Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz a Periféria Egyesület 2014 évi szakmai beszámolójának elfogadására

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz a Periféria Egyesület 2014 évi szakmai beszámolójának elfogadására"

Átírás

1 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: i FAX: Ügyiratszám: SZOC j2015. Ügyintéző : dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz a Periféria Egyesület 2014 évi szakmai beszámolójának elfogadására Tisztelt Bizottság! A hajléktalanság problémája Nyíregyháza Megyei Jogú Várost is érinti. A hajléktalan személyek ellátására a város területén kiépült intézményrendszer az alapszükségletek kielégítésén túl, szakellátást - tartós bent lakásos elhelyezést - is biztosít. A feladatok ellátása évek óta ellátási szerződés keretében egy egyházi és egy civil szervezeten keresztül biztosított. A Periféria Egyesület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben (továbbiakban: Szt.) szabályozott, szociális alapszolgáltatások körébe tartozó utcai szociális munkát, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben szabályozott gyermekek alternatív napközbeni ellátását végzi. Az Szt a alapján az ellátási szerződésben rögzítésre került a beszámolás módja. A szervezet évente köteles a szerződés alapján végzett tevékenységéről beszámolót készíteni. A Periféria Egyesület elkészítette a 2014 évi szakmai tevékenységéről szóló összefoglalót, amely a mellékletben található. A beszámoló elfogadására átruházott hatáskörben a Tisztelt Bizottság jogosult. Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogyamellékelt 2014 évi szakmai beszámolót elfogadni szíveskedjen. Nyíregyháza, április 13. Tisztelettel: Dr. Krizsai A osztá Iyvezető '\~ ~9 (3 ~..~ I ~~ -'i'egy'rll:i.-l --. '~"'.~tr.i ~'.....' R E G Y H Á Z A

2 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: ; FAX: Határozat-tervezet NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰlÉSE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOnSÁGA.../2015. (IV. 20.) számú határozata a Periféria Egyesület 2014 évi szakmai beszámolójának elfogadásáról A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján a Periféria Egyesület 2014 évi szakmai beszámolóját elfogadja. Nyíregyháza, április 20. Rákóczi Ildikó a Bizottság elnöke A határozatot kapják: 1. címzetes főjegyző 2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 3. Periféria Egyesület, 4400 Nyíregyháza, Eötvös u irattár R E G Y H Á Z A

3 Periféria Egyesület Utcai Szociális Munka Északi Szolgálat Utcai Szociális Munka Déli Szolgálat Alternatív Napközbeni Ellátás Szakmai beszámoló 2014.

4 Alternatív napközbeni ellátás 2014-ben végzett szakmai munka fő területei, irányvonalai A Periféria Egyesület Alternatív napközbeni ellátás szolgáltatása 2014-ben pályázati és önkormányzati támogatásokból biztosította tevékenységeit. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata ellátási szerződés keretében támogatja a program működés,ét október l1.-én a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, Szociális és Gyámhivatal Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztálya /2011.SZGY iktatószámmal, határozatlan időre szóló Működési engedélyt adott ki a Gyermekek napközbeni ellátása tevékenység folytatásához. A szolgáltató tevékenyég formája: a Gyvt.41. -nak (4) bekezdése alapján nyújtott ellátások. A szolgáltatásnyújtás helye: Nyíregyháza, Huszár tér 5. valamint Nyíregyháza, Kollégium utca évben az Alternatív napközbeni ellátás szakmai munka területei: iskolai szociális munka, ifjúsági közösségfejlesztés, csoportos és közösségi szociális munka, prevenció. Közösségi programjaink keretében az Örökösföldi Közösségi Házban olyan változatos foglalkozásokat szerveztünk, melyek a legkisebbektől egészen a felnőtt, sőt nyugdíjas korosztály érdeklődésére is számot tartottak. A tanítási és nyári időszakban egyaránt hasznos, és tartalmas szabadidő eltöltési alternatívákat kínáltunk gyermekek, fiatalok számára. Az iskolai szociális munka keretében kompetenciafejlesztő, egészségügyi és kábítószer prevenciós foglalkozásokat, színjátszó kört, hangterápiás csoportot, meseterápiás csoportot, dinamikus szenzoros integrációs valamint játszóházi csoportfoglalkozásokat szerveztünk a Szőlőskerti Általános és Angol Kéttannyelvű Iskolában. Közös munkánk példaértékű az oktatási intézmény és a civil szervezet együttműködésének sokrétű lehetőségeire. A Huszár telepen egy pályázati projekt keretében folytattuk az előző évben megkezdett munkát (egészségügyi prevenció, ping-pong klub, készségfejlesztő csoportok, kreatív műhely), mellyel a telepen élő gyerekek, fiatalok tartalmas szabadidő eltöltését segítettük elő, kiegészülve az anyukáknak szervezett klubfoglalkozással, ahol a várandóssággal, gyermekneveléssel kapcsolatos kérdéseiket, gondolataikat, problémáikat oszthatták meg egymással, illetve tanácsot kérhettek a programban önkéntesen tevékenykedő védőnőtől. Ezen tevékenységi kört egészítette ki, a már évek óta nagy népszerűségnek örvendő játszóházunk, ahol az egészen kicsi gyermekektől a felnőttekig, mindenki megtalálja a számára leginkább megfelelő elfoglaltságot. Bencs László Szakiskola és Általános Iskola Az intézményben pszichoterápiás csoportfoglalkozásokat, valamint prevenciós (kábítószerek, szexualitás) előadásokat tartunk, heti

5 rendszerességgel. Emellett részt veszünk az iskola által szervezett jeles napokon (Egészség nap, AIDS világnapja, Karácsonyi forgatag, Bencs nap). A program az év során terepintézményként is működött. A Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának Alapszakos szociális munkás, valamint a Felsőfokú Szakképzés hallgatóinak biztosított gyakorlati lehetőséget. Az alternatív napközbeni ellátás célja, célcsoportja A program célja: hátrányos helyzetű, tanulási, magatartási, kapcsolatteremtési és beilleszkedési problémákkal küzdő gyerekek, fiatalok elérése, problémáik azonosítása, valamint számukra célzott segítségnyújtás. Ezen belül: A foglalkozások folyamatos működtetésével, új szolgáltatások bevezetésével a gyerekek, fiatalok minél szélesebb körben történő elérése és bevonása a programba. Az iskolában beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyerekek, fiatalok integrációjának elősegítése, a bennük rejlő képességek előhívása, új nézőpontok, viselkedésmódok megismertetése. Tematikus csoportfoglalkozások szervezésével a döntéshozatal, a problémamegoldás, a kommunikációs készségek, az önértékelés, a stressz-kezelés, érdekérvényesítés készségeinek fejlesztése. Egészséges életmódra irányuló szokások kialakítása és erősítése, valamint egészségügyi prevenciós foglalkozások biztosítása, védőnő bevonásával. Közösségi, sport és szabadidős foglalkozások szervezése a hasznos szabadidő eltöltési szokások kialakítása, erő sítése érdekében. A roma gyerekek, fiatalok integrációjának elősegítése, a gyermekek szocializációs esélyei nek javítása. A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaként a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében együttműködés a gyermekjóléti, oktatási és egészségügyi intézményekkel és szakemberekkel. A program célcsoportja Óvodás korú gyerekek Általános iskolai korosztály Szakiskolás, középiskolás fiatalok Szülők, nagyszülők

6 2014. évben az alábbi problémákkal találkoztunk a célcsoport vonatkozásában: tanulási problémák veszélyeztetett helyzet, hátrányos szociális helyzet; magatartási-, beilleszkedési-és, kapcsolatteremtési, kapcsolatkezelési nehézségek; önfegyelem, önkontroll, önszabályozás, várakozási tolerancia nehézségei; nehézkes szabály és normatartás; együttműködési és indulatkezelési problémák; lelki és érzelmi problémák; kamaszkori nehézségek; életkori -, fejlődési - és aktuális krízisek; családi és sz ülői kapcsolati zavarok; cigány származással szemben megjelenő előítéletek; korai gyermekvállalásból adódó problémák, a fuggőséget okozó szerek miatti kimaradás.

7 Örökösfóld - Közösségi Ház Örökösfóldön szociális munkát és ifjúsági közösségfejlesztést végzünk, melynek keretében a következező szolgáltatásokat, foglalkozásokat biztosítottuk: Utcai szociális munka keretében lakótelep i felderítést folytatunk. A Fejlesztő játszóházi programok magukba foglalják a kulturális, szabadidős, kézműves és sportfoglalkozások megszervezését és lebonyolítását. Nyári szünidei programok a gyerekek, fiatalok szabadidejének tartalmas eltöltését hivatottak elősegíteni. Egyéni tanácsadás a családi élettel, gyermekneveléssel összefüggő kérdésekben (védőnő, pszichológus, szociális munkás) a mindennapi életvezetésben, döntési helyzetben aktuálisan jelentkező nehézségekben, elakadásokban segített megoldást találni a szülők, nagyszülők számára. A szülői feladatokra felkészítő, gyermeknevelést segítő csoportos foglalkozások segítséget nyújtottak a szülők számára a szülői feladatokkal kapcsolatos kérdésekben, valamint a gyermekneveléssel összefüggő nehéz helyzetek feldolgozásában. Egészségügyi prevenció A programhelyszínen egy olyan közösségi teret működtettünk, amely hasznos és tartalmas szabadidő eltöltési alternatívákat biztosított a lakótelepen élő gyerekeknek, fiataloknak, az utóbbi években kiegészülve a szülőkkel, nagyszülőkkel is. A változatos szabadidő eltöltési formák biztosítása tehát kiváló lehetőséget teremt a környéken élő gyerekekkel, fiatalokkal, szülőkkel történő kapcsolatfelvételre, esetleges problémáik azonosítására, a velük történő esetmunkára. Játszóház Célcsoport: lakótelepi gyerekek, fiatalok, felnőttek A foglalkozások ideje: kedd-csütörtök tól l8.00-ig, nyáron kedd-csütörtök 13.OO-tól ig A játszóházi foglalkozások a 2014-es évben is a Human-Net Alapítvány által működtetett Közösségi Házban valósultak meg heti rendszerességgel. Tanítási időszakban kedden és csütörtökön 16:30

8 18:00-ig vártuk a gyerekeket, a nyári szünetben azonban ugyanezen a napokon, a kora délutáni órákban biztosítottunk lehetőséget a felhőtlen szórakozásra és a játszva tanulásra. Az ingyenes szolgáltatásra szórólapokkal és plakátokkal hívtuk fel a környék figyelmét, ezen túlmenően a 8-10 fős, rendszeresen járó aktív kiscsoport szájról szájra terjesztette a foglalkozás hírét. A tanításmentes időszakban ennek köszönhetően a létszám esetenként 25 főre emelkedett. Az év során 88 gyerekkel vettük fel és tartottuk a kapcsolatot. A nyári és őszi időszakban szívesen vettek részt a foglalkozáson anyukák, apukák és nagymamák, így a játszóház családi kohéziót erősítő funkciót is betöltött. A gyerekek életkorát tekintve a legfiatalabb látogatónk 3 éves volt, aki az édesanyjával érkezett, a legidősebb tagunk pedig 15 éves, aki elsősorban beszélgetni szeretett, illetve tanácsot kémi az előtte álló élethelyzetekre vonatkozóan. A kamaszokkal érintettünk a párkapcsolat, a dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, a továbbtanulás témáját, illetve gyakran osztották meg velünk a családi-, iskolai problémáikat. A foglalkozásokra szívesen látogatott el egy értelmileg akadályozott testvérpár, akik ugyan felnőtt korúak már, de évek óta az aktív tagok táborát erősítik. A játszóházak alkalmával fejlesztő, logikai, ügyességi társasjátékokkal játszottak a gyerekek, illetve lehetőség nyílott kézműves foglalkozásokra, melynek keretén belül a gyerekek a gyöngyfűzést, a matrica- és agipszfestést kedvelték, ezen kívül új technikákkal, felhasználható anyagokkal is megismerkedtek. A jeles napokra tudatosan készültünk, a foglalkozások során megbeszéltük, hogy egy-egy alkalommal mit ünneplünk. A játszóházi foglalkozások a szabadidő hasznos eltöltésén kívül fejlesztik a gyerekek finommotorikáját, logikáját, gondolkodását, a kommunikációt, a társakkal való kooperációt, segíti a résztvevőket a feszültségek csökkentésében, a győzelem és a veszteség megélésében. Mikulás ünnepséget tartottunk, ahol a jelen lévők előre elkészített csomagokat vettek át a Télapótól, illetve ellátogattunk a belvárosi Adventi Forgatagra, ahol a gyerekek felakasztották rajzaikat és jókívánságaikat a város fenyőfájára és az est folyamán vendégeink voltak l-i kürtőskalácsra. Foglalkozásainkat ebben az évben is lelkesen segítették az önkénteseink, akik elsősorban a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának és a Nyíregyházi Főiskolának a hallgatói és nagy örömünkre szolgált, hogy egy nagymamát is a köreinkben köszönthettünk, aki élettapasztalatával és áldozatos munkájával járult hozzá a programunk népszerűségéhez.

9 A szülői feladatokra felkészítő, gyermeknevelést segítő csoportfoglalkozás Célcsoport: a lakótelepen élő szülők A foglalkozások ideje: kéthetente csütörtök 10. IS-től 11.IS-ig A foglalkozás célja, hogy támogatást nyújtson leendő vagy már gyakorló szülők számára a felelős gyermekvállalással, gyermekneveléssel kapcsolatban. Az előző évben megkezdett tematika alapján működött tovább aszü lőcsoport, 2 hetente kiscsoportos formában, védőnő és szociális munkás irányításával. Voltak állandó tagok és olyanok is, akik csak l-2 alkalommal jelentek meg nálunk. Jellemzően anyukák, néha nagymamák vettek részt a foglalkozásokon. Többek között beszélgettünk a védőoltásokról, közösségi fertőzésekről, iskolaérettségről és a be íratásró I is. A beszélgetések kapcsán kialakult egyfajta folyamatos kommunikáció, mindenki hozta a saját élményeit, tapasztalatait is. Sok kérdés hangzott el, ami rugalmassá tette a csoport menetét. Célunk elsősorban olyan új ismeretek átadása volt, amelyeket a későbbiekben, a mindennapi gyakorlatban - a való életben- is sikeresen tudnak alkalmazni.

10 Egyéni tanácsadás a családi élettel, gyermekneveléssel összefüggő kérdésekben Pszichológus Célcsoport: a lakótelepen élő felnőtt korú lakosság A tanácsadás ideje: keddenként től ig A szolgáltatás a Human-Net Alapítvány "Családi Kör" nevű projekijén belül valósult meg az Örökösföldi Közösségi Házban. A pályázati program már a 2013-as évben kezdetét vette, a projekt zárására 2014 április 30.-án került sor. A pszichológiai tanácsadás elsődleges célcsoportja az az Örökösfóldi lakótelepen élő felnőtt korosztály volt, aki jelenlegi élethelyzetét egyedül nem képes megoldani, lelki segítségnyújtást, tanácsadást, megerősítést igényel. A térítésmentes szolgáltatást a 2014-es év során 10 fő vette igénybe. Esetátadásra abban az esetben került sor, amikor a probléma megoldásában nem a pszichológus szakember volt a kompetens. Több ízben került sor az ügyfél addiktológushoz, gyermekpszichológushoz vagy szociális munkáshoz történő továbbítására. Egy probléma megoldása több találkozást igényelt, így a kliensek heti rendszerességgel, sok esetben több hónapon keresztül is visszajártak konzultációra. A kliensek - akik között volt örökbe fogadni szándékozó nagykorú, leendő kismama, gyermeket nevelő szülő, nagyszülő- számos különböző problémával kerestek fel, többször már krízis helyzetben. Az egyéni esetkezelésen kívül az alkalmazott módszerek közé tartozott a segítő intervenció és a relaxáció. beszélgetés, a krízis A találkozások fő célja a kliens megerősítése, bátorítása és felkészítése élete hátralévő életszakaszaira, amelyben az esetlegesen jelentkező problémákat képes egyedül megoldani, leküzdeni, a tanult problémamegoldó technikákat alkalmazni.

11 Egyéni tanácsadás a családi élettel, gyermekneveléssel összefüggő kérdésekben Védőnő Célcsoport: szülők, nagyszülők A tanácsadás ideje: csütörtökönként től ig Az előző év folytatásaként ig tartottak az egyéni tanácsadások. Ezek célja továbbra is az volt, hogy minél komplexebb segítségnyújtást biztosítsunk a szülőknek, válaszokat adjunk a felmerülő kérdéseikre és segítséget nyújtsunk az esetlegesen elkövetett hibák kiküszöbölésében. Jellemzően fiatal édesanyák és kismamák keresték fel a szakembert, összesen 32 gondozott jelent meg ezeken a beszélgetéseken. A segítségnyújtás elsősorban a várandóssággal kapcsolatos vizsgálatokra, szedhető gyógyszerekre, szociális juttatásokra vonatkozott, de tervezett streilizáció, myoma, lágyéksérv, anaemia, görcsök, közti vérzés, fogamzás gátló módszerek is szóba kerültek. Minden esetben egyéni beszélgetés zajlott. Ebben a formában nyitottabbak voltak a gondozottak, jobban elmerték mondani a problémáikat. A nők szemében a várandóssággal, menstruációval, fogamzás gátlással kapcsolatos kérdések véleményünk szerint még mindig szinte tabu témának számítanak. Érdekes, hogy sok a téves információ és az ebből adódó félelmek. Jó volt érzékelni, hogy ezeket meg tudtuk beszélni, nyitottak voltak a probléma feldolgozás során és együttműködtek a megoldási lehetőségek vázolásakor is.

12 Egyéni tanácsadás a családi élettel, gyermekneveléssel összefüggő kérdésekben Szociális munkás Célcsoport: felnőtt korú lakosság A tanácsadás ideje: csütörtökönként tól ig A szociális munkás által nyújtott tanácsadásra, segítő beszélgetésre a Human Net Alapítvány "Családi Kör" elnevezésű projekt (T ÁMOP B ) keretében nyílt lehetőség hetente egy alkalommal, csütörtök délelőttönként. Ezen lehetőséggel a rendelkezésre álló időszakban 13 fő élt, közülük 3 fő többször is felkereste az irodát. A felmerülő problémák továbbra is széles skálán mozogtak: elmaradás a közüzem i számlák fizetésével, magánéleti problémák, idős hozzátartozó gondozásának terhe, munkahely kereséssel kapcsolatos teendők, szülés utáni ügyintézés, stb. Érdeklődtek adományokkal kapcsolatban is, és önéletrajzok elkészítésében is segítségre szorultak a kliensek. Több esetben szükségessé vált az ügyfelek átirányítása más intézményekhez, szervezetekhez. Erre került sor adósságkezeléssel kapcsolatos problémák esetén, valamint az iskolákkal, gyermekek fejlődésével kapcsolatban észlelt hiányosságok tekintetében éppúgy, mint az idős beteg családtag ápolásával, gondozásával összefüggően is. Folyamatos jelenlétünk az Örökösföldi Közösségi Házban lehetővé teszi, hogy az itt élő emberek, illetve azon ügyfeleink, akik már konkrét segítséget kértek és kaptak tőlünk, a továbbiakban is megtaláljanak minket gondjaikkal, vagy éppen örömeikkel.

13 Egészségügyi prevenció Célcsoport: éves fiatalok A foglalkozások ideje: kedd tól ig Az előadások fő céljai között szerepelt a különféle fúggőségeket okozó ártalmak bemutatása, a megelőzés lehetséges formáinak ismertetése, a szermentes, egészségtudatos életforma népszerűsítése, valamint a már kialakult károsító tényezőkre adható lehetséges alternatívák feltérképezése. Másik fő terület a szexuális úton terjedő fertőző megbetegedések és megelőzési lehetőségei, valamint a fogamzásgátlás voltak. A prevenciós foglalkozásokat szociális munkás és a programban önkéntesként résztvevő védőnő valósították meg. A csoport (12-15 fő) összetételére jellemző volt, hogy idősebb fiatalok jöttek el, évesek, akik mindegyike rendszeresen dohányzik, sokan fogyasztanak alkoholt. Az első szexuális élményen már mindenki átesett, átlagosan 15 éves korban. A mindkét témával kapcsolatban jellemző, hogy az ismereteik nagyon hiányosak, a baráti körből szerzett téves információkat adják egymás között tovább. A foglalkozásokon a már jól bevált, követhető és könnyen felidézhető munkatervet alkalmaztuk. Az előadás sorozaton belül szó esett többek között a legális, illegális drogok veszélyeiről, az egészségtudatos magatartás kialakításáról, az internethasználat (kifejezetten a közösségi oldalak) kockázati tényezőiről. A szexuális felvilágosításon belül beszélgettünk a különféle fogamzásgátló eszközökről, azok helyes használatáról. Szóba került természetesen az is, hogy mi a teendő nem kívánt terhesség esetén, milyen lépések előzik meg egy esetleges abortusz elvégzését. A részvevő fiatalok között sajnos már volt olyan, aki átesett ezen a beavatkozáson, nem is egyszer. A szexualitás témaköréhez szorosan kapcsolódik a fertőző megbetegedések, illetve megelőzésük ismerete. Kitértünk arra is, hogy hová fordulhatnak, ha valamilyen tünetet vélnek felfedezni magukon, és elmondtuk azt is, hogy mi történik egy ilyen vizsgálaton. Kisfilmek, képek, totó, játékos animáció segítségével igyekeztünk bevonni a fiatalokat a feladatok megoldásába, hogy érezzék, nem ellenük, hanem velük együtt dolgozunk azon, hogy megváltozzon a szemléletük. Segítséget nyújtottunk abban is, hogy mit tegyenek, ha valós helyzetben tapasztalják meg a szenvedélybetegségek káros hatásait. A szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzése, az egészségtudatos életmód kialakítása mellett fontosnak tartottuk az ártalomcsökkentésre vonatkozó ismeretek átadását is.

14 Huszár - telep Huszár-Vár Szociokulturális Szolgáltató Központ A Periféria Egyesület roma gyerekekre irányuló fej lesztő és integrációs programja a csoport és közösségépítésre, a képességek és készségek fejlesztésére, a társas viselkedés többségi normáinak elsajátítására, a konfliktuskezelési technikák tanulására, valamint kapcsolatteremtési és beilleszkedési problémák kezelésére fókuszál. A célcsoport: a Huszár lakótelepen élő, többségében roma származású gyerekek, fiatalok, szüleik. Munkánk során leggyakrabban előforduló problémák: hátrányos szociális helyzet miatti nehézségek, lemaradások; szocializációs problémák; tanulási problémák; magatartási, viselkedési, beilleszkedési, kapcsolatteremtési, kapcsolatkezelési nehézségek. Játszóház A foglalkozások ideje: szombat IO.OO-től ig, nyáron hétfő-szerda tól IS.OO-ig A j átszóházi foglalkozások heti rendszerességgel, szombati napokon 10 órától valósulnak meg a Huszárvár Szociokulturális Központban, az egyesület irodájában. Nyári időszakban heti két alkalommal, a kora délutáni órákban került sor a játszóházi foglalkozásokra. A foglalkozásokat minden esetben egy fő szociális munkás koordinálta, kiegészülve önkéntesekkel. Az alkalmakra a telepen élő családokból érkeztek a gyerekek. A játszóházi foglalkozásokon részt vevők létszáma 30 és 50 fő között mozgott. A közös játékba időnként szülők is bekapesolódtak. A gyerekek korosztályát tekintve az óvodás és iskoláskorúak voltak többségben, azonban megfordult foglalkozásainkon az édesanyjával érkező csecsemő és a kamaszkorú fiatal is. Foglalkozásainkon a népszerű társasjátékok mellett fejlesztő- és készségfejlesztő eszközöket is kipróbálhattak a gyerekek. Az eszközök beszerzésénél törekedtünk arra, hogy a játékok minél több terület stimulálására alkalmasak legyenek, kiváltképp a nagymozgás ok és a finommotorika tökéletesítésére, a logikus gondolkodásmód kialakítására és memória fejlesztésére irányuljon, illetve segítse elő a kommunikáció fejlődését, a szókincs bővülését.

15 Fontos, hogy ebben az életkorban a játék által a gyerekek megtapasztalják a győzelem élményét és megtanulják feldolgozni a veszteséget, így későbbi élethelyzetekben könnyebben birkóznak meg a hasonló szituációkkal. Az iskolás korú gyerekek már szívesen játszanak szókirakóst, memóriafejlesztő és ügyességi játékokat, ezzel szemben a kisgyerekek főként a motorikus játékok segítségével foglalják el magukat, a játszószőnyegen autóznak, babáznak, vagy építőkockáznak. A kisebbek fantáziafejlesztésére mese sarkot rendezünk be, ahol tanító jellegű meséket hallhatnak. Megfigyelhető volt, hogy azok a gyerekek, akik rendszeresen részt vettek a játszóházakon, javult a magatartásuk, a felnőttek felé tisztelettudóbakká váltak, fejlődött a kommunikációjuk, megtapasztalták a közös játék élményét, türelmetlenségükben is pozitív változás tapasztalható. Kreatív Műhely A foglalkozások ideje: szombat lo.oo-tól ig, nyáron hétfő-kedd tól JS.OO-ig A Kreatív Műhely célja a kreativitás, kézügyesség fejlesztése. Foglalkozásainkra minden szombat délelőtt a Huszárvár Szociokulturális Központ épületében lévő Közösségi Teremben került sor, egy fő szociális munkás és önkéntes segítők részvételével. A nyári szünetben hétköznapokon vártuk az érdeklődőket, hétfő és szerda délután. A foglalkozások résztvevői a Huszártelepen élő, többségében iskoláskorú gyerekek, de itt is megjelentek a kisebb testvérek csakúgy, mint a fiatal felnőttek. között mozog. Nyáron, amikor a rokonoknál vendégeskedő A létszám változó, fő gyerekek is ellátogattak a foglalkozásokra, a létszám elérte a 60 fő. Az óvodások általában színezéssel töltik a rendelkezésükre álló időt, míg idősebb társaik már olyan technikákkal ismerkednek meg, mint a decoupage, vagy az üvegfestés, mely nagy népszerűségnek örvend. Emellett lehetőség nyílik gyöngyfűzésre, dekorgumi figurák-, ajtó- és ablakdíszek készítésére, gipszfigurák-képek festésére is. Problémaként tapasztalható, hogy a gyerekek kevés türelemmel rendelkeznek, egy-egy munkába nagy lelkesedéssel fognak bele, majd rövid idő elteltével és némi ügyetlenkedés után feladják a feladatot. Ebben az esetben a szakember bíztatása és segítségnyújtása sokat lendít a gyermekek kedvén és hozzáállásán. Az ollóval történő vágás és vonalkövetés

16 gyakorlására nagy hangsúlyt helyezünk, ugyanis a gyerekek többsége alulteljesít ezekben a feladatokban. A foglalkozások végén előfordul, hogy a gyerekek eltulajdonít ják egymástól a szebb kész darabokat. Ilyenkor a szakember nehéz helyzetben van, ugyanis csak a nyilvánvaló, szembetűnő esetekre tud reagálni. A műhely munkák során fejlődés látható a gyermekek munkájának minőségén, illetve a segítségkérések számán, de az egymással való együttműködés terén is. A foglalkozásokra rendszeresen járók kézügyessége javuló tendenciát mutat, azonban szükség van a folyamatos gyakorlásra. Ezek a pozitív irányú változások nagyban hozzájárulnak a sikeres iskolai munka élményének megtapasztalásához. Ping-pong klub Célcsoport: a telepen élő gyerekek, fiatalok A foglalkozások ideje: szerda tól ig, nyáron tól ig A foglalkozásokra szerda délutánonként került sor a tornaterem ben, igazodva a résztvevők szabad idej éhez. Két fő szociális munkás vezetésével zajlottak a foglalkozások, időnként kiegészülve önkéntesekkel, illetve főiskolai hallgatókkal. A fiatalok körében hamar nagy népszerűségre tett szert a foglalkozás, a létszám (20-25 fő) is erőteljes növekedésnek indult. Egyre több 10 éven aluli gyerek jelent meg, akik viszont nehezen várták ki, hogy ők is sorra kerüljenek. Így azt találtuk ki, hogy a tornaterem adta lehetőséget kihasználva fejlesztjük a testi erejüket, kitartásukat. Az éppen játékra váró gyerekek hasizomgyakorlatokat végeztek, illetve különféle erősítő gyakorlatokat a bordásfalon. A játékban egyre ügyesebbé váltak a fiatalok, kialakult egy kis csapat, akik tényleg komolyan veszik ezt a sportot, és igyekeztek minden alkalommal megjelenni, aktívan részt venni a játékban. A fegyelem terén hullámzás figyelhető meg, voltak időszakok, amikor nagyon hamar felszínre törtek az indulatok, máskor viszont nyugodt légkörben zajlottak a foglalkozások. Minden esetben igényt tartottak arra, hogy egy felnőtt is szálljon be ajátékba, akivel össze tudják mérni a "tehetségüket". A 2014-es évben lehetőség adódott arra, hogy beszerezzünk egy másik ping-pong asztalt is, ezzel további lehetőséget biztosítva a mozogni, sportolni vágyó fiataloknak.

17 Kismama klub Célcsoport: a telepen élő várandós, vagy már gyermeket nevelő nők A foglalkozások ideje: szerda 9.30-tól Il.OO-ig A foglalkozások szociális munkás és a programban önkéntesen tevékenykedő védőnő vezetésével zajlottak. A résztvevők hetente egyszer gyűltek össze, másfél órás időtartamra. A csoportot átlagosan 5 anyuka alkotta, akik két vagy több gyermeket nevelnek. Összesen 23 fővel kerültünk kapcsolatba. Elsősorban olyan témákat igyekeztünk körül járni, melyek őket leginkább érintik. A téli időszak legfontosabb kérdése a fertőzésre való hajlam csökkentése, immunerősítés, öltöztetés, valamint az immunizálások kérdése volt. Sajnos a lakások egészségtelen levegője és a családtagok magatartása is nagyban hozzájárul a gyermekek gyakori felső légúti hurutos megbetegedései hez, a gyakori allergia és asthma kialakulásához. A csoporton belül a kismamákban tudatosítani szerettük volna, hogy az ő magatartásuk sokban befolyásolja a már megszületett és a megszületendő gyermekek egészségét. Kitértünk a fertőzések megelőzésének fontosságára. Sokan abban a tévhitben élnek, hogy bármilyen betegséget csak antibiotikummal lehet gyógyítani és a legkisebb probléma, banális tünet esetén is igénylik annak felírását, sokszor addig váltogatva a háziorvost, míg végül valaki felírja azt. A természetes gyógymódokat nem akarják elfogadni, a használatukat sem tanulják meg, pedig hosszú távon sokkal jobbat tehetnének ezzel gyermekeiknek, és anyagilag is kedvezőbb lenne. Gyökeresen megváltoztatni az életmódjukat nehéz, de ha megpróbálnak egészségtudatosabban élni (pid. nem dohányozni a lakásban), akkor más sokat tehetnek gyermekeik és saját maguk életminőségének javítása érdekében. A csoportban lévő anyukák érdeklődése folyamatos és élénk volt, a telepen évek óta végzett munkánknak, aktív jelenlétünknek köszönhetően irányunkba. nyílt és közvetlen magatartást tanúsítottak

18 Szociális készségfejlesztő csoportfoglalkozás Célcsoport: éves gyerekek A foglalkozások ideje: kedd tól ig A csoportfoglalkozások célja a gyerekek társadalomba való beilleszkedésének segítése, szituációs játékok, kiscsoportos beszélgetés, tesztek segítségéve\. A csoport heti rendszerességgel működött, szociális munkás vezetésével, önkéntes segítők bevonásáva\. A részt vevő gyerekek I 0-l3- éves kor között voltak, fiúk-iányok vegyesen. Átlagosan max. 10 fővel zajlottak a foglalkozások. A program indulásakor zárt csoportot terveztünk, de ezt a kritériumot nem tudtuk tartani. Szinte minden alkalommal érkeztek új gyerekek, illetve hiányoztak azok közül, akik korábban rendszeresebben jártak. Elküldeni senkit nem akartunk, ezért úgy állítottuk össze az egyes foglalkozások anyagát, hogy önálló blokkokat (család, a jövőbeli elképzeléseik, iskolai konfliktusok, az osztálytársakkal való nézeteltérések) képezzenek. A gyerekekre jellemző volt az agresszív megnyilvánulás, a tolerancia hiánya, emellett elmondható, hogy a konfliktuskezelési módszerei k sem a társadalmi normáknak megfelelőek. A foglalkozásokon elsajátított ismeretekkel, technikákkal viszont képessé válhatnak egy másfajta életszemlélet kialakítására. Nagyon sokat segített a csoportmunka folyamatában, hogy a résztvevők nagy része a telepen működö egyéb programjainkba is bekapesolódtak és az ott alkalmazott szabályrendszert már elsajátították és alkalmazni tudták. Abból adódóan, hogy a gyerekek ismertek, elfogadtak bennünket egy hatékony munkavégzés vált lehetövé.

19 Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézménye A Szőlőskerti Általános Iskola és Diákotthon Intézményében a következező szolgáltatásokat, foglalkozásokat tartottuk az elmúlt évben: A Fejlesztő játszóházi program szabadidős, kézműves és sportfoglalkozások lebonyolítása. Egyéni és társas kompetencia fejlesztés Diákotthonban élő gyerekek részvételével. a tanulási, magatartási problémákkal küzdő Színjátszó kőr Prevenciós programok a felső tagozatos gyerekek számára drog prevenciós témában. Hangterápiás csoport Dinamikus szenzoros integrációs (Ayres) terápia Meseterápia A program szolgáltatásait az iskola minden tanulója igénybe veheti, de kiemelten a diákotthonban lakó gyerekek, fiatalok élnek ezekkel a lehetőségekkel. A diákotthonba felvettekjellemzően a Nyíregyházi Kistérségből, kisebb százalékban a megye más részeiből kerülnek ki. Eltérő kulturális (magyar, kínai, cigány), és szociális háttérrel rendelkeznek. Jelentős számban vannak a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok, illetve különleges bánásmódot igénylő gyerekek, vagy sajátos nevelési igén y ű tanulók. A foglalkozások célja a diákok szocializációjának, kiegyensúlyozott, harmonikus és egészséges személyiségének, önismeretének fejlesztése, a társadalmi beilleszkedés elősegítése, a kulcskompetenciák céltudatos fejlesztése. Fejlesztő Játszóház Célcsoport: az iskola és a diákotthon tanulói A foglalkozások időpontja: csütörtökönként ig

20 A játszóházi foglalkozásokra heti rendszerességgel, a csütörtöki napokon vártuk a gyerekeket az iskola rendezvénytermébe, amely lehetővé tette a közösségi együttlétet. A játszóház szociális munkás és önkéntes segítők együttes munkájának köszönhetően valósult meg. Egy- egy alkalommal gyermek vett részt a foglalkozáson. A tanórákat és az ebédidőt követően sikerült megvalósítani a programot; ez az időtartam lehetővé tette, hogy a gyermekek hasznosan töltsék el azt az időt, melyet kötelezően az iskola falai között kell tölteniük a délutáni órákban. A foglalkozásokra az iskola tanulói közül vegyesen érkeztek az alsó- és felső tagozatokból, azonban hangsúlyt helyzetünk a hátrányos helyzetű diákok bevonására, hiszen az ő ingerszegény környezetük kevésbé teszi lehető vé a játékok otthoni megvásárlását, használatát. A rendszeres találkozások alkalmával a szórakoztató társasjátékok mellett az iskola udvarán szabadtéri játékokkal is el lehetett tölteni a rendelkezésükre álló időt, mely kellemes kikapcsolódást, mozgás lehetőséget nyújt a gyermekek számára a délelőtti helyhez kötést követően. Fantáziájuk kibontakoztatására és kézügyességük fejlesztésére hetente új kézműves technikákat tudtak a fiatalok kipróbálni, ezáltal új díszeket készíteni, mellyel a gyerekek dekorálhatták otthoni vagy épp kollégiumi szobáj ukat, iskolai tan term ü ket. Az alsósok számára rendszeresen vittünk különböző témájú színezőket, mely kielégítette mind a lányok, mind a fiúk kívánságait. A foglalkozások alkalmával, a szakemberekkel való jó kapcsolat hatására a gyerekek gyakran osztották meg titkaikat, problémáikat, amely sok esetben kiterjedt a családra vagy épp szerelmükre, tanárai kra- segítséget és tanácsot kértek, és természetesen kaptak. Ez főként a serdülő korosztályra volt jellemző. Ezzel ellentétben a kisebbek iskolai eredményeikkel büszkélkedtek vagy épp kudarcaikról számoltak be. A játszóházak tehát remek alkalmat teremtettek a kellemes hangulatú időtöltésre és az iskolai órák utáni kikapcsolódásra, szellemi felfrissülésre. Egyéni és társas kompetencia fejlesztés A célcsoport: 20 fő, 6. osztályos tanulók A foglalkozások ideje: keddenként tól ig A szociális kompetenciák fejlesztésére került sor a pszichológiai csoportfoglalkozásokon a Szőlőskerti Iskola 6. osztályos tanulói körében, heti rendszerességgel, napi egy órás időtartamban, pszichológus vezetésével, önkéntes pedagógus támogatásával. A kiscsoportos foglalkozásokon kellő motiváltságot, megfelelő érdeklődést és aktivitást tapasztaltunk.

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Küldetés Alapítvány BÉKÉS, Teleki u. 39. Adószám: 19057464-2-04 VII. Tartalmi beszámoló közhasznú tevékenységéről VII. TARTALMI BESZÁMOLÓ TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL 2010. év Alapítványunk évek óta

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13.

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13. Kortárssegítő képzés Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia 2012. december 13. Stratégia alkotás A kortárssegítő tréning Oktatáskutató

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása

IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt pszicho-szociális és

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Beszámoló az egészséghét programjairól. Az egészség hét programjának részletes ismertetése

Beszámoló az egészséghét programjairól. Az egészség hét programjának részletes ismertetése Beszámoló az egészséghét programjairól Iskolánkban 2009. október 19-21 között rendeztük meg az egészséghetet. Úgy gondoltuk, hogy mivel sok tanulónk ezen belül a 8 a osztály több tagjának életmódjára jellemező

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000 A pályázat beszámolója és pénzügyi elszámolása 2015. április -június 1 Tartalom A programsorozat megvalósításáról... 3 Terápiás kutyák az oktatásban... 3 Fejlődés a kutyákkal... 3 Segítő kutyák munkájának

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról.

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról. 1. s z. m e l l E s z t e r g á r L a j o s C s a l á d - é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t é s K ö z p o n t 7 6 3 2 P é c s, An i k ó u. 5. L e v e l e z é s i c í m : 7 6 1 6 P é c s,

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. ElŐTERJ ESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz -

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. ElŐTERJ ESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz - SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +3 6 42 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGVHAZA.HU Ügyiratszám:8305/2015.05 Ügyintéző: Kertész Sándorné

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404 Célcsoportjaink közé soroljuk mindazon embereket és csoportokat, akik a hátrányos helyzetükből adódóan, vagy az egyenlő bánásmódban is rögzített védett tulajdonságaik miatt perifériára szorultak. Feladatunknak

Részletesebben

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1 Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája DrBaji Ildikó Vadaskert Kórház Kognitív-viselkedésterápia1 Kogníciók(gondolatok, beállítottság) módosítása Viselkedés módosítás Csoport terápiás forma 1 Kognitív-viselkedés

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei 2016. 06. 20. Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása V. AUTMENTOR 2015 Együttműködés Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk

Részletesebben

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért

CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért Program címe: CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért Tanúsítvány száma: 2/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. február 4. Kérelmező neve: Drogprevenciós Munkacsoport Program rövid leírása

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005

Közhasznúsági jelentés 2005 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2005 Nyíregyháza, 2006-04-01. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI

TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI Az intézményben tanulásban és értelmileg akadályozott általános iskolai tanulók gyógypedagógiai nevelése-oktatása folyik. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya 47%, hátrányos

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május. 17. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér ködéséről A Védőnői Szolgálat a világon szinte egyedülálló. Az eltelt évtizedek során sok változáson ment keresztül, de a védőnői munka fő célkitűzése nem változott.

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése

Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése Név/cím: Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése Rövid leírás Mivel a korai iskolaelhagyás megelőzése és az érintett tanulók visszavezetése az oktatási rendszerbe

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről A Vészlejárat Ifjúsági Klub alapvető céljaihoz igazodtunk a 2014.év során is, miszerint Kerekegyháza város közigazgatási területén élő gyermekek

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

Máltai Óvoda és Általános Iskola. Mentori rendszer 2013/2014

Máltai Óvoda és Általános Iskola. Mentori rendszer 2013/2014 Máltai Óvoda és Általános Iskola Mentori rendszer 2013/2014 A mentori rendszer bemutatása A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány, a Máltai Óvoda és Általános Iskola és a Befogadó falu Program

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Nyári Mesedélelőttök a Városi Könyvtárban

Nyári Mesedélelőttök a Városi Könyvtárban Játékos barangolás a mesék birodalmában Nyári Mesedélelőttök a Városi Könyvtárban Többféle, közösségben eltölthető kikapcsolódási lehetőséget kínált a nyári szünidőben a vakációzó gyermekek számára a Békefi

Részletesebben

Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember

Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember A beszámoló főbb tartalmi pontjai: I. A Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz -

ELŐTERJESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz - 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-8697-5 /2016. Ügyintéző: Kissné Orosz Anita ELŐTERJESZTÉS - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870

BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870 BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870 2 A CSALÁDGONDOZÓ FELADATAI A Családsegítõ Szolgálat feladata -

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

Kedvezményezett neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1054 Budapest Akadémia u. 3.) A projekt címe: Az oktatás és nevelés minőségének és

Kedvezményezett neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1054 Budapest Akadémia u. 3.) A projekt címe: Az oktatás és nevelés minőségének és Kedvezményezett neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1054 Budapest Akadémia u. 3.) A projekt címe: Az oktatás és nevelés minőségének és hatékonyságának fejlesztése a Klapka György Szakközép és

Részletesebben

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola Intézményi szerkezet Általános Iskolai Intézményegység Utazó Gyógypedagógusi Hálózat Intézményegység Pszichiáter, pszichológus,

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás Diák Mentálhigiénés Tanácsadás a HUMAN-SERVICE tapasztalatai tükrében Felkészítés a felnőtté válásra, a tanult és hozott értékek kibontása Helyzetkép a human-service tapasztalatai tükrében Az érettségit

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

A Dunaújvárosi Civil Szervezetek Érdekegyeztető Tanácsa (D-CÉT) a TÁMOP-

A Dunaújvárosi Civil Szervezetek Érdekegyeztető Tanácsa (D-CÉT) a TÁMOP- D-cét SZISZOK Programiroda Dunaújváros, Apáczai Cs. J. u. 11 Telefon: 06-25-743-851 E-mail: dcetcivil@gmail.com Honlap: www.d-cet.hu A Dunaújvárosi Civil Szervezetek Érdekegyeztető Tanácsa (D-CÉT) a TÁMOP-

Részletesebben

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE Varga Nóra, Ráczné Kárpáti Márta Jósa András Oktatókórház Nyíregyháza, Gyermek Rehabilitációs Osztály BEVEZETÉS Szülőcsoportunkat

Részletesebben

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban Időpont: 2010. február 22. A projekt célja: A diákok jogi tudásának, ismeretének bővítése, gyakorlati feladatok keretében felkészíteni

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdése

Részletesebben

Az Átányi Egyházi Iskoláért Közhasznú Alapítvány 3371 Átány, II. Rákóczi F. út 43.

Az Átányi Egyházi Iskoláért Közhasznú Alapítvány 3371 Átány, II. Rákóczi F. út 43. Az Átányi Egyházi Iskoláért Közhasznú Alapítvány 3371 Átány, II. Rákóczi F. út 43. Jó közösségben lenni Komplex program az integráció elősegítéséért és a közösségfejlesztésért c. projekt keretében megvalósuló

Részletesebben