Pomáz Város Önkormányzat 2013 Pomáz, Kossuth L. út

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pomáz Város Önkormányzat 2013 Pomáz, Kossuth L. út"

Átírás

1 Pomáz Város Önkormányzat 213 Pomáz, Kossuth L. út E L İ T E R J E S Z T É S A képviselı-testület 214. szeptember 16-i ülésére Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a 214. évi 4/214.(III.1.) számú önkormányzati rendeletet Pomáz Város 214. évi költségvetésérıl az alábbiak szerint módosítani szíveskedjen: A bevételi oldalon: e Ft emelkedés történt, amelyet a következı pontok részletesen bemutatnak: 1) Pomáz Város Önkormányzatának elemi költségvetését az alább részletezett állami támogatások miatt szükséges módosítani. A módosítás a bevételi oldalon e Ft költségvetési fıösszeg emelkedést eredményez. Támogatási jogcím megnevezése A jóváhagyott elıirányzat összege (ezer Ftban) Prémiumévek ( ) 76 Lakásfenntartási támogatás ( hó) 1.13 Foglalkoztatást helyettesítı támogatás ( hó) Rendszeres szociális segély ( hó) Normatíva lemondás (214.7.hó) Ágazati pótlék Bérkompenzáció havi 2.15 Összesen ) Pomáz Város Önkormányzatának elemi költségvetését az alább részletezett központi, irányító szervi támogatás miatt szükséges módosítani. A módosítás a bevételi oldalon e Ft költségvetési fıösszeg emelkedést eredményez. Intézmények megnevezése Módosítás összege (e Ft) Pomázi Polgármesteri Hivatal Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde -187 Pomázi Mővelıdési Ház és Könyvtár 183 Szociális Szolgáltatási Központ 791 Összes elıirányzat-változás

2 3) Pomáz Város Önkormányzatának elemi költségvetését az alább részletezett már a Képviselıtestület által jóváhagyott 213. évi maradványok miatt szükséges módosítani. A módosítás a bevételi oldalon e Ft költségvetési fıösszeg emelkedést eredményez (B8131-es rovatkód). Intézmények megnevezése Módosítás összege (e Ft) Pomázi Polgármesteri Hivatal Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde 534 Pomázi Mővelıdési Ház és Könyvtár 248 Szociális Szolgáltatási Központ Pomáz Város Önkormányzata Összes elıirányzat-változás ) A következı bevételi rovatkódokon történt elıirányzatemelkedés Pomáz Város Önkormányzata esetében: Rovatkódok száma B1411 Rovatkódok megnevezése Módosítás összege (e Ft) Központi ktgvetési szervtıl mőködési célú visszatérítendı támogatás (Bursa Hungarica) 225 B1611 Központi ktgvetési szervtıl mőködési célú támogatás (közfoglalkoztatottak bére, járuléka) B43 Áh-on kívülre továbbszámlázott szolgáltatások B47 ÁFA visszatérítése 5.47 B48 Áh-on kívüli egyéb kamatbevételek 33 B41 Egyéb költség-visszatérítések 419 B7216 EU-felhalmozási célú visszatérítendı támogatások 278 Összes elıirányzat-változás ) A következı bevételi rovatkódokon történt elıirányzatemelkedés a Pomázi Polgármesteri Hivatal esetében: Rovatkódok száma B1611 Rovatkódok megnevezése Módosítás összege (e Ft) Központi ktgvetési szervtıl mőködési célú támogatás (OVI választással kapcsolatban) B36 Egyéb közhatalmi bevételek 45 B41 Egyéb mőködési bevételek 944 Összes elıirányzat-változás ) A következı bevételi rovatkódokon történt elıirányzatemelkedés a Szociális Szolgáltatási Központ esetében: Rovatkódok száma Rovatkódok megnevezése Módosítás összege (e Ft) B42 Szolgáltatások ellenértéke 14 Összes elıirányzat-változás 14 2

3 7) Pomáz Város Önkormányzatának elemi költségvetését rovatkódokon kellett módosítani, ami összességében fıösszegváltozást nem eredményezett. Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, szolgáltatatások Áfa-járól (B46-as rovatkód: e Ft) az Áhn-on belülre továbbszámlázott szolgáltatások sorára (B43-as rovatkód: 371 e Ft), a Termıföld bérbeadása miatti SZJA bevételei rovatra (B311-es rovatkód: 1. e Ft). A kiadási oldalon: e Ft emelkedés történt, amelyet a következı pontok részletesen bemutatnak: 1) A személyi juttatások elıirányzata e Ft-tal változik (K11-K12-es rovatkódon, pl. állam által biztosított kereset-kiegészítések, normatíva-lemondások, választásokkal kapcsolatos megbízási díjak, amit az Országos Választási Iroda biztosított): Intézmények megnevezése Módosítás összege (e Ft) Pomáz Város Önkormányzata Pomázi Polgármesteri Hivatal 4.97 Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde 4 Pomázi Mővelıdési Ház és Könyvtár 144 Szociális Szolgáltatási Központ 848 Összes elıirányzat-változás ) A munkaadói és szociális hozzájárulás elıirányzata e Ft-tal változott (K2-es rovatkód): Intézmények megnevezése Módosítás összege (e Ft) Pomáz Város Önkormányzata 1.23 Pomázi Polgármesteri Hivatal Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde 1 Pomázi Mővelıdési Ház és Könyvtár 39 Szociális Szolgáltatási Központ 27 Összes elıirányzat-változás ) Dologi kiadások (K3-as rovatkód) e Ft-tal emelkedett: Intézmények megnevezése Módosítás összege (e Ft) Pomázi Polgármesteri Hivatal 2.68 Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde 297 Pomázi Mővelıdési Ház és Könyvtár 248 Szociális Szolgáltatási Központ Összes elıirányzat-változás A megnevezett költségvetési intézmények esetében a dologi kiadások emelkedése a Képviselı-testület által már elfogadott, és jóváhagyott 213. évi maradvány lekönyvelése megtörtént. 3

4 Pomáz Város Önkormányzata esetében e Ft-os emelkedés mutatkozott. (pl. a Képviselı-testület által már elfogadott, és jóváhagyott 213. évi maradvány lekönyvelése megtörtént, különbözı átcsoportosítások történtek a következı rovatkódokon: K512 tartalékok, K 123 reprezentációs kiadások, K2 munkaadói és szociális hozzájárulás). 4) Az ellátottak pénzbeli juttatásai összege a K4-es rovatkódon emelkedett e Ft-tal (pl. családi támogatások, pénzbeli kárpótlások, kártérítések, foglakoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások, lakhatással kapcsolatos ellátások, valamint egyéb, nem intézményi ellátások). 5) Egyéb mőködési célú kiadások elıirányzata e Ft-tal változott. Ez az összeg csak Pomáz Város Önkormányzatát, mint költségvetési intézményt érinti, és a következı rovatkódokat K52 Elvonások és befizetések: a Képviselı-testület által már elfogadott, és jóváhagyott 213. évi maradvány lekönyvelése megtörtént, a K512-es tartalék rovatkódot: (pl. az intézményeknek leutalt és már többször említett 213. évi maradványa, Bursa visszatérítés, bevételek tartalékba helyezése, hiteltörlesztés OTP-nek, az önkormányzat 213. évi maradványának és a szállítói kötelezettségének különbözete, adók, járulékok, egyéb üzemeltetési szolgáltatások, számlavezetési díjról tartalékba helyezés, Áh-on belüli és Áh-on kívüli továbbszámlázott szolgáltatások tartalékba helyezése, valamint lekönyvelésre kerültek a már Testület által jóváhagyott elıirányzatok pl. térfigyelı-kamera rendszer, valamint a körforgalommal kapcsolatos elektromos és hírközlési hálózatok kiváltása, a céltartalékbók kivezetésre került a án leutalt kiegészítı támogatás áthúzódó része: e Ft, valamint bevezetésre került a KMOP által utalt 278 e Ft.) 6) Az intézményi beruházások (K6-os rovatkódon) e Ft-tal emelkedett: Intézmények megnevezése Módosítás összege (e Ft) Pomáz Város Önkormányzata Pomázi Polgármesteri Hivatal 882 Összes elıirányzat-változás Pomáz Város Önkormányzata esetében a következı önkormányzati határozatok: 83/214.(VI.24.) sz.ök.határozat: e Ft 73/214.(VI.24.) sz.ök.határozat: 3. e Ft A Pomázi Polgármesteri Hivatal esetében: a házasságkötı teremben megtörtént a függönycsere. 7) Adósságkonszolidáció tıketörlesztése miatt emelkedett a K91-es rovatkódon tervezett összeg 918 e Ft-tal. (Az OTP Bank) 8) Pomáz Város Önkormányzatának elemi költségvetését az alább részletezett központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915-ös rovatkód) miatt szükséges módosítani. A módosítás a kiadási oldalon e Ft költségvetési fıösszeg emelkedést eredményez. Intézmények megnevezése Módosítás összege (e Ft) Pomázi Polgármesteri Hivatal Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde -187 Mővelıdési Ház és Könyvtár 183 Szociális Szolgáltatási Központ 791 Összes elıirányzat-változás Az (1)-(7) és (1)-(8) pontban bemutatott összegek a 214. évi költségvetési mérleg fıösszegének bevételi és kiadási oldalát e Ft-ra emelik. 4

5 Kérem a Tisztelt Képviselı-testülettıl az elıterjesztés megtárgyalását és elfogadását. Pomáz, 214. szeptember 11. Vicsi László polgármester Felelısök: Határidı: Vicsi László polgármester Baloghné Berend Gabriella Viktória pénzügyi csoportvezetı azonnal 5

6 Pomáz Város Önkormányzata 214. évi költségvetése Kiadások kormányzati funkciónként (e Ft) 1. melléklet 1113 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1335 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 1336 Más szerv részére végzett pénzügyi - gazdálkodási, üzemeltetési és egyéb szolgáltatások 183 Támogatási célú finanszírozási mőveletek 313 Közterület rendjének fenntartása Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás 4512 Út, autópálya építése 4516 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 532 Szennyezıdés-mentesítési tevékenységek 613 Munkáltatói lakásépítési kölcsön 641 Közvilágítás 661 Zöldterület kezelés 662 Város, községgazdálko-dási egyéb szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás 7411 Foglalkozás-egészségügyi alpellátás Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K112 Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 Végkielégítés K115 Jubileumi jutalom K116 Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K118 Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása K ebbıl:biztosítási díjak K Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Választott tisztségviselık juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külsı személyi juttatások K Külsı személyi juttatások K Személyi juttatások összesen K szociális hozzájárulási adó K rehabilitációs hozzájárulás K2 korkedvezmény-biztosítási járulék K2 egészségügyi hozzájárulás K táppénz hozzájárulás K2 129 munkaadót a foglalkoztatottak részére történı kifizetésekkel kapcsolatban terhelı más járulék jellegő kötelezettségek K2 munkáltatót terhelı személyi jövedelemadó K2 443 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K Készletbeszerzés K

7 1. melléklet 1113 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1335 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 1336 Más szerv részére végzett pénzügyi - gazdálkodási, üzemeltetési és egyéb szolgáltatások 183 Támogatási célú finanszírozási mőveletek 313 Közterület rendjének fenntartása Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás 4512 Út, autópálya építése 4516 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 532 Szennyezıdés-mentesítési tevékenységek 613 Munkáltatói lakásépítési kölcsön 641 Közvilágítás 661 Zöldterület kezelés 662 Város, községgazdálko-dási egyéb szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás 7411 Foglalkozás-egészségügyi alpellátás Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások K Közüzemi díjak K Gázenergia Áramdíj Vízdíj Csatornadíj 7 Vásárolt élelmezés K332 Bérleti és lízing díjak K333 3 ebbıl: a közszféra és a magánszféra együttmőködésén (PPP) alapuló szerzıdéses konstrukció K333 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K ebbıl: államháztartáson belül K Szakmai tevékenységet segítı szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K ebbıl: biztosítási díjak K337 2 Szolgáltatási kiadások K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K Mőködési célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó K Fizetendı általános forgalmi adó K Kamatkiadások K ebbıl: államháztartáson belül K ebbıl: fedezeti ügyletek kamatkiadásai K353 Egyéb pénzügyi mőveletek kiadásai K354 ebbıl: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége K354 ebbıl: hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok árfolyamkülönbözete K354 ebbıl: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége K354 Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Dologi kiadások K Társadalombiztosítási ellátások K41 családi pótlék K42 2

8 1. melléklet 1113 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1335 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 1336 Más szerv részére végzett pénzügyi - gazdálkodási, üzemeltetési és egyéb szolgáltatások 183 Támogatási célú finanszírozási mőveletek 313 Közterület rendjének fenntartása Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás 4512 Út, autópálya építése 4516 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 532 Szennyezıdés-mentesítési tevékenységek 613 Munkáltatói lakásépítési kölcsön 641 Közvilágítás 661 Zöldterület kezelés 662 Város, községgazdálko-dási egyéb szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás 7411 Foglalkozás-egészségügyi alpellátás anyasági támogatás K42 gyermekgondozási segély K42 gyermeknevelési támogatás K42 gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése K42 életkezdési támogatás K42 otthonteremtési támogatás K42 pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások K42 gyermektartásdíj megelılegezése K42 GYES-en és GYED-en lévık hallgatói hitelének célzott támogatása K42 endszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık pénzbeli támogatása [Gyvt. 2/A. ] kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 2/B. ] K42 K42 óvodáztatási támogatás [Gyvt. 2/C. ] K42 helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. ] K42 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. (5) bek.] K42 természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 2/C. (4) bek.] K42 Családi támogatások K42 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K az 1947-es Párizsi Békeszerzıdésbıl eredı kárpótlás K43 kárpótlási életjáradék K43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása K44 mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása K44 megváltozott munkaképességőek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése K44 cukorbetegek támogatása K44 helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. ] K44 helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.5. (3) bek.] K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 foglalkoztatást helyettesítı támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez K46 lakbértámogatás K46 lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] K46 adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] K46 3

9 1. melléklet 1113 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1335 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 1336 Más szerv részére végzett pénzügyi - gazdálkodási, üzemeltetési és egyéb szolgáltatások 183 Támogatási célú finanszírozási mőveletek 313 Közterület rendjének fenntartása Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás 4512 Út, autópálya építése 4516 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 532 Szennyezıdés-mentesítési tevékenységek 613 Munkáltatói lakásépítési kölcsön 641 Közvilágítás 661 Zöldterület kezelés 662 Város, községgazdálko-dási egyéb szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás 7411 Foglalkozás-egészségügyi alpellátás természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] K46 adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérı készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. (3) bek.] K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 állami gondozottak pénzbeli juttatásai K47 oktatásban résztvevık pénzbeli juttatásai K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 idıskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bek.] K48 rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] K48 átmeneti segély [Szoctv. 45. ] K48 temetési segély [Szoctv. 46. ] K48 egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás K48 természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] K48 átmeneti segély [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] K48 temetési segély [Szoctv. 47. (1) bek. d) pont} K48 köztemetés [Szoctv. 48. ] K48 rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt (5) bek.] K48 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján) adott pénzügyi ellátás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján) adott természetbeni ellátás K48 K48 Egyéb nem intézményi ellátások K48 Ellátottak pénzbeli juttatásai K Nemzetközi kötelezettségek K51 ebbıl: Európai Unió K51 Elvonások és befizetések K Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 központi költségvetési szervek részére K54 központi kezeléső elıirányzatok részére K54 fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozás részére K54 egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére K54 társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K54 elkülönített állami pénzalapok részére K54 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K54 társulások és költségvetési szerveik részére K54 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K54 4

10 1. melléklet 1113 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1335 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 1336 Más szerv részére végzett pénzügyi - gazdálkodási, üzemeltetési és egyéb szolgáltatások 183 Támogatási célú finanszírozási mőveletek 313 Közterület rendjének fenntartása Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás 4512 Út, autópálya építése 4516 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 532 Szennyezıdés-mentesítési tevékenységek 613 Munkáltatói lakásépítési kölcsön 641 Közvilágítás 661 Zöldterület kezelés 662 Város, községgazdálko-dási egyéb szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás 7411 Foglalkozás-egészségügyi alpellátás térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K54 Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 központi költségvetési szervek részére K központi kezeléső elıirányzatok részére K55 fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K55 egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére K55 társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K55 elkülönített állami pénzalapok részére K55 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K55 társulások és költségvetési szerveik részére K55 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K55 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K55 Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére K56 K központi kezeléső elıirányzatok részére K56 fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K56 egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére K56 társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K56 elkülönített állami pénzalapok részére K56 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K56 társulások és költségvetési szerveik részére K56 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K56 4 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K56 Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson belülre K56 4 Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre ebbıl: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévı gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések K57 K57 egyházi jogi személyek részére K58 egyéb civil szervezetek részére K58 háztartások részére K58 pénzügyi vállalkozások részére K58 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K58 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K58 egyéb vállalkozások részére K58 5

11 1. melléklet 1113 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1335 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 1336 Más szerv részére végzett pénzügyi - gazdálkodási, üzemeltetési és egyéb szolgáltatások 183 Támogatási célú finanszírozási mőveletek 313 Közterület rendjének fenntartása Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás 4512 Út, autópálya építése 4516 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 532 Szennyezıdés-mentesítési tevékenységek 613 Munkáltatói lakásépítési kölcsön 641 Közvilágítás 661 Zöldterület kezelés 662 Város, községgazdálko-dási egyéb szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás 7411 Foglalkozás-egészségügyi alpellátás Európai Unió részére K58 kormányok és nemzetközi szervezetek részére K58 egyéb külföldiek részére K58 Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 Árkiegészítések, ártámogatások K59 Kamattámogatások K51 egyházi jogi személyek részére K egyéb civil szervezetek + non-profit szervezetek részére K háztartások részére K pénzügyi vállalkozások részére K511 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K511 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K511 egyéb vállalkozások részére K Európai Unió részére K511 kormányok és nemzetközi szervezetek részére K511 egyéb külföldiek részére K511 Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok-általános K Tartalékok-cél K Egyéb mőködési célú kiadások K Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése K ebbıl: termıföld-vásárlás kiadásai K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K65 Meglévı részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó K Beruházások K Ingatlanok felújítása K Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó K Felújítások K

12 1. melléklet 1113 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1335 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 1336 Más szerv részére végzett pénzügyi - gazdálkodási, üzemeltetési és egyéb szolgáltatások 183 Támogatási célú finanszírozási mőveletek 313 Közterület rendjének fenntartása Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás 4512 Út, autópálya építése 4516 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 532 Szennyezıdés-mentesítési tevékenységek 613 Munkáltatói lakásépítési kölcsön 641 Közvilágítás 661 Zöldterület kezelés 662 Város, községgazdálko-dási egyéb szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás 7411 Foglalkozás-egészségügyi alpellátás Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére K82 K81 központi kezeléső elıirányzatok részére K82 fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozás részére K82 egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére K82 társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K82 elkülönített állami pénzalapok részére K82 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K82 társulások és költségvetési szerveik részére K82 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K82 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K82 Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 központi költségvetési szervek részére K83 központi kezeléső elıirányzatok részére K83 fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozás részére K83 egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére K83 társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K83 elkülönített állami pénzalapok részére K83 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K83 társulások és költségvetési szerveik részére K83 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K83 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K83 Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 központi költségvetési szervek részére K84 központi kezeléső elıirányzatok részére K84 fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozás részére K84 egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére K84 társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K84 elkülönített állami pénzalapok részére K84 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K84 társulások és költségvetési szerveik részére K84 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K84 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 7

13 1. melléklet 1113 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1335 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 1336 Más szerv részére végzett pénzügyi - gazdálkodási, üzemeltetési és egyéb szolgáltatások 183 Támogatási célú finanszírozási mőveletek 313 Közterület rendjének fenntartása Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás 4512 Út, autópálya építése 4516 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 532 Szennyezıdés-mentesítési tevékenységek 613 Munkáltatói lakásépítési kölcsön 641 Közvilágítás 661 Zöldterület kezelés 662 Város, községgazdálko-dási egyéb szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás 7411 Foglalkozás-egészségügyi alpellátás Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre ebbıl: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévı gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések K85 K85 egyházi jogi személyek részére K86 egyéb civil szervezetek részére K86 háztartások részére K86 pénzügyi vállalkozások részére K86 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K86 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K86 egyéb vállalkozások részére K86 Európai Unió részére K86 kormányok és nemzetközi szervezetek részére K86 egyéb külföldiek részére K86 Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 Lakástámogatás K87 egyházi jogi személyek részére K88 egyéb civil szervezetek részére K88 8 háztartások részére K pénzügyi vállalkozások részére K88 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K88 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K88 egyéb vállalkozások részére K Európai Unió részére K88 kormányok és nemzetközi szervezetek részére K88 egyéb külföldiek részére K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K Egyéb felhalmozási célú kiadások K Költségvetési kiadások K1-K Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K ebbıl: pénzügyi vállalkozás K9111 ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 ebbıl: pénzügyi vállalkozás K9113 ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9113 8

14 1. melléklet 1113 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1335 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 1336 Más szerv részére végzett pénzügyi - gazdálkodási, üzemeltetési és egyéb szolgáltatások 183 Támogatási célú finanszírozási mőveletek 313 Közterület rendjének fenntartása Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás 4512 Út, autópálya építése 4516 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 532 Szennyezıdés-mentesítési tevékenységek 613 Munkáltatói lakásépítési kölcsön 641 Közvilágítás 661 Zöldterület kezelés 662 Város, községgazdálko-dási egyéb szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás 7411 Foglalkozás-egészségügyi alpellátás Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 ebbıl: befektetési jegyek K9121 ebbıl: kárpótlási jegyek K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 ebbıl: kárpótlási jegyek K9124 ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9124 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelılegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 ebbıl: nemzetközi fejlesztési szervezetek K924 ebbıl: más kormányok K924 ebbıl: külföldi pénzintézetek K924 ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-K

15 Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása ebbıl:biztosítási díjak Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselık juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külsı személyi juttatások Külsı személyi juttatások Személyi juttatások összesen szociális hozzájárulási adó rehabilitációs hozzájárulás korkedvezmény-biztosítási járulék egészségügyi hozzájárulás táppénz hozzájárulás munkaadót a foglalkoztatottak részére történı kifizetésekkel kapcsolatban terhelı más járulék jellegő kötelezettségek munkáltatót terhelı személyi jövedelemadó Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés 1. melléklet 7432 Ifjúsági-egészségügyi gondozás 9122 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok 9212 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok 961 Óvodai intézményi étkeztetés 962 Iskolai intézményi étkeztetés 1115 Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások 1222 Idıskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 131 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása 143 Gyermekek napközbeni ellátása 1442 Gyermekvédelmi szolgáltatások 1451 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások 1452 Családtámogatások 151 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 162 Lakásfenntartással, lakhatásal összefüggı ellátások 1751 Szociális étkeztetés 1754 Családsegítés

16 Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Gázenergia Áramdíj Vízdíj Csatornadíj Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebbıl: a közszféra és a magánszféra együttmőködésén (PPP) alapuló szerzıdéses konstrukció Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások ebbıl: államháztartáson belül Szakmai tevékenységet segítı szolgáltatások Egyéb szolgáltatások ebbıl: biztosítási díjak Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Mőködési célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendı általános forgalmi adó Kamatkiadások ebbıl: államháztartáson belül ebbıl: fedezeti ügyletek kamatkiadásai Egyéb pénzügyi mőveletek kiadásai ebbıl: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége ebbıl: hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok árfolyamkülönbözete ebbıl: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Társadalombiztosítási ellátások családi pótlék 1. melléklet 7432 Ifjúsági-egészségügyi gondozás 9122 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok 9212 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok 961 Óvodai intézményi étkeztetés 962 Iskolai intézményi étkeztetés 1115 Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások 1222 Idıskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 131 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása 143 Gyermekek napközbeni ellátása 1442 Gyermekvédelmi szolgáltatások 1451 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások 1452 Családtámogatások 151 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 162 Lakásfenntartással, lakhatásal összefüggı ellátások 1751 Szociális étkeztetés 1754 Családsegítés

17 anyasági támogatás gyermekgondozási segély gyermeknevelési támogatás gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése életkezdési támogatás otthonteremtési támogatás pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások gyermektartásdíj megelılegezése GYES-en és GYED-en lévık hallgatói hitelének célzott támogatása endszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık pénzbeli támogatása [Gyvt. 2/A. ] kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 2/B. ] óvodáztatási támogatás [Gyvt. 2/C. ] helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. ] rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. (5) bek.] természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 2/C. (4) bek.] Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések az 1947-es Párizsi Békeszerzıdésbıl eredı kárpótlás kárpótlási életjáradék Pénzbeli kárpótlások, kártérítések mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása megváltozott munkaképességőek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése cukorbetegek támogatása helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. ] helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.5. (3) bek.] Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások foglalkoztatást helyettesítı támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez lakbértámogatás lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] 1. melléklet 7432 Ifjúsági-egészségügyi gondozás 9122 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok 9212 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok 961 Óvodai intézményi étkeztetés 962 Iskolai intézményi étkeztetés 1115 Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások 1222 Idıskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 131 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása 143 Gyermekek napközbeni ellátása 1442 Gyermekvédelmi szolgáltatások 1451 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások 1452 Családtámogatások 151 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 162 Lakásfenntartással, lakhatásal összefüggı ellátások 1751 Szociális étkeztetés 1754 Családsegítés

18 természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérı készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. (3) bek.] Lakhatással kapcsolatos ellátások állami gondozottak pénzbeli juttatásai oktatásban résztvevık pénzbeli juttatásai Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai idıskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bek.] rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] átmeneti segély [Szoctv. 45. ] temetési segély [Szoctv. 46. ] egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] átmeneti segély [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] temetési segély [Szoctv. 47. (1) bek. d) pont} köztemetés [Szoctv. 48. ] rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt (5) bek.] önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján) adott pénzügyi ellátás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján) adott természetbeni ellátás Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetközi kötelezettségek ebbıl: Európai Unió Elvonások és befizetések Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére központi kezeléső elıirányzatok részére fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozás részére egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére 1. melléklet 7432 Ifjúsági-egészségügyi gondozás 9122 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok 9212 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok 961 Óvodai intézményi étkeztetés 962 Iskolai intézményi étkeztetés 1115 Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások 1222 Idıskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 131 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása 143 Gyermekek napközbeni ellátása 1442 Gyermekvédelmi szolgáltatások 1451 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások 1452 Családtámogatások 151 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 162 Lakásfenntartással, lakhatásal összefüggı ellátások 1751 Szociális étkeztetés 1754 Családsegítés

19 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére központi kezeléső elıirányzatok részére fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére központi kezeléső elıirányzatok részére fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson belülre Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre ebbıl: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévı gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére 1. melléklet 7432 Ifjúsági-egészségügyi gondozás 9122 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok 9212 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok 961 Óvodai intézményi étkeztetés 962 Iskolai intézményi étkeztetés 1115 Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások 1222 Idıskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 131 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása 143 Gyermekek napközbeni ellátása 1442 Gyermekvédelmi szolgáltatások 1451 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások 1452 Családtámogatások 151 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 162 Lakásfenntartással, lakhatásal összefüggı ellátások 1751 Szociális étkeztetés 1754 Családsegítés 14

20 Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek + non-profit szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél Egyéb mőködési célú kiadások Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése ebbıl: termıföld-vásárlás kiadásai Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévı részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások 1. melléklet 7432 Ifjúsági-egészségügyi gondozás 9122 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok 9212 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok 961 Óvodai intézményi étkeztetés 962 Iskolai intézményi étkeztetés 1115 Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások 1222 Idıskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 131 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása 143 Gyermekek napközbeni ellátása 1442 Gyermekvédelmi szolgáltatások 1451 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások 1452 Családtámogatások 151 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 162 Lakásfenntartással, lakhatásal összefüggı ellátások 1751 Szociális étkeztetés 1754 Családsegítés

21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére központi kezeléső elıirányzatok részére fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozás részére egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére központi kezeléső elıirányzatok részére fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozás részére egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére központi kezeléső elıirányzatok részére fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozás részére egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 1. melléklet 7432 Ifjúsági-egészségügyi gondozás 9122 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok 9212 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok 961 Óvodai intézményi étkeztetés 962 Iskolai intézményi étkeztetés 1115 Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások 1222 Idıskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 131 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása 143 Gyermekek napközbeni ellátása 1442 Gyermekvédelmi szolgáltatások 1451 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások 1452 Családtámogatások 151 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 162 Lakásfenntartással, lakhatásal összefüggı ellátások 1751 Szociális étkeztetés 1754 Családsegítés 16

22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre ebbıl: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévı gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ebbıl: pénzügyi vállalkozás ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ebbıl: pénzügyi vállalkozás ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai 1. melléklet 7432 Ifjúsági-egészségügyi gondozás 9122 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok 9212 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok 961 Óvodai intézményi étkeztetés 962 Iskolai intézményi étkeztetés 1115 Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások 1222 Idıskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 131 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása 143 Gyermekek napközbeni ellátása 1442 Gyermekvédelmi szolgáltatások 1451 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások 1452 Családtámogatások 151 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 162 Lakásfenntartással, lakhatásal összefüggı ellátások 1751 Szociális étkeztetés 1754 Családsegítés

23 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása ebbıl: befektetési jegyek ebbıl: kárpótlási jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása ebbıl: kárpótlási jegyek ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelılegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése ebbıl: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebbıl: más kormányok ebbıl: külföldi pénzintézetek ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN 1. melléklet 7432 Ifjúsági-egészségügyi gondozás 9122 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok 9212 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok 961 Óvodai intézményi étkeztetés 962 Iskolai intézményi étkeztetés 1115 Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások 1222 Idıskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 131 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása 143 Gyermekek napközbeni ellátása 1442 Gyermekvédelmi szolgáltatások 1451 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások 1452 Családtámogatások 151 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 162 Lakásfenntartással, lakhatásal összefüggı ellátások 1751 Szociális étkeztetés 1754 Családsegítés