Szennyvízhálózat-mosatási munkák elvégzése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szennyvízhálózat-mosatási munkák elvégzése"

Átírás

1 Szennyvízhálózat-mosatási munkák elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/68 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Eljárás fajtája: Szolgáltatásmegrendelés Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ Nyílt eljárás Közzététel dátuma: Iktatószám: 6474/2022 CPV Kód: Ajánlatkérő: Teljesítés helye: Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság leírás tartalmazza. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: ÉDV Zrt. Esztergom-Dorog Vízmű Üzeméhez tartozó települések. A települések pontos meghatározását a műszaki leírás tartalmazza.;édv Zrt. Oroszlány-Kisbér Vízmű Üzeméhez tartozó települések. A települések pontos meghatározását a műszaki leírás tartalmazza.;édv Zrt. Tatabánya-Tata Vízmű Üzeméhez tartozó települések. A települések pontos meghatározását a műszaki leírás tartalmazza.;édv Zrt. Budapesti Agglomerációs Vízmű Üzeméhez tartozó települések. A települések pontos meghatározását a műszaki leírás tartalmazza.;édv Zrt. Budakörnyéki Vízmű Üzeméhez tartozó települések. A települések pontos meghatározását a műszaki leírás tartalmazza.;édv Zrt. Duna-völgyi Vízmű Üzeméhez tartozó települések. A települések pontos meghatározását a műszaki Közjogi szervezet Víz KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Ajánlati/részvételi felhívás A Kbt (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Sárberek Egyéb 100 Város: Tatabánya 1

2 NUTS-kód: HU212 Postai irányítószám: 2800 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Petrás Zsuzsa Telefon: Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Kommunikáció x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL) További információ a következő címen szerezhető be x a fent említett cím másik cím: (adjon meg másik címet) Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy: Telefon: Fax: Internetcím(ek): 2

3 Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó x elektronikus úton: (URL) x a fent említett címre a következő címre: (adjon meg másik címet) Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy: Telefon: Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) I.4) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Regionális/helyi szintű x Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. (2) bekezdés] Egyéb: I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás 3

4 Oktatás Egyéb tevékenység: I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése x Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Szennyvízhálózat-mosatási munkák elvégzése Hivatkozási szám: EKR II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Az ajánlatkérő az üzemeltetési területén lévő szennyvízcsatorna-hálózat tisztítása (mosatása), valamint a területen található szennyvízátemelő berendezések tisztítása, hálózat akna műtárgyak tisztítása, szennyeződések, gyökérbenövések eltávolítása, a keletkező szennyvíziszap elszállítása céljából kíván vállalkozási keretszerződéseket kötni 6 részben. Az ajánlatkérő által elfogadott technológia: magas nyomású vízsugárral történő tisztítás. Az ajánlatkérő elvárása a kiszippantott szennyvíz esetében annak lerakóhelyre (szennyvíztisztító telepre, más ártalmatlanító üzembe) történő elszállítása. A feladatot Ajánlatkérő igénye szerint a feladat nagyságrendje és típusa függvényében speciális nagynyomású szívó-mosó teherautóval, csatornamosó gépjárművel, szennyvízszállítás esetén szippantó járművel kell ellátni az ajánlatkérő egyedi megrendelésében foglaltak szerint. Az ajánlatkérő a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény 45. (1) bekezdése, illetve a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 43. -a és pontja alapján szennyvízhálózat mosatása tevékenység kiszervezésére engedélyt kapott 36 hónap határozott 4

5 időtartamra, amely időtartam az első tárgyi szerződés megkötésének időpontja alapján december 16. napjáig terjedő időtartamig tart, erre figyelemmel az engedélyben meghatározott időtartam elteltével a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő keretszerződések hatályukat vesztik. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. II.1.5) Becsült érték: Pénznem: (ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.1.6) Részekre bontás x Részajánlat tételére lehetőség van. Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított. A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): II.2) A közbeszerzés ismertetése II.2.1) Elnevezés: Esztergom-Dorog Vízmű Üzem Rész száma: 1 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU21 A teljesítés helye: ÉDV Zrt. Esztergom-Dorog Vízmű Üzeméhez tartozó települések. A települések pontos meghatározását a műszaki leírás tartalmazza. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Vállalkozási keretszerződés, amelynek tárgya az ajánlatkérő Esztergom-Dorog Vízmű Üzeméhez tartozó üzemeltetési területén lévő szennyvízcsatorna-hálózat tisztítása (mosatása), valamint a területen található szennyvízátemelő berendezések tisztítása, hálózat akna műtárgyak tisztítása, szennyeződések, gyökérbenövések eltávolítása, a keletkező szennyvíziszap elszállítása. Az ajánlatkérő által elfogadott technológia: magas nyomású vízsugárral történő tisztítás. Az ajánlatkérő elvárása a kiszippantott szennyvíz esetében lerakóhelyre (szennyvíztisztító telepre, más ártalmatlanító üzembe) történő elszállítása. A feladatot Ajánlatkérő igénye szerint a feladat nagyságrendje és típusa függvényében speciális nagynyomású szívó-mosó teherautóval, csatornamosó gépjárművel, szennyvízszállítás esetén szippantó járművel kell ellátni az ajánlatkérő egyedi megrendelésében foglaltak szerint. 5

6 A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A szerződés keretösszege nettó Ft, amelynek lehívására az ajánlatkérő kötelezettséget vállal. Az ajánlatkérő tájékoztató jelleggel közli, hogy a területhez tartozó, feladatvégzéssel érintett szennyvízcsatorna-hálózat hossza: 411 km, legnagyobb átmérője NA400, a szennyvízátemelő berendezések száma 82 darab, a legnagyobb aknamélység 8 méter. A részletes feladatleírást a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok Az alábbi értékelési szempontok x Minőségi szempont 1 2. A teljesítésbe bevonni kívánt, az alkalmasság igazolására bemutatott járművek közül hány db jármű rendelkezik legalább EURO VI környezetvédelmi besorolással (0 és 4 db között) 3 Költség szempont x Ár szempont Megnevezés: 1. Ajánlati ár / Súlyszám: 97 II.2.6) Becsült érték: Érték ÁFA nélkül: Pénznem: (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: 12 vagy napban: vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) A szerződés meghosszabbítható igen A meghosszabbítás leírása: Amennyiben a Keretösszeg (az opciós keretösszeg lehívása esetén az opcióval növelt keretösszeg) nem merült ki, a Megrendelő egyoldalú jognyilatkozatával jogosult a Keretszerződés hatályát meghosszabbítani legfeljebb december 16. napjáig. II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): vagy Tervezett minimum: > / Maximális szám: A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók igen Opciók leírása: Az ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatával a keretösszegen felül további legfeljebb nettó Ft lehívására jogosult. II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 6

7 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.13) További információ II.2.1) Elnevezés: Oroszlány-Kisbér Vízmű Üzem Rész száma: 2 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU21 A teljesítés helye: ÉDV Zrt. Oroszlány-Kisbér Vízmű Üzeméhez tartozó települések. A települések pontos meghatározását a műszaki leírás tartalmazza. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Vállalkozási keretszerződés, amelynek tárgya az ajánlatkérő Oroszlány-Kisbér Vízmű Üzeméhez tartozó üzemeltetési területén lévő szennyvízcsatorna-hálózat tisztítása (mosatása), valamint a területen található szennyvízátemelő berendezések tisztítása, hálózat akna műtárgyak tisztítása, szennyeződések, gyökérbenövések eltávolítása, a keletkező szennyvíziszap elszállítása. Az ajánlatkérő által elfogadott technológia: magas nyomású vízsugárral történő tisztítás. Az ajánlatkérő elvárása a kiszippantott szennyvíz esetében lerakóhelyre (szennyvíztisztító telepre, más ártalmatlanító üzembe) történő elszállítása. A feladatot Ajánlatkérő igénye szerint a feladat nagyságrendje és típusa függvényében speciális nagynyomású szívó-mosó teherautóval, csatornamosó gépjárművel, szennyvízszállítás esetén szippantó járművel kell ellátni az ajánlatkérő egyedi megrendelésében foglaltak szerint. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A szerződés keretösszege nettó Ft, amelynek lehívására az ajánlatkérő kötelezettséget vállal. Az ajánlatkérő tájékoztató jelleggel közli, hogy a területhez tartozó, feladatvégzéssel érintett szennyvízcsatorna-hálózat hossza: 407 km, legnagyobb átmérője NA400, a szennyvízátemelő berendezések száma 120 darab, a legnagyobb aknamélység 8 méter. A részletes feladatleírást a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok Az alábbi értékelési szempontok 7

8 x Minőségi szempont 1 2. A teljesítésbe bevonni kívánt, az alkalmasság igazolására bemutatott járművek közül hány db jármű rendelkezik legalább EURO VI környezetvédelmi besorolással (0 és 4 db között) 3 Költség szempont x Ár szempont Megnevezés: 1. Ajánlati ár / Súlyszám: 97 II.2.6) Becsült érték: Érték ÁFA nélkül: Pénznem: (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: 12 vagy napban: vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) A szerződés meghosszabbítható igen A meghosszabbítás leírása: Amennyiben a Keretösszeg (az opciós keretösszeg lehívása esetén az opcióval növelt keretösszeg) nem merült ki, a Megrendelő egyoldalú jognyilatkozatával jogosult a Keretszerződés hatályát meghosszabbítani legfeljebb december 16. napjáig. II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): vagy Tervezett minimum: > / Maximális szám: A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók igen Opciók leírása: Az ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatával a keretösszegen felül további legfeljebb nettó Ft lehívására jogosult. II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.13) További információ II.2.1) Elnevezés: Tatabánya-Tata Vízmű Üzem Rész száma: 3 II.2.2) További CPV-kód(ok): 8

9 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU21 A teljesítés helye: ÉDV Zrt. Tatabánya-Tata Vízmű Üzeméhez tartozó települések. A települések pontos meghatározását a műszaki leírás tartalmazza. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Vállalkozási keretszerződés, amelynek tárgya az ajánlatkérő Tatabánya-Tata Vízmű Üzeméhez tartozó üzemeltetési területén lévő szennyvízcsatorna-hálózat tisztítása (mosatása), valamint a területen található szennyvízátemelő berendezések tisztítása, hálózat akna műtárgyak tisztítása, szennyeződések, gyökérbenövések eltávolítása, a keletkező szennyvíziszap elszállítása. Az ajánlatkérő által elfogadott technológia: magas nyomású vízsugárral történő tisztítás. Az ajánlatkérő elvárása a kiszippantott szennyvíz esetében lerakóhelyre (szennyvíztisztító telepre, más ártalmatlanító üzembe) történő elszállítása. A feladatot Ajánlatkérő igénye szerint a feladat nagyságrendje és típusa függvényében speciális nagynyomású szívó-mosó teherautóval, csatornamosó gépjárművel, szennyvízszállítás esetén szippantó járművel kell ellátni az ajánlatkérő egyedi megrendelésében foglaltak szerint. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A szerződés keretösszege nettó Ft, amelynek lehívására az ajánlatkérő kötelezettséget vállal. Az ajánlatkérő tájékoztató jelleggel közli, hogy a területhez tartozó, feladatvégzéssel érintett szennyvízcsatorna-hálózat hossza: 539 km, legnagyobb átmérője NA400, a szennyvízátemelő berendezések száma 124 darab, a legnagyobb aknamélység 7,7 méter. A részletes feladatleírást a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok Az alábbi értékelési szempontok x Minőségi szempont 1 2. A teljesítésbe bevonni kívánt, az alkalmasság igazolására bemutatott járművek közül hány db jármű rendelkezik legalább EURO VI környezetvédelmi besorolással (0 és 4 db között) 3 Költség szempont x Ár szempont Megnevezés: 1. Ajánlati ár / Súlyszám: 97 II.2.6) Becsült érték: Érték ÁFA nélkül: Pénznem: (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: 12 vagy napban: vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) 9

10 A szerződés meghosszabbítható igen A meghosszabbítás leírása: Amennyiben a Keretösszeg (az opciós keretösszeg lehívása esetén az opcióval növelt keretösszeg) nem merült ki, a Megrendelő egyoldalú jognyilatkozatával jogosult a Keretszerződés hatályát meghosszabbítani legfeljebb december 16. napjáig. II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): vagy Tervezett minimum: > / Maximális szám: A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók igen Opciók leírása: Az ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatával a keretösszegen felül további legfeljebb nettó Ft lehívására jogosult. II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.13) További információ II.2.1) Elnevezés: Budapesti Agglomerációs Vízmű Üzem Rész száma: 4 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU21 A teljesítés helye: ÉDV Zrt. Budapesti Agglomerációs Vízmű Üzeméhez tartozó települések. A települések pontos meghatározását a műszaki leírás tartalmazza. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Vállalkozási keretszerződés, amelynek tárgya az ajánlatkérő Budapesti Agglomerációs Vízmű Üzeméhez tartozó üzemeltetési területén lévő szennyvízcsatorna-hálózat tisztítása (mosatása), valamint a területen található szennyvízátemelő berendezések tisztítása, hálózat akna műtárgyak tisztítása, szennyeződések, gyökérbenövések eltávolítása, a keletkező szennyvíziszap elszállítása. Az ajánlatkérő által elfogadott technológia: magas nyomású vízsugárral történő tisztítás. Az 10

11 ajánlatkérő elvárása a kiszippantott szennyvíz esetében lerakóhelyre (szennyvíztisztító telepre, más ártalmatlanító üzembe) történő elszállítása. A feladatot Ajánlatkérő igénye szerint a feladat nagyságrendje és típusa függvényében speciális nagynyomású szívó-mosó teherautóval, csatornamosó gépjárművel, szennyvízszállítás esetén szippantó járművel kell ellátni az ajánlatkérő egyedi megrendelésében foglaltak szerint. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A szerződés keretösszege nettó Ft, amelynek lehívására az ajánlatkérő kötelezettséget vállal. Az ajánlatkérő tájékoztató jelleggel közli, hogy a területhez tartozó, feladatvégzéssel érintett szennyvízcsatorna-hálózat hossza: 133 km, legnagyobb átmérője NA400, a szennyvízátemelő berendezések száma 130 darab, a legnagyobb aknamélység 7 méter. A részletes feladatleírást a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok Az alábbi értékelési szempontok x Minőségi szempont 1 2. A teljesítésbe bevonni kívánt, az alkalmasság igazolására bemutatott járművek közül hány db jármű rendelkezik legalább EURO VI környezetvédelmi besorolással (0 és 4 db között) 3 Költség szempont x Ár szempont Megnevezés: 1. Ajánlati ár / Súlyszám: 97 II.2.6) Becsült érték: Érték ÁFA nélkül: Pénznem: (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: 12 vagy napban: vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) A szerződés meghosszabbítható igen A meghosszabbítás leírása: Amennyiben a Keretösszeg (az opciós keretösszeg lehívása esetén az opcióval növelt keretösszeg) nem merült ki, a Megrendelő egyoldalú jognyilatkozatával jogosult a Keretszerződés hatályát meghosszabbítani legfeljebb december 16. napjáig. II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): vagy Tervezett minimum: > / Maximális szám: A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 11

12 Opciók igen Opciók leírása: Az ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatával a keretösszegen felül további legfeljebb nettó Ft lehívására jogosult. II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.13) További információ II.2.1) Elnevezés: Budakörnyéki Vízmű Üzem Rész száma: 5 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Fő tárgy: II.2.3) A teljesítés helye: Kiegészítő szójegyzék NUTS-kód: HU21 A teljesítés helye: ÉDV Zrt. Budakörnyéki Vízmű Üzeméhez tartozó települések. A települések pontos meghatározását a műszaki leírás tartalmazza. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Vállalkozási keretszerződés, amelynek tárgya az ajánlatkérő Budakörnyéki Vízmű Üzeméhez tartozó üzemeltetési területén lévő szennyvízcsatorna-hálózat tisztítása (mosatása), valamint a területen található szennyvízátemelő berendezések tisztítása, hálózat akna műtárgyak tisztítása, szennyeződések, gyökérbenövések eltávolítása, a keletkező szennyvíziszap elszállítása. Az ajánlatkérő által elfogadott technológia: magas nyomású vízsugárral történő tisztítás. Az ajánlatkérő elvárása a kiszippantott szennyvíz esetében lerakóhelyre (szennyvíztisztító telepre, más ártalmatlanító üzembe) történő elszállítása. A feladatot Ajánlatkérő igénye szerint a feladat nagyságrendje és típusa függvényében speciális nagynyomású szívó-mosó teherautóval, csatornamosó gépjárművel, szennyvízszállítás esetén szippantó járművel kell ellátni az ajánlatkérő egyedi megrendelésében foglaltak szerint. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A szerződés keretösszege nettó Ft, amelynek lehívására az ajánlatkérő kötelezettséget vállal. Az ajánlatkérő tájékoztató jelleggel közli, hogy a területhez tartozó, feladatvégzéssel érintett szennyvízcsatorna-hálózat hossza: 165 km, legnagyobb átmérője NA400, a szennyvízátemelő berendezések száma 16 darab, a legnagyobb aknamélység 8 méter. A részletes feladatleírást a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 12

13 II.2.5) Értékelési szempontok Az alábbi értékelési szempontok x Minőségi szempont 1 2. A teljesítésbe bevonni kívánt, az alkalmasság igazolására bemutatott járművek közül hány db jármű rendelkezik legalább EURO VI környezetvédelmi besorolással (0 és 4 db között) 3 Költség szempont x Ár szempont Megnevezés: 1. Ajánlati ár / Súlyszám: 97 II.2.6) Becsült érték: Érték ÁFA nélkül: Pénznem: (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: 12 vagy napban: vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) A szerződés meghosszabbítható igen A meghosszabbítás leírása: Amennyiben a Keretösszeg (az opciós keretösszeg lehívása esetén az opcióval növelt keretösszeg) nem merült ki, a Megrendelő egyoldalú jognyilatkozatával jogosult a Keretszerződés hatályát meghosszabbítani legfeljebb december 16. napjáig. II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): vagy Tervezett minimum: > / Maximális szám: A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók igen Opciók leírása: Az ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatával a keretösszegen felül további legfeljebb nettó Ft lehívására jogosult. II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.13) További információ II.2.1) Elnevezés: Duna-völgyi Vízmű Üzem 13

14 Rész száma: 6 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Fő tárgy: II.2.3) A teljesítés helye: Kiegészítő szójegyzék NUTS-kód: HU21 A teljesítés helye: ÉDV Zrt. Duna-völgyi Vízmű Üzeméhez tartozó települések. A települések pontos meghatározását a műszaki leírás tartalmazza. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Vállalkozási keretszerződés, amelynek tárgya az ajánlatkérő Duna-völgyi Vízmű Üzeméhez tartozó üzemeltetési területén lévő szennyvízcsatorna-hálózat tisztítása (mosatása), valamint a területen található szennyvízátemelő berendezések tisztítása, hálózat akna műtárgyak tisztítása, szennyeződések, gyökérbenövések eltávolítása, a keletkező szennyvíziszap elszállítása. Az ajánlatkérő által elfogadott technológia: magas nyomású vízsugárral történő tisztítás. Az ajánlatkérő elvárása a kiszippantott szennyvíz esetében lerakóhelyre (szennyvíztisztító telepre, más ártalmatlanító üzembe) történő elszállítása. A feladatot Ajánlatkérő igénye szerint a feladat nagyságrendje és típusa függvényében speciális nagynyomású szívó-mosó teherautóval, csatornamosó gépjárművel, szennyvízszállítás esetén szippantó járművel kell ellátni az ajánlatkérő egyedi megrendelésében foglaltak szerint. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A szerződés keretösszege nettó Ft, amelynek lehívására az ajánlatkérő kötelezettséget vállal. Az ajánlatkérő tájékoztató jelleggel közli, hogy a területhez tartozó, feladatvégzéssel érintett szennyvízcsatorna-hálózat hossza: 351 km, legnagyobb átmérője NA400, a szennyvízátemelő berendezések száma 71 darab, a legnagyobb aknamélység 8,7 méter. A részletes feladatleírást a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok Az alábbi értékelési szempontok x Minőségi szempont 1 2. A teljesítésbe bevonni kívánt, az alkalmasság igazolására bemutatott járművek közül hány db jármű rendelkezik legalább EURO VI környezetvédelmi besorolással (0 és 4 db között) 3 Költség szempont x Ár szempont Megnevezés: 1. Ajánlati ár / Súlyszám: 97 II.2.6) Becsült érték: Érték ÁFA nélkül: Pénznem: (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: 12 vagy napban: 14

15 vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) A szerződés meghosszabbítható igen A meghosszabbítás leírása: Amennyiben a Keretösszeg (az opciós keretösszeg lehívása esetén az opcióval növelt keretösszeg) nem merült ki, a Megrendelő egyoldalú jognyilatkozatával jogosult a Keretszerződés hatályát meghosszabbítani legfeljebb december 16. napjáig. II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): vagy Tervezett minimum: > / Maximális szám: A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók igen Opciók leírása: Az ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatával a keretösszegen felül további legfeljebb nettó Ft lehívására jogosult. II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.13) További információ III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Részvételi feltételek III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. (1) bekezdésének h)-k) és m) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll. A Kbt. 74. (1) bekezdés b) pontja alapján az Ajánlatkérőnek (AK) ki kell zaŕnia az eljaŕaśboĺ azt az ajánlattevőt, alvaĺlalkozo t vagy az alkalmassaǵ igazolaśa ban reśzt vevo szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet III. Fejezet 17. (1) bekezdés alapján egyszerű nyilatkozatot kell benyújtani az Ajánlatevőnek, hogy nem tartozik jelen felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont kb) pontban foglalt kizáró ok vonatkozásában az igazolás a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 8. i) pont ib) alpontja és a 10. g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint történik. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. -ában foglaltakra. Az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot 15

16 nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. A Kbt. 67. (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. -ára figyelemmel ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Változásbejegyzési eljárás hiányában a nemleges tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. (1) bekezdés c) pont]: Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlattevőnek a Kbt. 114/A. bekezdése szerint az alkalmassági követelmények tekintetében az alábbiakban meghatározott igazolásokat az ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlatukban be kell nyújtaniuk. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. (7)-(11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt. M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. (3) bekezdés a) pontja alapján a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapra vonatkozó referencia igazolást/nyilatkozatot minimálisan az alábbi tartalommal kell benyújtani: - A szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcíme); - Kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (telefonszám és ); - A jelen közbeszerzés tárgyában (magasnyomású vízsugárral történő szennyvízcsatorna-tisztítás) teljesített szolgáltatás ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy abból az előírt alkalmassági feltételnek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen); - a teljesítés ideje (amennyiben a teljesítés ideje egy konkrét dátum akkor év hónap napban kell megadni, amennyiben a teljesítés egy időtartam akkor év hónap naptól év hónap - napig bontásban kell megadni a teljesítés idejét); - a szolgáltatás ellenértéke (nettó Ft); - nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az alkalmassági követelménynek való megfelelést a 321/2015. X. 30. Korm. rendelet 23. szerinti formában kell igazolni. AK 321/2015. Korm. rendelet 21/A. alapján a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A szerződés részteljesítése alapján kiállított referenciaigazolás/referencianyilatkozat esetében teljesítés alatt a részteljesítést, a teljesítés 16

17 ideje alatt a részteljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) kell érteni, és azt megjelölni. Amennyiben a referenciaigazolás / nyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban / nyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot. Amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt (9) bekezdésében meghatározottakra is. A Kbt (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciakent a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. Amennyiben az alkalmasság igazolása a vizsgált időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az alkalmasság igazolása körében csak a vizsgált időszakra eső teljesítés vehető figyelembe, ezért az igazolás során a megadott időszakra vonatkozó adatokat kell megadni. AK hivatkozik a K.r.24. (1) bek.-re. M/2. Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a Kbt. 65. (1) bekezdésének b) pontja, valamint a Kr. 21. (3) bek. i) pontja alapján nyilatkozatát a szerződés teljesítése során alkalmazni kívánt járművekkel való rendelkezésről. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a gépjárművek mennyiségét, rendszámát, gyártmányát és típusát, a felépítmény térfogatát (az 1-1 db szippantó jármű tekintetében). Csatolni kell továbbá a járművek forgalmi engedélyének másolatát. Amennyiben a forgalmi engedély nem tartalmazza a felépítmény térfogatát, úgy ennek igazolására a jármű olyan műszaki dokumentumát, amely(ek) ezen tulajdonságokat igazolják. Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha rendelkezik jelen ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített alábbi referenciával: 1. rész Esztergom-Dorogi Vízmű Üzem: összesen legalább nettó Ft értékű, magasnyomású vízsugárral történt szennyvízcsatorna-tisztítás szolgáltatás teljesítéséről szóló, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciamunkával. 2. rész Oroszlány-Kisbér Vízmű Üzem: összesen legalább nettó Ft értékű, magasnyomású vízsugárral történt szennyvízcsatorna-tisztítás szolgáltatás teljesítéséről szóló, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciamunkával. 3. rész Tatabánya-Tata Vízmű Üzem: összesen legalább nettó Ft értékű, magasnyomású vízsugárral történt szennyvízcsatorna-tisztítás szolgáltatás teljesítéséről szóló, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciamunkával. 4. rész Budapesti Agglomerációs Vízmű Üzem: összesen legalább nettó Ft értékű, magasnyomású vízsugárral történt szennyvízcsatorna-tisztítás szolgáltatás teljesítéséről szóló, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciamunkával. 5. rész Budakörnyéki Vízmű Üzem: összesen legalább nettó Ft értékű, magasnyomású vízsugárral történt szennyvízcsatorna-tisztítás szolgáltatás teljesítéséről szóló, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciamunkával. 6. rész Duna-völgyi Vízmű Üzem: összesen legalább nettó Ft értékű, magasnyomású vízsugárral történt szennyvízcsatorna-tisztítás szolgáltatás teljesítéséről szóló, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciamunkával. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. (3a) bekezdés a) pontja szerint az ajánlatkérő az M/1. 17

18 alkalmassági követelménynek való megfelelőség vizsgálata során a vizsgált időszak azaz a felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett szolgáltatást veszi figyelembe. A referencia valamennyi közbeszerzési részben több szerződéssel is teljesíthető. Ugyanaz a referencia valamennyi ajánlati részben felhasználható az alkalmasság igazolására. Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő az ajánlattétellel érintettek közül a legmagasabb követelményt előíró részhez tartozó alkalmasság igazolása. M/2. Az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha rendelkezik a szerződés teljesítéséhez szükséges, alább felsorolt valamennyi járművel: - legalább 1 db, az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes műszaki vizsgával és érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező csatornatisztító gépjárművel és - legalább 1 db, az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes műszaki vizsgával és érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező, maximum 15 m3 tartálykocsival rendelkező szippantó járművel és - legalább 1 db, az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes műszaki vizsgával és érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező, 15 m3-nél nagyobb tartálykocsival rendelkező szippantó járművel és - legalább 1 db, az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes műszaki vizsgával és érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező kombinált funkciójú (mosó-szippantó tartálykocsival rendelkező) gépjárművel. Több részre történő ajánlattétel esetén is elegendő összesen a fent felsorolt 4 darab jármű rendelkezésre állásának igazolása. A járművek forgalmi engedélye alapján megállapíthatónak kell lennie annak is, hogy az ajánlattevő, vagy a kapacitást nyújtó szerv vagy személy a jármű tulajdonosa vagy üzembentartója. III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik A szerződés a Kbt (11) bekezdése szerint fenntartott III.1.6) A szerződés biztosítékai: Késedelmi kötbér: Ft/nap, de legfeljebb Ft. Meghiúsulási kötbér: a Keretösszeg teljesítéssel még nem fedezett nettó értékének 30 %-ával megegyező összegű, de legalább Ft. AK nem ír elő sem jótállási, sem teljesítési biztosítékot. A részletes előírások a közbeszerzési dokumentumban találhatók. III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 1. AK előleget nem fizet; nyertes AT ajánlati részenként havonta 1 db számla kiállítására jogosult. 18

19 2. Az ellenérték a Kbt (1) és (6) bekezdése, a Ptk. 6:130. (1)-(2) bek.-re figyelemmel, átutalással kerül kifizetésre, a Ptk. 6:155. (1) bek. figyelembevételével. AK az elektronikus számlák benyújtása vonatkozásában felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. -ára. 3. az ajánlattétel, az elszámolás, és a kifizetés pénzneme: HUF. A részletes fizetési és finanszírozási feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítésére projekttársaság (gazdálkodó szervezet) létrehozatalát. III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében) A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: A "VI.3.9. További információk" pont folytatása: 14. Az ajánlathoz csatolni kell, azonban nem minősül szakmai ajánlatnak: A(z) (közös) ajánlattevő(k)nek vagy a teljesítéshez bevont alvállalkozójának a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvénynek, valamint a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletnek megfelelően rendelkeznie kell az ajánlatában szereplő tevékenység (HAK kód szerinti szennyvíziszap szállítása) végzéséhez szükséges érvényes környezetvédelmi, és/vagy talajvédelmi hatósági engedéllyel és/ vagy hulladékgazdálkodási engedéllyel, valamint adott esetben bármely további szükséges olyan hatósági engedéllyel, melyből egyértelműen megállapítható, hogy az HAK kód szerinti szennyvíziszap szállítására és hasznosítására és ártalmatlanítás végzésére jogosult. Nyilatkozat engedélyekről: Ajánlattevőknek az ajánlatukban nyilatkozniuk kell, hogy az ajánlattevő és adott esetben az alvállalkozói milyen hatósági engedélyekkel rendelkeznek, és a nyilatkozatban meg kell adni az engedélyek számát, az engedélyezett tevékenység megnevezését, az engedélyt kiállító hatóságok nevét, és az engedély érvényességi idejét, valamint amennyiben az elérhető nyilvános adatbázisban, akkor annak elérhetőségét. Be kell nyújtani az ajánlatban a nyilatkozatban megjelölt engedély(ek)et, amennyiben azok nem érhetők el nyilvános adatbázisban. Amennyiben elérhetők, akkor a pontos elérhetőséget a nyilatkozatban szükséges megadniuk ajánlattevőknek. A benyújtott és/vagy nyilatkozott engedélyeknek alkalmasnak és elegendőnek kell lenniük arra, hogy az ajánlatkérő meggyőződjön arról, hogy az Ajánlattevő/közös Ajánlattevők, illetve alvállalkozójuk a szennyvíziszap szállítási tevékenységének végzésére a szükséges és előírt engedélyekkel rendelkeznek. 15. AK az ajánlati kötöttség vonatkozásában 1 hónap alatt 30 napot ért. 16. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos további információ és a részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumban, a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben találhatók. 17. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok, különösen a 424/2017.(XII.19.) Kr., a 321/2015. (X.30.) Kr. és a 307/205. Kr. az irányadóak. III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ 19

20 Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája (klasszikus ajánlatkérők esetében) Nyílt eljárás Gyorsított eljárás Indokolás: Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás Indokolás: Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás Indokolás: Versenypárbeszéd Innovációs partnerség (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) x Nyílt eljárás Meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul Keretmegállapodás egy ajánlattevővel Keretmegállapodás több ajánlattevővel A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát. IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében) Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda. IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 20

21 Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni További információk az elektronikus árlejtésről: IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő Dátum: 2022/04/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp) IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében) Dátum: (éééé/hh/nn) IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében) Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) vagy Az időtartam hónapban: 1 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Datum: 2022/04/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszer (ekr.gov.hu) keretében, az eljárás erre megadott felületén. Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Helye: kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszer (ekr.gov.hu) keretében, az eljárás erre megadott felületén. Információ: Kbt. 68. VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról A megrendelés elektronikus úton történik x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak x A fizetés elektronikus úton történik VI.3) További információk: VI.3.1) Feltételes közbeszerzés Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be. Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: 21

22 A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja. A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye: VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10 VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1. részszempont: fordított arányosítás; 2. részszempont: pontkiosztás. Részletek a KD-ban. VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg. VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását. VI.3.9) További információk: 1. Jelen közbeszerzési eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lefolytatásra kerülő eljárás, így az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezései alkalmazandóak. 2. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. (5) bekezdését. 3. Közös ajánlat esetében a Kbt. 35. szerinti előírások az irányadók. Részletek a Közbeszerzési Dokumentumokban. 4. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. és a 114. (6) bekezdése alapján. A kiegészítő tájékoztatás megadása tekintetében AK a Kbt (6) bekezdése szerinti ésszerű időt kettő napban határozza meg. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot és a kiegészítő tájékoztatásokat a gazdasági szereplők részére az EKR-ben, a elérhetőségen teszi hozzáférhetővé. 5. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) hatálya alá tartozó, ezért cégnek minősülő ajánlattevő/ alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet részéről az ajánlatban nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányát/címpéldányait) vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által a Ctv. 9. -a szerint ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban. 6. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a 424/2017. (XII. 19.) Kr ai tartalmazzák. Az EKR használatához az e-kr. 6. -a szerint regisztráció szükséges. Az EKR 22