SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága /2009. (..) SZEB. sz. határozatával a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága én tartott ülésén hozott sz. véleménye figyelembevételével - jóváhagyva.

2 2 I. Általános rendelkezések 1. A költségvetési szerv (intézmény) neve: Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi- Szociális Központ 2. Székhelye: 3100 Salgótarján, Füleki út 41. Telephelyei: - Férfi Átmeneti Szálló 3100 Salgótarján, Acélgyári út Női Átmeneti Szálló 3104 Salgótarján, Hősök út Népkonyha 3104 Salgótarján, Hősök út 35 - Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely 3104 Salgótarján, Hősök út Félsziget Napközi és Lakóotthon 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 88 - Családi Napközi 3100 Salgótarján, Úttörők út Anyatejgyűjtő Állomás 3100 Salgótarján, Ady Endre út 1. - Iskola-egészségügyi szolgálat 3100 Salgótarján, Szerpentin út Területi védőnői szolgálat 2-3. sz. területi védőnői körzet, címe: 3100 Salgótarján, Beszterce tér sz. területi védőnői körzet, címe: 3141 Salgótarján, Zagyva út sz. területi védőnői körzet, címe: 3100 Salgótarján, Március 15. út sz. területi védőnői körzet, címe: 3100 Salgótarján, Ady E. út sz. területi védőnői körzet, címe: 3100 Salgótarján, Újakna B/ sz. területi védőnői körzet, címe: 3104 Salgótarján, Makarenkó út sz. Felnőtt háziorvosi körzet, címe: 3104 Salgótarján, Csokonai út sz. Felnőtt háziorvosi körzet, címe: 3104 Salgótarján, Gorkij krt sz. Felnőtt háziorvosi körzet, címe: 3100 Salgótarján, Beszterce tér sz. Felnőtt háziorvosi körzet, címe: 3100 Salgótarján, Acélgyári út sz. Házi gyermekorvosi körzet, címe: 3100 Salgótarján, Május 1. út sz. Házi gyermekorvosi körzet, címe: 3104 Salgótarján, Makarenko út sz. Fogorvosi körzet, címe: 3104 Salgótarján, Füleki út sz. Fogorvosi körzet, címe: 3100 Salgótarján, Szerpentin út Fogorvosi ügyelet, címe: 3100 Salgótarján, Szerpentin út Hajléktalanok háziorvosi ellátása, címe: 3100 Salgótarján, Acélgyári út Az alapítói jogokkal felruházott irányító szerve: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése, 3100 Salgótarján, Múzeum tér A költségvetési szerv (intézmény) besorolása: a) A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény. b) A feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. II. Az intézmény általános jellemzői 1. Az intézmény létrehozásáról szóló határozatra való hivatkozás: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2005.(II.15.) Öh. sz. határozata.

3 3 2. Az intézmény nyilvántartási száma: Az intézmény alapító okiratának kelte, azonosítója: február 15., Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2005. (II. 15.) Öh. sz. határozata. 4. Az alapítás időpontja: február Az intézmény által ellátandó és a szakfeladatrend szerint besorolt alaptevékenységek: Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Fogorvosi ügyeleti ellátás Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen Fogyatékossággal élők nappali ellátása Ápolási díj méltányossági alapon Családi napközi Bölcsődei ellátás Szociális étkeztetés Nappali Melegedő Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezése 6. Az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok megjelölése: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 57. (1) bekezdésében meghatározott egyes szociális alapszolgáltatások, illetve az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 152. (1) bekezdésében meghatározott egészségügyi alapellátások.

4 4 7. Az intézmény szervezeti felépítése, működésének rendszere, a szervezeti egységek megnevezése, engedélyezett létszáma, feladatai: IGAZGATÓ Igazgatóhelyettes Az igazgató közvetlen irányítása alá tartozó közalkalmazottak Gazdasági vezető Intézményegység-vezető I. Intézményegységvezető II. Pénzügyi és Számviteli Osztály Eü. alapellátás Nappali ellátás Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények Nappali ellátás Lakóotthon Családi napközi Az intézmény szervezeti egységeinek felsorolása a/ Az intézmény vezetője: igazgató b/ Pénzügyi és számviteli osztály: ba/ vezetője: gazdasági vezető bb/munkakörök: - Főkönyvi könyvelő - Analitikus könyvelő - Segélyezési feladatot ellátó pénzügyi ügyintézők - Pénztáros - Munka és bérügyi előadó - Pénzügyi ügyintéző - Rendszergazda c/egészségügyi alapellátás ca/ vezetője: igazgatóhelyettes cc/ munkakörök: - védőnők - orvosok - ápolók - asszisztensek d/ Hajléktalan-ellátás da/vezetője: intézményegység-vezető I. db/munkakörök: - ápoló-gondozók - szociális gondozó - szociális segítő - szociális, mentálhigiénés munkatárs - kisegítő

5 5 e/ Fogyatékkal élők ellátása ea/ vezetője: eb/munkakörök: - szociális gondozók - ápoló-gondozók - szociális segítők - terápiás munkatárs - fejlesztőpedagógus - kisegítő intézményegység-vezető II. f/ Az igazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egység Családi napközi munkakörök: - csecsemő és kisgyermekgondozók g/ Az igazgató közvetlen irányítása alá tartozó közalkalmazottak munkakörök: - adósságkezelési tanácsadók - titkárnő - környezettanulmány készítők - gépkocsivezetők - Pénzügyi és Számviteli Osztály Feladata: tevékenysége keretében ellátja az egyes gyermekjóléti alap -, szociális alap -, és szakosított ellátásokkal, valamint egyes egészségügyi alapellátást biztosító intézményegységek működtetésével összefüggésben - a folyamatos tervezéssel, - pénzellátással, - vagyonkezeléssel, - pénzgazdálkodással, - számvitellel, - adatszolgáltatással, - OEP finanszírozással kapcsolatos feladatokat, - továbbá az önkormányzat szociálpolitikai és gyámügyi tevékenységével kapcsolatos döntéseiből eredő pénzügyi kifizetési- feladatokat. - Egészségügyi alapellátás Feladata: - gyógyító-megelőző alapellátás keretében az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, gondozás a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, szükség szerint szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálata, gyógykezelésre való utalása. Egészségnevelésben való részvétel, bizonyos közegészségügyi-járványügyi feladatok ellátása.

6 6 - Hajléktalan-ellátás Feladata: biztosítja a hajléktalan nők és férfiak részére az elemi létfeltételeket, közreműködik a szociális és mentálhigiénés gondozásukban. - Hajléktalan személyek átmeneti szállása Feladata: azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra. - Hajléktalan személyek nappali ellátása Feladata: segítséget nyújt a hajléktalan személyek életviteléhez, elősegítve a szociális ellátások igénybevételét, elérését. Lehetőséget biztosít a közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, személyes ruházat tisztítására, az étel melegítésére, tálalására, elfogyasztására. - Hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye Feladata: az önellátásra képes és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását lehetővé tevő szolgáltatás. - Fogyatékkal élők ellátása - Fogyatékos személyek nappali ellátása Feladata: a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes, vagy önellátásra nem képes, de felügyeltre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít ehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak étkeztetését. - Fogyatékos személyek ápoló gondozó célú lakóotthona Feladata: bentlakásos intézmény formájában biztosítja a fogyatékos személyek ideértve az autista személyeket is- életkoruknak, egészségi állapotuknak és önellátásuk mértékének megfelelő ellátását, folyamatos ápolását, gondozását, felügyeletét, ezenkívül étkeztetését, egészségügyi, mentálhigiénés alapszolgáltatást, szabadidős programok szervezését, személyre szóló fejlesztő foglalkoztatást, szükség szerint az ellátottak szállítását. - Családi Napközi Feladata: alapellátás keretében biztosítja a családban nevelkedő gyermekek napközbeni ellátását, gondozását, nevelését, étkeztetését, és fejlesztő foglalkoztatásukat.

7 7 - Adósságkezelési szolgáltatás Feladata: a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott lakhatást segítő ellátás biztosítása, az adósságterhek csökkentése érdekében adósságkezelési tanácsadást végez. - Étkeztetés Feladata: napi egyszeri meleg étkezés biztosítása azok számára, akik koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk, vagy hátrányos munkaerő-piaci helyzetük miatt arra rászorulnak. Az étkeztetés vásárolt szolgáltatás útján kerül biztosításra. - Népkonyha Feladata: térítésmentesen biztosít étkezést (napi egy tál meleg étel formájában) azok számára, akik más módon nem jutnak élelemhez. Működésének rendszere: Az intézmény székhelyén: hétfő-csütörtök: péntek: Hajléktalan személyek nappali melegedője: munkanapokon Fogyatékos személyek nappali ellátása: munkanapokon Családi napközi: munkanapokon Éjjeli menedékhely: november 1- április 30. között a hét minden napján: Ápoló-gondozó célú lakóotthon, átmeneti szállók: folyamatos Külső kapcsolatok rendje: - Felügyeleti és más szervekkel kapcsolatot tart: igazgató vagy helyettese - Szerződéskötésre jogosult: igazgató Az intézmény engedélyezett létszáma: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának éves költségvetési rendelete szerint Az intézmény feladatai: A költségvetési szerv alaptevékenységének ellátása. 8. A szabályzatban megnevezett személyek feladat és hatásköre, a hatáskörök gyakorlásának módja, a helyettesítés rendje, az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályok Feladat-és hatáskör: - Igazgató 1. A költségvetési szerv vezetője felelős - az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben, vagy költségvetési keretben (az azok részét képező megvalósítási tervben, teljesítménytervben), valamint feladatellátási megállapodásban foglaltaknak, illetve az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért,

8 8 - a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért, - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért, d) a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért, - az államháztartási belső kontrollrendszer megszervezéséért és hatékony működtetéséért, továbbá- a szerv besorolásának megfelelően a szakmai és pénzügyi folyamatos nyomonkövetési (monitoring) rendszerműködtetéséért, a tervezési, a beszámolási, valamint a közérdekű, és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a számviteli rendért. Az intézmény egészének egyszemélyi irányítása, az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok koordinálása, ellenőrzése. Salgótarján közigazgatási területén élők szociális helyzetének figyelemmel kísérése; az ellátási igények alapján a szükséges segítő szolgáltatások megszervezése, a szolgáltatások zavartalan működtetése és ellenőrzése. - Igazgatóhelyettes Az intézmény egészségügyi alapellátási feladatainak koordinálása, ellenőrzése. Az intézmény működtetési körébe tartozó felnőtt háziorvosi, gyermek háziorvosi, valamint fogorvosi körzetek munkájának megszervezése, a szolgáltatások zavartalan működtetése és ellenőrzése. - Intézményegység-vezető I. A hajléktalan személyek intézményi ellátása tekintetében a hajléktalan személyek nappali ellátását és a hajléktalan személyek átmeneti elhelyezését biztosító intézményegységben dolgozók szakmai irányítását végzi, szervezi a dolgozók munkarendjét, ellenőrzi a végzett szakmai tevékenységet, tájékoztatja az intézmény vezetőjét az intézményegységben folyó munkáról, felmerülő problémákról. - Intézményegység-vezető II. A fogyatékos személyek intézményi ellátása tekintetében a fogyatékos személyek nappali ellátását és a fogyatékos személyek ápoló gondozó célú lakóotthoni ellátását biztosító intézményegységben dolgozók szakmai irányítását végzi, szervezi a dolgozók munkarendjét, ellenőrzi a végzett szakmai tevékenységet, tájékoztatja az intézmény vezetőjét az intézményegységben folyó munkáról, felmerülő problémákról. - Gazdasági vezető Az intézmény gazdálkodásának irányítása, az alaptevékenység folyamatos biztosításához szükséges gazdasági és pénzügyi intézkedések előkészítése, döntés utáni megvalósítása, a gazdálkodás folyamatos ellenőrzése. - Főkönyvi könyvelő Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos számlák nyilvántartása, belső tartalmuk ellenőrzése, pénzügyi teljesítésre előkészítése. A teljes banki forgalom számlakijelölése. A kontírozott, gazdasági események számítógépes adatrögzítése, adatszolgáltatás.

9 9 - Analitikus könyvelő Az intézmény eszközgazdálkodásának részletes nyilvántartása, a leltárak készítése, vezetése. Selejtezés, leltározás lebonyolítása. Az intézményhez tartozó gépkocsik és gépkocsivezetők munkájának irányítása, ellenőrzése, beosztások elkészítése. Az intézmény tervezett bevételéhez a számlázás bonyolítása. - Segélyezési feladatokat ellátó pénzügyi ügyintézők A Városi Gyámhivatal és a Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Irodája szociális és gyermekjóléti juttatásokat megállapító határozatainak pénzügyi előkészítése, teljesítése, a visszafizetésre kötelezettek tartozásainak nyilvántartása, hátralék után kamatszámítás, a Gyámhivatal és az Iroda részére (havi, negyedévi, illetve szükség szerinti) adatszolgáltatás. - Pénztáros A teljes intézményi készpénzes kifizetés lebonyolítása, a kifizetésekhez a pénztár feltöltése. Szigorú számadású nyomtatványok kezelése. Havi adatszolgáltatás a MÁK részére. A teljes pénztári, és a belső bizonylatokkal kapcsolatos számlakijelölés. A térítési díj fizetésre kötelezett ellátások negyedéves ellenőrzése. - Munka és bérügyi előadó A személyi anyagok elkészítése. Létszám-, bérnyilvántartás, bérgazdálkodás. - Pénzügyi ügyintéző Az intézmény tevékenységi körébe tartozó szolgáltatások területén létszámnyilvántartás, összesítések készítése az állami normatíva igényléséhez, elszámolásához. Szociális étkeztetéssel kapcsolatos megrendelések összeállítása, ebédjegyek kiadása, előlegek beszedése, a tényleges igényeknek megfelelően a számla elkészítése, átadása. Térítési díjbefizetésének ellenőrzése. - Rendszergazda Közreműködik az intézmény belső információs hálózat kialakításában, működtetésében. Évente figyelemmel kíséri a számítógépes rendszer fejlesztési lehetőségeit, intézkedik a zökkenőmentes működés biztosítására. - Igazgatói titkárság Feladata, a magasabb vezetők feladatellátásának segítése. Az intézményhez érkező postai küldemények iktatása, vezetői szignálás után a szervezeti egységekhez való továbbítása: az intézmény szervezeti egységeihez tartozó dolgozókkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzése; az ügyfélforgalom szervezése és irányítása. - Környezettanulmány készítők Feladata, környezettanulmány készítéssel az önkormányzat hatósági munkájának segítése, előkészítése.

10 10 - Gépkocsivezetők Feladata, az intézményi gépjárművek üzemeltetése. Az egészségügyi és szociális alapellátási feladatokkal kapcsolatos gépkocsivezetői teendők. A gépkocsik műszaki állapotának és tisztaságának figyelemmel kísérése. -Csecsemő-és kisgyermekgondozók A családi napközi alapellátás keretében biztosítja a családban nevelkedő gyermekek napközbeni ellátását, gondozását, nevelését, étkeztetését, és fejlesztő foglalkoztatásukat. - Adósságkezelési tanácsadók Az adósságterhek csökkentése érdekében adósságkezelési tanácsadást végez. - Ápoló-gondozók, szociális gondozó, szociális segítő, szociális, mentálhigiénés munkatársak (hajléktalan-ellátás) Biztosítja a hajléktalan nők és férfiak részére az elemi létfeltételeket, közreműködik a szociális és mentálhigiénés gondozásukban. - Szociális gondozók, ápoló-gondozók, szociális segítők, terápiás munkatárs, fejlesztőpedagógus (fogyatékkal élők ellátása) Feladata, a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes, vagy önellátásra nem képes, de felügyeltre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak étkeztetését. A fogyatékos személyek ápoló gondozó célú lakóotthona, bentlakásos intézmény formájában biztosítja a fogyatékos személyek ideértve az autista személyeket iséletkoruknak, egészségi állapotuknak és önellátásuk mértékének megfelelő ellátását, folyamatos ápolását, gondozását, felügyeletét, ezenkívül étkeztetését, egészségügyi, mentálhigiénés alapszolgáltatást, szabadidős programok szervezését, személyre szóló fejlesztő foglalkoztatást, szükség szerint az ellátottak szállítását. - háziorvosok, házi gyermekorvosok Személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzésére, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. - fogorvosok A fog-és szájbetegek gyógyító-megelőző alapellátását végzi.

11 11 - asszisztensek Közreműködik az alapellátás keretében a családok, ezen belül kiemelten: a háziorvosi szolgálat megelőző és gyógyító rendszerében, az egészségmegőrzésben, a rizikótényezők feltárásában és a gondozásban való szakdolgozói szintű részvétel önálló hatáskörben. - iskola orvos Feladata, a 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők megelőző jellegű, az egészségügyi alapellátás keretében szervezett iskola-egészségügyi ellátása. - iskolai védőnők A 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők megelőző jellegű, az egészségügyi alapellátás keretében szervezett iskola-egészségügyi ellátásban rendszeresen részt vesz. Az éves munkatervben a védőnői feladatok összeállítása, egyeztetése, a nevelési-oktatási intézmény egészségnevelési programjában meghatározott feladatok figyelembevétele. - területi védőnők Feladata, a nővédelem; a várandós anyák gondozása; a gyermekágyas időszakban való segítségnyújtás; a 0-6 éves korú gyermekek gondozása; a nevelési-oktatási intézményekbe való ellátás; az oktatási intézménybe nem járók gondozása; családgondozás; egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezése, szervezése - Kisegítő Takarító és egyéb segítő munkák ellátása. A munkavállalók feladatait részletesen a munkaköri leírások tartalmazzák. A költségvetési szerv vezetője az Egészségügyi- Szociális Központ igazgatója, akit Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázat útján határozott időre (5 évre) nevez ki, felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Az igazgató vagyonnyilatkozatának őrzéséről a fenntartó gondoskodik. A költségvetési szerv igazgatóhelyettesének kinevezése, vagy megbízása, felmentése vagy a megbízás visszavonása, díjazásának megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik. Az egyéb munkáltatói jogkörök gyakorlására az intézmény igazgatója jogosult. Az igazgatóhelyettes vagyonnyilatkozatának őrzéséről a fenntartó gondoskodik. A költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése, vagy megbízása, felmentése vagy a megbízás visszavonása, díjazásának megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik. Az egyéb munkáltatói jogkörök gyakorlására az intézmény igazgatója jogosult. A gazdasági vezető vagyonnyilatkozatának őrzéséről a fenntartó gondoskodik.

12 12 A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja. A költségvetési szervet az igazgató képviseli. Képviseleti jogát esetenként, vagy az ügyek meghatározott körében a költségvetési szerv igazgatóhelyettesére, vagy gazdasági vezetőjére átruházhatja. A hatáskörök gyakorlásának módja: - Igazgató Ellenőrzési és beszámoltatási jogköre van az intézmény egészében. Közvetlen utasítási jogkörrel rendelkezik, kiadmányaiban az intézmény bélyegzőjét használja. FEUVE szabályzat szerinti ellenőrzési tevékenység. A költségvetési szerv feladatainak ellátása során, kötelezettségvállalási és utalványozási jogkörrel rendelkezik. Felelős az intézmény tevékenységi körében a munka feltételeinek folyamatos biztosításáért, a hatályos jogszabályok betartásáért és betartatásáért; a fenntartó döntéseiben foglaltak végrehajtásáért, az intézmény tevékenységi körébe utalt feladatok ellátásért, az intézményi ellátások személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáért, a vezetői ellenőrzések elvégzéséért, a feltárt hiányosságok megszüntetéséért, a mulasztók felelősségre vonásáért. Felel az intézmény tárgyévben jóváhagyott költségvetésének teljesítéséért, a költségvetési koncepció, majd a költségvetés összeállításához, módosításához szolgáltatott adatokért, információkért. - Igazgatóhelyettes Az intézmény egészére vonatkozóan segíti az intézmény igazgatójának munkáját. Az egészségügyi alapellátási feladatok ellátása terén közvetlen utasítási jogkörrel rendelkezik. FEUVE szabályzat szerinti ellenőrzési tevékenység. A költségvetési szerv feladatainak ellátása során kötelezettségvállalási és utalványozási jogkörrel rendelkezik. Felelős az egészségügyi alapellátási feladatok terén a munka feltételeinek folyamatos biztosításáért, a hatályos jogszabályok betartásáért és betartatásáért; a fenntartó döntéseiben foglaltak végrehajtásáért,, az érintett ellátások tárgyi feltételeinek biztosításáért, a vezetői ellenőrzések elvégzéséért, a feltárt hiányosságok megszüntetéséért, a mulasztók felelősségre vonásáért. Felel költségvetési koncepció, majd a költségvetés összeállításához, módosításához szolgáltatott adatokért, információkért az egészségügyi alapellátás területére vonatkozóan. - Intézményegység-vezető I. - Intézményegység-vezető II. - Gazdasági vezető Felelős a költségvetési szerv gazdálkodásáért. Évente megtervezi a várható bevételeket és kiadásokat, ellenőrzi azok teljesülését. Irányítja és ellenőrzi a Pénzügyi és Számviteli Osztály munkáját. Biztosítja a szakmai feladatok eredményes és gazdaságos megoldását. Betartja és betartatja a gazdálkodásra és pénzügyekre vonatkozó jogszabályi előírásokat, a gazdálkodás

13 13 szabályszerűségét, a bizonylati- és okmányfegyelmet. Felel a jogszabályok által előírt, intézményre vonatkozó határidők betartásáért. Feladata a költségvetési szervre bízott vagyon rendeltetésszerű működtetése, hasznosítása és gyarapítása. Minden feladat, amelyet a munkaköri leírás tartalmaz, továbbá amellyel az intézmény vezetője az intézmény működésével összefüggésben megbízza. A költségvetési szerv feladatainak ellátása során ellenjegyzési jogkörrel rendelkezik. A helyettesítés rendje: - az igazgatót távollétében az igazgatóhelyettes, - az igazgatóhelyettest tartós távolléte esetén az igazgató, - az intézményegység vezető I.-t távolléte esetén a szociális és mentálhigiénés munkatárs, - az intézményegység-vezető II.-t távolléte esetén a fejlesztőpedagógus, - a gazdasági vezetőt távolléte esetén a főkönyvi könyvelő helyettesíti. Felelősségi szabályok: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény vonatkozó szabályai alapján. A vezetést segítő tanácsadó szervek - Vezetői értekezlet Az intézmény vezető beosztású közalkalmazottainak részvételével szükség szerint, de legalább havonta egy alkalommal. - Összdolgozói munkaértekezlet a.) Az intézmény működésének érdekében, az igazgató szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal összdolgozói munkaértekezletet tart. b.) Az értekezlet az igazgató beszámolója alapján megtárgyalja: - az intézmény eltelt időszak alatt végzett munkáját, - az intézmény munkatervét és annak teljesítését, - az elkövetkező időszak feladatait, - az intézmény szakmai -, etikai helyzetét. c.) Az értekezletet az igazgató hívja össze és vezeti. Az értekezletre meg kell hívni az intézmény valamennyi dolgozóját, a szakszervezet képviseletét. d.) Az értekezletről emlékeztető jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az igazgató és a jegyzőkönyvvezető is aláír, s ezt az irattarában meg kell őrizni. e.) Az igazgatónak 8 napon belül írásban kell megválaszolni azokat a kérdéseket, amelyekre az értekezleten nem adott választ.

14 14 Belső ellenőrzés Az intézmény vezetője a szerv gazdálkodásának folyamatára (tervezés, végrehajtás, beszámolás) és sajátosságaira tekintettel kialakítja, működteti és fejleszti a FEUVE rendszerét. A FEUVE rendszere tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek alapján a költségvetési szerv érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit. A FEUVE rendszer kialakítása és működtetése során az intézményvezető figyelembe veszi a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatókban foglaltakat. A FEUVE fejlesztése során figyelembe veszi az államháztartási külső pénzügyi ellenőrzést és belső ellenőrzést végző szervek által megfogalmazott ajánlásokat és javaslatokat. Az intézményvezető szabályozza a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét. 10. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos sajátos előírások, feltételek A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos sajátos eljárásokat, feltételeket az intézmény Ügyrendjének 2. pontja szabályozza. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi Szociális Központ szervezeti egységei, feladatai részletes megosztását az 1. számú, a szabálytalanságok kezelésének szabályzatát a 2. számú, a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseket a 3. számú melléklete, a feladatellátást szolgáló vagyon összegző kimutatását és az azzal való gazdálkodást a 4. sz. melléklete tartalmazza. 2. Jelen, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat január 1-jén lép hatályba. Salgótarján, december 2. Peleskei Balázs Rita igazgató

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYE Budapest, 1042 Deák Ferenc u. 93. e-mail: szeiujp@axelero.hu Tel.: 231-0000, 231-6010 Fax: 390-4370 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE Budapest, 1042 Deák Ferenc u. 93. e-mail: titkarsag@ujpestszi.hu Tel.: 231-0000, 231-6010 Fax: 390-4370 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Jóváhagyta Budapest

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSzSzGyK) 1081 Budapest, Népszínház u. 22. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vác Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatások Háza 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Tel: (27) 501-400 Fax: (27) 313 412 email: szochaztitkarsag@gmail.com honlap: www.szocialishaz.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 III. AZ

Részletesebben

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 45./2007. (VII. 11.) Többcélú Társ. határozatának 2.sz. melléklete KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA SZERVEZETI

Részletesebben

Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat

Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Szabóné Székely Renáta mb. intézményvezető Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata

Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata /A 24/2005. (II.15.) Öh. sz. határozattal elfogadott alapító okiratnak a 6/2007. (I.30.) Öh. sz. határozat 2. számú melléklet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szakmai Program 2. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel.: 35/384-011. Tel/fax.: 35/384-219 e-mail: bercelrehab@nograd.hu SZERVEZETI

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat - Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Szociális, Lakásés Egészségügyi Bizottsága a /2010.(II.15.) SZLEB határozatával jóváhagyott

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 BEVEZETÉS... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 6 2. Az intézmény

Részletesebben

KIVONAT. Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi- és Szociális Bizottsága 2011. november 8-i ülése jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi- és Szociális Bizottsága 2011. november 8-i ülése jegyzőkönyvéből KIVONAT Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi- és Szociális Bizottsága 2011. november 8-i ülése jegyzőkönyvéből 211/2011. (XI.08.) Egészségügyi és Szociális Bizottság határozata

Részletesebben

DR. GÖLLESZ VIKTOR REHABILITÁCIÓS INTÉZET ÉS ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DR. GÖLLESZ VIKTOR REHABILITÁCIÓS INTÉZET ÉS ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A DR. GÖLLESZ VIKTOR REHABILITÁCIÓS INTÉZET ÉS ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabó Béla igazgató A szakmai program 2. számú melléklete I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE. 1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10. TEL/FAX: 306-3184

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE. 1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10. TEL/FAX: 306-3184 BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE 1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10. TEL/FAX: 306-3184 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 0 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-201 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap : www.efozsira.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (I. 27.) KT. sz.

Részletesebben

Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos 2014. június hó 26.

Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos 2014. június hó 26. Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos 2014. június hó 26. napjától I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I./1. A szervezeti és működési

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-92/2009. Üi.: Csomor Ágnes Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szociális Bizottság MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: ENI Szervezeti és Működési

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter. Szervezeti és Működési Szabályzat

Területi Szociális Központ Sajószentpéter. Szervezeti és Működési Szabályzat Területi Szociális Központ Sajószentpéter Szervezeti és Működési Szabályzat I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban:

Részletesebben

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának Tartalomjegyzéke

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tolna megyei Önkormányzat Árpád-házi Szent Erzsébet Otthona Bonyhád SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Záradék: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 12/2004. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 20. (2)

Részletesebben

Szakmai Program 1. számú melléklete DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Szakmai Program 1. számú melléklete DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szakmai Program 1. számú melléklete DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom Tartalom...2 I. Bevezetés...3 II. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya...4 III.Az Intézmény

Részletesebben

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8. számú melléklet JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. december 16. Jogszabályok: - a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános és bevezető szabályok 1. Az intézmény elnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja Székhelye:

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény elnevezése: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS BudaörsKistérségTöbbcélúTársulása(BTT)2009.október7-iülésére Tárgy: A BTT CsaládsegítőésGyermekjólétiKözpontSZMSZ-ének,házirendjénekés szakmaiprogramjánakjóváhagyása Száma: 30-2009. Készítette:

Részletesebben

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2012.05.01. Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012.04.20. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.04.27. Társulási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napfény Otthon Kiemelten Közhasznú Alapítvány IDŐSEK OTTHONA 2030 Érd, Árpád u. 26. www.napfenyotthon.hu, arpad@napfenyotthon.hu Tel: 06 23/368-400 Fax: 06 23/364-792 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Siófok Város Polgármesteri Hivatalának

Siófok Város Polgármesteri Hivatalának Siófok Város Polgármesteri Hivatalának a 2012. Hatályos: 2012. január 1-jétől Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (2) bekezdésében, 35.

Részletesebben