Nemzeti, Kbt Nyílt eljárás - EKR /2857 (E50 - Bírálati szakasz)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzeti, Kbt Nyílt eljárás - EKR /2857 (E50 - Bírálati szakasz)"

Átírás

1 AJÁNLAT AZONOSÍTÓ ADATAI Nemzeti, Kbt Nyílt eljárás - EKR /2857 (E50 - Bírálati szakasz) A60 - Ajánlat bírálat alatt szakasz Közbeszerzés tárgya: Nagybajom konyha és étterem belső felújítása Benyújtandó iratok jegyzéke ok NYILATKOZAT a Kbt. 66. (2) bekezdés szerint NYILATKOZAT kizáró okok tekintetében NYILATKOZAT kbt. 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében NYILATKOZAT kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról NYILATKOZAT Kbt. 66. (6) bek. Melyik szakaszhoz szükséges Melyik részhez szükséges NYILATKOZAT Kbt. 65. (7) bek. NYILATKOZAT alkalmassági követelményekre vonatkozóan NYILATKOZAT üzleti titokról NYILATKOZAT biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról NYILATKOZAT bemutatott szakemberekről Új iratok hozzáadása a kötelezően benyújtandó nyilatkozatokhoz Dokumentum típusa Dokumentum neve Fájl neve Műveletek Közbeszerzési dokumentáció KD - KD - Nagybajom_Konyha_felújítás_2021Nagybajom_Konyha_felújítás_ pdf Egyéb tájékoztatás/dokumentum Formanyomtatványok - Formanyomtatványok - Nagybajom_Konyha_felújítás_2021Nagybajom_Konyha_felújítás_ docx :06:50

2 Szerződés Szerződés - Szerződés - Nagybajom_Konyha_felújítás_2021Nagybajom_Konyha_felújítás_ docx Műszaki leírás/dokumentáció Konyha tervek Nagybajom Konyha tervek Nagybajom.zip Ajánlattevő által feltöltött iratok: Dokumentum típusa Dokumentum neve Fájl neve Műveletek Ajánlati nyilatkozat 1. sz. formanyomtatvány.pdf megajánlott termékek egyenértékűségről 2. sz. formanyomtatvány.pdf teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról 3. sz. formanyomtatvány.pdf Részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés Árazott költségvetés Nagybajom Konyha és étterem felújítás árazott költségvetés GÁÉV-2008 Kft..pdf Aláírási címpéldány Aláírási címpéldány Aláírási címpéldány.pdf Felelősségbiztosítási kötvény Felelősségbiztosítási kötvény Felelősségbiztosítási kötvény.pdf Kbt. 66. (2) bek. Kbt. 66. (2) bekezdés szerint Kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően a Kbt. 66. (2) bekezdése alapján az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat fenntartások és korlátozások nélkül jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Kijelentem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülünk, a tárgyi közbeszerzési eljárás szerinti munkára vonatkozó szerződést megkötjük és a szerződést az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően, az ajánlatban megjelölt ellenszolgáltatásért teljesítjük. Jelen nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében teszem.

3 kizáró okokról kizáró okok fenn nem állásáról gazdasági szereplő nevében nyilatkozom, hogy a szervezet nem áll az eljárást megindító felhívásban előírt, a Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alatt. Kbt. 62. (1) bek. k) kb) Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében gazdasági szereplő nevében nyilatkozom, hogy a szervezetnek a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa a következő: (név, állandó lakóhely): Tulajdonos neve: Tulajdonos állandó lakóhelye: Szél Gábor 7275 Igal, Mátyás k. u. 20. a szervezetnél a Pmt pont a) b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nincs. kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában gazdasági szereplő nevében nyilatkozom, hogy a szervezet a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az eljárást megindító felhívásban előírt, a Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetet.

4 folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról Nyilatkozom, hogy GÁÉV-2008 Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7463 Magyaratád, Pázmány Péter Tér 4 szervezet vonatkozásában a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. tv. (Ct.) szerinti: változásbejegyzési eljárás van folyamatban. változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban. Kbt. 66. (6) bek. a Kbt. 66. (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában Nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez a gazdasági szereplő alvállalkozót kíván igénybe venni: Nem A Kbt. 66. (6) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozom, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel (tevékenységeivel) összefüggésben kívánunk alvállalkozót igénybe venni: A Kbt. 66. (6) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez a fentiekben meghatározott részek (tevékenységek) tekintetében az alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni, feltüntetve az alvállalkozók mellett a közbeszerzés tárgyának azon részét (tevékenységeket) is, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik: A közbeszerzés teljesítésekor igénybe venni kívánt alvállalkozó neve és címe (amennyiben az ajánlat/részvételi jelentkezés benyújtásakor ismert) A közbeszerzés azon része (tevékenységei), amellyel összefüggésben alvállalkozót veszünk igénybe üzleti titokról üzleti titokról Nyilatkozom, hogy a benyújtott részvételi jelentkezés/ajánlat üzleti titkot tartalmaz:

5 Nem Jelen nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében teszem. összeállító Egyéb nyilatkozatok NYILATKOZAT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS TEKINTETÉBEN Ajánlattevő nyilatkozata felelősségbiztosítás tekintetében Nyilatkozom, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárásban nyertesként kerülünk kihirdetésre, a szerződéskötés időpontjáig, az eljárást megindító felhívásban előírt feltételeknek megfelelően, a közbeszerzés tárgyát képező munkára, a szerződés teljesítésének teljes időtartamára felelősségbiztosítást kötünk és a teljesítés alatt folyamatosan fenntartjuk. az eljárást megindító felhívásban előírt feltételeknek megfelelően a meglévő felelősségbiztosításunkat kiterjesztjük a szerződés tárgyát képező munkára, a szerződés teljesítésének teljes időtartamára és a teljesítés alatt folyamatosan fenntartjuk. Jelen nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében teszem Nem NYILATKOZAT A KÖRNYEZETVÉDELMI, ZÖLD SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRŐL Nyertességünk esetére vállaljuk a környezetvédelmi, zöld szempontok érvényesítését: -a teljesítés során a kommunikációban az elektronikus csatornák alkalmazásának elsődlegessége - újrahasznosított termékek -kétoldalas nyomtatás előtérbe helyezése. Felolvasólap Ajánlattevő adatai Hivatalos neve Székhely irányítószám Város Cím Adószám GÁÉV-2008 Korlátolt Felelősségű Társaság 7463 Magyaratád Pázmány Péter Tér Felolvasólap FELOLVASÓLAP 1.Nettó vállalkozói díj (HUF) Jótállás időtartama a 12 hónap kötelező jótálláson felül (további 0-24 hónap) 0

6 A felolvasólapon a 12 hónap kötelező jótállási időn felüli értéket kell megadni. 3. A jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi javításának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (minimum 1, maximum 5 naptári nap) 3