multi-kategóriás csekély értékű ajándék utalvány és kultúra utalvány beszerzése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "multi-kategóriás csekély értékű ajándék utalvány és kultúra utalvány beszerzése"

Átírás

1 multi-kategóriás csekély értékű ajándék utalvány és kultúra utalvány beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2009/62 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 9689/2009 CPV Kód: Ajánlatkérő: Országos Rendőr-főkapitányság Teljesítés helye: Különböző magyarországi teljesítési helyszínek, a dokumentációban meghatározottak szerint. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és helyi szerveik Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közrend és biztonság EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Országos Rendőr-főkapitányság Postai cím: Teve u Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1139 Ország: HU Címzett: Kovács Tamás Telefon: kovacstam@orfk.police.hu Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal x Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: 1

2 Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal x Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal x Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és helyi szerveik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi szervezet Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet Egyéb (nevezze meg): Általános közszolgáltatások Védelem x Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Szállítási szerződés II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát válasszon árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően A teljesítés helye 2

3 NUTS-kód b) Árubeszerzés x Adásvétel x Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb A teljesítés helye Különböző magyarországi teljesítési helyszínek, a dokumentációban meghatározottak szerint. NUTS-kód HU1 c) Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória (az szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében) A teljesítés helye NUTS-kód II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása x Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása Keretmegállapodás megkötése II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőineklétszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal): Becsült érték ÁFA nélkül: VAGY: és között A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya A hatályos személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény alapján adómentesen évente legfeljebb három alkalommal legfeljebb Ft/alkalom értékben adható (multi-kategóriás) csekély értékű ajándék utalvány, valamint legfeljebb Ft/év értékben adható kultúra utalvány beszerzése a dokumentációban részletesen meghatározott műszaki leírás szerint. 3

4 II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre x II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve) 1. rész: Legfeljebb bruttó 300 Millió Ft összértékben (eltérő tömb értékű, egyedi kiszerelésben tömbösített) multi-kategóriás csekély értékű ajándék utalvány tömbök gyártása, csomagolása és kiszállítása, magyarországi teljesítési helyszínekre az ajánlati dokumentációban részletesen meghatározott feltételek szerint. 2. rész: Legfeljebb bruttó 23 Millió Ft összértékben (eltérő tömb értékű, egyedi kiszerelésben tömbösített) kultúra utalvány tömbök gyártása, csomagolása és kiszállítása, magyarországi teljesítési helyszínekre az ajánlati dokumentációban részletesen meghatározott feltételek szerint. Ajánlatkérő a részenként megadott értéktől + 60%-al eltérhet a szerződés teljesítése során. Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): VAGY: és között II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) nem Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: 4

5 vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés (nap/hó/év) befejezés 2009/12/31 (nap/hó/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) A dokumentációban meghatározott mértékű késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozójogszabályirendelkezésekre Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése, a teljesítéstől számított 30 napon belül (Kbt (3)), a Magyar Államkincstáron keresztül történő átutalással. Az ajánlatkérő előleget nem fizet. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) Ajánlatkérő a nyerteseknek nem írja elő gazdasági társaság létrehozását III.1.4) Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? nem (adott esetben) Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A kizáró okok, továbbá a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság vonatkozásában a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó megnevezése a továbbiakban: 10% feletti alvállalkozó. III Az ajánlatkérő az ajánlattevőt kizárja az eljárásból: - ha az ajánlattevővel vagy valamelyik alvállalkozójával (a teljesítés során igénybe venni kívánt mértéktől függetlenül), vagy valamelyik erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdésében, és a Kbt. 61. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. - ha az ajánlattevővel vagy valamelyik 10% feletti alvállalkozóval vagy valamelyik erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-c) pontjaiban és a Kbt. 62. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. III Kizáró okok igazolási módja: - Ajánlatevőnek, a 10% feletti alvállalkozónak valamint az erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban 63. (1) bekezdés a) pont alapján írásban kell nyilatkoznia arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdése és a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-d) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá, illetőleg jogosult ezt már az ajánlatban igazolni (az ajánlati dokumentáció II. Útmutató fejezetben részletesen meghatározottak szerint). 5

6 - Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők) nyertessége esetén az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a 63. (1) bekezdés b) pontja alapján a 63. (2) (5) bekezdés és a 63/A. (1)-(4) bekezdések szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60. (1) bekezdésének, valamint a 61. (1) bekezdés a)-d) pontjai hatálya alá, ha ezt az ajánlatban nem igazolta. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlathoz csatolni kell: III.2.2.a) A Kbt. 66. (1) bekezdés a) pont alapján az ajánlattevő valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó (továbbiakban: 10% feletti alvállalkozó) részéről a számlavezető pénzintézet által kiállított az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű nyilatkozatának eredeti vagy hiteles másolati példánya valamennyi bankszámlaszámára vonatkozóan az alábbi tartalommal: - ajánlattevő/10% feletti alvállalkozó bankszámlájának számlaszáma, - mióta vezeti az ajánlattevő/10% feletti alvállalkozó bankszámláját, - az ajánlattevő / 10% feletti alvállalkozó számláján volt-e 60 napot meghaladó sorban álló tétel. III.2.2.b) A Kbt. 66. (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata a és évi teljes nettó forgalmáról (nettó árbevételéről) és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából azaz az 1. rész esetében ajándék utalvány szállításából, a 2. rész esetében kultúra utalvány szállításából származó nettó forgalmáról (nettó árbevételéről). Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére: III.2.2.a) Ha a pénzintézeti nyilatkozat(ok)ból, megállapítható, hogy a nyilatkozat kibocsátását megelőző egy éves (12 hónap) időszakban az ajánlattevő vagy a 10% feletti alvállalkozó valamelyik bankszámláján 60 napnál hosszabb sorban állás mutatkozott. III.2.2.b) Ha az ajánlattevő és évben teljesített nettó összforgalma (nettó árbevétele) összesen nem érte el: az 1. rész esetében: nettó 300 millió forintot a 2. rész esetében: nettó 50 millió forintot, és a jelen közbeszerzési eljárás tárgyában (az 1. rész esetében ajándék utalvány szállítása, a 2. rész esetében kultúra utalvány szállítása) teljesített nettó összforgalma (nettó árbevétele) a vizsgált időszakban ( ) összesen nem érte el: 6

7 az 1. rész esetében: nettó 100 millió forintot a 2. rész esetében: nettó 5 millió forintot. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlathoz csatolni kell: III.2.3.a) A Kbt. 67. (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő előző két évi (2007. és 2008.), a közbeszerzés tárgyában (azaz az 1. rész esetében ajándék utalvány szállítása, a 2. rész esetében kultúra utalvány szállítása) teljesített legjelentősebb szállításainak (szerződéseinek) ismertetése a Kbt. 68. (1) bekezdése szerinti módon kiállított referencia igazolással/nyilatkozattal legalább a következő tartalommal: 1.: a teljesítés ideje (év); 2.: a szerződést kötő másik fél (megrendelő megnevezése, a referenciát adó személy neve és elérhetősége megadása); 3.: a teljesítés tárgya; 4.: az ellenszolgáltatás összege; Az igazolásoknak / nyilatkozatoknak tartalmazni kell a fent előírt információkat, adatokat továbbá - amennyiben a Kbt a szerint a referenciát a megrendelő szervezet igazolja a megrendelő nyilatkozatát a szerződés telesítésére Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére: III.2.3.a) Ha az ajánlattevő nem csatolt az ajánlathoz az előző két évből (2007. és 2008.), a közbeszerzés tárgyára (az 1. rész esetében ajándék utalvány szállítása, a 2. rész esetében kultúra utalvány szállítása) vonatkozóan referencia igazolás(oka)t (referencia nyilatkozato(ka)t), amely(ek) szerint az ellenszolgáltatás összértéke együttesen elérte: az 1. rész esetében: nettó 100 millió forintot, a 2. rész esetében: nettó 20 millió forintot, és ezen belül az ajánlattevő az 1. rész esetében nem rendelkezik a vizsgált időszakban ( ) legalább egy olyan referencia igazolással/nyilatkozattal, amely nettó 10 millió forint teljesítést igazol. Amennyiben a Kbt a szerint bármely referenciát a megrendelő szervezet igazolja, úgy a referencia elfogadásának feltétele, hogy a megrendelő kedvezően nyilatkozzon a teljesítésről. (Ennek a ténynek a referencia igazolás/nyilatkozat tartalmából egyértelműen ki kell derülni.) III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben) nem A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét? 7

8 IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fejtája Nyílt x Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3., További információk rovatban kell megadni Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása: Versenypárbeszéd IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén) Létszám VAGY: minimum és, adott esetben, maximum A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? IV. 2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve az ismertetőben meghatározott szempontok Szempont Súlyszám 1000 Ft névértékre vonatkozó bruttó 70 ajánlati ár Beváltóhelyek száma 30 IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e? nem Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges) IV.3) Adminisztratív információk 8

9 IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem Igen válasz esetén Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (nap/hó/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (nap/hó/év) Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (nap/hó/év) IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2009/07/09 (nap/hó/év) Időpont: Kell-e fizetni a dokumentációért? igen Igen válasz esetén, Ár (számokkal): HUF A fizetés feltételei és módja: Ajánlattevő a dokumentáció fentiek szerinti ellenértékét az ORFK, Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára történő átutalással egyenlítheti ki Az átutalás közlemény rovatában a: Rendőrség kultúra és ajándék utalvány megnevezést fel kell tüntetni. A befizetés igazolható - átutalásnál: az átutalás megtörténtét igazoló terhelési értesítő pénzintézet által hitelesített (pénzintézeti bélyegző lenyomat + aláírás) eredeti példányával, - E-bank használata esetén: a tranzakcióról készült nyomtatott visszaigazolással. Az ajánlati dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel, illetve az ajánlattétel feltétele. A dokumentáció másra nem ruházható át. Az ajánlati dokumentáció ellenértékének visszakövetelésére - a Kbt. 54. (6) bekezdésében foglalt eseteket kivéve - nincs lehetőség. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Az ajánlati dokumentáció beszerezhető jelen hirdetmény közzétételének napjától kezdve munkanapokon óráig (helyi idő szerint), illetve az ajánlattételi határidő lejártának napján: óráig (helyi idő szerint). 9

10 A dokumentáció az ellenérték befizetéséről szóló igazolás ellenében átvehető személyesen az ORFK GF GEI Közbeszerzési Osztály (1145 Budapest, Róna u.124. B épület, 1-2. iroda), címen, vagy a Kbt. 54. (4) bekezdésében meghatározottak szerint. IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő Dátum: 2009/07/09 (nap/hó/év) Időpont: IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: (nap/hó/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók HU Egyéb: IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén) -ig (nap/hó/év) VAGY hónap(ok)ban: vagy nap(ok)ban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2009/07/09 (nap/hó/év ) Időpont: Hely (adott esetben): Helyszín: 1145 Budapest, Róna u. 124., B épület, 1-2. iroda. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen Ajánlatkérő az ajánlatok felbontására a Kbt. 80. (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül mást nem hív meg. VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) a szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? nem Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot: VI.3) További információk (adott esetben) 1. A hiánypótlás: Ajánlatkérő a hiánypótlás során a Kbt. 83. szerint jár el. Amennyiben a pótlás késve, a pótlási határidő lejárta után érkezik a benyújtásra előírt címre, annak tartalmát ajánlatkérő nem veszi figyelembe. Amennyiben hiánypótlásról szóló felhívást ajánlatkérő nem küld, úgy ajánlattevő a Kbt. 83. (4) bekezdés alapján az általa észlelt hiányt, hiányosságot az eredményhirdetési határidő lejárta előtt legkésőbb 10 nappal nyújthatja be pótlólag az ajánlatok benyújtásának címére 2. Az eredményhirdetés időpontja: Az ajánlattételi határidő lejártának napját követő első naptól számított 30. napon. Az eredményhirdetés helyszíne: ORFK GF GEI Közbeszerzési Osztály (1145 Budapest, Róna u

11 B épület 4. iroda) 3. A szerződéskötés tervezett időpontja: Az eredményhirdetés napját követő első naptól számított 8. nap. 4. Ajánlatkérő az eljárás során alkalmazza a Kbt. 91. (2) bekezdésében foglaltakat. 5. Az ajánlatok értékelése, mindkét rész esetében: Ajánlatok értékelésénél adható pontszám valamennyi részszempont esetében 1-10 pont. Értékelési módszer: mindkét részszempont esetében az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra, a legkedvezőbb ajánlat a legmagasabb pontot (10) kapja, a többi ajánlat ehhez képest arányosan kevesebbet. A kerekítés két tizedesjegyig történik. 6. Az ajánlatok benyújtásának helye és ideje, az ajánlatok felbontása: - az ajánlatot a jelen felhívás megjelenését követően munkanapokon óráig a bontás napján óráig (helyi idő szerint) az alábbi címen: ORFK GF GEI Közbeszerzési Osztály (1145 Budapest, Róna u.124. B épület 4. iroda) - Az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában megkezdett bontáson csak azok az ajánlatok kerülnek bontásra, amelyek ezen időpontig a fentiek szerint benyújtásra/átvételre kerültek. - Amennyiben az ajánlattevő úgy dönt, hogy az ajánlatot nem személyesen juttatja el az ajánlati felhívásban megjelölt, úgy ajánlatkérő futárszolgálat igénybevételét javasolja, a fentiek kiemelt figyelembe vételével. 7. Az ajánlathoz csatolni kell: Az ajánlattevő Kbt. 70. (2) bekezdés szerinti nyilatkozatait, az ajánlati dokumentációban meghatározott formában. 8. Az ajánlathoz csatolni kell: Az ajánlattevő a Kbt. 71. (1) bekezdés a)-c) pontjai, valamint (3) bekezdése szerinti nyilatkozatát az ajánlati dokumentációban meghatározott formában. 9. Az ajánlathoz csatolni kell: az ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy mely pénzintézeteknél és milyen számlaszámon vezet számlát. Valamennyi pénzintézettől csatolni kell az ajánlathoz a III. 2.2.a) pont szerinti tartalmú pénzintézeti nyilatkozatot. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy az Ajánlattevő/10% feletti alvállalkozó nem vezet máshol számlát. 10. Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell: - az 1. rész esetében megyénként és Budapest területén (külön-külön), megyénként legalább 10 db, illetve Budapesten legalább 50 db ajándék utalvány beváltó hellyel, - a 2. rész esetében megyénként és Budapest területén (külön-külön), megyénként legalább 2 db, illetve Budapesten legalább 10 db kultúra utalvány beváltó hellyel, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. Tekintettel arra, hogy a beváltóhelyek száma értékelésre kerülő bírálati szempont bármelyik részre történő ajánlattétel esetében az ajánlattevő a beváltóhely felsorolásban (listában) csak olyan beváltóhelyet szerepelhet, ahol az utalványok (az ajánlattétel időpontjában) személyesen beválthatók. Ajánlatkérő fentiek tekintetében felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt és 9/A pontjában foglaltakra. 11. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Közbeszerzések Tanácsa által meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg a Kbt alapján az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg a szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe 11

12 felvételt nyert ajánlattevőnek a Kbt. 13. (4) bekezdése alapján jelen eljárásban az ajánlati felhívás III.2.2. és III.2.3. pontjai tekintetében kiegészítőleg igazolni kell alkalmasságát a Közbeszerzések Tanácsa által meghatározott minősítési szempontoknál szigorúbb követelményeket támasztó alkalmassági szempontok vonatkozásában. 12. Az ajánlathoz csatolni kell: Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) és (adott esetben) az erőforrást nyújtó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői aláírási címpéldányának másolatát. Amennyiben az ajánlat a cégjegyzésre jogosultak által felhatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás eredeti példányát is csatolni kell az ajánlathoz. 13. Közös ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell az együttműködésükről szóló megállapodást. A közös ajánlatot tevőknek nyilatkozniuk kell továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. Az együttműködésről szóló megállapodást, valamint az egyetemleges felelősség vállalását tartalmazó nyilatkozatot a közös ajánlattevők cégszerű aláírásával ellátva kell az ajánlathoz csatolni. - Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a szerződés teljesítésére való alkalmassá minősítéshez az ajánlattevők a Kbt. 66. (1) bekezdés a) és b) pontjai szerinti alkalmassági követelmények kivételével együttesen is megfelelhetnek az előírt alkalmassági követelményeknek, továbbá a 4. 3/E pontban meghatározottak figyelembe vételével más szervezet erőforrására is támaszkodhatnak. 14. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt, nem Magyarországon letelepedett alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 60. (1) bekezdés és 61. (1) bekezdés a)-d) pontjai szerinti kizáró okokkal kapcsolatban a III.2.1) pontban foglaltak teljesítése mellett a Kbt. 63. és 63/A. -aira figyelemmel nyilatkoznia kell arról is, hogy a székhelye szerinti ország jogrendszerében a kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg, és azokat mely szervezetek, hatóságok bocsátják ki. Ezen szervezetektől, hatóságoktól kell olyan igazolást benyújtani, amelyből megállapítható, hogy az ajánlattevő/alvállalkozó nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Az igazolás(oka)t a 63. -ban foglaltakra tekintettel kell benyújtani, illetve arról nyilatkozni. VI.4) Jogorvoslati eljárás VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Döntőbizottság Postai cím: Margit krt. 85. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1024 Ország: HU Telefon: kapcsolat@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Fax: Internetcím (URL): A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: 12

13 Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY szükség esetén a VI.4.3. rovatot) A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Postai cím: Margit krt 85. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1024 Ország: HU Telefon: kapcsolat@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Fax: Internetcím (URL): VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/05/25 (nap/hó/év) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be Hivatalos név: Országos Rendőr-főkapitányság Postai cím: Róna utca 124. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1145 Ország: HU Címzett: Kovács Tamás mb. osztályvezető Telefon: kovacstam@orfk.police.hu Fax: Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) beszerezhetők Hivatalos név: Országos Rendőr-főkapitányság Postai cím: Róna utca 124. Város/Község: Budapest 13

14 Postai irányítószám: 1145 Ország: HU Címzett: Kovács Tamás mb. osztályvezető Telefon: Fax: Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani Hivatalos név: Országos Rendőr-főkapitányság Postai cím: Róna utca 124. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1145 Ország: HU Címzett: Kovács Tamás mb. osztályvezető Telefon: Fax: Internetcím (URL): B. MELLÉKLET A részekre vonatkozó információk A rész száma 1 meghatározás 1) A rész meghatározása (multi-kategóriás) csekély értékű ajándék utalvány 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: 3) Mennyiség FT + 60% Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): VAGY: és között 4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) 14

15 VAGY Kezdés (nap/hó/év) Befejezés (nap/hó/év) 5) További információ a részekről B. MELLÉKLET A részekre vonatkozó információk A rész száma 2 meghatározás 1) A rész meghatározása kultúra utalvány 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: 3) Mennyiség FT + 60% Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): VAGY: és között 4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (nap/hó/év) Befejezés (nap/hó/év) 5) További információ a részekről 15