Zempléni Reformátusok Lapja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zempléni Reformátusok Lapja"

Átírás

1 X. évf. 1.sz Húsvét havában Zempléni Reformátusok Lapja A Zempléni Református Egyházmegye gyülekezeteinek időszakos lapja J öjjetek, mert megnyíltak az ég kapui, É s a hit emberei előtt feltárulnak Isten titkai. Z öldbe öltözötten ünnepel már a teremtett világ, U jjászületéseddel, Te köszöntöd-e a világ megváltóját? S iess most Hozzá, el ne késs, hisz az öröklét a tét! É letét váltságdíjul adta bűnödért a keresztfára, L elked szabadságának, vére lett drága ára. M iért félsz hozzá jobban ragaszkodni, I smereteidről mások előtt vallást tenni? I gaz, hogy Isten nem látható földi szemmel, S okan mégis megragadják Őt hitükkel. É rezd e kihívást, szívedben szülessen döntés! L etelő napjaid után jöjjön inkább a megsemmisülés? Ü res szavak maroknyi hamu felett, ez lesz a temetés? N em vonzza gondolatod az öröklét felé a Biblia? K ijelentésit évszázadok próbálták, hiteles a bizonysága! A dj esélyt magadban az Igének, vess véget a hitetlenségnek! H ol találsz Jézuson kívül még egy olyan életet, A ki Téged bűnösen is ennyire szeret! L ehajolt Hozzád erőtlenséged idején, Á tnyújtotta Neked is, tört teste kenyerét. L emosta vérének kelyhe szíved minden szennyét, T iszta lappal indított el a megszentelt, új élet felé. Ó de balga az, kinek mindez kevés, L etagadva Őt, egy dolga marad meg: az önzés. N ézz most fel testvérem, a Golgota keresztjére E zernyi szónál többet mond Jézus szenvedése, M esterünk szeretetről tartott képes beszéde. F eltámadt az Úr! E jó hírt tovább kiáltsd! É bredj bánatos lélek, az öröklét hajnalán! L egyőzte Jézus a bűnt és az örök halált, Ü nnepet szentel örömmel a megváltott világ. N incs már szívem félelmére, nézni sírom fenekére K risztussal diadal vár, mert legyőzte a halált, a feltámadás! Tartalom Az Ige mellett Virágvasárnap - Sáfrány Zoltán Nagypéntek - Hajdú Ferenc Húsvét - Dr. Kádár ferenc Gondold tovább, imádság Feltámadunk - Dr. Sándor Endre Ében Haézer - Megsegítés köve Dr. Börzsönyi József Vers: Miattam, érettem, helyettem Gönczy Benjáminné Beszámoló a Zempléni Református Egyházmegye Presbiteri Konferenciájáról Tóth Jánosné 400 éve született Ruyter admirális Virágh Sándor Meghívó - Csillagpont Gyülekezeteink életéből Sárospatak - Virágh Sándor Zalkod - Elek Gabriella Füzérradvány, Kovácsvágás - Drs. Varga Zsolt Tokaj - Dr. Boros Lászlóné Vers: Önként tette le életét Élek, mert meghaltál Sándor Levente Könyvajánló Szerkesztőségi üzenet Virágh Sándor Sárospatak Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk lapunk minden olvasójának

2 2 Zempléni Reformátusok Lapja Mt 21,1-11 Az Ige mellett A virágvasárnap üzenetével, minden esztendőben találkozunk, de vajon ki az közülünk, aki elmondhatja azt, hogy ez ünneppel kapcsolatosan már mindent tud, már mindent hallott. Olyan ez, mint amikor valaki egy magas toronyban mind feljebb és feljebb halad, és minél magasabbra jut, annál több minden tárul a szeme elé a világból, annál nagyobb összefüggésében látja az őt körülvevő tájat. Adja meg Isten, hogy ezen a mostani virágvasárnapon mi is feljebb jussunk, és megint többet, újat lássunk meg az Ő csodálatos országából. Jézus Krisztus azért vette magára embervoltunkat, azért jött közénk, hogy Isten kijelentett ígéreteit betöltse. Emlékezzünk csak, hogy amikor a Gecsemáné kertben Péter a kardjával kelt Jézus védelmére, akkor az Úr azt mondta neki: azt gondolod, nem kérhetném meg Atyámat, hogy adjon mellém most tizenkét sereg angyalnál is többet? De miképpen teljesednének be akkor az Írások Jézus egész életében figyelt arra, ami felőle megíratott, hiszen az mind Róla tett bizonyságot, és benne teljesedett be. Virágvasárnapon fontos kérdés kell, hogy legyen: vajon honnan ismerhetjük fel az eljövendő nagy királyt? Hiszen olyan sokan sorakoznak szívünk ajtaja előtt, akik csábító ígéretekkel szeretnének ott lakozást venni, de csak egy van, aki Istentől jött, aki úgy ígér, hogy valóban adni is akar, és tud. Krisztus előtt kb. 500 évvel élt egy Zakariás nevű próféta, aki különös próféciáival előre megmutatott valamit az Istentől küldött király arcából. Izráel fiai várták a Messiást, vagyis azt, aki a nép életét minden tekintetben eligazítja, Istenhez rendezi. A legégetőbb kérdésük az volt, vajon milyen lesz ez a király? Honnan fogjuk felismerni? Ha egy ismeretlenről hallunk, akaratlanul is megpróbálunk egy arcot elképzelni, hiszen így válik igazán személyessé. Az embert az arcáról lehet leginkább felismerni. Ha már itt tartunk fontos elmondani különösképpen ezekben az időkben hogy létezik ilyen is, hogy álarc. Ezt azok öltik magukra, akik szeretnének ismeretlenek maradni, akik igazi énjüket rejtegetik előttünk, vagy talán titkolnak valamit. De az álarc nem maradhat fenn örökké, előbb-utóbb lekerül, és akkor meglátszik, hogy a szelíd nem is annyira szelíd, és a nyugodt éppen, hogy indulatos De Isten azt akarja, hogy az Ő népe egyre inkább megismerje a megváltó Krisztus arcát, ezért mind többet és többet mutat meg belőle, hogy népe felkészülhessen fogadására. Jézus korában Izrael nem ismerte fel küldetését. Olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való nyáj. Lelkileg szétszóródva, hamis váradalmakat, téves elképzeléseket kergettek. Egyvalaki volt, aki képes lehetett ezt a népet önmagával, és Istennel kibékíteni: a Király, akit Isten küld. De ehhez az kell, hogy a nép felismerje, és bizalmat adjon a ennek a Királynak. Jézus egy percig sem hagyta kétségek között Izraelt, hogy ő a megígért Király, hogy Ő a Pásztor, aki hűs forráshoz, és füves legelőkre tereli nyáját, más szóval, hogy Ő az, aki képes az életet teljességében, bőségében övéinek adni. Azért, hogy könnyebben VIRÁGVASÁRNAP felismerjék jeleket és csodákat is tett. Megmutatta, hogy rajta keresztül hogyan nyúl bele Isten az emberi életbe, hogyan teremti újjá, hogyan adja vissza a megtört ember békéjét, egészségét, vagyis a teljességet. Jézus nem akarta ezt több helyen is olvassuk hogy a tanítványai felfedjék messiási mivoltát. Azt akarta, hogy a munkájáról, a szolgálatáról ismerjék fel. Máté Jézus csendessége és elrejtettsége mögött meglátta az ószövetségi próféciákat. Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el, igazán hirdeti a törvényt. Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön; tanítására várnak a szigetek. - Máté látta a megígért Szolga jeleit Jézus arcán. Érdekes, hogy Ézsaiás az eljövendő küldöttet nem királynak, hanem szolgának nevezi, aki szolgál ebben a világban, hogy a megtört emberi életet szeretetben újjáépítse. Méltósága éppen ebben a szolgálatban van. De Izrael nem elégedett meg ezzel a szolgálattal. Ők jelet akartak, mert ők csak a mindenek felett való hatalomban tudták elképzelni Istent. A jel: virágvasárnap. A nap amelyen elérkezett a pillanat, hogy Jézus megmutassa arcát, és döntés elé állítsa népét. Ezen a napon juttatta kifejezésre igényét, hogy népének királya legyen. Ez a bevonulás egyben vallomás is. Vallomás arról, hogy Krisztus másképpen képzeli a királyságot. Izrael hatalmat várt, de Jézus szolgaként jött. Zakariás próféciája az ami igazolja, hogy a szolga maga a király. Úgy vonul be Jeruzsálembe, ahogy a próféta megmondta: szelíden, szamárháton. Ez is vallomás volt Krisztus királyságáról, hiszen abban az időben a király csakis békeidőben járt szamárháton. Jézus tehát nem hatalommal, és háborúval jön. Izraelnek azonban ez a szelídség nem tetszik. Isten hiába is gyönyörködik benne, a népnek ilyen király nem kell. Inkább Barabbást választva indulnak a maguk útján, hogy harcba kezdjenek, és elvesszenek. Megszólít bennünket ez a virágvasárnapi üzenet, de vajon halljuk-e? mi a szelíd szón inkább szerencsétlen, gyönge, tehetetlen embert értünk, aki azért nem üt, mert nem tud, ezért inkább szelíd. Jézus azonban soha nem volt ilyen. Bármikor erős, és hatalmas lehetett volna, mert volt ereje Istenben, de Ő erről lemondott. Azt mondja Péternek, hogy angyalok seregét kérhetné, hogy megmentsék, de nem teszi, mert van ennél fontosabb is. Visszaüthetett volna a katonáknak, de nem tette, leszállhatott volna a keresztről, de az Atyára nézve nem tette. Az az ember szelíd, aki Isten kontrollja alatt van, és jóindulattal figyeli az embereket, aki Istenre hagyja az ítéletet a maga, és a mások ügyében. Az a szelíd aki a hatalmat, és az erőt nem veszi igénybe, mert Istenre vár. Szelíd az aki parancsolhatna, de inkább kér, aki üthetne, de nem üt, aki maga mögött érzi Isten hatalmát. Jézus Krisztus azt mondja: tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok, és alázatos szívű ÁMEN Sáfrány Zoltán, Taktaszada

3 Zempléni Reformátusok Lapja 3 Isten akarata beteljesedik Textus: Máté 27,19-30 Amikor készültem, mindegyik evangéliumból újra elolvastam az ide vonatkozó történetet. Nem mintha nem ismerném azt, hanem azért, hogy én magam is újra átéljem az eseményeket. Hogy lelkileg bele tudjak helyezkedni a történésbe, és úgy keressem Istenünk hozzánk szóló üzenetét. Az egész történetet átfogó üzenet az az evangélium, amelyet az egész világon hirdetnek ma már: úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött fi át adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az Úr Jézus Krisztus vállalta, hogy elítéljék és megöljék helyettünk. Vállalta, hogy az Atya bűneink felett kimondott ítélete beteljesedjen rajta. Mindezt azért tette, hogy az utolsó ítélet napján, amikor már Krisztus fog megítélni élőket és holtakat, szabadon megkegyelmezhessen minden bűnösnek, akik hittek és hisznek Isten Fiában, a világ Megváltójában. Jézus szenvedésének és halálának szomorú eseményeiből ez az örömüzenet ragyogja be ezt a bűntől elsötétedett világot; és ad reménységet és bizonyosságot minden istenfélő ember számára abban, hogy bűnei megbocsáttattak, és megszabadult azok büntetésétől. Mennyei Édesatyánk, aki örökkévaló szeretettel szeret minket, még a világ teremtése előtt elvégezte, hogy az Úr Jézus Krisztus szenvedése és halála árán legyen üdvösségünk, ezért minden, ami történt, az Ő akaratából, az Ő eleve elrendeléséből történt. Jézus Pilátus előtt hogyan teljesedik be Isten akarata a római helytartón keresztül? Tudjuk jól, hogy Pilátus a római birodalom helytartója volt, a megszálló és idegen hatalom képviselője és megszemélyesítője Jeruzsálemben. Ahogyan a császárt megvetették, ugyanúgy gyűlölték Pilátust is. Isten mégis fontos szerepet szánt neki Jézus szenvedéstörténetében. Tulajdonképpen ő az egyetlen, aki szeretné megmenteni Jézus életét. Az evangéliumokban, és főleg János evangéliumában többször is olvassuk, hogy ez a helytartó értetlenkedve áll a zsidó főpapokkal, vénekkel és vezetőkkel szemben, akik mind a Názáreti halálra ítélését követelik tőle, holott ő semmi bűnt nem talál benne. Sőt, ártatlanságáról meg van győződve. Isteni mivoltából és erejéből is megérezhetett valamit, s talán ezért is igyekszik többször is megmenteni Jézus életét. Saját életét és hatalmát azonban jobban félti. Így ő is bűnös Jézus kivégzésében, de ahogy meg is mondja neki Jézus, nagyobb azoknak a bűne, akik a kezére adták őt. Pilátus enged a Jézus ellen felhevített sokaságnak, mert nem szeretne zavargásokat, s még inkább nem szeretné, hogyha árulással vádolnák őt a császár előtt. Egy mosdótálat kér vízzel, megmossa kezeit, és kijelenti: ártatlan vagyok ez igaz embernek vérétől! Azután Jézust megostoroztatva kiszolgáltatta nekik. A Mindenható Isten felhasználja Pilátust és feleségét abban, hogy akarata beteljesedjen. Ahogy olvastuk, Pilátus felesége megüzeni férjének, hogy ne avatkozzon bele amaz igaz ember dolgába, mert álmában sokat szenvedett miatta. Ki más irányíthatta volna így az eseményeket, mint az Élő Isten, aki álomban is kijelenti magát az embereknek?! Pilátust pedig arra használja fel, hogy kimondassa és végrehajtassa vele az ítéletet, hogy beteljesedjen mindaz, amit Isten még a világ teremtése előtt eltervezett. Ugyanakkor rajta keresztül teszi nyilvánvalóvá elsősorban a zsidók, de másodsorban minden NAGYPÉNTEK nemzet számára, hogy ki szenved a kereszten. Pilátus kimondja az egész nép előtt: Jézus igaz ember, nem talál bűnt benne. Ártatlan. Nem méltó a halálra. Ő íratja ki bizonyságul Jézus keresztfájára három nyelven, hogy minden ember megértse: A NÁZÁRETI JÉZUS, A ZSIDÓK KIRÁLYA. Semmi áron nem hajlandó levenni ezt a feliratot a keresztről. Jézus a sokaság és a katonák előtt a gonosz eszközei is csak azt tehetik meg, amit Isten jónak lát. Sokakat megragadott az a gonosz indulat, mely Isten Fiának halálát követelte. Nem véletlenül jelenítették ezt meg még hollywoody filmekben is (Ben Húr; Narnia Krónikái). Szinte hihetetlen az az indulat, az a gonoszság, az a gúny, az a testi és lelki bántalmazás, amit az egyetlen igaz embernek (vagy azt is mondhatnám, hogy az örökkévaló Istennek) el kell szenvedni a bűnös, romlott, ördögien megszállott és önmagukból kifordult emberektől mintha az egész pokol dühét egyszerre akarnák kiadni magukból Isten Fia ellen. Rajtuk keresztül mintha a pokol tátongana, hogy magába nyelje az ártatlan vért. Azt azonban nem tudják, hogy Jézus éppen halálával arat majd győzelmet a pokol felett. Igen súlyos bűn az, amit a nép vezetői elkövetnek. Bár kétségtelenül Isten akaratát teljesítik, a bennük levő indulat mégsem Isten Lelkétől származik, hanem Isten legfőbb ellensége táplálja beléjük azt a gonoszságot, gyűlöletet és irigységet, amely még az embereket is képes Isten fia ellen lázítani, akiről egy-két napja még mindenki azt gondolta, hogy Isten prófétája. Az emberek pedig hagyják, hogy a gonosz befolyásolja őket, ezért bűnük megmarad. Sőt, elvakultságukban hátborzongató kijelentést tesznek. Amikor Pilátus ártatlannak mondja magát a kimondott ítélet után, a nép azt válaszolja: Az Ő vére mirajtunk, és a mi magzatainkon. Vajon a Mindenható Isten a mai napig Jézus vérét kéri számon a zsidó nemzeten? Saját maguk felett mondanak ítéletet, amikor az ártatlan ember vérét követelik. De bármilyen legyen is az őket vezérlő gonosz, csak azt tehetik meg, amit Isten megenged számukra. A római katonák is szó szerint azt teszik, amit már több száz évvel azelőtt a próféták előre megmondtak a messiás szenvedéséről. Bár minden gonoszság felett Isten akarata teljesült, hogy megváltást szerezzen ennek a világnak, bűnük alól semmi sem menti fel azokat, akik istentelenül cselekedtek. De hogyan teljesedik be Isten akarata a te életedben? Erre a kérdésre kellene választ adnod a Mindenhatónak. Az Úr Jézus előtted is megáll, és várja, hogy ítélkezz felette. Isten igéje elénk állítja őt, mint szenvedő, megvert, megszégyenített, kigúnyolt, halálra ítélt és mégis ártatlan és igaz embert, aki ráadásul örökkévaló Isten is egyben. Azt is tudtodra adja, hogy nem önmagáért, hanem a te bűneid büntetéséért szenved. Azt is tudtodra adja, hogy mi Isten akarata a te életedben. Hisz mindezt azért vállalta Jézus, hogy mindenki, aki hittel elfogadja áldozatát, örök életet nyerjen földi élete után a mennyei örökkévalóságban. Azért szenvedett Jézus, hogy neked ne kelljen halált szenvedned bűneid miatt. Azért vérezett, hogy te boldogan élhess már itt e földön minden rettegés és félelem nélkül, és Jézus Krisztusba vetett hited és reménységed által bátor szívvel állhass majd meg előtte az utolsó napon, amikor viszont már Ő fog ítélkezni feletted. De most még Ő áll meg előtted, és várja a te szíved döntését: Te mit mondasz róla? Kinek mondod Őt? Mi legyen a sorsa?

4 4 Zempléni Reformátusok Lapja Te ma már nem mondhatsz ítéletet felette. Nem rendelkezhetsz arról, hogy éljen-e vagy meghaljon-e. Mert Jézus feltámadt és él örökké mindannyiunk döntésétől függetlenül. De dönthetsz arról, hogy Isten örökkévaló akarata megvalósuljon-e az életedben az Úr Jézus Krisztus által. Dönthetsz arról, hogy az Úr Jézus Krisztus ott éljen-e a szívedben és az életedben, hogy életet adjon neked. Hisz Isten a kezdetektől fogva sohasem akarta az ember halálát, hanem azt, hogy megtérjen bűnös útjáról és éljen örökké. De neked is döntést kell hoznod. Neked is színt kell vallanod. Vallod-e, hogy Isten Fia helyetted, bűneid miatt szenvedett és halt meg a kereszten? Vallod-e, hogy váltsághalála nélkül te magad is a kárhozat fia lennél? Vallod-e, hogy életedben és halálodban hozzá tartozol, aki az Ő drága vére árán megváltott téged? Akarod-e, hogy életed Ő vezesse? Megvallod-e neki bűneid, és életed odateszed-e a keresztje alá, hogy rendelkezzen veled? Vállalod-e, hogy hálából Isten kegyelmes szeretetéért egész életedet neki szenteled, és mindenben az Ő akaratát keresed? Vagy engedsz azoknak a gonosz hangoknak, amelyek azt sugallják neked, hogy ne vedd ezt ilyen komolyan. Ráérsz még gondolkodni ezen. Ne dönts te még semmit. Nem kell Ő ÉL! HÚSVÉT neked semmit megbánnod, hisz jó ember vagy. Jézus már réges-régen szenvedett, meg hát oly sok mindenkiért szenvedett egyszerre ne vedd ezt annyira a lelkedre. Ha engeded, hogy a sátán elbagatellizálja Jézus szenvedését a szívedben, és életed bűneidben éled le igazi bűnbánat nélkül, és nem keresed az állandó személyes kapcsolatot az Úr Jézus Krisztussal életed minden napján, akkor te is halálos ítéletet mondasz Isten Fia felett. Ha nem kéred a te Istened, hogy Jézus érted kifolyt vérével mosson tisztára téged, akkor az érted kifolyt drága vért rajtad is számon kéri majd Mindenható Urunk. Engedd, hogy Isten gondviselő kegyelme beteljesedjen az életedben. Bűneidet megbánva és egész eddigi és ez utáni életedet hozva borulj le Megváltód előtt. Bízd életed kegyelmére, és hálából fogadj örök hűséget neki, hogy ne a halál, hanem Isten akarata szerint az örök élet legyen földi életed jutalma. Te magad is nemcsak Jézus felett, hanem önmagad élete felett is döntesz. Mit cselekedjem hát Jézussal, akit Krisztusnak hívnak? Mit cselekszel hát te Jézussal, akit Krisztusnak hívnak? Hajdú Ferenc Zemplénagárd Húsvét áldott örömüzenete ebbe a három betűbe, e rövid kiáltásba belefoglalható: Ő ÉL! Igen, Jézus Krisztus él! Hiába fogtak össze ellene a farizeusok, írástudók, a főpapok és a római rendfenntartók, hiába szövetkeztek az áruló Júdással, hiába állítottak hamis tanúkat, hiába zsarolták Poncius Pilátust ( Ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja Jn 19,12), hiába győzött a túlerő, a gúny, a gonoszság Ő ÉL! Meghalt a kereszten, levették, és a sírba tették, de hiába pecsételték le a sír száját, hiába őriztették katonákkal, legyőzte a halált, kijött sírjából, angyalok adtak hírt róla, találkozott az övéivel, mert Ő ÉL! Húsvét nagy örömhíre ez. Jézus Krisztus feltámadásával az élet győzött a halál felett. Isten életadó szeretete és igazsága nem hagyhatta, hogy Szentje rothadást lásson, hanem kihozta őt a halálból, az elmúlásból. Feltámadt a mi életünk, vígan méltó énekelnünk, Úr Krisztust dícsérnünk szól az egyik szép régi húsvéti énekünk (350. dicséret). Az ő feltámadása az élet győzelmét pecsételi meg. Erre emlékeztet a tavasz megújuló ideje is, ahogy az előbb idézett ének folytatásában látjuk: A földben minden gyökerek, Fáknak bimbói terjednek, Mezők megzöldülnek, Ég madarai zengenek, Fákon vígan énekelnek, Szárnyukon repdesnek: Minden illatozó füvek gyönyörködtetnek, Dícséretre intnek. Mert ő feltámadt igazán Az élet győzelmét az embernek is ugyanígy éreznie és hirdetnie kell, ahogy a természet is teszi. De nekünk vajon mennyit jelent a diadalmas hír: Ő ÉL? Minket vajon mennyire tud megváltoztatni, hitünkben megújítani az Úr Jézus Krisztus halálon aratott győzelme? E kérdések önvizsgálatra indítanak. Érdemes megnéznünk azt a bibliai helyet, ahol ez a rövid húsvéti bizonyságtétel Ő ÉL elhangzik: a Márk evangéliuma 16,11-ben ezt olvassuk a tanítványokról: Amikor ezek meghallották, hogy ő él, és hogy Mária látta, nem hitték el. Ugye, különös húsvéti híradás ez. Jézus feltámadt, már találkozott is Máriával és más asszonyokkal, s amikor a tanítványok veszik a jó hírt: Ő ÉL, akkor nem hiszik el. Azzal foglalkoznak, hogy ki mondta ezt a hírt, és nem magával a ténnyel. Az köti le őket, hogy találhatnának kibúvót a húsvéti hit alól: asszonyi beszédnek, fecsegésnek tartják a világot megváltoztató evangéliumot. Jaj, ez nagyon ismerős: hallgatjuk a húsvéti üzenetet, vagy egyáltalán a vasárnapi, hétköznapi igehirdetésekben az Ige megszólítását, és nem a lényegre figyelünk. Figyelünk arra, aki mondja, figyelünk a saját, megszokott kis gondolatainkra, és nem vesszük észre, hogy az életünket alapjaiban megrendítő, új pályára állító krisztusi örömhírt elengedjük a fülünk mellett és a szívünk mellett. Halljuk, hogy Ő ÉL, és közben azzal vagyunk elfoglalva, hogy mennyi bajunk, nyomorúságunk van. Ő az életre hív, mi pedig nagyon a halálban akarunk maradni. Ünnepeink közül a húsvét méri meg legjobban a hitünket. Ez a három betű a mérleg, amelyre hitünknek rá kell állnia: Ő ÉL! Hisszük-e ezt? Ő ÉL - értjük-e, hogy ennek milyen hatalmas hatással kell bírnia éltünkre nézve? Nem lehetünk tovább a halál rabjai, nem maradhatunk a lemondás, a hitetlenség, a földiekben bizakodás fogságában. Krisztus feltámadása által mi is átmehetünk a halálból az életbe, a napról-napra egzisztálásból, az Isten fiainak csodálatos szabadságába, a teljes Életbe, az üdvösség bizonyosságába. Jézus él, mi is élünk, a haláltól nem félünk (348. dicséret 2. verse). Legyen húsvétkor és az ünnep után is életünk sarokpontjává, keresztyénségünk megingathatatlan alapjává Krisztus feltámadásának örömhíre: Ő ÉL! Dr. Kádár Ferenc Sátoraljaújhely

5 Zempléni Reformátusok Lapja 5 Gondold tovább FELTÁMADUNK A napokban olvastam, majd magyaráztam a naini ifjú feltámasztásának történetét ( Lukács 7,11-17). Rácsodálkoztam, hogy a városka kapujában találkozik a halottas menet, amely utolsó útjára kíséri az ifjú halottat, és az élet menete, Jézussal az élen. A győztes ott és akkor az élet. Az Úr messiási hatalmával feltámasztja az özvegy édesanya egyetlen fi át. S a nép megdöbben és önkéntelenül is kimondja, hogy nagy próféta támadt közöttünk, és magasztalja az Istent. Ez az ifjú ekkor feltámad, de később a földi élete végén meg kell halnia. Azért ünneplünk húsvétkor - és minden vasárnap -, mert a mi Urunk Jézus Krisztus legyőzte a halált, s nekünk azt ígérte, hogy mindannyiunkat feltámaszt az örök életre. Gondold tovább tudsz-e ennek úgy örülni, mint a naini özvegy a fi a földi feltámasztásának, tudsz-e ennek az ígéretnek jobban örülni, mert mi ezzel azt is megtudjuk, hogy nem lesz vége ennek a Krisztus által adott új életnek!? Megvagyunk-e erről bizonyosodva? Tudjuk-e, hogy valóban így lesz? Korábban valaki szóban megígérte, majd a napokban kaptam néhány szerződést korábbi munkáimra, melyben ott áll, hogy ezekért mennyi összeget utalnak át a számlámra, és ezek a munkák kézzel foghatóak, szemmel láthatóak lesznek Még nincs a kezemben a munka, nem tudom milyen lesz, hogy fog kinézni, még nincs a kezemben az ellenértéke, de hiszem, hogy megvalósul, hisz valaki megígérte S már most tudok neki örülni. Jézus nekünk is megígérte, a feltámadást s erről olvasunk a Szent Írásban! Vagy egy másik példa: Valakinek kihúzzák a számait a lottón. Csak a számok egyeznek az övével, még nincs a zsebében az óriási összeg, de tudja, hogy az övé lesz, megnyerte, s az életét teljesen átalakította ez a nyeremény, s tervez, meghatározza minden pillanatát, mert hiszi, hogy az övé lesz Érzem, hogy az örök élet már e földön az enyém lett (RÉ 480/1). Így határozza meg a mi életünket is Krisztus feltámadása, ha szívből imádkozzuk: Hiszem testünk feltámadását és az örök életet. Dr. S. E. Imádkozzunk! Urunk, magasztalunk, hogy feltámadásoddal legyőzted a halált, hogy minket részesíts abban igazságban, megigazulásban, amit nekünk haláloddal szereztél. Köszönjük, hogy a Te erőd most minket is új életre támaszt fel, s a Te Feltámadásod a mi dicsőséges feltámadásunknak bizonyos záloga számunkra (Heidelbergi Káté 45. felelete nyomán). Úr Jézus Krisztus valódi öröm számunkra az az ismeret, hogy Te úgy szeretsz bennünket, amint vagyunk. Mindenható Szent Úr Isten azért esedezünk, hogy légy velünk, hogy soha ne feledjük el azt az ígéretet, hogy ahol a mi Urunk Jézus Krisztus van, egykor mi is ott leszünk, abban a világban, amit Te készítettél a Téged szeretőknek ( I.Kor.2,9). Légy velünk életünk minden napján s ne engedd, hogy elforduljunk Tőled, hanem tele legyen szívűnk, életünk azzal az örömmel, amit te készítettél nekünk a Jézus Krisztus által. Úr Jézus Krisztus erősíts minket Szent Lelked által, hogy mindazt, ami nekünk örömöt és boldogságot jelent már itt ezen a földön, s egykor odaát, meg tudjuk ismertetni másokkal is, s legyünk képesek arra, amire minket kértél, sőt, amit nekünk parancsba adtál, hogy tegyünk tanítványokká minden népeket. Mi legelőször azért esedezünk, hogy fi aink és leányaink, unokáink és házastársunk legyen a Te gyermeked. Segíts, hogy feltámadásod örömét, a halál fölötti győzelem igazi örömét ne zárjuk magunkba egy pillanatra sem, hanem ezt az örömöt meg tudjuk tapasztaltatni másokkal is szavaikkal és tetteinkkel, úgy is, hogy látván jó cselekedeteinket mások is dicsőítsék a mi mennyei Atyánkat! Ámen. Vámosújfalu, 2007 március 13-án SDG. Dr. S. E.

6 6 Zempléni Reformátusok Lapja ÉBEN HAÉZER = A MEGSEGÍTÉS KÖVE Egyházmegyei lapunk a Zempléni Reformátusok Lapja 10. évéhez közeledik. Amint egykor Sámuel emlékezetül egy követ állított fel, amelyiknek a megsegítés köve nevet adta, mi is az évfordulóhoz érkezve Isten megsegítő jóságáról emlékezhetünk meg. E rövid vagy hosszú tíz esztendő alatt sok minden megváltozott. A lelkesedéssel kezdő főszerkesztő, az egykori vajdácskai lelkipásztor, Balázsi Zoltán már több éve a dunántúli szekszárdi gyülekezet lelkipásztora. Mint egyházmegyénk akkori sajtóügyi előadója szorgalmazta és mások segítségével meg is valósította az egyházmegyei lap elindítását karácsonyán vehettük kezünkbe az első számot. Istenünk megsegített bennünket abban is, hogy a főszerkesztő távozása után lett új főszerkesztő Dr. Sándor Endre személyében, Baksy János pedig töretlenül végzi odaadóan a szerkesztés munkáját. Így mind máig évente általában négy számmal gyarapodik újságunk. Köszönettel tartozunk azoknak, akik kitartó munkatársak a lap szerkesztésében, és azoknak, akik írásaikkal gazdagították, tartalmassá tették lapunkat. Köszönjük Urunk segítségét abban is, ha a lap írásai lelki épülésül szolgálhattak, csüggedésben vigasztalhattak, gyermekeknek hasznos és érdekes feladatokat adhattak, egyik gyülekezet örömét, hálaadó ünnepének hírét eljuttathatták a többi gyülekezethez. Ebben az esztendőben református egyházunk külön fi gyelmet kíván szentelni a közösség kérdésének. Különböző rendezvényeken kerül szóba, hogy hogyan is épül közösség, milyen közösségeink vannak, mit kell tennünk a közösségekért. Lapunk is egy eszköze a közösség építésének, hozzájárulhat a gyülekezetek közösségének formálódásához. Több helyen egy-egy gyülekezet is arra törekedett az utóbbi esztendőkben, hogy egy gyülekezeten belül is legyen egy kis jó hírt, evangéliumot vivő újság, amely eljut a gyülekezet minden tagjához. Még ha nem is nagy városban élünk, akkor is keveset tudunk egymásról, és a nagyon elfoglaltak vagy kicsit közömbösek a gyülekezet életéről is. Ha ilyen kis újságokkal hírt adhatunk egymásnak, talán nagyobb bizalommal is tudunk lenni egymás iránt. Ha pedig nemcsak magunkról, hanem Isten köztünk és velünk való csodálatos munkájáról adhatunk hírt, akkor arra a közösségre ébredhetünk rá, amelyet Urunk munkál számunkra. A közösség így már testvéri közösség. Ha lapjaink szolgálhatták ezt a célt, akkor boldogan vallhatjuk és énekelhetjük a zsoltárral: mily jó és mily nagy gyönyörűség az atyafi ak közt az egyenesség. És várhatjuk az ígéret beteljesedését: oda küld áldást az Úr! Legyen Urunk áldása lapunk további számain! Dr. Börzsönyi József Szerencs Gönczy Benjáminné: Miattam, érettem, helyettem Befejeződött az utolsó vacsora S elindult Jézus ki a Getsemánéba. Mögötte van a 11 tanítvány, Csak egy hiányzik, az áruló, hitvány. Érzi, hogy nem soká ütni fog az óra. Arcán már szinte ég az áruló csókja. Egykor angyal adta hírül születését, Most angyal veszi el a halálfélelmét. Körülveszi a sok fegyveres katona. Úgy törnek rá, mint valami rablóra. Majd kilép közülük a tanítvány Júdás, Arcára leheli az árulás csókját. Péter kardot ragad, de Ő leintette, Mondván neki, tedd a fegyvered helyére. S kezdé üríteni a keserű pohárt, Fizetni érettünk, bűnösökért az árt. Következik rá egy borzalmas éjszaka. Testét korbács, lelkét marja a gúny szava. De ami szívének tán legjobban fáj, Megtagadja egyik kedves tanítványa. Pilátushoz viszik, aki kezét mossa. Ártatlan ez ember, mutatott Jézusra. De azok vádolják aljas hazugsággal, Majd őrült Feszítsd meg -ben törnek ki mindnyájan. De Jézus csak hallgat, nem felel semmire. Pedig óh szörnyűség, mit vetnek szemére! Fülében ott cseng még a nem régi Hozsánna! S tán egyazon tömeg Feszítsd meg kiáltása. Majd nehéz keresztet tesznek a vállára. Viszi roskadozva fel a Golgotára. Felfeszítik rája, hull alá a vére, Gyötrődve sóhajt fel Atyjához az égre. Atyám, bocsásd meg e bűnt az embereknek, Mert nem tudják ők most, hogy mit cselekesznek. Majd pedig később, hogy elvégeztetett! S ezzel a Megváltó Krisztus kiszenvedett. Testvér, bűneinknek rút fertelmessége, Melyre már kevés volt bakok, bikák vére Szerezte Jézusnak e borzalmas halált, Hogy üdvözülhessünk, így fizette az árt. Ártatlan halála, vére kiömlése, Nem bosszúért kiált ellenünk az égre, De örök életet biztosít azoknak, Kik keresztje alatt Vele találkoznak. Aki vágyakozik Isten kegyelmére, Bizalommal nézzen Jézus keresztjére. Bánja meg bűneit, kezdjen új életet, S Isten közli vele az áldott kegyelmet. De hogyha nem rendít megtérésre téged E véres áldozat, e szörnyű nagypéntek, Akkor óh testvérem el nem kerülheted Az ítéletet, mit reád mér Istened.

7 Zempléni Reformátusok Lapja Beszámoló a Zempléni Református Egyházmegye Presbiteri Konferenciájáról Megtartó Istenünk kegyelmének legyen hála a Tiszacsermelyi Református Gyülekezet presbitereként ismét részt vehettem a Szerencsen március 2. és 4. között megrendezett konferencián. Jó volt újra találkozni a régi kedves testvérekkel és jó volt újakkal megismerkedni. A kollégiumban történt elhelyezkedés és a regisztráció után Dr. Börzsönyi József esperes Úr köszöntötte a megjelenteket és kérte fel D. Szabó Dániel Urat az Országos Presbiteri Szövetség elnökét mindnyájunk kedves, szeretett Dani bácsiját, a nyitó áhítat megtartására. Ézsaiás 54:1-4 alapján erősítette hitünket és hívta fel figyelmünket arra, hogy ez a böjti időszak a bűnbánat ideje, alkalmas idő meglátni és bevallani a mindenség Urának, hogy elfelejtettük azt a sok áldást amely népünket, nemzetünket megtartotta, építette, gazdagította és amely ma is árad reánk. Engedjetek az én újra kezdésemnek, mondja az Úr, szélesítsétek ki a teret saját környezetetekben. El kell hinnünk, hogy ha a gyökér szent, a belőle sarjadó ágak is azok lesznek, ha ez most még nem látszik, akkor is. Tudjuk alázattal így kérni Istenünket: Uram, ami tőled való az maradjon meg és az menjen tovább. Konferenciánk témája : Keresztyén hitünk közösség teremtő ereje négy részre tagolva. Az első rész: A nemzedékek között Dr. Lázár Imre tanár úr előadása hangzott el. Számomra előadásának lényege a missziós lélek fontossága és az, hogy a Szentlélek csak akkor tud lelkünkig érni, ha lélek szerint is ott vagyunk az istentiszteleten. Sajnos az előadás elhúzódása miatt Zán Fábián Sándor, aki Kárpátaljáról érkezett és fő témánkon belül a Határon innen és túl címet kapta előadása megtartására, nagyon röviden tudott szólni. Ám annál fontosabbak voltak az alábbi szavai: Nem a vallás üdvözít, hanem egyedül a Jézus Krisztusba vetett hit Isten kegyelme által. A református közösségben az embernek hálásnak kell lennie. Igaz ugyan, hogy egy ellélektelenedett, globalizált világban őrlődünk, de van a kezünkben iránytű, a Biblia. Mi a hit? Szívbéli bizodalom! Közösség csak ott van, ahol az emberek élő hit -közösségben élnek Krisztussal hit által. Akik Krisztusban vannak, azok vannak egymással is közösségben. A közösségnek támadója van, ahol nincs ott nincs élő közösség, csak templomba járó emberek, akiket hagynak kihalni. A református hit védőbástyája az embernek magyarságunknak, nemzetünknek! Padsoraink szíveink engedetlensége miatt üresek! Elérkezett az esti evangelizáció időpontja, amelyre a szerencsi templomban került sor. Pocsai Vince beregszászi lelkipásztor Jn 5:1-9 versei alapján hirdette a szabadítás, a gyógyulás lehetőségét számunkra. Ez a 38 éve beteg ember ott a Bethesda tavánál hitt és teljesen meggyógyult. Nem kérdezett, nem kételkedett, hitt és engedelmeskedett. Ezt kell tennünk nekünk is hinni és engedelmeskedni teljes szívvel. A kollégiumba visszatérve a vacsora elfogyasztása után még sokáig beszélgettünk és a helyi gyülekezet tagjaival énekekkel dicsértük megtartó Urunkat. Szombat délelőtt a megnövekedett létszám miatt a templomban zajlott a program. A reggeli áhítaton Tóthné Orosz Ildikó révleányvári lelkipásztornő János 1 levele 1:1-7 versei alapján szólt közöttünk közösségről, feladatról, biztonságról. Közösségünk van Istennel, amely közösség biztonságot nyújt, általa egymással és ebben a közösségben feladatunk van. Az ének tanulás következett - ez a mindannyiunk által szeretett, hagyományos program - Virágh Sándor sárospataki lelkipásztorral, ez éven a 46.zsoltárról hallottunk és tanultuk meg szépen énekelni. Elmondta, hogy azért éppen ezt a zsoltárt választotta, mert 400 éve született Ruyter admirális, s a felszabadított gályarabok közeledve a holland hajóhoz, ezt a zsoltárt énekelték. A nemzetek között alcímmel hallhattuk Pocsai Vince lelkipásztor szavait: az ApCsel 1:6-9 missziói parancsa nemcsak az akkori, hanem a mai és holnapi tanítványokra is vonatkozik. Legyetek tanúim Jeruzsálemben a saját háztartásotokban, barátaitok között és Júdeában a tágabb közösségben nemcsak a saját gyülekezetetekben, hanem tovább Szerencsen, az egész Zemplén megyében. Sőt Samáriában még az ellenség földjén is ahol veszélybe kerülhettek kis számotok és az ellenség nagy száma miatt. Isten ígéje az a szabad ige, amit nem lehet sem helyhez, sem időhöz kötni, mert 2000 év múlva is igazolja magát és beteljesül. Elmondta, hogyan lett őmaga Isten eszköze Samáriában, amit történetesen Kijevnek hívnak, és Lukács Béla akadémikus református magyar ember temetése kapcsán, hogyan alakult meg a kijevi református magyar közösség, a temetés utáni húsvéton hogyan gyűlt össze 64 magyar, akiknek egy része addig azt sem tudta, hogy más magyarok is élnek ott, és él ez a kicsiny 98 főt számláló magyar református gyülekezet a 6 milliós nagy városban. Minden hónapban egyszer mind a mai napig eljár hozzájuk. Kijevben találkozott 6 éve a Krími magyarok vezetőjével, azóta oda is ellátogat minden évben és ott is él a gyülekezet. Végezetül azt kérte, hogy imádkozzunk ezekért a határainkon túl élő gyülekezetekért is rendszeresen. A szünetben a szerencsi gyülekezet asszonyai kávéval, süteménnyel kedveskedtek, majd a ricsei és révleányvári ifjak üdítették fel lelkünket zenével, énekkel és Tóth Zoltán lelkipásztor közreműködésével aki a darabot szerkesztette, mert elmondta, hogy az élet írta azt- tartottak tükröt elénk a nemzedékek közötti párbeszédről. A délelőtt utolsó előadója D.Szebik Imre Úr volt, aki az ökuneméről tartott érdekes, tartalmas előadást. Délután már a kollégiumban hallhattuk az 7

8 8 Zempléni Reformátusok Lapja Etnikumok között címmel Csonka József és felesége előadását és bizonyságtételét, ők a Hosszúpályi Cigánymisszió vezetői, maguk is cigány származásúak. Énekeik által ízelítőt kaphattunk arról, hogy másként is lehet Istent dícsérni, nemcsak a jól ismert énekeinkkel. Az esti templomi áhítaton Pocsai Vince befejezte az előző este is hallott Bethesda tavi példázatot a Jn.5: verseivel. A példázatbeli ember hálás volt Jézusnak és szót fogadott, de szombat volt. Mi vajon a testi bajainkat meggyógyító orvosban látjuk-e Isten eszközét és ha másért nem, hát ezért szót fogadunk-e? Nem, mert betegségeinket kiváltó, súlyosbító szokásaink fontosabbak, bár az orvos elmondta, mit ne tegyünk, hogyan nem szabad, hogy rosszabbra ne forduljon életünk. A példázatbeli embert nem érdekelte, mit nem szabad szombaton, mert meggyógyult és hálás volt. Jézus a templomban ezt mondta neki: Íme, meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Nekünk vajon már hányszor mondta hiába, itt az idő, hogy meghalljuk és megtartsuk, mert Ma még lehet, ma még szabad borulj le a kereszt alatt. Ne késlekedj,ne várj tovább, ma kérdd Atyád bocsánatát. Másnap a reggeli imaközösségben közösen és egyen-egyenként szólhattunk mennyei Atyánkhoz, a templomi Istentisztelet keretében pedig hivatalosak voltunk a szent vendégségbe, az Úrvacsorai közösségbe. Természetesen ez a kis beszámoló csak szerény részlete az elhangzottaknak, a sok-sok áldásnak, tanításnak, a csoportos beszélgetéseknek. Isten segítségében bízom, hogy eszközként használ engem is, ezáltal is, és jövőre talán olyan testvér is lesz Szerencsen, akit e sorok is segítettek az indulásban, mert a munka sok, a munkás oly kevés. Engedtessék meg számomra, hogy minden résztvevő nevében Isten gazdag áldását és megtartó kegyelmét kérjem a konferencia szervezőinek, előadóinak életére, munkájára, családjára csakúgy, mint a szorgos kezekkel ellátásunkról gondoskodókra. Tóth Jánosné presbiter Tiszacsermely 400 éve születet Ruyter Mihály admirális, a gályarabok szabadítója Immár 331 esztendő telt el azóta, hogy a pozsonyi vérbíróság koncepciós perében kollektív bűnösség alapján életfogytiglan gályarabságra ítélt, és a két éves sínylődésben még életben maradt prédikátorok megszabadulhattak. Majdcsak egy éves humanitárius és diplomáciai szabadítási kísérlet bekoronázása volt az 1676 február 11-én véghezvitt fejenkénti 100 aranytallér váltságdíjfizetés és a Holland hajón való biztonságos elhelyezés. A nagy napról Otrokócsi Fóris Ferenc visszaemlékezésében ezt írja: rólunk délután két óra körül leszedték a bilincseket, majd a gályák vezetőségének hivatalos szobájába hívtak, s ott neveinket a gályarabok ama névjegyzékéből, amely könyvet méltán a halál könyvének nevezhetünk, amelybe korábban nagy rettegések közepette minden reményünk elvesztésével beírták neveinket, azokat most onnan törölték. Néhány órát várnunk kellet, mert a jezsuiták azt megakadályozták, hogy a szárazra léphessünk, így az admirális által elénk küldött csónakokkal vittek minket a holland hajóhadhoz. Westhovius Tódor és Viret Egyed, a hollandi hajóhad lelkipásztorai jöttek elénk. Beszállva a csónakokba, hálaadó öröménekekkel az ajkunkon mentünk, mintegy álomban az admirális hajójára, aki övéivel együtt kimondhatatlan örömmel és szeretettel fogadott minket. Ruyter Mihály főadmirális, e nagyméltóságú férfiú is a szeretetnek legnagyobb kifejezésével fogadott, s aztán a többi vezérek és kapitányok, akikhez szállásra kiosztattunk, az admirális urakkal együtt, az egész hat hét alatt, míg velük társalkodtunk, a legnagyobb kedvességgel és előzékenységgel fogadtak, kegyesen védő szárnyaik alá vettek, a hosszas nyomorgatásban legyengülteket a legnagyobb bőkezűséggel táplálták asztalaik mellett. Welz György pedig tisztességes ruháról gondoskodott számunkra. Miután Ruyter Mihály Isten segítségével szabadságunkat visszaadta, elhatározta, hogy gondoskodik tengeri úton való biztos helyre szállításunkról, mivel a jezsuiták ellenünk való gyűlölete miatt a szárazföldi út éppen nem volt biztos. Március 25-én elegendő élelemmel és útravalóval felszerelve egy angol hajón helyezett el minket, mert őt a szövetséges hatalmak ott maradásra késztették. Április 3- án futottunk ki a kikötőből és sok vihartól hányatva 24-én érkeztünk meg Velencébe, ahol a város előkelői és Jézus Krisztusban testvéreink kibeszélhetetlen örömmel fogadtak bennünket. Innen mentünk Páduán, Veronán át Ravennába. Megtapasztaltuk, hogy akik Isten Igéjét magukban hordozzák, azok elibünk jöttek, s még a kis falusi leánykák is csillagokig emelt pálmákkal dicséreteket zengedeztek Istennek, hogy saját szemükkel láthatják Istennek szolgáit, akikért oly hosszú idő óta könyörögtek, hogy a Fenevad zsarnokságából végre megszabadultak. Különös, mintha Ruyter admirális földi küldetése is e nemes tett lett volna, mert április 29-én, az egy héttel előtte Szicília partjai mellett dúló tengeri ütközetben ágyúgolyótól szerzett sebeinek elfertőződése következtében hitvalló lelke hazatért az Örökkévalóságba. Isten a következő életúton vezette őt végig március 24-én született egyszerű zeelandi tengerész családba, és még születése napján megkeresztelték. A tizenegy gyermekes családban ő a negyedik, neve ekkor még Michiel Adriaenszon volt. Tizenegy éves korában vitorlamester tanonc lett, 18 éves korában szárazföldi tüzérnek jelentkezett a hadseregbe,

9 Zempléni Reformátusok Lapja ahonnan néhány hónap múlva visszatért a tengerre. Szorgalma és tehetsége folytán egyre előrébb jutott a ranglétrán, a vitorlamesteri beosztásból hamarosan első tiszt és kereskedelmi hajó kapitány lett. 33 évesen ellentengernagyi rangot kap, és egy kisebb flottát bíznak rá. Tizenöt szolgálati év múltán 1665-ben Hollandia altengernagyává nevezik ki, 1773-tól pedig az egész Holland flotta parancsnoka. A de Ruyter nevet 1663-tól használta, anyai nagyapja emlékét őrizve, aki ruiter lovaskatona volt a hadseregben. Ő pedig a tenger lovasaként aratta világraszóló győzelmeit. Történelmi tény, hogy az angol flottát egyedül ő volt képes legyőzni, vagy kordában tartani. Egyszer még zászlóshajójukat a Royal Charlest is foglyul ejtette. Meglepő stratégiai lépéseket alkalmazva szerzett érdemeket a tengeri csatákban, ám helyzetfelismerő tehetsége nyomán, ha úgy ítélte meg, hogy nem tudnak győzni, akkor a vakmerőség helyett a biztonságos visszavonulást, az élet és vagyonmentést művelte mesterfokon. Hűséges, mélyen hívő tagja volt református egyházának. Nem szerette a vallási civakodást és türelmetlenséget. Nagyra becsülte a flotta lelkészeit, szerette 9 a békességet. Veje is lelkész volt. Egy hollandiai politikai ügyben, amikor hamis vádakkal ítéltek el egy vezető embert, ő kiállt mellette, amin sokan csodálkoztak, hogy nem félti karrierjét? Ő így válaszolt. Azon esetben, ha itt a hazában olyan a helyzet, hogy az igazságot nem lehet kimondani, akkor szánalmasan, nyomorúságosan érzem magam. Mindamellett én mégis kimondom, amíg csak a szemem le nem hunyom. Mindenkor személyes érdekei elé tudta helyezni az ország érdekeit, hírnév, dicsőségvágy, a közvélemény szava nem befolyásolta, olcsó népszerűségre nem törekedett. Hét háborúban, több, mint negyven összecsapásban, és tizenöt nagy ütközetben vett részt. Amikor Messinából a holttestét haza szállító hajó a francia partoknál haladt el, még az ellenséges erődök és kikötők hajói is díszlövésekkel tisztelegtek a nagytekintélyű admirális előtt. Amszterdamban a koronázó újtemplomban helyezték nyugalomra. Nevét, emlékezetét mind Hollandiában, mind Magyarországon tisztelettel őrzik. Tizenhárom nemzedék után ma is van leszármazottai közt tengerészkapitány Fritz de Ruyter de Wildt személyében, aki a 325. évfordulón meglátogatta a magyarországi emlékhelyeket és a gályarabok egykori iskoláit. A Magyarországi Református Egyház részére ajándékozott egy ezüst kulcsot, ami nyitja a sírboltot. Emléke előtt tisztelegve, buzdítsa életpéldája a ma élőket az igazságtalanság bilincseinek levételére, református hitünk és szülőhazánk hű szolgálatára. Ruyter admirális e sorokat jegyezte fel a hajónaplóba a szabadítást követően: Sok győzelmet vívtam életemben minden rendű ellenségeim felett, de ez az én legfényesebb diadalom, mellyel Krisztusnak ártatlan szolgáit az elviselhetetlen terhek alól kiszabadítottam. Virágh Sándor Sárospatak CSILLAGPONT Református Ifjúsági Találkozó 2007 július SÁROSPATAK Szeretettel hívjuk fel egyházmegyénk ifjúságának figyelmét, hogy nyáron itt Tiszáninnen, Sárospatakon lesz a Csillagpont találkozó. A Camping területén lebonyolításra kerülő nagyszabású programsorozaton természetesen lakóként is részt lehet venni, de lehetőség lesz a programokba bejáró módon is becsatlakozni. A lényeg: jöjjetek és hívogassatok, hogy a legemlékezetesebb és legjobb találkozó jöhessen létre. A csillag.reformatus.hu weboldalon információkat lehet folyamatosan szerezni a szervezés állásáról, és úgy hírlik hamarosan kész lesz a teljes program. Gazdag lelki töltekezési lehetőségekkel, előadásokkal, zenei eseményekkel készül a rendezőség az ifjúságot megerősíteni a Jézus Krisztusban való áldott életre. Különleges részét képezi az eseménynek a július 19-én csütörtökön 18 órakor kezdődő felvonulás, városi zarándokmenet, melyre minden érdeklődőt szeretettel meghívunk. A pünkösdi lapszámban részletes információkkal is szolgálunk a Csillagpont találkozóról, kérjük kísérjék majd figyelemmel.

10 Zempléni Reformátusok Lapja 10 Gyülekezeteink életéből Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből Január 1. Esztendőáldás Az Önkormányzati választáskor közbizalmat nyert új városi elöljárók fontosnak tartják Sárospatak lelki arculatának kifejeződését is. A meglévő augusztusi városi kenyéráldás szokása mellé az új esztendőbe való átlépéskor megszervezték az újéváldást. A harangszó és himnusz elhangzása után a keresztyén egyházak lelkipásztorai imádsággal, áldással szolgáltak, s ezt követte Dr Hörcsik Richárd polgármesteri köszöntője. Az első alkalmon kb. ezer együtt ünneplő polgár élte meg így az összetartozását. A református gyülekezet pedig hagyományai szerint újesztendő napján az Istentiszteleten főgondnoki beszámolóval, s azt követően presbiteri fogadással, köszöntésekkel vitte végbe e jeles napot. Január 21. Ökumenikus imaesték Megteltek a templomok Sárospatakon Januárban az ökumenikus imaesték alkalmain, amikor Végardótól Bodroghalászig öt templomban látogatták meg egymást a hívek, és voltak részesei a közös lelkipásztori szolgálatnak. Megismerhette a gyülekezet az új római katolikus plébánost Kecskés Attilát, aki Sátoraljaújhely szülötte, és Egerből, a papi szemináriumból kerül új szolgálati helyére. Sárospatakon idén a szent Erzsébet év lebonyolítása és a vele járó fizikai és lelki építkezések elvégzése terhe hárul rá. Szép példája volt az ökumenikus szolgálatnak a bodrogközi lelkipásztorok szervezésében Ricsén végbement alkalom, ahol a sárospatakiak szent Erzsébet életéről való előadására és zenés szolgálatára került sor a Művelődési Házat teljesen megtöltő környékbeli érdeklődők előtt. Január 23. Transzplantáció imádságháttérrel Megdöbbentő orvosi diagnózissal tért haza a múlt év végén egy sárospataki családanya. Ha sürgősen nem végeznek rajta veseátültetést, vége az életének. Az első csoda ott kezdődött, hogy százezres mintát megvizsgálva, a tulajdon férje bizonyult a legalkalmasabb donornak, aki szeretettel adományozta oda veséjét párjának. A műtét kezdetével egy időben a gyülekezet tagjai összegyűltek a templomban és buzgó könyörgéssel, imádságos háttérrel kísérték az orvosok munkáját. A műtét sikerült, ám hosszú ideig izgalom még utána az új szerv működésének ellenőrzése és a szervkilökődés megakadályozása. Hála Istennek a családi szeretet, az orvosi tudás, és a munkálkodó hit együttműködése áldásaként mostanra már hazatért otthonába a házaspár. Hálát adunk Istennek a megtartatásért, legyen példájuk bátorítás mindenki számára. Február 6. Segítő szolgálat A téli hónapokban Sárospatakon a családsegítő központ irányításával történik a hajléktalanok segítése. Az egyházak is kiveszik részüket a támogató munkából, alkalmanként 25 adag meleg, vagy hideg étkezés biztosításával, ruhaadománnyal. Február 17. Reformátusok jótékonysági bálja Farsang idején immár 9. alkalommal került sor a jótékonysági bál megrendezésére Sárospatakon. A műsorban felléptek a református általános iskolások jelmezes tánccal, Nezáczkyné Tótin Erika tanárnő és a tanító nénik betanításával. A konfirmandusok Váradi Zoltán hegedűvirtuóz játéka alatt, melyet Bundzik Tímea kísért, fejjel lefelé öltözötten kézen járva pantomimoztak. A presbiterek Jézus Krisztus jó vitézeiként katonai tiszteletadással fogadták városunk vezetőit, és egy szál virággal ajándékozták meg a jelenlévő hölgyeket. A református

11 Zempléni Reformátusok Lapja 11 énekkar tagjai az idén a Muzsika hangja című zenés filmből mutattak be részleteket, magyarosított formában nagy sikerrel, megtoldva a pataki menyecskék énekével és a pataki legények bordalával. Az est sztárvendége a Szegedről érkezett világbajnok koreografikus táncegyüttes volt Dr. Inczédy Anita vezetésével. A Farkas Ferenc Művészeti Iskola tanárai idén is élő zenei kísérettel segítették műsorunkat. Köszönetet mondunk e helyen is az alkalmat támogató tombolatárgy felajánlóknak, Boros Ernőnek és munkatársainak a 450 főre készített vacsora színvonalas lebonyolításáért, Dr. Téglás Istvánnak a katonai ruházat összegyűjtéséért, Az Interspan vállalatnak asztallapok adományozásáért, és a nőszövetség tagjainak a szervezés, lebonyolítás munkájának vállalásáért. Március 2. Nők világ imanapja Idén is megrendezésre került Sárospatakon a nők világ imanapi alkalma, ökumenikus formában. Paraguay asszonyai állították össze az imanap tartalmi részét, melyből életmódjukat, sorskérdéseiket is megismerhették a résztvevők a velük való imádságos közösségvállalás közepette. A Lorántffy teremben összegyűlt asszonyok az imafüzet segítségével valamennyien kivették részüket a szolgálatból. Az együttlét áldását tea és sütemény melletti beszélgetés teljesítette ki. Március 11. Új cserkészek fogadalomtétele Hét új cserkész tett fogadalmat a nemzeti ünnep közelségében a sárospataki 763. sz. Sztárai Mihály cserkészcsapatban. A felkészülést a cserkészpróbák megtétele zárta, és így nincs akadálya, hogy cserkészként tettrekészségre nevelődjenek Isten, haza és embertárs szolgálatában. A gyülekezeti Istentisztelet keretében megtartott ünnepély után a nőszövetség tagjai szeretetvendégséggel kedveskedtek a csapatnak. Március 12. Mészáros Ildikó, a lelkészi hivatal munkatársa a gyülekezeti hirdetőn hétről hétre frissített lelki üzenet rovattal ajándékozza meg az utca emberét. Imádságot és lelkileg építő gondolatokat olvashatnak azok, akik a szép természeti képek láttán megállnak, és érdeklődéssel tekintenek a jó hírre. Március A 72 óra kompromisszumok nélkül címmel meghirdetett országos ifjúsági akcióban a sárospatakiak is részt vettek Dér Gábor beosztott lelkipásztor vezetésével. A református és katolikus ifi összehangolta tevékenységét, meglátogatták az idősek otthona lakóit, közhasznú munkában vettek részt és felkeresték a hajléktalanokat. A kezdeményezés célja, hogy a keresztyén fiatalok merjenek a jótékonyság mellé állni, és megjelenítsék környezetükben szolgálattevő tettrekészségüket, hogy ezek a mai fiatalok ilyenek is tudnak lenni. Április 1. Zenés istentisztelet az orgonáért. Virágvasárnap száz tagú kórus hangja tölti meg a sárospataki templomot. Tiszaújvárosból a Református Énekkar, és Sárospatakról a Művelődés Háza Kórusa valamint a Református Templom Énekkara együttműködésével kerül sor a közös éneklésre, amely a vasárnap délelőtt 10 órai Istentiszteletet gazdagítja. Jelenlétével tiszteli meg az alkalmat Gárdonyi Zsolt orgonaművész-zeneszerző, akinek két műve is elhangzik. Az eseményt kiállítás megnyitó követi, Zajácz Tamás bőrműves alkotásaiból készült tavaszi tárlatot láthatnak a templomi Galériában az érdeklődők. Virágh Sándor Sárospatak Nincs bár ezüstünk, aranyunk, nem panaszoljuk, hiszen így jó. Az ÚRBAN gazdagok vagyunk, s Vele: sokakat gazdagítók. (Füle Lajos) Örvendetes eseményről számolhatok be, mely a Zalkodi Református Egyházközség életében történt, melyért mindenekelőtt a Mindenható Úr Istennek mondunk köszönetet és adunk hálát. Kicsiny gyülekezetünk a Vissi Református Egyházközség fíliája, mely pár, de annál lelkesebb főből áll. Önálló ingatlannal nem rendelkezik, ez idáig is a falu vezetőségének hála, hogy volt hely a Polgármesteri Hivatalban, ahol vasárnapról-vasárnapra, ünnepnapról-ünnepnapra egybegyülekezhettünk istentiszteletre. Ezen 2007-es esztendő változást hozott a kicsiny gyülekezetünk életében: Szendi István polgármester úr és kedves felesége, valamint hűséges csapata jóvoltából Ökumenikus Imaterem kialakítására került sor a Zalkodi Önkormányzat egyik épületében, melyet közösen használhat mindhárom felekezet (római és görög katolikus, valamint református). Immáron méltó helyen és méltó környezetben tarthatjuk meg istentiszteleti alkalmainkat minden vasárnap délutánján együtt a református, római és görög testvérekkel egyetemben a 133. zsoltár szellemében: Ímé mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak! Mint a drága olaj a fejen, amely aláfoly a szakállon, az Áron szakállán, amely lefoly köntöse peremére. Mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyeire. Csak oda küld áldást az Úr és életet örökké! Mindezekért a Mindenható Úrnak adunk hálát. Soli Deo Glória. Elek Gabriella Kenézlő-Viss-Zalkod

12 Zempléni Reformátusok Lapja 12 Templom felújítások Füzérradványban és Kovácsvágáson Mily kedvesek a te hajlékaid, ó Seregek Ura! mondja a 84. zsoltár szerzője. A Seregek Urának hajlékai kedvesek a Zemplénben élő füzérradványi és kovácsvágási gyülekezeteknek is. A mintegy 70 fős füzérradványi gyülekezet azzal mutatta meg az Isten háza iránti szeretetét, hogy templomának száz éves tornyát melyben hajdanán toronyóra mutatta az időt - kívülről és belülről is felújította és az elődök iránti tiszteletből modern toronyórát készíttetett. A beruházás értéke forint. Külső segítségként, 1,5 millió forint építési segélyt kaptunk, a különbözetet részben a helyben élő gyülekezet gazdálkodta ki, részben pedig a Füzérradványból elszármazottak testvéri segítsége fedezte. Ezúton köszönjük meg a támogatásokat. A munkálatokat a gyülekezet gondnoka, Hörcsik László kezdeményezte és szervezte meg, azok minden részletével együtt. Nagyobb erőfeszítéseket igényelt a 170 fős kovácsvágási gyülekezet 200 éves műemlék temploma tetőszerkezetének és külső falazatának felújítása. Számtalan próbálkozás után, a tetőszerkezet felújítására a Nemzeti Kulturális Alapprogram pályázatán nyertünk 5 millió forintot. Az önrész fedezésére és a falazat felújítására 4 millió forintot kaptunk a Tiszáninneni Egyházkerülettől. A nem kevés járulékos költségeket (tervrajzok elkészíttetése, műszaki ellenőr díja, pályázatok költségei, stb.) a gyülekezet saját erőből fedezte. Híradásunkban is megköszöntjük az Egyházkerület támogatását. A pályázatok beadásával és a beruházás lebonyolításával kapcsolatos megannyi teendőt Sándor Endre, községünk polgármestere, gyülekezetünk presbitere végezte, időt nem kímélő áldozatos munkával. Így áldotta meg Isten 2006-ban az Ő házát szerető füzérradványi és kovácsvágási népét. Egyedül Övé a dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás. Drs Varga Zsolt Kovácsvágás-Füzérradvány Sándor Levente: Önként tette le életét Jézus önként tette le életét, Hogy megváltást hozzon és reményt. Önként tette, hogy megváltson, A bűn alvásából felrázzon. De miután megjárta a halált, S nekünk az Atyánál kegyelmet talált, Az életét újra felvette, Van hatalma, megtehette. Legyőzte a halált, uralkodik, él, Ki benne bízik, többé már nem fél. Legyőzte a halált, uralkodik, él, Ki benne bízik új életre kél.

13 Zempléni Reformátusok Lapja Emlékeim a Szentföldről október 25. nevezetes dátum lett életünkben: először ültünk repülőgépen, s a tokaji önkormányzati küldöttséggel tíz napra Izraelbe utazhattunk, - bibliai földre léptünk. Most húsvéthoz közeledve még mindig erősek az érzelmek, élmények, amiket átéltünk. Igyekeztünk felkészülten menni, tudtuk, hogy ismeretekre, képzelőerőre, beleérző képességre lesz szükségünk, hogy minél többet felfogjunk a látottakból. Izraelben erősen keveredik az európai, modern civilizáció az arab hatásokkal. Az arabok nyüzsgő, sokszor zajos világa szokatlan, néha bizony zavaró volt, például Jeruzsálemben. Első szentföldi élményünk a Genezáreti (Tiberias tenger ) tóhoz tett kirándulás volt. A tó 212 méterrel van a tenger szintje alatt, tekintélyes, 200 km 2 nagyságú, 48 méter mély. A tavon, sétahajókázás közben vihar tört ki, villámlott, dörgött az ég, zuhogott az eső. Mintha a Bibliában leírtak ismétlődtek volna meg a mi asszisztálásunkkal. Mindenkinek Jézus és csodatételei jutottak eszébe, különösen mikor vendéglátónk egy parti sziklára mutatott. Innen prédikált Jézus, és innen küldte vissza Simont ( Pétert ) a sikertelen éjszakai halászat után a tó közepébe, és megtörtént a csoda, szakadásig lettek a hálók hallal. Magunkban időutazást tettünk, nagy hatással volt ránk, hogy Jézus nyomdokaiban járhattunk. Ezután Galileába, Tiberiásba, Kapernaumban, Názáretbe látogattunk. Már csak romok utalnak a kétezer éves múltra. A sok gyógyítás, csodatétel, és Jézus tanításának színhelyei e városok. Názáretben elmeditáltunk, hol nőhetett, nevelkedhetett fel Jézus. A mai, lüktető nagyvárosok nem sokat árulkodnak a múltról. Názáretben, miközben a köveket vallattuk eszembe jutott: milyen igaz napjainkban is, senki sem lehet próféta a saját hazájában. Talán ugyanazon okok miatt mint Jézus esetében! Jártunk azon a helyen is, ahol a Jordán folyó kilép a tóból, ahol Keresztelő János megkeresztelte Jézus Krisztust. Amikor közeledtünk a folyóhoz, azt láttuk, hogy sokan álldogálnak térdig a vízben. Gondoltuk, a 36 o C-os hőségben hűsítik magukat. Miután kis üvegekben suvenirt akartunk hozni a szent folyó vizéből, mi is belegázoltunk a vízbe. Egyszer csak azt vettük észre, hogy meg növekedet a tömeg, megjelent két fehér gyolcsba öltözött férfi, és egy számunkra ismeretlen nyelven beszélő pap. Egy keresztelés kellős közepébe cseppentünk. Érdeklődéssel, némán álltuk végig a szertartást a folyóban. Így csinálta ezt valószínűleg Keresztelő János is. Áhítatunkból csak azok a kis halak zökkentettek ki, amelyek a hámsejteket, bőrkeményedéseket harapdálták a lábainkról. Mire kijöttünk a vízből, egy pedikűrösnek is becsületére vált volna az eredmény. Nagyon vártuk a napot, amikor eljutottunk Jeruzsálembe. Az Olajfák hegyének irányából közelítettük meg a várost. Megálltunk a Gecsemáné kertnél, sétálgattunk a fák alatt. Megemlékeztünk Jézus lelki tusájáról, amikor Júdás már úton van, hogy elárulja. Megint eszembe jutott, mennyire nem változott a világ! A lelke üdvösségét eladja sok ember, hogy gazdag legyen. Pedig egészséget, tiszta lelkiismeretet, szeretetet, örök életet, mindazt, amit boldogságnak nevezünk, pénzen megvenni nem lehet. Milyen gyarló dolog, Júdás szereti Jézust, mégis megteszi 30 ezüst pénzért. Mit várunk azoktól, akiknek nincs lelkiismeret furdalásuk, kapzsiságuk határtalan? Nem tudom kétezer évvel ezelőtt milyen volt az 13 Olajfák hegye, de most is jól rá lehet látni a Kidron völgyén keresztül Jeruzsálemre. A látvány megkapó! Az ősi város a zsidó, a keresztény és a mohamedán világ vallási szent helye, ami építészetileg is szembetűnő. Az óváros körüli sokféle templom, mecset minaret és modern városnegyed az izraeli parlamentek, egy gyönyörű kavalkádot alkot. Az óvárosban a Damaszkuszi-kapun át jutottunk be. Tudni kell, hogy az óvárost magas, erős fel veszi körül, amelyen hét kapun át lehet be- vagy kijutni. Közülük a damaszkuszi a legnagyobb és a legdíszesebb. A kapun áthaladva színes nyüzsgő arab negyedbe jutottunk. A leginkább keskeny utcák két oldalán bazárok sorakoztak. Az eladók hangos szóval kínálják portékájukat és így van ez végig a Via Dolorosán a Szentvíz - Bazilikáig. Ez a ricsaj és a kissé erőszakos viselkedés, ahogy felajánlják szolgáltatásaikat, idegenvezetésüket, engem eleinte zavart. Krisztus keresztútján, a Via Dolorosán elvonatkoztattunk a körülöttünk lévő világtól, és a tizenkét stációt végig követve, próbáltuk visszaidézni, hogyan haladt Jézus a Golgotáig. A feltárások, amelyek erős védőkorlátokkal voltak védve, mindenütt azt mutatták, hogy ez a kétezer évvel ezelőtti út, amelyen valóban végig ment Jézus, most több emeletnyi mélységben van. Amikor Jézus megkezdi keresztútját egy megkorbácsolt, töviskoronától vérző, testileg meggyötört ember. De hány sebből vérzett a lelke!! Mi volt a bűne? Pilátus szerint is ártatlan volt. Cselekedetei, tanításai miatt meggyűlölték a hatalom képviselői, féltek Tőle, és irigyelték is. Egy biztos, hogy a hatalmát féltő embernél nincs kegyetlenebb! Felfelé haladva a Golgotára sokan gúnyolták, kevesebben sajnálták Jézust. Feltettem magamban a kérdést: hasonló helyzetben hány Veronika lenne ma közöttünk? Csak Isten Fia tudta belenyugodva elviselni azt a méltatlan állapotot, sőt mentegetni kínzóit. Felmentünk a keresztre feszítés helyére a Golgotára, ahol ma a Szentsír Bazilika áll, melyet a keresztesek építettek között. A Golgota teteje, amelyet üvegfallal védenek, s ahol a három kereszt állt, még a felszínen van, a többi része mélyen valahol a Bazilika alatt. Ugyancsak az épületben van, a kereszttől nem messze Jézus sírja. Minden keresztyén számára a legszemélyesebb találkozás Jézussal, amikor megsimogathatja azt a padkaszerű valamit, amire Jézus holttestét helyezték. Ő ugyan soha nem tette fel a kérdést, de én igen: megérdemeltük mi emberek, hogy mártírhalált szenvedjen érettünk? Egyszer erre is születni fog válasz. Krisztus nyomában jártunk Caesareaban, ahol nagyon jó állapotban vannak a római kori vár romjai és a vízvezeték rendszerei, Jézus itt utal először tanítványainak arra, milyen sors vár rá: Íme felmegyünk Jeruzsálembe és az Emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak. Halálra ítélik, de harmadnapon feltámad. (Máté 20:18-19.) Voltunk a Massada erődben is, ahol Keresztelő János raboskodott, míg Heródes le nem fejeztette. Jerikó, Hebron, Betlehem biztonsági okok miatt megközelíthetetlen volt. Ma sem léphetnek be turisták Betlehembe. Sok mindent láttunk még ebből a gyönyörű országból, és nagy hálával tartozunk Istennek, hogy lehetővé tette ezt az élményt. Húsvét napján a feltámadt Jézus szavaival örvendezzünk: Máté 28:20. Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tokaj, év böjt idején Dr. Boros Lászlóné

14 14 Zempléni Reformátusok Lapja Könyvajánló Zergi Gábor: Mert ez a te életed Gondolatok a mindennapi igeolvasás kapcsán E meditációk írója hatvanegy éven át volt Isten igéjének hirdetője. Az örömüzenet, az evangélium továbbadását tekintette az Úrtól kapott legfontosabb feladatának, ez volt az élete, a többi lelkipásztori tevékenység csak ez után következett. Folyton változó világunkban Urunk megadta neki a szolgálatok alkalmait, s ő örömmel vállalta a készüléssel járó időt, fáradalmat, mert bizonyos volt afelől, hogy egyedül az isteni üzenetre érdemes odafigyelni, azt kell komolyan venni, mert az a legbiztosabb vezetője, irányítója életünknek. Az igehirdetésből nem ment nyugdíjba. Isten mindig gondoskodott olyan gyülekezetről, olyan szolgatársakról, akik igényelték, kérték, várták tőle Urunk üzenetét. (Részlet az Elöljáró szó-ból) Dr. Egeresi László Sándor: Ruth könyve Ruth könyve ahogy a szerző írja: a héber Biblia egyik legszebb része. A szakirodalom mára több olyan irodalmi és teológiai aspektusra világított rá, amelyek előremozdították a kutatást, és amelyek segítségével jobban értjük a könyv gondolatvilágát, szövegét, formáját, mint korábban. Egeresi László Sándor kommentárjában megtalálhatjuk Ruth könyve héber szövegének fordítását és tartalmi-teológiai magyarázatát, emellett a szerző részletesen foglalkozik a könyvvel kapcsolatos magyarázati kérdésekkel is (kanonikus hely, szöveg, műfaj, datálás stb.), kísérletet téve a könyv keletkezésének új, differenciált felvázolására. Egeresi László Sándor doktori értekezését 1999-ben védte meg a KRE HTK akkreditált doktori programjának első végzőseként. Sándor Levente: Élek, mert meghaltál Élek, mert meghaltál, Adok, mert elfogadtál. Megyek, mert Te jöttél, Összeforrok, Mert Te értem összetörtél. Gyógyulok, mert megsebesültél, Felállok, mert Te földre terültél. Örülhetek, mert sírtál, Kapcsolatban lehetek Vele, Mert Te elhagyattál. Örülhetek, mert sírtál, Élek, mert meghaltál Következő számunk Pünkösd ünnepére jelenik meg. Kérjük a közlésre szánt cikkeket, beszámolókat, híreket a szerkesztőség címére május 3-ig eljuttatni! Zempléni Reformátusok Lapja Kiadja a Zempléni Református Egyházmegye Főszerkesztő: Dr. Sándor Endre, Vámosújfalu, Csécsi Nagy Pál u. 10. Tel.: 47/ Számítógépes szerkesztés: Baksy János Pálháza, Dózsa Gy.u.76. Tel/Fax: 47/ , Nyomdai munkák: Györky Marián - MS PRINT, tel.: , Szlovákia

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA A) ÚRVACSORAI ISTENTISZTELET Az úrnap délelõtti istentiszteleten kívül egyéb alkalmak is lehetnek az úrvacsorával élésre. (Gyülekezeti nap, evangélizációk, konferenciák záró alkalma,

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Böjti csönd Böjti tisztulás Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Jó reggelt! :) Új nap, tiszta lap! Míg mások mindenfélével foglalkoznak a reggeli kapkodásban, a legjobbat teszi az, aki időt ad

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben