Zempléni Reformátusok Lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zempléni Reformátusok Lapja"

Átírás

1 X. évf. 1.sz Húsvét havában Zempléni Reformátusok Lapja A Zempléni Református Egyházmegye gyülekezeteinek időszakos lapja J öjjetek, mert megnyíltak az ég kapui, É s a hit emberei előtt feltárulnak Isten titkai. Z öldbe öltözötten ünnepel már a teremtett világ, U jjászületéseddel, Te köszöntöd-e a világ megváltóját? S iess most Hozzá, el ne késs, hisz az öröklét a tét! É letét váltságdíjul adta bűnödért a keresztfára, L elked szabadságának, vére lett drága ára. M iért félsz hozzá jobban ragaszkodni, I smereteidről mások előtt vallást tenni? I gaz, hogy Isten nem látható földi szemmel, S okan mégis megragadják Őt hitükkel. É rezd e kihívást, szívedben szülessen döntés! L etelő napjaid után jöjjön inkább a megsemmisülés? Ü res szavak maroknyi hamu felett, ez lesz a temetés? N em vonzza gondolatod az öröklét felé a Biblia? K ijelentésit évszázadok próbálták, hiteles a bizonysága! A dj esélyt magadban az Igének, vess véget a hitetlenségnek! H ol találsz Jézuson kívül még egy olyan életet, A ki Téged bűnösen is ennyire szeret! L ehajolt Hozzád erőtlenséged idején, Á tnyújtotta Neked is, tört teste kenyerét. L emosta vérének kelyhe szíved minden szennyét, T iszta lappal indított el a megszentelt, új élet felé. Ó de balga az, kinek mindez kevés, L etagadva Őt, egy dolga marad meg: az önzés. N ézz most fel testvérem, a Golgota keresztjére E zernyi szónál többet mond Jézus szenvedése, M esterünk szeretetről tartott képes beszéde. F eltámadt az Úr! E jó hírt tovább kiáltsd! É bredj bánatos lélek, az öröklét hajnalán! L egyőzte Jézus a bűnt és az örök halált, Ü nnepet szentel örömmel a megváltott világ. N incs már szívem félelmére, nézni sírom fenekére K risztussal diadal vár, mert legyőzte a halált, a feltámadás! Tartalom Az Ige mellett Virágvasárnap - Sáfrány Zoltán Nagypéntek - Hajdú Ferenc Húsvét - Dr. Kádár ferenc Gondold tovább, imádság Feltámadunk - Dr. Sándor Endre Ében Haézer - Megsegítés köve Dr. Börzsönyi József Vers: Miattam, érettem, helyettem Gönczy Benjáminné Beszámoló a Zempléni Református Egyházmegye Presbiteri Konferenciájáról Tóth Jánosné 400 éve született Ruyter admirális Virágh Sándor Meghívó - Csillagpont Gyülekezeteink életéből Sárospatak - Virágh Sándor Zalkod - Elek Gabriella Füzérradvány, Kovácsvágás - Drs. Varga Zsolt Tokaj - Dr. Boros Lászlóné Vers: Önként tette le életét Élek, mert meghaltál Sándor Levente Könyvajánló Szerkesztőségi üzenet Virágh Sándor Sárospatak Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk lapunk minden olvasójának

2 2 Zempléni Reformátusok Lapja Mt 21,1-11 Az Ige mellett A virágvasárnap üzenetével, minden esztendőben találkozunk, de vajon ki az közülünk, aki elmondhatja azt, hogy ez ünneppel kapcsolatosan már mindent tud, már mindent hallott. Olyan ez, mint amikor valaki egy magas toronyban mind feljebb és feljebb halad, és minél magasabbra jut, annál több minden tárul a szeme elé a világból, annál nagyobb összefüggésében látja az őt körülvevő tájat. Adja meg Isten, hogy ezen a mostani virágvasárnapon mi is feljebb jussunk, és megint többet, újat lássunk meg az Ő csodálatos országából. Jézus Krisztus azért vette magára embervoltunkat, azért jött közénk, hogy Isten kijelentett ígéreteit betöltse. Emlékezzünk csak, hogy amikor a Gecsemáné kertben Péter a kardjával kelt Jézus védelmére, akkor az Úr azt mondta neki: azt gondolod, nem kérhetném meg Atyámat, hogy adjon mellém most tizenkét sereg angyalnál is többet? De miképpen teljesednének be akkor az Írások Jézus egész életében figyelt arra, ami felőle megíratott, hiszen az mind Róla tett bizonyságot, és benne teljesedett be. Virágvasárnapon fontos kérdés kell, hogy legyen: vajon honnan ismerhetjük fel az eljövendő nagy királyt? Hiszen olyan sokan sorakoznak szívünk ajtaja előtt, akik csábító ígéretekkel szeretnének ott lakozást venni, de csak egy van, aki Istentől jött, aki úgy ígér, hogy valóban adni is akar, és tud. Krisztus előtt kb. 500 évvel élt egy Zakariás nevű próféta, aki különös próféciáival előre megmutatott valamit az Istentől küldött király arcából. Izráel fiai várták a Messiást, vagyis azt, aki a nép életét minden tekintetben eligazítja, Istenhez rendezi. A legégetőbb kérdésük az volt, vajon milyen lesz ez a király? Honnan fogjuk felismerni? Ha egy ismeretlenről hallunk, akaratlanul is megpróbálunk egy arcot elképzelni, hiszen így válik igazán személyessé. Az embert az arcáról lehet leginkább felismerni. Ha már itt tartunk fontos elmondani különösképpen ezekben az időkben hogy létezik ilyen is, hogy álarc. Ezt azok öltik magukra, akik szeretnének ismeretlenek maradni, akik igazi énjüket rejtegetik előttünk, vagy talán titkolnak valamit. De az álarc nem maradhat fenn örökké, előbb-utóbb lekerül, és akkor meglátszik, hogy a szelíd nem is annyira szelíd, és a nyugodt éppen, hogy indulatos De Isten azt akarja, hogy az Ő népe egyre inkább megismerje a megváltó Krisztus arcát, ezért mind többet és többet mutat meg belőle, hogy népe felkészülhessen fogadására. Jézus korában Izrael nem ismerte fel küldetését. Olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való nyáj. Lelkileg szétszóródva, hamis váradalmakat, téves elképzeléseket kergettek. Egyvalaki volt, aki képes lehetett ezt a népet önmagával, és Istennel kibékíteni: a Király, akit Isten küld. De ehhez az kell, hogy a nép felismerje, és bizalmat adjon a ennek a Királynak. Jézus egy percig sem hagyta kétségek között Izraelt, hogy ő a megígért Király, hogy Ő a Pásztor, aki hűs forráshoz, és füves legelőkre tereli nyáját, más szóval, hogy Ő az, aki képes az életet teljességében, bőségében övéinek adni. Azért, hogy könnyebben VIRÁGVASÁRNAP felismerjék jeleket és csodákat is tett. Megmutatta, hogy rajta keresztül hogyan nyúl bele Isten az emberi életbe, hogyan teremti újjá, hogyan adja vissza a megtört ember békéjét, egészségét, vagyis a teljességet. Jézus nem akarta ezt több helyen is olvassuk hogy a tanítványai felfedjék messiási mivoltát. Azt akarta, hogy a munkájáról, a szolgálatáról ismerjék fel. Máté Jézus csendessége és elrejtettsége mögött meglátta az ószövetségi próféciákat. Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el, igazán hirdeti a törvényt. Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön; tanítására várnak a szigetek. - Máté látta a megígért Szolga jeleit Jézus arcán. Érdekes, hogy Ézsaiás az eljövendő küldöttet nem királynak, hanem szolgának nevezi, aki szolgál ebben a világban, hogy a megtört emberi életet szeretetben újjáépítse. Méltósága éppen ebben a szolgálatban van. De Izrael nem elégedett meg ezzel a szolgálattal. Ők jelet akartak, mert ők csak a mindenek felett való hatalomban tudták elképzelni Istent. A jel: virágvasárnap. A nap amelyen elérkezett a pillanat, hogy Jézus megmutassa arcát, és döntés elé állítsa népét. Ezen a napon juttatta kifejezésre igényét, hogy népének királya legyen. Ez a bevonulás egyben vallomás is. Vallomás arról, hogy Krisztus másképpen képzeli a királyságot. Izrael hatalmat várt, de Jézus szolgaként jött. Zakariás próféciája az ami igazolja, hogy a szolga maga a király. Úgy vonul be Jeruzsálembe, ahogy a próféta megmondta: szelíden, szamárháton. Ez is vallomás volt Krisztus királyságáról, hiszen abban az időben a király csakis békeidőben járt szamárháton. Jézus tehát nem hatalommal, és háborúval jön. Izraelnek azonban ez a szelídség nem tetszik. Isten hiába is gyönyörködik benne, a népnek ilyen király nem kell. Inkább Barabbást választva indulnak a maguk útján, hogy harcba kezdjenek, és elvesszenek. Megszólít bennünket ez a virágvasárnapi üzenet, de vajon halljuk-e? mi a szelíd szón inkább szerencsétlen, gyönge, tehetetlen embert értünk, aki azért nem üt, mert nem tud, ezért inkább szelíd. Jézus azonban soha nem volt ilyen. Bármikor erős, és hatalmas lehetett volna, mert volt ereje Istenben, de Ő erről lemondott. Azt mondja Péternek, hogy angyalok seregét kérhetné, hogy megmentsék, de nem teszi, mert van ennél fontosabb is. Visszaüthetett volna a katonáknak, de nem tette, leszállhatott volna a keresztről, de az Atyára nézve nem tette. Az az ember szelíd, aki Isten kontrollja alatt van, és jóindulattal figyeli az embereket, aki Istenre hagyja az ítéletet a maga, és a mások ügyében. Az a szelíd aki a hatalmat, és az erőt nem veszi igénybe, mert Istenre vár. Szelíd az aki parancsolhatna, de inkább kér, aki üthetne, de nem üt, aki maga mögött érzi Isten hatalmát. Jézus Krisztus azt mondja: tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok, és alázatos szívű ÁMEN Sáfrány Zoltán, Taktaszada

3 Zempléni Reformátusok Lapja 3 Isten akarata beteljesedik Textus: Máté 27,19-30 Amikor készültem, mindegyik evangéliumból újra elolvastam az ide vonatkozó történetet. Nem mintha nem ismerném azt, hanem azért, hogy én magam is újra átéljem az eseményeket. Hogy lelkileg bele tudjak helyezkedni a történésbe, és úgy keressem Istenünk hozzánk szóló üzenetét. Az egész történetet átfogó üzenet az az evangélium, amelyet az egész világon hirdetnek ma már: úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött fi át adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az Úr Jézus Krisztus vállalta, hogy elítéljék és megöljék helyettünk. Vállalta, hogy az Atya bűneink felett kimondott ítélete beteljesedjen rajta. Mindezt azért tette, hogy az utolsó ítélet napján, amikor már Krisztus fog megítélni élőket és holtakat, szabadon megkegyelmezhessen minden bűnösnek, akik hittek és hisznek Isten Fiában, a világ Megváltójában. Jézus szenvedésének és halálának szomorú eseményeiből ez az örömüzenet ragyogja be ezt a bűntől elsötétedett világot; és ad reménységet és bizonyosságot minden istenfélő ember számára abban, hogy bűnei megbocsáttattak, és megszabadult azok büntetésétől. Mennyei Édesatyánk, aki örökkévaló szeretettel szeret minket, még a világ teremtése előtt elvégezte, hogy az Úr Jézus Krisztus szenvedése és halála árán legyen üdvösségünk, ezért minden, ami történt, az Ő akaratából, az Ő eleve elrendeléséből történt. Jézus Pilátus előtt hogyan teljesedik be Isten akarata a római helytartón keresztül? Tudjuk jól, hogy Pilátus a római birodalom helytartója volt, a megszálló és idegen hatalom képviselője és megszemélyesítője Jeruzsálemben. Ahogyan a császárt megvetették, ugyanúgy gyűlölték Pilátust is. Isten mégis fontos szerepet szánt neki Jézus szenvedéstörténetében. Tulajdonképpen ő az egyetlen, aki szeretné megmenteni Jézus életét. Az evangéliumokban, és főleg János evangéliumában többször is olvassuk, hogy ez a helytartó értetlenkedve áll a zsidó főpapokkal, vénekkel és vezetőkkel szemben, akik mind a Názáreti halálra ítélését követelik tőle, holott ő semmi bűnt nem talál benne. Sőt, ártatlanságáról meg van győződve. Isteni mivoltából és erejéből is megérezhetett valamit, s talán ezért is igyekszik többször is megmenteni Jézus életét. Saját életét és hatalmát azonban jobban félti. Így ő is bűnös Jézus kivégzésében, de ahogy meg is mondja neki Jézus, nagyobb azoknak a bűne, akik a kezére adták őt. Pilátus enged a Jézus ellen felhevített sokaságnak, mert nem szeretne zavargásokat, s még inkább nem szeretné, hogyha árulással vádolnák őt a császár előtt. Egy mosdótálat kér vízzel, megmossa kezeit, és kijelenti: ártatlan vagyok ez igaz embernek vérétől! Azután Jézust megostoroztatva kiszolgáltatta nekik. A Mindenható Isten felhasználja Pilátust és feleségét abban, hogy akarata beteljesedjen. Ahogy olvastuk, Pilátus felesége megüzeni férjének, hogy ne avatkozzon bele amaz igaz ember dolgába, mert álmában sokat szenvedett miatta. Ki más irányíthatta volna így az eseményeket, mint az Élő Isten, aki álomban is kijelenti magát az embereknek?! Pilátust pedig arra használja fel, hogy kimondassa és végrehajtassa vele az ítéletet, hogy beteljesedjen mindaz, amit Isten még a világ teremtése előtt eltervezett. Ugyanakkor rajta keresztül teszi nyilvánvalóvá elsősorban a zsidók, de másodsorban minden NAGYPÉNTEK nemzet számára, hogy ki szenved a kereszten. Pilátus kimondja az egész nép előtt: Jézus igaz ember, nem talál bűnt benne. Ártatlan. Nem méltó a halálra. Ő íratja ki bizonyságul Jézus keresztfájára három nyelven, hogy minden ember megértse: A NÁZÁRETI JÉZUS, A ZSIDÓK KIRÁLYA. Semmi áron nem hajlandó levenni ezt a feliratot a keresztről. Jézus a sokaság és a katonák előtt a gonosz eszközei is csak azt tehetik meg, amit Isten jónak lát. Sokakat megragadott az a gonosz indulat, mely Isten Fiának halálát követelte. Nem véletlenül jelenítették ezt meg még hollywoody filmekben is (Ben Húr; Narnia Krónikái). Szinte hihetetlen az az indulat, az a gonoszság, az a gúny, az a testi és lelki bántalmazás, amit az egyetlen igaz embernek (vagy azt is mondhatnám, hogy az örökkévaló Istennek) el kell szenvedni a bűnös, romlott, ördögien megszállott és önmagukból kifordult emberektől mintha az egész pokol dühét egyszerre akarnák kiadni magukból Isten Fia ellen. Rajtuk keresztül mintha a pokol tátongana, hogy magába nyelje az ártatlan vért. Azt azonban nem tudják, hogy Jézus éppen halálával arat majd győzelmet a pokol felett. Igen súlyos bűn az, amit a nép vezetői elkövetnek. Bár kétségtelenül Isten akaratát teljesítik, a bennük levő indulat mégsem Isten Lelkétől származik, hanem Isten legfőbb ellensége táplálja beléjük azt a gonoszságot, gyűlöletet és irigységet, amely még az embereket is képes Isten fia ellen lázítani, akiről egy-két napja még mindenki azt gondolta, hogy Isten prófétája. Az emberek pedig hagyják, hogy a gonosz befolyásolja őket, ezért bűnük megmarad. Sőt, elvakultságukban hátborzongató kijelentést tesznek. Amikor Pilátus ártatlannak mondja magát a kimondott ítélet után, a nép azt válaszolja: Az Ő vére mirajtunk, és a mi magzatainkon. Vajon a Mindenható Isten a mai napig Jézus vérét kéri számon a zsidó nemzeten? Saját maguk felett mondanak ítéletet, amikor az ártatlan ember vérét követelik. De bármilyen legyen is az őket vezérlő gonosz, csak azt tehetik meg, amit Isten megenged számukra. A római katonák is szó szerint azt teszik, amit már több száz évvel azelőtt a próféták előre megmondtak a messiás szenvedéséről. Bár minden gonoszság felett Isten akarata teljesült, hogy megváltást szerezzen ennek a világnak, bűnük alól semmi sem menti fel azokat, akik istentelenül cselekedtek. De hogyan teljesedik be Isten akarata a te életedben? Erre a kérdésre kellene választ adnod a Mindenhatónak. Az Úr Jézus előtted is megáll, és várja, hogy ítélkezz felette. Isten igéje elénk állítja őt, mint szenvedő, megvert, megszégyenített, kigúnyolt, halálra ítélt és mégis ártatlan és igaz embert, aki ráadásul örökkévaló Isten is egyben. Azt is tudtodra adja, hogy nem önmagáért, hanem a te bűneid büntetéséért szenved. Azt is tudtodra adja, hogy mi Isten akarata a te életedben. Hisz mindezt azért vállalta Jézus, hogy mindenki, aki hittel elfogadja áldozatát, örök életet nyerjen földi élete után a mennyei örökkévalóságban. Azért szenvedett Jézus, hogy neked ne kelljen halált szenvedned bűneid miatt. Azért vérezett, hogy te boldogan élhess már itt e földön minden rettegés és félelem nélkül, és Jézus Krisztusba vetett hited és reménységed által bátor szívvel állhass majd meg előtte az utolsó napon, amikor viszont már Ő fog ítélkezni feletted. De most még Ő áll meg előtted, és várja a te szíved döntését: Te mit mondasz róla? Kinek mondod Őt? Mi legyen a sorsa?

4 4 Zempléni Reformátusok Lapja Te ma már nem mondhatsz ítéletet felette. Nem rendelkezhetsz arról, hogy éljen-e vagy meghaljon-e. Mert Jézus feltámadt és él örökké mindannyiunk döntésétől függetlenül. De dönthetsz arról, hogy Isten örökkévaló akarata megvalósuljon-e az életedben az Úr Jézus Krisztus által. Dönthetsz arról, hogy az Úr Jézus Krisztus ott éljen-e a szívedben és az életedben, hogy életet adjon neked. Hisz Isten a kezdetektől fogva sohasem akarta az ember halálát, hanem azt, hogy megtérjen bűnös útjáról és éljen örökké. De neked is döntést kell hoznod. Neked is színt kell vallanod. Vallod-e, hogy Isten Fia helyetted, bűneid miatt szenvedett és halt meg a kereszten? Vallod-e, hogy váltsághalála nélkül te magad is a kárhozat fia lennél? Vallod-e, hogy életedben és halálodban hozzá tartozol, aki az Ő drága vére árán megváltott téged? Akarod-e, hogy életed Ő vezesse? Megvallod-e neki bűneid, és életed odateszed-e a keresztje alá, hogy rendelkezzen veled? Vállalod-e, hogy hálából Isten kegyelmes szeretetéért egész életedet neki szenteled, és mindenben az Ő akaratát keresed? Vagy engedsz azoknak a gonosz hangoknak, amelyek azt sugallják neked, hogy ne vedd ezt ilyen komolyan. Ráérsz még gondolkodni ezen. Ne dönts te még semmit. Nem kell Ő ÉL! HÚSVÉT neked semmit megbánnod, hisz jó ember vagy. Jézus már réges-régen szenvedett, meg hát oly sok mindenkiért szenvedett egyszerre ne vedd ezt annyira a lelkedre. Ha engeded, hogy a sátán elbagatellizálja Jézus szenvedését a szívedben, és életed bűneidben éled le igazi bűnbánat nélkül, és nem keresed az állandó személyes kapcsolatot az Úr Jézus Krisztussal életed minden napján, akkor te is halálos ítéletet mondasz Isten Fia felett. Ha nem kéred a te Istened, hogy Jézus érted kifolyt vérével mosson tisztára téged, akkor az érted kifolyt drága vért rajtad is számon kéri majd Mindenható Urunk. Engedd, hogy Isten gondviselő kegyelme beteljesedjen az életedben. Bűneidet megbánva és egész eddigi és ez utáni életedet hozva borulj le Megváltód előtt. Bízd életed kegyelmére, és hálából fogadj örök hűséget neki, hogy ne a halál, hanem Isten akarata szerint az örök élet legyen földi életed jutalma. Te magad is nemcsak Jézus felett, hanem önmagad élete felett is döntesz. Mit cselekedjem hát Jézussal, akit Krisztusnak hívnak? Mit cselekszel hát te Jézussal, akit Krisztusnak hívnak? Hajdú Ferenc Zemplénagárd Húsvét áldott örömüzenete ebbe a három betűbe, e rövid kiáltásba belefoglalható: Ő ÉL! Igen, Jézus Krisztus él! Hiába fogtak össze ellene a farizeusok, írástudók, a főpapok és a római rendfenntartók, hiába szövetkeztek az áruló Júdással, hiába állítottak hamis tanúkat, hiába zsarolták Poncius Pilátust ( Ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja Jn 19,12), hiába győzött a túlerő, a gúny, a gonoszság Ő ÉL! Meghalt a kereszten, levették, és a sírba tették, de hiába pecsételték le a sír száját, hiába őriztették katonákkal, legyőzte a halált, kijött sírjából, angyalok adtak hírt róla, találkozott az övéivel, mert Ő ÉL! Húsvét nagy örömhíre ez. Jézus Krisztus feltámadásával az élet győzött a halál felett. Isten életadó szeretete és igazsága nem hagyhatta, hogy Szentje rothadást lásson, hanem kihozta őt a halálból, az elmúlásból. Feltámadt a mi életünk, vígan méltó énekelnünk, Úr Krisztust dícsérnünk szól az egyik szép régi húsvéti énekünk (350. dicséret). Az ő feltámadása az élet győzelmét pecsételi meg. Erre emlékeztet a tavasz megújuló ideje is, ahogy az előbb idézett ének folytatásában látjuk: A földben minden gyökerek, Fáknak bimbói terjednek, Mezők megzöldülnek, Ég madarai zengenek, Fákon vígan énekelnek, Szárnyukon repdesnek: Minden illatozó füvek gyönyörködtetnek, Dícséretre intnek. Mert ő feltámadt igazán Az élet győzelmét az embernek is ugyanígy éreznie és hirdetnie kell, ahogy a természet is teszi. De nekünk vajon mennyit jelent a diadalmas hír: Ő ÉL? Minket vajon mennyire tud megváltoztatni, hitünkben megújítani az Úr Jézus Krisztus halálon aratott győzelme? E kérdések önvizsgálatra indítanak. Érdemes megnéznünk azt a bibliai helyet, ahol ez a rövid húsvéti bizonyságtétel Ő ÉL elhangzik: a Márk evangéliuma 16,11-ben ezt olvassuk a tanítványokról: Amikor ezek meghallották, hogy ő él, és hogy Mária látta, nem hitték el. Ugye, különös húsvéti híradás ez. Jézus feltámadt, már találkozott is Máriával és más asszonyokkal, s amikor a tanítványok veszik a jó hírt: Ő ÉL, akkor nem hiszik el. Azzal foglalkoznak, hogy ki mondta ezt a hírt, és nem magával a ténnyel. Az köti le őket, hogy találhatnának kibúvót a húsvéti hit alól: asszonyi beszédnek, fecsegésnek tartják a világot megváltoztató evangéliumot. Jaj, ez nagyon ismerős: hallgatjuk a húsvéti üzenetet, vagy egyáltalán a vasárnapi, hétköznapi igehirdetésekben az Ige megszólítását, és nem a lényegre figyelünk. Figyelünk arra, aki mondja, figyelünk a saját, megszokott kis gondolatainkra, és nem vesszük észre, hogy az életünket alapjaiban megrendítő, új pályára állító krisztusi örömhírt elengedjük a fülünk mellett és a szívünk mellett. Halljuk, hogy Ő ÉL, és közben azzal vagyunk elfoglalva, hogy mennyi bajunk, nyomorúságunk van. Ő az életre hív, mi pedig nagyon a halálban akarunk maradni. Ünnepeink közül a húsvét méri meg legjobban a hitünket. Ez a három betű a mérleg, amelyre hitünknek rá kell állnia: Ő ÉL! Hisszük-e ezt? Ő ÉL - értjük-e, hogy ennek milyen hatalmas hatással kell bírnia éltünkre nézve? Nem lehetünk tovább a halál rabjai, nem maradhatunk a lemondás, a hitetlenség, a földiekben bizakodás fogságában. Krisztus feltámadása által mi is átmehetünk a halálból az életbe, a napról-napra egzisztálásból, az Isten fiainak csodálatos szabadságába, a teljes Életbe, az üdvösség bizonyosságába. Jézus él, mi is élünk, a haláltól nem félünk (348. dicséret 2. verse). Legyen húsvétkor és az ünnep után is életünk sarokpontjává, keresztyénségünk megingathatatlan alapjává Krisztus feltámadásának örömhíre: Ő ÉL! Dr. Kádár Ferenc Sátoraljaújhely

5 Zempléni Reformátusok Lapja 5 Gondold tovább FELTÁMADUNK A napokban olvastam, majd magyaráztam a naini ifjú feltámasztásának történetét ( Lukács 7,11-17). Rácsodálkoztam, hogy a városka kapujában találkozik a halottas menet, amely utolsó útjára kíséri az ifjú halottat, és az élet menete, Jézussal az élen. A győztes ott és akkor az élet. Az Úr messiási hatalmával feltámasztja az özvegy édesanya egyetlen fi át. S a nép megdöbben és önkéntelenül is kimondja, hogy nagy próféta támadt közöttünk, és magasztalja az Istent. Ez az ifjú ekkor feltámad, de később a földi élete végén meg kell halnia. Azért ünneplünk húsvétkor - és minden vasárnap -, mert a mi Urunk Jézus Krisztus legyőzte a halált, s nekünk azt ígérte, hogy mindannyiunkat feltámaszt az örök életre. Gondold tovább tudsz-e ennek úgy örülni, mint a naini özvegy a fi a földi feltámasztásának, tudsz-e ennek az ígéretnek jobban örülni, mert mi ezzel azt is megtudjuk, hogy nem lesz vége ennek a Krisztus által adott új életnek!? Megvagyunk-e erről bizonyosodva? Tudjuk-e, hogy valóban így lesz? Korábban valaki szóban megígérte, majd a napokban kaptam néhány szerződést korábbi munkáimra, melyben ott áll, hogy ezekért mennyi összeget utalnak át a számlámra, és ezek a munkák kézzel foghatóak, szemmel láthatóak lesznek Még nincs a kezemben a munka, nem tudom milyen lesz, hogy fog kinézni, még nincs a kezemben az ellenértéke, de hiszem, hogy megvalósul, hisz valaki megígérte S már most tudok neki örülni. Jézus nekünk is megígérte, a feltámadást s erről olvasunk a Szent Írásban! Vagy egy másik példa: Valakinek kihúzzák a számait a lottón. Csak a számok egyeznek az övével, még nincs a zsebében az óriási összeg, de tudja, hogy az övé lesz, megnyerte, s az életét teljesen átalakította ez a nyeremény, s tervez, meghatározza minden pillanatát, mert hiszi, hogy az övé lesz Érzem, hogy az örök élet már e földön az enyém lett (RÉ 480/1). Így határozza meg a mi életünket is Krisztus feltámadása, ha szívből imádkozzuk: Hiszem testünk feltámadását és az örök életet. Dr. S. E. Imádkozzunk! Urunk, magasztalunk, hogy feltámadásoddal legyőzted a halált, hogy minket részesíts abban igazságban, megigazulásban, amit nekünk haláloddal szereztél. Köszönjük, hogy a Te erőd most minket is új életre támaszt fel, s a Te Feltámadásod a mi dicsőséges feltámadásunknak bizonyos záloga számunkra (Heidelbergi Káté 45. felelete nyomán). Úr Jézus Krisztus valódi öröm számunkra az az ismeret, hogy Te úgy szeretsz bennünket, amint vagyunk. Mindenható Szent Úr Isten azért esedezünk, hogy légy velünk, hogy soha ne feledjük el azt az ígéretet, hogy ahol a mi Urunk Jézus Krisztus van, egykor mi is ott leszünk, abban a világban, amit Te készítettél a Téged szeretőknek ( I.Kor.2,9). Légy velünk életünk minden napján s ne engedd, hogy elforduljunk Tőled, hanem tele legyen szívűnk, életünk azzal az örömmel, amit te készítettél nekünk a Jézus Krisztus által. Úr Jézus Krisztus erősíts minket Szent Lelked által, hogy mindazt, ami nekünk örömöt és boldogságot jelent már itt ezen a földön, s egykor odaát, meg tudjuk ismertetni másokkal is, s legyünk képesek arra, amire minket kértél, sőt, amit nekünk parancsba adtál, hogy tegyünk tanítványokká minden népeket. Mi legelőször azért esedezünk, hogy fi aink és leányaink, unokáink és házastársunk legyen a Te gyermeked. Segíts, hogy feltámadásod örömét, a halál fölötti győzelem igazi örömét ne zárjuk magunkba egy pillanatra sem, hanem ezt az örömöt meg tudjuk tapasztaltatni másokkal is szavaikkal és tetteinkkel, úgy is, hogy látván jó cselekedeteinket mások is dicsőítsék a mi mennyei Atyánkat! Ámen. Vámosújfalu, 2007 március 13-án SDG. Dr. S. E.

6 6 Zempléni Reformátusok Lapja ÉBEN HAÉZER = A MEGSEGÍTÉS KÖVE Egyházmegyei lapunk a Zempléni Reformátusok Lapja 10. évéhez közeledik. Amint egykor Sámuel emlékezetül egy követ állított fel, amelyiknek a megsegítés köve nevet adta, mi is az évfordulóhoz érkezve Isten megsegítő jóságáról emlékezhetünk meg. E rövid vagy hosszú tíz esztendő alatt sok minden megváltozott. A lelkesedéssel kezdő főszerkesztő, az egykori vajdácskai lelkipásztor, Balázsi Zoltán már több éve a dunántúli szekszárdi gyülekezet lelkipásztora. Mint egyházmegyénk akkori sajtóügyi előadója szorgalmazta és mások segítségével meg is valósította az egyházmegyei lap elindítását karácsonyán vehettük kezünkbe az első számot. Istenünk megsegített bennünket abban is, hogy a főszerkesztő távozása után lett új főszerkesztő Dr. Sándor Endre személyében, Baksy János pedig töretlenül végzi odaadóan a szerkesztés munkáját. Így mind máig évente általában négy számmal gyarapodik újságunk. Köszönettel tartozunk azoknak, akik kitartó munkatársak a lap szerkesztésében, és azoknak, akik írásaikkal gazdagították, tartalmassá tették lapunkat. Köszönjük Urunk segítségét abban is, ha a lap írásai lelki épülésül szolgálhattak, csüggedésben vigasztalhattak, gyermekeknek hasznos és érdekes feladatokat adhattak, egyik gyülekezet örömét, hálaadó ünnepének hírét eljuttathatták a többi gyülekezethez. Ebben az esztendőben református egyházunk külön fi gyelmet kíván szentelni a közösség kérdésének. Különböző rendezvényeken kerül szóba, hogy hogyan is épül közösség, milyen közösségeink vannak, mit kell tennünk a közösségekért. Lapunk is egy eszköze a közösség építésének, hozzájárulhat a gyülekezetek közösségének formálódásához. Több helyen egy-egy gyülekezet is arra törekedett az utóbbi esztendőkben, hogy egy gyülekezeten belül is legyen egy kis jó hírt, evangéliumot vivő újság, amely eljut a gyülekezet minden tagjához. Még ha nem is nagy városban élünk, akkor is keveset tudunk egymásról, és a nagyon elfoglaltak vagy kicsit közömbösek a gyülekezet életéről is. Ha ilyen kis újságokkal hírt adhatunk egymásnak, talán nagyobb bizalommal is tudunk lenni egymás iránt. Ha pedig nemcsak magunkról, hanem Isten köztünk és velünk való csodálatos munkájáról adhatunk hírt, akkor arra a közösségre ébredhetünk rá, amelyet Urunk munkál számunkra. A közösség így már testvéri közösség. Ha lapjaink szolgálhatták ezt a célt, akkor boldogan vallhatjuk és énekelhetjük a zsoltárral: mily jó és mily nagy gyönyörűség az atyafi ak közt az egyenesség. És várhatjuk az ígéret beteljesedését: oda küld áldást az Úr! Legyen Urunk áldása lapunk további számain! Dr. Börzsönyi József Szerencs Gönczy Benjáminné: Miattam, érettem, helyettem Befejeződött az utolsó vacsora S elindult Jézus ki a Getsemánéba. Mögötte van a 11 tanítvány, Csak egy hiányzik, az áruló, hitvány. Érzi, hogy nem soká ütni fog az óra. Arcán már szinte ég az áruló csókja. Egykor angyal adta hírül születését, Most angyal veszi el a halálfélelmét. Körülveszi a sok fegyveres katona. Úgy törnek rá, mint valami rablóra. Majd kilép közülük a tanítvány Júdás, Arcára leheli az árulás csókját. Péter kardot ragad, de Ő leintette, Mondván neki, tedd a fegyvered helyére. S kezdé üríteni a keserű pohárt, Fizetni érettünk, bűnösökért az árt. Következik rá egy borzalmas éjszaka. Testét korbács, lelkét marja a gúny szava. De ami szívének tán legjobban fáj, Megtagadja egyik kedves tanítványa. Pilátushoz viszik, aki kezét mossa. Ártatlan ez ember, mutatott Jézusra. De azok vádolják aljas hazugsággal, Majd őrült Feszítsd meg -ben törnek ki mindnyájan. De Jézus csak hallgat, nem felel semmire. Pedig óh szörnyűség, mit vetnek szemére! Fülében ott cseng még a nem régi Hozsánna! S tán egyazon tömeg Feszítsd meg kiáltása. Majd nehéz keresztet tesznek a vállára. Viszi roskadozva fel a Golgotára. Felfeszítik rája, hull alá a vére, Gyötrődve sóhajt fel Atyjához az égre. Atyám, bocsásd meg e bűnt az embereknek, Mert nem tudják ők most, hogy mit cselekesznek. Majd pedig később, hogy elvégeztetett! S ezzel a Megváltó Krisztus kiszenvedett. Testvér, bűneinknek rút fertelmessége, Melyre már kevés volt bakok, bikák vére Szerezte Jézusnak e borzalmas halált, Hogy üdvözülhessünk, így fizette az árt. Ártatlan halála, vére kiömlése, Nem bosszúért kiált ellenünk az égre, De örök életet biztosít azoknak, Kik keresztje alatt Vele találkoznak. Aki vágyakozik Isten kegyelmére, Bizalommal nézzen Jézus keresztjére. Bánja meg bűneit, kezdjen új életet, S Isten közli vele az áldott kegyelmet. De hogyha nem rendít megtérésre téged E véres áldozat, e szörnyű nagypéntek, Akkor óh testvérem el nem kerülheted Az ítéletet, mit reád mér Istened.

7 Zempléni Reformátusok Lapja Beszámoló a Zempléni Református Egyházmegye Presbiteri Konferenciájáról Megtartó Istenünk kegyelmének legyen hála a Tiszacsermelyi Református Gyülekezet presbitereként ismét részt vehettem a Szerencsen március 2. és 4. között megrendezett konferencián. Jó volt újra találkozni a régi kedves testvérekkel és jó volt újakkal megismerkedni. A kollégiumban történt elhelyezkedés és a regisztráció után Dr. Börzsönyi József esperes Úr köszöntötte a megjelenteket és kérte fel D. Szabó Dániel Urat az Országos Presbiteri Szövetség elnökét mindnyájunk kedves, szeretett Dani bácsiját, a nyitó áhítat megtartására. Ézsaiás 54:1-4 alapján erősítette hitünket és hívta fel figyelmünket arra, hogy ez a böjti időszak a bűnbánat ideje, alkalmas idő meglátni és bevallani a mindenség Urának, hogy elfelejtettük azt a sok áldást amely népünket, nemzetünket megtartotta, építette, gazdagította és amely ma is árad reánk. Engedjetek az én újra kezdésemnek, mondja az Úr, szélesítsétek ki a teret saját környezetetekben. El kell hinnünk, hogy ha a gyökér szent, a belőle sarjadó ágak is azok lesznek, ha ez most még nem látszik, akkor is. Tudjuk alázattal így kérni Istenünket: Uram, ami tőled való az maradjon meg és az menjen tovább. Konferenciánk témája : Keresztyén hitünk közösség teremtő ereje négy részre tagolva. Az első rész: A nemzedékek között Dr. Lázár Imre tanár úr előadása hangzott el. Számomra előadásának lényege a missziós lélek fontossága és az, hogy a Szentlélek csak akkor tud lelkünkig érni, ha lélek szerint is ott vagyunk az istentiszteleten. Sajnos az előadás elhúzódása miatt Zán Fábián Sándor, aki Kárpátaljáról érkezett és fő témánkon belül a Határon innen és túl címet kapta előadása megtartására, nagyon röviden tudott szólni. Ám annál fontosabbak voltak az alábbi szavai: Nem a vallás üdvözít, hanem egyedül a Jézus Krisztusba vetett hit Isten kegyelme által. A református közösségben az embernek hálásnak kell lennie. Igaz ugyan, hogy egy ellélektelenedett, globalizált világban őrlődünk, de van a kezünkben iránytű, a Biblia. Mi a hit? Szívbéli bizodalom! Közösség csak ott van, ahol az emberek élő hit -közösségben élnek Krisztussal hit által. Akik Krisztusban vannak, azok vannak egymással is közösségben. A közösségnek támadója van, ahol nincs ott nincs élő közösség, csak templomba járó emberek, akiket hagynak kihalni. A református hit védőbástyája az embernek magyarságunknak, nemzetünknek! Padsoraink szíveink engedetlensége miatt üresek! Elérkezett az esti evangelizáció időpontja, amelyre a szerencsi templomban került sor. Pocsai Vince beregszászi lelkipásztor Jn 5:1-9 versei alapján hirdette a szabadítás, a gyógyulás lehetőségét számunkra. Ez a 38 éve beteg ember ott a Bethesda tavánál hitt és teljesen meggyógyult. Nem kérdezett, nem kételkedett, hitt és engedelmeskedett. Ezt kell tennünk nekünk is hinni és engedelmeskedni teljes szívvel. A kollégiumba visszatérve a vacsora elfogyasztása után még sokáig beszélgettünk és a helyi gyülekezet tagjaival énekekkel dicsértük megtartó Urunkat. Szombat délelőtt a megnövekedett létszám miatt a templomban zajlott a program. A reggeli áhítaton Tóthné Orosz Ildikó révleányvári lelkipásztornő János 1 levele 1:1-7 versei alapján szólt közöttünk közösségről, feladatról, biztonságról. Közösségünk van Istennel, amely közösség biztonságot nyújt, általa egymással és ebben a közösségben feladatunk van. Az ének tanulás következett - ez a mindannyiunk által szeretett, hagyományos program - Virágh Sándor sárospataki lelkipásztorral, ez éven a 46.zsoltárról hallottunk és tanultuk meg szépen énekelni. Elmondta, hogy azért éppen ezt a zsoltárt választotta, mert 400 éve született Ruyter admirális, s a felszabadított gályarabok közeledve a holland hajóhoz, ezt a zsoltárt énekelték. A nemzetek között alcímmel hallhattuk Pocsai Vince lelkipásztor szavait: az ApCsel 1:6-9 missziói parancsa nemcsak az akkori, hanem a mai és holnapi tanítványokra is vonatkozik. Legyetek tanúim Jeruzsálemben a saját háztartásotokban, barátaitok között és Júdeában a tágabb közösségben nemcsak a saját gyülekezetetekben, hanem tovább Szerencsen, az egész Zemplén megyében. Sőt Samáriában még az ellenség földjén is ahol veszélybe kerülhettek kis számotok és az ellenség nagy száma miatt. Isten ígéje az a szabad ige, amit nem lehet sem helyhez, sem időhöz kötni, mert 2000 év múlva is igazolja magát és beteljesül. Elmondta, hogyan lett őmaga Isten eszköze Samáriában, amit történetesen Kijevnek hívnak, és Lukács Béla akadémikus református magyar ember temetése kapcsán, hogyan alakult meg a kijevi református magyar közösség, a temetés utáni húsvéton hogyan gyűlt össze 64 magyar, akiknek egy része addig azt sem tudta, hogy más magyarok is élnek ott, és él ez a kicsiny 98 főt számláló magyar református gyülekezet a 6 milliós nagy városban. Minden hónapban egyszer mind a mai napig eljár hozzájuk. Kijevben találkozott 6 éve a Krími magyarok vezetőjével, azóta oda is ellátogat minden évben és ott is él a gyülekezet. Végezetül azt kérte, hogy imádkozzunk ezekért a határainkon túl élő gyülekezetekért is rendszeresen. A szünetben a szerencsi gyülekezet asszonyai kávéval, süteménnyel kedveskedtek, majd a ricsei és révleányvári ifjak üdítették fel lelkünket zenével, énekkel és Tóth Zoltán lelkipásztor közreműködésével aki a darabot szerkesztette, mert elmondta, hogy az élet írta azt- tartottak tükröt elénk a nemzedékek közötti párbeszédről. A délelőtt utolsó előadója D.Szebik Imre Úr volt, aki az ökuneméről tartott érdekes, tartalmas előadást. Délután már a kollégiumban hallhattuk az 7

Zempléni Reformátusok Lapja

Zempléni Reformátusok Lapja IX. évf. 3.sz. 2006. Reformáció havában Zempléni Reformátusok Lapja A Zempléni Református Egyházmegye gyülekezeteinek időszakos lapja A lkotása felett kezdetben az Úr Z árszóként ily szavakat mondott:

Részletesebben

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9)

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. december XV. évfolyam 6. szám Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) Advent és a Karácsony gyönyörû fényei, az általunk is

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja

Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXIV. évf. 4. szám 2011. december Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk.,, Az uralom az o vállán, lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos,

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok SRL A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Sárospataki Református Lapok LX. évf. 4. szám 2007. december Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életet adta értünk; ezért mi is tartozunk azzal, hogy

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A 2015. Január Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A :

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A : IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2013/ II. NEGYEDÉV 48. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE A : A damaszkuszi út reménye Elérni a felnőttkort A feltámadás bizonyossága Ki méltó...? A lelkiismeret

Részletesebben

BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA

BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA XVI. évfolyam 1. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2015. húsvét Igék az ünnepre Húsvét ünnepe Krisztus mondja: Halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református Lapok LXIV. évf. 2. szám 2011. június A tiszáninneni reformátusok lapja A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben

Részletesebben

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22)

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) A Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség lapja XX. évfolyam 2. szám 2015. április 5....azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) Darmstadt Imakert 2 Magvetés Élet örök

Részletesebben

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele Én ugyan vizzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő erősebb nálamnál, akinek a saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Máté 3:11 A Pécs-Somogyi

Részletesebben

Az Őri Református Egyházközség húsvéti lapja - 2015. április

Az Őri Református Egyházközség húsvéti lapja - 2015. április Alapige: János 20,1-18 Kedves Testvéreim! ÜZENET Az Őri Református Egyházközség húsvéti lapja - 2015. április Húsvétii gondollatok Feltámadt, nincsen itt Látta az Urat Nagy szeretettel köszöntöm gyülekezeti

Részletesebben

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a}

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a} {k19935a} 1993/5 VEZÉRCIKK Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán Igenis van pünkösdi gondolatiság! Vannak olyan jóindulatú kétkedők, akik felteszik a kérdést, létezik-e ilyen egyáltalán, mert ha igen, akkor

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 24. szám. 2013. december 15. Ára 0,80 lej Áldott karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak! A boldog karácsony titka Térjetek

Részletesebben

Sárospataki Református. Lapok

Sárospataki Református. Lapok SRL Sárospataki Református A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Lapok LVIII. évf. 2. szám 2005. június Kedves Olvasó! Magyar Örökség Díjat kapott a Sárospataki Református Kollégium a magyarság

Részletesebben

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag Újfolyam 27. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december Csillag mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. (Máté 2,10) Valaki egyszer a rádióban ujjhegyre

Részletesebben

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL)

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL) evangélikus hetilap 72. évfolyam, 14. szám 2007. április 8. Húsvét ünnepe Ára: 180 Ft SEMPER REFORMANDA Itt is, másutt is azt hallom, hogy Krisztus minden igéje engem akar vigasztalni. Minden szava, tette

Részletesebben

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor.

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 2013. Szeptember...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 1,10 ÖSSZHANG A Rákoscsabai Református Egyházközség

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok S L R A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Sárospataki Református Lapok LVII. évf. 2. szám 2004. június A tartalomból: Egyházmegyéink, gyülekezeteink, intézményeink életéből Misszió Regionális

Részletesebben

Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20)

Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20) magyarországi orvosok keresztény társasága XXV. évfolyam 2 3. szám 2014. augusztus Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20) Tartalom A vezetőség munkája dr. Ujlaki

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

Áldott húsvétot és pünkösdöt kívánunk olvasóinknak!

Áldott húsvétot és pünkösdöt kívánunk olvasóinknak! Újfolyam 32. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2006. április Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta az apostoloknak, hogy Ô él, amikor megjelent elôttük, és beszélt az

Részletesebben

ADVENTKOR URAM, CSAK EGY. Talentumok HARASZTI SÁNDOR MÉCS LÁSZLÓ

ADVENTKOR URAM, CSAK EGY. Talentumok HARASZTI SÁNDOR MÉCS LÁSZLÓ HARASZTI SÁNDOR URAM, CSAK EGY VAGYOK Uram, csak egy vagyok a sok között, Ki bár rongyos ruhába öltözött, Vendégeid sorába híva lenni, Királyi nagy menyegződre menni, Szegényen bár, de úgy szeretne! Mégis

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 7. szám. 2013. április 1. Ára 0,80 lej Érdemes célt kitűzni és azért megharcolni Felújították a mezőcsávási templomot Az élőket szólítom,

Részletesebben

f Életrõl, halálról 8. oldal

f Életrõl, halálról 8. oldal evangélikus hetilap 71. évfolyam, 13. szám 2006. március 26. Böjt 4. vasárnapja (Laetare) Ára: 165 Ft»Itt kihalófélben vannak a gyülekezetek. Csupa idõs embert látni«kezdte.»nálunk, Kenyában a templomok

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRLEVÉL. Érd-parkvárosi Református Gyülekezet 2012. december SZÍVBÉLI BIZALOM

GYÜLEKEZETI HÍRLEVÉL. Érd-parkvárosi Református Gyülekezet 2012. december SZÍVBÉLI BIZALOM GYÜLEKEZETI HÍRLEVÉL Érd-parkvárosi Református Gyülekezet 2012. december --------------------------------------------------------------------- SZÍVBÉLI BIZALOM A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom,

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben