"Meglátták a csillagot is igen nagy örömmel örvendeztek" (Máté 2:10-11)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""Meglátták a csillagot is igen nagy örömmel örvendeztek" (Máté 2:10-11)"

Átírás

1 o.. RöMMOND o~,, A HAJDUSZOBOSZLOI REFORMÁTUSGYÜLEKEZET LAPJA 2005 KARÁCSONY "Dicsoség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat." (Lukács 2,14) Karácsonyi örvendezó'k "Meglátták a csillagot is igen nagy örömmel örvendeztek" (Máté 2:10-11) Karácsony idején egy csapat indult el Babilonból Jézushoz. Onnan, ahol Ábrahám osatya született. Onnan, ahol Dániel, szent zsidó társaival pogány királyok udvarában szolgált. Hárman voltak: Gáspár, Menyhért, Boldizsár - vagy talán sokan? Zsidók vagy pogányok? Bölcsek vagy királyok? - Isten tudja, Aki név szerint ismert bennünket, a legrejtettebb gondolatainkatis. Messze A napkeletrol indultak. Jézust akar- H ták látni. Nem Arábiában, Egyiptomban vagy máshol keresték, hanem ott, ahová a csillag vezette oket. Karácsonykor te isjöjj Jézushoz, Aki érettünk született eföldre. Az idok teljességében Szaturnusz és Jupiter bolygók összetalálkoztak. Nagy fény ragyogott föl akkor. A bölcsek elhitték, hogy ezt a csillagot Isten küldte. Jeleket láttak, de még nem találkoztak Krisztussal. Karácsonykor templom, harang- SZÓ,igehirdetés, valamintszámtalanjel bizonyítja, hogy az Isten emberré lett érettünk és a Szentlélek csodálatos munkája által személyesen találkoz. hatunk féle.

2 A Krisztust keresok minden akadályt legyoztek. Tudósok állították, hogy nincs Isten. Hamis próféták szerint Jézus csak egy különleges ember. Rájuk fogták, hogy beképzelték, önmagukat csalták meg. Ijesztgettékoket, hogyeltévednek az úton, vagy fenevadak marcangolják szét oket. Sajnálták tolük a Krisztusra pazarolt idot, mert fontosabb kérdésekvannakvilágunkban.ám ajel és a Szentlélekbiztatta oket, hogyne tántorodjanak el. Jöjjetekjézushoz minden akadályon át. A pogány világ szaturnáliát ünnepelt. Díszes fölvonulások, szórakozások, lakomák követték egymást. Augusztus római császár népszámlálási parancsa után Izraelben is megmozdultak. A bölcsek nagy kavarodás közepette is megtalálták az istálló jászolában a bepólyált Megváltót. Az aranyaszemétben is arany. Krisztus megalázta magát, emberré lett a bunösökért. A bölcsek felismerték Krisztust. Nem a jószágokat nézegették, nem hódoltak bálványoknak, ember formálta vallásoknak és filozófiáknak. Se közöny, se kételkedés nem uralta oket. Nem gúnyolódtak, mint a nagypénteki tömeg, hanem leborultak. Átölelte és betöltötte oket Isten szeretete. Karácsonykor fenyofát állítunk, megajándékozzuk egymást, elcsöndesedik falu és város, és a keresztyének leborulnak Krisztus elott. Énekkel dicsérjük az Urat. Szentestén Bibliát olvasunk, egymásérl imádkozunk és kérjük, hogy Krisztus békességeáradjon reánk. A bölcsek leborultak és örvendeztek. Akik hit által látják az Urat, leborulnak Elotte, hogy magukat, kincseiket Jézusnak szánják. Így válnak boldog emberekké, és nem úgy, mint a megszomorodott gazdag ifjú, aki többre tartotta magát és vagyonát, mint Jézust. Karácsonyi fóboldogságunk, szívem öröme, hogy Isten szeret, megbocsátott, erot ad és üdvözít. Mindenkor örülök az Úrban karácsony ünnepén, a hétköznapokon és a mennyei dicsoségben. Ámen Bojtor István ny.lelkész ;- "Aldott vagy te az asszonyok között" Gábriel angyal Názáretben egy Mária nevu lányt keresett fel, akirol csak annyit tudunk, hogydávid házából való, Józsefnevu férfi jegyesevolt. Amikor eljött az idok teljessége, akkor Isten egy eldugott kis helységben élo egyszeru lányt választott ki csendbenésfeltunésnélkül.. Isten legnagyobbcsodáit elrejtveés csendben készíti eló. Az angyal azért ment, hogy tudtul adja Máriának Isten kiválasztó kegyelmét. Azért áldott Mária, mert az Úr kegyelmébe fogadta. Tehát nem erényeiért, tisztaságáért, kegyességéért, hanem mert sok millió lány közül ot fogadta Isten kegyelmébe. Ez a kiválasztás pecsétje: "Az Úr veled van". Akit kiválaszt az Úr azzal vele van, az többé nincs egyedü~ nincs magára hagyatva. Amikor elhangzott az angyali üdvözlet, Mária "megdöbbent ezekre a szavakra és fontolgatta, mit jelent ez a köszöntés". Egyszerre nem is tudta felfogni az angyali üdvözlet jelentoségét. Isten tettei sohasem magától értetódnek. Itt már a karácsonyi csoda lép elénk: Isten Fiát fogja megszülni egyföldi, emberi no.

3 "1 ~ Jézus úgyjön a világra,mint ~ ember, hogy a bunös emberiség szabadítását elvégezze. Hogyan indul el Jézus élete? Az angyalezt mondta Máriának: "a Szentlélek száll rád és a Magasságos ereje árnyékoz be téged." AzApostoli Hitvallás ezt ígyfoglalja össze:"fogantaték Szentlélektol. " Mária nem töpreng tovább, alázatos engedelmességgel engedi át életét Isten akaratának: "Íme az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint." Ígykell nekünk is hittel elfogadnunk Istennek azt a megfoghatatlan csodáját, mely obenne mindnyájunk javára végbement. "Íme az Úr szolgálóleánya" - aki áldott az asszonyok között. Nem a menny királynoje, nem istenno. Csak egy egyszeru földi no. Asszony o, húsból és vérbol való, csak annyiban különbözik más anyáktól, hogy o Jézus anyja. Mindaz a fény, mely ot körülveszi, annak az alakjából sugárzik rá, Akit általa adott Isten a világnak. Miközben ot nézzük, egyreragyogóbbfényben bontakozik ki elottünk az o Fiának alakja. Dr. KörpölyKálmán I II A betlehemi pásztorok A Betlehem körüli mezokön pásztorok orizték nyájukat. Éjjel volt, körülöttük suru sötétség. Csak néhány csillag reszketo fénye látszott az égen. Hirtelen valami nagy világosság vette körül a pásztorokat, majd megjelent egy ragyogó fényalak: az Úr angyala. Mindenütt fény, vakító világosság és ragyogás lett. A pásztorok rémülten estek a földre: "Jaj nekünk, végünk van, hiszen egészen közel jött hozzánk az Isten!" Az angyal azonban ígybátorította oket: "Ne féljetek! Íme nagy örömet hirdetek nektek De nemcsak nektek, hanem minden embemek szólaz örömhír: Üdvözíto született ma nektek, Szabadító Dávid városában - Betlehemben. A jel pedig az lesz:találtok egykisgyermeket. De nem fényes palotában, hanem egy istállóban. Bepólyálva fekszik a jászolban, amelybol a bárányok szoktak enni. " Ekkor hitelen mennyei seregek sokasága jelent meg. Dicsérték az Istent és így énekeltek: "Dicsoség a magasságban Istennek, És a földön békesség az Istent szereto embereknek!" Amikor az angyalok visszamentek a mennyei fényességbe, így beszéltek a pásztorok egymás között: "Micsoda? Üdvözíto? Egy gyermek, aki nekünk született? Ezt látnunk kell! Gyertek, menjünk el egészen Betlehemig! Vanjelünk! Megtaláljuk a gyermeket!"

4 És úgy is tettek. Otthagyták a nyájat és elsiettek. Megtalálták Máriát, Józsefet és a gyermeket. A jászolban feküdt, bepólyálva, a világ Üdvözítoje. Amikor meglátták, nagyon boldogok voltak. Elmondták az angyali üzenetet, amelyet a kisgyermekrol kaptak, és mindenkinek elhirdették, amit láttak. Akik hallották oket, csodálkozva kérdezték: "Egy gyermek? Betlehemben? A világ üdvözítoje?" Mária azonban megjegyezte a hallottakat, és soha nem felejtette el. Amikor nyolcnapos lett Mária gyermeke, zsidó szokás szerint nevet adtak neki. A Jézus nevet kapta, ami azt jelenti: "Isten megsegít!" Mária és József elvitte Jézust Jeruzsálembe, a templomba. Minden elsoszülött fiúgyermeket az Úrnak kelletet ugyanis szentelni, mivel az elsoszülöttek az Úr tulajdonai. (II. Mózes 13:2.)Áldozatot mutatottak be az Úrnak. Így kérték Isten áldását Jézus életére. Élt ebben az idoben, Jeruzsálemben egy na~on idos, kegyes ember. Már régóta várta Izrael népének szabadító Messiását. Az Ur megígérte neki, hogy nem hal meg addig, amíg nem látja az Úr Krisztusát. Most jött el a pillanat! A lélek indítására elment a templomba, odalépett Máriához, karjára vette a gyermeket, és ezt mondta: "Uram, most már békében halok meg, mert látták szemeim üdvösségedet!" Lukács evangéliuma 2:8-30~ Kérdések: Mikor ünnepeljük Jézus születését? Hogyan szoktuk megünnepelni? Elmész a templomba karácsonykor? Miért jött közénk az Úr Jézus? Miért gyermekként jött közénk? Milyen ünnepnek nevezzük még a karácsonyt? (a szeretet ünnepe) Mire tanít minket karácsony ünnepe? Mi illeti Istent? (dicsoség) ""'- Egyöregemberünnepe "Látták az én szemeim a Te üdvösségedet". (Lk 2:2~-30) A nevem Simeon, meghallgatás fia. Reszketo kézzel tapogatózom és nekitámaszkodom a templom oszlopának. Fáradtan roskadok a lépcsore. Szívem alig dobog. Fejemet görnyedve hajtom kezeimre. Elközelített a végórám. Visszagondolok múltamra, mi mást is tehetne az öregember? A Szentlelked kényszerített ide Uram. Felidézem a múltat és panaszkodok. Sokszor szerettem volna kibeszélni magamat, de nem voltak kíváncsiak rám. Az emberek nagyon sietnek, és magára hagyják az öreget. Köszönöm Uram, hogy van idod számomra és meghallgatsz. Szép és fájdalmas volt a múltam. Valamikor ráébredtem, hogy én is e földön vagyok. Játékaimat a világért sem adtam volna másnak, de elcsaltam a társaimét.

5 Homokvárakat építettem ifjú koromban is. Mindent magamnak követeltem. Lázadoztam szüleim ellen. Vádoltam oket, hogy gyávák és maradiak. Mint a tavaszi illat, úgy bódított el a szerelem. Rabja lettem. Egyik virágról röppentem a másikra és mindegyiket akartam.. Családos lettem. Szép napsugaras volt a menyegzonk.aztán jöttek a gyermekek, hajszolt hétköznapok. Családi fészkünkbol kiröppentek gyermekeink én meg beledobtam magamat a munkába, hogy meggazdagodjak és híres legyek. Feleségem halála után borivással és mulatozással próbáltam gyógyítani beteg szívemet. Hívogattak Isten gyülekezetébe. Lenézo mosollyal utasítottam vissza. Vártam és reméltem, hogy egyszer boldog leszek. Odajutottam, mint megtépázott szolotoke. Halálomhoz közeledve árván, erotlenül szenvedek. Sokfélét láttam életemben, születést és halált, sebeket és gyógyulást, örömet és bánatot, gyozelmet és vereséget. Odalett. Kifosztott vagyok. Csak egyedül Te maradtál Uram. Szentlelked magadhoz, ide a templomba kényszerített. Senkim sincs. Könyörülj rajtam és vigasztalj meg. Megcsapott az oltár füstje. Díszes ruhába öltözött papok és ünnepi szertartás közepette emberek forognak körülöttem. És most?.. Fény gyullad ki bennem. A gyermek van itt és fölismertembenne Jézust,a Királyt!Megtaláltaméletem értelmét. Engedjétek,. hogy karjaimba vegyem, szívembe zárjam és áldjam Megváltónkat, Akit életem végén homályos szemekkel tisztán látok! Eltörölted ifjúságom vétkeit. Összezsugorodik, és semmivé válik elottem a múlt. Áldalak, hogy magadhoz fogadtál, hifet adtál és szeretsz. Füle Lajos Angyalok éneke Csak egyszer énekeltek Az angyalok ezen a földön, Mikor a Gyermek eljött, Hogy minden urt betöltsön Isten s ember között. Amikor földi testbe ütközöt~ Hogy hordja, ami fáj, És meggyógyítsa, hogy ne fájjon Hogypásztorés király Alázattal elébe álljon, És békesség legyen harctereken, Sebzett szívekben, hogy az Egész világ örülni és szeretni Kezdjen... " Dicsoség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség és az emberekhezjóakarat!" Dallamai az égnek, mint Tárt karok elénk siettek. Kétezer éves ének, Ma sem tud nála senki szebbet. Karácsony... Karácsony nem éd~s hangulatot jelent. Régi történetet, mégis dönto jelent. Törvény, vagy kegyelem? Melyik mellett állasz? Szolga vagy gyermek vagy? Ketto közül válassz! Ha meg akarodváltoztatni az embereket, Szeresd oket. Mert a befolyásod csak Addig terjed, ameddig a szereteted elér - A betlehemi jászol sel1kitol sincs távol... - Az igazi szeretet sohasem fél attól, hogy túl sokat talál adni -

6 Krisztussal milyen jó és szép az öregkor! Elárasztottál Uram békességgel és örömmel,áldalak Téged! Nekem boldogságez a pillanat és gyönyörufényben ragyog a jövo, mert Veledvagyok,az üdvösségbenis Veledleszek,és örökké dicsérlek.ámen Az én]ézuskám Bojtor István ny./p. Kisgyermek korunkban, mint ma is minden gyermek, nagyon vártuk a karácsonyt, mert jött a Jézuska. De nem úgy ám;mint manapság, az esti órákban, és hogy a gyermek csak az ajándékait találja a karácsonyfa alatt, a Jézuskát meg nem látjuk. Csak sejtelmes meséket hall róla. De nem ám! Mihozzánk személyesen jött mindig, és kora reggel, hogy láthassuk is. Igen, igen: személyesen, ahogy mondom. Láttuk a maga élo valóságában, igenis láttuk, ahogy ott állt a kertre nyíló kicsi ablak alatt az ajándékával. Még köszöntött is bennünket suru hajlongással! Bizony ám! Hát az úgy volt, hogy téli reggeleken a szüleink korábban keltek fel,-mint mi. Sokszor észre se vettük, mikor anyánk tüzet rakott a szobában, aztán kiment az istállóba a teheneket megfej ni. Apánk is az istállóban tett-vett, de közben futött a búbos kemencébe is. De most, karácsony reggelén már fel is öltöztünk, mire apánk bejött. - Na, fiaim, álljatok csak ide az ablak elé, mert mindjárt jön a Jézuska! Oda is álltunk, nagyság szerint, és vártunk... vártunk. És láss csodát! Egyszerre csak ott állt a Jézuska, odakinn az ablak elott. Nagy-nagy fehér lepel volt rajta, az arcánál fejkendo szelíden hajtogatva, ahogy az asszonyok szokták viselni. Sose tunt fel akkor; hogy olyan felnottes formája van ennek a Jézuskának, mi csak azt láttuk, hogy szelíden mosolyog ránk egyderus, boldog arc, és fejével bólogatva némán köszönt bennünket. De az igazi csoda az volt, hogy kinyújtva az egyik kezét,, magától kinyílt a szerihtünk bezárt külso "-, ablakszárny, és mi a varázslattól megilletodve csak néztük, néztük, hogy beteszi a két ablak közé a nagy csomagot. Aztán - becsúkódtak? Vagy ö tette be az ablakot? Nem is tudom. Álmélkodásunkban csak azt láttuk, hogy ez a mennyei tünemény még bólogatott, hajlongott néhányszor - és eltunt. Jónéhány percig még a varázslat hatása alatt álltunk, és bámultunk meghatódottan, szinte elrémült en az eltunt Jézuska után. Apánk mozdulata ébresztett fel ábrándozásunkból, ahogy kivette a csomagot és az asztalra tette. Volt abban minden, ami egy kisgyermeknek kedves: narancs, füge, banán, da- -/ Ii) /-//./,

7 - tolya - és sok-sok színes szaloncukor. És miközben boldogan válogattuk, ízlelgettük a finomságokat, bejött anyánk is, és velünk együtt örvendezett. Sose tunt fel nekünk akkoriban, hogy amikor a Jézuska jön, soha sincs ott benn velünk. Bizonyára mindig eldicsekedtem mindenkinek napokon át, hogy itt járt a Jézuska, és személyesen hozta az ajándékokat. Nem tudom, miket válaszoltak, de amikor már harmadik elemibe jártam (a mai általános iskolát akkor elemi iskolának hívták), történt egy emlékezetes beszélgetés. Ekkor is kimentem az istállóba, és nagy lelkendezve meséltem el a kocsisunknak, hogy itt volt a Jézuska, személyesen jött, láttam is a saját szememmel. Sándor bátyám csak mosojygott, somolygott,majd ezt mondta. - Nem a Jézuska vót az, te, hanem Kati nén érn, az édesanyád! Felháborodva tiltakoztam, bizonygattam, ó is persze a maga igazát, aztán egy kis idó múlva rám hagyta. Napközben aztán mégiscsak gondolkodóba estem a hallottakon. És egyszer csak eszembe jutott, hogy ez aj ézuska - nem is annyira kisgyermek volt, olyan felnótt forma voltaz alakja is. És az arca ts a kendóvel- mintha tényleg anyám lett:volna. És nicsak, mindig akkor jött be, mikor már a Jézuska elment. De elhessegettem magamtól ezeket a buta gondolatokat, és hittem, hogy mégiscsak a Jézuskajárt nálunk, személyesen. Azóta sok-sok év ment el felettem, és már régóta tudom, hogy valóban anyám volt ez a Jézuska. Ez az anyám-arcú Jézus él még ma is bennem, velem volt megjárt életutam minden percében. A szeretete. A szeretetük. Mindkettójük szeretete, védó-oltalmazó szeretetük. Ez az anyám-arcú Jézuska vígasztalt, bátorított, és óh, hányszor mentette meg az életemet az ukrajnai harcok idején, vagy segített át nehéz helyzeteken a hadifogságban, majd az 50-es évek félelmetes világában. Így szilárdult meg bennem a hit: "Mindenre van eróm a Krisztusban, aki engem megerósít."... karácsony van ismét. És mint mindig, most is még minden karácsony reggelénvárom a Jézuskát. A gyermekkorit. Aki anyám arcú... Kati nénérn,.. az édesanyám. Ám hiába várom. Nem jön. Tudom, hogy nem jön. De mégis szép és boldogítóan megnyugtató öröm emlékezni rá.. Nagy Balázs ny. tanár,presbiter - Bár nem értem, - hiszem a csodát Mindható Isten.' Kész vagyok engedni parancsodnak. Akaratod szerint legyen minden. Ámen. Kérdés és válasz Milyen lehet az Isten? Jézus mutatta meg. Jézusban Istent látjuk. O és az Atya: egy

8 CGyülekezeti krónika).máj Megkezdodtek az irodaépület renoválásimunkái.átköltöztünka gyülekezeti terembe.máj Német nyelvu istentiszteletek a templomban vasárnaponként.máj ifjú tett vallást hitérol konfirmáció napján.máj. 8. du. - A 25 és 50 éve konfirmáltak találkozója.máj Búnbánati hét.máj Pünkösd úrvacsora. Csomós József segédlelkész vizsgaprédikációja.máj Lelkészbeiktatás Földesen. Kovács Zoltán és felesége képviselték a gyülekezetet..máj Lelkészbeiktatás Hajdúböszörményben. Kovács Zoltán és felesége képviselték a gyülekezetet..jún Hittanosok évzáró istentisztelete, - gyülekezeti gyermeknap. Nagy létszámúgyermekcsapatés szüleiktöltötték együtt a délutánt..jún között Takács Thmás egyházmegyei fojegyzo és Takács Thmásné egyházmegyei foszámvevo meglátogatta és ellenorizte Tiszacsege, Hajdúhadház, Bocskaikert, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Vámospércs, Sárrétudvari, Polgár, Újtikos, Tiszagyulaháza gyülekezeteit..jún Gazdasági bizottsági ellenorzés.jún Jubileumi istentisztelet Zakar Ödönlelkipásztorhirdetteazigét..JúL 2. - Segédlelkészek diplomaosztója. CsomósJózsefsegédlelkészátvettediplomáját..Júl Gyülekezetünkben Szabadi Árpád esperes és Oz Lajos egyházmegyei tanácsos egyházlátogatást tartott..júl Presbiteri gyulés. Júl Gyülekezeti családi tábor Fúzérradványon.JúL Dicsoszentmártoni szolgált a templomban énekkar.júl Gyülekezeti munkatársi konferencia Balatonszárszón. Gyülekezetünket KovácsZoltán segédlelkészképviselte.júl Csomós József segédlelkész búcsúprédikációja..aug Kovács Zoltán és Kovácsné Takács Emese a Debreceni Teológia VI. éves kirendelt segédlelkészei megkezdték egyházközségünkben szolgálatukat..aug Ökumenikus ünnepjistentisztelet a római katolikus templomban.aug Búnbánati hét.aug Gyülekezetünk presbiterválasztási bizottsága megkezdte munkáját..aug Ifjúságunk 20 fovel biciklitúrára indult, - de a hirtelen támadt zápor miatt gépkocsikra váltottunk. Bárándon a fiatalok "József és testvérei" történetét adták elo. Nagyon kellemes idot töltöttünk együtt. Köszönjük a szülok segítségét!.aug Határmenti lelkésztalálkozó, erdélyi és magyarországi lelkipásztorokkal. Thkács Thmás és Kovács Zoltán lelkészeink vettek részt az alkalmon..aug Úrvacsoravétel..Aug Választási bizottsági ülés. e Szept A lelkészi hivatal visszaköltözött a felújított irodaépületbe..szept Megkezdodtek a hittanórák az óvodákban és iskolákban. Isten áldja meg Kovács Zoltán és Kovácsné Takács Emese hitoktatók munkáját..szept Hajdúk lételepítésének ünnepe. Ünnepi istentisztelet, koszorúzás.. Szept Presbiteri gyulés.szept Lelkésztestületi gyulés Balmazújvárosban.Szept Noszövetségikonferencia Kárpátalján. Gyülekezetünkbol több asszonytestvér és a fogondnok házaspár volt jelen. Takács Thmásné lelkipásztor eloadással szolgált.

9 o Szept Teológus csendesna.p Berekfürdon. Kovács Zoltán és Kovácsné Takács Emese vettek részt. o Szept Presbiteri gyulés o Okt.2.- GyülekezetikirándulásKunhegyesre. o Okt.8.- Beindultakonfirmációioktatás. o Okt Egyházmegyeigazdaságibizottsági ülés Balmazújvároson. o Okt Konfirmálók találkozója Püspökladányban. Mikrobusznyi csapat volt jelen Kovács Zoltán segédlelkész vezetésével. o Okt.15.- BocskaiünnepségÁlmosdon. Takács Tamás szolgálattal vett részt. o Okt Szakoktatói konferencia Debrecenben. o Okt Gazdasági bizottsági ellenorzés. o Okt Noszövetségi oszi konferencia Berekfürdon. Takács Tamásné eloadással szolgált. Több asszony testvérünk volt jelen ismét a lelki alkalmon. o Okt Zsinati tanácsülés Budapesten. o Okt Egyházközségi presbiterválasztói közgyulés 1.fordulója a gyülekezetben. o Okt Bunbánati hét. o Okt Lelkipásztorcsaládok találkozója Kassán o Okt Megemlékeztünk a reformáció ünnepérol. Közösen néztük meg a "Luther élete" filmet a gyülekezeti teremben. o Okt Úrvacsorás istentisztelet. Megemlékeztünk testvéreinkre. az egy év alatt elhunyt o Nov.1.- Világháborúkbanelhunytakra való megemlékezés o Nov.2.- A noszövetségtagjaiagyülekezetben elhunyt lelkipásztorok sírjait látogatták meg és tették le a megemlékezés koszorúit. o Nov Presbiteri konferencia Balmazújvároson. o Nov Egyházközségipresbiterválasztói közgyulés II. fordulója. o Nov Egyházmegyei tanácsülés Balmazújvároson. o Nov Zsinati ülés Budapesten. o Nov Szabadi Árpád esperes és "TakácsTamás fojegyzo Erdély árvízkárosult gyülekezeteinek vitte át pénzbeli segélyét. Hajdúszoboszió adománya a legjobban sérült területre, Bikafalva gyülekezetébe jutott el~ o Nov TakácsTamásnélelkipásztor sikeres szociálisszakvizsgát tett le a KGTE Nagykorösi Református Tanító-képzo Foiskolában. o Nov Gyülekezetivacsora. Jó volt együtt lenni, örülni egymásnak és a fiatalok vidám musorának. o Nov.27.- Presbiteri gyulés o Nov Advent elso vasárnapja, zenés istentisztelet, HeIl Tibor és Kádár Edit muvészek közremuködésével. o Dec.3.-Az ANNA otthon 3.jubileumi Mikulás-ünnepsége. Nagyon jól sikerült együttlétnek örven dh ettünk. Köszönjük a látogatók segítségét. o Dec Advent második vasárnapján, a zenés istentiszteleten a Bárdos iskola kicsinyek kórusa szerepelt. o Dec.4.- Fiataljaink és szüleika templom elé "betlehemest" állítottak fel. odec A Hajdúvidéki Egyházmegye közgyulése Hajdúszoboszlón. o Dec. 7.- A Segíto-SzeretetAlapítvány kuratóriumi ülése. o Dec. ll. -Adventharmadikvasámapján a Bárdos iskola nagyok kórusa énekel. o Dec.18.-Advent negyedikvasárnapján a gyülekezet énekkara szerepel. o Dec Bunbánati hét. Szociális otthon látogatása, hajléktalanok segítése, karácsonyi csomagok készítése. o Dec Karácsony.

10 Tíz év afógondnoki tisztségben Rácsodálkoztam az ido múlására. A visszaemlékezésemben a költo sorai jöttek elém, aki ezt írta: "Anyám, az álmok nem hazudnak...". Szüleim és nagyszüleim "álma, vágya és imádsága" volt, hogy váljak a hajdúszoboszlói református gyülekezet javára. Meghatódottsággal emlékszem vissza ezekre az idokre, hajdú, református, zsoltáros hitben huséges oseimre, akiknek nyomdokaiba léphettem. Presbiter nagytiszteletu Molnár Ambrus esperes úr idején lettem és a nagytiszteletu. Thkács házaspár szolgálatba állása elott választottak a gyülekezet fogondnokává. Nem voltak könnyu idok, de örömmel és hálaadással éltem meg az elmúlt tízév minden napját: ahogy rendezodtek a gyülekezetben a dolgok, a szívekben, lelkekben a bajok, ahogy helyre állt a törvényes rend, ahogy szépültek sorra az épületeink, a templom kívül és belül, ahogy újra és újra egyre több arc jelent meg, gyermekek, középkorúak, családok. Eredetileg csak az új lelkészválasztásig gondoltam vállalni a f6gondnoki tisztet, de Takács Tamás és Takács Tamásné Bojtor Emese lelkészházaspárban igaz testvéri és atyafiúi szeretetet kaptam. Így- bár néha-néha némely jóakarók le akartak beszélni a f6gondnoki tisztr61, maradtam. "Mert az álmok nem hazudnak" - mondja a költ6, mi azt mondjuk: "az Istent61 elrendelt úton mindvégig való huséggel kell végigmenni". Most mikor egészségi állapotom miatt átadom a f6gondnoki tisztet, szívemben ott vannak a múló id6k lelki, hitbeli, testvéri örömei. Az istentiszteletek, presbitergyúlések, egybekovácsoló gyülekezeti kirándulások Nyírségben, Abaújban, Erdélyben, Kárpátalján, vagy mint legutóbb Nagykunságban. A hálaadás is ott van minden huséges, sebeket gyógyító atyámfiáért, a gyülekezetben szolgáló életútra induló segédlelkészekért, az Anna Idosek Otthonáért, a lelkészházaspárért és családjáért, Isten megáldó, megtartó kegyelméért és érettetek, volt presbitertársaimért, mindnyájatokért atyámfiai. Hálaadással gondolok vissza erre a tíz évre, Isten áldását kérem Hajdúszoboszió minden reformátusára, a gyülekezetre és Krisztus bárányos zászlaját átvevo utódomra. Áldott ünnepet, megáldott boldog új évet és továbbra is áldott szolgálatot kívánok Presbiterek választásról Dr. Barcsa András fógondnok november 6-án, a Hajdúszoboszlói Református Egyházközség választói közgyulése a gyülekezet presbitériumába, az alábbi személyeket választotta, az elkövetkez6hat évre. Presbiterek: 1. Örvendi László, fogondnok 2. Görög Mária, gazdaságigondnok 3. Dr. BánszegiLászlóné 4. B. NagyGyula 5. Bodó Márton 6. CsákiFerenc 7. CsásziCsaba 8. CsásziFerenc 9. Cseke Sándor 10. Cseke Sándorné 11. Dörg6 Gyula 12. Fehér László 13. Hell Tibor

11 14. Herceg Sándor 15.Horogh Gyula, 16. Kabay Tibor 17. Kaszás Sándor 18. Kiss József Zoltán 19. Kiss Lajos Sándor 20. Kovács Imre 21. Kovács Károly 22. Kovács Sándorné 23. Loós István 24. Papp Vilmosné 25. Szegény Erno 26. Szilágyi Antalné 27. Takács Imre 28. Ifj. Takács Imre 29. TarcsiAndrás 30. T. Kiss Endre 31. Tóth László 32. Varga Imre Pótprcsbiterek: 1. Bogdán András 2. Csáti Imre 3. Gém János 4. Hámos Lajos 5. KovácsGyörgy 6. KovácsImréné 7. KovácsLajos 8. Molnár Tibor 9. NagyBalázs 10. NagyGábor 11. Tóth Gyula Családi táborozás gyerekekkel ésfelnottekkel N agyon nagy várakozással indultunk el ebbe a táborba, mivel számunkra ez volt az elso ilyen alkalom. Nem tudtuk milyen az, gyerekekkel és felnottekkel együtt táborozni. Csodálatos élményekben volt részünk. Együtt voltunk és mégis külön. A reggeli áhítatok alkalmával külön csoportokban ismerkedtünk a Bibliával, ígya három korosztály más-más megvilágításban fogadhatta magába a napi igét. A gyerekek és a felnottek is nagy örömmel vettek részt a délutáni és az éjszakai túrákon. A közös énekléseken nagyon sok szép éneket tanulhattuk meg, melyeket a mai napig is szoktunk együtt énekelni itthon a családdal. Az esti istentiszteleteken a gyerekek is önfeledten figyelték az igét és ezt el is tudták játszani az egyik esti pantomim játékon. Füle Lajos Karácsonyi üzenet Üzenem mindenkinek, hogy a csillag Fényébol semmi sem kopott, értelme Lett csak megszokott. Üzenem Mindenkinek, hogy a Gyennek ma is A testté lett csoda, Isten jósága, Mosolya. Üzenem mindenkinek, hogy A Pásztor, király egyfonnán kedves Ott, s elotte boldog lesz legott. Üzenem mindenkinek, hogy a bölcsek Serege most is útra kel, elég nekik Az égijel. Üzenem mindenkinek, hogy A szívem ma is repesve fut felé, Ma is azé agyenneké!

12 Hívogató a gyülekezeti alkalmakra "Jojjetek énhozzám mindnyájan..." Máté Karácsonyi koncert dec. 18., vasárnap 17 óra templomban. Szentesteiistentisztelet gyermekmúsorral dec. 24., szombat 16 óra templomban. Ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással dec. 25., vasárnap 10 óra templomban. Ünnepi hálaadó istentisztelet dec. 25., vasárnap 16 óra templomban. Ünnepi istentisztelet dec. 26., hétfo 10 óra templomban. Évzáró istentisztelet dec. 31., szombat 14 óra templomban, Gyülekezeti szilveszter dec. 31., szombat óra gyülekezeti teremben Évkezdó istentisztelet jan. 1., vasárnap 10 óra templomban. Hívogató rendszeres alkalmainkra: ~II Vasárnap 10 óra -istentisztelet a templomban Vasárnap 10óra - gyermek-istentisztelet alelkészihivatalban Vasárnap 16 óra - istentisztelet a lelkészi hivatalban. Kedd-csütörtök - szombat 8 óra reggeliáhitat a lelkészihivatalban Kedd 16óra imaóra az ANNA otthonban Szerda 16óra énekkar az ANNA otthonban Csütörtök 16óra bibliaóra a gyülekezetiteremben Péntekenként 16 óra - a lelkészi hivatalban: 1. hét Ige mellett-lelkigondozói beszélgetés 2. hét Csendes óra - a heti igék áldásaiból 3. hét Keresztyén este - hit, vallás, irodalom, muvészet 4. hét Családi délután - fiatalházasok, szülok,gyermekek Szombat 10 óra konfirmációioktatás a gyülekezetiteremben Szombat 11óra ifjúsági óra a gyülekezetiteremben, Aldott karácsonyt és békés, boldog új esztendot. r. kívánunk szeretettel! Lelkészi Hivatal elme: Hajdúszoboszló, Kálvin tér 9. Telefon: Gyülekezeti terem: Rákóczi u.t. A Lelkészi Hivatalban hivatalos órák: hétfót61-péntekig naponta 8-12 óra között AzÖRÖMMONDÓ idószakoslap. A Iap eloállítási költségeire az adományokat a perselybe kérjük elhelyezni. Kialija: a Hajdúszoboszlói Református Egyházközség Presbiteriuma. Felelós: a Szerkesztobizottság. Nyomdai elókészftés: S-Printer-200l Bt. - Nyomdai munka: Nyomtató '95 Bt..l.

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete 2016/17. tanév Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 3. Az iskola kódja: H- A versenyző

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

A DADI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MISSZIÓI MUNKATERVE A ES ÉVRE

A DADI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MISSZIÓI MUNKATERVE A ES ÉVRE A DADI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MISSZIÓI MUNKATERVE A 2011-2012-ES ÉVRE HÓNAP NAP TERVEZETT PROGRAM MEGHÍVOTT VENDÉG 1.H. 2. K. 3. Sze. Házi bibliaóra 4. Cs. 5. P. 6. Szo. 7. V. Istentisztelet Augusztus 8.

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. December Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Az első karácsony Imádság gyertyagyújtás után

Az első karácsony Imádság gyertyagyújtás után Karácsonyi Hírlevél 2012.. december Az első karácsony Sok első karácsony van. Az első tudatos, az első, mint iskolás, mint házas, mint kisgyermekes. Első valakivel, aki fontos, akit szeretünk, vagy első

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december MAGVETÉS A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa 2014. december Legyen minden napunk Karácsony! Sokan megmosolyogják a gyermekeket, akik őszinte tekintettel kérik: bárcsak ma is karácsony lenne!

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm.

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. MISEREND (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. Dec. 26. Hétfő Karácsony 2. napja/szent István vrt. 9.30 Nm. Dec. 27. Kedd 7.30 Makrányi Antal; Id. Mátyók András

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

bibliai felfedező B12 Ajánlott további olvasásra: Ézsaiás 7:14 és 9:6 János 1:6-14 2. Korinthus 8:9 1. RÉSz: Egy Fiú születik

bibliai felfedező B12 Ajánlott további olvasásra: Ézsaiás 7:14 és 9:6 János 1:6-14 2. Korinthus 8:9 1. RÉSz: Egy Fiú születik Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSz: Egy Fiú születik Olvasd el: Lukács 1:26-38;

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban 2015. 12. 16. Idén kerültek először megrendezésre Marosvásárhelyen a Keresztyén Egyetemista Napok a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesületének

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

14. A Graduálénekek és a heti énekek

14. A Graduálénekek és a heti énekek Énekrend Az énekrendrõl A Graduálének az istentisztelet központi gyülekezeti éneke. Nem az adott nap aktuális igehirdetése határozza meg, hanem az ünnep egyházi éven belüli szerepe. (Az igehirdetéshez

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től)

Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től) Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től) Január 1. Évkezdet, Vení Sancte Istentisztelet 10:00 (Becker Norbert Gy.) Január 4. 10:00 Úrvacsorás Istentisztelet

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY OLVASÁS- SZÖVEGÉRTÉS

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY OLVASÁS- SZÖVEGÉRTÉS HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY OLVASÁS- SZÖVEGÉRTÉS A versenyző neve: Forduló: II. Osztály: 3. Az iskola kódja: Elért pontszám: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 82p. 2016. január 10. Kedves

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra.

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra. Hittan kerettanterv. Általános iskola 1. osztály Téma: 1. Ismerkedés egymással, 2 óra. 1.hét: Gyerekek játékos ismerkedése egymással. 2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 2.hét:

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Maillot; Tammy S. 60/5. Történet

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Karácsonyi műsor Énekek és részletek a Parasztbibliából

Karácsonyi műsor Énekek és részletek a Parasztbibliából Karácsonyi műsor Énekek és részletek a Parasztbibliából ]]: Dicsőség mennyben az Istennek! :[[ Az angyali seregek, vígan így énekelnek: dicsőség, dicsőség, Istennek! ]]: Békesség földön az embernek! :[[

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

bibliai felfedező B12 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Bibliai Feladatlap Haladóknak

bibliai felfedező B12 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Bibliai Feladatlap Haladóknak Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliai Feladatlap Haladóknak bibliai felfedező 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Olvasd

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

A Graduálénekek és a heti énekek

A Graduálénekek és a heti énekek A Graduálénekek és a heti énekek A Graduálének az istentisztelet központi éneke, amelynek kiválasztását elsõsorban az adott ünnep egyházi éven belüli szerepe határozza meg. Alkalmazkodik egyházunk igeolvasási

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

akkor mennyivel inkább Isten mindnyájunkat? Istennek terve van veled,

akkor mennyivel inkább Isten mindnyájunkat? Istennek terve van veled, 2014. 12. 14. Advent 3. vasárnap. C: Advent - ha engedsz neki. Lekció: Máté 3 Textus: Akkor engedett Neki. Máté 3:15/b Kedves Testvérek! Mindenkit befolyásol valaki. Vannak, akik nagyon befolyásolhatók,

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN Ádvent 1. vasárnapja (A család állja körül minden alkalommal az ádventi koszorút.) 1. Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő, - beteljesült már az idő; -törd át az Ég zárt ajtaját,

Részletesebben

A KARÁCSONYESTI ISTENTISZTELET RENDJE

A KARÁCSONYESTI ISTENTISZTELET RENDJE A KARÁCSONYESTI ISTENTISZTELET RENDJE AZ EVANGÉLIKUS KORÁLKÖNYV ÉNEKKÍSÉRETEIBŐL ÖSSZEÁLLÍTVA Liturgikus szín: fehér A karácsonyesti istentisztelet a vasárnapi vagy a mindennapi istentisztelet rendje szerint

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron?

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron? Kovács Sándor 1 Advent Kolozsváron? De te, Efrata Betlehemje kicsiny vagy ugyan Júda ezrei között; mégis belőled származik majd nekem Izraelnek jövendő uralkodója, származása az ősidőkre nyúlik vissza.

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim!

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim! Krisztusban szeretett Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 48. szám, 2012. Dec. 16. Mennyi minden történt azon a helyen, ahol Jézus felszólítja a tanítványokat,

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben