárkózást Új fenntartható munkahelyek teremtését Humán, anyagi és gazdasági források, kutatások, oktatás regionális elosztását Résztvevők hálózatba való szervezését Várt eredmények A társadalmi szereplők (helyi közösségek, társadalmi szervezetek, gazdasági szereplők, stb.) információval és szakmai tudással való hálózaton belüli ellátása. Tudományos és gyakorlati adatbázis az Agenda 21 és a vízg yűjtő medencék menedzsmentjével kapcsolatban. Prof. Guy Turchany 13

14 Regionális Agenda 21 Körösök Völgye Natúrpark Egyesület Szerkezeti felépítés UIDD Hálózati Központ Prof. Dr Yvette Bouvet EU Európai Unió Ig2e Université Lyon 1 Murielle PIERRE CCBC Kárpátmedence Prof. Guy TURCHANY KvVM Tudományos Tanács Babes Bolyai Tudomàny Egyetem Debreceni Egyetem Szent István Egyetem Körösök Naturpak Önkormányzati Szövetsége KözgyÐlés, Elnökség és Elnök PAP János GAL Helyi cselekvési csoportok ÜgyvezetŒ alelnök DEBRECENI Lajos ÜgyvivŒ testület Dr FORJÁN Mihály Román Regió Bizottságai Magyar Regió Bizottságai Társadalom fejlesztés Természet- és környezetvédelem Társadalom fejlesztés Természet- és környezetvédelem Üdülés és Turistika MezŒgazdaság és vállakozásfejleszté Üdülés és Turistika MezŒgazdaság és vállakozásfejlesztés Falumegújítás Néprajzi és Kulturális ErdŒgazdálkoás és vadászat Falumegújítás Néprajzi és Kulturális ErdŒgazdálkoás és vadászat Prof. Guy Turchany 14

15 PC 4 Agrár - környezeti Agenda 21 A projekt céljai : 1. Kutatásokat végezni a regionális fenntartható társadalmi, környezeti és gazdasági terület fejlesztésére megoldására. 2. A helyi szereplők kezdeményezése alapján kutatás, fejlesztési és kísérleti programok kezdeményezése (polgárok, gazdasági szereplők, állam-és helyi igazgatás) a fent vázolt problémák megoldására. Jó minőségű közösségi élet megvalósítása a természeti- és épített örökség megóvása. Prof. Guy Turchany 15

16 A «Pilot Project» céljai : 1. Az agrárium versenyképességének és az élelmiszerminőségének javítása, a fenntartható agrár-környezeti politika kutatása és bevezetésének módszertani kidolgozása. Az agrártermékek és a származó élelmiszerek ellenőrzési rendszerének megvalósítása. Az agróhigéniai feltételek javításának kutatása és a hálózaton belül való terjesztése. 2. A helyi szereplőkre alapozott agrárkörnyezeti és biogazdálkodási módszertanok kutatása és fejlesztése. A tapasztalatok megosztása az egyetemi hálózat keretében. Pilot projectek kidolgozása, figyelembe véve a helyi adottságokat és módszertani kísérletek ezen tapasztalatok széleskörű alkalmazására. 3. A helyi szereplők kezdeményezése alapján kutatás, fejlesztési és kísérleti programok kezdeményezése (polgárok, gazdasági szereplők, állam-és helyi igazgatás) a fent vázolt problémák megoldására. Jó minőségű közösségi élet megvalósítása a természeti- és épített örökség megóvása és jobb kulturális programok megvalósítása által. 4. Oktatási modulok, a fenti tapasztalatok alapján fenntartható agrár-környezet oktatási rendszerek kidolgozása a hálózatban való oktatásra. Várt eredmények : 1. Megfelelő ismeretek az agrár-környezeti, biogazdaságok és az élelmiszer minőség fejlesztésére. 2. Átláthatóbb, a szereplők által könnyebben érthető agrár-környezeti és bio mezőgazdaság. 3. Jobb termék minőség és garantált stressz nélküli állattartásból eredő kiválóminőségű állati eredetű termékek. 4. Jobb társadalmi kohézió. 5. EU konform stratégiák és sikeres pályázatok 6. Kulturális és természeti örökség kincseinek bemutatása 7. Fenntartható pályán haladó szolidáris közösségek és ebből következően az életminőség javulása. 8. Közelségi termékértékelés a kisipari termelés elő-térbehelyezésével. 9. Fenntartható vidéki fejlődés és a vidék munkaerő megtartó erejének növekedése. 10. Információ csere a jó gyakorlatokról az UIDD hálózatán belül. 16

17 PC 5 Sustainable Human security A projekt céljai : Kutatások a fenntartható humánvédelem terén. Fenntartható nemzetvédelem, társadalmi, környezeti és gazdasági vonzatai. Kommunikáció, forrásokkal való fenntartható gazdálkodás. Prof. Guy Turchany 17

18 A «Pilot Project» céljai : PC 5 Nemzetvédelmi Agenda Kutatások a fenntartható nemzetvédelem terén. 2. Fenntartható nemzetvédelem, folyamatok és összefüggések kutatása - fejlesztése a fenntartható társadalmi és természeti erőforrás felhasználás javítása céljából. 3. Társadalmi szereplőkre alapozott környezeti, biztonsági, minőségi, kockázati menedzsment rendszerek bevezetése. A szerzett tapasztalatok megosztása az egyetemi hálózat, az Európai Unió és a NÁTO keretében. Pilot projectek kidolgozása, figyelembe véve a társadalom, a természet,és a gazdaság adottságait és módszertani kísérletek ezen tapasztalatok széleskörű alkalmazására. 4. Korszerű szervezet és menedzsment. Korszerű szervezeti struktúra és vezetés nem lehetséges védelmi (katonai) stratégia nélkül, legyen az nemzeti vagyszövetségi. A stratégia megvalósításának fő kérdései : a komplex és összefüggő hatások értékelése, a növekvő számú joganyag figyelembevétele, az érdekelt felek sokszor ellentmondó elvárásai, a növekvő költségek. Ezen problémák kezelésének módszertani megalapozása. 5. Oktatási modulok, a fenti tapasztalatok alapján fenntartható nemzetvédelmen alapuló oktatási programok kidolgozása és hálózatban való oktatása. Várt eredmények : A fenntartható fejlődés menedzsment rendszereinek elérhetővé tétele a nemzetvédelemi, szervezetek részére és átláthatóbbá tétele az érdekelt felek számára. Adatbank létrahozása a legjobb menedzsment gyakorlatok terjesztésére az egyetemi hálózat és az Európai Unió keretében valamint azon túl. A fenntartható fejlődés szervezeti eszköztárának bővítése, hogy a szervezetek elkötelezzék magukat e területen a pro-aktív szemlélet mellett. Az átfogó megközelítés alkalmazásának előmozdítása a szervezetek fenntarthatósága területén. A szervezeteket ösztönözése a rendszeres környezeti nyilatkozatok kidolgozására és közzétételére. A szervezetek részéről fenntartható vezetési rendszerek kiépítése és megvalósítása. Az ilyen rendszerek teljes ítményének rendszerszemléletű, objektív és rendszeres értékelése. A teljesítménnyel kapcsolatos tájékoztatás és nyílt párbeszéd a társadalom minden szereplőjével és más érdekelt felekkel. A szervezet állományának aktív bevonása, valamint megfelelő alap- és továbbképzés, ami lehetővé teszi a feladatokban való aktív részvételt.

19 CP 6 A Fenntartható Fejlődés Kutatása Kutatási Terv : 1. A Fenntartható Fejlődés újradefiniálása 2. Fenntarthatóság, környezetvédelem és etika. 3. Demográfiai dinamika és migrációs áramlások 4. A Fenntartható fejlődés törvényes kereteinek megalkotása 5. A globalizáció és a fenntartható fejlődés kapcsolata 6. A Fenntartható Fejlődés főbb irányzatai 7. Az ember ökoszisztémájának védelme 8. Fenntartható fogyasztás és termelés 9. A Kivitelezés eszközei 10. A kivitelezés jobbá tételéhez szükséges eszközök Jelmagyarázat : prioritás I, prioritás II, Prioritás III, prioritás IV Prof. Guy Turchany 19

20 Első módszertani utalás A kutatás módszertani megfontolása. Munkadefiníciók felállítása, prioritások kijelölése munkánk első két lépése. Ennek során elösször az általános elméleti megközelítés kidolgozása majd ezt követően konkrét folyamatok elemzése történik meg. Ennek eredményeként elösször egy átfogó összkép létrahozására törekszünk. Második módszertani utalás Vi zsgálatainkat kettős céllal végezzük: a megalapozó kutatás eredményeinek, az azok alapján felállítható hipotéziseknek az igazolására vagy cáfolására; az adott szakterület alapproblémáinak megközelítésére. Harmadik módszertani utalás A tanulmányozott folyamatok vizsgálatára munka hipotézisnek dolgozunk ki, melyeket igazolunk vagy elvetünk. Az egyes munkahipotézisek felállítására vizsgálatára szakmai csoportokat hozunk létre Elöször vi zsgálandó alapösszefüggések : a növekedés és a fejlődés összefüggései; a kultúra és a civilizáció összefüggései; a növekedés/fejlődés és a kultúra/civilizáció összefüggései. növekedés/fejlődés időbeni összefüggései Ez a öt lehetséges összefüggés, amelyek közül elhagyásokat a következő megbeszélés véleménycseréje alapján látok lehetségesnek. Negyedik módszertani utalás A vizsgálandó folyamatokat választott indikátorok alapján paraméterekkel jellemezzük és koordináta rendszerben leírjuk. Prof. Guy Turchany 20

21 Célok : PC 7 Oktatás Képzés UNESCO tanszékek létesítésének kezdeményezése és hálózatba tömörítése Oktatási modulok kidolgozása és hálózati rendszerben való oktatása Továbbképzési oktatási anyag kidolgozása és akkreditál tanfolyamok kezdeményezése és ellenőrzése Várt eredmények : Tudás és kompetencia megosztás Tudásalapú társadalom megalapozása Távoktatás szervezése E-learning Logisztikai platform Prof. Guy Turchany 21

22 A projekt célja: 1. Tudatos gondolkodásmód kialakítása. UIDD - CCRP - KVNP Oktatási Keretszerződés 2. Oktatási modulok kidolgozása és hálózati rendszerben való oktatása 3. Továbbképzési, oktatási anyag kidolgozása és akkreditál tanfolyamok kezdeményezése és ellenőrzése 4. Össztársadalmi érdekként jelentkező környezetvédelemi tevékenység tudatosítása, feltérképezése és megvalósítása a fenntartható fejlődés elvei alapján, gyakorlati tevékenység során. 5. Nagyszámú szakemberképzés biztosítása a Fenntartható Fejlődés végrehajtásához. 6. Alapvető cél, hogy a társadalom minden tagjában felkeltsük a figyelmet, buzdítsuk az aktivitást, közvetlen környezetének védelmével és fenntartható fogyasztói felelősségével kapcsolatban. Az alapvető célokat az oktatás, nevelés segítségével kívánjuk elérni és előadásokkal, gyakorlati konzultációkkal, kiadványokkal alátámasztani A feladatok a következők : Oktatóanyagok kidolgozása az UIDD elvei alapján Társadalmi-gazdasági résztvevőktől származó kísérleti tervek létrehozása (vállalatok, szövetkezetek, társadalmi közösségek) A «projekt csapatok» segítése a Pilot projekt megvalósításában A projektekből kiindulva oktatási munkacsoportok létrehozása. Ezen belül a : Tudományos területen konferenciák, tanulmányok, oktatási anyagok összeállítása a fenntartható fejlődés alapján. Szakemberek részére szakmai találkozók, tanácskozások szervezése a környezettudatos nevelés gondolatának megvalósítása érdekében. Gyakorlati, ismeretanyagot átadó rendezvények lebonyolítása gyermekek, tanulók, családok részére, tagtelepüléseken. A fenntartható fejlődés nemzetközi nyári egyetemének megszervezése és működtetése. Nyári egyetem mind a fenntarthatóság éves eseménye. 22

23 UNESD - UNIVERSITY NETWORK FOR ETHICS AND SUSTAIN ABLE DEVELOPMENT Szerkezeti felépítés és működési diagram CA Elnök A működés Auditja Indikátorok (DD) Szervezés Képviselő VP Kutatás Tanácsadás Képviselő VP Oktatás Tanácsadás Képviselő VP Szolgáltatások Tanácsadás Csapatok menedzsmentje PhD képzés és elismerés Bachelor/ Master Posztgarduális képzés Jó kormányzás Subsidiológia Pályázati összefüggések Kuatási pályázatok kihirdetése Ismeretterjesztés Kommunikáció konferenciák Projekt menedzsment Oktatás Képzés Nemzetközi kapcsolatok Oktató és diák cserék Prof. Guy Turchany 23 QuickTimeô et un dècompresseur TIFF (LZW) sont requis pour visionner cette image.

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Európai Atelier 70 Kft. BME Környezetgazdaságtan Tsz. Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Készült a Belügyminisztérium megbízásából Témavezetők : Dr. Szlávik

Részletesebben

1 International Council for Local Environmental Initiatives a helyi környezeti kezdeményezések elősegítésére

1 International Council for Local Environmental Initiatives a helyi környezeti kezdeményezések elősegítésére Tartalomjegyzék Összegzés... 2 1. A fenntarthatóság lokális programja /Local Agenda 21/ lényege, jelentősége... 4 1.1 A Local Agenda 21 dimenziói... 5 1.2 Az önkormányzat szerepe a Local Agenda 21 folyamatában...

Részletesebben

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M0OP001 Cím Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Verzió 1.6 Első év 2014 Utolsó év 2020

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Minőségfejlesztés a felsőoktatásban

TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Minőségfejlesztés a felsőoktatásban A fenntartható fejlődés szempontjai a felsőoktatási minőségirányítás intézményi gyakorlatában Kutatási jelentés 2012. március 12. Oktatáskutató

Részletesebben

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1305/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési

Részletesebben

Projektmenedzsment módszertani útmutató

Projektmenedzsment módszertani útmutató Projektmenedzsment módszertani útmutató 1 Tartalom 1 Határon átnyúló együttműködés... 5 2 Projektmenedzsment szemléletmód...13 2.1 A menedzsment fogalma, funkciói...13 2.2 Projektmenedzsment...13 2.3 Empowerment...15

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT A LEADER

SZAKDOLGOZAT A LEADER Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Agrárjogi és Munkajogi Tanszék SZAKDOLGOZAT A LEADER Név: Zsigáné Pusztai Henrietta Igazgatásszervező Levelező tagozat Konzulens: Dr. Olajos István egyetemi docens

Részletesebben

A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás. 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY. Pécs, 2009. szeptember

A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás. 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY. Pécs, 2009. szeptember A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY Pécs, 2009. szeptember 1 Tartalomjegyzék 1. A KUTATÁSI FELADAT... 3 1.1 A KUTATÁS CÉLJA... 3 1.2 A KUTATÁS

Részletesebben

Területfejlesztés és Innováció

Területfejlesztés és Innováció Területfejlesztés és Innováció A PTE TTK Földrajzi Intézet Politikai Földrajzi és Területfejlesztési Tanszékének, valamint Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszékének elektronikus folyóirata Tartalom

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT Innovációs Megvalósítási Terv Vitaanyag 4. tervezet 2010. május 6. Tartalomjegyzék 1. Előszó... 3 2. Vezetői összefoglaló... 5

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.1. BUDAPEST ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ FŐVÁROSAINAK FŐBB JELLEMZŐI 2010.... 248 13.2. EGYES EURÓPAI NAGYVÁROSOK FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMAINAK ELEMZÉSE... 248 13.3. NAGYVÁROSOK

Részletesebben

GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI REGIONÁLIS TÉRSÉGFEJLESZTÉSI LEHETÕSÉGEK KOVÁSZNA MEGYÉBEN

GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI REGIONÁLIS TÉRSÉGFEJLESZTÉSI LEHETÕSÉGEK KOVÁSZNA MEGYÉBEN GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI REGIONÁLIS TÉRSÉGFEJLESZTÉSI LEHETÕSÉGEK KOVÁSZNA MEGYÉBEN Készítette: Botos Attila Témavezető: Dr. Villányi László intézeti igazgató, egyetemi

Részletesebben

EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE Gazdasági és Szociális Tanács

EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE Gazdasági és Szociális Tanács EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE Gazdasági és Szociális Tanács EURÓPAI GAZDASÁGI BIZOTTSÁG (Economic Commission for Europe UNECE) KÖRNYEZETPOLITIKAI BIZOTTSÁGA (Committee on Environmental Policy) A FENNTARTHATÓSÁGRA

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2004 Ülésdokumentum 2009 C6-0318/2006 2005/0043(COD) HU 27/09/2006 Közös álláspont A Tanács által 2006. szeptember 25-én elfogadott közös álláspont az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2005. július 7. (07.14.) (OR. en) 10893/05 Intézményközi dokumentum: 2005/0129 (CNS)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2005. július 7. (07.14.) (OR. en) 10893/05 Intézményközi dokumentum: 2005/0129 (CNS) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. július 7. (07.14.) (OR. en) 10893/05 Intézményközi dokumentum: 2005/0129 (CNS) AGRI 185 AGRISTR 31 CADREFIN 148 JAVASLAT Küldi: az Európai Bizottság Dátum: 2005.

Részletesebben

Intelligens Sárvíz kistérség stratégiai programja (2003)

Intelligens Sárvíz kistérség stratégiai programja (2003) Intelligens Sárvíz kistérség stratégiai programja (2003) A keretprogram az e társadalom fejlődési irányainak az elemzése alapján javaslatcsomagot dolgozott ki a helyi digitális társadalom kialakítására.

Részletesebben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben 2009. december Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...4 2 Fenntartható fejlődés...6 2.1 A fenntartható fejlődés fogalma...6

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET 2014. január 17. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség

Részletesebben

CIVIL KONTROLL MANKÓ. Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve. Nagyrév, 2011.

CIVIL KONTROLL MANKÓ. Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve. Nagyrév, 2011. CIVIL KONTROLL MANKÓ Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve Nagyrév, 2011. A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával jött létre.

Részletesebben

NEMZETKÖZI EGYÜTTMÛKÖDÉS

NEMZETKÖZI EGYÜTTMÛKÖDÉS NEMZETKÖZI EGYÜTTMÛKÖDÉS Készült az EQUAL Európai Közösségi Kezdeményezés Az egész életen át tartó tanulás és az olyan befogadó munkahelyi gyakorlatok támogatása, amelyek a munkaerõ-piaci diszkrimináció

Részletesebben

Projekttervezés és projektciklus-menedzsment ismeretek a közigazgatásban

Projekttervezés és projektciklus-menedzsment ismeretek a közigazgatásban Projekttervezés és projektciklus-menedzsment ismeretek a közigazgatásban Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: DR. KOVÁCS KATALIN Budapest, 00. SZERZŐK: I-IV. ÉS VI-VIII. FEJEZET: DR.

Részletesebben

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Szerkesztette: Gályász József Debrecen 2006 1 Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén A kiadvány a Vidékfejlesztési esettanulmányok

Részletesebben

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA II. kötet

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA II. kötet A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA II. kötet 2005. november 1. PRIORITÁS: A HELYI VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA...4 1.1. Stratégiai Program: A HELYI VÁLLALKOZÁSOK

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség részvételével megvalósult és folyamatban levő nemzetközi projektek áttekintése (2004-2010.

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség részvételével megvalósult és folyamatban levő nemzetközi projektek áttekintése (2004-2010. 2. sz. melléklet: Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség részvételével megvalósult és folyamatban levő nemzetközi projektek áttekintése (2004-2010.) Projekt megnevezése (Projekt időtartam) Támogatott

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve A 2009. évi felülvizsgált változat tervezete (2. változat) 2009.

Részletesebben

EUROPEAN FUNDING FOR CROSS-BORDER ENTRERENEURSHIP STUDY

EUROPEAN FUNDING FOR CROSS-BORDER ENTRERENEURSHIP STUDY HUROSTYLE HURO/1001/148/2.3.1 EUROPEAN FUNDING FOR CROSS-BORDER ENTRERENEURSHIP STUDY Prepared as part of the project registered under number HURO/1001/148/2.3.1 on TRAIN AND WIN IN HU-RO STYLE Two countries,

Részletesebben

Fact Sheet A LEADER-MEGKÖZELÍTÉS. Útmutató. Európai Bizottság

Fact Sheet A LEADER-MEGKÖZELÍTÉS. Útmutató. Európai Bizottság Fact Sheet Európai Bizottság A LEADER-MEGKÖZELÍTÉS Útmutató A LEADER-MEGKÖZELÍTÉS Útmutató A Europe Direct szolgáltatása segít Önnek választ találni az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire. A szolgáltatás

Részletesebben