"Meglátták a csillagot is igen nagy örömmel örvendeztek" (Máté 2:10-11)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""Meglátták a csillagot is igen nagy örömmel örvendeztek" (Máté 2:10-11)"

Átírás

1 o.. RöMMOND o~,, A HAJDUSZOBOSZLOI REFORMÁTUSGYÜLEKEZET LAPJA 2005 KARÁCSONY "Dicsoség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat." (Lukács 2,14) Karácsonyi örvendezó'k "Meglátták a csillagot is igen nagy örömmel örvendeztek" (Máté 2:10-11) Karácsony idején egy csapat indult el Babilonból Jézushoz. Onnan, ahol Ábrahám osatya született. Onnan, ahol Dániel, szent zsidó társaival pogány királyok udvarában szolgált. Hárman voltak: Gáspár, Menyhért, Boldizsár - vagy talán sokan? Zsidók vagy pogányok? Bölcsek vagy királyok? - Isten tudja, Aki név szerint ismert bennünket, a legrejtettebb gondolatainkatis. Messze A napkeletrol indultak. Jézust akar- H ták látni. Nem Arábiában, Egyiptomban vagy máshol keresték, hanem ott, ahová a csillag vezette oket. Karácsonykor te isjöjj Jézushoz, Aki érettünk született eföldre. Az idok teljességében Szaturnusz és Jupiter bolygók összetalálkoztak. Nagy fény ragyogott föl akkor. A bölcsek elhitték, hogy ezt a csillagot Isten küldte. Jeleket láttak, de még nem találkoztak Krisztussal. Karácsonykor templom, harang- SZÓ,igehirdetés, valamintszámtalanjel bizonyítja, hogy az Isten emberré lett érettünk és a Szentlélek csodálatos munkája által személyesen találkoz. hatunk féle.

2 A Krisztust keresok minden akadályt legyoztek. Tudósok állították, hogy nincs Isten. Hamis próféták szerint Jézus csak egy különleges ember. Rájuk fogták, hogy beképzelték, önmagukat csalták meg. Ijesztgettékoket, hogyeltévednek az úton, vagy fenevadak marcangolják szét oket. Sajnálták tolük a Krisztusra pazarolt idot, mert fontosabb kérdésekvannakvilágunkban.ám ajel és a Szentlélekbiztatta oket, hogyne tántorodjanak el. Jöjjetekjézushoz minden akadályon át. A pogány világ szaturnáliát ünnepelt. Díszes fölvonulások, szórakozások, lakomák követték egymást. Augusztus római császár népszámlálási parancsa után Izraelben is megmozdultak. A bölcsek nagy kavarodás közepette is megtalálták az istálló jászolában a bepólyált Megváltót. Az aranyaszemétben is arany. Krisztus megalázta magát, emberré lett a bunösökért. A bölcsek felismerték Krisztust. Nem a jószágokat nézegették, nem hódoltak bálványoknak, ember formálta vallásoknak és filozófiáknak. Se közöny, se kételkedés nem uralta oket. Nem gúnyolódtak, mint a nagypénteki tömeg, hanem leborultak. Átölelte és betöltötte oket Isten szeretete. Karácsonykor fenyofát állítunk, megajándékozzuk egymást, elcsöndesedik falu és város, és a keresztyének leborulnak Krisztus elott. Énekkel dicsérjük az Urat. Szentestén Bibliát olvasunk, egymásérl imádkozunk és kérjük, hogy Krisztus békességeáradjon reánk. A bölcsek leborultak és örvendeztek. Akik hit által látják az Urat, leborulnak Elotte, hogy magukat, kincseiket Jézusnak szánják. Így válnak boldog emberekké, és nem úgy, mint a megszomorodott gazdag ifjú, aki többre tartotta magát és vagyonát, mint Jézust. Karácsonyi fóboldogságunk, szívem öröme, hogy Isten szeret, megbocsátott, erot ad és üdvözít. Mindenkor örülök az Úrban karácsony ünnepén, a hétköznapokon és a mennyei dicsoségben. Ámen Bojtor István ny.lelkész ;- "Aldott vagy te az asszonyok között" Gábriel angyal Názáretben egy Mária nevu lányt keresett fel, akirol csak annyit tudunk, hogydávid házából való, Józsefnevu férfi jegyesevolt. Amikor eljött az idok teljessége, akkor Isten egy eldugott kis helységben élo egyszeru lányt választott ki csendbenésfeltunésnélkül.. Isten legnagyobbcsodáit elrejtveés csendben készíti eló. Az angyal azért ment, hogy tudtul adja Máriának Isten kiválasztó kegyelmét. Azért áldott Mária, mert az Úr kegyelmébe fogadta. Tehát nem erényeiért, tisztaságáért, kegyességéért, hanem mert sok millió lány közül ot fogadta Isten kegyelmébe. Ez a kiválasztás pecsétje: "Az Úr veled van". Akit kiválaszt az Úr azzal vele van, az többé nincs egyedü~ nincs magára hagyatva. Amikor elhangzott az angyali üdvözlet, Mária "megdöbbent ezekre a szavakra és fontolgatta, mit jelent ez a köszöntés". Egyszerre nem is tudta felfogni az angyali üdvözlet jelentoségét. Isten tettei sohasem magától értetódnek. Itt már a karácsonyi csoda lép elénk: Isten Fiát fogja megszülni egyföldi, emberi no.

3 "1 ~ Jézus úgyjön a világra,mint ~ ember, hogy a bunös emberiség szabadítását elvégezze. Hogyan indul el Jézus élete? Az angyalezt mondta Máriának: "a Szentlélek száll rád és a Magasságos ereje árnyékoz be téged." AzApostoli Hitvallás ezt ígyfoglalja össze:"fogantaték Szentlélektol. " Mária nem töpreng tovább, alázatos engedelmességgel engedi át életét Isten akaratának: "Íme az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint." Ígykell nekünk is hittel elfogadnunk Istennek azt a megfoghatatlan csodáját, mely obenne mindnyájunk javára végbement. "Íme az Úr szolgálóleánya" - aki áldott az asszonyok között. Nem a menny királynoje, nem istenno. Csak egy egyszeru földi no. Asszony o, húsból és vérbol való, csak annyiban különbözik más anyáktól, hogy o Jézus anyja. Mindaz a fény, mely ot körülveszi, annak az alakjából sugárzik rá, Akit általa adott Isten a világnak. Miközben ot nézzük, egyreragyogóbbfényben bontakozik ki elottünk az o Fiának alakja. Dr. KörpölyKálmán I II A betlehemi pásztorok A Betlehem körüli mezokön pásztorok orizték nyájukat. Éjjel volt, körülöttük suru sötétség. Csak néhány csillag reszketo fénye látszott az égen. Hirtelen valami nagy világosság vette körül a pásztorokat, majd megjelent egy ragyogó fényalak: az Úr angyala. Mindenütt fény, vakító világosság és ragyogás lett. A pásztorok rémülten estek a földre: "Jaj nekünk, végünk van, hiszen egészen közel jött hozzánk az Isten!" Az angyal azonban ígybátorította oket: "Ne féljetek! Íme nagy örömet hirdetek nektek De nemcsak nektek, hanem minden embemek szólaz örömhír: Üdvözíto született ma nektek, Szabadító Dávid városában - Betlehemben. A jel pedig az lesz:találtok egykisgyermeket. De nem fényes palotában, hanem egy istállóban. Bepólyálva fekszik a jászolban, amelybol a bárányok szoktak enni. " Ekkor hitelen mennyei seregek sokasága jelent meg. Dicsérték az Istent és így énekeltek: "Dicsoség a magasságban Istennek, És a földön békesség az Istent szereto embereknek!" Amikor az angyalok visszamentek a mennyei fényességbe, így beszéltek a pásztorok egymás között: "Micsoda? Üdvözíto? Egy gyermek, aki nekünk született? Ezt látnunk kell! Gyertek, menjünk el egészen Betlehemig! Vanjelünk! Megtaláljuk a gyermeket!"

4 És úgy is tettek. Otthagyták a nyájat és elsiettek. Megtalálták Máriát, Józsefet és a gyermeket. A jászolban feküdt, bepólyálva, a világ Üdvözítoje. Amikor meglátták, nagyon boldogok voltak. Elmondták az angyali üzenetet, amelyet a kisgyermekrol kaptak, és mindenkinek elhirdették, amit láttak. Akik hallották oket, csodálkozva kérdezték: "Egy gyermek? Betlehemben? A világ üdvözítoje?" Mária azonban megjegyezte a hallottakat, és soha nem felejtette el. Amikor nyolcnapos lett Mária gyermeke, zsidó szokás szerint nevet adtak neki. A Jézus nevet kapta, ami azt jelenti: "Isten megsegít!" Mária és József elvitte Jézust Jeruzsálembe, a templomba. Minden elsoszülött fiúgyermeket az Úrnak kelletet ugyanis szentelni, mivel az elsoszülöttek az Úr tulajdonai. (II. Mózes 13:2.)Áldozatot mutatottak be az Úrnak. Így kérték Isten áldását Jézus életére. Élt ebben az idoben, Jeruzsálemben egy na~on idos, kegyes ember. Már régóta várta Izrael népének szabadító Messiását. Az Ur megígérte neki, hogy nem hal meg addig, amíg nem látja az Úr Krisztusát. Most jött el a pillanat! A lélek indítására elment a templomba, odalépett Máriához, karjára vette a gyermeket, és ezt mondta: "Uram, most már békében halok meg, mert látták szemeim üdvösségedet!" Lukács evangéliuma 2:8-30~ Kérdések: Mikor ünnepeljük Jézus születését? Hogyan szoktuk megünnepelni? Elmész a templomba karácsonykor? Miért jött közénk az Úr Jézus? Miért gyermekként jött közénk? Milyen ünnepnek nevezzük még a karácsonyt? (a szeretet ünnepe) Mire tanít minket karácsony ünnepe? Mi illeti Istent? (dicsoség) ""'- Egyöregemberünnepe "Látták az én szemeim a Te üdvösségedet". (Lk 2:2~-30) A nevem Simeon, meghallgatás fia. Reszketo kézzel tapogatózom és nekitámaszkodom a templom oszlopának. Fáradtan roskadok a lépcsore. Szívem alig dobog. Fejemet görnyedve hajtom kezeimre. Elközelített a végórám. Visszagondolok múltamra, mi mást is tehetne az öregember? A Szentlelked kényszerített ide Uram. Felidézem a múltat és panaszkodok. Sokszor szerettem volna kibeszélni magamat, de nem voltak kíváncsiak rám. Az emberek nagyon sietnek, és magára hagyják az öreget. Köszönöm Uram, hogy van idod számomra és meghallgatsz. Szép és fájdalmas volt a múltam. Valamikor ráébredtem, hogy én is e földön vagyok. Játékaimat a világért sem adtam volna másnak, de elcsaltam a társaimét.

5 Homokvárakat építettem ifjú koromban is. Mindent magamnak követeltem. Lázadoztam szüleim ellen. Vádoltam oket, hogy gyávák és maradiak. Mint a tavaszi illat, úgy bódított el a szerelem. Rabja lettem. Egyik virágról röppentem a másikra és mindegyiket akartam.. Családos lettem. Szép napsugaras volt a menyegzonk.aztán jöttek a gyermekek, hajszolt hétköznapok. Családi fészkünkbol kiröppentek gyermekeink én meg beledobtam magamat a munkába, hogy meggazdagodjak és híres legyek. Feleségem halála után borivással és mulatozással próbáltam gyógyítani beteg szívemet. Hívogattak Isten gyülekezetébe. Lenézo mosollyal utasítottam vissza. Vártam és reméltem, hogy egyszer boldog leszek. Odajutottam, mint megtépázott szolotoke. Halálomhoz közeledve árván, erotlenül szenvedek. Sokfélét láttam életemben, születést és halált, sebeket és gyógyulást, örömet és bánatot, gyozelmet és vereséget. Odalett. Kifosztott vagyok. Csak egyedül Te maradtál Uram. Szentlelked magadhoz, ide a templomba kényszerített. Senkim sincs. Könyörülj rajtam és vigasztalj meg. Megcsapott az oltár füstje. Díszes ruhába öltözött papok és ünnepi szertartás közepette emberek forognak körülöttem. És most?.. Fény gyullad ki bennem. A gyermek van itt és fölismertembenne Jézust,a Királyt!Megtaláltaméletem értelmét. Engedjétek,. hogy karjaimba vegyem, szívembe zárjam és áldjam Megváltónkat, Akit életem végén homályos szemekkel tisztán látok! Eltörölted ifjúságom vétkeit. Összezsugorodik, és semmivé válik elottem a múlt. Áldalak, hogy magadhoz fogadtál, hifet adtál és szeretsz. Füle Lajos Angyalok éneke Csak egyszer énekeltek Az angyalok ezen a földön, Mikor a Gyermek eljött, Hogy minden urt betöltsön Isten s ember között. Amikor földi testbe ütközöt~ Hogy hordja, ami fáj, És meggyógyítsa, hogy ne fájjon Hogypásztorés király Alázattal elébe álljon, És békesség legyen harctereken, Sebzett szívekben, hogy az Egész világ örülni és szeretni Kezdjen... " Dicsoség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség és az emberekhezjóakarat!" Dallamai az égnek, mint Tárt karok elénk siettek. Kétezer éves ének, Ma sem tud nála senki szebbet. Karácsony... Karácsony nem éd~s hangulatot jelent. Régi történetet, mégis dönto jelent. Törvény, vagy kegyelem? Melyik mellett állasz? Szolga vagy gyermek vagy? Ketto közül válassz! Ha meg akarodváltoztatni az embereket, Szeresd oket. Mert a befolyásod csak Addig terjed, ameddig a szereteted elér - A betlehemi jászol sel1kitol sincs távol... - Az igazi szeretet sohasem fél attól, hogy túl sokat talál adni -

6 Krisztussal milyen jó és szép az öregkor! Elárasztottál Uram békességgel és örömmel,áldalak Téged! Nekem boldogságez a pillanat és gyönyörufényben ragyog a jövo, mert Veledvagyok,az üdvösségbenis Veledleszek,és örökké dicsérlek.ámen Az én]ézuskám Bojtor István ny./p. Kisgyermek korunkban, mint ma is minden gyermek, nagyon vártuk a karácsonyt, mert jött a Jézuska. De nem úgy ám;mint manapság, az esti órákban, és hogy a gyermek csak az ajándékait találja a karácsonyfa alatt, a Jézuskát meg nem látjuk. Csak sejtelmes meséket hall róla. De nem ám! Mihozzánk személyesen jött mindig, és kora reggel, hogy láthassuk is. Igen, igen: személyesen, ahogy mondom. Láttuk a maga élo valóságában, igenis láttuk, ahogy ott állt a kertre nyíló kicsi ablak alatt az ajándékával. Még köszöntött is bennünket suru hajlongással! Bizony ám! Hát az úgy volt, hogy téli reggeleken a szüleink korábban keltek fel,-mint mi. Sokszor észre se vettük, mikor anyánk tüzet rakott a szobában, aztán kiment az istállóba a teheneket megfej ni. Apánk is az istállóban tett-vett, de közben futött a búbos kemencébe is. De most, karácsony reggelén már fel is öltöztünk, mire apánk bejött. - Na, fiaim, álljatok csak ide az ablak elé, mert mindjárt jön a Jézuska! Oda is álltunk, nagyság szerint, és vártunk... vártunk. És láss csodát! Egyszerre csak ott állt a Jézuska, odakinn az ablak elott. Nagy-nagy fehér lepel volt rajta, az arcánál fejkendo szelíden hajtogatva, ahogy az asszonyok szokták viselni. Sose tunt fel akkor; hogy olyan felnottes formája van ennek a Jézuskának, mi csak azt láttuk, hogy szelíden mosolyog ránk egyderus, boldog arc, és fejével bólogatva némán köszönt bennünket. De az igazi csoda az volt, hogy kinyújtva az egyik kezét,, magától kinyílt a szerihtünk bezárt külso "-, ablakszárny, és mi a varázslattól megilletodve csak néztük, néztük, hogy beteszi a két ablak közé a nagy csomagot. Aztán - becsúkódtak? Vagy ö tette be az ablakot? Nem is tudom. Álmélkodásunkban csak azt láttuk, hogy ez a mennyei tünemény még bólogatott, hajlongott néhányszor - és eltunt. Jónéhány percig még a varázslat hatása alatt álltunk, és bámultunk meghatódottan, szinte elrémült en az eltunt Jézuska után. Apánk mozdulata ébresztett fel ábrándozásunkból, ahogy kivette a csomagot és az asztalra tette. Volt abban minden, ami egy kisgyermeknek kedves: narancs, füge, banán, da- -/ Ii) /-//./,

7 - tolya - és sok-sok színes szaloncukor. És miközben boldogan válogattuk, ízlelgettük a finomságokat, bejött anyánk is, és velünk együtt örvendezett. Sose tunt fel nekünk akkoriban, hogy amikor a Jézuska jön, soha sincs ott benn velünk. Bizonyára mindig eldicsekedtem mindenkinek napokon át, hogy itt járt a Jézuska, és személyesen hozta az ajándékokat. Nem tudom, miket válaszoltak, de amikor már harmadik elemibe jártam (a mai általános iskolát akkor elemi iskolának hívták), történt egy emlékezetes beszélgetés. Ekkor is kimentem az istállóba, és nagy lelkendezve meséltem el a kocsisunknak, hogy itt volt a Jézuska, személyesen jött, láttam is a saját szememmel. Sándor bátyám csak mosojygott, somolygott,majd ezt mondta. - Nem a Jézuska vót az, te, hanem Kati nén érn, az édesanyád! Felháborodva tiltakoztam, bizonygattam, ó is persze a maga igazát, aztán egy kis idó múlva rám hagyta. Napközben aztán mégiscsak gondolkodóba estem a hallottakon. És egyszer csak eszembe jutott, hogy ez aj ézuska - nem is annyira kisgyermek volt, olyan felnótt forma voltaz alakja is. És az arca ts a kendóvel- mintha tényleg anyám lett:volna. És nicsak, mindig akkor jött be, mikor már a Jézuska elment. De elhessegettem magamtól ezeket a buta gondolatokat, és hittem, hogy mégiscsak a Jézuskajárt nálunk, személyesen. Azóta sok-sok év ment el felettem, és már régóta tudom, hogy valóban anyám volt ez a Jézuska. Ez az anyám-arcú Jézus él még ma is bennem, velem volt megjárt életutam minden percében. A szeretete. A szeretetük. Mindkettójük szeretete, védó-oltalmazó szeretetük. Ez az anyám-arcú Jézuska vígasztalt, bátorított, és óh, hányszor mentette meg az életemet az ukrajnai harcok idején, vagy segített át nehéz helyzeteken a hadifogságban, majd az 50-es évek félelmetes világában. Így szilárdult meg bennem a hit: "Mindenre van eróm a Krisztusban, aki engem megerósít."... karácsony van ismét. És mint mindig, most is még minden karácsony reggelénvárom a Jézuskát. A gyermekkorit. Aki anyám arcú... Kati nénérn,.. az édesanyám. Ám hiába várom. Nem jön. Tudom, hogy nem jön. De mégis szép és boldogítóan megnyugtató öröm emlékezni rá.. Nagy Balázs ny. tanár,presbiter - Bár nem értem, - hiszem a csodát Mindható Isten.' Kész vagyok engedni parancsodnak. Akaratod szerint legyen minden. Ámen. Kérdés és válasz Milyen lehet az Isten? Jézus mutatta meg. Jézusban Istent látjuk. O és az Atya: egy

8 CGyülekezeti krónika).máj Megkezdodtek az irodaépület renoválásimunkái.átköltöztünka gyülekezeti terembe.máj Német nyelvu istentiszteletek a templomban vasárnaponként.máj ifjú tett vallást hitérol konfirmáció napján.máj. 8. du. - A 25 és 50 éve konfirmáltak találkozója.máj Búnbánati hét.máj Pünkösd úrvacsora. Csomós József segédlelkész vizsgaprédikációja.máj Lelkészbeiktatás Földesen. Kovács Zoltán és felesége képviselték a gyülekezetet..máj Lelkészbeiktatás Hajdúböszörményben. Kovács Zoltán és felesége képviselték a gyülekezetet..jún Hittanosok évzáró istentisztelete, - gyülekezeti gyermeknap. Nagy létszámúgyermekcsapatés szüleiktöltötték együtt a délutánt..jún között Takács Thmás egyházmegyei fojegyzo és Takács Thmásné egyházmegyei foszámvevo meglátogatta és ellenorizte Tiszacsege, Hajdúhadház, Bocskaikert, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Vámospércs, Sárrétudvari, Polgár, Újtikos, Tiszagyulaháza gyülekezeteit..jún Gazdasági bizottsági ellenorzés.jún Jubileumi istentisztelet Zakar Ödönlelkipásztorhirdetteazigét..JúL 2. - Segédlelkészek diplomaosztója. CsomósJózsefsegédlelkészátvettediplomáját..Júl Gyülekezetünkben Szabadi Árpád esperes és Oz Lajos egyházmegyei tanácsos egyházlátogatást tartott..júl Presbiteri gyulés. Júl Gyülekezeti családi tábor Fúzérradványon.JúL Dicsoszentmártoni szolgált a templomban énekkar.júl Gyülekezeti munkatársi konferencia Balatonszárszón. Gyülekezetünket KovácsZoltán segédlelkészképviselte.júl Csomós József segédlelkész búcsúprédikációja..aug Kovács Zoltán és Kovácsné Takács Emese a Debreceni Teológia VI. éves kirendelt segédlelkészei megkezdték egyházközségünkben szolgálatukat..aug Ökumenikus ünnepjistentisztelet a római katolikus templomban.aug Búnbánati hét.aug Gyülekezetünk presbiterválasztási bizottsága megkezdte munkáját..aug Ifjúságunk 20 fovel biciklitúrára indult, - de a hirtelen támadt zápor miatt gépkocsikra váltottunk. Bárándon a fiatalok "József és testvérei" történetét adták elo. Nagyon kellemes idot töltöttünk együtt. Köszönjük a szülok segítségét!.aug Határmenti lelkésztalálkozó, erdélyi és magyarországi lelkipásztorokkal. Thkács Thmás és Kovács Zoltán lelkészeink vettek részt az alkalmon..aug Úrvacsoravétel..Aug Választási bizottsági ülés. e Szept A lelkészi hivatal visszaköltözött a felújított irodaépületbe..szept Megkezdodtek a hittanórák az óvodákban és iskolákban. Isten áldja meg Kovács Zoltán és Kovácsné Takács Emese hitoktatók munkáját..szept Hajdúk lételepítésének ünnepe. Ünnepi istentisztelet, koszorúzás.. Szept Presbiteri gyulés.szept Lelkésztestületi gyulés Balmazújvárosban.Szept Noszövetségikonferencia Kárpátalján. Gyülekezetünkbol több asszonytestvér és a fogondnok házaspár volt jelen. Takács Thmásné lelkipásztor eloadással szolgált.

9 o Szept Teológus csendesna.p Berekfürdon. Kovács Zoltán és Kovácsné Takács Emese vettek részt. o Szept Presbiteri gyulés o Okt.2.- GyülekezetikirándulásKunhegyesre. o Okt.8.- Beindultakonfirmációioktatás. o Okt Egyházmegyeigazdaságibizottsági ülés Balmazújvároson. o Okt Konfirmálók találkozója Püspökladányban. Mikrobusznyi csapat volt jelen Kovács Zoltán segédlelkész vezetésével. o Okt.15.- BocskaiünnepségÁlmosdon. Takács Tamás szolgálattal vett részt. o Okt Szakoktatói konferencia Debrecenben. o Okt Gazdasági bizottsági ellenorzés. o Okt Noszövetségi oszi konferencia Berekfürdon. Takács Tamásné eloadással szolgált. Több asszony testvérünk volt jelen ismét a lelki alkalmon. o Okt Zsinati tanácsülés Budapesten. o Okt Egyházközségi presbiterválasztói közgyulés 1.fordulója a gyülekezetben. o Okt Bunbánati hét. o Okt Lelkipásztorcsaládok találkozója Kassán o Okt Megemlékeztünk a reformáció ünnepérol. Közösen néztük meg a "Luther élete" filmet a gyülekezeti teremben. o Okt Úrvacsorás istentisztelet. Megemlékeztünk testvéreinkre. az egy év alatt elhunyt o Nov.1.- Világháborúkbanelhunytakra való megemlékezés o Nov.2.- A noszövetségtagjaiagyülekezetben elhunyt lelkipásztorok sírjait látogatták meg és tették le a megemlékezés koszorúit. o Nov Presbiteri konferencia Balmazújvároson. o Nov Egyházközségipresbiterválasztói közgyulés II. fordulója. o Nov Egyházmegyei tanácsülés Balmazújvároson. o Nov Zsinati ülés Budapesten. o Nov Szabadi Árpád esperes és "TakácsTamás fojegyzo Erdély árvízkárosult gyülekezeteinek vitte át pénzbeli segélyét. Hajdúszoboszió adománya a legjobban sérült területre, Bikafalva gyülekezetébe jutott el~ o Nov TakácsTamásnélelkipásztor sikeres szociálisszakvizsgát tett le a KGTE Nagykorösi Református Tanító-képzo Foiskolában. o Nov Gyülekezetivacsora. Jó volt együtt lenni, örülni egymásnak és a fiatalok vidám musorának. o Nov.27.- Presbiteri gyulés o Nov Advent elso vasárnapja, zenés istentisztelet, HeIl Tibor és Kádár Edit muvészek közremuködésével. o Dec.3.-Az ANNA otthon 3.jubileumi Mikulás-ünnepsége. Nagyon jól sikerült együttlétnek örven dh ettünk. Köszönjük a látogatók segítségét. o Dec Advent második vasárnapján, a zenés istentiszteleten a Bárdos iskola kicsinyek kórusa szerepelt. o Dec.4.- Fiataljaink és szüleika templom elé "betlehemest" állítottak fel. odec A Hajdúvidéki Egyházmegye közgyulése Hajdúszoboszlón. o Dec. 7.- A Segíto-SzeretetAlapítvány kuratóriumi ülése. o Dec. ll. -Adventharmadikvasámapján a Bárdos iskola nagyok kórusa énekel. o Dec.18.-Advent negyedikvasárnapján a gyülekezet énekkara szerepel. o Dec Bunbánati hét. Szociális otthon látogatása, hajléktalanok segítése, karácsonyi csomagok készítése. o Dec Karácsony.

10 Tíz év afógondnoki tisztségben Rácsodálkoztam az ido múlására. A visszaemlékezésemben a költo sorai jöttek elém, aki ezt írta: "Anyám, az álmok nem hazudnak...". Szüleim és nagyszüleim "álma, vágya és imádsága" volt, hogy váljak a hajdúszoboszlói református gyülekezet javára. Meghatódottsággal emlékszem vissza ezekre az idokre, hajdú, református, zsoltáros hitben huséges oseimre, akiknek nyomdokaiba léphettem. Presbiter nagytiszteletu Molnár Ambrus esperes úr idején lettem és a nagytiszteletu. Thkács házaspár szolgálatba állása elott választottak a gyülekezet fogondnokává. Nem voltak könnyu idok, de örömmel és hálaadással éltem meg az elmúlt tízév minden napját: ahogy rendezodtek a gyülekezetben a dolgok, a szívekben, lelkekben a bajok, ahogy helyre állt a törvényes rend, ahogy szépültek sorra az épületeink, a templom kívül és belül, ahogy újra és újra egyre több arc jelent meg, gyermekek, középkorúak, családok. Eredetileg csak az új lelkészválasztásig gondoltam vállalni a f6gondnoki tisztet, de Takács Tamás és Takács Tamásné Bojtor Emese lelkészházaspárban igaz testvéri és atyafiúi szeretetet kaptam. Így- bár néha-néha némely jóakarók le akartak beszélni a f6gondnoki tisztr61, maradtam. "Mert az álmok nem hazudnak" - mondja a költ6, mi azt mondjuk: "az Istent61 elrendelt úton mindvégig való huséggel kell végigmenni". Most mikor egészségi állapotom miatt átadom a f6gondnoki tisztet, szívemben ott vannak a múló id6k lelki, hitbeli, testvéri örömei. Az istentiszteletek, presbitergyúlések, egybekovácsoló gyülekezeti kirándulások Nyírségben, Abaújban, Erdélyben, Kárpátalján, vagy mint legutóbb Nagykunságban. A hálaadás is ott van minden huséges, sebeket gyógyító atyámfiáért, a gyülekezetben szolgáló életútra induló segédlelkészekért, az Anna Idosek Otthonáért, a lelkészházaspárért és családjáért, Isten megáldó, megtartó kegyelméért és érettetek, volt presbitertársaimért, mindnyájatokért atyámfiai. Hálaadással gondolok vissza erre a tíz évre, Isten áldását kérem Hajdúszoboszió minden reformátusára, a gyülekezetre és Krisztus bárányos zászlaját átvevo utódomra. Áldott ünnepet, megáldott boldog új évet és továbbra is áldott szolgálatot kívánok Presbiterek választásról Dr. Barcsa András fógondnok november 6-án, a Hajdúszoboszlói Református Egyházközség választói közgyulése a gyülekezet presbitériumába, az alábbi személyeket választotta, az elkövetkez6hat évre. Presbiterek: 1. Örvendi László, fogondnok 2. Görög Mária, gazdaságigondnok 3. Dr. BánszegiLászlóné 4. B. NagyGyula 5. Bodó Márton 6. CsákiFerenc 7. CsásziCsaba 8. CsásziFerenc 9. Cseke Sándor 10. Cseke Sándorné 11. Dörg6 Gyula 12. Fehér László 13. Hell Tibor

11 14. Herceg Sándor 15.Horogh Gyula, 16. Kabay Tibor 17. Kaszás Sándor 18. Kiss József Zoltán 19. Kiss Lajos Sándor 20. Kovács Imre 21. Kovács Károly 22. Kovács Sándorné 23. Loós István 24. Papp Vilmosné 25. Szegény Erno 26. Szilágyi Antalné 27. Takács Imre 28. Ifj. Takács Imre 29. TarcsiAndrás 30. T. Kiss Endre 31. Tóth László 32. Varga Imre Pótprcsbiterek: 1. Bogdán András 2. Csáti Imre 3. Gém János 4. Hámos Lajos 5. KovácsGyörgy 6. KovácsImréné 7. KovácsLajos 8. Molnár Tibor 9. NagyBalázs 10. NagyGábor 11. Tóth Gyula Családi táborozás gyerekekkel ésfelnottekkel N agyon nagy várakozással indultunk el ebbe a táborba, mivel számunkra ez volt az elso ilyen alkalom. Nem tudtuk milyen az, gyerekekkel és felnottekkel együtt táborozni. Csodálatos élményekben volt részünk. Együtt voltunk és mégis külön. A reggeli áhítatok alkalmával külön csoportokban ismerkedtünk a Bibliával, ígya három korosztály más-más megvilágításban fogadhatta magába a napi igét. A gyerekek és a felnottek is nagy örömmel vettek részt a délutáni és az éjszakai túrákon. A közös énekléseken nagyon sok szép éneket tanulhattuk meg, melyeket a mai napig is szoktunk együtt énekelni itthon a családdal. Az esti istentiszteleteken a gyerekek is önfeledten figyelték az igét és ezt el is tudták játszani az egyik esti pantomim játékon. Füle Lajos Karácsonyi üzenet Üzenem mindenkinek, hogy a csillag Fényébol semmi sem kopott, értelme Lett csak megszokott. Üzenem Mindenkinek, hogy a Gyennek ma is A testté lett csoda, Isten jósága, Mosolya. Üzenem mindenkinek, hogy A Pásztor, király egyfonnán kedves Ott, s elotte boldog lesz legott. Üzenem mindenkinek, hogy a bölcsek Serege most is útra kel, elég nekik Az égijel. Üzenem mindenkinek, hogy A szívem ma is repesve fut felé, Ma is azé agyenneké!

12 Hívogató a gyülekezeti alkalmakra "Jojjetek énhozzám mindnyájan..." Máté Karácsonyi koncert dec. 18., vasárnap 17 óra templomban. Szentesteiistentisztelet gyermekmúsorral dec. 24., szombat 16 óra templomban. Ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással dec. 25., vasárnap 10 óra templomban. Ünnepi hálaadó istentisztelet dec. 25., vasárnap 16 óra templomban. Ünnepi istentisztelet dec. 26., hétfo 10 óra templomban. Évzáró istentisztelet dec. 31., szombat 14 óra templomban, Gyülekezeti szilveszter dec. 31., szombat óra gyülekezeti teremben Évkezdó istentisztelet jan. 1., vasárnap 10 óra templomban. Hívogató rendszeres alkalmainkra: ~II Vasárnap 10 óra -istentisztelet a templomban Vasárnap 10óra - gyermek-istentisztelet alelkészihivatalban Vasárnap 16 óra - istentisztelet a lelkészi hivatalban. Kedd-csütörtök - szombat 8 óra reggeliáhitat a lelkészihivatalban Kedd 16óra imaóra az ANNA otthonban Szerda 16óra énekkar az ANNA otthonban Csütörtök 16óra bibliaóra a gyülekezetiteremben Péntekenként 16 óra - a lelkészi hivatalban: 1. hét Ige mellett-lelkigondozói beszélgetés 2. hét Csendes óra - a heti igék áldásaiból 3. hét Keresztyén este - hit, vallás, irodalom, muvészet 4. hét Családi délután - fiatalházasok, szülok,gyermekek Szombat 10 óra konfirmációioktatás a gyülekezetiteremben Szombat 11óra ifjúsági óra a gyülekezetiteremben, Aldott karácsonyt és békés, boldog új esztendot. r. kívánunk szeretettel! Lelkészi Hivatal elme: Hajdúszoboszló, Kálvin tér 9. Telefon: Gyülekezeti terem: Rákóczi u.t. A Lelkészi Hivatalban hivatalos órák: hétfót61-péntekig naponta 8-12 óra között AzÖRÖMMONDÓ idószakoslap. A Iap eloállítási költségeire az adományokat a perselybe kérjük elhelyezni. Kialija: a Hajdúszoboszlói Református Egyházközség Presbiteriuma. Felelós: a Szerkesztobizottság. Nyomdai elókészftés: S-Printer-200l Bt. - Nyomdai munka: Nyomtató '95 Bt..l.

Református Élet. Krisztussal eltöltött, áldott karácsonyt és kegyelemteljes újévet kívánunk minden Kedves Olvasónak!

Református Élet. Krisztussal eltöltött, áldott karácsonyt és kegyelemteljes újévet kívánunk minden Kedves Olvasónak! Református Élet A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenõ folyóirata Krisztussal eltöltött, áldott karácsonyt és kegyelemteljes újévet kívánunk minden Kedves Olvasónak! Református élet

Részletesebben

Karácsonyi gondolatok Mert láttuk az csillagát, amikor felt nt, és eljöttünk, hogy imádjuk t. Kedves Testvéreim!

Karácsonyi gondolatok Mert láttuk az csillagát, amikor felt nt, és eljöttünk, hogy imádjuk t. Kedves Testvéreim! Ige: Mt 2,1-12 ÜZENET Az Őri Református Egyházközség karácsonyi lapja - 2013. december Karácsonyii gondollatok Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Kedves Testvéreim!

Részletesebben

ÁLDÁS BÉKESSÉG Ő JÖTT EL A VILÁGBA. AZ IGE VOLT AZ IGAZI VILÁGOSSÁG, AMELY MEGVILÁGOSÍT MINDEN EMBERT: AZ ANGLIAI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ LAPJA

ÁLDÁS BÉKESSÉG Ő JÖTT EL A VILÁGBA. AZ IGE VOLT AZ IGAZI VILÁGOSSÁG, AMELY MEGVILÁGOSÍT MINDEN EMBERT: AZ ANGLIAI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ LAPJA ÁLDÁS BÉKESSÉG AZ ANGLIAI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ LAPJA 2013. ÁDVENT AZ IGE VOLT AZ IGAZI VILÁGOSSÁG, AMELY MEGVILÁGOSÍT MINDEN EMBERT: Ő JÖTT EL A VILÁGBA. JÁNOS 1,9 LELKÉSZI ÜZENET Pásztorok tanyáztak

Részletesebben

Magvetés A Ramocsaházi Református Egyházközség lapja Magvetés. 2012. Karácsony

Magvetés A Ramocsaházi Református Egyházközség lapja Magvetés. 2012. Karácsony 2012. Karácsony Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendőt kívánunk minden Testvérünknek! Várakozunk és Valaki vár ránk! Ebben a karácsony előtt időszakban, a megkezdett négyhetes adventben újra fontos tisztáznunk

Részletesebben

Meg kell róla bizonyosodnom!

Meg kell róla bizonyosodnom! örömhírlap 14. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2009. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Meg kell róla bizonyosodnom! TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: Jézusig elmenni 1 2 Gyülekezeti hét 3 4 Presbiteri

Részletesebben

Mindenki Krisztusa megszületett

Mindenki Krisztusa megszületett A KIRÁLYHELMECI ÉS PÓLYÁN-SZOLNOCSKAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK LAPJA 2012/4 Dömötör Tibor JÉZUS SZÜLETÉSE Próféták hirdetgették Évszázadokon át, Hogy elküldi majd Isten Egyszülött, szent Fiát. Csillagok

Részletesebben

Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendot kívánunk minden Testvérünknek! Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...

Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendot kívánunk minden Testvérünknek! Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát... Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...(máté 6:33) Kiadja a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség XVIII. évfolyam 2014/2 Tartalom Várakozunk és Valaki vár ránk... 2 Karácsony esti

Részletesebben

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag Újfolyam 27. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december Csillag mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. (Máté 2,10) Valaki egyszer a rádióban ujjhegyre

Részletesebben

Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja

Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXIV. évf. 4. szám 2011. december Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk.,, Az uralom az o vállán, lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos,

Részletesebben

REMÉNYSUGÁR. Immánuel. Velünk az Isten. Lelkészi köszöntő 3. Nagy György lelkipásztor

REMÉNYSUGÁR. Immánuel. Velünk az Isten. Lelkészi köszöntő 3. Nagy György lelkipásztor REMÉNYSUGÁR Lelkészi köszöntő 3. El sem tudom mondani, milyen hálásak gyermekeim, amikor melléjük ülök a földre, elolvasok egy mesét, vagy megnézem, mit építettek legóból. Mosolyognak, megelevenednek,

Részletesebben

Az Őri Református Egyházközség pünkösdi lapja - 2014. május

Az Őri Református Egyházközség pünkösdi lapja - 2014. május ÜZENET Az Őri Református Egyházközség pünkösdi lapja - 2014. május Ige: Pál levele a Rómaiakhoz 8,12-17 Kedves Testvéreim! Pünkösdii üzenet Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai 2014 Pünkösdjén

Részletesebben

Maglódi Református Egyházközség

Maglódi Református Egyházközség Maglódi Református Egyházközség *Magunkról Á L D Á S, B É K E S S É G! a reformátusok köszöntésével köszöntjük szeretettel a kedves olvasót a Maglódi Református Egyházközség nevében. Ezzel, Isten áldását

Részletesebben

HASZONTALAN CSERE. A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata

HASZONTALAN CSERE. A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata örömhírlap 18. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2013. Húsvét A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: Örömhír 1 Bizonyságtétel 1. 3 Bizonyságtétel 2. 5 Bizonyságtétel 3. 6 Baba-mama

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

www. MINDENKITEMPLOMA.HU Gyülekezeti hírlevél 2007. Karácsony Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában.

www. MINDENKITEMPLOMA.HU Gyülekezeti hírlevél 2007. Karácsony Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. www. MINDENKITEMPLOMA.HU Gyülekezeti hírlevél 2007. Karácsony Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. (Lukács 2:11) TARTALOM Bereczki Sándor: Az Úr közel 3 Drótos Gyöngyi:

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 3. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 3. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 3. szám Velünk az Isten Karácsonyra készülve bizonyára sokan újraolvassák Máté vagy Lukács evangéliumának kezdetét, amelyekben Jézus Krisztus születéséről

Részletesebben

Miért lett Isten emberré?

Miért lett Isten emberré? Miért lett Isten emberré? A KIRÁLYHELMECI ÉS PÓLYÁN-SZOLNOCSKAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK LAPJA 2008/4 Karácsony lényegét, annak titkát, az egész keresztyén örömüzenetet summásan egy igeverssel ki lehet

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 24. szám. 2013. december 15. Ára 0,80 lej Áldott karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak! A boldog karácsony titka Térjetek

Részletesebben

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9)

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. december XV. évfolyam 6. szám Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) Advent és a Karácsony gyönyörû fényei, az általunk is

Részletesebben

Óvárosi Hírmondó. A Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség Lapja 2013. Karácsony hava

Óvárosi Hírmondó. A Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség Lapja 2013. Karácsony hava Óvárosi Hírmondó 1 A Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség Lapja 2013. Karácsony hava Kedves Testvérek! Textus: Máté 1,17. Máté nemzetségtáblázata Zsidók számára íródott evangélium, melyben Krisztus

Részletesebben

Karácsonyi lélekkel. Ne féljetek, mert íme hírdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz! Lk, 2,10. www.szre.hu

Karácsonyi lélekkel. Ne féljetek, mert íme hírdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz! Lk, 2,10. www.szre.hu 2010. december VI. évf. 4. szám www.szre.hu Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente Karácsonyi lélekkel Minden évben megállít bennünket a közeledõ karácsony. Nem tudjuk miért, ilyenkor

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

Áldás, békesség! Karácsony Kezdetben volt az Ige (Jn 1,1a) Állandó alkalmaink. Anyakönyvi hírek. Áldás, békesség!

Áldás, békesség! Karácsony Kezdetben volt az Ige (Jn 1,1a) Állandó alkalmaink. Anyakönyvi hírek. Áldás, békesség! Anyakönyvi hírek A Veresegyházi Református Egyházközségben a 2014. évben A keresztség sákramentumában részesedett: Hinkó András Márton, Hinkó Barna, Hinkó Nándor, Csőri-Czinkos Vince, Lukács Adél, Stum

Részletesebben

Ti vagytok a föld sója

Ti vagytok a föld sója Újfolyam 37. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2007. szeptember Ti vagytok a föld sója (Máté 5,13) Martinecz Márta kerámiája Evangelizációs hét október 8-tól 12-ig MAGVETÉS ÚJ KEZDÉS

Részletesebben

A DEBRECEN KOSSUTH UTCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG FOLYÓIRATA

A DEBRECEN KOSSUTH UTCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG FOLYÓIRATA Verestemplo m www.verestemplom.hu 2009. tél, V I I. é v f. 4. s z. A DEBRECEN KOSSUTH UTCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG FOLYÓIRATA Fotó: Kőszeginé Pótor Erika e l ő s z ó Minden este imádkozok, szeretem Istent,

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december Kőlap XII. évf. 2. sz., 2010 december A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja Kiadja:

Részletesebben

2011. karácsonyi különkiadás

2011. karácsonyi különkiadás 2011. karácsonyi különkiadás Kiáltó Szó A TATABÁNYA BÁNHIDAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET IDŐSZAKOS LAPJA S z e r e t e t t T e s t v é r e i m! amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát (Galata 4,4)

Részletesebben

Az Őri Református Egyházközség húsvéti lapja - 2015. április

Az Őri Református Egyházközség húsvéti lapja - 2015. április Alapige: János 20,1-18 Kedves Testvéreim! ÜZENET Az Őri Református Egyházközség húsvéti lapja - 2015. április Húsvétii gondollatok Feltámadt, nincsen itt Látta az Urat Nagy szeretettel köszöntöm gyülekezeti

Részletesebben

KARÁCSONY ÚJÉVI ÜNNEPKÖRI SZOKÁSOK

KARÁCSONY ÚJÉVI ÜNNEPKÖRI SZOKÁSOK K i s m a g y a r n é p r a j z d i á k o k n a k 1753: minden Embernek aki tiszta vizet akar inya a kut főre kel menni s onnan merithet [Illyefva, Hsz]. 2006 Tél II. évfolyam 2. szám KARÁCSONY ÚJÉVI ÜNNEPKÖRI

Részletesebben

Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk! A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./4. szám Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk! 2 2007 / 4 Taps készen várom-e az urat? Éjfélre jár. Úgy találomra csak Kinyitottam hirtelen

Részletesebben