es tanévben díjazott Rektori Pályamunkák

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "es tanévben díjazott Rektori Pályamunkák"

Átírás

1 es tanévben díjazott Rektori Pályamunkák Egyszerzıs pályamunkák Szerzı Évfolyam A pályamunka címe Konzulensek Díjazás Baráth Emese Sarolta Beinschróth Zoltán Cseh Domonkos Endokannabinoidok hatásai az agyi vérkeringésre Citokin-polimorfizmusok és a major depresszió lehetséges kapcsolata Endotélfunkció és érfalrugalmasság összefüggésének egészséges fiatalokban Prof. Dr. Benyó Zoltán Dr. Iring András hallgató Dr. Keszler Gergely Dr. Pintér Alexandra SE ÁOK Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Fazekas Beatrix A renális iszkémia/reperfúziós károsodás experimentális : új patomechanizmusok és kezelési stratégiák Dr. Fekete Andrea Dr. Bánki Nóra Fanni Gáti Endre A pancreas vérellátásának klinikai anatómiája. A pancreas erek variációinak korróziós preparátumokon. Prof. Dr. Harsányi László e. tanár Dr. Nemeskéri Ágnes e. Sebészeti Golovics Petra Anna A gyulladásos bélbetegségek újabb therápiás lehetıségei - A Chron-betegség modern therápiája Dr. Lakatos Péter László Ihionvien Katrine Kokas Márton SE GYTK V. Hiperbárikus oxigén terápia rövid és hosszú távú kardiovaszkuláris hatásai diabétesz mellituszban, az oxidatív - nitrozatív stressz szerepe Tirozin kináz inhibitorok elleni rezisztencia mechanizmusok szolid tumorokban Dr. Horváth Eszter M. Benkı Rita tud. smts. Dr. Gyırffy Balázs Kutszegi Nóra SE GYTK V. Akut limfoblasztos leukémia genetikai és farmakogenomikai Dr. Szalai Csaba (Heim Pál Gyermekkórház) SE ÁOK Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Simon Andrea Az életkor hatásai a nagy- és a kiserek hálózati és biomechanikai tulajdonságaira Dr. Nádasy György L. Prof. Emer. Dr. Monos Emil Sydó Nóra Kiterjesztett Holter analízis: Az autonóm szabályozás élsportolókban Szabó Judit A GTPáz aktiváló fehérjék szerepe a fagociták mőködésében Dr. Kiss Orsolya Prof. Dr. Merkely Béla Csépányi-Kömi Roland Prof. Dr. Ligeti Erzsébet Sztupinszki A RAS szignáltranszdukciós kaszkádon ható célzott terápiás gyógyszerek a rák kezelésében Dr. Gyırffy Balázs

2 Váradi Veres- Székely Apor Zotter Zsuzsanna Zsbán Marcell BME Vegyész- és Biomérnöki Kar III. mtor aktivitás és Rapamycinérzékenység gyermekkori akut limfoblasztikus leukémiában SMAD 2 és 3 szerepe a gyulladásos bélbetegség patomechanizmusában A herediter angioneurotikus ödémás roham - a hematológiai paraméterek változásának és a kiváltó tényezık szerepének Az FDG PET-CT és MRI DWIBS vizsgálatok eredményeinek összehasonlítása gyermekkori limfómák utánkövetése során Dr. Csóka Monika e. Dr. Sebestyén Anna (I. Pat. Int.) Dr. Vannay Ádám Dr. Farkas Henriette Dr. Varga Lilian Dr. Csóka Monika Dr. Rudas Gábor SE ÁOK III. sz. Bendes Melinda Réka Új öröklıdı phaeochromocytomára hajlamosító gének Dr. Igaz Péter e. I Demeter Tamás A protézisrögzítık hatása a nyálszekrécióra Dr. Márton Krisztina SE FOK Propedeutikai I Fehér Ágnes Az α 2 - és imidazolin receptorok szerepe a gasztrointesztinális rendszerben Dr. Zádori Zoltán Sándor e. ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiás I Görög Anna Fibrinolízis dermatitis herpetiformisos betegeknél Dr. Silló Pálma ÁOK Bır, Nemikórtani és Bıronkológiai I Hanuszka Brigitta PIGF gyorsteszt diagnosztikus szerepe terhességi hipertóniákban Dr. Gullai Nóra ÁOK I. sz. Szülészeti és Nıgyógyászati I Kıhalmi Dóra Terhesség veleszületett szívbetegségekben Dr. Bálint Olga Hajnalka ÁOK Kardiológiai Központ I Körei Anna Az akut szívelégtelenség patomechanizmusa és kezelése. A Levosimendan klinikai hatékonyságának és biztonságosságának akut és krónikus szívelégtelen betegekben Dr. Zima Endre e. ÁOK Kardiológiai I Lantos András Az FDG PET/CT és alkalmazása non-hodgkin lymphomákban, különös tekintettel az agresszív szövettani típusokra Dr. Györke Tamás ÁOK Nukleáris Medicina I

3 Molnár Ágnes A szív koszorús erek klinikai anatómiája - A szív ingerképzıés ingerület-vezetı rendszerének vérellátása, coronaria anastomosisok, coronaria anomáliák, ezek klinikai vonatkozásai - Korróziós preparátumok Dr. Nemeskéri Ágnes e. SE ÁOK Humánmorfológiai és Fejlıdésbiológiai I Odler Balázs SE ÁOK IV. Celluláris stressz a pulmonológiai kórképekben. Hipoxia és dohányfüst hatása az alveoláris epitélsejt hipoxia-indukálta faktor (HIF)-1 α és hısokkfehérje (Hsp) 72 rendszerére Slezák Sára Mária Oligotuftsin tartalmú kemotaktikus drug targeting ligandok hatásának. Különbözı klinikai betegcsoportokból származó crevikuláris folyadék sejtpopulációk sejtbiológiai válaszképzésének elemzése Dr. Müller Veronika e. Dr. Kıhidai László ÁOK Pulmonológiai ÁOK Genetikai, Sejtés Immunbiológiai I I Somogyi Szilvia Az empátia kapcsolata a személyiségvonásokkal és pszichiátriai tünetdimenziókkal Dr. Unoka Zsolt, e. ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás I Szénási Annamária SE ETK IV. Idegrendszeri éretlenség és fejleszthetısége Földvári-Nagy Lászlóné Dr. Lenti Katalin Balogh Ildikó f. SE ETK Morfológiai és Fiziológiai I Terstyánszky Kata A Brattleboro patkány, mint schizophrenia modell Dr. Zelena Dóra MTA KOKI ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiás I Tóth Gábor Presbyopia kezelése hátsó csarnoki mőlencsével Prof. Dr. Nagy Zoltán Zsolt ÁOK Szemészeti Mária utcai részleg I Tıkés Tímea Az emlırák primer szisztémás kezelése Végh Zsuzsanna A gyulladásos bélbetegségek pathogenezise: fontos környezeti és genetikai tényezık, a CRP szerepe a betegség lefolyása során Dr. habil. Dank Magdolna Dr. Györke Tamás Dr. Lakatos Péter László SE ÁOK Radiológiai és Onkoterápiás I I Vingender Szonja A temporomandibuláris ízületi megbetegedések új kezelési lehetıségei Dr. Vaszilkó Mihály e. FOK Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati I Balogh Eszter NPHP1 homozigóta deléció szőrése juvenilis nephronophthisisben. A nephronophthisis, az autoszomális domináns és az autoszomális recesszív policisztás vesebetegség közötti különbségek a vese morfológiájában Dr. Várkonyi Ildikó Dr. Tory Kálmán II

4 Barkai László Plazmamembrán receptorok funkcionális kölcsönhatásai Dr. Hunyady László e. tanár Dr. Szalai Bence II Kiss Loretta Zsuzsa In-stent restenosis kialakulásában szerepet játszó genetikai tényezık Dr. Bagyura Zsolt II Lovász Barbara Dorottya A Chron-betegség és kezelése. Különös tekintettel a biológiai terápia eredményességére és a hatékonyságot elırejelzı tényezıkre Dr. Lakatos Péter László II Pilecky Dávid Kórházon belüli és kívüli újraélesztés prognosztikai faktorainak Dr. Zima Endre II Al-Katib Kamil Üvegionomer cementek fejlesztésének módjai a fogászatban Prof. Dr. Dobó-Nagy Csaba SE FOK Orális Diagnosztikai Bajzáth Daniella Csontos Ágnes Anna SE GYOK V. Növényi hatóanyag fokozása biotechnológiai módszerekkel A felsı gastrointestinalis tractus polypoid képletei Dr. Szıke Éva e. tanár Dr. Miheller Pál SE GYTK Farmakognóziai Dánielfy Réka Dömösi Ágnes SE ÁOK IV. A Hyrax és a TPD összehasonlító elemzése A szájüregben elıforduló hımérsékletváltozások sztomatológiai vonatkozásai Dr. Barta Adrienn Dr. Kivovics Péter SE FOK Gyermekfogászati és Fogszabályozási SE FOK Propedeutikai Fülöp András Verıérrekonstrukciók szövıdményei és kezelésük. Kísérletes és klinikai megfontolások Dr. Szíjártó Attila Sebészeti Gámán György A vesemőködés májátültetés során. Cystatin C szerepe Gara Edit Human pluripotent stem cells and their cardiovascular derivates - a developing field of cardiovascular research and therapy Hajósi- Kalcakosz Szofia Széklet calprotectin jelentısége gyulladásos bélbetegségekben és nem gastrointestinalis infectiókban Dr. Nemes Balázs Dr. Sárváry Enikı Dr. Földes Gábor Dr. Veres Gábor e., SE ÁOK Transzplantációs és Sebészeti Kardiológiai Keglevich Laura A 3D echokardiográfia szerepe az intrakardiális kommunikációk diagnosztikájában és terápiájában Kirst Enikı Gyermekkori vesedaganatok komplex klinikuma és kezelése Dr. Temesvári András, Országos Kardiológiai Dr. Jenıvári Zoltán Gottsegen György Országos Kardiológiai, SE ÁOK Kardiológiai

5 Kiss Balázs Posztinfarktusos betegek kamrai tachycardiájának ablációs kezelése: a hegméret és az ejectiós frakció összefüggése Dr. Gellér László, e. Kardiológiai Kleiner Dénes Kolonics Ferenc Zoltán GYTK V. Fitofarmakonok jelentısége a májbetegségek terápiájában A neutrofil granulociták szerepe szeptikus kórképekben Dr. habil. Blázovics Anna D.Sc. Prof. Dr. Ligeti Erzsébet SE GYTK Farmakognóziai Lukács Gabriella Anna Matus Péter István Fogkopás a magyarországi fogorvosi gyakorlatban, az oktatásban és a kutatásban A spontán koraszülés okai és rizikótényezıi Dr. Jász Máté Prof. Dr. Paulin Ferenc SE FOK Fogpótlástani Nıgyógyászati Nemes Judit Primer komplement defektusok Dr. Dérfalvi Beáta Németh Ágota Németi Ádám SE ETK IV. Újabb módszerek a placenta vaszkularizációjának vizsgálatában Az angiogenezis biomechanikai sajátosságai Pápai Zsolt A máj sebészeti anatómiája, különös tekintettel a parciális májtranszplantációkra és rezekciókra Szakadáti Gyöngyi Plazmamembrán mikrodomének szerepe a jelátvitelben Dr. Karlinger Kinga Dr. Botos Erzsébet Dr. Nádasy György Bednárikné Dörnyei Gabriella Dr. Kiss Mátyás e. Dr. Nemeskéri Ágnes e. Dr. Balla András Prof. Dr. Hunyady László SE ÁOK Radiológiai és Onkoterápiás SE ÁOK Humánmorfológiai és Fejlıdésbiológiai Tóth Eszter A prosztata daganat diagnosztikája Prof. Dr. Lakatos Péter Varga Boglárka Enikı A macula szerkezeti változásainak optikai koherencia tomográfia segítségével Dr. Somfai Gábor Márk Dr. Tátrai Erika SE ÁOK Szemészeti Mária utcai részleg

6 Kétszerzıs pályamunkák Szerzık Évfolyam A pályamunka címe Konzulensek Díjazás Ágg Bence Károly Benke Kálmán Ahol a szívsebészet és a molekuláris biológia találkozik: Az aortagyök rekonstrukciós beavatkozások speciális vonatkozásai Marfanszindrómában Dr. med. habil. Szabó Zoltán SE ÁOK Városmajori i Tömb, Szívsebészet Fábián Zoltán Szabó Zsuzsánna SE FOK IV. Opto-elektronikus axiográf és sztereó-fotogrammaetriás axiopantográf fejlesztése Dr. Lohinai Zsolt SE FOK Konzerváló Fogászati Déri Eszter Suhai Ferenc A szív MR vizsgálat szerepe az acut coronaria syndroma differenciáldiagnosztikájában Dr. Vágó Hajnalka Dr. Tóth Attila Kardiológiai I Hidi László Tóth Richárd A vérzéscsillapítás új gyógyszeres lehetıségei a szívsebészetben Dr. Radovits Tamás Dr. Veres Gábor Központ, Szívsebészeti I Kis Patrik Attila Berkei Gábor Valós 3D képalkotás gyakorlati alkalmazásának kidolgozása a fogászati radiológiában Dr. Lohinai Zsolt e. SE FOK Konzervatív Fogászati I Béres Nóra Judit Szabó Magdolna SE ÁOK IV. Véralkotókban mérhetı oxidatívnitratív stressz prediktív értékének korábban gesztációs diabéteszben szenvedı betegekben, illetve orális fogamzásgátló szedése esetén Dr. Horváth Eszter Mária II Berkei Gábor Kis Patrik A szájüreg optikai vizsgáló módszerei, a valós 3D intravitál mikroszkópia kifejlesztése Dr. Lohinai Zsolt e. SE FOK Konzervatív Fogászati Csintalan Héjja Hajnalka Emlıcarcinomás nıbetegek retrospektív a fájdalom és egyéb tünetek, valamint az életminıség szempontjából Dr. Bánhidy Ferenc SE II. sz. Nıgyógyászati Dr. Horváth Zsolt OOI Nıgyógyászati Janicsek Szabó Eszter SE ÁOK IV. A gesztációs diabetesz és jelentısége Prof. Dr. Tamás Gyula Dr. Tabák Ádám Jordán Tokodi Cardio-pulmonális eltérések gyermekkori hematológiai malignitásokban Dr. Kovács Gábor Dr. Németh Ágnes Lırinczy Emese Perneczki Andrea Turóczi Zsolt Czigány Zoltán Az anorexia nervosa gyermek- és serdülıkorban Verıérrekonstrukciók szövıdményei és kezelésük. Kísérletes és klinikai megfontolások Dr.Pászty Bea Dr. Szíjártó Attila Sebészeti

7 Beérkezett összesen 81 pályamő. Helyezés Egyszerzıs Kétszerzıs Összesen I. helyezésre javasolt II. helyezésre javasolt III. helyezésre javasolt Rektori re javasolt Összesen: 75 Díjazott összesen 75 pályázat. Budapest, május 7. GRATULÁLUNK A DÍJAZOTT és A PÁLYÁZATON RÉSZT VEVİ HALLGATÓINKNAK! FIGYELEM! AZ ÜNNEPÉLYES EREDMÉNYHIRDETÉS IDİPONTJÁRA VONATKOZÓAN A KÉSİBBIEKBEN A HONLAPON ADUNK TÁJÉKOZTATÁST.